Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 -

2 Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3 Založení papírové pásky do tiskárny...3 Připojení tiskárny...3 Připojení k PC / POS...3 Připojení externího displeje...3 Připojení napájecího zdroje...3 Připojení peněžní zásuvky...3 Uspořádání fiskální tiskárny...3 Stavy fiskální tiskárny (červená ERROR LED)...3 Přepínání mezi režimem online a offline...3 IV.3 Nastavení přepínačů...3 V. Bezpečnost, údržba a servis...3 VI. VII. VIII. IX. V.1 Důležité bezpečnostní pokyny...3 V.2 Periodické čištění...3 V.3 Zaseknutí papíru...3 V.4 Odstranění záseku papírové pásky...3 VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 VII.7 IX.1 Test tiskárny...3 Specifikace tiskárny...3 Specifikace tisku...3 Specifikace papíru...3 Vnitřní buffer...3 Elektrické vlastnosti...3 Spolehlivost...3 Vnější podmínky...3 Umístění tiskárny...3 Informace po zapnutí...3 Ovládání fiskálního modulu pomocí klávesnice...3 Režim práce s klávesnicí...3 IX.2 Ovládání menu klávesnicí :...3 IX.3 IX.4 Zobrazení chyb...3 Struktura menu...3 IX.5 Funkce při ovládání z klávesnice :...3 Nastaveni proměnné...3 Nastavit datum...3 Nastavit čas

3 Fiskalizace...3 X-uzávěrka...3 Z-uzávěrka...3 Výpisy uzávěrek...3 Výpis nastavení...3 Otevření zásuvky...3 Kopie dokladu...3 Testovací režim...3 Normální režim

4 I. Úvod OK PRINT080_UM verze_2_3.doc Fiskální tiskárna OK PRINT 080 je tiskárna určená k připojení k pokladním systémům na bázi PC. Fiskální tiskárnu lze připojit k PC přes sériové rozhraní RS-232 nebo rozhraní USB. K tiskárně je možné připojit externí displej, pokladní zásuvku a PC klávesnici. Důležitá upozornění Fiskální tiskárnu používejte na takovém místě, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření, neobvyklým změnám teploty (pod 0 C a nad 50 C) a vysoké vlhkosti. Instalace na takovém místě by mohla způsobit poškození nebo zničení krytu a elektrických součástek. Fiskální tiskárnu čistěte suchou, měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte takové čistící prostředky jako je benzín nebo různá ředidla. Použití chemikálií může zničit kryt tiskárny. Zabraňte polití tiskárny. Tekutiny mohou poškodit funkčnost fiskální tiskárny. Fiskální tiskárnu připojte přes dodaný adaptér do standardní síťové zásuvky (230V+/-10%). Jiná elektrická zařízení zapojená ve stejném síťovém okruhu mohou způsobit nesprávnou funkčnost fiskální tiskárny. V prostředí se silným rušením použijte speciální odrušovací prostředky. Použitá elektrická síť musí mít revizní zprávu! Pokud fiskální tiskárna nepracuje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se fiskální tiskárnu opravit sami. Při tisku účtenky vyčkejte, až tiskárna účtenku dotiskne. Nevytrhávejte účtenku po dobu tisku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny. Používejte jen kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. II. Začínáme Tiskárna je řádně zabalena tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození. Aby jste mohli pracovat s tiskárnou, budete muset vyjmout balící materiál, vložený pro účely přepravy. II.1 Před použitím tiskárny Po vyjmutí tiskárny z balení zkontrolujte obsah. Vedle uživatelského manuálu by mělo balení obsahovat tyto položky: Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Síťový adaptér Komunikační kabel pro připojení k PC / POS - 4 -

5 II.2 Části fiskální tiskárny Kryt fiskální tiskárny Při výměně papíru otevřete tento kryt. Ovládací panel Kontrolky, indikující stav fiskální tiskárny a tlačítka pro ovládání fiskální tiskárny.. Páčka pro otevírání tiskárny Pro otevření tiskárny zatáhněte páčku ve ve směru šipky. II.3 Založení papírové pásky do tiskárny a. Vlastnosti papírových pásek musí zabezpečit uchování údajů při dodržení stanovených skladovacích podmínek. Je potřeba používat jen pásky, které mají výrobcem zaručené potřebné vlastnosti. Používejte papírové pásky, jejichž konec není lepený. Kdyby byla použita taková papírová páska a nebyla by včas vyměněná za novou, mohla by poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. V takovém případě nebude na poškozenou tiskárnu uplatněná záruka. DOPORUČENÍ pro uložení tiskových výstupů. Pokladní bloky a výpisy uzávěrek uskladňujte dle doporučení výrobce spotřebního materiálu. b. Otevřete tiskárnu tažením páčky ve směru šipky. Páčka pro otevření krytu Pozor : Neotevírejte tiskárnu během tisku

6 c. Do lůžka pro papírovou pásku vložte kotouček papírové pásky tak, aby se odvíjela směrem dopředu ze spodní strany (viz.obrázek). Konec pásky zarovnejte zastřihnutím. Konec pásky nesmí obsahovat nečistoty či zbytky lepidla. Pozor: Dejte pozor na směr papíru. d. Papír umístěte podle obrázku

7 e. Zatlačte kryt směrem dolů Zatlačte f. Utrhněte papír vně krytu fiskální tiskárny, jak je ukázáno na obrázku

8 III. Připojení tiskárny Displej PC Peněžní zákazníka USB zásuvka PC Klávesnice Napájení RS 232 PS2 DC 24V III.1 Připojení k PC / POS Před připojením (odpojením) kabelu interface se přesvědčte, že fiskální tiskárna a ostatní připojená zařízení mají vypnutá napájení. Tiskárnu lze připojit k PC přes rozhraní USB nebo RS 232. Aktivita rozhraní se nastavuje na desce fiskální paměti. Komunikace USB - propojeny piny 3 a 4 Komunikace RS propojeny piny 4 a

9 Kabel pro komunikaci s PC: III.2 Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9F Připojení externího displeje Pohled ze strany pájení Dle zákona o registračních pokladnách č.215/2005 Sb., tiskárna nesmí pracovat bez připojeného zákaznického displeje. Pokud není připojen zákaznický displej tiskárna není funkční. Poznámka: Aby displej Virtuos VFD FV-2029M zobrazoval správně CZ diakritiku, musí být přepínač na displeji č.4,6,7 v poloze OFF. Kabel pro komunikaci s externím displejem Virtuos VFD FV-2029M. Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9M Pohled ze strany pájení Poznámka: Displej Virtuos LCD FV-2024M v sobě neobsahuje CZ znakovou sadu, proto s ním tiskárna pracuje bez diakritiky. Kabel pro komunikaci s externím LCD displejem Virtuos FL-2024M: Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9M Pohled ze strany pájení - 9 -

10 III.3 Připojení napájecího zdroje a. Připojte síťový napájecí kabel do síťového přívodu napájecího adaptéru a potom připojte síťovou vidlici do napájecí zásuvky. b. Připojte napájecí kabel z adaptéru do napájecí zásuvky fiskální tiskárny přesvědčte se, že tiskárna je během těchto operací vypnuta. UPOZORNĚNÍ!!! Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než dodávané výrobcem fiskální tiskárny. c. Zapněte fiskální tiskárnu síťovým spínačem, jak je ukázáno na obrázku. Rozsvítí se kontrolka na ovládacím panelu. III.4 Připojení peněžní zásuvky Připojte telefonní konektor 6/6 od peněžní zásuvky do zadního panelu na fiskální tiskárně. Pozor: Přesvědčte se, že tiskárna je vypnutá a odpojená od zdířky střídavého napájecího napětí a že PC POS systém je během připojování kabelů vypnut. Nezapojte omylem místo peněžní zásuvky telefonní linku. Mohlo by to zničit fiskální tiskárnu. Pohled zpředu Konektor RJ 6/6 4 Zem 2 Signál pro otevření zásuvky č.1 5 Signál pro otevření zásuvky č

11 IV. Uspořádání fiskální tiskárny Ovládací panel fiskální tiskárny a kontrolky, indikující stavy fiskální tiskárny Modrá LED svítí při zapnuté tiskárně Červená LED svítí při chybě nebo je-li tiskárna ve stavu off-line Červená LED Svítí, když je konec papíru v zásobníku Tlačítko POSUV posouvá papír v tiskárně. IV.1 Stavy fiskální tiskárny (červená ERROR LED) Červená ERROR LED nesvítí: Indikuje, že fiskální tiskárna je online. Červená ERROR LED svítí: Indikuje, že fiskální tiskárna je offline. IV.2 Kromě toho indikuje chyby fiskální tiskárny jako např.: - konec papíru - zaseknutý papír Přepínání mezi režimem online a offline Tiskárna přechází do režimu offline: - není správně uzavřený kryt fiskální tiskárny Při zapnutí fiskální tiskárny (včetně resetu, používaného interfacem). Během automatického testu. Pokud je otevřený kryt tiskárny. Při posuvu papíru s použitím tlačítka Posuvu. Při zastavení tisku z důvodu konce papíru (v případech, kdy je detekován prázdný zásobník papíru nebo zastavení tisku použitím sekvence ESC 4). Při dočasném zakolísání napájecího napětí. Při chybě tiskárny

12 IV.3 Nastavení přepínačů Aby tiskárna tiskla správně CZ diakritiku, musí být přepínač č.4 v režimu ON (zap.) SW1 Přepína Funkce ON OFF Default SW-1 Aut.střihač Ne Ano Vyp. SW-2 Pípadlo Ano Ne Vyp. SW-3 Hustota tisku Silná Slabá Vyp. SW-4 2 bytový znak.kóde Ne Ano Zap. SW-5 Znaků na řádek Vyp. SW-6 Rezerva Vyp. SW-7 Volba přenosové rychlosti Vyp. SW-8 Volba přenosové rychlosti Vyp. V. Bezpečnost, údržba a servis V.1 Důležité bezpečnostní pokyny Nedotýkejte se tiskové hlavy. Nedotýkejte se ostří střihače papíru. Používejte pouze napájecí zdroj, který dodává k fiskální tiskárně výrobce. Neohýbejte příliš napájecí kabel a nepokládejte na něj těžké předměty. Když vytahujete přívod ze zásuvky, vždy držte vidlici nikoliv kabel. Vždy používejte pouze schválené příslušenství, nepokoušejte se je opravovat nebo upravovat sami. Dbejte, aby se do fiskální tiskárny nedostala voda. Tiskárnu položte na pevnou podložku, na místě, kde tiskárna nebude vystavena vibracím. Nepoužívejte tiskárnu, pokud je v poruše. Můžete způsobit požár. Nepřipojte omylem telefonní linku do místa připojení pro pokladní zásuvku (stejný konektor). Pokud delší dobu nebudete fiskální tiskárnu používat, doporučujeme ji odpojit ze sítě. V.2 Periodické čištění Častý tisk na tiskárně má za následek znečištění tiskové hlavy prachem a špínou, která se pak přenáší na vytištěný papír. Abychom předešli takovým problémům je nutné pravidelně čistit tiskovou hlavu a také zásobník na papírové role. Takové čištění doporučujeme provádět minimálně jednou za šest měsíců nebo po vytištění milionu řádků. a. Čištění tepelné tiskové hlavy Pro vyčištění černých nečistot na tepelné tiskové hlavě používejte Isopropyl alkohol (IPA). Upozornění: Pozor, abyste při čištění hlavu nepoškodili. Proto používejte měkkou látku. Obzvláště dejte pozor, abyste hlavu při čištění nepoškrábali

13 b. Čištění zásobníku pro papír Měkkou látkou vyčistěte též místo pro papírové role a sekce pro posuv papíru. Během tisku se nesmíte dotýkat papíru. V.3 Zaseknutí papíru Posouvání papíru rukou během tisku může způsobit chybu posuvu nebo zaseknutí papíru. V.4 Odstranění záseku papírové pásky Při zaseknutí papíru bliká červená stavová kontrolka spolu se zvukovým signálem (pípání). Podívejte se, prosím na následující pokyny jak odstranit zásek papíru. a. Vypněte tiskárnu. b. Otevřete kryt tiskárny zatažením páčky pro otevření krytu. c. Po otevření krytu tiskárny odstraňte zaseknutý papír (tuto operaci proveďte velmi opatrně nedotýkejte se tiskové hlavy) a znovu umístěte papírovou roli. d. Pokud kryt tiskárny nelze otevřít, zkuste znovu zapnout tiskárnu napájecím vypínačem a pokud opět nelze otevřít kryt tiskárny, dbejte následujících pokynů: 1. Vypněte tiskárnu. 1. byl viděl automatický střihač papíru 2. Odklopte přední kryt tak, aby se odkryl střihač papíru Otáčejte malým soukolím do doby 3. doby než přestane varovné pípání. Varování: Při práci s automatickým střihačem papíru buďte opatrní a zkontrolujte zda je tiskárna opravdu vypnutá. Poznámka: Pro otevření čelního krytu nepoužívejte násilí, abyste nepoškodili automatický střihač papíru. Pokud nejde přední kryt otevřít vhodným způsobem, kontaktujte vašeho dodavatele. e. Vraťte automatický střihač papíru do jeho původní polohy a uvolněte papír zaseknutý uvnitř předního krytu. Potom otevřete kryt tiskárny a znovu umístěte papírovou roli. (opětovná instalace papírové role)

14 (odtrhněte papír směrem k sobě) Poznámka: Trhejte účtenku vždy směrem k sobě. V opačném případě se může stát, že se nová účtenka namotá pod válec podavače! VI. Test tiskárny Tento test kontroluje zda tiskárna pracuje správně, zejména kontroluje kvalitu tisku, verzi firmwaru. 1. Stiskněte nejdříve tlačítko FEED a potom zapněte napájení (při držení tlačítka online), asi po jedné sekundě tlačítko uvolněte. 2. Pokud tiskárna pracuje správně, tiskárna vytiskne automaticky auto-test, který ukáže číslo verze firmwaru, typ připojení tiskárny, anglické alfanumerické znaky a několik čínských typů písma. 3. Konec testu se ohlásí hláškou: *** COMPLETED *** VII. Specifikace tiskárny VII.1 Specifikace tisku Metoda tisku přímý tepelný tisk Hustota tisku 203 dpi x 203 dpi Směr tisku jednosměrný Šířka tisku 72 mm (2,83 ), 576 bodů Počet znaků na řádek Font A: 48, Anglický font (výchozí nastavení) Font B: 24, Čínský font Mezery (výchozí nastavení) Font A: 0,25 mm (0,01 ) (2 body) Rychlost tisku 72mm/s Režim vysoké rychlosti 160mm/s (při napájení 24V). hustota úrovně 2. Rychlost je přepínána automaticky v závislosti na použitém napájení tiskárny a teplotních podmínkách

15 hlavy. Poznámka: Po přepínání režimu mohou být různé odchylky rychlosti tisku. Pro zabránění tohoto jevu zejména při tisku loga v bitmapovém zobrazení s pomocí ESC příkazů se doporučuje následující. Během stahování bitmapového obrazu se změny rychlosti tisku nevyskytují. Rychlost tisku může být nižší v závislosti na rychlosti přenosu dat a kombinaci řídících příkazů. Nízká přenosová rychlost může způsobit přerušovaný tisk. Proto se doporučuje přenášet data do tiskárny co možná nejrychleji. Aut.střihač papíru životnost více jak řezů Poznámka: Pro zabránění nekvalitního střihu je nutné, aby byl papír zaveden do tiskárny minimálně 1 mm (14/360 palců). Zásobník papíru: vyjímatelný kotouček papíru VII.2 Specifikace papíru Typ papíru: specifikovaný termopapír Druh: papírový kotouček Šířka papíru: 79.5mm 0.5mm (3,13 +/- 0,02 ) Max.průměr role: 83mm Specifikace papíru: NTP Originální papír: PD 160R (Oji Paper Mfg. Co.Ltd) Originální papír: AF50KS-E (Jujo Thermal Oy (Finsko)) Originální papír: P350 (F380), P310,P300 Průměr kotoučku: Vnitřní: 12 mm (0,47 ) Vnější: 18 mm (0,71 ) Poznámka: Papír nesmí být přilepen k cívce papírového kotoučku. VII.3 Vnitřní buffer 1. Použitelný přijímací buffer je 20 Kbytů. 2. Uživatelsky definovaný buffer (jak pro uživatelsky definované znaky, tak pro uživatelsky

16 definované bitové zobrazení): 12 Kbytů. VII.4 Elektrické vlastnosti 1. Napájecí napětí: +24 VDC 8% 2. Spotřeba (při 24V): Režim vysoké rychlosti tisku: průměrná: přibližně 1,8 A (znakový font A-N, velká písmena, 36 znakové vzory, 42 sloupcový tisk) špičková: přibližně 8A Režim snížené spotřeby: průměrná: přibližně 1,2A špičková: přibližně 6,6A Pohotovostní režim: průměrná: přibližně 0,2A Poznámka: Pro výstupní signál pro otevření pokladní zásuvky max. 1A VII.5 Spolehlivost 1. Životnost: Mechanika: řádků. Tisková hlava: 100 milionů impulzů Autom. střihač: řezů (Konec životnosti je definován dosažením začátku Periody opotřebení ) 2. MTBF: hodin (Porucha je definována jako výskyt Náhodné poruchy během Periody náhodné poruchy ) 3. MCBF: řádků. (To je průměrný interval poruchy založený na poruchách vztažených k opotřebení a náhodným poruchám do řádků). VII.6 Vnější podmínky 1. Teplota: Pracovní: 5 až 45 C (41 až 113F) Skladovací: -10 až 50 C (14 až 122F) (s výjimkou papíru)

17 2. Vlhkost: Pracovní: 10 až 90% RH Skladovací: 10 až 90% RH (s výjimkou papíru) Poznámka: Pokud není tiskárna delší dobu používána s nainstalovaným papírem, mohou být některé části tisku světlé. Pokud není tiskárna delší dobu používána bez papíru, natáhněte před tiskem papír do tiskárny minimálně v délce 30mm. 3. Pracovní hluk: 50 db s použitím automatického střihače. 40 db bez použití automatického střihače. VII.7 Umístění tiskárny Tiskárna PRP-080P musí být umístěna vodorovně. (Musí být uvažovány vibrace při střihu papíru a otevření pokladní zásuvky. Přemýšlejte jak vhodným umístěním zabránit samovolnému pohybu tiskárny. Je možné použít i lepící pásky). Je možné připevnit tiskárnu i ke zdi. Toto provádějte takto:nainstalujte příchytky ke zdi a změňte umístění papírové role tak, aby byla blízko koncového snímače, potom nainstalujte uzávěr a ostatní části. VIII. Informace po zapnutí Po zapnutí fiskální tiskárny se na zákaznickém displeji objeví několik důležitých informací : Fiskální tiskárna OK PRINT DFOS-2.00 U:00 T Na horním řádku svítí informace o tom, že jste právě zapnuli fiskální tiskárnu OK PRINT což asi není překvapení. Zajímavější jsou informace na druhém řádku : DFOS-2.00 Zobrazuje se verze obslužného programu FM U Informace o stavu, ve kterém se FM právě nachází (viz. kapitola 8). 00 Informační bajt stavu periferií. Pokud jsou všechny periferie v pořádku, měla by zde být hodnota 0. V opačném případě se ukáže jedno hexadecimální číslo, v jehož jednotlivých bitech jsou zakódovány tyto příznaky : 80 Stav baterie FM 40 Hodinový obvod FM 20 Paměťové čipy FM 10 Komunikační sběrnice 08 Uzávěrkový seznam 04 Žurnálový seznam 02 Stav zákaznického displeje

18 01 Stav připravenosti tiskárny T A konečně poslední příznak indikuje režim tiskárny a některé další stavy. Mohou se zde vyskytnout následující příznaky : F T C I i B modul je fiskalizován modul je přepnutý do testovacího režimu Změny v časovém obvodu RTC. Nastaví se, pokud dojde k nějakým změnám v časovém obvodu. Přiklad : Dojde baterka a po její výměně při spuštění modul pozná, že nastaly nějaké změny. Většinou to bude nenastaveny čas a datum. Tento příznak se zruší po novem zadání datumu a času Je nutné provést inicializaci modul je v nedefinovaném stavu. S tímto stavem se v praxi nesetkáte, týká se pouze výrobce. Proběhla korekční autoinicializace například po provedení upgrade obslužného programu ve fiskálním modulu. Pokud se tento příznak nastavuje po zapnutí tiskárny opakovaně, jedná se o známku nějakého problému a bylo by opravdu vhodné kontaktovat servisní středisko. Baterie začíná mít problémy napětí pod hodnotou 2 V. Zatím to je ještě dobré ale bylo by vhodné začít přemýšlet o výměně. IX. Ovládání fiskálního modulu pomocí klávesnice Fiskální tiskárna může pracovat i zcela samostatně, bez připojeného počítače. Jako vstupní zařízení v tom případě slouží klasická PC klávesnice (PS/2), zasunutá do konektoru CN4. Jako zařízení pro komunikaci s uživatelem se používá zákaznický displej a jako hlavní výstupní zařízení pak páska tiskárny. Je pochopitelné, že v tomto režimu poskytuje fiskální modul pouze omezenou množinu funkcí nelze například tímto způsobem evidovat prodeje. Principiálně slouží tento režim hlavně k výpisu informací o uzávěrkách a k nastavování FM. V režimu ovládání pomocí klávesnice není možné zadávat znaky s diakritikou. IX.1 Režim práce s klávesnicí Do režimu práce s klávesnicí se FM přepne zasunutím klávesnice do příslušného konektoru. Zpět do normálního režimu se přepne po vysunutí konektoru. V režimu práce s klávesnicí FM nekomunikuje s počítačem. Na všechny případné požadavky počítače odpovídá odesláním statusu, ve kterém je nastaveno : Stav : K Chyba : 12 komunikace s klávesnicí Stav periferií : OK Režim FM : bit 1 nastaven (připojena klávesnice). Celá stavová informace je tedy : <K >. Do režimu práce s klávesnicí je možné se dostat pouze tehdy, pokud je FM v některém ze stavů X, R, nebo U. Je-li ve stavu O nebo S, pak se po připojení klávesnice objeví na zákaznickém displeji hlášení : Teď klávesnici

19 prosím odpojte IX.2 Ovládání menu klávesnicí : Pokud je FM v stavu, který umožňuje přechod do klávesnicového režimu, pak se ihned po zasunutá klávesnice do FM zobrazí na zákaznickém displeji úvodní menu. Pro ovládání menu fungují následující klávesy : Šipka doleva Šipka doprava Enter Esc : zobrazení další položky menu. zobrazení předchozí položky menu. výběr nastavené položky menu při zadávání parametrů : přerušení zadávání a návrat do podmenu V podmenu : návrat do hlavního menu V hlavním menu : nic Ostatní klávesy jsou ignorovány. Při zadávání parametrů (obsahy proměnných, datumů ) fungují klávesy : Číslo,písmeno editace Backspace smazání posledního znaku Tečka Při zadávání čísel desetinná tečka, při zadávání data oddělovač Dvojtečka Při zadávání času oddělovač Enter Potvrzení zadání Esc Přerušení funkce a návrat do podnabídky Ostatní klávesy jsou ignorovány. IX.3 Zobrazení chyb Pokud při zadání parametru či zpracování funkce vznikne chyba, nebude se kód chyby posílat na počítač, nýbrž se zobrazí na displeji. Na displeji zůstane chyba zobrazena do stisku klávesy Esc, po které se program vrátí do příslušné podnabídky. IX.4 Struktura menu V následujících kapitolách jsou popsány struktury jednotlivých podmenu tak, jak se budou zobrazovat na displeji. Tak například při zapojení klávesnice se na displeji zobrazí : Nastavení [< >] [ENTER] [ESC] Po stisku šipka doprava potom

20 Uzávěrky [< >] [ENTER] [ESC] Zatímco po stisku Enter zase Nastaveni proměnné [< >] [ENTER] [ESC] Atd. Celá struktura menu při ovládání z klávesnice je : Hlavní menu Podmenu Parametry. 1 Nastavení 1 Nastaveni proměnné Číslo,Hodnota 2 Nastavit datum Datum 3 Nastavit čas Čas 4 Fiskalizace 2 Uzávěrky 1 X-uzávěrka 2 Z-uzávěrka 3 Výpisy uzávěrek Výběr,Od,Do,Dílčí,Suma 3 Ostatní 1 Výpis nastavení 2 Otevření zásuvky 3 Kopie dokladu Číslo 4 Testovací režim 5 Normální režim IX.5 Funkce při ovládání z klávesnice : Všechny funkce mají jednu společnou vlastnost, kterou nemá smysl neustále opakovat při popisu každé jedné z nich a proto ji zmíníme na úvod : V závislosti na zvolené funkci se FM postupně dotáže na všechny její parametry. Poté se zavolá funkce prakticky stejně, jako při volání z počítače. Pokud funkce skončí chybou, zobrazí se na zákaznickém displeji kód a popis chyby. V opačném případě se na displeji zobrazí text OK - Klávesa. Ať již tak či tak, program nyní čeká na stisk klávesy Esc. Teprve po stisku této klávesy se vrátí do podnabídky, ze které byla příslušná funkce zavolána a pokračuje v práci. Nastaveni proměnné Na displeji se objeví : číslo : _

21 Program čeká na zadání dvouciferného čísla. Po zadání se zkontroluje, zda bylo zadáno číslo některé inicializační proměnné. Není-li tomu tak, zobrazí se chyba a program se vrátí do nabídky. V opačném případě se na displeji zobrazí : Hodnota : _ Po zadání hodnoty se provede funkce SYSVARSCMD_SET. Nastavit datum Na displeji se zobrazí : Datum: DD.MM.RRRR _ Čeká se na zadání textu. Po jeho zadání se provede standardní funkce CMDCMD_DATE. Dny a měsíce data je potřeba zadávat dvouciferně (v případě potřeby s nulou na začátku). Nastavit čas Na displeji se zobrazí : Čas: HH:MM _ Čeká se na zadání textu. Po jeho zadání se provede standardní funkce CMDCMD_TIME. Hodiny a minuty je potřeba zadávat dvouciferně (v případě potřeby s nulou na začátku). Fiskalizace Zobrazí se potvrzovací dotaz Provést: (A)no (N)e Po potvrzení se pak provede funkce SYSVARSCMD_FISCALIZE. X-uzávěrka Po potvrzujícím dotazu se provede se funkce BALANCECMD_X

22 Z-uzávěrka Po potvrzujícím dotazu se provede se funkce BALANCECMD_Z Výpisy uzávěrek Na displeji se zobrazí : 1. Číslo A program čeká na zadání prvního parametru funkce BALANCECMD_COPY : Volba výběru 0 : všechny uzávěrky, které FM obsahuje 1 : výběr od čísla uzávěrky do čísla 2. výběr od data do data Po zadání se objeví 2. Číslo Program čeká na druhý parametr funkce : 0 : vytiskne se pouze součtová uzávěrka (jedna uzávěrka, obsahující součty všech uzávěrek, vyhovujících zvolenému výběru). 1 : Vytisknou se jednotlivé uzávěrky, vyhovující výběru a nakonec se vytiskne i součtová uzávěrka, ve které budou hodnoty ze všech vypsaných uzávěrek sečtené. 2 : Vytisknou se pouze jednotlivé uzávěrky, součtová uzávěrka se nebude tisknout Následuje 3. Číslo Třetí parametr záleží na prvním parametru. Je-li první parametr = 0, pak třetí parametr nemá význam a nezáleží na něm (není nutné jej uvádět). Je-li první parametr = 1, pak třetí parametr je kladné celočíselné číslo od 0 do čísla poslední uzávěrky. Hodnota 0 má význam Od první uložené uzávěrky. Je-li první parametr = 2, pak třetí parametr je datum, od kterého se mají uzávěrky zahrnout do výběru. V každém případě třetí parametr definuje spodní hranici, od které se mají uzávěrky ve výběru objevit ať už se jedná o číslo uzávěrky, nebo o datum

23 A konečně poslední 4. Číslo Pro poslední parametr příkazu platí stejná pravidla, jako pro třetí. Jediný rozdíl je, že čtvrtým parametrem se nastavuje horní hranice výběru uzávěrek. A dále, že hodnota 0 znamená Poslední evidovaná uzávěrka. Výpis nastavení Provede se funkce Tisk nastavení modulu Otevření zásuvky Po potvrzujícím dotazu se otevře peněžní zásuvka. Kopie dokladu Na displeji se zobrazí : Číslo A program čeká na zadání indexu dokladu. Po zadání se doklad s tímto i pořadovým číslem v žurnálu (nesouhlasí s číslem dokladu!) vytiskne pomocí standardní funkce BILLCMD_COPY : Testovací režim FM se přepne do testovacího režimu. Na displeji se zobrazí hlášení Testovací režim Normální režim FM se přepne do normálního režimu. Na displeji se zobrazí hlášení Normální režim

OK PRINT 080 NEF_UM verze_1_1. Obsah:

OK PRINT 080 NEF_UM verze_1_1. Obsah: OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 - Obsah: I. Úvod...3 II. Začínáme...3 II.1 Před použitím tiskárny...3 II.2 Části tiskárny...3 II.3 Založení papírové pásky do tiskárny...4 III. Připojení tiskárny...6

Více

OK PRINT 250. Uživatelská příručka

OK PRINT 250. Uživatelská příručka OK PRINT 250 Uživatelská příručka 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Začínáme...3 2.1. Před použitím tiskárny...3 2.2. Části tiskárny...4 2.3. Založení papírové pásky do tiskárny...4 3. Připojení tiskárny...5 3.1.

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3

Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3 Uživatelská příručka Obsah Pokladní tiskárna s řezačkou PRP-T3...1 Uživatelská příručka...1 1Bezpečnostní pokyny...3 2Použití... 3 3Obsah balení... 3 4Vlastnosti...4

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

FP-T88UC. Uživatelská příručka

FP-T88UC. Uživatelská příručka FP-T88UC Uživatelská příručka Části tiskárny kryt tiskárny kryt řezačky ovládací panel kryt otvíracího tlačítka Port pro displej zákazníka Pokladní zásuvka Servisní Port (RS232) Napájení COM. Port (RS232)

Více

Zebra QLn-Series - stručný návod k použití

Zebra QLn-Series - stručný návod k použití Zebra QLn-Series - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ

Ethernet Switch. CQpoint CQ-C105. Uživatelská příručka CZ Ethernet Switch CQpoint CQ-C105 Uživatelská příručka CZ Obsah 1 Informace... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Vlastnosti... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Ethernetové funkce... Chyba! Záložka není

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k použití pro Stolní váhu

Návod k použití pro Stolní váhu Návod k použití pro Stolní váhu Katalogové číslo: 214091 Úvod, základní pokyny k používání váhy Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

80mm Termotiskárna. Xprinter XP Q260-NL. Uživatelská příručka Prosím uschovejte pro další použití.

80mm Termotiskárna. Xprinter XP Q260-NL. Uživatelská příručka Prosím uschovejte pro další použití. 80mm Termotiskárna Xprinter XP Q260-NL Uživatelská příručka Prosím uschovejte pro další použití. www.termotiskárny-eet.cz Upozornění Postavte tiskárnu na rovnou a stabilní plochu, na které nedochází k

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 5326 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 5326 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA. 1. Základní

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

KERN YKE-01 Verze /2015 CZ

KERN YKE-01 Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze Tiskárna etiket KERN YKE-01 Verze

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 165 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Tiskárny TM-T70. Uživatelská příručka

Tiskárny TM-T70. Uživatelská příručka Tiskárny TM-T70 Uživatelská příručka A B 1 C 2 3 4 F G H 5 I J K 6 Přepínače DIP Switch UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím tiskárny nezapomeňte vrátit na místo kryt přepínače DIP. US Sériový (DIP přepínač 1) PŘ

Více