pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607"

Transkript

1 pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607

2 Děkujeme, že jste si zakoupili tento překladač. Pro jeho bezproblémové používání Vám doporučujeme přečíst si tento návod. 1. Uchovávejte překladač mimo přílišnou vlhkost, mimo místa se zvýšenou prašností a mimo místa s extrémními výkyvy teplot. 2. Přístroj je citlivý výrobek, proto se vyvarujte nárazů, úderů a pádů. 3. Překladač se čistí suchou látkou. Nepoužívejte rozpouštědla a mokré tkaniny. 4. Tento přístroj nikdy nerozebírejte a nesnažte se ho opravit. Uchovejte si tento návod pro vaše další použití. Obsah 1 Hlavní vlastnosti Napájení Výměna hlavních baterií Výměna záložní baterie Vzhled překladače Funkce kláves Znaky na displeji Podsvícení displeje: (dostupné jen v některých modelech) Zapnutí překladače Základní nastavení Další nastavení Nastavení času Nastavení hesla Zvuk kláves Formát času Kontrast displeje Alarm (budík) Letní čas Automatické vypínání Nastavení hlasitosti Hra SUDOKU FM Rádio Použití překladače Anglicko anglický výkladový slovník Rozložení znaků na jednotlivých klávesnicích Přehled frází Používání frází Používání Oxford American Dictionary Hlasový výstup Kalkulačka Databanka Listování v databance Vymazání údajů z databanky Převod jednotek Převod měny Převod oděvních velikostí Použití data, času a světového času

3 1 Hlavní vlastnosti 1. Překladač překládá 14 jazyků. Obsahuje velké množství slov a vět. 2. Překladač má všechna slova namluvena lidským hlasem. 3. Pro ovládání toho přístroje si můžete vybrat ze 14 jazyku dostupných v menu. 4. Zabudovaná databanka uchová vámi uložená jména, telefonní čísla a poznámky. 5. Překladač obsahuje The New Oxford Američan Dictionary 6. Kalkulačka pro základní aritmetické operace, včetně procent až s dvanácti místným displejem 7. Zobrazení místního času. K dispozici 12ti hodinový nebo 24 hodinový systém. 8. Zobrazení světového času. Ukazuje datum a čas až ve 200 světových městech. 9. Převod měn- až 8 měn, které mezi sebou můžete převádět. 10. Převod jednotek-přepočet mezi 8 jednotkami. 11. Kontrast displeje lze nastavit až na 16 úrovní. 12. Osobní heslo vám dovolí zablokovat si vaše poznámky v databance před dalšími uživateli. 13. Hra- SUDOKU 14. FM Rádio 15. Bodový displej 160x51 efektivních bodů 16. Automatické vypínání. Nastavitelné od 1 do 15 minut. 2 Napájení Váš překladač je napájen dvěma tužkovými bateriemi AAA a jednou lithiovou CR2032 baterií sloužící k zálohování dat v databance. Pokud jsou tužkové baterie vybité tak je zvukový výstup zkreslený a málo hlasitý a displej ztrácí kontrast. V takovémto případě je ihned vyměňte. Pro správné zacházení prosím dodržujte tyto instrukce: 1. Nevyndávejte tužkové baterie na dlouhou dobu, jinak se záložní baterie rychle vybíjí. 2. Hlavní baterie dodané s přístrojem vyměňte do tří měsíců od nákupu. 3. Při vkládání baterií dbejte zvýšenou pozornost na dodržení polarity. 4. Nekombinujte různé druhy baterií. 5. Nekombinujte staré a nové baterie. 6. Nikdy nenechávejte vybité baterie v přístroji. 2.1 Výměna hlavních baterií Při výměně hlavních baterii, nevyndávejte záložní baterii, došlo by ke ztrátě dat v databance. 3

4 1. Vypněte přístroj 2. Odsuňte palcem kryt baterie ve směru šipek. Pozor kryt baterii je napevno spojen s tělem přístroje. 3. Vyndejte staré baterie. Při vkládání nových baterií dodržte polaritu dle nákresu. 4. Ujistěte se o dobrém kontaktu baterií. 5. Zavřete kryt baterií. 2.2 Výměna záložní baterie Pří výměně záložní baterie, nevyjímejte hlavní baterie, jinak dojde ke ztrátě dat. Záložní baterie vyměňte alespoň jednou ročně. 1. Vypněte přístroj. 2. Odšroubujte, kryt baterie, vyměňte baterii, dodržte polaritu, kladný pól je nahoře. 3. Ověřte že, baterie má dobrý kontakt. 4. Vraťte kryt baterie na původní místo. 3 Vzhled překladače 4

5 4 Funkce kláves 1. ON/OFF Zapínání a vypínání přístroje. Pokud nic nezmáčknete během 1-15 minut přístroj se automaticky vypne. Délka prodlevy se nastavuje v Nastavení. Některé modely mají podsvícení, které se aktivuje delším stiskem tohoto tlačítka cca 1-2sec 2. WORDS Zadávání slov 3. PHRASES Výběr kategorií pro překlad frází. 4. CAL/TEL/CONV. Přepínání mezi kalkulačka, tel. seznam, převod jednotek 5. OXFORD/ DATE/ TIME Přepínání mezi The New Oxford Američan Dictionary, datem a hodinami. 6. GAME/SET UP/ LANGUAGE/RADIO Přepínání mezi hrou, nastavení, nastavení jazyka a radiem. 7. EDIT Úprava údajů 8. EUROPEAN Zadávaní s diakritikou. 9. 1st LINE SPEAK Přečte první řádek (jazyk nastavený jako rodilý) 10.2nd LINE SPEAK Přečte druhý řádek (překlad do zvoleného jazyku) 11. CAPS Přepíná mezi velkými a malými písmeny 12. SHIFT Napíše druhý znak klávesy. 13. ESC Návrat k předchozímu zobrazení. 14. CLEAR/AC a) v režimu překladač vymaže celý vstup. b) v databance vymaže data c) v režimu kalkulačka jako funkce AC d) v režimu frází vymaže obrazovku a čeká na slovo co se má hledat ve 5

6 frázích 15. DEL/CE a) Vymaže znak b) V režimu kalkulačka funkce CE 16. BACKSPACE a) Vymaže poslední znak b) Pro Anglický slovník stiskněte toto tlačítko 17. SPACE Vloží mezeru 18. LEFT KEY Posune kurzor doleva 19. UP KEY Posune kurzor nahoru 20. DOWN KEY Posune kurzor dolů, nebo zobrazí celou obrazovku. 21. RIGH KEY Posune kurzor doprava, nebo zobrazí další slova z databáze. 22. Pg. UP Skok na předchozí stránku 23. Pg. DN Skok na další stránku. 24. ENTER a) Režimu překladač přeloží slovo. b) V režimu databanka uloží data. c) V režimu nastavení uloží volbu. d) V režimu překládání stiskněte toto tlačítko pro volbu hlasitosti. 25. a) stiskem těchto tlačítek se volí jazyk do kterého má být slovo přeloženo. b) v režimu kalkulačka funkce číslic 5 Znaky na displeji 6

7 Zobrazuje výběr jazyků. První 2 číslice jsou čísla pro rodilý jazyk, další dvě čísla označují jazyk pro překlad. Čísla a názvy jazyků jsou na klávesách.např. 01 = ENGLISH Indikuje zapnutí psaní velkých písmen Indikuje, že je funkce SHIFT zapnuta Indikuje, že je přístroj Zamčen a k zapnutí potřebuje heslo. Indikuje, že Budík byl nastaven Tóny kláves jsou zapnuté Nízký stav baterie Indikuje možnost použití kláves PgDn a PgUp pro rychlejší orientaci Indikuje možnost šipek pro další informace. Indikuje možnost šipek pro další informace. 5.1 Podsvícení displeje: (dostupné jen v některých modelech) Podsvícení displeje Vám umožní číst text i ve tmě. Pro zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko ON/OFF na dobu cca 1-2 sec. Pokud není stisknuté žádné tlačítko tak se podsvícení automaticky do jisté doby vypne, kvůli šetření baterií. Pro vypnutí podsvícení opět zmáčkněte tlačítko ON/OFF na dobu cca 1-2 sec. Podsvícení velmi zvyšuje spotřebu baterií proto ho doporučujeme používat dle uvážení. 6 Zapnutí překladače. Přístroj zapnete tlačítkem ON/OFF. Přístroj se vždy zapne v tom režimu, ve kterém byl naposledy vypnut. Překladač se automaticky vypíná po 1-15 minutách. Délku prodlevy pro automatické vypnutí nastavíte v Nastavení jako 8 volbu. 6.1 Základní nastavení. Pokud stisknete tlačítko SETUP jednou zapne se rádio, dvakrát dostanete se do menu základního nastavení, třikrát pro nastavení jazyka a čtyřikrát pro hru. 7

8 Jazyky můžete nastavit výběrem mezi 14 jazyky, které ovládá tento přístroj. Pro výběr jazyků použijte šipky a pro potvrzení ENTER. 6.2 Další nastavení Nastavení času 1. V nastavení vyberte volbu 1. NASTAVIT ČAS 2. tento znak znamená, že se jedná o místní čas. 3. použitím šipek nahoru a dolu změňte místo, které chcete označit jako svoje domácí. Nebo napište první písmo a pak jen dohledejte. 4. Použitím šipek doleva a doprava nastavíte co chcete dál nastavit a šipkami nahoru a dolu pak jen určíte příslušnou hodnotu. 5. Stiskem tlačítka ENTER uložíte nastavené informace. 6. Pro zobrazení místního času stiskněte dvakrát tlačítko OXFORD/DATE/TIME pro zobrazení světových času stiskněte pak třikrát a šipkami vyberete město, které vás zajímá Nastavení hesla 1. Svoje osobní data si můžete chránit zaheslováním přístupu k vašemu překladači. 2. V menu nastavení vyberte druhou volbu a vložte heslo, které si dobře zapamatujte, jinak se k vašim datům nedostanete. Pro potvrzení hesla stiskněte ENTER 3. Heslo může mít maximálně 6 znaků. 4. Po vložení hesla a jeho potvrzení se vám ukáže nabídka, zda chcete blokovat přístroj heslem. Pokud ano stiskněte Y, pokud ne N 5. Pokud stisknete Y, budete muset zadávat vaše heslo vždy při vstupu do TEL/MEMO 6. Pokud nezadáte správné heslo, budete znovu vyzvání k tomu abyste ho zadali. 7. Pokud budete chtít svoje heslo odstranit přejděte do nastavení, nastavení hesla a po té co ho znova zadáte a stisknete ENTER se vás přístroj zeptá, zda chcete ODBLOKOVAT, stiskněte Y, pokud chcete heslo zachovat stiskněte N 8

9 8. Pokud zapomenete svoje heslo, musíte přístroj RESETovat a tím ztratíte veškeré uložené informace Zvuk kláves Pokud aktivujete tuto funkce je každé stisknutí tlačítka provázeno krátkým pípnutím. V menu Nastavení stiskněte třetí volbu a v dalším menu máte možnost zapnout a vypnout tóny kláves. Zapnutí funkce tónu kláves je indikováno symbolem Formát času V menu Nastavení je jako čtvrtá volba Formát času. K výběru je možnost zobrazení: MM/DD/ROK nebo DD/MM/ROK, 24h, 12h formát času. Pro výběr a potvrzení formátu zobrazení použijte šipky a ENTER pro potvrzení. 9

10 6.2.5 Kontrast displeje Kontrast displeje je možné nastavit na jednu z 16 úrovní. Pro výběr Kontrastu zmáčkněte v menu Nastavení 5. Pomocí pravé a levé šipky pak vyberete požadovanou hodnotu a uložení potvrďte tlačítkem ENTER Alarm (budík) V menu nastavení vyberte volbu 6. Pro zapnutí Alarmu zmáčkněte 1 a šipkami nahoru a dolu nastavte požadovanou hodinu, šipkou doprava pak přepnete do nastavení minut. Pro potvrzení stiskněte ENTER. Alarm se vypíná libovolnou klávesou a funguje, i když je přístroj vypnutý Letní čas Pro nastavení automatického přepínání do letního času stiskněte v menu nastavení volbu 7. Zmáčknutím 1 nebo 2 pak buď zapnete přepínání na letní čas nebo ho vypnete, pokud nechcete aby se přístroj sám přepínal Automatické vypínání Překladač se sám vypne, pokud po dobu 1-15 minut nezmáčknete žádné tlačítko. Dobu prodlevy si můžete vybrat v menu nastavení pod volbou 8. Prodleva je automaticky nastavena na 5 minut. Výběr prodlevy vyberete šipkami doleva a doprava a výběr potvrdíte tlačítkem ENTER. 10

11 6.2.9 Nastavení hlasitosti V menu nastavení vyberte volbu 9 pro nastavení hlasitosti. 3ipkou doleva se na hlasitosti ubírá doprava se přidává. Vybranou hodnotu potvrdíte tlačítkem ENTER. 6.3 Hra SUDOKU Čtyřikrát zmáčkněte tlačítko GAME/SET UP/LANGUAGE/RADIO Smysl hry je v tom aby čísla ve všech řadách a sloupcích obsahovala všechna čísla od 1 do 6, stejně tak jako každé obdélníčky 2x3. Druhý řádek ukazuje pozici, ve které se momentálně nachází čtvereček do kterého píšete číslo. Znaménko? znamená že políčko je volné. Znaménko x znamená že vámi vložené číslo je špatně. Čas určuje čas hry. Znaménko znamená že vámi vybrané číslo je správně. Šipkami se pohybuje v tabulce a vkládají čísla 1-6 do prázdných obdélníků. Každé vloženo číslo se potvrzuje ENTER. Pro opuštění hry zmáčkněte tlačítko ESC. 6.4 FM Rádio Zvolte jednou tlačítko GAME/SET UP/LANGUAGE/RADIO pro zapnutí rádia. Nejprve zapojte sluchátka. Rádio bez sluchátek nefunguje. Zmáčkněte levou šipku pro další kanál pro předchozí pak zmáčkněte šipku doleva. Tlačítko F slouží pro zadání frekvence. Tlačítko S uloží současnou frekvenci. Tlačítko C vybere uloženou stanici. Pro opuštění stiskněte tlačítko ESC. Stiskněte tlačítko M pro minimalizaci rádia. Takže můžete překládat nebo hrát hry a při tom poslouchat rádio. Sluchátka tohoto 11

12 překladače fungují jako anténa proto je potřeba používat kompatibilní sluchátka. Tlačítko S zobrazí seznam stanic. Rádio funguje v rozsahu 76,0 108,0 MHz 7 Použití překladače Stiskněte tlačítko WORD a napište slovo, které chcete přeložit. Poté zmáčkněte ENTER. Pro přeložení do příslušného jazyka stiskněte tlačítko adekvátního jazyka (Zkratky všech dostupných jazyků pro překlad jsou vytištěny nad číselnými klávesami). Příklad: napište auto Nalezeno 8. Pravou šipkou se pohybujte k dalším překladům třeba i ve frázích. Pokud je fráze příliš dlouhá, je potřeba použít šipku dolů pro zobrazení její zbývající části. Pro zadávání dalšího slova stačí jen začít psát. 7.1 Anglicko anglický výkladový slovník Pro lepší orientaci má tento překladač implantovaný výkladový anglicko anglický slovník, který vám lépe pomůže porozumět některým slovům. Napište libovolné slovo a po stisknutí tlačítka se vám zobrazí jeho anglická definice. Pro zadávání dalšího slova stačí jen začít psát. Výkladový slovník je pouze pro hlavní slova nikoliv pro slova odvozená. Pokud zadané slovo není ve slovníku, překladač zobrazí další nejbližší slovo v abecedě. Thajština, Čínština, Japonština, Korejština, Řečtina, Perština, Arabština, Hinduiština, Urdština,Bulharština, Ukrajinština a Ruština jsou psány jednak ve své originální podobě, ale i v přepisu v latince, který se snaží co nejlépe vystihnout výslovnost těchto slov. Pro evropské jazyky je k dispozici i diakritika, která se zapíná tlačítkem 12

13 7.2 Rozložení znaků na jednotlivých klávesnicích 13

14 7.3 Přehled frází Slovník frází je rozdělen do 16 kategorií a 147 podkategorií. 1. Komunikace-fráze, díky, omluvy, dotazování se, základní dotazy, pozdravy, rozloučení, konverzace, pozvání, vyjádření sympatie. 2. Ubytování- hledání hotelu, rezervace, přihlášení se, recepce, úklidový servis, prádelna, komunikace s operátorem, problémy, obchodní centrum, odhlášeni z hotelu 3. Jídla- hledání restaurace, rezervace, objednávání, služby číšníka, placení, čínské jídlo (bejingská kuchyně, šanghajská kuchyně, sačungská kuchyně a kantonská kuchyně), japonské jídlo, thajské jídlo, vietnamské jídlo, korejské jídlo, indické jídlo, francouzské jídlo, italské jídlo, mexické jídlo, západní jídla 4. Prohlížení památek- odjezd ze země, v letadle, vstup do země, turistické informace, památky/výlety, výměna peněz, fotografování. 5. Přeprava- letadlo, loď, vlak, podzemní dráha, taxi, autobus, auto, mapa. 6. Zábava- rekreace, bar, noční klub, karaoke, diskotéka, sauna, kasino, 7. Nakupování- hledání obchodu, nakupování, smlouvání, placení, oblečení/krejčí, 8. Naléhavé případy- žádáme o pomoc, ztráta-krádež, náhle onemocnění/úraz, příznaky/nemoci, nemocnice, lékárna. 9. Telekomunikace/pošta- odesílání poštovních zásilek, telefon, telegram/fax/pager, 10. Obchodní konverzace-schůzka, platební podmínky, akreditiv, průvodní doklady, všeobecné obchodní podmínky, přijímací pohovor. 14

15 11. Základní pojmy- čísla, čas, datum/týden, měsíce, barvy, geometrické obrazce, poloha, jednotka, 12. Všeobecné znalosti-počasí/zeměpis, země, město, místa vhodná na dovolenou, zvířata, rostliny, hmyz, 13. Způsob života-bydlení, elektrické přístroje, nábytek, ložní souprava, oblečení, boty/pletené zboží/pokrývky hlavy, velikost/materiál, toaletní potřeby, kosmetický prostředek, péče o pleť, šperky a doplňky, suvenýry, kancelářské zařízení, telekomunikační výrobky, nástroje 14. Jídlo-nápoje, maso, zelenina, mořské pokrmy, denní jídlo, občerstvení v baru, ovoce, jídla, chuť, vaření, koření, čínský moučník, západní moučníky, čínské občerstvení, západní občerstvení, víno, jídelní příbor. 15. Lidská bytost-rodina, vzdělání, povolání, manželství, rasa, náboženství, společnost, festival, zvěrokruh, hudba/hudební nástroje, čínský rok/narození 12ti zvířat, 16. Sport- míčové hry, vodní sport, všeobecné sporty, pravidla her, plavání, golf, 7.4 Používání frází Stiskněte tlačítko PHRASES a zobrazí se první dvě kategorie: komunikace a ubytování. Šipkami nahoru a dolu se vybírají další kategorie. Pro výběr kategorie stiskněte ENTER a šipkami nahoru a dolu se pohybujte v subkategorii. Vaši volbu opět potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se vám zobrazí první fráze, a tlačítky PgDn zobrazí další frázi. Rychlé hledání mezi frázemi Pro rychlé hledání mezi frázemi stiskněte tlačítko CLEAR a zadejte slovo, které by mělo být obsaženo v nějaké frázi. A stiskněte ENTER. Překladač vypíše všechny fráze s tímto slovem. 7.5 Používání Oxford American Dictionary Jednou stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME a zadejte slovo v angličtině. Tento výkladový slovník vám napíše anglicky co to slovo znamená. Pokud nevíte jak, se to slovo anglicky řekne, můžete si ho nejprve přeložit do angličtiny. Pokud je vysvětlení příliš dlouhé použijte šipku dolů. Pro psaní nového slova jen začněte psát. 15

16 7.6 Hlasový výstup Překladač umí vyslovit všechna svá slova, ve všech 14 jazycích. Stiskněte tlačítko 1st LINE pro poslech slova v první řádku (horním) Pro poslech druhého řádku stiskněte tlačítko 2nd LINE. Stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do menu pro ovládání hlasitosti vyslovovaných slov a šipkami doleva a doprava si vyberete hlasitost, dle vlastního výběru. Pro pohodlnější poslech se doporučuje používat sluchátka a hlasitost reproduktoru překladače nechat ve středních hodnotách. 7.7 Kalkulačka Překladač můžete používat i jako kalkulačku pro základní aritmetické operace, počítání s procenty a pamětí a to až do 12ti místných čísel. Stiskem tlačítka CAL/TEL/CONV vstoupíte do menu kalkulačky. Základní výpočty se provádí jako na běžné kalkulačce. Výpočty s použitím paměti. M+ vypočítá výsledek a připočte ho do paměti M- vypočítá výsledek a odečte ho od paměti MR zobrazí obsah paměti MC vymaže paměť CE vymaže displej kalkulačky AC vymaže celou paměť kalkulačky 7.8 Databanka Databanka umožňuje zadávat data ve všech 14 jazycích překladače. Stiskněte dvakrát tlačítko CAL/TEL/CONV pro vstup do databanky. Napište jméno,potvrďte, objeví se, zda se jedná o telefonní kontakt nebo o poznámku, pokračujte v psaní a pro uložení stiskněte ENTER. 16

17 7.8.1 Listování v databance Pokud chcete najít starší poznámku, stiskněte CAL/TEL/CONV dvakrát. A šipkou dolů vyberte požadovaný údaj. Pro rychlejší hledání je možno napsat první písmeno z názvu poznámky. Pro úpravu dat v databance stiskněte EDIT až je kurzor na vámi požadované poznámce určené k úpravě. Pohybujte kurzorem šipkami doleva a doprava, nahoru a dolů dle potřeby. Po provedení potřebných změn stiskněte ENTER a pokud chcete změny uložit, stiskněte Y, pokud ne stiskněte N Vymazání údajů z databanky Dvakrát stiskněte tlačítko CAL/TEL/CONV. Zobrazí se zadejte jméno. Stiskněte šipku dolů. Najeďte kurzorem na požadovaný údaj a stiskněte tlačítko DEL. Pro potvrzení volby stiskněte Y pro zrušení N. Pro vymazání celé databanky stiskněte na hlavní obrazovce databanky tlačítko CLEAR. Svoji volbu potvrďte Y, nebo zrušte N. Po vymazání databanky bude celá databanka prázdná a žádné údaje v ní nezůstanou. 7.9 Převod jednotek Překladač umí převádět 8 základních měrných jednotek: C - F Celsius Fahrenheit m-f metr - stopy cm-inch centimetry palce L GL litry - US galony L BG litry - GB galony KB LB kilogram Libry G OZ gramy unce A AC ary akry Pro převod jednotek stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 1. Šipkami doleva a doprava vyberte jednotky, které chcete převádět. Napište požadované množství a v pravém dolním rohu se vám zobrazí hodnota přepočtu. Pro opuštění stiskněte ESC. 17

18 7.10 Převod měny Překladač umí převádět mezí 8 měnami. Stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 2. Nejprve vyberte z jaké měny na jakou chcete převádět, výběr se dělá pomocí šipek doleva doprava. Potom je potřeba upravit kurz. Pro úpravu kurzu stiskněte tlačítko EDIT a napište současný kurz pro převod měny. Pro potvrzení stiskněte ENTER. Pro změnu jména měny stiskněte EDIT a najeďte na ni šipkou dolu a přepište. Pro uložení stiskněte ENTER. Pro vlastní převod měn stačí jen začít psát, převedené hodnota je ihned zobrazována. Pro vymazání displeje stiskněte CE nebo AC. Překladač v základu nabízí těchto 8 měn, které si můžete dle potřeby upravovat: 1 USD-EUR (Euro) 2 USD GBP (Great British Pound) 3 USD RMB (Chinese Ren Min Bi) 4 USD JPY(Japanase Yen) 5 USD KRW (Korean Won) 6 USD TAB (Thai Baht) 7 USD CAD (Canadian Dollar) 8 USD AUD (Australian Dollar) 7.11 Převod oděvních velikostí Překladač má rovněž implantovanou schopnost převádět konfekční velikosti. Stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 3. V nabídce jsou 4 další možnosti: Dámské oblečení, Mužské oblečení, Dámské boty a Pánské boty. Šipkami nahoru a dolu vyberte požadovanou kategorii a stiskněte ENTER. Použijte šipky doleva a doprava pro výběr přehledu velikostí Použití data, času a světového času Stiskněte dvakrát OXFORD/ DATE/ TIME, pro zobrazení místního času. Pro zobrazení světových časů stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME třikrát. V nabídce je 200 měst (jména pouze anglicky), ve kterých se vám ukáže jejich čas na základě vašeho času. Výběr města se provádí šipkami nahoru a dolů, nebo napsáním prvního písmene a následným dohledáním pomocí šipek. Pro zobrazení kalendáře stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME čtyřikrát. Pro pohyb 18

19 v kalendáři použijte šipky. Nahoru a dolu pro měsíce, doprava a doleva pro dny a PgDn a PgUp pro pohyb v rámci roků. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití

Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití Obsah ÚVOD...3 VLASTNOSTI PRODUKTU...3 VLOŽENÍ BATERIÍ...4 VÝMĚNA BATERIÍ... 4 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝROBKU...5 POPIS JEDNOTLIVÝCH

Více

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek...

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek... MLUVÍCÍ SLOVNÍK VOCAL 20L NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU K POUŽITÍ Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4 Výměna baterií...4 Popis přístroje... 5 Názvy jednotlivých tlačítek...6

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L. - Návod k použití

Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L. - Návod k použití Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L - Návod k použití Obsah ÚVOD...3 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 OPERACE S BATERIEMI...4 VÝMĚNA HLAVNÍCH NAPÁJECÍCH BATERIÍ... 4 VÝMĚNA ZÁLOŽNÍ PAMĚŤOVÉ BATERIE DATABANKY...

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Slovník PCT pro ios, verze 2.x

Slovník PCT pro ios, verze 2.x Slovník PCT pro ios, verze 2.x LangSoft 2014, www.langsoft.cz/ios.htm Popis ovládacích prvků, nastavení slovníku str. 1 Hledání ve slovníku, člen a typ, klávesnice... str. 2 Úpravy slovníku, okno Editace,

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více