PCS 200. v2.50. Manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PCS 200. v2.50. Manuál"

Transkript

1 manuál PCS 200 v2.50 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, TŘEBÍČ, tel.: , technická linka (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění. Dokumentace vytvořena dne poslední korekce dne VRIANT plus s.r.o. VARIANT plus spol. s r.o. strana 1

2 manuál 1. Popis Modul je systémový modul připojený přímo na ústřednu a slouží pro spojení přes GSM/GPRS sítě Použití Přenos na PCO Vše na PCO se programuje v ústředně a modul slouží jako brána pro vstup do GSM sítě. Na PCO se zprávy přenáší hlasovým kanálem v pulzním formátu 4/2 nebo CID. SMS - ovládání ústředny Pomocí zpráv SMS lze ústřednu ZAPNOUT / VYPNOUT. Pomocí SMS dotazu zjistíte sílu a kvalitu signálu SMS - informace o stavu Modul může přenášet SMS o stavu systému na mobilní telefon. Text SMS je český a názvy podsystémů, zón a uživatelů jsou převzaty z ústředny (klávesnic). Lze přenášet SMS o stavu ze skupin: POPLACH, ZAPNUTO / VYPNUTO, PORUCHA, OBNOVA. GPRS - přenos dat pro WINLOAD, NEWARE Pomocí sítě GPRS je možný přenos dat 48Kbit/s mezi ústřednou a programem WINLOAD nebo NEWARE. GPRS - přenos událostí na IPR512 Modul zajišťuje přes pásmo GPRS přenos událostí z ústředny přímo na přijímač IPR Funkce Kontrola komunikace s ústřednou V okamžiku, kdy PSC200 ztratí komunikaci s ústřednou pošle na PCO zprávu o této poruše. Detekce zarušení Pokud je detekováno zarušení GSM pásma je vyvolána porucha a ústředna může předat zprávu na PCO po pevné lince (pokud je připojena) Vlastnosti SMS Připojení GSM/GPRS Napájení Odběr Výstupní výkon až na 16 telefonů tel. číslo k jednomu nebo více podsystémům poplach, zapnutí / vypnutí, porucha / obnova. popis podsystémů, uživatelů a zón, se kopírují z textů zadaných pro LCD klávesnice Přímo na konektor EBUS/Serial Z konektoru EBUS/Serial ústředny nebo 12-15Vdc 80mA v klidu, započítat do odběru ústředny špičkově během přenosu 600mA (pokryje baterie ústředny, není potřeba počítat do odběru) 2W 850 / 900 MHz Pracovní teplota 0 50 C Kryptování dat Konektor IN-field program SMS protokol Síť - spojení 1.6. Signalizace 1W 1800 / 1900 MHz 128-bit (MD5 a RC4), 256-bit (AES) Pro připojení I307 za účelem upgrade firmware 8-bit nebo 16-bit Lokální síť Pevná veřejná IP adresa 1.3. Související zařízení VDMP3 Informace o stavu Pokud se osadí hlasovým modulem VDMP3 je možné, aby se přes GSM přenášely hlasové zprávy. V okamžiku, kdy v systému vznikne poplach, zavolá VDMP3 na první telefonní číslo uživatele a nahlásí podsystém a zóny kde vznikl poplach. Přenos poplach, panik Přednastavené hlasové zprávy stav, podsystém, zóna Počet telefonních čísel 8 Ovládání ústředny a PGM Volat na modul VDMP3 je možné PŘÍMO po nastaveném počtu zvonění modul zvedne a hlasově požádá o zadání kódu. (Modul VDMP3 je možné připojit jak na tak na ústřednu. VDMP3 na je určen pro telefonní komunikaci GSM a VDMP3 připojený na ústřednu je určen pro telefonní linku připojenou na svorky ústředny RING a TIP.) EXT2 až EXT18 Prodlužovací kabely pro anténu od 1,5 do 18 metrů délky s instalační konzolou. Popis Vlastnost RX signalizuje přenos dat z ústředny TX signalizuje přenos dat do ústředny ERROR modul nemá komunikaci s ústřednou SIM CARD ERROR modul nedetekoval SIM kartu, nebo karta je vadná SIGNAL STRENGTH signalizuje sílu signálu GPRS modul je připojen do sítě GPRS GSM modul je připojen do sítě GSM 1.7. Konektory Komptabilita EVO EVO48 a EVO192 od verze 2.02 s klávesnicí K641 (K641R) od verze 1.51 SP Ústředny série Spectra SP od verze 3.42 s klávesnicí K32LCD od verze 1.22 E55 od verze 2.0, pouze GSM E65 od verze 2.1 MG Ústředny série Magellan MG od verze 4.0 s klávesnicí K32LCD od verze 1.22 Číslo Popis Vlastnost 1 Externí napájení Konektor pro připojení externího napájení 13,8 Vdc 2 Audio konektor Pro přímý odposlech komunikace na lince 3 Sériový konektor Konektor pro kabel k ústředně strana 2 VARIANT plus spol. s r.o.

3 2. Instalace manuál 2.1. Výběr místa Modul, je dodáván s vlastním boxem, na kterém je umístěn konektor pro připojení antény. Při výběru místa pro instalaci je potřeba zohlednit pracovní teplotu 0-50 C. Vždy před provedením instalace zkontrolujte sílu GSM signálu. Modul není určen pro instalaci do boxu ústředny Vložení SIM karty SIM kartu vkládejte při odpojeném napětí od! U SIM karty si v mobilním telefonu ověřte zasílání SMS zpráv. SIM karta musí mít zakázaný PIN. Vzhledem k tomu, že GSM brány jsou elektronická zařízení pracující dlouhodobě bez dozoru a nelze vyloučit závadu vzniklou například přepětím, doporučujeme vždy používat SIM karty s omezenou platbou. Je možné využít SIM s kreditem, kde je potřeba vyčerpání kreditu hlídat a kredit dobíjet. Elegantní řešení je využití tandemových SIM karet, kde je možné použít omezení maximální provolané částky. Tandemové SIM karty zajistí, že v případě poruchy nedojde k provolání vysokých částek. Pokud v systému používáte bezdrátovou nadstavbu pro ústřednu i modul musíte mezi anténami dodržet vzdálenost minimálně 1,5m. Je nepřípustné instalovat antény přijímače / vysílače vedle sebe. Upozorňujeme, že na provolané vysoké částky se záruka nevztahuje a náhradu nelze vyžadovat Připojení modulu VDMP3 Modul připojujte bez napětí! Pokud budete používat hlasový modul VDMP3 zapojte jej na dvoj-konektor Dialer a EBus Připojení k ústředně do 2m Konektor SERIAL na propojte s konektorem na ústředně EBUS. Toto propojení nesmí být delší než 2m. EBUS Pokud nebudete využívat hlasové zprávy, není potřeba modul VDMP3 připojovat. VARIANT plus spol. s r.o. strana 3

4 manuál 2.5. Připojení k ústředně s externím napájením Toto zapojení je možné, pokud je průřez vedení dimenzován tak, že úbytek napětí při odběru 1A je pod 1V Vzdálené připojení k ústředně do 300m Pokud instalace vyžaduje mezi modulem a ústřednou vzdálenost větší jak 2 metry, je nutné použít dva moduly CVT485, jeden se připojí na ústřednu a druhý ke komunikátoru PCS 200. Vzdálenost mezi moduly CVT485 může být max. 300m. U propojovacího kabelu mezi a CVT485 je nutné překřížit datové vodiče (černý a červený). K ústřednám řady Digiplex EVO doporučujeme použít místo zdroje PS817 zdroj PS17. Vzdálený modul CVT485 umístěte do boxu společně s tímto zdrojem. SIM CVT485 Ústředna 300m max. CVT485 Překřížit datové vodiče (černý a červený). TRAFO Po připojení k ústředně je nutné načíst moduly. SP/MG sekce [955] EVO sekce [4006] strana 4 VARIANT plus spol. s r.o.

5 3.1. Systémová nastavení 3. Programování k ústředně [xxxx] sekce pro EVO [xxx] sekce pro SPECTRA SP / MAGELLAN manuál Systémová nastavení sekce data Popis Továrně [2950] Ztráta GSM sítě No SERVICE [805] Modul kontroluje spojení s GSM sítí každých 20sec.. Pokud je detekována ztráta GSM sítě a modul se nemůže přihlásit do sítě je vyhlášena porucha a případně i poplach. [5] [6] OFF OFF Zakázána detekce GSM sítě pokud je detekována ztráta GSM sítě je [5] a [6] ON OFF Při zapnutém systému porucha + hlasitý poplach reakce ústředny OFF ON Při zapnutém systému - Porucha ON ON Tiché poplachy přechází v hlasité [2952] [855] / / Čas ztráty GSM sítě ( ) x 2sec. 016 Porucha GSM sítě je vyhlášena, pokud modul detekuje ztrátu déle než je nastaven čas. Detekce zarušení sítě GSM Klávesa Popis OFF ON [2950] [805] [8] Detekce zarušení GSM pásma (Je vyhlášena porucha). zakázáno povoleno 3.2. Komunikace Hlasová komunikace nebo komunikace na PCO Tato komunikace probíhá po hlasovém kanálu stejně jako po klasické telefonní lince. Pro komunikaci jsou nastaveny parametry v ústředně, a tyto hodnoty respektuje i komunikace přes GSM síť. Na sekci EVO[2950] / SP[805] vyberte kanál pro komunikaci. Jedná se o sekce ústředny. [1] a [2] EVO sekce [2950] SP/MG sekce [805] [1] [2] OFF OFF Pouze linka ( není připojen) ON OFF První GSM Záloha linka (volá na záložní číslo zadat) OFF ON První linka Záloha GSM (volá na záložní číslo zadat) ON ON Pouze GSM (Linka není připojena) Kód na PCO ztráta komunikace s ústřednou Pokud ztratí komunikaci s ústřednou dokáže o tomto stavu zaslat zprávu na PCO. Z níže uvedené sekce zašle sám kód na PCO. Zpráva je poslána na telefonní číslo 1 ve formátu, který je nastaven v ústředně. EVO sekce [2951] SP/MG sekce [884] / Porucha komunikace s ústřednou (sekce uložena v ) 3.3. Hlasový výstup na občanský telefon Volání na občanský telefon SPECTRA SP / MAGELLAN / EVO s modulem VDMP3 Modul VDMP3 je možné umístit buď na ústřednu, pak tento modul komunikuje přes pevnou telefonní linku na svorkách RING a TIP nebo na bránu a modul pak používá GSM síť. V systému je možné použít dva moduly VDMP3 (na ústřednu i na ) Programování pro VDMP3 je jednotné v RP ústředny. SP/MG i EVO oddíl 9.0. SPECTRA SP / MAGELLAN bez modulu VDMP3 Pokud není na použit modul VDMP3, modul umožňuje posílat akustickou signalizaci na občanský telefon. Tato akustická signalizace funguje stejně jako na pevnou linku a programuje se na shodných sekcích Rychlé programování, kapitola Komunikace na občanský telefon. Brána prvně prozvoní tel. číslo na pozici 1, pak rozešle SMS a následně prozvání tel. čísla na ostatních pozicích. VARIANT plus spol. s r.o. strana 5

6 manuál 4. SMS SMS jsou na straně příjemce ukládány do paměti telefonu, jsou omezeny pouze jeho kapacitou. 4.1 Posílání SMS o stavu instalační programování sekce data Popis Továrně [2953] [856] / / Jazyk pro SMS ( ) 000 Anglicky 000 Německy 007 Hebrejsky 014 Francouzsky 001 Turecky 008 Rusky 015 Španělsky 002 Maďarsky 009 Bulharsky 016 Itlasky 003 ČESKY 010 Rumunsky 017 Švédsky 004 Holandsky 011 Slovensky 018 Polsky 005 Chorvatsko 012 Čínsky 019 Portugalsky 006 Řecky 013 Srbsky 020 [2954] [780] 16-písmen Název objektu _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Název objektu se posílá s každou SMS a umožňuje zákazníkovi identifikovat objekt z kterého byla SMS poslána. 4.2 Posílání SMS o stavu uživatelské programování - EVO Programování telefonních čísel přes menu klávesnice 1 Vstupte do uživatelského programování SMS - MASTER + [0] +[1] 2 Vyberte pozici telefonního čísla pro posílání SMS ([01]-[16]), ([ ] [ ]) 3 Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků) + [ENTER] 4 Zadejte podsystémy [1] [8], ke kterým má telefonní číslo oprávnění + [ENTER] 5 Vyberte které skupiny události mají být ve formě SMS na telefonní číslo předány [1] Poplach [2] Zapnuto / Vypnuto [3] Porucha [4] Obnova 7 pro uložení [ENTER] 8 Po uložení můžete stiskem klávesy [ ] procházet naprogramovaná telefonní čísla [01] [16] Je možné pouze přes LCD klávesnice odpovídající verze. EVO + EVO641, EVO641R v1.4 a vyšší Pokud je potřeba ukončit posílání SMS zpráv [MASTER]+[DISARM] nebo [INSTAL]+[DISARM] 4.3 Posílání SMS o stavu uživatelské programování - ESPRIT E / SPECTRA SP / MAGELLAN Programování telefonních čísel přes menu klávesnice 1 Vstupte do uživatelského programování SMS - [Φ] + [MASTER] + [ARM] 2 Vyberte pozici telefonního čísla pro posílání SMS ([01]-[08]), ([ ] [ ]) 3 Zadejte telefonní číslo (max. 32 znaků) + [ENTER] 5 Vyberte které skupiny události mají být ve formě SMS na telefonní číslo předány [1] Poplach [2] Zapnuto / Vypnuto [3] Porucha [4] Obnova 7 pro uložení [ENTER] 8 Zadejte podsystémy [1] [2] ke kterým má telefonní číslo oprávnění + [ENTER] Je možné pouze přes LCD klávesnice odpovídající verze. SPECTRA SP / MAGELLAN + K32LCD v1.1 a vyšší Pokud je potřeba ukončit posílání SMS zpráv [ENTER]+[IK]+[MEM] ]+[9] EVO 48, 192 Speciální znaky pro zadávání tel. čísel u SMS * [STAY] * [OFF] # [FORCE] Ostatní panely # [BYPASS] + [ARM] + [MEM] 4.4 Zapínání a vypínání podsystémů pomocí SMS Pomocí SMS je možné ústřednu zapínat / vypínat. Je možné ovládat jednotlivé podsystémy. SMS má pevně daný formát, který je nutné dodržet. Pokud nechceme poslat potvrzení o provedení akce, vypustíme telefonní číslo na konci SMS. C[uživatelský kód].[akce].a[podsystém].[telefonní číslo] příklad s potvrzením: C1234.ARM.A příklad bez potvrzením: C1234.ARM.A uživatelský kód stejný jako uživatel používá na klávesnici systému ARM zapnutí, pro zapnutí je příkaz ARM, pro vypnutí je příkaz OFF A1 podsystém 1, pro který podsystém příkaz platí, je možné zadat i více podsystémů. V takovém případě se čísla oddělí čárkami. A1,2,5,6, telefonní číslo na které má být odesláno potvrzení o provedení akce - nepovinné 4.5 Reset modulu pomocí SMS Pomocí SMS je možné resetovat GSM modul na. Heslo je továrně admin, viz kap P[instalační heslo].reset strana 6 VARIANT plus spol. s r.o.

7 manuál 4.6 Zjištění síly signálu a stav GPRS (od v2.50) Pomocí SMS je také možné zjistit sílu a kvalitu signálu, stav GPRS a nastavení APN. P[instalační heslo].status.[tel. číslo pro odpověď] Např.: Padmin.STATUS SIG Quality GPRS APN Síla signálu udaná v rozmezí 0 až 31. 0=nedostatečný, 14=vyhovující, 31=výborný. Pokud se vrátí hodnota 99, modul není přihlášen do sítě. Zarušení sítě udaná hodnotou 0 až 7. 0=výborná kvalita signálu. Připojený nebo nepřipojený do sítě GPRS nastavení APN jméno, uživatel, heslo 5. Komunikace s WinLoadem/NeWarem 5.1. Spojení GPRS, kdy modul volá zpět na PC SIM karta musí mít aktivní službu GPRS. O její aktivaci je potřeba zažádat u Vašeho operátora. Požadavky na připojení PC Spojení GPRS probíhá směrem od modulu k PC, kdy Winload zjistí IP adresu přístupu na PC a tyto údaje je třeba poslat pomocí SMS do modulu (viz Aktivace spojení mezi modulem a Winloadem), který se následně s PC spojí. Tento způsob funguje bez potíží, pokud máme na PC veřejnou IP adresu. V ostatních případech je třeba nakonfigurovat router a firewall, případně se musíte obrátit na svého poskytovatele připojení. Aktivace spojení mezi modulem a WinLoadem Přístup je zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí, aktivujeme jej pomocí SMS zprávy, odeslané na modul. 1. Ve WinLoadu otevřeme požadovaný objekt 2. Na záložce Informace v podokně Parametry GSM/GPRS vložíme Heslo modulu. Toto heslo musí korespondovat s heslem vloženým na sekci GPRS - instalační heslo ([3013] nebo [927]). 3. Vybereme typ spojení PCS modul volá zpět a klikneme na tlačítko Navazat komunikaci (kl. zkratka CTRL+F8) 4. Vyskočí okno s nápisem To initiate the callback connection send the following SMS to the PCS module a na dalším řádku se objeví řetězec znaků např: Padmin.A P Tento řetězec je nutné poslat jako SMS na tel. číslo GSM karty, vložené v modulu 6. Na se rozbliká LED GPRS a uskuteční se spojení s ústřednou Pokud máme PC připojen do lokální sítě je třeba nakonfigurovat router a firewall Pokud LED nesvítí není spojení GPRS aktivní a nelze provést datové spojení Spojení GPRS, kdy PC volá modul Požadavky na SIM Pro komunikaci GPRS musí mít SIM karta povolenou veřejnou IP adresu. O tuto službu je potřeba zažádat Vašeho operátora a je potřeba počítat s tím, že se jedná o placenou službu. IP adresa může být statická nebo dynamická. Veřejná statická IP adresa Pokud budete používat GPRS přenos doporučujeme veřejnou statickou IP adresu. Vaše SIM karta bude mít přiřazenou IP adresu, která se nezmění a bude vždy stejná a bude dosažitelná v internetu. Veřejná dynamická IP adresa Pokud nelze zařídit u operátora veřejnou statickou IP adresu je možné použít i veřejnou dynamickou adresu. Tato IP adresa bude dosažitelná v internetu, ale v okamžiku nového připojení do sítě bude vždy jiná. Nové připojení nastává v okamžiku odpojení od napětí, nebo výpadku sítě způsobené například bouřkou. Při připojování je potřeba mít tuto skutečnost na paměti. Aktuální IP adresu je možné zjistit i vzdáleně pomocí SMS. Po zjištění IP adresy je možné ji zapsat do programu WINLOAD / NEWARE a provést GPRS spojení. Požadavky na připojení PC Spojení GPRS probíhá směrem od PC k modulu, zde je jediným požadavkem mít aktivní připojení k internetu. SMS pro zjištění IP Aktuální IP adresu je možné zjistit na dálku pomocí SMS dotazu. V dotazu je nutné dodržovat předepsanou velikost písem a není možné zaměňovat velká a malá písmena. Dotaz má tvar: Cuživatelský kód.ip.telefonní číslo pro odpověď př: C1234.IP Po zaslání tohoto dotazu na telefonní číslo dojde k vrácení SMS ve tvaru: IP= PORT=10000 Aktivace spojení mezi modulem a WinLoadem Přístup je zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí, aktivujeme jej pomocí SMS zprávy, odeslané na modul. 1. Ve WinLoadu otevřeme požadovaný objekt 2. Na záložce Informace v podokně Parametry GSM/GPRS vložíme IP adresu + IP port SIM karty a Heslo modulu. Toto heslo musí korespondovat s heslem vloženým na sekci GPRS - instalační heslo ([3013] nebo [927]). 3. Vybereme typ spojení PCS module direct connection a klikneme na tlačítko Navazat komunikaci (kl. zkratka F8) 4. Vyskočí okno Spojuji s PCS modulem a PC se připojí na adresu SIM karty, vložené v modulu 5. Na se rozbliká LED GPRS a uskuteční se spojení s ústřednou Pokud LED nesvítí není spojení GPRS aktivní a nelze provést datové spojení. POZOR Komunikace GPRS probíhá rychlostí 48Kbit/s, což není mnoho. Nedoporučujeme tímto spojením přenášet popisy (zón, uživatelů) a stahovat větší množství historie. GPRS připojení je vhodné používat spíše pro sledování stavu systému a drobné změny v programu. Nastavení GPRS pro Vašeho operátora si zjistěte na internetu nebo u Vašeho dodavatele SIM. VARIANT plus spol. s r.o. strana 7

8 manuál 5.3. Základní nastavení GPRS sekce popis hodnota_ továrně [2960] [921] [2961] [922] 16-znaků APN (první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 16-znaků APN (druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné APN slouží pro přihlášení do sítě Vašeho operátora. Pokud je APN delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání APN. APN je pro zprovoznění GPRS nutné zadat. [2962] [923] [2963] [924] 16-znaků Uživatel (první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 16-znaků Uživatel (druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné Uživatel slouží pro identifikaci v síti Vašeho operátora. Pokud je Uživatel delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání. Záleží na Vašem operátorovi, zda tento údaj požaduje. Pokud ano musí Vám sdělit jeho hodnotu. Ve většině případů není tento údaj operátorem požadován. [2964] [925] [2965] [926] 16-znaků Heslo (první část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 16-znaků Heslo (druhá část) _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné Heslo slouží pro autorizaci v síti Vašeho operátora. Pokud je Heslo delší jak 16 znaků použijte obě části pro zapsání. Záleží na Vašem operátorovi, zda tento údaj požaduje. Pokud ano musí Vám sdělit jeho hodnotu. Ve většině případů není tento údaj operátorem požadován. Poznatky V+ při nastavování GPRS s operátorem O2 (Uvedené údaje jsou aktuální k datumu , za případné změny v nabízených službách nebo cenách neneseme odpovědnost). Pro jiné operátory se nabízené služby a ceny liší. Příkaz pro připojení k APN je pouze pro O2. Operátor O2 nabízí 4 možnosti pro připojení na bod APN. Jméno APN TCP/UDP provoz Přiřazování IP mobilinternemobil internet- mobilmobil adresy Aktivační poplatek Poplatky Měsíční poplatek Internet* ano ne ne Dynamicky 0 (2.) 0 Internet.s* ano ne ne Statická IP 589,05 249,90 internet.open** ano ano ano Dynamicky 589,05 0 internet.open.s** ano ano ano Statická IP 589,05 249,90 *Fire Wall u těchto APN je nastavena tak, že umožňuje pouze TCP spojení směrem z mobilního zařízení na internet. Ostatní provoz, včetně UDP a ICMP je zakázán. **Může navazovat a přijímat TCP a UDP spojení všemi směry včetně ICMP. Je srovnatelné např. s obvyklým Dial-up připojením. Pro použití u je potřeba zvolit poslední variantu APN internet.open.s. Pouze toto připojení má statickou veřejnou IP adresu a umožňuje přenos dat bez omezení. Jiné nastavení nebo údaje operátor nepožaduje. Po vložení SIM karty a zadáním APN došlo k rozsvícení LED GPRS. Zadáním IP adresy SIM v PCS 200 do programu WINLOAD došlo k navázání komunikace a přenosu dat Přístupový bod pro WinLoad [2966] [920] 5-čísel Port _/_/_/_/_ V programu WINLOAD / NEWARE je potřeba zadat stejný port pro komunikaci jako v modulu. V programu se zadává port při nastavování hodnot pro komunikaci. Překlad portu je potřeba nastavit i v routrech a povolit ve firewallu. [3013] [927] 16-čísel GPRS - instalační heslo _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ admin Heslo slouží pro ověření spojení s WINLOADEM přes kanál GPRS. Heslo musí být zadáno ve WINLOADU na stránce. Také slouží k ověření SMS systémových příkazů. Pokud máte zadané všechny parametry a GPRS nefunguje zkuste se odpojit WINLOADEM, načíst moduly nebo ústřednu s modulem odpojit / připojit k napětí. strana 8 VARIANT plus spol. s r.o.

9 6. Komunikace s přijímačem IPR512 Pro komunikaci s přijímačem IPR512 musí být modul v režimu DATA, propojovací kabel zapojte mezi konektor SERIAL na a konektor SERIAL na ústředně. Ústředny PARADOX s takto připojeným modulem jsou schopny posílat systémové události pro PCO přes IP síť na přijímač IPR512. Pro tuto funkci musí být modul zaregistrovaný k přijímači IPR512. K registraci na přijímač IPR512 si musíte od PCO vyžádat tyto údaje: 1. Číslo účtu pro identifikaci v síti, společné pro všechny podsystémy. 2. IP adresu a IP port přijímače IPR512, na který budeme posílat události. 3. Heslo přijímače, potřebné pro registraci (až 32 číslic). 4. Bezpečnostní profil (nastavení intenzity dohledu přijímačem) dvoumístné číslo manuál 6.1. Nastavení dat na ústředně pomocí sekcí: Data posílané na přijímač IPR512 musí být ve formátu AdemcoCID (nastavení na sekci [3070] viz. Rychlé programování). Nastavení pro telefonní a IP přenos jsou sdílené, telefonní číslo 1 má sdílené nastavení s IP přijímačem 1, telefonní číslo 2 má sdílené nastavení s IP přijímačem 2 atd. Čísla podsystémů pro PCO (řada EVO) [2976] Číslo objektu 1 (podsystém) [2983] 4-znaky Číslo objektu 8 (podsystém) _/_/_/_ prázdné Čísla podsystémů pro PCO (řada MG/SP/E) [918] [919] 4-znaky Číslo objektu 1 (podsystém) Číslo objektu 2 (podsystém) _/_/_/_ prázdné Monitorování IP linky [5] a [6] EVO sekce [2957] SP/MG sekce [806] [5] [6] OFF OFF Zakázáno ON OFF Vypnutý systém pouze trouble Zapnutý systém hlasitý poplach OFF ON Pouze trouble ON ON Z tichého přejde na hlasitý alarm Povolení IP přenosu Klávesa Popis OFF ON [2975] [806] [7] Použít telefonní linku jako zálohu IP přenosu paralelně s IP přenosem [8] Povolit IP přenos zakázáno povoleno Data pro registraci na IP přijímač 1 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2984] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 1 (řada MG/SP/E) [929] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné [930] 5-znaků IP port _/_/_/_/_ [933] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné [934] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné VARIANT plus spol. s r.o. strana 9

10 manuál Data pro registraci na IP přijímač 2 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2986] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 2 (řada MG/SP/E) [936] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné [937] 5-znaků IP port _/_/_/_/_ [940] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné [941] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 3 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2988] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na záložní IP přijímač (řada MG/SP/E) [943] 12-znaků IP adresa _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné [944] 5-znaků IP port _/_/_/_/_ [947] 32-znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné [948] 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Data pro registraci na IP přijímač 4 (řada EVO) 12-znaků IP adresa WAN1 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN1 _/_/_/_/_ [2990] 12-znaků IP adresa WAN2 _/_/_._/_/_._/_/_._/_/_ prázdné 5-znaků IP port WAN2 _/_/_/_/_ znaků Heslo přijímače _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ prázdné 2-znaky Bezpečnostní profil _/_ prázdné Odeslání registračních údajů na IP přijímač řada EVO řada MG/SP/E [2985] [2987] [2989] [2991] [935] [942] [949] Pro registraci k přijímači 1 stiskni [ARM] Pro registraci k přijímači 4 stiskni [ARM] strana 10 VARIANT plus spol. s r.o.

11 manuál 6.2. Nastavení dat na ústředně pomocí WinLoadu: Níže jsou vyobrazeny programovací tabulky ústředen SP5500 a EVO48 ve WinLoadu. Tabulka SP5500 je shodná pro všechny ústředny řady Spectra SP a Magellan MG, tabulka EVO48 je shodná s ústřednou EVO192. Programování pro přenos IP je dostupné na záložce Komunikátor, podzáložka Prenos IP / GPRS. Význam jednotlivých hesel odpovídá významu pojmů pro programování pomocí sekcí, viz. předchozí kapitola. VARIANT plus spol. s r.o. strana 11

12 manuál 7. a připojení k ústředně na konektor E-BUS ESPRIT E55 ESPRIT E65 SPECTRA SP 5500, 6000 SPECTRA SP 7000 MAGELLAN 5000 MAGELLAN 5050 DIGIPLEX EVO strana 12 VARIANT plus spol. s r.o.

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Pager VT 16 manuál GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka BULDOG 16 Zkrácená instalační příručka Verze 11.2010 1. INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ BULDOG 16 1.1. Tovární kódy Ústředná má z výroby nastaveny pouze tyto kódy: Instalační kód: 0269 Hlavní kód: 1234 1.2. Montáž

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více