GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál"

Transkript

1 Dálkové ovládání dveří, závor, bran, rolet a garážových vrat. Otevírání a zavírání BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. Dálkové zapínání a vypínání různých zařízení BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál Ver. 1.3, datum vydání: Všechna práva vyhrazena King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. Webové stránky: strana 1/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

2 Obsah 1. Krátký úvod 3 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Obsah standardního balení 4 4. Fyzické rozložení 4 5. Použití a vlastnosti 5 6. Nastavení 5 7. Instalace 9 8. Technická specifikace Důležité upozornění Údržba Záruka kvality 12 Tato příručka slouží jako všeobecný průvodce instalací a obsluhou RTU5015 GSM Gate Opener. Při instalaci a provozu je třeba respektovat pokyny pro ostatní použité výrobky, ze kterých je systém sestaven. Instalace elektrického zařízení musí být provedena podle platných předpisů osobou s patřičnou kvalifikací. Společnost King Pigeon Hi-Tech.Co., Ltd, ani její zaměstnanci a distributoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty či následné škody, které vznikly v souvislosti s touto příručkou. Společnost King Pigeon Hi-Tech.Co., Ltd, ani její zaměstnanci a distributoři nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s inovacemi používaných sítí GSM nebo SIM karet. Verze upgradu: Ver 1.3 Datum: : 1. Doplněna funkce Reset; 2. Doplněn příklad nastavení autorizovaného čísla; 3. Upraveny texty některých textů SMS (odpovědi): Ver 1.2 text SMS odpovědi The door is opening in the/ The door is closing in the Enter the command error, please re-operation Disable Alarm/ Enable Alarm Door Open Retrun SMS/ Door Open Not Retrun SMS Ver 1.3 text SMS odpovědi The relay is ON / The Relay is OFF (relé sepnuto/ relé rozepnuto) Command error, please re send command (chyba příkazu, opakujte příkaz) Alarm Inputs Disabled/ Alarm Inputs Enabled (alarmové vstupy aktivovány/ alarmové vstupy deaktivovány) Relay action return SMS ON / Relay action return SMS OFF (potvrzovací zprávy SMS aktivovány/ potvrzovací zprávy SMS deaktivovány) strana 2/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

3 1. Krátký úvod GSM Gate Opener RTU5015 je velmi jednoduché zařízení, které slouží pro zabezpečené otevírání automatických bran, jejich ovládání, dálkové spínání různých zařízení nebo parkovacích systémů. GSM Gate Opener RTU5015 je možné použít všude tam, kde je třeba provádět dálkové zapínání/vypínání různých systémů, strojů, přístrojů a to prostřednictvím BEZPLATNÉHO volání z vašeho mobilního telefonu. Pouhým zavoláním z autorizovaného telefonního čísla je možné otevírat závory a dveře/vrata/ brány. Po zavolání z autorizovaného telefonního čísla GSM Gate Opener předá signál na provedení pokynu příslušnému zařízení a volání nepřijme. Díky tomu pracuje toto zařízení bez nákladů na volání. Pokud přijde volání z neautorizovaného telefonu, GSM Gate Opener je odmítne a neprovede žádnou akci. Kromě toho je RTU5015 opatřen dvěma digitálními vstupy. Pokud je některý z těchto vstupů aktivován, může jím být spuštěna alarmová siréna nebo světlo. Mezi tím RTU5015 posílá automaticky varovnou textovou zprávu (SMS) majiteli. Jedná se tedy o velice levné a užitečné zařízení pro ochranu vašeho majetku. 2.Bezpečnostní pokyny Bezpečné uvedení do provozu Nepoužívejte GSM Gate Opener tam, kde používání GSM zařízení není povoleno nebo může způsobovat rušení či nebezpečí. Interference Všechny druhy bezdrátových zařízení mohou být příčinou interferencí. Při nesprávném způsobu instalace může tedy docházet ke vzájemnému rušení mezi GSM Gate Openerem a jinými bezdrátovými zařízeními. Nepoužívejte u čerpací stanice Nepoužívejte GSM Gate Opener v blízkosti čerpacích stanic. V blízkosti hořlavin GSM Gate Opener neinstalujte. Neinstalujte přístroj v blízkosti nebo v zónách s nebezpečím výbuchu V uvedených prostorech respektujte platné bezpečnostní předpisy. Nikdy přístroj v takovýchto prostorech nepoužívejte. Správný způsob instalace Přístroj instalujte na vhodném místě viz příslušnou dokumentaci. Dbejte na to, aby nebyl umístěn mimo dosah telefonního signálu nebo aby tento signál nebyl zastíněn například nějakým krytem. Údržba a opravy Údržba a opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanou osobou. strana 3/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

4 3. Obsah standardního balení 1x řídicí jednotka, 1x GSM ANTÉNA, 1x Uživatelský manuál (CD), 1x konektor, 1x AC/DC adaptér. Volitelné příslušenství (senzory připojované kabelem): Pohybové čidlo PIR, čidlo rozbití okna, magnetické čidlo pro okna, teplotní čidlo, infračervená závora, vibrační čidlo, siréna. 4. Fyzické rozložení 4.1 Řídicí jednotka Interface Relay GSM Power O1 + O1 - Stav relé při příchozím volání relé sepne a rozsvítí se indikátor LED Relay. Pokud dojde k vybavení některého senzoru, indikátor LED se rozsvítí. Při vložení karty SIM do příslušného slotu bliká tato LED červeně každou ½ sekundy. Pokud registrace GSM sítě proběhla úspěšně, bliká tato LED žlutě každou ½ sekundy. Při příchozím volání a sepnutí relé bliká tato LED žlutě a červeně každou ½ sekundy. Indikace externího napájení 12VDC. Výstup 1+, kontakt relé 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení (zámek, spinač...) Výstup 1 -, kontakt relé 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení (zámek, spinač...) strana 4/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

5 Siren+ NA 12VDC Kladná svorka pro připojení sirény. Pokud je třeba, aby siréna začala houkat v okamžiku vybavení čidla, propojte tuto svorku se svorkou 12VDC. Propojení na svorku NA, když dojde k vybavení čidla, siréna houká po dobu 90s. Napájení některých druhů senzorů12vdc (viz schéma zapojení). Společná záporná svorka pro připojení sirény a dvoudrátových čidel. IN1+ IN2+ Digitální vstup 1+ (kladná svorka pro připojení prvního čidla). Digitální vstup 2+ (kladná svorka pro připojení druhého čidla). +12VDC Vstup externího napájení 12VDC/1A. 5. Použití a vlastnosti 1. Nulové náklady na volání. GSM Gate Opener odmítne příchozí volání z autorizovaného telefonního čísla a potom provede sepnutí/rozepnutí výstupu. 2. Široké možnosti využití (brány, závory, garážová vrata, klapky, okenice a přístupové dveře nebo stroje); 3. Bezpečnost pro identifikaci volajícího se využívá jeho ID, neznámý volající je ignorován; 4. Zařízení je možno ovládat odkudkoli (vzdálenost není omezena); 5. Uživatelé mohou být přidáni/odebráni pomocí textového příkazu SMS; 6. Uživatelé nepotřebují žádný specielní dálkový ovladač; 7. V přístroji lze nakonfigurovat až 64 autorizovaných telefonních čísel; 8. Dva digitální vstupy pro dveřní čidla, čidla pohybu nebo jiné k ochraně vašeho majetku. Pokud dojde k vybavení některého z čidel, přístroj vyšle varovnou SMS zprávu a okamžitě spustí sirénu; 9. Jeden releový výstup 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení; 10. Po dokončení akce releový výstup zašle potvrzovací textovou zprávu SMS majiteli. Tato funkce je editovatelná uživatelem; 11. Využití sítě GSM vhodné pro širokou škálu aplikací. strana 5/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

6 6. Nastavení Poznámka: Dříve než můžete začít s nastavováním a ovládáním zařízení, je třeba mít SIM kartu, která nevyžaduje PIN kód. V případě potřeby je možné PIN kód deaktivovat v mobilním telefonu GSM (řiďte se instrukcemi pro tento mobilní telefon). 1. Defaultní heslo je Všechna nastavení se provádějí prostřednictvím textového příkazu SMS. Příkazy napište ve vašem telefonu a odešlete je jako SMS do jednotky RTU Programování GSM Gate Openeru se provádí prostřednictvím textového příkazu SMS. Jedná se velice bezpečný způsob přístupu do systému, zaprvé je malá pravděpodobnost, že někdo zná telefonní číslo SIM karty jednotky, zadruhé je systém zabezpečen heslem. 4. Mějte na paměti, že se stav reléového výstupu s každým příchozím hovorem (z autorizovaného telefonu) změní (přepne). 5. Funkce obou vstupů jednotky je stejná. Oba vstupy přecházejí do režimu armed (střeženo) po 10 minutách od posledního zavolání. 6. Mějte na paměti, že se příkazy zadávají VELKÝMI PÍSMENY (PWD, ne pwd). Do textu příkazů nepřidávejte žádné znaky ani mezery. 7. Text heslo v příkazech nahraďte vždy vaším čtyřmístným číselným heslem. Velká písmena PWD jsou částí příkazu a ničím je nenahrazujte zadávejte přímo zkratku PWD. 8. Pokud používáte toto zařízení pro otevírání brány, stačí vám pouze provést změnu defaultního hesla a nastavit autorizovaná telefonní čísla. 9. Někteří GSM operátoři používají odlišné kódování SMS; jednotka potom nemůže doručit potvrzovací textovou zprávu SMS. V takovém případě zkuste problém řešit zadáním mezinárodní předvolby před telefonní číslo. strana 6/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

7 Příklad: Mezinárodní předvolba pro Českou Republiku je Číslo mobilního telefonu uživatele je a je přiřazeno jako číslo pro zasílání alarmových SMS zpráv. Číslo SIM karty zařízení je Problém č.1: Nastal alarm, ale uživatel nedostal alarmovou zprávu SMS. Řešení: Telefonní číslo uživatele pro příjem alarmových SMS zadejte i s mezinárodní předvolbou místo Problém č.2: Uživatel může na telefonu přijímat alarmové SMS zprávy z jednotky, ale jednotka nepřijímá příkazy z telefonu uživatele. Řešení: Při volání a zasílání SMS příkazů na telefonní číslo SIM karty jednotky zadávejte toto číslo v mezinárodním formátu (i s předvolbou), místo Pro budoucí použití si udělejte seznam autorizovaných čísel. 11. Pokud chcete provést reset jednotky RTU5015 do továrního nastavení, pošlete do 3 minut po jejím zapnutí příkaz RESET (sms na číslo SIM karty zařízení s textem RESET )(LED GSM musí svítit ČERVENĚ, pokud svítí ZELENĚ, nemůže tento příkaz přijmout) 12. Pokud je příkaz zadán nesprávně, jednotka RTU5015 vrátí odpověď: Command error, please re send command (chyba příkazu, opakujte příkaz). Zkontrolujte správnost zadávaného příkazu, popř. přidejte před telefonní číslo mezinárodní předvolbu. Zkontrolujte také, jestli jsou zadané znaky ZNAKY ANGLICKÉ KLÁVESNICE se zapnutým CAPS LOCK. 13. Pro GSM Gate Opener se používají následující textové SMS příkazy: 6.1 Nastavení nového hesla (Setup New Password) heslo#pwdnovéheslo#pwdnovéheslo# Pokud nastavení hesla proběhlo úspěšně, jednotka vrátí zprávu: Password modified OK (modifikace hesla OK). Příklad: Původní heslo je 1234 a chcete je změnit na Pošlete tedy následující příkaz: 1234#PWD6666#PWD6666#. 6.2 Nastavení autorizovaného čísla (Setup Authorized numer) heslo#telauthorizované číslo#sériové číslo# Příklad: pokud chcete nastavit číslo jako číslo prvního uživatele a heslo je 1234, potom pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL #01#. Poznámka: 1. Autorizované číslo je číslo, ze kterého lze jednotku RTU5015 volat a otevřít. 2. Doporučuje se, aby pod pozicemi (sériovými čísly) 01 a 02 byla uložena čísla mobilních telefonů, protože alarmy jsou posílány pouze na tyto pozice. 3. Sériovým číslem je myšleno číslo pozice, pod kterou je uloženo autorizované číslo do paměti přístroje (01~64). strana 7/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

8 6.3 Dotaz na sérové číslo autorizovaného čísla (Inquiry the Serial Number s Authorized numer) heslo#telsériové číslo? Příklad: Pokud chcete znát autorizovaná číslo na pozici 2 a heslo je 1234, pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL02?. 6.4 Odstranění autorizovaného čísla (Remove the Authorized Numer) heslo#tel# TELsériové číslo # (číslo je možné také přepsat jiným číslem, které chcete autorizovat). Příklad: Pokud chcete odstranit autorizované číslo na pozici 12 a heslo je 1234, pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL#12#. 6.5 Deaktivace digitálních vstupů (Disable the digital inputs) tovární nastavení heslo#da# Poznámka: Pokud chcete digitální vstupy používat, musíte je nejprve aktivovat. 6.6 Aktivace digitálních vstupů (Enable the digital inputs) heslo#ea# Poznámka: Jakmile aktivujete funkci digitálních vstupů, čidla po 10 minutách od posledního volání přejdou do režimu armed (střeženo). Pokud po těchto 10 minutách dojde k vybavení některého z čidel, spustí se alarmová siréna (pokud je připojena) nebo výstražné světlo (pokud je připojeno) a jednotka okamžitě posílá textovou zprávu SMS na autorizovaná čísla uložená na pozici 01 a 02. Tato funkce je velice vhodná pro zabezpečení různých objektů po síti GSM. 6.7 Dotaz na nastavení alarmové funkce (Inquiry Alarm Setting) heslo#al? Odezva: Alarm Inputs Disabled (alarmové vstupy deaktivovány) nebo Alarm Inputs Enabled (alarmové vstupy aktivovány). 6.8 Povolení pro všechny volající (Setup allow all calling in numbers can access it) heslo#aa# Poznámka: Tento příkaz povoluje, aby kdokoli, kdo volá na číslo SIM jednotky měl k této jednotce přístup. Pozor! Zadáním tohoto příkazu získávají všichni volající možnost volného přístupu do jednotky. strana 8/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

9 6.9 Přístup do jednotky pouze pro autorizovaná čísla (Setup only authorized number can access it) tovární nastavení heslo#au# Poznámka: Tímto příkazem se povoluje přístup do jednotky RTU5015 pouze osobám volajícím z čísla, které je na seznamu autorizovaných čísel. Jedná se o nejčastější variantu nastavení jednotky. Dotaz na toto nastavení: heslo#ac?# Odezva: Allow all numbers can access it (přístup do jednotky pro všechna čísla) Allow User Number can access it only (přístup do jednotky pouze pro čísla ze seznamu autorizovaných) Nastavení času sepnutí relé (Setup the relay close time) heslo#gotčas# Poznámka: Čas musí být v rozsahu 0~9,5 sekundy. Tento příkaz je vhodný tam, kde je třeba, aby byl kontakt relé sepnutý po delší dobu. Defaultní čas je 0,5 sekundy. Změnu nastavení je možno provést příkazem GOT. Doba sepnutí relé odpovídá polovině zadané číselné hodnoty (např.: pokud zadáte příkaz heslo#got19#, bude relé sepnuto19/2=9,5 sekundy). Pro kontrolu nastavení použijte příkaz heslo#got?, jednotka vrátí aktuální hodnotu nastavení. Pokud má být relé sepnuto až do příštího zavolání, nastavte čas na hodnotu 00. Formát příkazu je: heslo#got00#. Tomto případě mají do jednotky přístup pouze autorizovaná čísla na 1, 2 a 3. pozici. Jiná autorizovaná čísla do jednotky přístup mít nebudou. Tato funkce se často využívá při ovládání elektrických zařízení tam, kde ke třeba provádět jejich zapínání a vypínání na delší dobu Modifikace typu digitálního vstupu (Modify the digital input type) heslo#keync# Pokud potřebujete k jednotce připojit čidlo typu NC, potom je třeba nastavit příslušný vstup jednotky jako typ NC. Poznámka: Jestliže máte některý digitální vstup jednotky nastaven jako typ NC, pak, pokud k tomuto vstupu není připojeno žádné čidlo, musí být tento vstup zkratován. Jinak bude jednotka na tomto vstupu vyhodnocovat alarmový stav. Příklad: Pokud využíváte pouze vstup č.2, potom musíte vstup č.1 zkratovat proti zemi (svorka GND) jakoby zde byl připojen sepnutý kontakt (typ NC). heslo#keyno# Toto nastavení použijte, pokud potřebujete k jednotce připojit čidlo typu NO. V továrním nastavení jsou oba digitální vstupy jednotky typu NO. strana 9/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

10 6.12 Kontrola kvality signálu GSM (Check GSM signal quality) heslo#csq? Příkazem je možné ověřit kvalitu GSM signálu, který GSM Gate Opener přijímá. Po odeslání příkazu vám přijde textová zpráva SMS s naměřenou kvalitou signálu v rozsahu 0-32 (při hodnotě 0 však s největší pravděpodobností SMS nepřijde). Pro spolehlivou funkci jednotky je třeba, aby byla kvalita signálu vyšší než V případě nedostatečné kvality, je možné k jednotce doplnit externí GSM anténu nebo použít SIM kartu od jiného operátora, který má v dané oblasti lepší pokrytí signálem Aktivace potvrzovacích SMS při spínání/rozpínání relé (Enable return SMS confirmation when Relay action) heslo#r# Poznámka: Pokud je tato funkce aktivována (povolena), potom při sepnutí/rozepnutí relé, jednotka pošle potvrzovací SMS uživateli. Potvrzovací SMS je: The relay is ON nebo The Relay is OFF. Tuto SMS je možné deaktivovat příkazem: heslo#n#. Defaultní nastavení je bez potvrzovacích SMS. Funkce potvrzovacích SMS je velmi užitečná při dálkovém ovládání různých zařízení. Pro kontrolu tohoto nastavení použijte příkaz: heslo#m? odpověď je: Relay action return SMS ON nebo Relay action return SMS OFF Úprava nastavení alarmových SMS o změně stavu vstupů (Modify the Alarm SMS message when inputs triggered) Uživatel může upravit text SMS zpráv o stavu digitálních vstupů následujícím příkazem (délka textu SMS zprávy může být maximálně 30 znaků). Pokud je čidlo aktivováno, je zaslána SMS na telefonní číslo uložené v pozici 1 a v pozici 2. Defaultní nastavení alarmové zprávy je: Door Open Alarm! heslo##text1xxxxxxxxxxxxx# Výše uvedený příkaz slouží k editaci textové SMS pro vstup č.1. heslo##text2xxxxxxxxxxxxx# Výše uvedený příkaz slouží k editaci textové SMS pro vstup č.2. Příklad pro úpravu alarmové SMS pro vstup č.1 (zpráva má informovat o otevření Levého okna, heslo je 1234): Pro nastavení zprávy pošlete následující příkaz 1234##TEXT1Alarm-Levé okno!# Poznámka: 1. Tento příkaz obsahuje dva ##; 2. Křížky xxxxxxxx v příkazu značí text vlastní zprávy (v našem případě Alarm-Levé okno! ) 3. TEXT1 je částí příkazu pro nastavení zasílání zpráv o stavu vstupu č.1 4. TEXT2 je částí příkazu pro nastavení zasílání zpráv o stavu vstupu č.2 strana 10/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

11 7. Instalace Pro instalaci si připravte řídicí jednotku, potřebné senzory (čidla), sirénu, kartu SIM a přívod napájení. Ujistěte se, že je v místě instalace dostatečná úroveň signálu GSM. 7.1 Vložení karty SIM do řídicí jednotky Na zadní straně řídicí jednotky je slot pro kartu GSM SIM. 7.2 Příklad připojení el. zámku, sirény, třívodičového čidla a dvouvodičového čidla k řídicí jednotce: strana 11/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

12 7.3 Příklad připojení elektromotoru, sirény, třívodičového čidla a dvouvodičového čidla k řídicí jednotce: 7.4 Instalace jednotlivých prvků systému Systém by měl být instalován na místě s dostatečně silným signálem GSM, mimo dosah osob bez elektrotechnické kvalifikace. 8. Technická specifikace Jmenovité napětí: 12VDC/ 1 A Rozsah provozních teplot: -10 ~+60 Teplota při skladování: -20 ~+60 Relativní vlhkost: 10-90%, bez kondenzace Pracovní frekvence: 900/1800MHz Komunikační protokol: GSM PHASE 2/2+ (včetně datových služeb) Počet střežených zón: 2 Jmenovité napětí reléového výstupu: 240VAC/ 3A Čistá hmotnost: 0,50kg strana 12/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

13 9. Důležité upozornění 1) Před instalací a nastavením řídicí jednotky si důkladně prostudujte tento Uživatelský manuál. 2) Systém instalujte na chráněném a skrytém místě. 3) Zabraňte vniknutí vody do řídicí jednotky. 4) Systém připojte k napájecímu napětí podle platných bezpečnostních předpisů. 10. Údržba 1) V případě poruchy kontaktujte výrobce nebo svého dodavatele. 2) Pokud funguje dálkové ovládání, ale jednotka neposílá textové zprávy SMS, vypněte na jednu minutu její napájení a potom je znovu zapněte. Po uplynutí další minuty systém znovu otestujte nebo zkontrolujte správnost nastavení parametrů jednotky. Také zkontrolujte sílu signálu v okolí antény řídicí jednotky. 3) Pokud řídicí jednotka pracuje správně a je správně nastavena a přesto neposílá SMS textové zprávy, zkuste její funkci se SIM kartou jiného operátora. 4) Pokud se ani potom nepodaří funkci zprovoznit, kontaktujte výrobce nebo svého dodavatele. 11. Záruka kvality 1) Záruka na kvalitu výrobku je platná dva roky od jeho nákupu a vztahuje se na případné vady materiálu, zpracování a jeho správnou funkci. 2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou instalací a použitím. Výrobce neručí za škody, které vznikly nesprávným použitím systému nebo jeho neodbornými opravami či úpravami. strana 13/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

1. Popis zařízení. 2011 IQtronic, Ltd

1. Popis zařízení. 2011 IQtronic, Ltd User guide www.iqtronic.com Obsah 2.2 Připojení zařízení k napájení 230V....4 3.1 Ovládání zařízení prozvoněním...7 4. Zabezpečení...8 4.1 Základní nastavení zabezpečení...9 4.2 Seznam povolených čísel...9

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

IQSB-GSM pro firmware v.1.0. Uživatelský manuál. Verze IQSW-GSM TH obsahuje sensor teploty a vlhkosti

IQSB-GSM pro firmware v.1.0. Uživatelský manuál. Verze IQSW-GSM TH obsahuje sensor teploty a vlhkosti IQSB-GSM pro firmware v.1.0 Uživatelský manuál Verze IQSW-GSM TH obsahuje sensor teploty a vlhkosti Uživatelský manuál www.iqtronic.com Obsah 1. Popis zařízení...3 2. Instalace...4 3. Připojení napájení...5

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Pager VT 16 manuál GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka BULDOG 16 Zkrácená instalační příručka Verze 11.2010 1. INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ BULDOG 16 1.1. Tovární kódy Ústředná má z výroby nastaveny pouze tyto kódy: Instalační kód: 0269 Hlavní kód: 1234 1.2. Montáž

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více