PCS 200. v2.50. Manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PCS 200. v2.50. Manuál"

Transkript

1 manuál PCS 200 v2.50 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, TŘEBÍČ, tel.: , technická linka (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění. Dokumentace vytvořena dne poslední korekce dne VRIANT plus s.r.o. VARIANT plus spol. s r.o. strana 1

2 manuál 1. Popis Modul je systémový modul připojený přímo na ústřednu a slouží pro spojení přes GSM/GPRS sítě Použití Přenos na PCO Vše na PCO se programuje v ústředně a modul slouží jako brána pro vstup do GSM sítě. Na PCO se zprávy přenáší hlasovým kanálem v pulzním formátu 4/2 nebo CID. SMS - ovládání ústředny Pomocí zpráv SMS lze ústřednu ZAPNOUT / VYPNOUT. Pomocí SMS dotazu zjistíte sílu a kvalitu signálu SMS - informace o stavu Modul může přenášet SMS o stavu systému na mobilní telefon. Text SMS je český a názvy podsystémů, zón a uživatelů jsou převzaty z ústředny (klávesnic). Lze přenášet SMS o stavu ze skupin: POPLACH, ZAPNUTO / VYPNUTO, PORUCHA, OBNOVA. GPRS - přenos dat pro WINLOAD, NEWARE Pomocí sítě GPRS je možný přenos dat 48Kbit/s mezi ústřednou a programem WINLOAD nebo NEWARE. GPRS - přenos událostí na IPR512 Modul zajišťuje přes pásmo GPRS přenos událostí z ústředny přímo na přijímač IPR Funkce Kontrola komunikace s ústřednou V okamžiku, kdy PSC200 ztratí komunikaci s ústřednou pošle na PCO zprávu o této poruše. Detekce zarušení Pokud je detekováno zarušení GSM pásma je vyvolána porucha a ústředna může předat zprávu na PCO po pevné lince (pokud je připojena) Vlastnosti SMS Připojení GSM/GPRS Napájení Odběr Výstupní výkon až na 16 telefonů tel. číslo k jednomu nebo více podsystémům poplach, zapnutí / vypnutí, porucha / obnova. popis podsystémů, uživatelů a zón, se kopírují z textů zadaných pro LCD klávesnice Přímo na konektor EBUS/Serial Z konektoru EBUS/Serial ústředny nebo 12-15Vdc 80mA v klidu, započítat do odběru ústředny špičkově během přenosu 600mA (pokryje baterie ústředny, není potřeba počítat do odběru) 2W 850 / 900 MHz Pracovní teplota 0 50 C Kryptování dat Konektor IN-field program SMS protokol Síť - spojení 1.6. Signalizace 1W 1800 / 1900 MHz 128-bit (MD5 a RC4), 256-bit (AES) Pro připojení I307 za účelem upgrade firmware 8-bit nebo 16-bit Lokální síť Pevná veřejná IP adresa 1.3. Související zařízení VDMP3 Informace o stavu Pokud se osadí hlasovým modulem VDMP3 je možné, aby se přes GSM přenášely hlasové zprávy. V okamžiku, kdy v systému vznikne poplach, zavolá VDMP3 na první telefonní číslo uživatele a nahlásí podsystém a zóny kde vznikl poplach. Přenos poplach, panik Přednastavené hlasové zprávy stav, podsystém, zóna Počet telefonních čísel 8 Ovládání ústředny a PGM Volat na modul VDMP3 je možné PŘÍMO po nastaveném počtu zvonění modul zvedne a hlasově požádá o zadání kódu. (Modul VDMP3 je možné připojit jak na tak na ústřednu. VDMP3 na je určen pro telefonní komunikaci GSM a VDMP3 připojený na ústřednu je určen pro telefonní linku připojenou na svorky ústředny RING a TIP.) EXT2 až EXT18 Prodlužovací kabely pro anténu od 1,5 do 18 metrů délky s instalační konzolou. Popis Vlastnost RX signalizuje přenos dat z ústředny TX signalizuje přenos dat do ústředny ERROR modul nemá komunikaci s ústřednou SIM CARD ERROR modul nedetekoval SIM kartu, nebo karta je vadná SIGNAL STRENGTH signalizuje sílu signálu GPRS modul je připojen do sítě GPRS GSM modul je připojen do sítě GSM 1.7. Konektory Komptabilita EVO EVO48 a EVO192 od verze 2.02 s klávesnicí K641 (K641R) od verze 1.51 SP Ústředny série Spectra SP od verze 3.42 s klávesnicí K32LCD od verze 1.22 E55 od verze 2.0, pouze GSM E65 od verze 2.1 MG Ústředny série Magellan MG od verze 4.0 s klávesnicí K32LCD od verze 1.22 Číslo Popis Vlastnost 1 Externí napájení Konektor pro připojení externího napájení 13,8 Vdc 2 Audio konektor Pro přímý odposlech komunikace na lince 3 Sériový konektor Konektor pro kabel k ústředně strana 2 VARIANT plus spol. s r.o.

3 2. Instalace manuál 2.1. Výběr místa Modul, je dodáván s vlastním boxem, na kterém je umístěn konektor pro připojení antény. Při výběru místa pro instalaci je potřeba zohlednit pracovní teplotu 0-50 C. Vždy před provedením instalace zkontrolujte sílu GSM signálu. Modul není určen pro instalaci do boxu ústředny Vložení SIM karty SIM kartu vkládejte při odpojeném napětí od! U SIM karty si v mobilním telefonu ověřte zasílání SMS zpráv. SIM karta musí mít zakázaný PIN. Vzhledem k tomu, že GSM brány jsou elektronická zařízení pracující dlouhodobě bez dozoru a nelze vyloučit závadu vzniklou například přepětím, doporučujeme vždy používat SIM karty s omezenou platbou. Je možné využít SIM s kreditem, kde je potřeba vyčerpání kreditu hlídat a kredit dobíjet. Elegantní řešení je využití tandemových SIM karet, kde je možné použít omezení maximální provolané částky. Tandemové SIM karty zajistí, že v případě poruchy nedojde k provolání vysokých částek. Pokud v systému používáte bezdrátovou nadstavbu pro ústřednu i modul musíte mezi anténami dodržet vzdálenost minimálně 1,5m. Je nepřípustné instalovat antény přijímače / vysílače vedle sebe. Upozorňujeme, že na provolané vysoké částky se záruka nevztahuje a náhradu nelze vyžadovat Připojení modulu VDMP3 Modul připojujte bez napětí! Pokud budete používat hlasový modul VDMP3 zapojte jej na dvoj-konektor Dialer a EBus Připojení k ústředně do 2m Konektor SERIAL na propojte s konektorem na ústředně EBUS. Toto propojení nesmí být delší než 2m. EBUS Pokud nebudete využívat hlasové zprávy, není potřeba modul VDMP3 připojovat. VARIANT plus spol. s r.o. strana 3

4 manuál 2.5. Připojení k ústředně s externím napájením Toto zapojení je možné, pokud je průřez vedení dimenzován tak, že úbytek napětí při odběru 1A je pod 1V Vzdálené připojení k ústředně do 300m Pokud instalace vyžaduje mezi modulem a ústřednou vzdálenost větší jak 2 metry, je nutné použít dva moduly CVT485, jeden se připojí na ústřednu a druhý ke komunikátoru PCS 200. Vzdálenost mezi moduly CVT485 může být max. 300m. U propojovacího kabelu mezi a CVT485 je nutné překřížit datové vodiče (černý a červený). K ústřednám řady Digiplex EVO doporučujeme použít místo zdroje PS817 zdroj PS17. Vzdálený modul CVT485 umístěte do boxu společně s tímto zdrojem. SIM CVT485 Ústředna 300m max. CVT485 Překřížit datové vodiče (černý a červený). TRAFO Po připojení k ústředně je nutné načíst moduly. SP/MG sekce [955] EVO sekce [4006] strana 4 VARIANT plus spol. s r.o.

5 3.1. Systémová nastavení 3. Programování k ústředně [xxxx] sekce pro EVO [xxx] sekce pro SPECTRA SP / MAGELLAN manuál Systémová nastavení sekce data Popis Továrně [2950] Ztráta GSM sítě No SERVICE [805] Modul kontroluje spojení s GSM sítí každých 20sec.. Pokud je detekována ztráta GSM sítě a modul se nemůže přihlásit do sítě je vyhlášena porucha a případně i poplach. [5] [6] OFF OFF Zakázána detekce GSM sítě pokud je detekována ztráta GSM sítě je [5] a [6] ON OFF Při zapnutém systému porucha + hlasitý poplach reakce ústředny OFF ON Při zapnutém systému - Porucha ON ON Tiché poplachy přechází v hlasité [2952] [855] / / Čas ztráty GSM sítě ( ) x 2sec. 016 Porucha GSM sítě je vyhlášena, pokud modul detekuje ztrátu déle než je nastaven čas. Detekce zarušení sítě GSM Klávesa Popis OFF ON [2950] [805] [8] Detekce zarušení GSM pásma (Je vyhlášena porucha). zakázáno povoleno 3.2. Komunikace Hlasová komunikace nebo komunikace na PCO Tato komunikace probíhá po hlasovém kanálu stejně jako po klasické telefonní lince. Pro komunikaci jsou nastaveny parametry v ústředně, a tyto hodnoty respektuje i komunikace přes GSM síť. Na sekci EVO[2950] / SP[805] vyberte kanál pro komunikaci. Jedná se o sekce ústředny. [1] a [2] EVO sekce [2950] SP/MG sekce [805] [1] [2] OFF OFF Pouze linka ( není připojen) ON OFF První GSM Záloha linka (volá na záložní číslo zadat) OFF ON První linka Záloha GSM (volá na záložní číslo zadat) ON ON Pouze GSM (Linka není připojena) Kód na PCO ztráta komunikace s ústřednou Pokud ztratí komunikaci s ústřednou dokáže o tomto stavu zaslat zprávu na PCO. Z níže uvedené sekce zašle sám kód na PCO. Zpráva je poslána na telefonní číslo 1 ve formátu, který je nastaven v ústředně. EVO sekce [2951] SP/MG sekce [884] / Porucha komunikace s ústřednou (sekce uložena v ) 3.3. Hlasový výstup na občanský telefon Volání na občanský telefon SPECTRA SP / MAGELLAN / EVO s modulem VDMP3 Modul VDMP3 je možné umístit buď na ústřednu, pak tento modul komunikuje přes pevnou telefonní linku na svorkách RING a TIP nebo na bránu a modul pak používá GSM síť. V systému je možné použít dva moduly VDMP3 (na ústřednu i na ) Programování pro VDMP3 je jednotné v RP ústředny. SP/MG i EVO oddíl 9.0. SPECTRA SP / MAGELLAN bez modulu VDMP3 Pokud není na použit modul VDMP3, modul umožňuje posílat akustickou signalizaci na občanský telefon. Tato akustická signalizace funguje stejně jako na pevnou linku a programuje se na shodných sekcích Rychlé programování, kapitola Komunikace na občanský telefon. Brána prvně prozvoní tel. číslo na pozici 1, pak rozešle SMS a následně prozvání tel. čísla na ostatních pozicích. VARIANT plus spol. s r.o. strana 5

6 manuál 4. SMS SMS jsou na straně příjemce ukládány do paměti telefonu, jsou omezeny pouze jeho kapacitou. 4.1 Posílání SMS o stavu instalační programování sekce data Popis Továrně [2953] [856] / / Jazyk pro SMS ( ) 000 Anglicky 000 Německy 007 Hebrejsky 014 Francouzsky 001 Turecky 008 Rusky 015 Španělsky 002 Maďarsky 009 Bulharsky 016 Itlasky 003 ČESKY 010 Rumunsky 017 Švédsky 004 Holandsky 011 Slovensky 018 Polsky 005 Chorvatsko 012 Čínsky 019 Portugalsky 006 Řecky 013 Srbsky 020 [2954] [780] 16-písmen Název objektu _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Název objektu se posílá s každou SMS a umožňuje zákazníkovi identifikovat objekt z kterého byla SMS poslána. 4.2 Posílání SMS o stavu uživatelské programování - EVO Programování telefonních čísel přes menu klávesnice 1 Vstupte do uživatelského programování SMS - MASTER + [0] +[1] 2 Vyberte pozici telefonního čísla pro posílání SMS ([01]-[16]), ([ ] [ ]) 3 Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků) + [ENTER] 4 Zadejte podsystémy [1] [8], ke kterým má telefonní číslo oprávnění + [ENTER] 5 Vyberte které skupiny události mají být ve formě SMS na telefonní číslo předány [1] Poplach [2] Zapnuto / Vypnuto [3] Porucha [4] Obnova 7 pro uložení [ENTER] 8 Po uložení můžete stiskem klávesy [ ] procházet naprogramovaná telefonní čísla [01] [16] Je možné pouze přes LCD klávesnice odpovídající verze. EVO + EVO641, EVO641R v1.4 a vyšší Pokud je potřeba ukončit posílání SMS zpráv [MASTER]+[DISARM] nebo [INSTAL]+[DISARM] 4.3 Posílání SMS o stavu uživatelské programování - ESPRIT E / SPECTRA SP / MAGELLAN Programování telefonních čísel přes menu klávesnice 1 Vstupte do uživatelského programování SMS - [Φ] + [MASTER] + [ARM] 2 Vyberte pozici telefonního čísla pro posílání SMS ([01]-[08]), ([ ] [ ]) 3 Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků) + [ENTER] 5 Vyberte které skupiny události mají být ve formě SMS na telefonní číslo předány [1] Poplach [2] Zapnuto / Vypnuto [3] Porucha [4] Obnova 7 pro uložení [ENTER] 8 Zadejte podsystémy [1] [2] ke kterým má telefonní číslo oprávnění + [ENTER] Je možné pouze přes LCD klávesnice odpovídající verze. SPECTRA SP / MAGELLAN + K32LCD v1.1 a vyšší Pokud je potřeba ukončit posílání SMS zpráv [ENTER]+[IK]+[MEM] ]+[9] EVO 48, 192 Speciální znaky pro zadávání tel. čísel u SMS * [STAY] * [OFF] # [FORCE] Ostatní panely # [BYPASS] + [ARM] + [MEM] 4.4 Zapínání a vypínání podsystémů pomocí SMS Pomocí SMS je možné ústřednu zapínat / vypínat. Je možné ovládat jednotlivé podsystémy. SMS má pevně daný formát, který je nutné dodržet. Pokud nechceme poslat potvrzení o provedení akce, vypustíme telefonní číslo na konci SMS. C[uživatelský kód].[akce].a[podsystém].[telefonní číslo] příklad s potvrzením: C1234.ARM.A příklad bez potvrzením: C1234.ARM.A uživatelský kód stejný jako uživatel používá na klávesnici systému ARM zapnutí, pro zapnutí je příkaz ARM, pro vypnutí je příkaz OFF A1 podsystém 1, pro který podsystém příkaz platí, je možné zadat i více podsystémů. V takovém případě se čísla oddělí čárkami. A1,2,5,6, telefonní číslo na které má být odesláno potvrzení o provedení akce - nepovinné 4.5 Reset modulu pomocí SMS Pomocí SMS je možné resetovat GSM modul na. Heslo je továrně admin, viz kap P[instalační heslo].reset strana 6 VARIANT plus spol. s r.o.

7 manuál 4.6 Zjištění síly signálu a stav GPRS (od v2.50) Pomocí SMS je také možné zjistit sílu a kvalitu signálu, stav GPRS a nastavení APN. P[instalační heslo].status.[tel. číslo pro odpověď] Např.: Padmin.STATUS SIG Quality GPRS APN Síla signálu udaná v rozmezí 0 až 31. 0=nedostatečný, 14=vyhovující, 31=výborný. Pokud se vrátí hodnota 99, modul není přihlášen do sítě. Zarušení sítě udaná hodnotou 0 až 7. 0=výborná kvalita signálu. Připojený nebo nepřipojený do sítě GPRS nastavení APN jméno, uživatel, heslo 5. Komunikace s WinLoadem/NeWarem 5.1. Spojení GPRS, kdy modul volá zpět na PC SIM karta musí mít aktivní službu GPRS. O její aktivaci je potřeba zažádat u Vašeho operátora. Požadavky na připojení PC Spojení GPRS probíhá směrem od modulu k PC, kdy Winload zjistí IP adresu přístupu na PC a tyto údaje je třeba poslat pomocí SMS do modulu (viz Aktivace spojení mezi modulem a Winloadem), který se následně s PC spojí. Tento způsob funguje bez potíží, pokud máme na PC veřejnou IP adresu. V ostatních případech je třeba nakonfigurovat router a firewall, případně se musíte obrátit na svého poskytovatele připojení. Aktivace spojení mezi modulem a WinLoadem Přístup je zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí, aktivujeme jej pomocí SMS zprávy, odeslané na modul. 1. Ve WinLoadu otevřeme požadovaný objekt 2. Na záložce Informace v podokně Parametry GSM/GPRS vložíme Heslo modulu. Toto heslo musí korespondovat s heslem vloženým na sekci GPRS - instalační heslo ([3013] nebo [927]). 3. Vybereme typ spojení PCS modul volá zpět a klikneme na tlačítko Navazat komunikaci (kl. zkratka CTRL+F8) 4. Vyskočí okno s nápisem To initiate the callback connection send the following SMS to the PCS module a na dalším řádku se objeví řetězec znaků např: Padmin.A P Tento řetězec je nutné poslat jako SMS na tel. číslo GSM karty, vložené v modulu 6. Na se rozbliká LED GPRS a uskuteční se spojení s ústřednou Pokud máme PC připojen do lokální sítě je třeba nakonfigurovat router a firewall Pokud LED nesvítí není spojení GPRS aktivní a nelze provést datové spojení Spojení GPRS, kdy PC volá modul Požadavky na SIM Pro komunikaci GPRS musí mít SIM karta povolenou veřejnou IP adresu. O tuto službu je potřeba zažádat Vašeho operátora a je potřeba počítat s tím, že se jedná o placenou službu. IP adresa může být statická nebo dynamická. Veřejná statická IP adresa Pokud budete používat GPRS přenos doporučujeme veřejnou statickou IP adresu. Vaše SIM karta bude mít přiřazenou IP adresu, která se nezmění a bude vždy stejná a bude dosažitelná v internetu. Veřejná dynamická IP adresa Pokud nelze zařídit u operátora veřejnou statickou IP adresu je možné použít i veřejnou dynamickou adresu. Tato IP adresa bude dosažitelná v internetu, ale v okamžiku nového připojení do sítě bude vždy jiná. Nové připojení nastává v okamžiku odpojení od napětí, nebo výpadku sítě způsobené například bouřkou. Při připojování je potřeba mít tuto skutečnost na paměti. Aktuální IP adresu je možné zjistit i vzdáleně pomocí SMS. Po zjištění IP adresy je možné ji zapsat do programu WINLOAD / NEWARE a provést GPRS spojení. Požadavky na připojení PC Spojení GPRS probíhá směrem od PC k modulu, zde je jediným požadavkem mít aktivní připojení k internetu. SMS pro zjištění IP Aktuální IP adresu je možné zjistit na dálku pomocí SMS dotazu. V dotazu je nutné dodržovat předepsanou velikost písem a není možné zaměňovat velká a malá písmena. Dotaz má tvar: Cuživatelský kód.ip.telefonní číslo pro odpověď př: C1234.IP Po zaslání tohoto dotazu na telefonní číslo dojde k vrácení SMS ve tvaru: IP= PORT=10000 Aktivace spojení mezi modulem a WinLoadem Přístup je zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí, aktivujeme jej pomocí SMS zprávy, odeslané na modul. 1. Ve WinLoadu otevřeme požadovaný objekt 2. Na záložce Informace v podokně Parametry GSM/GPRS vložíme IP adresu + IP port SIM karty a Heslo modulu. Toto heslo musí korespondovat s heslem vloženým na sekci GPRS - instalační heslo ([3013] nebo [927]). 3. Vybereme typ spojení PCS module direct connection a klikneme na tlačítko Navazat komunikaci (kl. zkratka F8) 4. Vyskočí okno Spojuji s PCS modulem a PC se připojí na adresu SIM karty, vložené v modulu 5. Na se rozbliká LED GPRS a uskuteční se spojení s ústřednou Pokud LED nesvítí není spojení GPRS aktivní a nelze provést datové spojení. POZOR Komunikace GPRS probíhá rychlostí 48Kbit/s, což není mnoho. Nedoporučujeme tímto spojením přenášet popisy (zón, uživatelů) a stahovat větší množství historie. GPRS připojení je vhodné používat spíše pro sledování stavu systému a drobné změny v programu. Nastavení GPRS pro Vašeho operátora si zjistěte na internetu nebo u Vašeho dodavatele SIM. VARIANT plus spol. s r.o. strana 7

8 manuál 5.3. Základní nastavení GPRS sekce popis hodnota_ továrně [2960] [921] [2961] [922] 16-znaků APN (první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 16-znaků APN (druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné APN slouží pro přihlášení do sítě Vašeho operátora. Pokud je APN delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání APN. APN je pro zprovoznění GPRS nutné zadat. [2962] [923] [2963] [924] 16-znaků Uživatel (první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 16-znaků Uživatel (druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné Uživatel slouží pro identifikaci v síti Vašeho operátora. Pokud je Uživatel delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání. Záleží na Vašem operátorovi, zda tento údaj požaduje. Pokud ano musí Vám sdělit jeho hodnotu. Ve většině případů není tento údaj operátorem požadován. [2964] [925] [2965] [926] 16-znaků Heslo (první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 16-znaků Heslo (druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné Heslo slouží pro autorizaci v síti Vašeho operátora. Pokud je Heslo delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání. Záleží na Vašem operátorovi, zda tento údaj požaduje. Pokud ano musí Vám sdělit jeho hodnotu. Ve většině případů není tento údaj operátorem požadován. Poznatky V+ při nastavování GPRS s operátorem O2 (Uvedené údaje jsou aktuální k datumu , za případné změny v nabízených službách nebo cenách neneseme odpovědnost). Pro jiné operátory se nabízené služby a ceny liší. Příkaz pro připojení k APN je pouze pro O2. Operátor O2 nabízí 4 možnosti pro připojení na bod APN. Jméno APN TCP/UDP provoz Přiřazování IP mobilinternemobil internet- mobilmobil adresy Aktivační poplatek Poplatky Měsíční poplatek Internet* ano ne ne Dynamicky 0 (2.) 0 Internet.s* ano ne ne Statická IP 589,05 249,90 internet.open** ano ano ano Dynamicky 589,05 0 internet.open.s** ano ano ano Statická IP 589,05 249,90 *Fire Wall u těchto APN je nastavena tak, že umožňuje pouze TCP spojení směrem z mobilního zařízení na internet. Ostatní provoz, včetně UDP a ICMP je zakázán. **Může navazovat a přijímat TCP a UDP spojení všemi směry včetně ICMP. Je srovnatelné např. s obvyklým Dial-up připojením. Pro použití u je potřeba zvolit poslední variantu APN internet.open.s. Pouze toto připojení má statickou veřejnou IP adresu a umožňuje přenos dat bez omezení. Jiné nastavení nebo údaje operátor nepožaduje. Po vložení SIM karty a zadáním APN došlo k rozsvícení LED GPRS. Zadáním IP adresy SIM v PCS 200 do programu WINLOAD došlo k navázání komunikace a přenosu dat Přístupový bod pro WinLoad [2966] [920] 5-čísel Port _/_/_/_/_ V programu WINLOAD / NEWARE je potřeba zadat stejný port pro komunikaci jako v modulu. V programu se zadává port při nastavování hodnot pro komunikaci. Překlad portu je potřeba nastavit i v routrech a povolit ve firewallu. [3013] [927] 16-čísel GPRS - instalační heslo _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ admin Heslo slouží pro ověření spojení s WINLOADEM přes kanál GPRS. Heslo musí být zadáno ve WINLOADU na stránce. Také slouží k ověření SMS systémových příkazů. Pokud máte zadané všechny parametry a GPRS nefunguje zkuste se odpojit WINLOADEM, načíst moduly nebo ústřednu s modulem odpojit / připojit k napětí. strana 8 VARIANT plus spol. s r.o.

9 6. Komunikace s přijímačem IPR512 Pro komunikaci s přijímačem IPR512 musí být modul v režimu DATA, propojovací kabel zapojte mezi konektor SERIAL na a konektor SERIAL na ústředně. Ústředny PARADOX s takto připojeným modulem jsou schopny posílat systémové události pro PCO přes IP síť na přijímač IPR512. Pro tuto funkci musí být modul zaregistrovaný k přijímači IPR512. K registraci na přijímač IPR512 si musíte od PCO vyžádat tyto údaje: 1. Číslo účtu pro identifikaci v síti, společné pro všechny podsystémy. 2. IP adresu a IP port přijímače IPR512, na který budeme posílat události. 3. Heslo přijímače, potřebné pro registraci (až 32 číslic). 4. Bezpečnostní profil (nastavení intenzity dohledu přijímačem) dvoumístné číslo manuál 6.1. Nastavení dat na ústředně pomocí sekcí: Data posílané na přijímač IPR512 musí být ve formátu AdemcoCID (nastavení na sekci [3070] viz. Rychlé programování). Nastavení pro telefonní a IP přenos jsou sdílené, telefonní číslo 1 má sdílené nastavení s IP přijímačem 1, telefonní číslo 2 má sdílené nastavení s IP přijímačem 2 atd. Čísla podsystémů pro PCO (řada EVO) [2976] Číslo objektu 1 (podsystém) [2983] 4-znaky Číslo objektu 8 (podsystém) _/_/_/_ prázdné Čísla podsystémů pro PCO (řada MG/SP/E) [918] [919] 4-znaky Číslo objektu 1 (podsystém) Číslo objektu 2 (podsystém) _/_/_/_ prázdné Monitorování IP linky [5] a [6] EVO sekce [2957] SP/MG sekce [806] [5] [6] OFF OFF Zakázáno ON OFF Vypnutý systém pouze trouble Zapnutý systém hlasitý poplach OFF ON Pouze trouble ON ON Z tichého přejde na hlasitý alarm Povolení IP přenosu Klávesa Popis OFF ON [2975] [806] [7] Použít telefonní linku jako zálohu IP přenosu paralelně s IP přenosem [8] Povolit IP přenos zakázáno povoleno Data pro registraci na IP přijímač 1 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2984] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 1 (řada MG/SP/E) [929] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné [930] 5-znaků IP port _/_/_/_/_ [933] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné [934] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné VARIANT plus spol. s r.o. strana 9

10 manuál Data pro registraci na IP přijímač 2 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2986] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 2 (řada MG/SP/E) [936] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné [937] 5-znaků IP port _/_/_/_/_ [940] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné [941] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 3 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2988] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na záložní IP přijímač (řada MG/SP/E) [943] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné [944] 5-znaků IP port _/_/_/_/_ [947] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné [948] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 4 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2990] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Odeslání registračních údajů na IP přijímač řada EVO řada MG/SP/E [2985] [2987] [2989] [2991] [935] [942] [949] Pro registraci k přijímači 1 stiskni [ARM] Pro registraci k přijímači 4 stiskni [ARM] strana 10 VARIANT plus spol. s r.o.

11 manuál 6.2. Nastavení dat na ústředně pomocí WinLoadu: Níže jsou vyobrazeny programovací tabulky ústředen SP5500 a EVO48 ve WinLoadu. Tabulka SP5500 je shodná pro všechny ústředny řady Spectra SP a Magellan MG, tabulka EVO48 je shodná s ústřednou EVO192. Programování pro přenos IP je dostupné na záložce Komunikátor, podzáložka Prenos IP / GPRS. Význam jednotlivých hesel odpovídá významu pojmů pro programování pomocí sekcí, viz. předchozí kapitola. VARIANT plus spol. s r.o. strana 11

12 manuál 7. a připojení k ústředně na konektor E-BUS ESPRIT E55 ESPRIT E65 SPECTRA SP 5500, 6000 SPECTRA SP 7000 MAGELLAN 5000 MAGELLAN 5050 DIGIPLEX EVO strana 12 VARIANT plus spol. s r.o.

PCS 250. verze 1.21. Manuál

PCS 250. verze 1.21. Manuál PCS 250 verze 1.21 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

PCS 200. verze Manuál

PCS 200. verze Manuál PCS200 manuál PCS 200 verze 1.01 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

PCS 100. verze 1.00. Manuál

PCS 100. verze 1.00. Manuál manuál PCS 100 verze 1.00 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

PCS 250G. verze Manuál

PCS 250G. verze Manuál PCS250G manuál PCS 250G verze 1.00 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Komunikační modul PCS200

Komunikační modul PCS200 Komunikační modul PCS200 Eurosat CS spol. s r.o. strana 1 REV. 09/10 Obsah Kapitola1: Úvod... 3 Vlastnosti... 3 Obsahuje položky... 3 Povinné / volitelné položky...3 Kompatibilita... 3 Kapitola 2: Přehled...

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox

IP 100. verze 1.52. Manuál. tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox IP 100 manuál IP 100 verze 1.52 Manuál tovární heslo pro IP100 (module pasword) je paradox VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625, technická linka 777 55 77 02 (pracovní

Více

I306, I307, CONV manuál PŘÍMÉ SPOJENÍ. Manuál I306, I306USB, I307USB CONV-1, CONV-2 CONV-3USB, CONV-4USB

I306, I307, CONV manuál PŘÍMÉ SPOJENÍ. Manuál I306, I306USB, I307USB CONV-1, CONV-2 CONV-3USB, CONV-4USB PŘÍMÉ SPOJENÍ Manuál I306, I306USB, I307USB, CONV-3USB, CONV-4USB VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line

Více

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál manuál převodník MLR2 Ademco CID Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

VAR-TEC PS-07 DUO V4

VAR-TEC PS-07 DUO V4 VAR-TEC PS-07 DUO manuál VAR-TEC PS-07 DUO V4 Manuál Pomocný zdroj 6 / 12 / 24 V Dobíjení baterie až 6 A AUX až 3A Simulace AC pro EZS ústředny (provoz na jeden transformátor) VARIANT plus, spol. s.r.o.,

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je

Více

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco MODUL Kompletní uživatelský manuál Verze SW 2.01b Seco-9409-2 Tento manuál se skládá z 2 manuálů Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET Obsah Ovládání systému hlasovým průvodcem... 3 Ovládání

Více

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka s pamětí

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka s pamětí VT-D-70-TM2 Instalační manuál Vnitřní videojednotka s pamětí VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon

Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Ovládání ústředny Visonic přes mobilní telefon Zabezpečovací ústřednu Visonic lze monitorovat a ovládat z mobilního telefonu. Lze k tomu použít webový prohlížeč v telefonu, nebo také mobilní aplikaci.

Více

MG5000, MG5050 verze 4.00 SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000 verze 4.00. Rychlé programování

MG5000, MG5050 verze 4.00 SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000 verze 4.00. Rychlé programování MG5000, MG5050 verze 4.00 SP4000, SP5500, SP6000, SP65, SP7000 verze 4.00 ZX8 bezdrátové klíčenky VDMP3 bezdrátový přijímač RX1 str. 7 str. 17 str. 25 str. 32 bezdrátové detektory bezdrátové klávesnice

Více

MG6250. verze 1.25. Rychlé programování. Instalační kód: 0000 Hlavní master kód: 1234

MG6250. verze 1.25. Rychlé programování. Instalační kód: 0000 Hlavní master kód: 1234 verze 1.25 Instalační kód: 0000 Hlavní master kód: 1234 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 620, 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

PRT3. Manuál. Dokumentace vytvořena dne poslední korekce dne -- VARIANT plus, spol. s r.o. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

PRT3. Manuál. Dokumentace vytvořena dne poslední korekce dne -- VARIANT plus, spol. s r.o. strana 1. VARIANT plus s.r.o. PRT3 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz Tato dokumentace

Více

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka VT-D-39 Instalační manuál Vnitřní videojednotka VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz

Více

Vytvoření sériového připojení

Vytvoření sériového připojení 1 Přehrání firmware Chcete-li aktualizovat firmware, musíte nejprve vytvořit komunikační spojení mezi PC a zabezpečovacím zařízením. Pak můžete použít program WinLoad pro přenos ugrade z vašeho počítače

Více

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka

Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Babyware Software pro nastavení a naprogramování ústředen Instalační příručka Potvrdíme, že souhlasíte s licenčními podmínkami kliknutím na : I agree to the terms of this licence agreement Aktuální verze

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Čtečka BC-2018. Manuál. otisk / otisk + kód. samostatný provoz / Wiegand 26 / Wiegand 34

Čtečka BC-2018. Manuál. otisk / otisk + kód. samostatný provoz / Wiegand 26 / Wiegand 34 Čtečka BC-2018 Manuál otisk / otisk + kód samostatný provoz / Wiegand 26 / Wiegand 34 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba

Více

Komunikační modul PCS250 verze 1.4x

Komunikační modul PCS250 verze 1.4x Komunikační modul PCS250 verze 1.4x Obsah Kapitola1: Úvod... 3 Co umí PCS250... 3 Vlastnosti... 3 Obsahuje položky... 4 Povinné / volitelné položky...4 Kompatibilita... 4 Kapitola 2: Přehled... 4 Systémové

Více

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus s.r.o., Třebíč, Smila Osovského 35, tel. 0618/21440 strana 0 OBSAH 1.0 Popis 1 2.0 Instalace

Více

IP 150. verze CZ. Manuál. tovární heslo pro IP150 (module pasword) je paradox

IP 150. verze CZ. Manuál. tovární heslo pro IP150 (module pasword) je paradox IP 150 verze 2.00 - CZ Manuál tovární heslo pro IP150 (module pasword) je paradox VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30

Více

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 3.00

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 3.00 MG5000, MG5050 verze 3.00 SP5500, SP6000, SP7000 verze. 3.00 ústředna ZX8 bezdrátové klíčenky VDMP3 str. 7 str. 16 str. 22 bezdrátové detektory bezdrátová klávesnice Opakovač MG-RPT1 str. 29 str. 31 str.

Více

SPECTRA MODULY BUS. Manuál APR3 PRT1 APR3 ADM2 APR3 HUB2

SPECTRA MODULY BUS. Manuál APR3 PRT1 APR3 ADM2 APR3 HUB2 SPECTRA MODULY BUS Manuál APR3 PRT1 APR3 ADM2 APR3 HUB2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

KOVOVÉ BOXY. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 10.2.2007 poslední korekce dne 7. 12. 2009. VARIANT plus, spol. s r.o. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

KOVOVÉ BOXY. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 10.2.2007 poslední korekce dne 7. 12. 2009. VARIANT plus, spol. s r.o. strana 1. VARIANT plus s.r.o. BOXY manuál KOVOVÉ BOXY Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

EVO 48, EVO 192. verze 1.40. Rychlé programování. Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

EVO 48, EVO 192. verze 1.40. Rychlé programování. Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 EVO EVO 48, EVO 192 verze 1.40 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30

Více

GSM BRÁNA VT 10. Manuál

GSM BRÁNA VT 10. Manuál Brána VT10 manuál II GSM BRÁNA VT 10 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

KOVOVÉ BOXY. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 10.2.2007 poslední korekce dne 7. 12. 2009. VARIANT plus, spol. s r.o. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

KOVOVÉ BOXY. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 10.2.2007 poslední korekce dne 7. 12. 2009. VARIANT plus, spol. s r.o. strana 1. VARIANT plus s.r.o. BOXY manuál KOVOVÉ BOXY Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

PCS 300. verze 1.03. Manuál

PCS 300. verze 1.03. Manuál PCS300 manuál PCS 300 verze 1.03 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Sebury F007-EM. Manuál. otisk prstu + čtečka karet. samostatný provoz / Wiegand 26

Sebury F007-EM. Manuál. otisk prstu + čtečka karet. samostatný provoz / Wiegand 26 Sebury F007-EM Manuál otisk prstu + čtečka karet samostatný provoz / Wiegand 26 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30

Více

DIGIPLEX MODULY BUS. Manuál. DM 50, 60, 70 ZC1 ZX1, ZX4, ZX8, APR ZX8 str. 2 str. 2 str. 3. PGM4 (PGM1) PS17 BUS APR3 ADM2 str. 4 str. 6 str.

DIGIPLEX MODULY BUS. Manuál. DM 50, 60, 70 ZC1 ZX1, ZX4, ZX8, APR ZX8 str. 2 str. 2 str. 3. PGM4 (PGM1) PS17 BUS APR3 ADM2 str. 4 str. 6 str. DIGIPLEX MODULY BUS Manuál DM 50, 60, 70 ZC1 ZX1, ZX4, ZX8, APR ZX8 str. 2 str. 2 str. 3 PGM4 (PGM1) PS17 BUS APR3 ADM2 str. 4 str. 6 str. 7 PRT1 HUB2 Události PGM str. 10 str. 14 str. 16 Po připojení

Více

MAGELLAN 5000. doporučená poslední verze řady 1.x je 1.25 nová řada 2.0. Rychlé programování. Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

MAGELLAN 5000. doporučená poslední verze řady 1.x je 1.25 nová řada 2.0. Rychlé programování. Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 MG 5000 MAGELLAN 5000 doporučená poslední verze řady 1.x je 1.25 nová řada 2.0 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Trade FIDES, a.s. PZL11. Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. PZL11. Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. PZL11 Popis výrobku Manuál technika systému 2 PZL11 Obsah Úvod... 3 1.1 Deska PZL-11... 3 1.2 Signalizace LED... 4 1.3 Vstupy... 5 1.3.1 Nevyvážené vstupy... 5 1.3.2 Deska vstupů PZL-i...

Více

Zálohované zdroje PS-BOX

Zálohované zdroje PS-BOX manuál Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

Genway Audio. Instalační manuál. Direct call 1+N

Genway Audio. Instalační manuál. Direct call 1+N Direct call 1+N VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena

Více

MAGELLAN 5000. doporučená poslední verze řady 1.x je 1.25 nová řada 2.0. Instalační manuál. Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

MAGELLAN 5000. doporučená poslední verze řady 1.x je 1.25 nová řada 2.0. Instalační manuál. Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 MG 5000 MAGELLAN 5000 doporučená poslední verze řady 1.x je 1.25 nová řada 2.0 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Ovládací PTZ klávesnice

Ovládací PTZ klávesnice Ovládací PTZ klávesnice WTX-1200A Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato

Více

Uživatelský manuál SPOLEČNÝ PRO SYSTÉMY

Uživatelský manuál SPOLEČNÝ PRO SYSTÉMY Uživatelský manuál SPOLEČNÝ PRO SYSTÉMY SP, MG Uživatelský manuál Obsah 1. Rychlý přehled... 4 2. Popis... 5 2.1. Popis klávesnice K636... 5 2.2. Popis klávesnice K10V/H... 5 2.3. Popis klávesnice K32LCD...

Více

SW pro BC-2008NT PROGRAM SCT SENTRY 387

SW pro BC-2008NT PROGRAM SCT SENTRY 387 SW pro BC-2008NT PROGRAM SCT SENTRY 387 uživatelský a instalační manuál karta / kód / karta nebo kód / kód a karta samostatný provoz / Wiegand 26 /RS485 -> SW pro nastavení a dohled v PC evs@variant.cz

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

IIIESPRIT 708 ver Rychlé programování, schemata zapojení

IIIESPRIT 708 ver Rychlé programování, schemata zapojení VARIANT plus strana 1 IIIESPRIT 708 ver. 2.00 Rychlé programování, schemata zapojení Úvodní reset komunikátoru 1. Odpojte komunikátor od baterie a AC. 2. Propojte jumper vedle mikroprocesoru. 3. Připojte

Více

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí Uživatelský manuál MG 5000 v. 1 s klávesnicí MG-32LED MAGELLAN 5000 Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 1 2.0 Vizuální signalizace na kláv. 2 3.0 Základní operace 3 3.1 Akustická signalizace 3 3.2 Dělení

Více

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1

T-Link. Programovací tabulky DSC-8083-1 T-Link Programovací tabulky DSC-8083-1 Před zahájením programování modulu T-Link musíte zjistit od správce sítě následující údaje: 1. IP adresu pro modul T-Link. (Sekce [001]) 2. Masku sítě pro modul T-Link.

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

DGP LSN4. pouze k ústředně EVO 96. Manuál

DGP LSN4. pouze k ústředně EVO 96. Manuál Listen-IN manuál DGP LSN4 pouze k ústředně EVO 96 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00)

Více

Uživatelský manuál 1686H / 1686V. SPC 1728 /EX v. 2.10 SPC 1738 /EX v. 2.10 SPC 1759MG v. 2.00. s klávesnicí

Uživatelský manuál 1686H / 1686V. SPC 1728 /EX v. 2.10 SPC 1738 /EX v. 2.10 SPC 1759MG v. 2.00. s klávesnicí Uživatelský manuál SPC 1728 /EX v. 2.10 SPC 1738 /EX v. 2.10 SPC 1759MG v. 2.00 s klávesnicí 1686H / 1686V SPECTRA Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 2 2.0 Základní operace 2 2.1 Akustická signalizace

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

SPRINGNET. v1.1. Manuál. Uživatel: Admin Heslo: 1234

SPRINGNET. v1.1. Manuál. Uživatel: Admin Heslo: 1234 manuál SPRINGNET v1.1 Manuál Uživatel: Admin Heslo: 1234 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00)

Více

MG6250. verze Rychlé programování. Instalační kód: 0000 Hlavní master kód: 1234

MG6250. verze Rychlé programování. Instalační kód: 0000 Hlavní master kód: 1234 verze 1.24 Instalační kód: 0000 Hlavní master kód: 1234 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 620, 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot

Více

SCR-100. Instalační manuál

SCR-100. Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

MicroTraq mini GPS lokátor s odposlechem

MicroTraq mini GPS lokátor s odposlechem MicroTraq mini GPS lokátor s odposlechem Návod k obsluze Výhody produktu: Miniaturní rozměry Možnost pořízení online mapového podkladu Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED Uživatelský manuál SP 5500 v. 2.4 SP 6000 v. 2.4 SP 7000 v. 2.4 MG 5000 v. 2.4 MG 5050 v. 2.4 s klávesnicí MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED SP-MG Uživatelský manuál OBSAH Rychlý přehled 2 1.0

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.1. Manuál používání docházkovému terminálu

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.1. Manuál používání docházkovému terminálu verze 0.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Uživatelský manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456. strana 0

Uživatelský manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456. strana 0 Uživatelský manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 strana 0 OBSAH 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 2 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 2 2.2 Světelná signalizace

Více

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka

SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka SA-REOP-Basic GSM komunikátor Instalační příručka Verze dokument: v1.5. CZ Pozor! Specifikace se mohou změnit bez upozornění. 1 / 5 Popis přístroje SA-REOP-Basic GSM komunikátor s 2 vstupy, který může

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

EVO48 V1.4x EVO192 V1.4x

EVO48 V1.4x EVO192 V1.4x EVO48 V1.4x EVO192 V1.4x Programovací návod (Verze 1.4x) Instalační kód (továrně : 000000 sekce [1000]) Umožňuje plný přístup do programování, neumožní zastřežení a odstřežení systému. Master kód (továrně

Více

Uživatelský manuál s dotykovým panelem TM40/50

Uživatelský manuál s dotykovým panelem TM40/50 Uživatelský manuál s dotykovým panelem TM40/50 obsahuje i popis nadstavby přístupu EVO Uživatelský manuál OBSAH 1.0 Popis... 4 2.0 Základní operace... 5 2.1 Informace o stavu podsystému... 5 2.2 Informace

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

Uživatelský manuál s klávesnicí K656

Uživatelský manuál s klávesnicí K656 Uživatelský manuál s klávesnicí K656 obsahuje i popis nadstavby přístupu EVO Uživatelský manuál OBSAH 1. Popis... 4 2. Základní operace... 5 2.1. Zvuková signalizace klávesnice... 5 2.2. Světelná signalizace

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah SYSTÉMY SP, MG Uživatelský manuál Obsah 1. Rychlý přehled... 4 2. Popis... 5 2.1. Popis klávesnice K636... 5 2.2. Popis klávesnice K10V/H... 5 2.3. Popis klávesnice K32LCD... 6 2.4. Popis klávesnice TM40...

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

Elektronická kniha jízd ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Elektronická kniha jízd ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD Elektronická kniha jízd ON-LINE MONTÁŽNÍ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH OVLÁDÁDNÍ A NASTAVENÍ... 3 ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍHO KÓDU... 3 ZADÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL... 3 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KOMUNIKAČNÍHO MODULU...

Více

Uživatelský manuál SPOLEČNÝ PRO SYSTÉMY

Uživatelský manuál SPOLEČNÝ PRO SYSTÉMY Uživatelský manuál SPOLEČNÝ PRO SYSTÉMY SP, MG, E Uživatelský manuál Obsah 1. Rychlý přehled... 2 2. Popis... 3 2.1. Popis klávesnice K10V/H, K636... 3 2.2. Popis klávesnice K32LCD... 3 2.3. Popis klávesnice

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE 1 CALL ME - manuál základní informace / instalace ZÁKLADNÍ INFORMACE Call Me je zařízení pro sledování motocyklu, které využívá technologii GPS pro určení jeho polohy a GSM síť pro komunikaci s vaším mobilním

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

DIGIPLEX - KLÁVESNICE

DIGIPLEX - KLÁVESNICE DIGIPLEX - KLÁVESNICE Manuál K641, K641+ K07 GRAFICA, K07C GRAFICA str. 2 str. 6 TM40, 50 K656 ANC1 str. 10 str. 11 str. 15 Po připojení jakéhokoliv modulu na BUS je nutné načíst moduly (U DIGIPLEX EVO

Více

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ Instalace a nastavení VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ O manuálu Tento manuál je určen především pro nastavení DGP LAN V+ a programu REDIRECTOR. Jsou zde vysvětleny i některé postupy

Více

Ares 10/12 První spuštění

Ares 10/12 První spuštění Ares 10/12 První spuštění Popis konektorů a zapojení Popis LED Alarm (červená) signalizace alarmového stavu, je-li některý senzor mimo povolený rozsah nebo je-li ve stavu alarm některý ze vstupů (2 Digital

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SPECTRA Uživatelský manuál pro klávesnicí LCD a LED 16 PARADOX SECURITY SYSTEM S. Uživatelský návod ke klávesnici LCD a LED 16

SPECTRA Uživatelský manuál pro klávesnicí LCD a LED 16 PARADOX SECURITY SYSTEM S. Uživatelský návod ke klávesnici LCD a LED 16 PARADOX SECURITY SYSTEM S Uživatelský návod ke klávesnici LCD a LED 16 OBSAH: 1.0 Úvod 3 2.0 Základní operace 3 2.1 Akustická signalizace 3 2.2 Světelná signalizace 3 2.3 Světelná signalizace LED 16 4

Více

Instalační manuál PC 5100. Verze 1.0 DSC-8020-1

Instalační manuál PC 5100. Verze 1.0 DSC-8020-1 Instalační manuál PC 5100 Verze 1.0 DSC-8020-1 OBSAH UVEDENÍ DO PROVOZU...3 1.1 SPECIFIKACE...3 NASTAVENÍ A PŘIPOJENÍ...4 2.1 PŘIPOJENÍ MODULU PC5100...4 2.2 KALKULACE PROUDOVÉHO ZATÍŽENÍ...4 2.3 PŘIPOJENÍ

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů pracujících

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

klávesnice DGP2-640LCD ICON

klávesnice DGP2-640LCD ICON klávesnice DGP2-640LCD ICON DGP OBSAH 1.0 Úvod, Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 3 2.2 Displej klávesnice 4 2.3 Uživatelské menu 4 2.4 Dělení na podsystémy 5 2.5 Zobrazení

Více

RTX3 INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ NÁVOD V5.30

RTX3 INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ NÁVOD V5.30 RTX3 Úvod INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ NÁVOD V5.30 RTX3 je bezdrátový dvoucestný 32-zónový rozšiřující modul pro ústředny IMPERIAL, DIGIPLEX-EVO, DIGIPLEX-848,DGP-NE96, Spectra SP, ESPRIT* a pro autonomní

Více