Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition"

Transkript

1 Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Projekt excelence 302/12/G157 Workshop č. 1 Collaboration in the Frame of the Project of Excellence (Discussion at the Workshop in Brno) března 2012 Hotel Continental, Brno

2 Workpackage 1 (Lead Scientist: I. Raška) Large-scale chromatin arrangement: Morphological description of euchromatin Za pomoci moderních metod světelné a elektronové mikroskopie přispět k charakterizací metabolicky aktivních míst v buněčném jádře. Spolupráce: E. Bártová, V. Rotrekl využití hesc pro mikroskopické pozorování, P. Matula zpracování obrazu, statistické vyhodnocování. Zahraniční partneři: C. Cardoso (Darmstadt) buněčné linie obsahující rekombinantní replikační a transkripční faktory, světelná mikroskopie. Workpackage 2 (Lead Scientist: J. Bednar) Mechanism of the relocation of nucleosomes Remodelace chromatinu na úrovni nukleozomů. Bude využita analýza tenkých hydratovaných preparátů kryo elektronovou mikroskopií. Spolupráce v rámci Centra je na diskusi. Zahraniční partneři: skupina S. Dimitrova (Grenoble). Workpackage 3 (Lead Scientist: D. Cmarko) 3D nuclear organization and 3D tracking of Polycomb group protein (PcG) foci Charakterizace chromatinu asociovaného s PcG proteiny. Využití korelační světelné a elektronové mikroskopie. Spolupráce: E. Bártová 3D analýzy světelněmikroskopického obrazu, experimenty se specifickými buněčnými inhibitory, skupina M. Kozubka obrazová analýza. Workpackage 4 (Lead Scientists: E. Smirnov) Time course of rrna processing Determinace vzájemného vztahu transkripce a replikace ribozomálních genů v průběhu S fáze buněčného cyklu. Využití světelné a elektronové mikroskopie, RT PCR. Spolupráce: E. Bártová chromatinové imunoprecipitace, skupina M. Kozubka obrazová analýza. 1

3 Workpackage 5 (Lead Scientist: I. Koutná) The role of chromatin condensation and contiguity of RNAPII in the regulation of gene expression. No Task for 2012 Workpackage 6 (Lead Scientist: I. Koutná) The expansion and differentiation potential of HSCs populations derived from hescs Společný projekt s pracovní skupinou dr. Rotrekla z LFMU a Dr.Bártové. z Biofyzikálního ústavu AV ČR, Mezinárodní spolupráce se Stem Cell Institute University of Minnesota Home, prof. Kaufman Lab Hematopoetické kmenové buňky (HSC) se dnes využívají pro transplantace a buněčné terapie, léčbě krevních poruch, AIDS a imunoterapiím. Konvenční zdroje jako kostní dřeň, mobilizovaná periferní krev či pupečníková krev jsou limitovány množstvím, nízkým obsahem HSC a kompatibilitou (182 HSC/ MNC z pupečníkové krve, 249 HSC/ MNC z mobilizované periferní krve) Potenciál ESC a ips je v neomezené proliferační kapacitě a schopností diferencovat do HSC in vitro. V rámci tohoto podprojektu je nutno optimalizovat postup na zisk dostatečného počtu buněk (237 HSC/ hesc) nutných pro klinické využití. Před klinickým využitím nutno prokázat, že jsou srovnatelné s konvenčními HSC - schopnost dlouhodobé obnovy hematopoézy (in vivo funkčnost) - bezpečnost: riziko vzniku teratomů, hematologických malignit (spolupráce s dr. Rotreklem) - genom a epigenom: získané HSC fenotypově shodné s konvenčními HSC na úrovni genomu a epigenomu (spolupráce s dr. Bártovou) Příprava ips z adultních somatických buněk (spolupráce s Kaufman Lab) V rámci tohoto projektu bude taktéž řešena specifická spolupráce s dr. Cmarkem (Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK ) na řešení problematiky ultrajemné struktury získaných HSC pomocí elektronové mikroskopie. Expertíza v oblasti primárních kultur krevních buněk bude poskytnuta pro spolupráci s dr. Falkem a ing. Lukášovou resp. prof. Michalovou. CBIA FI MU Prof. Kozubek Biology group Informatics I. K. Koutná P. Matula Biofyzikální ústav E. Bártová Biologický ústav LF MU Brno V. Rotrekl Biofyzikální ústav AV ČR E. Lukášová, M. Falk Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK D. Cmarko Stem Cell Institute University of Minnesota Home prof. Kaufman Lab 2

4 Workpackage 7 (Lead Scientist: C. Lanctôt) 3D chromatin positioning in human embryonic stem cells: impact on differentiation and genome stability Goal of WP7 The goal of the project is to study higher-order chromatin structure in embryonic stem cells, with the aim of identifying spatial chromatin patterns that are associated with either the stem cell phenotype, long term culture or a given differentiation state. Collaborators Dr. Eva Bartová [epigenetics], Dr. Guy Hagen [high-resolution microscopy], Prof. Petr Dvořák [human embryonic stem cells] Methodology We will perform 3D FISH on embryonic stem cells using probes corresponding to the transcriptomes of cells differentiated along 3 distinct lineage, i.e. muscle, blood, neurons. These probes will be synthesized by reverse transcription of mrna. This will allow us to determine if and how the various gene expression programs that unfold during differentiation are organized in 3D in the nuclei of stem cells. We will also perform co-labeling for selected histone marks in order to link the spatial position of chromatin segments and their structure. These analyses will be performed using the STORM variant of single-molecule superresolution microscopy. Main points of discussion during the workshop 1. CELLS. It was recommended to perform experiments on at least 2 different lines of human embryonic stem cells. These lines are known to be highly heterogeneous and the use of 2 lines will allow us to distinguish between cell type-specific (desired) and line-specific patterns (undesired). In addition, the logistics of fixing cell lines in Brno and processing them in Prague was discussed. 2. STARTING MATERIAL. The possibility of deriving probes from tissue mrna (instead of starting from differentiated embryonic stem cells) was discussed. This was judged to be a good idea, especially in the case of the differentiated blood sample, which is notoriously difficult to obtain from human embryonic stem cells. 3. PROBE DESIGN. It was suggested to limit the probe complexity by focusing on genes expressed from a given chromosome. This possibility will be explored. 4. HIGH-RESOLUTION MICROSCOPY. Imaging of nuclear substructures at highresolution remains a challenge due to depth of sample. Solutions will have to be devised. 5. PATTERN RECOGNITION. The issue of computational analysis of FISH signals and pattern recognition was discussed. The expertise of the CBIA would be welcome. It was therefore suggested that the CBIA should be added as a collaborator to this project. 3

5 WORKPACKAGE 7 CHROMATIN PATTERNS IN hes CELLS Planned collaboration Eventual collaboration 2012 Lanctôt, ÚBBP Probe synthesis from differentiated tissues muscle - neurons - [blood?] 3D FISH Dvorák, MU Human Embryonic Stem Cell (hesc) undifferentiated Bartová, BFU Immunostaining for histone modifications Hagen, ÚBBP Super-resolution imaging M. Kozubek, CBIA Image analysis, pattern recognition 4

6 Workpackage 8 (Lead Scientist: Eva Bártová) Epigenetics of human and mouse embryonic stem cells. Workpackage 9 (Lead Scientist: Eva Bártová) DNA repair in embryonic stem cells V rámci centra excellence P302/12/G157 hodláme spolupracovat se skupinou Doc. Dušana Cmarka (1.LF, UK v Praze), prof. Petra Dvořáka (LF MU v Brně) a dr. Pavla Matuly (FI MU v Brně). Zaměříme se na studium trajektorie Cajalových tělísek u pluripotentních a diferencovaných ES buněk. Tak zvanou single particle tracking analýzou se bude zabývat dr. Pavel Matula a jeho tým. Skupina dr. Evy Bártové a prof. Petra Dvořáka zajistí kultivace lidských a myších ES buněk a dále analýzu živých buněk pomocí konfokálního mikroskopu. Dr. Lenka Stixová bude navíc studovat difúzi coilinu pomocí FRAP techniky. Morfologie Cajalových tělísek bude studována pomocí transmisní elektronové mikroskopie (EM) na LF UK v Praze. Dále budeme testovat funkční význam laminů typu A ve vztahu k trajektorii Cajalových tělísek. U myších ES buněk se dále zaměříme na studium epigenetických změn typu acetylací a metylací histonů. Změny v post-translačních modifikacích histonů během diferenciace ES buněk budeme studovat pro lokusy Oct4 a Nanog. Tuto práci bude realizovat Mgr. Soňa Legatová a Mgr. Veronika Foltánková. V rámci diplomových pracích se budeme zabývat kinetikou heterochromatinového proteinu HP1 v oblastech DNA lezí, indukovaných UV zářením. Touto problematikou se bude zabývat Bc. Petra Sehnalová a Bc. Jana Suchánková. 5

7 Workpackage 10 (Lead Scientist: P. Dvořák) The role of FGF2 induced changes in basal metabolism on genome stability of hesc and ipsc and the APE1 mediated changes of hesc and ipsc in long term culture Společný projekt s pracovní skupinou Dr. Ireny Koutné (CBIA), Dr. Evy Bártové (DMC) a Christianem Lanctotem a Dušanem Markem (ICBP) hesc a ipsc jsou, díky jejich diferenciačnímu a sebeobnovovacímu potenciálu využívány jako biologický model, současně by se však mohli v blízké budoucnosti stát nenahraditelným nástrojem regenerativní medicíny. S tím je však spojena potřeba dlouhodobé kultivace in vitro. Zde však vstupuje do hry adaptace hesc i ipsc na kultivační podmínky in vitro. Adaptace je spojena s nestabilitou genomu a metabolickými změnami. Proto budou v rámci toho projektu studovány mechanizmy adaptace na kultivační podmínky z hlediska genomové stability, metabolických změn a signálování FGF2. Součástí projektu bude zavedení robustní metody testování stability genomu na základě frekvence mutací. Tento nástroj umožní porovnávat nejen geonomovou stabilitu a její vliv na finální diferencované buňky u hesc. Ale i u ipsc a diferencovaných hematopoetických prekurzorů. IPSC a hesc linie odvozené v naší laboratoři budou použity k optimalizaci postupu derivace hematopoetických kmenových buněk (skupina Dr. Ireny koutné). Expertíza a buněčné linie, které jsou k dispozici na našem pracovišti budou poskytnuty ke studiu epigenetických změn spojených se stavem pluripotence a adaptace na dlouhodobou kultivaci ve spolupráci s Dr. Evou Bártovou. S využitím našich linií hesc, kultivovaných in vitro po různě dlouhou dobu, bude v rámci projektu řešena struktura chromatinu a jádra hesc za použití elektronové mikroskopie ve spolupráci s dr. Cmarkem a prostorová organizace genů ve spolupráci s Dr.Lanctotem v souvislosti se stavem pluripotence a adaptace na dlouhodobou kultivaci. Biologický ústav LF MU Prof. Petr Dvořák Podpůrné skupiny Genomová stabilita Metabolismus Diferenciace Mikroskopie Vladimír Rotrekl Albano Meli Miroslav Vařecha Yuch-Man Wadeley CBIA FI MU Irena Koutná Biofyzikální ústav Eva Bártová Ústav buněčné biologie a patologie 1.LF UK Dušan Cmarko Ústav buněčné biologie a patologie 1.LF UK Christian Lanctot 6

8 Hematopoetická diferenciace ips a embryonálních kmenových buněk (ESC) (workpackage 10) Společný projekt s pracovní skupinou dr. Rotrekla z LFMU a Dr.Bártové. z Biofyzikálního ústavu AV ČR Mezinárodní spolupráce se Stem Cell Institute University of Minnesota Home, prof. Kaufman Lab Hematopoetické kmenové buňky (HSC) se dnes využívají pro transplantace a buněčné terapie, léčbě krevních poruch, AIDS a imunoterapiím. Konvenční zdroje jako kostní dřeň, mobilizovaná periferní krev či pupečníková krev jsou limitovány množstvím, nízkým obsahem HSC a kompatibilitou (182 HSC/ MNC z pupečníkové krve, 249 HSC/ MNC z mobilizované periferní krve) Potenciál ESC a ips je v neomezené proliferační kapacitě a schopností diferencovat do HSC in vitro. V rámci tohoto podprojektu je nutno optimalizovat postup na zisk dostatečného počtu buněk (237 HSC/ hesc) nutných pro klinické využití. Před klinickým využitím nutno prokázat, že jsou srovnatelné s konvenčními HSC - schopnost dlouhodobé obnovy hematopoézy (in vivo funkčnost) - bezpečnost: riziko vzniku teratomů, hematologických malignit (spolupráce s dr. Rotreklem) - genom a epigenom: získané HSC fenotypově shodné s konvenčními HSC na úrovni genomu a epigenomu (spolupráce s dr. Bártovou) Příprava ips z adultních somatických buněk (spolupráce s Kaufman Lab) V rámci tohoto projektu bude taktéž řešena specifická spolupráce s dr. Cmarkem (Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK ) na řešení problematiky ultrajemné struktury získaných HSC pomocí elektronové mikroskopie. Expertíza v oblasti primárních kultur krevních buněk bude poskytnuta pro spolupráci s dr. Falkem a ing. Lukášovou resp. prof. Michalovou. CBIA FI MU Prof. Kozubek Biology group Informatics I. K. Koutná P. Matula Biofyzikální ústav E. Bártová Biologický ústav LF MU Brno V. Rotrekl Biofyzikální ústav AV ČR E. Lukášová, M. Falk Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK D. Cmarko Stem Cell Institute University of Minnesota Home prof. Kaufman Lab 7

9 Workpackage 11 (Lead Scientist: Z. Zemanová) Instability of the genome of leukemic cells: complex chromosomal rearrangements and their implication in disease pathogenesis and progression Chromosom č. 5 je nejčastěji postižen v buňkách kostní dřeně u myeloidních malignit (myelodysplastický syndrom-mds a akutní myeloidní leukémie AML) primárních a zvláště sekundárních. Po intersticiální deleci dlouhých ramen je zbytek deletovaného chromosomu 5 často translokován případně insertován do některých dalších autosomů. Je tím potvrzena jeho velká nestabilita, která vede k dalším změnám v genomu a tím ke vzniku komplexních karyotypů. Nález komplexního karyotypu při diagnose svědčí o progresi onemocnění a pro pacienta znamená nepříznivou prognózu a špatnou odezvu na léčbu. Primární událostí, která má přímý vztah ke vzniku onemocnění je na chromosomové úrovni intersticiální dalece dlouhých ramen č. 5, která má u různých pacientů různý rozsah. Na základě rozsáhlých studií byly definovány dvě společné deletované oblasti (CDR). Proximální CDR v oblasti 5q31.2 je charakteristická pro nemocné s MDS, AML a sekundárními formami těchto onemocnění, distální CDR v oblasti 5q32-q33 byla prokázána u nemocných s 5q- syndromem. V současné době jsou obě oblasti předmětem intenzivního výzkumu s cílem lokalizace nádorových supresorových genů a určení významu haploinsuficience přítomných genů. V první fázi našeho společného projektu se budeme zabývat lokalizací CDR 5q v interfázním jádře krevní buňky a jeho aktivitou při dělení buněk. Technické podrobnosti sledování v konfokálním mikroskopu uvede skupina dr. Falka. Za vhodné buňky pro tyto experimenty považujeme separované CD34 z kostní dřeně. Separace provádí dr. Koutná - dohodne se s ní dr. Falk. DNA sondy zajistí skupina prof. Michalové. První kroky již byly zahájeny. Zjistili jsme rovněž na velké skupině nemocných, že v jejich buňkách kostní dřeně při vzniku komplexních karyotypů nejsou nikdy postižena delecí nebo amplifikací krátká ramena chromosomu 10. Proto jsme se dohodli, že lokalizaci a distribuci v jádře v interfázi rovněž prověříme všemi výše uvedenými technikami. Sondy DNA získáme spoluprací s VÚVeL v Brně s oddělením prof. Rubeše. V tomto oddělení připravují laserovou mikrodisekcí sondy pro FISH. 8

10 Workpackage 12 (Lead Scientist E. Lukášová) The role of chromatin structure in the genesis of complex chromosome rearrangements U pacientů s myeloidními malignitami (myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie) byly opakovaně detekovány komplexní chromosomální aberace spojené s velmi špatnou prognózou (Prof. K. Michalová, Centrum nádorové cytogenetiky VFN a 1.LF UK, Praha). Zároveň byly definovány některé chromosomální oblasti, které se na chromatinových výměnách nebo dalších aberacích podílejí s výraznější četností. Jedná se zejména o chromosom 5 (5p13, 5q12, 5q13, 5q14) a dále např. 7q21, 7q31, 11q23, 12p13, 17p11.2 a 21q22. (Michalova et al.). Na druhou stranu, při vzniku komplexních aberací nebyla nikdy zahrnuta krátká ramena chromosomu 10. Zaměříme se proto na studium mechanismu vzniku těchto translokací, zejména souvislostí mezi jejich tvorbou a lokalizací postižených lokusů v buněčném jádře. Pokusíme se zjistit, zda k tvorbě komplexních chromosomálních translokace přispívá zejména struktura chromatinu na nižších úrovních (fragilní místa, mikrohomologie, apod.), struktura chromatinu vyššího řádu (vzájemná jaderná lokalizace breakpoint lokusů, jejich lokalizace v heterochromatinu, euchromatinu apod.) nebo pohyb postižených lokusů (tzv Breakage First Hypothesis vs Position First Hypothesis ). Výzkumnou činnost lze shrnout do následujících bodů: 1. Jaderná a vzájemná lokalizace breakpoint lokusů Nejprve proto budeme pomocí metody 3D-FISH v kombinaci s konfokální mikroskopií studovat distribuci výše uvedených lokusů v interfázním buněčném jádře (např. u lymfocytů z periferní krve, buněk kostní dřeně apod.). Zjistíme, zda se tyto lokusy nacházejí na podobných koncentrických jaderných slupkách a ve vzájemné blízkosti (Fig.1), a mají tedy vyšší pravděpodobnost vzájemných interakcí. Uvidíme také, zda se chromosomální oblasti s vysokou frekvencí zlomů nacházejí spíše ve středu jádra, nebo u jeho periferie (A), zda interagují s heterochromatinem, jadernou matrix apod. a budeme hledat důvod těchto skutečností. Z těchto experimentů vyplyne, zda jaderná topologie chromatinu (statisticky nenáhodná) může přispět k vysvětlení vyšší frekvence translokací mezi zmíněnými lokusy, nebo zda je tato dána pouze strukturou chromatinu na nižších úrovních (fragilita chromatinu, mikrohomologie apod.). Je například zajímavé, proč některé chromosomy (X, Y) participují pouze zřídka na chromosomálních translokacích, zatímco jiné (5, 7, 11, viz výše) s nezanedbatelnou frekvencí. A budou se výsledky výše uvedených experimentů lišit pro fáze buněčného cyklu, různá vývojová stádia či typy buněk? Fig.1. 9

11 2. Pozice breakpoint lokusů vůči mateřskému chromosomálnímu teritoriu (Fig.2) Budeme studovat pozice uvedených (a případně dalších) lokusů ve vztahu k jejich mateřskému chromosomálnímu teritoriu (zda se vyskytují preferenčně na povrchu chromosomálních teritorií nebo v jejich nitru) Určíme vzájemný "překryv" (intermingling, Branco and Pombo, 2006) teritorií participujících na translokacích. Uvidíme, zda tento překryv zahrnuje i sféru zjištěné průměrné lokalizace často translokovaných lokusů. Pokusíme se tak rozluštit, zda může docházet ke komplexním translokacím pouze na základě jejich jaderné pozice, nebo zda je vyžadován nějaký pohyb chromatinu. 2D-řez ChT Break-point region Break-point region 2 ChT2 Oblast prolínání (intermingling) Fig Modelování struktury HSA5, HSA7 a dalších chromosomů často se podílejících na komplexních aberacích Pomocí determinace vzájemných pozic frekventovaných breakpointů na chromosomech 5 a 7 se pokusíme o "modelování" vnitřní struktury teritorií těchto chromosomů v interfázním buněčném jádře. Chromosomy 5 a 7 jsou často zahrnuty v chromosomálních aberacích, přičemž velmi časté jsou intersticiální delece části jejich ramének q. Vysvětlení tohoto fenoménu by mohlo spočívat právě ve vhodné (statisticky nenáhodné) vyšší struktuře chromatinu. 10

12 4. Mechanismy reparace DSB a tvorby chromosomálních translokací - analýza ohnisek gh2ax (Fig.3) V souvislosti s výše uvedenými otázkami se zaměříme i na analýzu ohnisek gh2ax (markerů DSB) a chromosomálních translokací v buňkách ozářených různými druhy ionizujícího záření. Zejména se pokusíme určit, zda komplexní translokace vznikají následkem komplexity indukovaných DSB, nebo zda k nim dochází i díky dalším mechanismům účinkujícím v reparaci těchto lézí (např. dekondenzace chromatinu apod.). Zároveň budeme studovat vztah mezi výskytem interchromosomálních a intrachromosomálních aberací a kvalitou ionizujícího záření, použitého k jejich indukci. Zaměříme se též na podstatu "pozdních" ohnisek gh2ax a jejich vztah k chromosomálním translokacím, jak již bylo popsáno výše. Fig Lokalizace breakpoint lokusů vůči RIDGE a antiridge klastrům, exprese přilehlých genů Sledovat budeme také lokalizaci frekventovaných zlomů ve vztahu ke klastrům vysoce (RIDGE, Regions of Increased Gene Expression) a minimálně (antiridge) exprimovaných genů. U frekventovaných zlomů s přesně známou lokalizací na DNA zjistíme, zda jsou geny v jejich okolí (u normálních buněk) silně exprimovány nebo naopak utlumeny. V případě, že by byly dostupné i buňky od pacientů s danou translokací, bude totéž provedeno i zde. Zajímavým zjištěním vyplývajícím z prací Prof. K. Michalové je také nízká frekvence (5-10%) participace lokusu 11q23 na chromosomálních translokacích u nově diagnostikovaných pacientů, zatímco u sekundárně vyvolané AML (patrně léčbou pomocí inhibitorů topoisomerasy II) tato hodnota činí 35%. Jak tedy inhibitory topoisomerasy II zvyšují tuto četnost? Mnoho dalších otázek jistě vyplyne ze vzájemné diskuse... Schéma vzájemné spolupráce červené šipky spolupráce s laboratořemi zahrnutými v Centru, modré šipky spolupráce mimo Centrum 11

13 Centrum nádorové cytogenetiky VFN a 1.LF UK, Praha K Michalová Získávání vzorků Analýza chromosomálních translokací Lokalizace míst zlomů Identifikace přilehlých genů VÚVeL J. Rubeš Příprava DNA sond (mikrodisekce) FI Brno M Kozubek Pa Matula Pe Matula Vývoj potřebného software Analýza obrazu a dat Prostorová lokalizace breakpoint lokusů v buněčném jádře Modelování struktury chromosomů s ohledem na breakpoint lokusy Analýza ohnisek gh2ax a reparace DSB Kvantifikace exprese genů v okolí breakpoint lokusů a jejich lokalizace vůči různým jaderným strukturám (HP1 domény, centrum/periferie jádra atd.) FI Brno I Koutná Kultivace krevních buněk Separace krevních buněk IHOK FN Brno A Oltová Analýza chromosomálních translokací BFU AVČR M Falk et al. Université Paris Sud (Francie) S Lacombe Příprava nanočástic, radiosenzitizace nádorových buněk pomocí indukce Auger efektu Ústav jaderné fyziky AVČR Praha M Davídková Vývoj ozařování biologických vzorků urychlenými Ozařování urychlenými ionty JINR Dubna u Moskvy (Rusko) EA Krasavin Evropský onkologický institut, Milano, Itálie (IG Dellino) Mechanismus patogeneze akutní promyelocytární leukémie COST NanoIBCT (EU Network) Vývoj ozařování biologických vzorků urychlenými Ozařování urychlenými ionty

14 Workpackage 13 (Lead Scientist: E. Lukášová) The role of heterochromatin in the decision of carcinoma cells to enter senescence, survive or die by apoptosis during fractionated irradiation Plán práce na r ) Objasnění některých problémů, které se vyskytly v počátečních experimentech při studiu vlivu replikačního stresu (RS) na smrt buněk nonhodgkinského lymfomu ( NHL) SU-DHL-4 s dominantně negativní mutací v p53. a) Buňky, které byly vystaveny RS při zablokování Chk1 kinázy umřely ve dvou fázích. Část buněk umřela již po 24 h působení RS, přeživší buňky se dělily po dobu dalších 24 h působení RS a pokračovaly v růstu po převedení do čistého media. 48 h po odstranění RS buňky náhle zastavily růst při vysoké hladině aktivní kaspázy 3. Chceme zjistit jak buňky umíraly, zda byla poškozenou DNA aktivována vnitřní apoptosa, nebo zda RS aktivoval receptory smrti a tím také vnější apoptosu. Tato apoptosa by mohla vést ke smrti části buněk po krátké době působení RS. b) Zjistit, jaký vliv na přežití buněk bude mít snížení koncentrace fludarabinu ve spojení se současnou inhibicí Chk1 a ATM. c) Jaký vliv na indukci γh2ax a apoptosy bude mít zablokování ATR místo Chk1 kinázy. d) Jak RS a inhibice Chk1 kinázy ovlivní vstup buněk do nového buněčného cyklu a positivitu buněk na Annexin V a propidium iodid. e) V mnoha buňkách, které byly vystaveny RS, přetrvávají po převedení do čistého média ohniska γh2ax. Zjistit, zda je v těchto buňkách aktivována kaspasa 3, což by znamenalo, že tyto buňky půjdou do apoptozy. f) Pokusit se najít příčinu vazby 53BP ke kondenzovaným metafázickým chromosomům v buňkách vystavených RS. 53BP se v oblasti DSB váže přímo na H3K20met2, který je v kondenzovaném chromatinu nedostupný. Jak je tedy možné, že je vázán na kondenzovaný chromatin metafázického chromosomu. g) Vystavit RS buňky MCF7 stabilně exprimující H2B-GFP po transfekci 53BP-RFP a zjistit, zda také u tohoto typu buněk bude docházek ke kondenzaci chromosomů s navázaným 53BP a zda tyto buňky projdou mitosou do dalšího cyklu. 2) Vliv RS indukovaný fludarabinem při zablokování Chk1 kinázy budeme sledovat v buňkách NHL- WSU, které mají wt p53 a představují stejný typ linie (DLBCL) jako SU- DHL-4. Chtěli bychom zjistit jak bude RS, fosforylace γh2ax a smrt buněk ovlivněna funkčním p53 proteinem. Spolupráce Vliv replikačního stresu na zdravé buňky s vysokým proliferačním indexem, podobným leukemickým buňkám, bychom chtěli studovat u hematopoietických progenitorových buněk CD34 ve spolupráci s biologickou větví Fakulty informatiky v Brně (vedoucí I. Koutná). Kromě toho hodláme dále spolupracovat s Dr. Martinem Trbuškem z Hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně.

15 Workpackage 14 (Lead Scientist: G. Hagen) 3D superresolution microscopy of the cell nucleus Fluorescence microscopy has become firmly established as one of the chief tools available for the study of biological systems at the cellular level. Unfortunately, the resolution of optical microscopes in the lateral dimension is limited to 0.61 /NA (~ 250 nm). As many biological structures within cells are much smaller than this, increasing resolution is of prime importance. Recently, a great deal of progress has been made in this area, reviewed in [1]. Single molecule localization microscopy (SMLM) methods are one of the more common approaches for achieving superresolution. They have quickly been adopted as they are relatively easy to implement, and offer multicolor, 3D imaging with resolution in the 20 nm range. SMLM methods work by isolating and imaging single molecules in an extended time series. The idea is to, by photochemical means, convert nearly all the fluorescent molecules in a sample to a temporary dark state. The molecules then return to the fluorescent state both infrequently and randomly, such that they can be imaged individually. The molecules are then localized by fitting the imaged Airy patterns to a suitable model. Typically, the accuracy achieved is about 20 nm, primarily depending on the number of photons collected from each molecule. An example image is shown in Fig. 1. Figure 1: Example of 3D single molecule localization super-resolution microscopy. Left, conventional image, right, super-resolution image. The sample is an A431 cell expressing mcitrine-erbb3. This receptor tyrosine kinase is overexpressed in or present in mutant forms in breast cancer. The resolution achieved is approximately 20 nm. Structured illumination microscopy (SIM) usually refers to methods that utilize sinusoidally modulated patterns of light which are imaged on a fluorescent sample. Two main methods are currently in use. The first achieves optical sectioning, and was pioneered by Tony Wilson and co-workers [2, 3]. 1

16 The second application of SIM achieves resolution beyond the Abbe limit. This method allows an improvement of lateral resolution by a factor of 2. Under ideal conditions, this would imply a lateral resolution of about 125 nm. The method involves reconstruction of the high resolution image using Fourier transform approaches. Unlike other high resolution methods (STED, 4Pi), no special equipment is required, apart from the ability to create the illumination patterns. High resolution structured illumination methods are beginning to be used in cell biological studies, including imaging of the nucleus [4]. Figure 2: Example of 3D super-resolution imaging using structured illumination. Left, conventional optically sectioned image, right, SIM image. The sample is a HEPG2 cell labeled with Atto532-phalloiden to visualize F- actin. The resolution achieved in this image is approximately 185 nm. Our workpackage (WP14) proposed two aims. Aim 1 involves improvement of a prototype STORM microscope in our laboratory to include 3D imaging capability. This basic aim is complete and we are now designing microscopes which will improve axial resolution even further. Aim 2 involved design and construction of a 3D structured illumination microscope. Construction of the microscope is underway, and we are able to acquire preliminary data (Fig. 2). During the meeting, I discussed collaborations with other members of the project of excellence. We plan to take advantage of the expertise of our own department in Prague, and also forge new collaborations with the institute of Biophysics in Brno. To begin, we will examine samples prepared by the Bartova group using 3D SIM. 2

17 Workpackage 15 (Lead Scientist: P. Matula) Image processing in confocal microscopy Během diskuze vyplynuly pro informatickou část CBIA následující úkoly: (1) Analýza trajektorií v obrazech živých buněk. Tato úloha bude řešena ve spolupráci se skupinou Evy Bártové. Mluvilo se o srovnání LMNA++ a LMNA-- buněk. O výhledové potřebě sledovat pohyb se zmínil také Martin Falk. (2) Vyhodnocení pozice lokusů v chromozomových teritoriích se bude řešit ve spolupráci s Martinem Falkem. Naším úkolem bude vyhodnotit zda se lokusy vyskytují blíže okraje teritoria nebo uvnitř. (3) Měření 3D vzdálenosti mezi lokusy ve spolupráci se skupinou Martina Falka. (4) Úprava software Acquiarium, aby více vyhovovalo uživatelům. Martin Falk zmínil potřebu uložit parametry vizualizace obrázků, aby se nemusely stále zadávat znovu. (5) Segmentace teček bude řešena ve spolupráci s Lubomírem Kováčikem. (6) Se stejnou skupinou budou diskutovány možnosti použití software Acquiarium při snímání na jejich mikroskopu s Andor kamerou. (7) Vladimír Rotrekl zmínil potřebu hodnotit maturaci mitochondrií, zejména jejich morfologické vlastnosti, pomocí metod zpracování obrazu. (8) Já jsem uvedl samostatný úkol spočívající ve vyhodnocení segmentačních algoritmů. V prvním roce provedeme studii 3D metod pro detekci bodových objektů. Workpackage 16 (Lead scientist: J. Bednár) Morphological analysis of nanostructured materials Elektronověmikroskopická a tomografická vizualizace nanostruktur a buněčných struktur. Spolupráce: skupina J. Pavlíka (PřF UJEP, Ústí n.l.), skupina M. Kepczynskyho (Kraków, Polsko), skupina E: Kutejové (MBÚ AVČR). Spolupráce v rámci centra: P. Matula - zpracování 3D stacků, M. Falk EM charakterizace zlatých nanočástic. 3

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST Sláma P. Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství, Agronomická

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Transkripční faktor CCAAT/enhancer binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u akutní myeloidní leukemie Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Holická,, Martin Vostrý, ÚHKT

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Fysika a zkoumání živého

Fysika a zkoumání živého XIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY KAROLINUM 15. KVĚTNA 2007 Fysika a zkoumání živého B. Velický, MFF KU Několik poznámek fysika, který se sám zkoumání živého nikdy neúčastnil Základní

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE Pokroky v biologii buňky (přednáškový kurz): Koordinátor a odborný garant kurzu: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Ústav buněčné biologie a

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více