Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE"

Transkript

1 Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech varování a pokynů na zařízení a také obsažených v tomto návodu k použití. Než začnete přístroj používat, pečlivě si přečtěte celý návod k použití. Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Je to velmi nebezpečné. Při dotyku vnitřních částí přístroje by mohlo dojít k zásahu elektrickým proudem. Přístroj umísťujte vždy horizontálně. Nestabilní umístění přístroje může způsobit jeho poškození. Pokud nebudete přístroj po delší dobu používat, vypojte jej prosím z elektrické sítě. Dbejte také na to, aby jste přístroj nepoužívali s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou. Pokud je přístroj náhle přesunut z chladného místa na horké, může to způsobit problémy. V takovém případě proto přístroj vypněte a znovu jej zapněte zhruba po 1 2 hodinách, kdy se teplota přístroje stabilizuje. Nikdy přístroj neovládejte s mokrýma rukama. Pokud vnikne do přístroje nějaká tekutina, okamžitě přístroj odpojte z elektrické sítě, protože by to mohlo způsobit požár nebo zranění elektrickým proudem. Přístroj umístěte na místo s: o dobrým odvětráváním o vhodnou teplotou o bez přímého slunečního záření o nízkou vlhkostí o nízkými vibracemi Na přístroj nepokládejte žádné těžké předměty 1 2

2 SYMBOLY POUŽITÉ NA SET TOP BOXU Následující kapitola vysvětluje význam symbolů, které jsou umístěné na digitálním přijímači. Logo Digital Video Broadcasting (DVB) Toto logo říká, že je tento přijímač kompatibilní s DVB standardy registrovanými pod registračním číslem Varování pře zásahem elektrickým proudem symbol neotvírat Tento symbol říká, že není dovoleno otvírat přijímač. Pouze oprávněné osoby (technici v servisu) mohou otevírat kryt přístroje. Známka CE Tato známka říká, že tento přijímač je v souladu s nařízeními podle směrnic 89/336/EEC a se zákony členských států vztahujícími se k elektromagnetické kompatibilitě. Dále také říká, že je tento přístroj v souladu s nařízeními podle směrnic 93/68/EEC a se zákony členských států vztahujících se k zařízením s nízkým napětím a elektrické bezpečnosti. Symbol dvojité izolace Tento symbol říká, že je přijímač za normálních podmínek, které jsou uvedené v předešlé kapitole, elektricky bezpečný. OBECNÉ INFORMACE Tento přijímač je vysoce cenově výhodný digitální terestriální přijímač s výkonným jednočipovým procesorem. Je plně kompatibilní se standardy MPEG-2 a DVB-T. Dostupné šířky pásma vysílacích kanálů jsou 7MHz a 8MHz. Programy je možné uchovávat v paměti, i když je přístroj vypnutý. Přístroj nabízí pokročilé mnohojazyčné OSD menu. Přijímač byl navržen podle nejmodernějších technologií a designu, čímž je zaručena jeho vysoká spolehlivost a stabilita. 1. Hlavní funkce Plná kompatibilita s DVB-T a MPEG-2 standardy Poměr stran obrazu 4:3 a 16:9 Teletext a titulky kompatibilní s normou ETSI/EN profilů menu Paměť pro 999 kanálů Podpora 11 jazyků Možnost náhledu více programů Podpora výběru titulků z více jazyků Automatické a ruční vyhledávání kanálů Rodičovský zámek SPDIF digitální audio výstup Podpora sedmi denního elektronického programového průvodce (EPG) Aktualizace software přes RS-232 sériový port Indikátor úrovně a kvality signálu Podpora televizních formátů PAL a NTSC Nízká spotřeba v pohotovostním režimu Nastavení času Funkce automatického vypnutí a zapnutí Podpora napájení antény (5V) 3 4

3 2. Vybalení přístroje Vybalte přístroj a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky: o 1x Dálkový ovladač o 1x Návod k použití o 1x Digitální přijímač CDVBTK360A POPIS PŘÍSTROJE 1. Přední panel 3. Základní ovládání Set top boxu (STB) Každodenní ovládání vašeho přijímače je možné díky uživatelsky přívětivému menu, které se zobrazuje na televizní obrazovce. Toto menu vám pomůže využít naplno váš set-top box, provede vás instalací, správou digitálních kanálů a dalšími funkcemi přijímače a to vše pro vaši pohodu a potěšení při používání vašeho set-top boxu. Všechny funkce je možné nastavovat pomocí dálkového ovladače a tlačítek na předním panelu. Buďte prosím opatrní při instalaci nového firmwaru, protože nový firmware může způsobit změny ve funkcích přijímače. Pokud budete mít během ovládání vašeho přístroje nějaké problémy, zkuste jejich řešení nalézt nejprve v konkrétní kapitole týkající se problémové funkce nebo v kapitole Řešení potíží. Pokud se vám i přesto nepodaří problém vyřešit, kontaktujte vašeho prodejce. POZNÁMKA: Buďte prosím opatrní při instalaci nového firmwaru, protože nový firmware může způsobit změny ve funkcích přijímače. Obrázky a vysvětlení jednotlivých funkcí obsažených v této příručce je pouze referenční. Pokud zde naleznete nějaké chyby nebo nesrovnalosti, obraťte se na svého prodejce. Stand By : Přepínání mezi provozním a pohotovostním režimem. CH-: V průběhu sledování je možné zvolit předchozí kanál, nebo se v menu posunout o úroveň níže. CH+: V průběhu sledování je možné zvolit následující kanál, nebo se v menu posunout o úroveň výše. Displej Senzor pro dálkové ovládání 5 6

4 2. Zadní panel RS232: Připojení k PC pro provedení aktualizace software RF OUT: UHF RF výstup do anténního vstupu na TV RF IN: Vstup pro signál z místního rozvodu kabelové televize nebo z venkovní TV antény V ~ : Síťové napájení ON/OFF: Hlavní vypínač napájení LOOP OUT: Připojení k jinému přijímači (RF smyčka přes výstup z digitálního tuneru) D-AUDIO/L-AUDIO/R-AUDIO: Připojení k TV nebo audio zesilovači TV: Připojení k TV pomocí SCART kabelu VCR: Připojení k VCR (videorekordér) pomocí SCART kabelu ANT IN: Připojení signálu z terestriální antény digitálního vysílání VIDEO: Připojení k TV pomocí RCA konektoru (CVBS výstup do TV) S/P DIF: Digitální audio výstup pro připojení k Hi-Fi systému 7 8

5 3. Dálkové ovládání : : Stiskněte pro přepnutí mezi provozním a pohotovostním režimem : Stiskněte pro dočasné vypnutí zvuku 0-9 : Zadávání požadovaných číslic do vstupního pole nebo výběr TV kanálu RECALL: Stiskněte pro přepnutí zpět na předchozí kanál INFO : Zobrazí informace o aktuálním kanálu MENU : Zobrazí na obrazovce hlavní menu EXIT : Stiskněte pro návrat do předešlého menu nebo opuštění položky OK : Stiskněte pro potvrzení vybrané položky v menu, nebo potvrzení požadované hodnoty : Kurzorové klávesy nahoru/dolů/vlevo/vpravo, stránkování nahoru/dolů, hlasitost +/- p- / p+: V seznamu programů stiskněte toto tlačítko pro posun o stránku směrem nahoru/dolů, v režimu sledování TV kanálu slouží pro změnu kanálů TV/RADIO: Přepínání mezi režimy TV a rozhlas GUIDE : Zobrazení EPG menu FREEZE : Pozastavení a opětovné spuštění obrazu a zvuku FAV: Zobrazení seznamu oblíbených kanálů TV/AV : Přepínání mezi režimy TV a AV AUDIO : Během sledování programu stiskněte pro přepínání jazyků zvuku SUB.T: Stiskem lze vybrat typ DVB titulků (titulky jsou dostupné pouze pokud tuto službu poskytuje poskytovatel DVB vysílání) TEXT : Stiskněte pro vstup do režimu teletextu ASPECT: Tato klávesa slouží pro výběr mezi formáty zobrazení. 9 10

6 4. Instalace Set-top boxu (STB) 4.2 Připojení k TV/VCR pomocí SCART konektoru Tato kapitola vysvětluje instalaci přijímače. Instalaci ostatních zařízení proveďte podle návodu dodaného ke konkrétním zařízením, jako například venkovní anténa. Při připojování dalšího zařízení se vždy nejprve podívejte do příslušné kapitoly návodu k použití pro podrobné informace o instalaci. 4.1 Připojení k TV pomocí RCA konektorů 11 12

7 4.3 Připojení k TV pomocí RF konektoru 4.4 Připojení k jinému set-top boxu (STB) POZNÁMKA: Tento obrázek instalace je pouze uveden jako referenční ukázka. Konektory na předním panelu jiného set-top boxu mohou být jinak rozmístěné nebo mohou být úplně vynechané v závislosti na různých modelech set-top boxu

8 PRVNÍ KROKY 1. Připojte přijímač a přídavná zařízení do síťové zásuvky a zapněte hlavní vypínač do polohy ON. 2. Zvolte AV režim (kanál) na vaší TV. 3. Zapněte set top box (červené tlačítko na dálkovém ovládání) a spusťte vyhledávání kanálů. Upozornění! Před připojením přijímač do elektrické sítě zkontrolujte všechna připojení všech zařízení a také připojení antény. MENU Uživatelské menu nabízí mnoho způsobů jak procházet jednotlivé položky a funkce. Některé klávesy na dálkovém ovládání nabízí přímý přístup k vybraným funkcím. Nejdůležitější klávesy jsou GUIDE, barevné klávesy, klávesa MENU a klávesa OK. Některé klávesy mají více funkcí, což znamená, že se jejich funkce mění v závislosti na aktuálním režimu, v kterém se nacházíte. Ve spodní části obrazovky je vždy uveden aktuální význam jednotlivých kláves. Pokud není jinak definováno, tak následující poznámka vysvětluje způsob, jak je možné procházet jednotlivými částmi uživatelského menu. 1. Použijte klávesy pro pohyb kurzoru z jednoho řádku na druhý směrem nahoru nebo dolů. 2. Použijte klávesy pro pohyb kurzoru směrem doleva nebo doprava. 3. Použijte klávesu OK pro vstup do podmenu. 4. Použijte klávesu EXIT pro opuštění menu a návratu k předchozímu zobrazení. 5. V podmenu: Použijte klávesy nebo pro výběr jedné z přednastavených možností v podmenu. Použijte klávesu OK pro potvrzení výběru. Žluté zvýraznění značí aktivní výběr

9 ZÁKLADNÍ OPERACE 2. Hlavní menu 1. Uvítací obrazovka 1. Po prvním zapnutí přístroje se zobrazí uvítací obrazovka. 2. Stiskněte klávesy pro pohyb mezi položkami. 3. Stiskněte klávesy pro výběr oblasti a jazyku menu. Zvolte tedy požadovanou oblast a jazyk (Česko, Česko) 4. Posuňte se na tlačítko OK a stiskněte klávesu OK na dálkovém ovládání, tím se nastaví požadovaná oblast a jazyk menu a zároveň se také spustí automatické vyhledávání kanálů. Po stisku klávesy Menu se zobrazí hlavní menu. 1. Použijte klávesy pro výběr požadované položky. Je možné vybírat z položek Kanál, Instalace, Nastavení a Nástroje. 2. Stiskněte klávesu OK pro potvrzení vybrané položky 17 18

10 3. Kanál 1. Po vstupu do podmenu Kanál použijte klávesy pro výběr mezi položkami Seznam televizních kanálů, Seznam radiových kanálů, Vymazat všechny oblíbené, Vymazat vše a Přejmenování skupiny. 2. Pro potvrzení vybrané položky stiskněte tlačítko OK. 3. Pro opuštění podmenu stiskněte klávesu EXIT. 3.1 Seznam televizních kanálů Pokud vstoupíte do podmenu Seznam televizních kanálů, zobrazí se následující obrazovka. 1. Mezi jednotlivými programy se můžete pohybovat pomocí kláves. Označením programu se v pravé části obrazovky zobrazí náhled aktuálního programu. 2. Stiskem klávesy OK se spustí přehrávání aktuálního programu v celoobrazovkovém režimu. 3. Po stisku klávesy MENU nebo EXIT dojde k návratu k předešlému menu. 4. Stiskem numerických kláves 1 ~ 4 je možné provést odpovídající funkci v seznamu kanálů

11 3.1.1 Editace Oblíbené 1. Pokud stisknete číselnou klávesu 1 (Editace), můžete provádět editování seznamu programů. 2. Pokud je aktivována funkce Uzamčení menu, musí být při vstupu do podmenu Editace zadáno heslo. 3. V podmenu se pomocí kláves provede výběr požadovaného programu, poté je možné pomocí číselných kláves 1 ~ 5 provést odpovídající funkci. 4. Pomocí kláves nebo se provádí změna skupiny. 5. Pro opuštění menu stiskněte klávesu MENU nebo EXIT. Výběr Pro výběr a označení požadovaného programu stiskněte v režimu Editace klávesu OK. Pro zrušení výběru stiskněte klávesu OK ještě jednou. 1. Pro nastavení oblíbeného programu stiskněte v podmenu Editace číselnou klávesu 1. Zobrazí se výše zobrazený seznam skupin pro výběr skupiny (Skupina 1~8). Stiskněte klávesu nebo pro pohyb mezi jednotlivými skupinami, poté stiskněte klávesu OK pro výběr oblíbené skupiny. Poté budete dotázáni, zda si skutečně přejete přiřadit program do skupiny N ( Přiřadit kanál k Skupina X. Jste si jistí? ). Pro potvrzení zvolte možnost Ano, pro zrušení operace zvolte Ne. 2. Pokud si přejete zrušit oblíbený kanál, stiskněte v podmenu Editace klávesy nebo pro přepnutí mezi oblíbenými skupinami (Místo Všechny kanály se zobrazí název vybrané skupiny) a poté vyberte kanál k vymazání a stiskněte číselnou klávesu 4 pro vymazání kanálu z oblíbené skupiny. Vše Pro výběr všech programů stiskněte klávesu 0. Pro zrušení výběru všech programů stiskněte klávesu 0 ještě jednou

12 Zámek Přeskočit 1. Po stisku numerické klávesy 2 v podmenu Editace se zobrazí dotaz, zda si přejete změnit uzamčení kanálu ( Změnit zámek kanálu. Jste si jistí? ). Pro potvrzení zvolte možnost Ano, pro zrušení operace zvolte Ne. 2. Pokud je označen uzamčený kanál, stiskněte znovu číselnou klávesu 2 pro zrušení zámku (zmizí symbol zámku). 3. Pokud je aktivována funkce Kanálový zámek, pak uzamčené kanály nejsou zobrazeny. Pokud chcete sledovat uzamčený kanál, musíte nejprve zrušit zámek kanálu v hlavním menu (Hlavní menu Systémová nastavení Rodičovský zámek), kde zvolíte odemčení všech uzamčených programů (Kanálový zámek Vypnuto). 1. Po stisku numerické klávesy 3 se zobrazí dotaz, zda si přejete změnit přeskakování kanálu ( Změnit přeskakování kanálu. Jste si jistí? ). Pro potvrzení zvolte možnost Ano, pro zrušení operace zvolte Ne. Pokud je zvoleno Ano, pak bude tento kanál při procházení jednotlivými kanály přeskakován. 2. Pokud je označen již přeskakovaný kanál, stisknutím číselné klávesy 3 a potvrzením možnosti Ano dojde ke zrušení přeskakování. (zmizí symbol přeskakování)

13 Vymazat Přejmenovat 1. Po stisku numerické klávesy 4 se zobrazí dotaz, zda si přejete vymazat vybraný kanál ( Vymazat kanál. Jste si jistí? ). Pro potvrzení zvolte možnost Ano, pro zrušení operace zvolte Ne. 1. Pod číselnou klávesou 5 je skryta funkce pro přejmenování kanálů. Po stisku numerické klávesy 5 se zobrazí nové okno sloužící pro přejmenování vybraného kanálu. 2. Pro pohyb mezi jednotlivými znaky použijte kurzorové klávesy. Potvrzení požadovaného znaku se provede klávesou OK. 3. Po zadání nového názvu kanálu se přesuňte na tlačítko OK a stiskněte klávesu OK, tím se uloží nový název kanálu. 4. Pro zrušení operace přejmenování kanálu se přesuňte na tlačítko ESC a stiskněte klávesu OK nebo přímo stiskněte klávesu EXIT

14 3.1.2 Vyhledat Třídit 1. Pod číselnou klávesou 2 je v podmenu Seznam televizních kanálů skryta funkce pro vyhledávání kanálů. Po stisku numerické klávesy 2 se zobrazí nové okno sloužící pro nalezení požadovaného kanálu podle jeho názvu. 2. Pro pohyb mezi jednotlivými znaky použijte kurzorové klávesy. Potvrzení požadovaného znaku se provede klávesou OK. 3. Po zadání požadovaného názvu kanálu (stačí pouze první písmeno) se přesuňte na tlačítko OK a potvrďte klávesou OK, tím se vyhledají všechny kanály, které mají název začínající na zadané znaky. 4. Pro zrušení operace vyhledávání kanálu stiskněte klávesu EXIT. 1. V podmenu Seznam televizních kanálů je pod číselnou klávesou 3 je skryta funkce pro třídění kanálů. 2. Po stisku klávesy 3 se zobrazí dialogové okno sloužící pro třídění kanálů. 3. Kanály je možné setřídit podle několika kritérií. Je možné kanály setřídit podle toho, jak byly vyhledány (Původní), abecedně podle názvu (Jméno (A-Z), Jméno(Z-A)), podle FTA nebo podle zámku (Zámek), což znamená, že uzamčené kanály budou zařazeny na konec seznamu kanálů. 4. Potvrzení vybrané možnosti se provede vždy stiskem klávesy OK. 5. Před opuštěním menu Seznam televizních kanálů se zobrazí dotaz, zda si skutečně přejete uložit nové pořadí kanálů ( Změnit pořadí kanálu. Jste si jistí? ). Pro uložení nového pořadí zvolte možnost Ano, pro zrušení zvolte Ne

15 3.1.4 Přesun 3.2 Seznam radiových kanálů Operace a funkce v seznamu radiových kanálu jsou stejné jako v seznamu televizních kanálů, proto se při práci se seznamem radiových kanálů řiďte instrukcemi určenými pro seznam televizních kanálů. 3.3 Vymazat všechny oblíbené 1. Pod číselnou klávesou 4 je skryta funkce pro přesun kanálů. Po stisku numerické klávesy 4 se vedle názvu vybraného kanálu zobrazí značka přesunu. 2. Poté můžete pomocí kurzorových šipek přesunout vybraný kanál na požadované místo. Poté váš výběr potvrďte stiskem klávesy OK. Po stisku klávesy OK se zobrazí dotaz, zda si skutečně přejete provést přesun kanálu ( Změnit pořadí kanálu. Jste si jistí? ), pro potvrzení zvolte Ano, pro zrušení zvolte Ne. Tato operace provede vymazání všech oblíbených televizních i radiových kanálů ze seznamu kanálů. Pokud v menu Kanál zvolíte položku Vymazat všechny oblíbené a stisknete klávesu OK, pak se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete vymazat všechny oblíbené kanály ( Pozor! Skutečně vymazat všechny oblíbené kanály? ). Pro vymazání zvolte Ano, pro zrušení zvolte Ne. 3.4 Vymazat vše Tato operace provede vymazání všech televizních i radiových kanálů. Pokud v menu Kanál zvolíte položku Vymazat vše a stisknete klávesu OK, pak se zobrazí dialogové okno pro zadání hesla. Přednastavené heslo z výroby je Po zadání správného hesla se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete vymazat všechny kanály ( Pozor! Skutečně vymazat všechny kanály? ). Pro vymazání zvolte Ano, pro zrušení zvolte Ne. 3.5 Přejmenování skupiny Poslední položkou podmenu Kanál je položka Přejmenování skupiny, která slouží pro přejmenování oblíbených skupin kanálů. Po potvrzení položky klávesou OK se zobrazí seznam oblíbených skupin. Přejmenování se provádí obdobně jako přejmenování kanálů

16 4. Instalace Pokud vstoupíte do podmenu Instalace, zobrazí se následující obrazovka. Pohyb mezi jednotlivými položkami menu Instalace se provádí pomocí kurzorových šipek. Potvrzení vybrané položky se provádí stiskem klávesy OK. 4.1 Automatické hledání Pokud vstoupíte do podmenu Automatické hledání, zobrazí se následující obrazovka. (Pokud je aktivována funkce Uzamčení menu, je třeba nejprve zadat heslo. Přednastavené heslo je 0000.) 1. U položky Režim vyhledávání je možné pomocí kurzorových kláves vybrat mezi možnostmi vyhledat všechny kanály ( Vše ) nebo jen nové kanály ( Pouze nové ). 2. Poté se přesuňte na tlačítko Vyhledávání a stiskněte klávesu OK, tím se spustí vyhledávání kanálů, které se po skončení vyhledávání automaticky uloží do seznamu kanálů. 3. Pro opuštění menu Auto Scan stiskněte klávesu EXIT. Poznámka: Před zahájením vyhledávání kanálů je třeba nastavit správnou oblast. To se provede v menu Nastavení Region a čas Region Česko

17 4.2 Kanálové prohledávání Pokud vstoupíte do podmenu Kanálové prohledávání, zobrazí se následující obrazovka. 4. Po provedení všech požadovaných nastavení se přesuňte na položku Vyhledávání a stiskněte klávesu OK, tím se spustí vyhledávání kanálů. 5. Pro opuštění menu Auto Scan stiskněte klávesu EXIT. 4.3 Nastavení tuneru Pokud vstoupíte do podmenu Nastavení tuneru, zobrazí se následující obrazovka. Nastavení tuneru slouží pro zapnutí ( Zapnuto ) nebo vypnutí ( Vypnuto ) napájení antény tuneru. 1. Při kanálovém prohledávání je možné zvolit mezi dvěma režimy. Je možné vyhledávat podle kanálu ( Kanálově ) nebo podle frekvence ( Frekvenčně ). 2. Pokud je zvolený režim Kanálově, pak je možné prohledávat pásma UHF nebo VHF. Pokud je prohledávané pásmo typu UHF, je prováděno vyhledávání mezi kanály č. 21 až 69. Pokud je prohledáváno pásmo VHF, pak jsou prohledávány kanály č. 2 až 12 (může se měnit podle oblasti). 3. V případě, že je zvolen režim Frekvenčně, pak je možné nastavovat frekvenci a šířku pásma. Pro nastavení frekvence je třeba potvrdit položku Frekvence klávesou OK a poté nastavit požadovanou hodnotu pomocí kláves. Posun mezi jednotlivými znaky se provádí klávesami. Potvrzení zadané hodnoty se provede klávesou OK. Šířka pásma se mění pomocí kláves

18 5. Systémová nastavení Pokud v hlavním menu zvolíte položku Nastavení a stisknete klávesu OK, zobrazí se následující obrazovka. Pohyb mezi jednotlivými položkami podmenu Systémová nastavení se provádí pomocí kurzorových šipek. Potvrzení vybrané položky se provádí stiskem klávesy OK. 5.1 Jazyk menu Pokud vstoupíte do podmenu Jazyk menu, zobrazí se následující obrazovka. Pomocí kurzorových kláves můžete zvolit požadovaný jazyk menu. Pro opuštění podmenu Jazyk menu stiskněte klávesu EXIT

19 5.2 Video nastavení Pokud vstoupíte do podmenu Video nastavení, zobrazí se následující obrazovka. Podmenu Video nastavení slouží pro nastavení formátu zobrazení a dalších video nastavení. 4. Položka LCN mód je určena pro povolení nebo zakázání funkce řazení kanálů podle jejich logického čísla. Je možné volit mezi možnostmi Zapnuto nebo Vypnuto. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek. 5. Položka RF Systém je určena pro nastavení režimu zobrazení RF výstupu. Je možné volit mezi možnostmi NTSC, PAL-BG, PAL-I nebo PAL-DK. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek. 6. Položka RF Kanál slouží pro nastavení čísla kanálu RF výstupu. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek, nebo je možné po stisku klávesy OK pomocí numerických kláves přímo zadat požadované číslo kanálu. Po zadání čísla se potvrzení provede stiskem klávesy OK. 7. Pro opuštění menu TV systém stiskněte klávesu EXIT. 1. Položka Režim zobrazení je určena pro přepínání mezi režimy zobrazení. Je možné zvolit mezi možnostmi Automaticky, PAL nebo NTSC. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek. 2. Položka Poměr stran slouží pro nastavení poměru stran zobrazení videa. Je možné vybrat mezi možnostmi 4:3LB, 4:3PS nebo 16:9. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek. 3. Položka Video výstup je určena pro nastavení režimu výstupu videa. Je možné volit mezi možnostmi CVBS+RGB nebo CVBS+S-Video. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek

20 5.3 Region a čas Pokud vstoupíte do podmenu Region a čas, zobrazí se následující obrazovka. 4. Položky Datum a Čas jsou dostupné pouze pokud je položka GMT volba času nastavena na hodnotu Vypnuto. Poté je možné pomocí kurzorových šipek přímo nastavit aktuální datum a čas. 5. Pokud je u položky GMT volba času nastaveno Podle regionu, pak je datum i čas nastaveno automaticky podle aktuálního regionu. 6. Položka Letní čas je dostupná pouze pokud je položka GMT volba času nastavena na hodnotu Podle regionu. Poté je možné pomocí kurzorových šipek zapnout ( Zapnuto ) nebo vypnout ( Vypnuto ) automatický letní čas. 7. Položka Zobrazení času je slouží pro zapnutí nebo vypnutí funkce zobrazení času na obrazovce. Nastavení se provádí pomocí kurzorových šipek. 8. Pro opuštění menu Region a čas stiskněte klávesu EXIT. 1. Položka Region je určena pro nastavení země, ve které se nacházíte. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek. Správné nastavení je důležité zejména pro vyhledávání kanálů. 2. Položka GMT volba času slouží povolení uživatelského nastavení času. Je možné vybrat mezi možnostmi Vypnuto, Uživatelská nastavení nebo Podle regionu. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek. 3. Položka Časové pásmo je dostupná pouze pokud je položka GMT volba času nastavena na hodnotu Uživatelská nastavení. Pomocí kurzorových šipek je pak možné s krokem půl hodiny nastavit hodnotu časového pásma v rozmezí -12:00 ~ +12:

21 5.4 Nastavení časovače Automatické zapnutí Pokud vstoupíte do podmenu Nastavení časovače a poté do dalšího podmenu Automatické zapnutí, zobrazí se následující obrazovka. Menu Automatické zapnutí slouží k nastavení automatického zapnutí set top boxu. 1. V pravém horním rohu podmenu Automatické zapnutí jsou zobrazeny aktuální datum a čas. Pokud je zobrazený čas nesprávný, opravte jej prosím v podmenu Region a čas. 2. Položka Číslo časovače udává pořadové číslo časovače. Je tedy možné nastavit až 8 událostí. 3. Položka Režim časovače slouží k nastavení požadovaného režimu. Je možné zvolit mezi možnostmi Vypnuto, Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně. Výběr se provádí pomocí kurzorových šipek. 4. Položka Služba slouží pro nastavení, zda se po zapnutí zobrazí vybraný televizní kanál ( TV ) nebo radiový kanál ( Radio ). 5. Položka Spouštěcí kanál slouží pro nastavení konkrétního televizního nebo radiového kanálů, který bude zobrazen po naplánovaném spuštění set top boxu. Označte položku Spouštěcí kanál a poté stiskněte klávesu OK na dálkovém ovladači, zobrazí se seznam kanálů, z kterého pomocí kurzorových kláves vyberte požadovaný kanál. Potvrzení potvrďte opět klávesou OK. 6. Položky Měsíc a Datum slouží pro přímé nastavení konkrétního měsíce a dne. Výběr se provádí pomocí kurzorových kláves. 7. Položka Den je dostupná pouze tehdy, pokud je položka Režim časovače nastavena na hodnotu Týdně. Poté je možné pomocí kurzorových kláves zvolit jeden z dnů v týdnu: Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota a Neděle. 8. Položka Čas slouží pro nastavení času, kdy se má digitální přijímač automaticky zapnout. Označte položku Čas a stiskněte klávesu OK, poté je možné pomocí numerických kláves zadat požadovaný čas. Potvrzení se provede klávesou OK. 9. Po nastavení všech potřebných hodnot stiskněte klávesu EXIT, zobrazí se dotaz, zda si přeje aktuální nastavení uložit ( Ukončit a uložit? ), pro potvrzení zvolte možnost Ano, pro zrušení zvolte Ne. Pokud zvolíte Ano, nastavený časovač se uloží a v nastavenou dobu se pak set top box automaticky spustí a zobrazí se nastavený kanál. Pokud zvolíte Ne, dojde pouze k opuštění podmenu Automatické zapnutí

22 5.4.2 Automatické vypnutí Pokud vstoupíte do podmenu Nastavení časovače a poté do dalšího podmenu Automatické vypnutí, zobrazí se následující obrazovka. Menu Automatické vypnutí slouží k nastavení automatického vypnutí set top boxu po předem nastaveném čase. 5.5 Nastavení OSD menu Pokud vstoupíte do podmenu Nastavení OSD menu, zobrazí se následující obrazovka. 1. Položka Automatické vypnutí slouží pro nastavení času, po kterém se má digitální přijímač automaticky vypnout. Pomocí kurzorových kláves vyberte požadovanou hodnotu z možností Off (vypnuto), 10 min, 30 min, 60 min, 90 min nebo 120 min. Potvrzení proveďte klávesou OK, tím se zároveň také spustí odpočítávání. 2. Po spuštění odpočítávání se v položce Zbývající čas zobrazuje aktuální čas, který zbývá do vypnutí přístroje. Tato položka má pouze informativní charakter, nelze ji nijak měnit. 3. Pro opuštění menu Automatické vypnutí stiskněte klávesu EXIT. 1. Položka Obraz s titulky slouží pro nastavení zobrazení titulků. Pomocí kurzorových kláves vyberte požadovanou hodnotu z možností Standardní, Teletext nebo Vypnuto. Titulky budou zobrazeny pouze tehdy, pokud jsou na aktuálním kanálu vysílány a v položce Obraz s titulky je zvolena možnost Standard. 2. Položka Průhlednost OSD menu slouží pro nastavení průhlednosti (transparentnosti) OSD menu. Pomocí kurzorových kláves vyberte požadovanou hodnotu z 5 možností Vyp (menu není průhledné), 10%, 20%, 30%, 40% nebo 50%

23 3. Položka Styl OSD menu slouží pro nastavení grafického stylu OSD menu. Je možné zvolit mezi hodnotou Styl 1 a Styl Položka Nahrát standardní OSD nastavení je určena k načtení přednastaveného nastavení OSD menu. 5. Pro opuštění menu Nastavení OSD menu stiskněte klávesu EXIT. 5.6 Rodičovský zámek V podmenu Rodičovský zámek je možné nastavit heslo pro uzamčení části menu Instalace nebo také heslo pro uzamčení kanálů (Postup pro zamčení kanálů naleznete v kapitole Editace část Zámek ). V této kapitole bude ukázáno, jak lze nastavit nebo opravit heslo. Pro vstup do podmenu Rodičovský zámek je třeba nejprve zadat heslo. Z výroby je přednastaveno heslo Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se následující obrazovka. 1. Položka Uzamčení menu určuje, zda je třeba při vstupu do položek menu Instalace nejprve zadat heslo. Možnost Zapnuto znamená, že při vstupu do těchto položek je třeba zadat heslo. Pokud je zvolena možnost Vypnuto, pak jsou všechna menu odemčená a pro vstup není třeba heslo. 2. Položka Kanálový zámek slouží pro nastavení, zda je možné sledovat i uzamčené kanály. Pokud je nastavena možnost On, pak není možné sledovat uzamčené kanály ( Seznam kanálů Editace Zámek ). Pokud je zvolena možnost Vypnuto, pak je možné sledovat i uzamčené kanály. 3. Položka Nové heslo slouží pro nastavení nového hesla. Pro nastavení nového hesla označte položku Nové heslo a poté stiskněte klávesu OK. Poté je možné pomocí numerických kláves přímo zadat nové heslo. Jakmile jsou zadány čtyři číslice, kurzor automaticky přeskočí na položku Potvrdit heslo, kde je třeba zadat nové heslo ještě jednou. Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se informace, že heslo bylo úspěšně změněno ( Heslo bylo úspěšně změněno ). Po uložení nového heslo dojde automatiky k návratu do menu Systémová nastavení. 4. Pro opuštění menu Rodičovský zámek stiskněte klávesu EXIT

24 6. Nástroje Pokud v hlavním menu zvolíte položku Nástroje a stisknete klávesu OK, zobrazí se následující obrazovka. Pohyb mezi jednotlivými položkami podmenu Nástroje se provádí pomocí kurzorových šipek. Potvrzení vybrané položky se provádí stiskem klávesy OK. 6.2 Hry Pokud vstoupíte do podmenu Hry, zobrazí se nabídka tří her Tetris, Had a Othello. Základní instrukce k ovládání 1. Tetris Posuňte se na položku Nastavení a pomocí kurzorových kláves nastavte požadovanou třídu (rychlost) hry. Poté se přesuňte na položku Spustit a stiskněte klávesu OK, tím se spustí hra. Pro opuštění hry se přesuňte na položku Opustit a poté stiskněte klávesu OK. Během hry: Kurzorové klávesy Pohyb vlevo a vpravo Kurzorová klávesa Otáčení jednotlivých útvarů Kurzorová klávesa Rychlejší posun dolů Klávesa OK Pauza / Spuštění hry Klávesa EXIT Ukončení hry a návrat do předešlého menu 6.1 Informace o přijímači Po vstupu do podmenu Informace o přijímači se zobrazí základní informace o digitálním přijímači. Pro opuštění tohoto menu stiskněte klávesu EXIT. 2. Had Posuňte se na položku Nastavení a pomocí kurzorových kláves nastavte požadovanou třídu (rychlost) hry. Poté se přesuňte na položku Spustit a stiskněte klávesu OK, tím se spustí hra. Pro opuštění hry se přesuňte na položku Opustit a stiskněte klávesu OK. Během hry: Kurzorové klávesy Ovládání hada Klávesa OK Pauza / Spuštění hry Klávesa EXIT Ukončení hry a návrat do předešlého menu 47 48

25 3. Othello Posuňte se na položku Nastavení a pomocí kurzorových kláves nastavte požadovanou třídu (stupeň obtížnosti) hry. Poté se přesuňte na položku Spustit a stiskněte klávesu OK, tím se spustí hra. Pro opuštění hry se přesuňte na položku Opustit a stiskněte klávesu OK. Během hry: Kurzorové klávesy Pohyb mezi políčky Klávesa OK Umístění tečky Klávesa EXIT Ukončení hry a návrat do předešlého menu 6.3 Nahrát tovární nastavení Položka Nahrát tovární nastavení slouží k načtení výrobního nastavení přístroje. 1. Pokud označíte položku Nahrát tovární nastavení a stisknete klávesu OK, zobrazí se dialogové okno pro zadání hesla, heslo z výroby je Po správném zadání hesla se zobrazí varování Tato operace nahraje standardní nastavení a vymaže všechny kanály přidané uživatelem. Pokračovat?. 3. Pokud zvolíte možnost Ano, všechna nastavení a parametry přístroje se nastaví na původní hodnoty z výroby. Vždy si prosím pečlivě promyslete použití této funkce. 4. Pokud během kroku 1 nebo 2 stisknete klávesu EXIT, dojde k opuštění aktuálního menu a nedojde k žádné změně

26 6.4 Aktualizace přes RS-232) Menu Aktualizace přes RS-232 je určeno pro aktualizaci firmware set top boxu. Pro vstup do tohoto menu je třeba nejprve zadat heslo, po správném zadání hesla se zobrazí následující obrazovka. 3. Před spuštěním samotné aktualizace je třeba propojit řídící set top box (z kterého se provádí aktualizace) s podřízeným STB (je aktualizován). Propojení se provádí pomocí kabelu s konektory RS-232. Poté zapněte podřízený set top box, na tomto přijímači není třeba provádět žádná další nastavení. Po zapnutí podřízeného přijímače se na řídícím set top boxu přesuňte v menu Aktualizace přes RS-232 na položku Spustit a klávesou OK spusťte aktualizaci. 4. Pokud je v položce Způsob aktualizace nastavena možnost Bod-Více bodů, pak je položka Typ aktualizace nedostupná a její hodnota je přednastavena na Vše. Opět je třeba nejprve propojit řídící set top box se všemi podřízenými STB. Poté se na řídícím STB přesuňte v menu Upgrade By RS-232 na položku Spustit a stiskněte klávesu OK. Následně zapněte všechny podřízené set top boxy a stiskněte klávesu OK ještě jednou, čímž dojde ke spuštění aktualizace. 5. Pro opuštění menu Aktualizace přes RS-232 stiskněte klávesu EXIT. 1. Položka Způsob aktualizace slouží k nastavení způsobu aktualizace. Možnost Bod-Bod znamená, že jeden set top box (STB) je použit pro aktualizaci jiného STB. Možnost Bod-Více bodů znamená, že jeden STB je použit k současné aktualizaci několika jiných set top boxů. 2. Položka Typ aktualizace slouží pro nastavení režimu aktualizace a je dostupná pouze tehdy, pokud je v položce Způsob aktualizace nastavena možnost Bod-Bod. Poté je tedy pomocí kurzorových kláves možné zvolit režim aktualizace z možností Vše, Kód, Logo, Pásmo nebo Databáze

27 7. Horké klávesy 7.1 Pohotovostní režim (klávesa ) 1. Stiskem klávesy je možné přepnout přístroj do pohotovostního režimu. 2. Pokud je během pohotovostního režimu tato klávesa opět stištěna, dojde ke spuštění přístroje, který bude pokračovat v přehrávání naposledy sledovaného kanálu. 3. Uživatel může také ukončit pohotovostní režim tím, že odpojí přístroj z elektrické sítě. 7.4 Seznam kanálů (klávesa OK) V celoobrazovkovém režimu je možné stiskem klávesy OK zobrazit seznam kanálů. Pro práci se seznamem kanálu se prosím řiďte instrukcemi v kapitole 3.1. Při zobrazení seznamu kanálů slouží tlačítko OK pro spuštění označeného kanálu. 7.5 Audio (klávesa AUDIO) 7.2 Numerické klávesy (klávesy 1~9) Při sledování kanálů v celoobrazovkovém režimu slouží numerické klávesy pro přepínání mezi kanály. Po stisku příslušné číselné klávesy se automaticky po 2 vteřinách zobrazí odpovídající kanál. Pokud nechcete čekat 2 vteřiny, je možné stisknout požadované číslo kanálu a poté ihned klávesu OK, tím se okamžitě zobrazí odpovídající kanál. 7.3 TV/RADIO (klávesa TV/RADIO) Během TV režimu (jsou sledovány televizní kanály) slouží tato klávesa pro přepnutí do Radio režimu (jsou přijímány radiové kanály). Naopak během Radio režimu slouží tato klávesa k přepnutí na TV režim. V celoobrazovkovém režimu se po stisku klávesy AUDIO zobrazení okno Nastavení audia, které slouží pro nastavení zvuku. Položka Zvuk slouží pro nastavení režimu zvuku, je možné zvolit mezi možnostmi Stereo, Levý nebo Pravý. Položka Audio stopa je určena pro nastavení zvukové stopy (pokud je aktuální kanál vysílán ve více zvukových stopách). Přepínání se provádí kurzorovými klávesami. Zrušení okna Nastavení audia se provede stiskem klávesy EXIT

28 7.6 EPG (klávesa GUIDE) 7.7 Oblíbené kanály (klávesa FAV) 1. Po stisku klávesy FAV se zobrazí seznam oblíbených skupin kanálů. Pomocí kurzorových kláves vyberte požadovanou skupinu a výběr potvrďte klávesou OK. 2. Poté je zobrazen první kanál z vybrané skupiny. Pro přepínání mezi kanály vybrané oblíbené skupiny použijte kurzorové klávesy. 3. Pro návrat zpět ke všem kanálům stiskněte během celoobrazovkového režimu klávesu OK, tím se zobrazí seznam kanálů, kde pomocí kurzorových kláves nastavte zobrazení všech kanálů ( Všechny kanály ). Pro opuštění seznamu kanálů stiskněte klávesu EXIT. 1. Set top box CDVBTK360A nabízí elektronický programový průvodce (EPG), který vám usnadní orientaci v jednotlivých vysílaných kanálech a programech a zároveň také nabízí řadu informací o vysílaných programech. Základní informace, které EPG nabízí jsou seznam kanálů, názvy aktuálně vysílaných programů, časy začátků a konců jednotlivých programů a také televizní nebo radiový program. 2. Zobrazení EPG se provádí stiskem klávesy GUIDE. Pohyb v EPG menu se provádí pomocí kurzorových kláves. Stiskem klávesy OK se zobrazí detailní informace o označeném programu. 3. Po stisku numerické klávesy 1 se zobrazí kompletní televizní nebo radiový program pro označený kanál. 4. Opuštění EPG menu se provádí stiskem klávesy MENU nebo EXIT. 7.8 Režimy TV/AV (klávesa TV/AV) Klávesa TV/AV slouží pro přepínání mezi režimy TV a VCR. Pokud při celoobrazovkovém TV režimu stisknete klávesu TV/AV, dojde k přepnutí do režimu VCR. Pokud stisknete tuto klávesu během VCR (AV) režimu, dojde k přepnutí do TV režimu tedy sledování digitálních kanálů. 7.9 Ztlumení (klávesa ) Klávesa slouží k dočasnému vypnutí zvuku. Pro vypnutí zvuku stiskněte tuto klávesu, zvuk je ztlumen a na obrazovce se objeví symbol ztlumeného zvuku. Obnovení zvuku se provede opětovným stiskem klávesy

29 7.10 Pozastavení/Spuštění (klávesa FREEZE) 7.13 Titulky (klávesa SUB.T) Klávesa FREEZE slouží k dočasnému pozastavení obrazu. Pokud ji v celoobrazovkovém režimu stisknete, dojde k pozastavení obrazu (zvuk normálně běží dál). Opětovné spuštění obrazu se provede opětovným stiskem klávesy FREEZE Poslední volba (klávesa RECALL) Klávesa RECALL slouží k přímému přepnutí na naposledy přehrávaný kanál Informace o programu (klávesa INFO) Klávesa INFO slouží k zobrazení informací o aktuálním programu. Pokud při celoobrazovkovém režimu stisknete tuto klávesu, zobrazí se informace o aktuálně vysílaném programu ( Nyní ) a následně vysílaném programu ( Další ). Dalším stiskem klávesy INFO se zobrazí informace o aktuálním kanálu. 1. Klávesa SUB.T slouží pro nastavení DVB titulků. Po stisku této klávesy v celoobrazovkovém režimu se zobrazí okno Obraz s titulky. 2. Položka Obraz s titulky slouží k nastavení formátu titulků, je možné volit z možností Vypnuto, Standardní a Teletext. Výběr se provádí pomocí kurzorových kláves. 3. Pokud kanál vysílá titulky, pak je dostupná i položka Titulky a slouží pro nastavení jazyku titulků Teletext (klávesa TEXT) Klávesa TEXT slouží k zobrazení teletextu. Funkce teletextu je dostupná pouze tehdy, pokud vysílaný kanál obsahuje teletextová data Poměr stran (klávesa ASPECT) Klávesa ASPECT slouží pro nastavení poměru stran. Je možné volit mezi formáty 16:9, 4:3LB nebo 4:3PS. Přepínání mezi jednotlivými formáty se provádí opakovaným stiskem klávesy ASPECT

30 TECHNICKÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Tuner Vstupní frekvence 174~ 860MHz Šířka pásma 7 ~ 8MHz Vstupní impedance 75Ω Režim 2K / 8K Ochrana FEC 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 Vstupní úroveň -25 ~ -85dBm Video a Audio Video standard ISO/IEC ,MPEG-2 Video formát PAL/NTSC Poměr stran 4:3, 16:9 Rozlišení videa (PAL), (NTSC) Audio standard ISO/IEC Režim audia Levý / Pravý / Stereo Pracovní podmínky Pracovní teplota 0~ 40 C Přední panel RF vstup Konektor typu IEC RF smyčka přes výstup Konektor typu IEC RCA výstup 2xRCA, 1xVideo, 1xD-Audio Digitální výstup S/P DIF, S-VIDEO RS-232 sériový port Typ DB-9, rychlost bps Ostatní Napájecí napětí V Příkon Max. 15W Problém Možná příčina Řešení LED dioda na předním panelu nesvítí. Není vidět žádný obraz nebo slyšet zvuk. Černá nebo bílá obrazovka. AC síťový přívod je odpojen. Špatné spojení mezi video/audio výstupem set top boxu a vstupem na TV. Špatné připojení digitální antény. Špatně nasměrovaná digitální anténa. Žádný nebo jen velmi slabý signál. Špatné nastavení informací o kanálech v menu. Aktuální režim vaší TV je odlišný od režimu set top boxu. Připojte správně síťový přívod do elektrické zásuvky. Zkontrolujte spojení mezi set top boxem a TV, případně proveďte toto propojení znovu a správně pomocí SCART kabelu, RCA kabelu nebo RF kabelu. Připojte kabel od antény správně. Zkuste změnit směr digitální antény. Zkontrolujte všechny propojovací kabely, nastavení TV a jiných zařízení připojených mezi přijímač a TV a zkontrolujte také anténu. Proveďte potřebná nastavení znovu a správně. Na vaší TV použijte režim AV.

31 Nefunguje dálkové ovládání. Zobrazené menu je špatně čitelné. Set top box nepracuje. Jsou vybité baterie. Fluorescentní světlo ruší signál dálkového ovládání. Dálkové ovládání je nesprávně nasměrováno. Příliš vysoký jas a kontrast nastavený na TV. Přístroje se během vykonávání nějaké operace zablokoval. Vyměňte baterie. Vypněte rušivé světlo. Mezi set top boxem a dálkovým ovládání musí být volný prostor. Snižte hodnotu jasu a kontrastu na vaší TV. Odpojte napájecí kabel z elektrické sítě a poté jej znovu připojte. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač Návod k obsluze FaVal Aquila T 200 Digitální terestriální přijímač Digitální terestriální přijímač FaVal Aquila T 200 2 Obsah 1. Bezpečnostní instrukce...3 2 Popis přístroje...5 2.1 Přední panel...5 2.2

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č.

Návod k obsluze. Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD. Ref. č. Návod k obsluze Přijímač pozemního digitálního vysílání s vysokým rozlišením obrazu + USB 2.0 (HD vysílání) OPTEX 8891 HD Ref. č.: 708891 OBSAH ZAČÍNÁME... Str. 3 POPIS... Str. 4 a) Přední strana... Str.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

Přijímač digitální pozemní televize

Přijímač digitální pozemní televize Přijímač digitální pozemní televize EVOLVE DVB-T Uživatelská příručka PROG POWER LOCK STANDBY Před prvním použitím přijímače si důkladně přečtěte tento návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.

Více

Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T

Návod k obsluze OPTEX ORT 8840-T Návod k obsluze DVB- T přijímač s vstupem USB 2.0 OPTEX ORT 8840-T REF : 708840 Obsah Začínáme se zařízením strana 3 Popis zařízení strana 4 Přední část strana 4 Zadní část strana 4 Dálkový ovladač strana

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky Uţivatelská příručka FT-8100 HD Česky VAROVÁNÍ!!! S funkcionalitou USB paměti u modelu FT-8100 HD uţivatel můţe nahrávat a přehrávat na externí USB zařízení, jako je např. USB Flash Disk nebo externí USB

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více