pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607"

Transkript

1 pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607

2 Děkujeme, že jste si zakoupili tento překladač. Pro jeho bezproblémové používání Vám doporučujeme přečíst si tento návod. 1. Uchovávejte překladač mimo přílišnou vlhkost, mimo místa se zvýšenou prašností a mimo místa s extrémními výkyvy teplot. 2. Přístroj je citlivý výrobek, proto se vyvarujte nárazů, úderů a pádů. 3. Překladač se čistí suchou látkou. Nepoužívejte rozpouštědla a mokré tkaniny. 4. Tento přístroj nikdy nerozebírejte a nesnažte se ho opravit. Uchovejte si tento návod pro vaše další použití. Obsah 1 Hlavní vlastnosti Napájení Výměna hlavních baterií Výměna záložní baterie Vzhled překladače Funkce kláves Znaky na displeji Podsvícení displeje: (dostupné jen v některých modelech) Zapnutí překladače Základní nastavení Další nastavení Nastavení času Nastavení hesla Zvuk kláves Formát času Kontrast displeje Alarm (budík) Letní čas Automatické vypínání Nastavení hlasitosti Hra SUDOKU FM Rádio Použití překladače Anglicko anglický výkladový slovník Rozložení znaků na jednotlivých klávesnicích Přehled frází Používání frází Používání Oxford American Dictionary Hlasový výstup Kalkulačka Databanka Listování v databance Vymazání údajů z databanky Převod jednotek Převod měny Převod oděvních velikostí Použití data, času a světového času

3 1 Hlavní vlastnosti 1. Překladač překládá 14 jazyků. Obsahuje velké množství slov a vět. 2. Překladač má všechna slova namluvena lidským hlasem. 3. Pro ovládání toho přístroje si můžete vybrat ze 14 jazyku dostupných v menu. 4. Zabudovaná databanka uchová vámi uložená jména, telefonní čísla a poznámky. 5. Překladač obsahuje The New Oxford Američan Dictionary 6. Kalkulačka pro základní aritmetické operace, včetně procent až s dvanácti místným displejem 7. Zobrazení místního času. K dispozici 12ti hodinový nebo 24 hodinový systém. 8. Zobrazení světového času. Ukazuje datum a čas až ve 200 světových městech. 9. Převod měn- až 8 měn, které mezi sebou můžete převádět. 10. Převod jednotek-přepočet mezi 8 jednotkami. 11. Kontrast displeje lze nastavit až na 16 úrovní. 12. Osobní heslo vám dovolí zablokovat si vaše poznámky v databance před dalšími uživateli. 13. Hra- SUDOKU 14. FM Rádio 15. Bodový displej 160x51 efektivních bodů 16. Automatické vypínání. Nastavitelné od 1 do 15 minut. 2 Napájení Váš překladač je napájen dvěma tužkovými bateriemi AAA a jednou lithiovou CR2032 baterií sloužící k zálohování dat v databance. Pokud jsou tužkové baterie vybité tak je zvukový výstup zkreslený a málo hlasitý a displej ztrácí kontrast. V takovémto případě je ihned vyměňte. Pro správné zacházení prosím dodržujte tyto instrukce: 1. Nevyndávejte tužkové baterie na dlouhou dobu, jinak se záložní baterie rychle vybíjí. 2. Hlavní baterie dodané s přístrojem vyměňte do tří měsíců od nákupu. 3. Při vkládání baterií dbejte zvýšenou pozornost na dodržení polarity. 4. Nekombinujte různé druhy baterií. 5. Nekombinujte staré a nové baterie. 6. Nikdy nenechávejte vybité baterie v přístroji. 2.1 Výměna hlavních baterií Při výměně hlavních baterii, nevyndávejte záložní baterii, došlo by ke ztrátě dat v databance. 3

4 1. Vypněte přístroj 2. Odsuňte palcem kryt baterie ve směru šipek. Pozor kryt baterii je napevno spojen s tělem přístroje. 3. Vyndejte staré baterie. Při vkládání nových baterií dodržte polaritu dle nákresu. 4. Ujistěte se o dobrém kontaktu baterií. 5. Zavřete kryt baterií. 2.2 Výměna záložní baterie Pří výměně záložní baterie, nevyjímejte hlavní baterie, jinak dojde ke ztrátě dat. Záložní baterie vyměňte alespoň jednou ročně. 1. Vypněte přístroj. 2. Odšroubujte, kryt baterie, vyměňte baterii, dodržte polaritu, kladný pól je nahoře. 3. Ověřte že, baterie má dobrý kontakt. 4. Vraťte kryt baterie na původní místo. 3 Vzhled překladače 4

5 4 Funkce kláves 1. ON/OFF Zapínání a vypínání přístroje. Pokud nic nezmáčknete během 1-15 minut přístroj se automaticky vypne. Délka prodlevy se nastavuje v Nastavení. Některé modely mají podsvícení, které se aktivuje delším stiskem tohoto tlačítka cca 1-2sec 2. WORDS Zadávání slov 3. PHRASES Výběr kategorií pro překlad frází. 4. CAL/TEL/CONV. Přepínání mezi kalkulačka, tel. seznam, převod jednotek 5. OXFORD/ DATE/ TIME Přepínání mezi The New Oxford Američan Dictionary, datem a hodinami. 6. GAME/SET UP/ LANGUAGE/RADIO Přepínání mezi hrou, nastavení, nastavení jazyka a radiem. 7. EDIT Úprava údajů 8. EUROPEAN Zadávaní s diakritikou. 9. 1st LINE SPEAK Přečte první řádek (jazyk nastavený jako rodilý) 10.2nd LINE SPEAK Přečte druhý řádek (překlad do zvoleného jazyku) 11. CAPS Přepíná mezi velkými a malými písmeny 12. SHIFT Napíše druhý znak klávesy. 13. ESC Návrat k předchozímu zobrazení. 14. CLEAR/AC a) v režimu překladač vymaže celý vstup. b) v databance vymaže data c) v režimu kalkulačka jako funkce AC d) v režimu frází vymaže obrazovku a čeká na slovo co se má hledat ve 5

6 frázích 15. DEL/CE a) Vymaže znak b) V režimu kalkulačka funkce CE 16. BACKSPACE a) Vymaže poslední znak b) Pro Anglický slovník stiskněte toto tlačítko 17. SPACE Vloží mezeru 18. LEFT KEY Posune kurzor doleva 19. UP KEY Posune kurzor nahoru 20. DOWN KEY Posune kurzor dolů, nebo zobrazí celou obrazovku. 21. RIGH KEY Posune kurzor doprava, nebo zobrazí další slova z databáze. 22. Pg. UP Skok na předchozí stránku 23. Pg. DN Skok na další stránku. 24. ENTER a) Režimu překladač přeloží slovo. b) V režimu databanka uloží data. c) V režimu nastavení uloží volbu. d) V režimu překládání stiskněte toto tlačítko pro volbu hlasitosti. 25. a) stiskem těchto tlačítek se volí jazyk do kterého má být slovo přeloženo. b) v režimu kalkulačka funkce číslic 5 Znaky na displeji 6

7 Zobrazuje výběr jazyků. První 2 číslice jsou čísla pro rodilý jazyk, další dvě čísla označují jazyk pro překlad. Čísla a názvy jazyků jsou na klávesách.např. 01 = ENGLISH Indikuje zapnutí psaní velkých písmen Indikuje, že je funkce SHIFT zapnuta Indikuje, že je přístroj Zamčen a k zapnutí potřebuje heslo. Indikuje, že Budík byl nastaven Tóny kláves jsou zapnuté Nízký stav baterie Indikuje možnost použití kláves PgDn a PgUp pro rychlejší orientaci Indikuje možnost šipek pro další informace. Indikuje možnost šipek pro další informace. 5.1 Podsvícení displeje: (dostupné jen v některých modelech) Podsvícení displeje Vám umožní číst text i ve tmě. Pro zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko ON/OFF na dobu cca 1-2 sec. Pokud není stisknuté žádné tlačítko tak se podsvícení automaticky do jisté doby vypne, kvůli šetření baterií. Pro vypnutí podsvícení opět zmáčkněte tlačítko ON/OFF na dobu cca 1-2 sec. Podsvícení velmi zvyšuje spotřebu baterií proto ho doporučujeme používat dle uvážení. 6 Zapnutí překladače. Přístroj zapnete tlačítkem ON/OFF. Přístroj se vždy zapne v tom režimu, ve kterém byl naposledy vypnut. Překladač se automaticky vypíná po 1-15 minutách. Délku prodlevy pro automatické vypnutí nastavíte v Nastavení jako 8 volbu. 6.1 Základní nastavení. Pokud stisknete tlačítko SETUP jednou zapne se rádio, dvakrát dostanete se do menu základního nastavení, třikrát pro nastavení jazyka a čtyřikrát pro hru. 7

8 Jazyky můžete nastavit výběrem mezi 14 jazyky, které ovládá tento přístroj. Pro výběr jazyků použijte šipky a pro potvrzení ENTER. 6.2 Další nastavení Nastavení času 1. V nastavení vyberte volbu 1. NASTAVIT ČAS 2. tento znak znamená, že se jedná o místní čas. 3. použitím šipek nahoru a dolu změňte místo, které chcete označit jako svoje domácí. Nebo napište první písmo a pak jen dohledejte. 4. Použitím šipek doleva a doprava nastavíte co chcete dál nastavit a šipkami nahoru a dolu pak jen určíte příslušnou hodnotu. 5. Stiskem tlačítka ENTER uložíte nastavené informace. 6. Pro zobrazení místního času stiskněte dvakrát tlačítko OXFORD/DATE/TIME pro zobrazení světových času stiskněte pak třikrát a šipkami vyberete město, které vás zajímá Nastavení hesla 1. Svoje osobní data si můžete chránit zaheslováním přístupu k vašemu překladači. 2. V menu nastavení vyberte druhou volbu a vložte heslo, které si dobře zapamatujte, jinak se k vašim datům nedostanete. Pro potvrzení hesla stiskněte ENTER 3. Heslo může mít maximálně 6 znaků. 4. Po vložení hesla a jeho potvrzení se vám ukáže nabídka, zda chcete blokovat přístroj heslem. Pokud ano stiskněte Y, pokud ne N 5. Pokud stisknete Y, budete muset zadávat vaše heslo vždy při vstupu do TEL/MEMO 6. Pokud nezadáte správné heslo, budete znovu vyzvání k tomu abyste ho zadali. 7. Pokud budete chtít svoje heslo odstranit přejděte do nastavení, nastavení hesla a po té co ho znova zadáte a stisknete ENTER se vás přístroj zeptá, zda chcete ODBLOKOVAT, stiskněte Y, pokud chcete heslo zachovat stiskněte N 8

9 8. Pokud zapomenete svoje heslo, musíte přístroj RESETovat a tím ztratíte veškeré uložené informace Zvuk kláves Pokud aktivujete tuto funkce je každé stisknutí tlačítka provázeno krátkým pípnutím. V menu Nastavení stiskněte třetí volbu a v dalším menu máte možnost zapnout a vypnout tóny kláves. Zapnutí funkce tónu kláves je indikováno symbolem Formát času V menu Nastavení je jako čtvrtá volba Formát času. K výběru je možnost zobrazení: MM/DD/ROK nebo DD/MM/ROK, 24h, 12h formát času. Pro výběr a potvrzení formátu zobrazení použijte šipky a ENTER pro potvrzení. 9

10 6.2.5 Kontrast displeje Kontrast displeje je možné nastavit na jednu z 16 úrovní. Pro výběr Kontrastu zmáčkněte v menu Nastavení 5. Pomocí pravé a levé šipky pak vyberete požadovanou hodnotu a uložení potvrďte tlačítkem ENTER Alarm (budík) V menu nastavení vyberte volbu 6. Pro zapnutí Alarmu zmáčkněte 1 a šipkami nahoru a dolu nastavte požadovanou hodinu, šipkou doprava pak přepnete do nastavení minut. Pro potvrzení stiskněte ENTER. Alarm se vypíná libovolnou klávesou a funguje, i když je přístroj vypnutý Letní čas Pro nastavení automatického přepínání do letního času stiskněte v menu nastavení volbu 7. Zmáčknutím 1 nebo 2 pak buď zapnete přepínání na letní čas nebo ho vypnete, pokud nechcete aby se přístroj sám přepínal Automatické vypínání Překladač se sám vypne, pokud po dobu 1-15 minut nezmáčknete žádné tlačítko. Dobu prodlevy si můžete vybrat v menu nastavení pod volbou 8. Prodleva je automaticky nastavena na 5 minut. Výběr prodlevy vyberete šipkami doleva a doprava a výběr potvrdíte tlačítkem ENTER. 10

11 6.2.9 Nastavení hlasitosti V menu nastavení vyberte volbu 9 pro nastavení hlasitosti. 3ipkou doleva se na hlasitosti ubírá doprava se přidává. Vybranou hodnotu potvrdíte tlačítkem ENTER. 6.3 Hra SUDOKU Čtyřikrát zmáčkněte tlačítko GAME/SET UP/LANGUAGE/RADIO Smysl hry je v tom aby čísla ve všech řadách a sloupcích obsahovala všechna čísla od 1 do 6, stejně tak jako každé obdélníčky 2x3. Druhý řádek ukazuje pozici, ve které se momentálně nachází čtvereček do kterého píšete číslo. Znaménko? znamená že políčko je volné. Znaménko x znamená že vámi vložené číslo je špatně. Čas určuje čas hry. Znaménko znamená že vámi vybrané číslo je správně. Šipkami se pohybuje v tabulce a vkládají čísla 1-6 do prázdných obdélníků. Každé vloženo číslo se potvrzuje ENTER. Pro opuštění hry zmáčkněte tlačítko ESC. 6.4 FM Rádio Zvolte jednou tlačítko GAME/SET UP/LANGUAGE/RADIO pro zapnutí rádia. Nejprve zapojte sluchátka. Rádio bez sluchátek nefunguje. Zmáčkněte levou šipku pro další kanál pro předchozí pak zmáčkněte šipku doleva. Tlačítko F slouží pro zadání frekvence. Tlačítko S uloží současnou frekvenci. Tlačítko C vybere uloženou stanici. Pro opuštění stiskněte tlačítko ESC. Stiskněte tlačítko M pro minimalizaci rádia. Takže můžete překládat nebo hrát hry a při tom poslouchat rádio. Sluchátka tohoto 11

12 překladače fungují jako anténa proto je potřeba používat kompatibilní sluchátka. Tlačítko S zobrazí seznam stanic. Rádio funguje v rozsahu 76,0 108,0 MHz 7 Použití překladače Stiskněte tlačítko WORD a napište slovo, které chcete přeložit. Poté zmáčkněte ENTER. Pro přeložení do příslušného jazyka stiskněte tlačítko adekvátního jazyka (Zkratky všech dostupných jazyků pro překlad jsou vytištěny nad číselnými klávesami). Příklad: napište auto Nalezeno 8. Pravou šipkou se pohybujte k dalším překladům třeba i ve frázích. Pokud je fráze příliš dlouhá, je potřeba použít šipku dolů pro zobrazení její zbývající části. Pro zadávání dalšího slova stačí jen začít psát. 7.1 Anglicko anglický výkladový slovník Pro lepší orientaci má tento překladač implantovaný výkladový anglicko anglický slovník, který vám lépe pomůže porozumět některým slovům. Napište libovolné slovo a po stisknutí tlačítka se vám zobrazí jeho anglická definice. Pro zadávání dalšího slova stačí jen začít psát. Výkladový slovník je pouze pro hlavní slova nikoliv pro slova odvozená. Pokud zadané slovo není ve slovníku, překladač zobrazí další nejbližší slovo v abecedě. Thajština, Čínština, Japonština, Korejština, Řečtina, Perština, Arabština, Hinduiština, Urdština,Bulharština, Ukrajinština a Ruština jsou psány jednak ve své originální podobě, ale i v přepisu v latince, který se snaží co nejlépe vystihnout výslovnost těchto slov. Pro evropské jazyky je k dispozici i diakritika, která se zapíná tlačítkem 12

13 7.2 Rozložení znaků na jednotlivých klávesnicích 13

14 7.3 Přehled frází Slovník frází je rozdělen do 16 kategorií a 147 podkategorií. 1. Komunikace-fráze, díky, omluvy, dotazování se, základní dotazy, pozdravy, rozloučení, konverzace, pozvání, vyjádření sympatie. 2. Ubytování- hledání hotelu, rezervace, přihlášení se, recepce, úklidový servis, prádelna, komunikace s operátorem, problémy, obchodní centrum, odhlášeni z hotelu 3. Jídla- hledání restaurace, rezervace, objednávání, služby číšníka, placení, čínské jídlo (bejingská kuchyně, šanghajská kuchyně, sačungská kuchyně a kantonská kuchyně), japonské jídlo, thajské jídlo, vietnamské jídlo, korejské jídlo, indické jídlo, francouzské jídlo, italské jídlo, mexické jídlo, západní jídla 4. Prohlížení památek- odjezd ze země, v letadle, vstup do země, turistické informace, památky/výlety, výměna peněz, fotografování. 5. Přeprava- letadlo, loď, vlak, podzemní dráha, taxi, autobus, auto, mapa. 6. Zábava- rekreace, bar, noční klub, karaoke, diskotéka, sauna, kasino, 7. Nakupování- hledání obchodu, nakupování, smlouvání, placení, oblečení/krejčí, 8. Naléhavé případy- žádáme o pomoc, ztráta-krádež, náhle onemocnění/úraz, příznaky/nemoci, nemocnice, lékárna. 9. Telekomunikace/pošta- odesílání poštovních zásilek, telefon, telegram/fax/pager, 10. Obchodní konverzace-schůzka, platební podmínky, akreditiv, průvodní doklady, všeobecné obchodní podmínky, přijímací pohovor. 14

15 11. Základní pojmy- čísla, čas, datum/týden, měsíce, barvy, geometrické obrazce, poloha, jednotka, 12. Všeobecné znalosti-počasí/zeměpis, země, město, místa vhodná na dovolenou, zvířata, rostliny, hmyz, 13. Způsob života-bydlení, elektrické přístroje, nábytek, ložní souprava, oblečení, boty/pletené zboží/pokrývky hlavy, velikost/materiál, toaletní potřeby, kosmetický prostředek, péče o pleť, šperky a doplňky, suvenýry, kancelářské zařízení, telekomunikační výrobky, nástroje 14. Jídlo-nápoje, maso, zelenina, mořské pokrmy, denní jídlo, občerstvení v baru, ovoce, jídla, chuť, vaření, koření, čínský moučník, západní moučníky, čínské občerstvení, západní občerstvení, víno, jídelní příbor. 15. Lidská bytost-rodina, vzdělání, povolání, manželství, rasa, náboženství, společnost, festival, zvěrokruh, hudba/hudební nástroje, čínský rok/narození 12ti zvířat, 16. Sport- míčové hry, vodní sport, všeobecné sporty, pravidla her, plavání, golf, 7.4 Používání frází Stiskněte tlačítko PHRASES a zobrazí se první dvě kategorie: komunikace a ubytování. Šipkami nahoru a dolu se vybírají další kategorie. Pro výběr kategorie stiskněte ENTER a šipkami nahoru a dolu se pohybujte v subkategorii. Vaši volbu opět potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se vám zobrazí první fráze, a tlačítky PgDn zobrazí další frázi. Rychlé hledání mezi frázemi Pro rychlé hledání mezi frázemi stiskněte tlačítko CLEAR a zadejte slovo, které by mělo být obsaženo v nějaké frázi. A stiskněte ENTER. Překladač vypíše všechny fráze s tímto slovem. 7.5 Používání Oxford American Dictionary Jednou stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME a zadejte slovo v angličtině. Tento výkladový slovník vám napíše anglicky co to slovo znamená. Pokud nevíte jak, se to slovo anglicky řekne, můžete si ho nejprve přeložit do angličtiny. Pokud je vysvětlení příliš dlouhé použijte šipku dolů. Pro psaní nového slova jen začněte psát. 15

16 7.6 Hlasový výstup Překladač umí vyslovit všechna svá slova, ve všech 14 jazycích. Stiskněte tlačítko 1st LINE pro poslech slova v první řádku (horním) Pro poslech druhého řádku stiskněte tlačítko 2nd LINE. Stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do menu pro ovládání hlasitosti vyslovovaných slov a šipkami doleva a doprava si vyberete hlasitost, dle vlastního výběru. Pro pohodlnější poslech se doporučuje používat sluchátka a hlasitost reproduktoru překladače nechat ve středních hodnotách. 7.7 Kalkulačka Překladač můžete používat i jako kalkulačku pro základní aritmetické operace, počítání s procenty a pamětí a to až do 12ti místných čísel. Stiskem tlačítka CAL/TEL/CONV vstoupíte do menu kalkulačky. Základní výpočty se provádí jako na běžné kalkulačce. Výpočty s použitím paměti. M+ vypočítá výsledek a připočte ho do paměti M- vypočítá výsledek a odečte ho od paměti MR zobrazí obsah paměti MC vymaže paměť CE vymaže displej kalkulačky AC vymaže celou paměť kalkulačky 7.8 Databanka Databanka umožňuje zadávat data ve všech 14 jazycích překladače. Stiskněte dvakrát tlačítko CAL/TEL/CONV pro vstup do databanky. Napište jméno,potvrďte, objeví se, zda se jedná o telefonní kontakt nebo o poznámku, pokračujte v psaní a pro uložení stiskněte ENTER. 16

17 7.8.1 Listování v databance Pokud chcete najít starší poznámku, stiskněte CAL/TEL/CONV dvakrát. A šipkou dolů vyberte požadovaný údaj. Pro rychlejší hledání je možno napsat první písmeno z názvu poznámky. Pro úpravu dat v databance stiskněte EDIT až je kurzor na vámi požadované poznámce určené k úpravě. Pohybujte kurzorem šipkami doleva a doprava, nahoru a dolů dle potřeby. Po provedení potřebných změn stiskněte ENTER a pokud chcete změny uložit, stiskněte Y, pokud ne stiskněte N Vymazání údajů z databanky Dvakrát stiskněte tlačítko CAL/TEL/CONV. Zobrazí se zadejte jméno. Stiskněte šipku dolů. Najeďte kurzorem na požadovaný údaj a stiskněte tlačítko DEL. Pro potvrzení volby stiskněte Y pro zrušení N. Pro vymazání celé databanky stiskněte na hlavní obrazovce databanky tlačítko CLEAR. Svoji volbu potvrďte Y, nebo zrušte N. Po vymazání databanky bude celá databanka prázdná a žádné údaje v ní nezůstanou. 7.9 Převod jednotek Překladač umí převádět 8 základních měrných jednotek: C - F Celsius Fahrenheit m-f metr - stopy cm-inch centimetry palce L GL litry - US galony L BG litry - GB galony KB LB kilogram Libry G OZ gramy unce A AC ary akry Pro převod jednotek stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 1. Šipkami doleva a doprava vyberte jednotky, které chcete převádět. Napište požadované množství a v pravém dolním rohu se vám zobrazí hodnota přepočtu. Pro opuštění stiskněte ESC. 17

18 7.10 Převod měny Překladač umí převádět mezí 8 měnami. Stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 2. Nejprve vyberte z jaké měny na jakou chcete převádět, výběr se dělá pomocí šipek doleva doprava. Potom je potřeba upravit kurz. Pro úpravu kurzu stiskněte tlačítko EDIT a napište současný kurz pro převod měny. Pro potvrzení stiskněte ENTER. Pro změnu jména měny stiskněte EDIT a najeďte na ni šipkou dolu a přepište. Pro uložení stiskněte ENTER. Pro vlastní převod měn stačí jen začít psát, převedené hodnota je ihned zobrazována. Pro vymazání displeje stiskněte CE nebo AC. Překladač v základu nabízí těchto 8 měn, které si můžete dle potřeby upravovat: 1 USD-EUR (Euro) 2 USD GBP (Great British Pound) 3 USD RMB (Chinese Ren Min Bi) 4 USD JPY(Japanase Yen) 5 USD KRW (Korean Won) 6 USD TAB (Thai Baht) 7 USD CAD (Canadian Dollar) 8 USD AUD (Australian Dollar) 7.11 Převod oděvních velikostí Překladač má rovněž implantovanou schopnost převádět konfekční velikosti. Stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 3. V nabídce jsou 4 další možnosti: Dámské oblečení, Mužské oblečení, Dámské boty a Pánské boty. Šipkami nahoru a dolu vyberte požadovanou kategorii a stiskněte ENTER. Použijte šipky doleva a doprava pro výběr přehledu velikostí Použití data, času a světového času Stiskněte dvakrát OXFORD/ DATE/ TIME, pro zobrazení místního času. Pro zobrazení světových časů stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME třikrát. V nabídce je 200 měst (jména pouze anglicky), ve kterých se vám ukáže jejich čas na základě vašeho času. Výběr města se provádí šipkami nahoru a dolů, nebo napsáním prvního písmene a následným dohledáním pomocí šipek. Pro zobrazení kalendáře stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME čtyřikrát. Pro pohyb 18

19 v kalendáři použijte šipky. Nahoru a dolu pro měsíce, doprava a doleva pro dny a PgDn a PgUp pro pohyb v rámci roků. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

TDC-590 Uživatelská příručka

TDC-590 Uživatelská příručka TDC-590 TDC-590 Uživatelská příručka Licenční smlouva (jen pro USA) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

V5 Mluvící překladač Mluvící slovník

V5 Mluvící překladač Mluvící slovník V5 Mluvící překladač Mluvící slovník Návod k použití Obsah Zdroj Energie... 5 Stylus (dotykové pero) a dotykové ovládání přístroje... 5 Stylus... 5 Slot na Mikro SD karty... 6 Resetování překladače...

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 5.0. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Obsah Pro vaši bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Vložení SIM karty 5 Vložení paměťové karty 7 Vyjmutí SIM

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy,

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Umístění antén 6 Sejmutí zadního

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více