Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 -

2 Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3 Založení papírové pásky do tiskárny...3 Připojení tiskárny...3 Připojení k PC / POS...3 Připojení externího displeje...3 Připojení napájecího zdroje...3 Připojení peněžní zásuvky...3 Uspořádání fiskální tiskárny...3 Stavy fiskální tiskárny (červená ERROR LED)...3 Přepínání mezi režimem online a offline...3 IV.3 Nastavení přepínačů...3 V. Bezpečnost, údržba a servis...3 VI. VII. VIII. IX. V.1 Důležité bezpečnostní pokyny...3 V.2 Periodické čištění...3 V.3 Zaseknutí papíru...3 V.4 Odstranění záseku papírové pásky...3 VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 VII.7 IX.1 Test tiskárny...3 Specifikace tiskárny...3 Specifikace tisku...3 Specifikace papíru...3 Vnitřní buffer...3 Elektrické vlastnosti...3 Spolehlivost...3 Vnější podmínky...3 Umístění tiskárny...3 Informace po zapnutí...3 Ovládání fiskálního modulu pomocí klávesnice...3 Režim práce s klávesnicí...3 IX.2 Ovládání menu klávesnicí :...3 IX.3 IX.4 Zobrazení chyb...3 Struktura menu...3 IX.5 Funkce při ovládání z klávesnice :...3 Nastaveni proměnné...3 Nastavit datum...3 Nastavit čas

3 Fiskalizace...3 X-uzávěrka...3 Z-uzávěrka...3 Výpisy uzávěrek...3 Výpis nastavení...3 Otevření zásuvky...3 Kopie dokladu...3 Testovací režim...3 Normální režim

4 I. Úvod OK PRINT080_UM verze_2_3.doc Fiskální tiskárna OK PRINT 080 je tiskárna určená k připojení k pokladním systémům na bázi PC. Fiskální tiskárnu lze připojit k PC přes sériové rozhraní RS-232 nebo rozhraní USB. K tiskárně je možné připojit externí displej, pokladní zásuvku a PC klávesnici. Důležitá upozornění Fiskální tiskárnu používejte na takovém místě, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření, neobvyklým změnám teploty (pod 0 C a nad 50 C) a vysoké vlhkosti. Instalace na takovém místě by mohla způsobit poškození nebo zničení krytu a elektrických součástek. Fiskální tiskárnu čistěte suchou, měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte takové čistící prostředky jako je benzín nebo různá ředidla. Použití chemikálií může zničit kryt tiskárny. Zabraňte polití tiskárny. Tekutiny mohou poškodit funkčnost fiskální tiskárny. Fiskální tiskárnu připojte přes dodaný adaptér do standardní síťové zásuvky (230V+/-10%). Jiná elektrická zařízení zapojená ve stejném síťovém okruhu mohou způsobit nesprávnou funkčnost fiskální tiskárny. V prostředí se silným rušením použijte speciální odrušovací prostředky. Použitá elektrická síť musí mít revizní zprávu! Pokud fiskální tiskárna nepracuje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se fiskální tiskárnu opravit sami. Při tisku účtenky vyčkejte, až tiskárna účtenku dotiskne. Nevytrhávejte účtenku po dobu tisku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny. Používejte jen kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. II. Začínáme Tiskárna je řádně zabalena tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození. Aby jste mohli pracovat s tiskárnou, budete muset vyjmout balící materiál, vložený pro účely přepravy. II.1 Před použitím tiskárny Po vyjmutí tiskárny z balení zkontrolujte obsah. Vedle uživatelského manuálu by mělo balení obsahovat tyto položky: Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Síťový adaptér Komunikační kabel pro připojení k PC / POS - 4 -

5 II.2 Části fiskální tiskárny Kryt fiskální tiskárny Při výměně papíru otevřete tento kryt. Ovládací panel Kontrolky, indikující stav fiskální tiskárny a tlačítka pro ovládání fiskální tiskárny.. Páčka pro otevírání tiskárny Pro otevření tiskárny zatáhněte páčku ve ve směru šipky. II.3 Založení papírové pásky do tiskárny a. Vlastnosti papírových pásek musí zabezpečit uchování údajů při dodržení stanovených skladovacích podmínek. Je potřeba používat jen pásky, které mají výrobcem zaručené potřebné vlastnosti. Používejte papírové pásky, jejichž konec není lepený. Kdyby byla použita taková papírová páska a nebyla by včas vyměněná za novou, mohla by poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. V takovém případě nebude na poškozenou tiskárnu uplatněná záruka. DOPORUČENÍ pro uložení tiskových výstupů. Pokladní bloky a výpisy uzávěrek uskladňujte dle doporučení výrobce spotřebního materiálu. b. Otevřete tiskárnu tažením páčky ve směru šipky. Páčka pro otevření krytu Pozor : Neotevírejte tiskárnu během tisku

6 c. Do lůžka pro papírovou pásku vložte kotouček papírové pásky tak, aby se odvíjela směrem dopředu ze spodní strany (viz.obrázek). Konec pásky zarovnejte zastřihnutím. Konec pásky nesmí obsahovat nečistoty či zbytky lepidla. Pozor: Dejte pozor na směr papíru. d. Papír umístěte podle obrázku

7 e. Zatlačte kryt směrem dolů Zatlačte f. Utrhněte papír vně krytu fiskální tiskárny, jak je ukázáno na obrázku

8 III. Připojení tiskárny Displej PC Peněžní zákazníka USB zásuvka PC Klávesnice Napájení RS 232 PS2 DC 24V III.1 Připojení k PC / POS Před připojením (odpojením) kabelu interface se přesvědčte, že fiskální tiskárna a ostatní připojená zařízení mají vypnutá napájení. Tiskárnu lze připojit k PC přes rozhraní USB nebo RS 232. Aktivita rozhraní se nastavuje na desce fiskální paměti. Komunikace USB - propojeny piny 3 a 4 Komunikace RS propojeny piny 4 a

9 Kabel pro komunikaci s PC: III.2 Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9F Připojení externího displeje Pohled ze strany pájení Dle zákona o registračních pokladnách č.215/2005 Sb., tiskárna nesmí pracovat bez připojeného zákaznického displeje. Pokud není připojen zákaznický displej tiskárna není funkční. Poznámka: Aby displej Virtuos VFD FV-2029M zobrazoval správně CZ diakritiku, musí být přepínač na displeji č.4,6,7 v poloze OFF. Kabel pro komunikaci s externím displejem Virtuos VFD FV-2029M. Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9M Pohled ze strany pájení Poznámka: Displej Virtuos LCD FV-2024M v sobě neobsahuje CZ znakovou sadu, proto s ním tiskárna pracuje bez diakritiky. Kabel pro komunikaci s externím LCD displejem Virtuos FL-2024M: Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9M Pohled ze strany pájení - 9 -

10 III.3 Připojení napájecího zdroje a. Připojte síťový napájecí kabel do síťového přívodu napájecího adaptéru a potom připojte síťovou vidlici do napájecí zásuvky. b. Připojte napájecí kabel z adaptéru do napájecí zásuvky fiskální tiskárny přesvědčte se, že tiskárna je během těchto operací vypnuta. UPOZORNĚNÍ!!! Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než dodávané výrobcem fiskální tiskárny. c. Zapněte fiskální tiskárnu síťovým spínačem, jak je ukázáno na obrázku. Rozsvítí se kontrolka na ovládacím panelu. III.4 Připojení peněžní zásuvky Připojte telefonní konektor 6/6 od peněžní zásuvky do zadního panelu na fiskální tiskárně. Pozor: Přesvědčte se, že tiskárna je vypnutá a odpojená od zdířky střídavého napájecího napětí a že PC POS systém je během připojování kabelů vypnut. Nezapojte omylem místo peněžní zásuvky telefonní linku. Mohlo by to zničit fiskální tiskárnu. Pohled zpředu Konektor RJ 6/6 4 Zem 2 Signál pro otevření zásuvky č.1 5 Signál pro otevření zásuvky č

11 IV. Uspořádání fiskální tiskárny Ovládací panel fiskální tiskárny a kontrolky, indikující stavy fiskální tiskárny Modrá LED svítí při zapnuté tiskárně Červená LED svítí při chybě nebo je-li tiskárna ve stavu off-line Červená LED Svítí, když je konec papíru v zásobníku Tlačítko POSUV posouvá papír v tiskárně. IV.1 Stavy fiskální tiskárny (červená ERROR LED) Červená ERROR LED nesvítí: Indikuje, že fiskální tiskárna je online. Červená ERROR LED svítí: Indikuje, že fiskální tiskárna je offline. IV.2 Kromě toho indikuje chyby fiskální tiskárny jako např.: - konec papíru - zaseknutý papír Přepínání mezi režimem online a offline Tiskárna přechází do režimu offline: - není správně uzavřený kryt fiskální tiskárny Při zapnutí fiskální tiskárny (včetně resetu, používaného interfacem). Během automatického testu. Pokud je otevřený kryt tiskárny. Při posuvu papíru s použitím tlačítka Posuvu. Při zastavení tisku z důvodu konce papíru (v případech, kdy je detekován prázdný zásobník papíru nebo zastavení tisku použitím sekvence ESC 4). Při dočasném zakolísání napájecího napětí. Při chybě tiskárny

12 IV.3 Nastavení přepínačů Aby tiskárna tiskla správně CZ diakritiku, musí být přepínač č.4 v režimu ON (zap.) SW1 Přepína Funkce ON OFF Default SW-1 Aut.střihač Ne Ano Vyp. SW-2 Pípadlo Ano Ne Vyp. SW-3 Hustota tisku Silná Slabá Vyp. SW-4 2 bytový znak.kóde Ne Ano Zap. SW-5 Znaků na řádek Vyp. SW-6 Rezerva Vyp. SW-7 Volba přenosové rychlosti Vyp. SW-8 Volba přenosové rychlosti Vyp. V. Bezpečnost, údržba a servis V.1 Důležité bezpečnostní pokyny Nedotýkejte se tiskové hlavy. Nedotýkejte se ostří střihače papíru. Používejte pouze napájecí zdroj, který dodává k fiskální tiskárně výrobce. Neohýbejte příliš napájecí kabel a nepokládejte na něj těžké předměty. Když vytahujete přívod ze zásuvky, vždy držte vidlici nikoliv kabel. Vždy používejte pouze schválené příslušenství, nepokoušejte se je opravovat nebo upravovat sami. Dbejte, aby se do fiskální tiskárny nedostala voda. Tiskárnu položte na pevnou podložku, na místě, kde tiskárna nebude vystavena vibracím. Nepoužívejte tiskárnu, pokud je v poruše. Můžete způsobit požár. Nepřipojte omylem telefonní linku do místa připojení pro pokladní zásuvku (stejný konektor). Pokud delší dobu nebudete fiskální tiskárnu používat, doporučujeme ji odpojit ze sítě. V.2 Periodické čištění Častý tisk na tiskárně má za následek znečištění tiskové hlavy prachem a špínou, která se pak přenáší na vytištěný papír. Abychom předešli takovým problémům je nutné pravidelně čistit tiskovou hlavu a také zásobník na papírové role. Takové čištění doporučujeme provádět minimálně jednou za šest měsíců nebo po vytištění milionu řádků. a. Čištění tepelné tiskové hlavy Pro vyčištění černých nečistot na tepelné tiskové hlavě používejte Isopropyl alkohol (IPA). Upozornění: Pozor, abyste při čištění hlavu nepoškodili. Proto používejte měkkou látku. Obzvláště dejte pozor, abyste hlavu při čištění nepoškrábali

13 b. Čištění zásobníku pro papír Měkkou látkou vyčistěte též místo pro papírové role a sekce pro posuv papíru. Během tisku se nesmíte dotýkat papíru. V.3 Zaseknutí papíru Posouvání papíru rukou během tisku může způsobit chybu posuvu nebo zaseknutí papíru. V.4 Odstranění záseku papírové pásky Při zaseknutí papíru bliká červená stavová kontrolka spolu se zvukovým signálem (pípání). Podívejte se, prosím na následující pokyny jak odstranit zásek papíru. a. Vypněte tiskárnu. b. Otevřete kryt tiskárny zatažením páčky pro otevření krytu. c. Po otevření krytu tiskárny odstraňte zaseknutý papír (tuto operaci proveďte velmi opatrně nedotýkejte se tiskové hlavy) a znovu umístěte papírovou roli. d. Pokud kryt tiskárny nelze otevřít, zkuste znovu zapnout tiskárnu napájecím vypínačem a pokud opět nelze otevřít kryt tiskárny, dbejte následujících pokynů: 1. Vypněte tiskárnu. 1. byl viděl automatický střihač papíru 2. Odklopte přední kryt tak, aby se odkryl střihač papíru Otáčejte malým soukolím do doby 3. doby než přestane varovné pípání. Varování: Při práci s automatickým střihačem papíru buďte opatrní a zkontrolujte zda je tiskárna opravdu vypnutá. Poznámka: Pro otevření čelního krytu nepoužívejte násilí, abyste nepoškodili automatický střihač papíru. Pokud nejde přední kryt otevřít vhodným způsobem, kontaktujte vašeho dodavatele. e. Vraťte automatický střihač papíru do jeho původní polohy a uvolněte papír zaseknutý uvnitř předního krytu. Potom otevřete kryt tiskárny a znovu umístěte papírovou roli. (opětovná instalace papírové role)

14 (odtrhněte papír směrem k sobě) Poznámka: Trhejte účtenku vždy směrem k sobě. V opačném případě se může stát, že se nová účtenka namotá pod válec podavače! VI. Test tiskárny Tento test kontroluje zda tiskárna pracuje správně, zejména kontroluje kvalitu tisku, verzi firmwaru. 1. Stiskněte nejdříve tlačítko FEED a potom zapněte napájení (při držení tlačítka online), asi po jedné sekundě tlačítko uvolněte. 2. Pokud tiskárna pracuje správně, tiskárna vytiskne automaticky auto-test, který ukáže číslo verze firmwaru, typ připojení tiskárny, anglické alfanumerické znaky a několik čínských typů písma. 3. Konec testu se ohlásí hláškou: *** COMPLETED *** VII. Specifikace tiskárny VII.1 Specifikace tisku Metoda tisku přímý tepelný tisk Hustota tisku 203 dpi x 203 dpi Směr tisku jednosměrný Šířka tisku 72 mm (2,83 ), 576 bodů Počet znaků na řádek Font A: 48, Anglický font (výchozí nastavení) Font B: 24, Čínský font Mezery (výchozí nastavení) Font A: 0,25 mm (0,01 ) (2 body) Rychlost tisku 72mm/s Režim vysoké rychlosti 160mm/s (při napájení 24V). hustota úrovně 2. Rychlost je přepínána automaticky v závislosti na použitém napájení tiskárny a teplotních podmínkách

15 hlavy. Poznámka: Po přepínání režimu mohou být různé odchylky rychlosti tisku. Pro zabránění tohoto jevu zejména při tisku loga v bitmapovém zobrazení s pomocí ESC příkazů se doporučuje následující. Během stahování bitmapového obrazu se změny rychlosti tisku nevyskytují. Rychlost tisku může být nižší v závislosti na rychlosti přenosu dat a kombinaci řídících příkazů. Nízká přenosová rychlost může způsobit přerušovaný tisk. Proto se doporučuje přenášet data do tiskárny co možná nejrychleji. Aut.střihač papíru životnost více jak řezů Poznámka: Pro zabránění nekvalitního střihu je nutné, aby byl papír zaveden do tiskárny minimálně 1 mm (14/360 palců). Zásobník papíru: vyjímatelný kotouček papíru VII.2 Specifikace papíru Typ papíru: specifikovaný termopapír Druh: papírový kotouček Šířka papíru: 79.5mm 0.5mm (3,13 +/- 0,02 ) Max.průměr role: 83mm Specifikace papíru: NTP Originální papír: PD 160R (Oji Paper Mfg. Co.Ltd) Originální papír: AF50KS-E (Jujo Thermal Oy (Finsko)) Originální papír: P350 (F380), P310,P300 Průměr kotoučku: Vnitřní: 12 mm (0,47 ) Vnější: 18 mm (0,71 ) Poznámka: Papír nesmí být přilepen k cívce papírového kotoučku. VII.3 Vnitřní buffer 1. Použitelný přijímací buffer je 20 Kbytů. 2. Uživatelsky definovaný buffer (jak pro uživatelsky definované znaky, tak pro uživatelsky

16 definované bitové zobrazení): 12 Kbytů. VII.4 Elektrické vlastnosti 1. Napájecí napětí: +24 VDC 8% 2. Spotřeba (při 24V): Režim vysoké rychlosti tisku: průměrná: přibližně 1,8 A (znakový font A-N, velká písmena, 36 znakové vzory, 42 sloupcový tisk) špičková: přibližně 8A Režim snížené spotřeby: průměrná: přibližně 1,2A špičková: přibližně 6,6A Pohotovostní režim: průměrná: přibližně 0,2A Poznámka: Pro výstupní signál pro otevření pokladní zásuvky max. 1A VII.5 Spolehlivost 1. Životnost: Mechanika: řádků. Tisková hlava: 100 milionů impulzů Autom. střihač: řezů (Konec životnosti je definován dosažením začátku Periody opotřebení ) 2. MTBF: hodin (Porucha je definována jako výskyt Náhodné poruchy během Periody náhodné poruchy ) 3. MCBF: řádků. (To je průměrný interval poruchy založený na poruchách vztažených k opotřebení a náhodným poruchám do řádků). VII.6 Vnější podmínky 1. Teplota: Pracovní: 5 až 45 C (41 až 113F) Skladovací: -10 až 50 C (14 až 122F) (s výjimkou papíru)

17 2. Vlhkost: Pracovní: 10 až 90% RH Skladovací: 10 až 90% RH (s výjimkou papíru) Poznámka: Pokud není tiskárna delší dobu používána s nainstalovaným papírem, mohou být některé části tisku světlé. Pokud není tiskárna delší dobu používána bez papíru, natáhněte před tiskem papír do tiskárny minimálně v délce 30mm. 3. Pracovní hluk: 50 db s použitím automatického střihače. 40 db bez použití automatického střihače. VII.7 Umístění tiskárny Tiskárna PRP-080P musí být umístěna vodorovně. (Musí být uvažovány vibrace při střihu papíru a otevření pokladní zásuvky. Přemýšlejte jak vhodným umístěním zabránit samovolnému pohybu tiskárny. Je možné použít i lepící pásky). Je možné připevnit tiskárnu i ke zdi. Toto provádějte takto:nainstalujte příchytky ke zdi a změňte umístění papírové role tak, aby byla blízko koncového snímače, potom nainstalujte uzávěr a ostatní části. VIII. Informace po zapnutí Po zapnutí fiskální tiskárny se na zákaznickém displeji objeví několik důležitých informací : Fiskální tiskárna OK PRINT DFOS-2.00 U:00 T Na horním řádku svítí informace o tom, že jste právě zapnuli fiskální tiskárnu OK PRINT což asi není překvapení. Zajímavější jsou informace na druhém řádku : DFOS-2.00 Zobrazuje se verze obslužného programu FM U Informace o stavu, ve kterém se FM právě nachází (viz. kapitola 8). 00 Informační bajt stavu periferií. Pokud jsou všechny periferie v pořádku, měla by zde být hodnota 0. V opačném případě se ukáže jedno hexadecimální číslo, v jehož jednotlivých bitech jsou zakódovány tyto příznaky : 80 Stav baterie FM 40 Hodinový obvod FM 20 Paměťové čipy FM 10 Komunikační sběrnice 08 Uzávěrkový seznam 04 Žurnálový seznam 02 Stav zákaznického displeje

18 01 Stav připravenosti tiskárny T A konečně poslední příznak indikuje režim tiskárny a některé další stavy. Mohou se zde vyskytnout následující příznaky : F T C I i B modul je fiskalizován modul je přepnutý do testovacího režimu Změny v časovém obvodu RTC. Nastaví se, pokud dojde k nějakým změnám v časovém obvodu. Přiklad : Dojde baterka a po její výměně při spuštění modul pozná, že nastaly nějaké změny. Většinou to bude nenastaveny čas a datum. Tento příznak se zruší po novem zadání datumu a času Je nutné provést inicializaci modul je v nedefinovaném stavu. S tímto stavem se v praxi nesetkáte, týká se pouze výrobce. Proběhla korekční autoinicializace například po provedení upgrade obslužného programu ve fiskálním modulu. Pokud se tento příznak nastavuje po zapnutí tiskárny opakovaně, jedná se o známku nějakého problému a bylo by opravdu vhodné kontaktovat servisní středisko. Baterie začíná mít problémy napětí pod hodnotou 2 V. Zatím to je ještě dobré ale bylo by vhodné začít přemýšlet o výměně. IX. Ovládání fiskálního modulu pomocí klávesnice Fiskální tiskárna může pracovat i zcela samostatně, bez připojeného počítače. Jako vstupní zařízení v tom případě slouží klasická PC klávesnice (PS/2), zasunutá do konektoru CN4. Jako zařízení pro komunikaci s uživatelem se používá zákaznický displej a jako hlavní výstupní zařízení pak páska tiskárny. Je pochopitelné, že v tomto režimu poskytuje fiskální modul pouze omezenou množinu funkcí nelze například tímto způsobem evidovat prodeje. Principiálně slouží tento režim hlavně k výpisu informací o uzávěrkách a k nastavování FM. V režimu ovládání pomocí klávesnice není možné zadávat znaky s diakritikou. IX.1 Režim práce s klávesnicí Do režimu práce s klávesnicí se FM přepne zasunutím klávesnice do příslušného konektoru. Zpět do normálního režimu se přepne po vysunutí konektoru. V režimu práce s klávesnicí FM nekomunikuje s počítačem. Na všechny případné požadavky počítače odpovídá odesláním statusu, ve kterém je nastaveno : Stav : K Chyba : 12 komunikace s klávesnicí Stav periferií : OK Režim FM : bit 1 nastaven (připojena klávesnice). Celá stavová informace je tedy : <K >. Do režimu práce s klávesnicí je možné se dostat pouze tehdy, pokud je FM v některém ze stavů X, R, nebo U. Je-li ve stavu O nebo S, pak se po připojení klávesnice objeví na zákaznickém displeji hlášení : Teď klávesnici

19 prosím odpojte IX.2 Ovládání menu klávesnicí : Pokud je FM v stavu, který umožňuje přechod do klávesnicového režimu, pak se ihned po zasunutá klávesnice do FM zobrazí na zákaznickém displeji úvodní menu. Pro ovládání menu fungují následující klávesy : Šipka doleva Šipka doprava Enter Esc : zobrazení další položky menu. zobrazení předchozí položky menu. výběr nastavené položky menu při zadávání parametrů : přerušení zadávání a návrat do podmenu V podmenu : návrat do hlavního menu V hlavním menu : nic Ostatní klávesy jsou ignorovány. Při zadávání parametrů (obsahy proměnných, datumů ) fungují klávesy : Číslo,písmeno editace Backspace smazání posledního znaku Tečka Při zadávání čísel desetinná tečka, při zadávání data oddělovač Dvojtečka Při zadávání času oddělovač Enter Potvrzení zadání Esc Přerušení funkce a návrat do podnabídky Ostatní klávesy jsou ignorovány. IX.3 Zobrazení chyb Pokud při zadání parametru či zpracování funkce vznikne chyba, nebude se kód chyby posílat na počítač, nýbrž se zobrazí na displeji. Na displeji zůstane chyba zobrazena do stisku klávesy Esc, po které se program vrátí do příslušné podnabídky. IX.4 Struktura menu V následujících kapitolách jsou popsány struktury jednotlivých podmenu tak, jak se budou zobrazovat na displeji. Tak například při zapojení klávesnice se na displeji zobrazí : Nastavení [< >] [ENTER] [ESC] Po stisku šipka doprava potom

20 Uzávěrky [< >] [ENTER] [ESC] Zatímco po stisku Enter zase Nastaveni proměnné [< >] [ENTER] [ESC] Atd. Celá struktura menu při ovládání z klávesnice je : Hlavní menu Podmenu Parametry. 1 Nastavení 1 Nastaveni proměnné Číslo,Hodnota 2 Nastavit datum Datum 3 Nastavit čas Čas 4 Fiskalizace 2 Uzávěrky 1 X-uzávěrka 2 Z-uzávěrka 3 Výpisy uzávěrek Výběr,Od,Do,Dílčí,Suma 3 Ostatní 1 Výpis nastavení 2 Otevření zásuvky 3 Kopie dokladu Číslo 4 Testovací režim 5 Normální režim IX.5 Funkce při ovládání z klávesnice : Všechny funkce mají jednu společnou vlastnost, kterou nemá smysl neustále opakovat při popisu každé jedné z nich a proto ji zmíníme na úvod : V závislosti na zvolené funkci se FM postupně dotáže na všechny její parametry. Poté se zavolá funkce prakticky stejně, jako při volání z počítače. Pokud funkce skončí chybou, zobrazí se na zákaznickém displeji kód a popis chyby. V opačném případě se na displeji zobrazí text OK - Klávesa. Ať již tak či tak, program nyní čeká na stisk klávesy Esc. Teprve po stisku této klávesy se vrátí do podnabídky, ze které byla příslušná funkce zavolána a pokračuje v práci. Nastaveni proměnné Na displeji se objeví : číslo : _

21 Program čeká na zadání dvouciferného čísla. Po zadání se zkontroluje, zda bylo zadáno číslo některé inicializační proměnné. Není-li tomu tak, zobrazí se chyba a program se vrátí do nabídky. V opačném případě se na displeji zobrazí : Hodnota : _ Po zadání hodnoty se provede funkce SYSVARSCMD_SET. Nastavit datum Na displeji se zobrazí : Datum: DD.MM.RRRR _ Čeká se na zadání textu. Po jeho zadání se provede standardní funkce CMDCMD_DATE. Dny a měsíce data je potřeba zadávat dvouciferně (v případě potřeby s nulou na začátku). Nastavit čas Na displeji se zobrazí : Čas: HH:MM _ Čeká se na zadání textu. Po jeho zadání se provede standardní funkce CMDCMD_TIME. Hodiny a minuty je potřeba zadávat dvouciferně (v případě potřeby s nulou na začátku). Fiskalizace Zobrazí se potvrzovací dotaz Provést: (A)no (N)e Po potvrzení se pak provede funkce SYSVARSCMD_FISCALIZE. X-uzávěrka Po potvrzujícím dotazu se provede se funkce BALANCECMD_X

22 Z-uzávěrka Po potvrzujícím dotazu se provede se funkce BALANCECMD_Z Výpisy uzávěrek Na displeji se zobrazí : 1. Číslo A program čeká na zadání prvního parametru funkce BALANCECMD_COPY : Volba výběru 0 : všechny uzávěrky, které FM obsahuje 1 : výběr od čísla uzávěrky do čísla 2. výběr od data do data Po zadání se objeví 2. Číslo Program čeká na druhý parametr funkce : 0 : vytiskne se pouze součtová uzávěrka (jedna uzávěrka, obsahující součty všech uzávěrek, vyhovujících zvolenému výběru). 1 : Vytisknou se jednotlivé uzávěrky, vyhovující výběru a nakonec se vytiskne i součtová uzávěrka, ve které budou hodnoty ze všech vypsaných uzávěrek sečtené. 2 : Vytisknou se pouze jednotlivé uzávěrky, součtová uzávěrka se nebude tisknout Následuje 3. Číslo Třetí parametr záleží na prvním parametru. Je-li první parametr = 0, pak třetí parametr nemá význam a nezáleží na něm (není nutné jej uvádět). Je-li první parametr = 1, pak třetí parametr je kladné celočíselné číslo od 0 do čísla poslední uzávěrky. Hodnota 0 má význam Od první uložené uzávěrky. Je-li první parametr = 2, pak třetí parametr je datum, od kterého se mají uzávěrky zahrnout do výběru. V každém případě třetí parametr definuje spodní hranici, od které se mají uzávěrky ve výběru objevit ať už se jedná o číslo uzávěrky, nebo o datum

23 A konečně poslední 4. Číslo Pro poslední parametr příkazu platí stejná pravidla, jako pro třetí. Jediný rozdíl je, že čtvrtým parametrem se nastavuje horní hranice výběru uzávěrek. A dále, že hodnota 0 znamená Poslední evidovaná uzávěrka. Výpis nastavení Provede se funkce Tisk nastavení modulu Otevření zásuvky Po potvrzujícím dotazu se otevře peněžní zásuvka. Kopie dokladu Na displeji se zobrazí : Číslo A program čeká na zadání indexu dokladu. Po zadání se doklad s tímto i pořadovým číslem v žurnálu (nesouhlasí s číslem dokladu!) vytiskne pomocí standardní funkce BILLCMD_COPY : Testovací režim FM se přepne do testovacího režimu. Na displeji se zobrazí hlášení Testovací režim Normální režim FM se přepne do normálního režimu. Na displeji se zobrazí hlášení Normální režim

Příručka pro hardware

Příručka pro hardware Příručka pro hardware Oznámení o ochranných známkách TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Oznámení Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoliv části této příručky jakoukoliv formou je bez výslovného povolení

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více