Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post"

Transkript

1 Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post druhé postavení 3F třífázové vyšetření zkratka ONM 6N šestinedělí A vlna A vrcholová rychlost síňového příspěvku a.a.m. před mnoha lety (ante anos multos) a.umb arteria umbilicalis A2C dvoudutinová apikální projekce A4C čtyřdutinová apikální projekce AA alergická anamnéza AAA aneurysma břišní aorty AB, příp. Ab abortus ABD abdukce ABUS abusus ACR acromioclaviculární zkratka CHIR AC obvod břicha zkratka GYP ACD arteria coronaria dextra ACE angiotensin convertující anzym ACEI inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu ACS arteria coronaria sinistra ACTH adenokortikotropní hormon ADD addukce ADH antidiuretický hormon ADP agentura domácí péče AE adnexektomie aer. aerosol AF arteria femoralis AFD pravá stehenní tepna(arteria femoralis dextra) AFI amniotic fluid index AFS levá stehenní tepna(arteria femoralis sinistra) AG angiografie AHA americká kardiologická společnost AIDS syndrom získané imunodeficience AIH autoimunitní hepatitis AIHA autoimunitní hemolytická anemie 1/21

2 AIM AIO AKB akut. ALERGO ALL AM AMB AMC AML amp. AO AP APD APG APP APPE APUD ARD ARDS ARI ARO AROKO AROLU AROOD ARP ARS art. ARVD AS ASA ASB ASK AT ATB ATC ATS AV AVA akutní infarkt myokardu all-in-one(systém parenterální výživy) aortokoronární bypass akutní alergologická ambulance (zahrnuje imunologii a revmatologii) akutní lymfatická leukemie ambulance ambulantně amniocentéza akutní myeloidní leukemie ampule aorta angina pectoris automatická peritoneální dialýza Apgar score nahradit např. APP antero-posteriorní projekce appendektomie difusní endokrinní systém arteria radialis dextra akutní syndrom dechové tísně akutní renální insuficience anesteziologicko resuscitační oddělení MMN ARO - konzilia ARO - lůžkové oddělení ARO - anestezie arteria pulmonalis arteria radialis sinistra kloub (articulatio) arytmogenní dysplasie pravé komory akce srdeční klasifikace stavu nemocného podle American Society of Anesthesiologists tlakově podporovaná ventilace arthroskopie adenotomie antibiotika anatomicko - terapeuticko - chemická klasifikace léčiv aterosklerosa arteriovenosní plocha aortálního ústí 2/21

3 AVB AVF AVFIST AVNRT AVRT B BAL BB BCG BDT BE BG BHP bilat. BILI PUP BIO BIPAP BiV BMI BMS BPD BPN BSA BVM BWR C Ca CA CABG CAPD CB syndrom CC syndrom CD CF CG CI CLL CMF CML atrioventrikulární blok anteverseflexe arteriovenózní fistule atriventrikulární nodální reentry tachykardie atrioventrikulátní reentry tachykardie bílkovina bronchoalveolární laváž buffer base Baccilus Calmete-Guérin, oslabený kmen bakterie tuberkulózy využívaný k očkování bronchodilatační test odchylka bází (base excess) bazální ganglia benigní hyperplasie prostaty oboustranně(ý) bilirubin pupečníkový biochemie ventilace s bifazickým pozitivním přetlakem biventrikulární kardiostimulátor body mass index metalický stent biparietální průměr bez patologického nálezu tělesný povrch blood volume monitoring Bordetova-Wassermannova reakce cukr karcinom celková anestezie aortokoronární bypass continuální ambulantní peritoneální dialýza cervikobrachiální syndrom cervikokraniální syndrom Douglasův prostor cystická fibroza cévní gymnastika srdeční index chronická lymfatická leukemie barevné doppler.mapování chronická myeloidní leukemie 3/21

4 CMP cévní mozková příhoda CMV řízená zástupová ventilace(control mandatory ventilation) CN Crohnova choroba CNS centrální nervový systém CO srdeční výdej Cp krční páteř CPAP kontinuální pozitivní přetlak v dýchacích cestách cps. capsulae CREST revmatologický syndrom CRL temenokostrční délka CRRT kontinuální renální eliminační techniky CRT resynchronyzační léčba CSEA kombinovaná spinální+epidurální analgesie CTEPH chronická tromboembolická plicní hypertenze CVP centrální žilní tlak CVVH kontinuální venovenozní hemofiltrace CVVHD kontinuální venovenozní hemodialysa CVVHDF kontinuální venovenozhní hemodiafiltrace CW continuální doppler CŽK centrální žilní katétr ČMP čerstvá mražená plazma D dieta DB dutina břišní DC dýchací cesty DDŽ dolní dutá žíla dekomp. dekompenzovaný DES stent uvolnující léčiva DET dětské a novorozenecké oddělení MMN DET EAM dětská endokrinologická ambulance v rámci DET DET KAM dětská kardiologická ambulance v rámci DET DETAL Alergologická ambulance - dětská DETAM Pediatrie - ambulance dětského a novorozeneckého oddělení MMN DETKO Pediatrie - konzilia DETLU Pediatrie - lůžka DETNE Neonatologie DETNF nefrologická ambulance dětského a novorozeneckého oddělení Dg. diagnóza DGy dechová gymnastika DIC diseminovaná intravaskulární koagulopatie 4/21

5 DIP distální interphalangeální DK dolní končetina DKK dolní končetiny DKMP dilatační kardiomyopatie dle dok. podle dokumentace DM diabetes mellitus DMP dědičná metabolická porucha DMSA radiofarmakum pro statické vyšetření ledvin zkratka ONM DNR neresuscitovat DP, příp. d.p. doba porodní DR diabetická retinopatie drg. dragee DS dutý systém DSA digitální subtrakční angiografie DSK defekt septa komor DSS defekt septa síní DTPA inhal. radiofarmakum pro vyšetření ventilace plic zkratka ONM DÚ dutina ústní DVB dirupce vaku blan DVQ dolní vnitřní kvadrant dx. pravá DZQ dolní zevní kvadrant DZS dopravní zdravotní služba - sanita E endometrium EA epidemiologická anamnesa EDD enddiastolický rozměr EDV maximální diastolická rychlost EEG elektroencefalograf EF ejekční frakce EFV elektrofyziologické vyšetření ECHO, SONO, UZ ev.uzv vyšetření ultrazvukovým přístrojem EKG elektrokardiograf EM erymasa EMB endomyokardiální biopsie EMG elektromyografie ENDOA endokrinologická ambulance není v org.struktuře MMN EPI epidurální anestezie EPK epidurální katétr ERCP endoskopická retrogradní cholangiopankreatikografie 5/21

6 ERGO ergometrie ERPF efektivní průtok krve ledvinami Ery erytrocyty ES extrasystola ESD endsystolický rozměr ET endotracheální,endotracheálně ET CO2 koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na konci výdechu ETK endotracheální kanyla EUS endosongrafie EX zrušení F fundus děložní F.C. femorální kanyla F1/1 fyziologický roztok/ isotonický roztok chloridu sodného/ chlorid sodný 0,9% FA farmakologická anamnesa FB forceps Breus FCD fibrosní cystická dysplasie FD fibrosní dysplasie FEV1 usilovný jednosekundový výdech FF fyziologické funkce FH francouzské hole FiO2 frakční koncentrace kyslíku ve vdechované směsi FiS fibrilace síní FL délka femuru FLEBO flebografie zkratka ONM FNH fokální nodulární hyperplasie FR frekvence FRC funkční residuální kapacita front. frontálně FSGS fokálně sklerotizující glomeruloskelrosa FT fyzikální léčba FW sedimentace G roztok glukozy GA gynekologická anamnéza GBS group B Streptococcus GCS Glasgow Coma Scale GDM gestační diabetes mellitus GDU gastroduodenální vředy GERD refluxní nemoc jícnu GF glomerulární filtrace 6/21

7 GIT gastrointestinální trakt GN glomerulonefritida GO gynekologické oddělení GOLD skore pro hodnocení astma bronchiale GS gestační váček GSD průměr gestačního váčku GT nebo ŠŽ glandula thyroidea (štítná žláza) gtt. guttae GYDET Gynekologie - dětská ambulance GYDKO Gynekologie - dětská konzilia GYNA1 Gynekologie - ambulance GYNA2 Gynekologie - ambulance UZ GYNKO Gynekologie - konzilia GYNLU Gynekologie - lůžka GYOPS Gynekologie - operační sál GYP gynekologicko-porodnické oddělení H hráz (perineum) H+ hráz v pořádku HAK hormonální antikoncepce HAZ hyperalgická kožní zóna Hb hemoglobin HC obvod hlavičky HCD horní cesty dýchací HD hemodialýza HD kanyla dialyzační kanyla HDF hemodiafiltrace HDK hemodialyzační kanyla HDLDL Hemodialýza - bod 1 Kč HDLNF Hemodialýza - nefrologická ambulance HDLST Hemodialýza - standart HDO hemodialyzační oddělení MMN HDP radiofarmakum pro vyšetření skeletu zkratka ONM HELLP hemolyza, elevace jaterních testů, trombocytopenie u gravidních HEM hematologie HES hydroxyethylškob HFV vysokofrekvenční ventilace HCH hemochron HCHD hepatocholedochus HIDA radiofarmakum pro vyšetření žlučníku a žlučových cest zkratka ONM 7/21

8 HIE hypoxicko-ischemická encefalopatie HIT heparinem indukovaná trombocytopenie HIV protilátky proti viru lidské imunodeficience 1,2 + p24 HK horní končetina(y) HKK horní končetiny HLA lidké leukovcytární antigeny HLP hyperlipidemie HMPAO radiofarmakum pro vyšetření mozku zkratka ONM HOKMP hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí výtokového traktu Hp Helicobacter pylori HPTH hyperparathyreosa HRCT CT s vysokou rozlišovací schopností HRS hepatorenální syndrom HRT hormonální substituční terapie HSK hysteroskopie HSC humeroscapulární HSG hysterosalpingografie HTOHP hematologická ambulance MMN samostatná, ve struktuře MMN HTOKO HTOHP - konzilia HTOTR HTOHP - transfúzní stanice HUS Hemolyticko-uremický syndrom HUT test na nakloněné rovině HVLP hromadně vyráběné léčivé přípravky HVQ horní vnitřní kvadrant HYE hysterektomie HZQ horní zevní kvadrant CHAM chirurgická ambulance v rámci CHIR CHAM1 Chirurgie - ambulance 1 CHAM2 Chirurgie - ambulance 2 A CHAM3 Chirurgie - ambulance 2 B CHCE cholecystektomie CHIR chirurgické oddělení CHIRL Chirurgie - lůžka CHJIP Chirurgie - JIP CHKO Chirurgie - konzilia CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc CHOPS Chirurgie - operační sál CHPCV Chirurgie - cévní poradna CHPMA Chirurgie - mammologická ambulance 8/21

9 CHPST Chirurgie - poradna pro stomiky CHRI chronická renální insufficience chron. chronický CHTRA Chirurgie - traumatologická ambulance CHURK Chirurgie - urologická konzilia i.a. intraarteriální i.art. intraartikulární i.c. intrakardiální i.m. intramuskulární i.v. intravenosní IABC intraaortální balonková kontrapulsace IAL imunoanalysa IBD nespecifické záněty střevní ICD Implantabilní kardiovertor/defibrilátor ICP nitrolební tlak IE infekční endokarditida IGE PUP imunoglobulin pupečníkový IH infekční hepatitis ICH DK ischemická choroba tepen dolních končetin ICHS ischemická choroba srdeční IIR internzifikovaný insulinový režim IM infarkt myokardu IMAO inhibitory monoaminoxidazy IMC infekce močových cest IMP intermediární péče IMU imunochemie INF., příp. Inf. infuze inj. injekce insuf. insufficience (nedostatečnost) INTA2 interní a diabetologická ambulance - diabetologická poradna samostatná, ve struktuře MMN INTAM interní ambulance v rámci INTOD INTFD ambulance funkční diagnostiky v rámci INTOD INTGE gastroenterologická ambulance v rámci INTOD INTIP lůžka JIP v rámci INTOD INTKA kardiologická ambulance v rámci INTOD INTKO Interna - konzilia INTLA Interna - lůžkové oddělení A v rámci INTOD INTLB Interna - lůžkové oddělení B v rámci INTOD INTMB Interna - metabolická a homeopatická ambulance 9/21

10 INTOD IPP IPPV ISA IUD IUI IUS IVF IVK IVLP IVS IVUS IZ izo J.C. JIP K K drát k.l. K.p. K+C KBU KC KES KHCD KIR KME KMP KO komp. KP KP dekomp. KP komp. KPCR KPR KPS KRK KS KST interní oddělení inhibitoy protonové pumpy řízená ventilace přerušovaným tlakem vnitřní sympatomimetická aktivita nitroděložní tělísko intrauterinní inseminace nitroděložní systém in vitro fertilizace i.v. kanyla individuálně vyráběné léčivé přípravky interventrikulární septum intravaskulární ultrazvuk ionizující záření izokorické jugulární kanyla jednotka intenzivní péče kojení Kirschnerův drát kontrastní látka konec pánevní kultivace + citlivost (moč,stolice) kvantitativní bakteriurie kondiční cvičení komorová extrasystola katar horních cest dýchacích konvenční inzulínový režim klíšťová meningoencefalitida kardiomyopatie krevní obraz kompenzovaný konec pánevní kardiopulmonálně dekompenzovaný kardiopulmonálně kompenzovaný kardiopulmonální a cerebrální resuscitace kardiopulmonální resuscitace kalichopánvičkový systém kolorektální karcinom krevní skupina kardiostimulátor 10/21

11 KT L l.dx. l.sin. LA LADA LAH LAVH LB LBBB LCA LCL LCM LCP LD LDK LÉK levá L LH LHK LCHCE LIMA LK LM LMWH LOGA LOV LP Lp LPH LSK, příp. LS LSPP LSPPA LSS LT LTV LVOT LYMFO LZS komorová tachykardie levá vpravo vlevo lokální anesthesie typ diabetu levý přední hemiblok laparoskopicky asistovaná hysterektomie levý bok blok levého Tawarova raménka ligamentum cruciatum anterius ligamentum collaterlae laterale ligamentum collaterlae mediale ligamentum cruciatum posterius lineární dávkovač levá dolní končetina lékárna s odbornými pracovišti levá ledvina levá hrana levá horní končetina laparoskopická cholecystektomie levá mamární arterie levá komora laryngeální maska nízkomolekulární heparin logopedická ambulance/poradna levý vaječník lumbální punkce bederní páteř levý zadní hemiblok laparoskopie lékařská služba první pomoci LSPP - ambulance levá síň srdeční laparotomie léčebně tělesná výchova výtokový trakt levé komory lymfografie letecká záchranná služba 11/21

12 M. Morbus. (Bechtěrev, Sjoegren ) M+S moč (chemicky) a sediment MAA radiofarmakum pro vyšetření perfuze plic zkratka ONM MAG 3 radiofarmakum pro dynamické vyšetření ledvin zkratka ONM MALT difusní lymfatická tkán sliznic MAP střední arteriální tlak MB (bod) McBurneyův (bod) MCA arteria cerebri media MCP metacarpophalangeální MCT triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem MCUG mikční urografie MDP radiofarmakum pro vyšetření skeletu zkratka ONM MDRD glomeruální filtrace - výpočet dle MDRD MDS myelodysplastiký syndrom MEN mnohočetná endokrinní metaplasie m.f. malá fontanela MGUS monoklonální gamapatie nejistého významu MIBI radiofamakum pro vyšetření srdce zkratka ONM MM močový měchýř MODS syndrom multiorgánové dysfunkce MODY typ diabetu dospělých vzniklý v mládí MP, příp. m.p. malá pánev MR magnetická resonance MRCP cholantiopankreatopgrafie pomocí magnetické resonance MRSA methicilin resistentní stafylokok aureus MS mediosakrálně MT měkké techniky MV minutová ventilace MVA plocha mitrálního ústí NAP nestabilní angina pectoris NASH nealkoholický steatohepatida NB nosní kost NE nasoenterální sonda NEG. negativní NEUA1 Neurologie - ambulance Lomnice NEUA2 Neurologie - ambulance NEUEE Neurologie - ambulance EEG NEUEL Neurologie - ambulance EEG LO NEUKO Neurologie - konzilia 12/21

13 NEUR neurologické oddělení NEURAM neurologická ambulance v rámci NEUR NEURL Neurologie - lůžka NG nasogastrická sonda NHL non Hodgkinský lymfom NJ nasojejunální sonda NKŽ náplň krčních žil NN na noc NO nynější onemocnění NPB náhlá příhoda břišní NSAID nesteroidní antirevmatika-antiflogistika NSKT nesetrvalá komorová tachykardie NSTEMI akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku NTG nitroglycerin NT nuchální translucence NÚ nežádoucí účinek NUTPOR nutriční poradna NYHA hodnocení dušnosti OA osobní anamnéza Obj. objektivně OG obvodní gynekolog OGTT orální glukózový toleranční test OK okultní krvácení OL ošetřující lékař OLAB Oddělení laboratoře MMN OŽML odstříkané mateřské mléko ONM oddělení nukleární medicíny zkratka ONM OPL utr. obě oči OPP ozvy plodu pravidelné ORZ otevřený radionuklidový zářič OS osteosynthesa OSCS oddělení operačních sálů a centrální sterilizace OTI orotracheální intubace OTS ortotopická transplantace srdce OZT oxytocinový zátěžový test P puls, tepová frekvence P.C. permanentní katetr dialyzační p.o. per os (ústy) p.z. přechodná zona 13/21

14 P+V PA PACS PACU PAD PAH palp. PAP pariet. PATOL PB PBC PBE PCI PCR PCWP PDK PDL PE PEEP PEF PEG perif. PET PFO PH ph PHK PICCO PIP PIR PKS PKU PL PLAX PLDD PLIAM plv. PM příjem + výdej pracovní anamnesa pictur archiving and communication systém pooperační pokoj (post anesthetic care unit) perorální antidiabetika plicní arteriální hypertenze palpační postero-anteriorní projekce parietálně bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň pravý bok primární biliární cirhosa podpažní berle percutánní koronární intervence polymerová řetězová reakce tlak v zaklínění pravá dolní končetina pravidelná dialyzační léčba plicní embolie pozitivní tlak na konci výdechu vrcholový výdechový průtok perkutánní gastrostomie periferní pozitronový emisní tomograf foramen ovale patens pravá hrana veličina vyjadřující koncentraci vodíkových iontů v roztoku pravá horní končetina invazivní hemodynamický monitoring proximální interphalangeální postizometrická relaxace pravá komora srdeční phenylketonuria praktický lékař projekce na dlouhou osu praktický lékař pro děti a dorost Kalmetizační ambulance pulver poslední menstruace 14/21

15 PMK permanentní močový katétr PN pracovní neschopnost PND paranasální dutiny PNE primární noční enuresa PNO pnemothorax PORLU Porodnice - lůžka PORNL Porodnice - novorozenci PORSA Porodnice - sál POV pravý vaječník PP prenatální poradna pravá L pravá ledvina prim. primární PRO pronace PROM předčasný odtok plodové vody PS přední stěna PSC primární sclerotizující cholangoitida PSS pravá síň srdeční PST papilosfinkterotomie PSV maximální systolická rychlost PTA perkutánní transluminuální angioplastika PTC perkutánní transhepatální cholangiografie PTMV perkutánní transvenozní mitrální valvuloplastika PTRA perkutánní transluminální renální angioplastika PVS paravertebrální svalstvo PW pulsní doppler PZJ dokument - Program zabezpečování jakosti zkratka ONM PŽK i.v. kanyla QRS interval QRS QT interval QT Qtc korigovaný interval QT R1/1 Ringerův roztok R.č. rodné číslo RA rodinná anamnéza RAR revmatoidní artritida RBBB blok pravého Tawarova raménka RC radiocarpální RCF ramus circumflexus RD ramus diagonalis RDC rectodouglasocoela 15/21

16 RDG, RTG rentgen, radiodiagnostické vyšetření RDGAG RDG - angiografie RDGCT RDG - CT RDGMA RDG - mamograf RDGO radiodiagnostické oddělení RDGS1 RDG - skiagrafie standart RDGS2 RDG - skiagrafie speciální vyš RDGSS RDG - skiaskopie RDGUZ RDG - sonografie REHAB rehabilitační oddělení REVMA Revmatologická ambulance RF radiofarmakum zkratka ONM RFA radiofrekvenční ablace RHB rehabilitace činnost, nikoli zkratka oddělení RHBFT Rehabilitace - fyzioterapeuti RIA ramus interventrikularis anterior RIMA pravá mamární arterie RKMP restriktivní kardiomyopatie RLP rychlá lékařská pomoc RO radiační ochrana Rp. recept RPLD ramus posterolateralis dexter RPLS ramus posterolateris sinister R-P-V-N podávání léků RTA renální tubulární acidoza RVF retroverseflexe RVOT výtokový trakt pravé komory RZP rychlá zdravotnická pomoc S - AN steril. materiál - pro anesteziologii S - ASK steril. materiál - sada na arthroskopii S - CEP steril. materiál - sada na cervikokapitální endoprotézu S - DHS steril. materiál - sada - dynamický skluzný šroub S - GYNAM steril. materiál - pro gynekologickou ambulanci S - IMHS steril. materiál - sada pro operaci skluzným šroubem S - INTGE steril. materiál - pro gastroenterologickou ambulanci S - LS steril. materiál - sada pro laparoskopii S - LS + HS steril. materiál - sada pro laparoskopii a hysteroskopii S - LS kýla steril. materiál - sada pro operaci kýly laparoskopicky S - LS žluč. steril. materiál - sada pro operaci žlučníku laparoskopicky 16/21

17 S - M CHIR steril. materiál - sada pro malé chirurgické operace S - M KOST steril. materiál - sada pro malé kostní operace S - M R steril. materiál - malé roušky S - M T steril. materiál - malé tampony S - NAIL steril. materiál - sada pro zajištěné hřebování S - OP steril. materiál - pro operační sály S - P M steril. materiál - plášť malý S - P XL steril. materiál - plášť velký S - POR steril. materiál - pro porodnici S - PP XL steril. materiál - plášť přebalový velký S - RDGO steril. materiál - pro radiodiagnostické oddělení S - SC steril. materiál - sada pro císařský řez S - TOT steril. materiál - sada pro operaci inkontinence S - TUR steril. materiál - sada pro transuretrální prostatektomii S - V GYN steril. materiál - velká gynekologická sada S - V KOST steril. materiál - velká kostní sada S - VR steril. materiál - velké roušky S - VRT EL steril. materiál - vrtačka elektrická S - VRT VZDUCH steril. materiál - vrtačka vzduchová S - VT steril. materiál - velké tampony s.c. subkutánní SA sociální anamnesa Sa O 2 saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi SAB sinoatriální blok SACE serovný angiotensin convertující enzym SAK subarachnoidální krvácení SaP srdce a plíce SAX projekce na krátkou osu SC, příp.s.c. sectio Caesarea SCR screening obecná zkratka pro screening SES supraventrikulární extrasystola SF vzdálenost spona-fundus SG scintigrafie SI sakroiliakální skloubení SIDAH syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu SIMV synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace sin.r. sinusový rytmus sir. sirup 17/21

18 SKG skiagrafie SKH screening kongenitální hypothyreózy SLE systémový lupus erythematodes SLKG selektivní koronarografie SN 1p. single needle 1 pumpa SN 2p. single needle 2 pumpy SNRT zotavovací čas sinusového uzlu SOFA skorovací systém při sepsi sol. roztok SONO, ECHO, UZ ev. UZV vyšetření ultrazvukovým přístrojem Sp O 2 saturace parciálním kyslíkem měřená pulsní oxymetrií spec. species SPECT jednofotonová emisní tomografie zkratka ONM spiro spirometrie SSRI selektivní inhzibitory zpětného vychytávání serotoninu SSSy sick sinus syndrom SŠ systolický šelest st.p. status post St.praesens status praesens STD deprese úseku ST STE elevace úseku ST STEMI akutní infarkt myokardu s elevací ST úseku stolice na OK stolice na okultní krvácení STOMPOR stomická poradna v rámci CHIR SU sulfonylurea subarach.a subarachnoideální anestezie subj. subjektivně SUP supinace super. superior supp. suppositoria susp. suspektní, suspekce, podezřelý SV optimální hmotnost (suchá váha) SVTK supraventrikulární tachykardie š.š šev šípový ŠŽ štítná žláza T tělesná teplota t.č. toho času TAPSE pohyb trikuspidálního prstence 18/21

19 TAVI perkutánní transkatetrová implantace aortální chlopně TBC tuberkulosa tbl. tableta TC talocrurální TCA tricyklická antidepresiva TDI tkáňový doppler TE tonsilektomie TEE transesofageální (jícnová) echokardiografie TEM Temešvaryho test temp. temporálně TEN tromboembolická nemoc TEP totální endoproteza TG týden gravidity Thp hrudní páteř TIA transitorní ischemická ataka TID transientní ischemická dilatace TIMI hodnocení průtoku koronárními arteriemi u pacientů s AIM TIN tubulointersticiální nefritida TIPS transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat TK tlak krve TM tlakové masáže TNM klasifikace nádorů TP termín porodu tpt. tapottement TQ test kvality zkratka ONM TR tubulární resorpce TRF transfuze TROM trombocyty TS tracheostomie, tracheostomická TS-kanyla tracheostomická kanyla TTE transtorakální echokardiografie TU tumor TUR transurethrální resekce TVT Tension Free Vaginal Tape Obturatory (beznapěťová poševní páska) Tx transplantace UF ultrafiltrace UFH nefrakcionovaný heparin UFM nepřímá mikční uroflowmetrie ung. mast 19/21

20 ÚPS ústavní pohotovostní služba UPV umělá plicní ventilace URO urologická ambulance v rámci INTOD UZE ultrazvuk (elektroléčba) v.s. very suspect (velice suspektní) V/P plic; V/P scan ventilační a perfuzní vyš. plic zkratka ONM vag. vaginální vyšetření VAS vertebroalgický syndrom VB vak blan VC vitální kapacita VF velká fontanela VFD vena femoralis dextra VFS vena femoralis sinistra VH vycházková hůl VHP dokument - Vnitřní havarijní plán zkratka ONM VJD vena jugularis dextra VJS vena jugularis sinistra VN velké náběry (dialýza) VP voda plodová VPID pravá dolní plicní žila VPIS levá dolní plicní žila VPSD pravá horní plicní žíla VPSS levá horní plicní žila VR vnitřní rotace VRE vankomysin resistentní enterokoky VSD vena subclavia dextra VSS vena subclavia sinistra VVI mezinárodní kód funkce kardiostimulátoru VVV vrozená vývojová vada vyš. vyšetření WB celotělové vyšetření (whole body) zkratka ONM WPW Wolffův-Parkinsonův Whiteův syndrom YS žloupková váček Z závěr ZD zdravotnická dokumentace ZF zevní fixatér ZIZ zdroje ionizujícího záření zkratka ONM zí zítra Z-lab základní laboratoř 20/21

21 ZR zrc. zs, příp. ZS ZZS ŽML zevní rotace vyšetření v zrcadlech zadní stěna zdravotnická záchranná služba mateřské mléko 21/21

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Popis odbornosti Nukleární medicína /ONM/ je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Celorepubliková péče o novorozence - kazuistika

Celorepubliková péče o novorozence - kazuistika Celorepubliková péče o novorozence - kazuistika Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín MUDr. Hladná Marcela, MUDr. Vaculíková Ivana, Prim. MUDr. Jozef Macko, Ph.D. Asfyktický donošený

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ODDĚLENÍ RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia:

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner

Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných. Jiří Kettner Mechanické srdeční podpory současné indikace v kardiologii výběr nemocných Jiří Kettner Výskyt a mortalita chronického srdečního selhání Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers,

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Struktura databáze AHEAD ACS

Struktura databáze AHEAD ACS Anamnéza Formulář: Hospitalizace Struktura databáze AHEAD ACS Odebratelná anamnéza (ano/ne) Hypertenze (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná) DM (ano/ne) (Léčená, neléčená nebo nově diagnostikovaná)

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje

Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Jak využíváme E health u ZZS Plzeňského kraje Sviták R. 1, Jáchim P. 1, Pečenková E. 2, Sloup P. 2, Karásek J. 3 1 ZZS Plzeňského kraje, 2 OIT KÚPK, 3 OZDR

Více

Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha

Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti. M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha Riziko ionizujícího záření na kardiointervenčním pracovišti M.Erbrt Kardiologie na Bulovce Praha Metody používané na kardiointervenčním pracovišti 1. Metody diagnostické: - koronární angiografie (SKG)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13

RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13 Obsah RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE 13 NEODKLADNÁ RESUSCITACE (BLS) 14 NEODKLADNÁ RESUSCITACE (ALS) 15 NEODKLADNÁ RESUSCITACE - FARMAKA 16 ENDOTRACHEÁLNÍ INTUBACE 17 OBTÍŽNÁ INTUBACE 20 UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Novorozenecký pupek péče a komplikace. MUDr. Sylva Gistingerová Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku Prim. MUDr.

Novorozenecký pupek péče a komplikace. MUDr. Sylva Gistingerová Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku Prim. MUDr. Novorozenecký pupek péče a komplikace MUDr. Sylva Gistingerová Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku Prim. MUDr. Ivana Röschlová Embryologie Pupečník se vyvíjí ze zárodečného stvolu (komunikace mezi

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více