Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Uživatelská příručka - 1 -

2 Obsah: I. Úvod...3 II. III. IV. II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 Začínáme...3 Před použitím tiskárny...3 Části fiskální tiskárny...3 Založení papírové pásky do tiskárny...3 Připojení tiskárny...3 Připojení k PC / POS...3 Připojení externího displeje...3 Připojení napájecího zdroje...3 Připojení peněžní zásuvky...3 Uspořádání fiskální tiskárny...3 Stavy fiskální tiskárny (červená ERROR LED)...3 Přepínání mezi režimem online a offline...3 IV.3 Nastavení přepínačů...3 V. Bezpečnost, údržba a servis...3 VI. VII. VIII. IX. V.1 Důležité bezpečnostní pokyny...3 V.2 Periodické čištění...3 V.3 Zaseknutí papíru...3 V.4 Odstranění záseku papírové pásky...3 VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6 VII.7 IX.1 Test tiskárny...3 Specifikace tiskárny...3 Specifikace tisku...3 Specifikace papíru...3 Vnitřní buffer...3 Elektrické vlastnosti...3 Spolehlivost...3 Vnější podmínky...3 Umístění tiskárny...3 Informace po zapnutí...3 Ovládání fiskálního modulu pomocí klávesnice...3 Režim práce s klávesnicí...3 IX.2 Ovládání menu klávesnicí :...3 IX.3 IX.4 Zobrazení chyb...3 Struktura menu...3 IX.5 Funkce při ovládání z klávesnice :...3 Nastaveni proměnné...3 Nastavit datum...3 Nastavit čas

3 Fiskalizace...3 X-uzávěrka...3 Z-uzávěrka...3 Výpisy uzávěrek...3 Výpis nastavení...3 Otevření zásuvky...3 Kopie dokladu...3 Testovací režim...3 Normální režim

4 I. Úvod OK PRINT080_UM verze_2_3.doc Fiskální tiskárna OK PRINT 080 je tiskárna určená k připojení k pokladním systémům na bázi PC. Fiskální tiskárnu lze připojit k PC přes sériové rozhraní RS-232 nebo rozhraní USB. K tiskárně je možné připojit externí displej, pokladní zásuvku a PC klávesnici. Důležitá upozornění Fiskální tiskárnu používejte na takovém místě, kde nebude vystavena přímému slunečnímu záření, neobvyklým změnám teploty (pod 0 C a nad 50 C) a vysoké vlhkosti. Instalace na takovém místě by mohla způsobit poškození nebo zničení krytu a elektrických součástek. Fiskální tiskárnu čistěte suchou, měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte takové čistící prostředky jako je benzín nebo různá ředidla. Použití chemikálií může zničit kryt tiskárny. Zabraňte polití tiskárny. Tekutiny mohou poškodit funkčnost fiskální tiskárny. Fiskální tiskárnu připojte přes dodaný adaptér do standardní síťové zásuvky (230V+/-10%). Jiná elektrická zařízení zapojená ve stejném síťovém okruhu mohou způsobit nesprávnou funkčnost fiskální tiskárny. V prostředí se silným rušením použijte speciální odrušovací prostředky. Použitá elektrická síť musí mít revizní zprávu! Pokud fiskální tiskárna nepracuje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se fiskální tiskárnu opravit sami. Při tisku účtenky vyčkejte, až tiskárna účtenku dotiskne. Nevytrhávejte účtenku po dobu tisku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny. Používejte jen kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. II. Začínáme Tiskárna je řádně zabalena tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození. Aby jste mohli pracovat s tiskárnou, budete muset vyjmout balící materiál, vložený pro účely přepravy. II.1 Před použitím tiskárny Po vyjmutí tiskárny z balení zkontrolujte obsah. Vedle uživatelského manuálu by mělo balení obsahovat tyto položky: Fiskální tiskárna OK PRINT 080 Síťový adaptér Komunikační kabel pro připojení k PC / POS - 4 -

5 II.2 Části fiskální tiskárny Kryt fiskální tiskárny Při výměně papíru otevřete tento kryt. Ovládací panel Kontrolky, indikující stav fiskální tiskárny a tlačítka pro ovládání fiskální tiskárny.. Páčka pro otevírání tiskárny Pro otevření tiskárny zatáhněte páčku ve ve směru šipky. II.3 Založení papírové pásky do tiskárny a. Vlastnosti papírových pásek musí zabezpečit uchování údajů při dodržení stanovených skladovacích podmínek. Je potřeba používat jen pásky, které mají výrobcem zaručené potřebné vlastnosti. Používejte papírové pásky, jejichž konec není lepený. Kdyby byla použita taková papírová páska a nebyla by včas vyměněná za novou, mohla by poškodit tiskárnu, případně zkrátit její životnost. V takovém případě nebude na poškozenou tiskárnu uplatněná záruka. DOPORUČENÍ pro uložení tiskových výstupů. Pokladní bloky a výpisy uzávěrek uskladňujte dle doporučení výrobce spotřebního materiálu. b. Otevřete tiskárnu tažením páčky ve směru šipky. Páčka pro otevření krytu Pozor : Neotevírejte tiskárnu během tisku

6 c. Do lůžka pro papírovou pásku vložte kotouček papírové pásky tak, aby se odvíjela směrem dopředu ze spodní strany (viz.obrázek). Konec pásky zarovnejte zastřihnutím. Konec pásky nesmí obsahovat nečistoty či zbytky lepidla. Pozor: Dejte pozor na směr papíru. d. Papír umístěte podle obrázku

7 e. Zatlačte kryt směrem dolů Zatlačte f. Utrhněte papír vně krytu fiskální tiskárny, jak je ukázáno na obrázku

8 III. Připojení tiskárny Displej PC Peněžní zákazníka USB zásuvka PC Klávesnice Napájení RS 232 PS2 DC 24V III.1 Připojení k PC / POS Před připojením (odpojením) kabelu interface se přesvědčte, že fiskální tiskárna a ostatní připojená zařízení mají vypnutá napájení. Tiskárnu lze připojit k PC přes rozhraní USB nebo RS 232. Aktivita rozhraní se nastavuje na desce fiskální paměti. Komunikace USB - propojeny piny 3 a 4 Komunikace RS propojeny piny 4 a

9 Kabel pro komunikaci s PC: III.2 Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9F Připojení externího displeje Pohled ze strany pájení Dle zákona o registračních pokladnách č.215/2005 Sb., tiskárna nesmí pracovat bez připojeného zákaznického displeje. Pokud není připojen zákaznický displej tiskárna není funkční. Poznámka: Aby displej Virtuos VFD FV-2029M zobrazoval správně CZ diakritiku, musí být přepínač na displeji č.4,6,7 v poloze OFF. Kabel pro komunikaci s externím displejem Virtuos VFD FV-2029M. Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9M Pohled ze strany pájení Poznámka: Displej Virtuos LCD FV-2024M v sobě neobsahuje CZ znakovou sadu, proto s ním tiskárna pracuje bez diakritiky. Kabel pro komunikaci s externím LCD displejem Virtuos FL-2024M: Pohled zpředu RJ 6/6 Cannon 9M Pohled ze strany pájení - 9 -

10 III.3 Připojení napájecího zdroje a. Připojte síťový napájecí kabel do síťového přívodu napájecího adaptéru a potom připojte síťovou vidlici do napájecí zásuvky. b. Připojte napájecí kabel z adaptéru do napájecí zásuvky fiskální tiskárny přesvědčte se, že tiskárna je během těchto operací vypnuta. UPOZORNĚNÍ!!! Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než dodávané výrobcem fiskální tiskárny. c. Zapněte fiskální tiskárnu síťovým spínačem, jak je ukázáno na obrázku. Rozsvítí se kontrolka na ovládacím panelu. III.4 Připojení peněžní zásuvky Připojte telefonní konektor 6/6 od peněžní zásuvky do zadního panelu na fiskální tiskárně. Pozor: Přesvědčte se, že tiskárna je vypnutá a odpojená od zdířky střídavého napájecího napětí a že PC POS systém je během připojování kabelů vypnut. Nezapojte omylem místo peněžní zásuvky telefonní linku. Mohlo by to zničit fiskální tiskárnu. Pohled zpředu Konektor RJ 6/6 4 Zem 2 Signál pro otevření zásuvky č.1 5 Signál pro otevření zásuvky č

11 IV. Uspořádání fiskální tiskárny Ovládací panel fiskální tiskárny a kontrolky, indikující stavy fiskální tiskárny Modrá LED svítí při zapnuté tiskárně Červená LED svítí při chybě nebo je-li tiskárna ve stavu off-line Červená LED Svítí, když je konec papíru v zásobníku Tlačítko POSUV posouvá papír v tiskárně. IV.1 Stavy fiskální tiskárny (červená ERROR LED) Červená ERROR LED nesvítí: Indikuje, že fiskální tiskárna je online. Červená ERROR LED svítí: Indikuje, že fiskální tiskárna je offline. IV.2 Kromě toho indikuje chyby fiskální tiskárny jako např.: - konec papíru - zaseknutý papír Přepínání mezi režimem online a offline Tiskárna přechází do režimu offline: - není správně uzavřený kryt fiskální tiskárny Při zapnutí fiskální tiskárny (včetně resetu, používaného interfacem). Během automatického testu. Pokud je otevřený kryt tiskárny. Při posuvu papíru s použitím tlačítka Posuvu. Při zastavení tisku z důvodu konce papíru (v případech, kdy je detekován prázdný zásobník papíru nebo zastavení tisku použitím sekvence ESC 4). Při dočasném zakolísání napájecího napětí. Při chybě tiskárny

12 IV.3 Nastavení přepínačů Aby tiskárna tiskla správně CZ diakritiku, musí být přepínač č.4 v režimu ON (zap.) SW1 Přepína Funkce ON OFF Default SW-1 Aut.střihač Ne Ano Vyp. SW-2 Pípadlo Ano Ne Vyp. SW-3 Hustota tisku Silná Slabá Vyp. SW-4 2 bytový znak.kóde Ne Ano Zap. SW-5 Znaků na řádek Vyp. SW-6 Rezerva Vyp. SW-7 Volba přenosové rychlosti Vyp. SW-8 Volba přenosové rychlosti Vyp. V. Bezpečnost, údržba a servis V.1 Důležité bezpečnostní pokyny Nedotýkejte se tiskové hlavy. Nedotýkejte se ostří střihače papíru. Používejte pouze napájecí zdroj, který dodává k fiskální tiskárně výrobce. Neohýbejte příliš napájecí kabel a nepokládejte na něj těžké předměty. Když vytahujete přívod ze zásuvky, vždy držte vidlici nikoliv kabel. Vždy používejte pouze schválené příslušenství, nepokoušejte se je opravovat nebo upravovat sami. Dbejte, aby se do fiskální tiskárny nedostala voda. Tiskárnu položte na pevnou podložku, na místě, kde tiskárna nebude vystavena vibracím. Nepoužívejte tiskárnu, pokud je v poruše. Můžete způsobit požár. Nepřipojte omylem telefonní linku do místa připojení pro pokladní zásuvku (stejný konektor). Pokud delší dobu nebudete fiskální tiskárnu používat, doporučujeme ji odpojit ze sítě. V.2 Periodické čištění Častý tisk na tiskárně má za následek znečištění tiskové hlavy prachem a špínou, která se pak přenáší na vytištěný papír. Abychom předešli takovým problémům je nutné pravidelně čistit tiskovou hlavu a také zásobník na papírové role. Takové čištění doporučujeme provádět minimálně jednou za šest měsíců nebo po vytištění milionu řádků. a. Čištění tepelné tiskové hlavy Pro vyčištění černých nečistot na tepelné tiskové hlavě používejte Isopropyl alkohol (IPA). Upozornění: Pozor, abyste při čištění hlavu nepoškodili. Proto používejte měkkou látku. Obzvláště dejte pozor, abyste hlavu při čištění nepoškrábali

13 b. Čištění zásobníku pro papír Měkkou látkou vyčistěte též místo pro papírové role a sekce pro posuv papíru. Během tisku se nesmíte dotýkat papíru. V.3 Zaseknutí papíru Posouvání papíru rukou během tisku může způsobit chybu posuvu nebo zaseknutí papíru. V.4 Odstranění záseku papírové pásky Při zaseknutí papíru bliká červená stavová kontrolka spolu se zvukovým signálem (pípání). Podívejte se, prosím na následující pokyny jak odstranit zásek papíru. a. Vypněte tiskárnu. b. Otevřete kryt tiskárny zatažením páčky pro otevření krytu. c. Po otevření krytu tiskárny odstraňte zaseknutý papír (tuto operaci proveďte velmi opatrně nedotýkejte se tiskové hlavy) a znovu umístěte papírovou roli. d. Pokud kryt tiskárny nelze otevřít, zkuste znovu zapnout tiskárnu napájecím vypínačem a pokud opět nelze otevřít kryt tiskárny, dbejte následujících pokynů: 1. Vypněte tiskárnu. 1. byl viděl automatický střihač papíru 2. Odklopte přední kryt tak, aby se odkryl střihač papíru Otáčejte malým soukolím do doby 3. doby než přestane varovné pípání. Varování: Při práci s automatickým střihačem papíru buďte opatrní a zkontrolujte zda je tiskárna opravdu vypnutá. Poznámka: Pro otevření čelního krytu nepoužívejte násilí, abyste nepoškodili automatický střihač papíru. Pokud nejde přední kryt otevřít vhodným způsobem, kontaktujte vašeho dodavatele. e. Vraťte automatický střihač papíru do jeho původní polohy a uvolněte papír zaseknutý uvnitř předního krytu. Potom otevřete kryt tiskárny a znovu umístěte papírovou roli. (opětovná instalace papírové role)

14 (odtrhněte papír směrem k sobě) Poznámka: Trhejte účtenku vždy směrem k sobě. V opačném případě se může stát, že se nová účtenka namotá pod válec podavače! VI. Test tiskárny Tento test kontroluje zda tiskárna pracuje správně, zejména kontroluje kvalitu tisku, verzi firmwaru. 1. Stiskněte nejdříve tlačítko FEED a potom zapněte napájení (při držení tlačítka online), asi po jedné sekundě tlačítko uvolněte. 2. Pokud tiskárna pracuje správně, tiskárna vytiskne automaticky auto-test, který ukáže číslo verze firmwaru, typ připojení tiskárny, anglické alfanumerické znaky a několik čínských typů písma. 3. Konec testu se ohlásí hláškou: *** COMPLETED *** VII. Specifikace tiskárny VII.1 Specifikace tisku Metoda tisku přímý tepelný tisk Hustota tisku 203 dpi x 203 dpi Směr tisku jednosměrný Šířka tisku 72 mm (2,83 ), 576 bodů Počet znaků na řádek Font A: 48, Anglický font (výchozí nastavení) Font B: 24, Čínský font Mezery (výchozí nastavení) Font A: 0,25 mm (0,01 ) (2 body) Rychlost tisku 72mm/s Režim vysoké rychlosti 160mm/s (při napájení 24V). hustota úrovně 2. Rychlost je přepínána automaticky v závislosti na použitém napájení tiskárny a teplotních podmínkách

15 hlavy. Poznámka: Po přepínání režimu mohou být různé odchylky rychlosti tisku. Pro zabránění tohoto jevu zejména při tisku loga v bitmapovém zobrazení s pomocí ESC příkazů se doporučuje následující. Během stahování bitmapového obrazu se změny rychlosti tisku nevyskytují. Rychlost tisku může být nižší v závislosti na rychlosti přenosu dat a kombinaci řídících příkazů. Nízká přenosová rychlost může způsobit přerušovaný tisk. Proto se doporučuje přenášet data do tiskárny co možná nejrychleji. Aut.střihač papíru životnost více jak řezů Poznámka: Pro zabránění nekvalitního střihu je nutné, aby byl papír zaveden do tiskárny minimálně 1 mm (14/360 palců). Zásobník papíru: vyjímatelný kotouček papíru VII.2 Specifikace papíru Typ papíru: specifikovaný termopapír Druh: papírový kotouček Šířka papíru: 79.5mm 0.5mm (3,13 +/- 0,02 ) Max.průměr role: 83mm Specifikace papíru: NTP Originální papír: PD 160R (Oji Paper Mfg. Co.Ltd) Originální papír: AF50KS-E (Jujo Thermal Oy (Finsko)) Originální papír: P350 (F380), P310,P300 Průměr kotoučku: Vnitřní: 12 mm (0,47 ) Vnější: 18 mm (0,71 ) Poznámka: Papír nesmí být přilepen k cívce papírového kotoučku. VII.3 Vnitřní buffer 1. Použitelný přijímací buffer je 20 Kbytů. 2. Uživatelsky definovaný buffer (jak pro uživatelsky definované znaky, tak pro uživatelsky

16 definované bitové zobrazení): 12 Kbytů. VII.4 Elektrické vlastnosti 1. Napájecí napětí: +24 VDC 8% 2. Spotřeba (při 24V): Režim vysoké rychlosti tisku: průměrná: přibližně 1,8 A (znakový font A-N, velká písmena, 36 znakové vzory, 42 sloupcový tisk) špičková: přibližně 8A Režim snížené spotřeby: průměrná: přibližně 1,2A špičková: přibližně 6,6A Pohotovostní režim: průměrná: přibližně 0,2A Poznámka: Pro výstupní signál pro otevření pokladní zásuvky max. 1A VII.5 Spolehlivost 1. Životnost: Mechanika: řádků. Tisková hlava: 100 milionů impulzů Autom. střihač: řezů (Konec životnosti je definován dosažením začátku Periody opotřebení ) 2. MTBF: hodin (Porucha je definována jako výskyt Náhodné poruchy během Periody náhodné poruchy ) 3. MCBF: řádků. (To je průměrný interval poruchy založený na poruchách vztažených k opotřebení a náhodným poruchám do řádků). VII.6 Vnější podmínky 1. Teplota: Pracovní: 5 až 45 C (41 až 113F) Skladovací: -10 až 50 C (14 až 122F) (s výjimkou papíru)

17 2. Vlhkost: Pracovní: 10 až 90% RH Skladovací: 10 až 90% RH (s výjimkou papíru) Poznámka: Pokud není tiskárna delší dobu používána s nainstalovaným papírem, mohou být některé části tisku světlé. Pokud není tiskárna delší dobu používána bez papíru, natáhněte před tiskem papír do tiskárny minimálně v délce 30mm. 3. Pracovní hluk: 50 db s použitím automatického střihače. 40 db bez použití automatického střihače. VII.7 Umístění tiskárny Tiskárna PRP-080P musí být umístěna vodorovně. (Musí být uvažovány vibrace při střihu papíru a otevření pokladní zásuvky. Přemýšlejte jak vhodným umístěním zabránit samovolnému pohybu tiskárny. Je možné použít i lepící pásky). Je možné připevnit tiskárnu i ke zdi. Toto provádějte takto:nainstalujte příchytky ke zdi a změňte umístění papírové role tak, aby byla blízko koncového snímače, potom nainstalujte uzávěr a ostatní části. VIII. Informace po zapnutí Po zapnutí fiskální tiskárny se na zákaznickém displeji objeví několik důležitých informací : Fiskální tiskárna OK PRINT DFOS-2.00 U:00 T Na horním řádku svítí informace o tom, že jste právě zapnuli fiskální tiskárnu OK PRINT což asi není překvapení. Zajímavější jsou informace na druhém řádku : DFOS-2.00 Zobrazuje se verze obslužného programu FM U Informace o stavu, ve kterém se FM právě nachází (viz. kapitola 8). 00 Informační bajt stavu periferií. Pokud jsou všechny periferie v pořádku, měla by zde být hodnota 0. V opačném případě se ukáže jedno hexadecimální číslo, v jehož jednotlivých bitech jsou zakódovány tyto příznaky : 80 Stav baterie FM 40 Hodinový obvod FM 20 Paměťové čipy FM 10 Komunikační sběrnice 08 Uzávěrkový seznam 04 Žurnálový seznam 02 Stav zákaznického displeje

18 01 Stav připravenosti tiskárny T A konečně poslední příznak indikuje režim tiskárny a některé další stavy. Mohou se zde vyskytnout následující příznaky : F T C I i B modul je fiskalizován modul je přepnutý do testovacího režimu Změny v časovém obvodu RTC. Nastaví se, pokud dojde k nějakým změnám v časovém obvodu. Přiklad : Dojde baterka a po její výměně při spuštění modul pozná, že nastaly nějaké změny. Většinou to bude nenastaveny čas a datum. Tento příznak se zruší po novem zadání datumu a času Je nutné provést inicializaci modul je v nedefinovaném stavu. S tímto stavem se v praxi nesetkáte, týká se pouze výrobce. Proběhla korekční autoinicializace například po provedení upgrade obslužného programu ve fiskálním modulu. Pokud se tento příznak nastavuje po zapnutí tiskárny opakovaně, jedná se o známku nějakého problému a bylo by opravdu vhodné kontaktovat servisní středisko. Baterie začíná mít problémy napětí pod hodnotou 2 V. Zatím to je ještě dobré ale bylo by vhodné začít přemýšlet o výměně. IX. Ovládání fiskálního modulu pomocí klávesnice Fiskální tiskárna může pracovat i zcela samostatně, bez připojeného počítače. Jako vstupní zařízení v tom případě slouží klasická PC klávesnice (PS/2), zasunutá do konektoru CN4. Jako zařízení pro komunikaci s uživatelem se používá zákaznický displej a jako hlavní výstupní zařízení pak páska tiskárny. Je pochopitelné, že v tomto režimu poskytuje fiskální modul pouze omezenou množinu funkcí nelze například tímto způsobem evidovat prodeje. Principiálně slouží tento režim hlavně k výpisu informací o uzávěrkách a k nastavování FM. V režimu ovládání pomocí klávesnice není možné zadávat znaky s diakritikou. IX.1 Režim práce s klávesnicí Do režimu práce s klávesnicí se FM přepne zasunutím klávesnice do příslušného konektoru. Zpět do normálního režimu se přepne po vysunutí konektoru. V režimu práce s klávesnicí FM nekomunikuje s počítačem. Na všechny případné požadavky počítače odpovídá odesláním statusu, ve kterém je nastaveno : Stav : K Chyba : 12 komunikace s klávesnicí Stav periferií : OK Režim FM : bit 1 nastaven (připojena klávesnice). Celá stavová informace je tedy : <K >. Do režimu práce s klávesnicí je možné se dostat pouze tehdy, pokud je FM v některém ze stavů X, R, nebo U. Je-li ve stavu O nebo S, pak se po připojení klávesnice objeví na zákaznickém displeji hlášení : Teď klávesnici

19 prosím odpojte IX.2 Ovládání menu klávesnicí : Pokud je FM v stavu, který umožňuje přechod do klávesnicového režimu, pak se ihned po zasunutá klávesnice do FM zobrazí na zákaznickém displeji úvodní menu. Pro ovládání menu fungují následující klávesy : Šipka doleva Šipka doprava Enter Esc : zobrazení další položky menu. zobrazení předchozí položky menu. výběr nastavené položky menu při zadávání parametrů : přerušení zadávání a návrat do podmenu V podmenu : návrat do hlavního menu V hlavním menu : nic Ostatní klávesy jsou ignorovány. Při zadávání parametrů (obsahy proměnných, datumů ) fungují klávesy : Číslo,písmeno editace Backspace smazání posledního znaku Tečka Při zadávání čísel desetinná tečka, při zadávání data oddělovač Dvojtečka Při zadávání času oddělovač Enter Potvrzení zadání Esc Přerušení funkce a návrat do podnabídky Ostatní klávesy jsou ignorovány. IX.3 Zobrazení chyb Pokud při zadání parametru či zpracování funkce vznikne chyba, nebude se kód chyby posílat na počítač, nýbrž se zobrazí na displeji. Na displeji zůstane chyba zobrazena do stisku klávesy Esc, po které se program vrátí do příslušné podnabídky. IX.4 Struktura menu V následujících kapitolách jsou popsány struktury jednotlivých podmenu tak, jak se budou zobrazovat na displeji. Tak například při zapojení klávesnice se na displeji zobrazí : Nastavení [< >] [ENTER] [ESC] Po stisku šipka doprava potom

20 Uzávěrky [< >] [ENTER] [ESC] Zatímco po stisku Enter zase Nastaveni proměnné [< >] [ENTER] [ESC] Atd. Celá struktura menu při ovládání z klávesnice je : Hlavní menu Podmenu Parametry. 1 Nastavení 1 Nastaveni proměnné Číslo,Hodnota 2 Nastavit datum Datum 3 Nastavit čas Čas 4 Fiskalizace 2 Uzávěrky 1 X-uzávěrka 2 Z-uzávěrka 3 Výpisy uzávěrek Výběr,Od,Do,Dílčí,Suma 3 Ostatní 1 Výpis nastavení 2 Otevření zásuvky 3 Kopie dokladu Číslo 4 Testovací režim 5 Normální režim IX.5 Funkce při ovládání z klávesnice : Všechny funkce mají jednu společnou vlastnost, kterou nemá smysl neustále opakovat při popisu každé jedné z nich a proto ji zmíníme na úvod : V závislosti na zvolené funkci se FM postupně dotáže na všechny její parametry. Poté se zavolá funkce prakticky stejně, jako při volání z počítače. Pokud funkce skončí chybou, zobrazí se na zákaznickém displeji kód a popis chyby. V opačném případě se na displeji zobrazí text OK - Klávesa. Ať již tak či tak, program nyní čeká na stisk klávesy Esc. Teprve po stisku této klávesy se vrátí do podnabídky, ze které byla příslušná funkce zavolána a pokračuje v práci. Nastaveni proměnné Na displeji se objeví : číslo : _

21 Program čeká na zadání dvouciferného čísla. Po zadání se zkontroluje, zda bylo zadáno číslo některé inicializační proměnné. Není-li tomu tak, zobrazí se chyba a program se vrátí do nabídky. V opačném případě se na displeji zobrazí : Hodnota : _ Po zadání hodnoty se provede funkce SYSVARSCMD_SET. Nastavit datum Na displeji se zobrazí : Datum: DD.MM.RRRR _ Čeká se na zadání textu. Po jeho zadání se provede standardní funkce CMDCMD_DATE. Dny a měsíce data je potřeba zadávat dvouciferně (v případě potřeby s nulou na začátku). Nastavit čas Na displeji se zobrazí : Čas: HH:MM _ Čeká se na zadání textu. Po jeho zadání se provede standardní funkce CMDCMD_TIME. Hodiny a minuty je potřeba zadávat dvouciferně (v případě potřeby s nulou na začátku). Fiskalizace Zobrazí se potvrzovací dotaz Provést: (A)no (N)e Po potvrzení se pak provede funkce SYSVARSCMD_FISCALIZE. X-uzávěrka Po potvrzujícím dotazu se provede se funkce BALANCECMD_X

22 Z-uzávěrka Po potvrzujícím dotazu se provede se funkce BALANCECMD_Z Výpisy uzávěrek Na displeji se zobrazí : 1. Číslo A program čeká na zadání prvního parametru funkce BALANCECMD_COPY : Volba výběru 0 : všechny uzávěrky, které FM obsahuje 1 : výběr od čísla uzávěrky do čísla 2. výběr od data do data Po zadání se objeví 2. Číslo Program čeká na druhý parametr funkce : 0 : vytiskne se pouze součtová uzávěrka (jedna uzávěrka, obsahující součty všech uzávěrek, vyhovujících zvolenému výběru). 1 : Vytisknou se jednotlivé uzávěrky, vyhovující výběru a nakonec se vytiskne i součtová uzávěrka, ve které budou hodnoty ze všech vypsaných uzávěrek sečtené. 2 : Vytisknou se pouze jednotlivé uzávěrky, součtová uzávěrka se nebude tisknout Následuje 3. Číslo Třetí parametr záleží na prvním parametru. Je-li první parametr = 0, pak třetí parametr nemá význam a nezáleží na něm (není nutné jej uvádět). Je-li první parametr = 1, pak třetí parametr je kladné celočíselné číslo od 0 do čísla poslední uzávěrky. Hodnota 0 má význam Od první uložené uzávěrky. Je-li první parametr = 2, pak třetí parametr je datum, od kterého se mají uzávěrky zahrnout do výběru. V každém případě třetí parametr definuje spodní hranici, od které se mají uzávěrky ve výběru objevit ať už se jedná o číslo uzávěrky, nebo o datum

23 A konečně poslední 4. Číslo Pro poslední parametr příkazu platí stejná pravidla, jako pro třetí. Jediný rozdíl je, že čtvrtým parametrem se nastavuje horní hranice výběru uzávěrek. A dále, že hodnota 0 znamená Poslední evidovaná uzávěrka. Výpis nastavení Provede se funkce Tisk nastavení modulu Otevření zásuvky Po potvrzujícím dotazu se otevře peněžní zásuvka. Kopie dokladu Na displeji se zobrazí : Číslo A program čeká na zadání indexu dokladu. Po zadání se doklad s tímto i pořadovým číslem v žurnálu (nesouhlasí s číslem dokladu!) vytiskne pomocí standardní funkce BILLCMD_COPY : Testovací režim FM se přepne do testovacího režimu. Na displeji se zobrazí hlášení Testovací režim Normální režim FM se přepne do normálního režimu. Na displeji se zobrazí hlášení Normální režim

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka M00023801CS TM-T88V Uživatelská příručka 1 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do databázových systémů, ani přenášena jakoukoli formou

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více