Úvod do PC. Roman Bartoš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do PC. Roman Bartoš"

Transkript

1 Úvod do PC Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce, technický redaktor: Roman Bartoš Vnitřní úprava: Matouš Horáček

2 Obsah Obsah...1 Počítač, soubor, adresář...2 K čemu počítač slouží?...2 Počítačová sestava...2 Počítač...2 Monitor...2 Klávesnice...2 Myš...3 Soubor...3 Datové typy...4 Programy software...4 Aplikační software (aplikace)...4 Adresář (složka)...5 Disky...5 Cesta...5 Literatura:...7 1

3 Počítač, soubor, adresář K čemu počítač slouží? Samo slovo počítač napovídá, že počítače slouží k počítání, k výpočtům. V dobách nedávno minulých tomu tak skutečně bylo. Počítače sloužily např. v době II. světové války k výpočtům balistických drah. Z počítače, který dříve zabíral i několik místností se v současnosti stalo zařízení nepřesahující velikost např. psacího stroje. Kromě výše zmiňovaných výpočtů umí dnešní počítače spoustu jiných věcí. Dají se s nimi psát dopisy, odesílat zprávy, vytvářet reklamní plakáty, mohou sloužit jako kopírovací stroje, vedou nejrůznější evidence, pomáhají organizovat práci. V konstrukčních kancelářích nahradily rýsovací prkna. Počítače řídí výrobní linky, pomáhají ve školách, zpřístupňují nám informace, ke kterým bychom se jen stěží dostali. Uplatnění počítačů je dnes velmi široké a většina z nás si bez nich nedovede svoji práci nebo běžný život vůbec představit. Počítačová sestava Počítač, který máte před sebou, se označuje typem IBM PC. To proto, že tento dnes již celosvětový standard zavedla před lety firma IBM. Zkratka PC pochází z anglického výrazu Personal Computer osobní počítač. V současnosti podobné počítače vyrábí nebo sestavuje celá řada jiných firem, jejichž počítače PC mají jiné názvy, ale všechny pracují stejně nebo velmi podobně. Říkáme, že jsou kompatibilní. Celá počítačová sestava se skládá z počítače, monitoru, klávesnice a v současné době i nezbytně nutné myši. Počítač Počítač je srdcem celé počítačové sestavy. V naprosté většině případů představuje počítač plechová nebo plastová skříň obsahující procesor, vnitřní (operační) paměť, vnější paměti a další součástky. Procesor je určen k vlastnímu zpracování dat. Provádí nejrůznější operace s informacemi umístěnými ve vnitřní paměti. Vnitřní paměť slouží k dočasnému uchování dat a příkazů. Je závislá na napájení, proto se z ní po vypnutí počítače všechny informace ztratí. Pracuje velmi rychle, protože úzce spolupracuje s procesorem. Vnější paměť slouží k trvalému uchování dat. Data jsou v ní uložena i po dobu, kdy je počítač vypnutý. Mezi obvyklé vnější paměti, které mívají počítače typu PC, patří disketa, pevné disky a CD disky. Monitor Monitor nám umožňuje sledovat výsledky procesů, probíhajících uvnitř počítače. Od běžných televizních přijímačů se liší vyšším rozlišením Klávesnice Pomocí klávesnice řídíme činnost počítače. V poslední době se vzhled a především rozmístění a význam kláves na klávesnici standardizoval. Konstrukce klávesnice musí splňovat řadu požadavků. Musí snést relativně značné mechanické namáhání, musí být odolná proti prachu, 2

4 někdy i tekutinám. Jednotlivé klávesy se musí nechat stisknout velmi jemně s velmi malou tolerancí, ale přitom musí klást dostatečný odpor, aby nebyly klávesy nechtěně stisknuty. Pro většinu typů počítačů se používá klávesnice, která má 101 nebo 102 kláves s pevně daným rozmístěním. V současnosti se objevují klávesnice podporující rychlé a snadné ovládání multimediálních počítačů. Klávesnice je složena z několika skupin kláves: 1) Základní alfanumerická část je podobná psacímu stroji. Obsahuje znaky abecedy a číslice. Speciální význam má klávesa ENTER. 2) Kurzorové klávesy jsou umístěny mezi alfanumerickou a číselnou klávesnicí a používají se k pohybu kur-zoru, zejména pak slouží k pohybu v textu. Pro přehled si uvedeme jejich význam. Šipka posuv kurzoru o jeden znak daným směrem. PageUp skok o stránku (obrazovku) zpět. PageDown skok o stránku (obrazovku) vpřed. Home skok na začátek řádku. End skok na konec řádku. Delete mazání znaku. Insert přepínač, který mění režim vkládání a přepisování znaků. PrintScreen vytiskne aktuální obrazovku na tiskárnu. ScrollLock přepínač, který ovlivňuje funkci kurzorových kláves. Pause může dočasně zastavit program 3) Číselná klávesnice (vpravo). Používá se tehdy, když zapisujeme převážně číselné údaje. Zde jsou klávesy s číslicemi, desetinou čárkou, základními matematickými operátory (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Stiskem klávesy NumLock je možné přepínat mezi významem kláves. Pokud je NumLock zapnutý, klávesy mají význam číslic, v opačném případě mají význam kurzorových kláves. Světelný indikátor umístěný ve skupině s dalšími dvěma indikátory nad numerickou částí informuje uživatele o aktivaci numerické klá-vesnice 4) Funkční klávesy F1 F12 (řada kláves na horním okraji klávesnice). Význam těchto jednotlivých kláves závisí na jednotlivých softwarových aplikacích, i když některé zásadní zvyklosti jsou těmito aplikacemi často dodržovány (např. F1 vyvolá nápovědu). Zcela vlevo je klávesa ESC (escape = únik). Používá se ke zrušení operace. 5) Speciální klávesy (Ctrl, Alt, Shift). Tyto klávesy se používají v kombinaci s dalšími klávesami (např. Ctrl + Alt + Del restartuje počítač). Myš V dřevních dobách se počítače ovládaly pouze pomocí klávesnice. V současnosti, kdy prostředí operačních systémů a aplikací je grafické, můžeme počítače ovládat také pomocí tzv. polohovacího zařízení. Nejznámější z těchto zařízení je myš, která se stala již standardní součástí základní sestavy počítače. Soubor Posloupnost znaků, která spolu logicky souvisí nebo k sobě patří se na disku uchovávají ve formě tzv. souboru. Souborem je také program, který pracuje s nějakými daty (např. program Microsoft Word pracuje s textovými soubory). Každý soubor musí mít své jméno a příponu (přípona specifikuje typ souboru). Jméno a přípona se vždy uvádí spolu a oddělují se tečkou. K vytvoření jména a přípony se používají písmena, číslice a další vybrané znaky. Nesmí se 3

5 používat následující znaky:., ; : / \ = + *?. Jméno by mělo zpravidla vyjadřovat obsah souboru. Při volbě přípony tolik možností nemáme, protože ty odpovídají obsahu souboru a jsou již stanoveny. Podle přípony poznáme tzv. datové typy, což jsou vlastně skupiny souborů s podobnými vlastnostmi. Na následují-cích řádcích si ukážeme, jaké vlastně datové typy známe. Datové typy textové soubory - DOC, TXT, 602 soubory s nimiž pracují tabulkové procesory - XLS databázové soubory - DBF programy (spustitelné soubory) - COM, EXE, BAT, DLL hudební soubory - MP3 video soubory - MPEG, AVI grafické soubory - GIF, JPG, TIFF, BMP, WMF Programy software Teprve programy jsou tím, co počítač oživí a učiní ho vaším neocenitelným pomocníkem. Žádný počítač nemůže pracovat bez programového vybavení. Ve většině případech, když si zakoupíte počítač, máte již nainstalovaný operační systém. Další programy pro vaši potřebu si musíte zakoupit a instalovat sami. Programy můžeme rozdělit do tří základních skupin: 1) Operační systémy jsou programy zprostředkující komunikaci mezi počítačem a uživatelem. 2) Aplikační software (aplikace) zahrnuje programy pro práci s textem, tabulkami, grafikou, hudbou apod. 3) Programovací nástroje jsou programy pro vytváření dalších programů (aplikací). Aplikační software (aplikace) Komerční software Textové editory jsou programy, se kterými pracuje většina uživatelů počítačů. Umožňují vytvářet a formátovat (upravovat) textové soubory. Mezi nejvýznamnější programy tohoto druhu patří MS Word od firmy Microsoft (je součástí kancelářského balíku MS Office), WinText od firmy Software602 (český software) a v neposlední řadě také OpenOffice patřící do tzv. volně šiřitelného software (Open source). Všechny výše uvedené textové editory pracují téměř podobně. Odlišnosti jsou pouze v některých funkcích a možnostech. Tabulkové kalkulátory (tabulkové procesory) jsou programy, které umí pracovat s tabulkami jejichž hodnoty umí vynést do grafické podoby. Obsahují matematické funkce. Slouží především pro přehledné uspořádání dat např. ceníků. Nejznámějším zástupcem této skupiny je MS Excel (je součástí kancelářského balíku MS Office), Lotus (firma Lotus), Quattro Pro (firma Corel) a OpenOffice o kterém jsme se již zmínili v předchozím odstavci. Databáze můžeme chápat jako kartotéku soubor položek. Umožňují evidovat cokoliv adresy lidí, záso-by, zboží na skladě, pacienty a jejich choroby, osobní údaje zaměstnanců atd. Prostě všechny data, která můžeme zapsat na jeden kartotéční list. Grafické programy pomocí nichž můžeme upravovat fotografie (Adobe Photoshop), navrhovat plakáty (Corel Draw) a další. CAD programy pro konstruktéry (stavební a strojní inženýry). Multimediální programy pro přehrávání textu, obrazu, zvuku a videa. V současnosti jsou multimediální především výukové programy. 4

6 Výše uvedená skupina programů patří mezi komerční software. Vedle toho existuje ještě jedna skupina programů, která ovšem netvoří takové zisky jako ta výše uvedená. Patří sem zejména: Nekomerční software Demoverze jsou tzv. ostré programy, které mají zablokované některé funkce (ukládání na disk, tisk, časové omezení na jeden měsíc atd.). Dodávají se zdarma nebo za cenu CD-ROM. Demoverze slouží pro vyzkoušení vlastností programu, který bychom si chtěli zakoupit. Shareware je skupina programů u nichž by jsme měli po nějaké době zaslat autorovi registrační poplatek (něco kolem 50 dolarů). Obrovské množství těchto programů se nachází na Internetu odkud si je můžeme stáhnout. Valná většina těchto programů je ovšem v angličtině. Freeware jsou programy, které můžeme používat a rozšiřovat zdarma. Může se ale také stát, že freewarový program se stane po nějaké době komerční. Public domain patří mezi programy, kde můžeme vedle volného šíření a používání měnit i jejich tzv. zdrojový kód. Autoři se zříkají některých práv k programu. Adresář (složka) Na disku můžeme ukládat velké množství dat (informací). Mohou tam být stovky i tisíce souborů. Najít v takovém množství jeden požadovaný soubor by bylo velice složité. Z tohoto důvodu nám operační systém umožňuje vytvářet adresáře (složky). S jejich pomocí jsme schopni zajistit pořádek na disku. V adresářích jsou seskupeny soubory, které patří tématicky k sobě. Adresář může samozřejmě obsahovat kromě souborů také další adresáře, kterým říkáme podadresáře. Pro pojmenování adresářů platí stejná pravidla jako pro pojmenování souborů. Jediné dva adresáře, které nemůžeme sami ručně vytvořit ani je přejmenovat jsou tzv. kořenový adresář se jménem \ a adresář pro návrat zpět se jménem... Kořenový adresář je vytvořen při tzv. formátování disku a nachází se v adresářové (stromové) struktuře až na samém vrcholu. Dalším speciálním adresářem je aktuální adresář. Je to adresář, ve kterém se zrovna nacházíme. Posledním významným adresářem je domovský adresář pro ukládání soukromých souborů. Disky V počítači je obvykle několik diskových jednotek (např. pevný disk, disketová mechanika, CD- ROM, DVD atd.). Tyto jednotky bývají označovány velkými písmeny anglické abecedy (celkem 26 písmen, tedy 26 možných disků v počítači). Za písmenem se vždy nachází dvojtečka (slouží jako oddělovač). písmenem A se označuje disketová mechanika písmeno B se používá pro druhou disketovou mechaniku (v současnosti se již skoro nepoužívá) písmeno C je vyhrazeno pro první logický disk (tomuto logickému disku také říkáme systémový disk) písmena D až Z se používají pro další logické disky pokud je součástí počítače např. CD-ROM, DVD aj., tak je jí přiděleno první volné písmeno abecedy Cesta A nyní, když už víme co je soubor, adresář, kořenový adresář a jaká jména mohou mít disky, můžeme všechny tyto termíny využít k tomu, abychom sestrojili tzv. cestu. Cesta nám přesně popisuje umístění souboru na disku. Rozlišujeme celkem dva druhy cest, relativní a absolutní. Absolutní cesta začíná vždy jménem disku. 5

7 Absolutní cesta C:\DOKUMENTY\MOJEDOPISY\DOPIS.DOC Relativní cesta MOJEDOPISY\DOPIS.DOC 6

8 Literatura: [1] P. Kmoch, Informatika a výpočetní technika pro střední školy (Computer Press, Praha, 1997). [2] P. Ludvík, Začínáme na PC (Ludvík, 1991). [3] P. Roubal, Počítače pro úplné začátečníky (Computer Press, Praha, 2001). 7

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí 30.9.2014 Základní ovládání počítače Co dělá počítač počítačem: Hardware vše čeho se můžete dotknout

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka

Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií. 2006 Jan Míka Modul 1 podle sylabu ECDL Základní pojmy informačních technologií 2006 Jan Míka 2 Modul 1: Základní pojmy informačních technologií (IT) předpokládá uchazečovy základní znalosti z oblasti informačních technologií

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více