Stručný průvodce systémem Windows Vista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný průvodce systémem Windows Vista"

Transkript

1 POMOCNÝ TEXT PRO VÝUKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Stručný průvodce systémem Windows Vista Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2008 K O V A R. P A V E P O S T. CZ

2 1. Poprvé u systému Windows Vista prohlížíme pracovní plochu Design nového prostředí Windows Vista předurčuje uživatele předchozích verzí tohoto v poslední době patrně nejrozšířenějšího operačního systému, aby seznámil s jeho zvláštnostmi, které zpravidla vedou k vyššímu komfortu práce než kterákoli z předcházejících verzí Windows. Líbivý design, přehledné uspořádání a logická struktura umožní uživateli stále více intuitivně ovládat základní prvky, s nimiž se při běžné práci setká. Obr. 1 Základní obrazovka právě nainstalovaného operačního systému Windows Vista 2. WINDOWS znamená OKNA, proto si několik oken otevřeme Obr. 2 Osobní experiment uživatele. Otevírejte, zavírejte a střídavě měňte za dohledu učitele velikost oken Tento počítač, Síť, Koš, pokuste se objevit a aktivovat ikonu Ovládací panely. Polohu oken lze na ploše Windows měnit kliknutím pravého tlačítka myši do míst označených šipkou - viz ukázka uspořádání na obr. 2. Přímý start nainstalovaných aplikací, v tuto chvíli raději nedoporučuji. Poraďte se s instruktorem. 2

3 Obr. 3 Windows Vista umožňují efektní 3D zobrazení aktivních oken. Vedle plošného zobrazení patrného z obrázku 2 je možné aktivní okna uspořádat do 3D režimu. Přeskok mezi okny provádíme tlačítkem Tabulátor z klávesnice, kliknutím na levé tlačítko myši se 3D režim ihned vrátí do naposledy nastaveného plošného pohledu na právě aktivní okna. Práce s okny pomocí klávesnice Otevřeme okno do obecného rozměru ( třeba na velikost pohlednice, krabičky od mýdla atp ) Maximalizace okna : Alt Mezerník X Obnovení původní velikosti okna: Alt Mezerník O Minimalizace okna na lištu: Alt Mezerník N Změna velikosti kurzorové šipky Alt Mezerník E konečný stav velikosti potvrdíme Enter Přesun okna po ploše Alt Mezerník P konečnou pozici potvrdíme Enter 3. Zajímá nás náš počítač Úmyslně používám názvu Počítač, neboť se jedná o důležitou a uživateli přímo přístupnou ikonu, která nás rámcově seznámí se základními informacemi o počítači, na kterém právě pracujeme. Obrázek 4 nám ukazuje příklad takového zobrazení. Zaveďte diskusi nad obsahem obrázku 4 - co vše Váš počítač obsahuje. Obr. 4 3

4 4. Náš počítač je v síti ( Kapitolu 4 lze přeskočit, záleží na rozhodnutí lektorova a zájmu skupiny) Jednoznačnou identifikací počítače v lokální síti je jeho IP adresa. Zobrazíme si naši IP adresu: Přes startovací tlačítko Microsoft. Poté otevřeme položku nastavení a síťová připojení. Zpřístupní se nám ikona Připojení k místní síti. Kliknutím na pravé tlačítko myši vyvoláme vlastnosti a jejich potvrzením (levým tlačítkem myši) nás systém upozorní, na možnost pokračování v dané akci pouze se souhlasem přihlášeného uživatele. Po odsouhlasení výzvy nám systém Windows Vista nabídne Vlastnosti připojení k místní síti z nichž my opět kliknutím myši otevřeme položku Protokol TCP/IP viz obrázek 5. Obr. 5 Nastavení TCP/IP adresy počítače zde důrazně upozorňuji: pouze prohlédnout a zcela určitě neměnit, protože bychom významně ovlivnili chování našeho PC v síti a možná znemožnili jeho přístup na internet. Přímý pohled do celé počítačové sítě se nám naskytne přes ikonu Síť, kterou nalezneme na hlavní ploše Windows. Přístupnost jednotlivých stanic je zpravidla omezena právy jednotlivých uživatelů danými nastavením správce sítě. Obr. 6 4

5 5. Internet I z předchozích verzí programu Windows je uživatel zvyklý nalézt na pracovní ploše snadno přístupnou ikonu umožňující přímý start internetu. Také Windows Vista dodržují tuto standardní nabídku, kterou jistě ocení každý uživatel zvyklý na předchozí verze. Obrázek 7 nám ukáže start internetového prohlížeče. Obr. 7 Z obrázku je parné, že Internet explorer ve verzi 7 umožňuje pracovat s více stránkami zobrazenými v jednotlivých oknech. Prostým kliknutím na okno se jeho obsah zobrazí na celé ploše prohlížeče. Zbylá okna spatříme jako symboly v horní liště. 6. Koš Od verze Windows 95 jsme zvyklí používat na pracovní ploše aplikaci Koš. Slouží k okamžitému smazání souborů či složek, avšak jsou-li uvedená data smazána omylem, dává aplikace Koš uživateli možnost bezchybného obnovení přes koš smazaných souborů na původním místě. S pomocí učitele proveďte jednoduchý experiment využití koše. Podle úkolu str. 49 uložte nakreslený obrázek. Obrázek umístěte do koše a z koše obrázek opět nechejte vrátit na původní místo. Omylem ztracená data (obrázek) byla zachráněna. 7. K práci potřebujeme tiskárnu. Máme ji? ( kapitolu 7 lze přeskočit, záleží na rozhodnutí lektora a na motivaci pracovní skupiny) Každý počítač potřebuje mít jako periferii připojenou tiskárnu, která umožňuje převedení elektronických dat na data v podobě dokumentu. Tiskárnu nám systém Windows Vista zpřístupní Přes tlačítko Microsoft (vlevo dole) Obr. 8 a následně rozevřenou nabídku Nastavení a Tiskárny. Okno Tiskárny nám ukáže obrázek 8. 5

6 Po kliknutí na položku Přidat tiskárnu se zpřístupní možnost vyhledání vhodné v síti přístupné tiskárny v našem případě budeme vyhledávat tiskárnu v síti. Bohužel bývá snadnější zadat parametry přímo ručně viz obrázek 9. Obr. 9 Kliknutím na tlačítko Procházet se nám otevřou správcem počítačové sítě zpřístupněné počítače, na kterých jsou nainstalovány tiskárny. Odkliknutím požadované stanice a k ní nainstalované tiskárny (platí pro případ sítě tytu peer to peer) proběhne přetažení dat ze zdrojové stanice na náš počítač a tiskárna se nainstaluje a přes naši stanici se tímto postupem zprovozní. Obr.10 Obr. 11 6

7 Po stisku tlačítka Další se vlastní proces instalace realizuje. Obr. 12 Obr. 13 Tiskárna je nainstalována, počítač pracuje v síti, má zprovozněn internet, počítač je zkrátka pro nás připraven k základním činnostem. K těmto základním nastavením počítače jsme přistupovali pouze jako poučený uživatel. Pozorujeme fungující systém a ukazujeme si základní cesty k jeho klíčovým činnostem. Nepochybně si nesmíme klást neřešitelné úkoly a to je oprava popsaných systémů. Oprava vyžaduje velmi podrobnou znalost dané problematiky. Jen pro odlehčení a pohodu při další práci u počítače uvedu příklad jednoduchou životní situace. Každý z nás ví, že si sami nebudeme bez speciálních znalostí a nářadí opravovat mrazící box a zavoláme odborníka. Bohužel řada počítačových kutilů se tímto pravidle řídí jen u mrazícího boxu. Před počítačem respekt nemají. Víme, že neodborný zásah může způsobit veliké škody a naopak zásah odborníka může být naoko jednoduchý, ale spolehlivě vrátí systém do funkční podoby. Je jistě zřejmé, že zde pojem mrazící box představoval slovní model, od tématu Windows Vista jsme nikterak neodbočili. 7

8 8. Novinka systému Windows Vista - postranní panel Pohlédneme-li na základní desku pracovní plochy našeho počítače, upoutá nászobrazený postranní panel, na který jsme v předchozích verzích systému Windows nebyli zvyklí. Do postranního panelu si uživatel navolí drobné, praktické miniaplikace.(zobrazení postranního panelu lze povolit i zrušit) Miniaplikace nás průběžně informují o požadovaných údajích viz obr. 14 Obr. 14 Na obrázku zobrazená pracovní plocha samozřejmě nenabízí veškeré uživatelské možnosti systému Windows Vista, jedná se pouze o rámcový pohled, o prvotní orientaci. Mnohým uživatelům - zejména vlastníkům neširokoúhlých monitorů může při určitých činnostech postranní panel s miniaplikacemi vadit. Systém Windows Vista tedy musí nabídnout skrytí, případně dokonce zrušení panelu miniaplikací. V následujícím textu bude popsáno, jak miniaplikace do postranního panelu vkládáme, případně jak je odstraňujeme či dokonce jak celý minipanel skryjeme. Tím získá uživatel k dispozici celou pracovní plochu, kterou jeho monitor nabízí. Použijeme-li webovou adresu můžeme snadno získat další miniaplikace pro náš postranní panel, jako příkladu bych použil možnost stažení aktuálního hlášení momentálním počasí v České republice, program Meteoradar, rozhlasové stanice ( v době psaní této učebnice byla k dispozici možnost stažení vysílání Radia Impuls, Radio Rock4u ) Potřebujeme-li odstranit minipanel z pracovní plochy, postačí do něj kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit jeho zmizení. Situaci zobrazuje obrázek 15 na následující stránce. 8

9 Obr. 15 Následující vyobrazení nám naopak ukáže reciproký proces, kdy na pracovní ploše již postranní panel není, ale uživatel si ho nyní přeje v původním nastavení opět zobrazit. Obr 16 9

10 Klikneme-li dvakrát na aktivizační ikonu, kterou systém vyhledá, postranní panel se všemi navolenými aplikacemi se opět zobrazí. Vlastnosti postranního panelu vyvoláme přes startovací kruhové tlačítko Microsoft dále přes položku Nastavení a otevřením okna Ovládací panely. Zde vyhledáme ikonu Vlastnosti postranního panelu systému Windows. Její aktivizací se nám zpřístupní okno Ovládacích panelů a je znázorněné na obrázku 17. Po jeho otevření doporučuji zatržení položek Postranní panel vždy umístit nad ostatními okny a Zobrazovat postranní panel při spuštění systému Windows. V případě nutnosti klikneme na dialog Jak přizpůsobit postranní panel Windows? Zde nás nápověda přivede k aktivizaci postranního panelu podobnou cestou, jakou popsal obrázek 16. S označením položkami postranního panelu doporučuji provést několik vlastních jednoduchých experimentů, jimiž pak zjistíme další podrobnosti. Obr Jak lze aplikace postranního panelu odstraňovat, případně měnit? Máme na pracovní ploše postranní panel a potřebujeme z něj odstranit případně doplnit některé z aplikací. Z obrázku 18 je zřejmé, že prostým přetažením ikony z nabídkového okna, které vyvoláme kliknutím na značku plus v horní části postranního panelu, dojde tak k aktivizaci navoleného miniprogramu v postranním panelu. Obr Umístění miniaplikací do postranního panelu ze systému a internetu Miniaplikace, které můžeme přidávat do postranního panelu z okna zobrazeného na obr. 18 jsou nejen k dispozici v nainstalovaném balíčku Windows Vista, ale především jsou přímo přes dialog tohoto systému k dispozici ke stažení z internetu z adresy uvedené na straně 8 tohoto textu, případně kliknutím přes dialog Získat miniaplikace On line viz obrázek 19. Obr

11 Z obr. 20 je zřejmé, že po aktivaci tlačítka Získat miniaplikace on line nás systém navede na webovou stránku, která uspokojí svou nabídkou i náročného uživatele. Obr. 20 Nabídka miniaplikací obsahuje velké množství programů konstruovaných právě pro postranní panel Windows Vista. Nalezneme zde například drobné osobní organizery, kalendáře, poznámkové bloky, předpovědi počasí on line, hodiny různých vzhledových provedení, velký výběr rozhlasových stanic či mnoha televizních kanálů. 11. Odstranění miniaplikace z postranního panelu Samotné odstranění je prosté a přímo plyne z obrázku 19. Na nežádoucí aplikaci stačí umístit kurzor myši a následně se objeví nástroj k vymazání a (křížek) a ten - viz obr. 21 případně 22 - levým tlačítkem myši odklikneme. Obr. 21 Obr. 22 Postup k odstranění libovolné aplikace z postranního panelu je tedy velmi snadný. Postačí umístit kurzor na nepožadovanou aplikaci v postranním panelu a ihned se v jejím v pravém horním rohu objeví všem uživatelům Windows známé tlačítko smazat. Klikněme na ně zvolenou aplikaci odstraníme. Podrobně je situace vyobrazena na obr

12 12. Měníme tapetu pozadí systému Windows Vista Zeleně duhové (graficky velmi efektní ) pozadí jako tapeta Windows Vista není samozřejmě jedinou možností, která jen uživateli toho zatím nejnovějšího systému Windows nabízena. V této krátké kapitole si předvedeme, jak snadné je pozadí podkreslující naši pracovní plochu změnit. Nejprve otevřeme Ovládací panely Obr. 23 Zde vyhledáme ikonu pro individuální nastavení na obrázku č. 23 je zvýrazněna. Z otevřeného nabídkového okna vybereme položku Pozadí plochy následuje výběr neméně hezkých tapet pozadí - viz obr. 24. Obr. 24 Klikneme-li levým tlačítkem myši na zvolené pozadí na rozhodovací blok odpovíme kladně, pak nastane požadovaná změna viz obr

13 Obr. 25 Plocha byla úspěšně změněna a pro další nácvik podobných nastavení doporučuji vlastní experiment např. stažení svého obrázku z internetu a jeho využití jako - pracovní plochy viz obr. 26. Obrázek doporučuji uložit do složky C:\Windows\Web\Wallpaper. Odtud napřímo bez komplikovanějšího zásahu uživatele získává systém Windows Vista obrázky pro pozadí na pracovní ploše. Obr. 26 A konečný výsledek? - Obr. 27 ukazuje dohotovené vložení nového uživatelem zvoleného motivu do pracovní plochy. 13

14 Obr. 27 V této části učebnice dokážeme intuitivně ovládat počítač vybavený systémem Windows Vista. Z pracovní plochy bychom snadno nastartovali textový editor, napsali text a víme, že náš počítač je vybaven tiskárnou a tento text bychom byli schopni vytisknout. Když ne sami, pak s pomocí zkušenějšího uživatele určitě. Kliknemeli na ikonu internetového prohlížeče, snadno vyhledáme nás zajímající stránky. Windows Vista v nás má vzbudit pocit důvěry a pohody. Je to velmi komfortní prostředí nešetřící ani grafiku ani procesor počítače. Ale estetický požitek při práci s nimi má po čase jistě každý uživatel. Nejsnáze to pocítíme tehdy, vrátíme-li se už jako zkušení uživatelé systému Windows Vista ke kterékoli starší verzi Windows, či dokonce jinému operačnímu systému. Rozdíl v komfortu práce je zřejmý. 14

15 13. Ovládací panely - začínáme u bezpečnosti našeho PC a) Základní ochrana počítače brána firewall Obr. 28 nalezení brány firewall brána je zpřístupněna v okně Ovládacích panelů a to na cestě Kulaté startovací tlačítko Microsoft Nastavení - Ovládací panely ikona Brána firewall systému Windows. K čemu slouží firewall? Brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě, a v závislosti na svém nastavení je buď zablokuje nebo jim umožní projít do počítače. Brána firewall pomáhá zabránit různým počítačovým podvodníkům hackerům v nelegálním průniku do našeho systému případně v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall zabraňuje také tomu, aby náš počítač (přirozeně po napadení zvenčí a bez našeho vědomí) odesílal libovolný škodlivý software do jiných počítačů v síti. Doprovodný obrázek je natolik názorný, že jsem si jej v tomto textu dovolil převzít z nápovědy Windows. Obr. 29 b) Centrum zabezpečení Vedle brány firewall, která brání napadení našeho počítače zvenčí, patří k nezbytné ochraně počítače účinný antivirový program, který není součástí systému Windows Vista, a který je nutno nezávisle na systému Vista pro náš PC zakoupit. Typ antivirového programu zde nebudu propagovat, existuje velká řada velmi kvalitních a všeobecně dostupných antivirových prostředků, dokonce se zabudovanou ochranou proti Obr. 30 Malwaru 15

16 c) Nebezpečné programy, před nimiž je třeba se chránit Malware jde o obecný název škodlivého softwaru, který spíš obecně hodnotí charakterové vlastnosti tvůrce (název vznikl z anglického malicious (zákeřný) a software. Za malware nepochybně označuje programy určené k špehování, a nedobrovolnému pronikání skrze síť, či dokonce k záměrnému poškození počítačového systému. Pod označení malware zahrnujeme nečastěji počítačové viry, trojské koně, spyware a adware. Počítačové viry Jako virus se v oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Pro množení se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů. Takový program se tedy chová obdobně jako biologický virus, který se šíří vkládáním svého kódu do živých buněk. Počítačový virus se šíří nejčastěji internetem, a mimo internet lze infikovat počítač virem v podstatě libovolným datovým kontaktem počítačů mezi sebou. Zavirovaný soubor může napadnout náš počítač z libovolného paměťového nosiče či přímým síťovým kontaktem s počítačem, který v sobě již nákazu má. Svou přítomností v systému počítače virus velmi rozmanitým způsobem - a kvůli tomu tvůrci virů tyto programy sestavují - celkově škodí. Trojský kůň Trojský kůň je uživateli skrytá část programu nebo aplikace s funkcí, se kterou uživatel nesouhlasí (typicky je to činnost škodlivá). Trojský kůň se tváří jinak, než se chová. Uživatel je přesvědčen, že tento program koná určitou užitečnou činnost, ve skutečnosti se však zpravidla děje něco úplně jiného, program například maže obsah pevného disku. Název Trojský kůň je s jistou dávkou nadsázky použitý z všeobecně známého Homérova příběhu o dobytí Tróje, který Vám, milí studenti, vyučující povypráví. V Microsoft Windows může trojský kůň využít toho, že jeho ikonka může vypadat jako neškodný soubor s obrázkem, zvukem, archivem nebo čímkoliv jiným, ve skutečnosti se za takovou ikonou skrývá spustitelný kód, který se kliknutím startuje. Trojský kůň může být ale také přidán do stávající aplikace. Spyware Spyware je program, který využívá internetu k odesílání přesně tvůrcem nastavených dat z počítače a to bez vědomí uživatele. V méně škodlivé formě může jít např. o sběr počtu zájemců o navštěvované webové stránky, statistika je však prováděna bez našeho vědomí uživatele a tudíž jde o vstup do soukromí uživatele. Existují ale i spyware odesílající hesla a čísla kreditních karet uložených na našem PC. Spyware jsou velmi často spojeny s programem, který je tzv. freeware. Program se tedy volně šíří a současně nese reklamu, která přináší tvůrci zisk a upozorňuje zájemce na zboží sponzorující firmy. Adware Adware (advertising-supported software) je označení pro produkty znepříjemňující práci s nějakou aplikací reklamou. Ty mohou mít různou úroveň agresivity - od běžných reklamních sousloví neustále vyskakujících na pracovní plochu, nevyžádané otvírání oken s obsahem, který uživatel nemusel doposud ani navštívit. Další nepříjemnou věcí je např. změna domovské stránky v Internet Exploreru, aniž by o takovou změnu uživatel měl zájem. 16

17 d) Ovládací panely Datum a čas - nastavme přesný čas podle internetu Obr. 31 Kliknutím na ikonu Datum a čas otevřeme možnosti přímého nastavení času, nastavení data, možnost změny vzhledu hodin a především synchronizace hodin na našem PC s přesným časem, který vysílá např. server time.windows.com. Obr. 32 Postup synchronizace času na našem PC s internetovým časovým etalonem time.windows.com 17

18 e) Ovládací panely konfigurace Hlavního panel a nabídky Start Obr. 33 Cestou přes startovací tlačítko Microsoft Nastavení a Ovládací panely se snadno dostaneme k ikoně, která nám umožní upravit parametry nabídky Start a upravit hlavní panel. Samozřejmě, že zde jsou namístě experimenty, které nabídka uživateli umožní. Protože má nabídka několik karet, sdělíme si na tomto místě optimální nastavení nabídky Start, aby po uživatelském experimentu neskončila pracovní plocha v podobě, kterou si sám experimentátor v žádném případě nepřál. Proto doporučuji provést vždy změnu jednoho nastavení, aktivovat ji, podívat se na její působení a poté změnu opět vrátit do původního stavu a pokračovat v experimentu nastavení jiného uživateli přístupného parametru této nabídky. Zvýrazněná ikona na obr. 33 má za odezvu start okna, které je sestaveno z několika karet. Nyní formou obrázků daného nastavení popíšeme standardní uspořádání těchto karet pro případ možných drobných potíží při experimentování s jejich nastavením. Obr. 34 Obr. 35 Obr. 36 Doporučené nastavení poslední karty je velmi jednoduché. Karta Panely nástrojů má zatrženu jedinou položku a to Snadné spuštění. Ostatní možnosti této karty nejsou aktivní. 18

19 f) Ovládací panely - Orientační kontrola výkonu počítače Obr. 37 Aktivizujme označenou ikonu a systém Windows Vista nám orientačně zobrazí hlavní položky, podle nichž posuzujeme výkon počítače. Z následujícího obrázku obr. 38 snadno zjistíme, zda momentálně náš PC nepřetěžujeme, snadno zjistíme, zda náš počítač pracuje v optimálních podmínkách. Obr. 38 Povšimneme si zajisté horního menu obrázku, který nám ukazuje aktuální umístění právě aktivované aplikace. A hodnocení? Čím vyššího skóre dosahuje náš počítač, tím lepší parametry má. Tato kniha je například psána na přístroji, který určitě není konfigurací svých jednotlivých komponent nastaven k tomu, aby na něm byly hrány hry. Povšimněme si proto poměrně nízkého ohodnocení herní grafiky 19

20 g) Ovládací panely nastavení vlastností klávesnice. Obr. 39 V prostředí nabízeném tímto panelem si můžeme podle vlastního vkusu a potřeb nastavit chování klávesnice obsluhovaného počítače. Druhá karta okna řeší hardwarové připojení klávesnice. Pokud existují potíže s hardwarovým připojením klávesnice, doporučuji pomoc zkušenějšího uživatele, nedoporučuji experimentování s tímto nastavením. Obr. 40 Místní a jazykové nastavení slouží ke změně zpravidla do našeho jazyka nastavené klávesnice. Běžná změna je do anglické či německé klávesnice a je daná výukou cizích jazyků na našich školách. Vlastní přepínání do cizojazyčné klávesnice se provádí v dolní pravé části hlavního panelu. Změnu nastavení doporučuji provést jen za dohledu učitele, či instruktora. Svévolnou (jistě ne úmyslnou) změnou bychom ostatním uživatelům snadno mohli velmi znepříjemnit práci na PC. Většinou je však tato změna nepovolena a ono nepovolení je dáno uživatelskými právy nyní a zde přihlášené osoby. Nastavení provádí správce počítačové sítě. 20

21 h) Ovládací panely Možnosti internetu Obr. 41 Prohlédněme si jednotlivé karty (pravděpodobně budou některé z nich opět omezeny bezpečnostním nastavením počítače ze strany správce počítačové sítě a to je správné a obvyklé). V Možnostech Internetu můžeme nastavit veškeré uživatelsky důležité položky patrné z obrázku 41 - včetně domovské stránky a úrovně bezpečnosti, s níž budeme chráněni před malwarově (viz str. 16) různě bezpečnými stránkami. Ochranu lze nastavit jako více - středně- či málo vysoké úrovně v kartě Zabezpečení viz obr. 41 nebo podrobněji na obr. 42. Obr. 42 Ukázka nastavení bezpečnosti při surfování internetem. Na obrázku vidíme nastavenou středně vysokou bezpečnost jako výchozí. 21

22 i) Ovládací panely Možnosti napájení Obr. 43 Obr. 44 Počítače jsou (snad s výjimkou notebooků) zařízení poměrně energeticky náročná a často mohou uživatele zajímat i jako finančně náročný elektrospotřebič. V ikoně Možnosti napájení, kterou nalezneme opět v Ovládacích panelech můžeme podle nabízených voleb nastavit úspornost počítače. j) Ovládací panely - Systém Obr. 45 Obr. 46 Panel Ovládací panely nabízí také položku Systém, která podá po své aktivizaci základní technické údaje o počítači. Ihned vpravo od ikony systém je přístup k Technologii WAU Windows Anytime Upgrade kdykoli přístupný server umožňují aktualizaci systému i zakoupení modernější verze Windows. Tato webová stránka je samozřejmě přístupná pouze těm uživatelům produktů Microsoft, kteří mají legální software. Obr. 47 Webové rozhraní Windows Anytime Upgrade - stažení doplňků modernizujících systém. 22

23 k) Ovládací panely možnost odinstalování softwaru Tuto další funkci Ovládacích panelů otevřeme kliknutím na ikonu Programy a funkce. Obr. 48 Nainstalovaný software na našem počítači má pod touto ikonou zpřístupněn přehled, do něhož může oprávněný uživatel zasáhnout tím nejvážnějším způsobem - zde je zpřístupněno provedení úplného odinstalování zvoleného programu. Příklad otevřeného seznamu přichystaného k odinstalování nalezneme na následující stránce. Obr. 49 Programy a funkce seznam aplikací, do jejichž instalace může uživatel aktivně zasáhnout. Samozřejmě tato funkce je pro chod systému je natolik citlivá, že bývá zpravidla řadovému uživateli znepřístupněna. K odinstalování programu potřebujeme práva administrátora. Na domácím PC však právě odsud odintalováváme veškerý nepotřebný software. 23

24 l) Ovládací panely průvodce přidáním hardwaru Obr. 50 Z obrázku je patrné, že i konstrukční tým Windows Vista více důvěřuje instalačnímu CD konkrétního hardwaru nežli systémem Windows k danému hardwaru vyhledávaným univerzálním ovladačům. Je to samozřejmé. m) Ovládací panely nástroje pro správu Z obrázku je zřejmé poslání a konečné určení této programové skupiny. Zde uživatel s administrátorskými právy ladí chod celého počítačového systému od brány firewall přes možnost kontroly nad spuštěnými úlohami během sledovaného období po správu tisku či provedení diagnostiky paměti (nutný restart). Obr. 51 Ikona Správa barev na obr. 51 zcela vpravo nás informuje o používaných ovladačích a umožňuje ladit barvy i na nainstalovaných barevných tiskárnách či dalších zařízeních pracujících v barevném režimu. 24

25 n) Ovládací panely - Správce zařízení Správce zařízení nám jako uživateli s administrátorskými oprávněními ke vstupu do systému počítače umožní provést kontrolu správnosti nainstalovaných součástí systému. Monitor např. může sice zobrazovat, ale s nevhodnými ovladači nevyužijeme všech výrobcem nabízených možností. Právě zde v této diagnostické části Ovládacích panelů můžeme snadno zjistit tzv. hardwarový konflikt avízovaný systémem a následně jej řešit. Obr. 52 o) Ovládací panely Uvítací centrum Aktivace ikony Uvítací centrum poskytne uživateli nejzákladnější informace o systému Windows Vista i o vlastním počítači a jeho nastavení. Uvítací centrum jsou v podstatě maximálně zestručněné Ovládací panely, které umožňují novému uživateli okamžitou orientaci o síti, o uživatelích a jejich právech, nabízí připojení k Internetu či poskytují on line informace o novinkách systému Windows Vista konkrétně vyobrazeno na obr. 53. Samozřejmostí ze strany Microsoftu je přítomnost ikony Obr. 53 aktivující nástroj přes který proběhne dodatečná registrace (kontrola zaregistrování) systému Windows Vista. Uvítací centrum umožňuje uživateli navštívit i novinky aplikací Microsoftu, které jsou z tohoto prostředí přístupné ke stažení. 25

26 p) Ovládací panely Uživatelské účty Obr. 54 Aktivujeme-li Ikonu Uživatelské účty, je z obrázku 54 zřejmé, že můžeme k jednomu počítači přihlásit více uživatelů s různými uživatelskými oprávněními, která určuje správce systému. Uživatelé budou sdílet stejné aplikace např. budou psát texty pro všechny dostupným textovým editorem, ale mohou mít různě uspořádaný vzhled Windows. Jednotliví uživatelé Windows se mohou mezi sebou přepínat, aniž by bylo nutné přerušit rozpracovanou činnost. Příklad z praxe přestože máš rozehranou oblíbenou hru, může se Tvůj kamarád přihlásit na svůj účet a napsat a odeslat . Potom se opět Ty přepneš do svého účtu a zde najdeš rozehranou hru v tom stadiu, v jakém jsi ji opustil. Vedlejší ikona Vlastnosti postranního panelu spustí přístup k možnostem již dříve popisovaného nastavení, kde postranní panel pracoval s aplikacemi, jejichž instalace z PC i z internetu, následné možné odstranění i běžný provoz byly již popsány. Další ikona Výchozí programy opět spadá do oblasti správy počítače a pro naši informaci zde správce nastavuje programy, kterými se budou primárně načítat základní soubory, s nimiž počítač přichází do styku. Např. Jako webový prohlížeč může být nastaven Internet Explorer, jako výchozí přehrávač multimediálních souborů nám systém Windows přednastaví Windows Media Player a Microsoft Office Outlook je stávajícím poštovním klientem atd. Nastavení lze samozřejmě měnit a za internetový prohlížeč si můžeme nastavit produkt jiného výrobce. Nainstalujeme-li si nový prohlížeč obrázků, můžeme ho pasovat za hlavní prohlížeč na našem počítači. Pak použití vestavěného prohlížeče systému Windows bude záměrně uživatelsky potlačena a při čtení obrázků se bude primárně načítat nový prohlížeč. 26

27 q) Ovládací panely Microsoft Defender Program Microsoft Defender slouží proti vetřeleckým programům typu Spyware a uživateli je přístupný z Centra zabezpečení viz kapitola 14 i přímo z Ovládacích panelů. Program je určen k pravidelné kontrole systému. Je určen k detekci a likvidaci Spyware. Avšak jako kompletní malwarová ochraně počítače rozhodně neslouží. Obr. 55 Obr. 56 r) Ovládací panely Windows SideShow Programová ikona Windows SideShow přivede oprávněného uživatele k možnosti programů, které propojují Váš systém Windows Vista s dalšími zařízeními například mobilním telefonem. do něhož dostáváme hlášení o nových zprávách. Také s touto technologií můžeme sdílet s více uživateli kalendář, poštu, prezentace a další programy. Obr

28 Obr. 58 Po aktivaci ikony Windows SideShow snadno vyhledáme přímý internetový odkaz na stránky umožňující stažení aplikace vyhovující technologii Windows SideShow a našim požadavkům. Další konfigurace stažené aplikace propojující Windows Vista a konkrétní periferní zařízení (např. mobilní telefon) přesahuje rámec základních uživatelských informací, které poskytuje tento text. Okamžitou aktualizaci systému Windows Vista má legální uživatel softwaru přístupnou přes ikonu Windows Update, kterou nalezneme v Ovládacích panelech viz obr. 59. Obr

29 s) Ovládací panely Zvuk Obr. 60 Obr. 61 Poslední z nabízených možností Ovládacích panelů, kterou uvádíme, je nastavení zvuků a zvuk zpracovávajících zařízení nainstalovaných do systému Windows Vista na našem počítači. Klikneme-li pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru, která se nachází v pravém dolním okraji odkládací lišty, rozevře se nám nabídka, která umožní přístup k těmže možnostem jako bylo posáno v ovládacích panelech, navíc je nám je zpřístupněno celkové nastavení zvuku viz obr. 61. Obr

30 14. Zkoušíme možnosti startovacího menu systému Windows Vista Obr. 62 Ke startu jednotlivých aplikací nám slouží základní tlačítko Microsoft, které je v základní konfiguraci systému Windows umístěno vlevo dole. Přímý start aplikací samozřejmě usnadňují ikony, které si uživatel umístí na pracovní plochu. Zde jsou to ikony startující programy Word, Excel, PowerPoint a Access, dálepak Ad Aware a AVG8.0. Všechny z uvedených programů nepatří do balíčku Windows. Uživatel je musí do již funkčních Windows Vista dodatečně přiinstalovat. Až do kapitoly 6 jsme si prohlíželi aplikace v oknech na pracovní ploše. Nyní klikneme myší na kulaté startovací tlačítko Microsoft a rozevře se nám velmi bohatá nabídka, v níž nám tento text pomůže se snadněji vyznat. Obr. 63 Obrázek 63 nám ukazuje první možnost, kterou nám tlačítko Microsoft nabízí. Je to vlastně rozcestník pro zásadní rozhodnutí uživatele obsluhujícího počítač. Tato možnost (už podle názvu) nabízí nejen samotné vypnutí systému, ale také přepnutí uživatele, prosté odhlášení jednoho uživatele, restartování systému a režim spánku, kdy počítač vypíná většinu proud výrazněji odebírajících komponent. Poslední z nabízených možností je vypnutí, k němuž dojde až po aktualizaci systému z internetu. 30

31 Okno, které se otevře po aktivaci nabídky Vypnout. Vybranou možnost je nutno odsouhlasit kliknutím na OK, teprve potom systém zvolenou akci provede. Obr. 64 Po kliknutí na startovací tlačítko Microsoft se rozevře základní nabídka, z níž můžeme vybrat položku Spustit, která je zkušenějšímu uživateli k dispozici pro rychlý start zvolené aplikace. Systém Windows Vista využívá zde vyhledávače, přes něhož spustí zvolenou aplikaci. Je však zapotřebí dodržet přesný název aplikace. Navrhuji experiment. Napíšete-li do řádku vyhledávače položky Spustit přesný název souboru Winword, známá aplikace MS-Word 2007 nám okamžitě nastartuje s otevřeným čistým dokumentem a je připravena k činnosti. Použijeme-li však hovorový a obecně používaný název Word, spouštěč nám oznámí, že takový program na našem počítači nenalezl -viz obr. 66. Obr. 65 Obr. 66 Následující položka startovací nabídky má název Nápověda a podpora. Zde nalezne pokročilý uživatel i začátečník velmi kvalitní interaktivní elektronickou knihu, která zodpoví patrně většinu dotazů o počítačích a o obsluze Windows. Zde doporučuji individuálně se začíst a volně experimentovat s nabízenými odkazy. Uživatel téměř nepostřehne, že jeho dotazy zpracovává systém Windows Vista většinou přes internetové servery. Obr

32 Obr. 68 Proces vyhledávání je rychlý a účinný. Je-li požadovaný soubor na disku našeho počítače a známe-li, do jaké kategorie se má zařadit, je otázkou několika sekund, aby byl objekt vyhledán. Zde opět navrhuji provést individuální pokus. Vyhledejte na disku vašeho počítače známý objekt (např. obrázek) a nyní si tento objekt necháme vyhledat systémem Windows Vista přes základní nabídku rozevřenou po kliknutí na tlačítko Microsoft. Viz obr. 69. Obr. 69 Ovládací panely byly již čtenáři představeny z technického pohledu. Kapitola o nich začíná na str. 15. Nyní, když sledujeme možnosti startovacího tlačítka, opět se s Ovládacími panely příp. s možností jejich otevření sekáváme a to na vyobrazení obr. 70. Jedná se o názornou ukázku startu okna Ovládacích panelů, který je slovně zmiňován na straně 15. Tematice Ovládacích panelů byla věnována celá kapitolač. 13. Zde doporučuji, abychom se k ní zběžně znovu vrátili, protože právě odsud provádíme základní nastavení našeho počítače, které Microsoft zpřístupnil i běžnému uživateli. Odborník může konfigurovat registry počítače (regedit), ale tato nastavování jsou mimo rozsah a určení našeho stručného seznámení se systémem Windows Vista. Obr

33 Obr. 71 Pod Ovládacími panely nalezneme v položce Nastavení Síťová připojení. Jde o zpřístupnění kontroly funkčnosti připojení používaného počítače do sítě. Obr. 72 Zobrazení tiskáren připojených k tomuto počítači Nastavení hlavního panelu a nabídky start. Obvykle je každý počítač nastaven podle přání svého uživatele, nebo podle nastavení, které dovolují pravidla daná správcem sítě. Zde upozorňuji čtenáře, že otevřel okno umožňující serii experimentů s nabízenými možnostmi. Experimenty však provádějme jen za dohledu zkušenějšího uživatele, učitele, či lektora kurzu. Změny provádějte po jedné. Změnu si doporučuji zapsat, provést, podívat se na její účinek a následně ji vrátit do původního stavu. Provedeme-li namátkově několik změn nastavení současně, může se stát, že začínající uživatel bude mít se zpětným návratem nabídky do původního stavu potíže. Obr

34 Prohlídka naposledy použitých dokumentů, obrázků, hudebních či filmových záznamů z tohoto počítače. Obr Programová nabídka v systému Windows Vista Obr. 75 Otevření programové nabídky nainstalovaných programů fungujících v systému Windows Vista Obrázek 75 nám otevřel bránu do široké oblasti nabídky programů, které jsou přes zde používaný systém Windows Vista uživateli k dispozici. Instaluje li se program do Windows, objevíme právě zde - v nabídce Programy přístupové ikony ke startu nainstalovaných aplikací. K obrázku 75 se budu několikrát vracet, když budou popisovány přístupy k některým základním aplikacím. Právě zde vidíme do systému již zařazené skupiny, které nejsou součástí základní instalace Windows. Takovými skupinami jsou například například Microsoft Office nebo antivirový program AVG. 34

35 Obr. 76 Dodatky a upgrady možnosti přiinstalování dalších doplňků do legálně vlastněných Windows Vista. Zde vidíme kontakt na Technologii WAU, která byla již popsána v kapitolce o Ovládacích panelech, stručnou informaci máme o ní podánu na stránce 22. Další přístupnou položkou je Web Windows zde doporučuji praktické odzkoušení po kliknutí na Web Windows jsme přesměrováni na webovou stránku firmy Microsoft. V době psaní této učebnice bylo přes tento web k dispozici stažení opravného balíčku Service Pack 1- ukázka webu Microsoft otevřeného přes Start Programy - Dodatky a upgrady a konečnou položku Web Windows je na obr. 77. Třetí v nabídce Dodatky a upgrady přístupná položka je rovněž odkaz na web firmy Microsoft, tentokrát se jedná o Windows Marketplace, název obchodního webového centra Microsoftu, kde jsou dostupné nejnovější doplňky a aplikace firmy. Další obchodní tah firmy Microsoft je poslední z přístupných položek složky Dodatky a upgrady. Je jím položka Zdroje informací pro malé a střední společnosti. Otevřenou nabídku ukazuje obrázek 76 na str. 37. Opět se jedná o přímý webový kontakt určený Obr. 77 nemalému vzorku populace zákazníků firmy Microsoft. Odkazy Windows Marketplace i Zdroje informací pro malé a střední společnosti doporučuji vyzkoušet, odkazy jsou bezpečné a pro probírané téma jistě zajímavé. 35

36 Obr. 78 Obr. 79 Centrum spolupráce na obr. 79 umožňuje nastavení sdílení aplikací s více uživateli. V síti je však systém Windows chráněn před vnějším vstupem branou firewall a aktivizace služby sdílení aplikací s okolím vyžaduje spolupráci se zkušeným uživatelem případně správcem počítačové sítě. Další nastavení se vedle brány firewall týká i položky Lidé v mém okolí viditelné na obr. 33 na str. 18. Pod nástrojem Centrum spolupráce je z nabídky Programy spustitelný Internet Explorer. Jeho ikona bývá zpravidla umístěna i na pracovní ploše, protože jde o tzv. marketingově strategický, nosný program systému, který je uživateli nabízen k použití ihned. Internet Explorer slouží k prohlídce a kontaktu se stránkami v celosvětové síti internet. Start programu a jeho odzkoušení bude jistě příjemným oddechem ve výkladu o dalších vlastnostech systému Windows Vista. Odzkoušení startu a provozu Internet Exploreru tedy doporučuji každému ze čtenářů této učebnice doporučuji odzkoušení možnosti načtení více stránek a uplatnění přeskoku mezi nimi. Na obr. 78 snadno najdeme pod položkou Internet Explorer Nástroj Fax a skener. Už svým názvem je zřejmé, že nám umožňuje obohacení našeho systému o dvě významné periferie a to fax a skener. Jejich instalaci však ponecháme zkušenému uživateli, v naší prohlídce si pouze prohlédneme informace průvodce, který se otevře po kliknutí na Nástroj Fax a skener, a jehož vzhled nám ukazuje obrázek 80. Obr

37 Pohlédneme-li na obr. 75, nalezneme pod položkou Nástroj Fax a skener další nástroj Stažení programu Windows Live Messenger. Vzhled internetové stránky umožňující stažení vynikajícího komunikačního programu, který představuje vážnou konkurenci pro zdarma dostupný ICQ, nalezneme na obr. 81 Obr. 81 Opět se vizuálně vrátíme k zobrazené nabídce na obr. 78. Pod položkou Stažení programu Windows Live Messenger další z programů, které již byly zmiňovány v předcházejícím výkladu. Je to centrum ochrany počítače Windows Defender, který byl stručně charakterizován na straně 27 pod nadpisem q) Ovládací panely na obrázcích 55 a 56. Další položkou nabídky programy, která se nachází pod oknem Defendere je Windows Fotogalerie. Nejedná se pouze o prohlížeč obrázků, jde o mocný nástroj sloužící k roztřídění širokého obrazového i filmového materiálu umístěného na disku našeho počítače. Obrázky dokáže efektivně třídit do jednotlivých galerií podle přání uživatele. Obr. 82 Klinutím na spouštěcí nástroj viz obr. 82 spustí prezentaci, která může být složena z videoklipů i z obrázků. Doporučuji individuální odzkoušení aplikace. Samozřejmě, že k lepšímu poznání aplikace doporučuji vlastní experimentování s programem. 37

38 Další součástí nabídky je Windows Kalendář. Aplikace poslouží nepochybně tomu okruhu uživatelů, který právě na tomto počítači opakovaně pracuje. Možné připomínky a hesla na daný den ukazuje obr. 83. Obr. 83 Další položkou nabídky Programy jsou Windows Kontakty zde můžeme zanést kontaktní osoby a zavést si o nich potřebné údaje viz obr. 84 Obr

39 Pro uživatele uvyklé přijímání ových zpráv přes Outlook Expres přichystali tvůrci Windows Vista program Windows Mail. Jeho design i styl práce navazuje na populární Outlook Expres. Přihlásit se však může pouze uživatel znalý protokolů SMTP a POP3, které jsou pro odeslání a příjem pošty nezbytné. Obr. 85 serie čtyř základních kroků ukazujících příklad nastavení programu Windows Mail Obr. 86 Windows Mail - příjem ové zprávy Obr. 87 Windows Mail odeslání zprávy Předposlední položkou nabídky Programy je Windows Media Player, univerzální program na práci s videoklipy i statickými snímky. Umožňuje nahrávku nejenom přehrát, ale i vypálit na CD-disk. Obr. 88 Ukázka otevření programu Windows Media Player režim vypalování - zápisu skladby na CD. Windows Media Player samozřejmě zvolenou skladbu či klip vyhledá a následně přehraje. 39

40 Obr. 89 Poslední z přímo startovatelných aplikací v položce Programy je zde prezentovaný Windows Movie Maker. Jde o užitečný program na zpracování videa. Jednotlivé klipy dokáže přehrát i sloučit a sloučení doplnit efektem přechodu. Z nabídky je zřejmé, že spolupracuje s připojenou digitální kamerou a výslednou videoprezentaci opatřenou úvodními i závěrečnými titulky dokáže vypálit na CD. Máme-li v kurzu Windows Vista k dispozici možnost připojení kamery s videonahrávkou, bude nesporným oživením praktická ukázka programu včetně slučování jednotlivých sekvencí. Nabídka Programy Příslušenství Velikou, početnou součástí nabídkového menu z položky Programy je Příslušenství, jemuž se budeme věnovat v této podkapitole. Otevření nabídky příslušenství je patrno z obrázku 75 a zde budeme stručně rozebírat jednotlivé položky První z programové nabídky Příslušenství je složka Počítač Tablet PC, v níž najdeme programy Deník, Rychlé poznámky a Vstupní panel. Při prvotní instalaci není program Deník uživateli ihned k dispozici, vyžaduje doinstalování některých chybějících komponent. (Tisk). Vyhledání programů je patrno z obrázku 90 a proces doinstalování tiskových ovladačů je zviditelněn na obr. 91. S programy doporučuji provést za vedení lektora vlastní experimenty, práce s programy nikterak neovlivní bezpečný chod systému Windows Vista. 40

41 Obr. 90 Doinstalování programu Deník Obr. 91 K programu Deník doporučuji vyzkoušet i program Vstupní panel, který nám vykreslí na pracovní plochu klávesnici, kterou obsluhujeme myší. Deník umožňuje nakreslení jednoduchého obrázku viz ručně psané slovo Poznámka a strojový text nám umožní psát přes rutinu Vložit a Textové pole. Kurzor rovnocenně reaguje na klávesnici i na program vstupní panel. Obr. 92 Obr. 93 Obr zápis do programu Rychlé poznámky ve skupině Programy Příslušenství - Počítač Tablet PC. 41

42 Obr. 94 Další významnou programovou skupinou, kterou doporučuji v drobných uživatelských experimentech odzkoušet, je programová skupina Snadný přístup. Integrující okno se nazývá Centrum usnadnění přístupu, které jednotlivě nabízené doplňující aplikace obohacené o nastavení vysokého kontrastu pro zrakově postiženého uživatele slučuje do jednoho přístupného celku. Obr

43 Nástroj Klávesnice na obrazovce jsme v pouze jiném provedení již zkoumali při práci s aplikací Deník. Dporučuji zde uživatelský experiment v součinnosti s jakýmkoli programem, který přijímá text. (WordPad, Poznámkový blok, Malování nastavení textového režimu nám poradí instruktor, Word ) Druhý nástroj ve skupině Programy-Příslušenství-Snadný přístup je Lupa. Pomocí obdélníkového okna umožní snadnou prohlídku drobného textu či oku špatně dostupných podrobností na pracovní ploše. Zvětšený obraz je v okně Lupy zobrazen z té části plochy, v níž se nachází uživatelem obsluhovaný kurzor. Třetí z programové skupiny Snadný přístup je Narrator. Program převádí text na zvukový výstup pomocí hlasového syntetizéru zakončeného zvukovým výstupem na našem počítači. Program vyžaduje doinstalování z DVD Windows Vista. S programem Narrator je logicky sopjena další služba čtvrtá v oddíle Snadný přístup a tou Obr. 96 je Rozpoznání řeči, které lze přeinstalovat do systému Windows. Nepochybně je jasné, že tentýž text by akusticky zněl jinak ve fonetice anglické a jinak v české. Pod programovou skupinou Snadný přístup nalezneme další programovou skupinu oddílu Příslušenství a tou jsou Systémové nástroje. První uživateli dostupná aplikace je Defragmentace disku. Jedná se o program, který seskupí roztroušená data na pevném disku našeho počítače do jednoho celku. Běžný uživatel se zde setkává s faktem, že počítač ukládá zvláště objemné balíky dat na mnoho volných míst pevného disku. Při zpětném znovunačtení musí tato data načítat z desítek či stovek jednotlivých fragmentů, roztročených po pevném disku. To ve výsledném efektu působí tak, že počítač časem pracuje pomalu. Služba defragmentace umožní uživateli využít počítač tak, garantovaná rychlost jeho procesoru nabízí. Po varování uživatele se program nastartuje. Defragmentaci však nedoporučuji provádět začínajícímu uživateli, defragmentace je činnost naplánovaná správcem systému do automatickém režimu na dobu, kdy je počítač nejméně využíván. Při provádění defragmentace je vhodné mít nablízku instruktora. Zde není nedoporučuji svévolný experiment. Obr. 97 Základní prostředí programu Defragmentace disku. Z obrázku 98 je patrné, že obsáhlé soubory, které systém Windows obsahuje, jsou skutečně rozprostřeny po pevném disku počítače ve velikém množství fragmentů. Defragmentace disku spojí tyto části do jednoho celku, který se samozřejmě načítá podstatně rychleji, než rozdrobené části téhož. Defragmentace disku podstatně urychlí provoz našeho počítače. Obr

44 Obr. 99 Spouštění aplikace Internet Explorer přes cestu Programy Příslušenství Systémové nástroje. Aplikace Internet Explorer již byla popsána v kapitole 5. obr. 7. Z obrázku 99 je zřejmé, že pod aplikací Internet Explorer se nachází Mapa znaků, kterou si můžeme prohlédnout na obr Mapa znaků umožní umístit do textu znak, který je často jen obtížně dosažitelný z klávesnice (tyto znaky mají svůj kód např. Ë má kód alt ) a zde je uživatel intuitivním kliknutím na volený znak a následnou volbou Vybrat snadno zadá do rozepsaného dokumentu přes známou rutinu kopírovat a vložit Návrh na samostatné odzkoušení vlastností Mapy znaků: automobilka CITROËN, cena je 20, náš jižní soused Rakousko má název Ősterreich, Petrova vídeňská adresa je Roßstrasse 75 a jeho soukromá ová adresa je zde je rezistor o odporu 25kΩ, úhly α,β,γ mají dohromady 180 a zadaný úhel δ > 60. Řidič měl 0,7 alkoholu v krvi, podle 4 je tento postup nepřípustný, luxusní vůz Rolls&Royce, polských Złotých řecké Ή se čte He atd. Obr

45 Podíváme-li se na obrázek 99, spatříme rozevřenou nabídku Systémových nástrojů. Zde pod již popsanou Mapou znaků nalezneme položku Migrace profilu uživatele. Tato praktická služba umožňuje již přihlášenému uživateli přidělit tatáž práva i na jiný počítač v dané síti. Podíváme-li se podrobněji na nabídku uvedenou na obrázku 101, vidíme, že po resetu spuštěných aplikací nám bude na další počítač v síti přenesen náš uživatelský účet, naše obrázky a videa, naše nastavení programů a internetového prohlížeče včetně oblíbených položek. Velmi užitečné je i přenesení nastavení u, včetně našich kontaktů a zpráv. Obr. 101 Pokud by uživateli nastaly potíže se samotným systémem, dokáže se Windows Vista aktivací položky Obnovení systému obnovit podle naposledy známé funkční konfigurace. V představených akcích Migrace profilu uživatele a Obnovení systému z pochopitelných důvodů začínajícímu uživateli nedoporučuji experimenty. Uvedené položky jsou zde pouze popsány. Lze očekávat, že v běžné praxi je řadový uživatel nepochybně najde znepřístupněny od správce systému. Obr. 102 Cesta startovací tlačítko Microsoft Programy Příslušenství Systémové nástroje Ovládací panely uvede do chodu skupinu programů, které jsme věnovali kapitolu 13. Pod položkou Ovládacích panelů, které nalezneme v Systémových nástrojích (viz obr. 99) se nachází Plánovač úloh. Tato služba umožní nastavit v systému periodicky se opakující činnosti, které mohou startovat bez zásahu uživatele. Na obrázku 103 vidíme nastavení programu, který kontroluje systém na přítomnost nežádoucího Adwaru. Obr

46 Na hlavní ploše se uživatel setká s ikonou Počítač, která byla popsána v úvodu této učebnice, konkrétně v kapitole 3. Aktivací ikony získáme základní informace o technice, s níž se dostáváme do kontaktu. Poučený uživatel z uvedeného okna snadno zjistí velikost pevných disků, jakou má počítač DVD vypalovací mechaniku, nakolik jsou pevné disky zaplněny daty. Otevře se nám program Průzkumník Windows, o němž budeme v následujícím textu hovořit daleko podrobněji. Obr. 104 Na tomto místě pouze uvedeme, že program Průzkumník Windows umožní nejen sledování základních informací o počítači viz obr. 104, ale také zpřístupní operace se soubory a složkami, které jsou uživateli k dispozici pod tlačítkem Uspořádat. Těmto možnostem bude věnována zvláštní kapitola Základní operace se soubory a složkami. Budeme-li se orientovat podle rozvinuté nabídky zobrazené na obr. 99, zjistíme, že se pod položkou Počítač nachází volba možnosti Stav a konfigurace zálohování. Zde můžeme za pomocí průvodce zálohovat data na vybraný cíl. Z obrázku 105 je patrno, že cílem zálohování může být CD, DVD, nebo uživatelem navolený cíl v síti. Obr

47 Předposlední položkou v rozvinuté nabídce Systémových nástrojů jsou Systémové informace. Z obr. 106 bude patrno, že zde nám systém Windows Vista sepíše informace, které nás jistě budou zajímat při volbě parametrů nově kupovaného počítače. Obr. 106 Poslední položkou nabídky tlačítko Microsoft Programy Příslušenství Systémové nástroje. Je Vyčištění disku. Obrázek 107 nám ukazuje průběh vyhledávání potenciálně zbytečných souborů, které systém nabídne uživateli k odstranění. Obr. 107 Výsledkem hledání je seznam souborů, o nichž uživatel rozhodne, zda mohou uvolnit místo na disku či ne. O samotné operaci trvalého odstranění nadbytečných dat varuje rozhodovací blok, který je součástí obr Obr

48 Programy v přímé nabídce položky Příslušenství Centrum synchronizace umožňuje pracovat s množstvím sdílených souborů v síti. Máme-li sdílený soubor ve starší verzi, umožní nám zde představovaný proces okamžitou aktualizaci takového souboru. Je-li náš soubor ten nejnovější, zpřístupní ho formou aktualizací právě popisované centrum i pro ostatní uživatele provede jeho zaktualizování ve všeobecně přístupné složce v počítačové síti. Obr. 109 Na obr. 110 je otevřeno prostředí Centra synchronizace, z něhož aktualizaci provádíme. Prostředí je zobrazeno je včetně užitečných vysvětlivek, které k dané operaci systém Windows Vista nabízí. Obr

49 Kalkulačka Malování WordPad Kalkulačka Obr. 111 Standardní kalkulačka Obr. 112 Vědecká kalkulačka Obsluhu programu kalkulačka ponechávám bez popisu a předpokládám zde vlastní experiment uživatele, který bude jistě obsahovat test základních výpočtů využívajících + - x a nepochybně po provedení přepnutí do režimu vědecké kalkulačky, předpokládám odzkoušení mocnin, odmocnin, goniometrických funkcí a závorek, dálepak převody z desítkové soustavy do dvojkové a zpět a další výpočty podle vlastního uvážení uživatele a lektora. Malování Namalujte a uložte si svůj vlastní obrázek v aplikaci Malování. Obrázek uložte jako obr_a. Obr. 113 Tvorba složky, do které uložíme svá data vlastní obrázek z programu Malování Odložme všechny aplikace na odkládací lištu a ponechejme před sebou volnou pracovní plochu s ikonami. Do této plochy klikneme pravým tlačítkem myši a rozevře se nám nabídka. Z ní levým 49

50 tlačítkem myši zvolme položku Nový. Tím se rozevře další okno nabídky viz obr. 114 a my potvrdíme položku Složka. Obr. 114 Tvorba vlastní složky na ploše počítače. Složku nazveme např. Kurz Windows Vista. Dvojitým kliknutím na nově vytvořenou složku dojde k jejímu otevření. Zde budeme ukládat data z aplikace Malování a později i z aplikace Poznámkový blok a WordPad. Obr. 115 Ukládáme obrázek z aplikace Malování do složky I ve Windows Vista se setkáme u aplikací Malování, Poznámkový blok a WordPad s uživatelským menu, které je bližší uživatelským stereotypům staršího provedení. Je-li obrázek dokončen, klikneme 50

51 na položku Soubor a zvolíme Uložit a počítač nám nabídne místo uložení a název ukládaného souboru. Podle obr. 116 Obr. 116 Otevřeme složku a provedeme kontrolu, zda obrázek byl uložen právě do ní. Složka se jmenuje Kurz Windows Vista a nachází se na ploše počítače. Obr

52 Úkol: Stáhněte obrázek z internetu, uložte ho do složky Kurz Windows Vista a načtěte v aplikaci Malování. Řešení: Otevřeme Internet Explorer a načteme si webovou adresu s obrázkem uplatněte vlastní fantazii, jistě hezký obrázek najdete na obr. 118 je příklad nalezeného cíle pro budoucí uložení. Obr. 118 Obr. 119 Obr. 120 Konečné načtení nastartujeme aplikaci Malování a přes rutinu Soubor Otevřít načteme nyní uložený obrázek. Obrázek ze složky Kurz Windows Vista. 52

53 Uložme textový soubor z aplikace Poznámkový blok Startujeme aplikaci Poznámkový blok a napíšeme do ní krátký text, který si uložíme opět do složky Kurz Windows Vista. Obr. 121 Text v poznámkovém bloku uložíme pod názvem text_a. Má-li soubor, který je zde načten, již své jméno, budeme ho na dané místo ukládat přes rutinu Soubor- Uložit jako. Cílem uložení je opět naše složka Kurz Windows Vista. Obr. 122 Název textového souboru byl zadán text_a.txt - a byl také zvolen cíl uložení. Je jím Plocha našeho počítače a složka Kurz Windows Vista Obr

54 Podívejme se nyní do složky a ověřme si, že ikony dvou obrázků se liší od ikony textového souboru napsaného v Poznámkovém bloku. Obr. 124 Start a jednoduchý text v aplikaci WordPad Podle obrázku 121 snadno vyhledáme aplikaci WordPad a provedeme její start. Napište si podle obrázku 125 jednoduchý text. Pokuste se podle vlastní fantazie měnit fonty písma v textovém editoru a měnit i velikost a barvu zvoleného písma. Zde doporučuji experimentování uživatele s vytvořeným textem. S pomocí učitele se pokuste uložit takto vytvořený dokument pod názvem text_b do složky Kurz Windows Vista. Obr. 125 Do dohotoveného textu v editoru WordPad vložíme obrázek z aplikace Malování. Text v editoru WordPad je napsán a kurzor necháme blikat na volném místě, které bude zanedlouho horním okrajem obrázku. Načteme si obrázek ze složky Kurz Windows Vista do aplikace Malování. Podle obrázku 126 vyřízneme dle potřeby potřebnou část obrázku. Použijeme rutinu Úpravy - Vybrat vše Obr. 126 Dalším krokem je pokyn ke kopii Úpravy - Kopírovat 54

55 Nyní se přemístíme do rozepsaného textového souboru v editoru WordPad. Připomínám, že kurzor jsme nechali blikat ve volném místě, které nyní v podstatě ukazuje levý horní roh budoucího obrázku. Editor WordPad přijme z aplikce Malování obrázek, který se stane součástí souboru text_b.rtf. To je název, pod kterým jsme soubor v editoru WordPad uložili. Vstupujeme do editoru WordPad: Použijme rutinu - Úpravy Vložit Obrázek je uložen v editoru do míst pod již napsaným textem. Situaci zobrazuje obr Obr. 127 Nyní text obohacený obrázkem uložíme do složky Kurz Windows Vista a výsledek své práce si můžeme prohlédnout, měl by se shodovat s obrázkem 128. Obr. 128 Postranní panel systému Windows Obrázek 128 ukazuje obsah složky Kurz Windows Vista, kde máme uložen obrázek stažený z internetu, obrázek vytvořený v aplikaci Malování, text_a z Poznámkového bloku a text_b doplněný obrázkem získaným z internetu, text_b je sestavený sestavený aplikaci WordPad a uložený ve formátu rtf. V nabídce Příslušenství je mezi aplikací Malování a Poznámkový blok uživateli přístupná možnost zapnutí Postranního panelu, jehož základní možnosti byly popsány v kapitole 8. Obr

56 Příkazový řádek Jedná se o komunikační prostředek, který využívá povelů pomocí nichž byly řízeny počítače pracující pod systémem MS-DOS. Nastartujme aplikaci a černé okno s bílým textem nám krátce připomene strohost uživatelského rozhranní MS-DOS. Povel cd\, který potvrdíme klávesou Enter (každý povel budeme v tomto prostředí potvrzovat Enter) nás přemístí do kořenového adresáře disku C:\. Nyní provedeme jednoduchý experiment, který zde poslouží za ukázku některých možností systému MS-DOS. Zadejme příkaz cd Users a systém nás navede do složky Users. Jakmile jsme navedeni do složky Users zadáme cd Public/Pictures a Příkazový řádek nás umístí do složky s obrázky. Poté si zvolíme vstup do další vnořené složky této právě zkoumané struktury tedy cd Sample Pictures. Zde zvolme příkaz dir, který nám ukáže obsah této složky. Viz obr.130 Obr. 130 Teď stačí napsat název obrázku např. Creek.jpg, název potvrdit opět klávedou Enter a prohlížeč integrovaný v systému Windows nám zvolený obrázek ukáže. Příkazů a možností systému MS-DOS je podstatně více, však tato ukázka nám postačí k orientačnímu seznámení s prostředím, které Příkazový řádek uživateli nabízí. Zkouška funkčnosti sítě. Zjistěte od lektrora IP adresu některého z běžících počítačů ve vaší síti a podle obrázku 131 ji zadejte jako parametr příkazu ping. Po potvrzení klávesou Enter se zobrazí 4 vyslané a 4 přijaté pakety dat, které náš počítač na zvolenou IP adresu vyslal. Obe. 131 Příkazový řádek opustíme příkazem Exit, který potvrdíme Enter. Okno po tomto příkazu zmizí a následuje návrat do světa Windows.. Příslušenství - Připojení ke vzdálené ploše Je-li naše počítačová síť připojena k serveru brány Terminálové služby, umožní nám program Připojení ke vzdálené ploše vstoupit na zvolený počítač v síti přes heslo a název, které serveru brány terminálové služby musíme zadat. Pak můžeme přes internet (například z domu) pracovat s programy nainstalovanými na počítači běžícím na firmě. Obr. 132 Program je plně nainstalován již v základní konfiguraci systému Windows Vista. 56

57 Příslušenství Připojit k síťovému projektoru Z obrázku 133 je patná možnost nabídky připojení k počítači s projektorem a přes něj promítat svou plochu. Předpokladem jsou počítače v síti a běžící diaprojektor. Systém požadovaný počítač s projektorem automaticky vyhledá a uživateli zprostředkuje propojení. Obr. 133 Obr. 134 Další nabídkou Příslušenství je položka Spustit, kterou jsme již popsali na obr. 65. Ověřme si znovu funkčnost této služby a zadejme do příkazového řádku např. povel command, který nám nastartuje MS-DOS okno Příkazového řádku, které opustíme příkazem Exit. (viz obr. 130, 131) Další zdvojenou nabídkou je v Příslušenství dostupné Uvítací centrum, které známe z popisu Ovládacích panelů konkrétně obr. 53, podkapitola o) Ovládací panely - Uvítací centrum. Službu doporučuji znovu otestovat a provést start oddílu Zobrazit podrobnosti o počítači a ve spolupráci s lektorem zhodnotit je technické parametry. Příslušenství Výstřižky Velmi praktická služba, která umožní uživateli kurzorem ohraničit jakýkoli prostor na ploše může jím být text i obrázek a program výstřižky z něj snadno udělá klasický obrázek JPG, GIF nebo PNG, který si uživatel může ponechat pro další použití. Aplikaci doporučuji vyzkoušet na textu i na obrázku, výstřižek uložme do složky Kurz Windows Vista. Obr. 135 Obr

58 Příslušenství - Záznam zvuku Záznam zvuku je možný, máme-li aktivní přívod do zvukové karty například připojený mikrofon. Lze však toutéž cestou provádět záznam z rozhlasového přijímače nebo digitalizovat staré nahrávky z magnetofonu či gramofonu. Obr Průzkumník Windows základní operace se soubory a složkami. Základní operace se soubory a složkami jsou vázány nejen na jejich tvorbu tedy na psaní textů, tabulek, tvorbu obrázků a videí či záznam zvuků. Základní operace se týkají i dovednosti uživatele své soubory uložit, do sebou definované složky, kopírovat, přesunout, či v případě nutnosti smazat. K přesnému vyhledání souboru nebo vybrané skupiny souborů slouží program Průzkumník Windows, který lze v menu Windows Vista vyhledat podle obr. 138 Obr. 138 V této krátké kapitole si předvedeme základní vlastnosti Průzkumníka Windows. Půjde o porozumění tomu, co Průzkumník zobrazuje, poté si předvedeme tvorbu složek a vnořených složek a nakonec se seznámíme s typy manipulací se souborem a složkou. Manipulací rozumíme kopii, přesun a mazání. Manipulovat můžeme s jednotlivými soubory, skupinami souborů nebo se strukturami složek zaplněných soubory. 58

59 Co Průzkumník Windows ukazuje Na pevném disku se nachází data v elektronické podobě. Rozhodně zde žádným mikroskopem nelze spatřit žluté přihrádky složky a pestré ikonky jednotlivých souborů. To je dohodnutá hra, kterou Průzkumník Windows hraje s uživatelem. Model, který nám zde zobrazuje, je dohodnutý způsob, jakým se díváme na pevný disk počítače. Data, která jsou zde uložena mohou být fragmentována na desítkách i stovkách volných míst pevného disku. Přesto Obr. 139 Průzkumník zobrazí přehledné struktury složek a ve složkách uspořádané skupiny souborů. Průzkumník nám poskytuje přehled v uložených datech. Levé okno Průzkumníku si můžeme představit jako mapu zobrazující velkou část celku a pravé okno zobrazuje podrobnosti. Pravé okno zobrazuje obsah toho, na co v levém okně klikneme. Vyhledejme Složku Kurz Windows Vista. V levém okně vyhledáme položku Plocha, na ni klikneme a mezi zobrazenými součástmi Plochy našeho počítače jistě najdeme i složku Kurz Windows Vista. Klikneme-li myší na ikonu jmenované složky, zobrazí se nám situace, kterou znázorňuje obr. 140 Obr. 140 Máme-li Průzkumníka otevřeného podle obr. 140, nechejme rozevřít nabídku Zobrazení a otestujme si možnosti, které nám tvůrci tohoto programu nabízí. Konečnou volbu velikosti ikon ponechejme na položce střední ikony. V pravém okně lze naše soubory řadit podle kriterií viditelných v horní nabídce. 59

60 Pro lepší uspořádání souborů si vytvořme další složky Průzkumník Windows je otevřen tak, aby zobrazoval obsah naší složky Kurz Windows Vista. Nyní si v horní liště nabídek rozevřeme vlevo umístěnou položku Uspořádat a kliknutím na ni se rozevře její nabídka. Odtud si vybereme položku Nová složka a kliknutím ji aktivujeme. V modrém poli nově vytvořené složky je možno ihned napsat vlastní název, který složka podle našeho uvážení má mít. Na obr. 141 byla nová složka nazvána Obrázky. Úkol: Popsaným způsobem vytvořte vedle složky Obrázky i složku Texty. Obr. 141 Klikneme-li na složku Obrázky, povšimněme si, že se složka prestěhuje do levého okna jako složka aktuální a pravé okno nám ukáže její obsah v našem případě je složka prázdná, neboť byla právě vytvořena. Zopakujeme-li nyní postup tvorby složky znovu, vytvoří se nám uvnitř složky Obrázky složka vnořená. Na obr. 143 ponese název Vnořená složka. Obr. 142 Vnořená složka umožňuje další jemné roztřídění souborů tak, jak vyhovuje uživateli. Abychom si procvičili tvorbu složkových struktur, vytvoříme si v otevřené Vnořené složce novou složku Struktury, ve které postupně vytvoříme soustavy složek s názvy Epochy, Egypt, Chordata, Obchodní dům a Galaxie. V dalším textu najdeme jejich stavbu. Obr

61 61 Epochy Čtvrtohory Aluvium Diluvium Třetihory Pliocen Miocen Oligocen Eocen Paleocen Druhohory Křída Trias Jura Prvohory Perm Karbon Devon Silur Ordovik Kambrium Starohory Algonkium Huron Egypt Rané období Štír Narmer Říše Stará říše Meni Střední říše Chufev Menkovre Chafre Nová říše Achnaton Tutanchamon Ramesse Obchodní dům Přízemí Mléko Rohlík Chleba Patro_1 Oděvy Koberce Patro_2 Radio Televizor Chordata_Strunatci Tunicata_Pláštěnci Acrania_Bezlebeční Vertebrata_Obratlovci Cyclostomata_Kruhoústí Chondrichthyes_Paryby Osteichthyes_Ryby Amphibia_Obojžívelníci Reptilia_Plazi Aves_Ptáci Mammalia_Savci

62 Galaxie Umístíme-li si ve složce Slunce Struktury uvedené sestavy, Země máme připraven cíl, do Evropa něhož budeme zanedlouho vkládat soubory, budeme je ČR přesouvat i kopírovat a Praha v konečné fázi mazat. Kampa Přesvědčíme se, že Werich Průzkumník Windows dokáže pracovat i se zaplněnými strukturami plnými dat a opět s nimi provádět již zmíněné operace. V následující kapitole bude popsána kopie jednoho a více souborů. Kopie jednoho souboru Na plnění několika praktických úloh si ozřejmíme základní možnosti aplikace Průzkumník Windows. Složku, kterou jsme si jako uživatelé definovali, jsme zaplnili strukturami podle uvedeného zadání podle obrázku 144. Obr. 144 Nyní provedeme kopii souboru. Ve stromové struktuře v levé části průzkumníka Vyhledejme námi vytvořenou základní složku Kurz Windows Vista. Zde jedním kliknutím myši označme soubor obr_a. Nyní následuje příkaz ke kopii tohoto souboru. Rozevřeme nabídku Uspořádat a vybereme pokyn Kopírovat. Zdánlivě se nic neděje, ale počítač nyní ví, že zvolený soubor se bude kopírovat. Neví však ještě kam. Proto budeme nyní otevírat cílovou složku. Bude jí složka Werich ve struktuře Galaxie. Máme-li otevřenu složku Werich, znovu Klikneme na složku Uspořádat a potvrdíme v rozevřené nabídce položku Vložit. Výslednou situaci po dokončení kopie spatříme na obrázku 146. Obr

63 Vlastní vložení souboru do cílové složky názorně ukazuje obrázek 146. Způsob, který zde byl popsán není přirozeně jedinou cestou ke kopii souboru. Pod vedením lektora doporučuji vyzkoušet také techniky pomocí pravého tlačítka myši klikneme na zdrojový soubor, rozevře se nabídka, v níž myší zvolíme položku kopírovat. Obr. 146 Obr. 147 Obrázek 147 ukazuje myší rozevřenou nabídku ke kopii obrázku. Cílové vložení do složky Werich se bude dít opět pouze klikáním myši. V cílové složce klikmene pravým tlačítkem a a rozveřené nabídce levým potvrdíme položku Vložit. Situace dokončení je znázorněna na obr. 148 na protější straně. 63

64 Vložení souboru do cílové složky pomocí myši. Zde doporučuji za pomocí lektrora odzkoušet i kopii pomocí dvojhmatů CTRL+C nové místo a CTRL+V, případně techniku tažení souboru ze zdrojové složky do složky cílové. Začínajícímu uživateli zde však doporučuji, aby se nejprve naučil jednomu způsobu, ten dokonale zvládl a teprve potom si testoval jiné varianty téže činnosti. Obr. 148 Kopie skupiny souborů Technika kopie byla popsána. Zbývá však uvést že stejný postup lze aplikovat i ve chvíli, máme-li ke kopii označeno i více souborů nebo i smíšenou skupinu souborů a zaplněných či nezaplněných složek. Způsob označení: Otevřeme si zdrojové okno v Průzkumníku, za které budeme v tuto chvíli považovat Složku Kurz Windows Vista viz obrázek 149. Držme trvale klávesu CTRL a klikejme na soubory, které hodláme označit pro budoucí kopii. Jakmile máme skupinu objektů označenu, postupujeme s kopií stejně jak bylo posáno v serii vyobrazení obr.145, 146, 147 a 148. V našem případě zkopírujme vybranou skupinku do složky Texty jak je patrno z obrázku 149. Obr

65 Dokončenou kopii skupiny souborů vidíme na obrázku 150. Povšimněme si levého okna Průzkumníka Windows, kde jsou zdrojová i cílová skupina zřetelně po dokončení kopie viditelné. Obr. 150 Přesun souboru či skupiny objektů z místa A do místa B Z pojmu přesuj je zřejmé, že soubor, případně skupina označených objektů budou touto procedurou ze zdojového místa vymazána a umístěna do cílového místa. Kopie v podstatě soubory množí, zatímco Přesun počet souborů či komplexně označených objektů zachovává a mění toliko jejich umístění. Předvedeme si přesun na praktickém úkolu provedeném uvnitř naší složky Kurz Windows Vista. Soubory obrázků tedy obr_a, Výstřižek a 1495_Nature přesuneme do složky Obrázky. Obr. 151 Levou rukou držme klávesu CRTL a prvou kolikejme na vybrané soubory. Po aktivaci položky Uspořádat se rozevře roletová nabídka Vyjmout. Grafika Windows dá přijetí příkazu najevo 65

66 uživateli tím, že vybrané soubory mírně poblednou budou z tohoto místa vymazány. Dalším krokem je otevření složky Obrázky a opět - jak již bylo předvedeno na obrázku 146 nebo 148 aktivujeme operaci Vložit. Snadno se přesvědčíme. Že vybraná skupina z původního místa zmizela a v cílové složce Obrázky se objevila. Přesun je ve své výsledné podobě názorně zobrazen na obr. 152 a 153. Obr. 152 Obr. 153 S pomocí lektora se pokuste o přesun souborů s pomocí pravého tlačítka myši (návod je zřejmý z obrázků 147 a 148. Na obrázku 147 klikneme na položku Vyjmout a proceduru, kterou je zobrazena na obr. 148 ve vší shodě zopakujeme. Přesun souborů lze samozřejmě provést také pomocí dvojhmatů CTRL+ X nové místo CTRL + V. Také zde bych začínajícímu uživateli doporučil odzkoušení jednoho postupu a teprve po jeho zvládnutí bych doporučoval otestování postupů jiných a následné zvolení toho, který při práci se systémem Windows Vista právě jemu vyhovuje nejlépe. Při přesunu či kopii přepisujeme existující soubor stejného typu Máme-li rozpracovaný dlouhodobý projekt, je zřejmé, že by se náš počítač plnil mnoha soubory stejného obsahu ca různého stupně rozpracovanosti. Kopírujeme-li či přesouváme-li novější verzi libovolného souboru do téhož místa, námi zvoleného archivu pro konečnou verzi práce, systém Windows Vista nás varuje před možným omylem nechtěného přepsání viz obr Chceme-li stávající soubor nahradit, volíme první nabídku Přesunout a nahradit. Obr. 154 Mazání uživatelem zvoleného souboru či složky Poslední ze základních manipulací se sobory a složkami, kterou by měl uživatel počítače spolehlivě ovládat, je dovednost mazání nepotřebných souborů a složek. V této kapitole po sobě postupně uklidíme složku Kurz Windows Vista 66

67 Označení souborů určených ke smazání. Obr. 155 Odezva systému před smazáním vybrané skupiny dat. Data budou po kliknutí na tlačítko ANO odeslána do koše, z něhož se dají vrátit do původního umístění na pevném disku našeho počítače. Zde je vhodné upozornit, že záchrana dat smazaných z výměného média např. flash paměti není možná přes službu obnovení v aplikaci KOŠ. (Záchrana možná je, ale program KOŠ není k této operaci důležitý, jde o odbornou činnost stojící mimo rámec této publikace) Obr. 156 Úkol 1: Vstupte do složky Obrázky a vymažte Její obsah s výjimkou vnořené složky Struktury. Smazané soubory obnovte pomocí aplikace KOŠ. Označ v koši zobrazené soubory, klikni na ně pravým tlačítkem myši a z rozevřené nabídky zvol Obnovit. Objevíte-li v koši takové soubory, které mají být definitivně vymazány, použijte nástroje Vysypat koš viz obr Tím soubory nenávratně odstraníte z vašeho počítače. Obr. 156 Úkol 2: Vstupte na plochu svého PC a vymažte a vymažte složku Kurz Windows Vista 67

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací. 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr.

MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací. 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. MS Office PowerPoint 2007/10 Stručný úvod do tvorby prezentací 2012 Pomocný učební text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 1. Seznámení s programem MS Office PowerPoint 2007/10 Microsoft

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Informatika 7. ročník/02

Informatika 7. ročník/02 Windows IV opakování: soubor, složka, kopírování, přejmenování, přesouvání souboru, složky, průzkumník, jak co otevřít v daném programu, seřadit ikony v nabídce start Informatika Vytvoření zástupce zástupce

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy,

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, Dělení software do skupin: 1. Operační systémy 2. Aplikační programy 3. Programovací jazyky 4. Hry ad1.) OPERAČNÍ

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více