Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF"

Transkript

1 TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte si část Bezpečnostní informace v této příručce, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a správné používání.

2 Obsah Zabezpečení 1 Bezpečnostní pokyny 1 Bezpečnost při práci s laserovou tiskárnou 1 Pro Evropu/Asii 1 Certifikace 2 Prohlášení o shodě 2 Oznámení pro uživatele zemí EU 2 Oznámení pro uživatele využívající přístup přes analogové RTC v zemích EU 2 Symboly vypínačů napájení 2 Umístění štítků s upozorněními a bezpečnostními opatřeními na přístroji 3 Oznámení pro uživatele (Nový Zéland) 4 Ochrana životního prostředí 5 Baterie a akumulátorové baterie 5 Výrobek 5 Uživatelé v zemích Evropské unie, Švýcarsku a Norsku 5 Ostatní uživatelé 5 Licence k užívání softwaru 6 Definice 6 Licence 6 Vlastnictví 6 Doba trvání 6 Záruka 6 Odpovědnost 6 Vývoj 6 Registrované obchodní značky 7 Oznámení 7 Instalace 8 Podmínky pro umístění 8 Bezpečnostní opatření při používání 8 Bezpečnostní informace 9 Bezpečnost během provozu 9 Zdroj napájení 10 Pro fax nebo telefon 10 Pravidla pro použití symbolů 10 Popis terminálu 11 Panel s příkazy 12 Prezentace 12 Zadání znaků pomocí alfanumerické klávesnice 12 Přístup k funkcím terminálu 13 Balení obsahuje 14 Instalace zařízení 14 Umístění podavače dokumentu ke zpracování 14 Zakládání papíru 14 Zakládání papíru do podavače 14 Manipulace s papírem 14 Kontrola vlhkosti 14 Manipulace s jednotkou 15 Otřesy při provozu 15 Přemístění jednotky 15 Manipulace s inkoustovou kazetou 15 Vložení papíru do hlavního zásobníku 15 Instalace tiskové kazety 15 Zarážka podávání papíru 16 Uvedení vašeho zařízení do provozu 16 Připojení zařízení 16 Počáteční nastavení zařízení 17 SP1100SF/Aficio SP1100SF Vložení papíru do manuálního podavače 18 Kopie 19 Jednoduchá kopie 19 Kopie v ekonomickém režimu spotřeby toneru 19 Pokročilá kopie 19 Režim kopírování osobních průkazů 20 Přístroj vytiskne kopii vašeho dokumentu. Speciální nastavení kopie 20 Nastavení rozlišení 20 Nastavení zvětšení 21 Nastavení zdroje analýzy 21 Nastavení kontrastu 21 Nastavení jasu 21 Nastavení typu papíru 21 Výběr zásobníku papíru 21 Nastavení analýzy okrajů podavače listů 22 Nastavení analýzy okrajů plochého skeneru 22 Nastavení pravých a levých okrajů tisku 22 Nastavení horních a dolních okrajů tisku 22 Nastavení formátu papíru 22 Fax 23 Odesílání faxu 23 Vytištění stránky s hlavičkou 23 Okamžité odeslání 23 Okamžité odeslání 23 Odložené odeslání 23 Odeslání s automaticky opakovaným vytáčením 24 Příjem faxu 24 Faxový záznamník 25 Uložení kódu pro přístup k záznamníku 25 Zapnutí / vypnutí záznamníku 25 Tisk faxových zpráv přijatých do paměti 25 Odeslání kopie faxu (přeposlání) 25 Zapnutí odesílání kopie faxu 25 Definování adresáta pro odeslání kopie 25 Tisk přeposlaných dokumentů 25 Přeposlání faxových zpráv do pamět ového zařízení USB 25 Zapnutí odesílání kopie faxu 26 Tisk přeposlaných dokumentů 26 Fronta čekání na odeslání 26 Okamžitě provést odeslání z fronty čekajících 26 Prohlédnout nebo změnit frontu čekajících 26 Smazání odeslání v paměti 26 Vytisknout čekající nebo uložený dokument 26 Vytisknout čekající frontu 26 Zastavení probíhajícího odesílání 26 Vložení a vyvolání faxu 27 Uložení dokumentu do úschovny 27 Vyvolání dokumentu z úschovy 27 Parametry/Nastavení 28 Datum/Čas 28 Nastavení letního / zimního času 28 Vaše číslo faxu/jméno 28 Typ sítě 29 Geografická nastavení 29 Země 29 Telekomunikační sít 29 Jazyk 29 Obsah - I -

3 Místní předvolba 29 Typ podavače dokumentů 30 Hospodárný (úsporný) čas 30 Režim příjmu 30 Příjem bez papíru 31 Počet kopií 31 Příjem faxem nebo počítačem 31 Nastavení na stránku 31 Režim snížení počtu přijatých faxů 31 Technické parametry 32 Tisk seznamu funkcíi 33 Tisk deníků 33 Tisk seznamu nastavení 33 Uzamčení přístroje 33 Zablokování klávesnice 34 Zablokování vytáčení 34 Uzamčení služby Média 34 Přečíst čítače 34 Čítač poslaných stránek 34 Čítač přijatých stránek 34 Čítač skenovaných stránek 34 Čítač vytištěných stránek 34 Zobrazit stav spotřebního materiálu 34 Kalibrace vašeho skeneru 35 Telefonní seznam 36 Vytvoření rychlého vytáčení 36 Vytvoření skupinového vytáčení 36 Úprava karty 36 Smazání karty 37 Tisk telefonního seznamu 37 Uložení/obnovení adresáře (možnost karty Smart) 37 Hry a kalendář 38 Sudoku 38 Vytisknutí mřížky 38 Tisk řešení 38 Kalendář 38 Pamět ová klíčenka USB 39 Používání klíčenky USB 39 Tisk vašich dokumentů 39 Tisk seznamu souborů umístěných v klíčence 39 Tisk souborů uložených v klíčence 39 Vymazání vašich souborů uložených v klíčence 40 Analyzovat obsah vaší klíčenky USB 40 Uložit dokument na klíčenku USB 40 Vlastnosti PC 42 Úvod 42 Požadavky pro propojení 42 Instalace programového vybavení 42 Instalace kompletního programového vybavení 42 Nainstalování pouze ovladačů 44 Instalace ovladačů, které používá program Companion Suite Pro 44 Manuální instalace ovladačů 45 Připojení 46 Ovládání multifunkčního zařízení 47 Kontrola propojení počítače a multifunkčního zařízení 47 Companion Director 47 Grafické zobrazení 47 Spuštění utilit a aplikací 47 Companion Monitor 47 Grafické zobrazení 47 Ovládání zařízení 47 Vybrání aktuálního zařízení 47 Stav připojení 48 Parametry zařízení 48 Zobrazení stavu spotřebního materiálu 48 Funkce aplikace Companion Suite Pro 48 Snímání dokumentů 48 Snímání pomocí Skenovat do 48 Software pro rozpoznávání znaků (OCR) 49 Tisk 50 Tisk na multifunkčním zařízení 50 Tisk oboustranných dokumentů na multifunkčním zařízení 50 Adresář 51 Přidání kontaktu do adresáře zařízení 51 Přidání skupiny do adresáře zařízení 52 Správa adresáře 52 Úprava informací zadaných ke kontaktu 52 Úprava skupiny 52 Odstranění kontaktu nebo skupiny z adresáře 52 Tisk adresáře 52 Import nebo export adresáře 52 Uložení / export adresáře 52 Import adresáře 52 Faxová komunikace 53 Zobrazení okna pro Faxování 53 Odeslání faxu 53 Odeslání faxu z pevného disku nebo z multifunkčního zařízení 53 Odeslání faxu z aplikace 54 Příjem faxu 54 Sledování faxové komunikace 54 Složka s faxy k odeslání 54 Složka s odeslanými faxy 54 Protokol s odeslanými faxy 55 Protokol s přijatými faxy 55 Nastavení parametrů faxu 55 Přístup k parametrům faxu 55 Popis záložky Protokoly a hlášení 55 Popis záložky Parametry faxu 55 Titulní stránka 56 Vytvoření titulní stránky 56 Popis záložky Titulní stránka 57 Vytvoření předlohy titulní stránky 57 Odebrání programového vybavení z vašeho PC 58 Odinstalování ovladačů z vašeho PC 59 Odebrání ovladačů pomocí programu Companion Suite Pro 59 Manuální odinstalace ovladačů 59 Údržba 61 Servisní opravy 61 Obecné údaje 61 Výměna tiskové kazety 61 Problémy s čipovými kartami 62 Čistění 62 Čistění snímacího systému skeneru 62 Čistění tiskárny 62 Čištění vnějších částí tiskárny 62 Čištění koleček podavače dokumentů 62 Problémy s tiskárnou 63 Chybová hlášení 63 Uvíznutí papíru 63 Obsah - II -

4 Závady skeneru 64 Jiné problémy 64 Neúspěšná komunikace 64 Odeslání z podavače 65 Odeslání z paměti 65 Kódy závad při komunikaci 65 Obecné kódy 65 Problémy s tiskem z počítače 65 Tisk z počítače přes USB připojení 66 Aktualizace firmware 66 Specifikace 67 Fyzické specifikace 67 Elektrické specifikace 67 Specifikace prostředí 67 Specifikace polohovacích zařízení 67 Obsah - III -

5 Zabezpečení Bezpečnostní pokyny SP1100SF/Aficio SP1100SF Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda zásuvka, do které se chystáte zařízení zapojit, odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku na vašem zařízení (elektrické napětí, proud, frekvence sítě). Toto zařízení se připojuje do jednofázové elektrické sítě. Toto zařízení se nesmí instalovat na holou podlahu. Baterie a akumulátorové baterie, obaly a elektrické a elektronické vybavení (EEE) se musí likvidovat v souladu s pokyny uvedenými v kapitole IVOTNÍ PROSTŘEDÍ v tomto manuálu. Vzhledem k modelu zařízení je konektor napájení jediným způsobem, jak lze zařízení připojit ke zdroji napájení. Je proto nutné řídit se následujícími bezpečnostními opatřeními: zařízení připojte k zásuvce umístěné v jeho blízkosti. Zásuvka musí být snadno přístupná. Zařízení je dodáváno s uzemněným kabelem napájení. Uzemněný konektor je třeba připojit k uzemněné zásuvce, která je připojená k uzemnění budovy. Opravy - údržba: Opravy a údržbu přenechejte kvalifikovanému technikovi. Uživatel nesmí opravovat žádnou z vnitřních částí stroje. Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, nesmíte provádět tyto operace sami, protože otevřením nebo odstraněním krytu se vystavujete dvěma rizikům: - Kontakt lidského oka s laserovými paprsky může způsobit trvalé poškození zraku. - Kontakt s částmi napájenými proudem může způsobit elektrický šok, jehož následky mohou být velmi vážné. Podmínky instalace a bezpečnostní opatření naleznete v kapitole Instalace, str. 8. Bezpečnost při práci s laserovou tiskárnou 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence UPOZORNĚNÍ Prováděním procesů kontroly, úprav nebo výkonů jiných, než které jsou upřesněny v této Provozní příručce, se můžete vystavit nebezpečné radiaci. Pro Evropu/Asii Zařízení odpovídá normě IEC :1993+A1:1997+A2:200 a je považováno za laserové zařízení třídy 1, které je bezpečné pro použití v kanceláři/edp. Zařízení obsahuje jednu laserovou diodu třídy 3B s parametry 10,72 mw max., nm a další LED třídy 1 (parametry 280 µw pro 639 nm). Přímý (nebo nepřímý - odražený) kontakt laserového paprsku s okem může mít za následek vážné poškození oka. Aby se předešlo možnému vystavení oka obsluhy laserovému paprsku, byla navržena bezpečnostní opatření a mechanismy pro uzamčení

6 Certifikace Prohlášení o shodě Oznámení pro uživatele zemí EU Tento produkt je ve shodě se základními požadavky a ustanoveními směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a rady z 9. března 1999 o radiovém vybavení a telekomunikačních terminálech a vzájemném uznání jejich shody. Oznámení pro uživatele využívající přístup přes analogové RTC v zemích EU Tento produkt je navržen tak, aby umožňoval přístup přes analogové RTC ve všech zemích EU. Kompatibilita s místní RTC závisí na nastaveních softwarového vypínače. Pokud tento produkt používáte v jiné zemi, obrat te se na svého poskytovalate služeb. V případě potíží se nejdříve obrat te na svého poskytovatele služeb. SP1100SF / Aficio SP1100SF: Prohlášení o shodě CE je k dispozici na internetové adrese: Označení CE k informacím o původu (pouze země EU) Výrobce: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan Autorizovaný zástupce: Ricoh Europe PLC 66 Chiltern Street London Symboly vypínačů napájení Podle normy IEC zařízení používá tyto symboly vypínače napájení: - znamená ZAPNOUT. - znamená VYPNOUT. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 2 -

7 Umístění štítků s upozorněními a bezpečnostními opatřeními na přístroji Na níže zobrazených místech na zařízení se nacházejí štítky UPOZORNĚNÍ a BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Těmito pokyny se řiďte a s přístrojem podle těchto pokynů manipulujte, aby byla zachována bezpečnost. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 3 -

8 Oznámení pro uživatele (Nový Zéland) Grant Telepermit pro libovolnou položku zařízení terminálu označuje pouze to, že společnost Telecom souhlasí s tím, že položka odpovídá minimálním podmínkám pro připojení k síti společnosti Telecom. Neoznačuje žádné spojení produktu společnosti Telecom, ani neposkytuje žádné záruky. Neposkytuje žádné záruky, že zařízení bude pracovat správně se všemi položkami zařízení Telepermitted různých značek a modelů, ani nenaznačuje, že libovolný produkt bude kompatibilní se všemi službami sítě Telecom. Toto zařízení není schopné za žádných provozních podmínek správně pracovat větší rychlostí, než pro kterou je určeno. Společnost Telecom není zodpovědná za problémy vzniklé za takových podmínek. Toto zařízení nesmí být nastaveno na automatické volání na tísňovou službu společnosti Telecom "111". Nejsou-li poplatky za místní volání přijatelné, NEPOUŽÍVEJTE tlačítko "Dial" (Vytočit) pro místní volání. Z vašeho telefonu volejte pouze na 7ciferná místní čísla. NEVYTÁČEJTE číselný kód oblasti ani předvolbu "0". Toto zařízení nemusí být úspěšné při předání hovoru jinému zařízení, které je připojené ke stejné lince. Toto zařízení může zvonit i v případě, že jsou uskutečňovány hovory z jiného zařízení v rámci stejné linky. Stane-li se tak, problém NEOZNAMUJTE jako chybu na lince společnosti Telecom. Toto zařízení nepoužívejte za podmínek, které by mohly způsobit nepříjemnosti ostatním zákazníkům společnosti Telecom. Například neuskutečňujte opakované nevyžádané hovory s nabídkou prodeje na stejné číslo nebo skupinu čísel, například pokud skupina čísel končí ve stejné pobočkové ústředně PABX. Deník volání obsažený v tomto zařízení nezaznamenává všechna odpovězená volání. Deník volání se proto nemusí shodovat s účtem u společnosti Telecom, který může zahrnovat také hovory v deníku neuvedené. Ne všechny telefony budou po připojení k prodlužovacímu kabelu odpovídat na příchozí hovory. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 4 -

9 Ochrana životního prostředí SP1100SF/Aficio SP1100SF Ochrana životního prostředí je pro výrobce velmi důležitá. Výrobce si přeje, aby se zařízení využívala s ohledem na životní prostředí, a rozhodl se integrovat požadavky životního prostředí do celého životního cyklu svých produktů, od výroby až po uvedení na trh, užívání a vyřazení. Baterie a akumulátorové baterie Výrobek Pokud váš výrobek obsahuje baterie nebo akumulátorové baterie, zanechte je po vyřazení v určených sběrných centrech. Uživatelé v zemích Evropské unie, Švýcarsku a Norsku Naše výrobky obsahují vysoce kvalitní komponenty a jsou navrženy tak, aby usnadnily recyklaci. Balení našich výrobků je označeno níže uvedeným symbolem. Symbol označuje, že produkt nelze likvidovat jako běžný odpad. Je nutné jej likvidovat odděleně prostřednictvím odpovídajících dostupných systémů sběren. Budete-li se řídit těmito pokyny, zajistíte, že s produktem bude zacházeno správně, a pomůžete snížit možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být nepsrávnou manipulací ohroženy. Recyklace výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a chránit prostředí. Podrobnější informace o sběrnách a recyklaci tohoto produktu získáte v místě nákupu, u místního prodejce nebo obchodního zástupce. Ostatní uživatelé Chcete-li tento produkt zlikvidovat, obrat te se na místní úřady, obchod, kde jste produkt zakoupili, místního prodejce nebo obchodního zástupce. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 5 -

10 Licence k užívání softwaru NEŽ OTEVŘETE ZAPEČETĚNOU OBÁLKU OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNY PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. OTEVŘENÍM TÉTO OBÁLKY TYTO PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ PŘIJÍMÁTE. V případě, že podmínky této licence nepřijmete, vrat te neotevřené balení disku CD-ROM prodejci se všemi komponenty produktu. Definice Pojmem software se označují programy a související dokumentace. Licence - Tato licence vám umožňuje používat tento software na osobních počítačích připojených k lokální síti. Máte oprávnění používat tento software pouze k tisku na jednom multifunkčním zařízení; software nelze zapůjčit ani nikoho k jeho používání pověřit. - Můžete si udělat jednu záložní kopii. - Tato licence je nevýlučná a nepřenosná. Vlastnictví Výrobce nebo jeho provozovatelé si ponechávají vlastnická práva k softwaru. Stáváte se pouze majitelem disku CD-ROM. Software ani dokumentaci nesmíte měnit, přizpůsobovat, dekompilovat, překládat, vytvářet odvozeniny, pronajmout ani prodat. Veškerá práva, která nejsou výslovně přiznána, si vyhrazuje výrobce nebo jeho provozovatelé. Doba trvání Tato licence zůstává aktivní až do jejího zrušení. Můžete ji zrušit zničením programu a dokumentace a všech jejich dalších kopií. Tato licence se automaticky ruší v případě, že nedodržujete její podmínky. V případě zrušení licence souhlasíte se zničením všech kopií programu a dokumentace. Záruka Software je dodáván ve stavu "jak je", bez záruky jakéhokoli druhu, at už uvedené nebo předpokládané včetně, avšak bez omezení, na záruky prodejnosti, způsobilosti pro daný účel; za všechna rizika spojená s výsledky a výkonem tohoto softwaru přebírá zodpovědnost kupující. V případě, že by program byl vadný, hradí veškeré výdaje na opravy a servis kupující. Nicméně na držitele licence se vztahuje tato záruka: zaručujeme, že disk CD-ROM, na kterém je software uložen, nevykazuje chyby hardwaru ani výroby, je-li používán za normálních podmínek. Záruka je platná po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání; kopie příjmového dokladu je dokladem o koupi. V případě chyby disku CD-ROM v důsledku nehody nebo špatného použití nebude disk CD-ROM vyměněn v rámci záruky. Odpovědnost Pokud disk CD-ROM nepracuje správně, zašlete jej prodejci společně s kopií účtenky. Je povinností prodejce disk CD-ROM vyměnit. Nikdo, ani výrobce zapojený do výroby, realizace, prodeje a dodávky tohoto programu, nebude zodpovědný za přímé, nepřímé nebo nemateriální škody, jako (ne však pouze) ztráta dat, ztráta času, ztráta realizace, ztráta příjmu, ztráta zákazníků, v důsledku neschopnosti program používat. Vývoj Ve snaze o neustálé zlepšování si výrobce vyhrazuje právo změnit bez oznámení specifikace softwaru. V případě změny vám vaše uživatelské právo nedává nárok na přístup k bezplatným aktualizacím. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 6 -

11 Registrované obchodní značky Companion Suite Pro je registrovaná obchodní značka společnosti Sagem Communications. Adobe a produkty Adobe zde zmíněné jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated. PaperPort11SE je registrovaná obchodní značka společnosti ScanSoft. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista a jakékoliv další produkty společnosti Microsoft zde zmíněné jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation, registrované a/nebo používané v USA a/nebo v dalších zemích. Všechny další značky nebo produkty zmíněné jako příklad nebo za účelem poskytnutí dodatečných informací jsou registrované obchodní značky jejich vlastníků. Snímky obrazovky použité v těchto provozních pokynech byly vytvořeny v systému Windows Vista. Používáte-li jiný operační systém, může se zobrazení od zde použitých snímků obrazovky lišit. Oznámení Nikdy nekopírujte ani netiskněte dokumenty, jejichž reprodukce je ze zákona zakázaná. Tisk nebo kopírování následujících dokumentů jsou obecně zakázané zákony: bankovky, příjmová potvrzení, smlouvy, akciové certifikáty, bankovní směnky, šeky, pasy, řidičská oprávnění. Výše uvedený seznam je informativní, nikoliv však úplný. Nepřebíráme za jeho kompletnost a přesnost žádnou zodpovědnost. Pokud máte pochybnosti o legálnosti kopírování nebo tisku některých dokumentů, obrat te se na právníka. Informace obsažené v této uživatelské brožuře podléhají změnám bez předchozího oznámení. 1 - Zabezpečení - Certifikace - Životní prostředí - Licence - 7 -

12 Instalace Podmínky pro umístění Vybráním odpovídajícího umístění zachováte dlouhou životnost přístroje. Přesvědčte se, že zvolené místo nabízí následující vlastnosti: - Vyberte umístění, které je dobře větrané. - Ujistěte se, že nejsou zataraseny ventilační mřížky na levé a pravé straně zařízení. Během instalace se přesvědčte, že jste terminál umístili třicet centimetrů od okolních předmětů, aby mohly být všechny kryty snadno otevřeny. - Ujistěte se, že toto místo neobsahuje čpavek ani ostatní nebezpečné organické plyny. - Uzemněná zásuvka (viz informace o bezpečnosti v kapitole Zabezpečení), k níž se chystáte zařízení připojit, by měla být umístěna v jeho blízkosti a měla by být snadno přístupná. - Ujistěte se, že váš terminál není vystaven přímému slunečnímu světlu. - Neumist ujte terminál do oblasti vystavené vzdušnému proudu od klimatizace, vytápění nebo ventilace ani do oblasti vystavené vysoké teplotě nebo velkým změnám vlhkosti. - Vyberte pevnou a vodorovnou plochu, na které nebude terminál vystaven intenzivním vibracím. - Neumist ujte zařízení do blízkosti objektů, které by mohly blokovat ventilační otvory. - Neumist ujte zařízení do blízkosti závěsů nebo jiných hořlavých předmětů. - Vyberte si umístění, kde je minimalizována možnost polití tekutinami. - Ubezpečte se, že je toto místo suché, čisté a bez prachu. 2 - Instalace Bezpečnostní opatření při používání Při používání přístroje dbejte na níže uvedená opatření. Pracovní prostředí: Teplota: 10 C až 27 C [50 F až 80,6 F], relativní vlhkost okolního vzduchu v rozmezí 15 až 80% (do 32 C [89,6 F] s relativní vlhkostí okolního vzduchu v rozmezí 15 až 54%). Další část popisuje opatření, která mají být zohledněna při používání terminálu: - Během tisku zařízení nikdy nevypínejte ani neotevírejte víka. - Nikdy nepoužívejte v blízkosti terminálu plyn ani hořlavé kapaliny nebo objekty generující magnetické pole. - Pokud odpojujete napájecí kabel, vždy jej uchopte za konektor a netahejte přímo za kabel. Poškozený kabel představuje možné nebezpečí požáru nebo úrazu proudem. - Kabelu se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama. Riskujete úraz elektrickým proudem. - Vždy odpojte napájecí kabel, než terminál přemístíte. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu nebo by mohlo vzniknout riziko požáru či úrazu elektrickým proudem. - Napájecí kabel odpojujte vždy, když plánujete terminál nepoužívat delší dobu. - Na napájecí kabel nikdy nepokládejte objekty, nikdy za něj netahejte a nikdy jej neohýbejte. Toto by mohlo zapříčinit nebezpečí požáru nebo úrazu proudem. - Vždy se ubezpečte, že není terminál položen na napájecím kabelu nebo na jiných komunikačních kabelech jiných elektrických zařízení. Ujistěte se, že napájení ani jiný kabel nezasahuje do vnitřního mechanismu přístroje. Tímto byste terminál vystavili nebezpečí poruchy nebo požáru. - Ubezpečte se, že je tiskárna odpojena od napájecí zásuvky před připojením nebo odpojením propojovacího kabelu tiskárny ( používejte stíněný propojovací kabel). - Nikdy se nepokoušejte odstranit panel nebo pevný kryt. Terminál obsahuje vysokonapět ové obvody. Jakýkoliv kontakt s těmito obvody může způsobit úraz elektrickým proudem. - Nikdy se terminál nepokoušejte upravovat. Toto by mohlo zapříčinit nebezpečí požáru nebo úrazu proudem. - Vždy si ověřte, že kancelářské sponky, sponky pro sešívání nebo jiné malé kovové předměty nepronikají do terminálu přes ventilační nebo jiné otvory. Tyto předměty vytváří nebezpečí požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem

13 - Zabraňte vylití vody nebo jiné tekutiny na terminál nebo do jeho blízkosti. Kontakt přístroje s vodou nebo jinou tekutinou může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. - Pokud se dostane kapalina nebo kovový předmět náhodně do terminálu, ihned jej vypněte, odpojte napájecí kabel a kontaktujte vašeho prodejce. Jinak byste čelili nebezpečí požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. - Začne -li z přístroje vycházet teplo, kouř, neobvyklý zápach nebo abnormální hluk, vypněte jej, okamžitě odpojte kabel napájení a obrat te se na svého prodejce. Jinak byste čelili nebezpečí požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. - Vyhněte se používání terminálu během "elektrické bouře", ta může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vyvolaným bleskem. Papír pro tisk: používáte-li papír již potištěný (vaší nebo jinou tiskárnou), kvalita tisku nemusí být optimální. 2 - Instalace UPOZORNĚNÍ Zabezpečte umístění terminálu v dobře větrané místnosti. Během provozu tiskárna vytváří menší množství ozónu. Z tiskárny může vycházet nepříjemný pach, pokud je intenzivně využívána v nedostatečně větrané místnosti. Pro bezpečné používání zajistěte umístění terminálu v dobře větrané místnosti. Bezpečnostní informace Při používání produktu se vždy řiďte následujícími bezpečnostními opatřeními. Bezpečnost během provozu V této informační brožurce jsou používány následující důležité symboly: VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou v případě, že se nebudete řídit pokyny mít za následek smrt nebo vážné zranění. označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou v případě, že se nebudete řídit pokyny mít za následek lehké nebo středně vážné zranění nebo škodu na majetku. VAROVÁNÍ - Napájecí kabel připojte přímo do zásuvky ve stěně; nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. - Začne li se kabel třepit nebo bude jinak poškozen, odpojte jej (tažením za konektor, nikoli za kabel). - Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem nebo vystavení laserovému záření, neodstraňujte ze zařízení žádné kryty ani šrouby kromě těch, které jsou uvedeny v provozních pokynech. - Dojde-li k některé z následujících situací, vypněte napájení a odpojte kabel napájení (tažením za konektor, nikoli za kabel): Na zařízení se rozlila nějaká kapalina. Máte podezření, že zařízení vyžaduje servis nebo opravu. Kryt zařízení je poškozen. - Rozlitý nebo použitý toner nespalujte. Prášek toneru může při kontaktu s otevřeným ohněm vzplanout. - Likvidaci lze provést u autorizovaného prodejce nebo na odpovídajících sběrných místech. - Použité inkoustové kazety (nádržky) likvidujte v souladu s místními nařízeními. UPOZORNĚNÍ - Chraňte produkt před vlhkostí a vlhkým počasím jako déšt, sníh atd. - Před přesunutím zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Při přesouvání zařízení dejte pozor, aby se napájecí šňůra pod zařízením nepoškodila. - Při odpojování kabelu napájení ze zásuvky vždy tahejte za konektor kabelu (nikoli za kabel). - Zabraňte tomu, aby se do vnitřních částí zařízení dostaly kancelářské sponky, sponky pro sešívání nebo jiné malé kovové předměty

14 - Toner (použitý i nepoužitý), kazety s tonerem (nebo nádobky), inkoust (použitý i nepoužitý) nebo inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí. - Při vytahování špatně podaných listů papíru ze zařízení dejte pozor, abyste se nepořezali o ostré hrany uvnitř přístroje. - Odpad vzniklý při provozu zařízení nelikvidujte z důvodu ochrany životního prostředí dohromady s domácím odpadem. Likvidaci lze provést u autorizovaného prodejce nebo na odpovídajících sběrných místech. - Naše produkty jsou navrženy tak, aby odpovídaly vysokým standardům kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze spotřební materiál od autorizovaného prodejce. 2 - Instalace Zdroj napájení Zásuvka by se měla nacházet v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Pro fax nebo telefon - Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, například u vany, umyvadla nebo kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. - Telefon (pokud není bezdrátový) nepoužívejte během elektrické bouře. Hrozí úraz elektrickým proudem z blesku. - Potřebujete-li nahlásit únik plynu, nepoužívejte telefon v jeho blízkosti. Pravidla pro použití symbolů VAROVÁNÍ Označuje důležitá bezpečnostní oznámení. Ignorování těchto poznámek může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Nezapomeňte si tyto poznámky přečíst. Lze je nalézt v části "Bezpečnostní informace" v této příručce. UPOZORNĚNÍ Označuje důležitá bezpečnostní oznámení. Ignorování těchto poznámek může mít za následek lehké nebo středně vážné zranění nebo škodu na zařízení či majetku. Nezapomeňte si tyto poznámky přečíst. Lze je nalézt v části "Bezpečnostní informace" v této příručce. Označuje místa, kterým je třeba při používání zařízení věnovat pozornost, a vysvětlení možných příčin špatného podávání papíru, poškození originálů nebo ztráty dat. Nezapomeňte si tato vysvětlení přečíst. Pozn. Označuje dodatečné popisy funkcí zařízení a pokyny, jak lze řešit potíže

15 Popis terminálu Přední a zadní strana 2 - Instalace 1. Ovládací panel 2. Podavač dokumentů 3. Kryt pro přístup k zaseknutého papíru 4. Zástrčka pro připojení napájecího kabelu 5. Vypínač 6. Telefonní zdířka LINE - připojení telefonního kabelu 7. Telefonní zdířka EXT. - připojení externího telefonního zařízení 8. USB konektor Slave (pro připojení k počítači) 9. USB Host konektor (USB klíč) 10. USB Host konektor (USB klíč) 11. Vodítka manuálního vkládání papíru 12. Manuální vkládání 13. Zásobník na papír 14. Kryt pro přístup k tiskové kazetě 15. Sklopná zarážka pro vytištené papíry 16. Výstup papíru 17. Místo pro vkládání Smart Card

16 Panel s příkazy Prezentace Instalace Displej. 2. Alfanumerická klávesnice. 3. Tlačítka pro rychlou volbu (tlačítka 1 až 20). 4. Tlačítko : snímání dokumentu do počítače nebo na médium (pamět ové zařízení USB). 5. Tlačítko : lokální kopírování. 6. Tlačítko : ukončete aktuální tiskovou úlohu. 7. Tlačítko : odeslání faxu 8. Tlačítko : přístup k adresáři a rychlé vytáčení čísel. 9. Tlačítko : ruční připojení k lince, poslouchání linky během odesílání faxu. 10. Tlačítko : odesílání (faxu) více kontaktům. 11. Tlačítko : potvrzení. 12. Tlačítko OK: potvrzuje zobrazený výběr. 13. Tlačítko : přístup do nabídky a navigace v nabídce směrem dolu. 14. Tlačítko C: vrací do předchozí nabídky a oprava zadání. 15. Tlačítko : navigace v nabídce směrem nahoru 16. Tlačítko : zastavuje aktuální operaci. 17. Tlačítko : nastavuje prodlevu a úsporu toneru v kopírovacím režimu. 18. Tlačítko : prístup k nabídce pro tisk (seznam funkcí tisku, nastavení zařízení, atd.). 19. Tlačítko : nastavuje rozlišení snímání. 20. Tlačítko : nastavení kontrastu. 21. Ikona : rozlišení "Kopie: Kvalita text / fax: Superjemná". 22. Ikona : rozlišení "Foto". 23. Ikona : rozlišení "Kopie : Text / Fax: Jemná". 24. Ikona : barevný režim. 25. Ikona : aktivita na telefonní lince. 26. Ikona : režim Fax. 27. Ikona : režim Externí záznamník. Zadání znaků pomocí alfanumerické klávesnice Při provádění různých úkolů je třeba zadávat jména a čísla. Například při nastavení zařízení zadáváte své jméno (nebo název společnosti) a telefonní číslo. Při ukládání jedno-, dvou- nebo tříciferných čísel pro rychlé vytáčení nebo skupinové vytáčení můžete zadat také odpovídající jména. Chcete-li na vyzvání zadat alfanumerické znaky, najděte tlačítko s požadovaným znakem. Tlačítko stiskněte a podržte, dokud se na displeji nezobrazí správné písmeno. Příklady: - chcete-li zadat jméno "John", stiskněte: 1x, 6x, 5x a 5x. - chcete-li zadat jméno "!", stiskněte: 17x

17 Uděláte-li při zadávání čísla nebo jména chybu, stiskněte tlačítko C a poslední číslici nebo znak smažte. Poté zadejte správné číslo nebo znak. V následující tabulce naleznete všechny dostupné znaky. Tlačítko Přiřazené číslice, písmena nebo znaky Tlačítko Přiřazené číslice, písmena, nebo znaky 1 P, Q, R, S, p, q, r, s, Instalace A, B, C, a, b, c, 2 T, U, V, t, u, v, 8 D, E, F, d, e, f, 3 W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9 G, H, I, g, h, I, 4 Mezera + - / & $ % J, K, L, j, k, l, 5 # _, ; :? ( ) [ ] < > { } ~ =! ' " \ M, N, O, m, n, o, 6 * Přístup k funkcím terminálu Všechny funkce a nastavení terminálu jsou k dispozici prostřednictvím nabídky a jsou přiřazeny k určitým příkazům nabídky. Například nastavení KONTRAST kopie jsou označena v nabídce příkazem 845. K položkám nabídky lze přejít dvěma způsoby: způsobem krok za krokem nebo pomocí zkratky. Chcete-li přejít na nastavení KONTRAST způsobem krok za krokem: 1 Stisknutím tlačítka přejděte do nabídky. 2 Pomocí tlačítek a projděte nabídku a vyberte možnost 8 POKROCILE FUN.. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 3 Pomocí tlačítek a projděte nabídku POKROCILE FUN. a vyberte možnost 84 KOPIE. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 4 Pomocí tlačítek a projděte nabídku KOPIE a vyberte možnost 845 KONTRAST. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Chcete-li přejít na nastavení KONTRAST pomocí zkratky: 1 Stisknutím tlačítka přejděte do nabídky. 2 Zadejte na alfanumerické klávesnici číslo 845 a přímo přejděte na položku KONTRAST

18 Balení obsahuje Balení obsahuje níže uvedené položky: Multifunkční zařízení Instalace zařízení 1 Rozbalte zařízení. 2 Nainstalujte zařízení v souladu s informacemi o bezpečnosti uvedenými na začátku této příručky. 3 Odstraňte všechny ochranné nálepky z terminálu. 4 Odstraňte z displeje ochrannou plastovou fólii. Umístění podavače dokumentu ke zpracování 2 - Instalace 1 Upevněte podavač dokumentu zajištěním jeho dvou ostruh (B) v otvorech (A), určených k tomuto účelu. 1 tiskovou kazetu Zakládání papíru 1 instalační příručku a 1 instalační CD ROM k PC 1 Bezpečnostní příručku, Příručku s příkazy (pouze pro Evropu a Severní Ameriku) Zakládání papíru do podavače (1) Papír, který se má použít, je třeba vložit lícem dolů a zarovnat s vodítky. Nezarovnaný papír může způsobit nesprávné podání, zešikmení nebo uvíznutí papíru. (2) Množství založeného papíru nesmí překročit kapacitu podavače. Pokud papír přesahuje značku zakládání papíru, může dojít k selhání podání, zešikmení nebo uvíznutí papíru. (3) Přidání papíru do balíku může způsobit podání více papírů, takže byste se jej měli vyvarovat. (4) Kazetu držte při vyjímání z hlavní jednotky vždy oběma rukama. Manipulace s papírem 1 napájecí kabel 1 telefonní kabel (pouze Severní Amerika, Čína, Korea) 1 kabel USB (1) Jakékoliv zvlnění papíru musí být před založením odstraněno. (2) Zvlnění nesmí být větší než 10 mm. (3) Papír řádně skladujte, abyste zabránili problémům při podávání papíru a špatnému zobrazení, což je následek ponechání papíru ve vysoké vlhkosti. Přidání papíru do balíku nebo rozdělení balíku může způsobit potíže s podáváním, takže je třeba se mu vyhnout. Kontrola vlhkosti (1) Nepoužívejte zvlhlý papír nebo papír, který nebyl dlouho používán. (2) Po otevření balení nespotřebovaný papír uložte do plastového sáčku. (3) Papír se zvlněnými konci, zohýbaný papír, zvrásněný papír nebo jakýkoliv jiný nestandardní papír nelze použít

19 Manipulace s jednotkou Otřesy při provozu Během tisku zamezte otřesům podavače papírů, zásobníku, krytu a dalších částí přístroje. Přemístění jednotky. 2 - Instalace Při přesouvání jednotky na stole ji vždy nadzvedněte neposunujte ji. Manipulace s inkoustovou kazetou (1) Nepokládejte na bok ani dnem vzhůru. (2) Netřepejte. Vložení papíru do hlavního zásobníku Vaše zařízení akceptuje množství formátů a druhů papírů. Viz kapitolu Specifikace, kde naleznete informace o různých formátech a typech papíru. 1 Úplně vyndejte zásobník papíru. 4 Vezměte balík papírů, rozbalte je a vyrovnejte papíry na rovné ploše. 5 Vložte balík papírů do kazety podavače (například pro papír s gramáží 80 g/m je to 200 listů). 6 Zásobník papíru vložte zpět do jeho pozice. 2 Zatlačte spodní panel dolů, až zaklapne. Instalace tiskové kazety 1 Postavte se před zařízení. 2 Zatlačte z levé a pravé strany na sklopná dvířka a zároveň je táhněte směrem k vám. PUSH 3 Nastavte zarážku kazety zadního podavače zatlačením na páčku "PUSH" (A). Poté srovnejte boční vodítka papíru na formát papíru stlačením páčky (B) umístěné na levém vodítku. Upravte vodítko délky papíru na formát papíru zatlačením na páčku (C)

20 3 Vyjměte začáteční tisknovou kazetu z obalu. Kazetu 5krát nebo 6krát pomalu otočte, aby se toner uvnitř kazety rovnoměrně rozprostřel. Řádným otočením kazety zajistíte vytisknutí maximálního počtu kopií na jednu kazetu. Zarážka podávání papíru Upravte zarážku podávání papíru podle formátu dokumentu, který se má vytisknout. Nezapomeňte vytáhnout střední část dorazu, aby listy nepadaly na zem. 2 - Instalace 4 Držte kazetu za úchyt. 5 Zasuňte kazetu do její přihrádky, až zaklapne (poslední pohyb dolů). Uvedení vašeho zařízení do provozu Připojení zařízení VAROVÁNÍ Před připojením sít ového kabelu je nutné se podívat na Bezpečnostní pokyny, str Připojte konec kabelu telefonní linky do zásuvky v terminálu a druhý konec do telefonní zásuvky ve zdi. 6 Kryt zavřete. 2 Připojte napájecí kabel k zařízení

Multifunkční laserová tiskárna SP 1000S

Multifunkční laserová tiskárna SP 1000S TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP 1000S Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP 1000SF

Multifunkční laserová tiskárna SP 1000SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP 1000SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

LASER FACSIMILE. Provozní pokyny

LASER FACSIMILE. Provozní pokyny TELECOM LASER FACSIMILE Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj používat, přečtěte si část Bezpečnostní

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Pro zajištění vaší bezpečnosti a pohodlí vám důrazně doporučujeme, abyste si před pou_itím pečlivě přečetli bro_uru s bezpečnostními předpisy.

Pro zajištění vaší bezpečnosti a pohodlí vám důrazně doporučujeme, abyste si před pou_itím pečlivě přečetli bro_uru s bezpečnostními předpisy. Vážený uživateli Pro zajištění vaší bezpečnosti a pohodlí vám důrazně doporučujeme, abyste si před pou_itím pečlivě přečetli bro_uru s bezpečnostními předpisy. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál OKI OFFICE 2530

Vaše uživatelský manuál OKI OFFICE 2530 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

TELECOM. LFF/LFFn. Návod k použití 252988361A_CZE

TELECOM. LFF/LFFn. Návod k použití 252988361A_CZE TELECOM LFF/LFFn Návod k použití 252988361A_CZE Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto multifunkčního

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SAGEM MF 5461 / MF 5481

SAGEM MF 5461 / MF 5481 TELECOM SAGEM MF 5461 / MF 5481 Návod k použití 3000267958_02 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

Vaše uživatelský manuál OKI MB260 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633905

Vaše uživatelský manuál OKI MB260 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633905 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Návod k použití 3000267958_01 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

B2500 Series MFP. Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP

B2500 Series MFP. Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP B2500 Series MFP Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP Vážený uživateli Pro Vaši bezpečnost a komfort Vás před použitím vybízíme k pečlivému přečtení Bezpečnostní pokyny. Koupením tohoto multifunkčního

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

OFX 9700 NÁVOD K POUŽITÍ

OFX 9700 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ CZ 555702cz REALIZACE/PUBLIKACE/VÝROBA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2009, Olivetti Všechna práva vyhrazena Kvalitativní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit,

Více