pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607"

Transkript

1 pnávod k použití 14-ti jazyčný mluvící překladový slovník Vocal 607

2 Děkujeme, že jste si zakoupili tento překladač. Pro jeho bezproblémové používání Vám doporučujeme přečíst si tento návod. 1. Uchovávejte překladač mimo přílišnou vlhkost, mimo místa se zvýšenou prašností a mimo místa s extrémními výkyvy teplot. 2. Přístroj je citlivý výrobek, proto se vyvarujte nárazů, úderů a pádů. 3. Překladač se čistí suchou látkou. Nepoužívejte rozpouštědla a mokré tkaniny. 4. Tento přístroj nikdy nerozebírejte a nesnažte se ho opravit. Uchovejte si tento návod pro vaše další použití. Obsah 1 Hlavní vlastnosti Napájení Výměna hlavních baterií Výměna záložní baterie Vzhled překladače Funkce kláves Znaky na displeji Podsvícení displeje: (dostupné jen v některých modelech) Zapnutí překladače Základní nastavení Další nastavení Nastavení času Nastavení hesla Zvuk kláves Formát času Kontrast displeje Alarm (budík) Letní čas Automatické vypínání Nastavení hlasitosti Hra SUDOKU FM Rádio Použití překladače Anglicko anglický výkladový slovník Rozložení znaků na jednotlivých klávesnicích Přehled frází Používání frází Používání Oxford American Dictionary Hlasový výstup Kalkulačka Databanka Listování v databance Vymazání údajů z databanky Převod jednotek Převod měny Převod oděvních velikostí Použití data, času a světového času

3 1 Hlavní vlastnosti 1. Překladač překládá 14 jazyků. Obsahuje velké množství slov a vět. 2. Překladač má všechna slova namluvena lidským hlasem. 3. Pro ovládání toho přístroje si můžete vybrat ze 14 jazyku dostupných v menu. 4. Zabudovaná databanka uchová vámi uložená jména, telefonní čísla a poznámky. 5. Překladač obsahuje The New Oxford Američan Dictionary 6. Kalkulačka pro základní aritmetické operace, včetně procent až s dvanácti místným displejem 7. Zobrazení místního času. K dispozici 12ti hodinový nebo 24 hodinový systém. 8. Zobrazení světového času. Ukazuje datum a čas až ve 200 světových městech. 9. Převod měn- až 8 měn, které mezi sebou můžete převádět. 10. Převod jednotek-přepočet mezi 8 jednotkami. 11. Kontrast displeje lze nastavit až na 16 úrovní. 12. Osobní heslo vám dovolí zablokovat si vaše poznámky v databance před dalšími uživateli. 13. Hra- SUDOKU 14. FM Rádio 15. Bodový displej 160x51 efektivních bodů 16. Automatické vypínání. Nastavitelné od 1 do 15 minut. 2 Napájení Váš překladač je napájen dvěma tužkovými bateriemi AAA a jednou lithiovou CR2032 baterií sloužící k zálohování dat v databance. Pokud jsou tužkové baterie vybité tak je zvukový výstup zkreslený a málo hlasitý a displej ztrácí kontrast. V takovémto případě je ihned vyměňte. Pro správné zacházení prosím dodržujte tyto instrukce: 1. Nevyndávejte tužkové baterie na dlouhou dobu, jinak se záložní baterie rychle vybíjí. 2. Hlavní baterie dodané s přístrojem vyměňte do tří měsíců od nákupu. 3. Při vkládání baterií dbejte zvýšenou pozornost na dodržení polarity. 4. Nekombinujte různé druhy baterií. 5. Nekombinujte staré a nové baterie. 6. Nikdy nenechávejte vybité baterie v přístroji. 2.1 Výměna hlavních baterií Při výměně hlavních baterii, nevyndávejte záložní baterii, došlo by ke ztrátě dat v databance. 3

4 1. Vypněte přístroj 2. Odsuňte palcem kryt baterie ve směru šipek. Pozor kryt baterii je napevno spojen s tělem přístroje. 3. Vyndejte staré baterie. Při vkládání nových baterií dodržte polaritu dle nákresu. 4. Ujistěte se o dobrém kontaktu baterií. 5. Zavřete kryt baterií. 2.2 Výměna záložní baterie Pří výměně záložní baterie, nevyjímejte hlavní baterie, jinak dojde ke ztrátě dat. Záložní baterie vyměňte alespoň jednou ročně. 1. Vypněte přístroj. 2. Odšroubujte, kryt baterie, vyměňte baterii, dodržte polaritu, kladný pól je nahoře. 3. Ověřte že, baterie má dobrý kontakt. 4. Vraťte kryt baterie na původní místo. 3 Vzhled překladače 4

5 4 Funkce kláves 1. ON/OFF Zapínání a vypínání přístroje. Pokud nic nezmáčknete během 1-15 minut přístroj se automaticky vypne. Délka prodlevy se nastavuje v Nastavení. Některé modely mají podsvícení, které se aktivuje delším stiskem tohoto tlačítka cca 1-2sec 2. WORDS Zadávání slov 3. PHRASES Výběr kategorií pro překlad frází. 4. CAL/TEL/CONV. Přepínání mezi kalkulačka, tel. seznam, převod jednotek 5. OXFORD/ DATE/ TIME Přepínání mezi The New Oxford Američan Dictionary, datem a hodinami. 6. GAME/SET UP/ LANGUAGE/RADIO Přepínání mezi hrou, nastavení, nastavení jazyka a radiem. 7. EDIT Úprava údajů 8. EUROPEAN Zadávaní s diakritikou. 9. 1st LINE SPEAK Přečte první řádek (jazyk nastavený jako rodilý) 10.2nd LINE SPEAK Přečte druhý řádek (překlad do zvoleného jazyku) 11. CAPS Přepíná mezi velkými a malými písmeny 12. SHIFT Napíše druhý znak klávesy. 13. ESC Návrat k předchozímu zobrazení. 14. CLEAR/AC a) v režimu překladač vymaže celý vstup. b) v databance vymaže data c) v režimu kalkulačka jako funkce AC d) v režimu frází vymaže obrazovku a čeká na slovo co se má hledat ve 5

6 frázích 15. DEL/CE a) Vymaže znak b) V režimu kalkulačka funkce CE 16. BACKSPACE a) Vymaže poslední znak b) Pro Anglický slovník stiskněte toto tlačítko 17. SPACE Vloží mezeru 18. LEFT KEY Posune kurzor doleva 19. UP KEY Posune kurzor nahoru 20. DOWN KEY Posune kurzor dolů, nebo zobrazí celou obrazovku. 21. RIGH KEY Posune kurzor doprava, nebo zobrazí další slova z databáze. 22. Pg. UP Skok na předchozí stránku 23. Pg. DN Skok na další stránku. 24. ENTER a) Režimu překladač přeloží slovo. b) V režimu databanka uloží data. c) V režimu nastavení uloží volbu. d) V režimu překládání stiskněte toto tlačítko pro volbu hlasitosti. 25. a) stiskem těchto tlačítek se volí jazyk do kterého má být slovo přeloženo. b) v režimu kalkulačka funkce číslic 5 Znaky na displeji 6

7 Zobrazuje výběr jazyků. První 2 číslice jsou čísla pro rodilý jazyk, další dvě čísla označují jazyk pro překlad. Čísla a názvy jazyků jsou na klávesách.např. 01 = ENGLISH Indikuje zapnutí psaní velkých písmen Indikuje, že je funkce SHIFT zapnuta Indikuje, že je přístroj Zamčen a k zapnutí potřebuje heslo. Indikuje, že Budík byl nastaven Tóny kláves jsou zapnuté Nízký stav baterie Indikuje možnost použití kláves PgDn a PgUp pro rychlejší orientaci Indikuje možnost šipek pro další informace. Indikuje možnost šipek pro další informace. 5.1 Podsvícení displeje: (dostupné jen v některých modelech) Podsvícení displeje Vám umožní číst text i ve tmě. Pro zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko ON/OFF na dobu cca 1-2 sec. Pokud není stisknuté žádné tlačítko tak se podsvícení automaticky do jisté doby vypne, kvůli šetření baterií. Pro vypnutí podsvícení opět zmáčkněte tlačítko ON/OFF na dobu cca 1-2 sec. Podsvícení velmi zvyšuje spotřebu baterií proto ho doporučujeme používat dle uvážení. 6 Zapnutí překladače. Přístroj zapnete tlačítkem ON/OFF. Přístroj se vždy zapne v tom režimu, ve kterém byl naposledy vypnut. Překladač se automaticky vypíná po 1-15 minutách. Délku prodlevy pro automatické vypnutí nastavíte v Nastavení jako 8 volbu. 6.1 Základní nastavení. Pokud stisknete tlačítko SETUP jednou zapne se rádio, dvakrát dostanete se do menu základního nastavení, třikrát pro nastavení jazyka a čtyřikrát pro hru. 7

8 Jazyky můžete nastavit výběrem mezi 14 jazyky, které ovládá tento přístroj. Pro výběr jazyků použijte šipky a pro potvrzení ENTER. 6.2 Další nastavení Nastavení času 1. V nastavení vyberte volbu 1. NASTAVIT ČAS 2. tento znak znamená, že se jedná o místní čas. 3. použitím šipek nahoru a dolu změňte místo, které chcete označit jako svoje domácí. Nebo napište první písmo a pak jen dohledejte. 4. Použitím šipek doleva a doprava nastavíte co chcete dál nastavit a šipkami nahoru a dolu pak jen určíte příslušnou hodnotu. 5. Stiskem tlačítka ENTER uložíte nastavené informace. 6. Pro zobrazení místního času stiskněte dvakrát tlačítko OXFORD/DATE/TIME pro zobrazení světových času stiskněte pak třikrát a šipkami vyberete město, které vás zajímá Nastavení hesla 1. Svoje osobní data si můžete chránit zaheslováním přístupu k vašemu překladači. 2. V menu nastavení vyberte druhou volbu a vložte heslo, které si dobře zapamatujte, jinak se k vašim datům nedostanete. Pro potvrzení hesla stiskněte ENTER 3. Heslo může mít maximálně 6 znaků. 4. Po vložení hesla a jeho potvrzení se vám ukáže nabídka, zda chcete blokovat přístroj heslem. Pokud ano stiskněte Y, pokud ne N 5. Pokud stisknete Y, budete muset zadávat vaše heslo vždy při vstupu do TEL/MEMO 6. Pokud nezadáte správné heslo, budete znovu vyzvání k tomu abyste ho zadali. 7. Pokud budete chtít svoje heslo odstranit přejděte do nastavení, nastavení hesla a po té co ho znova zadáte a stisknete ENTER se vás přístroj zeptá, zda chcete ODBLOKOVAT, stiskněte Y, pokud chcete heslo zachovat stiskněte N 8

9 8. Pokud zapomenete svoje heslo, musíte přístroj RESETovat a tím ztratíte veškeré uložené informace Zvuk kláves Pokud aktivujete tuto funkce je každé stisknutí tlačítka provázeno krátkým pípnutím. V menu Nastavení stiskněte třetí volbu a v dalším menu máte možnost zapnout a vypnout tóny kláves. Zapnutí funkce tónu kláves je indikováno symbolem Formát času V menu Nastavení je jako čtvrtá volba Formát času. K výběru je možnost zobrazení: MM/DD/ROK nebo DD/MM/ROK, 24h, 12h formát času. Pro výběr a potvrzení formátu zobrazení použijte šipky a ENTER pro potvrzení. 9

10 6.2.5 Kontrast displeje Kontrast displeje je možné nastavit na jednu z 16 úrovní. Pro výběr Kontrastu zmáčkněte v menu Nastavení 5. Pomocí pravé a levé šipky pak vyberete požadovanou hodnotu a uložení potvrďte tlačítkem ENTER Alarm (budík) V menu nastavení vyberte volbu 6. Pro zapnutí Alarmu zmáčkněte 1 a šipkami nahoru a dolu nastavte požadovanou hodinu, šipkou doprava pak přepnete do nastavení minut. Pro potvrzení stiskněte ENTER. Alarm se vypíná libovolnou klávesou a funguje, i když je přístroj vypnutý Letní čas Pro nastavení automatického přepínání do letního času stiskněte v menu nastavení volbu 7. Zmáčknutím 1 nebo 2 pak buď zapnete přepínání na letní čas nebo ho vypnete, pokud nechcete aby se přístroj sám přepínal Automatické vypínání Překladač se sám vypne, pokud po dobu 1-15 minut nezmáčknete žádné tlačítko. Dobu prodlevy si můžete vybrat v menu nastavení pod volbou 8. Prodleva je automaticky nastavena na 5 minut. Výběr prodlevy vyberete šipkami doleva a doprava a výběr potvrdíte tlačítkem ENTER. 10

11 6.2.9 Nastavení hlasitosti V menu nastavení vyberte volbu 9 pro nastavení hlasitosti. 3ipkou doleva se na hlasitosti ubírá doprava se přidává. Vybranou hodnotu potvrdíte tlačítkem ENTER. 6.3 Hra SUDOKU Čtyřikrát zmáčkněte tlačítko GAME/SET UP/LANGUAGE/RADIO Smysl hry je v tom aby čísla ve všech řadách a sloupcích obsahovala všechna čísla od 1 do 6, stejně tak jako každé obdélníčky 2x3. Druhý řádek ukazuje pozici, ve které se momentálně nachází čtvereček do kterého píšete číslo. Znaménko? znamená že políčko je volné. Znaménko x znamená že vámi vložené číslo je špatně. Čas určuje čas hry. Znaménko znamená že vámi vybrané číslo je správně. Šipkami se pohybuje v tabulce a vkládají čísla 1-6 do prázdných obdélníků. Každé vloženo číslo se potvrzuje ENTER. Pro opuštění hry zmáčkněte tlačítko ESC. 6.4 FM Rádio Zvolte jednou tlačítko GAME/SET UP/LANGUAGE/RADIO pro zapnutí rádia. Nejprve zapojte sluchátka. Rádio bez sluchátek nefunguje. Zmáčkněte levou šipku pro další kanál pro předchozí pak zmáčkněte šipku doleva. Tlačítko F slouží pro zadání frekvence. Tlačítko S uloží současnou frekvenci. Tlačítko C vybere uloženou stanici. Pro opuštění stiskněte tlačítko ESC. Stiskněte tlačítko M pro minimalizaci rádia. Takže můžete překládat nebo hrát hry a při tom poslouchat rádio. Sluchátka tohoto 11

12 překladače fungují jako anténa proto je potřeba používat kompatibilní sluchátka. Tlačítko S zobrazí seznam stanic. Rádio funguje v rozsahu 76,0 108,0 MHz 7 Použití překladače Stiskněte tlačítko WORD a napište slovo, které chcete přeložit. Poté zmáčkněte ENTER. Pro přeložení do příslušného jazyka stiskněte tlačítko adekvátního jazyka (Zkratky všech dostupných jazyků pro překlad jsou vytištěny nad číselnými klávesami). Příklad: napište auto Nalezeno 8. Pravou šipkou se pohybujte k dalším překladům třeba i ve frázích. Pokud je fráze příliš dlouhá, je potřeba použít šipku dolů pro zobrazení její zbývající části. Pro zadávání dalšího slova stačí jen začít psát. 7.1 Anglicko anglický výkladový slovník Pro lepší orientaci má tento překladač implantovaný výkladový anglicko anglický slovník, který vám lépe pomůže porozumět některým slovům. Napište libovolné slovo a po stisknutí tlačítka se vám zobrazí jeho anglická definice. Pro zadávání dalšího slova stačí jen začít psát. Výkladový slovník je pouze pro hlavní slova nikoliv pro slova odvozená. Pokud zadané slovo není ve slovníku, překladač zobrazí další nejbližší slovo v abecedě. Thajština, Čínština, Japonština, Korejština, Řečtina, Perština, Arabština, Hinduiština, Urdština,Bulharština, Ukrajinština a Ruština jsou psány jednak ve své originální podobě, ale i v přepisu v latince, který se snaží co nejlépe vystihnout výslovnost těchto slov. Pro evropské jazyky je k dispozici i diakritika, která se zapíná tlačítkem 12

13 7.2 Rozložení znaků na jednotlivých klávesnicích 13

14 7.3 Přehled frází Slovník frází je rozdělen do 16 kategorií a 147 podkategorií. 1. Komunikace-fráze, díky, omluvy, dotazování se, základní dotazy, pozdravy, rozloučení, konverzace, pozvání, vyjádření sympatie. 2. Ubytování- hledání hotelu, rezervace, přihlášení se, recepce, úklidový servis, prádelna, komunikace s operátorem, problémy, obchodní centrum, odhlášeni z hotelu 3. Jídla- hledání restaurace, rezervace, objednávání, služby číšníka, placení, čínské jídlo (bejingská kuchyně, šanghajská kuchyně, sačungská kuchyně a kantonská kuchyně), japonské jídlo, thajské jídlo, vietnamské jídlo, korejské jídlo, indické jídlo, francouzské jídlo, italské jídlo, mexické jídlo, západní jídla 4. Prohlížení památek- odjezd ze země, v letadle, vstup do země, turistické informace, památky/výlety, výměna peněz, fotografování. 5. Přeprava- letadlo, loď, vlak, podzemní dráha, taxi, autobus, auto, mapa. 6. Zábava- rekreace, bar, noční klub, karaoke, diskotéka, sauna, kasino, 7. Nakupování- hledání obchodu, nakupování, smlouvání, placení, oblečení/krejčí, 8. Naléhavé případy- žádáme o pomoc, ztráta-krádež, náhle onemocnění/úraz, příznaky/nemoci, nemocnice, lékárna. 9. Telekomunikace/pošta- odesílání poštovních zásilek, telefon, telegram/fax/pager, 10. Obchodní konverzace-schůzka, platební podmínky, akreditiv, průvodní doklady, všeobecné obchodní podmínky, přijímací pohovor. 14

15 11. Základní pojmy- čísla, čas, datum/týden, měsíce, barvy, geometrické obrazce, poloha, jednotka, 12. Všeobecné znalosti-počasí/zeměpis, země, město, místa vhodná na dovolenou, zvířata, rostliny, hmyz, 13. Způsob života-bydlení, elektrické přístroje, nábytek, ložní souprava, oblečení, boty/pletené zboží/pokrývky hlavy, velikost/materiál, toaletní potřeby, kosmetický prostředek, péče o pleť, šperky a doplňky, suvenýry, kancelářské zařízení, telekomunikační výrobky, nástroje 14. Jídlo-nápoje, maso, zelenina, mořské pokrmy, denní jídlo, občerstvení v baru, ovoce, jídla, chuť, vaření, koření, čínský moučník, západní moučníky, čínské občerstvení, západní občerstvení, víno, jídelní příbor. 15. Lidská bytost-rodina, vzdělání, povolání, manželství, rasa, náboženství, společnost, festival, zvěrokruh, hudba/hudební nástroje, čínský rok/narození 12ti zvířat, 16. Sport- míčové hry, vodní sport, všeobecné sporty, pravidla her, plavání, golf, 7.4 Používání frází Stiskněte tlačítko PHRASES a zobrazí se první dvě kategorie: komunikace a ubytování. Šipkami nahoru a dolu se vybírají další kategorie. Pro výběr kategorie stiskněte ENTER a šipkami nahoru a dolu se pohybujte v subkategorii. Vaši volbu opět potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se vám zobrazí první fráze, a tlačítky PgDn zobrazí další frázi. Rychlé hledání mezi frázemi Pro rychlé hledání mezi frázemi stiskněte tlačítko CLEAR a zadejte slovo, které by mělo být obsaženo v nějaké frázi. A stiskněte ENTER. Překladač vypíše všechny fráze s tímto slovem. 7.5 Používání Oxford American Dictionary Jednou stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME a zadejte slovo v angličtině. Tento výkladový slovník vám napíše anglicky co to slovo znamená. Pokud nevíte jak, se to slovo anglicky řekne, můžete si ho nejprve přeložit do angličtiny. Pokud je vysvětlení příliš dlouhé použijte šipku dolů. Pro psaní nového slova jen začněte psát. 15

16 7.6 Hlasový výstup Překladač umí vyslovit všechna svá slova, ve všech 14 jazycích. Stiskněte tlačítko 1st LINE pro poslech slova v první řádku (horním) Pro poslech druhého řádku stiskněte tlačítko 2nd LINE. Stisknutím tlačítka ENTER vstoupíte do menu pro ovládání hlasitosti vyslovovaných slov a šipkami doleva a doprava si vyberete hlasitost, dle vlastního výběru. Pro pohodlnější poslech se doporučuje používat sluchátka a hlasitost reproduktoru překladače nechat ve středních hodnotách. 7.7 Kalkulačka Překladač můžete používat i jako kalkulačku pro základní aritmetické operace, počítání s procenty a pamětí a to až do 12ti místných čísel. Stiskem tlačítka CAL/TEL/CONV vstoupíte do menu kalkulačky. Základní výpočty se provádí jako na běžné kalkulačce. Výpočty s použitím paměti. M+ vypočítá výsledek a připočte ho do paměti M- vypočítá výsledek a odečte ho od paměti MR zobrazí obsah paměti MC vymaže paměť CE vymaže displej kalkulačky AC vymaže celou paměť kalkulačky 7.8 Databanka Databanka umožňuje zadávat data ve všech 14 jazycích překladače. Stiskněte dvakrát tlačítko CAL/TEL/CONV pro vstup do databanky. Napište jméno,potvrďte, objeví se, zda se jedná o telefonní kontakt nebo o poznámku, pokračujte v psaní a pro uložení stiskněte ENTER. 16

17 7.8.1 Listování v databance Pokud chcete najít starší poznámku, stiskněte CAL/TEL/CONV dvakrát. A šipkou dolů vyberte požadovaný údaj. Pro rychlejší hledání je možno napsat první písmeno z názvu poznámky. Pro úpravu dat v databance stiskněte EDIT až je kurzor na vámi požadované poznámce určené k úpravě. Pohybujte kurzorem šipkami doleva a doprava, nahoru a dolů dle potřeby. Po provedení potřebných změn stiskněte ENTER a pokud chcete změny uložit, stiskněte Y, pokud ne stiskněte N Vymazání údajů z databanky Dvakrát stiskněte tlačítko CAL/TEL/CONV. Zobrazí se zadejte jméno. Stiskněte šipku dolů. Najeďte kurzorem na požadovaný údaj a stiskněte tlačítko DEL. Pro potvrzení volby stiskněte Y pro zrušení N. Pro vymazání celé databanky stiskněte na hlavní obrazovce databanky tlačítko CLEAR. Svoji volbu potvrďte Y, nebo zrušte N. Po vymazání databanky bude celá databanka prázdná a žádné údaje v ní nezůstanou. 7.9 Převod jednotek Překladač umí převádět 8 základních měrných jednotek: C - F Celsius Fahrenheit m-f metr - stopy cm-inch centimetry palce L GL litry - US galony L BG litry - GB galony KB LB kilogram Libry G OZ gramy unce A AC ary akry Pro převod jednotek stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 1. Šipkami doleva a doprava vyberte jednotky, které chcete převádět. Napište požadované množství a v pravém dolním rohu se vám zobrazí hodnota přepočtu. Pro opuštění stiskněte ESC. 17

18 7.10 Převod měny Překladač umí převádět mezí 8 měnami. Stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 2. Nejprve vyberte z jaké měny na jakou chcete převádět, výběr se dělá pomocí šipek doleva doprava. Potom je potřeba upravit kurz. Pro úpravu kurzu stiskněte tlačítko EDIT a napište současný kurz pro převod měny. Pro potvrzení stiskněte ENTER. Pro změnu jména měny stiskněte EDIT a najeďte na ni šipkou dolu a přepište. Pro uložení stiskněte ENTER. Pro vlastní převod měn stačí jen začít psát, převedené hodnota je ihned zobrazována. Pro vymazání displeje stiskněte CE nebo AC. Překladač v základu nabízí těchto 8 měn, které si můžete dle potřeby upravovat: 1 USD-EUR (Euro) 2 USD GBP (Great British Pound) 3 USD RMB (Chinese Ren Min Bi) 4 USD JPY(Japanase Yen) 5 USD KRW (Korean Won) 6 USD TAB (Thai Baht) 7 USD CAD (Canadian Dollar) 8 USD AUD (Australian Dollar) 7.11 Převod oděvních velikostí Překladač má rovněž implantovanou schopnost převádět konfekční velikosti. Stiskněte třikrát CAL/TEL/CONV a vyberte volbu 3. V nabídce jsou 4 další možnosti: Dámské oblečení, Mužské oblečení, Dámské boty a Pánské boty. Šipkami nahoru a dolu vyberte požadovanou kategorii a stiskněte ENTER. Použijte šipky doleva a doprava pro výběr přehledu velikostí Použití data, času a světového času Stiskněte dvakrát OXFORD/ DATE/ TIME, pro zobrazení místního času. Pro zobrazení světových časů stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME třikrát. V nabídce je 200 měst (jména pouze anglicky), ve kterých se vám ukáže jejich čas na základě vašeho času. Výběr města se provádí šipkami nahoru a dolů, nebo napsáním prvního písmene a následným dohledáním pomocí šipek. Pro zobrazení kalendáře stiskněte tlačítko OXFORD/ DATE/ TIME čtyřikrát. Pro pohyb 18

19 v kalendáři použijte šipky. Nahoru a dolu pro měsíce, doprava a doleva pro dny a PgDn a PgUp pro pohyb v rámci roků. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ;

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Obsah návodu 1. INSTALACE 3

Obsah návodu 1. INSTALACE 3 JAZYKOVÝ PŘEKLADAČ VOCAL 44L Obsah návodu 1. INSTALACE 3 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.2. VÝMĚNA PRACOVNÍCH BATERIÍ 3 1.3. VÝMĚNA BATERIE PAMĚTI 3 1.3. RESTARTOVÁNÍ PŘEKLADAČE (RESET) 4 2. OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH

Více

CS-5000 PĚTIJAZYČNÝ ELEKTRONICKÝ PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK S HLASOVÝM VÝSTUPEM. Výkladový slovník New Oxford American Dictionary

CS-5000 PĚTIJAZYČNÝ ELEKTRONICKÝ PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK S HLASOVÝM VÝSTUPEM. Výkladový slovník New Oxford American Dictionary CS-5000 PĚTIJAZYČNÝ ELEKTRONICKÝ PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK S HLASOVÝM VÝSTUPEM ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ČEŠTINA, SLOVENŠTINA Výkladový slovník New Oxford American Dictionary Děkujeme vám za zakoupení

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17 NÁVOD K OBSLUZE DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel Obj. č.: 92 01 17 Verze 12/01 Tato malá databáze DataFish v podobě přívěsku na klíče Vám nabízí 5 užitečných a zábavných

Více

Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití

Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití Elektronický jazykový překladač VOCAL 16L (VT-7091) - Návod k použití Obsah ÚVOD...3 VLASTNOSTI PRODUKTU...3 VLOŽENÍ BATERIÍ...4 VÝMĚNA BATERIÍ... 4 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝROBKU...5 POPIS JEDNOTLIVÝCH

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek...

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek... MLUVÍCÍ SLOVNÍK VOCAL 20L NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU K POUŽITÍ Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 3 Napájení přístroje... 4 Výměna baterií...4 Popis přístroje... 5 Názvy jednotlivých tlačítek...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

VOCAL CS-5000 PĚTIJAZYČNÝ ELEKTRONICKÝ PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK S HLASOVÝM VÝSTUPEM. Výkladový slovník American Heritage Dictionary

VOCAL CS-5000 PĚTIJAZYČNÝ ELEKTRONICKÝ PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK S HLASOVÝM VÝSTUPEM. Výkladový slovník American Heritage Dictionary VOCAL CS-5000 PĚTIJAZYČNÝ ELEKTRONICKÝ PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK S HLASOVÝM VÝSTUPEM ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA, ČEŠTINA, SLOVENŠTINA Výkladový slovník American Heritage Dictionary Děkujeme vám za zakoupení

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO DM-138 MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ TEPLOMĚR KOMPAS OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU CE Popis přístroje: kryt bateriového prostoru tabulka kódů časových pásem RESET kompas SCALE AC/ON LED

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití

Zdravotní polštář s hudební terapií WM Návod k použití Zdravotní polštář s hudební terapií WM-3000 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE... 3 POPIS PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE... 5 VLOŽENÍ

Více

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 4 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek...

Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 4 Napájení přístroje... 4. Výměna baterií...4. Popis přístroje... 5. Názvy jednotlivých tlačítek... MLUVÍCÍ SLOVNÍK VOCAL L40 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU K POUŽITÍ Mluvící slovník Vocal L40 NÁVOD K POUŽITÍ Provozní poznámky... 3 Vlastnosti přístroje... 4 Napájení přístroje... 4 Výměna baterií...4 Popis

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

JETT7 dechový alkohol tester Návod k použití

JETT7 dechový alkohol tester Návod k použití JETT7 dechový alkohol tester Návod k použití 1 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ... 3 1. POPIS A VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 1.1. Popis... 3 1.2. Vlastnosti...3 2. TECHNICKÁ DATA... 3 3. SCHÉMA PŘÍSTROJE... 4 3.1. Prvky

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Elektrický posilovací rotoped MC0194B. Návod k použití

Elektrický posilovací rotoped MC0194B. Návod k použití Elektrický posilovací rotoped MC0194B - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE... 3 POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 POPIS LCD DISPLEJE... 4 POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

ST58 Duální stopky. Návod na použití CZ-1

ST58 Duální stopky. Návod na použití CZ-1 ST58 Duální stopky Návod na použití CZ-1 OBSAH Naše stopky jsou snadno ovladatelné a budou vám spolehlivým společníkem při měření času. Pokud chcete vaše stopky využívat co možná nejlépe, přečtěte si prosím

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o

Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o POZOR!!! - nesprávné nastavení může poškodit zařízení 1 1. obrazovka Úvodní STAB stabilizátor REG - regulátor F2 klávesa pro nastavování regulátoru

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

ÚVOD. Struktura produktu

ÚVOD. Struktura produktu ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Paměť vašeho rekordéru může být rozšířená až na 32GB a poskytnout vám tak mimořádný výkon. Nejdřív si prosím přečtěte uživatelský návod.

Více

LED displeje FX a GSX s dálkovým ovládáním

LED displeje FX a GSX s dálkovým ovládáním LED displeje FX a GSX s dálkovým ovládáním Pro vnější použití od -20 0 C do +40 0 C Silikonový povlak Lze nastavit automatické vypnutí nebo zapnutí Lehký hliníkový rám Snadná instalace Uživatelsky přívětivý

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite pro telefony iphone Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony iphone určený pro skrytí Vašich soukromých SMS a kontaktů. Vaše

Více

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod SMARTÍK TM GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz Návod TM 12 ÚVOD SMARTÍK chytrým a důmyslným způsobem podporuje rozvoj Vašeho dítěte.

Více

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Návod k obsluze Hlavní výhody: IR přisvícení automatické pořízení fotografie při stisknutí zvonku možnost propojení s elektronickým zvonkem pro otvírání dveří www.spyobchod.cz

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L. - Návod k použití

Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L. - Návod k použití Elektronický jazykový překladač GLOBAL 24L - Návod k použití Obsah ÚVOD...3 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 OPERACE S BATERIEMI...4 VÝMĚNA HLAVNÍCH NAPÁJECÍCH BATERIÍ... 4 VÝMĚNA ZÁLOŽNÍ PAMĚŤOVÉ BATERIE DATABANKY...

Více

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek.

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Hodinky ukazují reálný čas, datum, denní alarm a mají závodní odpočítávání 5,4,1,0. Hodinky jsou pečlivě navrženy a vyrobeny k použití při regatách. Aby bylo možné

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Přenosné rádio CONCERT BOY 80 RP 6301 RDS

Přenosné rádio CONCERT BOY 80 RP 6301 RDS Přenosné rádio CONCERT BOY 80 RP 6301 RDS BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Bezpečnost Pokud chcete, aby vám tento přístroj sloužil dlouhou dobu, čtěte následující bezpečnostní informace a pokyny. Přístroj byl vyroben

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Bluetooth Adaptér vše v jednom B-840. Návod

Bluetooth Adaptér vše v jednom B-840. Návod Bluetooth Adaptér vše v jednom B-840 Návod Poslední revize: 20.6.2012 POZNÁMKA: Prosím přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím B-840. Také si ověřte veškerou legislativu a speciální požadavky pro

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce 1 Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce využít všechny jeho skvělé vlastnosti. Pokud budete

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ APEX u č e b n í p o m ů c k a s r p e n 2 0 0 9 2 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Po zapnutí řízení tramvajového

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly)

Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly) stránka 1 z 6 NÁVOD PRO POUŽITÍ DISPLEJE K PROGRAMOVATELNÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly) 1. Hlavní spínací tlačítko (Zapnout/Vypnout) 2. Tlačítko pro potvrzení (Confirm)

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Přečtěte si prosím před prvním použitím nejprve tento návod, aby nedošlo k poškození přístroje vlivem neodborné manipulace s ním.

Přečtěte si prosím před prvním použitím nejprve tento návod, aby nedošlo k poškození přístroje vlivem neodborné manipulace s ním. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za nákup tohoto zařízení. Přečtěte si prosím před prvním použitím nejprve tento návod, aby nedošlo k poškození přístroje vlivem neodborné manipulace s ním. Zařízení se automaticky

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více