Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0"

Transkript

1 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

2 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected Touch. Abyste z navigačního systému vytěžili co nejvíce, používejte ho správným způsobem. K tomu Vám pomůže tento dokument, ve kterém naleznete podrobný popis navigačního softwaru. Jak pracovat s navigačním systémem igo zjistíte snadno v praxi, nicméně přesto doporučujeme si tento manuál prostudovat, abyste správně porozuměli všem oknům a funkcím. 2

3 Obsah 1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění Začínáme Navigační menu Tlačítka a další ovládací prvky na displeji Práce s tlačítky Další způsoby dotykového ovládání Stránka mapy Navigační mapa Označení aktuální polohy Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě Objekty na mapě Ulice a silnice Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek Náhled křižovatky Služby u výjezdů z dálnice Typy 3D objektů Zobrazení aktivní trasy Dopravní události Práce s mapou Rychlá nabídka Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?) Silniční navigace Výběr cílového bodu trasy Zadání adresy nebo částečné adresy Zadání celé adresy Zadání cíle v podobě středu požadované ulice Zvolení cíle v podobě křižovatky Zvolení cíle v podobě centra města či obce Zadání adresy prostřednictvím poštovního směrovacího čísla Tipy pro rychlé zadávání adresy Výběr adresy z nabídky bodů zájmu Rychlé hledání bodu zájmu Hledání bodu zájmu prostřednictvím předvolených kategorií Hledání bodu zájmu podle kategorie Hledání bodu zájmu podle názvu Výběr asistenční služby v okolí z nabídky Where Am I?/Kde jsem? Zvolení cíle v podobě bodu na mapě Výběr cíle z nabídky oblíbených míst

4 3.1.5 Výběr nejpravděpodobnějšího cíle (funkce Smart history/inteligentní historie) Výběr některého z naposledy zvolených cílů v historii Zadání souřadnic cílového bodu Sestavení trasy na základě seznamu cílových bodů (Create Route/Vytvořit trasu) Zobrazení celé trasy na mapě Kontrola parametrů trasy a funkce vztahující se k trase Úprava trasy Výběr nového cílového bodu pro již existující trasu: nová trasa, trasový bod nebo cílové místo Nastavení nového výchozího bodu trasy Úprava seznamu cílových bodů (funkce Edit Route/Upravit trasu) Pozastavení aktivní trasy Zrušení aktivní trasy Prohlížení alternativních návrhů při plánování trasy Prohlížení alternativních návrhů pro již existující trasu Nastavení typů silnic pro plánování trasy Uložení polohy do nabídky oblíbených míst Úprava informací o oblíbeném cílovém místě Uložení polohy na mapě jako výstražný bod Úprava výstražného bodu Přehrání simulace trasy Navigace mimo silnici Výběr cílového bodu trasy Navigace nezávisle na silnici Informace o pracovním prostředí navigace Koncepty Inteligentní zoom Denní a noční režim barev Náhled při jízdě tunelem Výpočet a přepočítání trasy Úsporná trasa Rychlostní kamery a další upozornění na blížící se místa Upozornění na maximální povolenou rychlost Dopravní informace v režimu plánování trasy Online dopravní informace Nabídka nastavení Zvuk a výstrahy Vlastní nastavení rychlé nabídky Dopravní nastavení Nastavení trasy Uživatelské profily

5 5.2.6 Nastavení mapy Nastavení vizuální navigace Nastavení displeje Regionální nastavení Nastavení cestovních informací Slovníček pojmů Informace o copyrightu

6 1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění Tento navigační systém se zabudovaným GPS přijímačem Vám pomůže najít cestu do cíle. Protože systém igo nepřenáší informace o Vaší poloze, nemohou Vás ostatní při jeho používání sledovat. Je velmi důležité, abyste sledovali navigační displej pouze ve chvílích, kdy je to bezpečné. Řidič(ka) vozidla by měl(a) provést veškerá potřebná nastavení navigace igo ještě před začátkem cesty. Proto si naplánujte trasu ještě před odjezdem a pokud je třeba trasu změnit, zastavte. Vždy se řiďte dopravními značkami a sledujte dopravní situaci. Pokud se odchýlíte od požadované trasy, navigace igo změní navigační pokyny v závislosti na nové situaci. 6

7 2 Začínáme Navigační systém igo je navržen pro použití ve vozidle. Systém lze ovládat jednoduše stisknutím tlačítek na dotykovém displeji nebo pohybem prstů po mapě. Při prvním zapnutí navigačního systému se automaticky spustí sekvence stránek úvodního nastavení. Postupujte následovně: 1. Zvolte jazyk textu v rozhraní aplikace. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení), viz strana Zvolte jazyk pro hlasové navádění, přičemž zároveň vyberte, zda chcete slyšet mužský nebo ženský hlas. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky nastavení Sound and Warnings settings (Zvuk a výstrahy), viz strana Pokud je to nutné, upravte nastavení časového formátu a měrných jednotek. Později můžete nastavení změnit prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení), viz strana Pokud je to nutné, upravte výchozí priority pro plánování trasy. Později můžete nastavení změnit prostřednictvím nabídky Route (Trasa), viz strana Nyní je úvodní nastavení dokončeno. Průvodce úvodním nastavením je možné spustit i později z nabídky Settings (Nastavení), viz strana 72. Po úvodním nastavení se zobrazí nabídka Navigation Menu (Navigační menu) a Vy můžete začít s navigačním systémem igo pracovat. 7

8 2.1 Navigační menu Navigační nabídka nabízí přístup ke všem funkcím navigačního systému igo. Tato nabídka je tvořena následujícími možnostmi: Po klepnutí na možnost (Cílový bod) můžete zvolit cílový bod zadáním adresy, výběrem bodu zájmu, označením polohy na mapě nebo zvolením jednoho ze svých oblíbených míst. Zároveň můžete hledat také mezi naposledy zvolenými cílovými body v nabídce Smart History (Inteligentní historie) nebo rovnou zadat souřadnice. Po klepnutí na možnost (Má trasa) se zobrazí parametry trasy a zároveň i celá trasa na mapě. Součástí této nabídky jsou také různé funkce související s trasou, jako např. úprava nebo zrušení Vaší trasy, nastavení výchozího bodu trasy, výběr z různých alternativ trasy, možnost nastavení nežádoucího úseku, spuštění simulace navigace nebo přidání cílového bodu na seznam oblíbených míst. Po klepnutí na možnost (Nastavení) můžete změnit způsob, jakým navigační software pracuje. Klepnutím na možnost (Ukázat mapu) spustíte navigační režim mapy. Toto tlačítko je samo o sobě miniaturou mapy, na které se zobrazuje Vaše aktuální poloha, doporučená trasa a přilehlá oblast. Po klepnutí na tlačítko se mapa roztáhne přes celý displej. 2.2 Tlačítka a další ovládací prvky na displeji Při práci s navigačním systémem igo budete nejčastěji pracovat s dotykovými tlačítky na displeji. Výběr nebo provedené změny budete muset potvrdit pouze v případě, kdy bude třeba aplikaci restartovat, bude nutné provést zásadní změnu konfigurace nebo pokud bude hrozit nebezpečí ztráty dat nebo nastavení. S výjimkou výše uvedených případů uloží navigace igo Váš výběr bez nutnosti jeho potvrzování a zvolené nastavení se projeví hned při dalším použití daných ovládacích prvků. Typ Příklad Popis Použití Tlačítko Po klepnutí se spustí daná funkce, otevře se nová stránka nebo bude možné nastavit příslušný parametr. Jednou na tlačítko klepněte. 8

9 Typ Příklad Popis Použití Tlačítko s hodnotou Na některých tlačítkách se zobrazuje aktuální hodnota pole nebo nastavení. Klepnutím na tlačítko změňte hodnotu. Po provedení změny se na tlačítku objeví nová hodnota. Jednou na tlačítko klepněte. Ikona Zobrazuje stavovou informaci. Některé ikony fungují zároveň i jako tlačítka. Jednou na ikonu klepněte. Seznam Kruhové tlačítko Přepínání Posuvné tlačítko Virtuální klávesnice Pokud je nutné zvolit jednu z více možností, objeví se seznam. Pokud je k dispozici jen pár možností, mohou se namísto seznamu objevit kruhová tlačítka. Zvolit lze jen jednu hodnotu. Pokud jsou k dispozici pouze dvě možnosti, symbolizuje zaškrtnutý rámeček povolení funkce. Pokud lze u některé funkce nastavit parametr v rozmezí různých hodnot, zobrazí navigace igo posuvné tlačítko, prostřednictvím kterého lze zadat požadovanou hodnotu. Abecední a alfanumerické klávesnice pro zadávání textu a číselných hodnot. V kterémkoliv místě se seznamu dotkněte a posunujte prst nahoru a dolů. V závislosti na rychlosti posunování bude rolování seznamem probíhat rychle nebo pomalu, buď se posune o kousek nebo až nakonec. Klepnutím na jedno z tlačítek zvolíte novou hodnotu. Klepnutím aktivujte či deaktivujte funkci. Dotykem posuňte tlačítko do nové polohy. Dotkněte se posuvné lišty v požadovaném místě a tlačítko se tam přesune. Každá klávesa je jedním dotykovým tlačítkem. 9

10 2.2.1 Práce s tlačítky Písmena a číslice budete muset zadávat jen v nezbytně nutných případech. Při psaní můžete zadávat jednotlivé znaky na klávesnici dotykového displeje, kterou lze přepínat do různých režimů, např. na anglickou, řeckou nebo číselnou klávesnici. Úkon Přepnutí do jiného režimu klávesnice, např. z anglické klávesnice na řeckou Oprava zadaného znaku na klávesnici Vložení mezery, např. mezi jménem a příjmením nebo v několika slovných názvech měst Přepínání mezi velkými a malými písmeny Klepněte na tlačítko režim klávesnice. Postup a na seznamu zvolte požadovaný Klepnutím na tlačítko odstraňte nežádoucí znak(y). Pokud se tlačítka dotknete a přidržíte ho, dojde ke smazání několika znaků najednou nebo k odstranění celého zadání. Klepněte na tlačítko uprostřed spodní části stránky. Při zadávání textu se první znak napíše velkým písmenem, zatímco zbytek textu bude napsaný malými písmenky. Pro zadání Psaní čísel a symbolů Dokončení zadávání textu (potvrzení textu zobrazeného našeptávačem) Dokončení zadávání textu (otevření seznamu výsledků vyhledávání) Dokončení zadávání textu (uložení Vašeho zadání) Zrušení zadaného textu (návrat na předchozí stránku) velkého písmenka klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Po dalším klepnutí se opět začnou psát malá písmenka. můžete přepínat na klávesnici s čí- Klepnutím na tlačítko selnými znaky a symboly. Klepněte na. Klepněte na Klepněte na Klepněte na. (Výsledky). (Hotovo). 10

11 2.2.2 Další způsoby dotykového ovládání Obvykle stačí pro zvolení funkce klepnout na dotykový displej jen jednou. Nicméně, některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím kombinace dotyků. Tyto funkce jsou uvedeny níže: Postup Poklepání a přidržení dotykového displeje Informace Přidržením následujících tlačítek získáte přístup k dalším funkcím: Pokud na stránce seznamu a nebo nabídky klepnete na tlačítko a přidržíte ho, objeví se: stránka mapy. Přidržením tlačítek,,,, a na stránce mapy můžete rolovat mapou, otáčet ji anebo ji přibližovat a oddalovat. Pokud na stránce klávesnice přidržíte tlačítko, můžete naráz rychle smazat hned několik znaků. Posunování (dotyk a přetažení) Pohybovat stránkou posunováním prstu může být nutné pouze když: Pohybujete posuvným tlačítkem. Rolujete seznamem: v kterémkoliv místě se seznamu dotkněte a posunujte prst nahoru a dolů. V závislosti na rychlosti posunování bude rolování seznamem probíhat rychle nebo pomalu, buď se posune o kousek nebo až nakonec. Pohybujete mapou v režimu prohlížení mapy: dotkněte se mapy a přetáhněte ji do požadované polohy. 11

12 2.3 Stránka mapy Navigační mapa Stránka mapy je nejčastěji využívanou stránkou navigačního systému igo. (Ukázat mapu) zobrazuje zmenšeni- V navigačním menu se coby součást tlačítka na aktuální mapy. Pokud chcete tuto malou mapku zvětšit a otevřít stránku mapy, klepněte na možnost (Ukázat mapu). Na této mapě se zobrazuje Vaše aktuální poloha (symbol představující vozidlo, což je ve výchozím nastavení modrá šipka), doporučená trasa (vyznačená oranžově) a okolní prostředí. Pokud systém nemá informace o GPS poloze, je symbol vozidla průhledný. A zobrazuje Vaši poslední známou polohu. V levém horním rohu se zobrazí symbol satelitu, který je umístěn v kružnici, jejíž součástí jsou barevné body. Čím více zelených bodů se na kružnici nachází, tím blíže je systém k určení správné GPS polohy. Pokud jsou informace o GPS poloze dostupné, zobrazí se symbol vozidla opět v plné barvě, přičemž ukazuje Vaši aktuální polohu. Na stránce se zobrazují různá tlačítka a datová pole, jejichž smyslem je usnadnit Vám navigaci. Pokud je aktuálně spuštěná navigace, zobrazují se na stránce informace o trase. 12

13 Tlačítko nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím. Dostupné funkce můžete změnit v nabídce Settings (Nastavení). V původním nastavení se zobrazuje jen jedno datové pole v dolním pravém rohu. Po klepnutí na toto pole se zobrazí všechna datová pole vztahující se k trase. Pokud chcete potlačit ostatní datová pole a zobrazit jen jedno z nich, klepněte na něj. Datová pole se liší v závislosti na tom, zda je spuštěna navigace po aktivní trase nebo zda není zvolen žádný cíl (na mapě není oranžově vyznačena trasa). Výchozí datová pole při jízdě bez konkrétního cíle (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení): Pole Popis Zobrazí Vaši aktuální rychlost zjištěnou GPS přijímačem. Zobrazí rychlostní omezení aktuální silnice (pokud je součástí mapových informací). Zobrazuje aktuální čas, který odpovídá nastavení časového pásma. Informace o přesném čase jsou získány z GPS satelitů, zatímco informace o časovém pásmu jsou součástí mapového systému nebo je lze zadat ručně prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení). (Aktuální čas se vždy zobrazuje v horním levém rohu nabídkových stránek.) Výchozí datová pole při navigaci po trase (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení): Pole Popis Zobrazuje vzdálenost, kterou je třeba ujet do dosažení finálního cílového bodu. Zobrazuje čas potřebný k dosažení finálního cílového bodu trasy. Tento údaj vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy. Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný. 13

14 Zobrazuje odhadovanou dobu příjezdu do finálního cílového bodu trasy. Tento údaj vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy. Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný Označení aktuální polohy Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici Pokud má systém k dispozici informaci o Vaší GPS poloze, označí navigace igo Vaši aktuální polohu symbolem vozidla. Ve výchozím nastavení je tato poloha označena modrou šipkou, ale tento symbol můžete změnit v nabídce Settings (Nastavení). V režimu silniční navigace nemusí symbol vozidla odrážet Vaši naprostou přesnou GPS polohu a směr, kterým se pohybujete. Pokud se poblíž zjištěné polohy nachází silnice, zobrazuje se symbol vozidla na silnici, čímž dojde k vyrovnání drobných odchylek v GPS poloze. Stejně tak je podle silnice zarovnán i směr ikony. Pokud zvolíte navigaci nezávisle na silnici: Symbol vozidla se bude zobrazovat v místě zjištěné GPS polohy. Směr symbolu vozidla bude odrážet aktuální směr Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě Polohu na mapě můžete označit několika způsoby: V režimu navigace klepněte na mapu Klepněte na mapu ve chvíli, kdy jste v závěrečné fázi vyhledávání požádáni o potvrzení cílového bodu Klepněte na mapu v režimu Find on Map (Hledat na mapě), viz strana 46. Pokud je zvolena poloha na mapě, zobrazí se ve zvoleném bodě na mapě kurzor. Kurzor se zobrazuje jako červený bod obklopený červenou kružnicí ( ) tak, aby byl dobře vidět ve všech úrovních přiblížení. Poloha kurzoru může být použita jako cílový bod trasy, nový výstražný bod, jako výchozí bod pro vyhledávání např. bodů zájmu nebo ji můžete uložit na seznam oblíbených míst. Kromě toho můžete zvolit také objekt na mapě. Pokud klepnete na mapu v místě bodu zájmu nebo výstražného bodu, dojde ke zvolení tohoto objektu (objekt bude označen červenou kružnicí) a Vy si můžete nechat zobrazit informace o tomto bodě nebo můžete tento bod použít jako trasový bod. 14

15 2.3.3 Objekty na mapě Ulice a silnice V rámci navigačního systému igo se silnice a ulice zobrazují obdobným způsobem jako je tomu na tištěných silničních mapách. Jejich šířka a barva odrážejí jejich důležitost: takže jednoduše rozpoznáte dálnici od menší ulice Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice Při navigaci po trase se v horní části mapové stránky zobrazují informace o příštím manévru a o následující ulici/silnici nebo o příštím městě/obci. V horním levém rohu se zobrazuje pole, ve kterém je znázorněn následující manévr. V tomto poli se zobrazuje jak typ manévru (odbočení, kruhový objezd, výjezd z dálnice atd.), tak zbývající vzdálenost z aktuální polohy. Pokud bude chvíli na to následovat další manévr, zobrazuje se vedle tohoto pole ještě menší ikona druhého manévru. Jinak se zobrazuje jen pole následujícího manévru. Většina těchto ikon je velmi intuitivních. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny příklady nejčastěji zobrazovaných manévrů. V obou polích se používají stejné symboly: Symbol Odbočte vlevo. Popis Odbočte vpravo. Zahněte zpět. Jeďte doprava. Zahněte ostře doleva. 15

16 Symbol Držte se vlevo. Popis Na křižovatce pokračujte rovně. Vjeďte na kruhový objezd a opusťte ho na 3. výjezdu (následující manévr). Vjeďte na kruhový objezd (druhý následující manévr). Vjeďte na dálnici. Opusťte dálnici. Vjeďte na trajekt. Opusťte trajekt. Blížíte se k trasovému bodu. Blížíte se k cílovému bodu Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek Při navigaci po několikaproudých silnicích je důležité jet ve správném jízdním pruhu tak, aby bylo možné pokračovat po doporučené trase. Pokud jsou součástí mapových dat informace o jízdních pruzích, zobrazí navigace igo jízdní pruhy a jejich směr prostřednictvím malých šipek ve spodní části mapy. Šipka znázorňující doporučený jízdní pruh je zvýrazněná. Pokud jsou k dispozici doplňkové informace, jsou šipky nahrazeny dopravními značkami. Dopravní značky s jízdními pruhy se zobrazují v horní části mapy. Barva a styl zobrazení těchto dopravních značek odpovídají skutečným dopravním značkám umístěným nad silnicemi nebo vedle nich. Na těchto značkách se zobrazuje také cíl daného směru a počet jízdních pruhů, které do něj vedou. Při jízdě bez vytyčeného cíle (pokud není doporučena žádná trasa) se všechny dopravní značky zobrazují stejným způsobem. Při navigaci po trase se zobrazuje v jasných barvách jen značka, která je směrodatná pro doporučenou trasu; zatímco ostatní značky jsou ztmavené. Pokud nechcete, aby se dopravní značky na stránce zobrazovaly, klepněte na některou z nich a objeví se normální mapová stránka, která se bude zobrazovat až do přijetí informací o další dopravní značce. 16

17 Náhled křižovatky Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice nebo ke komplexu křižovatek, kde je pro Vás důležitá informace o výjezdu, je mapa nahrazena 3D náhledem křižovatky. Pruhy, kterými se potřebujete vydat, jsou vyznačeny šipkami. Případně se mohou zobrazovat také dopravní značky, pokud jsou k dispozici potřebné informace. Pokud chcete aktuálně zobrazený náhled křižovatky skrýt, klepněte na displej a zobrazí se opět stránka mapy Služby u výjezdů z dálnice Na své cestě můžete potřebovat zajet na čerpací stanici nebo se můžete chtít občerstvit v restauraci. Tato funkce zobrazí při jízdě po dálnici na mapě nové tlačítko. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře panel s informacemi o několika příštích výjezdech nebo o odpočívadlech s čerpacími stanicemi. Po klepnutí na některou z položek se zobrazí daný výjezd na mapě. Pokud chcete, můžete toto místo přidat jako zastávku na Vaší trase. Pokud chcete, aby se v rámci této funkce zobrazovaly také další typy míst, můžete změnit dostupné ikony v nabídce nastavení Visual Guidance (Vizuální navigace) Typy 3D objektů Navigační systém igo podporuje následující typy 3D objektů: Typ 3D terén Popis 3D terén představuje změny v krajině, znázorňuje vyvýšení nebo snížení terénu při prohlížení mapy v 2D režimu a využívá se k zobrazení mapy s trasou při navigaci ve 3D režimu. Na trojrozměrné mapě jsou kopce a hory zobrazeny v pozadí, zatímco na dvourozměrných mapách jsou výškové rozdíly vyjádřeny jen barvou a stínováním. 17

18 Typ Výškové rozdíly 3D orientační body 3D budovy Popis Ve 3D režimu je znázorněno vyvýšení některých silnic složených křižovatek a vertikální vychýlení některých silnic (např. nadjezdy nebo mosty). Orientačními body mohou být památky nebo jinak specifická významná nebo dobře známá místa. 3D bloky budov představují informace o rozvržení městských budov na mapě a o jejich velikosti Zobrazení aktivní trasy V rámci navigačního systému igo se k zobrazení trasy využívají následující prvky: Symbol Název Popis Aktuální GPS poloha a výchozí bod Zobrazení Vaší aktuální GPS polohy na mapě. Pokud se v blízkosti nachází silnice, je symbol vozidla zarovnán se silnicí. Pokud jsou k dispozici informace o GPS poloze, trasa obvykle začíná z aktuální polohy. Pokud nejsou informace o platné GPS poloze k dispozici, použije igo navigace jako výchozí bod poslední známou polohu. Trasový bod (průjezdný cílový bod) Cíl (poslední bod na trase) Průjezdný cílový bod, který se na trase nachází před finálním cílovým bodem. Poslední cílový bod na trase. Barva trasy Ulice a silnice, které nemají být součástí trasy Ulice a silnice, kterých se týkají dopravní události Trasa je vždy vyznačena jinou barvou než okolní silnice na mapě, což platí pro denní i noční režim. Pokud chcete, můžete určité typy silnic (strana 76) označit jako nežádoucí. Nicméně, pokud navigace igo nemůže tyto typy silnic vynechat, budou tyto úseky součástí trasy, přičemž budou vyznačeny jinou barvou než zbytek trasy. Některé silniční úseky mohou být ovlivněny dopravními událostmi. Tyto ulice a silnice budou označeny jinou barvou, přičemž se podél trasy budou zobrazovat malé symboly představující typy dopravních událostí. 18

19 Dopravní události Silniční úseky, kterých se týkají dopravní události, budou na mapě vyznačeny jinou barvou, přičemž se podél nich budou zobrazovat malé symboly znázorňující povahu dopravní události: 1. Klepnutím na otevřete stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace). 2. Klepnutím na (Seznam událostí) otevřete seznam kategorií dopravních událostí. 3. Klepněte na kategorii, která Vás zajímá, nebo klepněte na (Všechny události) a zobrazí se seznam všech událostí: 4. Nyní klepněte na libovolnou položku seznamu a na mapě se objeví postižený úsek v celé své délce a také podrobné informace o události: Pokud se na doporučené trase objeví dopravní události, které aplikace neobešla, Poznámka! otevře se po klepnutí na ikonu si můžete rychle prohlédnout. seznam závažných dopravních událostí, které 19

20 2.3.4 Práce s mapou Pokud si chcete mapu během navigace prohlédnout, kdekoliv na ní klepněte. Mapa přestane sledovat aktuální polohu (symbol vozidla, který je ve výchozím nastavení představován modrou šipkou, již nebude na mapě uzamčen v pevné poloze) a objeví se ovládací prvky, které Vám pomohou upravit zobrazení mapy. Postup Tlačítko(a) Popis Pohyb mapou přetažením Žádná tlačítka Mapou lze pohybovat všemi směry: dotkněte se mapy a přitisknutým prstem pohybujte mapou v požadovaném směru. Přiblížení a oddálení Naklopení nahoru nebo dolů Otočení doleva nebo doprava 2D nebo 3D režim Kompas ve 2D režimu,,,,, Umožňuje nastavit v jakém rozsahu se bude na stránce mapa zobrazovat. igo navigace pracuje na základě vysoce kvalitních vektorových mapových podkladů, které umožňují přiblížit mapu v různých úrovní tak, aby se obsah vždy zobrazoval optimálním způsobem. Názvy ulic a další textové informace se vždy zobrazují stejně velkým fontem, nikdy nejsou vzhůru nohama a vždy se zobrazují jen ulice a objekty, které potřebujete. Ve 3D režimu je přiblížení mapy limitováno. Při příliš velkém oddálení se mapa přepne do 2D režimu. Pokud chcete, aby se přiblížení/oddálení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se měřítko mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Slouží pro změnu úhlu vertikálního zobrazení mapy ve 3D režimu. Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Slouží ke změně horizontálního úhlu natočení mapy. Pokud chcete, aby se natočení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se natočení mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Klepnutím na tato tlačítka můžete přepínat mezi 3D perspektivou a 2D pohledem na mapu shora. Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko. Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího směru. 20

21 Postup Tlačítko(a) Popis Kompas ve 3D režimu, Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko. Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího směru. Informace o poloze Návrat k normální navigaci Rozšířené možnosti Zvolení cílového bodu Po klepnutí na toto tlačítko se otevře nová stránka s informacemi o zvoleném bodě na mapě (označen kurzorem). Po klepnutí na toto tlačítko se mapa přepne zpět do režimu sledování Vaší aktuální GPS polohy. Znovu se aktivuje také funkce automatického otáčení mapy. Zmizí tlačítka pro manipulaci s mapou a systém pokračuje v běžném způsobu navigace. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře seznam rozšířených možností, mezi které patří např. uložení polohy označené kurzorem jako oblíbeného místa nebo vyhledávání různých míst v okolí kurzoru. Klepnutím na toto tlačítko zvolíte polohu označenou kurzorem jako nový cílový bod. Dojde k automatickému výpočtu trasy Rychlá nabídka Rychlá nabídka představuje výběr ovládacích prvků a funkcí, které při navigaci potřebujete nejčastěji. Tuto nabídku lze otevřít přímo ze stránky mapy klepnutím na. Nabídka se zavře po několika vteřinách neaktivity nebo po klepnutí na. Většina těchto funkcí je tzv. klávesovými zkratkami funkcí, které jsou dostupné ze systémové nabídky. V rámci rychlé nabídky je dostupných více funkcí, než kolik má nabídka tlačítek. Pokud chcete přiřadit k tlačítkům jiné funkce (strana 75), můžete tak učinit v nabídce Settings (Nastavení). Vybírat můžete z následujících funkcí: Tlačítko Popis Klávesová zkratka pro Tato funkce umožňuje vyhledat zvolené místo na základě jeho názvu. Vyhledávání probíhá buď podél Vaší trasy nebo v okolí Vaší aktuální polohy (pokud není zvolena žádná trasa). Toto tlačítko otevře seznam oblíbených míst. Find (Hledat) / Find Places (Hledat místa) / Quick Search (Rychlé hledání - strana 35) Find (Hledat) / Favourite (Oblíbené - strana 46) 21

22 Toto tlačítko otevře seznam historie. Na tomto seznamu můžete zvolit jeden z předchozích cílových bodů. Find (Hledat) / History (Historie - strana 48) Toto tlačítko otevře možnosti úpravy trasy. My Route (Má trasa) / Edit Route (Upravit trasu) Toto tlačítko otevře možnosti nastavení trasy. Toto tlačítko otevře možnosti nastavení mapy. More (Více) / Settings (Nastavení) / Route Settings (Nastavení trasy - strana 75) More (Více) / Settings (Nastavení) / Map Settings (Nastavení mapy - strana 77) Toto tlačítko otevře speciální stránku s informacemi o aktuální poloze, jejíž součástí je tlačítko pro hledání tísňových služeb a silniční asistenční služby. Více informací naleznete v následující kapitole. Na mapové stránce klepněte na pole Current Street (Aktuální ulice) Toto tlačítko zruší trasu a zastaví navigaci. Pokud jsou stanoveny trasové body, je tlačítko nahrazeno dalším. My Route (Má trasa) / Cancel Route (Zrušit trasu - strana 56) Toto tlačítko slouží pro přeskočení dalšího bodu na trase. není k dispozici Toto tlačítko zobrazí celou trasu znázorněnou na dvourozměrné mapě. My Route (Má trasa) / Overview (Přehled - strana 52) Toto tlačítko otevře stránku pro nastavení vizuální navigace. Toto tlačítko otevře stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace). Toto tlačítko Vám umožňuje vyřadit část doporučené trasy. More (Více) / Settings (Nastavení) / Visual Guidance (Vizuální navigace - strana 79) V navigačním menu nebo na stránce mapy klepněte na symbol dopravy. My Route (Má trasa) / Avoidances (Nežádoucí úseky) Toto tlačítko otevře seznam manévrů (cestovní plán). Během navigace klepněte na horní část mapové stránky. 22

23 Prostřednictvím této funkce můžete uložit aktivní trasu pro další použití. Prostřednictvím této funkce můžete nahradit aktivní trasu již dříve uloženou trasou. Prostřednictvím této funkce můžete různými způsoby vyhledávat body zájmu. My Route (Má trasa) / More (Více) / Save Route (Uložit trasu) My Route (Má trasa) / More (Více) / Load Route (Nahrát trasu) Find (Hledat) / Find Places (Hledat místo - strana 35) Toto tlačítko otevře stránku mapy a spustí simulaci aktivní trasy. Toto tlačítko otevře stránku GPS informací, které zahrnují GPS polohu a sílu signálu. My Route (Má trasa) / More (Více) / Simulate Navigation (Simulovat navigaci - strana 64) Pokud není navázáno satelitní spojení, klepněte na horní část mapové stránky Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?) Na této stránce jsou uvedeny informace o aktuální poloze (nebo o poslední známé poloze, pokud systém nemá k dispozici satelitní signál) a nachází se zde praktické tlačítko pro vyhledávání míst v okolí. Tuto stránku zobrazíte z mapové stránky jedním z následujících způsobů: Pokud je pod symbolem vozidla zobrazena aktuální silnice (aktuální poloha na mapě), klepněte na ni a otevře se stránka Where Am I? (Kde jsem?). Otevřete rychlou nabídku a klepněte na tlačítko. Informace na této stránce: : Zeměpisná šířka a délka (zeměpisné souřadnice aktuální polohy v závislosti na rozšířeném systému WGS84). : Nadmořská výška (informace o nadmořské výšce získané z GPS přijímače - často bývají nepřesné). 23

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350 Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350-1 - Obsah: ÚVOD... 3 Hlavní funkce...3 RYCHLÝ START... 3 Startovní obrazovka...3 Volba cíle...4 Režim Pomocí šipek...5 DETAILNÍ

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania V tomto návodu naleznete nejjednodušší způsob, jak vytvořit kroky (šipky) pro vaše oblíbené písně, abyste je mohli využít v programu StepMania. Cílem

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version Smart Grid GIS Uživatelský manuál Verze 1.0 Beta Obsah Hlavní mapa...3 Bytový dům...6 Bytová jednotka...8 Cesta k bodu...9 Cesty z bodu...10 Další tipy...11 Vlastnosti...12 Minimapa...14 Mapové podklady...15

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 2 2. Začínáme Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Nebezpečné oblasti 3 Nebezpečné zóny ve Francii... 3 Upozornění na nebezpečnou zónu... 3 Změna způsobu upozornění... 4 Ohlašovací tlačítko... 4 Ohlášení nové nebezpečné

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více