SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM"

Transkript

1 SNÍMAČ KARET S MAGNETICKÝM PRUHEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODEL : KB2000 (KLÁVESNICOVÝ)

2 Vývoj Verze Datum Popis A Srpen, 2000 Základní verze, verze softwaru: KB2000-A B Říjen, mezinárodní klávesnice; - kontrolní START a STOP znaky defaultně odesílány ; Verze softwaru: KB2000-B

3 Prohlášení o elektromagnetických zkouškách Výrobek prošel testy na elektromagnetickou nezávadnost a splňuje všechny podmínky požadované Evropským společenstvím pro označení CE. FCC Zařízení bylo otestováno a shledáno způsobilým pro splňování limitů Class B požadovaných článkem 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny pro dostatečnou ochranu proti nežádoucímu rušení jiných zařízení, když je toto v provozu. Zařízení generuje a využívá radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi uvedenými v uživatelské příručce, může způsobit rušení jiných radiofrekvenčních zařízení. Upozornění Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně dovoleny zástupcem výrobce, vedou ke ztrátě práva uživatele na správnou funkci přístroje. Záruční podmínky Záruční doba na vady materiálu a funkci přístroje je 12 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na přístroj používaný v běžných podmínkách a v žádném případě nepokrývá ani úmyslné ani neúmyslné poškození způsobené špatným zacházením nebo úpravou přístroje.

4 O B S A H 1. ÚVOD TECHNICKÝ POPIS A VLASTNOSTI... 1 VLASTNOSTI... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 Operační... 2 Elektrické... 2 Mechanické... 2 Prostředí ROZBALENÍ A ZAPOJENÍ... 3 PŘES PODLOŽKU:... 3 POMOCÍ ŠROUBŮ: NASTAVENÍ SNÍMAČE... 5 AUTOMATICKÝ TEST:... 5 NAČÍTÁNÍ KARET:... 5 NASTAVITELNÉ VLASTNOSTI... 6 ZAPOJENÍ KABELŮ... 6 OZNAČENÍ MODELŮ DODATEK A: PODROBNÝ POPIS NASTAVOVACÍHO PROGRAMU... 7 ZAHÁJENÍ NASTAVOVACÍHO REŽIMU... 7 UKONČENÍ NASTAVOVACÍHO REŽIMU... 7 EFEKTIVNĚ PŘI NASTAVOVÁNÍ SNÍMAČE... 7 POPIS VOLEB PROGRAMU DODATEK B: ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE USA... 12

5 1. ÚVOD Snímač je zapojen mezi PC a klávesnici a zdroj se získává z počítače. Dekódovaná data se objevují v systému stejně jako operátorem vkládané údaje z klávesnice. Magnetický pruh umístěný na kartě je po ručním protažení libovolným směrem dekódován podle standardů ISO/ANSI. Tato jednotka, v závislosti na modelu, dokáže načítat zároveň až tři stopy zakódované v magnetickém pruhu. Snímač je určen pro rozhraní IBM PC-AT, PS/2, nebo libovolný kompatibilní systém. Vlastnosti snímače jsou nastavitelné pomocí programu (DOS). Výstupní data mohou být formátována pomocí oddělujících znaků START, STOP a oddělujícího znaku do tvaru, jak je očekává systém. Uživatel může také nastavit odesílací pořadí načtených stop, pokud se jedná o dvoustopý nebo třístopý snímač. 2. TECHNICKÝ POPIS A VLASTNOSTI VLASTNOSTI Světelná (LED) a zvuková indikace stavu Klávesnicové rozhraní IBM PC-AT, PS/2 a kompatibilní systémy Napájení přímo z klávesnicového portu bez externího zdroje K dispozici jsou všechny typy (jednostopý, dvoustopý nebo třístopý) Použitelné pro kreditní karty, platební karty a identifikační karty Snímá záznamy s nízkou i vysokou koercitivitou ( 300 to 4000 Oe ) Obousměrné čtení záznamu Možnost výběru některé z implementovaných národních klávesnic Uživatelsky příjemná nastavitelnost formátu výstupu Splňuje normy CE, FCC Class B 1

6 TECHNICKÉ PARAMETRY Operační Snímací standardy: ISO/ ANSI (7811) Způsob zápisu: Dvoufrekvenční koherentní fáze (F2F) Formát výstupu: ACSII Rychlost protažení: 12.7 cm/sec.~127 cm/sec. ( 5 ips ~50 ips ) Střední životnost: Elektronika: hodin; Životnost čtecí hlavy: průchodů Elektrické Vstupní napětí: 5 VDC získáváno z klávesnicového portu počítače Proud: 25mA v klidovém stavu; 40mA max Mechanické Rozměry: D: 95 mm Š: 36 mm V:34 mm Hmotnost: 180 gramů Konektor: PS/2 Mini Din a AT Din Barva: Perlově bílá (volitelně černá) Materiál plastu: ABS 94V-0 Prostředí Teplota: Pracovní: -10 ~ 55 ( 14 ~ 131 ); Skladovací: -30 ~70 (-22 ~ 158 ) Vlhkost: Pracovní: 10%~90% nekondenzující; Skladovací: až 100% nekondenzující 2

7 3. ROZBALENÍ A ZAPOJENÍ Montáž Snímač lze připevnit na rovný podklad (desku, stěnu apod.) dvěma způsoby. přes podložku: Na stěnu (desku) je napevno připevněna speciální podložka a snímač je uchycen k podložce pomocí držáků na boční/spodní straně. Poznámky: 1. Plocha pro montáž snímače musí být nejméně 95x36 mm. 2. Zajistěte dostatečné místo pro protažení karet v obou směrech (nejméně 10 cm na každé straně). 3. Speciální podložka (80 x 25 mm) se dodává v odděleném balení. pomocí šroubů: Připevnění pomocí přiložených šroubů Poznámka: 1. Snímač musí být připevněn NEJMÉNĚ dvěma šrouby. 2. Velikost hmoždinek je: vnější průměr 2,6 mm, stoupání závitu 0,5 mm, délka šroubu je 11mm. 3. Doporučujeme vyvedení kabelu nad povrch montážní plochy. Kabeláž Před připojením kabelu do PC se ujistěte, že je počítač vypnutý. 1. Odpojte klávesnici od počítače. 2. Připojte kabely podle nákresů 3-1a 3-2. Jeden konec kabelu Y zapojte do počítače, do druhého konce kabelu Y zapojte klávesnici. Tento konec můžete ponechat volný, pokud není klávesnice v systému vyžadována. 3. Zapněte počítač. Obrázek 3-1 3

8 Obrázek 3-2 4

9 4. NASTAVENÍ SNÍMAČE Automatický test: Kdykoliv je snímač připojen ke zdroji, proběhne automatická kontrola funkčnosti. Pokud je vše v pořádku, uslyšíte jedno pípnutí, LED dioda blikne červeně a poté přejde do stále svítící zelené. V tomto stavu je snímač připraven pro načítání karet. Pokud ale automatický test selže, ozvou se dva zvukové signály a červená LED dioda bliká stále. Načítání karet: Snímač je připraven pro čtení vždy s výjimkou úvodního automatického testu a zpracovávání předchozí načtené karty. Protažení je akceptováno z libovolné strany Při protahování karty držte spodní hranu stále v kontaktu s dnem snímací štěrbiny a protáhněte ji po celé délce. Pokud před zahájením snímání spustíte na počítači jakýkoliv textový editor (Notepad, WORD atd.), zobrazí se na monitoru nasnímané údaje. 1. Pokud máte snímač nastaven v továrním stavu, zobrazí se: <Data Stopa1><ENTER> <Data Stopa2><ENTER> <Data Stopa3><ENTER> Poznámka: Tovární nastavení je následující - Záhlaví: < NIC > Oddělovač: <ENTER> Suffix: <ENTER> Poznámka: Pro nastavení jiné konfigurace viz Doplněk A: Pokročilá nastavení. Pokud je načtení kódu úspěšné, ozve se jedno pípnutí, LED dioda blikne oranžově a potom zůstane svítit zelená. Pokud se čtení nezdaří, snímač nijak nereaguje. Poznámka: Úspěšným čtením se rozumí načtení alespoň jedné stopy magnetického pruhu. Snímač takto pracuje, pokud je nastaven do továrního stavu snímací stopy: LIBOVOLNÉ. Snímač odešle do hostitelského systému vše co bylo načteno a dekódováno. Poznámka: Pokud chcete nastavit snímač tak, aby nic neodesílal v případě že některou z očekávaných stop nepřečte, změňte snímací stopy podle typu snímače. Například, pokud se jedná o dvoustopý snímač, nastavte snímací stopy na hodnotu Stopy 1&2. Takto nastavený snímač, v případě že nepřečte první nebo druhou stopu, neodešle do hostitelského systému žádná data, bzučák pípne dvakrát a blikají střídavě červená a zelená LED dioda. Poznámka: Pokud používáte národní rozložení kláves, je nutné nastavit správnou 5

10 klávesnici. Poznámka překladatele: eliminaci české klávesnice v systému Windows zajistíte nastavením záhlaví ALT-SHIFT a suffixu také ALT-SHIFT. V systému DOS podobně CTRL-ALT-F1, CTRL-ALT-F2. 2. Doporučený postup pro vlastní nastavení: Nastavit parametry programem MsrSet Uložit nastavení Otevřít uložené nastavení Odeslání stavu do MSR. Nastavitelné vlastnosti Volba Tovární nastavení Skupina 1. Typ snímače Klávesnicový Skupina 2. Otevřít soubor MsrData.map Skupina 3. Uložit do souboru MsrData.map Skupina 4. Parametry pro čtení stop -1 Záhlaví NIC -2 Oddělovač ENTER -3 Suffix ENTER -4 Snímací stopy LIBOVOLNÉ -5 Odesílací pořadí stop St1 St2 St3-6 Bez START a STOP znaků Ne Skupina 5. Globální meziznaková prodleva 2 Skupina 6. Národní rozložení klávesnice US Skupina 7. Parametry RS-232C Nelze použít Skupina 8. Výpis nastavení Tiskárna Skupina 9. Odeslání stavu do MSR Pouze klávesnicovým rozhraním Zapojení kabelů Signál PS/2 6-Pin Mini DIN AT 5-Pin DIN Clock 5 1 Data 1 2 5VDC 4 5 Ground 3 4 Shield Shield Shield Označení modelů Popis Kabel typu Y, jeden konektor PS/2 Mini Din, druhý AT Din plus redukce Perleťově bílá Černá Track 2 KB W KB B Track 1&2 KB W KB B Track 1&2&3 KB W KB B 6

11 5. DODATEK A: PODROBNÝ POPIS NASTAVOVACÍHO PROGRAMU Zahájení nastavovacího režimu Program můžete spustit buď přímo z diskety, nebo jej můžete zkopírovat na pevný disk a poté spustit. 1. Spuštění v MS-DOS: v příkazovém řádku napište MsrSetCZ.exe (resp. MsrSetup.exe pro spuštění originální anglické verze) a stiskněte klávesu <Enter>. Spuštění ve Windows: vložte disketu, z nabídky Star zvolte Spustit, najděte program A:\MsrSetCZ.exe (resp. A:\MsrSetup.exe ) a klikněte na OK. Poznámka: Pokud spouštíte program z diskety a budete chtít později uložit vaše nastavení, odstraňte ochranu proti zápisu. Ukončení nastavovacího režimu Kliknutím na ikonu EXIT nebo stisknutím klávesy ESC ukončíte program. Samotným ukončením programu jste neprovedli žádné změny v nastavení snímače. Efektivně při nastavování snímače Doporučujeme při nastavování použít následující postup - 1. Po nastavení všech požadovaných parametrů uložte stav na pevný disk do souboru 2. Uložený soubor znovu otevřete 3. Teprve nyní zvolte funkci Odeslání stavu do MSR Poznámka: Uložení stavu do souboru na pevném disku pouze ukládá vaši práci, ale ještě nijak nemění nastavení snímače. Popis voleb programu Uživatel může kdykoliv použitím klávesy <F1> nebo kliknutím myši na ikonu HELP vyvolat nápovědu. Skupina 1. Výběr typu snímače -1 Klávesnicový typ -2 Typ RS-232C Poznámka: Tato verze programu je pouze pro klávesnicový typ snímače. 7

12 Skupina 2. Otevřít soubor Umožní načíst z pevného disku nastavení, které můžete editovat nebo, bez úprav, odeslat do snímače MSR. Skupina 3. Uložit Uloží aktuální stav na disk počítače. Jestliže již existuje soubor stejného názvu, zobrazí se dotaz Soubor existuje. Prepsat (Y/N)? Pokud jej chcete přepsat novým nastavením, stiskněte klávesu Y. Pokud stisknete N, musíte zadat jiný název souboru. Skupina 4. Nastavit parametry pro čtení stop -1 Záhlaví -2 Oddělovač -3 Suffix -4 Snímací stopy - Libovolné (odeslat vše co je načteno) - Jen 1. stopa - Jen 2. stopa - Jen 3. stopa - Stopy 1&2 - Stopy 2&3 - Všechny 3 stopy -5 Odesílací pořadí stop -1 = St#1--St#2--St#3-2 = St#1--St#3--St#2-3 = St#2--St#1--St#3-4 = St#2--St#3--St#1-5 = St#3--St#1--St#2-6 = St#3--St#2--St#1-6 Bez START a STOP znaků -0--Odeslat včetně znaků START a STOP Znaky START a STOP neodesílat Způsoby vložení znaků a klávesových kódů: 1. Přímo, myší: kliknutím myši do zobrazené klávesnice 2. Přímo, psaním: Nejdříve musíte mít vypnutý přepínač NumLock. Pokud tak učiníte, uvidíte v okénku "Režim" nápis "Přímo". Požadovaný znakový řetězec definujete jeho prostým napsáním na klávesnici. 3. Kódem klávesy: Nejdříve musíte mít zapnutý přepínač NumLock. Pokud tak učiníte, uvidíte v okénku "Režim" nápis "Kód". Zápisem kódu klávesy (na zobrazené klávesnici je na každé klávese její kód napsán) a poté stisknutím klávesy <ENTER> přidáte klávesu do definovaného řetězce. 8

13 Poznámka: Můžete definovat vlastní [záhlaví], [oddělovač] a [suffix]. Každý z nich může být dlouhý až 15 klávesových kódů. Příklad vložení klávesy <ENTER>: a. Klepněte levým tlačítkem myši na obrázek klávesy <ENTER> b. V okénku "Nový obsah" se okamžitě objeví nápis <Enter>. c. Povšimněte si, že kód klávesy ENTER je 43. Zkuste nyní napsat na klávesnici "43". Uvidíte tuto hodnotu v okénky "Vložte kód". Poté, co stisknete na klávesnici skutečnou klávesu Enter, objeví se se v okénku "Nový obsah" další <Enter>. d. Pokud jste v režimu "Přímo" (vypněte NumLock!), můžete klávesou <BackSpace> smazat předchozí znak. Případně klávesou <Esc> vymažete celý řetězec. Interpretace speciálních kláves: Pro 6 speciálních kláves musíme učinit zvláštní poznámku. Jedná se o klávesy: levý a pravý <SHIFT>, levý a pravý <ALT> a levý a pravý <CTRL>. Například, máte-li definovaný řetězec -- a,b,<shift>,c,d,<shift>,e,f. Co skutečně dostane PC, je scan code a, scan code b, scan code shift-on(make code), scan code c, scan code d, scan code shift-off(break code), scan code e a scan code f. Počítač to interpretuje jako řetězec znaků "abcdef". <CAPS> je další speciální klávesa. Pokud je <CAPS> prvním kódem v definovaném řetězci, vypne se nejdříve klávesa CapsLock, idále se odešle celý nadefinovaný znakový řetězec, a nakonec se obnoví původní stav klávesy CapsLock. Pokud je ale v definovaném reřezci pouze jediznak <CAPS>, chová se stejně jako stisknutí klávesy CapsLock. Další příklady: Př.1: Definovaný řetězec : ab<alt>cd<alt>ef PC : ab<alt-c><alt-d>ef Př.2: Definovaný řetězec : ab<ctrl>cdef (*pozn. = ab<ctrl>cdef<ctrl>) PC : ab<ctrl-c><ctrl-d><ctrl-e><ctrl-f> Př.3: Stav CapsLock : OFF (vypnuto) Definovaný řetězec 1 : ab<shift>cd<shift>ef PC : abcdef Definovaný řetězec 2 : <CAPS>ab<SHIFT>cd<SHIFT>ef PC : abcdef 9

14 Př.4: Stav CapsLock : ON (zapnuto) Definovaný řetězec 1 : ab<shift>cd<shift>ef PC : ABcdEF Definovaný řetězec 2 : <CAPS>ab<SHIFT>cd<SHIFT>ef PC : abcdef Snímací stopy Volba 1 -- Libovolné: Snímač vždy odešle do počítače vše co bylo načteno a netestuje, zda v některé stopě něco chybí. Ostatní volby: Do počítače jsou odeslána dat pouze tehdy, když je obsah všech nadefinovaných stop neprázdný. Přitom nejsou odesílána dat z jiných (nenadefinovaných) stop, i když v nich je nějaký údaj zakódovaný. Odesílací pořadí stop Formát odesílaných dat je: [záhlaví] [data1] [oddělovač] [data2] [oddělovač] [data3] [suffix] V tomto menu můžete změnit pořadí řetězců [data1], [data2] a [data3]. Oddělovače START a STOP Proto, aby byl hostitelský systém schopen rozpoznat, který údaj patří které stopě, odesílá defaultně snímač rozlišovací START a STOP znaky příslušných stop. Nicméně, odesílání těchto rozlišovacích znaků můžete potlačit, pokud si je ve výstupu nepřejete. Tyto rozlišovací znaky jsou: START STOP ISO Stopa 1 %? ISO Stopa 2 ;? ISO Stopa 3 ;? Skupina 5. Globání meziznaková prodleva Časovou prodlevu mezi každým odesílaným znakem můžete nastavit v rozmezí 1 milisekundy až 255 milisekund. Tovární nastavení je 2. Skupina 6. Výběr národní klávesnice -1 USA -6 Švýcarská -2 Anglická -7 Belgická -3 Německá -8 Španělská -4 Italská -9 Portugalská -5 Francouzská -0 Švédská 10

15 Poznámka: České klávesnicové rozložení snímač MSR nepodporuje (zatím). Můžete zkusit nastavit francouzskou klávesnici (pro číselné údaje plně vyhovující), anebo si snímač přizpůsobte nadefinováním vlastního záhlaví a suffixu pro vypnutí/zapnutí české klávesnice. Skupina 7. Nastavení parametrů pro RS-232C Tato příručka, nastavovací program a snímač je pouze pro klávesnicové rozhraní. Volby této skupiny tedy nejsou funkční. Skupina 8. Výpis nastavení - 0 Soubor - 1 Tiskárna Poznámka: Tato volba nevytváří soubor, který by se dal později otevřít a editovat. Výpis nastavení namísto toho vypíše přehledně (do textového souboru nebo na tiskárnu) aktuální nastavení programovaných voleb snímače. Skupina 9. Odeslání stavu do MSR -1 COM1-2 COM2-3 Klávesnicové rozhraní Poznámka: Je funkční pouze pro klávesnicové rozhraní. Po úspěšném nastavení snímač jednou pípne, rozsvítí se zelená LED dioda, a program zobrazí zprávu astavení MSR OK. 11

16 6. DODATEK B: ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE USA 12

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více