Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition"

Transkript

1 Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Projekt excelence 302/12/G157 Workshop č. 1 Collaboration in the Frame of the Project of Excellence (Discussion at the Workshop in Brno) března 2012 Hotel Continental, Brno

2 Workpackage 1 (Lead Scientist: I. Raška) Large-scale chromatin arrangement: Morphological description of euchromatin Za pomoci moderních metod světelné a elektronové mikroskopie přispět k charakterizací metabolicky aktivních míst v buněčném jádře. Spolupráce: E. Bártová, V. Rotrekl využití hesc pro mikroskopické pozorování, P. Matula zpracování obrazu, statistické vyhodnocování. Zahraniční partneři: C. Cardoso (Darmstadt) buněčné linie obsahující rekombinantní replikační a transkripční faktory, světelná mikroskopie. Workpackage 2 (Lead Scientist: J. Bednar) Mechanism of the relocation of nucleosomes Remodelace chromatinu na úrovni nukleozomů. Bude využita analýza tenkých hydratovaných preparátů kryo elektronovou mikroskopií. Spolupráce v rámci Centra je na diskusi. Zahraniční partneři: skupina S. Dimitrova (Grenoble). Workpackage 3 (Lead Scientist: D. Cmarko) 3D nuclear organization and 3D tracking of Polycomb group protein (PcG) foci Charakterizace chromatinu asociovaného s PcG proteiny. Využití korelační světelné a elektronové mikroskopie. Spolupráce: E. Bártová 3D analýzy světelněmikroskopického obrazu, experimenty se specifickými buněčnými inhibitory, skupina M. Kozubka obrazová analýza. Workpackage 4 (Lead Scientists: E. Smirnov) Time course of rrna processing Determinace vzájemného vztahu transkripce a replikace ribozomálních genů v průběhu S fáze buněčného cyklu. Využití světelné a elektronové mikroskopie, RT PCR. Spolupráce: E. Bártová chromatinové imunoprecipitace, skupina M. Kozubka obrazová analýza. 1

3 Workpackage 5 (Lead Scientist: I. Koutná) The role of chromatin condensation and contiguity of RNAPII in the regulation of gene expression. No Task for 2012 Workpackage 6 (Lead Scientist: I. Koutná) The expansion and differentiation potential of HSCs populations derived from hescs Společný projekt s pracovní skupinou dr. Rotrekla z LFMU a Dr.Bártové. z Biofyzikálního ústavu AV ČR, Mezinárodní spolupráce se Stem Cell Institute University of Minnesota Home, prof. Kaufman Lab Hematopoetické kmenové buňky (HSC) se dnes využívají pro transplantace a buněčné terapie, léčbě krevních poruch, AIDS a imunoterapiím. Konvenční zdroje jako kostní dřeň, mobilizovaná periferní krev či pupečníková krev jsou limitovány množstvím, nízkým obsahem HSC a kompatibilitou (182 HSC/ MNC z pupečníkové krve, 249 HSC/ MNC z mobilizované periferní krve) Potenciál ESC a ips je v neomezené proliferační kapacitě a schopností diferencovat do HSC in vitro. V rámci tohoto podprojektu je nutno optimalizovat postup na zisk dostatečného počtu buněk (237 HSC/ hesc) nutných pro klinické využití. Před klinickým využitím nutno prokázat, že jsou srovnatelné s konvenčními HSC - schopnost dlouhodobé obnovy hematopoézy (in vivo funkčnost) - bezpečnost: riziko vzniku teratomů, hematologických malignit (spolupráce s dr. Rotreklem) - genom a epigenom: získané HSC fenotypově shodné s konvenčními HSC na úrovni genomu a epigenomu (spolupráce s dr. Bártovou) Příprava ips z adultních somatických buněk (spolupráce s Kaufman Lab) V rámci tohoto projektu bude taktéž řešena specifická spolupráce s dr. Cmarkem (Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK ) na řešení problematiky ultrajemné struktury získaných HSC pomocí elektronové mikroskopie. Expertíza v oblasti primárních kultur krevních buněk bude poskytnuta pro spolupráci s dr. Falkem a ing. Lukášovou resp. prof. Michalovou. CBIA FI MU Prof. Kozubek Biology group Informatics I. K. Koutná P. Matula Biofyzikální ústav E. Bártová Biologický ústav LF MU Brno V. Rotrekl Biofyzikální ústav AV ČR E. Lukášová, M. Falk Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK D. Cmarko Stem Cell Institute University of Minnesota Home prof. Kaufman Lab 2

4 Workpackage 7 (Lead Scientist: C. Lanctôt) 3D chromatin positioning in human embryonic stem cells: impact on differentiation and genome stability Goal of WP7 The goal of the project is to study higher-order chromatin structure in embryonic stem cells, with the aim of identifying spatial chromatin patterns that are associated with either the stem cell phenotype, long term culture or a given differentiation state. Collaborators Dr. Eva Bartová [epigenetics], Dr. Guy Hagen [high-resolution microscopy], Prof. Petr Dvořák [human embryonic stem cells] Methodology We will perform 3D FISH on embryonic stem cells using probes corresponding to the transcriptomes of cells differentiated along 3 distinct lineage, i.e. muscle, blood, neurons. These probes will be synthesized by reverse transcription of mrna. This will allow us to determine if and how the various gene expression programs that unfold during differentiation are organized in 3D in the nuclei of stem cells. We will also perform co-labeling for selected histone marks in order to link the spatial position of chromatin segments and their structure. These analyses will be performed using the STORM variant of single-molecule superresolution microscopy. Main points of discussion during the workshop 1. CELLS. It was recommended to perform experiments on at least 2 different lines of human embryonic stem cells. These lines are known to be highly heterogeneous and the use of 2 lines will allow us to distinguish between cell type-specific (desired) and line-specific patterns (undesired). In addition, the logistics of fixing cell lines in Brno and processing them in Prague was discussed. 2. STARTING MATERIAL. The possibility of deriving probes from tissue mrna (instead of starting from differentiated embryonic stem cells) was discussed. This was judged to be a good idea, especially in the case of the differentiated blood sample, which is notoriously difficult to obtain from human embryonic stem cells. 3. PROBE DESIGN. It was suggested to limit the probe complexity by focusing on genes expressed from a given chromosome. This possibility will be explored. 4. HIGH-RESOLUTION MICROSCOPY. Imaging of nuclear substructures at highresolution remains a challenge due to depth of sample. Solutions will have to be devised. 5. PATTERN RECOGNITION. The issue of computational analysis of FISH signals and pattern recognition was discussed. The expertise of the CBIA would be welcome. It was therefore suggested that the CBIA should be added as a collaborator to this project. 3

5 WORKPACKAGE 7 CHROMATIN PATTERNS IN hes CELLS Planned collaboration Eventual collaboration 2012 Lanctôt, ÚBBP Probe synthesis from differentiated tissues muscle - neurons - [blood?] 3D FISH Dvorák, MU Human Embryonic Stem Cell (hesc) undifferentiated Bartová, BFU Immunostaining for histone modifications Hagen, ÚBBP Super-resolution imaging M. Kozubek, CBIA Image analysis, pattern recognition 4

6 Workpackage 8 (Lead Scientist: Eva Bártová) Epigenetics of human and mouse embryonic stem cells. Workpackage 9 (Lead Scientist: Eva Bártová) DNA repair in embryonic stem cells V rámci centra excellence P302/12/G157 hodláme spolupracovat se skupinou Doc. Dušana Cmarka (1.LF, UK v Praze), prof. Petra Dvořáka (LF MU v Brně) a dr. Pavla Matuly (FI MU v Brně). Zaměříme se na studium trajektorie Cajalových tělísek u pluripotentních a diferencovaných ES buněk. Tak zvanou single particle tracking analýzou se bude zabývat dr. Pavel Matula a jeho tým. Skupina dr. Evy Bártové a prof. Petra Dvořáka zajistí kultivace lidských a myších ES buněk a dále analýzu živých buněk pomocí konfokálního mikroskopu. Dr. Lenka Stixová bude navíc studovat difúzi coilinu pomocí FRAP techniky. Morfologie Cajalových tělísek bude studována pomocí transmisní elektronové mikroskopie (EM) na LF UK v Praze. Dále budeme testovat funkční význam laminů typu A ve vztahu k trajektorii Cajalových tělísek. U myších ES buněk se dále zaměříme na studium epigenetických změn typu acetylací a metylací histonů. Změny v post-translačních modifikacích histonů během diferenciace ES buněk budeme studovat pro lokusy Oct4 a Nanog. Tuto práci bude realizovat Mgr. Soňa Legatová a Mgr. Veronika Foltánková. V rámci diplomových pracích se budeme zabývat kinetikou heterochromatinového proteinu HP1 v oblastech DNA lezí, indukovaných UV zářením. Touto problematikou se bude zabývat Bc. Petra Sehnalová a Bc. Jana Suchánková. 5

7 Workpackage 10 (Lead Scientist: P. Dvořák) The role of FGF2 induced changes in basal metabolism on genome stability of hesc and ipsc and the APE1 mediated changes of hesc and ipsc in long term culture Společný projekt s pracovní skupinou Dr. Ireny Koutné (CBIA), Dr. Evy Bártové (DMC) a Christianem Lanctotem a Dušanem Markem (ICBP) hesc a ipsc jsou, díky jejich diferenciačnímu a sebeobnovovacímu potenciálu využívány jako biologický model, současně by se však mohli v blízké budoucnosti stát nenahraditelným nástrojem regenerativní medicíny. S tím je však spojena potřeba dlouhodobé kultivace in vitro. Zde však vstupuje do hry adaptace hesc i ipsc na kultivační podmínky in vitro. Adaptace je spojena s nestabilitou genomu a metabolickými změnami. Proto budou v rámci toho projektu studovány mechanizmy adaptace na kultivační podmínky z hlediska genomové stability, metabolických změn a signálování FGF2. Součástí projektu bude zavedení robustní metody testování stability genomu na základě frekvence mutací. Tento nástroj umožní porovnávat nejen geonomovou stabilitu a její vliv na finální diferencované buňky u hesc. Ale i u ipsc a diferencovaných hematopoetických prekurzorů. IPSC a hesc linie odvozené v naší laboratoři budou použity k optimalizaci postupu derivace hematopoetických kmenových buněk (skupina Dr. Ireny koutné). Expertíza a buněčné linie, které jsou k dispozici na našem pracovišti budou poskytnuty ke studiu epigenetických změn spojených se stavem pluripotence a adaptace na dlouhodobou kultivaci ve spolupráci s Dr. Evou Bártovou. S využitím našich linií hesc, kultivovaných in vitro po různě dlouhou dobu, bude v rámci projektu řešena struktura chromatinu a jádra hesc za použití elektronové mikroskopie ve spolupráci s dr. Cmarkem a prostorová organizace genů ve spolupráci s Dr.Lanctotem v souvislosti se stavem pluripotence a adaptace na dlouhodobou kultivaci. Biologický ústav LF MU Prof. Petr Dvořák Podpůrné skupiny Genomová stabilita Metabolismus Diferenciace Mikroskopie Vladimír Rotrekl Albano Meli Miroslav Vařecha Yuch-Man Wadeley CBIA FI MU Irena Koutná Biofyzikální ústav Eva Bártová Ústav buněčné biologie a patologie 1.LF UK Dušan Cmarko Ústav buněčné biologie a patologie 1.LF UK Christian Lanctot 6

8 Hematopoetická diferenciace ips a embryonálních kmenových buněk (ESC) (workpackage 10) Společný projekt s pracovní skupinou dr. Rotrekla z LFMU a Dr.Bártové. z Biofyzikálního ústavu AV ČR Mezinárodní spolupráce se Stem Cell Institute University of Minnesota Home, prof. Kaufman Lab Hematopoetické kmenové buňky (HSC) se dnes využívají pro transplantace a buněčné terapie, léčbě krevních poruch, AIDS a imunoterapiím. Konvenční zdroje jako kostní dřeň, mobilizovaná periferní krev či pupečníková krev jsou limitovány množstvím, nízkým obsahem HSC a kompatibilitou (182 HSC/ MNC z pupečníkové krve, 249 HSC/ MNC z mobilizované periferní krve) Potenciál ESC a ips je v neomezené proliferační kapacitě a schopností diferencovat do HSC in vitro. V rámci tohoto podprojektu je nutno optimalizovat postup na zisk dostatečného počtu buněk (237 HSC/ hesc) nutných pro klinické využití. Před klinickým využitím nutno prokázat, že jsou srovnatelné s konvenčními HSC - schopnost dlouhodobé obnovy hematopoézy (in vivo funkčnost) - bezpečnost: riziko vzniku teratomů, hematologických malignit (spolupráce s dr. Rotreklem) - genom a epigenom: získané HSC fenotypově shodné s konvenčními HSC na úrovni genomu a epigenomu (spolupráce s dr. Bártovou) Příprava ips z adultních somatických buněk (spolupráce s Kaufman Lab) V rámci tohoto projektu bude taktéž řešena specifická spolupráce s dr. Cmarkem (Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK ) na řešení problematiky ultrajemné struktury získaných HSC pomocí elektronové mikroskopie. Expertíza v oblasti primárních kultur krevních buněk bude poskytnuta pro spolupráci s dr. Falkem a ing. Lukášovou resp. prof. Michalovou. CBIA FI MU Prof. Kozubek Biology group Informatics I. K. Koutná P. Matula Biofyzikální ústav E. Bártová Biologický ústav LF MU Brno V. Rotrekl Biofyzikální ústav AV ČR E. Lukášová, M. Falk Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK D. Cmarko Stem Cell Institute University of Minnesota Home prof. Kaufman Lab 7

9 Workpackage 11 (Lead Scientist: Z. Zemanová) Instability of the genome of leukemic cells: complex chromosomal rearrangements and their implication in disease pathogenesis and progression Chromosom č. 5 je nejčastěji postižen v buňkách kostní dřeně u myeloidních malignit (myelodysplastický syndrom-mds a akutní myeloidní leukémie AML) primárních a zvláště sekundárních. Po intersticiální deleci dlouhých ramen je zbytek deletovaného chromosomu 5 často translokován případně insertován do některých dalších autosomů. Je tím potvrzena jeho velká nestabilita, která vede k dalším změnám v genomu a tím ke vzniku komplexních karyotypů. Nález komplexního karyotypu při diagnose svědčí o progresi onemocnění a pro pacienta znamená nepříznivou prognózu a špatnou odezvu na léčbu. Primární událostí, která má přímý vztah ke vzniku onemocnění je na chromosomové úrovni intersticiální dalece dlouhých ramen č. 5, která má u různých pacientů různý rozsah. Na základě rozsáhlých studií byly definovány dvě společné deletované oblasti (CDR). Proximální CDR v oblasti 5q31.2 je charakteristická pro nemocné s MDS, AML a sekundárními formami těchto onemocnění, distální CDR v oblasti 5q32-q33 byla prokázána u nemocných s 5q- syndromem. V současné době jsou obě oblasti předmětem intenzivního výzkumu s cílem lokalizace nádorových supresorových genů a určení významu haploinsuficience přítomných genů. V první fázi našeho společného projektu se budeme zabývat lokalizací CDR 5q v interfázním jádře krevní buňky a jeho aktivitou při dělení buněk. Technické podrobnosti sledování v konfokálním mikroskopu uvede skupina dr. Falka. Za vhodné buňky pro tyto experimenty považujeme separované CD34 z kostní dřeně. Separace provádí dr. Koutná - dohodne se s ní dr. Falk. DNA sondy zajistí skupina prof. Michalové. První kroky již byly zahájeny. Zjistili jsme rovněž na velké skupině nemocných, že v jejich buňkách kostní dřeně při vzniku komplexních karyotypů nejsou nikdy postižena delecí nebo amplifikací krátká ramena chromosomu 10. Proto jsme se dohodli, že lokalizaci a distribuci v jádře v interfázi rovněž prověříme všemi výše uvedenými technikami. Sondy DNA získáme spoluprací s VÚVeL v Brně s oddělením prof. Rubeše. V tomto oddělení připravují laserovou mikrodisekcí sondy pro FISH. 8

10 Workpackage 12 (Lead Scientist E. Lukášová) The role of chromatin structure in the genesis of complex chromosome rearrangements U pacientů s myeloidními malignitami (myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukémie) byly opakovaně detekovány komplexní chromosomální aberace spojené s velmi špatnou prognózou (Prof. K. Michalová, Centrum nádorové cytogenetiky VFN a 1.LF UK, Praha). Zároveň byly definovány některé chromosomální oblasti, které se na chromatinových výměnách nebo dalších aberacích podílejí s výraznější četností. Jedná se zejména o chromosom 5 (5p13, 5q12, 5q13, 5q14) a dále např. 7q21, 7q31, 11q23, 12p13, 17p11.2 a 21q22. (Michalova et al.). Na druhou stranu, při vzniku komplexních aberací nebyla nikdy zahrnuta krátká ramena chromosomu 10. Zaměříme se proto na studium mechanismu vzniku těchto translokací, zejména souvislostí mezi jejich tvorbou a lokalizací postižených lokusů v buněčném jádře. Pokusíme se zjistit, zda k tvorbě komplexních chromosomálních translokace přispívá zejména struktura chromatinu na nižších úrovních (fragilní místa, mikrohomologie, apod.), struktura chromatinu vyššího řádu (vzájemná jaderná lokalizace breakpoint lokusů, jejich lokalizace v heterochromatinu, euchromatinu apod.) nebo pohyb postižených lokusů (tzv Breakage First Hypothesis vs Position First Hypothesis ). Výzkumnou činnost lze shrnout do následujících bodů: 1. Jaderná a vzájemná lokalizace breakpoint lokusů Nejprve proto budeme pomocí metody 3D-FISH v kombinaci s konfokální mikroskopií studovat distribuci výše uvedených lokusů v interfázním buněčném jádře (např. u lymfocytů z periferní krve, buněk kostní dřeně apod.). Zjistíme, zda se tyto lokusy nacházejí na podobných koncentrických jaderných slupkách a ve vzájemné blízkosti (Fig.1), a mají tedy vyšší pravděpodobnost vzájemných interakcí. Uvidíme také, zda se chromosomální oblasti s vysokou frekvencí zlomů nacházejí spíše ve středu jádra, nebo u jeho periferie (A), zda interagují s heterochromatinem, jadernou matrix apod. a budeme hledat důvod těchto skutečností. Z těchto experimentů vyplyne, zda jaderná topologie chromatinu (statisticky nenáhodná) může přispět k vysvětlení vyšší frekvence translokací mezi zmíněnými lokusy, nebo zda je tato dána pouze strukturou chromatinu na nižších úrovních (fragilita chromatinu, mikrohomologie apod.). Je například zajímavé, proč některé chromosomy (X, Y) participují pouze zřídka na chromosomálních translokacích, zatímco jiné (5, 7, 11, viz výše) s nezanedbatelnou frekvencí. A budou se výsledky výše uvedených experimentů lišit pro fáze buněčného cyklu, různá vývojová stádia či typy buněk? Fig.1. 9

11 2. Pozice breakpoint lokusů vůči mateřskému chromosomálnímu teritoriu (Fig.2) Budeme studovat pozice uvedených (a případně dalších) lokusů ve vztahu k jejich mateřskému chromosomálnímu teritoriu (zda se vyskytují preferenčně na povrchu chromosomálních teritorií nebo v jejich nitru) Určíme vzájemný "překryv" (intermingling, Branco and Pombo, 2006) teritorií participujících na translokacích. Uvidíme, zda tento překryv zahrnuje i sféru zjištěné průměrné lokalizace často translokovaných lokusů. Pokusíme se tak rozluštit, zda může docházet ke komplexním translokacím pouze na základě jejich jaderné pozice, nebo zda je vyžadován nějaký pohyb chromatinu. 2D-řez ChT Break-point region Break-point region 2 ChT2 Oblast prolínání (intermingling) Fig Modelování struktury HSA5, HSA7 a dalších chromosomů často se podílejících na komplexních aberacích Pomocí determinace vzájemných pozic frekventovaných breakpointů na chromosomech 5 a 7 se pokusíme o "modelování" vnitřní struktury teritorií těchto chromosomů v interfázním buněčném jádře. Chromosomy 5 a 7 jsou často zahrnuty v chromosomálních aberacích, přičemž velmi časté jsou intersticiální delece části jejich ramének q. Vysvětlení tohoto fenoménu by mohlo spočívat právě ve vhodné (statisticky nenáhodné) vyšší struktuře chromatinu. 10

12 4. Mechanismy reparace DSB a tvorby chromosomálních translokací - analýza ohnisek gh2ax (Fig.3) V souvislosti s výše uvedenými otázkami se zaměříme i na analýzu ohnisek gh2ax (markerů DSB) a chromosomálních translokací v buňkách ozářených různými druhy ionizujícího záření. Zejména se pokusíme určit, zda komplexní translokace vznikají následkem komplexity indukovaných DSB, nebo zda k nim dochází i díky dalším mechanismům účinkujícím v reparaci těchto lézí (např. dekondenzace chromatinu apod.). Zároveň budeme studovat vztah mezi výskytem interchromosomálních a intrachromosomálních aberací a kvalitou ionizujícího záření, použitého k jejich indukci. Zaměříme se též na podstatu "pozdních" ohnisek gh2ax a jejich vztah k chromosomálním translokacím, jak již bylo popsáno výše. Fig Lokalizace breakpoint lokusů vůči RIDGE a antiridge klastrům, exprese přilehlých genů Sledovat budeme také lokalizaci frekventovaných zlomů ve vztahu ke klastrům vysoce (RIDGE, Regions of Increased Gene Expression) a minimálně (antiridge) exprimovaných genů. U frekventovaných zlomů s přesně známou lokalizací na DNA zjistíme, zda jsou geny v jejich okolí (u normálních buněk) silně exprimovány nebo naopak utlumeny. V případě, že by byly dostupné i buňky od pacientů s danou translokací, bude totéž provedeno i zde. Zajímavým zjištěním vyplývajícím z prací Prof. K. Michalové je také nízká frekvence (5-10%) participace lokusu 11q23 na chromosomálních translokacích u nově diagnostikovaných pacientů, zatímco u sekundárně vyvolané AML (patrně léčbou pomocí inhibitorů topoisomerasy II) tato hodnota činí 35%. Jak tedy inhibitory topoisomerasy II zvyšují tuto četnost? Mnoho dalších otázek jistě vyplyne ze vzájemné diskuse... Schéma vzájemné spolupráce červené šipky spolupráce s laboratořemi zahrnutými v Centru, modré šipky spolupráce mimo Centrum 11

13 Centrum nádorové cytogenetiky VFN a 1.LF UK, Praha K Michalová Získávání vzorků Analýza chromosomálních translokací Lokalizace míst zlomů Identifikace přilehlých genů VÚVeL J. Rubeš Příprava DNA sond (mikrodisekce) FI Brno M Kozubek Pa Matula Pe Matula Vývoj potřebného software Analýza obrazu a dat Prostorová lokalizace breakpoint lokusů v buněčném jádře Modelování struktury chromosomů s ohledem na breakpoint lokusy Analýza ohnisek gh2ax a reparace DSB Kvantifikace exprese genů v okolí breakpoint lokusů a jejich lokalizace vůči různým jaderným strukturám (HP1 domény, centrum/periferie jádra atd.) FI Brno I Koutná Kultivace krevních buněk Separace krevních buněk IHOK FN Brno A Oltová Analýza chromosomálních translokací BFU AVČR M Falk et al. Université Paris Sud (Francie) S Lacombe Příprava nanočástic, radiosenzitizace nádorových buněk pomocí indukce Auger efektu Ústav jaderné fyziky AVČR Praha M Davídková Vývoj ozařování biologických vzorků urychlenými Ozařování urychlenými ionty JINR Dubna u Moskvy (Rusko) EA Krasavin Evropský onkologický institut, Milano, Itálie (IG Dellino) Mechanismus patogeneze akutní promyelocytární leukémie COST NanoIBCT (EU Network) Vývoj ozařování biologických vzorků urychlenými Ozařování urychlenými ionty

14 Workpackage 13 (Lead Scientist: E. Lukášová) The role of heterochromatin in the decision of carcinoma cells to enter senescence, survive or die by apoptosis during fractionated irradiation Plán práce na r ) Objasnění některých problémů, které se vyskytly v počátečních experimentech při studiu vlivu replikačního stresu (RS) na smrt buněk nonhodgkinského lymfomu ( NHL) SU-DHL-4 s dominantně negativní mutací v p53. a) Buňky, které byly vystaveny RS při zablokování Chk1 kinázy umřely ve dvou fázích. Část buněk umřela již po 24 h působení RS, přeživší buňky se dělily po dobu dalších 24 h působení RS a pokračovaly v růstu po převedení do čistého media. 48 h po odstranění RS buňky náhle zastavily růst při vysoké hladině aktivní kaspázy 3. Chceme zjistit jak buňky umíraly, zda byla poškozenou DNA aktivována vnitřní apoptosa, nebo zda RS aktivoval receptory smrti a tím také vnější apoptosu. Tato apoptosa by mohla vést ke smrti části buněk po krátké době působení RS. b) Zjistit, jaký vliv na přežití buněk bude mít snížení koncentrace fludarabinu ve spojení se současnou inhibicí Chk1 a ATM. c) Jaký vliv na indukci γh2ax a apoptosy bude mít zablokování ATR místo Chk1 kinázy. d) Jak RS a inhibice Chk1 kinázy ovlivní vstup buněk do nového buněčného cyklu a positivitu buněk na Annexin V a propidium iodid. e) V mnoha buňkách, které byly vystaveny RS, přetrvávají po převedení do čistého média ohniska γh2ax. Zjistit, zda je v těchto buňkách aktivována kaspasa 3, což by znamenalo, že tyto buňky půjdou do apoptozy. f) Pokusit se najít příčinu vazby 53BP ke kondenzovaným metafázickým chromosomům v buňkách vystavených RS. 53BP se v oblasti DSB váže přímo na H3K20met2, který je v kondenzovaném chromatinu nedostupný. Jak je tedy možné, že je vázán na kondenzovaný chromatin metafázického chromosomu. g) Vystavit RS buňky MCF7 stabilně exprimující H2B-GFP po transfekci 53BP-RFP a zjistit, zda také u tohoto typu buněk bude docházek ke kondenzaci chromosomů s navázaným 53BP a zda tyto buňky projdou mitosou do dalšího cyklu. 2) Vliv RS indukovaný fludarabinem při zablokování Chk1 kinázy budeme sledovat v buňkách NHL- WSU, které mají wt p53 a představují stejný typ linie (DLBCL) jako SU- DHL-4. Chtěli bychom zjistit jak bude RS, fosforylace γh2ax a smrt buněk ovlivněna funkčním p53 proteinem. Spolupráce Vliv replikačního stresu na zdravé buňky s vysokým proliferačním indexem, podobným leukemickým buňkám, bychom chtěli studovat u hematopoietických progenitorových buněk CD34 ve spolupráci s biologickou větví Fakulty informatiky v Brně (vedoucí I. Koutná). Kromě toho hodláme dále spolupracovat s Dr. Martinem Trbuškem z Hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice v Brně.

15 Workpackage 14 (Lead Scientist: G. Hagen) 3D superresolution microscopy of the cell nucleus Fluorescence microscopy has become firmly established as one of the chief tools available for the study of biological systems at the cellular level. Unfortunately, the resolution of optical microscopes in the lateral dimension is limited to 0.61 /NA (~ 250 nm). As many biological structures within cells are much smaller than this, increasing resolution is of prime importance. Recently, a great deal of progress has been made in this area, reviewed in [1]. Single molecule localization microscopy (SMLM) methods are one of the more common approaches for achieving superresolution. They have quickly been adopted as they are relatively easy to implement, and offer multicolor, 3D imaging with resolution in the 20 nm range. SMLM methods work by isolating and imaging single molecules in an extended time series. The idea is to, by photochemical means, convert nearly all the fluorescent molecules in a sample to a temporary dark state. The molecules then return to the fluorescent state both infrequently and randomly, such that they can be imaged individually. The molecules are then localized by fitting the imaged Airy patterns to a suitable model. Typically, the accuracy achieved is about 20 nm, primarily depending on the number of photons collected from each molecule. An example image is shown in Fig. 1. Figure 1: Example of 3D single molecule localization super-resolution microscopy. Left, conventional image, right, super-resolution image. The sample is an A431 cell expressing mcitrine-erbb3. This receptor tyrosine kinase is overexpressed in or present in mutant forms in breast cancer. The resolution achieved is approximately 20 nm. Structured illumination microscopy (SIM) usually refers to methods that utilize sinusoidally modulated patterns of light which are imaged on a fluorescent sample. Two main methods are currently in use. The first achieves optical sectioning, and was pioneered by Tony Wilson and co-workers [2, 3]. 1

16 The second application of SIM achieves resolution beyond the Abbe limit. This method allows an improvement of lateral resolution by a factor of 2. Under ideal conditions, this would imply a lateral resolution of about 125 nm. The method involves reconstruction of the high resolution image using Fourier transform approaches. Unlike other high resolution methods (STED, 4Pi), no special equipment is required, apart from the ability to create the illumination patterns. High resolution structured illumination methods are beginning to be used in cell biological studies, including imaging of the nucleus [4]. Figure 2: Example of 3D super-resolution imaging using structured illumination. Left, conventional optically sectioned image, right, SIM image. The sample is a HEPG2 cell labeled with Atto532-phalloiden to visualize F- actin. The resolution achieved in this image is approximately 185 nm. Our workpackage (WP14) proposed two aims. Aim 1 involves improvement of a prototype STORM microscope in our laboratory to include 3D imaging capability. This basic aim is complete and we are now designing microscopes which will improve axial resolution even further. Aim 2 involved design and construction of a 3D structured illumination microscope. Construction of the microscope is underway, and we are able to acquire preliminary data (Fig. 2). During the meeting, I discussed collaborations with other members of the project of excellence. We plan to take advantage of the expertise of our own department in Prague, and also forge new collaborations with the institute of Biophysics in Brno. To begin, we will examine samples prepared by the Bartova group using 3D SIM. 2

17 Workpackage 15 (Lead Scientist: P. Matula) Image processing in confocal microscopy Během diskuze vyplynuly pro informatickou část CBIA následující úkoly: (1) Analýza trajektorií v obrazech živých buněk. Tato úloha bude řešena ve spolupráci se skupinou Evy Bártové. Mluvilo se o srovnání LMNA++ a LMNA-- buněk. O výhledové potřebě sledovat pohyb se zmínil také Martin Falk. (2) Vyhodnocení pozice lokusů v chromozomových teritoriích se bude řešit ve spolupráci s Martinem Falkem. Naším úkolem bude vyhodnotit zda se lokusy vyskytují blíže okraje teritoria nebo uvnitř. (3) Měření 3D vzdálenosti mezi lokusy ve spolupráci se skupinou Martina Falka. (4) Úprava software Acquiarium, aby více vyhovovalo uživatelům. Martin Falk zmínil potřebu uložit parametry vizualizace obrázků, aby se nemusely stále zadávat znovu. (5) Segmentace teček bude řešena ve spolupráci s Lubomírem Kováčikem. (6) Se stejnou skupinou budou diskutovány možnosti použití software Acquiarium při snímání na jejich mikroskopu s Andor kamerou. (7) Vladimír Rotrekl zmínil potřebu hodnotit maturaci mitochondrií, zejména jejich morfologické vlastnosti, pomocí metod zpracování obrazu. (8) Já jsem uvedl samostatný úkol spočívající ve vyhodnocení segmentačních algoritmů. V prvním roce provedeme studii 3D metod pro detekci bodových objektů. Workpackage 16 (Lead scientist: J. Bednár) Morphological analysis of nanostructured materials Elektronověmikroskopická a tomografická vizualizace nanostruktur a buněčných struktur. Spolupráce: skupina J. Pavlíka (PřF UJEP, Ústí n.l.), skupina M. Kepczynskyho (Kraków, Polsko), skupina E: Kutejové (MBÚ AVČR). Spolupráce v rámci centra: P. Matula - zpracování 3D stacků, M. Falk EM charakterizace zlatých nanočástic. 3

Epigeneticky kontrolované změny exprese genů u nádorových onemocnění

Epigeneticky kontrolované změny exprese genů u nádorových onemocnění Masarykova Univerzita Přírodovědecká fakulta Epigeneticky kontrolované změny exprese genů u nádorových onemocnění Diplomová práce Bc. Stanislav Stejskal Školitel: RNDr. Irena Koutná Ph.D. Brno, duben 2006

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Uspořádání genomu v jádře buňky a jeho možná funkce. Stanislav Kozubek Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Uspořádání genomu v jádře buňky a jeho možná funkce. Stanislav Kozubek Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Uspořádání genomu v jádře buňky a jeho možná funkce Stanislav Kozubek Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. DNA, nukleosomy, chromatin, chromosom a genom Chromosom Genom v jádře Buňka Chromatinové vlákno Nukleosomy

Více

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA Cytogenetika telomera chromosom jádro centomera telomera buňka histony páry bazí dvoušroubovice DNA Typy chromosomů Karyotyp člověka 46 chromosomů 22 párů autosomů (1-22 od největšího po nejmenší) 1 pár

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Inhibitory ATR kinasy v terapii nádorů

Inhibitory ATR kinasy v terapii nádorů Inhibitory ATR kinasy v terapii nádorů J.Vávrová, M Řezáčová Katedra radiobiologie FVZ Hradec Králové UO Brno Ústav lékařské chemie LF Hradec Králové UK Praha Cíl léčby: zničení nádorových buněk zachování

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno GONOSOMY GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y Obr. 1 (Nussbaum, 2004) autosomy v chromosomovém páru homologní po celé délce chromosomů crossingover MEIÓZA Obr. 2 (Nussbaum, 2004) GONOSOMY CHROMOSOMY X, Y ODLIŠNOSTI

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Senescence v rozvoji a léčbě nádorů. Řezáčová Martina

Senescence v rozvoji a léčbě nádorů. Řezáčová Martina Senescence v rozvoji a léčbě nádorů Řezáčová Martina Replikační senescence Alexis Carrel vs. Leonard Hayflick and Paul Moorhead Diferencované bb mohou prodělat pouze omezený počet dělení - Hayflickův limit

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

DMPK (ZNF9) V DIFERENCOVANÝCH. Z, Kroupová I, Falk M* M

DMPK (ZNF9) V DIFERENCOVANÝCH. Z, Kroupová I, Falk M* M FISH ANALÝZA m-rna DMPK (ZNF9) V DIFERENCOVANÝCH TKÁNÍCH PACIENT IENTŮ S MYOTONICKOU DYSTROFI FIÍ Lukáš Z, Kroupová I, Falk M* M Ústav patologie FN Brno *Biofyzikáln lní ústav AVČR R Brno Definice MD Myotonická

Více

Využití průtokové cytometrie v analýze savčích chromozomů

Využití průtokové cytometrie v analýze savčích chromozomů Využití průtokové cytometrie v analýze savčích chromozomů Jan Fröhlich frohlich@vri.cz Brno 17.-18.5.2015 Flowcytometrické karyotypování a sorting chromozomů - Historie Užívána od pol. 70. let 20.stol

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY TYPY CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ, kterých se týká vyšetření metodami klasické i molekulární cytogenetiky - VYŠETŘENÍ VROZENÝCH CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ prenatální

Více

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Zaměření bakalářské práce (témata BP) Zaměření bakalářské práce (témata BP) Obor: Buněčná a molekulární diagnostika - zadává katedra - studenti si témata losují Obor: molekulární biologie a genetika - témata BP vychází z vybraného tématu DP

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace ztrácejí diferenciační

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

EPIGENETIKA reverzibilních změn funkce genů, Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp bez změny genotypu. Epigenetická

EPIGENETIKA reverzibilních změn funkce genů, Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp bez změny genotypu. Epigenetická EPIGENETIKA Epigenetika se zabývá studiem reverzibilních změn funkce genů, aniž by při tom došlo ke změnám v sekvenci jaderné DNA. Epigenetické faktory ovlivňují fenotyp bez změny genotypu. Epigenetická

Více

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech 2000-2005 Jak přistupovat k nálezům minoritních gonozomálních mozaik? Šantavá A., Adamová, K.,Čapková P., Hyjánek J. Ústav lékařské

Více

Buněčné kultury Primární kultury

Buněčné kultury Primární kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ

VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ OBNOVA A REPARACE 1 VÝZNAM FYZIOLOGICKÉ OBNOVY BUNĚK V MEDICÍNĚ Příklad: Fyziologická obnova buněk: obnova erytrocytů Rychlost obnovy: 2 miliony nových erytrocytů/s (při průměrné době života erytrocytu

Více

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky Buněčný cyklus Replikace DNA a dělení buňky 2 Regulace buněčného dělení buněčný cyklus: buněčné dělení buněčný růst kontrola kvality potomstva (dceřinných buněk) bránípřenosu nekompletně zreplikovaných

Více

Indukovaná pluripotence. Petr Vodička Liběchov 16/11/2016

Indukovaná pluripotence. Petr Vodička Liběchov 16/11/2016 Indukovaná pluripotence Petr Vodička Liběchov 16/11/2016 Totipotentní Pluripotentní Lidské ES Myší ES LIF + FBS Feeder = vrstva podpůrných buněk Myší embryonální fibroblasty, SNL, STO bfgf + SR Feeder

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015 Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Mikulov 5.září, 2015 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Protože se zásadně

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce Bakalářské práce Magisterské práce PhD práce Témata bakalářských prací na školní rok 2015-2016 1 Název Funkční analýza jaderných proteinů fosforylovaných pomocí mitogenaktivovaných proteinkináz. Školitel

Více

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II

INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE II 1 VÝZNAM INTRACELULÁRNÍ SIGNALIZACE V MEDICÍNĚ Příklad: Intracelulární signalizace: aktivace Ras proteinu (aktivace receptorové kinázy aktivace Ras aktivace kinázové kaskády

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ

FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍ VARIANTA GENU ANXA11 SNIŽUJE RIZIKO ONEMOCNĚNÍ SARKOIDÓZOU: POTVRZENÍ VÝSLEDKŮ CELOGENOMOVÉ ASOCIAČNÍ STUDIE. Sťahelová A. 1, Mrázek F. 1, Kriegová E. 1, Hutyrová B. 2, Kubištová Z. 1, Kolek V.

Více

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP 6. a 7. září 2011 Úterý 6. 9. 2011 Posluchárna Dětské kliniky Stomatologická sekce 9:00 Kamila Foukalová: Hodnocení správnosti registrace centrálního

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Buněčné dělení ŘÍZENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU

Buněčné dělení ŘÍZENÍ BUNĚČNÉHO CYKLU BUNĚČNÝ CYKLUS Buněčné dělení Cykliny a na cyklinech závislé proteinkinázy (Cyclin- Dependent Protein Kinases; Cdk-proteinkinázy) - proteiny, které jsou součástí řídícího systému buněčného cyklu 8 cyklinů

Více

Chromatin. Struktura a modifikace chromatinu. Chromatinové domény

Chromatin. Struktura a modifikace chromatinu. Chromatinové domény Chromatin Struktura a modifikace chromatinu Chromatinové domény 2 DNA konsensus 5 3 3 DNA DNA 4 RNA 5 ss RNA tvoří sekundární strukturu s ds vlásenkami ds forms 6 of nucleic acids Forma točivost bp/turn

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA

BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA BUŇEČNÝ CYKLUS A JEHO KONTROLA MITOSA - fáze: Profáze - kondensace chromosomů - 30 nm chromatine fibres vázané na matrix Rozpad Metafáze - párové ( sesterské ) chromatidy - vázané centromerou, seřazené

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. I. Úvod do vývojové biologie. II. Základní principy a mechanismy vývojové biologie. III. Kmenové buňky

VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. I. Úvod do vývojové biologie. II. Základní principy a mechanismy vývojové biologie. III. Kmenové buňky PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK VÝVOJOVÁ BIOLOGIE I. Úvod do vývojové biologie II. Základní principy a mechanismy vývojové biologie III. Kmenové buňky IV. Růstové faktory a signální transdukce Kmenové buňky: definice

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění

Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění Buněčný cyklus - principy regulace buněčného růstu a buněčného dělění Mitóza Dr. B. Duronio, The University of North Carolina at Chapel Hill Buněčný cyklus Kinázy závislé na cyklinech kontrolují buněčný

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

8 cyklinů (A, B, C, D, E, F, G a H) - v jednotlivých fázích buněčného cyklu jsou přítomny určité typy cyklinů

8 cyklinů (A, B, C, D, E, F, G a H) - v jednotlivých fázích buněčného cyklu jsou přítomny určité typy cyklinů Buněč ěčné dělení BUNĚČ ĚČNÝ CYKLUS ŘÍZENÍ BUNĚČ ĚČNÉHO CYKLU cykliny a na cyklinech závislé proteinkinázy (Cyclin-Dependent Protein Kinases; Cdk-proteinkinázy) - proteiny, které jsou součástí řídícího

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EM, aneb TEM nebo SEM?

EM, aneb TEM nebo SEM? EM, aneb TEM nebo SEM? Jiří Šperka Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2. únor 2011 / Prezentace pro studentský seminář Jiří Šperka (Masarykova univerzita) SEM a TEM 2. únor 2011 1 / 21

Více

Cvičení z cytogene/ky

Cvičení z cytogene/ky Cvičení z cytogene/ky Mgr. Markéta Wayhelová Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno Workshop Univerzitní vzdělávání genegky Brno, 26. května 2016 Kurz Bi6270c

Více

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc Cíle Seznámit posluchače s: 1. Technologií

Více

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie 1) Zadávání témat dle studovaného oboru 2) Přehled řešených témat v minulosti 3) 4) Přehled externích školících pracovišť Zaměření

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

562 VESMÍR 79, říjen 2000 http://www.cts.cuni.cz/vesmir. 1. Nově replikovaná DNA lidské buňky HeLa značená modifikovaným

562 VESMÍR 79, říjen 2000 http://www.cts.cuni.cz/vesmir. 1. Nově replikovaná DNA lidské buňky HeLa značená modifikovaným 1 1. Nově replikovaná DNA lidské buňky HeLa značená modifikovaným nukleotidem. Buněčné jádro v pozdní fázi S buněčného cyklu je narušeno působením detergentu. Z obrázku je patrná původní akumulace DNA

Více

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie

Apoptóza. Veronika Žižková. Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Veronika Žižková Ústav klinické a molekulární patologie a Laboratoř molekulární patologie Apoptóza Úvod Apoptóza vs nekróza Role apoptózy v organismu Mechanismus apoptózy Metody detekce Úvod -

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

ZÍSKANÉ CHROMOSOMOVÉ ABERACE. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

ZÍSKANÉ CHROMOSOMOVÉ ABERACE. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno ZÍSKANÉ CHROMOSOMOVÉ ABERACE CHROMOSOMOVÉ ABERACE (CHA) Cílem cytogenetického vyšetření je zjištění přítomnosti / nepřítomnosti chromosomových aberací (patologických chromosomových změn) TYPY ZÍSKANÝCH

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Hodnocení účinku cytostatik a inhibitorů histondeacetylázy na nádorové buňky in vitro

Hodnocení účinku cytostatik a inhibitorů histondeacetylázy na nádorové buňky in vitro Hodnocení účinku cytostatik a inhibitorů histondeacetylázy na nádorové buňky in vitro T.Groh 1,2, J.Hraběta 1, T.Eckschlager 1 1 Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.LF UK a FN Motol a 2 Katedra biochemie

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha Seminář CZTPIS, Praha, 2.11. 2011 Problémy studia bezpečnosti nanotechnologií v České republice Nerealistický

Více

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Parazitologický ústav, Akademie věd České republiky Laboratoř interakcí vektor-hostitel České Budějovice Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Daniel Růžek,

Více

Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy Martin Šolc 1/24

Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy Martin Šolc 1/24 Výzkum kmenových buněk ve světle Úmluvy 2. 11. 2017 Martin Šolc 1/24 Obsah Kmenové buňky Přípustnost embryodestruktivního výzkumu Úmluva Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu embryonálních kmenových buňkách

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více