Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post"

Transkript

1 Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post druhé postavení 3F třífázové vyšetření zkratka ONM 6N šestinedělí A vlna A vrcholová rychlost síňového příspěvku a.a.m. před mnoha lety (ante anos multos) a.umb arteria umbilicalis A2C dvoudutinová apikální projekce A4C čtyřdutinová apikální projekce AA alergická anamnéza AAA aneurysma břišní aorty AB, příp. Ab abortus ABD abdukce ABUS abusus ACR acromioclaviculární zkratka CHIR AC obvod břicha zkratka GYP ACD arteria coronaria dextra ACE angiotensin convertující anzym ACEI inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu ACS arteria coronaria sinistra ACTH adenokortikotropní hormon ADD addukce ADH antidiuretický hormon ADP agentura domácí péče AE adnexektomie aer. aerosol AF arteria femoralis AFD pravá stehenní tepna(arteria femoralis dextra) AFI amniotic fluid index AFS levá stehenní tepna(arteria femoralis sinistra) AG angiografie AHA americká kardiologická společnost AIDS syndrom získané imunodeficience AIH autoimunitní hepatitis AIHA autoimunitní hemolytická anemie 1/21

2 AIM AIO AKB akut. ALERGO ALL AM AMB AMC AML amp. AO AP APD APG APP APPE APUD ARD ARDS ARI ARO AROKO AROLU AROOD ARP ARS art. ARVD AS ASA ASB ASK AT ATB ATC ATS AV AVA akutní infarkt myokardu all-in-one(systém parenterální výživy) aortokoronární bypass akutní alergologická ambulance (zahrnuje imunologii a revmatologii) akutní lymfatická leukemie ambulance ambulantně amniocentéza akutní myeloidní leukemie ampule aorta angina pectoris automatická peritoneální dialýza Apgar score nahradit např. APP antero-posteriorní projekce appendektomie difusní endokrinní systém arteria radialis dextra akutní syndrom dechové tísně akutní renální insuficience anesteziologicko resuscitační oddělení MMN ARO - konzilia ARO - lůžkové oddělení ARO - anestezie arteria pulmonalis arteria radialis sinistra kloub (articulatio) arytmogenní dysplasie pravé komory akce srdeční klasifikace stavu nemocného podle American Society of Anesthesiologists tlakově podporovaná ventilace arthroskopie adenotomie antibiotika anatomicko - terapeuticko - chemická klasifikace léčiv aterosklerosa arteriovenosní plocha aortálního ústí 2/21

3 AVB AVF AVFIST AVNRT AVRT B BAL BB BCG BDT BE BG BHP bilat. BILI PUP BIO BIPAP BiV BMI BMS BPD BPN BSA BVM BWR C Ca CA CABG CAPD CB syndrom CC syndrom CD CF CG CI CLL CMF CML atrioventrikulární blok anteverseflexe arteriovenózní fistule atriventrikulární nodální reentry tachykardie atrioventrikulátní reentry tachykardie bílkovina bronchoalveolární laváž buffer base Baccilus Calmete-Guérin, oslabený kmen bakterie tuberkulózy využívaný k očkování bronchodilatační test odchylka bází (base excess) bazální ganglia benigní hyperplasie prostaty oboustranně(ý) bilirubin pupečníkový biochemie ventilace s bifazickým pozitivním přetlakem biventrikulární kardiostimulátor body mass index metalický stent biparietální průměr bez patologického nálezu tělesný povrch blood volume monitoring Bordetova-Wassermannova reakce cukr karcinom celková anestezie aortokoronární bypass continuální ambulantní peritoneální dialýza cervikobrachiální syndrom cervikokraniální syndrom Douglasův prostor cystická fibroza cévní gymnastika srdeční index chronická lymfatická leukemie barevné doppler.mapování chronická myeloidní leukemie 3/21

4 CMP cévní mozková příhoda CMV řízená zástupová ventilace(control mandatory ventilation) CN Crohnova choroba CNS centrální nervový systém CO srdeční výdej Cp krční páteř CPAP kontinuální pozitivní přetlak v dýchacích cestách cps. capsulae CREST revmatologický syndrom CRL temenokostrční délka CRRT kontinuální renální eliminační techniky CRT resynchronyzační léčba CSEA kombinovaná spinální+epidurální analgesie CTEPH chronická tromboembolická plicní hypertenze CVP centrální žilní tlak CVVH kontinuální venovenozní hemofiltrace CVVHD kontinuální venovenozní hemodialysa CVVHDF kontinuální venovenozhní hemodiafiltrace CW continuální doppler CŽK centrální žilní katétr ČMP čerstvá mražená plazma D dieta DB dutina břišní DC dýchací cesty DDŽ dolní dutá žíla dekomp. dekompenzovaný DES stent uvolnující léčiva DET dětské a novorozenecké oddělení MMN DET EAM dětská endokrinologická ambulance v rámci DET DET KAM dětská kardiologická ambulance v rámci DET DETAL Alergologická ambulance - dětská DETAM Pediatrie - ambulance dětského a novorozeneckého oddělení MMN DETKO Pediatrie - konzilia DETLU Pediatrie - lůžka DETNE Neonatologie DETNF nefrologická ambulance dětského a novorozeneckého oddělení Dg. diagnóza DGy dechová gymnastika DIC diseminovaná intravaskulární koagulopatie 4/21

5 DIP distální interphalangeální DK dolní končetina DKK dolní končetiny DKMP dilatační kardiomyopatie dle dok. podle dokumentace DM diabetes mellitus DMP dědičná metabolická porucha DMSA radiofarmakum pro statické vyšetření ledvin zkratka ONM DNR neresuscitovat DP, příp. d.p. doba porodní DR diabetická retinopatie drg. dragee DS dutý systém DSA digitální subtrakční angiografie DSK defekt septa komor DSS defekt septa síní DTPA inhal. radiofarmakum pro vyšetření ventilace plic zkratka ONM DÚ dutina ústní DVB dirupce vaku blan DVQ dolní vnitřní kvadrant dx. pravá DZQ dolní zevní kvadrant DZS dopravní zdravotní služba - sanita E endometrium EA epidemiologická anamnesa EDD enddiastolický rozměr EDV maximální diastolická rychlost EEG elektroencefalograf EF ejekční frakce EFV elektrofyziologické vyšetření ECHO, SONO, UZ ev.uzv vyšetření ultrazvukovým přístrojem EKG elektrokardiograf EM erymasa EMB endomyokardiální biopsie EMG elektromyografie ENDOA endokrinologická ambulance není v org.struktuře MMN EPI epidurální anestezie EPK epidurální katétr ERCP endoskopická retrogradní cholangiopankreatikografie 5/21

6 ERGO ergometrie ERPF efektivní průtok krve ledvinami Ery erytrocyty ES extrasystola ESD endsystolický rozměr ET endotracheální,endotracheálně ET CO2 koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na konci výdechu ETK endotracheální kanyla EUS endosongrafie EX zrušení F fundus děložní F.C. femorální kanyla F1/1 fyziologický roztok/ isotonický roztok chloridu sodného/ chlorid sodný 0,9% FA farmakologická anamnesa FB forceps Breus FCD fibrosní cystická dysplasie FD fibrosní dysplasie FEV1 usilovný jednosekundový výdech FF fyziologické funkce FH francouzské hole FiO2 frakční koncentrace kyslíku ve vdechované směsi FiS fibrilace síní FL délka femuru FLEBO flebografie zkratka ONM FNH fokální nodulární hyperplasie FR frekvence FRC funkční residuální kapacita front. frontálně FSGS fokálně sklerotizující glomeruloskelrosa FT fyzikální léčba FW sedimentace G roztok glukozy GA gynekologická anamnéza GBS group B Streptococcus GCS Glasgow Coma Scale GDM gestační diabetes mellitus GDU gastroduodenální vředy GERD refluxní nemoc jícnu GF glomerulární filtrace 6/21

7 GIT gastrointestinální trakt GN glomerulonefritida GO gynekologické oddělení GOLD skore pro hodnocení astma bronchiale GS gestační váček GSD průměr gestačního váčku GT nebo ŠŽ glandula thyroidea (štítná žláza) gtt. guttae GYDET Gynekologie - dětská ambulance GYDKO Gynekologie - dětská konzilia GYNA1 Gynekologie - ambulance GYNA2 Gynekologie - ambulance UZ GYNKO Gynekologie - konzilia GYNLU Gynekologie - lůžka GYOPS Gynekologie - operační sál GYP gynekologicko-porodnické oddělení H hráz (perineum) H+ hráz v pořádku HAK hormonální antikoncepce HAZ hyperalgická kožní zóna Hb hemoglobin HC obvod hlavičky HCD horní cesty dýchací HD hemodialýza HD kanyla dialyzační kanyla HDF hemodiafiltrace HDK hemodialyzační kanyla HDLDL Hemodialýza - bod 1 Kč HDLNF Hemodialýza - nefrologická ambulance HDLST Hemodialýza - standart HDO hemodialyzační oddělení MMN HDP radiofarmakum pro vyšetření skeletu zkratka ONM HELLP hemolyza, elevace jaterních testů, trombocytopenie u gravidních HEM hematologie HES hydroxyethylškob HFV vysokofrekvenční ventilace HCH hemochron HCHD hepatocholedochus HIDA radiofarmakum pro vyšetření žlučníku a žlučových cest zkratka ONM 7/21

8 HIE hypoxicko-ischemická encefalopatie HIT heparinem indukovaná trombocytopenie HIV protilátky proti viru lidské imunodeficience 1,2 + p24 HK horní končetina(y) HKK horní končetiny HLA lidké leukovcytární antigeny HLP hyperlipidemie HMPAO radiofarmakum pro vyšetření mozku zkratka ONM HOKMP hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí výtokového traktu Hp Helicobacter pylori HPTH hyperparathyreosa HRCT CT s vysokou rozlišovací schopností HRS hepatorenální syndrom HRT hormonální substituční terapie HSK hysteroskopie HSC humeroscapulární HSG hysterosalpingografie HTOHP hematologická ambulance MMN samostatná, ve struktuře MMN HTOKO HTOHP - konzilia HTOTR HTOHP - transfúzní stanice HUS Hemolyticko-uremický syndrom HUT test na nakloněné rovině HVLP hromadně vyráběné léčivé přípravky HVQ horní vnitřní kvadrant HYE hysterektomie HZQ horní zevní kvadrant CHAM chirurgická ambulance v rámci CHIR CHAM1 Chirurgie - ambulance 1 CHAM2 Chirurgie - ambulance 2 A CHAM3 Chirurgie - ambulance 2 B CHCE cholecystektomie CHIR chirurgické oddělení CHIRL Chirurgie - lůžka CHJIP Chirurgie - JIP CHKO Chirurgie - konzilia CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc CHOPS Chirurgie - operační sál CHPCV Chirurgie - cévní poradna CHPMA Chirurgie - mammologická ambulance 8/21

9 CHPST Chirurgie - poradna pro stomiky CHRI chronická renální insufficience chron. chronický CHTRA Chirurgie - traumatologická ambulance CHURK Chirurgie - urologická konzilia i.a. intraarteriální i.art. intraartikulární i.c. intrakardiální i.m. intramuskulární i.v. intravenosní IABC intraaortální balonková kontrapulsace IAL imunoanalysa IBD nespecifické záněty střevní ICD Implantabilní kardiovertor/defibrilátor ICP nitrolební tlak IE infekční endokarditida IGE PUP imunoglobulin pupečníkový IH infekční hepatitis ICH DK ischemická choroba tepen dolních končetin ICHS ischemická choroba srdeční IIR internzifikovaný insulinový režim IM infarkt myokardu IMAO inhibitory monoaminoxidazy IMC infekce močových cest IMP intermediární péče IMU imunochemie INF., příp. Inf. infuze inj. injekce insuf. insufficience (nedostatečnost) INTA2 interní a diabetologická ambulance - diabetologická poradna samostatná, ve struktuře MMN INTAM interní ambulance v rámci INTOD INTFD ambulance funkční diagnostiky v rámci INTOD INTGE gastroenterologická ambulance v rámci INTOD INTIP lůžka JIP v rámci INTOD INTKA kardiologická ambulance v rámci INTOD INTKO Interna - konzilia INTLA Interna - lůžkové oddělení A v rámci INTOD INTLB Interna - lůžkové oddělení B v rámci INTOD INTMB Interna - metabolická a homeopatická ambulance 9/21

10 INTOD IPP IPPV ISA IUD IUI IUS IVF IVK IVLP IVS IVUS IZ izo J.C. JIP K K drát k.l. K.p. K+C KBU KC KES KHCD KIR KME KMP KO komp. KP KP dekomp. KP komp. KPCR KPR KPS KRK KS KST interní oddělení inhibitoy protonové pumpy řízená ventilace přerušovaným tlakem vnitřní sympatomimetická aktivita nitroděložní tělísko intrauterinní inseminace nitroděložní systém in vitro fertilizace i.v. kanyla individuálně vyráběné léčivé přípravky interventrikulární septum intravaskulární ultrazvuk ionizující záření izokorické jugulární kanyla jednotka intenzivní péče kojení Kirschnerův drát kontrastní látka konec pánevní kultivace + citlivost (moč,stolice) kvantitativní bakteriurie kondiční cvičení komorová extrasystola katar horních cest dýchacích konvenční inzulínový režim klíšťová meningoencefalitida kardiomyopatie krevní obraz kompenzovaný konec pánevní kardiopulmonálně dekompenzovaný kardiopulmonálně kompenzovaný kardiopulmonální a cerebrální resuscitace kardiopulmonální resuscitace kalichopánvičkový systém kolorektální karcinom krevní skupina kardiostimulátor 10/21

11 KT L l.dx. l.sin. LA LADA LAH LAVH LB LBBB LCA LCL LCM LCP LD LDK LÉK levá L LH LHK LCHCE LIMA LK LM LMWH LOGA LOV LP Lp LPH LSK, příp. LS LSPP LSPPA LSS LT LTV LVOT LYMFO LZS komorová tachykardie levá vpravo vlevo lokální anesthesie typ diabetu levý přední hemiblok laparoskopicky asistovaná hysterektomie levý bok blok levého Tawarova raménka ligamentum cruciatum anterius ligamentum collaterlae laterale ligamentum collaterlae mediale ligamentum cruciatum posterius lineární dávkovač levá dolní končetina lékárna s odbornými pracovišti levá ledvina levá hrana levá horní končetina laparoskopická cholecystektomie levá mamární arterie levá komora laryngeální maska nízkomolekulární heparin logopedická ambulance/poradna levý vaječník lumbální punkce bederní páteř levý zadní hemiblok laparoskopie lékařská služba první pomoci LSPP - ambulance levá síň srdeční laparotomie léčebně tělesná výchova výtokový trakt levé komory lymfografie letecká záchranná služba 11/21

12 M. Morbus. (Bechtěrev, Sjoegren ) M+S moč (chemicky) a sediment MAA radiofarmakum pro vyšetření perfuze plic zkratka ONM MAG 3 radiofarmakum pro dynamické vyšetření ledvin zkratka ONM MALT difusní lymfatická tkán sliznic MAP střední arteriální tlak MB (bod) McBurneyův (bod) MCA arteria cerebri media MCP metacarpophalangeální MCT triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem MCUG mikční urografie MDP radiofarmakum pro vyšetření skeletu zkratka ONM MDRD glomeruální filtrace - výpočet dle MDRD MDS myelodysplastiký syndrom MEN mnohočetná endokrinní metaplasie m.f. malá fontanela MGUS monoklonální gamapatie nejistého významu MIBI radiofamakum pro vyšetření srdce zkratka ONM MM močový měchýř MODS syndrom multiorgánové dysfunkce MODY typ diabetu dospělých vzniklý v mládí MP, příp. m.p. malá pánev MR magnetická resonance MRCP cholantiopankreatopgrafie pomocí magnetické resonance MRSA methicilin resistentní stafylokok aureus MS mediosakrálně MT měkké techniky MV minutová ventilace MVA plocha mitrálního ústí NAP nestabilní angina pectoris NASH nealkoholický steatohepatida NB nosní kost NE nasoenterální sonda NEG. negativní NEUA1 Neurologie - ambulance Lomnice NEUA2 Neurologie - ambulance NEUEE Neurologie - ambulance EEG NEUEL Neurologie - ambulance EEG LO NEUKO Neurologie - konzilia 12/21

13 NEUR neurologické oddělení NEURAM neurologická ambulance v rámci NEUR NEURL Neurologie - lůžka NG nasogastrická sonda NHL non Hodgkinský lymfom NJ nasojejunální sonda NKŽ náplň krčních žil NN na noc NO nynější onemocnění NPB náhlá příhoda břišní NSAID nesteroidní antirevmatika-antiflogistika NSKT nesetrvalá komorová tachykardie NSTEMI akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku NTG nitroglycerin NT nuchální translucence NÚ nežádoucí účinek NUTPOR nutriční poradna NYHA hodnocení dušnosti OA osobní anamnéza Obj. objektivně OG obvodní gynekolog OGTT orální glukózový toleranční test OK okultní krvácení OL ošetřující lékař OLAB Oddělení laboratoře MMN OŽML odstříkané mateřské mléko ONM oddělení nukleární medicíny zkratka ONM OPL utr. obě oči OPP ozvy plodu pravidelné ORZ otevřený radionuklidový zářič OS osteosynthesa OSCS oddělení operačních sálů a centrální sterilizace OTI orotracheální intubace OTS ortotopická transplantace srdce OZT oxytocinový zátěžový test P puls, tepová frekvence P.C. permanentní katetr dialyzační p.o. per os (ústy) p.z. přechodná zona 13/21

14 P+V PA PACS PACU PAD PAH palp. PAP pariet. PATOL PB PBC PBE PCI PCR PCWP PDK PDL PE PEEP PEF PEG perif. PET PFO PH ph PHK PICCO PIP PIR PKS PKU PL PLAX PLDD PLIAM plv. PM příjem + výdej pracovní anamnesa pictur archiving and communication systém pooperační pokoj (post anesthetic care unit) perorální antidiabetika plicní arteriální hypertenze palpační postero-anteriorní projekce parietálně bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň pravý bok primární biliární cirhosa podpažní berle percutánní koronární intervence polymerová řetězová reakce tlak v zaklínění pravá dolní končetina pravidelná dialyzační léčba plicní embolie pozitivní tlak na konci výdechu vrcholový výdechový průtok perkutánní gastrostomie periferní pozitronový emisní tomograf foramen ovale patens pravá hrana veličina vyjadřující koncentraci vodíkových iontů v roztoku pravá horní končetina invazivní hemodynamický monitoring proximální interphalangeální postizometrická relaxace pravá komora srdeční phenylketonuria praktický lékař projekce na dlouhou osu praktický lékař pro děti a dorost Kalmetizační ambulance pulver poslední menstruace 14/21

15 PMK permanentní močový katétr PN pracovní neschopnost PND paranasální dutiny PNE primární noční enuresa PNO pnemothorax PORLU Porodnice - lůžka PORNL Porodnice - novorozenci PORSA Porodnice - sál POV pravý vaječník PP prenatální poradna pravá L pravá ledvina prim. primární PRO pronace PROM předčasný odtok plodové vody PS přední stěna PSC primární sclerotizující cholangoitida PSS pravá síň srdeční PST papilosfinkterotomie PSV maximální systolická rychlost PTA perkutánní transluminuální angioplastika PTC perkutánní transhepatální cholangiografie PTMV perkutánní transvenozní mitrální valvuloplastika PTRA perkutánní transluminální renální angioplastika PVS paravertebrální svalstvo PW pulsní doppler PZJ dokument - Program zabezpečování jakosti zkratka ONM PŽK i.v. kanyla QRS interval QRS QT interval QT Qtc korigovaný interval QT R1/1 Ringerův roztok R.č. rodné číslo RA rodinná anamnéza RAR revmatoidní artritida RBBB blok pravého Tawarova raménka RC radiocarpální RCF ramus circumflexus RD ramus diagonalis RDC rectodouglasocoela 15/21

16 RDG, RTG rentgen, radiodiagnostické vyšetření RDGAG RDG - angiografie RDGCT RDG - CT RDGMA RDG - mamograf RDGO radiodiagnostické oddělení RDGS1 RDG - skiagrafie standart RDGS2 RDG - skiagrafie speciální vyš RDGSS RDG - skiaskopie RDGUZ RDG - sonografie REHAB rehabilitační oddělení REVMA Revmatologická ambulance RF radiofarmakum zkratka ONM RFA radiofrekvenční ablace RHB rehabilitace činnost, nikoli zkratka oddělení RHBFT Rehabilitace - fyzioterapeuti RIA ramus interventrikularis anterior RIMA pravá mamární arterie RKMP restriktivní kardiomyopatie RLP rychlá lékařská pomoc RO radiační ochrana Rp. recept RPLD ramus posterolateralis dexter RPLS ramus posterolateris sinister R-P-V-N podávání léků RTA renální tubulární acidoza RVF retroverseflexe RVOT výtokový trakt pravé komory RZP rychlá zdravotnická pomoc S - AN steril. materiál - pro anesteziologii S - ASK steril. materiál - sada na arthroskopii S - CEP steril. materiál - sada na cervikokapitální endoprotézu S - DHS steril. materiál - sada - dynamický skluzný šroub S - GYNAM steril. materiál - pro gynekologickou ambulanci S - IMHS steril. materiál - sada pro operaci skluzným šroubem S - INTGE steril. materiál - pro gastroenterologickou ambulanci S - LS steril. materiál - sada pro laparoskopii S - LS + HS steril. materiál - sada pro laparoskopii a hysteroskopii S - LS kýla steril. materiál - sada pro operaci kýly laparoskopicky S - LS žluč. steril. materiál - sada pro operaci žlučníku laparoskopicky 16/21

17 S - M CHIR steril. materiál - sada pro malé chirurgické operace S - M KOST steril. materiál - sada pro malé kostní operace S - M R steril. materiál - malé roušky S - M T steril. materiál - malé tampony S - NAIL steril. materiál - sada pro zajištěné hřebování S - OP steril. materiál - pro operační sály S - P M steril. materiál - plášť malý S - P XL steril. materiál - plášť velký S - POR steril. materiál - pro porodnici S - PP XL steril. materiál - plášť přebalový velký S - RDGO steril. materiál - pro radiodiagnostické oddělení S - SC steril. materiál - sada pro císařský řez S - TOT steril. materiál - sada pro operaci inkontinence S - TUR steril. materiál - sada pro transuretrální prostatektomii S - V GYN steril. materiál - velká gynekologická sada S - V KOST steril. materiál - velká kostní sada S - VR steril. materiál - velké roušky S - VRT EL steril. materiál - vrtačka elektrická S - VRT VZDUCH steril. materiál - vrtačka vzduchová S - VT steril. materiál - velké tampony s.c. subkutánní SA sociální anamnesa Sa O 2 saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi SAB sinoatriální blok SACE serovný angiotensin convertující enzym SAK subarachnoidální krvácení SaP srdce a plíce SAX projekce na krátkou osu SC, příp.s.c. sectio Caesarea SCR screening obecná zkratka pro screening SES supraventrikulární extrasystola SF vzdálenost spona-fundus SG scintigrafie SI sakroiliakální skloubení SIDAH syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu SIMV synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace sin.r. sinusový rytmus sir. sirup 17/21

18 SKG skiagrafie SKH screening kongenitální hypothyreózy SLE systémový lupus erythematodes SLKG selektivní koronarografie SN 1p. single needle 1 pumpa SN 2p. single needle 2 pumpy SNRT zotavovací čas sinusového uzlu SOFA skorovací systém při sepsi sol. roztok SONO, ECHO, UZ ev. UZV vyšetření ultrazvukovým přístrojem Sp O 2 saturace parciálním kyslíkem měřená pulsní oxymetrií spec. species SPECT jednofotonová emisní tomografie zkratka ONM spiro spirometrie SSRI selektivní inhzibitory zpětného vychytávání serotoninu SSSy sick sinus syndrom SŠ systolický šelest st.p. status post St.praesens status praesens STD deprese úseku ST STE elevace úseku ST STEMI akutní infarkt myokardu s elevací ST úseku stolice na OK stolice na okultní krvácení STOMPOR stomická poradna v rámci CHIR SU sulfonylurea subarach.a subarachnoideální anestezie subj. subjektivně SUP supinace super. superior supp. suppositoria susp. suspektní, suspekce, podezřelý SV optimální hmotnost (suchá váha) SVTK supraventrikulární tachykardie š.š šev šípový ŠŽ štítná žláza T tělesná teplota t.č. toho času TAPSE pohyb trikuspidálního prstence 18/21

19 TAVI perkutánní transkatetrová implantace aortální chlopně TBC tuberkulosa tbl. tableta TC talocrurální TCA tricyklická antidepresiva TDI tkáňový doppler TE tonsilektomie TEE transesofageální (jícnová) echokardiografie TEM Temešvaryho test temp. temporálně TEN tromboembolická nemoc TEP totální endoproteza TG týden gravidity Thp hrudní páteř TIA transitorní ischemická ataka TID transientní ischemická dilatace TIMI hodnocení průtoku koronárními arteriemi u pacientů s AIM TIN tubulointersticiální nefritida TIPS transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat TK tlak krve TM tlakové masáže TNM klasifikace nádorů TP termín porodu tpt. tapottement TQ test kvality zkratka ONM TR tubulární resorpce TRF transfuze TROM trombocyty TS tracheostomie, tracheostomická TS-kanyla tracheostomická kanyla TTE transtorakální echokardiografie TU tumor TUR transurethrální resekce TVT Tension Free Vaginal Tape Obturatory (beznapěťová poševní páska) Tx transplantace UF ultrafiltrace UFH nefrakcionovaný heparin UFM nepřímá mikční uroflowmetrie ung. mast 19/21

20 ÚPS ústavní pohotovostní služba UPV umělá plicní ventilace URO urologická ambulance v rámci INTOD UZE ultrazvuk (elektroléčba) v.s. very suspect (velice suspektní) V/P plic; V/P scan ventilační a perfuzní vyš. plic zkratka ONM vag. vaginální vyšetření VAS vertebroalgický syndrom VB vak blan VC vitální kapacita VF velká fontanela VFD vena femoralis dextra VFS vena femoralis sinistra VH vycházková hůl VHP dokument - Vnitřní havarijní plán zkratka ONM VJD vena jugularis dextra VJS vena jugularis sinistra VN velké náběry (dialýza) VP voda plodová VPID pravá dolní plicní žila VPIS levá dolní plicní žila VPSD pravá horní plicní žíla VPSS levá horní plicní žila VR vnitřní rotace VRE vankomysin resistentní enterokoky VSD vena subclavia dextra VSS vena subclavia sinistra VVI mezinárodní kód funkce kardiostimulátoru VVV vrozená vývojová vada vyš. vyšetření WB celotělové vyšetření (whole body) zkratka ONM WPW Wolffův-Parkinsonův Whiteův syndrom YS žloupková váček Z závěr ZD zdravotnická dokumentace ZF zevní fixatér ZIZ zdroje ionizujícího záření zkratka ONM zí zítra Z-lab základní laboratoř 20/21

21 ZR zrc. zs, příp. ZS ZZS ŽML zevní rotace vyšetření v zrcadlech zadní stěna zdravotnická záchranná služba mateřské mléko 21/21

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ - POUČENÍ

SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ - POUČENÍ SEZNAM INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ - POUČENÍ Všeobecné: 001CU Poučení a souhlas pacienta s hospitalizací a podáváním informací o zdravotním stavu 002CU Prohlášení o odmítnutí zdravotního výkonu negativní revers

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Transplantace srdce. Doporučené postupy

Transplantace srdce. Doporučené postupy Transplantace srdce Doporučené postupy I K E M 2 0 0 7 2 TRANSPLANTACE SRDCE - DOPORUČENÉ POSTUPY 2007 Vypracovali: I. Málek, A. Březina, M. Hegarová, L. Hošková, I. Netuka, J. Pirk, M. Podzimková I K

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Informované souhlasy Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. poř. č. název informovaného souhlasu oddělení 1. Podávání anestézie ARO 2. Odstranění katétru chirurgickou cestou 3. Operace abscesu (zánětl.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více