Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno"

Transkript

1 Hurá počítač! Hardware fyzické vybavení počítače, vše nač si můžeme sáhnout- monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor apod. Software - programové vybavení počítače data, programy, tabulky, dopisy apod Operační paměť (RAM) slouží k načtení informací, se kterými počítač pracuje, ukládají se do ní právě zpracovávaná data, značná část operačního systému a jiné informace. Po vypnutí počítače se operační paměť vymaže. Z toho důvodu je nutné ukládat na disk data před vypnutím počítače, před uzavřením programu a raději i průběžně Myš vstupní zařízení, které slouží pro komunikaci s počítačem. Častěji používáme levé tlačítko otvírání programů a složek (dvojklik), přesouvání objektů, označování objektů apod. Pravé tlačítko slouží k vyvolání místní nabídky, tj. toho, co můžeme s daným objektem právě dělat. Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel s tlačítkem Start Hlavní panel na jeho ploše jsou zobrazována tlačítka, která symbolizují právě otevřené okno nebo program Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno Přesouvání okna na jinou pozici pomocí myši - 1 -

2 Zavře okno i program Zavře okno i program Minimalizace okna Maximalizace okna Zástupce odkaz na skutečný objekt Nabídka Start Obsahuje všechny nainstalované aplikace a programy Usnadňuje práci s dokumenty,ukládá se sem odkazy na posledních 16 spuštěných dokumentů Odkazy na základní konfigurační okna ve Windows Prostřednictvím položky hledat lze nalézt ztracený dokument v počítači Schránka virtuální prostor pro potřeby přesouvání a kopírování, můžeme do ní objekty dočasně uložit a opět vyjmout a vložit jinam - 2 -

3 Kopírování dat do schránky označit, místní nabídka - Kopírovat klávesová kombinace Ctrl + C ikonou Vyjmutí dat do schránky označit, místní nabídka Vyjmout klávesová kombinace Ctrl + X ikonou Vložit data ze schránky místní nabídka Vložit klávesová kombinace Ctrl + V ikonou Koš umísťují se do něj vymazané soubory. Pokud nedojde k Vysypání koše, lze vše, co se v koši nachází, Obnovit - 3 -

4 Uložení dat v počítači Soubor určité množství informací, které spolu určitým způsobem souvisejí. Každý soubor je pojmenován názvem a příponou. Mezi nimi musí být tečka, přípona má většinou 3 znaky Adresář složka obsahující soubory, adresáře se mohou do sebe vnořovat stromová struktura - 4 -

5 Vytváření zástupců a složek na pracovní ploše Klik pravým tlačítkem myši otevře se místní nabídka, vybereme Nový a potom Složka Místní nabídka Přejmenování souboru nebo složky na objekt klepneme jednou levým tlačítkem tak aby byl označen klepneme na popisek objektu, zobrazí se text, který můžeme libovolně upravovat po úpravě jména stiskněte klávesu Enter - 5 -

6 Ukládání souboru Každý vytvořený nebo přeměněný soubor je třeba uložit na některé záznamové médium, jinak se s vypnutím počítače vymaže Záznamová média harddisk je uvnitř počítače disketa hodně používaná, ale má malou kapacitu a je nespolehlivá CD, DVD je třeba mít na počítači vypalovačku ZIP disketa musí mít speciální mechaniku USB disk malá velikost, velká kapacita Jak ukládat soubory První uložení - klikneme na nabídku Soubor a Uložit otevře se nám okno Uložit jako - 6 -

7 chceme-li soubor uložit na Plochu nebo do Dokumentů stačí kliknout myší na stejně označená tlačítka na levé straně okna. v horní části okna, v řádku Uložit do se objeví Plocha nebo složka, do které bude soubor uložen ve spodní části okna do řádku Název souboru napíšeme jméno, pod kterým chceme soubor uložit. stiskneme tlačítko Uložit Druhé a další uložení nyní stačí už jen klepnout na ikonu diskety Uložit pod jiným jménem - klikneme na nabídku Soubor a Uložit jako znovu se otevře okno Uložit jako a my v něm můžeme změnit jméno souboru Uložit do jiné složky - nejjednodušší je přetáhnout zavřený soubor myší nebo označit, kopírovat a vložit. Hledání souboru Někdy se stane, že nemůžeme uložený soubor najít klepneme na tlačítko Start a pak Hledat Soubory či složky - 7 -

8 otevře se okno Výsledky hledání Název, nebo část názvu hledaného souboru Specifikace místa, kde hledat Zahájení hledání - 8 -

9 Klávesnice vstupní zařízení, jejím prostřednictvím probíhá komunikace s počítačem Funkční klávesy F1 F12 používají tvůrci software pro předdefinování důležitých operací v programu; např. F1 často otevírá nápovědu. Alfanumerická část je podobná jako u psacího stroje písmena, číslice, závorky, diakritika Numerická část číslice a matematické operátory Klávesy a jejich funkce: Enter - odešle zadaná data do počítače, potvrdí operaci, přechod na další odstavec při psaní textu Šipky - přesunou kurzor v naznačeném směru, umožňují pohyb po položkách v nabídkách, kurzorem v textovém editoru apod. Backspace - smaže znak vlevo od kurzoru Delete smaže znak vpravo od kurzoru Insert přepíná mezi režimem vkládání a přepisování (pouze v textovém režimu nebo u programů, které klávesu podporují Home nastaví kurzor na začátek řádku End nastaví kurzor na konec řádku Page Up přesun o jednu obrazovku nahoru Page Down - přesun o jednu obrazovku dolů Esc zruší právě prováděnou akci, přejde o nabídku zpět Shift používá se vždy s další klávesou, umožňuje psaní velkých písmen Ctrl používá se v kombinaci s další klávesou a umožňuje provést určitou akci Alt používá se v kombinaci s jinou klávesou Tab v textových editorech přesune kurzor doprava na nejbližší tabulátorovou pozici Caps Lock trvale aktivuje velká písmena, aktivace je zobrazena indikátorem v pravém horním rohu klávesnice Num Lock aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici, má také svůj indikátor Ctrl + Alt + Delete kombinace kláves, která provede tzv. teplý restart počítače - 9 -

10 Textový editor Word Základní panely: Hlavní nabídka Wordu rozvírací Standardní panel nástrojů ikony Panel nástrojů Formát ikony i rozvírací nabídky Tyhle tři panely jsou základní a měli by být zobrazeny. Není-li tomu tak, otevřeme nabídku Zobrazit na Panelu nabídek, dále Panely nástrojů a klikneme na Standardní a Formát. Objeví se u nich zaškrtnutí Práce se stránkou Soubor - Vzhled stránky nastaví formát papíru, okraje, stránka na výšku nebo na šířku Ohraničení stránky - Formát Ohraničení a stínování záložka Ohraničení ohraničí odstavec nebo individuálně text záložka Ohraničení stránky ohraničí celou stránku záložka Stínování barevně zvýrazní pozadí textu

11 Nastavení písma Formát Písmo záložka Písmo výběr typu, velikosti, řezu, barvy, volba stylu podtržení a stylu písma záložka Proložení znaků měřítko - změní poměry stran písma, mezery nastaví mezery mezi písmeny, umístění vyvýší nebo sníží písmo vzhledem k úrovni řádku záložka Textové efekty umožní použít vizuální efekty Odstavec vše, co je na začátku a na konci odděleno klávesou Enter Píšeme-li souvislý text, nikdy neukončujeme řádek klávesou Enter Formát Odstavec záložka Odsazení a mezery zarovnání, odsazení, mezery a řádkování záložka Tok textu kontrola osamocených řádků, vložit konec stránky před apod. Sloupce Formát Sloupce počet sloupců, šířka sloupců Obrázky Vložit - klipart - obrázky dodávané s balíkem MS Office - ze souboru obrázek z vlastního souboru dostává na Tento obrázek se chová jako znak, tj. špatně se jinou pozici Klepneme na objekt pravým tlačítkem myši, zvolíme Formát obrázku záložku Pozice a zvolíme jakýkoliv Styl obtékání kromě stylu V textu. Obrázek bude mít jiné označení a lze s ním lépe manipulovat

12 Vložit automatický tvar z Panelu kreslení Zobrazit Panely nástrojů - Kreslení Vložit WordArt z Panelu kreslení

13 Internet Internet je celosvětové spojení mnoha milionů počítačů Server výkonný počítač určený pro přístup do internetu, je zpravidla připojený 24 hodin denně. Nepracuje se na něm s internetem, ale je vstupní branou pro běžné uživatele internetu, kteří se musí k serveru nejprve připojit. Internetový server je schopen plnit následující funkce: informační a prezentační médium organizace vlastnící server na něm prezentuje své výrobky, informace apod. poštovní uzel přijímá a rozesílá ové zprávy datový zdroj využití jako základny pro soubory a data potřebná pro jiné subjekty provider server (poskytovatel připojení) nosný pilíř internetu, přes který se mohou připojit další uživatelé Identifikace serveru v internetu každý server v internetu má svoji číselnou adresu, která je jedinečná; říká se jí IP adresa a je složena ze čtyř čísel oddělených tečkou, např pro snadnější zapamatování existuje ke každé číselné adrese tzv. doména, to je adresa textovém tvaru, např. Internetový prohlížeč je program, ve kterém si prohlížíme internetové stránky. Nejčastěji používané prohlížeče jsou Microsoft Internet Explorer, NetScape Navigator, Opera a Mozilla

14 Vrátí na předchoz í stránku Znovu načte aktuální stránku Aktivuje oblíbené položky Vytiskne stránku Přejde znovu na stránku, ze které byl proveden návrat Zastaví načítání stránky Přejde na domovsko u stránku Řádek pro napsání doménové adresy Vyhledávání na internetu Vyhledávače fulltextové hledání probíhá ve skutečném obsahu stránek katalogové hledání v seznamu adres, ne v celém obsahu internetu Hypertextové odkazy navzájem propojují stránky ová schránka - elektronická pošta ová schránka malý prostor na disku prostor na disku serveru, kam se uživateli ukládá příchozí pošta a odkud uživatel posílá odchozí poštu ová adresa mmaatty název schránky, anglická - zavináč odděluje název schránky od názvu serveru centrum.cz název serveru MS Outlook poštovní aplikace nelze prohlížet všude, velká kapacita

15 Fre ové servery lze k nim přistupovat z jakéhokoli počítače připojeného na Internet Přidávání adresy do adresáře vytvořením nového kontaktu vypsáním adresy vložením do adresáře přímo z příchozího u Otevřený Uloží ovou adresu do adresáře Odpoví odesílateli Pošle celou zprávu na další adresu Psaní nové zprávy ová adresa příjemce Otevře nabídku souborů Zde vybíráme soubor na připojení

16 Word - pokračování Tabulky 1. Panel nabídek Tabulka Vložit Tabulka. Otevře se okno Vložit tabulku, zde si určíme počet sloupců a řádků a klepneme na OK 2. Tabulku lze také vytvořit pomocí ikony na Standardním panelu nástrojů

17 Úpravy tabulky Zobrazit Panely nástrojů Tabulky a ohraničení

18 Tabulky lze využít k vytvoření sloupečků místo tabulátorů, když odstraníme ohraničení tabulky ikona na panelu nástrojů Formát

19 Odrážky a číslování 1. Panel nabídek Formát Odrážky a číslování zde si můžeme vybrat typ odrážek a čísel, nastavit víceúrovňové číslování a odrážky. Při klepnutí na tlačítko Vlastní lze nastavit i vzdálenost odrážky (čísla ) od okraje a vzdálenost textu od odrážky (čísla) 2. aktivujeme pomocí ikon na panelu nástrojů Formát Odrážky Číslování

20 Tabulátory Levý zarovná text od tabulátoru směrem doprava Středový zarovná text vzhledem k tabulátoru na střed Pravý - zarovná text od tabulátoru směrem doleva Desetinný bude zarovnávat text vzhledem k tabulátoru doleva, pokud se nevyskytuje desetinná čárka. Od des. čárky bude veškerý text zarovnávat doprava Svislá čára nemá vliv na text jako takový. Na pozici tohoto typu tabulátoru bude vytvořena svislá čára Odsazení prvního řádku není tabulátorem v pravém slova smyslu. Umožňuje jiným způsobem provést odsazení 1.řádku Předsazení není tabulátorem v pravém slova smyslu. Umožňuje jiným způsobem provést předsazení 1.řádku Nastavení tabulátoru 1. Formát Tabulátory přesnější nastavení a možnost svázání tabulátorů vodícím znakem 2. z vodorovného pravítka zvolíme vhodný typ tabulátoru a levým tlačítkem myši klikneme na místo na pravítku, kde chceme tabulátor umístit.. Nyní stiskneme na daném řádku klávesu Tab a kurzor se přemístí na vybranou pozici Smazání tabulátoru stiskneme a držíme levé tlačítko myši na existující značce tabulátoru na pravítku a táhneme směrem dolů Záhlaví a zápatí - vše, co je umístěno v záhlaví a v zápatí se objeví na každé stránce dokumentu - Vložit Záhlaví a zápatí

21 - 21 -

22 Internet

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí 30.9.2014 Základní ovládání počítače Co dělá počítač počítačem: Hardware vše čeho se můžete dotknout

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Úvod... 2 Než začnete s prací... 2 Přehled... 2 Máte-li nainstalován software webového serveru... 3 Aplikace FrontPage a prohlížeč Microsoft Internet Explorer...

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více