Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala RNDr. Eva Dvorská Kontrolovala RNDr. Marcela Kučerová Schválila MUDr. Katarína Klosová 1

2 Strana č. 2 z 62 A-1 Předmluva Tuto laboratorní příručku předkládáme zejména lékařům a zdravotním sestrám jako přehledný zdroj informací o naší laboratoři, zásadách odběru, způsobu požadování vyšetření a vydávání výsledků, spektru prováděných laboratorních testů, interpretaci výsledků a dalších souvislostech laboratorního vyšetřování. Závěrečnou části tvoří některé užitečné návody pro pacienty a oddělení. Příručka byla tvořena v souladu s požadavky stanovenými normou EN ISO za pomoci systému SLP verze Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Pracovníci Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách 2

3 Strana č. 3 z 62 A-02 Obsah A-1 Předmluva A-02 Obsah B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje B-02 Základní informace o laboratoři B-03 Zaměření laboratoře B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení B-06 Spektrum nabízených služeb B-07 Popis nabízených služeb C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků základní informace C-02 Požadavkové listy (žádanky) C-03 Požadavky na urgentní vyšetření C-05 Používaný odběrový systém C-06 Příprava pacienta před vyšetřením C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku C-08 Odběr vzorku C-09 Množství vzorku C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C-12 Informace k dopravě vzorků C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu D-01 Příjem žádanek a vzorků D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech E-02 Informace o formách vydávání výsledků E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření E-06 Změny výsledků a nálezů E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku E-08 Konzultační činnost laboratoře E-09 Způsob řešení stížností E-10 Vydávání potřeb laboratoří F-01 Abecední seznam vyšetření G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení 3

4 Strana č. 4 z 62 B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje Organizace Městská nemocnice v Odrách Identifikační údaje IČO , IČP Typ organizace příspěvková Číslo účtu /0800 Ředitel nemocnice Ing. Martin Šmaus Adresa Nadační 1, Odry Název laboratoře Adresa Umístění Okruh působnosti laboratoře Vedoucí klinické laboratoře (lékař, odbornost 801) Zástupce vedoucího, odborný pracovník a manažer kvality Odborný pracovník (odbornost 801) Laboratoř klinické biochemie a hematologie Nadační 1, Odry budova nemocnice, hlavní vchod, 1. patro pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní péči MUDr. Katarína Klosová RNDr. Eva Dvorská RNDr. Marcela Kučerová B-02 Základní informace o laboratoři Telefon Dostupnost informací Centrální příjem a úsek biochemie Pondělí pátek od 6.30 do h Úsek hematologie Pondělí pátek od 6.30 do h Pohotovostní služba Pondělí pátek od do 6:30 h Sobota, neděle a svátky nepřetržitě Vedoucí laboratoře MUDr. Klosová Pondělí pátek od 8 do 14 h Zástupce vedoucího a manažer kvality Pondělí pátek od 6:30 do 15 h RNDr. Dvorská Odborný pracovník RNDr. Kučerová Pondělí pátek od 8 do 10 h B-03 Zaměření laboratoře Laboratoř klinické biochemie a hematologie je součástí zdravotnického zařízení Městské nemocnice v Odrách, příspěvkové organizace. Zabývá se biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, základní hematologická a koagulační vyšetření a konzultační služby. 4

5 Strana č. 5 z 62 B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště Městské nemocnice v Odrách je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801 a v roce 2014 úspěšně absolvovala Audit II NASKL podle normy ISO 15189:2007 v platném znění. B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Městská nemocnice v Odrách poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Laboratoř zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je laboratoř uspořádána do tří úseků: klinické biochemie, vyšetření moči a hematologie. Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení - Městské nemocnice v Odrách, praktických lékařů a odborných lékařů specialistů v Odrách. Rutinní provoz v laboratoři trvá od 6:30 do 14:30 hodin. Zbývající část dne, soboty, neděle a svátky pokrývá pohotovostní služba. Tomu odpovídá časová dostupnost akutních a ostatních vyšetření (podrobně jsou specifikována v kapitole B-07 Popis nabízených služeb): Všední dny 6: h Všední dny 14:00 6:30 h, sobota, neděle, svátky příjem materiálu pro akutní i ostatní vyšetření, jeho zpracování, analýza, kompletace a výdej výsledků příjem materiálu a jeho zpracování, provedení pouze akutních analýz a výdej výsledků, uschování materiálu pro ostatní vyšetření B-06 Spektrum nabízených služeb Laboratoř poskytuje: - základní biochemická, hematologická a koagulační vyšetření krve - specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, kardiálních markerů, PSA, proteinových frakcí, některých lékových koncentrací, protilátek a dalších analytů) - konzultační služby - vyšetření pro veterinární účely - komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému. B-07 Popis nabízených služeb Úplný výčet prováděných vyšetření podává F-01 Abecední seznam vyšetření. Všechny jeho položky lze rozdělit do dvou skupin na vyšetření akutní (dostupná nepřetržitě v rutinním či pohotovostním provozu) a ostatní (dostupná denně od pondělí do pátku, případně 1 2 týdně pouze během rutinního provozu). Na tomto místě uvádíme pouze přehled akutních vyšetření: 5

6 Strana č. 6 z 62 Přehled akutních vyšetření Materiál Krev (sérum, plazma) Krev nesrážlivá Moč Krev Akutní vyšetření Na +, K +, Cl -, Ca 2+, fosfáty, Mg 2+, urea, kreatinin, kyselina močová, celková bílkovina, albumin, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, AMS, ALT, AST, ALP, CK, troponin I, myoglobin, cholesterol, triglyceridy, glukóza, CRP, teofylin, digoxin laktát (pouze plazma) krevní obraz protrombinový čas (PT, Quickův test), fibrinogen, aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), D-dimery AMS chemické a morfologické vyšetření moče ph, pco 2, po 2 (acidobazická rovnováha) Akutní vyšetření lze žádat v době rutinního provozu také jako statimová. Během pohotovostní služby jsou všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce považovány za statimové. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat službě laboratoře osobně (zvonek na příjmovém okénku)! Statimová vyšetření mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem. Doba od doručení materiálu do laboratoře do oznámení výsledku (TAT) je u každého akutního vyšetření uvedena v F-01 Abecední seznam vyšetření. Ostatní (neakutní) vyšetření požadovaná během pohotovostní služby budou z dodaného vzorku provedena v době následujícího rutinního provozu. Vyšetření cizinců a samoplátců se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Žádanku je třeba jasně označit slovem Samoplátce. Aktuální hodnota bodu je 1,10 Kč. Pacient obdrží v laboratoři účet, který proplatí v pokladně Městské nemocnice, a po předložení potvrzení o zaplacení laboratoř vyšetření provede. Vyšetření pro veterináře se provádí na základě požadavků veterinárního lékaře. Na žádance musí být uvedeno jméno majitele zvířete, který v laboratoři obdrží účet, zaplatí v pokladně Městské nemocnice a potvrzení o zaplacení následně předloží v laboratoři. Aktuální hodnota bodu je 1,10 Kč. C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz F-01 Abecední seznam vyšetření. Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení. Vyplnění požadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz C-05 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat, viz C-09 Množství vzorku. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření. 6

7 Strana č. 7 z 62 Další dokumenty manuálu pro odběry primárních vzorků: C-02 Požadavkové listy (žádanky) C-03 Požadavky na urgentní vyšetření C-06 Příprava pacienta před vyšetřením C-08 Odběr vzorku C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C-12 Informace k dopravě vzorků C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu C-02 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem je poukaz na laboratorní vyšetření Městské nemocnice v Odrách, určený pro současné vyšetření více materiálů, nebo elektronicky pořízená žádanka (v případě lékařů Městské nemocnice využívajících NIS ProSoft). Lze použít i jiných požadavkových formulářů, vždy však musí obsahovat následující údaje: - kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) - číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) - příjmení, jméno a tituly pacienta - adresa místa pobytu pacienta v České republice - základní a další diagnózy pacienta - věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce - datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) - identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky - kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení - urgentnost dodání, pokud je vyšetřování požadováno ve statimovém režimu (požadavek se vyznačí slovem STATIM ) - požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) Nepovinné, fakultativní údaje: V rubrice Jiné doplňující údaje lze uvést klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou zátěží atd.), datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (doporučený údaj) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně. Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu. Laboratoř nesmí přijmout - žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. 7

8 Strana č. 8 z 62 - žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let. - žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků. Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. C-03 Požadavky na urgentní vyšetření Obecné pokyny 1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních u nemocných - právě přijatých v těžkém stavu - u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu - napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) - před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné laboratorní vyšetření. V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný laboratorní nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do oddělení klinické biochemie neprodleně po odběru. 3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky a vydávají se v podobě výsledkového listu ihned po lékařské kontrole. Aplikace na Laboratoř Městské nemocnice v Odrách Laboratoř bude za statim vyšetření v době rutinního provozu (6:30 14:00 h) považovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické a administrativní požadavky. Všechny vzorky doručené po 14. hodině a během pohotovostní služby jsou vzhledem ke statimovému režimu laboratoře automaticky považovány za statim. Rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu B-07 Popis nabízených služeb, případné změny laboratoř včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat. 8

9 Strana č. 9 z 62 C-05 Používaný odběrový systém Typ vzorku Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 10) Nesrážlivá žilní krev (EDTA + fluorid, oxalát + fluorid) Nesrážlivá žilní krev (heparin+ fluorid) Nesrážlivá kapilární krev (heparin) Nesrážlivá arteriální krev (heparin) Ranní moč Typ odběrového materiálu uzavřený systém Plastová zkumavka s akcelerátorem srážení Terumo VF-076SP - 5,5 ml, cihlově červená Plastová zkumavka s K 3 EDTA Terumo VF-052STK - 2 ml, fialová Plastová zkumavka s citrátem 1 : 10 Terumo VF-053SBCS07-2,7 ml, světle modrá Plastová zkumavka S K2-oxalátem a NaF Terumo VF052SFX 2 ml, šedá Typ odběrového materiálu otevřený systém Plastová zkumavka se separačními granulemi Dispolab ,0 ml, bílá Plastová zkumavka s K 3 EDTA Dispolab ,5 ml, zelená Plastová zkumavka s citrátem 1 : 10 Dispolab ,5 ml, růžová Plastová zkumavka s Na 2 EDTA a KF Dispolab ,5 ml, oranžová Mikrozkumavka Eppendorf s Naheparinem a NaF (příprava v laboratoři 1,0 ml) Kapilára s Liheparinem (BioVendor GL ul) + mikrozkumavka Eppendorf se systémovým roztokem (v laboratoři) Kapilára s Na, Li heparinem Roche ul Autosampler pro odběr arteriální krve Roche Kalibrovaná plastová zkumavka MUF-Pro BSP , 12 ml + žlutý uzávěr Použití Běžná biochemická vyšetření Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, glykovaný hemoglobin PT (Quickův test), APTT, fibrinogen, D-dimér Glukóza pro diagnostiku DM, ogtt, laktát Glukóza pro diagnostiku DM, ogtt Glukóza pro monitoring ABR ABR Vyšetření chemické a močového sedimentu, albumin v moči 9

10 Strana č. 10 z 62 Sběr moče Stolice na okultní krvácení Plastová sběrná láhev, bez konzervace Odběrová zkumavka QuikRead (v laboratoři) Běžná biochemická analýza moče, kreat. clearance Okultní krvácení Výpotek Zkumavka bez přísad Biochemická analýza výpotku z C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Krev Ranní moč Sběr moče Stolice na okultní krvácení Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, nalačno, tj. 12 h po poslední lehké stravě. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat aspoň h před odběrem, nejlépe 3 dny. Jinak nutno uvést podávané léky na žádance. Pacient nemá před odběrem kouřit, pít černou kávu a alkohol. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem 1/4 litru neslazeného čaje (nikoliv černého) nebo vody. Střední proud první nebo druhé ranní moči po omytí zevního genitálu. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moči vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Pacient nemusí před odběrem vzorku držet žádnou speciální dietu. Vitamin C do 2 g kyseliny askorbové denně ani suplementace železem neinterferují. Je třeba vyloučit léky jako např. nesteroidní antirevmatika, které mohou poškozením gastrointestinálního traktu způsobit krvácení. Podrobné pokyny jsou obsaženy v části G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení, speciální poznámky ke konkrétním vyšetřením v F-01 Abecední seznam vyšetření. C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky přidělí laborant každé žádance čtyřmístné laboratorní číslo (první číslice odpovídá pořadí dne v týdnu), které červeně vyznačí na žádance a totéž číslo nalepí nebo napíše na všechny zkumavky náležející k dané žádance. Poté laborant založí v LIS průvodku se shodným číslem, do níž zadá identifikační znaky pacienta a ostatní povinné údaje z žádanky včetně požadovaných vyšetření. Není-li na žádance uveden čas odběru, vloží do LIS údaj 00:00. V případě požadavků v rámci NIS laborant přijme průvodku ze sítě a pouze jí přiřadí laboratorní číslo. Dohledatelnost osoby provádějící tento postup je zajištěna jejím přihlášením v LIS. V okamžiku zařazení průvodky do zásobníku LIS jsou data přijatého pacienta softwarově zpracována ve specifický nezaměnitelný čárový kód, který je automaticky vytištěn tiskárnou čárových kódů pro všechny krevní vzorky. Na štítku je pod čárovým kódem viditelné čtyřmístné laboratorní číslo pacienta, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku (rutina/statim) a datum. Laborant obsluhující biochemický analyzátor po 10

11 Strana č. 11 z 62 porovnání údajů na štítku s identifikačními údaji na zkumavce nalepí štítek na příslušnou primární zkumavku. Vzorky určené pro biochemická vyšetření dále zpracuje centrifugací. Dohledatelnost laboranta provádějící tyto úkony je dána jeho přihlášením na biochemickém analyzátoru. Hematologické vzorky přebírá laborant z úseku hematologie. Vzorky se v laboratoři běžně nealikvotují, pouze v případě málo frekventovaných vyšetření prováděných v následujících dnech se sérum převede do sekundární zkumavky typu Sorwall, k jejímuž označení se dotiskne štítek s čárovým kódem, a tato se skladuje v lednici do doby analýzy. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce C-02 Požadavkové listy (žádanky). C-08 Odběr vzorku Odběr žilní krve A. Uzavřený odběrový systém - Jehlu s ochranným krytem nasadíme do držáku. - Paži stáhneme turniketem a místo vpichu dezinfikujeme. Před vpichem nesmí pacient staženou paží dlouho cvičit. - Kryt jehly odstraníme a provedeme venepunkci. Obinadlo rychle uvolníme, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. - Do držáku vložíme první zkumavku a propíchneme membránu jejího uzávěru. Když začne krev vytékat, uvolníme turniket. Během plnění zkumavku přidržujeme. - Jakmile se plnění zastaví, vyjmeme zkumavku z držáku a zkontrolujeme, zda byl nabrán správný objem krve. - Postupně zavádíme všechny požadované zkumavky v následujícím pořadí: 1. zkumavka pro hemokultury 2. zkumavky bez přísad (základní biochemický odběr) 3. zkumavky pro hemokoagulaci 4. ostatní zkumavky s přísadami - Pokud odebíráme pouze krev na vyšetření hemokoagulace nebo D-dimeru, odebereme nejprve 5 ml krve (tato krev se nepoužije) a teprve potom naplníme zkumavku na koagulační vyšetření. Zabráníme tak kontaminaci vzorku tkáňovými složkami z místa odběru. - Po naplnění poslední zkumavky vyjmeme jehlu ze žíly a na místo vpichu přiložíme tampon, který si pacient přitlačuje aspoň 3 minuty. - Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením (pro sedimentaci desetinásobným). B. Otevřený odběrový systém - Paži stáhneme turniketem a ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru stabilizujeme palcem polohu žíly. - Místo dezinfikujeme a provedeme vpich odběrové jehly. Před vpichem nesmí pacient staženou paží dlouho cvičit. 11

12 Strana č. 12 z 62 - Obinadlo rychle uvolníme, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. Krev necháme volně vytékat do připravených označených zkumavek. Postupně naplňujeme jednotlivé zkumavky v pořadí uvedeném výše. - Po odebrání krve vytáhneme jehlu ze žíly a na místo vpichu přiložíme tampon, který si pacient přitlačuje aspoň 3 minuty. - Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Ihned po odběru je nutno bezpečně zlikvidovat použitou jehlu i jednorázovou stříkačku. Jehlu ponecháme na stříkačce a obojí vložíme do plastového kontejnéru na infekční odpad. Je třeba předejít zranění jehlou. Odběr kapilární krve Před odběrem má být prst dobře prokrvený, ruku lze případně nahřát pomocí teplé vody. Bříško prstu potřeme dezinfekčním roztokem a stiskneme je tak, aby bylo co nejpevnější. Po provedení vpichu lancetou první kapku krve setřeme a dále odebíráme krev - pro stanovení glykémie ke vznikající kapce přiložíme 20ul kapiláru a po jejím naplnění od konce ke konci ji vložíme do zkumavky Eppendorf se systémovým roztokem. Zkumavku uzavřeme a obsah intenzívně protřepeme. - pro stanovení krevních plynů a ABR lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka, ke které se přiloží 115ul heparinizovaná kapilára, do níž se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění se do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Po ukončení odběru přiložíme na místo vpichu kousek buničiny. Použitou lancetu zlikvidujeme uložením do plastového kontejnéru na infekční odpad. Odběr ranního vzorku moče Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Moč je nutno analyzovat do 2 h po odběru, při skladování v lednici do 4 h po odběru. Sběr moče obecně Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, nikoliv do sběrné nádoby, a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Obsah nádoby pacient dobře promíchá, změří objem s přesností na 10 ml a do zkumavky označené jménem odlije asi 10ml vzorek. Stolice na okultní krvácení Odběr se provádí podle návodu přiloženého k odběrové zkumavce. Odebraný biologický materiál před transportem uložíme na tmavém chladném místě, větší tepelné výkyvy oběma směry jsou nevhodné. Materiál zásadně nevystavujeme slunečnímu záření. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz F-01 Abecední seznam vyšetření. 12

13 Strana č. 13 z 62 Hlavní preanalytické faktory ovlivňující laboratorní výsledky Zdroje variability před odběrem - neovlivnitelné: - cyklické variace (cirkadiánní, cirkanuální, infradiánní, ultradiánní) a intraindividuální variabilita (její hlavní složkou jsou necyklické a nepředpovídatelné variace) - pohlaví, rasa, věk - gravidita - ovlivnitelné: - fyzická zátěž podle intenzity a délky zátěže je nutno dodržet mezi odběrem biologického materiálu a fyzickou námahou interval odpočinku v délce hodin - dieta, resp. hladovění pro většinu laboratorních vyšetření se doporučuje 10 12hodinové lačnění. Delší lačnění je nevhodné, kratší nedostatečné. Rovněž je nutný příjem tekutin, protože dehydratace pacienta ztěžuje vlastní odběr a zkresluje řadu parametrů včetně krevního obrazu. - léky uplatňují se několika mechanismy: mění hladinu vyšetřované látky ovlivněním její produkce, metabolismu a eliminace, mohou poškozovat některý orgán nebo interferovat s metodou stanovení. Před zásadními laboratorními vyšetřeními se doporučuje podle možnosti léky aspoň 24 hodin vynechat. - mechanické trauma např. zvýšení myoglobinu, ALT, AST a CK po svalovém traumatu včetně opakovaných intramuskulárních injekcí, zvýšení PSA po dráždění prostaty, mechanická hemolýza erytrocytů po maratónském běhu nebo při chlopenních vadách - stres zvyšuje hladinu některých hormonů, způsobuje pokles cholesterolu až o 60 % po infarktu myokardu. Významným stresem je i probuzení. Důsledkem pooperačního stresu je pokles tyreoidálních hormonů, transferinu a zvýšení feritinu a leukocytů (relativní neutrofilii). Zdroje variability při odběru - načasování odběru krve především u funkčních testů a farmakoterapii. U léků s krátkým poločasem (desítky minut) je nutno odebírat v čase očekávaného peaku a v čase před další dávkou, u léků s poločasem více hodin až dnů stačí obvykle odběr před další dávkou. - poloha při odběru pro zajištění standardních podmínek odběru krve z loketní žíly je vhodné pro stanovení většiny analytů zajistit polohu vsedě po dobu 15 minut před odběrem. Pro vyšetření natriuretických peptidů se doporučuje minut, pro vyšetření osy renin-angiotensin-aldosteron je nutný noční odpočinek vleže beze změny polohy před odběrem. - výběr místa odběru nevhodná je strana, na které byla provedena mastektomie, místo s hematomem, velkými jizvami, paže se zavedenou infuzí - použití turniketu pokud je vůbec nutné turniket používat, neměla by doba jeho naložení přesáhnout 15 s, v žádném případě však 1 minutu. Je-li turniket naložen za účelem určení místa vpichu, lze ho pro vlastní odběr použít nejméně po 2 minutách uvolnění. 13

14 Strana č. 14 z 62 - cvičení paží při naloženém turniketu se nedoporučuje - hemolýza - protisrážlivá činidla zásadní chybou je použití nevhodného protisrážlivého činidla - kontaminace dezinfekčním prostředkem týká se hlavně odběru kapilární krve pro ABR - kontaminace intersticiální tekutinou při odběru kapilární krve je nevhodný přílišný tlak v okolí vpichu - kontaminace infúzí nedoporučuje se odběr z katetru určeného pro podávání nitrožilní výživy ani odběr pod stejným turniketem ve zdánlivě dostatečné vzdálenosti místa odběru a nitrožilního katetru. Kontaminace se projeví atypickým i několikanásobným zvýšením analytů přítomných v infúzi, dilucí analytů s typickou koncentrací v plazmě, případně interferencí s analytickou metodou. Tyto problémy se týkají rovněž koagulačních vyšetření. Jediným bezpečným způsobem je odběr žilní krve z opačné končetiny nebo strany, než je zaveden infúzní katetr. Zdroje variability mezi odběrem a analýzou - srážení i nepatrně vysrážený vzorek zkresluje až znemožňuje vyšetření krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu a hemokoagulací - skladování, teplota, změna analytů v čase tyto vlivy jsou uvedeny u jednotlivých komponent C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Srážlivá krev (pro 20 analytů) 5 ml Nesrážlivá krev U otevřeného odběrového systému - množství po rysku vyznačenou na příslušné zkumavce; u uzavřeného odběrového systému je správný objem zaručen vakuem. Moč (chemické a morfologické vyšetření) 10 ml (u malých dětí 5 ml) Moč sbíraná 10 ml odlitých z celkového objemu C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení a ambulancí v budově Městské nemocnice v Odrách Tato pracoviště si zajišťují transport materiálu samostatně ve vlastních plastových stojáncích. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi laboratoře osobně (zvonek na příjmovém okénku)! 14

15 Strana č. 15 z 62 Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů v terénu je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu). Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových obalech. Dovezený materiál pro biochemická a hematologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy (zejména centrifugace krve) nebo analýzy. Další informace k přepravě vzorků viz C-12 Informace k dopravě vzorků. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz F-01 Abecední seznam vyšetření. C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: - Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. - Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. - Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou mají být viditelně označeny. - Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku v laboratoři. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). Podrobné informace ke každému analytu v dokumentech F-01 Abecední seznam vyšetření, další informace v dokumentech C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita a C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu. 15

16 Strana č. 16 z 62 C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace praktických lékařů v Odrách (Semperflex Optimit, denně) a Jakubčovicích nad Odrou (každou středu, jinak na požádání). Do laboratoře je předán pouze materiál vyšetřovaný v místě. Výsledky biochemických a hematologických vyšetřování jsou distribuovány lékařům zabezpečeným spojením přes internet a v tištěné podobě pomocí svozu následující den. Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů (viz E-10 Vydávání potřeb laboratoří). Svoz zajišťuje sanita vyjíždějící v 7:30 až 8:00 hodin, návrat v 8:30 až 9:00 hodin. Materiál ve stojáncích je po odebrání v ordinaci vložen spolu se žádankami do kontejneru a dopraven do laboratoře. Současně jsou v ordinaci předány výsledky z předchozího dne, prázdné stojánky a zkumavky. Změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle (centrální příjem laboratoře). D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo rok narození), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud nádoba s biologickým materiálem nese z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jméno pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Při odesílání biologického materiálu do Laboratoře KBH Městské nemocnice v Odrách se k jedné žádance dodají všechny odebrané biologické materiály, podmínkou je však současné dodání všech materiálů a srozumitelná informace na požadavkovém listu. Materiál lze dodat do laboratoře bez žádanky pouze v jediném případě při monitorování glukózy u hospitalizovaných diabetiků, kdy je žádanka dodána s prvním odběrem a další vzorky jsou provázeny výsledkovým listem. Ambulantní diabetici, kteří si provádějí doma odběry na glykemický profil, dodají všechny materiály současně se žádankou po dokončení odběrů. Na žádance i na odběrových zkumavkách jsou vyznačeny časy odběru. Příjem žádanek a vzorků provádí zdravotní laborant u příjmového okénka, který kontroluje správné vyplnění žádanky, přezkoumává kvalitu odebraného materiálu a jeho shodu se žádankou (viz D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků). Dohledatelnost osoby provádějící příjem je zajištěna jejím přihlášením do LIS na příjmovém terminálu. 16

17 Strana č. 17 z 62 D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři Odmítnout lze - žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojištovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují - žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení, - žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací, - žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů - žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu (viz C-02 Požadavkové listy (žádanky) a D-01 Příjem žádanek a vzorků) - nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi použití nesprávné odběrové nádobky, nedostatečný objem vzorku, vysrážení krve odebrané do nádobky s antikoagulační přísadou apod. - viz F-01 Abecední seznam vyšetření - neoznačenou nádobu s biologickým materiálem, - biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický profil hospitalizovaného diabetika, kdy se žádanka do laboratoře dodá s prvním vzorkem). D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu kontaktuje laboratorní pracovník u příjmu zadavatele o nedostatečné identifikaci vzorku. Zadavatel svým odsouhlasením převezme zodpovědnost za výsledek zpracovaného vzorku. V komentáři výsledkové zprávy je tato skutečnost uvedena. Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance kontaktuje laboratorní pracovník u příjmu zadavatele a vyžádá si chybějící údaje. Tyto údaje zaznamená na žádanku červeně spolu s uvedením, kdo telefonoval, s kým hovořil a času hovoru. Není-li k dispozici údaj o zadavateli a aspoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje. 17

18 Strana č. 18 z 62 E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky níže uvedených vyšetření se po vyloučení analytických příčin abnormálních hodnot (kontrola vzorku, průběh reakční křivky) telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Informace o hlášení se zapíše do komentáře ve výsledkovém listu pacienta v LIS uvede se čas hlášení a komu byl patologický výsledek ohlášen. Hlásí se pouze výsledky v kritickém intervalu při prvním záchytu během hospitalizace, u ambulantních pacientů vždy. Biochemická vyšetření Vyšetření Dospělí Děti Jednot ka pod nad pod nad Na mmol/l K 2,8 6,0 3,0 6,0 mmol/l Cl mmol/l Ca 1,8 2,9 1,8 2,9 mmol/l Mg 0,6 0,6 1,5 mmol/l P 0,6 3,0 mmol/l Urea 20,0 12 mmol/l Kreatinin µmol/l Glukóza 3,0 15,0 3,0 10,0 nový nález 15,0 diabetici mmol/l Bilirubin µmol/l ALT AMS v séru, plazmě 10,0 ambulant 15,0 hospitaliz. 10,0 10,0 10,0 µkat/l µkat/l AMS v moči 20,0 20,0 µkat/l Troponin I 1,2 µg/l Myoglobin 200 µg/l Digoxin 3,6 nmol/l Teofylin 24 mgl/l FT pmol/l TSH mu/l ph 7,20 7,55 7,25 7,50 pco 2 2,5 7,0 3,0 6,0 kpa po 2 5,0 5,0 kpa Albumin g/l 18

19 Strana č. 19 z 62 Hematologická vyšetření Leukocyty < 2, /l Hemoglobin < 60 g/l Trombocyty < /l Protrombinový čas (Quick) < 12 % APTT > 180 s E-02 Informace o formách vydávání výsledků Výsledky jsou vydávány v tištěné a elektronické podobě a v některých případech telefonicky. Tištěné výsledky jsou vhazovány do uzamykatelných schránek na chodbě před laboratoří. Výjimečně se předávají přímo pacientům - viz dokument E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům. Elektronicky se výsledky odesílají on-line z LIS do NIS, případně lékařům v terénu prostřednictvím Datového standardu MZdr ČR a datových sítí. Telefonicky se hlásí 1. statimové výsledky subjektům, které nekomunikují prostřednictvím NIS pracovník laboratoře zaznamená do komentáře ve výsledkovém listu, komu a kdy byl výsledek ohlášen 2. výsledky s kritickými hodnotami - viz dokument E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitárky) a pacientům. Telefonicky nebo elektronicky předané výsledky se vždy vydávají také v tištěné podobě. E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vždy vydávají v papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: - název laboratoře, která výsledek vydala - jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) - název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt - datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří - datum a čas tisku nálezu - název vyšetřovaného systému (skupiny) 19

20 Strana č. 20 z 62 - nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, - výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné - biologické referenční intervaly - v případě potřeby textové interpretace výsledků - jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) - identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: - pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) - jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, děti s diabetem I. typu) - na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient - pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět další vyšetření. Požadavek je v laboratoři zaznamenán na formulář F-14 Dodatečná vyšetření, kde je uvedeno číslo původního vzorku, identifikace pacienta, datum a čas příjmu požadavku, identifikace zadavatele i zapisovatele a požadované vyšetření. U některých analytů je třeba respektovat omezení daná jejich stabilitou v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od chvíle odběru: Možnost provedení krevního nátěru 4 hodiny Krevní obraz Bilirubin ve vzorku bez přístupu světla Glykemie 5 hodin 12 hodin 1 hodina D Dimery 4 hodiny při teplotě C PT (Quickův čas) 8 hodin při teplotě C APTT 4 hodiny při teplotě C 20

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení SurGal Clinic s.r.o. Drobného 38 40 602 00 Brno IČ 46965033 DIČ CZ 46965033 tel.: +420 532 149 333 fax.: +420 532 149

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Strana: 1/15 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Pigmenty Nebílkovinné dusíkaté látky Sacharidový metabolismus Bílkoviny Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková) Odběry biologického materiálu Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické diagnostiky Petr Breinek Pre a Postanalytika 2014 1 Specifické rysy (procesy) klinicko - biochemické analytiky Požadavek Výsledek Analytická fáze

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol POCT v systému zajištění intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol. Hejnarová J., Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol Cíl sdělení Popis systému používání laboratorní techniky u lůžka pacientů

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Frýdlant s.r.o. OKBH Nemocnice Frýdlant s.r.o. V Úvoze 860, 46 401 Frýdlant www.nemfry.cz Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Frýdlant s.r.o. Typ dokumentace: Verze: 06 Autor (jméno,

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: ,

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: , KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: ,

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ: CZ Telefon: , KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 127 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve Laboratorní vyšetření krve = zdroj cenných informací pro správné určení diagnózy Analýza: Plné krve Plazmy Séra Odběr žilní krve

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 16 Verze č.:02 Výtisk č.:1 Obsah SM_OKBH KH_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Studenovská 28.2.2015 Studenovská Schválil Ing. Vondráček 9.3.2015

Více

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2.1 Příprava před odběrem žilní krve - pokyny pro pacienta na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 8 5 7 4 9 0 7 IČZ smluvního ZZ 9 1 9 9 7 9 0 0 Číslo smlouvy 1 6 9 1 K 0 1 1 Název IČO SPADIA LAB, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 Platnost od 30.6.2014 Strana 2 (celkem 96) LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 129 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT

Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník laboratorních vyšetření OKB a OHKT Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami Poř. číslo Kód VZP Kód VZP STATIM Název EU (Kč)

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Tondrová Irena Bc. VYŠETŘENÍ MOČI 2. Kvantitativní vyšetření moči Provádí

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016

Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016 Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016 Glukóza klinický význam FPG (plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno)

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/17 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. VISLAB k.s.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. VISLAB k.s. IČO 2 5 9 9 4 7 3 5 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 1 4 8 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 6 1 K 0 0 2 Název IČO VISLAB k.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 1 7 6 0 7 8 5 IČZ smluvního ZZ 8 9 4 4 5 0 0 0 Číslo smlouvy 3 M 8 9 K 0 1 2 Název IČO Prac.klinic.biochemie a hematol., s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY. Markéta Vojtová

LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY. Markéta Vojtová LABORATORNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY Markéta Vojtová Vyšetření krve http://www.krevnicentrum.cz/laboratorni prirucka/hvezdaaaac_soubory/image001.jpg Způsoby vyšetření krve 1) Hematologické 2) Biochemické 3)

Více