Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF"

Transkript

1 TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte si část Bezpečnostní informace v této příručce, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a správné používání.

2 Obsah Zabezpečení 1 Bezpečnostní pokyny 1 Bezpečnost při práci s laserovou tiskárnou 1 Pro Evropu/Asii 1 Certifikace 2 Prohlášení o shodě 2 Oznámení pro uživatele zemí EU 2 Oznámení pro uživatele využívající přístup přes analogové RTC v zemích EU 2 Symboly vypínačů napájení 2 Umístění štítků s upozorněními a bezpečnostními opatřeními na přístroji 3 Oznámení pro uživatele (Nový Zéland) 4 Ochrana životního prostředí 5 Baterie a akumulátorové baterie 5 Výrobek 5 Uživatelé v zemích Evropské unie, Švýcarsku a Norsku 5 Ostatní uživatelé 5 Licence k užívání softwaru 6 Definice 6 Licence 6 Vlastnictví 6 Doba trvání 6 Záruka 6 Odpovědnost 6 Vývoj 6 Registrované obchodní značky 7 Oznámení 7 Instalace 8 Podmínky pro umístění 8 Bezpečnostní opatření při používání 8 Bezpečnostní informace 9 Bezpečnost během provozu 9 Zdroj napájení 10 Pro fax nebo telefon 10 Pravidla pro použití symbolů 10 Popis terminálu 11 Panel s příkazy 12 Prezentace 12 Zadání znaků pomocí alfanumerické klávesnice 12 Přístup k funkcím terminálu 13 Balení obsahuje 14 Instalace zařízení 14 Umístění podavače dokumentu ke zpracování 14 Zakládání papíru 14 Zakládání papíru do podavače 14 Manipulace s papírem 14 Kontrola vlhkosti 14 Manipulace s jednotkou 15 Otřesy při provozu 15 Přemístění jednotky 15 Manipulace s inkoustovou kazetou 15 Vložení papíru do hlavního zásobníku 15 Instalace tiskové kazety 15 Zarážka podávání papíru 16 Uvedení vašeho zařízení do provozu 16 Připojení zařízení 16 Počáteční nastavení zařízení 17 SP1100SF/Aficio SP1100SF Vložení papíru do manuálního podavače 18 Kopie 19 Jednoduchá kopie 19 Kopie v ekonomickém režimu spotřeby toneru 19 Pokročilá kopie 19 Režim kopírování osobních průkazů 20 Přístroj vytiskne kopii vašeho dokumentu. Speciální nastavení kopie 20 Nastavení rozlišení 20 Nastavení zvětšení 21 Nastavení zdroje analýzy 21 Nastavení kontrastu 21 Nastavení jasu 21 Nastavení typu papíru 21 Výběr zásobníku papíru 21 Nastavení analýzy okrajů podavače listů 22 Nastavení analýzy okrajů plochého skeneru 22 Nastavení pravých a levých okrajů tisku 22 Nastavení horních a dolních okrajů tisku 22 Nastavení formátu papíru 22 Fax 23 Odesílání faxu 23 Vytištění stránky s hlavičkou 23 Okamžité odeslání 23 Okamžité odeslání 23 Odložené odeslání 23 Odeslání s automaticky opakovaným vytáčením 24 Příjem faxu 24 Faxový záznamník 25 Uložení kódu pro přístup k záznamníku 25 Zapnutí / vypnutí záznamníku 25 Tisk faxových zpráv přijatých do paměti 25 Odeslání kopie faxu (přeposlání) 25 Zapnutí odesílání kopie faxu 25 Definování adresáta pro odeslání kopie 25 Tisk přeposlaných dokumentů 25 Přeposlání faxových zpráv do pamět ového zařízení USB 25 Zapnutí odesílání kopie faxu 26 Tisk přeposlaných dokumentů 26 Fronta čekání na odeslání 26 Okamžitě provést odeslání z fronty čekajících 26 Prohlédnout nebo změnit frontu čekajících 26 Smazání odeslání v paměti 26 Vytisknout čekající nebo uložený dokument 26 Vytisknout čekající frontu 26 Zastavení probíhajícího odesílání 26 Vložení a vyvolání faxu 27 Uložení dokumentu do úschovny 27 Vyvolání dokumentu z úschovy 27 Parametry/Nastavení 28 Datum/Čas 28 Nastavení letního / zimního času 28 Vaše číslo faxu/jméno 28 Typ sítě 29 Geografická nastavení 29 Země 29 Telekomunikační sít 29 Jazyk 29 Obsah - I -

3 Místní předvolba 29 Typ podavače dokumentů 30 Hospodárný (úsporný) čas 30 Režim příjmu 30 Příjem bez papíru 31 Počet kopií 31 Příjem faxem nebo počítačem 31 Nastavení na stránku 31 Režim snížení počtu přijatých faxů 31 Technické parametry 32 Tisk seznamu funkcíi 33 Tisk deníků 33 Tisk seznamu nastavení 33 Uzamčení přístroje 33 Zablokování klávesnice 34 Zablokování vytáčení 34 Uzamčení služby Média 34 Přečíst čítače 34 Čítač poslaných stránek 34 Čítač přijatých stránek 34 Čítač skenovaných stránek 34 Čítač vytištěných stránek 34 Zobrazit stav spotřebního materiálu 34 Kalibrace vašeho skeneru 35 Telefonní seznam 36 Vytvoření rychlého vytáčení 36 Vytvoření skupinového vytáčení 36 Úprava karty 36 Smazání karty 37 Tisk telefonního seznamu 37 Uložení/obnovení adresáře (možnost karty Smart) 37 Hry a kalendář 38 Sudoku 38 Vytisknutí mřížky 38 Tisk řešení 38 Kalendář 38 Pamět ová klíčenka USB 39 Používání klíčenky USB 39 Tisk vašich dokumentů 39 Tisk seznamu souborů umístěných v klíčence 39 Tisk souborů uložených v klíčence 39 Vymazání vašich souborů uložených v klíčence 40 Analyzovat obsah vaší klíčenky USB 40 Uložit dokument na klíčenku USB 40 Vlastnosti PC 42 Úvod 42 Požadavky pro propojení 42 Instalace programového vybavení 42 Instalace kompletního programového vybavení 42 Nainstalování pouze ovladačů 44 Instalace ovladačů, které používá program Companion Suite Pro 44 Manuální instalace ovladačů 45 Připojení 46 Ovládání multifunkčního zařízení 47 Kontrola propojení počítače a multifunkčního zařízení 47 Companion Director 47 Grafické zobrazení 47 Spuštění utilit a aplikací 47 Companion Monitor 47 Grafické zobrazení 47 Ovládání zařízení 47 Vybrání aktuálního zařízení 47 Stav připojení 48 Parametry zařízení 48 Zobrazení stavu spotřebního materiálu 48 Funkce aplikace Companion Suite Pro 48 Snímání dokumentů 48 Snímání pomocí Skenovat do 48 Software pro rozpoznávání znaků (OCR) 49 Tisk 50 Tisk na multifunkčním zařízení 50 Tisk oboustranných dokumentů na multifunkčním zařízení 50 Adresář 51 Přidání kontaktu do adresáře zařízení 51 Přidání skupiny do adresáře zařízení 52 Správa adresáře 52 Úprava informací zadaných ke kontaktu 52 Úprava skupiny 52 Odstranění kontaktu nebo skupiny z adresáře 52 Tisk adresáře 52 Import nebo export adresáře 52 Uložení / export adresáře 52 Import adresáře 52 Faxová komunikace 53 Zobrazení okna pro Faxování 53 Odeslání faxu 53 Odeslání faxu z pevného disku nebo z multifunkčního zařízení 53 Odeslání faxu z aplikace 54 Příjem faxu 54 Sledování faxové komunikace 54 Složka s faxy k odeslání 54 Složka s odeslanými faxy 54 Protokol s odeslanými faxy 55 Protokol s přijatými faxy 55 Nastavení parametrů faxu 55 Přístup k parametrům faxu 55 Popis záložky Protokoly a hlášení 55 Popis záložky Parametry faxu 55 Titulní stránka 56 Vytvoření titulní stránky 56 Popis záložky Titulní stránka 57 Vytvoření předlohy titulní stránky 57 Odebrání programového vybavení z vašeho PC 58 Odinstalování ovladačů z vašeho PC 59 Odebrání ovladačů pomocí programu Companion Suite Pro 59 Manuální odinstalace ovladačů 59 Údržba 61 Servisní opravy 61 Obecné údaje 61 Výměna tiskové kazety 61 Problémy s čipovými kartami 62 Čistění 62 Čistění snímacího systému skeneru 62 Čistění tiskárny 62 Čištění vnějších částí tiskárny 62 Čištění koleček podavače dokumentů 62 Problémy s tiskárnou 63 Chybová hlášení 63 Uvíznutí papíru 63 Obsah - II -

4 Závady skeneru 64 Jiné problémy 64 Neúspěšná komunikace 64 Odeslání z podavače 65 Odeslání z paměti 65 Kódy závad při komunikaci 65 Obecné kódy 65 Problémy s tiskem z počítače 65 Tisk z počítače přes USB připojení 66 Aktualizace firmware 66 Specifikace 67 Fyzické specifikace 67 Elektrické specifikace 67 Specifikace prostředí 67 Specifikace polohovacích zařízení 67 Obsah - III -

5 Zabezpečení Bezpečnostní pokyny SP1100SF/Aficio SP1100SF Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda zásuvka, do které se chystáte zařízení zapojit, odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku na vašem zařízení (elektrické napětí, proud, frekvence sítě). Toto zařízení se připojuje do jednofázové elektrické sítě. Toto zařízení se nesmí instalovat na holou podlahu. Baterie a akumulátorové baterie, obaly a elektrické a elektronické vybavení (EEE) se musí likvidovat v souladu s pokyny uvedenými v kapitole IVOTNÍ PROSTŘEDÍ v tomto manuálu. Vzhledem k modelu zařízení je konektor napájení jediným způsobem, jak lze zařízení připojit ke zdroji napájení. Je proto nutné řídit se následujícími bezpečnostními opatřeními: zařízení připojte k zásuvce umístěné v jeho blízkosti. Zásuvka musí být snadno přístupná. Zařízení je dodáváno s uzemněným kabelem napájení. Uzemněný konektor je třeba připojit k uzemněné zásuvce, která je připojená k uzemnění budovy. Opravy - údržba: Opravy a údržbu přenechejte kvalifikovanému technikovi. Uživatel nesmí opravovat žádnou z vnitřních částí stroje. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nesmíte provádět tyto operace sami, protože otevřením nebo odstraněním krytu se vystavujete dvěma rizikům: - Kontakt lidského oka s laserovými paprsky může způsobit trvalé poškození zraku. - Kontakt s částmi napájenými proudem může způsobit elektrický šok, jehož následky mohou být velmi vážné. Podmínky instalace a bezpečnostní opatření naleznete v kapitole Instalace, str. 8. Bezpečnost při práci s laserovou tiskárnou 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence UPOZORNĚNÍ Prováděním procesů kontroly, úprav nebo výkonů jiných, než které jsou upřesněny v této Provozní příručce, se můžete vystavit nebezpečné radiaci. Pro Evropu/Asii Zařízení odpovídá normě IEC :1993+A1:1997+A2:200 a je považováno za laserové zařízení třídy 1, které je bezpečné pro použití v kanceláři/edp. Zařízení obsahuje jednu laserovou diodu třídy 3B s parametry 10,72 mw max., nm a další LED třídy 1 (parametry 280 µw pro 639 nm). Přímý (nebo nepřímý - odražený) kontakt laserového paprsku s okem může mít za následek vážné poškození oka. Aby se předešlo možnému vystavení oka obsluhy laserovému paprsku, byla navržena bezpečnostní opatření a mechanismy pro uzamčení

6 Certifikace Prohlášení o shodě Oznámení pro uživatele zemí EU Tento produkt je ve shodě se základními požadavky a ustanoveními směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a rady z 9. března 1999 o radiovém vybavení a telekomunikačních terminálech a vzájemném uznání jejich shody. Oznámení pro uživatele využívající přístup přes analogové RTC v zemích EU Tento produkt je navržen tak, aby umožňoval přístup přes analogové RTC ve všech zemích EU. Kompatibilita s místní RTC závisí na nastaveních softwarového vypínače. Pokud tento produkt používáte v jiné zemi, obrat te se na svého poskytovalate služeb. V případě potíží se nejdříve obrat te na svého poskytovatele služeb. SP1100SF / Aficio SP1100SF: Prohlášení o shodě CE je k dispozici na internetové adrese: Označení CE k informacím o původu (pouze země EU) Výrobce: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Autorizovaný zástupce: Ricoh Europe PLC 66 Chiltern Street London Symboly vypínačů napájení Podle normy IEC zařízení používá tyto symboly vypínače napájení: - znamená ZAPNOUT. - znamená VYPNOUT. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 2 -

7 Umístění štítků s upozorněními a bezpečnostními opatřeními na přístroji Na níže zobrazených místech na zařízení se nacházejí štítky UPOZORNĚNÍ a BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Těmito pokyny se řiďte a s přístrojem podle těchto pokynů manipulujte, aby byla zachována bezpečnost. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 3 -

8 Oznámení pro uživatele (Nový Zéland) Grant Telepermit pro libovolnou položku zařízení terminálu označuje pouze to, že společnost Telecom souhlasí s tím, že položka odpovídá minimálním podmínkám pro připojení k síti společnosti Telecom. Neoznačuje žádné spojení produktu společnosti Telecom, ani neposkytuje žádné záruky. Neposkytuje žádné záruky, že zařízení bude pracovat správně se všemi položkami zařízení Telepermitted různých značek a modelů, ani nenaznačuje, že libovolný produkt bude kompatibilní se všemi službami sítě Telecom. Toto zařízení není schopné za žádných provozních podmínek správně pracovat větší rychlostí, než pro kterou je určeno. Společnost Telecom není zodpovědná za problémy vzniklé za takových podmínek. Toto zařízení nesmí být nastaveno na automatické volání na tísňovou službu společnosti Telecom "111". Nejsou-li poplatky za místní volání přijatelné, NEPOUŽÍVEJTE tlačítko "Dial" (Vytočit) pro místní volání. Z vašeho telefonu volejte pouze na 7ciferná místní čísla. NEVYTÁČEJTE číselný kód oblasti ani předvolbu "0". Toto zařízení nemusí být úspěšné při předání hovoru jinému zařízení, které je připojené ke stejné lince. Toto zařízení může zvonit i v případě, že jsou uskutečňovány hovory z jiného zařízení v rámci stejné linky. Stane-li se tak, problém NEOZNAMUJTE jako chybu na lince společnosti Telecom. Toto zařízení nepoužívejte za podmínek, které by mohly způsobit nepříjemnosti ostatním zákazníkům společnosti Telecom. Například neuskutečňujte opakované nevyžádané hovory s nabídkou prodeje na stejné číslo nebo skupinu čísel, například pokud skupina čísel končí ve stejné pobočkové ústředně PABX. Deník volání obsažený v tomto zařízení nezaznamenává všechna odpovězená volání. Deník volání se proto nemusí shodovat s účtem u společnosti Telecom, který může zahrnovat také hovory v deníku neuvedené. Ne všechny telefony budou po připojení k prodlužovacímu kabelu odpovídat na příchozí hovory. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 4 -

9 Ochrana životního prostředí SP1100SF/Aficio SP1100SF Ochrana životního prostředí je pro výrobce velmi důležitá. Výrobce si přeje, aby se zařízení využívala s ohledem na životní prostředí, a rozhodl se integrovat požadavky životního prostředí do celého životního cyklu svých produktů, od výroby až po uvedení na trh, užívání a vyřazení. Baterie a akumulátorové baterie Výrobek Pokud váš výrobek obsahuje baterie nebo akumulátorové baterie, zanechte je po vyřazení v určených sběrných centrech. Uživatelé v zemích Evropské unie, Švýcarsku a Norsku Naše výrobky obsahují vysoce kvalitní komponenty a jsou navrženy tak, aby usnadnily recyklaci. Balení našich výrobků je označeno níže uvedeným symbolem. Symbol označuje, že produkt nelze likvidovat jako běžný odpad. Je nutné jej likvidovat odděleně prostřednictvím odpovídajících dostupných systémů sběren. Budete-li se řídit těmito pokyny, zajistíte, že s produktem bude zacházeno správně, a pomůžete snížit možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být nepsrávnou manipulací ohroženy. Recyklace výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a chránit prostředí. Podrobnější informace o sběrnách a recyklaci tohoto produktu získáte v místě nákupu, u místního prodejce nebo obchodního zástupce. Ostatní uživatelé Chcete-li tento produkt zlikvidovat, obrat te se na místní úřady, obchod, kde jste produkt zakoupili, místního prodejce nebo obchodního zástupce. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 5 -

10 Licence k užívání softwaru NEŽ OTEVŘETE ZAPEČETĚNOU OBÁLKU OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNY PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. OTEVŘENÍM TÉTO OBÁLKY TYTO PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ PŘIJÍMÁTE. V případě, že podmínky této licence nepřijmete, vrat te neotevřené balení disku CD-ROM prodejci se všemi komponenty produktu. Definice Pojmem software se označují programy a související dokumentace. Licence - Tato licence vám umožňuje používat tento software na osobních počítačích připojených k lokální síti. Máte oprávnění používat tento software pouze k tisku na jednom multifunkčním zařízení; software nelze zapůjčit ani nikoho k jeho používání pověřit. - Můžete si udělat jednu záložní kopii. - Tato licence je nevýlučná a nepřenosná. Vlastnictví Výrobce nebo jeho provozovatelé si ponechávají vlastnická práva k softwaru. Stáváte se pouze majitelem disku CD-ROM. Software ani dokumentaci nesmíte měnit, přizpůsobovat, dekompilovat, překládat, vytvářet odvozeniny, pronajmout ani prodat. Veškerá práva, která nejsou výslovně přiznána, si vyhrazuje výrobce nebo jeho provozovatelé. Doba trvání Tato licence zůstává aktivní až do jejího zrušení. Můžete ji zrušit zničením programu a dokumentace a všech jejich dalších kopií. Tato licence se automaticky ruší v případě, že nedodržujete její podmínky. V případě zrušení licence souhlasíte se zničením všech kopií programu a dokumentace. Záruka Software je dodáván ve stavu "jak je", bez záruky jakéhokoli druhu, at už uvedené nebo předpokládané včetně, avšak bez omezení, na záruky prodejnosti, způsobilosti pro daný účel; za všechna rizika spojená s výsledky a výkonem tohoto softwaru přebírá zodpovědnost kupující. V případě, že by program byl vadný, hradí veškeré výdaje na opravy a servis kupující. Nicméně na držitele licence se vztahuje tato záruka: zaručujeme, že disk CD-ROM, na kterém je software uložen, nevykazuje chyby hardwaru ani výroby, je-li používán za normálních podmínek. Záruka je platná po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání; kopie příjmového dokladu je dokladem o koupi. V případě chyby disku CD-ROM v důsledku nehody nebo špatného použití nebude disk CD-ROM vyměněn v rámci záruky. Odpovědnost Pokud disk CD-ROM nepracuje správně, zašlete jej prodejci společně s kopií účtenky. Je povinností prodejce disk CD-ROM vyměnit. Nikdo, ani výrobce zapojený do výroby, realizace, prodeje a dodávky tohoto programu, nebude zodpovědný za přímé, nepřímé nebo nemateriální škody, jako (ne však pouze) ztráta dat, ztráta času, ztráta realizace, ztráta příjmu, ztráta zákazníků, v důsledku neschopnosti program používat. Vývoj Ve snaze o neustálé zlepšování si výrobce vyhrazuje právo změnit bez oznámení specifikace softwaru. V případě změny vám vaše uživatelské právo nedává nárok na přístup k bezplatným aktualizacím. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 6 -

11 Registrované obchodní značky Companion Suite Pro je registrovaná obchodní značka společnosti Sagem Communications. Adobe a produkty Adobe zde zmíněné jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated. PaperPort11SE je registrovaná obchodní značka společnosti ScanSoft. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista a jakékoliv další produkty společnosti Microsoft zde zmíněné jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation, registrované a/nebo používané v USA a/nebo v dalších zemích. Všechny další značky nebo produkty zmíněné jako příklad nebo za účelem poskytnutí dodatečných informací jsou registrované obchodní značky jejich vlastníků. Snímky obrazovky použité v těchto provozních pokynech byly vytvořeny v systému Windows Vista. Používáte-li jiný operační systém, může se zobrazení od zde použitých snímků obrazovky lišit. Oznámení Nikdy nekopírujte ani netiskněte dokumenty, jejichž reprodukce je ze zákona zakázaná. Tisk nebo kopírování následujících dokumentů jsou obecně zakázané zákony: bankovky, příjmová potvrzení, smlouvy, akciové certifikáty, bankovní směnky, šeky, pasy, řidičská oprávnění. Výše uvedený seznam je informativní, nikoliv však úplný. Nepřebíráme za jeho kompletnost a přesnost žádnou zodpovědnost. Pokud máte pochybnosti o legálnosti kopírování nebo tisku některých dokumentů, obrat te se na právníka. Informace obsažené v této uživatelské brožuře podléhají změnám bez předchozího oznámení. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 7 -

12 Instalace Podmínky pro umístění Vybráním odpovídajícího umístění zachováte dlouhou životnost přístroje. Přesvědčte se, že zvolené místo nabízí následující vlastnosti: - Vyberte umístění, které je dobře větrané. - Ujistěte se, že nejsou zataraseny ventilační mřížky na levé a pravé straně zařízení. Během instalace se přesvědčte, že jste terminál umístili třicet centimetrů od okolních předmětů, aby mohly být všechny kryty snadno otevřeny. - Ujistěte se, že toto místo neobsahuje čpavek ani ostatní nebezpečné organické plyny. - Uzemněná zásuvka (viz informace o bezpečnosti v kapitole Zabezpečení), k níž se chystáte zařízení připojit, by měla být umístěna v jeho blízkosti a měla by být snadno přístupná. - Ujistěte se, že váš terminál není vystaven přímému slunečnímu světlu. - Neumist ujte terminál do oblasti vystavené vzdušnému proudu od klimatizace, vytápění nebo ventilace ani do oblasti vystavené vysoké teplotě nebo velkým změnám vlhkosti. - Vyberte pevnou a vodorovnou plochu, na které nebude terminál vystaven intenzivním vibracím. - Neumist ujte zařízení do blízkosti objektů, které by mohly blokovat ventilační otvory. - Neumist ujte zařízení do blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých předmětů. - Vyberte si umístění, kde je minimalizována možnost polití tekutinami. - Ubezpečte se, že je toto místo suché, čisté a bez prachu. 2 - Instalace Bezpečnostní opatření při používání Při používání přístroje dbejte na níže uvedená opatření. Pracovní prostředí: Teplota: 10 C až 27 C [50 F až 80,6 F], relativní vlhkost okolního vzduchu v rozmezí 15 až 80% (do 32 C [89,6 F] s relativní vlhkostí okolního vzduchu v rozmezí 15 až 54%). Další část popisuje opatření, která mají být zohledněna při používání terminálu: - Během tisku zařízení nikdy nevypínejte ani neotevírejte víka. - Nikdy nepoužívejte v blízkosti terminálu plyn ani hořlavé kapaliny nebo objekty generující magnetické pole. - Pokud odpojujete napájecí kabel, vždy jej uchopte za konektor a netahejte přímo za kabel. Poškozený kabel představuje možné nebezpečí požáru nebo úrazu proudem. - Kabelu se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama. Riskujete úraz elektrickým proudem. - Vždy odpojte napájecí kabel, než terminál přemístíte. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu nebo by mohlo vzniknout riziko požáru či úrazu elektrickým proudem. - Napájecí kabel odpojujte vždy, když plánujete terminál nepoužívat delší dobu. - Na napájecí kabel nikdy nepokládejte objekty, nikdy za něj netahejte a nikdy jej neohýbejte. Toto by mohlo zapříčinit nebezpečí požáru nebo úrazu proudem. - Vždy se ubezpečte, že není terminál položen na napájecím kabelu nebo na jiných komunikačních kabelech jiných elektrických zařízení. Ujistěte se, že napájení ani jiný kabel nezasahuje do vnitřního mechanismu přístroje. Tímto byste terminál vystavili nebezpečí poruchy nebo požáru. - Ubezpečte se, že je tiskárna odpojena od napájecí zásuvky před připojením nebo odpojením propojovacího kabelu tiskárny ( používejte stíněný propojovací kabel). - Nikdy se nepokoušejte odstranit panel nebo pevný kryt. Terminál obsahuje vysokonapět ové obvody. Jakýkoliv kontakt s těmito obvody může způsobit úraz elektrickým proudem. - Nikdy se terminál nepokoušejte upravovat. Toto by mohlo zapříčinit nebezpečí požáru nebo úrazu proudem. - Vždy si ověřte, že kancelářské sponky, sponky pro sešívání nebo jiné malé kovové předměty nepronikají do terminálu přes ventilační nebo jiné otvory. Tyto předměty vytváří nebezpečí požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem

13 - Zabraňte vylití vody nebo jiné tekutiny na terminál nebo do jeho blízkosti. Kontakt přístroje s vodou nebo jinou tekutinou může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. - Pokud se dostane kapalina nebo kovový předmět náhodně do terminálu, ihned jej vypněte, odpojte napájecí kabel a kontaktujte vašeho prodejce. Jinak byste čelili nebezpečí požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. - Začne -li z přístroje vycházet teplo, kouř, neobvyklý zápach nebo abnormální hluk, vypněte jej, okamžitě odpojte kabel napájení a obrat te se na svého prodejce. Jinak byste čelili nebezpečí požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. - Vyhněte se používání terminálu během "elektrické bouře", ta může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vyvolaným bleskem. Papír pro tisk: používáte-li papír již potištěný (vaší nebo jinou tiskárnou), kvalita tisku nemusí být optimální. 2 - Instalace UPOZORNĚNÍ Zabezpečte umístění terminálu v dobře větrané místnosti. Během provozu tiskárna vytváří menší množství ozónu. Z tiskárny může vycházet nepříjemný pach, pokud je intenzivně využívána v nedostatečně větrané místnosti. Pro bezpečné používání zajistěte umístění terminálu v dobře větrané místnosti. Bezpečnostní informace Při používání produktu se vždy řiďte následujícími bezpečnostními opatřeními. Bezpečnost během provozu V této informační brožurce jsou používány následující důležité symboly: VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou v případě, že se nebudete řídit pokyny mít za následek smrt nebo vážné zranění. označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou v případě, že se nebudete řídit pokyny mít za následek lehké nebo středně vážné zranění nebo škodu na majetku. VAROVÁNÍ - Napájecí kabel připojte přímo do zásuvky ve stěně; nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. - Začne li se kabel třepit nebo bude jinak poškozen, odpojte jej (tažením za konektor, nikoli za kabel). - Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem nebo vystavení laserovému záření, neodstraňujte ze zařízení žádné kryty ani šrouby kromě těch, které jsou uvedeny v provozních pokynech. - Dojde-li k některé z následujících situací, vypněte napájení a odpojte kabel napájení (tažením za konektor, nikoli za kabel): Na zařízení se rozlila nějaká kapalina. Máte podezření, že zařízení vyžaduje servis nebo opravu. Kryt zařízení je poškozen. - Rozlitý nebo použitý toner nespalujte. Prášek toneru může při kontaktu s otevřeným ohněm vzplanout. - Likvidaci lze provést u autorizovaného prodejce nebo na odpovídajících sběrných místech. - Použité inkoustové kazety (nádržky) likvidujte v souladu s místními nařízeními. UPOZORNĚNÍ - Chraňte produkt před vlhkostí a vlhkým počasím jako déšt, sníh atd. - Před přesunutím zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Při přesouvání zařízení dejte pozor, aby se napájecí šňůra pod zařízením nepoškodila. - Při odpojování kabelu napájení ze zásuvky vždy tahejte za konektor kabelu (nikoli za kabel). - Zabraňte tomu, aby se do vnitřních částí zařízení dostaly kancelářské sponky, sponky pro sešívání nebo jiné malé kovové předměty

14 - Toner (použitý i nepoužitý), kazety s tonerem (nebo nádobky), inkoust (použitý i nepoužitý) nebo inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí. - Při vytahování špatně podaných listů papíru ze zařízení dejte pozor, abyste se nepořezali o ostré hrany uvnitř přístroje. - Odpad vzniklý při provozu zařízení nelikvidujte z důvodu ochrany životního prostředí dohromady s domácím odpadem. Likvidaci lze provést u autorizovaného prodejce nebo na odpovídajících sběrných místech. - Naše produkty jsou navrženy tak, aby odpovídaly vysokým standardům kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze spotřební materiál od autorizovaného prodejce. 2 - Instalace Zdroj napájení Zásuvka by se měla nacházet v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Pro fax nebo telefon - Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, například u vany, umyvadla nebo kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. - Telefon (pokud není bezdrátový) nepoužívejte během elektrické bouře. Hrozí úraz elektrickým proudem z blesku. - Potřebujete-li nahlásit únik plynu, nepoužívejte telefon v jeho blízkosti. Pravidla pro použití symbolů VAROVÁNÍ Označuje důležitá bezpečnostní oznámení. Ignorování těchto poznámek může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Nezapomeňte si tyto poznámky přečíst. Lze je nalézt v části "Bezpečnostní informace" v této příručce. UPOZORNĚNÍ Označuje důležitá bezpečnostní oznámení. Ignorování těchto poznámek může mít za následek lehké nebo středně vážné zranění nebo škodu na zařízení či majetku. Nezapomeňte si tyto poznámky přečíst. Lze je nalézt v části "Bezpečnostní informace" v této příručce. Označuje místa, kterým je třeba při používání zařízení věnovat pozornost, a vysvětlení možných příčin špatného podávání papíru, poškození originálů nebo ztráty dat. Nezapomeňte si tato vysvětlení přečíst. Pozn. Označuje dodatečné popisy funkcí zařízení a pokyny, jak lze řešit potíže

15 Popis terminálu Přední a zadní strana 2 - Instalace 1. Ovládací panel 2. Podavač dokumentů 3. Kryt pro přístup k zaseknutého papíru 4. Zástrčka pro připojení napájecího kabelu 5. Vypínač 6. Telefonní zdířka LINE - připojení telefonního kabelu 7. Telefonní zdířka EXT. - připojení externího telefonního zařízení 8. USB konektor Slave (pro připojení k počítači) 9. USB Host konektor (USB klíč) 10. USB Host konektor (USB klíč) 11. Vodítka manuálního vkládání papíru 12. Manuální vkládání 13. Zásobník na papír 14. Kryt pro přístup k tiskové kazetě 15. Sklopná zarážka pro vytištené papíry 16. Výstup papíru 17. Místo pro vkládání Smart Card

16 Panel s příkazy Prezentace Instalace Displej. 2. Alfanumerická klávesnice. 3. Tlačítka pro rychlou volbu (tlačítka 1 až 20). 4. Tlačítko : snímání dokumentu do počítače nebo na médium (pamět ové zařízení USB). 5. Tlačítko : lokální kopírování. 6. Tlačítko : ukončete aktuální tiskovou úlohu. 7. Tlačítko : odeslání faxu 8. Tlačítko : přístup k adresáři a rychlé vytáčení čísel. 9. Tlačítko : ruční připojení k lince, poslouchání linky během odesílání faxu. 10. Tlačítko : odesílání (faxu) více kontaktům. 11. Tlačítko : potvrzení. 12. Tlačítko OK: potvrzuje zobrazený výběr. 13. Tlačítko : přístup do nabídky a navigace v nabídce směrem dolu. 14. Tlačítko C: vrací do předchozí nabídky a oprava zadání. 15. Tlačítko : navigace v nabídce směrem nahoru 16. Tlačítko : zastavuje aktuální operaci. 17. Tlačítko : nastavuje prodlevu a úsporu toneru v kopírovacím režimu. 18. Tlačítko : prístup k nabídce pro tisk (seznam funkcí tisku, nastavení zařízení, atd.). 19. Tlačítko : nastavuje rozlišení snímání. 20. Tlačítko : nastavení kontrastu. 21. Ikona : rozlišení "Kopie: Kvalita text / fax: Superjemná". 22. Ikona : rozlišení "Foto". 23. Ikona : rozlišení "Kopie : Text / Fax: Jemná". 24. Ikona : barevný režim. 25. Ikona : aktivita na telefonní lince. 26. Ikona : režim Fax. 27. Ikona : režim Externí záznamník. Zadání znaků pomocí alfanumerické klávesnice Při provádění různých úkolů je třeba zadávat jména a čísla. Například při nastavení zařízení zadáváte své jméno (nebo název společnosti) a telefonní číslo. Při ukládání jedno-, dvou- nebo tříciferných čísel pro rychlé vytáčení nebo skupinové vytáčení můžete zadat také odpovídající jména. Chcete-li na vyzvání zadat alfanumerické znaky, najděte tlačítko s požadovaným znakem. Tlačítko stiskněte a podržte, dokud se na displeji nezobrazí správné písmeno. Příklady: - chcete-li zadat jméno "John", stiskněte: 1x, 6x, 5x a 5x. - chcete-li zadat jméno "!", stiskněte: 17x

17 Uděláte-li při zadávání čísla nebo jména chybu, stiskněte tlačítko C a poslední číslici nebo znak smažte. Poté zadejte správné číslo nebo znak. V následující tabulce naleznete všechny dostupné znaky. Tlačítko Přiřazené číslice, písmena nebo znaky Tlačítko Přiřazené číslice, písmena, nebo znaky 1 P, Q, R, S, p, q, r, s, Instalace A, B, C, a, b, c, 2 T, U, V, t, u, v, 8 D, E, F, d, e, f, 3 W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9 G, H, I, g, h, I, 4 Mezera + - / & $ % J, K, L, j, k, l, 5 # _, ; :? ( ) [ ] < > { } ~ =! ' " \ M, N, O, m, n, o, 6 * Přístup k funkcím terminálu Všechny funkce a nastavení terminálu jsou k dispozici prostřednictvím nabídky a jsou přiřazeny k určitým příkazům nabídky. Například nastavení KONTRAST kopie jsou označena v nabídce příkazem 845. K položkám nabídky lze přejít dvěma způsoby: způsobem krok za krokem nebo pomocí zkratky. Chcete-li přejít na nastavení KONTRAST způsobem krok za krokem: 1 Stisknutím tlačítka přejděte do nabídky. 2 Pomocí tlačítek a projděte nabídku a vyberte možnost 8 POKROCILE FUN.. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 3 Pomocí tlačítek a projděte nabídku POKROCILE FUN. a vyberte možnost 84 KOPIE. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4 Pomocí tlačítek a projděte nabídku KOPIE a vyberte možnost 845 KONTRAST. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Chcete-li přejít na nastavení KONTRAST pomocí zkratky: 1 Stisknutím tlačítka přejděte do nabídky. 2 Zadejte na alfanumerické klávesnici číslo 845 a přímo přejděte na položku KONTRAST

18 Balení obsahuje Balení obsahuje níže uvedené položky: Multifunkční zařízení Instalace zařízení 1 Rozbalte zařízení. 2 Nainstalujte zařízení v souladu s informacemi o bezpečnosti uvedenými na začátku této příručky. 3 Odstraňte všechny ochranné nálepky z terminálu. 4 Odstraňte z displeje ochrannou plastovou fólii. Umístění podavače dokumentu ke zpracování 2 - Instalace 1 Upevněte podavač dokumentu zajištěním jeho dvou ostruh (B) v otvorech (A), určených k tomuto účelu. 1 tiskovou kazetu Zakládání papíru 1 instalační příručku a 1 instalační CD ROM k PC 1 Bezpečnostní příručku, Příručku s příkazy (pouze pro Evropu a Severní Ameriku) Zakládání papíru do podavače (1) Papír, který se má použít, je třeba vložit lícem dolů a zarovnat s vodítky. Nezarovnaný papír může způsobit nesprávné podání, zešikmení nebo uvíznutí papíru. (2) Množství založeného papíru nesmí překročit kapacitu podavače. Pokud papír přesahuje značku zakládání papíru, může dojít k selhání podání, zešikmení nebo uvíznutí papíru. (3) Přidání papíru do balíku může způsobit podání více papírů, takže byste se jej měli vyvarovat. (4) Kazetu držte při vyjímání z hlavní jednotky vždy oběma rukama. Manipulace s papírem 1 napájecí kabel 1 telefonní kabel (pouze Severní Amerika, Čína, Korea) 1 kabel USB (1) Jakékoliv zvlnění papíru musí být před založením odstraněno. (2) Zvlnění nesmí být větší než 10 mm. (3) Papír řádně skladujte, abyste zabránili problémům při podávání papíru a špatnému zobrazení, což je následek ponechání papíru ve vysoké vlhkosti. Přidání papíru do balíku nebo rozdělení balíku může způsobit potíže s podáváním, takže je třeba se mu vyhnout. Kontrola vlhkosti (1) Nepoužívejte zvlhlý papír nebo papír, který nebyl dlouho používán. (2) Po otevření balení nespotřebovaný papír uložte do plastového sáčku. (3) Papír se zvlněnými konci, zohýbaný papír, zvrásněný papír nebo jakýkoliv jiný nestandardní papír nelze použít

19 Manipulace s jednotkou Otřesy při provozu Během tisku zamezte otřesům podavače papírů, zásobníku, krytu a dalších částí přístroje. Přemístění jednotky. 2 - Instalace Při přesouvání jednotky na stole ji vždy nadzvedněte neposunujte ji. Manipulace s inkoustovou kazetou (1) Nepokládejte na bok ani dnem vzhůru. (2) Netřepejte. Vložení papíru do hlavního zásobníku Vaše zařízení akceptuje množství formátů a druhů papírů. Viz kapitolu Specifikace, kde naleznete informace o různých formátech a typech papíru. 1 Úplně vyndejte zásobník papíru. 4 Vezměte balík papírů, rozbalte je a vyrovnejte papíry na rovné ploše. 5 Vložte balík papírů do kazety podavače (například pro papír s gramáží 80 g/m je to 200 listů). 6 Zásobník papíru vložte zpět do jeho pozice. 2 Zatlačte spodní panel dolů, až zaklapne. Instalace tiskové kazety 1 Postavte se před zařízení. 2 Zatlačte z levé a pravé strany na sklopná dvířka a zároveň je táhněte směrem k vám. PUSH 3 Nastavte zarážku kazety zadního podavače zatlačením na páčku "PUSH" (A). Poté srovnejte boční vodítka papíru na formát papíru stlačením páčky (B) umístěné na levém vodítku. Upravte vodítko délky papíru na formát papíru zatlačením na páčku (C)

20 3 Vyjměte začáteční tisknovou kazetu z obalu. Kazetu 5krát nebo 6krát pomalu otočte, aby se toner uvnitř kazety rovnoměrně rozprostřel. Řádným otočením kazety zajistíte vytisknutí maximálního počtu kopií na jednu kazetu. Zarážka podávání papíru Upravte zarážku podávání papíru podle formátu dokumentu, který se má vytisknout. Nezapomeňte vytáhnout střední část dorazu, aby listy nepadaly na zem. 2 - Instalace 4 Držte kazetu za úchyt. 5 Zasuňte kazetu do její přihrádky, až zaklapne (poslední pohyb dolů). Uvedení vašeho zařízení do provozu Připojení zařízení VAROVÁNÍ Před připojením sít ového kabelu je nutné se podívat na Bezpečnostní pokyny, str Připojte konec kabelu telefonní linky do zásuvky v terminálu a druhý konec do telefonní zásuvky ve zdi. 6 Kryt zavřete. 2 Připojte napájecí kabel k zařízení

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme

LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme LBP6680x / LBP6670dn Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny / Instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více