Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala RNDr. Eva Dvorská Kontrolovala RNDr. Marcela Kučerová Schválila MUDr. Katarína Klosová 1

2 Strana č. 2 z 62 A-1 Předmluva Tuto laboratorní příručku předkládáme zejména lékařům a zdravotním sestrám jako přehledný zdroj informací o naší laboratoři, zásadách odběru, způsobu požadování vyšetření a vydávání výsledků, spektru prováděných laboratorních testů, interpretaci výsledků a dalších souvislostech laboratorního vyšetřování. Závěrečnou části tvoří některé užitečné návody pro pacienty a oddělení. Příručka byla tvořena v souladu s požadavky stanovenými normou EN ISO za pomoci systému SLP verze Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Pracovníci Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách 2

3 Strana č. 3 z 62 A-02 Obsah A-1 Předmluva A-02 Obsah B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje B-02 Základní informace o laboratoři B-03 Zaměření laboratoře B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení B-06 Spektrum nabízených služeb B-07 Popis nabízených služeb C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků základní informace C-02 Požadavkové listy (žádanky) C-03 Požadavky na urgentní vyšetření C-05 Používaný odběrový systém C-06 Příprava pacienta před vyšetřením C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku C-08 Odběr vzorku C-09 Množství vzorku C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C-12 Informace k dopravě vzorků C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu D-01 Příjem žádanek a vzorků D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech E-02 Informace o formách vydávání výsledků E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření E-06 Změny výsledků a nálezů E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku E-08 Konzultační činnost laboratoře E-09 Způsob řešení stížností E-10 Vydávání potřeb laboratoří F-01 Abecední seznam vyšetření G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení 3

4 Strana č. 4 z 62 B-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje Organizace Městská nemocnice v Odrách Identifikační údaje IČO , IČP Typ organizace příspěvková Číslo účtu /0800 Ředitel nemocnice Ing. Martin Šmaus Adresa Nadační 1, Odry Název laboratoře Adresa Umístění Okruh působnosti laboratoře Vedoucí klinické laboratoře (lékař, odbornost 801) Zástupce vedoucího, odborný pracovník a manažer kvality Odborný pracovník (odbornost 801) Laboratoř klinické biochemie a hematologie Nadační 1, Odry budova nemocnice, hlavní vchod, 1. patro pro akutní a neakutní lůžkovou péči pro ambulantní péči MUDr. Katarína Klosová RNDr. Eva Dvorská RNDr. Marcela Kučerová B-02 Základní informace o laboratoři Telefon Dostupnost informací Centrální příjem a úsek biochemie Pondělí pátek od 6.30 do h Úsek hematologie Pondělí pátek od 6.30 do h Pohotovostní služba Pondělí pátek od do 6:30 h Sobota, neděle a svátky nepřetržitě Vedoucí laboratoře MUDr. Klosová Pondělí pátek od 8 do 14 h Zástupce vedoucího a manažer kvality Pondělí pátek od 6:30 do 15 h RNDr. Dvorská Odborný pracovník RNDr. Kučerová Pondělí pátek od 8 do 10 h B-03 Zaměření laboratoře Laboratoř klinické biochemie a hematologie je součástí zdravotnického zařízení Městské nemocnice v Odrách, příspěvkové organizace. Zabývá se biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, základní hematologická a koagulační vyšetření a konzultační služby. 4

5 Strana č. 5 z 62 B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště Městské nemocnice v Odrách je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801 a v roce 2014 úspěšně absolvovala Audit II NASKL podle normy ISO 15189:2007 v platném znění. B-05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Městská nemocnice v Odrách poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Laboratoř zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Organizačně je laboratoř uspořádána do tří úseků: klinické biochemie, vyšetření moči a hematologie. Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících zdravotnických zařízení - Městské nemocnice v Odrách, praktických lékařů a odborných lékařů specialistů v Odrách. Rutinní provoz v laboratoři trvá od 6:30 do 14:30 hodin. Zbývající část dne, soboty, neděle a svátky pokrývá pohotovostní služba. Tomu odpovídá časová dostupnost akutních a ostatních vyšetření (podrobně jsou specifikována v kapitole B-07 Popis nabízených služeb): Všední dny 6: h Všední dny 14:00 6:30 h, sobota, neděle, svátky příjem materiálu pro akutní i ostatní vyšetření, jeho zpracování, analýza, kompletace a výdej výsledků příjem materiálu a jeho zpracování, provedení pouze akutních analýz a výdej výsledků, uschování materiálu pro ostatní vyšetření B-06 Spektrum nabízených služeb Laboratoř poskytuje: - základní biochemická, hematologická a koagulační vyšetření krve - specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, kardiálních markerů, PSA, proteinových frakcí, některých lékových koncentrací, protilátek a dalších analytů) - konzultační služby - vyšetření pro veterinární účely - komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému. B-07 Popis nabízených služeb Úplný výčet prováděných vyšetření podává F-01 Abecední seznam vyšetření. Všechny jeho položky lze rozdělit do dvou skupin na vyšetření akutní (dostupná nepřetržitě v rutinním či pohotovostním provozu) a ostatní (dostupná denně od pondělí do pátku, případně 1 2 týdně pouze během rutinního provozu). Na tomto místě uvádíme pouze přehled akutních vyšetření: 5

6 Strana č. 6 z 62 Přehled akutních vyšetření Materiál Krev (sérum, plazma) Krev nesrážlivá Moč Krev Akutní vyšetření Na +, K +, Cl -, Ca 2+, fosfáty, Mg 2+, urea, kreatinin, kyselina močová, celková bílkovina, albumin, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, AMS, ALT, AST, ALP, CK, troponin I, myoglobin, cholesterol, triglyceridy, glukóza, CRP, teofylin, digoxin laktát (pouze plazma) krevní obraz protrombinový čas (PT, Quickův test), fibrinogen, aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), D-dimery AMS chemické a morfologické vyšetření moče ph, pco 2, po 2 (acidobazická rovnováha) Akutní vyšetření lze žádat v době rutinního provozu také jako statimová. Během pohotovostní služby jsou všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce považovány za statimové. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat službě laboratoře osobně (zvonek na příjmovém okénku)! Statimová vyšetření mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem. Doba od doručení materiálu do laboratoře do oznámení výsledku (TAT) je u každého akutního vyšetření uvedena v F-01 Abecední seznam vyšetření. Ostatní (neakutní) vyšetření požadovaná během pohotovostní služby budou z dodaného vzorku provedena v době následujícího rutinního provozu. Vyšetření cizinců a samoplátců se provádí na základě požadavku ordinujícího lékaře. Žádanku je třeba jasně označit slovem Samoplátce. Aktuální hodnota bodu je 1,10 Kč. Pacient obdrží v laboratoři účet, který proplatí v pokladně Městské nemocnice, a po předložení potvrzení o zaplacení laboratoř vyšetření provede. Vyšetření pro veterináře se provádí na základě požadavků veterinárního lékaře. Na žádance musí být uvedeno jméno majitele zvířete, který v laboratoři obdrží účet, zaplatí v pokladně Městské nemocnice a potvrzení o zaplacení následně předloží v laboratoři. Aktuální hodnota bodu je 1,10 Kč. C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz F-01 Abecední seznam vyšetření. Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení. Vyplnění požadavkového listu a identifikace primárního vzorku viz C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz C-05 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat, viz C-09 Množství vzorku. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření. 6

7 Strana č. 7 z 62 Další dokumenty manuálu pro odběry primárních vzorků: C-02 Požadavkové listy (žádanky) C-03 Požadavky na urgentní vyšetření C-06 Příprava pacienta před vyšetřením C-08 Odběr vzorku C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C-12 Informace k dopravě vzorků C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu C-02 Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem je poukaz na laboratorní vyšetření Městské nemocnice v Odrách, určený pro současné vyšetření více materiálů, nebo elektronicky pořízená žádanka (v případě lékařů Městské nemocnice využívajících NIS ProSoft). Lze použít i jiných požadavkových formulářů, vždy však musí obsahovat následující údaje: - kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) - číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) - příjmení, jméno a tituly pacienta - adresa místa pobytu pacienta v České republice - základní a další diagnózy pacienta - věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce - datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním informačním systémem po přijetí žádanky) - identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost) nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky - kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení - urgentnost dodání, pokud je vyšetřování požadováno ve statimovém režimu (požadavek se vyznačí slovem STATIM ) - požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) Nepovinné, fakultativní údaje: V rubrice Jiné doplňující údaje lze uvést klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou zátěží atd.), datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (doporučený údaj) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně. Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, laboratoř skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu. Laboratoř nesmí přijmout - žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení (odbornost H) nebo jednotek intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti se zvláštním způsobem evidují, stejně jako agregované výkony. Současně upozorňujeme, že není přípustné užívat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. 7

8 Strana č. 8 z 62 - žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) nebo 301 (pracoviště pediatrie) u pacientů ve věku 19 let a starších. Opačně tedy požadavek na vyšetření dítěte od lékaře nepediatra - může být přijat pouze tehdy, když je věk dítěte nad 10 let. - žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie). Postup při odmítnutí vzorku - viz dokument D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků. Postup při nesprávné identifikaci - viz dokument D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. C-03 Požadavky na urgentní vyšetření Obecné pokyny 1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy. V lůžkových zařízeních u nemocných - právě přijatých v těžkém stavu - u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu - napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče) - před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné laboratorní vyšetření. V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný laboratorní nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení. 2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do oddělení klinické biochemie neprodleně po odběru. 3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede analýzu. Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky a vydávají se v podobě výsledkového listu ihned po lékařské kontrole. Aplikace na Laboratoř Městské nemocnice v Odrách Laboratoř bude za statim vyšetření v době rutinního provozu (6:30 14:00 h) považovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické a administrativní požadavky. Všechny vzorky doručené po 14. hodině a během pohotovostní služby jsou vzhledem ke statimovému režimu laboratoře automaticky považovány za statim. Rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu B-07 Popis nabízených služeb, případné změny laboratoř včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen, ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat. 8

9 Strana č. 9 z 62 C-05 Používaný odběrový systém Typ vzorku Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Nesrážlivá žilní krev (citrát 1 : 10) Nesrážlivá žilní krev (EDTA + fluorid, oxalát + fluorid) Nesrážlivá žilní krev (heparin+ fluorid) Nesrážlivá kapilární krev (heparin) Nesrážlivá arteriální krev (heparin) Ranní moč Typ odběrového materiálu uzavřený systém Plastová zkumavka s akcelerátorem srážení Terumo VF-076SP - 5,5 ml, cihlově červená Plastová zkumavka s K 3 EDTA Terumo VF-052STK - 2 ml, fialová Plastová zkumavka s citrátem 1 : 10 Terumo VF-053SBCS07-2,7 ml, světle modrá Plastová zkumavka S K2-oxalátem a NaF Terumo VF052SFX 2 ml, šedá Typ odběrového materiálu otevřený systém Plastová zkumavka se separačními granulemi Dispolab ,0 ml, bílá Plastová zkumavka s K 3 EDTA Dispolab ,5 ml, zelená Plastová zkumavka s citrátem 1 : 10 Dispolab ,5 ml, růžová Plastová zkumavka s Na 2 EDTA a KF Dispolab ,5 ml, oranžová Mikrozkumavka Eppendorf s Naheparinem a NaF (příprava v laboratoři 1,0 ml) Kapilára s Liheparinem (BioVendor GL ul) + mikrozkumavka Eppendorf se systémovým roztokem (v laboratoři) Kapilára s Na, Li heparinem Roche ul Autosampler pro odběr arteriální krve Roche Kalibrovaná plastová zkumavka MUF-Pro BSP , 12 ml + žlutý uzávěr Použití Běžná biochemická vyšetření Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, glykovaný hemoglobin PT (Quickův test), APTT, fibrinogen, D-dimér Glukóza pro diagnostiku DM, ogtt, laktát Glukóza pro diagnostiku DM, ogtt Glukóza pro monitoring ABR ABR Vyšetření chemické a močového sedimentu, albumin v moči 9

10 Strana č. 10 z 62 Sběr moče Stolice na okultní krvácení Plastová sběrná láhev, bez konzervace Odběrová zkumavka QuikRead (v laboratoři) Běžná biochemická analýza moče, kreat. clearance Okultní krvácení Výpotek Zkumavka bez přísad Biochemická analýza výpotku z C-06 Příprava pacienta před vyšetřením Krev Ranní moč Sběr moče Stolice na okultní krvácení Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, nalačno, tj. 12 h po poslední lehké stravě. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat aspoň h před odběrem, nejlépe 3 dny. Jinak nutno uvést podávané léky na žádance. Pacient nemá před odběrem kouřit, pít černou kávu a alkohol. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se před odběrem 1/4 litru neslazeného čaje (nikoliv černého) nebo vody. Střední proud první nebo druhé ranní moči po omytí zevního genitálu. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moči vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Pacient nemusí před odběrem vzorku držet žádnou speciální dietu. Vitamin C do 2 g kyseliny askorbové denně ani suplementace železem neinterferují. Je třeba vyloučit léky jako např. nesteroidní antirevmatika, které mohou poškozením gastrointestinálního traktu způsobit krvácení. Podrobné pokyny jsou obsaženy v části G-01 Pokyny pro pacienty a oddělení, speciální poznámky ke konkrétním vyšetřením v F-01 Abecední seznam vyšetření. C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky přidělí laborant každé žádance čtyřmístné laboratorní číslo (první číslice odpovídá pořadí dne v týdnu), které červeně vyznačí na žádance a totéž číslo nalepí nebo napíše na všechny zkumavky náležející k dané žádance. Poté laborant založí v LIS průvodku se shodným číslem, do níž zadá identifikační znaky pacienta a ostatní povinné údaje z žádanky včetně požadovaných vyšetření. Není-li na žádance uveden čas odběru, vloží do LIS údaj 00:00. V případě požadavků v rámci NIS laborant přijme průvodku ze sítě a pouze jí přiřadí laboratorní číslo. Dohledatelnost osoby provádějící tento postup je zajištěna jejím přihlášením v LIS. V okamžiku zařazení průvodky do zásobníku LIS jsou data přijatého pacienta softwarově zpracována ve specifický nezaměnitelný čárový kód, který je automaticky vytištěn tiskárnou čárových kódů pro všechny krevní vzorky. Na štítku je pod čárovým kódem viditelné čtyřmístné laboratorní číslo pacienta, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku (rutina/statim) a datum. Laborant obsluhující biochemický analyzátor po 10

11 Strana č. 11 z 62 porovnání údajů na štítku s identifikačními údaji na zkumavce nalepí štítek na příslušnou primární zkumavku. Vzorky určené pro biochemická vyšetření dále zpracuje centrifugací. Dohledatelnost laboranta provádějící tyto úkony je dána jeho přihlášením na biochemickém analyzátoru. Hematologické vzorky přebírá laborant z úseku hematologie. Vzorky se v laboratoři běžně nealikvotují, pouze v případě málo frekventovaných vyšetření prováděných v následujících dnech se sérum převede do sekundární zkumavky typu Sorwall, k jejímuž označení se dotiskne štítek s čárovým kódem, a tato se skladuje v lednici do doby analýzy. Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce C-02 Požadavkové listy (žádanky). C-08 Odběr vzorku Odběr žilní krve A. Uzavřený odběrový systém - Jehlu s ochranným krytem nasadíme do držáku. - Paži stáhneme turniketem a místo vpichu dezinfikujeme. Před vpichem nesmí pacient staženou paží dlouho cvičit. - Kryt jehly odstraníme a provedeme venepunkci. Obinadlo rychle uvolníme, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. - Do držáku vložíme první zkumavku a propíchneme membránu jejího uzávěru. Když začne krev vytékat, uvolníme turniket. Během plnění zkumavku přidržujeme. - Jakmile se plnění zastaví, vyjmeme zkumavku z držáku a zkontrolujeme, zda byl nabrán správný objem krve. - Postupně zavádíme všechny požadované zkumavky v následujícím pořadí: 1. zkumavka pro hemokultury 2. zkumavky bez přísad (základní biochemický odběr) 3. zkumavky pro hemokoagulaci 4. ostatní zkumavky s přísadami - Pokud odebíráme pouze krev na vyšetření hemokoagulace nebo D-dimeru, odebereme nejprve 5 ml krve (tato krev se nepoužije) a teprve potom naplníme zkumavku na koagulační vyšetření. Zabráníme tak kontaminaci vzorku tkáňovými složkami z místa odběru. - Po naplnění poslední zkumavky vyjmeme jehlu ze žíly a na místo vpichu přiložíme tampon, který si pacient přitlačuje aspoň 3 minuty. - Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pětinásobným šetrným převrácením (pro sedimentaci desetinásobným). B. Otevřený odběrový systém - Paži stáhneme turniketem a ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru stabilizujeme palcem polohu žíly. - Místo dezinfikujeme a provedeme vpich odběrové jehly. Před vpichem nesmí pacient staženou paží dlouho cvičit. 11

12 Strana č. 12 z 62 - Obinadlo rychle uvolníme, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. Krev necháme volně vytékat do připravených označených zkumavek. Postupně naplňujeme jednotlivé zkumavky v pořadí uvedeném výše. - Po odebrání krve vytáhneme jehlu ze žíly a na místo vpichu přiložíme tampon, který si pacient přitlačuje aspoň 3 minuty. - Jednotlivé zkumavky s přísadami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Ihned po odběru je nutno bezpečně zlikvidovat použitou jehlu i jednorázovou stříkačku. Jehlu ponecháme na stříkačce a obojí vložíme do plastového kontejnéru na infekční odpad. Je třeba předejít zranění jehlou. Odběr kapilární krve Před odběrem má být prst dobře prokrvený, ruku lze případně nahřát pomocí teplé vody. Bříško prstu potřeme dezinfekčním roztokem a stiskneme je tak, aby bylo co nejpevnější. Po provedení vpichu lancetou první kapku krve setřeme a dále odebíráme krev - pro stanovení glykémie ke vznikající kapce přiložíme 20ul kapiláru a po jejím naplnění od konce ke konci ji vložíme do zkumavky Eppendorf se systémovým roztokem. Zkumavku uzavřeme a obsah intenzívně protřepeme. - pro stanovení krevních plynů a ABR lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka, ke které se přiloží 115ul heparinizovaná kapilára, do níž se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění se do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena ihned. Po ukončení odběru přiložíme na místo vpichu kousek buničiny. Použitou lancetu zlikvidujeme uložením do plastového kontejnéru na infekční odpad. Odběr ranního vzorku moče Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Moč je nutno analyzovat do 2 h po odběru, při skladování v lednici do 4 h po odběru. Sběr moče obecně Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, nikoliv do sběrné nádoby, a teprve od této doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Obsah nádoby pacient dobře promíchá, změří objem s přesností na 10 ml a do zkumavky označené jménem odlije asi 10ml vzorek. Stolice na okultní krvácení Odběr se provádí podle návodu přiloženého k odběrové zkumavce. Odebraný biologický materiál před transportem uložíme na tmavém chladném místě, větší tepelné výkyvy oběma směry jsou nevhodné. Materiál zásadně nevystavujeme slunečnímu záření. Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz F-01 Abecední seznam vyšetření. 12

13 Strana č. 13 z 62 Hlavní preanalytické faktory ovlivňující laboratorní výsledky Zdroje variability před odběrem - neovlivnitelné: - cyklické variace (cirkadiánní, cirkanuální, infradiánní, ultradiánní) a intraindividuální variabilita (její hlavní složkou jsou necyklické a nepředpovídatelné variace) - pohlaví, rasa, věk - gravidita - ovlivnitelné: - fyzická zátěž podle intenzity a délky zátěže je nutno dodržet mezi odběrem biologického materiálu a fyzickou námahou interval odpočinku v délce hodin - dieta, resp. hladovění pro většinu laboratorních vyšetření se doporučuje 10 12hodinové lačnění. Delší lačnění je nevhodné, kratší nedostatečné. Rovněž je nutný příjem tekutin, protože dehydratace pacienta ztěžuje vlastní odběr a zkresluje řadu parametrů včetně krevního obrazu. - léky uplatňují se několika mechanismy: mění hladinu vyšetřované látky ovlivněním její produkce, metabolismu a eliminace, mohou poškozovat některý orgán nebo interferovat s metodou stanovení. Před zásadními laboratorními vyšetřeními se doporučuje podle možnosti léky aspoň 24 hodin vynechat. - mechanické trauma např. zvýšení myoglobinu, ALT, AST a CK po svalovém traumatu včetně opakovaných intramuskulárních injekcí, zvýšení PSA po dráždění prostaty, mechanická hemolýza erytrocytů po maratónském běhu nebo při chlopenních vadách - stres zvyšuje hladinu některých hormonů, způsobuje pokles cholesterolu až o 60 % po infarktu myokardu. Významným stresem je i probuzení. Důsledkem pooperačního stresu je pokles tyreoidálních hormonů, transferinu a zvýšení feritinu a leukocytů (relativní neutrofilii). Zdroje variability při odběru - načasování odběru krve především u funkčních testů a farmakoterapii. U léků s krátkým poločasem (desítky minut) je nutno odebírat v čase očekávaného peaku a v čase před další dávkou, u léků s poločasem více hodin až dnů stačí obvykle odběr před další dávkou. - poloha při odběru pro zajištění standardních podmínek odběru krve z loketní žíly je vhodné pro stanovení většiny analytů zajistit polohu vsedě po dobu 15 minut před odběrem. Pro vyšetření natriuretických peptidů se doporučuje minut, pro vyšetření osy renin-angiotensin-aldosteron je nutný noční odpočinek vleže beze změny polohy před odběrem. - výběr místa odběru nevhodná je strana, na které byla provedena mastektomie, místo s hematomem, velkými jizvami, paže se zavedenou infuzí - použití turniketu pokud je vůbec nutné turniket používat, neměla by doba jeho naložení přesáhnout 15 s, v žádném případě však 1 minutu. Je-li turniket naložen za účelem určení místa vpichu, lze ho pro vlastní odběr použít nejméně po 2 minutách uvolnění. 13

14 Strana č. 14 z 62 - cvičení paží při naloženém turniketu se nedoporučuje - hemolýza - protisrážlivá činidla zásadní chybou je použití nevhodného protisrážlivého činidla - kontaminace dezinfekčním prostředkem týká se hlavně odběru kapilární krve pro ABR - kontaminace intersticiální tekutinou při odběru kapilární krve je nevhodný přílišný tlak v okolí vpichu - kontaminace infúzí nedoporučuje se odběr z katetru určeného pro podávání nitrožilní výživy ani odběr pod stejným turniketem ve zdánlivě dostatečné vzdálenosti místa odběru a nitrožilního katetru. Kontaminace se projeví atypickým i několikanásobným zvýšením analytů přítomných v infúzi, dilucí analytů s typickou koncentrací v plazmě, případně interferencí s analytickou metodou. Tyto problémy se týkají rovněž koagulačních vyšetření. Jediným bezpečným způsobem je odběr žilní krve z opačné končetiny nebo strany, než je zaveden infúzní katetr. Zdroje variability mezi odběrem a analýzou - srážení i nepatrně vysrážený vzorek zkresluje až znemožňuje vyšetření krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu a hemokoagulací - skladování, teplota, změna analytů v čase tyto vlivy jsou uvedeny u jednotlivých komponent C-09 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Srážlivá krev (pro 20 analytů) 5 ml Nesrážlivá krev U otevřeného odběrového systému - množství po rysku vyznačenou na příslušné zkumavce; u uzavřeného odběrového systému je správný objem zaručen vakuem. Moč (chemické a morfologické vyšetření) 10 ml (u malých dětí 5 ml) Moč sbíraná 10 ml odlitých z celkového objemu C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení a ambulancí v budově Městské nemocnice v Odrách Tato pracoviště si zajišťují transport materiálu samostatně ve vlastních plastových stojáncích. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi laboratoře osobně (zvonek na příjmovém okénku)! 14

15 Strana č. 15 z 62 Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů v terénu je prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů (viz C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu). Odebraný biologický materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových obalech. Dovezený materiál pro biochemická a hematologická vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy (zejména centrifugace krve) nebo analýzy. Další informace k přepravě vzorků viz C-12 Informace k dopravě vzorků. Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz F-01 Abecední seznam vyšetření. C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: - Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. - Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. - Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou mají být viditelně označeny. - Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C-12 Informace k dopravě vzorků Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku v laboratoři. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). Podrobné informace ke každému analytu v dokumentech F-01 Abecední seznam vyšetření, další informace v dokumentech C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita a C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu. 15

16 Strana č. 16 z 62 C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace praktických lékařů v Odrách (Semperflex Optimit, denně) a Jakubčovicích nad Odrou (každou středu, jinak na požádání). Do laboratoře je předán pouze materiál vyšetřovaný v místě. Výsledky biochemických a hematologických vyšetřování jsou distribuovány lékařům zabezpečeným spojením přes internet a v tištěné podobě pomocí svozu následující den. Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů (viz E-10 Vydávání potřeb laboratoří). Svoz zajišťuje sanita vyjíždějící v 7:30 až 8:00 hodin, návrat v 8:30 až 9:00 hodin. Materiál ve stojáncích je po odebrání v ordinaci vložen spolu se žádankami do kontejneru a dopraven do laboratoře. Současně jsou v ordinaci předány výsledky z předchozího dne, prázdné stojánky a zkumavky. Změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle (centrální příjem laboratoře). D-01 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo rok narození), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud nádoba s biologickým materiálem nese z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jméno pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Při odesílání biologického materiálu do Laboratoře KBH Městské nemocnice v Odrách se k jedné žádance dodají všechny odebrané biologické materiály, podmínkou je však současné dodání všech materiálů a srozumitelná informace na požadavkovém listu. Materiál lze dodat do laboratoře bez žádanky pouze v jediném případě při monitorování glukózy u hospitalizovaných diabetiků, kdy je žádanka dodána s prvním odběrem a další vzorky jsou provázeny výsledkovým listem. Ambulantní diabetici, kteří si provádějí doma odběry na glykemický profil, dodají všechny materiály současně se žádankou po dokončení odběrů. Na žádance i na odběrových zkumavkách jsou vyznačeny časy odběru. Příjem žádanek a vzorků provádí zdravotní laborant u příjmového okénka, který kontroluje správné vyplnění žádanky, přezkoumává kvalitu odebraného materiálu a jeho shodu se žádankou (viz D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků). Dohledatelnost osoby provádějící příjem je zajištěna jejím přihlášením do LIS na příjmovém terminálu. 16

17 Strana č. 17 z 62 D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři Odmítnout lze - žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojištovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují - žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie, žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení, - žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací, - žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů - žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu (viz C-02 Požadavkové listy (žádanky) a D-01 Příjem žádanek a vzorků) - nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi použití nesprávné odběrové nádobky, nedostatečný objem vzorku, vysrážení krve odebrané do nádobky s antikoagulační přísadou apod. - viz F-01 Abecední seznam vyšetření - neoznačenou nádobu s biologickým materiálem, - biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický profil hospitalizovaného diabetika, kdy se žádanka do laboratoře dodá s prvním vzorkem). D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu kontaktuje laboratorní pracovník u příjmu zadavatele o nedostatečné identifikaci vzorku. Zadavatel svým odsouhlasením převezme zodpovědnost za výsledek zpracovaného vzorku. V komentáři výsledkové zprávy je tato skutečnost uvedena. Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance kontaktuje laboratorní pracovník u příjmu zadavatele a vyžádá si chybějící údaje. Tyto údaje zaznamená na žádanku červeně spolu s uvedením, kdo telefonoval, s kým hovořil a času hovoru. Není-li k dispozici údaj o zadavateli a aspoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje. 17

18 Strana č. 18 z 62 E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výrazně patologické výsledky níže uvedených vyšetření se po vyloučení analytických příčin abnormálních hodnot (kontrola vzorku, průběh reakční křivky) telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Informace o hlášení se zapíše do komentáře ve výsledkovém listu pacienta v LIS uvede se čas hlášení a komu byl patologický výsledek ohlášen. Hlásí se pouze výsledky v kritickém intervalu při prvním záchytu během hospitalizace, u ambulantních pacientů vždy. Biochemická vyšetření Vyšetření Dospělí Děti Jednot ka pod nad pod nad Na mmol/l K 2,8 6,0 3,0 6,0 mmol/l Cl mmol/l Ca 1,8 2,9 1,8 2,9 mmol/l Mg 0,6 0,6 1,5 mmol/l P 0,6 3,0 mmol/l Urea 20,0 12 mmol/l Kreatinin µmol/l Glukóza 3,0 15,0 3,0 10,0 nový nález 15,0 diabetici mmol/l Bilirubin µmol/l ALT AMS v séru, plazmě 10,0 ambulant 15,0 hospitaliz. 10,0 10,0 10,0 µkat/l µkat/l AMS v moči 20,0 20,0 µkat/l Troponin I 1,2 µg/l Myoglobin 200 µg/l Digoxin 3,6 nmol/l Teofylin 24 mgl/l FT pmol/l TSH mu/l ph 7,20 7,55 7,25 7,50 pco 2 2,5 7,0 3,0 6,0 kpa po 2 5,0 5,0 kpa Albumin g/l 18

19 Strana č. 19 z 62 Hematologická vyšetření Leukocyty < 2, /l Hemoglobin < 60 g/l Trombocyty < /l Protrombinový čas (Quick) < 12 % APTT > 180 s E-02 Informace o formách vydávání výsledků Výsledky jsou vydávány v tištěné a elektronické podobě a v některých případech telefonicky. Tištěné výsledky jsou vhazovány do uzamykatelných schránek na chodbě před laboratoří. Výjimečně se předávají přímo pacientům - viz dokument E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům. Elektronicky se výsledky odesílají on-line z LIS do NIS, případně lékařům v terénu prostřednictvím Datového standardu MZdr ČR a datových sítí. Telefonicky se hlásí 1. statimové výsledky subjektům, které nekomunikují prostřednictvím NIS pracovník laboratoře zaznamená do komentáře ve výsledkovém listu, komu a kdy byl výsledek ohlášen 2. výsledky s kritickými hodnotami - viz dokument E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitárky) a pacientům. Telefonicky nebo elektronicky předané výsledky se vždy vydávají také v tištěné podobě. E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vždy vydávají v papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: - název laboratoře, která výsledek vydala - jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) - název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt - datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří - datum a čas tisku nálezu - název vyšetřovaného systému (skupiny) 19

20 Strana č. 20 z 62 - nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, - výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné - biologické referenční intervaly - v případě potřeby textové interpretace výsledků - jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.) - identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: - pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) - jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, děti s diabetem I. typu) - na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient - pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět další vyšetření. Požadavek je v laboratoři zaznamenán na formulář F-14 Dodatečná vyšetření, kde je uvedeno číslo původního vzorku, identifikace pacienta, datum a čas příjmu požadavku, identifikace zadavatele i zapisovatele a požadované vyšetření. U některých analytů je třeba respektovat omezení daná jejich stabilitou v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od chvíle odběru: Možnost provedení krevního nátěru 4 hodiny Krevní obraz Bilirubin ve vzorku bez přístupu světla Glykemie 5 hodin 12 hodin 1 hodina D Dimery 4 hodiny při teplotě C PT (Quickův čas) 8 hodin při teplotě C APTT 4 hodiny při teplotě C 20

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

S_OKBH_02 Laboratorní příručka

S_OKBH_02 Laboratorní příručka Celkem stran: 167 Směrnice oddělení S_OKBH_02 Oddělení klinické biochemie a hematologie Městská Nemocnice Městec Králové a.s. Prezidenta Beneše 343 289 03 Městec Králové Výtisk č.: Platnost od: 11.5.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Dopravní zdravotnictví a.s. Poliklinika Plzeň, Oddělení laboratoří Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet stran: 36 Laboratorní příručka OKBH Vydání č.: 4 Platnost od: 24.10.2013 Výtisk č.: 2

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Široká 16, 664 95 Ivančice Laboratorní příručka OKBH Status: Platné Platné od: 12. 05. 2015 Platnost do: 31. 12. 2015 Působnost: Uživatelé služeb OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Verze:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více