Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. MobileNavigator 6"

Transkript

1 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006

2 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení NAVIGON AG se žádná část těchto podkladů nesmí pro jakýkoliv účel rozmnožovat nebo překládat, nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky, ať elektronicky nebo mechanicky. Všechny technické údaje, výkresy atd. podléhají autorskému zákonu. Copyright 2006, NAVIGON AG Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah 1 Úvod O této uživatelské příručce Struktura Konvence Symboly Právní informace Záruka Ochranné známky Podpora Použité pojmy Než začnete Fungování vašeho navigačního systému Důležité bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro navigaci Bezpečnostní pokyny pro zprovoznění ve vozidle Ovládání navigačního softwaru Klávesy navigačního přístroje Hlasitost Informace GPS Energie Směr Softwarová klávesnice Seznamy Možnosti Nabídky Navigace Všeobecné informace k navigaci Bezpečnostní a jiné pokyny Spustit MobileNavigator Inicializace GPS přístroje Hlavní okno Zadat nový cíl Cílová adresa Důležité místo Důležitá místa v rychlém přístupu Zadání cílové země Vybrat uložený cíl Poslední cíle Oblíbené Navigace "na povel" Nechat se navigovat domů Uživatelská příručka Obsah i

4 4.7 Určit cíl na mapě Spuštění navigace Správa cílových lokalit Oblíbené Uložení cílové lokality Vytvořit hlasový příkaz Změnit označení cíle Smazat cíl ze seznamu Oblíbené Definovat cíl jako domovskou adresu Začít plánovat trasu Poslední cíle Uložit cíl do Oblíbených Smazat cíl ze seznamu Poslední cíle Smazat všechny cíle v seznamu Poslední cíle Začít plánovat trasu Trasy s etapami Plánování trasy Zadat místo startu Zadat body trasy Zpracovat body trasy Správa tras Uložení trasy Načtení trasy Přejmenování trasy Vymazání trasy Navigace Vygenerovat a zobrazit trasu Simulování trasy Spuštění navigace Práce s mapou Mapový materiál Zkopírovat navigační mapu na paměťovou kartu Mapa v režimu Náhled Mapa v režimu Navigace Mapa v režimu Hledat cíl Užitečné funkce Informace o cíli Stav GPS Vložit průjezdní bod Přeskočit jednu etapu Zablokovat úsek trasy Důležitá místa na trase Konfigurace MobileNavigatoru Otevřít okno Nastavení Aktuální mapa ii Obsah Uživatelská příručka

5 9.3 Důležitá místa Kategorie pro rychlý přístup a pro Důležitá místa na trase Ukázat na mapě Základní nastavení Profil trasy Rejstřík Uživatelská příručka Obsah iii

6

7 1 Úvod V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 1.1 O této uživatelské příručce stránka 6 Struktura Konvence Symboly 1.2 Právní informace stránka 7 Záruka Ochranné známky 1.3 Podpora stránka Použité pojmy stránka 11 Úvod - 5 -

8 1.1 O této uživatelské příručce Struktura Hledáte-li určitou informaci nebo vysvětlení určitého pojmu, můžete se podívat na tato místa uživatelské příručky: Od stránky 11 je v seznamu "Použité pojmy" vysvětlení terminologie, používané v této příručce. Od stránky 81 naleznete Rejstřík s odkazem na příslušné stránky Konvence Pro lepší čitelnost a přehlednost se v této uživatelské příručce používají následující formátování: Formátování Tučné Tučné s kurzívou KAPITÁLKY Podtržené Použití Zvýraznění důležitých částí textu. Vlastní jména, označení firem a produktů. Názvy oken a dialogů. Označení tlačítek, zadávacích polí a jiných prvků uživatelského rozhraní Symboly Následující symboly poukazují na určité textové pasáže: Symbol Použití Pokyny a tipy, které usnadní práci s MobileNavigatorem 6 Podrobné informace a vysvětlení Varování O této uživatelské příručce

9 1.2 Právní informace Záruka Vyhrazujeme si právo na obsahové změny dokumentace a softwaru bez předchozího oznámení. NAVIGON AG nepřebírá odpovědnost za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky. Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty Ochranné známky Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně uvedena. Z chybějícího explicitního značení použitých ochranných známek v této příručce není možné vyvozovat, že se ke jménu nevztahují práva třetích osob. Windows a ActiveSync jsou ochrannými známkami Microsoft Corporation. Navigon je ochrannou značkou NAVIGON AG. 1.3 Podpora Naši servisní pracovníci jsou v řadě zemí dostupní telefonicky nebo em. Další informace také na internetových stránkách NAVIGON AG (www.navigon.com) v části "Service & Support". Německo Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 0,12 /min. Úvod - 7 -

10 Belgie Telefon: Provozní doba: Cena: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. 0,45 /min. + 0,05 /hovor Nizozemsky: Francouzsky: Německy: Dánsko Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 3,00 DKK/min. Finsko Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 9 do 21 hod. Cena: 0,50 /min. Francie Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 0,22 /min. Státy Zálivu (GCC) Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. SEČ Cena: V závislosti na telefonním operátorovi Podpora

11 Velká Británie Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 0,25 GBP/min. Itálie Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 0,40 /min. + 0,09 /hovor Nizozemsko Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 0,30 /min. + 0,045 /hovor Norsko Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 3,26 NOK/min. Rakousko Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 0,145 /min. Švédsko Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. Cena: 4,00 SEK/min. Úvod - 9 -

12 Švýcarsko Telefon: Provozní doba: Cena: pondělí až sobota od 8 do 20 hod hod.: 0,12 CHF/min hod.: 0,10 CHF/min hod.: 0,0625 CHF/min. Německy: Francouzsky: Italsky: Španělsko Telefon: Provozní doba: Cena: pondělí až sobota od 8 do 20 hod hod.: 0,33 /min. + 0,11 /hovor 18-8 hod.: 0,27 /min. + 0,11 /hovor USA Telefon: Provozní doba: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. SEČ Cena: V závislosti na telefonním operátorovi Jiné státy Telefon: Provozní doba: Cena: pondělí až sobota od 8 do 20 hod. SEČ V závislosti na telefonním operátorovi Dánsky: Německy: Anglicky: Finsky: Francouzsky: Italsky: Nizozemsky: Norsky: Švédsky: Španělsky: Podpora

13 1.4 Použité pojmy V této uživatelské příručce se používá určitá terminologie pro označení součástí produktu a uživatelských operací. Pojem Displej Okno Dialogové okno Tlačítko Ikona Zadávací pole Použití Fyzická zobrazovací jednotka navigačního přístroje. Funkční ovládací jednotka softwaru, která vyplňuje celý displej. Obsahuje varování, chybová hlášení nebo upozornění. Dotazuje se, zda se má určitá akce skutečně provést. Prvky uživatelského rozhraní, které je možné aktivovat, a jejichž poklepnutí spustí určitou softwarovou operaci. Na tlačítcích může být popiska a/nebo grafika. Malé grafiky v uživatelském rozhraní, které znázorňují určitou informaci. Příkladem je ikona příjmu GPS. Ikony není možné aktivovat. Pole, do kterého je možné nebo nutné zadat data. Zadávací pole jsou vyznačena textem, který je před nebo nad zadávacím polem. Úvod

14

15 2 Než začnete V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 2.1 Fungování vašeho navigačního systému stránka Důležité bezpečnostní pokyny stránka 14 Bezpečnostní pokyny pro navigaci Bezpečnostní pokyny pro zprovoznění ve vozidle Než začnete

16 2.1 Fungování vašeho navigačního systému Ty tam jsou doby, kdy jste museli namáhavě hledat správnou cestu v tlustých skládacích mapách. Váš navigační systém MobileNavigator 6 vás navede bez velkého listování rychle a spolehlivě k cíli. Global Positioning System (GPS) vyvinula americká armáda v 70. letech jako systém pro navádění raket. GPS je založené na celkem 24 satelitech, které krouží okolo Země a nepřetržitě vysílají signály o své poloze a času. GPS přístroj tato data přijímá a vypočítává z rozdílných údajů o poloze a času různých satelitů vlastní zeměpisnou polohu. Pro dostatečně přesné určení polohy je zapotřebí dat z minimálně tří satelitů. Pomocí dat ze 4 nebo více satelitů je možné zjistit také nadmořskou výšku. Poloha se určuje s přesností na 3 metry. Poté, co MobileNavigator 6 určil vaši polohu, může tato poloha sloužit jako výchozí bod pro generování trasy. Mapový materiál vašeho navigačního přístroje obsahuje zeměpisné souřadnice všech digitálně evidovaných důležitých míst, ulic a míst. Navigační přístroj tedy může vygenerovat cestu od výchozího bodu k určité cílové lokalitě. Aktuální poloha a její zobrazení na mapě se aktualizuje jednou za sekundu. Na mapě tak můžete vidět, kde se pohybujete. 2.2 Důležité bezpečnostní pokyny Před spuštěním navigačního systému si ve vlastním zájmu pečlivě pročtěte následující bezpečnostní pokyny a varování Bezpečnostní pokyny pro navigaci Použití navigačního systému na vlastní nebezpečí. Pozor: Neobsluhujte navigační systém za jízdy, chráníte tím sebe a jiné před dopravními nehodami! Pozor: Dívejte se na displej jen v bezpečné dopravní situaci! Pozor: Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému Fungování vašeho navigačního systému

17 Pozor: Řiďte se pokyny navigačního systému pouze tehdy, pokud vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! Navigační systém vás dovede k cíli, i když musíte z vygenerované trasy odbočit. Upozornění: Pokud jste hlasovým pokynům nerozuměli nebo si nejste jistí, co dělat na příští křižovatce, můžete se rychle zorientovat podle zobrazené mapy nebo šipky Bezpečnostní pokyny pro zprovoznění ve vozidle Pozor: Nepřipevňujte držák navigačního přístroje do funkčního dosahu airbagů. Pozor: Při instalaci držáku dbejte na to, aby v případě nehody nepředstavoval bezpečnostní riziko. Než začnete

18

19 3 Ovládání navigačního softwaru V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 3.1 Klávesy navigačního přístroje stránka Hlasitost stránka Informace stránka 19 GPS Energie Směr 3.4 Softwarová klávesnice stránka Seznamy stránka Možnosti stránka Nabídky stránka 22 Ovládání navigačního softwaru

20 3.1 Klávesy navigačního přístroje Na pravé straně navigačního přístroje se nacházejí dvě klávesy. (Zap./Vyp.) Horní klávesou přístroj zapnete, resp. vypnete. (HOLD) Spodní klávesou zapnete, resp. vypnete možnost zadávání přes dotykový displej. Je-li dotykový displej nastavený na HOLD, nereaguje na dotyky. 3.2 Hlasitost Jak regulovat hlasitost si přečtěte v uživatelské příručce vašeho navigačního přístroje. Hlasitost namluvených jízdních pokynů MobileNavigatoru 6 je možné nastavit také softwarově. Spustili jste navigaci. Mapa je otevřená v režimu Navigace nebo v režimu Hledat cíl. 1. Klepněte na tlačítko (Hlasitost). Otevře se lišta s regulací hlasitosti. Použijte tlačítka (Hlasitěji) a (Tišeji) pro úpravu hlasitosti podle vlastní potřeby. Použijte tlačítko (Zvuk zap./vyp.) pro vypnutí, resp. zapnutí namluvených jízdních pokynů. 2. Klepněte opět na tlačítko (Hlasitost). Lišta regulace hlasitosti se zavře Klávesy navigačního přístroje

21 3.3 Informace Na horním okraji displeje se nacházejí různé ikony, které zobrazují informace GPS Ikona GPS může zobrazovat tyto stavy příjmu GPS: Iko na Význam Bez GPS Není signál GPS připraveno Vysvětlení Zabudovaný GPS přístroj není připraven k provozu. Obraťte se na zákaznický servis, pokud bude tento problém přetrvávat. Přijímají se data méně než tří satelitů. Není možné vypočítat polohu. Přijímají se data minimálně 3 satelitů. Je možné vypočítat polohu. Podrobnější informace ke stavu GPS v kapitole "Stav GPS" na stránce Energie Ikona Energie může zobrazovat tyto stavy zabudované baterie: Ikona Význam Přístroj napájí externí zdroj. Baterie je kompletně nabitá. Přístroj napájí externí zdroj. Baterie se právě nabíjí. Přístroj napájí vnitřní baterie. Stav nabití baterie je dostačující. Přístroj napájí vnitřní baterie. Stav nabití baterie je nízký Směr Ikona Směr v pravém horním rohu displeje ukazuje, kterým směrem se právě pohybujete. Může ukazovat jednu ze světových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ Ovládání navigačního softwaru

22 3.4 Softwarová klávesnice Má-li se zadávat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Na softwarové klávesnici můžete vše zadávat prstem. Je možné zadávat pouze velká písmena. Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani přehlásky. MobileNavigator 6 tyto znaky doplní automaticky za Vás. Hledáte-li např. město "München", zadejte "MUNCHEN". Vložení mezery Pro zadání mezery klepněte na klávesu. Smazání jednoho znaku Pro smazání znaku před kurzorem klepněte na klávesu. Zadávání číslic Pro zadávání číslic, například PSČ, klepněte na klávesu. Pro návrat k zadávání písmen klepněte na klávesu. Zvláštní znaky Pro zadání zvláštních znaků klepněte na klávesu. Zobrazí se klávesnice zvláštních znaků. Jakmile zadáte zvláštní znak, zobrazí se opět klávesnice s písmeny. Zvláštní znaky se při zadávání adresy nemusejí používat, mohou být ale užitečné při označování uložených cílů a tras Softwarová klávesnice

23 3.5 Seznamy Často se objevují seznamy, ze kterých můžete vybrat jednu položku. Je tomu tak například při zadávání místa. Po zadání prvního písmene se objeví největší město zadané země, které začíná na toto písmeno. Po zadání druhého písmene se objeví seznam, který obsahuje všechna místa, která začínají na zadaná písmena. Zadáte-li další písmena, seznam se přizpůsobí vašemu zadání. Obsahuje vždy pouze položky, které začínají na zadaný text nebo které obsahují zadaný text ve svém názvu. Čím více písmen zadáte, tím kratší bude seznam. Položka seznamu se poté musí převzít. Nemůžete tedy např. zadat místo, které by nebylo zakresleno do aktuálně používané mapy. U takovýchto seznamů se nacházejí 3 tlačítka: (Nahoru): Klepněte na toto tlačítko pro posunutí seznamu o jednu položku nahoru. (Dolů): Klepněte na toto tlačítko pro posunutí seznamu o jednu položku dolů. (OK): Klepněte na toto tlačítko pro převzetí položky, která je v seznamu zcela nahoře. Pro převzetí jiné položky seznamu na ni klepněte. Po převzetí položky se seznam zavře. 3.6 Možnosti V některých oknech jsou volby, přes které máte přístup k dalším funkcím. 1. Klepněte na tlačítko Možnosti pro otevření seznamu voleb. 2. Klepněte na volbu, kterou chcete použít. Chcete-li seznam voleb zavřít bez použití některé z nich, klepněte opět na tlačítko Možnosti. Ovládání navigačního softwaru

24 3.7 Nabídky Některá tlačítka obsahují nabídku, která se otevře při jejich aktivaci. Klepněte na jednu z položek nabídky pro provedení její funkce. Chcete-li nabídku zavřít bez provedení některé z jejích funkcí, klepněte na tlačítko, kterým jste nabídku otevřeli Nabídky

25 4 Navigace V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 4.1 Všeobecné informace k navigaci stránka 24 Bezpečnostní a jiné pokyny 4.2 Spustit stránka 25 Inicializace GPS přístroje Hlavní okno 4.3 Zadat nový cíl stránka 27 Cílová adresa Důležité místo Důležitá místa v rychlém přístupu Zadání cílové země 4.4 Vybrat uložený cíl stránka 34 Poslední cíle Oblíbené 4.5 Navigace "na povel" stránka Nechat se navigovat domů stránka Určit cíl na mapě stránka Spuštění navigace stránka 37 Navigace

26 4.1 Všeobecné informace k navigaci Bezpečnostní a jiné pokyny Použití navigačního systému na vlastní nebezpečí. Pozor: Neobsluhujte navigační systém během jízdy, chráníte tím sebe a jiné před dopravními nehodami! Pozor: Dívejte se na displej jen v bezpečné dopravní situaci! Pozor: Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému. Pozor: Řiďte se pokyny navigačního systému pouze tehdy, pokud vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! Navigační systém vás dovede k cíli, i když musíte z vygenerované trasy odbočit. Je-li rušený příjem GPS, navigace se pozastaví. Navigační software zůstane otevřený. Jakmile je opět možný příjem GPS signálu, pozná navigační systém, zda se mezitím změnila vaše poloha. Můžete pak jednoduše pokračovat v navigaci. Ukončíte-li navigaci před dosažením cíle, otevře se HLAVNÍ OKNO. Můžete pak zadat jiný cíl. Můžete se také nechat navigovat k původnímu cíli jeho vybráním ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Po dosažení zadaného cíle zazní příslušné hlášení. Na mapě se pak zobrazí už jen vaše aktuální poloha (oranžový trojúhelník). Klepněte na tlačítko HLAVNÍHO OKNA. (Zpět). Dostanete se pak do Chcete-li navigační software ukončit, klepněte v HLAVNÍM OKNĚ na tlačítko (Ukončit) Všeobecné informace k navigaci

27 4.2 Spustit MobileNavigator 6 1. Zapněte navigační přístroj. 2. Klepněte na ikonu navigačního softwaru. Při každém spuštění navigačního softwaru se objeví toto hlášení: "Berte na vědomí, že silniční předpisy mají přednost před pokyny navigačního systému. Neovládejte přístroj za jízdy." 3. Pokud s textem souhlasíte, klepněte po jeho přečtení na tlačítko OK. Pokud toto upozornění nechcete akceptovat, klepněte na tlačítko Storno pro opětovné ukončení navigačního softwaru. Otevře se HLAVNÍ OKNO Inicializace GPS přístroje Upozornění: První inicializace integrovaného GPS přístroje může trvat až 20 minut. Při každém dalším zapnutí navigačního přístroje se spustí příjem GPS během jedné minuty. Nebyl-li navigační přístroj zapnutý déle než týden, může příští inicializace trvat až 10 minut. Po zapnutí navigačního přístroje se spustí inicializace GPS přístroje. V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Může ukazovat tři různé stavy: Iko na Význam Bez GPS Není signál GPS připraveno Vysvětlení GPS přístroj je vypnutý. - NEBO - Příp. použitý externí GPS přístroj není správně připojen. Přijímají se data méně než tří satelitů. Není možné vypočítat polohu. Přijímají se data minimálně 3 satelitů. Je možné vypočítat polohu. Při příjmu dat z minimálně 3 satelitů se změní ikona GPS na GPS připraveno. Navigace

28 Upozornění: Pokud ikona GPS zobrazí stav GPS připraveno po výrazně kratší době než 20 minutách, nechte navigační přístroj pro jistotu ještě minimálně dalších 15 minut zapnutý, aby byl zaručen spolehlivý provoz přístroje. Pozor: Pokud jste připojili navigační přístroj k napájení přes cigaretový zapalovač, odpojte jej, pokud vozidlo necháte delší dobu stát. Protože GPS přístroj stále spotřebovává proud, mohla by se vybít baterie vozu Hlavní okno Z HLAVNÍHO OKNA máte přístup ke všem funkcím navigačního softwaru. Možnosti hlavního okna Při zobrazeném HLAVNÍM OKNĚ klepněte na tlačítko Možnosti pro otevření seznamu s těmito volbami: Volba Plánování trasy Nastavení Zobrazit mapu Stav GPS Přehrávač MP3 Popis Otevře okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. V něm můžete plánovat trasy, plánované trasy spravovat a po vybrané plánované trase spustit navigaci. Bližší informace v kapitole "Trasy s etapami" na stránce 45. Otevře okno NASTAVENÍ. V něm můžete navigační systém konfigurovat. Bližší informace v kapitole "Konfigurace MobileNavigatoru 6" na stránce 71. Otevře mapu v režimu Hledat cíl. V něm můžete určit cíl navigace přímo na mapě. Bližší informace v kapitole "Určit cíl na mapě" na stránce 37. Otevře okno STAV GPS. V něm si můžete prohlédnout detaily k příjmu GPS. Můžete v něm také uložit data vaší aktuální polohy. Bližší informace v kapitole "Stav GPS" na stránce 66. Spustí integrovaný přehrávač MP3 vašeho navigačního přístroje. Zavřete-li přehrávač MP3, objeví se opět MobileNavigator 6. Při zaznění navigačního pokynu se přehrávač MP3 pozastaví. Klepněte na požadovanou volbu pro provedení její funkce. Klepněte na tlačítko Možnosti pro zavření seznamu bez provedení funkce některé volby Spustit MobileNavigator 6

29 Otevřít Hlavní okno Hlavní okno se otevře při spuštění navigačního softwaru. Je-li otevřeno jiné okno softwaru, klepněte na tlačítko (Zpět). Vrátíte se k oknu, ze kterého jste přišli. Klepněte na tlačítko HLAVNÍ OKNO. (Zpět) tolikrát, dokud se neotevře 4.3 Zadat nový cíl Nové cíle jsou pro MobileNavigator 6 všechny cíle, ke kterým jste se ještě nenechali navigovat nebo které jste neuložili. Můžete sem zadat adresu, vybrat důležité místo nebo zvolit cíl rychlého přístupu. Zadáváte-li nový cíl poprvé, otevře se seznam ZEMĚ NA MAPĚ (viz kapitola "Zadání cílové země" na stránce 33). 1. Klepněte na zemi, ve které leží váš cíl Cílová adresa Zadáváte-li adresu, jsou data průběžně srovnávána s databází adres navigačního systému. Pod vaším zadáním se stále zobrazuje seznam míst (resp. ulic, čísel domů, příčných ulic), které korespondují s vámi zadanými daty, a které jsou zakreslené do aktuálně načtené mapy. Tento seznam se aktualizuje při každém zadaném znaku. Upozornění: Nemusíte zadávat všechna data adresy. Zadáte-li pouze město, vygeneruje se trasa do středu města. Zadáte-li pouze město a ulici, ale nikoliv číslo domu nebo příčnou ulici, vygeneruje navigační server trasu do středu zadané ulice. 1. Klepněte v HLAVNÍM OKNĚ na tlačítko Nový cíl. Otevře se nabídka NOVÝ CÍL. 2. Klepněte na položku nabídky Zadat adresu. Otevře se okno ADRESA. Zadávací pole Místo nebo PSČ je vyznačené a je v něm viditelný kurzor. Upozornění: Ujistěte se, že je na ikoně Země (nad pravým okrajem zadávacího pole Místo nebo PSČ) uvedená země, ve které leží váš cíl. Jak můžete zadat jinou cílovou zemi, se dozvíte v kapitole "Zadání cílové země" na stránce 33. Navigace

30 3. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality. 4. Zadejte název cílové ulice. Můžete ale také zadat název známého objektu, např. "Olympijský stadion" nebo "Eiffelova věž". 5. Zadejte číslo domu. Neznáte-li číslo domu, nebo pokud jste v předchozím kroku zadali objekt, nechte toto pole prázdné. 6. Neznáte-li číslo domu, ale název příčné ulice v blízkosti, klepněte na pole Příčná ulice a zadejte do něj její název. Navigační systém pak vygeneruje trasu ke křižovatce obou zadaných ulic. Upozornění: O velkém množství cílů jsou v databázi navigačního systému dostupné informace. Klepněte na tlačítko (Informace o cílové lokalitě). Tato funkce je podrobně popsána v kapitole "Informace o cíli" na stránce Klepněte na tlačítko Spustit navigaci. Informace o spuštění navigace v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 37. V ní jsou uvedeny další informace. Volby okna Adresa Volby okna ADRESA nabízejí tyto funkce: Volba Uložit cíl Zobrazit na mapě Přidat k trase Popis Uloží zadanou adresu do seznamu OBLÍBENÉ. Bližší informace v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 40. Ukáže zadanou adresu na mapě. Otevře Plánování trasy. Zadaná adresa se vloží jako první bod nové trasy. Bližší informace v kapitole "Začít plánovat trasu" na stránce Důležité místo Důležitá místa, zkráceně nazývaná také POI (Point Of Interest), jsou součástí databáze navigačního systému. Jedná se o adresy nebo body na mapě, které jsou katalogizovány podle určitých kritérií. K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice, veřejná zařízení, lékaři, nemocnice, nákupní střediska a další. Důležitá místa je možné zobrazit na mapě jako symbol. Bližší Zadat nový cíl

31 informace v kapitole "Ukázat na mapě" na stránce 74. Důležitá místa je také možné zadat jako cíl navigace. Důležité místo v okolí Důležitá místa v okolí jsou důležitá místa, která se nacházejí v určitém okruhu okolo vaší aktuální polohy. Můžete tak např. snadno najít nejbližší čerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornění: Příjem GPS musí být dostačující pro zjištění polohy. Bez znalosti aktuální polohy nemůže navigační systém sestavit seznam důležitých míst v aktuálním okolí. Dostatečný příjem GPS poznáte podle symbolu připraveno). (GPS Bližší informace v kapitole "Stav GPS" na stránce 66. Upozornění: V rychlém přístupu jsou k dispozici tři kategorie důležitých míst z aktuálního okolí, podle kterých je možné rychle a bez dalšího zadání hledat. Bližší informace v kapitole "Důležitá místa v rychlém přístupu" na stránce Klepněte v HLAVNÍM OKNĚ na tlačítko Nový cíl. Otevře se nabídka NOVÝ CÍL. Klepněte na bod nabídky Vyhledat důležité místo. Otevře se nabídka DŮLEŽITÉ MÍSTO. 2. Klepněte na položku nabídky v okolí. Otevře se okno DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ. Je otevřený seznam Kategorie. 3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie. 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo. Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti. Je-li seznam dlouhý, můžete se v něm pohybovat pomocí tlačítek (Nahoru) a (Dolů). 5. Klepněte na Označení cíle. Upozornění: O řadě cílů jsou v databázi navigačního systému uloženy bližší informace. Klepněte na tlačítko (Informace o cílové lokalitě). Tato funkce je podrobně popsána v kapitole "Informace o cíli" na stránce 66. Navigace

32 6. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci. Informace o spuštění navigace v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 37. Pokračujte ve čtení tam. Volby okna Důležité místo v okolí Volby okna DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ nabízejí tyto funkce: Volba Uložit cíl Zobrazit na mapě Přidat k trase Popis Uloží zadaný cíl do seznamu OBLÍBENÉ. Bližší informace v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 40. Zobrazí zadaný cíl na mapě. Otevře Plánování trasy. Zadaný cíl se vloží jako první bod nové trasy. Bližší informace v kapitole "Začít plánovat trasu" na stránce 42. Důležitý cíl celostátní důležitosti Důležité cíle celostátní důležitosti jsou letiště, pamětihodnosti a památky národního významu, větší přístavy apod. Můžete tak např. najít známé památky i tehdy, nevíte-li, ke kterému městu patří. 1. Klepněte v HLAVNÍM OKNĚ na tlačítko Nový cíl. Otevře se nabídka NOVÝ CÍL. Klepněte na položku nabídky Vyhledat důležité místo. Otevře se nabídka DŮLEŽITÉ MÍSTO. 2. Klepněte na položku nabídky celostátní důležitosti. Otevře se okno DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI. Je otevřený seznam Kategorie. Upozornění: Ujistěte se, že je na ikoně Země (nad pravým okrajem pole Kategorie) uvedená země, ve které důležité místo hledáte. Jak můžete zadat jinou cílovou zemi, se dozvíte v kapitole "Zadání cílové země" na stránce Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo. Otevře se seznam Označení cíle. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti. Je-li seznam dlouhý, můžete se v něm pohybovat pomocí tlačítek (Nahoru) a (Dolů). 4. Klepněte na Označení cíle Zadat nový cíl

33 Upozornění: O řadě cílů jsou v databázi navigačního systému uloženy bližší informace. Klepněte na tlačítko (Informace o cílové lokalitě). Tato funkce je podrobně popsána v kapitole "Informace o cíli" na stránce Klepněte na tlačítko Spustit navigaci. Informace o spuštění navigace v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 37. Pokračujte ve čtení tam. Volby okna Důležité místo celostátní důležitosti Volby okna DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DŮLEŽITOSTI nabízejí tyto funkce: Volba Uložit cíl Zobrazit na mapě Přidat k trase Popis Uloží zadaný cíl do seznamu OBLÍBENÉ. Bližší informace v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 40. Zobrazí zadaný cíl na mapě. Otevře Plánování trasy. Zadaný cíl se vloží jako první bod nové trasy. Bližší informace v kapitole "Začít plánovat trasu" na stránce 42. Důležité místo v určité lokalitě Důležitá místa v určité lokalitě mohou být užitečná při navigaci do cizího města. 1. Klepněte v HLAVNÍM OKNĚ na tlačítko Nový cíl. Otevře se nabídka NOVÝ CÍL. 2. Klepněte na položku nabídky Vyhledat důležité místo. Otevře se nabídka DŮLEŽITÉ MÍSTO. 3. Klepněte na položku nabídky v určité lokalitě. Otevře se okno DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ. Zadávací pole Místo nebo PSČ je vyznačené a je v něm viditelný kurzor. Upozornění: Ujistěte se, že na ikoně Země (nad pravým okrajem pole Místo nebo PSČ) je uvedená země, ve které leží váš cíl. Jak zadat jinou cílovou zemi, se dozvíte v kapitole "Zadání cílové země" na stránce Zadejte název nebo PSČ cílové lokality. Navigace

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o.

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o. Navigátor 11 Manuál I Navigator 11 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o.

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o. Navigátor 12 Manuál I Navigator 12 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více