GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál"

Transkript

1 Dálkové ovládání dveří, závor, bran, rolet a garážových vrat. Otevírání a zavírání BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. Dálkové zapínání a vypínání různých zařízení BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál Ver. 1.3, datum vydání: Všechna práva vyhrazena King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. Webové stránky: strana 1/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

2 Obsah 1. Krátký úvod 3 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Obsah standardního balení 4 4. Fyzické rozložení 4 5. Použití a vlastnosti 5 6. Nastavení 5 7. Instalace 9 8. Technická specifikace Důležité upozornění Údržba Záruka kvality 12 Tato příručka slouží jako všeobecný průvodce instalací a obsluhou RTU5015 GSM Gate Opener. Při instalaci a provozu je třeba respektovat pokyny pro ostatní použité výrobky, ze kterých je systém sestaven. Instalace elektrického zařízení musí být provedena podle platných předpisů osobou s patřičnou kvalifikací. Společnost King Pigeon Hi-Tech.Co., Ltd, ani její zaměstnanci a distributoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty či následné škody, které vznikly v souvislosti s touto příručkou. Společnost King Pigeon Hi-Tech.Co., Ltd, ani její zaměstnanci a distributoři nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s inovacemi používaných sítí GSM nebo SIM karet. Verze upgradu: Ver 1.3 Datum: : 1. Doplněna funkce Reset; 2. Doplněn příklad nastavení autorizovaného čísla; 3. Upraveny texty některých textů SMS (odpovědi): Ver 1.2 text SMS odpovědi The door is opening in the/ The door is closing in the Enter the command error, please re-operation Disable Alarm/ Enable Alarm Door Open Retrun SMS/ Door Open Not Retrun SMS Ver 1.3 text SMS odpovědi The relay is ON / The Relay is OFF (relé sepnuto/ relé rozepnuto) Command error, please re send command (chyba příkazu, opakujte příkaz) Alarm Inputs Disabled/ Alarm Inputs Enabled (alarmové vstupy aktivovány/ alarmové vstupy deaktivovány) Relay action return SMS ON / Relay action return SMS OFF (potvrzovací zprávy SMS aktivovány/ potvrzovací zprávy SMS deaktivovány) strana 2/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

3 1. Krátký úvod GSM Gate Opener RTU5015 je velmi jednoduché zařízení, které slouží pro zabezpečené otevírání automatických bran, jejich ovládání, dálkové spínání různých zařízení nebo parkovacích systémů. GSM Gate Opener RTU5015 je možné použít všude tam, kde je třeba provádět dálkové zapínání/vypínání různých systémů, strojů, přístrojů a to prostřednictvím BEZPLATNÉHO volání z vašeho mobilního telefonu. Pouhým zavoláním z autorizovaného telefonního čísla je možné otevírat závory a dveře/vrata/ brány. Po zavolání z autorizovaného telefonního čísla GSM Gate Opener předá signál na provedení pokynu příslušnému zařízení a volání nepřijme. Díky tomu pracuje toto zařízení bez nákladů na volání. Pokud přijde volání z neautorizovaného telefonu, GSM Gate Opener je odmítne a neprovede žádnou akci. Kromě toho je RTU5015 opatřen dvěma digitálními vstupy. Pokud je některý z těchto vstupů aktivován, může jím být spuštěna alarmová siréna nebo světlo. Mezi tím RTU5015 posílá automaticky varovnou textovou zprávu (SMS) majiteli. Jedná se tedy o velice levné a užitečné zařízení pro ochranu vašeho majetku. 2.Bezpečnostní pokyny Bezpečné uvedení do provozu Nepoužívejte GSM Gate Opener tam, kde používání GSM zařízení není povoleno nebo může způsobovat rušení či nebezpečí. Interference Všechny druhy bezdrátových zařízení mohou být příčinou interferencí. Při nesprávném způsobu instalace může tedy docházet ke vzájemnému rušení mezi GSM Gate Openerem a jinými bezdrátovými zařízeními. Nepoužívejte u čerpací stanice Nepoužívejte GSM Gate Opener v blízkosti čerpacích stanic. V blízkosti hořlavin GSM Gate Opener neinstalujte. Neinstalujte přístroj v blízkosti nebo v zónách s nebezpečím výbuchu V uvedených prostorech respektujte platné bezpečnostní předpisy. Nikdy přístroj v takovýchto prostorech nepoužívejte. Správný způsob instalace Přístroj instalujte na vhodném místě viz příslušnou dokumentaci. Dbejte na to, aby nebyl umístěn mimo dosah telefonního signálu nebo aby tento signál nebyl zastíněn například nějakým krytem. Údržba a opravy Údržba a opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanou osobou. strana 3/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

4 3. Obsah standardního balení 1x řídicí jednotka, 1x GSM ANTÉNA, 1x Uživatelský manuál (CD), 1x konektor, 1x AC/DC adaptér. Volitelné příslušenství (senzory připojované kabelem): Pohybové čidlo PIR, čidlo rozbití okna, magnetické čidlo pro okna, teplotní čidlo, infračervená závora, vibrační čidlo, siréna. 4. Fyzické rozložení 4.1 Řídicí jednotka Interface Relay GSM Power O1 + O1 - Stav relé při příchozím volání relé sepne a rozsvítí se indikátor LED Relay. Pokud dojde k vybavení některého senzoru, indikátor LED se rozsvítí. Při vložení karty SIM do příslušného slotu bliká tato LED červeně každou ½ sekundy. Pokud registrace GSM sítě proběhla úspěšně, bliká tato LED žlutě každou ½ sekundy. Při příchozím volání a sepnutí relé bliká tato LED žlutě a červeně každou ½ sekundy. Indikace externího napájení 12VDC. Výstup 1+, kontakt relé 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení (zámek, spinač...) Výstup 1 -, kontakt relé 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení (zámek, spinač...) strana 4/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

5 Siren+ NA 12VDC Kladná svorka pro připojení sirény. Pokud je třeba, aby siréna začala houkat v okamžiku vybavení čidla, propojte tuto svorku se svorkou 12VDC. Propojení na svorku NA, když dojde k vybavení čidla, siréna houká po dobu 90s. Napájení některých druhů senzorů12vdc (viz schéma zapojení). Společná záporná svorka pro připojení sirény a dvoudrátových čidel. IN1+ IN2+ Digitální vstup 1+ (kladná svorka pro připojení prvního čidla). Digitální vstup 2+ (kladná svorka pro připojení druhého čidla). +12VDC Vstup externího napájení 12VDC/1A. 5. Použití a vlastnosti 1. Nulové náklady na volání. GSM Gate Opener odmítne příchozí volání z autorizovaného telefonního čísla a potom provede sepnutí/rozepnutí výstupu. 2. Široké možnosti využití (brány, závory, garážová vrata, klapky, okenice a přístupové dveře nebo stroje); 3. Bezpečnost pro identifikaci volajícího se využívá jeho ID, neznámý volající je ignorován; 4. Zařízení je možno ovládat odkudkoli (vzdálenost není omezena); 5. Uživatelé mohou být přidáni/odebráni pomocí textového příkazu SMS; 6. Uživatelé nepotřebují žádný specielní dálkový ovladač; 7. V přístroji lze nakonfigurovat až 64 autorizovaných telefonních čísel; 8. Dva digitální vstupy pro dveřní čidla, čidla pohybu nebo jiné k ochraně vašeho majetku. Pokud dojde k vybavení některého z čidel, přístroj vyšle varovnou SMS zprávu a okamžitě spustí sirénu; 9. Jeden releový výstup 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení; 10. Po dokončení akce releový výstup zašle potvrzovací textovou zprávu SMS majiteli. Tato funkce je editovatelná uživatelem; 11. Využití sítě GSM vhodné pro širokou škálu aplikací. strana 5/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

6 6. Nastavení Poznámka: Dříve než můžete začít s nastavováním a ovládáním zařízení, je třeba mít SIM kartu, která nevyžaduje PIN kód. V případě potřeby je možné PIN kód deaktivovat v mobilním telefonu GSM (řiďte se instrukcemi pro tento mobilní telefon). 1. Defaultní heslo je Všechna nastavení se provádějí prostřednictvím textového příkazu SMS. Příkazy napište ve vašem telefonu a odešlete je jako SMS do jednotky RTU Programování GSM Gate Openeru se provádí prostřednictvím textového příkazu SMS. Jedná se velice bezpečný způsob přístupu do systému, zaprvé je malá pravděpodobnost, že někdo zná telefonní číslo SIM karty jednotky, zadruhé je systém zabezpečen heslem. 4. Mějte na paměti, že se stav reléového výstupu s každým příchozím hovorem (z autorizovaného telefonu) změní (přepne). 5. Funkce obou vstupů jednotky je stejná. Oba vstupy přecházejí do režimu armed (střeženo) po 10 minutách od posledního zavolání. 6. Mějte na paměti, že se příkazy zadávají VELKÝMI PÍSMENY (PWD, ne pwd). Do textu příkazů nepřidávejte žádné znaky ani mezery. 7. Text heslo v příkazech nahraďte vždy vaším čtyřmístným číselným heslem. Velká písmena PWD jsou částí příkazu a ničím je nenahrazujte zadávejte přímo zkratku PWD. 8. Pokud používáte toto zařízení pro otevírání brány, stačí vám pouze provést změnu defaultního hesla a nastavit autorizovaná telefonní čísla. 9. Někteří GSM operátoři používají odlišné kódování SMS; jednotka potom nemůže doručit potvrzovací textovou zprávu SMS. V takovém případě zkuste problém řešit zadáním mezinárodní předvolby před telefonní číslo. strana 6/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

7 Příklad: Mezinárodní předvolba pro Českou Republiku je Číslo mobilního telefonu uživatele je a je přiřazeno jako číslo pro zasílání alarmových SMS zpráv. Číslo SIM karty zařízení je Problém č.1: Nastal alarm, ale uživatel nedostal alarmovou zprávu SMS. Řešení: Telefonní číslo uživatele pro příjem alarmových SMS zadejte i s mezinárodní předvolbou místo Problém č.2: Uživatel může na telefonu přijímat alarmové SMS zprávy z jednotky, ale jednotka nepřijímá příkazy z telefonu uživatele. Řešení: Při volání a zasílání SMS příkazů na telefonní číslo SIM karty jednotky zadávejte toto číslo v mezinárodním formátu (i s předvolbou), místo Pro budoucí použití si udělejte seznam autorizovaných čísel. 11. Pokud chcete provést reset jednotky RTU5015 do továrního nastavení, pošlete do 3 minut po jejím zapnutí příkaz RESET (sms na číslo SIM karty zařízení s textem RESET )(LED GSM musí svítit ČERVENĚ, pokud svítí ZELENĚ, nemůže tento příkaz přijmout) 12. Pokud je příkaz zadán nesprávně, jednotka RTU5015 vrátí odpověď: Command error, please re send command (chyba příkazu, opakujte příkaz). Zkontrolujte správnost zadávaného příkazu, popř. přidejte před telefonní číslo mezinárodní předvolbu. Zkontrolujte také, jestli jsou zadané znaky ZNAKY ANGLICKÉ KLÁVESNICE se zapnutým CAPS LOCK. 13. Pro GSM Gate Opener se používají následující textové SMS příkazy: 6.1 Nastavení nového hesla (Setup New Password) heslo#pwdnovéheslo#pwdnovéheslo# Pokud nastavení hesla proběhlo úspěšně, jednotka vrátí zprávu: Password modified OK (modifikace hesla OK). Příklad: Původní heslo je 1234 a chcete je změnit na Pošlete tedy následující příkaz: 1234#PWD6666#PWD6666#. 6.2 Nastavení autorizovaného čísla (Setup Authorized numer) heslo#telauthorizované číslo#sériové číslo# Příklad: pokud chcete nastavit číslo jako číslo prvního uživatele a heslo je 1234, potom pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL #01#. Poznámka: 1. Autorizované číslo je číslo, ze kterého lze jednotku RTU5015 volat a otevřít. 2. Doporučuje se, aby pod pozicemi (sériovými čísly) 01 a 02 byla uložena čísla mobilních telefonů, protože alarmy jsou posílány pouze na tyto pozice. 3. Sériovým číslem je myšleno číslo pozice, pod kterou je uloženo autorizované číslo do paměti přístroje (01~64). strana 7/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

8 6.3 Dotaz na sérové číslo autorizovaného čísla (Inquiry the Serial Number s Authorized numer) heslo#telsériové číslo? Příklad: Pokud chcete znát autorizovaná číslo na pozici 2 a heslo je 1234, pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL02?. 6.4 Odstranění autorizovaného čísla (Remove the Authorized Numer) heslo#tel# TELsériové číslo # (číslo je možné také přepsat jiným číslem, které chcete autorizovat). Příklad: Pokud chcete odstranit autorizované číslo na pozici 12 a heslo je 1234, pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL#12#. 6.5 Deaktivace digitálních vstupů (Disable the digital inputs) tovární nastavení heslo#da# Poznámka: Pokud chcete digitální vstupy používat, musíte je nejprve aktivovat. 6.6 Aktivace digitálních vstupů (Enable the digital inputs) heslo#ea# Poznámka: Jakmile aktivujete funkci digitálních vstupů, čidla po 10 minutách od posledního volání přejdou do režimu armed (střeženo). Pokud po těchto 10 minutách dojde k vybavení některého z čidel, spustí se alarmová siréna (pokud je připojena) nebo výstražné světlo (pokud je připojeno) a jednotka okamžitě posílá textovou zprávu SMS na autorizovaná čísla uložená na pozici 01 a 02. Tato funkce je velice vhodná pro zabezpečení různých objektů po síti GSM. 6.7 Dotaz na nastavení alarmové funkce (Inquiry Alarm Setting) heslo#al? Odezva: Alarm Inputs Disabled (alarmové vstupy deaktivovány) nebo Alarm Inputs Enabled (alarmové vstupy aktivovány). 6.8 Povolení pro všechny volající (Setup allow all calling in numbers can access it) heslo#aa# Poznámka: Tento příkaz povoluje, aby kdokoli, kdo volá na číslo SIM jednotky měl k této jednotce přístup. Pozor! Zadáním tohoto příkazu získávají všichni volající možnost volného přístupu do jednotky. strana 8/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

9 6.9 Přístup do jednotky pouze pro autorizovaná čísla (Setup only authorized number can access it) tovární nastavení heslo#au# Poznámka: Tímto příkazem se povoluje přístup do jednotky RTU5015 pouze osobám volajícím z čísla, které je na seznamu autorizovaných čísel. Jedná se o nejčastější variantu nastavení jednotky. Dotaz na toto nastavení: heslo#ac?# Odezva: Allow all numbers can access it (přístup do jednotky pro všechna čísla) Allow User Number can access it only (přístup do jednotky pouze pro čísla ze seznamu autorizovaných) Nastavení času sepnutí relé (Setup the relay close time) heslo#gotčas# Poznámka: Čas musí být v rozsahu 0~9,5 sekundy. Tento příkaz je vhodný tam, kde je třeba, aby byl kontakt relé sepnutý po delší dobu. Defaultní čas je 0,5 sekundy. Změnu nastavení je možno provést příkazem GOT. Doba sepnutí relé odpovídá polovině zadané číselné hodnoty (např.: pokud zadáte příkaz heslo#got19#, bude relé sepnuto19/2=9,5 sekundy). Pro kontrolu nastavení použijte příkaz heslo#got?, jednotka vrátí aktuální hodnotu nastavení. Pokud má být relé sepnuto až do příštího zavolání, nastavte čas na hodnotu 00. Formát příkazu je: heslo#got00#. Tomto případě mají do jednotky přístup pouze autorizovaná čísla na 1, 2 a 3. pozici. Jiná autorizovaná čísla do jednotky přístup mít nebudou. Tato funkce se často využívá při ovládání elektrických zařízení tam, kde ke třeba provádět jejich zapínání a vypínání na delší dobu Modifikace typu digitálního vstupu (Modify the digital input type) heslo#keync# Pokud potřebujete k jednotce připojit čidlo typu NC, potom je třeba nastavit příslušný vstup jednotky jako typ NC. Poznámka: Jestliže máte některý digitální vstup jednotky nastaven jako typ NC, pak, pokud k tomuto vstupu není připojeno žádné čidlo, musí být tento vstup zkratován. Jinak bude jednotka na tomto vstupu vyhodnocovat alarmový stav. Příklad: Pokud využíváte pouze vstup č.2, potom musíte vstup č.1 zkratovat proti zemi (svorka GND) jakoby zde byl připojen sepnutý kontakt (typ NC). heslo#keyno# Toto nastavení použijte, pokud potřebujete k jednotce připojit čidlo typu NO. V továrním nastavení jsou oba digitální vstupy jednotky typu NO. strana 9/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

10 6.12 Kontrola kvality signálu GSM (Check GSM signal quality) heslo#csq? Příkazem je možné ověřit kvalitu GSM signálu, který GSM Gate Opener přijímá. Po odeslání příkazu vám přijde textová zpráva SMS s naměřenou kvalitou signálu v rozsahu 0-32 (při hodnotě 0 však s největší pravděpodobností SMS nepřijde). Pro spolehlivou funkci jednotky je třeba, aby byla kvalita signálu vyšší než V případě nedostatečné kvality, je možné k jednotce doplnit externí GSM anténu nebo použít SIM kartu od jiného operátora, který má v dané oblasti lepší pokrytí signálem Aktivace potvrzovacích SMS při spínání/rozpínání relé (Enable return SMS confirmation when Relay action) heslo#r# Poznámka: Pokud je tato funkce aktivována (povolena), potom při sepnutí/rozepnutí relé, jednotka pošle potvrzovací SMS uživateli. Potvrzovací SMS je: The relay is ON nebo The Relay is OFF. Tuto SMS je možné deaktivovat příkazem: heslo#n#. Defaultní nastavení je bez potvrzovacích SMS. Funkce potvrzovacích SMS je velmi užitečná při dálkovém ovládání různých zařízení. Pro kontrolu tohoto nastavení použijte příkaz: heslo#m? odpověď je: Relay action return SMS ON nebo Relay action return SMS OFF Úprava nastavení alarmových SMS o změně stavu vstupů (Modify the Alarm SMS message when inputs triggered) Uživatel může upravit text SMS zpráv o stavu digitálních vstupů následujícím příkazem (délka textu SMS zprávy může být maximálně 30 znaků). Pokud je čidlo aktivováno, je zaslána SMS na telefonní číslo uložené v pozici 1 a v pozici 2. Defaultní nastavení alarmové zprávy je: Door Open Alarm! heslo##text1xxxxxxxxxxxxx# Výše uvedený příkaz slouží k editaci textové SMS pro vstup č.1. heslo##text2xxxxxxxxxxxxx# Výše uvedený příkaz slouží k editaci textové SMS pro vstup č.2. Příklad pro úpravu alarmové SMS pro vstup č.1 (zpráva má informovat o otevření Levého okna, heslo je 1234): Pro nastavení zprávy pošlete následující příkaz 1234##TEXT1Alarm-Levé okno!# Poznámka: 1. Tento příkaz obsahuje dva ##; 2. Křížky xxxxxxxx v příkazu značí text vlastní zprávy (v našem případě Alarm-Levé okno! ) 3. TEXT1 je částí příkazu pro nastavení zasílání zpráv o stavu vstupu č.1 4. TEXT2 je částí příkazu pro nastavení zasílání zpráv o stavu vstupu č.2 strana 10/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

11 7. Instalace Pro instalaci si připravte řídicí jednotku, potřebné senzory (čidla), sirénu, kartu SIM a přívod napájení. Ujistěte se, že je v místě instalace dostatečná úroveň signálu GSM. 7.1 Vložení karty SIM do řídicí jednotky Na zadní straně řídicí jednotky je slot pro kartu GSM SIM. 7.2 Příklad připojení el. zámku, sirény, třívodičového čidla a dvouvodičového čidla k řídicí jednotce: strana 11/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

12 7.3 Příklad připojení elektromotoru, sirény, třívodičového čidla a dvouvodičového čidla k řídicí jednotce: 7.4 Instalace jednotlivých prvků systému Systém by měl být instalován na místě s dostatečně silným signálem GSM, mimo dosah osob bez elektrotechnické kvalifikace. 8. Technická specifikace Jmenovité napětí: 12VDC/ 1 A Rozsah provozních teplot: -10 ~+60 Teplota při skladování: -20 ~+60 Relativní vlhkost: 10-90%, bez kondenzace Pracovní frekvence: 900/1800MHz Komunikační protokol: GSM PHASE 2/2+ (včetně datových služeb) Počet střežených zón: 2 Jmenovité napětí reléového výstupu: 240VAC/ 3A Čistá hmotnost: 0,50kg strana 12/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

13 9. Důležité upozornění 1) Před instalací a nastavením řídicí jednotky si důkladně prostudujte tento Uživatelský manuál. 2) Systém instalujte na chráněném a skrytém místě. 3) Zabraňte vniknutí vody do řídicí jednotky. 4) Systém připojte k napájecímu napětí podle platných bezpečnostních předpisů. 10. Údržba 1) V případě poruchy kontaktujte výrobce nebo svého dodavatele. 2) Pokud funguje dálkové ovládání, ale jednotka neposílá textové zprávy SMS, vypněte na jednu minutu její napájení a potom je znovu zapněte. Po uplynutí další minuty systém znovu otestujte nebo zkontrolujte správnost nastavení parametrů jednotky. Také zkontrolujte sílu signálu v okolí antény řídicí jednotky. 3) Pokud řídicí jednotka pracuje správně a je správně nastavena a přesto neposílá SMS textové zprávy, zkuste její funkci se SIM kartou jiného operátora. 4) Pokud se ani potom nepodaří funkci zprovoznit, kontaktujte výrobce nebo svého dodavatele. 11. Záruka kvality 1) Záruka na kvalitu výrobku je platná dva roky od jeho nákupu a vztahuje se na případné vady materiálu, zpracování a jeho správnou funkci. 2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou instalací a použitím. Výrobce neručí za škody, které vznikly nesprávným použitím systému nebo jeho neodbornými opravami či úpravami. strana 13/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

GSM modul EXE 64/999. GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů

GSM modul EXE 64/999. GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů GSM modul EXE 64/999 GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů Autorizovaný prodejce 1. Úvodní informace Toto zařízení se nejčastěji používá

Více

GSM modul EXE 64/999. www.kovopolotovary.cz

GSM modul EXE 64/999. www.kovopolotovary.cz GSM modul EXE 64/999 GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů Autorizovaný prodejce 1. Úvodní informace Toto zařízení se nejčastěji používá

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

Přečtěte si pozorně návod k použití.

Přečtěte si pozorně návod k použití. GSM Terminál GESOM RTU 5015 pro ovládání bran je snadno použitelné zařízení určené k ovládání motorem poháněných bran,elektrických zámků, parkovacích systémů a dalších zařízení. Terminál lze využít pro

Více

I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3. III. Nejčastější problémy a jejich řešení 9 III. Přílohy 10

I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3. III. Nejčastější problémy a jejich řešení 9 III. Přílohy 10 Obsah I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3 1. Umístění vozidlové jednotky 3 2. Připojení kabelového svazku 4 2.1 Vstup ZAPALOVÁNÍ 6 2.2 Vstup INPUT ALARM 6 2.3 Výstup (přepínací relé) 6 3. Montáž

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Návod k použití Hlavní výhody produktu: Snadná montáž na autobaterii Jednoduché ovládání Výborný poměr výkon x cena www.spyshops.cz Stránka 1 1.

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Ares 10/12 První spuštění

Ares 10/12 První spuštění Ares 10/12 První spuštění Popis konektorů a zapojení Popis LED Alarm (červená) signalizace alarmového stavu, je-li některý senzor mimo povolený rozsah nebo je-li ve stavu alarm některý ze vstupů (2 Digital

Více

GSM mms alarm SW-8388x

GSM mms alarm SW-8388x GSM mms alarm SW-8388x Technické parametry: GSM frekvence: 850,900,1800,1900 MHz Maximální proud: 500-800mA AV výstupní impedance: 75ohm AV výstupní napětí: 1V š-š TV režim: PAL/NTSC Vnitřní kamera: SONY

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm. GSM GUARD v.2.0. Uživatelská příručka

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm. GSM GUARD v.2.0. Uživatelská příručka Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD v.2.0 Uživatelská příručka Verze 2.1 24.2.2009 OBSAH Základní popis... 2 Obsah balení... 2 Volitelné příslušenství... 2 Popis zařízení... 3 Funkce a vlastnosti...

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 Základní informace: GSM SMS alarm GSM500 je bezpečnostní sytém určený pro ochranu objektů. GSM500 Je určen pro objekty s nízkými riziky, jako

Více

Domácí GSM poplachový systém GSM - 02

Domácí GSM poplachový systém GSM - 02 Domácí GSM poplachový systém GSM - 02 Instalace a uživatelská příručka Krátký úvod: GSM 900/1800 pásma,můžou být použity ve vetšině části světa. Plně duplexní (obousměrná) komunikace s ústřednou (Volitelné)

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Citlivý mikrofon Rozsáhlé možnosti vzdáleného nastavení U verze do auta adaptér k přímému napojení na autobaterii www.spionazni-technika.cz

Více

EntryProx Návod k použití

EntryProx Návod k použití EntryProx Návod k použití Uchovejte seznam uživatelů na bezpečném místě! Pro vytvoření seznamu můžete použít přiloženou šablonu.. Neprogramujte žádného uživatele na pozici 1 ( User Location 1), ta slouží

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

GSM alarm Návod k použití

GSM alarm Návod k použití GSM alarm Návod k použití 1. Základní jednotka Základní jednotka musí bát umístěna ve středu střeženého prostoru, tak aby mohla přijímat signál ze všech čidel v dostatečné kvalitě. Jednotku instalujte

Více

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní

GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní GPS lokátor do auta - výdrž 100 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž - až 200 hodin Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání

Více

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A Přehled GSM inteligentní alarm má všechny funkce tradičního telefonního systému plus navíc využívá výhod GSM sítě a SMS pro pohodlnější, výkonnější a spolehlivější

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE 1 CALL ME - manuál základní informace / instalace ZÁKLADNÍ INFORMACE Call Me je zařízení pro sledování motocyklu, které využívá technologii GPS pro určení jeho polohy a GSM síť pro komunikaci s vaším mobilním

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

MK3x3 programovatelné relé

MK3x3 programovatelné relé MK3x3 programovatelné relé 1. Základní vlastnosti 1. tři reléové výstupy do zatížení 1A (každé relé má 2 přepínací kontakty, využity jsou jen spínací) 2. jeden galvanicky oddělený vstup s možností aktivovat

Více

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití

GSM komunikátor s otřesovým spínačem. GShake. Návod k použití GSM komunikátor s otřesovým spínačem GShake Návod k použití ELEDUS s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. Obsah Bezpečnostní upozornění 4 5 1 Bezpečnostní upozornění... 5 2 Obsah balení... 6 3 O zařízení...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

GSM Komunikační zařízení. GComun. Návod k použití

GSM Komunikační zařízení. GComun. Návod k použití GSM Komunikační zařízení GComun Návod k použití ELEDUS s.r.o. 2014 Všechna práva vyhrazena. Obsah Bezpečnostní upozornění 4 5 1 Bezpečnostní upozornění... 5 2 Obsah balení... 6 3 O zařízení... 7 4 Funkce

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

Popis a funkce čtečky otisku prstu

Popis a funkce čtečky otisku prstu Popis a funkce čtečky otisku prstu Čtečka používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích systémů které využívaí časové nebo bistabilní kontakty. Programování se provádí

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Bezpečnostní poplašný systém S110 T515. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém S110 T515. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém S110 T515 Návod k použití Obsah 1. Stručný úvod------------------------------------------2 2. Bezpečnostní pokyny------------------------------2 3. Standardní příslušenství

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je

Více

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka Verze dokument: v1.5. CZ Pozor! Specifikace se mohou změnit bez upozornění. 1 / 5 Popis přístroje SA-REOP-Basic GSM komunikátor s 2 vstupy, který může

Více

Řada Air Část D: přijímací jednotka ACrM5e (rmh)

Řada Air Část D: přijímací jednotka ACrM5e (rmh) Řada Air Část D: přijímací jednotka ACrM5e (rmh) AUTEC _ LIRMHE00-00 / Řada Air / ACrMH5e přijímací jednotka / Návod Stránka 1 z 8 Obsah 1 Popis... 3 2 Technické údaje... 4 3 Formulář technických údajů...

Více

Popis kontaktů svorkovnice CN2:

Popis kontaktů svorkovnice CN2: Řídící jednotka MC1 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání Technická data: - Napájení: 230

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V WiFi spínač ovládaný telefonem Sonoff Pasiv 12V WiFi modul Sonoff Pasiv 12V je určen k ovládání externích spotřebičů vzdáleně přes internet. Využívá Cloud systému pro jednoduché připojení do WiFi sítě

Více

Copyright 2012 Shenzhen Sky Microwave Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2012 Shenzhen Sky Microwave Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm CAT 3D Instalační a uživatelský manuál Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3 Specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární) nastavení...4 2. Instalace...5

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

PGM-03C. Economy ( C = Controller ) www.gsm-moduly.cz. GSM klíč & dálkové ovládání. Montážní a uživatelská příručka

PGM-03C. Economy ( C = Controller ) www.gsm-moduly.cz. GSM klíč & dálkové ovládání. Montážní a uživatelská příručka PGM-03C Economy ( C = Controller ) GSM klíč & dálkové ovládání Montážní a uživatelská příručka www.gsm-moduly.cz 1 GSM dálkové ovládání PGM-03C Eco Montážní manuál v.3-1.10.2011 pro verzi fw. 1.2 Zařízení

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

GPS lokátor s výdrží 400 dní

GPS lokátor s výdrží 400 dní GPS lokátor s výdrží 400 dní Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Vysoká výdrž Kvalitní zpracování Online mapový podklad www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Ovládání přístroje Nejprve nabijte

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

Uživatelská příručka pro SMS Alert

Uživatelská příručka pro SMS Alert Uživatelská příručka pro SMS Alert Stránka 1 z 10 Stránka 2 z 10 Stránka 3 z 10 1. Použití Přístroj funguje v síti GSM s externím napájením a záložními bateriemi. Zařízení odesílá SMS zprávy a volá na

Více

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 GSM SMS ALARM GSM500 / S120 strana Základní informace 3 Význam LED kontrolek 3 Význam zobrazených ikon na LCD 3 SMS příkazy pro vzdálené ovládání

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

GSM brána s alarmem GateIO

GSM brána s alarmem GateIO GSM brána s vestavěným alarmem je určena k přenosu informace z hlídaného objektu a zpět. Dovoluje připojit dva detektory a dvě ovládaná zařízení. Lze využít obousměrnou hlasovou komunikaci. Záruční a pozáruční

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL Instalační návod 2 Instalační schéma 1 Instalační návod CAR Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka CAR Locator by měla být nainstalována dovnitř Vašeho

Více

GPS lokátor TK- 104. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání

GPS lokátor TK- 104. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání U GPS lokátor TK- 104 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Možnost připojení na auto baterii Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Shrnutí Přístroj pracuje na sítích

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

Příručka k zařízení Sebury K3-3

Příručka k zařízení Sebury K3-3 Příručka k zařízení Sebury K3-3 Určeno k odborné montáži. Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit. Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Specifikace... 2 2 Instalace - schéma...

Více

Digitální bezdrátový GSM alarm. Návod k použití SA-GSM. Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte

Digitální bezdrátový GSM alarm. Návod k použití SA-GSM. Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte Digitální bezdrátový GSM alarm CZ Návod k použití SA-GSM Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte 1 následující informace! Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02-

GD-02- 1. -02-DIN. JABLOTRON ALARMS a.s. -02- -02- s í. í i eko -02- -02-02- GD-02- -02- -02- s í - í i eko -02- -02-02- 1. -02-DIN D-02-DIN nabízí provozu: OVLÁDÁNÍ, aktivuje / deaktivuje výstup s pulzu (1 s 24 Podrobnosti v kapitole 5 SLEDOVÁNÍ STAVU, pomocí vstupu sleduje stav

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000

INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 INSTALAČNÍ MANUÁL DIGITÁLNÍ SYSTÉM DF6000 *CA7102 DIGITÁLNÍ PŘEVADĚČ CD6130 Slouží pro digitální kódování vyzváněcího impulzu ze zvonkových tlačítek. Technický popis: Napájení: 15Vdc Provozní proud: 350mA

Více

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0 SC24000 Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře Instalační manuál Verze 1.0 Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové, Česká republika tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více