GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál"

Transkript

1 Dálkové ovládání dveří, závor, bran, rolet a garážových vrat. Otevírání a zavírání BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. Dálkové zapínání a vypínání různých zařízení BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál Ver. 1.3, datum vydání: Všechna práva vyhrazena King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. Webové stránky: strana 1/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

2 Obsah 1. Krátký úvod 3 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Obsah standardního balení 4 4. Fyzické rozložení 4 5. Použití a vlastnosti 5 6. Nastavení 5 7. Instalace 9 8. Technická specifikace Důležité upozornění Údržba Záruka kvality 12 Tato příručka slouží jako všeobecný průvodce instalací a obsluhou RTU5015 GSM Gate Opener. Při instalaci a provozu je třeba respektovat pokyny pro ostatní použité výrobky, ze kterých je systém sestaven. Instalace elektrického zařízení musí být provedena podle platných předpisů osobou s patřičnou kvalifikací. Společnost King Pigeon Hi-Tech.Co., Ltd, ani její zaměstnanci a distributoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty či následné škody, které vznikly v souvislosti s touto příručkou. Společnost King Pigeon Hi-Tech.Co., Ltd, ani její zaměstnanci a distributoři nenesou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s inovacemi používaných sítí GSM nebo SIM karet. Verze upgradu: Ver 1.3 Datum: : 1. Doplněna funkce Reset; 2. Doplněn příklad nastavení autorizovaného čísla; 3. Upraveny texty některých textů SMS (odpovědi): Ver 1.2 text SMS odpovědi The door is opening in the/ The door is closing in the Enter the command error, please re-operation Disable Alarm/ Enable Alarm Door Open Retrun SMS/ Door Open Not Retrun SMS Ver 1.3 text SMS odpovědi The relay is ON / The Relay is OFF (relé sepnuto/ relé rozepnuto) Command error, please re send command (chyba příkazu, opakujte příkaz) Alarm Inputs Disabled/ Alarm Inputs Enabled (alarmové vstupy aktivovány/ alarmové vstupy deaktivovány) Relay action return SMS ON / Relay action return SMS OFF (potvrzovací zprávy SMS aktivovány/ potvrzovací zprávy SMS deaktivovány) strana 2/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

3 1. Krátký úvod GSM Gate Opener RTU5015 je velmi jednoduché zařízení, které slouží pro zabezpečené otevírání automatických bran, jejich ovládání, dálkové spínání různých zařízení nebo parkovacích systémů. GSM Gate Opener RTU5015 je možné použít všude tam, kde je třeba provádět dálkové zapínání/vypínání různých systémů, strojů, přístrojů a to prostřednictvím BEZPLATNÉHO volání z vašeho mobilního telefonu. Pouhým zavoláním z autorizovaného telefonního čísla je možné otevírat závory a dveře/vrata/ brány. Po zavolání z autorizovaného telefonního čísla GSM Gate Opener předá signál na provedení pokynu příslušnému zařízení a volání nepřijme. Díky tomu pracuje toto zařízení bez nákladů na volání. Pokud přijde volání z neautorizovaného telefonu, GSM Gate Opener je odmítne a neprovede žádnou akci. Kromě toho je RTU5015 opatřen dvěma digitálními vstupy. Pokud je některý z těchto vstupů aktivován, může jím být spuštěna alarmová siréna nebo světlo. Mezi tím RTU5015 posílá automaticky varovnou textovou zprávu (SMS) majiteli. Jedná se tedy o velice levné a užitečné zařízení pro ochranu vašeho majetku. 2.Bezpečnostní pokyny Bezpečné uvedení do provozu Nepoužívejte GSM Gate Opener tam, kde používání GSM zařízení není povoleno nebo může způsobovat rušení či nebezpečí. Interference Všechny druhy bezdrátových zařízení mohou být příčinou interferencí. Při nesprávném způsobu instalace může tedy docházet ke vzájemnému rušení mezi GSM Gate Openerem a jinými bezdrátovými zařízeními. Nepoužívejte u čerpací stanice Nepoužívejte GSM Gate Opener v blízkosti čerpacích stanic. V blízkosti hořlavin GSM Gate Opener neinstalujte. Neinstalujte přístroj v blízkosti nebo v zónách s nebezpečím výbuchu V uvedených prostorech respektujte platné bezpečnostní předpisy. Nikdy přístroj v takovýchto prostorech nepoužívejte. Správný způsob instalace Přístroj instalujte na vhodném místě viz příslušnou dokumentaci. Dbejte na to, aby nebyl umístěn mimo dosah telefonního signálu nebo aby tento signál nebyl zastíněn například nějakým krytem. Údržba a opravy Údržba a opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanou osobou. strana 3/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

4 3. Obsah standardního balení 1x řídicí jednotka, 1x GSM ANTÉNA, 1x Uživatelský manuál (CD), 1x konektor, 1x AC/DC adaptér. Volitelné příslušenství (senzory připojované kabelem): Pohybové čidlo PIR, čidlo rozbití okna, magnetické čidlo pro okna, teplotní čidlo, infračervená závora, vibrační čidlo, siréna. 4. Fyzické rozložení 4.1 Řídicí jednotka Interface Relay GSM Power O1 + O1 - Stav relé při příchozím volání relé sepne a rozsvítí se indikátor LED Relay. Pokud dojde k vybavení některého senzoru, indikátor LED se rozsvítí. Při vložení karty SIM do příslušného slotu bliká tato LED červeně každou ½ sekundy. Pokud registrace GSM sítě proběhla úspěšně, bliká tato LED žlutě každou ½ sekundy. Při příchozím volání a sepnutí relé bliká tato LED žlutě a červeně každou ½ sekundy. Indikace externího napájení 12VDC. Výstup 1+, kontakt relé 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení (zámek, spinač...) Výstup 1 -, kontakt relé 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení (zámek, spinač...) strana 4/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

5 Siren+ NA 12VDC Kladná svorka pro připojení sirény. Pokud je třeba, aby siréna začala houkat v okamžiku vybavení čidla, propojte tuto svorku se svorkou 12VDC. Propojení na svorku NA, když dojde k vybavení čidla, siréna houká po dobu 90s. Napájení některých druhů senzorů12vdc (viz schéma zapojení). Společná záporná svorka pro připojení sirény a dvoudrátových čidel. IN1+ IN2+ Digitální vstup 1+ (kladná svorka pro připojení prvního čidla). Digitální vstup 2+ (kladná svorka pro připojení druhého čidla). +12VDC Vstup externího napájení 12VDC/1A. 5. Použití a vlastnosti 1. Nulové náklady na volání. GSM Gate Opener odmítne příchozí volání z autorizovaného telefonního čísla a potom provede sepnutí/rozepnutí výstupu. 2. Široké možnosti využití (brány, závory, garážová vrata, klapky, okenice a přístupové dveře nebo stroje); 3. Bezpečnost pro identifikaci volajícího se využívá jeho ID, neznámý volající je ignorován; 4. Zařízení je možno ovládat odkudkoli (vzdálenost není omezena); 5. Uživatelé mohou být přidáni/odebráni pomocí textového příkazu SMS; 6. Uživatelé nepotřebují žádný specielní dálkový ovladač; 7. V přístroji lze nakonfigurovat až 64 autorizovaných telefonních čísel; 8. Dva digitální vstupy pro dveřní čidla, čidla pohybu nebo jiné k ochraně vašeho majetku. Pokud dojde k vybavení některého z čidel, přístroj vyšle varovnou SMS zprávu a okamžitě spustí sirénu; 9. Jeden releový výstup 240VAC/3A pro připojení ovládaného zařízení; 10. Po dokončení akce releový výstup zašle potvrzovací textovou zprávu SMS majiteli. Tato funkce je editovatelná uživatelem; 11. Využití sítě GSM vhodné pro širokou škálu aplikací. strana 5/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

6 6. Nastavení Poznámka: Dříve než můžete začít s nastavováním a ovládáním zařízení, je třeba mít SIM kartu, která nevyžaduje PIN kód. V případě potřeby je možné PIN kód deaktivovat v mobilním telefonu GSM (řiďte se instrukcemi pro tento mobilní telefon). 1. Defaultní heslo je Všechna nastavení se provádějí prostřednictvím textového příkazu SMS. Příkazy napište ve vašem telefonu a odešlete je jako SMS do jednotky RTU Programování GSM Gate Openeru se provádí prostřednictvím textového příkazu SMS. Jedná se velice bezpečný způsob přístupu do systému, zaprvé je malá pravděpodobnost, že někdo zná telefonní číslo SIM karty jednotky, zadruhé je systém zabezpečen heslem. 4. Mějte na paměti, že se stav reléového výstupu s každým příchozím hovorem (z autorizovaného telefonu) změní (přepne). 5. Funkce obou vstupů jednotky je stejná. Oba vstupy přecházejí do režimu armed (střeženo) po 10 minutách od posledního zavolání. 6. Mějte na paměti, že se příkazy zadávají VELKÝMI PÍSMENY (PWD, ne pwd). Do textu příkazů nepřidávejte žádné znaky ani mezery. 7. Text heslo v příkazech nahraďte vždy vaším čtyřmístným číselným heslem. Velká písmena PWD jsou částí příkazu a ničím je nenahrazujte zadávejte přímo zkratku PWD. 8. Pokud používáte toto zařízení pro otevírání brány, stačí vám pouze provést změnu defaultního hesla a nastavit autorizovaná telefonní čísla. 9. Někteří GSM operátoři používají odlišné kódování SMS; jednotka potom nemůže doručit potvrzovací textovou zprávu SMS. V takovém případě zkuste problém řešit zadáním mezinárodní předvolby před telefonní číslo. strana 6/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

7 Příklad: Mezinárodní předvolba pro Českou Republiku je Číslo mobilního telefonu uživatele je a je přiřazeno jako číslo pro zasílání alarmových SMS zpráv. Číslo SIM karty zařízení je Problém č.1: Nastal alarm, ale uživatel nedostal alarmovou zprávu SMS. Řešení: Telefonní číslo uživatele pro příjem alarmových SMS zadejte i s mezinárodní předvolbou místo Problém č.2: Uživatel může na telefonu přijímat alarmové SMS zprávy z jednotky, ale jednotka nepřijímá příkazy z telefonu uživatele. Řešení: Při volání a zasílání SMS příkazů na telefonní číslo SIM karty jednotky zadávejte toto číslo v mezinárodním formátu (i s předvolbou), místo Pro budoucí použití si udělejte seznam autorizovaných čísel. 11. Pokud chcete provést reset jednotky RTU5015 do továrního nastavení, pošlete do 3 minut po jejím zapnutí příkaz RESET (sms na číslo SIM karty zařízení s textem RESET )(LED GSM musí svítit ČERVENĚ, pokud svítí ZELENĚ, nemůže tento příkaz přijmout) 12. Pokud je příkaz zadán nesprávně, jednotka RTU5015 vrátí odpověď: Command error, please re send command (chyba příkazu, opakujte příkaz). Zkontrolujte správnost zadávaného příkazu, popř. přidejte před telefonní číslo mezinárodní předvolbu. Zkontrolujte také, jestli jsou zadané znaky ZNAKY ANGLICKÉ KLÁVESNICE se zapnutým CAPS LOCK. 13. Pro GSM Gate Opener se používají následující textové SMS příkazy: 6.1 Nastavení nového hesla (Setup New Password) heslo#pwdnovéheslo#pwdnovéheslo# Pokud nastavení hesla proběhlo úspěšně, jednotka vrátí zprávu: Password modified OK (modifikace hesla OK). Příklad: Původní heslo je 1234 a chcete je změnit na Pošlete tedy následující příkaz: 1234#PWD6666#PWD6666#. 6.2 Nastavení autorizovaného čísla (Setup Authorized numer) heslo#telauthorizované číslo#sériové číslo# Příklad: pokud chcete nastavit číslo jako číslo prvního uživatele a heslo je 1234, potom pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL #01#. Poznámka: 1. Autorizované číslo je číslo, ze kterého lze jednotku RTU5015 volat a otevřít. 2. Doporučuje se, aby pod pozicemi (sériovými čísly) 01 a 02 byla uložena čísla mobilních telefonů, protože alarmy jsou posílány pouze na tyto pozice. 3. Sériovým číslem je myšleno číslo pozice, pod kterou je uloženo autorizované číslo do paměti přístroje (01~64). strana 7/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

8 6.3 Dotaz na sérové číslo autorizovaného čísla (Inquiry the Serial Number s Authorized numer) heslo#telsériové číslo? Příklad: Pokud chcete znát autorizovaná číslo na pozici 2 a heslo je 1234, pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL02?. 6.4 Odstranění autorizovaného čísla (Remove the Authorized Numer) heslo#tel# TELsériové číslo # (číslo je možné také přepsat jiným číslem, které chcete autorizovat). Příklad: Pokud chcete odstranit autorizované číslo na pozici 12 a heslo je 1234, pošlete do jednotky RTU5015 příkaz 1234#TEL#12#. 6.5 Deaktivace digitálních vstupů (Disable the digital inputs) tovární nastavení heslo#da# Poznámka: Pokud chcete digitální vstupy používat, musíte je nejprve aktivovat. 6.6 Aktivace digitálních vstupů (Enable the digital inputs) heslo#ea# Poznámka: Jakmile aktivujete funkci digitálních vstupů, čidla po 10 minutách od posledního volání přejdou do režimu armed (střeženo). Pokud po těchto 10 minutách dojde k vybavení některého z čidel, spustí se alarmová siréna (pokud je připojena) nebo výstražné světlo (pokud je připojeno) a jednotka okamžitě posílá textovou zprávu SMS na autorizovaná čísla uložená na pozici 01 a 02. Tato funkce je velice vhodná pro zabezpečení různých objektů po síti GSM. 6.7 Dotaz na nastavení alarmové funkce (Inquiry Alarm Setting) heslo#al? Odezva: Alarm Inputs Disabled (alarmové vstupy deaktivovány) nebo Alarm Inputs Enabled (alarmové vstupy aktivovány). 6.8 Povolení pro všechny volající (Setup allow all calling in numbers can access it) heslo#aa# Poznámka: Tento příkaz povoluje, aby kdokoli, kdo volá na číslo SIM jednotky měl k této jednotce přístup. Pozor! Zadáním tohoto příkazu získávají všichni volající možnost volného přístupu do jednotky. strana 8/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

9 6.9 Přístup do jednotky pouze pro autorizovaná čísla (Setup only authorized number can access it) tovární nastavení heslo#au# Poznámka: Tímto příkazem se povoluje přístup do jednotky RTU5015 pouze osobám volajícím z čísla, které je na seznamu autorizovaných čísel. Jedná se o nejčastější variantu nastavení jednotky. Dotaz na toto nastavení: heslo#ac?# Odezva: Allow all numbers can access it (přístup do jednotky pro všechna čísla) Allow User Number can access it only (přístup do jednotky pouze pro čísla ze seznamu autorizovaných) Nastavení času sepnutí relé (Setup the relay close time) heslo#gotčas# Poznámka: Čas musí být v rozsahu 0~9,5 sekundy. Tento příkaz je vhodný tam, kde je třeba, aby byl kontakt relé sepnutý po delší dobu. Defaultní čas je 0,5 sekundy. Změnu nastavení je možno provést příkazem GOT. Doba sepnutí relé odpovídá polovině zadané číselné hodnoty (např.: pokud zadáte příkaz heslo#got19#, bude relé sepnuto19/2=9,5 sekundy). Pro kontrolu nastavení použijte příkaz heslo#got?, jednotka vrátí aktuální hodnotu nastavení. Pokud má být relé sepnuto až do příštího zavolání, nastavte čas na hodnotu 00. Formát příkazu je: heslo#got00#. Tomto případě mají do jednotky přístup pouze autorizovaná čísla na 1, 2 a 3. pozici. Jiná autorizovaná čísla do jednotky přístup mít nebudou. Tato funkce se často využívá při ovládání elektrických zařízení tam, kde ke třeba provádět jejich zapínání a vypínání na delší dobu Modifikace typu digitálního vstupu (Modify the digital input type) heslo#keync# Pokud potřebujete k jednotce připojit čidlo typu NC, potom je třeba nastavit příslušný vstup jednotky jako typ NC. Poznámka: Jestliže máte některý digitální vstup jednotky nastaven jako typ NC, pak, pokud k tomuto vstupu není připojeno žádné čidlo, musí být tento vstup zkratován. Jinak bude jednotka na tomto vstupu vyhodnocovat alarmový stav. Příklad: Pokud využíváte pouze vstup č.2, potom musíte vstup č.1 zkratovat proti zemi (svorka GND) jakoby zde byl připojen sepnutý kontakt (typ NC). heslo#keyno# Toto nastavení použijte, pokud potřebujete k jednotce připojit čidlo typu NO. V továrním nastavení jsou oba digitální vstupy jednotky typu NO. strana 9/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

10 6.12 Kontrola kvality signálu GSM (Check GSM signal quality) heslo#csq? Příkazem je možné ověřit kvalitu GSM signálu, který GSM Gate Opener přijímá. Po odeslání příkazu vám přijde textová zpráva SMS s naměřenou kvalitou signálu v rozsahu 0-32 (při hodnotě 0 však s největší pravděpodobností SMS nepřijde). Pro spolehlivou funkci jednotky je třeba, aby byla kvalita signálu vyšší než V případě nedostatečné kvality, je možné k jednotce doplnit externí GSM anténu nebo použít SIM kartu od jiného operátora, který má v dané oblasti lepší pokrytí signálem Aktivace potvrzovacích SMS při spínání/rozpínání relé (Enable return SMS confirmation when Relay action) heslo#r# Poznámka: Pokud je tato funkce aktivována (povolena), potom při sepnutí/rozepnutí relé, jednotka pošle potvrzovací SMS uživateli. Potvrzovací SMS je: The relay is ON nebo The Relay is OFF. Tuto SMS je možné deaktivovat příkazem: heslo#n#. Defaultní nastavení je bez potvrzovacích SMS. Funkce potvrzovacích SMS je velmi užitečná při dálkovém ovládání různých zařízení. Pro kontrolu tohoto nastavení použijte příkaz: heslo#m? odpověď je: Relay action return SMS ON nebo Relay action return SMS OFF Úprava nastavení alarmových SMS o změně stavu vstupů (Modify the Alarm SMS message when inputs triggered) Uživatel může upravit text SMS zpráv o stavu digitálních vstupů následujícím příkazem (délka textu SMS zprávy může být maximálně 30 znaků). Pokud je čidlo aktivováno, je zaslána SMS na telefonní číslo uložené v pozici 1 a v pozici 2. Defaultní nastavení alarmové zprávy je: Door Open Alarm! heslo##text1xxxxxxxxxxxxx# Výše uvedený příkaz slouží k editaci textové SMS pro vstup č.1. heslo##text2xxxxxxxxxxxxx# Výše uvedený příkaz slouží k editaci textové SMS pro vstup č.2. Příklad pro úpravu alarmové SMS pro vstup č.1 (zpráva má informovat o otevření Levého okna, heslo je 1234): Pro nastavení zprávy pošlete následující příkaz 1234##TEXT1Alarm-Levé okno!# Poznámka: 1. Tento příkaz obsahuje dva ##; 2. Křížky xxxxxxxx v příkazu značí text vlastní zprávy (v našem případě Alarm-Levé okno! ) 3. TEXT1 je částí příkazu pro nastavení zasílání zpráv o stavu vstupu č.1 4. TEXT2 je částí příkazu pro nastavení zasílání zpráv o stavu vstupu č.2 strana 10/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

11 7. Instalace Pro instalaci si připravte řídicí jednotku, potřebné senzory (čidla), sirénu, kartu SIM a přívod napájení. Ujistěte se, že je v místě instalace dostatečná úroveň signálu GSM. 7.1 Vložení karty SIM do řídicí jednotky Na zadní straně řídicí jednotky je slot pro kartu GSM SIM. 7.2 Příklad připojení el. zámku, sirény, třívodičového čidla a dvouvodičového čidla k řídicí jednotce: strana 11/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

12 7.3 Příklad připojení elektromotoru, sirény, třívodičového čidla a dvouvodičového čidla k řídicí jednotce: 7.4 Instalace jednotlivých prvků systému Systém by měl být instalován na místě s dostatečně silným signálem GSM, mimo dosah osob bez elektrotechnické kvalifikace. 8. Technická specifikace Jmenovité napětí: 12VDC/ 1 A Rozsah provozních teplot: -10 ~+60 Teplota při skladování: -20 ~+60 Relativní vlhkost: 10-90%, bez kondenzace Pracovní frekvence: 900/1800MHz Komunikační protokol: GSM PHASE 2/2+ (včetně datových služeb) Počet střežených zón: 2 Jmenovité napětí reléového výstupu: 240VAC/ 3A Čistá hmotnost: 0,50kg strana 12/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

13 9. Důležité upozornění 1) Před instalací a nastavením řídicí jednotky si důkladně prostudujte tento Uživatelský manuál. 2) Systém instalujte na chráněném a skrytém místě. 3) Zabraňte vniknutí vody do řídicí jednotky. 4) Systém připojte k napájecímu napětí podle platných bezpečnostních předpisů. 10. Údržba 1) V případě poruchy kontaktujte výrobce nebo svého dodavatele. 2) Pokud funguje dálkové ovládání, ale jednotka neposílá textové zprávy SMS, vypněte na jednu minutu její napájení a potom je znovu zapněte. Po uplynutí další minuty systém znovu otestujte nebo zkontrolujte správnost nastavení parametrů jednotky. Také zkontrolujte sílu signálu v okolí antény řídicí jednotky. 3) Pokud řídicí jednotka pracuje správně a je správně nastavena a přesto neposílá SMS textové zprávy, zkuste její funkci se SIM kartou jiného operátora. 4) Pokud se ani potom nepodaří funkci zprovoznit, kontaktujte výrobce nebo svého dodavatele. 11. Záruka kvality 1) Záruka na kvalitu výrobku je platná dva roky od jeho nákupu a vztahuje se na případné vady materiálu, zpracování a jeho správnou funkci. 2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou instalací a použitím. Výrobce neručí za škody, které vznikly nesprávným použitím systému nebo jeho neodbornými opravami či úpravami. strana 13/13 King Pigeon Hi-Tech. Co., Ltd. soubor č.:rtu501513

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS lokalizátor Obsah Obsah 3 Úvod 4 Montáž GPS lokalizátoru do vozidla 4 Konfigurace GPS lokalizátoru 6 1. Konfigurace přepnutí relé při vyhlášení alarmu 6 2. Zadání autorizovaných

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

GSM Gate Control II UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL

GSM Gate Control II UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL GSM Gate Control II UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ MANUÁL Možnosti:. Ovládání spínacích relé bezplatně telefonem pomocí rozpoznání volajícího čísla. Zasílání volitelných SMS aktivované sepnutím kontaktů. Programování

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm Podrobný uživatelský manuál EVOLVE Sonix Bezdrátový GSM alarm Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix. UPOZORNĚNÍ! Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit...

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... Snadná montáž, rychlé nastavení! GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... GD-04 je GSM dálkový ovladač. SMSkuje, telefonuje - zapíná, vypíná i střeží. Neumí mluvit, ale přesto mu každý

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití SEL01 GSM alarm Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití I. Hlavní vlastnosti: 1. Používá SimCom průmyslový modul. 2. Oboustranná komunikace, poslech střeženého prostoru i hovor k lidem, kteří jsou

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů. Instalační manuál Uživatelský návod k použití. Verze 1.00

ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů. Instalační manuál Uživatelský návod k použití. Verze 1.00 ESIM 010 ovládací GSM modul - až 500 uživatelů Instalační manuál Uživatelský návod k použití Verze 1.00 Bezpečnostní instrukce Přečtěte a dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce. Pomohou zajistit

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. se směrovačem SPA3102. Voice. Uživatelská příručka. Model:

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. se směrovačem SPA3102. Voice. Uživatelská příručka. Model: VoIp Voice Telefonní Voice-over-IP adaptér se směrovačem Uživatelská příručka Model: SPA3102 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

GPS lokátor EXCLUSIVE

GPS lokátor EXCLUSIVE GPS lokátor EXCLUSIVE Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi kvalitní přenosný lokátor Možnost připojení na externí baterii s výdrží až 40 dní Velmi kvalitní mapový podklad s možností změny nastavení

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje:

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje: 1. Popis produktu GPS tracker GT104 slouží ke kontrole pohybu osob, automobilů, zvířat apod. Umožňuje zasílání zpráv s přesnou polohou díky zabudovanému GPS čipu a odesílat informace přes GPRS díky možností

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémně citlivý (externí antény GPS i GSM) Možnost kompletního monitoringu provozu vozu Velmi kvalitní mapový

Více

Bezdrátový GSM alarm HG-102M

Bezdrátový GSM alarm HG-102M Bezdrátový GSM alarm HG-102M návod k použití 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1.1 Popis systému Bezdrátový GSM alarm je

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

GL300 Uživatelský a programovací návod

GL300 Uživatelský a programovací návod GL300 Uživatelský a programovací návod www.auto-gps.eu www.eurosat.cz GL300 rev. 1.0 1 www.eurosat.cz revize 1.0-10.7.2013 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. GPS lokalizátor. LA GPS Lokalizátor LA GPS Lokalizátor Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž u 3 Konfigurace u 4 1. Konfigurace vstupů a výstupů u (pouze pro montážníky) 5 2. Zadání telefonních čísel autorizovaných pro poplachová SMS 5 a ovládání

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více