Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0"

Transkript

1 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

2 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected Touch. Abyste z navigačního systému vytěžili co nejvíce, používejte ho správným způsobem. K tomu Vám pomůže tento dokument, ve kterém naleznete podrobný popis navigačního softwaru. Jak pracovat s navigačním systémem igo zjistíte snadno v praxi, nicméně přesto doporučujeme si tento manuál prostudovat, abyste správně porozuměli všem oknům a funkcím. 2

3 Obsah 1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění Začínáme Navigační menu Tlačítka a další ovládací prvky na displeji Práce s tlačítky Další způsoby dotykového ovládání Stránka mapy Navigační mapa Označení aktuální polohy Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě Objekty na mapě Ulice a silnice Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek Náhled křižovatky Služby u výjezdů z dálnice Typy 3D objektů Zobrazení aktivní trasy Dopravní události Práce s mapou Rychlá nabídka Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?) Silniční navigace Výběr cílového bodu trasy Zadání adresy nebo částečné adresy Zadání celé adresy Zadání cíle v podobě středu požadované ulice Zvolení cíle v podobě křižovatky Zvolení cíle v podobě centra města či obce Zadání adresy prostřednictvím poštovního směrovacího čísla Tipy pro rychlé zadávání adresy Výběr adresy z nabídky bodů zájmu Rychlé hledání bodu zájmu Hledání bodu zájmu prostřednictvím předvolených kategorií Hledání bodu zájmu podle kategorie Hledání bodu zájmu podle názvu Výběr asistenční služby v okolí z nabídky Where Am I?/Kde jsem? Zvolení cíle v podobě bodu na mapě Výběr cíle z nabídky oblíbených míst

4 3.1.5 Výběr nejpravděpodobnějšího cíle (funkce Smart history/inteligentní historie) Výběr některého z naposledy zvolených cílů v historii Zadání souřadnic cílového bodu Sestavení trasy na základě seznamu cílových bodů (Create Route/Vytvořit trasu) Zobrazení celé trasy na mapě Kontrola parametrů trasy a funkce vztahující se k trase Úprava trasy Výběr nového cílového bodu pro již existující trasu: nová trasa, trasový bod nebo cílové místo Nastavení nového výchozího bodu trasy Úprava seznamu cílových bodů (funkce Edit Route/Upravit trasu) Pozastavení aktivní trasy Zrušení aktivní trasy Prohlížení alternativních návrhů při plánování trasy Prohlížení alternativních návrhů pro již existující trasu Nastavení typů silnic pro plánování trasy Uložení polohy do nabídky oblíbených míst Úprava informací o oblíbeném cílovém místě Uložení polohy na mapě jako výstražný bod Úprava výstražného bodu Přehrání simulace trasy Navigace mimo silnici Výběr cílového bodu trasy Navigace nezávisle na silnici Informace o pracovním prostředí navigace Koncepty Inteligentní zoom Denní a noční režim barev Náhled při jízdě tunelem Výpočet a přepočítání trasy Úsporná trasa Rychlostní kamery a další upozornění na blížící se místa Upozornění na maximální povolenou rychlost Dopravní informace v režimu plánování trasy Online dopravní informace Nabídka nastavení Zvuk a výstrahy Vlastní nastavení rychlé nabídky Dopravní nastavení Nastavení trasy Uživatelské profily

5 5.2.6 Nastavení mapy Nastavení vizuální navigace Nastavení displeje Regionální nastavení Nastavení cestovních informací Slovníček pojmů Informace o copyrightu

6 1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění Tento navigační systém se zabudovaným GPS přijímačem Vám pomůže najít cestu do cíle. Protože systém igo nepřenáší informace o Vaší poloze, nemohou Vás ostatní při jeho používání sledovat. Je velmi důležité, abyste sledovali navigační displej pouze ve chvílích, kdy je to bezpečné. Řidič(ka) vozidla by měl(a) provést veškerá potřebná nastavení navigace igo ještě před začátkem cesty. Proto si naplánujte trasu ještě před odjezdem a pokud je třeba trasu změnit, zastavte. Vždy se řiďte dopravními značkami a sledujte dopravní situaci. Pokud se odchýlíte od požadované trasy, navigace igo změní navigační pokyny v závislosti na nové situaci. 6

7 2 Začínáme Navigační systém igo je navržen pro použití ve vozidle. Systém lze ovládat jednoduše stisknutím tlačítek na dotykovém displeji nebo pohybem prstů po mapě. Při prvním zapnutí navigačního systému se automaticky spustí sekvence stránek úvodního nastavení. Postupujte následovně: 1. Zvolte jazyk textu v rozhraní aplikace. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení), viz strana Zvolte jazyk pro hlasové navádění, přičemž zároveň vyberte, zda chcete slyšet mužský nebo ženský hlas. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky nastavení Sound and Warnings settings (Zvuk a výstrahy), viz strana Pokud je to nutné, upravte nastavení časového formátu a měrných jednotek. Později můžete nastavení změnit prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení), viz strana Pokud je to nutné, upravte výchozí priority pro plánování trasy. Později můžete nastavení změnit prostřednictvím nabídky Route (Trasa), viz strana Nyní je úvodní nastavení dokončeno. Průvodce úvodním nastavením je možné spustit i později z nabídky Settings (Nastavení), viz strana 72. Po úvodním nastavení se zobrazí nabídka Navigation Menu (Navigační menu) a Vy můžete začít s navigačním systémem igo pracovat. 7

8 2.1 Navigační menu Navigační nabídka nabízí přístup ke všem funkcím navigačního systému igo. Tato nabídka je tvořena následujícími možnostmi: Po klepnutí na možnost (Cílový bod) můžete zvolit cílový bod zadáním adresy, výběrem bodu zájmu, označením polohy na mapě nebo zvolením jednoho ze svých oblíbených míst. Zároveň můžete hledat také mezi naposledy zvolenými cílovými body v nabídce Smart History (Inteligentní historie) nebo rovnou zadat souřadnice. Po klepnutí na možnost (Má trasa) se zobrazí parametry trasy a zároveň i celá trasa na mapě. Součástí této nabídky jsou také různé funkce související s trasou, jako např. úprava nebo zrušení Vaší trasy, nastavení výchozího bodu trasy, výběr z různých alternativ trasy, možnost nastavení nežádoucího úseku, spuštění simulace navigace nebo přidání cílového bodu na seznam oblíbených míst. Po klepnutí na možnost (Nastavení) můžete změnit způsob, jakým navigační software pracuje. Klepnutím na možnost (Ukázat mapu) spustíte navigační režim mapy. Toto tlačítko je samo o sobě miniaturou mapy, na které se zobrazuje Vaše aktuální poloha, doporučená trasa a přilehlá oblast. Po klepnutí na tlačítko se mapa roztáhne přes celý displej. 2.2 Tlačítka a další ovládací prvky na displeji Při práci s navigačním systémem igo budete nejčastěji pracovat s dotykovými tlačítky na displeji. Výběr nebo provedené změny budete muset potvrdit pouze v případě, kdy bude třeba aplikaci restartovat, bude nutné provést zásadní změnu konfigurace nebo pokud bude hrozit nebezpečí ztráty dat nebo nastavení. S výjimkou výše uvedených případů uloží navigace igo Váš výběr bez nutnosti jeho potvrzování a zvolené nastavení se projeví hned při dalším použití daných ovládacích prvků. Typ Příklad Popis Použití Tlačítko Po klepnutí se spustí daná funkce, otevře se nová stránka nebo bude možné nastavit příslušný parametr. Jednou na tlačítko klepněte. 8

9 Typ Příklad Popis Použití Tlačítko s hodnotou Na některých tlačítkách se zobrazuje aktuální hodnota pole nebo nastavení. Klepnutím na tlačítko změňte hodnotu. Po provedení změny se na tlačítku objeví nová hodnota. Jednou na tlačítko klepněte. Ikona Zobrazuje stavovou informaci. Některé ikony fungují zároveň i jako tlačítka. Jednou na ikonu klepněte. Seznam Kruhové tlačítko Přepínání Posuvné tlačítko Virtuální klávesnice Pokud je nutné zvolit jednu z více možností, objeví se seznam. Pokud je k dispozici jen pár možností, mohou se namísto seznamu objevit kruhová tlačítka. Zvolit lze jen jednu hodnotu. Pokud jsou k dispozici pouze dvě možnosti, symbolizuje zaškrtnutý rámeček povolení funkce. Pokud lze u některé funkce nastavit parametr v rozmezí různých hodnot, zobrazí navigace igo posuvné tlačítko, prostřednictvím kterého lze zadat požadovanou hodnotu. Abecední a alfanumerické klávesnice pro zadávání textu a číselných hodnot. V kterémkoliv místě se seznamu dotkněte a posunujte prst nahoru a dolů. V závislosti na rychlosti posunování bude rolování seznamem probíhat rychle nebo pomalu, buď se posune o kousek nebo až nakonec. Klepnutím na jedno z tlačítek zvolíte novou hodnotu. Klepnutím aktivujte či deaktivujte funkci. Dotykem posuňte tlačítko do nové polohy. Dotkněte se posuvné lišty v požadovaném místě a tlačítko se tam přesune. Každá klávesa je jedním dotykovým tlačítkem. 9

10 2.2.1 Práce s tlačítky Písmena a číslice budete muset zadávat jen v nezbytně nutných případech. Při psaní můžete zadávat jednotlivé znaky na klávesnici dotykového displeje, kterou lze přepínat do různých režimů, např. na anglickou, řeckou nebo číselnou klávesnici. Úkon Přepnutí do jiného režimu klávesnice, např. z anglické klávesnice na řeckou Oprava zadaného znaku na klávesnici Vložení mezery, např. mezi jménem a příjmením nebo v několika slovných názvech měst Přepínání mezi velkými a malými písmeny Klepněte na tlačítko režim klávesnice. Postup a na seznamu zvolte požadovaný Klepnutím na tlačítko odstraňte nežádoucí znak(y). Pokud se tlačítka dotknete a přidržíte ho, dojde ke smazání několika znaků najednou nebo k odstranění celého zadání. Klepněte na tlačítko uprostřed spodní části stránky. Při zadávání textu se první znak napíše velkým písmenem, zatímco zbytek textu bude napsaný malými písmenky. Pro zadání Psaní čísel a symbolů Dokončení zadávání textu (potvrzení textu zobrazeného našeptávačem) Dokončení zadávání textu (otevření seznamu výsledků vyhledávání) Dokončení zadávání textu (uložení Vašeho zadání) Zrušení zadaného textu (návrat na předchozí stránku) velkého písmenka klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát. Po dalším klepnutí se opět začnou psát malá písmenka. můžete přepínat na klávesnici s čí- Klepnutím na tlačítko selnými znaky a symboly. Klepněte na. Klepněte na Klepněte na Klepněte na. (Výsledky). (Hotovo). 10

11 2.2.2 Další způsoby dotykového ovládání Obvykle stačí pro zvolení funkce klepnout na dotykový displej jen jednou. Nicméně, některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím kombinace dotyků. Tyto funkce jsou uvedeny níže: Postup Poklepání a přidržení dotykového displeje Informace Přidržením následujících tlačítek získáte přístup k dalším funkcím: Pokud na stránce seznamu a nebo nabídky klepnete na tlačítko a přidržíte ho, objeví se: stránka mapy. Přidržením tlačítek,,,, a na stránce mapy můžete rolovat mapou, otáčet ji anebo ji přibližovat a oddalovat. Pokud na stránce klávesnice přidržíte tlačítko, můžete naráz rychle smazat hned několik znaků. Posunování (dotyk a přetažení) Pohybovat stránkou posunováním prstu může být nutné pouze když: Pohybujete posuvným tlačítkem. Rolujete seznamem: v kterémkoliv místě se seznamu dotkněte a posunujte prst nahoru a dolů. V závislosti na rychlosti posunování bude rolování seznamem probíhat rychle nebo pomalu, buď se posune o kousek nebo až nakonec. Pohybujete mapou v režimu prohlížení mapy: dotkněte se mapy a přetáhněte ji do požadované polohy. 11

12 2.3 Stránka mapy Navigační mapa Stránka mapy je nejčastěji využívanou stránkou navigačního systému igo. (Ukázat mapu) zobrazuje zmenšeni- V navigačním menu se coby součást tlačítka na aktuální mapy. Pokud chcete tuto malou mapku zvětšit a otevřít stránku mapy, klepněte na možnost (Ukázat mapu). Na této mapě se zobrazuje Vaše aktuální poloha (symbol představující vozidlo, což je ve výchozím nastavení modrá šipka), doporučená trasa (vyznačená oranžově) a okolní prostředí. Pokud systém nemá informace o GPS poloze, je symbol vozidla průhledný. A zobrazuje Vaši poslední známou polohu. V levém horním rohu se zobrazí symbol satelitu, který je umístěn v kružnici, jejíž součástí jsou barevné body. Čím více zelených bodů se na kružnici nachází, tím blíže je systém k určení správné GPS polohy. Pokud jsou informace o GPS poloze dostupné, zobrazí se symbol vozidla opět v plné barvě, přičemž ukazuje Vaši aktuální polohu. Na stránce se zobrazují různá tlačítka a datová pole, jejichž smyslem je usnadnit Vám navigaci. Pokud je aktuálně spuštěná navigace, zobrazují se na stránce informace o trase. 12

13 Tlačítko nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím. Dostupné funkce můžete změnit v nabídce Settings (Nastavení). V původním nastavení se zobrazuje jen jedno datové pole v dolním pravém rohu. Po klepnutí na toto pole se zobrazí všechna datová pole vztahující se k trase. Pokud chcete potlačit ostatní datová pole a zobrazit jen jedno z nich, klepněte na něj. Datová pole se liší v závislosti na tom, zda je spuštěna navigace po aktivní trase nebo zda není zvolen žádný cíl (na mapě není oranžově vyznačena trasa). Výchozí datová pole při jízdě bez konkrétního cíle (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení): Pole Popis Zobrazí Vaši aktuální rychlost zjištěnou GPS přijímačem. Zobrazí rychlostní omezení aktuální silnice (pokud je součástí mapových informací). Zobrazuje aktuální čas, který odpovídá nastavení časového pásma. Informace o přesném čase jsou získány z GPS satelitů, zatímco informace o časovém pásmu jsou součástí mapového systému nebo je lze zadat ručně prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení). (Aktuální čas se vždy zobrazuje v horním levém rohu nabídkových stránek.) Výchozí datová pole při navigaci po trase (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení): Pole Popis Zobrazuje vzdálenost, kterou je třeba ujet do dosažení finálního cílového bodu. Zobrazuje čas potřebný k dosažení finálního cílového bodu trasy. Tento údaj vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy. Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný. 13

14 Zobrazuje odhadovanou dobu příjezdu do finálního cílového bodu trasy. Tento údaj vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy. Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný Označení aktuální polohy Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici Pokud má systém k dispozici informaci o Vaší GPS poloze, označí navigace igo Vaši aktuální polohu symbolem vozidla. Ve výchozím nastavení je tato poloha označena modrou šipkou, ale tento symbol můžete změnit v nabídce Settings (Nastavení). V režimu silniční navigace nemusí symbol vozidla odrážet Vaši naprostou přesnou GPS polohu a směr, kterým se pohybujete. Pokud se poblíž zjištěné polohy nachází silnice, zobrazuje se symbol vozidla na silnici, čímž dojde k vyrovnání drobných odchylek v GPS poloze. Stejně tak je podle silnice zarovnán i směr ikony. Pokud zvolíte navigaci nezávisle na silnici: Symbol vozidla se bude zobrazovat v místě zjištěné GPS polohy. Směr symbolu vozidla bude odrážet aktuální směr Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě Polohu na mapě můžete označit několika způsoby: V režimu navigace klepněte na mapu Klepněte na mapu ve chvíli, kdy jste v závěrečné fázi vyhledávání požádáni o potvrzení cílového bodu Klepněte na mapu v režimu Find on Map (Hledat na mapě), viz strana 46. Pokud je zvolena poloha na mapě, zobrazí se ve zvoleném bodě na mapě kurzor. Kurzor se zobrazuje jako červený bod obklopený červenou kružnicí ( ) tak, aby byl dobře vidět ve všech úrovních přiblížení. Poloha kurzoru může být použita jako cílový bod trasy, nový výstražný bod, jako výchozí bod pro vyhledávání např. bodů zájmu nebo ji můžete uložit na seznam oblíbených míst. Kromě toho můžete zvolit také objekt na mapě. Pokud klepnete na mapu v místě bodu zájmu nebo výstražného bodu, dojde ke zvolení tohoto objektu (objekt bude označen červenou kružnicí) a Vy si můžete nechat zobrazit informace o tomto bodě nebo můžete tento bod použít jako trasový bod. 14

15 2.3.3 Objekty na mapě Ulice a silnice V rámci navigačního systému igo se silnice a ulice zobrazují obdobným způsobem jako je tomu na tištěných silničních mapách. Jejich šířka a barva odrážejí jejich důležitost: takže jednoduše rozpoznáte dálnici od menší ulice Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice Při navigaci po trase se v horní části mapové stránky zobrazují informace o příštím manévru a o následující ulici/silnici nebo o příštím městě/obci. V horním levém rohu se zobrazuje pole, ve kterém je znázorněn následující manévr. V tomto poli se zobrazuje jak typ manévru (odbočení, kruhový objezd, výjezd z dálnice atd.), tak zbývající vzdálenost z aktuální polohy. Pokud bude chvíli na to následovat další manévr, zobrazuje se vedle tohoto pole ještě menší ikona druhého manévru. Jinak se zobrazuje jen pole následujícího manévru. Většina těchto ikon je velmi intuitivních. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny příklady nejčastěji zobrazovaných manévrů. V obou polích se používají stejné symboly: Symbol Odbočte vlevo. Popis Odbočte vpravo. Zahněte zpět. Jeďte doprava. Zahněte ostře doleva. 15

16 Symbol Držte se vlevo. Popis Na křižovatce pokračujte rovně. Vjeďte na kruhový objezd a opusťte ho na 3. výjezdu (následující manévr). Vjeďte na kruhový objezd (druhý následující manévr). Vjeďte na dálnici. Opusťte dálnici. Vjeďte na trajekt. Opusťte trajekt. Blížíte se k trasovému bodu. Blížíte se k cílovému bodu Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek Při navigaci po několikaproudých silnicích je důležité jet ve správném jízdním pruhu tak, aby bylo možné pokračovat po doporučené trase. Pokud jsou součástí mapových dat informace o jízdních pruzích, zobrazí navigace igo jízdní pruhy a jejich směr prostřednictvím malých šipek ve spodní části mapy. Šipka znázorňující doporučený jízdní pruh je zvýrazněná. Pokud jsou k dispozici doplňkové informace, jsou šipky nahrazeny dopravními značkami. Dopravní značky s jízdními pruhy se zobrazují v horní části mapy. Barva a styl zobrazení těchto dopravních značek odpovídají skutečným dopravním značkám umístěným nad silnicemi nebo vedle nich. Na těchto značkách se zobrazuje také cíl daného směru a počet jízdních pruhů, které do něj vedou. Při jízdě bez vytyčeného cíle (pokud není doporučena žádná trasa) se všechny dopravní značky zobrazují stejným způsobem. Při navigaci po trase se zobrazuje v jasných barvách jen značka, která je směrodatná pro doporučenou trasu; zatímco ostatní značky jsou ztmavené. Pokud nechcete, aby se dopravní značky na stránce zobrazovaly, klepněte na některou z nich a objeví se normální mapová stránka, která se bude zobrazovat až do přijetí informací o další dopravní značce. 16

17 Náhled křižovatky Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice nebo ke komplexu křižovatek, kde je pro Vás důležitá informace o výjezdu, je mapa nahrazena 3D náhledem křižovatky. Pruhy, kterými se potřebujete vydat, jsou vyznačeny šipkami. Případně se mohou zobrazovat také dopravní značky, pokud jsou k dispozici potřebné informace. Pokud chcete aktuálně zobrazený náhled křižovatky skrýt, klepněte na displej a zobrazí se opět stránka mapy Služby u výjezdů z dálnice Na své cestě můžete potřebovat zajet na čerpací stanici nebo se můžete chtít občerstvit v restauraci. Tato funkce zobrazí při jízdě po dálnici na mapě nové tlačítko. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře panel s informacemi o několika příštích výjezdech nebo o odpočívadlech s čerpacími stanicemi. Po klepnutí na některou z položek se zobrazí daný výjezd na mapě. Pokud chcete, můžete toto místo přidat jako zastávku na Vaší trase. Pokud chcete, aby se v rámci této funkce zobrazovaly také další typy míst, můžete změnit dostupné ikony v nabídce nastavení Visual Guidance (Vizuální navigace) Typy 3D objektů Navigační systém igo podporuje následující typy 3D objektů: Typ 3D terén Popis 3D terén představuje změny v krajině, znázorňuje vyvýšení nebo snížení terénu při prohlížení mapy v 2D režimu a využívá se k zobrazení mapy s trasou při navigaci ve 3D režimu. Na trojrozměrné mapě jsou kopce a hory zobrazeny v pozadí, zatímco na dvourozměrných mapách jsou výškové rozdíly vyjádřeny jen barvou a stínováním. 17

18 Typ Výškové rozdíly 3D orientační body 3D budovy Popis Ve 3D režimu je znázorněno vyvýšení některých silnic složených křižovatek a vertikální vychýlení některých silnic (např. nadjezdy nebo mosty). Orientačními body mohou být památky nebo jinak specifická významná nebo dobře známá místa. 3D bloky budov představují informace o rozvržení městských budov na mapě a o jejich velikosti Zobrazení aktivní trasy V rámci navigačního systému igo se k zobrazení trasy využívají následující prvky: Symbol Název Popis Aktuální GPS poloha a výchozí bod Zobrazení Vaší aktuální GPS polohy na mapě. Pokud se v blízkosti nachází silnice, je symbol vozidla zarovnán se silnicí. Pokud jsou k dispozici informace o GPS poloze, trasa obvykle začíná z aktuální polohy. Pokud nejsou informace o platné GPS poloze k dispozici, použije igo navigace jako výchozí bod poslední známou polohu. Trasový bod (průjezdný cílový bod) Cíl (poslední bod na trase) Průjezdný cílový bod, který se na trase nachází před finálním cílovým bodem. Poslední cílový bod na trase. Barva trasy Ulice a silnice, které nemají být součástí trasy Ulice a silnice, kterých se týkají dopravní události Trasa je vždy vyznačena jinou barvou než okolní silnice na mapě, což platí pro denní i noční režim. Pokud chcete, můžete určité typy silnic (strana 76) označit jako nežádoucí. Nicméně, pokud navigace igo nemůže tyto typy silnic vynechat, budou tyto úseky součástí trasy, přičemž budou vyznačeny jinou barvou než zbytek trasy. Některé silniční úseky mohou být ovlivněny dopravními událostmi. Tyto ulice a silnice budou označeny jinou barvou, přičemž se podél trasy budou zobrazovat malé symboly představující typy dopravních událostí. 18

19 Dopravní události Silniční úseky, kterých se týkají dopravní události, budou na mapě vyznačeny jinou barvou, přičemž se podél nich budou zobrazovat malé symboly znázorňující povahu dopravní události: 1. Klepnutím na otevřete stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace). 2. Klepnutím na (Seznam událostí) otevřete seznam kategorií dopravních událostí. 3. Klepněte na kategorii, která Vás zajímá, nebo klepněte na (Všechny události) a zobrazí se seznam všech událostí: 4. Nyní klepněte na libovolnou položku seznamu a na mapě se objeví postižený úsek v celé své délce a také podrobné informace o události: Pokud se na doporučené trase objeví dopravní události, které aplikace neobešla, Poznámka! otevře se po klepnutí na ikonu si můžete rychle prohlédnout. seznam závažných dopravních událostí, které 19

20 2.3.4 Práce s mapou Pokud si chcete mapu během navigace prohlédnout, kdekoliv na ní klepněte. Mapa přestane sledovat aktuální polohu (symbol vozidla, který je ve výchozím nastavení představován modrou šipkou, již nebude na mapě uzamčen v pevné poloze) a objeví se ovládací prvky, které Vám pomohou upravit zobrazení mapy. Postup Tlačítko(a) Popis Pohyb mapou přetažením Žádná tlačítka Mapou lze pohybovat všemi směry: dotkněte se mapy a přitisknutým prstem pohybujte mapou v požadovaném směru. Přiblížení a oddálení Naklopení nahoru nebo dolů Otočení doleva nebo doprava 2D nebo 3D režim Kompas ve 2D režimu,,,,, Umožňuje nastavit v jakém rozsahu se bude na stránce mapa zobrazovat. igo navigace pracuje na základě vysoce kvalitních vektorových mapových podkladů, které umožňují přiblížit mapu v různých úrovní tak, aby se obsah vždy zobrazoval optimálním způsobem. Názvy ulic a další textové informace se vždy zobrazují stejně velkým fontem, nikdy nejsou vzhůru nohama a vždy se zobrazují jen ulice a objekty, které potřebujete. Ve 3D režimu je přiblížení mapy limitováno. Při příliš velkém oddálení se mapa přepne do 2D režimu. Pokud chcete, aby se přiblížení/oddálení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se měřítko mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Slouží pro změnu úhlu vertikálního zobrazení mapy ve 3D režimu. Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Slouží ke změně horizontálního úhlu natočení mapy. Pokud chcete, aby se natočení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se natočení mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte. Klepnutím na tato tlačítka můžete přepínat mezi 3D perspektivou a 2D pohledem na mapu shora. Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko. Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího směru. 20

21 Postup Tlačítko(a) Popis Kompas ve 3D režimu, Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko. Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího směru. Informace o poloze Návrat k normální navigaci Rozšířené možnosti Zvolení cílového bodu Po klepnutí na toto tlačítko se otevře nová stránka s informacemi o zvoleném bodě na mapě (označen kurzorem). Po klepnutí na toto tlačítko se mapa přepne zpět do režimu sledování Vaší aktuální GPS polohy. Znovu se aktivuje také funkce automatického otáčení mapy. Zmizí tlačítka pro manipulaci s mapou a systém pokračuje v běžném způsobu navigace. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře seznam rozšířených možností, mezi které patří např. uložení polohy označené kurzorem jako oblíbeného místa nebo vyhledávání různých míst v okolí kurzoru. Klepnutím na toto tlačítko zvolíte polohu označenou kurzorem jako nový cílový bod. Dojde k automatickému výpočtu trasy Rychlá nabídka Rychlá nabídka představuje výběr ovládacích prvků a funkcí, které při navigaci potřebujete nejčastěji. Tuto nabídku lze otevřít přímo ze stránky mapy klepnutím na. Nabídka se zavře po několika vteřinách neaktivity nebo po klepnutí na. Většina těchto funkcí je tzv. klávesovými zkratkami funkcí, které jsou dostupné ze systémové nabídky. V rámci rychlé nabídky je dostupných více funkcí, než kolik má nabídka tlačítek. Pokud chcete přiřadit k tlačítkům jiné funkce (strana 75), můžete tak učinit v nabídce Settings (Nastavení). Vybírat můžete z následujících funkcí: Tlačítko Popis Klávesová zkratka pro Tato funkce umožňuje vyhledat zvolené místo na základě jeho názvu. Vyhledávání probíhá buď podél Vaší trasy nebo v okolí Vaší aktuální polohy (pokud není zvolena žádná trasa). Toto tlačítko otevře seznam oblíbených míst. Find (Hledat) / Find Places (Hledat místa) / Quick Search (Rychlé hledání - strana 35) Find (Hledat) / Favourite (Oblíbené - strana 46) 21

22 Toto tlačítko otevře seznam historie. Na tomto seznamu můžete zvolit jeden z předchozích cílových bodů. Find (Hledat) / History (Historie - strana 48) Toto tlačítko otevře možnosti úpravy trasy. My Route (Má trasa) / Edit Route (Upravit trasu) Toto tlačítko otevře možnosti nastavení trasy. Toto tlačítko otevře možnosti nastavení mapy. More (Více) / Settings (Nastavení) / Route Settings (Nastavení trasy - strana 75) More (Více) / Settings (Nastavení) / Map Settings (Nastavení mapy - strana 77) Toto tlačítko otevře speciální stránku s informacemi o aktuální poloze, jejíž součástí je tlačítko pro hledání tísňových služeb a silniční asistenční služby. Více informací naleznete v následující kapitole. Na mapové stránce klepněte na pole Current Street (Aktuální ulice) Toto tlačítko zruší trasu a zastaví navigaci. Pokud jsou stanoveny trasové body, je tlačítko nahrazeno dalším. My Route (Má trasa) / Cancel Route (Zrušit trasu - strana 56) Toto tlačítko slouží pro přeskočení dalšího bodu na trase. není k dispozici Toto tlačítko zobrazí celou trasu znázorněnou na dvourozměrné mapě. My Route (Má trasa) / Overview (Přehled - strana 52) Toto tlačítko otevře stránku pro nastavení vizuální navigace. Toto tlačítko otevře stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace). Toto tlačítko Vám umožňuje vyřadit část doporučené trasy. More (Více) / Settings (Nastavení) / Visual Guidance (Vizuální navigace - strana 79) V navigačním menu nebo na stránce mapy klepněte na symbol dopravy. My Route (Má trasa) / Avoidances (Nežádoucí úseky) Toto tlačítko otevře seznam manévrů (cestovní plán). Během navigace klepněte na horní část mapové stránky. 22

23 Prostřednictvím této funkce můžete uložit aktivní trasu pro další použití. Prostřednictvím této funkce můžete nahradit aktivní trasu již dříve uloženou trasou. Prostřednictvím této funkce můžete různými způsoby vyhledávat body zájmu. My Route (Má trasa) / More (Více) / Save Route (Uložit trasu) My Route (Má trasa) / More (Více) / Load Route (Nahrát trasu) Find (Hledat) / Find Places (Hledat místo - strana 35) Toto tlačítko otevře stránku mapy a spustí simulaci aktivní trasy. Toto tlačítko otevře stránku GPS informací, které zahrnují GPS polohu a sílu signálu. My Route (Má trasa) / More (Více) / Simulate Navigation (Simulovat navigaci - strana 64) Pokud není navázáno satelitní spojení, klepněte na horní část mapové stránky Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?) Na této stránce jsou uvedeny informace o aktuální poloze (nebo o poslední známé poloze, pokud systém nemá k dispozici satelitní signál) a nachází se zde praktické tlačítko pro vyhledávání míst v okolí. Tuto stránku zobrazíte z mapové stránky jedním z následujících způsobů: Pokud je pod symbolem vozidla zobrazena aktuální silnice (aktuální poloha na mapě), klepněte na ni a otevře se stránka Where Am I? (Kde jsem?). Otevřete rychlou nabídku a klepněte na tlačítko. Informace na této stránce: : Zeměpisná šířka a délka (zeměpisné souřadnice aktuální polohy v závislosti na rozšířeném systému WGS84). : Nadmořská výška (informace o nadmořské výšce získané z GPS přijímače - často bývají nepřesné). 23

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R Čeština Březen 2011, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INA-W910R. Začněte používat systém Alpine

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W925R Čeština (CZ) Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine-NAVI. Začněte používat systém Alpine-NAVI

Více

Návod k obsluze. Alpine Navigation System. Navigační software pro systém Alpine Navigation System. Čeština Únor 2015, verze 1.0

Návod k obsluze. Alpine Navigation System. Navigační software pro systém Alpine Navigation System. Čeština Únor 2015, verze 1.0 Návod k obsluze Alpine Navigation System Navigační software pro systém Alpine Navigation System Čeština Únor 2015, verze 1.0 Obsah 1 Varování a bezpečnostní informace... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Počáteční

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Uživatelský návod Navigace ZENEC

Uživatelský návod Navigace ZENEC Uživatelský návod Navigace ZENEC Navigační software pro přístroje ZENEC C9 Česky 3.2. 2012, ver. 1.0 Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt jako navigaci. Začněte Vaše zařízení hned používat. Tento

Více

Uživatelský návod Navigace ZENEC

Uživatelský návod Navigace ZENEC Uživatelský návod Navigace ZENEC Navigační software pro přístroje ZENEC C9 CZ 6.4.2012, ver. 1.2.1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt jako navigaci. Začněte Vaše zařízení hned používat. Tento

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION USER MANUAL CZ Obsah 1 Varování a bezpečnostní informace... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Počáteční nastavení... 6 2.2 Ovládací prvky obrazovky... 7 2.2.1 Používání tlačítek a ostatních

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Návod k obsluze. TT Navi. Navigační software pro systém Orbit 430. Čeština Leden 2013, verze 1.0

Návod k obsluze. TT Navi. Navigační software pro systém Orbit 430. Čeština Leden 2013, verze 1.0 Návod k obsluze TT Navi Navigační software pro systém Orbit 430 Čeština Leden 2013, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Orbit 430. Začněte používat systém Orbit 430 ihned.

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

STELLARIUM NÁVOD K POUŽITÍ

STELLARIUM NÁVOD K POUŽITÍ System Requirements: Windows (XP, Vista, 7) s DirectX 9.x a poslední ServicePack nebo MacOS X 10.3.x (nebo vyšší), 3D grafi cká karta s podporou OpenGL, min. 512 MB RAM, 1 GB volné paměti na pevném disku.

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Stavový řádek programu...5 Celoobrazovkové zobrazení

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix Manuál pro navigaci Dynavix Obsah Důležité upozornění... 4 Příjem signálu GPS... 4 Polohové služby... 4 Internetové připojení... 4 Spuštění na pozadí... 5 Úvodní obrazovka... 5 Vyhledat / Navigovat...

Více

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED

JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED JAK AKTUALIZOVAT APLIKACI E-PAY BY EDENRED Postup aktualizace E-Pay by Edenred závisí na tom, zda máte zařízení, na kterém již byla aplikace předinstalována (pokračujete v návodu na kapitolu 2) nebo zda

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Navigace. mapou. Vyhledejte svůj cíl na mapě. Podle potřeby posuňte mapu a změňte její měřítko (Viz str. 69).

Navigace. mapou. Vyhledejte svůj cíl na mapě. Podle potřeby posuňte mapu a změňte její měřítko (Viz str. 69). Navigace V navigaci lze nastavit trasu několika způsoby: Potřebujete-li jednoduchou trasu (trasu s jediným cílem a bez průjezdových bodů), můžete vybrat cíl a poté ihned začít s navigací. Můžete naplánovat

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Dobrý den, Obsah. 2 Co je nového?

Dobrý den, Obsah. 2 Co je nového? Co je nového? 2 Co je nového? Dobrý den, Telefon nyní obsahuje HTC Sense 3.0 a díky tomu je vaše mobilní zkušenost zábavnější a zajímavější. Přečtěte si tuto příručku, abyste zjistili, jaké skvělé funkce

Více