ATC krev a krvetvorné orgány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATC krev a krvetvorné orgány"

Transkript

1 ATC krev a krvetvorné orgány Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2010 Mgr. Helena Kollátorová

2

3 Lékopis je státem vydávaný seznam léčiv. Předepisuje jejich složení a jakost podle nejnovějších požadavků moderní terapie i současné praxe. Přináší důležitá ustanovení týkající se přípravy, ukládání, předepisování a vydávání léčiv, udává běžné terapeutické dávky a dávky maximální

4 Všechny léčivé přípravky, které jsou registrované v České republice najdeme v databázi na internetové adrese kterou provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL. Vedle registrovaných léků je zde i databáze registrovaných lékáren. O každém přípravku zjistíme k čemu se používá a čemu musí uživatel věnovat pozornost, než ho začne užívat. Dále je uvedeno jak lék užívat a jaké jsou jeho nežádoucí účinky.

5 ATC skupina Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léků podle doporučení SZO. Skupina léků, která se používá pro léčbu stejného typu onemocnění

6 Příklady lékařských diagnóz onemocnění krve a krvetvorných orgánů Nutriční anemie D55 D59 Hemolytické anemie D60 D64 Aplastické a jiné anemie D65 D69 Vady koagulace purpura a jiné krvácivé stavy D70 D77 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů D80 D89 Některé poruchy mechanismu imunity.

7 Příklady ATC skupin pro léčbu krve a krvetvorných orgánů Antianemika, Antikoagulancia, Antitrombotika Hemostyptika, Hemostatika, Jiné hematologické látky, Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky

8 Krev na 3D mikrofotografii

9 Složení krve

10 Vývoj červené krvinky - erytrocytu Proerytroblast Basofilní erytroblast Polychromatofilní erytroblast Ortochromatický erytroblast Retikulocyt Erytrocyt Proerytroblast je buňka kulovitého tvaru, μm velká. Dělením vznikají erytroblasty. U basofilního erytroblastu začíná syntéza hemoglobinu. U polychromatofilního erytroblastu je již v buňce tolik hemoglobinu, že cytoplasma ztrácí basofilii. Ortochromatický erytroblast se už dále nedělí. Vyvržením jádra mimo buňku (enukleace) vzniká z erytroblastu retikulocyt.

11 Retikulocyt je nezralá forma červených krvinek, která je už schopná plnit funkci erytrocytu. V oběhu je za normálních okolností určité množství retikulocytů, jejich podíl se může v případě nutnosti zvyšovat (např. krvácení). Za 3 dny retikulocyt uzraje ve zralou červenou krvinku. Vývoj erytrocytů trvá asi 7 dní. Erytropoéza je ovlivňována hormony (erytropoetin, tyroxin, testosteron, estrogen, somatotropní hormon) a je při ní důležité železo, vitamín B12 a kyselina listová.

12 Zdroj vitamínu B12 v potravě

13 Bílé krvinky Referenční rozmezí bílých krvinek je 3,6 9,6 109/l při nižších hodnotách dochází k leukocytopenii, při překročení limitu k leukémii. Dále můžeme určit jednotlivé druhy leukocytů a jejich zastoupení ve vzorku krve při diferenciálním rozpočtu leukocytů. Referenční rozmezí červených krvinek se liší u jednotlivých pohlaví - muži mají 4,20 5, /l ; ženy: 3,80-4, /l.

14 Snížené množství červených krvinek značí anémii (chudokrevnost) nebo krevní ztrátu, zvýšené hodnoty polycytemii (u horolezců a sportovců obvykle normální, v běžném životě zdraví škodlivé). Při vyšetření erytrocytů můžeme dále zjistit hematokrit, hemoglobin, objem červené krvinky (její velikost), střední koncentraci hemoglobinu v červené krvince (MCHC), průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) a další.

15 Leukopoéza, vznik bílých krvinek Každý typ bílé krvinky vzniká ze samostatné prekursorové buňky. Lymfocyty jsou jediné krevní elementy, které vznikají diferenciací lymfoidní multipotentní buňky, ostatní bílé krvinky vznikají v myeloidní řady. neutrofilní granulocyt neutrofilní granulocyt eosinofilní granulocyt

16 Krevní destičky Referenční rozmezí činí /l. Navíc můžeme zjistit objem trombocytu (jeho velikost). Při snížené koncentraci trombocytů dochází k trombocytopenii (hrozí snížená srážlivost krve, hrozí krvácení do vnitřních orgánů) naopak při zvýšeném množství trombocytóza (zvýšená srážlivost krve, hrozí ucpání cév sraženinou - trombem).

17 Trombopoéza, vznik krevních destiček Krevní destičky, trombocyty, nejsou buňkami, pouze fragmenty cytoplasmy obrovských buněk, megakaryocytů. Megakaryocyty se nacházejí v kostní dřeni. Vznikly z prekurzorové buňky, která se nazývá megakaryoblast. Megakaryoblast megakaryocyt trombocyty Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo)

18 Lymfopoéza, vývoj lymfocytů Část populace lymfoidních multipotentních buněk migruje do brzlíku, kde se dále diferencují na T-lymfocyty. Zbytek lymfoidní řady zůstává v kostní dřeni a dává vzniknout B-lymfocytům. B- a T-lymfocyty se od sebe liší jen povrchovými antigeny na buněčných membránách. Prekursorovou buňkou je lymfoblast, ten se diferencuje na prolymfocyty. Ty se již dále nedělí a dozrávají v lymfocyty. lymfoblast prolymfocyt lymfocyt

19 Monocytopoéza, vznik monocytů Prekursorovou buňkou pro monocyty je monoblast. Ten se diferencuje na promonocyty, které se dále dělí a diferencují se na zralé monocyty. Monocyty cirkulují v krvi asi 8 hodin, potom vstupují do vaziva, kde se mění v makrofágy. monoblast promonocyt monocyt

20 Granulopoéza, vývoj granulocytů Granulocyty vznikají z prekursorových buněk, myeloblastů. Během diferenciace granulocytů jsou syntetizována specifická granula. U myelocytů již můžeme rozlišit typ vznikajícího granulocytu (neutrofilní, basofilní, eosinofilní). Metamyelocyt se již dále nedělí a dozrává v granulocyty. Granulopoéza je ovlivňována endotoxiny a glukokortikoidy. myeloblast promyelocyt myelocyt metamyelocyt granulocyt

21 Antianemika - léčba anemie anemie způsobená nedostatkem železa přirozeným zdrojem železa je zelenina perorální léčiva železnaté soli v enterosolventních tabletách tím se zabraňuje oxidaci na železité soli a snižuje se dráždivý účinek na žaludeční sliznici železo podávat během jídla pro dostatečné vstřebávání železnatých iontů je nutná normální produkce žaludeční kyseliny chlorovodíkové při hypoaciditě je třeba žaludeční obsah acidifikovat, substituční terapie je nutná několik měsíců, jen tak se upraví anemie, ale doplní se i zásoby železa v organizmu

22 parenterální aplikace pokud léčba per os byla neúčinná dextran, isomaltát anemie způsobená nedostatkem vitaminů B12 a kyseliny listové tzv. makrocytární nebo megaloblastová anemie léčí se nejlépe podáváním obou vitaminů, i když se jedná o nedostatek pouze jednoho z nich nedostatek vitaminů má za následek poruchu syntézy DNA a v důsledku toho snížené dělení buněk kostní dřeň pak obsahuje abnormální buňky megaloblasty, které se následně vyvíjejí v makrocyty

23 kyselina listová je nezbytnou exogenní látkou pro syntézu DNA a tím i pro obnovu krevních elementů v kostní dřeni je obsažena ve všech zelených rostlinách kyselina listová podávaná perorálně

24 Náhražky krevní plazmy náhražky plazmy se používají k přechodnému doplnění nebo zvětšení objemu cirkulující tekutiny při poklesu objemu krve, po silnějším krvácení pokud mají náhražky krevní plazmy plnohodnotně plnit svoji funkci, musí mít stejný osmotický tlak jako plazma být biologicky inertní setrvat v krevním řečišti dostatečně dlouho postupně se v organizmu odbourávat a nekumulovat se být farmakologicky a toxikologicky inertní nezvyšovat nadměrně viskozitu krve a nenavozovat alergie být sterilizovatelné ideální náhražka krevní plazmy neexistuje

25 Odběr krevní plazmy se nazývá plazmaferéza. Jedná se o slovo řeckého původu. Je to přístrojový odběr (aferéza) a provádí se na speciálních přístrojích (separátorech=třídičkách), kdy se z krve dárce odebere jen krevní plazma. Zbývající části krve tj. buněčné elementy (červené a bílé krvinky, krevní destičky) jsou vráceny dárci.

26 Antikoagulancia jsou léčiva, která zabraňují srážení krve účinkem na jednotlivé koagulační fáze používají se při zvýšené krevní srážlivosti jsou to antagonisté vitaminu K účinek perorálních antikoagulancií se vyvíjí postupně dvoudobá léčba rozeznáváme skupiny vzájemně se lišících léčiv

27 heparin a jeho antikoagulační deriváty heparin je nejen antikoagulační látkou, ale i fibrinolytikem přes endogenní antikoagulační faktor III antitrombin zabraňuje aktivaci řady srážecích mezistupňů (trombinu, faktorů IX, X, XI, XII) urychluje přeměnu plazminogenu na fibrinolyticky působící plazmin je produkován žírnými buňkami, je z nich vyplavován je obsažen v játrech, plicích a ve střevě. Aplikuje se i.v. nebo s.c. má velkou molekulu nepřechází přes bariéry nedává se i.m. lokální krvácení a dráždění, nepředvídatelná absorpční schopnost

28 Deriváty heparinu nardoparin, enoxaparin, dalteparin mají pouze antikoagulační efekt antikoagulační aktivita je méně intenzivní vykazují méně nežádoucích účinků hirudin polypeptid z pijavic působí přímo na trombin volný i vázaný v trombu deriváty hirudinu desirudin, lepirudin není antidotum

29 CLEXANE FORTE (Enoxaparinum natricum) injekční roztok Antitrombotikum, antikoagulans. CH: Enoxaparin sodný je nízkomolekulární heparin, který se od standardního heparinu odlišuje svojí intenzitou antitrombotické a antikoagulační aktivity. I: - Profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné, onkologické a ortopedické chirurgii. - Profylaxe tromboembolické nemoci u nemocných upoutaných na lůžko léčených pro akutní onemocnění interního či infekčního charakteru

30 Heparinoidy polysyntetické nebo syntetické vysokomolekulární látky nižší antikoagulační účinek pouze lokálně v masti při dlouhodobém používání se projevuje i mírný protizánětlivý účinek

31 nepřímá antikoagulancia -perorální antikoagulancia jsou to kompetitivní antagonisté vitaminu K převážně deriváty kumarinu podobají se vitaminu K antikoagulační působení kumarinů probíhá v játrech blokují vliv vitaminu K na tvorbu protrombinu podílejí se na tvorbě neúčinných forem srážecích faktorů (VII, IX, X) účinek nastupuje asi za 3 dny od začátku terapie dávkování je přísně individuální

32 Warfarin - nejspolehlivější a nejdostupnější etylbiskumacetát používá se stále méně (původní, ještě československý přípravek) dikumarol fenprokumon

33 Fibrinolytika (trombolytika) slouží k rozpuštění již vytvořeného trombu při trombóze hlubokých žil při akutní trombóze koronárního a plicního řečiště nejsou náhradou antikoagulační terapie různými mechanizmy usnadňují přeměnu plazminogenu na plazmin plazmin pak degraduje fibrin a výsledkem je trombolýza pouze u trombů, u kterých ještě nedošlo k organizaci na pojivovou tkáň

34 Trombolytika a antiagregancia různým mechanizmem inhibují shlukování krevních destiček. Výsledným efektem je snížení adhezivity a agregace trombocytů agregace destiček a tvorba trombů v arteriální krvi přispívá ke vzniku aterosklerotických změn použití pro specifickou profylaxi arteriální trombózy sekundární prevence infarktu myokardu

35 kyselina acetylsalicylová inhibuje agregaci destiček ireverzibilně inhibuje cyklooxygenázu (COX), zejména COX 1 účinek je striktně závislý na dávce denní dávka cca 100 mg

36 stejné antiagregační účinky jako kyselina acetylsalicylová mají i další nesteroidní protizánětlivé látky ibuprofen, diklofenak, naproxen a jiné nepůsobí však ireverzibilní inhibici cyklooxygenázy Generický název ibuprofenum Obchodní název - Ibalgin Chemická struktura Ibuprofenu vč. 3D struktury

37 Hemostatika pro zmírnění nebo zastavení nadměrného krvácení při poranění nebo po chirurgickém zákroku Antifibrinolytika různými mechanizmy blokují fibrinolýzu podávají se profylakticky nebo k zástavě krvácení z vystupňované fibrinolýzy jsou používána jako přídavné látky při náhradě koagulačních faktorů při krvácení po chirurgických zákrocích po porodu, po tonzilektomii, při stomatologických zákrocích u hemofiliků jako antidota při předávkování fibrinolytiky

38 8&rlz=1T4ASUS_csCZ318&q=obr%c3%a1zek+kyselina+listov%c3%a1

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby Doporuèené postupy Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba Antikoagulační léčba Malý Jaroslav, II. Interní klinika FN Hradec Králové Matýšková Miloslava, Penka Miroslav, Oddělení klinické hematologie FN Brno 1. Úvod V současnosti je známa celá řada klinických

Více

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně Dagmar Lamaczová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. V teoretické části se

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Anémie příznaky dělení

Anémie příznaky dělení Hematopatologie Hematopatologie onemocnění erytrocytů anémie polyglobulie onemocnění leukocytů leukocytóza leukopénie nádory leukémie, mnohočetný myelom onemocnění trombocytů krvácivé stavy (hemoragická

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Zdenka Klapilová

Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Zdenka Klapilová Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta Zdenka Klapilová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Práce se skládá

Více