Excel Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat."

Transkript

1 Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly

2 Vlastní formáty buněk Vlastní formáty 1. Vyberte oblast buněk, ve které chcete nastavit požadovaný formát. 2. V kartě Domů ve skupině Buňky klikněte na tlačítko Formát. 3. Zobrazí se nabídka, ve které vyberte položku Formát buněk 4. Otevře se dialogové okno, ve kterém na kartě Číslo vyberte v poli Druh položku Vlastní. 5. V poli Typ pak nadefinujte potřebný formát pro vybrané buňky. Nebo jednoduše vyberte akci Formát buněk z kontextového menu buňky nebo sloupce apod. Formátovací znaky 0 znak pro číslo # znak pro číslo d znak pro den m znak pro měsíc r znak pro rok h znak pro hodinu mm znak pro minutu ss znak pro znak pro textový řetězec * zástupný znak pro libovolný počet znaků? zástupný znak pro jeden znak Příklady: Číslo a text: # ##0 ks Čísla: # ##0,00 Textový Např.: Barvy textu : [Zelená][<=100] Datum: d. mmmm rrrr, dddd, d. m. rrrr Skloňování: [=1]0" rok";[<5]0" roky";0" roků" Tip: formát pro m 2 zapíšete takto # m 2 horní index zapíšete přepnutím na anglickou klávesnici a zápisu kódu ALT 0178

3 Adresace buněk, definování názvů oblastí Každá buňka má v rámci sešitu svou unikátní adresu. Pozice buňky je buď relativní nebo absolutní. Relativní adresa se bude měnit ve směru kopírování nebo přesunu buňky, absolutní adresa se při odkazování na buňku nemění. Adresace buněk ve vzorci Adresa buňky se skládá z názvu sloupce a čísla řádku =A1*100 Absolutní adresace obsahuje znak $ (zápis pomocí F4) =$A$1*100 Adresace oblastí Adresa oblasti je tvořena adresou první buňky oblasti a adresou poslední buňky oblasti. Adresace oblastí se využívá hlavně v maticových vzorcích, kde obě adresy jsou oddělené dvojtečkou. V zápisu nesmí být mezera. =A3:B5 Pokud potřebujete častěji využívat určitou oblast tabulky, je lepší si tuto oblast pojmenovat. Výběrem dané oblasti podle názvu se automaticky vybere definovaná oblast v tabulce. Vytvoření názvu oblasti 1. Vyberte oblast, kterou chcete pojmenovat. 2. V kartě Vzorce ve skupině Definované názvy klepněte na tlačítko Definovat název. 3. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete v řádku Název změnit pojmenování oblasti nebo ponechat nabízený název a pak klepnout na tlačítko OK. Definovat název oblasti lze také vlevo nahoře, vedle řádku vzorců. Vyberte oblast a vepište její název přímo do pole názvů. Název vepište bez diakritiky a bez mezer, víceslovný název spojte podtržítkem, je to proto, že tento název můžeme vložit i do vzorců nebo funkcí. Po zapsání názvu nezapomeňte nový název potvrdit klávesou ENTER. Jak vidíte na obrázku, definovaná oblast v tabulce se automaticky vybere pouhým výběrem ze seznamu oblastí. To vám velmi zjednoduší práci hlavně u velkých tabulek, které obsahují mnoho řádků. Z této oblasti pak velmi jednoduše můžete zjistit další údaje, např. součty, průměry, minimum, maximum apod., které najdete dole ve stavovém řádku tabulky:

4 Zatímco zápis nového názvu oblasti lze jednoduše provést v poli názvů, odstranit jej lze pouze v tabulce Správce názvů. Odstranění názvu oblasti 1. V kartě Vzorce ve skupině Definované názvy klepněte na tlačítko Správce názvů nebo Ctrl + F3. 2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberte název oblasti, který chcete odstranit. 3. Klikněte na Odstranit a pak na tlačítko Zavřít. Použití názvů oblastí ve vzorcích Při vytváření vzorce lze použít jako argument adresu oblasti, tuto adresu můžete nahradit názvem oblasti a to jedním z těchto způsobů: přímým zápisem názvů z klávesnice. V kartě Vzorce ve skupině Definované názvy vyberte tlačítko Použít ve vzorci a z nabídky, která se zobrazí, vyberte požadovaný název. zmáčknutím klávesy F3 (otevře se dialogové okno pro výběr definované oblasti) Výsledný zápis vzorce s použitím názvu oblasti pak vypadá takto:

5 Podmíněné formátování Podmíněné formátování vám pomůže jednoduchým způsobem zvýraznit ty informace, které jsou pro vás důležité. Excel nabízí několik způsobů formátování a má přednastavená některá jednoduchá pravidla. Pokud potřebujete nastavit složitější kritéria formátování, můžete vytvářet svá vlastní pravidla i sami pomocí vzorců nebo funkcí. Způsobů, jak zvýraznit požadovaná data, je několik jedná se o barevné škály, datové pruhy nebo různé sady ikonek a šipek, kterými můžete např. zvýrazňovat trend vývoje. Nástroje pro podmíněné formátování najdete v pásu karet Domů oddíl Styly Nástroje obsahují nabídku pro vytváření pravidel a jejich formátování. Každá skupina nástrojů obsahuje další podskupinu možností: Kromě nástrojů pro vytváření pravidel formátování zde najdete také tabulku Správce pravidel, kde můžete jednotlivá pravidla dodatečně upravovat nebo měnit jejich pořadí šipkami lze posouvat jednotlivá pravidla a tím nastavit jejich priority.

6 Zvýraznění pravidel buněk 1. V tabulce vyberte oblast buněk, ve kterých chcete nastavit podmíněné formátování. 2. V kartě Domů ve skupině Styly vyberte Podmíněné formátování. 3. Zobrazí se nabídka, ve které zvolte položku Zvýraznit pravidla buněk, dále vyberte z podnabídky pravidel 4. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém se nastavuje formát pro daný typ pravidla Změna podmíněného formátování 1. V tabulce vyberte oblast buněk, ve kterých chcete změnit podmíněné formátování. 2. V kartě Domů ve skupině Styly klepneme na tlačítko Podmíněné formátování. 3. Zobrazí se nabídka, ve které vyberte položku Správa pravidel. 4. Zobrazí se dialogové okno: vyberte pravidlo, které chcete změnit. Klikněte na Upravit pravidlo. Tím se zobrazí následující dialogové okno, ve kterém proveďte změnu pravidla, změnu potvrďte OK

7 Další typy podmíněných formátů: Datové čáry Datové čáry označují změnu trendu délkou výplně buňky Barevná škála Barevné škály označují změnu trendu změnou barvy (Může být dvoubarevná nebo tříbarevná). Sada ikon Sady ikon označují změnu trendu vybraným obrázkem (ikonkou)

8 Ověření vstupních dat Účelem ověřování vstupních dat je testování zapisovaných dat a povolit zapsat jen ta data, která splní zadanou podmínku (ověřovací kriterium). Tímto lze zabránit překlepům a chybám, vznikajících při zapisování dat do tabulky. Postup: 1. Vybereme oblast, ve které mají být všechny buňky kontrolovány stejnou podmínkou. 2. V kartě Data ve skupině Datové nástroje klepneme na tlačítko Ověření dat. 3. Zobrazí se dialogové okno Ověření dat, které má tři karty: Nastavení, Zpráva při zadávání a Chybová hlášení. 4. V kartě Nastavení nastavíme podmínky pro vstup dat do vybraných buněk. 5. V kartě Zpráva při zadávání můžeme nastavit informaci, která se zobrazí při zadávání dat do buněk. 6. V kartě Chybová hlášení nastavíme styl hlášení a text, který se má zobrazit, jestliže při zápisu do buněk vložíme nepovolený údaj. Jako kritérium může být zvolen seznam hodnot, a ten může být na jiném listě označen jako definovaný název pojmenovaná oblast. Kontrola neplatných dat: Vyberte z menu Ověření dat Zakroužkovat neplatná data Kroužky se odstraní akcí Vymazat kroužky ověření Pokud je nastaven styl chybového hlášení na STOP, uživatel nebude moci zadat do buňky chybný údaj. Při ostatních stylech typu Info je uživatel pouze upozorněn na nesprávně zadanou hodnotu.

9 Posloupnosti Pomocí posloupnosti dat můžete rychle a jednoduše vyplnit jakoukoliv řadu údajů dny v týdnu, datumy, měsíce, nebo si vytvořit vlastní posloupnosti a jimi pak vyplnit vybranou oblast (řádek nebo sloupec. Posloupnosti se obecně tvoří pomocí buňkového úchytu. Obecně pro vyplňování řádků/sloupců slouží dialogové okno Řady, které se spouští na pásu karet Domů, karta Úpravy. Konečná hodnota tím, že napíšete hodnotu do tohoto políčka, Excel se zastaví při vyplňování řady, jakmile dojde k dané hodnotě. Podle směru tažení myši se vytváří posloupnost viz obrázek: Automaticky lze vytvořit řady: LINEÁRNÍ ČÍSELNÉ TEXTOVĚ-ČÍSELNÉ RŮSTOVÉ ČÍSELNÉ DATUMOVÉ TEXTOVÉ Nabídka pro vyplnění řady se aktivuje také v kontextové nabídce. Vyplnění řady můžete provést také dvojklikem na roh buňky - vyplní se řada do úrovně poslední vyplněné buňky podle sloupce vlevo

10 Práce s rozsáhlými tabulkami Excel 2010 umožňuje vytvářet tabulku, která obsahuje řádků a sloupců. Na tak obsáhlé tabulky jsou sice vhodnější jiné databázové nástroje, ale přesto je Excel pro hromadné operace nad velkou skupinou dat v tabulce stále nepostradatelným pomocníkem. Pro práci s takovými tabulkami by se vám mohl hodit tento malý slovník pojmů, pár důležitých zásad a několik dobrých tipů na ulehčení práce s daty. Databáze=seznam Jde o jakoukoliv obdélníkovou oblast buněk, která obsahuje ve svém prvním horním řádku záhlaví a v dalších řádcích data, jimiž popisujete charakteristiky konkrétních atributů. Záhlaví Jde o první řádek seznamu, který by měl být dostatečně oddělen od ostatních záznamů. Oddělení provádíte rozdílným formátováním. Záhlaví tvoří názvy sloupců atributů databáze. Záznam Je to jakýkoliv jiný řádek, než řádek se záhlavím. Záznam určuje konkrétní realizace atributů seznamu. Pole V seznamu se tak označuje celý sloupec. Co lze se seznamy provádět: filtrovat a řadit doplnit do seznamů souhrny, mezisoučty, zobrazovat detaily pole vhodně uspořádat do tabulky a grafu ( kontingenční tabulky ) sloučit několik seznamů do jednoho vytvářet součty při zadané podmínce apod. Stručná pravidla pro tvorbu seznamů 1. Orientace seznamu tak, aby záhlaví bylo orientováno v řádku. 2. Nikde v seznamu by neměl být volný řádek nebo sloupec. 3. Při zápisu hodnot nedávejte zbytečné hodnoty, dodržujte stejná pravidla zápisu. 4. Oddělte dostatečně záhlaví od záznamů. 5. Seznamy nemusí začínat na prvním buňce A1 a ani na prvním listu. 6. Názvy polí se berou z prvního řádku. 7. Záhlaví sloupců seznamu musí být jednořádkové. 8. Pro záhlaví nelze použít sloučené buňky, lze však použít zalomení buňky. 9. Není vhodné používat stejné názvy pro více polí. 10. Mezi ostatními daty a seznamy musí být alespoň jeden řádek a sloupec prázdný. 11. Seznam nemůže obsahovat prázdný záznam (řádek). 12. Na listu může být vedle sebe více seznamů. Ale při filtraci, skupinách a souhrnech se skryje celý řádek, a to druhý seznam ovlivní. Naopak při řazení se řadí pouze hodnoty a ne celé řádky. Doporučuji, pokud to ovšem půjde, koncipovat seznamy na jednotlivé listy či pod sebe. 13. Není vhodné jiná data ukládat po stranách seznamu. (Problémy při filtraci, souhrnu, Skupině). 14. Seznamy lze libovolně formátovat. 15. Před prací se seznamem nezapomenout umístit kurzor do oblasti (Excel sám detekuje oblast) 16. Při formátování nedávejte silné ohraničení kolem seznamu.

11 Několik tipů pro rychlou a efektivní práci se seznamy Pohyb po seznamu: CTRL+ přemístění kurzoru na první záznam sloupce CTRL+ přemístění kurzoru na poslední záznam sloupce CTRL+ přemístění kurzoru na začátek řádku CTRL+ přemístění kurzoru na konec řádku Označování buněk v seznamu: SHIFT + CTRL + KURZOROVÁ ŠIPKA Klávesové zkratky při zápisu do buněk: ENTER přeskočení kurzoru dolů ENTER+SHIFT přeskočení kurzoru nahoru TAB přeskočení kurzoru doprava TAB+SHIFT přeskočení kurzoru doleva ALT(levý) + Tato klávesová zkratka se Vám bude často hodit. To proto, že zobrazí v seznamu pod kurzorem nabídku všech hodnot sloupce. Přidávání a odstranění a přesouvání řádků a sloupců: CTRL + + přidání řádku nebo sloupce, myší označte celý řádek nebo sloupec CTRL + smazání řádku nebo sloupce, myší označte celý řádek nebo sloupec Tip pro rychlý výběr vybraných buněk pomocí klávesy F5 Stiskněte klávesu F5 a pak klikněte na tlačítko Jinak Zobrazí se dialogové okno pro výběr buněk, které mají být označeny.

12 Formátování tabulek Styly Tabulku lze naformátovat pomocí předdefinovaného stylu seznam všech vytvořených stylů najdete v pásu karet Domů: Výhodou takového formátování je, že se nově přidané sloupce i řádky automaticky formátují dle vybraného stylu. Další výhodou takové tabulky je to, že se automaticky vytváří a dopočítává souhrnné pole pod tabulkou. Stačí v kontextovém menu kliknout na Řádek Součty. Do posledního řádku tabulky se pak vloží řádek s rozbalovacím seznamem funkcí, mezi kterými se můžete libovolně přepínat: V případě, že chcete tabulku vrátit do původního stavu bez formátování, vyberte z kontextového menu Převést na rozsah. Formátování tabulek - Přehledy Automatický přehled Vytvoření přehledu 1. Buňkový kurzor umístíme dovnitř tabulky, ve které chceme vytvořit automatický přehled, vybereme oblast, kterou chceme seskupit. Seskupovat lze jak řádky, tak sloupce tabulky. 2. V kartě Data ve skupině Osnova klepneme na spodní část tlačítka Seskupit. 3. Zobrazí se nabídka, ve které vybereme položku Automatický přehled. Automatické přehledy se používají všude tam, kde potřebujete seskupit určitou skupinu dat tak, aby byla tabulka přehledná. Seskupovat lze data v řádcích i ve sloupcích. Pomocí ikonky sbalíte skupinu a kliknutím na tuto ikonku ji zase rozbalíte a zobrazíte si jednotlivé řádky. Zrušení přehledu 1. Buňkový kurzor umístíme dovnitř tabulky, ve které chceme zrušit automatický přehled. 2. V kartě Data ve skupině Osnova klepneme na spodní část tlačítka Oddělit. 3. Z nabídky vybereme položku Vymazat přehled.

13 Souhrny Souhrny umožňují získávat různé typy mezivýsledků z tabulky. Postup: 1. Klikněte dovnitř tabulky, ve které chcete vytvořit souhrn. 2. Šeřaďte data v tabulce ve sloupci, který bude kritériem pro souhrn. 3. V kartě Data ve skupině Osnova vyberte ikonu Souhrn. 4. Zobrazí se dialogové okno Souhrny, ve kterém nastavte potřebné parametry. 5. Klepneme na tlačítko OK. Popis dialogového okna Souhrny Pole a seznamy: U každé změny ve sloupci: Ze seznamu polí vybereme klíčové pole, podle kterého se mají souhrny vytvářet. Použít funkci: Ze seznamu jedenácti souhrnných funkcí vybereme funkci, která se má pro vytváření souhrnů použít. Přidat souhrn do sloupce: V seznamu označíme pole, pro která se má funkce počítat. Může být označeno i více polí. Checkboxy: Nahradit aktuální souhrn: Zrušením označení se nad stávajícími výpočty doplní další. Může jít o zcela jiné klíčové pole, funkce i pole, pro která se funkce počítá. Takto lze vytvořit víceúrovňové souhrny. Konec stránky mezi skupinami: Označením určíme, že se má každá skupina tisknout na každé stránce. Celkový souhrn pod daty: Zrušením označení se souhrn vytvoří nad záznamy a nad celým seznamem. V tabulce se vytvoří řádek se souhrny ve vybraném sloupci. Přepínáním pohledů (1,2,3) lze zobrazovat celkový souhrn, nebo součet (počet) hodnot vybraného kritéria, nebo všechny hodnoty i se souhrny Odebrání souhrnů 1. Klikněte dovnitř tabulky, ve které chcete odebrat souhrn. 2. V kartě Data ve skupině Osnova vyberte ikonu Souhrn. 3. Zobrazí se dialogové okno Souhrny, ve kterém klikněte na tlačítko Odebrat vše.

14 Filtrování dat Automatické filtrování dat je jedna z nejčastěji prováděných operací s objemnými tabulkami v excelu. Postup filtrování je velmi jednoduchý. Nejdříve klikněte do tabulky a v pásu karet Data si zapněte filtr kliknutím na ikonu. V záhlaví tabulky se objeví u každého sloupce tato šipka, která po kliknutí rozbalí nabídku možností filtrování. Tabulku lze filtrovat podle obsahu buněk (zvlášť podmínky pro filtry čísel a textu) i podle jejich barvy. Další možností filtrování je seznam hodnot všech buněk spolu se zaškrtávacími políčky, ve kterých můžete jejich zaškrtnutím vybrat jen ty hodnoty, které chcete v tabulce vidět. Automatické filtrování můžete používat pro každý sloupec zvlášť, můžete tak kombinovat několik podmínek ve více sloupcích tabulky najednou. Dalším způsobem filtrování je tzv. Rozšířený filtr. Pomocí rozšířeného filtru si můžete z tabulky vytáhnout pouze ta data, která potřebujete k dalším výpočtům. Tlačítko s nabídkou pro rozšířený filtr najdete v pásu karet Data Filtry Upřesnit Postup 1. V tabulce, ve které chcete použít rozšířený flitr, vytvořte oblast kritérií. (Můžete ji zkopírovat na jiný list, název sloupce musí být totožný) 2. Klikněte dovnitř tabulky, kterou chcete filtrovat. 3. V kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na tlačítko Upřesnit. 4. Zobrazí se dialogové okno Rozšířený filtr, ve kterém: Do pole Oblast seznamu napište adresu oblasti filtrované tabulky (většinou jej excel vybere automaticky) Do pole Oblast kritérií vyberte adresu oblasti, ve které se nachází kritéria (vytvořené v kroku 1). Jestliže zvolíte přepínač Kopírovat jinam, napište do pole Kopírovat do, adresu buňky, která bude tvořit levý horní roh tabulky obsahující výsledky filtrace. V případě, že nechcete, aby v tabulce byly duplicitní hodnoty, zašrtněte políčko Bez duplicitních záznamů Zrušení rozšířeného filtru Jestliže jste vytvořili rozšířený filtr přímo ve zdrojové tabulce a chcete tento filtr zrušit, klikněte v kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Vymazat.

15 Vlastní seznamy řazení dat Vlastní seznamy lze vytvořit a použít pro řazení dat v tabulce podle uživatelsky nastaveného pořadí. Vlastní seznam se vytváří buď z dialogového okna pro řazení - Pás karet Data Seřadit Soubor Možnosti aplikace Excel Upřesnit Obecné Upravit vlastní seznamy Pokud potřebujete vytvořit rozsáhlejší seznam, můžete jej importovat přímo z tabulky:

16 Další nastavení řazení najdete pod tlačítkem Možnosti: Můžete vytvářet víceúrovňové řazení kliknutím na Přidat úroveň a upravovat priority řazení přesunutím výše nebo níže (klikněte na šipky nahoru, doů).

17 Kontingenční tabulky Kontingenční tabulka je interaktivní tabulka, která rychle a přehledně kombinuje, porovnává a analyzuje velké množství dat. Vytvoření kontingenční tabulky 1. Buňkový kurzor umístíme dovnitř tabulky, ze které chcete vytvořit kontingenční tabulku. 2. V kartě Vložení ve skupině Tabulky vyberte Kontingenční tabulka. 3. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém nastavíme umístění kontingenční tabulky a klepneme na tlačítko OK. 4. Tím se vytvoří návrh kontingenční tabulky a v pravé části sešitu se zobrazí okno Seznam polí kontingenční tabulky pro nastavení požadované podoby KT. 5. V tomto podokně vyberte pole, která chcete v tabulce zobrazit a přetáhněte je do požadovaných oblastí návrhu tabulky, nebo polí dialogového okna. Pole kontingenční tabulky Způsob zobrazení dat v KT se nastavuje v dialogovém okně Nastavení polí hodnot. Dialogové okno zobrazíte buď tak, že v kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klepneme na příkazové tlačítko Nastavení pole, nebo dalším způsobem a to kliknutím na název pole v návrhu tabulky (5) zobrazí se kontextová nabídka k vybranému poli.

18 Takto vypadá nadefinovaná kontingenční tabulka: Data v kontingenční tabulce lze formátovat stejným způsobem jako v klasické tabulce písmo, barvy, styly. Lze je také řadit vzestupně a sestupně. Filtrování dat v kontingenční ta bulce se provádí v záhlaví řádku tam, kde je k dispozici ikonka filtru Takto vypadá rozdělení dat do oblastí: Pokud vám tato tabulka návrhu zmizí, stačí znovu kliknout do kontingenční tabulky nebo v horním pásu karet - skupina Nástroje kontingenční tabulky kliknout na tlačítko Seznam polí. Kontingenční tabulka je sice stále propojena se zdrojovou tabulkou, avšak změny ve zdrojové tabulce se nemusí projevit hned také v tabulce kontingenční. Aktualizaci dat v kontingenční tabulce můžete provádět ručně kliknutím na tlačítko Aktualizovat v horním pásu karet. Můžete také nastavit automatickou aktualizaci po každém otevření souboru:

19 Makra Nastavení karty Vývojář 1. Klikněte na tlačítko Soubor a v nabídce, která se zobrazí, klepneme na tlačítko Možnosti. 2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém klepneme na tlačítko Přizpůsobit pás karet. 3. V pravé části okna zatrhněte checkbox karty Vývojář. Záznam makra 1. V kartě Vývojář ve skupině Kód vybereme způsob záznamu makra (použití relativních nebo absolutních odkazů) a pak klepneme na tlačítko Záznam makra. 2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém: a) Do pole Název makra napište, jak se má makro jmenovat. b) Můžete makru přiřadit Klávesovou zkratku. c) Nastavte, kde má být makro uložené (převážně Tento sešit). d) Jestliže chcete, můžeme v poli Popis napsat stručnou charakteristiku makra Pokud má být makro s relativními odkazy, klikněte na Použít relativní odkazy: Po provedení všech potřebných operací, klikněte na ikonu vlevo dole na stavovém řádku v pásu karet - Zastavit záznam. nebo nahoře Spuštění makra 1. V kartě Vývojář ve skupině Kód klikněte na tlačítko Makra (nebo klávesy Alt + F8) 2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém v poli Název makra vyberte makro, které chcete spustit a klikněte na Spustit. Dodatečné přiřazení klávesové zkratky 1. V kartě Vývojář ve skupině Kód klikněte na tlačítko Makra. 2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém v poli Název makra vyberete makro, ke kterému chcete dodatečně přiřadit klávesovou zkratku, klikněte na tlačítko Možnosti. 3. Zobrazí se další dialogové okno, ve kterém přiřadíte makru klávesovou zkratku a potvrdíte OK. Smazání makra se provádí v dialogovém okně pro makra (Alt + F8) vyberte ze seznamu název makra, které chcete smazat a klikněte na tlačítko Odstranit.

20 Přiřazení makra - tlačítko V pásu karet Vývojář klikněte na Vložit, rozbalí se nabídka Ovládacích prvků. Vyberte ikonku pro tlačítko (první zleva) Myší označte v tabulce místo, kam chcete vložit tlačítko. Automaticky se zobrazí dialogové okno pro přiřazení makra Po přiřazení makra ještě popište tlačítko klikněte na něj pravým tl. myši a z kontextové nabídky vyberte Upravit text a pojmenujte akci tlačítka v tomto případě vložit hodnotu Po každém kliknutí na toto tlačítko se v tabulce provede akce (proces), který je tomuto tlačítku přiřazen.

21 Kopírování makra do jiného sešitu Kopírování maker se provádí exportem ze souboru. Otevřete sešit s makrem, které chcete kopírovat. Na pásu karet Vývojář klikněte na Visual Basic Otevře se okno pro Visual Basic. V levém panelu souborů vyberte dané makro (Modul). Kód vybraného makra se zobrazí uprostřed v okně pro zápis kódu. Klikněte na vybraný modul pravým tl. myši a z kontextového menu vyberte export souboru. Soubor uložte ve formátu *.bas Vložení makra do sešitu Otevřete sešit, do kterého chcete kopírovat makro. Na kartě Vývojář klikněte na ikonku Visual Basic. Z kontextové nabídky pro soubor vyberte Import file Z PC vyberte uložený *.bas soubor a naimportujte ho mezi moduly

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

INFORMATIKA EXCEL 2007

INFORMATIKA EXCEL 2007 INFORMATIKA EXCEL 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 11 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM FILTROVÁNÍ DAT Po filtrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují zadaná kritéria, a řádky, které nechcete zobrazit, jsou skryty. Filtrovat

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf

Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Pátek 30. září Grafy opakování a prohloubení Při sestrojování grafu označíme tabulku a na kartě Vložit klikneme na zvolený graf Nástroje grafu (objeví se při označeném grafu) - 3 záložky návrh, rozložení,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová

EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé. Martina Litschmannová EXCELentní tipy a triky pro mírně pokročilé Martina Litschmannová Obsah semináře definování názvu dynamicky měněné oblasti, kontingenční tabulky úvod, kontingenční tabulky násobné oblasti sloučení, převod

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 2 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 1. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: 18-20-M/01 Informační technologie odborné

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Microsoft Office. Excel ověření dat

Microsoft Office. Excel ověření dat Microsoft Office Excel ověření dat Karel Dvořák 2011 Ověření dat Při zadávání dat přímo z klávesnice je poměrně vysoké procento chybovosti, ať už jde o překlepy nebo zadání dat mimo předpokládaný rozsah.

Více