Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0"

Transkript

1 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

2 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected Touch. Abyste z navigačního systému vytěžili co nejvíce, používejte ho správným způsobem. K tomu Vám pomůže tento dokument, ve kterém naleznete podrobný popis navigačního softwaru. Jak pracovat s navigačním systémem igo zjistíte snadno v praxi, nicméně přesto doporučujeme si tento manuál prostudovat, abyste správně porozuměli všem oknům a funkcím. 2

3 Obsah 1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění Začínáme Navigační menu Tlačítka a další ovládací prvky na displeji Práce s tlačítky Další způsoby dotykového ovládání Stránka mapy Navigační mapa Označení aktuální polohy Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě Objekty na mapě Ulice a silnice Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek Náhled křižovatky Služby u výjezdů z dálnice Typy 3D objektů Zobrazení aktivní trasy Dopravní události Práce s mapou Rychlá nabídka Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?) Silniční navigace Výběr cílového bodu trasy Zadání adresy nebo částečné adresy Zadání celé adresy Zadání cíle v podobě středu požadované ulice Zvolení cíle v podobě křižovatky Zvolení cíle v podobě centra města či obce Zadání adresy prostřednictvím poštovního směrovacího čísla Tipy pro rychlé zadávání adresy Výběr adresy z nabídky bodů zájmu Rychlé hledání bodu zájmu Hledání bodu zájmu prostřednictvím předvolených kategorií Hledání bodu zájmu podle kategorie Hledání bodu zájmu podle názvu Výběr asistenční služby v okolí z nabídky Where Am I?/Kde jsem? Zvolení cíle v podobě bodu na mapě Výběr cíle z nabídky oblíbených míst

4 3.1.5 Výběr nejpravděpodobnějšího cíle (funkce Smart history/inteligentní historie) Výběr některého z naposledy zvolených cílů v historii Zadání souřadnic cílového bodu Sestavení trasy na základě seznamu cílových bodů (Create Route/Vytvořit trasu) Zobrazení celé trasy na mapě Kontrola parametrů trasy a funkce vztahující se k trase Úprava trasy Výběr nového cílového bodu pro již existující trasu: nová trasa, trasový bod nebo cílové místo Nastavení nového výchozího bodu trasy Úprava seznamu cílových bodů (funkce Edit Route/Upravit trasu) Pozastavení aktivní trasy Zrušení aktivní trasy Prohlížení alternativních návrhů při plánování trasy Prohlížení alternativních návrhů pro již existující trasu Nastavení typů silnic pro plánování trasy Uložení polohy do nabídky oblíbených míst Úprava informací o oblíbeném cílovém místě Uložení polohy na mapě jako výstražný bod Úprava výstražného bodu Přehrání simulace trasy Navigace mimo silnici Výběr cílového bodu trasy Navigace nezávisle na silnici Informace o pracovním prostředí navigace Koncepty Inteligentní zoom Denní a noční režim barev Náhled při jízdě tunelem Výpočet a přepočítání trasy Úsporná trasa Rychlostní kamery a další upozornění na blížící se místa Upozornění na maximální povolenou rychlost Dopravní informace v režimu plánování trasy Online dopravní informace Nabídka nastavení Zvuk a výstrahy Vlastní nastavení rychlé nabídky Dopravní nastavení Nastavení trasy Uživatelské profily

5 5.2.6 Nastavení mapy Nastavení vizuální navigace Nastavení displeje Regionální nastavení Nastavení cestovních informací Slovníček pojmů Informace o copyrightu

6 1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění Tento navigační systém se zabudovaným GPS přijímačem Vám pomůže najít cestu do cíle. Protože systém igo nepřenáší informace o Vaší poloze, nemohou Vás ostatní při jeho používání sledovat. Je velmi důležité, abyste sledovali navigační displej pouze ve chvílích, kdy je to bezpečné. Řidič(ka) vozidla by měl(a) provést veškerá potřebná nastavení navigace igo ještě před začátkem cesty. Proto si naplánujte trasu ještě před odjezdem a pokud je třeba trasu změnit, zastavte. Vždy se řiďte dopravními značkami a sledujte dopravní situaci. Pokud se odchýlíte od požadované trasy, navigace igo změní navigační pokyny v závislosti na nové situaci. 6

7 2 Začínáme Navigační systém igo je navržen pro použití ve vozidle. Systém lze ovládat jednoduše stisknutím tlačítek na dotykovém displeji nebo pohybem prstů po mapě. Při prvním zapnutí navigačního systému se automaticky spustí sekvence stránek úvodního nastavení. Postupujte následovně: 1. Zvolte jazyk textu v rozhraní aplikace. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení), viz strana Zvolte jazyk pro hlasové navádění, přičemž zároveň vyberte, zda chcete slyšet mužský nebo ženský hlas. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky nastavení Sound and Warnings settings (Zvuk a výstrahy), viz strana Pokud je to nutné, upravte nastavení časového formátu a měrných jednotek. Později můžete nastavení změnit prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení), viz strana Pokud je to nutné, upravte výchozí priority pro plánování trasy. Později můžete nastavení změnit prostřednictvím nabídky Route (Trasa), viz strana Nyní je úvodní nastavení dokončeno. Průvodce úvodním nastavením je možné spustit i později z nabídky Settings (Nastavení), viz strana 72. Po úvodním nastavení se zobrazí nabídka Navigation Menu (Navigační menu) a Vy můžete začít s navigačním systémem igo pracovat. 7

8 2.1 Navigační menu Navigační nabídka nabízí přístup ke všem funkcím navigačního systému igo. Tato nabídka je tvořena následujícími možnostmi: Po klepnutí na možnost (Cílový bod) můžete zvolit cílový bod zadáním adresy, výběrem bodu zájmu, označením polohy na mapě nebo zvolením jednoho ze svých oblíbených míst. Zároveň můžete hledat také mezi naposledy zvolenými cílovými body v nabídce Smart History (Inteligentní historie) nebo rovnou zadat souřadnice. Po klepnutí na možnost (Má trasa) se zobrazí parametry trasy a zároveň i celá trasa na mapě. Součástí této nabídky jsou také různé funkce související s trasou, jako např. úprava nebo zrušení Vaší trasy, nastavení výchozího bodu trasy, výběr z různých alternativ trasy, možnost nastavení nežádoucího úseku, spuštění simulace navigace nebo přidání cílového bodu na seznam oblíbených míst. Po klepnutí na možnost (Nastavení) můžete změnit způsob, jakým navigační software pracuje. Klepnutím na možnost (Ukázat mapu) spustíte navigační režim mapy. Toto tlačítko je samo o sobě miniaturou mapy, na které se zobrazuje Vaše aktuální poloha, doporučená trasa a přilehlá oblast. Po klepnutí na tlačítko se mapa roztáhne přes celý displej. 2.2 Tlačítka a další ovládací prvky na displeji Při práci s navigačním systémem igo budete nejčastěji pracovat s dotykovými tlačítky na displeji. Výběr nebo provedené změny budete muset potvrdit pouze v případě, kdy bude třeba aplikaci restartovat, bude nutné provést zásadní změnu konfigurace nebo pokud bude hrozit nebezpečí ztráty dat nebo nastavení. S výjimkou výše uvedených případů uloží navigace igo Váš výběr bez nutnosti jeho potvrzování a zvolené nastavení se projeví hned při dalším použití daných ovládacích prvků. Typ Příklad Popis Použití Tlačítko Po klepnutí se spustí daná funkce, otevře se nová stránka nebo bude možné nastavit příslušný parametr. Jednou na tlačítko klepněte. 8

9 Typ Příklad Popis Použití Tlačítko s hodnotou Na některých tlačítkách se zobrazuje aktuální hodnota pole nebo nastavení. Klepnutím na tlačítko změňte hodnotu. Po provedení změny se na tlačítku objeví nová hodnota. Jednou na tlačítko klepněte. Ikona Zobrazuje stavovou informaci. Některé ikony fungují zároveň i jako tlačítka. Jednou na ikonu klepněte. Seznam Kruhové tlačítko Přepínání Posuvné tlačítko Virtuální klávesnice Pokud je nutné zvolit jednu z více možností, objeví se seznam. Pokud je k dispozici jen pár možností, mohou se namísto seznamu objevit kruhová tlačítka. Zvolit lze jen jednu hodnotu. Pokud jsou k dispozici pouze dvě možnosti, symbolizuje zaškrtnutý rámeček povolení funkce. Pokud lze u některé funkce nastavit parametr v rozmezí různých hodnot, zobrazí navigace igo posuvné tlačítko, prostřednictvím kterého lze zadat požadovanou hodnotu. Abecední a alfanumerické klávesnice pro zadávání textu a číselných hodnot. V kterémkoliv místě se seznamu dotkněte a posunujte prst nahoru a dolů. V závislosti na rychlosti posunování bude rolování seznamem probíhat rychle nebo pomalu, buď se posune o kousek nebo až nakonec. Klepnutím na jedno z tlačítek zvolíte novou hodnotu. Klepnutím aktivujte či deaktivujte funkci. Dotykem posuňte tlačítko do nové polohy. Dotkněte se posuvné lišty v požadovaném místě a tlačítko se tam přesune. Každá klávesa je jedním dotykovým tlačítkem. 9

10 2.2.1 Práce s tlačítky Písmena a číslice budete muset zadávat jen v nezbytně nutných případech. Při psaní můžete zadávat jednotlivé znaky na klávesnici dotykového displeje, kterou lze přepínat do různých režimů, např. na anglickou, řeckou nebo číselnou klávesnici. Úkon Přepnutí do jiného režimu klávesnice, např. z anglické klávesnice na řeckou Oprava zadaného znaku na klávesnici Vložení mezery, např. mezi jménem a příjmením nebo v několika slovných názvech měst Přepínání mezi velkými a malými písmeny Klepněte na tlačítko režim klávesnice. Postup a na seznamu zvolte požadovaný Klepnutím na tlačítko odstraňte nežádoucí znak(y). Pokud se tlačítka dotknete a přidržíte ho, dojde ke smazání několika znaků najednou nebo k odstranění celého zadání. Klepněte na tlačítko uprostřed spodní části stránky. Při zadávání textu se první znak napíše velkým písmenem, zatímco zbytek textu bude napsaný malými písmenky. Pro zadání Psaní čísel a symbolů Dokončení zadávání textu (potvrzení textu zobrazeného našeptávačem) Dokončení zadávání textu (otevření seznamu výsledků vyhledávání) Dokončení zadávání textu (uložení Vašeho zadání) Zrušení zadaného textu (návrat na předchozí stránku) velkého písmenka klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Po dalším klepnutí se opět začnou psát malá písmenka. můžete přepínat na klávesnici s čí- Klepnutím na tlačítko selnými znaky a symboly. Klepněte na. Klepněte na Klepněte na Klepněte na. (Výsledky). (Hotovo). 10

11 2.2.2 Další způsoby dotykového ovládání Obvykle stačí pro zvolení funkce klepnout na dotykový displej jen jednou. Nicméně, některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím kombinace dotyků. Tyto funkce jsou uvedeny níže: Postup Poklepání a přidržení dotykového displeje Informace Přidržením následujících tlačítek získáte přístup k dalším funkcím: Pokud na stránce seznamu a nebo nabídky klepnete na tlačítko a přidržíte ho, objeví se: stránka mapy. Přidržením tlačítek,,,, a na stránce mapy můžete rolovat mapou, otáčet ji anebo ji přibližovat a oddalovat. Pokud na stránce klávesnice přidržíte tlačítko, můžete naráz rychle smazat hned několik znaků. Posunování (dotyk a přetažení) Pohybovat stránkou posunováním prstu může být nutné pouze když: Pohybujete posuvným tlačítkem. Rolujete seznamem: v kterémkoliv místě se seznamu dotkněte a posunujte prst nahoru a dolů. V závislosti na rychlosti posunování bude rolování seznamem probíhat rychle nebo pomalu, buď se posune o kousek nebo až nakonec. Pohybujete mapou v režimu prohlížení mapy: dotkněte se mapy a přetáhněte ji do požadované polohy. 11

12 2.3 Stránka mapy Navigační mapa Stránka mapy je nejčastěji využívanou stránkou navigačního systému igo. (Ukázat mapu) zobrazuje zmenšeni- V navigačním menu se coby součást tlačítka na aktuální mapy. Pokud chcete tuto malou mapku zvětšit a otevřít stránku mapy, klepněte na možnost (Ukázat mapu). Na této mapě se zobrazuje Vaše aktuální poloha (symbol představující vozidlo, což je ve výchozím nastavení modrá šipka), doporučená trasa (vyznačená oranžově) a okolní prostředí. Pokud systém nemá informace o GPS poloze, je symbol vozidla průhledný. A zobrazuje Vaši poslední známou polohu. V levém horním rohu se zobrazí symbol satelitu, který je umístěn v kružnici, jejíž součástí jsou barevné body. Čím více zelených bodů se na kružnici nachází, tím blíže je systém k určení správné GPS polohy. Pokud jsou informace o GPS poloze dostupné, zobrazí se symbol vozidla opět v plné barvě, přičemž ukazuje Vaši aktuální polohu. Na stránce se zobrazují různá tlačítka a datová pole, jejichž smyslem je usnadnit Vám navigaci. Pokud je aktuálně spuštěná navigace, zobrazují se na stránce informace o trase. 12

13 Tlačítko nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím. Dostupné funkce můžete změnit v nabídce Settings (Nastavení). V původním nastavení se zobrazuje jen jedno datové pole v dolním pravém rohu. Po klepnutí na toto pole se zobrazí všechna datová pole vztahující se k trase. Pokud chcete potlačit ostatní datová pole a zobrazit jen jedno z nich, klepněte na něj. Datová pole se liší v závislosti na tom, zda je spuštěna navigace po aktivní trase nebo zda není zvolen žádný cíl (na mapě není oranžově vyznačena trasa). Výchozí datová pole při jízdě bez konkrétního cíle (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení): Pole Popis Zobrazí Vaši aktuální rychlost zjištěnou GPS přijímačem. Zobrazí rychlostní omezení aktuální silnice (pokud je součástí mapových informací). Zobrazuje aktuální čas, který odpovídá nastavení časového pásma. Informace o přesném čase jsou získány z GPS satelitů, zatímco informace o časovém pásmu jsou součástí mapového systému nebo je lze zadat ručně prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení). (Aktuální čas se vždy zobrazuje v horním levém rohu nabídkových stránek.) Výchozí datová pole při navigaci po trase (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení): Pole Popis Zobrazuje vzdálenost, kterou je třeba ujet do dosažení finálního cílového bodu. Zobrazuje čas potřebný k dosažení finálního cílového bodu trasy. Tento údaj vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy. Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný. 13

14 Zobrazuje odhadovanou dobu příjezdu do finálního cílového bodu trasy. Tento údaj vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy. Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný Označení aktuální polohy Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici Pokud má systém k dispozici informaci o Vaší GPS poloze, označí navigace igo Vaši aktuální polohu symbolem vozidla. Ve výchozím nastavení je tato poloha označena modrou šipkou, ale tento symbol můžete změnit v nabídce Settings (Nastavení). V režimu silniční navigace nemusí symbol vozidla odrážet Vaši naprostou přesnou GPS polohu a směr, kterým se pohybujete. Pokud se poblíž zjištěné polohy nachází silnice, zobrazuje se symbol vozidla na silnici, čímž dojde k vyrovnání drobných odchylek v GPS poloze. Stejně tak je podle silnice zarovnán i směr ikony. Pokud zvolíte navigaci nezávisle na silnici: Symbol vozidla se bude zobrazovat v místě zjištěné GPS polohy. Směr symbolu vozidla bude odrážet aktuální směr Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě Polohu na mapě můžete označit několika způsoby: V režimu navigace klepněte na mapu Klepněte na mapu ve chvíli, kdy jste v závěrečné fázi vyhledávání požádáni o potvrzení cílového bodu Klepněte na mapu v režimu Find on Map (Hledat na mapě), viz strana 46. Pokud je zvolena poloha na mapě, zobrazí se ve zvoleném bodě na mapě kurzor. Kurzor se zobrazuje jako červený bod obklopený červenou kružnicí ( ) tak, aby byl dobře vidět ve všech úrovních přiblížení. Poloha kurzoru může být použita jako cílový bod trasy, nový výstražný bod, jako výchozí bod pro vyhledávání např. bodů zájmu nebo ji můžete uložit na seznam oblíbených míst. Kromě toho můžete zvolit také objekt na mapě. Pokud klepnete na mapu v místě bodu zájmu nebo výstražného bodu, dojde ke zvolení tohoto objektu (objekt bude označen červenou kružnicí) a Vy si můžete nechat zobrazit informace o tomto bodě nebo můžete tento bod použít jako trasový bod. 14

15 2.3.3 Objekty na mapě Ulice a silnice V rámci navigačního systému igo se silnice a ulice zobrazují obdobným způsobem jako je tomu na tištěných silničních mapách. Jejich šířka a barva odrážejí jejich důležitost: takže jednoduše rozpoznáte dálnici od menší ulice Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice Při navigaci po trase se v horní části mapové stránky zobrazují informace o příštím manévru a o následující ulici/silnici nebo o příštím městě/obci. V horním levém rohu se zobrazuje pole, ve kterém je znázorněn následující manévr. V tomto poli se zobrazuje jak typ manévru (odbočení, kruhový objezd, výjezd z dálnice atd.), tak zbývající vzdálenost z aktuální polohy. Pokud bude chvíli na to následovat další manévr, zobrazuje se vedle tohoto pole ještě menší ikona druhého manévru. Jinak se zobrazuje jen pole následujícího manévru. Většina těchto ikon je velmi intuitivních. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny příklady nejčastěji zobrazovaných manévrů. V obou polích se používají stejné symboly: Symbol Odbočte vlevo. Popis Odbočte vpravo. Zahněte zpět. Jeďte doprava. Zahněte ostře doleva. 15

16 Symbol Držte se vlevo. Popis Na křižovatce pokračujte rovně. Vjeďte na kruhový objezd a opusťte ho na 3. výjezdu (následující manévr). Vjeďte na kruhový objezd (druhý následující manévr). Vjeďte na dálnici. Opusťte dálnici. Vjeďte na trajekt. Opusťte trajekt. Blížíte se k trasovému bodu. Blížíte se k cílovému bodu Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek Při navigaci po několikaproudých silnicích je důležité jet ve správném jízdním pruhu tak, aby bylo možné pokračovat po doporučené trase. Pokud jsou součástí mapových dat informace o jízdních pruzích, zobrazí navigace igo jízdní pruhy a jejich směr prostřednictvím malých šipek ve spodní části mapy. Šipka znázorňující doporučený jízdní pruh je zvýrazněná. Pokud jsou k dispozici doplňkové informace, jsou šipky nahrazeny dopravními značkami. Dopravní značky s jízdními pruhy se zobrazují v horní části mapy. Barva a styl zobrazení těchto dopravních značek odpovídají skutečným dopravním značkám umístěným nad silnicemi nebo vedle nich. Na těchto značkách se zobrazuje také cíl daného směru a počet jízdních pruhů, které do něj vedou. Při jízdě bez vytyčeného cíle (pokud není doporučena žádná trasa) se všechny dopravní značky zobrazují stejným způsobem. Při navigaci po trase se zobrazuje v jasných barvách jen značka, která je směrodatná pro doporučenou trasu; zatímco ostatní značky jsou ztmavené. Pokud nechcete, aby se dopravní značky na stránce zobrazovaly, klepněte na některou z nich a objeví se normální mapová stránka, která se bude zobrazovat až do přijetí informací o další dopravní značce. 16

17 Náhled křižovatky Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice nebo ke komplexu křižovatek, kde je pro Vás důležitá informace o výjezdu, je mapa nahrazena 3D náhledem křižovatky. Pruhy, kterými se potřebujete vydat, jsou vyznačeny šipkami. Případně se mohou zobrazovat také dopravní značky, pokud jsou k dispozici potřebné informace. Pokud chcete aktuálně zobrazený náhled křižovatky skrýt, klepněte na displej a zobrazí se opět stránka mapy Služby u výjezdů z dálnice Na své cestě můžete potřebovat zajet na čerpací stanici nebo se můžete chtít občerstvit v restauraci. Tato funkce zobrazí při jízdě po dálnici na mapě nové tlačítko. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře panel s informacemi o několika příštích výjezdech nebo o odpočívadlech s čerpacími stanicemi. Po klepnutí na některou z položek se zobrazí daný výjezd na mapě. Pokud chcete, můžete toto místo přidat jako zastávku na Vaší trase. Pokud chcete, aby se v rámci této funkce zobrazovaly také další typy míst, můžete změnit dostupné ikony v nabídce nastavení Visual Guidance (Vizuální navigace) Typy 3D objektů Navigační systém igo podporuje následující typy 3D objektů: Typ 3D terén Popis 3D terén představuje změny v krajině, znázorňuje vyvýšení nebo snížení terénu při prohlížení mapy v 2D režimu a využívá se k zobrazení mapy s trasou při navigaci ve 3D režimu. Na trojrozměrné mapě jsou kopce a hory zobrazeny v pozadí, zatímco na dvourozměrných mapách jsou výškové rozdíly vyjádřeny jen barvou a stínováním. 17

18 Typ Výškové rozdíly 3D orientační body 3D budovy Popis Ve 3D režimu je znázorněno vyvýšení některých silnic složených křižovatek a vertikální vychýlení některých silnic (např. nadjezdy nebo mosty). Orientačními body mohou být památky nebo jinak specifická významná nebo dobře známá místa. 3D bloky budov představují informace o rozvržení městských budov na mapě a o jejich velikosti Zobrazení aktivní trasy V rámci navigačního systému igo se k zobrazení trasy využívají následující prvky: Symbol Název Popis Aktuální GPS poloha a výchozí bod Zobrazení Vaší aktuální GPS polohy na mapě. Pokud se v blízkosti nachází silnice, je symbol vozidla zarovnán se silnicí. Pokud jsou k dispozici informace o GPS poloze, trasa obvykle začíná z aktuální polohy. Pokud nejsou informace o platné GPS poloze k dispozici, použije igo navigace jako výchozí bod poslední známou polohu. Trasový bod (průjezdný cílový bod) Cíl (poslední bod na trase) Průjezdný cílový bod, který se na trase nachází před finálním cílovým bodem. Poslední cílový bod na trase. Barva trasy Ulice a silnice, které nemají být součástí trasy Ulice a silnice, kterých se týkají dopravní události Trasa je vždy vyznačena jinou barvou než okolní silnice na mapě, což platí pro denní i noční režim. Pokud chcete, můžete určité typy silnic (strana 76) označit jako nežádoucí. Nicméně, pokud navigace igo nemůže tyto typy silnic vynechat, budou tyto úseky součástí trasy, přičemž budou vyznačeny jinou barvou než zbytek trasy. Některé silniční úseky mohou být ovlivněny dopravními událostmi. Tyto ulice a silnice budou označeny jinou barvou, přičemž se podél trasy budou zobrazovat malé symboly představující typy dopravních událostí. 18

19 Dopravní události Silniční úseky, kterých se týkají dopravní události, budou na mapě vyznačeny jinou barvou, přičemž se podél nich budou zobrazovat malé symboly znázorňující povahu dopravní události: 1. Klepnutím na otevřete stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace). 2. Klepnutím na (Seznam událostí) otevřete seznam kategorií dopravních událostí. 3. Klepněte na kategorii, která Vás zajímá, nebo klepněte na (Všechny události) a zobrazí se seznam všech událostí: 4. Nyní klepněte na libovolnou položku seznamu a na mapě se objeví postižený úsek v celé své délce a také podrobné informace o události: Pokud se na doporučené trase objeví dopravní události, které aplikace neobešla, Poznámka! otevře se po klepnutí na ikonu si můžete rychle prohlédnout. seznam závažných dopravních událostí, které 19

20 2.3.4 Práce s mapou Pokud si chcete mapu během navigace prohlédnout, kdekoliv na ní klepněte. Mapa přestane sledovat aktuální polohu (symbol vozidla, který je ve výchozím nastavení představován modrou šipkou, již nebude na mapě uzamčen v pevné poloze) a objeví se ovládací prvky, které Vám pomohou upravit zobrazení mapy. Postup Tlačítko(a) Popis Pohyb mapou přetažením Žádná tlačítka Mapou lze pohybovat všemi směry: dotkněte se mapy a přitisknutým prstem pohybujte mapou v požadovaném směru. Přiblížení a oddálení Naklopení nahoru nebo dolů Otočení doleva nebo doprava 2D nebo 3D režim Kompas ve 2D režimu,,,,, Umožňuje nastavit v jakém rozsahu se bude na stránce mapa zobrazovat. igo navigace pracuje na základě vysoce kvalitních vektorových mapových podkladů, které umožňují přiblížit mapu v různých úrovní tak, aby se obsah vždy zobrazoval optimálním způsobem. Názvy ulic a další textové informace se vždy zobrazují stejně velkým fontem, nikdy nejsou vzhůru nohama a vždy se zobrazují jen ulice a objekty, které potřebujete. Ve 3D režimu je přiblížení mapy limitováno. Při příliš velkém oddálení se mapa přepne do 2D režimu. Pokud chcete, aby se přiblížení/oddálení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se měřítko mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Slouží pro změnu úhlu vertikálního zobrazení mapy ve 3D režimu. Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Slouží ke změně horizontálního úhlu natočení mapy. Pokud chcete, aby se natočení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se natočení mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Klepnutím na tato tlačítka můžete přepínat mezi 3D perspektivou a 2D pohledem na mapu shora. Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko. Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího směru. 20

21 Postup Tlačítko(a) Popis Kompas ve 3D režimu, Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko. Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího směru. Informace o poloze Návrat k normální navigaci Rozšířené možnosti Zvolení cílového bodu Po klepnutí na toto tlačítko se otevře nová stránka s informacemi o zvoleném bodě na mapě (označen kurzorem). Po klepnutí na toto tlačítko se mapa přepne zpět do režimu sledování Vaší aktuální GPS polohy. Znovu se aktivuje také funkce automatického otáčení mapy. Zmizí tlačítka pro manipulaci s mapou a systém pokračuje v běžném způsobu navigace. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře seznam rozšířených možností, mezi které patří např. uložení polohy označené kurzorem jako oblíbeného místa nebo vyhledávání různých míst v okolí kurzoru. Klepnutím na toto tlačítko zvolíte polohu označenou kurzorem jako nový cílový bod. Dojde k automatickému výpočtu trasy Rychlá nabídka Rychlá nabídka představuje výběr ovládacích prvků a funkcí, které při navigaci potřebujete nejčastěji. Tuto nabídku lze otevřít přímo ze stránky mapy klepnutím na. Nabídka se zavře po několika vteřinách neaktivity nebo po klepnutí na. Většina těchto funkcí je tzv. klávesovými zkratkami funkcí, které jsou dostupné ze systémové nabídky. V rámci rychlé nabídky je dostupných více funkcí, než kolik má nabídka tlačítek. Pokud chcete přiřadit k tlačítkům jiné funkce (strana 75), můžete tak učinit v nabídce Settings (Nastavení). Vybírat můžete z následujících funkcí: Tlačítko Popis Klávesová zkratka pro Tato funkce umožňuje vyhledat zvolené místo na základě jeho názvu. Vyhledávání probíhá buď podél Vaší trasy nebo v okolí Vaší aktuální polohy (pokud není zvolena žádná trasa). Toto tlačítko otevře seznam oblíbených míst. Find (Hledat) / Find Places (Hledat místa) / Quick Search (Rychlé hledání - strana 35) Find (Hledat) / Favourite (Oblíbené - strana 46) 21

22 Toto tlačítko otevře seznam historie. Na tomto seznamu můžete zvolit jeden z předchozích cílových bodů. Find (Hledat) / History (Historie - strana 48) Toto tlačítko otevře možnosti úpravy trasy. My Route (Má trasa) / Edit Route (Upravit trasu) Toto tlačítko otevře možnosti nastavení trasy. Toto tlačítko otevře možnosti nastavení mapy. More (Více) / Settings (Nastavení) / Route Settings (Nastavení trasy - strana 75) More (Více) / Settings (Nastavení) / Map Settings (Nastavení mapy - strana 77) Toto tlačítko otevře speciální stránku s informacemi o aktuální poloze, jejíž součástí je tlačítko pro hledání tísňových služeb a silniční asistenční služby. Více informací naleznete v následující kapitole. Na mapové stránce klepněte na pole Current Street (Aktuální ulice) Toto tlačítko zruší trasu a zastaví navigaci. Pokud jsou stanoveny trasové body, je tlačítko nahrazeno dalším. My Route (Má trasa) / Cancel Route (Zrušit trasu - strana 56) Toto tlačítko slouží pro přeskočení dalšího bodu na trase. není k dispozici Toto tlačítko zobrazí celou trasu znázorněnou na dvourozměrné mapě. My Route (Má trasa) / Overview (Přehled - strana 52) Toto tlačítko otevře stránku pro nastavení vizuální navigace. Toto tlačítko otevře stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace). Toto tlačítko Vám umožňuje vyřadit část doporučené trasy. More (Více) / Settings (Nastavení) / Visual Guidance (Vizuální navigace - strana 79) V navigačním menu nebo na stránce mapy klepněte na symbol dopravy. My Route (Má trasa) / Avoidances (Nežádoucí úseky) Toto tlačítko otevře seznam manévrů (cestovní plán). Během navigace klepněte na horní část mapové stránky. 22

23 Prostřednictvím této funkce můžete uložit aktivní trasu pro další použití. Prostřednictvím této funkce můžete nahradit aktivní trasu již dříve uloženou trasou. Prostřednictvím této funkce můžete různými způsoby vyhledávat body zájmu. My Route (Má trasa) / More (Více) / Save Route (Uložit trasu) My Route (Má trasa) / More (Více) / Load Route (Nahrát trasu) Find (Hledat) / Find Places (Hledat místo - strana 35) Toto tlačítko otevře stránku mapy a spustí simulaci aktivní trasy. Toto tlačítko otevře stránku GPS informací, které zahrnují GPS polohu a sílu signálu. My Route (Má trasa) / More (Více) / Simulate Navigation (Simulovat navigaci - strana 64) Pokud není navázáno satelitní spojení, klepněte na horní část mapové stránky Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?) Na této stránce jsou uvedeny informace o aktuální poloze (nebo o poslední známé poloze, pokud systém nemá k dispozici satelitní signál) a nachází se zde praktické tlačítko pro vyhledávání míst v okolí. Tuto stránku zobrazíte z mapové stránky jedním z následujících způsobů: Pokud je pod symbolem vozidla zobrazena aktuální silnice (aktuální poloha na mapě), klepněte na ni a otevře se stránka Where Am I? (Kde jsem?). Otevřete rychlou nabídku a klepněte na tlačítko. Informace na této stránce: : Zeměpisná šířka a délka (zeměpisné souřadnice aktuální polohy v závislosti na rozšířeném systému WGS84). : Nadmořská výška (informace o nadmořské výšce získané z GPS přijímače - často bývají nepřesné). 23

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o.

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o. Navigátor 11 Manuál I Navigator 11 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o.

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o. Navigátor 12 Manuál I Navigator 12 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Verze: 10.0.0. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Verze: 10.0.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-03-22 SWD-20130322133417232 Obsah Vítejte!... 7 BlackBerry 10: nové aplikace a funkce... 8 Začínáme... 12 Nastavení zařízení...

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej.

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze pro TOUCH1200 TRACK-Leader Stav: V5.20140417 30302432a-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka

Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení Telefon 8 Spodní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 13 Zapínání a vypínání 14 Nastavení telefonu Zadání kódu

Více

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení Telefon 8 Karta SIM 9 Baterie 11 Zapínání a vypínání 12 Nastavení telefonu Zadání kódu PIN 13 Nastavení telefonu při prvním

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Navigátor pro Android Manuál. 2013... MapFactor s.r.o.

Navigátor pro Android Manuál. 2013... MapFactor s.r.o. Navigátor pro Android Manuál I Navigator pro Android Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Navigátoru 6 1 Instalace aplikace... Navigátor 6 2 Instalace map... 6 Část III Práce s Navigátorem 14 1 Zadání

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více