Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů"

Transkript

1 Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních AGEL Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín J.Gumulec, M.Brejcha, D.Klodová, M.Wróbel, J.Sobotka S.Králová, E.Šumná, *P,Slezák, **Z.Lasota, ***I.Krajsová, **M.Urbánková, ****D.Janek Centrum pro trombózu a hemostázu, Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín, *Šumperská nemocnice a.s. hematologie, **Transfuzní služba a.s. Šumperk, ***Oddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Bruntál, **** Oddělení hematologie a transfuziologie nemocnice Karviná Ráj dostupné na

2 Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů J.Gumulec, M.Brejcha, D.Klodová, M.Wróbel, J.Sobotka, S.Králová, E.Šumná, *P,Slezák, **Z.Lasota, ***I.Krajsová, **M.Urbánková, ****D.Janek Centrum pro trombózu a hemostázu, Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín, * Šumperská nemocnice a.s. - hematologie, **Transfuzní služba a.s. Šumperk, ***Oddělení hematologie a transfuziologie, Nemocnice Bruntál, **** Oddělení hematologie a transfuziologie nemocnice Karviná Ráj Úvod Podmínkou systematického poskytování standardní zdravotnické péče je stanovení pravidel standardní diagnostiky, terapie a dispenzarizace pacientů. V České republice bohužel doposud nebyla v odborné literatuře tato pravidla přesně formulovaná a publikovaná. V Příloze k vyhlášce č. 60/1997 Sb. v článku Dispenzární péče jsou vyjmenovány pouze doporučené frekvence dispenzárních prohlídek u vybraných onemocnění a specializovaná pracoviště, kde může dispenzarizace pacientů s těmito chorobami probíhat. Z tohoto důvodu vzniklo toto vnitřní doporučení platné pro hematologickou péči v zařízeních EUROMEDNET. Východiskem pro vytvoření tohoto doporučení je zmiňovaná příloha k vyhlášce a dostupná doporučení pro praxi vydaná Českou hematologickou společností ČLS JEP. Trombofilie Tromboembolie žilní I80.0 Flebitis a tromboflebitis povrchových cév dolních končetin I80.3 Flebitis a tromboflebitis dolních končetin, NS I80.8 Flebitis a tromboflebitis jiných lokalizací I80.9 Flebitis a tromboflebitis neurčené lokalizace I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale I26.9 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale žilní trombózy před 45. rokem věku (včetně trombóz u novorozence) idiopatická žilní TEN rozsáhlá žilní TEN po minimální provokaci rekurentní žilní TEN žilní TEN v neobvyklé lokalizaci žilní TEN v graviditě, v šestinedělí, při užívání HA a HRT jasná rodinná anamnéza tromboembolických příhod selhání správně vedené antikoagulační léčby (rezistence na hepariny, warfarin...) filtr v dolní duté žíle, žilní stent... kombinace I81 Trombosis venae portae - trombóza vrátnice I82.0 Buddův-Chiariho syndrom I82.1 Thromboflebitis migrans I83.9 Žilní městky dolních končetin bez vředu a zánětu I83.2 Žilní městky dolních končetin se vředem H34 Sítnicové cévní uzávěry - okluze Sledované trombofilní stavy 2. u přenašečů FVL nebo mutace genu FII PAI-14G/5G 3. testy na ostatní, méně časté trombofilie Vyšetření v rámci kontrol PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, d-dimery, event. testy na prokázanou trombofilii KO, CRP Tromboembolie tepenná I21.9 Akutní infarkt myokardu, NS I24.0 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu I24.9 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS I259 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS I48 Fibrilace a flutter síní I63.3 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen I63.4 Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen I63.5 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen I63.6 Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou I63.9 Mozkový infarkt, NS I67.9 Cévní onemocnění mozku, NS G45.9 Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS G44.1 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde I74.2 Embolie a trombóza tepen horních končetin I74.3 Embolie a trombóza tepen dolních končetin I74.4 Embolie a trombóza tepen končetin, NS I70.2 Ateroskleróza končetinových tepen H34 Sítnicové cévní uzávěry okluze Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 2

3 tepenné trombózy před 35. rokem věku bez známek přítomnosti arteriální choroby časné nebo opakované restenózy po perkutánních intervencích nebo bypassové revaskularizaci... selhání správně vedené antiagregační léčby (rezistence na ASA, tienopyridiny, inhibitory GPIIb/IIIa...) jasná rodinná anamnéza uvedených tromboembolických příhod v tepenném řečišti Sledované trombofilní stavy, PAI-14G/5G, ACED/I, GPIaC677T, GPIIIa PlA1/PlA2 2. testy na ostatní, méně časté trombofilie Vyšetření v rámci kontrol PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, d-dimery, event. testy na prokázanou trombofilii KO, CRP Trombofilie manifestovaná ztrátami plodu... N96 Habituální potrácení N98.8 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním O88.2 Tromboembolie v gestaci O03.7 Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný embolizací O03.9 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací O04.6 Úplný nebo neurčený potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením O87 Žilní komplikace v šestinedělí, NS O22.9 Žilní komplikace těhotenství, NS gravidní žena 1 měsíc asymptomatická nosička mimo graviditu 24 měsíců ženy s více než třemi časnými potraty (do 10. týdne těhotenství) s prokázaným nosičstvím některé z forem trombofilních mutací gravidní ženy s průkazem doposud asymptomatického antifosfolipidového syndromu gravidní ženy s průkazem antifosfolipidového syndromu a anamnézou dvou nebo více časných potratů gravidní ženy s průkazem antifosfolipidového syndromu a s výskytem pozdních těhotenských ztrát či pozdních těhotenských komplikací ženy s anamnézou těžké preeklampsie, HELLP syndromu, abrupce placenty, těžké formy intrauterinní retardace růstu O72.3 Poporodní vady koagulace O14.9 Preeklampsie, NS O22.3 Hluboká flebotrombóza v těhotenství O22.5 Mozková venózní trombóza v těhotenství O15.9 Eklampsie Z36.9 Předporodní screening, NS O43.0 Syndromy placentární transfúze O36.4 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu) Z84.8 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze plodu nebo s jinak nevysvětlitelným intrauterinním úmrtím plodu gravidní ženy se systémovým onemocněním (systémový lupus erytematosus...) Sledované trombofilní stavy, PAI-14G/5G, ACED/I, GPIaC677T, GPIIIa PlA1/PlA2 2. testy na ostatní, méně časté trombofilie Vyšetření v rámci kontrolních vyšetření PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, d-dimery, event. testy na prokázanou trombofilii KO, CRP Trombofilie objasněná jen klinicky D68.9 Vada koagulace, NS pacienti splňující kriteria trombofilie v žilní a/nebo tepenné části řečiště trombofilie je vysvětlena jen klinicky bez laboratorního průkazu významné trombofilie jde tedy o anamnézu sekundárních trombotických epizod Vyšetření v rámci kontrolních vyšetření PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, d-dimery KO, CRP Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 3

4 Trombofilie objasněná laboratorně D68.9 Vada koagulace, NS pacienti splňující kriteria trombofilie v žilní a/nebo tepenné části řečiště Sledované trombofilní stavy žilní TEN 2. PAI-14G/5G u přenašečů FVL nebo mutace genu FII 3. testy na ostatní, méně časté trombofilie tepenné řečiště 2. PAI-14G/5G, ACED/I, GPIaC677T, GPIIIa PlA1/PlA2 3. testy na ostatní, méně časté trombofilie Z84.8 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze opakované ztráty plodu PAI-14G/5G, ACED/I, GPIaC677T, GPIIIa PlA1/PlA2 3. testy na ostatní, méně časté trombofilie Vyšetření v rámci kontrolních vyšetření PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, d-dimery + testy na prokázanou trombofilii KO, CR Nevyjasněná trombofilie D68.9 Vada koagulace, NS pacienti splňující kriteria trombofilie v žilní a/nebo tepenné části řečiště trombofilie není vysvětlena ani klinicky ani laboratorně jde tedy o anamnézu idiopatických trombotických epizod Sledované trombofilní stavy žilní TEN 2. PAI-14G/5G u přenašečů FVL nebo mutace genu FII 3. FBG:Ag, FVII, syndrom lepivých destiček... tepenné řečiště 2. PAI-14G/5G, ACED/I, GPIaC677T, GPIIIa PlA1/PlA2 3. FBG:Ag, FBG-455G/A, FVII, FVIIArg353Gln, t-pa, vwf:ag, polymorfismus GPIb, syndrom lepivých destiček, fenomén aspirinové rezistence... Z84.8 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze opakované ztráty plodu PAI-14G/5G, ACED/I, GPIaC677T, GPIIIa PlA1/PlA2 3. FBG:Ag, FBG-455G/A, FVII, FVIIArg353Gln, t-pa, vwf:ag, polymorfismus GPIb, syndrom lepivých destiček, fenomén aspirinové rezistence... Vyšetření v rámci kontrolních vyšetření PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, d-dimery KO, CRP Onkologičtí pacienti s trombózou pacient s aktivním nádorovým onemocněním 3 měsíce pacient s nádorem v remisi 12 měsíců trombóza asociovaná s nádorovým onemocněním idiopatická trombotická epizoda předcházející manifestaci nádorového onemocnění Vyšetření v rámci kontrolních vyšetření PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, d-dimery, event. testy na prokázanou trombofilii KO, CRP Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 4

5 Krvácení D699 Krvácivý stav, NS R04.0 Epistaxe Krvácení vrozené koagulopatie D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII D67 Dědičný nedostatek faktoru IX Vstupní vyšetření 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse 2. podle výsledků směsné testy a aktivita sledovaného faktoru při patologii PT: FVII při patologii APTT: faktory VIII, IX, XI a XII při poklesu fibrinogenu dle Clausse: Fbg:Ag 3. kontrolní vyšetření s odstupem času R04.9 Krvácení z dýchacích cest, NS K62.5 Enterorhagie D68.1 Dědičný nedostatek faktoru XI D68.2 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů opakovaný průkaz nedostatku koagulačního faktoru Vyšetření v rámci kontrol 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse 2. aktivita sledovaného faktoru 3. u léčených pacientů testy na inhibitor u léčených pacientů vyšetření anti-hcv, HIV1,2, HbsAg Krvácení von Willebrandova nemoc D68.0 von Willebrandova nemoc Vstupní vyšetření 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse 2. PFA 100 (ADP i epinefrin) 3. FVIII, vwf:ag, vwf:rico, agregace trombocytů po indukci ristocetinem 4. kontrolní vyšetření s odstupem času průkaz von Willebrandovy nemoci opakovaným laboratorním vyšetřením Vyšetření v rámci kontrol 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse 2. FVIII, vwf:ag, vwf:rico, PFA 100 (ADP i epinefrin) u léčených pacientů vyšetření anti-hcv, HIV1,2, HbsAg Krvácení trombocytopatie a významné vaskulární poruchy D69.1 Kvalitativní poruchy trombocytů D69 Purpura a jiné krvácivé stavy D69.0 Alergická purpura D69.2 Jiné netrombocytopenické purpury D69.8 Jiné určené krvácivé stavy D69.9 Krvácivý stav, NS Vstupní vyšetření 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, doba krvácení, test konsumpce protrombinu, Rumpel-Leedeho test 2. PFA 100 (ADP i epinefrin) 3. agregace trombocytů po indukci ristocetinem, ADP, kolagenem a arachidonovou kyselinou 4. kontrolní vyšetření s odstupem času event. doplňující testy Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 5

6 průkaz vrozené trombocytopatie opakovaným laboratorním vyšetřením průkaz těžké získané trombocytopatie Vyšetření v rámci kontrol 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse, doba krvácení, test konsumpce protrombinu, Rumpel-Leedeho test 2. PFA100 (ADP i epinefrin), agregace trombocytů po indukci ristocetinem, ADP, kolagenem a arachidonovou kyselinou 3. další specifické testy KO a diferenciál s mikroskopickým zhodnocením nátěru, CRP, event. urea, kreatinin, bilirubin celkový, ALT, AST, moč chemicky a mikroskopicky Krvácení získané koagulopatie D68.3 Krvácivý stav způsobený cirkulujícími antikoagulancii D68.4 Získaný nedostatek koagulačních faktorů D68.9 Vada koagulace, NS Vstupní vyšetření 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse 2. podle výsledků směsné testy a aktivita sledovaného faktoru při patologii PT: FVII při patologii APTT: faktory VIII, IX, XI a XII při poklesu fibrinogenu dle Clausse: Fbg:Ag 3. kontrolní vyšetření s odstupem času event. doplňující testy D69.8 Jiné určené krvácivé stavy D69.9 Krvácivý stav, NS průkaz koagulopatie opakovaným laboratorním vyšetřením průkaz těžké získané koagulopatie Vyšetření v rámci kontrol 1. PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse 2. testy na cirkulující antikoagulans nebo aktivita sledovaných faktorů 3. další specifické testy u léčených pacientů vyšetření anti-hcv, HIV1,2, HbsAg Závažné trombocytopenie D69.3 Idiopatická trombocytopenická purpura D69.4 Jiná primární trombocytopenie KO + diferenciál + počet retikulocytů (zhodnocení MPV) vyšetření k objasnění etiologie trombocytopenie KO v jiném protisrážlivém roztoku (citrát) Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, glukóza, LDH, CRP, CB, albumin, ELFO bílkovin séra, imunoglobuliny kvantitativně, PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen dle Clausse event. testy na APS a d-dimery TSH, event. volný T3, volný T4, a-tpo, ANA VCA-G, M, EBNA-G, M, Paul-Bunnell, Ericsonův test, anti-cmv IgG, M, anti-hiv1,2 (nutný informovaný souhlas pacienta), HbsAg, anti-parvovirus B19 (podle anamnézy) sternální punkce u pacientů nad 60 let a u všech pacientů před plánovanou splenektomií D69.5 Sekundární trombocytopenie D69.6 Trombocytopenie, NS, event. MAIPA sonografie břicha a zadopřední RTG snímek plic Vyšetření během léčby resp. dalšího sledování při každé kontrole KO + diferenciál + počet retikulocytů, event. KO v jiném protisrážlivém roztoku (citrát) ostatní vyšetření individuálně PLT pod 30x10 9 /l nebo pod 50x10 9 /l s hemoragickými projevy nebo vysokým rizikem krvácení 1-3 měsíce PLT 30-50x10 9 /l bez hemoragických projevů 3 měsíce PLT x10 9 /l 3-6 měsíců Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 6

7 Závažné anemie D50.9 Anemie z nedostatku železa, NS D51.0 Anemie z nedostatku vitaminu B12 způsobená nedostatkem vnitřního faktoru D59.0 Autoimunní hemolytická anemie vyvolaná léky D59.1 Jiné autoimunní hemolytické anemie KO + diferenciál + počet retikulocytů, FW Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, glukóza, LDH, CRP, CB, albumin, ELFO bílkovin séra, imunoglobuliny kvantitativně, moč chemicky a mikroskopicky Fe v séru, ferritin, transferin, TIBC, solubilní transferinové receptory vitamin B12, folát, TSH, event. volný T3, volný T4, a-tpo haptoglobin, celkový a konjugovaný bilirubin D59.3 Hemolyticko-uremický syndrom D59.9 Získané hemolytické anemie, NS D60.9 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS D61.9 Aplastická anemie, NS D56.9 Thalasémie, NS Vyšetření během léčby resp. dalšího sledování při každé kontrole KO + diferenciál + počet retikulocytů ostatní vyšetření individuálně (zásoby železa, vitamin B12, folát, bilirubin, LDH, biochemie, u perniciózní anemie CEA...) kontrola v intervalu 1-4 týdny u nových pacientů (zhodnocení efektu léčby, u neléčených pacientů, např. u anemie chronických chorob, zhodnocení vývoje krevního obrazu a klinického stavu) další kontroly v intervalu 3 12 měsíců v závislosti na zvolené léčbě, příčině anemie, stavu pacienta, hodnotách krevního obrazu Stav po splenektomii D73.1 Hypersplenismus D73.8 Jiné nemoci sleziny Vyšetření po splenektomii KO + diferenciál a počet retikulocytů Při horečnatém onemocnění KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, moč chemicky a mikroskopicky, odběry k bakteriologickým vyšetřením (hemokultura, výtěr z krku, nosu, konečníku, bakteriologické vyšetření moči) D73.9 Nemoc sleziny, NS R16.1 Splenomegalie zvětšení sleziny, nezařazené jinde Další sledování klinická kontrola dle průkazu pacienta po splenektomii, doplnění anamnézy, očkování, chemoprofylaxe KO + diferenciál a počet retikulocytů Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 7

8 Hematoonkologie Lymfomy C85.9 Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS C81.9 Hodgkinova nemoc, NS C82.9 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, typ NS C83.6 (Difúzní)lymfom, nediferencovaný C85.1 B buněčný lymfom, NS KO + diferenciál a počet retikulocytů, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, glukóza, B2MG, LDH, CRP, CB, albumin, imunoglobuliny, ELFO bílkovin séra, FW, moč chemicky a mikroskopicky histologie, flowcytometrie lymfatické uzliny (nebo jiné tkáně) aspirace a trepanobiopsie + imunofenotypizace KD cytogenetika (KD. uzlina), FISH diagnostické translokace (uzlina, parafinový řez), potvrzení infiltrace KD sonografie, CT nebo PET/CT ORL vyšetření Vyšetření během léčby vyšetření k vyloučení fokální infekce před každým cyklem chemoterapie anamnéza a fyzikální vyšetření KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, moč chemicky a mikroskopicky den po chemoterapii anamnéza a fyzikální vyšetření KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP C84.4 T buněčný lymfom, periferní C911 Chronická lymfocytární leukémie R59.9 Zvětšené mízní uzliny, NS I89.9 Neinfekční onemocnění mízních cév a uzlin, NS v polovině plánovaného léčebného cyklu, tj. po 3-4. cyklu léčby sonografie, CT nebo PET/CT v případě progrese či žádné odpovědi intenzifikace léčby Vyšetření po léčbě restážovací vyšetření provést cca 1 měsíc po léčbě v případě rezidua (u agresivních lymfomů, m. Hodgkin) vhodný PET Další sledování 1-2. rok po léčbě kontrolní vyšetření aa 3 měsíce 3-4. rok po léčbě kontrolní vyšetření aa 6 měsíců 5 a více let kontrola 1krát ročně laboratorní kontroly KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra, FW, moč chemicky a mikroskopicky zobrazovací vyšetření 6., 12. a 24. měsíc po léčbě Mnohočetný myelom C90.0 Mnohočetný myelom KO + diferenciál a počet retikulocytů, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, glukóza, B2MG, LDH, CRP, CB, albumin, imunoglobuliny, ELFO + imunofixace bílkovin séra, volné lehké řetězce v séru, FW,, ELFO + imunofixace bílkovin v moči, Bence-Jones-urie, proteinurie/24 hod. aspirace a trepanobiopsie + imunofenotypizace KD cytogenetika KD, FISH na značených plazmatických buňkách (FICTION) RTG skeletu (lebka, C, Th, LS páteř, pánev, femury, humery) scintigrafie MIBI (fakultativně) NMR páteře, PET CT páteře (fakultativně) Vyšetření během léčby vyšetření k vyloučení fokální infekce před každým cyklem chemoterapie anamnéza a fyzikální vyšetření KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin C90.2 Plasmocytom extramedulární celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra a moči, FW, moč chemicky a mikroskopicky den po chemoterapii anamnéza a fyzikální vyšetření KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP v polovině plánovaného léčebného cyklu zhodnocení dynamiky významných laboratorních testů v případě progrese či žádné odpovědi intenzifikace léčby Vyšetření po léčbě restážovací vyšetření provést cca 1 měsíc po léčbě Další sledování KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra a moči, FW,, proteinurie/24 hodin v intervalu 3 měsíců v případě vymizení paraproteinu nutno vždy provádět i imunofixaci volné lehké řetězce v séru a RTG skeletu aa 6-12 měsíců Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 8

9 Monoklonální gamapatie nejasného významu D47.2 Monoklonální gamapatie nejasného významu KO + diferenciál a počet retikulocytů, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, glukóza, B2MG, LDH, CRP, CB, albumin, imunoglobuliny, ELFO + imunofixace (sérum), volné lehké řetězce v séru, FW,, ELFO + imunofixace (moč), Bence-Jones-urie, proteinurie/24 hod. vyšetření kostní dřeně (není nutné ve všech případech) RTG skeletu (lebka, C, Th, LS páteř, pánev, femury, humery) Další sledování KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra a moči, FW,, proteinurie/24 hodin v intervalu 3 měsíců, při stabilním nálezu po 6 a dále dlouhodobě po 12 měsících volné lehké řetězce v séru aa 12 měsíců Myeloproliferace D45 Polycythemia vera D47.1 Chronická myeloproliferativní nemoc Chronická eosinofilní leukémie/hypereosinofilní syndrom Chronická idiopatická myelofibróza Chronická granulocytární leukémie Myeloproliferativní choroba neklasifikovaná KO + diferenciál a počet retikulocytů, ALP v neutrofilech, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra, vitamin B12, folát, FW, u pravé polycytemie vyšetření arteriálních krevních plynů a ABR a hladinu EPO molekulárně-biologické vyšetření: bcr/abl z periferní krve event. z kostní dřeně RT-PCR, mutace JAK2 aspirace a trepanobiopsie + cytogenetika KD, FISH bcr/abl + fakultativně tkáňové kultury sonografie břicha, zadopřední RTG snímek plic u PP spirometrie, objem cirkulující krve další pomocná vyšetření fakultativně (CT, NMR, testy na hemoglobinopatie...) D47.3 Esenciální (hemoragická) trombocytémie C92.1 Chronická myeloidní leukémie (Ph1 chromozom a bcr/abl pozitivní) Vyšetření během léčby v intervalu 4-6 týdnů KO + diferenciál a počet retikulocytů v intervalu 3 měsíců KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra, FW, moč chemicky a mikroskopicky u CML v intervalu 3-6 měsíců bcr/abl metodou RT-PCR z periferní krve, cytogenetika KD, FISH bcr/abl aspirace a trepanobiopsie + cytogenetika podle průběhu Vyšetření po léčbě a v dalším sledování KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra, FW, aspirace a trepanobiopsie + cytogenetika u CML v intervalu 3-6 měsíců bcr/abl metodou RT-PCR z periferní krve, cytogenetika KD, FISH bcr/abl Útlumové stavy D60.0 Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek D60.1 Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek D60.8 Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek D60.9 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS D61.0 Konstituční aplastická anémie D61.1 Aplastická anémie vyvolaná léky D61.2 Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami D61.3 Idiopatická aplastická anémie D61.8 Jiné určené aplastické anémie D70 Agranulocytóza Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 9

10 KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra, TSH, vitamin B12, folát, FW, moč chemicky a mikroskopicky sérologie: HbsAg (event. HBeAg, anti-hbc IgM, celkové, anti- HBe, anti-hbs kvantitativně), anti-hcv, anti-hav celkové, pak IgM, VCA-G, M, EBNA-G, M, Paul-Bunnell, Ericsonův test, anti-cmv IgG, M, anti-hiv1,2 (nutný informovaný souhlas pacienta), HbsAg, anti-parvovirus B19 ANCA, ANA a anti-dsdna aspirace a trepanobiopsie + cytogenetika + imunofenotypizace cytogenetika z periferní krve u osob do 35 let k vyloučení Fanconiho anemie Hamův test a/nebo flowcytometrie (CD55 a CD59) k vyloučení paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH), v případě průkazu PNH hemosiderin v moči u dětí ELFO hemoglobinu (podíl HbF) sonografie břicha, zadopřední RTG snímek plic, další pomocná vyšetření fakultativně Vyšetření během léčby a dalšího sledování interval kontrol záleží na stupni cytopenie, klinickém stavu a/nebo zvolené léčbě (transfúze, růstové faktory, cyklosporin A...) kontrola v intervalu 1-4 týdny u pacientů s nutností pravidelných převodů transfuzních přípravků či u pacientů léčených růstovými faktory, cyklosporinem A... kontrola v intervalu 3 měsíce u pacientů se stabilním krevním obrazem a lehkými změnami v KO laboratorní monitorování při každé kontrole KO + diferenciál a počet retikulocytů v intervalu 6-12 měsíců CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra, FW, u polytransfundovaných pacientů sledovat ferritin v případě terapie chelátory železa sledovat odpad železa do moči (po 2 dnech léčby, pak 1x za 2 měsíce) Myelodysplastické syndromy D46.0 Refrakterní anemie bez sideroblastů MDS-RA dle FAB klasifikace refrakterní anemie RA refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií RCMD MDS asociovaný s isolovanou delecí 5q dle WHO klasifikace D46.1 Refrakterní anemie se sideroblasty MDS-RAS dle FAB klasifikace refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty RARS, refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií RCMD-RS dle WHO klasifikace D46.2 Refrakterní anemie s přebytkem blastů MDS-RAEB dle FAB klasifikace zahrnuje podtřídy RAEB-1 a RAEB-2 dle počtu blastů v periferii resp. ve dřeni: < 5% a 5-19% resp. 5-9% a 10-19% dle WHO klasifikace KO + diferenciál a počet retikulocytů, CRP, Na, K, Cl, Ca, urea, kreatinin, kyselina močová, glukóza, bilirubin celkový, ALT, AST, GMT, LDH, B2MG, imunoglobuliny, albumin, CB, ELFO bílkovin séra, TSH, vitamin B12, folát, Fe v séru, ferritin, transferin, TIBC, solubilní transferinové receptory, hladina EPO, haptoglobin, FW, moč chemicky a mikroskopicky sérologie: HbsAg (event. HBeAg, anti-hbc IgM, celkové, anti- HBe, anti-hbs kvantitativně), anti-hcv, anti-hav celkové, pak IgM, VCA-G, M, EBNA-G, M, Paul-Bunnell, Ericsonův test, anti-cmv IgG, M, anti-hiv1,2 (nutný informovaný souhlas pacienta), HbsAg, anti-parvovirus B19 molekulárně-biologické vyšetření bcr/abl v diferenciální diagnostice CMML/CML aspirace a trepanobiopsie + cytogenetika, FISH + imunofenotypizace + fakultativně tkáňové kultury sonografie břicha, zadopřední RTG snímek plic, další pomocná vyšetření fakultativně D46.3 Refrakterní anemie s přebytkem blastů v transformaci MDS-RAEB-t dle FAB klasifikace akutní myeloidní leukémie dle WHO klasifikace D46.4 Refrakterní anemie, NS D46.7 Jiné myelodysplastické syndromy D46.9 Myelodysplastický syndrom, NS neklasifikovaný myelodysplastický syndrom MDS-U dle WHO klasifikace C93.2 Subakutní monocytární leukémie Vyšetření během léčby resp. dalšího sledování při každé kontrole KO + diferenciál + počet retikulocytů další vyšetření podle klinického stavu a/nebo v souvislosti s léčbou (kortikoidy, cyclosporin A, chemoterapie...) u polytransfundovaných pacientů imunohematologické vyšetření aa 6 měsíců a/nebo při potížích při předtransfuzním vyšetření sledovat ferritin v případě terapie chelátory železa sledovat odpad železa do moči (po 2 dnech léčby, pak 1x za 2 měsíce) frekvence kontrol: MDS-RA, MDS-RAS v intervalu nejméně 2-3 měsíce, MDS-RAEB a MDS-RAEBt v intervalu nejméně 2-4 týdny MDS-RA, MDS-RAS v intervalu nejméně 2-3 měsíce MDS-RAEB a MDS-RAEBt v intervalu nejméně 2-4 týdny u polytransfundovaných podle klinického stavu sternální punkce (event. trepanobiopsie) u RA, RAS, CMML v intervalu 6-12 měsíců, u RAEB a RAEB-t dle vývoje, stavu pacienta, odpovědi na léčbu Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 10

11 Příloha číslo 1 Postup zařazování pacienta do dispenzární skupiny: AMIKUS Výchozí bod je otevřený rekurz pacienta jedno kliknutí levým tlačítkem myši na Zdr.ú. na horní liště nebo klávesová zkratka Alt Z objeví se okno ZDRAVOTNÍ ÚDAJE jedno kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko Dispenzarizace nebo klávesová zkratka Alt A objeví se okno DISPENZARIZACE PACIENTA jedno kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko Přidej nebo klávesová zkratka Alt P objeví se okno ČÍSELNÍK DISPENZÁRNÍCH SKUPIN dvojnásobným kliknutí levým tlačítkem myši rychle za sebou na příslušný řádek vybrat požadovanou dispenzární skupinu objeví se okno NOVÉ ZAŘAZENÍ DO DISPENZÁRNÍ SKUPINY jedno kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko OK objeví se znovu okno DISPENZARIZACE PACIENTA krok se dá opakovat, pokud je třeba pacienta zařadit do více dispenzárních skupin současně jedno kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko Zavři objeví se okno ZDRAVOTNÍ ÚDAJE jedno kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko Zavři objeví se okno DEKURS Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 11

12 Příloha číslo 2 FISH vyšetření u pacientů s hematologickými malignitami Chronická myeloidní leukémie (CML) translokace t(9;22) a přestavba BCR/ABL, stanovení rozsahu patologického klonu Jiná myeloproliferativní onemocnění translokace t(9;22) a přestavby BCR/ABL Myelodysplastický syndrom (MDS) delece 5q31/ monozomie 5 delece 7q31/ monozomie 7 Akutní myeloidní leukémie (AML) podle FAB AML M2 translokace t(8;21) a přestavba AML1/ETO AML M3 translokace t(15;17) a přestavba PML/RARA AML M4 s eozinofilií inverze 16 AML M5 přestavby MLL genu Chronická lymfatická leukémie (CLL) delece 13q14 delece 11q23 (ATM) delece 17p12 (p53) trizonie 12 přestavby IgH genu Mnohočetný myelom (MM) delece 13q14 přestavby IgH genu, v případě identifikace přestavby IgH genu pokračovat postupně identifikací translokací t(11;14), t(4;14) a t(14;16) detekci aberací provádět na značených plazmatických buňkách metodou FICTION Non-hodgkinské lymfomy (NHL) FISH provádět na vzorcích KD v případě, že je imunofenotypizací nebo patologem potvrzena infiltrace kostní dřeně Folikulární lymfom (FL) translokace t(14;18) přestavba IgH/BCL2, v případě negativity pokračovat detekcí přestavby BCL2 genu (variantní translokace) Difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) přestavby IgH genu přestavby BCL6 genu Burkittův lymfom (BL) translokace t(8;14) přestavba IgH/c-MYC, v případě negativity pokračovat detekcí přestavby c-myc onkogenu Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 12

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Seznam vyšetření OKH verze 2.0

Seznam vyšetření OKH verze 2.0 Poznámky: Hematologická vyšetření: Dodat do 5 hodin po odběru, není-li uvedeno jinak! Koagulační vyšetření: Dodat do 2 hodin po odběru KNL, do 4 hodin po odběru - svoz, není-li uvedeno jinak ežim Morfologická

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Hematologie a transfúzní lékařství

Hematologie a transfúzní lékařství Úvod 15 AL systémová amyloidóza ( immunoglobulin light chain systémová amyloidóza) 17 Aplastická anémie 27 Anémie Diamondova-Blackfanova (DBA) (kongenitální hypoplastická anémie) 31 Fanconiho anémie (FA)

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 21. Otok jedné dolní končetiny (hluboká žilní trombóza) Pacientka L. S., 1973 1. Popis případu a základní anamneza: 30-letá pacientka, v 7. měsící gravidity pozorovala den před přijetím do nemocnice otok

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

HELLP syndrom. T.Binder. Gyn.-por.klinika 2.LF - UK a FN Motol, Praha

HELLP syndrom. T.Binder. Gyn.-por.klinika 2.LF - UK a FN Motol, Praha HELLP syndrom T.Binder Gyn.-por.klinika 2.LF - UK a FN Motol, Praha 2006 Charakteristika 1982 - Weinstein součást progrese onemocnění preeklampsií H - mikroangiopatická hemolytická anémie EL - elevace

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno

Chronická myeloproliferativní onemocnění. L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění L. Bourková, OKH FN Brno Chronická myeloproliferativní onemocnění Chronická myeloidní leukémie (CML) s t(9;22), gen BCR/ABL pozitivní (Chronická granulocytární

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020.

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Úvod. Podnět k celonárodní a nyní celoevropské iniciativě

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Thomas Plot Olga BálkovB lková,, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Příčiny anémie Anémie je většinou následkem mnoha jiných základních onemocnění. Nedostatek EPO

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence Anamnéza muž, 59 let NO: Od včerejšího rána bodavé bolesti za hrudní kostí vystřelující mezi lopatky. Bolesti jej budily i ze spaní, trvají stále, nyní mírnější, ale stále jsou. Bez vazby na pohyb či na

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Úvod do trombofilie. MUDr. Dagmar Riegrová, CSc.

Úvod do trombofilie. MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Úvod do trombofilie MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky.

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Indikovanou a provedenou níže specifikovanou péči v odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky

Více

Klinická studie CMG 2008

Klinická studie CMG 2008 Klinická studie 2008 Marta Krejčí Interní hematoonkologická klinika FN Brno Název 2008 Multicentrická randomizovaná klinická studie fáze f 3 srovnávaj vající účinnost a bezpečnost kombinované chemoterapie

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 2. Oddělení klinické hematologie a krevní banka (OKH) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 3.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou

Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou Vyšetření těhotné před neuroaxiální blokádou Petr Kříž strana 1 Standardní předoperační anesteziologické vyšetření OA + předchozí anestezie a případné komplikace Anamnéza stran krvácivých stavů v těhotenství

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Anémie příznaky dělení

Anémie příznaky dělení Hematopatologie Hematopatologie onemocnění erytrocytů anémie polyglobulie onemocnění leukocytů leukocytóza leukopénie nádory leukémie, mnohočetný myelom onemocnění trombocytů krvácivé stavy (hemoragická

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Trombofilní rizikový profil v gravidit

Trombofilní rizikový profil v gravidit Trombofilní rizikový profil v gravidit 25.10. 2010 Spolek léka eských doc. MUDr. Tomá Kvasnika, CSc Trombotické centrum, ÚKBLD, VFN a 1. LF UKPraha Fyziologická hyperkoagulace v gravidit dispozice: Fyziologická

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Bartizalová Š. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 necas@cesnet.cz Sylabus přednášky Anémie 1 1. Co je anémie 2. Co způsobuje anémii 3. Anemický syndrom 4. Klasifikace anémií 4. Shrnutí podstatných informací 1. Co je anémie? Anémie

Více

Klinická kritéria pro přístup k dárci

Klinická kritéria pro přístup k dárci Charakteristika a HLA typizace Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/L05/verze03 Klinická kritéria pro přístup k dárci 1. Cíl 1. Definovat jasná kritéria, dle kterých mohou TC volně žádat o odběr pro

Více

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář E.Konířová Krvácivé stavy základní rozdělení Krvácivé stavy z cévních příčin (vaskulopatie) Krvácivé stavy z destičkových příčin (trombocyto

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE

DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULACE (DIC) Koagulační disbalance mezi prokoagulační aktivitou trombinu a fibrinolytickou aktivitou plazminu, rezultující v intravaskulární

Více

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Kvantitativní poruchy leukocytů - změny počtu jednotlivých typů bílých krvinek -choroby monocyto-makrofágového systému- granulomatózy - střádací

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Klepnutm lze upravit styl předlohy podnadpisů. HEMATOLOGIE názory v 60. a 70. letech

Více

Infekční hepatitidy u těhotných

Infekční hepatitidy u těhotných Infekční hepatitidy u těhotných Rožnovský Luděk 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví Virové hepatitidy v graviditě Neobvyklá dvojice matka a plod (dítě) snaha ochránit matku

Více

Speciální koagulační vyšetření II

Speciální koagulační vyšetření II Speciální koagulační vyšetření II Testy k diagnostice VWF Screeningové testy doba krvácení PFA APTT Specifické testy F VIII:C (funkční aktivita) funkční aktivita VWF (VWF:RCo, VWF:Ac) antigen VWF (LIA,

Více

VROZENÉ PORUCHY KRVETVORBY A JEJICH MANIFESTACE V DOSPĚLÉM VĚKU

VROZENÉ PORUCHY KRVETVORBY A JEJICH MANIFESTACE V DOSPĚLÉM VĚKU VROZENÉ PORUCHY KRVETVORBY A JEJICH MANIFESTACE V DOSPĚLÉM VĚKU Jaroslav Čermák Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha VROZENÉ SYNDROMY SELHÁNÍ KRVETVORBY VROZENÉ SYNDROMY SELHÁNÍ KRVETVORBY VROZENÉ

Více

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení

(III.) Sedimentace červených krvinek. červených krvinek. (IV.) Stanovení osmotické rezistence. Fyziologie I - cvičení (III.) Sedimentace červených krvinek (IV.) Stanovení osmotické rezistence červených krvinek Fyziologie I cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Sedimentace erytrocytů fyzikální

Více

VE ZKRATCE. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno

VE ZKRATCE. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Na otázku diferenciální diagnózy monoklonálních gamapatií můžeme pohlížet ze

Více

Erytrocyty bezjaderné buňky 7.5 x 2 µm životnost cca 120 dní barvivo hemoglobin (A 1, A 2 ), - 38% ( pg) - 150g/l (1g Hb váže 1.34 ml kyslíku)

Erytrocyty bezjaderné buňky 7.5 x 2 µm životnost cca 120 dní barvivo hemoglobin (A 1, A 2 ), - 38% ( pg) - 150g/l (1g Hb váže 1.34 ml kyslíku) Patofyziologie krvetvorby Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Složení a funkce krve objem krve - 6-8% tělesné hmotnosti - 5,5 l hematokrit - 46% muži, 41% ženy erytrocyty - 5 mil./µl (1% retikulocyty)

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Hemofilie Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem plazmatických faktorů FVIII hemofile A FIX hemofile

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více