SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM"

Transkript

1 SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODEL : KB2000 (KLÁVESNICOVÝ)

2 Vývoj Verze Datum Popis A Srpen, 2000 Základní verze, verze softwaru: KB2000-A B Říjen, mezinárodní klávesnice; - kontrolní START a STOP znaky defaultně odesílány ; Verze softwaru: KB2000-B

3 Prohlášení o elektromagnetických zkouškách Výrobek prošel testy na elektromagnetickou nezávadnost a splňuje všechny podmínky požadované Evropským společenstvím pro označení CE. FCC Zařízení bylo otestováno a shledáno způsobilým pro splňování limitů Class B požadovaných článkem 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny pro dostatečnou ochranu proti nežádoucímu rušení jiných zařízení, když je toto v provozu. Zařízení generuje a využívá radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi uvedenými v uživatelské příručce, může způsobit rušení jiných radiofrekvenčních zařízení. Upozornění Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně dovoleny zástupcem výrobce, vedou ke ztrátě práva uživatele na správnou funkci přístroje. Záruční podmínky Záruční doba na vady materiálu a funkci přístroje je 12 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na přístroj používaný v běžných podmínkách a v žádném případě nepokrývá ani úmyslné ani neúmyslné poškození způsobené špatným zacházením nebo úpravou přístroje.

4 O B S A H 1. ÚVOD TECHNICKÝ POPIS A VLASTNOSTI... 1 VLASTNOSTI... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 Operační... 2 Elektrické... 2 Mechanické... 2 Prostředí ROZBALENÍ A ZAPOJENÍ... 3 PŘES PODLOŽKU:... 3 POMOCÍ ŠROUBŮ: NASTAVENÍ SNÍMAČE... 5 AUTOMATICKÝ TEST:... 5 NAČÍTÁNÍ KARET:... 5 NASTAVITELNÉ VLASTNOSTI... 6 ZAPOJENÍ KABELŮ... 6 OZNAČENÍ MODELŮ DODATEK A: PODROBNÝ POPIS NASTAVOVACÍHO PROGRAMU... 7 ZAHÁJENÍ NASTAVOVACÍHO REŽIMU... 7 UKONČENÍ NASTAVOVACÍHO REŽIMU... 7 EFEKTIVNĚ PŘI NASTAVOVÁNÍ SNÍMAČE... 7 POPIS VOLEB PROGRAMU DODATEK B: ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE USA... 12

5 1. ÚVOD Snímač je zapojen mezi PC a klávesnici a zdroj se získává z počítače. Dekódovaná data se objevují v systému stejně jako operátorem vkládané údaje z klávesnice. Magnetický pruh umístěný na kartě je po ručním protažení libovolným směrem dekódován podle standardů ISO/ANSI. Tato jednotka, v závislosti na modelu, dokáže načítat zároveň až tři stopy zakódované v magnetickém pruhu. Snímač je určen pro rozhraní IBM PC-AT, PS/2, nebo libovolný kompatibilní systém. Vlastnosti snímače jsou nastavitelné pomocí programu (DOS). Výstupní data mohou být formátována pomocí oddělujících znaků START, STOP a oddělujícího znaku do tvaru, jak je očekává systém. Uživatel může také nastavit odesílací pořadí načtených stop, pokud se jedná o dvoustopý nebo třístopý snímač. 2. TECHNICKÝ POPIS A VLASTNOSTI VLASTNOSTI Světelná (LED) a zvuková indikace stavu Klávesnicové rozhraní IBM PC-AT, PS/2 a kompatibilní systémy Napájení přímo z klávesnicového portu bez externího zdroje K dispozici jsou všechny typy (jednostopý, dvoustopý nebo třístopý) Použitelné pro kreditní karty, platební karty a identifikační karty Snímá záznamy s nízkou i vysokou koercitivitou ( 300 to 4000 Oe ) Obousměrné čtení záznamu Možnost výběru některé z implementovaných národních klávesnic Uživatelsky příjemná nastavitelnost formátu výstupu Splňuje normy CE, FCC Class B 1

6 TECHNICKÉ PARAMETRY Operační Snímací standardy: ISO/ ANSI (7811) Způsob zápisu: Dvoufrekvenční koherentní fáze (F2F) Formát výstupu: ACSII Rychlost protažení: 12.7 cm/sec.~127 cm/sec. ( 5 ips ~50 ips ) Střední životnost: Elektronika: hodin; Životnost čtecí hlavy: průchodů Elektrické Vstupní napětí: 5 VDC získáváno z klávesnicového portu počítače Proud: 25mA v klidovém stavu; 40mA max Mechanické Rozměry: D: 95 mm Š: 36 mm V:34 mm Hmotnost: 180 gramů Konektor: PS/2 Mini Din a AT Din Barva: Perlově bílá (volitelně černá) Materiál plastu: ABS 94V-0 Prostředí Teplota: Pracovní: -10 ~ 55 ( 14 ~ 131 ); Skladovací: -30 ~70 (-22 ~ 158 ) Vlhkost: Pracovní: 10%~90% nekondenzující; Skladovací: až 100% nekondenzující 2

7 3. ROZBALENÍ A ZAPOJENÍ Montáž Snímač lze připevnit na rovný podklad (desku, stěnu apod.) dvěma způsoby. přes podložku: Na stěnu (desku) je napevno připevněna speciální podložka a snímač je uchycen k podložce pomocí držáků na boční/spodní straně. Poznámky: 1. Plocha pro montáž snímače musí být nejméně 95x36 mm. 2. Zajistěte dostatečné místo pro protažení karet v obou směrech (nejméně 10 cm na každé straně). 3. Speciální podložka (80 x 25 mm) se dodává v odděleném balení. pomocí šroubů: Připevnění pomocí přiložených šroubů Poznámka: 1. Snímač musí být připevněn NEJMÉNĚ dvěma šrouby. 2. Velikost hmoždinek je: vnější průměr 2,6 mm, stoupání závitu 0,5 mm, délka šroubu je 11mm. 3. Doporučujeme vyvedení kabelu nad povrch montážní plochy. Kabeláž Před připojením kabelu do PC se ujistěte, že je počítač vypnutý. 1. Odpojte klávesnici od počítače. 2. Připojte kabely podle nákresů 3-1a 3-2. Jeden konec kabelu Y zapojte do počítače, do druhého konce kabelu Y zapojte klávesnici. Tento konec můžete ponechat volný, pokud není klávesnice v systému vyžadována. 3. Zapněte počítač. Obrázek 3-1 3

8 Obrázek 3-2 4

9 4. NASTAVENÍ SNÍMAČE Automatický test: Kdykoliv je snímač připojen ke zdroji, proběhne automatická kontrola funkčnosti. Pokud je vše v pořádku, uslyšíte jedno pípnutí, LED dioda blikne červeně a poté přejde do stále svítící zelené. V tomto stavu je snímač připraven pro načítání karet. Pokud ale automatický test selže, ozvou se dva zvukové signály a červená LED dioda bliká stále. Načítání karet: Snímač je připraven pro čtení vždy s výjimkou úvodního automatického testu a zpracovávání předchozí načtené karty. Protažení je akceptováno z libovolné strany Při protahování karty držte spodní hranu stále v kontaktu s dnem snímací štěrbiny a protáhněte ji po celé délce. Pokud před zahájením snímání spustíte na počítači jakýkoliv textový editor (Notepad, WORD atd.), zobrazí se na monitoru nasnímané údaje. 1. Pokud máte snímač nastaven v továrním stavu, zobrazí se: <Data Stopa1><ENTER> <Data Stopa2><ENTER> <Data Stopa3><ENTER> Poznámka: Tovární nastavení je následující - Záhlaví: < NIC > Oddělovač: <ENTER> Suffix: <ENTER> Poznámka: Pro nastavení jiné konfigurace viz Doplněk A: Pokročilá nastavení. Pokud je načtení kódu úspěšné, ozve se jedno pípnutí, LED dioda blikne oranžově a potom zůstane svítit zelená. Pokud se čtení nezdaří, snímač nijak nereaguje. Poznámka: Úspěšným čtením se rozumí načtení alespoň jedné stopy magnetického pruhu. Snímač takto pracuje, pokud je nastaven do továrního stavu snímací stopy: LIBOVOLNÉ. Snímač odešle do hostitelského systému vše co bylo načteno a dekódováno. Poznámka: Pokud chcete nastavit snímač tak, aby nic neodesílal v případě že některou z očekávaných stop nepřečte, změňte snímací stopy podle typu snímače. Například, pokud se jedná o dvoustopý snímač, nastavte snímací stopy na hodnotu Stopy 1&2. Takto nastavený snímač, v případě že nepřečte první nebo druhou stopu, neodešle do hostitelského systému žádná data, bzučák pípne dvakrát a blikají střídavě červená a zelená LED dioda. Poznámka: Pokud používáte národní rozložení kláves, je nutné nastavit správnou 5

10 klávesnici. Poznámka překladatele: eliminaci české klávesnice v systému Windows zajistíte nastavením záhlaví ALT-SHIFT a suffixu také ALT-SHIFT. V systému DOS podobně CTRL-ALT-F1, CTRL-ALT-F2. 2. Doporučený postup pro vlastní nastavení: Nastavit parametry programem MsrSet Uložit nastavení Otevřít uložené nastavení Odeslání stavu do MSR. Nastavitelné vlastnosti Volba Tovární nastavení Skupina 1. Typ snímače Klávesnicový Skupina 2. Otevřít soubor MsrData.map Skupina 3. Uložit do souboru MsrData.map Skupina 4. Parametry pro čtení stop -1 Záhlaví NIC -2 Oddělovač ENTER -3 Suffix ENTER -4 Snímací stopy LIBOVOLNÉ -5 Odesílací pořadí stop St1 St2 St3-6 Bez START a STOP znaků Ne Skupina 5. Globální meziznaková prodleva 2 Skupina 6. Národní rozložení klávesnice US Skupina 7. Parametry RS-232C Nelze použít Skupina 8. Výpis nastavení Tiskárna Skupina 9. Odeslání stavu do MSR Pouze klávesnicovým rozhraním Zapojení kabelů Signál PS/2 6-Pin Mini DIN AT 5-Pin DIN Clock 5 1 Data 1 2 5VDC 4 5 Ground 3 4 Shield Shield Shield Označení modelů Popis Kabel typu Y, jeden konektor PS/2 Mini Din, druhý AT Din plus redukce Perleťově bílá Černá Track 2 KB W KB B Track 1&2 KB W KB B Track 1&2&3 KB W KB B 6

11 5. DODATEK A: PODROBNÝ POPIS NASTAVOVACÍHO PROGRAMU Zahájení nastavovacího režimu Program můžete spustit buď přímo z diskety, nebo jej můžete zkopírovat na pevný disk a poté spustit. 1. Spuštění v MS-DOS: v příkazovém řádku napište MsrSetCZ.exe (resp. MsrSetup.exe pro spuštění originální anglické verze) a stiskněte klávesu <Enter>. Spuštění ve Windows: vložte disketu, z nabídky Star zvolte Spustit, najděte program A:\MsrSetCZ.exe (resp. A:\MsrSetup.exe ) a klikněte na OK. Poznámka: Pokud spouštíte program z diskety a budete chtít později uložit vaše nastavení, odstraňte ochranu proti zápisu. Ukončení nastavovacího režimu Kliknutím na ikonu EXIT nebo stisknutím klávesy ESC ukončíte program. Samotným ukončením programu jste neprovedli žádné změny v nastavení snímače. Efektivně při nastavování snímače Doporučujeme při nastavování použít následující postup - 1. Po nastavení všech požadovaných parametrů uložte stav na pevný disk do souboru 2. Uložený soubor znovu otevřete 3. Teprve nyní zvolte funkci Odeslání stavu do MSR Poznámka: Uložení stavu do souboru na pevném disku pouze ukládá vaši práci, ale ještě nijak nemění nastavení snímače. Popis voleb programu Uživatel může kdykoliv použitím klávesy <F1> nebo kliknutím myši na ikonu HELP vyvolat nápovědu. Skupina 1. Výběr typu snímače -1 Klávesnicový typ -2 Typ RS-232C Poznámka: Tato verze programu je pouze pro klávesnicový typ snímače. 7

12 Skupina 2. Otevřít soubor Umožní načíst z pevného disku nastavení, které můžete editovat nebo, bez úprav, odeslat do snímače MSR. Skupina 3. Uložit Uloží aktuální stav na disk počítače. Jestliže již existuje soubor stejného názvu, zobrazí se dotaz Soubor existuje. Prepsat (Y/N)? Pokud jej chcete přepsat novým nastavením, stiskněte klávesu Y. Pokud stisknete N, musíte zadat jiný název souboru. Skupina 4. Nastavit parametry pro čtení stop -1 Záhlaví -2 Oddělovač -3 Suffix -4 Snímací stopy - Libovolné (odeslat vše co je načteno) - Jen 1. stopa - Jen 2. stopa - Jen 3. stopa - Stopy 1&2 - Stopy 2&3 - Všechny 3 stopy -5 Odesílací pořadí stop -1 = St#1--St#2--St#3-2 = St#1--St#3--St#2-3 = St#2--St#1--St#3-4 = St#2--St#3--St#1-5 = St#3--St#1--St#2-6 = St#3--St#2--St#1-6 Bez START a STOP znaků -0--Odeslat včetně znaků START a STOP Znaky START a STOP neodesílat Způsoby vložení znaků a klávesových kódů: 1. Přímo, myší: kliknutím myši do zobrazené klávesnice 2. Přímo, psaním: Nejdříve musíte mít vypnutý přepínač NumLock. Pokud tak učiníte, uvidíte v okénku "Režim" nápis "Přímo". Požadovaný znakový řetězec definujete jeho prostým napsáním na klávesnici. 3. Kódem klávesy: Nejdříve musíte mít zapnutý přepínač NumLock. Pokud tak učiníte, uvidíte v okénku "Režim" nápis "Kód". Zápisem kódu klávesy (na zobrazené klávesnici je na každé klávese její kód napsán) a poté stisknutím klávesy <ENTER> přidáte klávesu do definovaného řetězce. 8

13 Poznámka: Můžete definovat vlastní [záhlaví], [oddělovač] a [suffix]. Každý z nich může být dlouhý až 15 klávesových kódů. Příklad vložení klávesy <ENTER>: a. Klepněte levým tlačítkem myši na obrázek klávesy <ENTER> b. V okénku "Nový obsah" se okamžitě objeví nápis <Enter>. c. Povšimněte si, že kód klávesy ENTER je 43. Zkuste nyní napsat na klávesnici "43". Uvidíte tuto hodnotu v okénky "Vložte kód". Poté, co stisknete na klávesnici skutečnou klávesu Enter, objeví se se v okénku "Nový obsah" další <Enter>. d. Pokud jste v režimu "Přímo" (vypněte NumLock!), můžete klávesou <BackSpace> smazat předchozí znak. Případně klávesou <Esc> vymažete celý řetězec. Interpretace speciálních kláves: Pro 6 speciálních kláves musíme učinit zvláštní poznámku. Jedná se o klávesy: levý a pravý <SHIFT>, levý a pravý <ALT> a levý a pravý <CTRL>. Například, máte-li definovaný řetězec -- a,b,<shift>,c,d,<shift>,e,f. Co skutečně dostane PC, je scan code a, scan code b, scan code shift-on(make code), scan code c, scan code d, scan code shift-off(break code), scan code e a scan code f. Počítač to interpretuje jako řetězec znaků "abcdef". <CAPS> je další speciální klávesa. Pokud je <CAPS> prvním kódem v definovaném řetězci, vypne se nejdříve klávesa CapsLock, idále se odešle celý nadefinovaný znakový řetězec, a nakonec se obnoví původní stav klávesy CapsLock. Pokud je ale v definovaném reřezci pouze jediznak <CAPS>, chová se stejně jako stisknutí klávesy CapsLock. Další příklady: Př.1: Definovaný řetězec : ab<alt>cd<alt>ef PC : ab<alt-c><alt-d>ef Př.2: Definovaný řetězec : ab<ctrl>cdef (*pozn. = ab<ctrl>cdef<ctrl>) PC : ab<ctrl-c><ctrl-d><ctrl-e><ctrl-f> Př.3: Stav CapsLock : OFF (vypnuto) Definovaný řetězec 1 : ab<shift>cd<shift>ef PC : abcdef Definovaný řetězec 2 : <CAPS>ab<SHIFT>cd<SHIFT>ef PC : abcdef 9

14 Př.4: Stav CapsLock : ON (zapnuto) Definovaný řetězec 1 : ab<shift>cd<shift>ef PC : ABcdEF Definovaný řetězec 2 : <CAPS>ab<SHIFT>cd<SHIFT>ef PC : abcdef Snímací stopy Volba 1 -- Libovolné: Snímač vždy odešle do počítače vše co bylo načteno a netestuje, zda v některé stopě něco chybí. Ostatní volby: Do počítače jsou odeslána dat pouze tehdy, když je obsah všech nadefinovaných stop neprázdný. Přitom nejsou odesílána dat z jiných (nenadefinovaných) stop, i když v nich je nějaký údaj zakódovaný. Odesílací pořadí stop Formát odesílaných dat je: [záhlaví] [data1] [oddělovač] [data2] [oddělovač] [data3] [suffix] V tomto menu můžete změnit pořadí řetězců [data1], [data2] a [data3]. Oddělovače START a STOP Proto, aby byl hostitelský systém schopen rozpoznat, který údaj patří které stopě, odesílá defaultně snímač rozlišovací START a STOP znaky příslušných stop. Nicméně, odesílání těchto rozlišovacích znaků můžete potlačit, pokud si je ve výstupu nepřejete. Tyto rozlišovací znaky jsou: START STOP ISO Stopa 1 %? ISO Stopa 2 ;? ISO Stopa 3 ;? Skupina 5. Globání meziznaková prodleva Časovou prodlevu mezi každým odesílaným znakem můžete nastavit v rozmezí 1 milisekundy až 255 milisekund. Tovární nastavení je 2. Skupina 6. Výběr národní klávesnice -1 USA -6 Švýcarská -2 Anglická -7 Belgická -3 Německá -8 Španělská -4 Italská -9 Portugalská -5 Francouzská -0 Švédská 10

15 Poznámka: České klávesnicové rozložení snímač MSR nepodporuje (zatím). Můžete zkusit nastavit francouzskou klávesnici (pro číselné údaje plně vyhovující), anebo si snímač přizpůsobte nadefinováním vlastního záhlaví a suffixu pro vypnutí/zapnutí české klávesnice. Skupina 7. Nastavení parametrů pro RS-232C Tato příručka, nastavovací program a snímač je pouze pro klávesnicové rozhraní. Volby této skupiny tedy nejsou funkční. Skupina 8. Výpis nastavení - 0 Soubor - 1 Tiskárna Poznámka: Tato volba nevytváří soubor, který by se dal později otevřít a editovat. Výpis nastavení namísto toho vypíše přehledně (do textového souboru nebo na tiskárnu) aktuální nastavení programovaných voleb snímače. Skupina 9. Odeslání stavu do MSR -1 COM1-2 COM2-3 Klávesnicové rozhraní Poznámka: Je funkční pouze pro klávesnicové rozhraní. Po úspěšném nastavení snímač jednou pípne, rozsvítí se zelená LED dioda, a program zobrazí zprávu astavení MSR OK. 11

16 6. DODATEK B: ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE USA 12

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

1. Pokyny pro uživatele

1. Pokyny pro uživatele 1. Pokyny pro uživatele Čtení identifikační karty Pro načtení identifikační karty je nutné kartu přiblížit k přední straně přístupového terminálu. Čtení je velmi rychlé, proběhne za zlomek vteřiny. Po

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Příručka k zařízení Sebury K3-3

Příručka k zařízení Sebury K3-3 Příručka k zařízení Sebury K3-3 Určeno k odborné montáži. Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit. Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Specifikace... 2 2 Instalace - schéma...

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01. Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.3280 Typ: CS-64U Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Praktický stylový obal pro iphone je díky bezdrátové bluetooth

Více

Instalační manuál PC-D249-2

Instalační manuál PC-D249-2 PC-D249 Instalační manuál PC-D249-1 PC-D249-2 1.Mechanické části a funkce Kamera Reproduktor LED Jmenovka 188 mm Zvonk. tlačítko Mikrofon 110 mm Pohled z boku Montážní box 2.Konektory 1 2 3 JP/LK BUS PL

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5 SATA HDD USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na

Více

F-DV600C. Digitální videorekordér

F-DV600C. Digitální videorekordér F-DV600C Digitální videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Skype USB VoIP telefon s displejem LCD UT-817

Skype USB VoIP telefon s displejem LCD UT-817 Obrázek 33 Přidání ovladače HID: a. Klepněte pravým tlačítkem myši na vlastnosti SKYPE PHONE Interface a zvolte aktualizaci ovladače. Ze seznamu ovladačů zařízení vyberte USB human interface devices. b.

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Uživatelská příručka MD DV nejmenší digitální videokamera vysoké rozlišení obrazu odolná konstrukce dokonalá souhra

Uživatelská příručka MD DV nejmenší digitální videokamera vysoké rozlišení obrazu odolná konstrukce dokonalá souhra Uživatelská příručka MD DV nejmenší digitální videokamera vysoké rozlišení obrazu odolná konstrukce dokonalá souhra S touto uživatelskou příručkou se seznámíte s instalací provozem funkcemi možnostmi nejmenší

Více

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS2402.

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS2402. ČTEČKA ČIPŮ DALLAS typ DSRS2402 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series. Instalační a uživatelská příručka

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series. Instalační a uživatelská příručka METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. MS5100 Eclipse Series Instalační a uživatelská příručka ÚVOD MS5145 Eclipse je jednořádkový ruční laserový snímač. Vybavený Metrologic patentovanou technologií CodeGate, může

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION

GO-BIO-E INSTALACE. V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION GO-BIO-E BIOMETRICKÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION INSTALACE V balení naleznete 2 lithiové baterie AAA, torxový šroubovák a manuál. TECHNICKÁ DATA FREKVENCE 868,35 MHz NAPÁJENÍ 1,5 Vdc (1 baterie

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB KERN DBS-A02

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3 Instalační příručka pro NAS servery řady AS2, AS3 1. Obsah balení Určeno pro modely: AS-202T, 202TE, 204T, 204TE, 302T a 304T Obsah balení AS-202T,202TE,302T AS-202T,204TE. 304T NAS Napájecí kabel 1 1

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

CODEWARE. Nastavovací příručka. pro snímače CipherLab 1500/1560/1562

CODEWARE. Nastavovací příručka. pro snímače CipherLab 1500/1560/1562 CODEWARE Nastavovací příručka pro snímače CipherLab 1500/1560/1562 CODEWARE Obsah Začít nastavovat 1 Obnovení továrního nastavení 1 Uložit uživatelské nastavení 1 Obnovení uživatelského nastavení 1 Ukončit

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H

Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H Návod na hodinky s IR kamerou model SY-IRW-H ( doplněk k originálnímu návodu ) Tyto hodinky jsou mezi prvními hodinkami s IR kamerou, která umoźňuje natáčet i v téměř úplné tmě! Důležité upozornění ohledně

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více