Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post"

Transkript

1 Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post druhé postavení 3F třífázové vyšetření zkratka ONM 6N šestinedělí A vlna A vrcholová rychlost síňového příspěvku a.a.m. před mnoha lety (ante anos multos) a.umb arteria umbilicalis A2C dvoudutinová apikální projekce A4C čtyřdutinová apikální projekce AA alergická anamnéza AAA aneurysma břišní aorty AB, příp. Ab abortus ABD abdukce ABUS abusus ACR acromioclaviculární zkratka CHIR AC obvod břicha zkratka GYP ACD arteria coronaria dextra ACE angiotensin convertující anzym ACEI inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu ACS arteria coronaria sinistra ACTH adenokortikotropní hormon ADD addukce ADH antidiuretický hormon ADP agentura domácí péče AE adnexektomie aer. aerosol AF arteria femoralis AFD pravá stehenní tepna(arteria femoralis dextra) AFI amniotic fluid index AFS levá stehenní tepna(arteria femoralis sinistra) AG angiografie AHA americká kardiologická společnost AIDS syndrom získané imunodeficience AIH autoimunitní hepatitis AIHA autoimunitní hemolytická anemie 1/21

2 AIM AIO AKB akut. ALERGO ALL AM AMB AMC AML amp. AO AP APD APG APP APPE APUD ARD ARDS ARI ARO AROKO AROLU AROOD ARP ARS art. ARVD AS ASA ASB ASK AT ATB ATC ATS AV AVA akutní infarkt myokardu all-in-one(systém parenterální výživy) aortokoronární bypass akutní alergologická ambulance (zahrnuje imunologii a revmatologii) akutní lymfatická leukemie ambulance ambulantně amniocentéza akutní myeloidní leukemie ampule aorta angina pectoris automatická peritoneální dialýza Apgar score nahradit např. APP antero-posteriorní projekce appendektomie difusní endokrinní systém arteria radialis dextra akutní syndrom dechové tísně akutní renální insuficience anesteziologicko resuscitační oddělení MMN ARO - konzilia ARO - lůžkové oddělení ARO - anestezie arteria pulmonalis arteria radialis sinistra kloub (articulatio) arytmogenní dysplasie pravé komory akce srdeční klasifikace stavu nemocného podle American Society of Anesthesiologists tlakově podporovaná ventilace arthroskopie adenotomie antibiotika anatomicko - terapeuticko - chemická klasifikace léčiv aterosklerosa arteriovenosní plocha aortálního ústí 2/21

3 AVB AVF AVFIST AVNRT AVRT B BAL BB BCG BDT BE BG BHP bilat. BILI PUP BIO BIPAP BiV BMI BMS BPD BPN BSA BVM BWR C Ca CA CABG CAPD CB syndrom CC syndrom CD CF CG CI CLL CMF CML atrioventrikulární blok anteverseflexe arteriovenózní fistule atriventrikulární nodální reentry tachykardie atrioventrikulátní reentry tachykardie bílkovina bronchoalveolární laváž buffer base Baccilus Calmete-Guérin, oslabený kmen bakterie tuberkulózy využívaný k očkování bronchodilatační test odchylka bází (base excess) bazální ganglia benigní hyperplasie prostaty oboustranně(ý) bilirubin pupečníkový biochemie ventilace s bifazickým pozitivním přetlakem biventrikulární kardiostimulátor body mass index metalický stent biparietální průměr bez patologického nálezu tělesný povrch blood volume monitoring Bordetova-Wassermannova reakce cukr karcinom celková anestezie aortokoronární bypass continuální ambulantní peritoneální dialýza cervikobrachiální syndrom cervikokraniální syndrom Douglasův prostor cystická fibroza cévní gymnastika srdeční index chronická lymfatická leukemie barevné doppler.mapování chronická myeloidní leukemie 3/21

4 CMP cévní mozková příhoda CMV řízená zástupová ventilace(control mandatory ventilation) CN Crohnova choroba CNS centrální nervový systém CO srdeční výdej Cp krční páteř CPAP kontinuální pozitivní přetlak v dýchacích cestách cps. capsulae CREST revmatologický syndrom CRL temenokostrční délka CRRT kontinuální renální eliminační techniky CRT resynchronyzační léčba CSEA kombinovaná spinální+epidurální analgesie CTEPH chronická tromboembolická plicní hypertenze CVP centrální žilní tlak CVVH kontinuální venovenozní hemofiltrace CVVHD kontinuální venovenozní hemodialysa CVVHDF kontinuální venovenozhní hemodiafiltrace CW continuální doppler CŽK centrální žilní katétr ČMP čerstvá mražená plazma D dieta DB dutina břišní DC dýchací cesty DDŽ dolní dutá žíla dekomp. dekompenzovaný DES stent uvolnující léčiva DET dětské a novorozenecké oddělení MMN DET EAM dětská endokrinologická ambulance v rámci DET DET KAM dětská kardiologická ambulance v rámci DET DETAL Alergologická ambulance - dětská DETAM Pediatrie - ambulance dětského a novorozeneckého oddělení MMN DETKO Pediatrie - konzilia DETLU Pediatrie - lůžka DETNE Neonatologie DETNF nefrologická ambulance dětského a novorozeneckého oddělení Dg. diagnóza DGy dechová gymnastika DIC diseminovaná intravaskulární koagulopatie 4/21

5 DIP distální interphalangeální DK dolní končetina DKK dolní končetiny DKMP dilatační kardiomyopatie dle dok. podle dokumentace DM diabetes mellitus DMP dědičná metabolická porucha DMSA radiofarmakum pro statické vyšetření ledvin zkratka ONM DNR neresuscitovat DP, příp. d.p. doba porodní DR diabetická retinopatie drg. dragee DS dutý systém DSA digitální subtrakční angiografie DSK defekt septa komor DSS defekt septa síní DTPA inhal. radiofarmakum pro vyšetření ventilace plic zkratka ONM DÚ dutina ústní DVB dirupce vaku blan DVQ dolní vnitřní kvadrant dx. pravá DZQ dolní zevní kvadrant DZS dopravní zdravotní služba - sanita E endometrium EA epidemiologická anamnesa EDD enddiastolický rozměr EDV maximální diastolická rychlost EEG elektroencefalograf EF ejekční frakce EFV elektrofyziologické vyšetření ECHO, SONO, UZ ev.uzv vyšetření ultrazvukovým přístrojem EKG elektrokardiograf EM erymasa EMB endomyokardiální biopsie EMG elektromyografie ENDOA endokrinologická ambulance není v org.struktuře MMN EPI epidurální anestezie EPK epidurální katétr ERCP endoskopická retrogradní cholangiopankreatikografie 5/21

6 ERGO ergometrie ERPF efektivní průtok krve ledvinami Ery erytrocyty ES extrasystola ESD endsystolický rozměr ET endotracheální,endotracheálně ET CO2 koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na konci výdechu ETK endotracheální kanyla EUS endosongrafie EX zrušení F fundus děložní F.C. femorální kanyla F1/1 fyziologický roztok/ isotonický roztok chloridu sodného/ chlorid sodný 0,9% FA farmakologická anamnesa FB forceps Breus FCD fibrosní cystická dysplasie FD fibrosní dysplasie FEV1 usilovný jednosekundový výdech FF fyziologické funkce FH francouzské hole FiO2 frakční koncentrace kyslíku ve vdechované směsi FiS fibrilace síní FL délka femuru FLEBO flebografie zkratka ONM FNH fokální nodulární hyperplasie FR frekvence FRC funkční residuální kapacita front. frontálně FSGS fokálně sklerotizující glomeruloskelrosa FT fyzikální léčba FW sedimentace G roztok glukozy GA gynekologická anamnéza GBS group B Streptococcus GCS Glasgow Coma Scale GDM gestační diabetes mellitus GDU gastroduodenální vředy GERD refluxní nemoc jícnu GF glomerulární filtrace 6/21

7 GIT gastrointestinální trakt GN glomerulonefritida GO gynekologické oddělení GOLD skore pro hodnocení astma bronchiale GS gestační váček GSD průměr gestačního váčku GT nebo ŠŽ glandula thyroidea (štítná žláza) gtt. guttae GYDET Gynekologie - dětská ambulance GYDKO Gynekologie - dětská konzilia GYNA1 Gynekologie - ambulance GYNA2 Gynekologie - ambulance UZ GYNKO Gynekologie - konzilia GYNLU Gynekologie - lůžka GYOPS Gynekologie - operační sál GYP gynekologicko-porodnické oddělení H hráz (perineum) H+ hráz v pořádku HAK hormonální antikoncepce HAZ hyperalgická kožní zóna Hb hemoglobin HC obvod hlavičky HCD horní cesty dýchací HD hemodialýza HD kanyla dialyzační kanyla HDF hemodiafiltrace HDK hemodialyzační kanyla HDLDL Hemodialýza - bod 1 Kč HDLNF Hemodialýza - nefrologická ambulance HDLST Hemodialýza - standart HDO hemodialyzační oddělení MMN HDP radiofarmakum pro vyšetření skeletu zkratka ONM HELLP hemolyza, elevace jaterních testů, trombocytopenie u gravidních HEM hematologie HES hydroxyethylškob HFV vysokofrekvenční ventilace HCH hemochron HCHD hepatocholedochus HIDA radiofarmakum pro vyšetření žlučníku a žlučových cest zkratka ONM 7/21

8 HIE hypoxicko-ischemická encefalopatie HIT heparinem indukovaná trombocytopenie HIV protilátky proti viru lidské imunodeficience 1,2 + p24 HK horní končetina(y) HKK horní končetiny HLA lidké leukovcytární antigeny HLP hyperlipidemie HMPAO radiofarmakum pro vyšetření mozku zkratka ONM HOKMP hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí výtokového traktu Hp Helicobacter pylori HPTH hyperparathyreosa HRCT CT s vysokou rozlišovací schopností HRS hepatorenální syndrom HRT hormonální substituční terapie HSK hysteroskopie HSC humeroscapulární HSG hysterosalpingografie HTOHP hematologická ambulance MMN samostatná, ve struktuře MMN HTOKO HTOHP - konzilia HTOTR HTOHP - transfúzní stanice HUS Hemolyticko-uremický syndrom HUT test na nakloněné rovině HVLP hromadně vyráběné léčivé přípravky HVQ horní vnitřní kvadrant HYE hysterektomie HZQ horní zevní kvadrant CHAM chirurgická ambulance v rámci CHIR CHAM1 Chirurgie - ambulance 1 CHAM2 Chirurgie - ambulance 2 A CHAM3 Chirurgie - ambulance 2 B CHCE cholecystektomie CHIR chirurgické oddělení CHIRL Chirurgie - lůžka CHJIP Chirurgie - JIP CHKO Chirurgie - konzilia CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc CHOPS Chirurgie - operační sál CHPCV Chirurgie - cévní poradna CHPMA Chirurgie - mammologická ambulance 8/21

9 CHPST Chirurgie - poradna pro stomiky CHRI chronická renální insufficience chron. chronický CHTRA Chirurgie - traumatologická ambulance CHURK Chirurgie - urologická konzilia i.a. intraarteriální i.art. intraartikulární i.c. intrakardiální i.m. intramuskulární i.v. intravenosní IABC intraaortální balonková kontrapulsace IAL imunoanalysa IBD nespecifické záněty střevní ICD Implantabilní kardiovertor/defibrilátor ICP nitrolební tlak IE infekční endokarditida IGE PUP imunoglobulin pupečníkový IH infekční hepatitis ICH DK ischemická choroba tepen dolních končetin ICHS ischemická choroba srdeční IIR internzifikovaný insulinový režim IM infarkt myokardu IMAO inhibitory monoaminoxidazy IMC infekce močových cest IMP intermediární péče IMU imunochemie INF., příp. Inf. infuze inj. injekce insuf. insufficience (nedostatečnost) INTA2 interní a diabetologická ambulance - diabetologická poradna samostatná, ve struktuře MMN INTAM interní ambulance v rámci INTOD INTFD ambulance funkční diagnostiky v rámci INTOD INTGE gastroenterologická ambulance v rámci INTOD INTIP lůžka JIP v rámci INTOD INTKA kardiologická ambulance v rámci INTOD INTKO Interna - konzilia INTLA Interna - lůžkové oddělení A v rámci INTOD INTLB Interna - lůžkové oddělení B v rámci INTOD INTMB Interna - metabolická a homeopatická ambulance 9/21

10 INTOD IPP IPPV ISA IUD IUI IUS IVF IVK IVLP IVS IVUS IZ izo J.C. JIP K K drát k.l. K.p. K+C KBU KC KES KHCD KIR KME KMP KO komp. KP KP dekomp. KP komp. KPCR KPR KPS KRK KS KST interní oddělení inhibitoy protonové pumpy řízená ventilace přerušovaným tlakem vnitřní sympatomimetická aktivita nitroděložní tělísko intrauterinní inseminace nitroděložní systém in vitro fertilizace i.v. kanyla individuálně vyráběné léčivé přípravky interventrikulární septum intravaskulární ultrazvuk ionizující záření izokorické jugulární kanyla jednotka intenzivní péče kojení Kirschnerův drát kontrastní látka konec pánevní kultivace + citlivost (moč,stolice) kvantitativní bakteriurie kondiční cvičení komorová extrasystola katar horních cest dýchacích konvenční inzulínový režim klíšťová meningoencefalitida kardiomyopatie krevní obraz kompenzovaný konec pánevní kardiopulmonálně dekompenzovaný kardiopulmonálně kompenzovaný kardiopulmonální a cerebrální resuscitace kardiopulmonální resuscitace kalichopánvičkový systém kolorektální karcinom krevní skupina kardiostimulátor 10/21

11 KT L l.dx. l.sin. LA LADA LAH LAVH LB LBBB LCA LCL LCM LCP LD LDK LÉK levá L LH LHK LCHCE LIMA LK LM LMWH LOGA LOV LP Lp LPH LSK, příp. LS LSPP LSPPA LSS LT LTV LVOT LYMFO LZS komorová tachykardie levá vpravo vlevo lokální anesthesie typ diabetu levý přední hemiblok laparoskopicky asistovaná hysterektomie levý bok blok levého Tawarova raménka ligamentum cruciatum anterius ligamentum collaterlae laterale ligamentum collaterlae mediale ligamentum cruciatum posterius lineární dávkovač levá dolní končetina lékárna s odbornými pracovišti levá ledvina levá hrana levá horní končetina laparoskopická cholecystektomie levá mamární arterie levá komora laryngeální maska nízkomolekulární heparin logopedická ambulance/poradna levý vaječník lumbální punkce bederní páteř levý zadní hemiblok laparoskopie lékařská služba první pomoci LSPP - ambulance levá síň srdeční laparotomie léčebně tělesná výchova výtokový trakt levé komory lymfografie letecká záchranná služba 11/21

12 M. Morbus. (Bechtěrev, Sjoegren ) M+S moč (chemicky) a sediment MAA radiofarmakum pro vyšetření perfuze plic zkratka ONM MAG 3 radiofarmakum pro dynamické vyšetření ledvin zkratka ONM MALT difusní lymfatická tkán sliznic MAP střední arteriální tlak MB (bod) McBurneyův (bod) MCA arteria cerebri media MCP metacarpophalangeální MCT triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem MCUG mikční urografie MDP radiofarmakum pro vyšetření skeletu zkratka ONM MDRD glomeruální filtrace - výpočet dle MDRD MDS myelodysplastiký syndrom MEN mnohočetná endokrinní metaplasie m.f. malá fontanela MGUS monoklonální gamapatie nejistého významu MIBI radiofamakum pro vyšetření srdce zkratka ONM MM močový měchýř MODS syndrom multiorgánové dysfunkce MODY typ diabetu dospělých vzniklý v mládí MP, příp. m.p. malá pánev MR magnetická resonance MRCP cholantiopankreatopgrafie pomocí magnetické resonance MRSA methicilin resistentní stafylokok aureus MS mediosakrálně MT měkké techniky MV minutová ventilace MVA plocha mitrálního ústí NAP nestabilní angina pectoris NASH nealkoholický steatohepatida NB nosní kost NE nasoenterální sonda NEG. negativní NEUA1 Neurologie - ambulance Lomnice NEUA2 Neurologie - ambulance NEUEE Neurologie - ambulance EEG NEUEL Neurologie - ambulance EEG LO NEUKO Neurologie - konzilia 12/21

13 NEUR neurologické oddělení NEURAM neurologická ambulance v rámci NEUR NEURL Neurologie - lůžka NG nasogastrická sonda NHL non Hodgkinský lymfom NJ nasojejunální sonda NKŽ náplň krčních žil NN na noc NO nynější onemocnění NPB náhlá příhoda břišní NSAID nesteroidní antirevmatika-antiflogistika NSKT nesetrvalá komorová tachykardie NSTEMI akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku NTG nitroglycerin NT nuchální translucence NÚ nežádoucí účinek NUTPOR nutriční poradna NYHA hodnocení dušnosti OA osobní anamnéza Obj. objektivně OG obvodní gynekolog OGTT orální glukózový toleranční test OK okultní krvácení OL ošetřující lékař OLAB Oddělení laboratoře MMN OŽML odstříkané mateřské mléko ONM oddělení nukleární medicíny zkratka ONM OPL utr. obě oči OPP ozvy plodu pravidelné ORZ otevřený radionuklidový zářič OS osteosynthesa OSCS oddělení operačních sálů a centrální sterilizace OTI orotracheální intubace OTS ortotopická transplantace srdce OZT oxytocinový zátěžový test P puls, tepová frekvence P.C. permanentní katetr dialyzační p.o. per os (ústy) p.z. přechodná zona 13/21

14 P+V PA PACS PACU PAD PAH palp. PAP pariet. PATOL PB PBC PBE PCI PCR PCWP PDK PDL PE PEEP PEF PEG perif. PET PFO PH ph PHK PICCO PIP PIR PKS PKU PL PLAX PLDD PLIAM plv. PM příjem + výdej pracovní anamnesa pictur archiving and communication systém pooperační pokoj (post anesthetic care unit) perorální antidiabetika plicní arteriální hypertenze palpační postero-anteriorní projekce parietálně bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň pravý bok primární biliární cirhosa podpažní berle percutánní koronární intervence polymerová řetězová reakce tlak v zaklínění pravá dolní končetina pravidelná dialyzační léčba plicní embolie pozitivní tlak na konci výdechu vrcholový výdechový průtok perkutánní gastrostomie periferní pozitronový emisní tomograf foramen ovale patens pravá hrana veličina vyjadřující koncentraci vodíkových iontů v roztoku pravá horní končetina invazivní hemodynamický monitoring proximální interphalangeální postizometrická relaxace pravá komora srdeční phenylketonuria praktický lékař projekce na dlouhou osu praktický lékař pro děti a dorost Kalmetizační ambulance pulver poslední menstruace 14/21

15 PMK permanentní močový katétr PN pracovní neschopnost PND paranasální dutiny PNE primární noční enuresa PNO pnemothorax PORLU Porodnice - lůžka PORNL Porodnice - novorozenci PORSA Porodnice - sál POV pravý vaječník PP prenatální poradna pravá L pravá ledvina prim. primární PRO pronace PROM předčasný odtok plodové vody PS přední stěna PSC primární sclerotizující cholangoitida PSS pravá síň srdeční PST papilosfinkterotomie PSV maximální systolická rychlost PTA perkutánní transluminuální angioplastika PTC perkutánní transhepatální cholangiografie PTMV perkutánní transvenozní mitrální valvuloplastika PTRA perkutánní transluminální renální angioplastika PVS paravertebrální svalstvo PW pulsní doppler PZJ dokument - Program zabezpečování jakosti zkratka ONM PŽK i.v. kanyla QRS interval QRS QT interval QT Qtc korigovaný interval QT R1/1 Ringerův roztok R.č. rodné číslo RA rodinná anamnéza RAR revmatoidní artritida RBBB blok pravého Tawarova raménka RC radiocarpální RCF ramus circumflexus RD ramus diagonalis RDC rectodouglasocoela 15/21

16 RDG, RTG rentgen, radiodiagnostické vyšetření RDGAG RDG - angiografie RDGCT RDG - CT RDGMA RDG - mamograf RDGO radiodiagnostické oddělení RDGS1 RDG - skiagrafie standart RDGS2 RDG - skiagrafie speciální vyš RDGSS RDG - skiaskopie RDGUZ RDG - sonografie REHAB rehabilitační oddělení REVMA Revmatologická ambulance RF radiofarmakum zkratka ONM RFA radiofrekvenční ablace RHB rehabilitace činnost, nikoli zkratka oddělení RHBFT Rehabilitace - fyzioterapeuti RIA ramus interventrikularis anterior RIMA pravá mamární arterie RKMP restriktivní kardiomyopatie RLP rychlá lékařská pomoc RO radiační ochrana Rp. recept RPLD ramus posterolateralis dexter RPLS ramus posterolateris sinister R-P-V-N podávání léků RTA renální tubulární acidoza RVF retroverseflexe RVOT výtokový trakt pravé komory RZP rychlá zdravotnická pomoc S - AN steril. materiál - pro anesteziologii S - ASK steril. materiál - sada na arthroskopii S - CEP steril. materiál - sada na cervikokapitální endoprotézu S - DHS steril. materiál - sada - dynamický skluzný šroub S - GYNAM steril. materiál - pro gynekologickou ambulanci S - IMHS steril. materiál - sada pro operaci skluzným šroubem S - INTGE steril. materiál - pro gastroenterologickou ambulanci S - LS steril. materiál - sada pro laparoskopii S - LS + HS steril. materiál - sada pro laparoskopii a hysteroskopii S - LS kýla steril. materiál - sada pro operaci kýly laparoskopicky S - LS žluč. steril. materiál - sada pro operaci žlučníku laparoskopicky 16/21

17 S - M CHIR steril. materiál - sada pro malé chirurgické operace S - M KOST steril. materiál - sada pro malé kostní operace S - M R steril. materiál - malé roušky S - M T steril. materiál - malé tampony S - NAIL steril. materiál - sada pro zajištěné hřebování S - OP steril. materiál - pro operační sály S - P M steril. materiál - plášť malý S - P XL steril. materiál - plášť velký S - POR steril. materiál - pro porodnici S - PP XL steril. materiál - plášť přebalový velký S - RDGO steril. materiál - pro radiodiagnostické oddělení S - SC steril. materiál - sada pro císařský řez S - TOT steril. materiál - sada pro operaci inkontinence S - TUR steril. materiál - sada pro transuretrální prostatektomii S - V GYN steril. materiál - velká gynekologická sada S - V KOST steril. materiál - velká kostní sada S - VR steril. materiál - velké roušky S - VRT EL steril. materiál - vrtačka elektrická S - VRT VZDUCH steril. materiál - vrtačka vzduchová S - VT steril. materiál - velké tampony s.c. subkutánní SA sociální anamnesa Sa O 2 saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi SAB sinoatriální blok SACE serovný angiotensin convertující enzym SAK subarachnoidální krvácení SaP srdce a plíce SAX projekce na krátkou osu SC, příp.s.c. sectio Caesarea SCR screening obecná zkratka pro screening SES supraventrikulární extrasystola SF vzdálenost spona-fundus SG scintigrafie SI sakroiliakální skloubení SIDAH syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu SIMV synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace sin.r. sinusový rytmus sir. sirup 17/21

18 SKG skiagrafie SKH screening kongenitální hypothyreózy SLE systémový lupus erythematodes SLKG selektivní koronarografie SN 1p. single needle 1 pumpa SN 2p. single needle 2 pumpy SNRT zotavovací čas sinusového uzlu SOFA skorovací systém při sepsi sol. roztok SONO, ECHO, UZ ev. UZV vyšetření ultrazvukovým přístrojem Sp O 2 saturace parciálním kyslíkem měřená pulsní oxymetrií spec. species SPECT jednofotonová emisní tomografie zkratka ONM spiro spirometrie SSRI selektivní inhzibitory zpětného vychytávání serotoninu SSSy sick sinus syndrom SŠ systolický šelest st.p. status post St.praesens status praesens STD deprese úseku ST STE elevace úseku ST STEMI akutní infarkt myokardu s elevací ST úseku stolice na OK stolice na okultní krvácení STOMPOR stomická poradna v rámci CHIR SU sulfonylurea subarach.a subarachnoideální anestezie subj. subjektivně SUP supinace super. superior supp. suppositoria susp. suspektní, suspekce, podezřelý SV optimální hmotnost (suchá váha) SVTK supraventrikulární tachykardie š.š šev šípový ŠŽ štítná žláza T tělesná teplota t.č. toho času TAPSE pohyb trikuspidálního prstence 18/21

19 TAVI perkutánní transkatetrová implantace aortální chlopně TBC tuberkulosa tbl. tableta TC talocrurální TCA tricyklická antidepresiva TDI tkáňový doppler TE tonsilektomie TEE transesofageální (jícnová) echokardiografie TEM Temešvaryho test temp. temporálně TEN tromboembolická nemoc TEP totální endoproteza TG týden gravidity Thp hrudní páteř TIA transitorní ischemická ataka TID transientní ischemická dilatace TIMI hodnocení průtoku koronárními arteriemi u pacientů s AIM TIN tubulointersticiální nefritida TIPS transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat TK tlak krve TM tlakové masáže TNM klasifikace nádorů TP termín porodu tpt. tapottement TQ test kvality zkratka ONM TR tubulární resorpce TRF transfuze TROM trombocyty TS tracheostomie, tracheostomická TS-kanyla tracheostomická kanyla TTE transtorakální echokardiografie TU tumor TUR transurethrální resekce TVT Tension Free Vaginal Tape Obturatory (beznapěťová poševní páska) Tx transplantace UF ultrafiltrace UFH nefrakcionovaný heparin UFM nepřímá mikční uroflowmetrie ung. mast 19/21

20 ÚPS ústavní pohotovostní služba UPV umělá plicní ventilace URO urologická ambulance v rámci INTOD UZE ultrazvuk (elektroléčba) v.s. very suspect (velice suspektní) V/P plic; V/P scan ventilační a perfuzní vyš. plic zkratka ONM vag. vaginální vyšetření VAS vertebroalgický syndrom VB vak blan VC vitální kapacita VF velká fontanela VFD vena femoralis dextra VFS vena femoralis sinistra VH vycházková hůl VHP dokument - Vnitřní havarijní plán zkratka ONM VJD vena jugularis dextra VJS vena jugularis sinistra VN velké náběry (dialýza) VP voda plodová VPID pravá dolní plicní žila VPIS levá dolní plicní žila VPSD pravá horní plicní žíla VPSS levá horní plicní žila VR vnitřní rotace VRE vankomysin resistentní enterokoky VSD vena subclavia dextra VSS vena subclavia sinistra VVI mezinárodní kód funkce kardiostimulátoru VVV vrozená vývojová vada vyš. vyšetření WB celotělové vyšetření (whole body) zkratka ONM WPW Wolffův-Parkinsonův Whiteův syndrom YS žloupková váček Z závěr ZD zdravotnická dokumentace ZF zevní fixatér ZIZ zdroje ionizujícího záření zkratka ONM zí zítra Z-lab základní laboratoř 20/21

21 ZR zrc. zs, příp. ZS ZZS ŽML zevní rotace vyšetření v zrcadlech zadní stěna zdravotnická záchranná služba mateřské mléko 21/21

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 2 U k á z k a k n i h

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

ZKRATKY BRC. Alergologická anamnéza. Addukce. Akromioklavikulární kloub

ZKRATKY BRC. Alergologická anamnéza. Addukce. Akromioklavikulární kloub ZKRATKY BRC AA ABD AC ac. ACEI ACI ACL, LCA-PZV ADD ADL AE AGR AIM akut. vyš., oš. alv, bvf amp Ao AP APPE ARO ASK AŠ ATB ATC, TC AV BHP Alergologická anamnéza Abdukce Akromioklavikulární kloub Akutní

Více

ZKRATKY BRC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu Arteria carotis interna Ligamentum cruciatum anterior, přední zkřížený vaz

ZKRATKY BRC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu Arteria carotis interna Ligamentum cruciatum anterior, přední zkřížený vaz ZKRATKY BRC AA ABD AC ac. ACEI ACI ACL, LCA-PZV ADD ADL AE AGR AF AEK AIM akut. vyš., oš. alv, bvf amp Ao AP APPE ARO ASK AŠ ATB ATC, TC AV BHP Bill., l.utr. BMI bpn. BRC BT bvf, alv CABG CB CC CG Alergologická

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů. Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. SRDEČNÍ ARYTMIE V KAZUISTIKÁCH Postupy podle léčebných standardů Recenzent: MUDr. Miloš Táborský, Ph.D. Grada Publishing, a.s., 2006 Obrázky dodal autor. Cover Photo profimedia.cz/corbis,

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa

Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa Indikace a klinický přínos SPECT z pohledu kardiologa D A V I D Z E M Á N E K K A R D I O L O G I C K Á K L I N I K A 2. L F U K A F N M O T O L P R A H A ICHS ICHS (ischemická choroba srdeční) Klinický

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

Chronické komplikace DM a manifestace aterosklerózy - kazuistika

Chronické komplikace DM a manifestace aterosklerózy - kazuistika Chronické komplikace DM a manifestace aterosklerózy - kazuistika MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Popis odbornosti Nukleární medicína /ONM/ je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Výuka pomocí kasuistiky: 78-letá žena s 5 let trvajícími netypickými bolestmi na prsou a s akutní

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Kardiochirurgie I anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 PhDr. Markéta Bednářová

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Supraventrikulární tachykardie

Supraventrikulární tachykardie Supraventrikulární tachykardie u dětí Jiří Kobr Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni 2011 Koncept Definice Klasifikace Patofyziologie Klinické příznaky Diagnostika Akutní léčba Léčba profylaktická

Více

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu?

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Diferenciální diagnostika šoku

Diferenciální diagnostika šoku Diferenciální diagnostika šoku Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM Šok - definice Selhání krevního oběhu - Nedostatečná utilizace kyslíku a energetických substrátů v tkáních - Selhávání orgánů - Smrt

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

Gynekologie Müller Jana Černá Datum: Vyšetřující lékař: Poslední menstruace: Početí: Týden: Datum porodu: Výška matky Váha matky BMI: Gravidita

Gynekologie Müller Jana Černá Datum: Vyšetřující lékař: Poslední menstruace: Početí: Týden: Datum porodu: Výška matky Váha matky BMI: Gravidita 12.07.2012 Dobry den, zpráva z Vašeho dnesního vyšetření. Pacient Testovací 65 Datum narození: 16.08.1975 RČ/ID: 825513/5689 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Vyšetření Datum: Vyšetřující lékař:

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 14, dušnost, srdeční selhání M.B. žena, 76 let 1. Popis případu a základní anamnesa 76 letá pacientka s diagnózou dilatační kardiomyopatie, dle koronarografie s normálním nálezem na koronárních

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám

Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám Lekce z EKG podpůrný e-learningový materiál k přednáškám MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podpořeno projektem Materiálně technická

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 9 9 Prof. MUDr. Jan Lukl,

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o

Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o IČO 4 9 8 3 6 9 2 IČZ smluvního ZZ 6 3 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 N 3 0 3 Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze

Diagnostika chronické ICHS. Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Diagnostika chronické ICHS Pavel Gregor KC FNKV a 3.LF UK v Praze Chronická ICHS Stabilní AP Vazospastická AP Němá ischemie Koronární syndrom X Ischemická dysfunkce LK Arytmická forma ICHS Chronická ICHS

Více

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum Je to infarkt? Chowanioková Magdaléna Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD Vaskulární centrum Ostrava - Vítkovice QUIZOVÁ OTÁZKA Krutá bolest na hrudníku, v zádech nebo mezi ilopatkami,může se šířit různým ů

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii Akutní koronární syndrom Arytmie Akutní srdeční selhání Aortální disekce Hypotense, synkopa Plicní embolie

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence Anamnéza muž, 59 let NO: Od včerejšího rána bodavé bolesti za hrudní kostí vystřelující mezi lopatky. Bolesti jej budily i ze spaní, trvají stále, nyní mírnější, ale stále jsou. Bez vazby na pohyb či na

Více

JAK ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE JE ANAFYLAKTICKÁ REAKCE V PRŮBĚHU CELKOVÉ ANESTÉZIE? Bc. Valičková Oľga Mgr. Rusková Petra

JAK ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE JE ANAFYLAKTICKÁ REAKCE V PRŮBĚHU CELKOVÉ ANESTÉZIE? Bc. Valičková Oľga Mgr. Rusková Petra JAK ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE JE ANAFYLAKTICKÁ REAKCE V PRŮBĚHU CELKOVÉ ANESTÉZIE? Bc. Valičková Oľga Mgr. Rusková Petra ANAFYLAKTICKÁ REAKCE Anafylaktická reakce (anafylaxe) akutní alergická reakce vzniká na

Více

Obsah. Seznam používaných zkratek Úvod... 17

Obsah. Seznam používaných zkratek Úvod... 17 Obsah Seznam používaných zkratek... 13 Úvod... 17 1 Vyšetřovací metody v kardiologii... 19 1.1 Anamnéza, fyzikální vyšetření... 19 1.2 EKG vyšetření... 20 1.3 Zátěžová vyšetření... 20 1.3.1 Bicyklová ergometrie...

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 6 5 IČZ smluvního ZZ 2 4 Číslo smlouvy 2 A 2 M 5 Název IČO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-5 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

MUDr. Dagmar Märzová, MUDr. Zdeněk Kos OARIM Karlovy Vary

MUDr. Dagmar Märzová, MUDr. Zdeněk Kos OARIM Karlovy Vary MUDr. Dagmar Märzová, MUDr. Zdeněk Kos OARIM Karlovy Vary Případ 1 Muž, 63 let, 22. 1. 10.30 autohavárie, spolujezdec, náraz zprava, připoután, zaklíněn a vyprošťován GCS 15, stabilní vitální funkce, subj.

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU"

KOMPLIKACE BEZPEČNÉHO PREPARÁTU KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU" Palásková Simona, Paříková Helena KARIP TC IKEM Praha ANAMNÉZA OA: 74-letá žena s anamnézou hypertenze a Crohnovy choroby, trpící syndromem krátkého střeva, po mnohočetných

Více

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Fakultní Nemocnice Hradec Králové I. Interní klinika Akutní Kardiologie JIP I. Bc. Veronika Gigalová Hradec Králové 13. 15.5. 2009 1 Definice

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

OBSAH Přehled použitých zkratek Předmluva 1 Ošetřovatelský proces na porodním sále 2 Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky

OBSAH Přehled použitých zkratek Předmluva 1 Ošetřovatelský proces na porodním sále 2 Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky OBSAH Přehled použitých zkratek... 7 Předmluva... 9 1 Ošetřovatelský proces na porodním sále... 11 2 Nejčastější ošetřovatelské diagnózy na porodním sále u rodičky... 14 2.1 Bolest... 14 2.2 Deficit péče

Více

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Vyšetřovací metody v kardiologii Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Fyzikální vyšetření 1 POHLED Celkový vzhled Poloha Ortopnoická LSI Nehybně sedící AP Hlava a obličej Facies mitralis Otoky PSI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3.

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha Infekční endokarditida pravého srdce vrozené vady, stimulační

Více

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha

Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH. H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Zátěžová P-katetrizace a testovaní reversibility PH H. Al-Hiti Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Klinika kardiologie IKEM, Praha Vždy vyšetřovat pacienta v hemodynamicky rovnovážném stavu!!!!

Více

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG)

Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Patofyziologie oběhové soustavy poruchy tvorby a vedení vzruchu (EKG) Při posuzování 12-ti svodového EKG hodnotíme: 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rytmus Frekvenci Výše kmitů QRS Elektrickou osu Časové intervaly

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Vyšetřovací metody v kardiologii Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Fyzikální vyšetření POHLED Celkový vzhled Poloha Ortopnoická LSI Nehybně sedící AP Hlava a obličej Facies mitralis Otoky PSI (http://int-prop.lf2.cuni.cz/zof/vysetreni/kuze.htm)

Více

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové

Kardioemboligenní ischemické CMP. Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Kardioemboligenní ischemické CMP Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Určení subtypu icmp Určení subtypu, tj. v podstatě příčiny iktu na základě: zhodnocení klinického obrazu

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici

Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Ordinační hodiny MMN v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Jen na objednání (tel.481551152). Poslední pacient bude ošetřen 15 min.před koncem ordinační doby. Pacienty přijímáme

Více

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání Obsah Předmluva i poděkování I. Obecná problematika 1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika 1.2. Historie intenzivní a resuscitační medicíny 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně

Více

Synkopa. Rostislav Polášek KARDIOCENTRUM Krajská nemocnice Liberec a.s.

Synkopa. Rostislav Polášek KARDIOCENTRUM Krajská nemocnice Liberec a.s. Synkopa Rostislav Polášek KARDIOCENTRUM Krajská nemocnice Liberec a.s. Náhle vzniklé bezvědomí (atraumatické) Krátkodobé Spontánně končící Úprava ad integrum + synkopa epilepsie koma přerušená NS psychogenní

Více

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN Tachykardie Komorové tachykardie Jan Šimek 2. interní klinika VFN Definice: zrychlená srdeční aktivita o frekvenci nad 100/min (Tedy QRS komplexy jsou vzdáleny 3 velké čtverce nebo méně) Klinický obraz:

Více