DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI"

Transkript

1 nas region JZ qxp :15 Stránka 1 Čtvrtek / 3. ročník / JZ 2 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní Roblín, Drahelãice, Holynû, Hostim, Choteã, Chrá Èany, Chrustenice, Ch nice, Jílovi tû, Jinoãany, Karlík, Karl tejn, Kosofi, Kozolupy, Kuchafi, Kuchafiík, Lahovice, Lipence, Lodûnice, Lochkov, LuÏce, Malá Chuchle, Malé Pfiílepy, MezouÀ, Mokropsy, Mofiinka, Nenaãovice, Nuãice, Ofiech, Podkozí, Radotín, Roblín, Rudná, eporyje, evnice, Slivenec, Sobín, Solopisky, Srbsko, Tachlovice, Trnûn Újezd, Tfiebonice, Tfiebotov, Velká Chuchle, Vonoklasy, V enory, Zadní Kopanina, Zadní TfiebaÀ, Zbraslav, Zbuzany, Zliãín Shopping Malls, Îelezná PRAHA 3 Vánoãní oslava... 5 Nová rubrika 7 âe i mu fiíkají pa ík Karlík Mapa regionu DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI KARLÍK - Nevím jak vy, ale když se řekne Karlík, hned si vybavím známou scénu z filmového muzikálu Noc na Karlštejně, natočeného v roce 1973 na motivy hry Jaroslava Vrchlického. Pamatujete si? Královna Eliška Pomořanská projeví zájem odjet spolu se svým manželem, českým králem a římským císařem Karlem IV., na Karlštejn. Její hofmistryně paní Ofka jí však sdělí, že na tento hrad je ženám vstup zakázán a nabídne jí klíč od nedalekého hrádku Karlík. Alespoň budeme dýchat stejný vzduch s císařem, prohlásí Eliška a zkroutí železný klíč. Už jako malá jsem si představovala, jaký asi ten hrádek Karlík byl a moc jsem si jej přála vidět. Prav ãas na chválení Už pět měsíců máme doma prvňáčka. A hodně se změnilo. Ráno už nepřibaluji k rozespalému dítku pyžamko a zástěrku, ale aktovku, svačinu a čip na oběd. Taky musím mnohem více hlídat čas, protože mami, kdybych přišla pozdě, byl by to děsnej průšvih. Nevím, co by paní učitelka s takovým opozdilcem udělala, protože, jak ji znám, je moc hodná, ale pro jistotu raději denně s dcerou přešlapuji před školou už deset minut před tím, než vůbec odemknou dveře. A domácí úkoly? To je kapitola sama pro sebe. Nejde o to, že by moje šikovné dítko nezvládlo napsat dva tři řádky a přečíst to s Emou, mámou a mísou. Problém je samozřejmě v matce toho nebohého dítěte. Narovnej se přece trochu, vždyť máš nos až v sešitě! Jak držíš to pero? Musíš se to hned od začátku naučit správně... Myslela jsem to fakt dobře, ale teď už si dcera dělá úkoly sama, protože se mnou za zády se prý nemůže soustředit! A teď nás čeká další významný okamžik. Je tady pololetí a dostaneme (tedy dcera dostane) první vysvědčení. Pro mě osobně není tak důležité, co na něm bude. Na někoho čeká velká jednička, někdo tam bude mít slovní hodnocení a v některé škole se rozdávají třeba diplomy. Ať je vysvědčení první, nebo desáté, nemá už cenu rozebírat, co všechno se nepovedlo. Na to se určitě budou žáčci i studenti soustředit zase v příštím pololetí! Teď rozhodně nastává ten pravý čas na chválení. Každý určitě najde něco, co se mu podařilo a hned je důvod k oslavě. A hlavně nezapomeňte slavit společně, protože za každým úspěchem stojí jistě celá rodina. Ať půjdete tedy do cukrárny, do ZOO nebo třeba do zverimexu pro malý dárek jako my, přeji vám, aby to byly krásné společně strávené chvilky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. (akv) Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , vychází kaïd ch 14 dnû ve ãtvrtek Nedostáváte-li noviny pravidelnû, kontaktujte nás! nebo SMS na telefon: VÏdy prosím uveìte obec, ulici a ãíslo domu. A hlavnû se ptejte na své po tû! Dûkujeme Va e redakce Historie Moje dětské sny se již dávno rozplynuly, ale i tak si někdy představuji, jak asi vypadal, přestože se z něho do dnešní doby nedochovalo už vůbec nic. Z historie víme, že za doby Otce vlasti byl Karlík významnou součástí systému bránícího Karlštejn a plnil nejen funkci hlásky, ale též ochrany cesty z Prahy přes Vonoklasy na Mořinu. V období husitských válek však došlo k jeho značnému poškození a z této zkázy se už nevzpamatoval. Během třicetileté války už úplně zpustl a místní obyvatelé si kámen z jeho zdí postupně rozebírali na své stavby a zbytek se rozpadal. Dnes najdeme na ostrohu nad Karlickým údolím jen stopy po příkopech a valech. Vedle zmiňovaného hrádku vznikla v okolí i osada nesoucí stejné jméno. Nejstarší památkou, která se dochovala až do dnešní doby, je románská rotunda zasvěcená sv. Martinovi, která tvoří presbyterium současného kostela. Původ této rotundy kladou znalci na počátek 12. století a je považována za třetí nejstarší svého druhu na světě. V roce 1767 došlo k podstatnému Známá scéna z muzikálu Noc na Karlštejně, kde Eliška Pomořanská zkroutí klíč od hrádku Karlík. rozšíření karlického kostela ve stylu barokním a během dalších let se zejména díky řádu křížovníků kostel, dnes již zasvěcený sv. Martinovi a sv. Prokopovi, dále rozšiřoval a opravoval. Dalším výmluvným svědkem karlické historie je zajisté místní hřbitov. Již v době bronzové zde bylo pohřebiště a popelnicové pole. Ve 12. století pak vznikl kolem rotundy hřbitov křesťanský. Ten byl ve třicetileté válce Švédy několikrát zpustošen a zůstala jen pobořená hřbitovní zeď. Poté však byl hřbitov postupně obnovován a upravován. V roce 1934 byl hřbitov kompletně opraven a rozšířen o novou část - slouží totiž poslednímu odpočinku obyvatel Karlíka, ale i okolích obcí Dobřichovic, Letů a Vonoklas. V současné době už jeho kapacita nestačí a je připravováno jeho další rozšíření o urnový háj a rozptylovou loučku. V této době měla farnost více než 2000 členů. Jak se můžeme dočíst ve staré kronice, dne 15. července 1925 měl Husův sbor velmi vzácnou návštěvu. Preziden T. G. Masaryk navštívil výstavu v Berouně a na zpáteční cestě se zastavil v Hořelici. Jeho návštěva je na památku zdokumentována fotografií s Masarykovým podpisem. Současnou farářkou je paní Libuše Vodičková, která zde působí od roku Přestože nepochází z Rudné, v minulosti působila v náboženské obci Praha Nusle, lidé ji zde mile přijali. Ona sama říká, že jsou jí farníci velkou oporou a společnými silami se snaží v poslední době zejména o postupnou rekonstrukci léty chátrající budovy sboru. V roce 1993, kdy byla starostkou paní Miluška Havlůjová, získala církev od firmy Welz a Ing. Františka Hustolese sponzorský dar Kč. Za tyto prostředky byl opraven interiér Husova domu a proveden nový rozvod elektřiny. Loni se podařilo za Kč opravit střechu, a to díky Sdružení Město Rudná 2001 a Bemett, kteří se také zasloužili o založení dětského hřiště na přilehlé zahradě. Náboženské obce se v Rudné těší i zájmu Městského úřadu, který Čsl. církvi husitské přispívá pravidelně částkou Kč. V loňském roce tato suma umožnila opravu plotu. Od roku 2005 je budova Husova sboru zařazena mezi kulturní památky, přesto nadále platí, že získat finanční prostředky od kraje nebo od státu je velmi složité. V současné době bychom potřebovali novou střechu na farní budovu, říká sestra farářka Vodičková. Rozpočet je vyčíslený na Kč. Rádi bychom tam totiž umožnili mateřskému centru využívat volné prostory, ale chybí i kanalizační přípojka. Ta by přišla na řádově Kč. Toto mateřské centrum by samozřejmě sloužilo všem, Hlavní dominantou obce je kostel sv. Prokopa a Martina s přilehlým hřbitovem. Dnes a zítra Osud obce Karlík byl vždy do velké části ovlivněn vztahem se sousedními Dobřichovicemi, kde se nacházel důležitý brod přes řeku Berounku. Po několik staletí tak byl Karlík jejich součástí a rozvíjel se v jejich rámci především jako bydliště lidí dojíždějících za prací do Prahy nebo Berouna. Hybnou kulturní a společenskou silou byl od konce 19. století v Karlíku místní Sbor dobrovolných hasičů. Ten sdružoval nejen většinu občanů, ale staral se i o kulturní a společenský život. Právě dobrovolní hasiči a jejich organizace byli základem hnutí za vytvoření samostatné obce, což se po petiční akci v roce 1991, v níž se 95 % občanů vyjádřilo pro samostatnost Karlíka, podařilo. V posledních letech tu byl také zaveden plyn, vodovod, kanalizace a sítě jsou postupně rozšiřovány do oblastí nové výstavby. Vlastní čističku odpadních vod obec nemá, kanalizace je napojena na čističku u Berounky v Dobřichovicích. A co Karlík v nejbližší době čeká? V obecné rovině by se dalo říct, že zejména růst. Tato obec dříve patřila spíše mezi menší. V roce 1992 zde žilo pouhých 196 obyvatel, ale v současnosti jejich počet překročil již 400. Dá se tedy předpokládat, že se Karlík HusÛv sbor Církve ãeskoslovenské husitské v Rudné u Prahy AÈ slouïí bohu i obãanûm RUDNÁ - Základní kámen Husova sboru v Hořelici (nyní Rudná u Prahy) byl položen 2. září Potřebný pozemek i stavební materiál ze svého lomu daroval místní rolník pan Antonín Blažek a za necelé tři měsíce, 11. listopadu 1923, bylo toto místo pro setkávání věřících slavnostně otevřeno. První bohoslužbu sloužil zakladatel a první patriarcha Církve československé husitské ThDr. Karel Farský. Budova Husova sboru v Rudné byla zařazena mezi kulturní památky, ale přesto stále chybí finanční prostředky na její opravu. ne pouze věřícím, stejně tak jako naše dětské hřiště, které je přístupné veřejnosti. Jako všechny tradiční církve se i Československá církev husitská potýká s úbytkem věřících. Dnes se jejich počet v Rudné pohybuje okolo tří set. Převážná většina je však v důchodovém věku. Několik maminek s dětmi se zde schází v týdnu, ale nejvíc postrádáme generaci středního věku, popisuje situaci sestra farářka. Znatelně je to bohužel vidět zejména na nízké účasti na bohoslužbách. My jsme však přesto vděčni všem svým pomocníkům a příznivcům a vůbec si nedovedu představit, jak bychom všechen provoz bez jejich pomoci zvládli. Pracujeme společně dál a snažíme se, jak výstižně řekla paní Havlůjová - členka rady starších, naplnit poselství předků, tak aby Husův dvůr sloužil Bohu a občanům. (akv) ještě rozroste, ale zřejmě již ne tak razantně. Další a mnohem konkrétnější změny jistě nastanou v místním zastupitelstvu. To bylo sice řádně zvoleno v podzimních komunálních volbách v roce 2006, ale během loňského října tři členové ze sedmihlavého zastupitelstva rezignovali a obec tak nemá zákonný minimální počet 5 zastupitelů. Musely tak být vyhlášeny nové volby, které se uskuteční 29. března Obec tak do té doby vede stávajíci starosta, ovšem pouze s ryze úřednickými pravomocemi. Snad tedy spolu s jarem přijdou do Karlíka i dobré časy. Alžběta Kubcová Vitoulová Historická fotografie v kronice sboru připomíná návštěvu prezidenta Masaryka. Ozvûte se nám a my s vámi udûláme rozhovor do Na eho REGIONU Stárnete 4 x pomaleji? ÚNOR 29 Víte, že rok 2008 je přestupný? A kdo to vždy přesně ví? Přece ten, kdo se narodil 29. února. Redakce Našeho REGIONU hledá ty, kteří mají v rodném listě zapsán jako den narození právě 29. únor. O tom, kdy, jak a jak často slavíte narozeniny a o mnohém dalším, může být rozhovor právě s Vámi, čtenáři Našeho REGIONU, který uveřejníme v únorovém čísle. Ozvěte se nám co nejdříve a staňte se naší hvězdou! Vaše redakce, ,

2 nas region JZ qxp :15 Stránka 2 strana 2 NÁ REGION ČERNOŠICE 20. Mokropeský Masopust - Nezamomeňte navštívit již 20 jubilejní Mokropeský Masopust. Masopustní veselí začína ve hodin na náměstí a pak bude následovat průvod obcí a veselit se mužete až do rána v restauraci u Králů CLUB KINO ČERNOŠICE Fugnerova 263, tel.: , Mandrage - rockový koncert Přišli jsme si pro Vaše děti. Žhavá hudební novinka na pódiu ClubKina. Mladá a nesporně talentovaná kytarová formace z Plzně, o které se stále více mluví. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve 20:30 hod Trabantem hedvábnou stezkou - 2 takty, 2 válce, 12 zemí, km. Dokument a beseda: Dvoutaktem z Černošic až na konec světa s černošickým rodákem Janem Martinem Kozlem. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve město Černošice. Začátek v 19:00 hod Dom Doobie Band koncert, taneční večer. Přijďte se na chvíli vrátit o padesát let a nebudete chtít zpět. Večer ve stylu sixties, písničky plné melodičnosti a výrazného rytmu s vícehlasým aranžmá vybízející k tanci a příjemné náladě. Na své si přijdou příznivci rock and rollu, twistu, boogie, blues Dámy ve stylových koktejlkách vstup zdarma. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve 20:30 hod. DOBŘICHOVICE Koncert PKS - skupina starých rockerů hraje vlastní repertoár, který vychází z nejslavnější éry rocku. Obsazení: dobřichovický rodák reportér a spisovatel Josef Klíma, V. Veselý a A. Saidl z kapely Irish Dew, folkař P. Půta a fotograf M. Stanovský. Fürstův sál od hodin. LODĚNICE Společenský klub Loděnice. Předprodej přibližně 2 týdny předem: Loděnice Tabák, Klub. Beroun MIC Bezplatná rezervace míst u stolu: , Kilimanžáro - cestopisné promítání. Začátek ve hodin O statečné princezně Máně - divadlo Ve3. Představení vhodné pro děti, ale i dospělé. Ve Společenském klubu Loděnice v neděli od hodin Vladimír Čáp - 40 let hraní. Gratulují Tři dny na břiše - koncert. Začátek ve hodin. RADOTÍN KS Radotín U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 Radotín, tel.: , Dětský karneval od 14 hodin v Sokolovně. Tombola pro děti. Vstupné 40,- Kč. Sokolský ples - Sokolovna, ul. Vykoukových 622/8. Začátek ve hodin. Vstupné 100,- Kč, místenka 20,- Kč. Boží dar - Jednodenní lyžařský zájezd. Cena 330,- Kč. Přihlášky a informace v Kulturním středisku Koncert učitelů - Základní umělecké školy Klementa Slavického. Kulturní středisko od hodin Den otevřených dveří v SOU Praha - Radotín - Pod Klapicí 11/15, Praha - Radotín. Od 8.00 do hodin. Informace na webu XIII. Radotínský bál - Ples Městské části Praha 16. Sokolovna Radotín, ul. Vykoukových 622/8. Začátek již v hodin! Ples slavnostně zahájí starosta Mgr. Karel Hanzlík. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina SMEČ, chybět nebude ani předtančení v podání studentů třídy 4.B Gymnázia Oty Pavla, bohatá tombola či letošní novinka diskotéka (v restauraci Sokolovna od hod.). Vstupenky na ples je možno zakoupit od v U Koruny (cena vstupenky je 130 Kč, místenky 20 Kč). Finanční výtěžek z prodeje lístků do tomboly bude použit pro sociální účely Městské části Praha 16. KINO RADOTÍN Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. tel Beowulf - V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník, který zabil svého soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. V hlavních rolích fantasy legendy Ray Winstone, Anthony Hopkins, John Malkovich, a Angelina Jolieová. TIT (USA/GB) Začátek v a hodin. Vstupné 70,- Kč. Do 12 let nevhodné. 2. a Chyťte doktora - Co se stane, když mladý gynekolog zjistí, že čeká dítě se svou milenkou? Každopádně to, že jeho žena, která je doma na mateřské, z toho nebude úplně odvázaná. V hlavních rolích situační komedie Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová, Iva Janžurová a další. MLU (ČR) Začátek v a hodin. Vstupné 85,- Kč. Mládeži přístupno O princezně, která všechno věděla - dětské představení. Neděle hodin. Vstupné 40,- Kč Zlatý kompas - Nás zavede do světa, kde lidé mají své nerozlučné společníky daemony a nad lidskou existencí vládne tajemné Magisterium. V hlavních rolích pohádkové fantasy Nicole Kidmanová, Daniel Graig, Dakota Richardsonová. MLU (GB/USA) Začátek v a hodin. Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno. Vetřelci vs Predátor 2 - Dvě nejznámější filmová monstra se střetnou ve vzájemném souboji už podruhé. Přibude k nim ještě hybrid, který společně zplodila a také nová várka čerstvého masa - lidé. TIT (USA) Začátek v a hodin. Vstupné 70,- Kč. Do 12 let nevhodné O Matyldě s náhradní hlavou - dětské představení. Neděle hodin. Vstupné 40,- Kč. Královna Alžběta: Zlatý věk - Válka se Španělskem, spor se skotskou královnou Marií Stuartovnou a láska k mořeplavci Walteru Raleighovi. Život a dílo jedné z největších panovnic naší civilizace. V hlavních rolích výpravného velkofilmu Cate Blanchettová, Clive Owen a Geoffrey Rush. TIT (GB) Začátek v a hodin. Vstupné 75,- Kč. Do 12 let nevhodné. ŘEVNICE Městské kulturní středisko Řevnice, tel.: , , rezervace vstupenek na: Masopustní pohádka - Další pohádkový písničkál Divadla Kapsa. Začátek v hod. Sál Zámečku. do Eva Melo fotí Kolouchův sen - výstavu fotografií v Galerii Salon No. 1 paní Bartákové. Ta nyní sídlí v 1. patře tzv. Modrém domečku občanského sdružení Náruč na řevnickém náměstí. Můžete si zde vybrat z nabídky uměleckých předmětů. kreseb, obrazů, plastik, šperků i menších uměleckých děl. Další informace najdete na KINO ŘEVNICE Kino Řevnice má prázdniny - řevnické kino se uložilo k dvouměsíčnímu zimnímu spánku. Jeho prostory se divákům otevřou opět v březnu. Provozovatelé připravují několik novinek, jež zpestří provoz kina, a těší se od března na Vaši návštěvu. SLIVENEC Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec Bohoslužba v kostele Všech Svatých - Farnost Slivenec. Začátek bohoslužby v 15:50 hod Náhradní zápis žáků do 1. třídy od 13:00 do 15:00 hodin. Náhradní zápis žáků do 1. třídy. ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, tel.: , , Masopustní průvod pořádá Úřad městské části Praha Slivenec a občanské sdružení Na Kraji. Setkání masek ve hodin na slivenecké návsi ( parčík u kostela) Schůzka seniorů připravuje kulturní komise Úřadu městské části Praha Slivenec. Začátek v hodin Sobotní seminář s rehabilitací nejen pro seniory - zve komise pro kulturu, školství, sport a volný čas. Přednáška zaměřená na poruchy pohybového aparátu bude spojená s jednoduchými ukázkami rehabilitačních cvičení. Součástí semináře bude individuální poradna. Seminář povede MUDr. Helena Urbancová, primářka lázeňské skupiny Eden Group v Karlových Varech. V zasedací místnosti ÚMČ od 15:00 hodin. VŠENORY do Výstava zajímavostí z historie Všenor instalovaná v místní knihovně. V případě zájmu bude pokračovat až do konce března. Přístupna je v otevíracích hodinách knihovny. TACHLOVICE Karnevalový rej pro nejmenší - od hodin. Karnevalový rej pro dospělé - od hodin. Živá hudba, tancování, promenáda masek a soutěže o ceny pro děti i dospělé. TŘEBOTOV Třebotovský masopust - Zahájení ve hodin u kostela sv. Martina v Třebotově. Po krátkém programu se průvod vydá obcí až do místní restaurace, kde v hodin proběhne divadlo pro děti a od hodin vypukne koncert dvou "živých" kapel. ZBRASLAV Informace, rezervace, vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, tel: Změna programu vyhrazena! O zlém vlku a nezbedných prasátkách - Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od hodin Koncert žáků ZUŠ - Obřadní síň Městského domu Zbraslav od hodin Zbraslavští divadelníci 2. část - Přednáška Ing. F.Kadlečka pro seniory. Klub KLASu od 16:00 hodin. Perníková chaloupka - Marionetová pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od hodin. VI. Skautský ples - střediska Uragan Zbraslav. Sokolovna Zbraslav od 19:00 hodin. Rezervace na tel: Ženitba - Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS. PREMI- ÉRA! Divadlo J.Kašky od 19:30 hodin. do Bogota, město mnoha tváří - Výstava fotografií studentů Fakulty sociální komunikace a žurnalistiky Universidad de La Sabana. Výstavní síň je otevřena v PO a ST od 8.00 do a ÚT a ČT od do hodin. Pozvánky ŘADKOVÁ INZERCE Advokát poskytuje právní pomoc ve věcech práva občanského, obchodního, rodinného, sepisování smluv, zastupování u soudu. JUDR. Jan Kerbach, advokát, tel.: , Mûstská ãást Praha - Zbraslav zve na v stavu BOGOTA, MùSTO MNOHA TVÁ Í která se koná ve výstavní síni Městského domu Zbraslav od 21. ledna do 28. února Výstava fotografií studentů Fakulty sociální komunikace a žurnalistiky Univerzity La Sabana v Kolumbii představuje skutečnou a rozmanitou tvář tepajícího velkoměsta, plného moderních výškových budov, rozlehlých přírodních parků a kulturních aktivit, ale také chudinských čtvrtí lemujících okraj této metropole. Výstava je otevřena v pondělí a středu od 8:00 do 18:00, v úterý a čtvrtek od 12:00 do 18.00hodin. V úterý a čtvrtek dopoledne (pro školy) po telefonické dohodě. Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK âr E éfredaktor: Jan ercl - tel.: Vychází kaïd druh ãtvrtek, náklad Kanceláfi: Ná REGION, V Oblouku 727, PrÛhonice, tel.: Redakce JZ: AlÏbûta Kubcová Vitoulová, tel.: , Inzerce JZ: Jifií âermák, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakce. Známky, mince, pohledy, dopisy, obrazy, staré tisky akcie koupím. Přijedu, ocením, platím hotově. Tel.: V sobotu 19.ledna se ztratila černá malá kozička. Odměna nálezci. Byl to vnučky dárek. Alena Tel.: Okolí Karlík.

3 nas region JZ qxp :15 Stránka 3 NÁ REGION strana 3 Vánoãní oslava s (pra) rodiãi ZBRASLAV - Vánoční oslavy se 19. prosince v naší školce zúčastnili nejen děti a učitelé, ale i rodiče, prarodiče a sourozenci. Třídy i společenská místnost byly vyzdobeny nejen vánočním stromkem, ale i celou řadou dalších dekorací, které k Vánocům patří. V neposlední řadě i punčochami tolik typickými pro Vánoce v některých západních zemích. Protože naši učitelé jsou každý z jiného kouta země, připomeňme si ve stručnosti zvyky některých z nich. Australské vánoce na pláži Dá se říct, že typicky australské Vánoce neexistují za výchozí model oslavy Vánoc byly použity britské zvyky. Dárky nosí Father Christmas (Otec Vánoc). V noci z 24. na 25. prosince přichází do domů a vkládá dětem dárky do punčoch na krbu či do povlaku na polštář zavěšeného v rohu postele. Tradiční večeře probíhá venku na terase, v zahradách, neobvyklé nejsou ani parky či pláže. Vánoční menu může např. obsahovat mořské plody, krocana, kachny, kuřata, těstoviny, druhově velice pestré saláty, zmrzlinu aj. kopané, turnaje v hraní stolního tenisu a jiné. Tradicí se už také stává hokejové utkání Charita derby. Tady pár nadšenců dá dohromady partu, která nejen pro své zdraví, ale i pro zábavu druhých sehraje zápas. Je to hokejové utkání mezi hráči chaloupeckými a veskými a jeho první ročník se konal 20. ledna INZERCE Anglická hostina Anglický ježíšek se jmenuje Father Christmas, který nosí oblek červené nebo zelené barvy. Stejně jako v Austrálii a na Novém Zélandu dává v noci dárky do punčoch na krbu či do prázdných povlaků v rozích postele. Děti mu píší dopisy, které vhodí do krbu, protože jen tak mohou vzlétnout a dostat se až na Severní pól. Dopis však nesmí shořet, jinak dětí píší znovu. Ráno, 25. prosince, rodina společně rozbaluje dárky, připravuje se slavnostní hostina, která bývá přesně v poledne. Stůl se doslova blýská málokdy používaným porcelánem a křišťálem. Oběd začíná přípitkem a poté symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (papírová tuba, v níž je ukryt malý dárek). K jídlu se podává pečený krocan s kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou a pestrá nabídka dezertů. Americký kýč Vánoční výzdoba v USA je velice bohatá, někdy nemá daleko ke kýči. Stromek Američané zdobí drobnými světly a ozdobami, řetězy z popcornu atd. Dárky americkým dětem vozí Santa Claus, jehož jméno vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase Sintaklaas. Večeře sestává z pečeného krocana, husy, kachny nebo šunky polité brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je mnohem bohatší (biskupský chlebíček, dýňový koláč, ovocný pudink polívaný brandy, koláčky nadívané kandovaným ovocem aj.). Vzhledem k značné různorodosti jednotlivých států se vánoční tradice velice liší např. na Hawaii Při každém zápase hráči skládají startovné a mají připravenou kasičku, kam vkládají dobrovolné vstupné diváci. Výtěžek se pak tradičně odevzdá na charitativní pomoc. Zatím poslední zápas se konal na konci roku 29. prosince. Boj mezi Tygry ze Vsi a Chaloupeckým vánoce začínají příjezdem Vánoční lodi. Santa Claus sem přijíždí nikoliv na saních, ale ve člunu. A vánoce ve FlowerGarten V den naší besídky byla školka provoněna cukrovím, které děti napekly, a slavnostní atmosférou. Na úvod všechny přivítala paní ředitelka Lenka Fořtová popřála všem klid a pohodu nejen o Vánocích, ale i v novém roce. Poté se před rodiči střídaly děti z jednotlivých tříd. Zpívaly v doprovodu kytary, klavíru, ukulele, svých učitelů i samy. Na závěr dětského programu se všechny děti roztančily v rytmu chacha a jen co tanec skončil, vyzvaly své blízké, aby se k nim přidaly. Bylo hezké vidět, jak se všichni dospělí snaží dětem stačit. Děti měly pod stromečkem spoustu společných dárků pro holčičky kočárky, pro chlapečky nákladní auta a další. Každé dítě dostalo tričko s logem školky, CD s fotkami z minulých akcí a další drobnosti, které je potěšily. I rodiče nepřišli zkrátka děti jim vyrobily dárky každá třída ve svém stylu. Nakonec si nečekaně předali dárky i paní ředitelka s učiteli a po závěrečném společném tanci byla oslava u konce. Všichni se rozcházeli s dobrou náladou a jistě se zase brzy sejdou na nějaké další akci pořádané školkou FlowerGarten. (lf) Nauãit se tfiídit je vlastnû zábava TACHLOVICE - Ke konci loňského roku obeslal Středočeský kraj školy svého působiště s žádostí o zaslání vlastních nápadů na to, jak děti hravou a zajímavou formou naučit správně zacházet s odpady, jak odpady třídit a zbytečně je kolem sebe netrousit. Do soutěže se přihlásilo 39 škol, převážně z větších měst. Odborná osmičlenná komise sestavená ze zástupců Krajského úřadu, obalové společnosti Eko-kom a agentury FI Konsult s. r. o. měla před sebou nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Nápadů byla dlouhá řada a ze závěrečného komentáře komise vyplynulo zjištění, že mnoho škol třídění a ekologickou výchovu pojalo velmi zodpovědně a směřování dětí ke správné separaci vlastních odpadků je plnohodnotnou součástí školního vzdělávání. Vítězem se stala malá škola z obce Tachlovice, která zaslala projekt s názvem Veselé kontejnery. Myšlenka Veselých Autoři vítězného projektu soutěže s ekologickou tematikou vyhlášené Středočeským krajem. Děti z Tachlovic v ní navázaly na svou školní celoroční hru Veselá trička v akci. kontejnerů navazuje na školní celoroční hru Veselá trička v akci, jež děti provází školním rokem 2007/2008. Veselé kontejnery využívají barevnosti praktické školní pomůcky v podobě trička s páskem suchého zipu a chytrých písmenek a čumbrlíků a používají ji i v ekologicky laděných hrách. Navíc tematiku přírody a třídění odpadů formou her pedagogové aplikovali do všech předmětů vyučovaných na 1. stupni. Škola nabídla např. využití osvědčených her jako jsou piškvorky, kolonie, Pan čáp ztratil čepičku, slovní fotbal a mnoho dalších pro tematiku třídění odpadů do takových předmětů, jako je matematika, prvouka či český jazyk. Při hrách používají vedle triček také víčka od PET lahví nebo balíky starého papíru. Celým projektem se jako nit vine snaha, aby si děti nenásilnou a zábavnou formou uvědomily, že jejich vlastní počínání velmi pozitivně, nebo naopak negativně ovlivňuje přírodu a život v ní. To si možná nejvíce ujasní při další navržené aktivitě, kterou je výroba vlastní svačiny a následné správné zlikvidování všech obalů, které zbyly po její přípravě. I když ceny v podobě barevných odpadkových košů, lisu na Pet lahve, fotoaparátu a dataprojektoru pro vítěze obdržela jen osmička ze zúčastněných, nápady v modrých koších určitě neskončí. Budou kompletovány a editorsky zapracovány v přehlednou příručku pro všechny školy, které s ní budou seznámeny v polovině února. (vh) Zápas pro zdraví a pro zábavu VYSOKÝ ÚJEZD V naší obci jsou Sokolové již několik roků protagonisty většiny aktivit, které se v obci uskutečňují. Organizují řadu sportovních a kulturních akcí, do kterých úspěšně zapojují i ostatní obyvatele v obci. Již několik roků pořádají např. turnaje Mini Cup v malé Účastníci zápasu spolu s podporou roztleskávaček Pásmo Putování za Ježíškem předvádějí děti ze ZŠ a MŠ Vysoký Újezd samy. Tajfunem dopadl s konečným výsledkem 6:13 pro Tajfun. Hráči měli velkou podporu v roztleskávačkách z chaloupek i ze vsi. Pro diváky bylo připravené občerstvení - svařené víno, grog a grilované klobásy. Výtěžek, který bude věnován opět na charitativní pomoc, činil tentokrát Kč. Zpívání u kapličky Další tradicí se stalo vánoční večerní zpívání u kapličky. Od roku 2000 jej pořádá ZŠ a MŠ Vysoký Újezd pod názvem Putování za Ježíškem. Tak jako v minulých letech jsme se tedy v neděli 23. prosince sešli na návsi, kde si děti ze ZŠ celý program samy dirigují i moderují. Dirigentem a současně pianistou (malé elektrofonické varhany) byl Vládík Jaskevič z páté třídy a moderátorem také páťák Matěj Vlasák. Děti vystupují samostatně, paní učitelky je pouze porozorují z povzdálí. Na rozloučenou dostávají děti dárkový balíček, který zajišťuje OÚ, stejně tak jako svařené víno pro jejich rodiče. Barbora Lišková Mezi vánočními dárky našli děti i trička s logem školky. Podûkování kaïdému Barvínkovi TACHLOVICE - Nápad dětského sboru v Tachlovicích přesáhl hranice tajného snu a na rozmezí října a listopadu 2007 jsme se začali scházet na zkoušku pro zjištění zájmu a podhoubí sborového zpěvu. Inzerce v novinách vzbudila zájem nejen malých zpěváčků, ale i v pořadatelích kulturních akcí. A protože první objednávky na vánoční vystoupení byly hned tři (což na další práci, která je sice mravenčí (a obzvláště v začátku sboru v plenkách ), ale odvážlivcům štěstí přeje a já sama už teď vím, že na tyto děti je spoleh. A za to vše chci každému Barvínkovi moc, ale opravdu moc poděkovat. Každému náleží pochvala! I ve 2. pololetí budou zkoušky pokračovat vždy v pátek (mimo prázdniny), ve 14 hodin v budově ZŠ Tachlovice. Kdo by se rád při- mě překvapilo a hlavně potěšilo), chtěli jsme tato vánoční přání splnit. Pustili jsme se do pilné práce a během 6 týdnů jsme 3 programy opravdu připravili. Byly skladbou úměrné tak neúprosně krátkému času, ale děti vše činily s velkým nadšením a radostí, kterou toužily předat všem posluchačům. A osobně si myslím, že v takovém případě má sbor ten správný smysl a cíl. Sbor Barvínek sklidil nejen vřelý potlesk, ale mnohokrát i osobní slovní obdiv a opravdovou odměnou a inspirací jsou pozvání na dal, přijďte! další vystoupení v květnu. O to víc se těšíme XIX. POBEROUNSK MASOPUST Zadní Třebaň, sobota 2. února 2008 Program na návsi: Zabijačka, hraje staropražská kapela TŘEHUSK Masopustní fraška, pochovávání Masopusta, vystoupení souborů NOTIČKY a PROMĚNY, soutěž o nejlepší masopustní maškaru, soutěž o nejlepší masopustní maškaru zvířete, tombola, kolo štěstí, jarmark Miloslava Razáková vedoucí sboru, tel: Benefiãní koncert byl nad oãekávání úspû n ŘEVNICE Řevnický kostel sv. Mořice se stal místem konání prvního benefičního koncertu pro občanské sdružení Náruč, který uspořádala dětská lidová muzika Notičky těsně den před Štědrým večerem. Koncert zahájila bývalá primáška Notiček, Barbora Kolářová, která v současné době studuje na prestižní vysoké škole Curtis v USA. Z kúru zahrála známou skladbu Fr. Schuberta Ave Maria. Poté, co vystoupily nejmenší Notičky, děti od 3 do 8 let, se ujal slova průvodce koncertem Jan Flemr. Díky Modrému domečku mám letos nádherný podzim i zimu, svěřil se a chválil speciální nápoje podávané v tomto multifunkčním zařízení, ve kterém pracují postižení lidé z Náruče. Osvětlil též, proč Notičky dnes hrají pro Náruč. Rádi bychom vyjádřili podporu a obdiv těm, kteří se s neuvěřitelným nasazením a odhodláním starají o postižené děti a dospělé občany. Ten večer to vyjádřily nejen Notičky, ale všichni, kdo koncert podpořili svojí účastí a benefiční vstupenkou. A tak v závěru koncertu mohl Jan Flemr předat ředitelce Náruče Zuzaně Dudákové šek na korun. Výtěžek prvního benefičního koncertu byl nad očekávání vysoký a je velkou výzvou pro další roky. Pavla Petrová Slavnostní zakončení benefičního koncertu patřilo předání šeku Průvod maškar vsí, soutěž o nejlepší masopustní pohoštění, hraje TŘEHUSK Posezení s hudbou ve Společenském domě Neděle 3. února 2008 Dětský karneval Společenský dům Zadní Třebaň od hodin. Vystoupí kejklíř Petr Theimer, hraje skupina TŘEHUSK. Klání o nejlepší masku, soutěže, hry, dětská tombola atd. Soutěž o nejlepší masopustní maškaru bude i letos v Zadní Třebani jistě velmi zajímavá.

4 nas region JZ qxp :15 Stránka 4 strana 4 NÁ REGION Dobřichovice Tyršova ul. (u nádraží) prodej a rozvoz paliv, mulčovací kůry, kameniva, písku autodoprava, kontejnery drobné zemní práce Nabízím soukromé hodiny konverzace v nûmeckém jazyce, pfieklady z nûmãiny do ãe tiny i opaãnû, korekturu a úpravu textû. Radotín a okolí. Kontakt: mobil: , pevná linka: Firma NEUBERT marketing & Company s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici ASISTENT/KA MARKETINGU Požadujeme: - SŠ vzdělání - znalost práce na PC (Outlook, Excel, Word, Power Point) - organizační a produkční schopnosti, ochotu, samostatnost, zodpovědnost a flexibilitu - dobrou komunikaci - řidičský průkaz sk. B výhodou Nabízíme: - přátelský kolektiv - zajímavou náplň práce - možnost pracovního růstu Místo výkonu práce Tachlovice (Praha-západ) Kontakt: , Výpočetní a kancelářská technika Velkoobchod výpočetní techniky Centrála Praha 5 Radotín Prodej - Pronájem - Servis Prodejna a sklad: Tachovská 1, Praha 5 - Radotín Nové počítače od 5699, e-shop: Hledáme pracovníky pro zajištění nočního nepřetržitého provozu monitorovacího systému našich provozoven pracovní doba: systém krátký dlouhý týden, nástup 19.30hod, konec v hod ráno, vítána znalost práce s PC, vhodné i pro osoby tělesně postižené či v invalidním důchodu. Zájemce zaškolíme. Nástup: březen 2008 Pracoviště: Krijcos CS, a.s. Všenory Tel.: , , Mail: Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , Všenorská Dobřichovice tel.: , fax: Nabízíme: Požadujeme: Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: větší počet skladníků a řidičů VZV nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení a příplatky i nad rámec ZP, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti, stravenky, možnost ubytovny spolehlivost, bezúhonnost Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Mezinárodně úspěšná a stabilní dopravní společnost přijme vedoucího autodílny automechanika Nabízíme: nástup dle dohody, 13. a 14. plat, stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí. Požadujeme: středoškolské vzdělání a praxe v obdobné pozici výhodou, znalost MS Office, spolehlivost, samostatnost. Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Tiguan

5 nas region JZ qxp :15 Stránka 5 NÁ REGION strana 5 Uplynul již celý rok, a tak jsme znovu navštívili Klasické gymnázium Modřany, s. r. o., které sídlí v ulici Rakovského 3136/II, v Praze 4-Modřanech, tedy nejblíže našemu regionu, abychom se zeptali Mgr. Lenky Rouskové, ředitelky školy, jaké změny přineslo uplynulé období a co je v životě školy nového? Paní ředitelko, mohu se vás zeptat, co je ve vaší škole nového a jaká je situace gymnázia dnes? V letošním, již 13. školním roce, se na našem gymnáziu vzdělává 450 studentů ve 23 třídách. Cílové kapacity školy, která je 600 studentů, jsme ještě nedosáhli, ale mám radost, že i letos je počet našich studentů stabilní. Je tu ale jeden podstatný rozdíl. Na základě zvýšení kapacity osmiletého gymnázia je plánováno přijetí studentů do 3 tříd, takže je velmi náročný a velmi dobrá úroveň materiálně technického vybavení školy je výrazným pomocníkem při realizaci výukových cílů. Studenti mají k dispozici odborné pracovny a učebnu informatiky a výpočetní techniky. V pěti učebnách je nainstalována projekční technika propojená se sítí a internetem, jedna učebna je multimediální. K naší chloubě patří i dvě nové interaktivní tabule, se kterými je vyučování hračkou. Gymnázium je nepřetržitě připojeno do sítě budeme moci uspokojit větší počet zájemců internet a každý student může využít o tento typ vzdělávání. Vstřícnost MČ Praha 12, jejíž představitelé přislíbili gymnáziu rozšíření prostorových podmínek, umožňuje při přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 schránku elektronické pošty a internetovou síť WiFi. Výborné podmínky jsou i pro výuku tělesné výchovy a pohybových aktivit. K dispozici je tělocvična, sál pohybové vý- zvýšení počtu přijímaných uchazečů. Gymnázium se zařadilo do vzdělávacího systému regionu jako centrum celoživotního vzdělávání. Přinesl nový školní rok studentům nějaké konkrétní změny? Rozhodně, a to nejen jim, také jejich rodičům i nám, pedagogům. První novinkou je instalace elektronického systému docházky, který zvyšuje bezpečnost studentů v prostorách gymnázia. Evidence je prováděna prostřednictvím ISIC karet, které jsou mezinárodně uznávaným průkazem studenta. Kromě docházky evidují karty také účast studenta na školním stravování, umožňují studentům využívat je v kontaktu s dopravními podniky (DP, PID), při slevách na vstupy do knihoven, divadel, kin, na výstavy a podobně. Nejvýznamnější změnou je ostrý start projektu elektronického studijního průkazu. Od září provádíme zápisy učiva, klasifikace i docházky do elektronické třídní knihy a studijního průkazu. Rodiče mohou pravidelně sledovat průběžné výsledky prospěchu i docházku na vyučování. Tento operativní kontakt je pro rodičovskou kontrolu určitě výborný. A studenti, ti si už zvykli, že únik už není tak snadný. Říkáte, že materiálně technické zázemí gymnázia je dobré. Prioritou je tedy hlavně technika? Víte, vzdělávací program našeho gymnázia CO NOVÉHO P INESL ROK V KLASICKÉM GYMNÁZIU MOD ANY chovy, posilovna, venkovní sportovní areál. hodnocení, do něhož se zapojují nejen studenti, ale i rodiče a učitelé. Toto hodnocení Mimoškolní sportovní aktivity zajišťuje Školní sportovní klub KGM. Přes všechny je odrazem naší práce a pomáhá nám najít technické vymoženosti, o kterých jsem mluvila, jsem přesvědčena o tom, že nejdůleži- rozvoje. O tom, že se nám práce daří, svědčí odpovědi na otázky o směru našeho dalšího tější je snaha nás všech o vytvoření klidného mimo jiné také úspěchy našich studentů. a příjemného pracovního prostředí, a to jak Z jejich uměleckých, sportovních a dalších pro studenty, tak pro učitele. Není nijak přehnané, že na atmosféře školy, vztazích mezi bych ráda zmínila Nelu Hegerovou, velmi na- ocenění máme velkou radost. Za mnohé studenty, mezi studenty a pedagogy i pedagogy navzájem mnohdy nejvíce záleží, ČR v latinsko-amerických tancích, Tomáše danou studentku primy B, která je mistryní pokud se nám má práce podařit. Tedy, bez Predigera, šikovného studenta sexty D, který vzájemné spolupráce se prostě neobejdeme. se stal mistrem ČR v rokenrolu, nebo Kateřinu Sokolovou, příjemnou studentku oktávy Chceme, aby naši studenti pochopili, že nejsme soupeři, ale že nám jde o společnou A, jejíž půvab i inteligence byla oceněna titulem MISS ČR Jsem přesvědčená, že věc. My vyučujeme, oni by měli chtít z naší práce čerpat a získávat. škola by neměla jen vzdělávat a vychovávat, A jsou tyto vaše snahy úspěšné? ale měla by studentům pomáhat v rozvoji jejich osobnosti. Snažíme se proto pomáhat Naše gymnázium provádí průběžné sebe- talentům a podporovat jejich úsilí nejen individuálním přístupem, ale i úpravou učebních plánů tak, abychom jim umožnili profesionální rozvoj. Největší uspokojení ze své práce ale máme ve chvíli, kdy vidíme naše absolventy. Většina z nich se pravidelně vrací se vzpomínkami na studia na naší škole. Přicházejí se pochlubit, že uspěli ve velké konkurenci při přijetí na VŠ. Například v loňském roce bylo na vysokou školu přijato 96 % absolventů KGM. Mnozí již zdárně absolvovali a nyní již mají své pevné místo na slunci. To je pro nás největší zadostiučinění. Soukromé gymnázium s tímto programem a mnoha aktivitami má jistě i finanční podmínky. Jaké jsou? Ano, školné je na naší škole opravdu stanoveno. Pro příští školní rok bylo školné stanoveno na 27 tisíc Kč ročně. Navýšit je ho možné pouze v závislosti na stanovenou míru inflace. Nejobvyklejší splátkový režim je pololetní, tedy ve dvou splátkách. Možnost platby je také čtvrtletní nebo měsíční. Vždy záleží na přání zákonných zástupců. Jednou z možností je sponzoring rodičů v podnikatelské sféře. Můžete říci něco zajímavého na závěr? Mohu říci, že bychom si přáli, aby se studenti na naší škole cítili co nejlépe, měli radost z práce a zažívali drobné i větší úspěchy. Proto jim kromě vzdělávání nabízíme celou škálu dalších aktivit. Jednou z nich jsou ozdravné pobyty v zahraničí u moře a na horách. Na zájezd na ostrově Mallorca navázal v loňském roce pobyt na ostrově Ibiza, kde byly získány kontakty se zahraniční školou a navázána mezinárodní spolupráce. Pokud se vše podaří, bude další pobyt na Baleárských ostrovech realizován v jarních měsících letošního roku. (PR) 30 Milí čtenáři, přinášíme vám novou pravidelnou rubriku o ochraně spotřebitele. Čas od času se každému z nás stane, že si nevíme rady s výrobkem, který jsme si koupili a který není takový, jaký by měl být. A tak jsme oslovili odborníky a přinášíme praktické rady. Pište nám svoje dotazy, zajistíme vám odpovědi. Vaše redakce DOTAZ: Rodina mi zakoupila přes internetový obchod mobilní telefon. Telefon byl pro mne nevyhovující, tudíž jsem ho vrátila s tím, že odstupuji od smlouvy do 14 dnů a žádám o navrácení částky Kč 3.690,-. Čekala jsem měsíc na navrácení, jakmile jsem peníze neobdržela, tak jsem poslala dotaz, z jakého důvodu mi nebyly peníze navráceny. Telefonicky mi pak bylo sděleno, že sice jsem vymazala zprávy SMS, ale bohužel jsem nevymazala příchozí a odchozí hovory, tak mi nemohou peníze vrátit, poněvadž tam bylo zřejmé, že jsem měla 5 minut příchozí a 6 minut odchozí hovory. Sdělili mi, že mi telefon pošlou zpět a mohu ho někomu darovat. Řekla jsem, že mobil nepřijmu. Pak mi ještě poslal zprostředkovatel SMS, a to doslova: Zvážil jsem celou situaci a rozhodl jsem se postupovat takto. Výkupní cena použitého telefonu je 2.500,- korun, prodejní cena je ,- korun. Mohu Vám tedy nabídnout prodejní cenu použitého telefonu. Pošlete číslo účtu, ještě dnes Vám peníze pošlu. Ano, zjistila jsem, že mi prodejce odeslal 3.000,- korun, ale ptám se, prosím, zda mám nárok ještě na zbývající částku 690,- korun, vždyť jsem mobil vrátila v pořádku a odstoupila od smlouvy. Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ: 14 denní lhůta, která umožňuje spotřebiteli vrátit věc koupenou prostřednictvím internetu bez udání důvodů, je určena k tomu, aby si kupující věc prohlédl, vyzkoušel a rozhodl se, zda si ji ponechá, nikoliv k tomu, aby věc byla 14 dnů intenzivně používána a poté vrácena. Jestliže na telefonu nebyly žádné mechanické stopy používání, 5 a 6 minut hovorů se podle mého názoru dá ještě považovat za zkoušení, nikoliv používání. Prodejci tedy odešlete doporučený dopis s dodejkou, ve kterém ho vyzvěte k vrácení zbývající částky s upozorněním, že pokud tak neučiní do 14 dnů, požádáte příslušný soud o vydání platebního rozkazu. (hak) SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Poradenská linka (8 Kč/min.) málo obtíïné V sledek z minulého ãísla INZERCE Co je to, kde je to? Víte, jak se jmenuje a kde stojí tento objekt? Odpovûdi nám posílejte na: Jednalo se o kostel sv. Katefiiny v Chotãi. V echny odpovûdi, které nám do redakce pfii ly, byly správné. Blahopfiejeme!

6 nas region JZ qxp :15 Stránka 6 strana 6 Klub mládeïe Radotín zmûnil zfiizovatele RADOTÍN - Klub mládeže Radotín fungující jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku let ze správního obvodu Prahy 16 byl poprvé otevřen 28. ledna 2005 v prostorách bývalých dílen místní základní školy v Loučanské ulici. Jeho zřizovatelem byla Městská část Praha 16. To se ale změnilo. si děti s problémovým zázemím našly. Za to můžeme poděkovat především Jaroslavě Janíčkové, která již třetím rokem dělá velice záslužnou činnost, podotýká starosta Hanzlík. Jedním z cílů Klubu mládeže je umožnit mladým lidem lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. O propojení Klubu s Proximou Sociale jsme měli zájem hned od začátku existence našeho nízkoprahového zařízení především z důvodu bohatých zkušeností této organizace s podobnými projekty. Zpočátku však ze strany Proximy nebyl zájem, především z toho důvodu, že Klub funguje v objektu školy, což mělo zvyšovat nastavené mantinely pro případné klienty. Z hlediska záměru Proximy to nebylo to pravé ořechové, vysvětluje radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. Postupně se tato obava ukázala jako planá. Cestu do nového zařízení Řešíme problémy s dospívání Rada městské části Praha 16 odsouhlasila pozastavení činnosti Klubu coby její organizační složky a s účinností k 1. lednu 2008 jej převzalo občanské sdružení Proxima Sociale. I nadále však bude Městská část Praha 16 provoz Klubu podporovat. Občanské sdružení Proxima Sociale se mj. dlouhodobě specializuje na provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (Jižní pól a Krok v lokalitě Prahy 11 a Prahy 12). Cílem sociálních služeb určených pro tuto skupinu je minimalizovat možná rizika související se stylem života mladých lidí, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy spojené s obdobím dospívání, říká ředitelka občanského sdružení Proxima Sociale Martina Zimmermannová. Změny budou Pro klienty radotínského Klubíku se zatím nic nemění. I nadále se budou moci scházet vždy ve středu od 15 do 20 hodin a v pátek od 16 do 21 hodin, posedět, popovídat si či využít nabízených služeb. Změny ale budou. Nabídku stávajících klubů Proximy totiž doplňují i turnaje, filmové kluby, výtvarné dílny, práce s digitální fotografií, večery s hostem či víkendové výjezdy. Rádi bychom některé z těchto aktivit realizovali i v Klubu Radotín, na jehož provoz v tomto roce přispěla i Nadace Vodafone, odkrývá plány Zimmermannová. V plánu je i rozšíření nabídky sociálních služeb v lokalitě Prahy 16, především v oblasti terénních programů a primární prevence na základních školách. Během tříleté činnosti se nám oblast terénní práce nepodařilo dostatečně personálně zabezpečit, vyjmenovává další výhody spolupráce s občanským sdružením starosta Hanzlík. Projekt nízkoprahového klubu v Městské části Praha 16 (Radotín) je spolufinancován z programu Nadace Vodafone, rozpočtu Hlavního města Prahy a Městské části Praha 16. Kde klub najdete V budově základní školy v Loučanské ulici, Praha 5 Radotín (klub má samostatný vchod v zadním traktu školy). Více informací o činnosti občanského sdružení Proxima Sociale na webových stránkách Jana Černá Adventní ohlédnutí se Slavo em NUČICE - Jednou z myšlenek, které byly určující při zakládání našeho sdružení PROKOP před asi dvěma lety, bylo obnovit a rozvinout kulturní život v Nučicích tak, aby se naše obec stala místem pro život nejenom s kanalizací a chodníky, ale také s možností naplnit volný čas pokud možno co nejširší škálou akcí a událostí, které by podpořily charakter Nučic jako sídla s tradicí, historií a zejména se smysluplnou současností. Chtěli jsme, a stále chceme, aby Nučice byly rozvíjející se obcí s rostoucím významem v regionu nejen díky výhodné poloze blízko Prahy a dynamické bytové výstavbě, ale zejména proto, že jsou místem, kde je možné se sejít s lidmi a kde se ledacos děje. Pěvecký sbor Barvínek vede paní Miloslava Razáková. Zatím poslední takovou událostí byl předvánoční koncert, který jsme uspořádali v neděli 16. prosince v nučickém kině. Akce proběhla za finanční podpory našeho obecního úřadu a nejmenovaného dárce. A nešlo jenom o hudební vystoupení. Ve spolupráci s nučickou školou naše děvčata nainstalovala v předsálí kina výstavu výrobků nučických školáků s vánoční tematikou. Již hodinu před plánovaným začátkem představení tak mohli návštěvníci nasát vánoční atmosféru nejen pohledem na výstavu dětských prací a sváteční výzdobu, ale také ochutnat vánoční cukroví či vánočku a zahnat chlad douškem čaje, kávy nebo svařeného vína. Na koncertě pak jako první předvedly své umění děti z pěveckého sboru Barvínek, který při tachlovické škole vede paní Miloslava Razáková. Se zimním a vánočním repertoárem se postaraly o příjemný úvod do zpěvem naplněného podvečera a sklidily zasloužené ovace. Hned po malých zpěváčcích na jeviště nastoupily další děti. Sice se stejnou uměleckou vedoucí, ale tentokrát se zobcovými flétnami. Všichni hráli moc krásně. Hlavní host koncertu Pak už přišel čas pro vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Slavoš Beroun. Můžeme se pochlubit opravdu dlouholetou tradicí, představuje Slavoš paní Jitka Novotná. Původní Zpěvácký sbor byl založen roku Po druhé světové válce byla však jeho činnost zastavena a znovu obnovena až v roce V letošním roce tedy oslavíme 35. výročí svého znovuzrození. Během doby vedla sbor řada vynikajících dirigentů a v současné době pracujeme pod vedením britského sbormistra vysokých muzikantských kvalit Haiga Utidjiana. Náš repertoár tvoří Sdružení nadšenců pro sborový zpěv aneb Smíšený pěvecký sbor Slavoš Beroun skladby českých i světových skladatelů. Návštěvníci adventního koncertu v Nučicích tak měli možnost poslechnout si nejen české, ale i zahraniční koledy, americké spirituály a nechyběla ani část oblíbené vánoční mše J. J. Ryby Hej mistře. Ve finále pak zazněla koleda z nejznámějších, Narodil se Kristus pán, a to ve společném provedení účinkujících i diváků. Po koncertu shrnula své Velký úspěch měli i malí hudebníci se svou hrou na zobcové flétny. pocity jménem celého sboru paní Novotná takto: Velmi mile nás překvapilo prostředí, ve kterém se koncert konal. Potěšilo nás vřelé přijetí i péče organizátorů. Koncert měl pro nás, a věříme, že pro všechny, velmi příjemnou atmosféru, která jistě přispěla ke zpříjemnění předvánočního období shonu, ale i radosti a očekávání. Pro všechny ve sboru je sborový zpěv milým koníčkem, zpíváme rádi pro sebe a hlavně pro ostatní a jsme velmi potěšeni, že se najdou lidé, kteří dokáží zorganizovat setkání lidí, a tím zprostředkovat přenos naší radosti na ostatní. Za to jistě patří občanskému sdružení PROKOP veliký dík. A závěr Nebojíme se říci, že jsme založili tradici adventních koncertů v Nučicích. Ve sboru Slavoš jsme nalezli partnera, který je nám blízký. Jsme rádi, že jsme po koncertu slyšeli z úst, která ještě před chvílí zpívala, slova spokojenosti, právě tak jako od té asi stovky diváků, kteří se rozhodli vyplnit předvánoční nedělní podvečer kulturním zážitkem na živo, bez televize a kousek od domova, kam můžete dojít procházkou. Nám, jako pořadatelům, ale i účinkujícím by se určitě líbilo, kdyby se diváků sešlo více. Věříme ale, že nejvíc by se to líbilo divákům samotným. Tak možná nashledanou někdy příště. Ladislav Míšek PROKOP přátelé obce Nučice o.s. Zápis budoucích prvàáãkû podruhé Právě v těchto dnech probíhají ve všech školách zápisy do 1. třídy pro školní rok 2008/2009. Děti se ve většině případů velmi těší a rodiče pečlivě zvažují, kterou školu vybrat, či zda uvažovat o odkladu školní docházky. Pokud tedy ještě váháte anebo jste zjistili, že ten váš termín je již pryč, neprodleně se informujte, zda vámi vybraná škola nevypisuje náhradní termín. A my vám ještě jednou přinášíme seznam škol v regionu spolu s únorovými termíny zápisů. ZŠ Černošice, tel.: , ZŠ Dobřichovice, tel.: , Náhradní zápis se koná 7. února od do hodin. ZŠ a MŠ Chráštany, tel.: Náhradní termín bude upřesněn. ZŠ a MŠ Jinočany, tel.: , ZŠ Karlštejn, tel.: , 5. února od do hodin. ZŠ Loděnice, tel.: ZŠ a MŠ Mořina, tel.: ZŠ a MŠ Nučice, tel.: , , (Spádová škola pro obce Nučice, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Mezouň, Vysoký Újezd) ZŠ Ořech, tel.: , 13. února od do hodin. ZŠ Rudná, tel.: , 14. února od do hodin. ZŠ Řeporyje, tel.: ZŠ Řevnice, tel.: , , ZŠ Praha - Lipence, 6. února od do hod. a 7. února od do hodin. ZŠ Praha - Radotín, 5. února od do hodin ve staré budově základní školy v ulici Václava Balého 102. ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, tel.: , , Náhradní termín zápisu je 5. února od do hodin. ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle, ZŠ Praha - Zbraslav, ZŠ a MŠ Tachlovice, tel.: Zápis do 1. třídy by měl být pro budoucí prvňáčky významným dnem. ZŠ a MŠ Třebotov, tel.: , 1. února od 9.00 do hodin. ZŠ Všenory, tel.: , , ZŠ Vysoký Újezd, tel.: února od 8.00 hodin. ZŠ Zadní Třebaň, tel.: , (akv) INZERCE Obchodní manažer/ka Odstartujte skutečnou profesní kariéru tam, kde Vám dají prostor a podporu? Hledáme obchodního manažera/ku který bude schopen nejen řídit a přijmout zodpovědnost za prodejní výsledky svého týmu, ale bude mít chuť přemýšlet a ovlivňovat výrobu a podporu našich produktů. Nabízíme: - dynamicky se rozvíjející firmu - silné produkty - zajímavý základní plat + měsíční a roční nadstavbové prémie - nadprůměrné pravomoci - služební vůz, notebook, mobilní tetefon - v případě výsledků další sociální a pracovní benefity Místo výkonu práce Tachlovice (Praha-západ) Kontakt: , NÁ REGION Spojovacím motivem je Stfiedozemní mofie RADOTÍN - V Kulturním domě U Koruny v Radotíně skončila 15. ledna výstava radotínské fotografky Zuzany Vopálkové Cesty za poznáním. Pořadatelům výstavy za tento projekt nelze než poděkovat. Zuzana Vopálková patří mezi nemnoho mladých výtvarníků, kteří vycházejí z toho, že výraz umění má původ v pojmu uměti. Návštěva výstavy tak patřila mezi ty relaxační zážitky, které diváka pohladí po duši a pozitivně naladí. Její tvorba jednoznačně vychází z přesvědčení, že potenciálního diváka provází v životě řada stresujících situací, z médií se na něho řine řada negativních informací a zpráv o násilí, a že tudíž podvědomě touží tyto negativní vjemy vyvážit pocitem pohody a krásna. Spojovacím motivem výstavy bylo poznání zemí spojených nějak se Středozemním mořem. Autorčin osobitý a citlivý pohled nám umožnil poznat nejen kouzlo těchto krajin či měst a jejich obyvatel, ale z řady fotografií vnímáme atmosféru místa stejně jako při osobním prožitku na místě. Překvapivě a svěže v této souvislosti působily i fotografie z Chorvatska, kde se nezaměřila na známé turistické destinace, ale přiblížila nám krásy vnitrozemí, překrásné krajiny s dominací vody ve všech jejích formách, od něžných horských potůčků s jejich rybím světem až po impozantní vodopády. Jako protiváhu tohoto modrozeleného království nám ukázala velebnost pouštní krajiny či vrcholků velehor. K celkové kompozici výstavy lze konstatovat, že se mladé autorce mimořádně povedla, a to jak výběrěm úhlu pohledu, tak vyváženosti dílčích segmentů. Pro diváky je jistě potěšitelné to, že se s jejími novými fotografiemi budou moci v tomto roce potěšit minimálně ještě v Praze 7 a v Brandýse nad Labem. Rudy Soběhart Většině fotofrafií Zuzany Vopálkové dominuje voda. Odlehãené lednové menu Leden bývá tradičně měsícem předsevzetí. Jedním z nejfrekventovanějších je to, které se týká našeho těla a jeho očisty od tuků a hýření posledních dní minulého roku. Pokud jsme se dostatečně nevěnovali zimním sportům, netrávili volno na horách, ale na gaučíku vedle vánočního stromku, tělo se nám pomstilo. Vytvořilo si roztomilou zásobu tuku díky tučným kouskům cukroví, připravených převážně z másla, ořechů, mandlí a cukru, porcím pečené krůty a kopečkům bramborového salátu s majonézou. Pivo, sekt či fernet také bohužel faldy na bříšku nerozpustí. A proto si ženy již na silvestrovském večírku rozdávají zaručeně fungující povánoční diety, při kterých je údajně možno jíst dosyta. Některým jedincům se však již při zaslechnutí slova dieta dělá mdlo a okamžitě dostávají chuť na mandlový dortík. Pro ty je určen náš výběr lehkých, kaloricky či kilojoulově nenáročných pokrmů, které můžeme snídat, obědvat, večeřet, jak je komu libo. Dobrou a zdravou chuť! Ovocný salát Ingredience: 3 středně velké mrkve, 2 jablka, ledový salát, 3 lžíce olivového oleje lisovaného za studena, 2 lžičky medu, šťáva z jednoho pomeranče, hrst slunečnicových semínek Postup: Mrkve a jablka nakrájíme na tenké šikmé plátky a smícháme s dresinkem, který připravíme prošleháním šťávy z pomeranče, oleje a medu. Salát servírujeme na listech ledového salátu, posypaný opraženými slunečnicovými semínky. Studená polévka Gazpacho Ingredience: 1 cibule, 3 rajčata, malá okurka, 1 paprika, 1 prolisovaný stroužek česneku, 3 a půl hrnku rajčatové šťávy, půl lžičky cukru, sůl, pepř, půl hrnku olivového oleje, 2 lžíce vinného octa, zelený a černý pepř, tabasco Postup: Zeleninu nakrájíme a s česnekem dáme do mísy. Přidáme rajčatovou šťávu, cukr, sůl, pepř, olej s octem, zakápneme trochou tabasca. Dobře promícháme a dáme vychladit, pak rozmixujeme. Polévku ozvláštníme lžící kysané smetany, plátky avokáda nebo na kostičky nakrájenou topinkou, potřenou česnekem. Zeleninový tartar Ingredience: 2 zelené cibule s natí, 2 rajčata, 1 žlutá paprika, 1 zelená paprika, 6 černých oliv, 1 salátová okurka, čtvrtka malé cukety, snítka čerstvé bazalky a máty, sůl, zelený pepř, olivový olej, šťáva z limetky, lžička třtinového cukru Postup: Zeleninu nakrájíme na malé kostičky, olivy na plátky, nadrobno nasekáme bazalku, mátu a cibuli. Z oleje, limetky, cukru, soli a pepře umícháme zálivku, kterou nalijeme na smíchanou zeleninu. Dáme vychladit. Naběračkou vytvoříme na talíři kopeček, ozdobíme lístkem máty a podáváme s čerstvou bagetkou nebo plátkem černého chleba. Hana Michaliková VELKOOBCHOD MALOOBCHOD ELEKTROMATERIÁL ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRODEJ, MONTÁŽ, SERVIS OBERMAN elektronická zabezpečovací zařízení, kamerové systémy mobil: , fax/zázn.: BROŽEK elektromateriál, domovní a průmyslové instalace mobil: , společná prodejna: Černošice, Dobřichovická 741, tel:

7 nas region JZ qxp :15 Stránka 7 NÁ REGION strana 7 VW Passat je pro âechy oblíbená znaãka, zejména v kombíku âe i mu fiíkají pa ík Dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších vozů střední třídy, symbol kvality a praktičnosti. Passatů při řízení dostatečnou jistotu. Ve srovnání se jezdí po českých silnicích několik druhů, stále je dost z druhé generace, zejména kombíků. svým největším konkurentem Fordem Mondeo dle testů jízdních vlastností obstál. Kdo dosáhl na Passata B5 nebo B6, měl image pragmatického úspěšného člověka. Poslední řady Passatů ještě přidávají komfort a velmi zajímavý design. Kapitola sama o sobě jsou modely VW Passat Variant (kombi) v úpravě N1. I přes přestavbu na užitkový vůz má Passat dostatek prostoru na lyže i zavazadla. Příčka působí poměrně inteligentně, nemá nikde žádné trubky navíc a otvor na lyže je dostatečně velký a příčka nikterak nedrnčí. Při nachlazení vyzkoušejte : 10dkg cukru krystalu, 1 lžíce fenyklu a 10 stroužků česneku, vaří se asi 20 minut a vývar (výluh) se pak užívá 5x denně po lžičce. Je třeba, aby medikament měl pokojovou teplotu! Potřebujete použít rychle máslo, které jste právě vyndali z lednice? Rychle změkne, když ho naškrábete škrabkou na brambory. Vzniklé lupínky jsou okamžitě měkké. Stejně dobře vám poslouží i malá lžička. Třepí se vám tkanička u boty? Rozehřejte trochu vosku a ponořte do něj konec tkaničky. Kloužou vám podrážky u bot? Můžete je zdrsnit tak, že po nich párkrát přejedete smirkovým papírem, neboli šmirglpapírem. Ale opatrně, ať je neprodřete! Boty zbavíte vlhkosti a zápachu, když do nich občas nasypete trochu kuchyňské soli. Ta váže vlhkost a navíc nechutná bakteriím, které způsobují zápach v často nošených botách. Koupili jste čerstvý a měkký chléb a rádi byste nakrájeli tenké (nebo aspoň nějaké) krajíce? Ponořte nůž do horké nebo ledové vody a zlehka ho otřete. Krajíce budou jeden jako druhý. Znehodnocený kombík Čeští zákonodárci vytvořili specifickou kategorii osobních vozů. Vložením pevné příčky, která odděluje nákladní prostor od prostoru pro posádku, z osobního auta vznikne nákladní nebo užitkové. Úprava ale většinou není ku prospěchu věci. Naopak vůz výrazně znehodnotí, nelze sklápět zadní sedadla, nelze převážet věší předměty, pro podnikatele je vůz hůře využitelný. Jedinou výhodou takto znehodnoceného kombíku je možnost odpočtu DPH. A tak se po Čechách prohánějí náklaďáky značek BMW, AUDI či Porsche. A samozřejmě Passat Variant, který je v této úpravě po odečtení DPH levnější než limuzína. Variant Kombíky od VW se tradičně nazývají tímto názvem evokujícím variabilitu. Ta je přestavbou značně omezena, i tak má prostor pro zavazadla svých 513 litrů. Navíc je krytý roletou, která nedrnčí a dovoluje pod sebe ukrýt spoustu zavazadel. Zadní sedadla, stejně jako přepážka, mají otvor pro přepravu dlouhých předmětů, čtvery lyže se dají snadno umístit. Smůlu má ovšem ten, který je zvyklý sklopit zadní dělené sedadlo a dát do auta třeba složené jízdní kolo. Kola se v úpravě N1 dají vozit jen na střeše. Nicméně Passat Variant je obrovský (délka mm, šířka mm, výška mm) a velmi pohodlný vůz. Není ani tvrdý, ani měkký, příliš se nenaklání, netrpí neduhy velkého vozu. Zadní víceprvková náprava se čtyřbodovým uchycením dává A ještě jedna svíčková rada: vržou vám dveře v pantech? Můžete do pantu kápnout trochu oleje a nebo dveře sundejte a místo, kde se panty dotýkají, potřete svíčkou. Vaše zásuvka u dřevěného stolu se špatně zasouvá a vrže? Vyndejte ji a namažte z boku po celé délce mýdlem. V drážce bude lépe klouzat a ošklivý zvuk taky zmizí. Při vaření vody na těstoviny přidáme kromě soli i olej. Ale tak, že ve třech místech kápneme olej na okraj hrnce a necháme ho stéct do vody. Pak se nestane, že voda vypění a vyteče. Sklouzne po oleji zpět do hrnce. Aby se kynuté knedlíky při ohřívání nepřilepily na pařák, stačí jej vyložit pečicím papírem, do kterého uděláme dírky, aby Pocity řidiče Passaty se teď už nestartují klíčkem, ale přívěskem, který je zároveň dálkovým ovladačem. Sedadla jsou komfortní, bederní opěrka se může posunovat horizontálně i vertikálně. Velmi příjemné - na sedadle si najde svoji polohu i řidič nekonfekčních rozměrů. Ovládání je standardně koncernové s modrým podsvícením. Radost udělá záhadné červené osvětlení prostoru kolem řadicí páky, které při řízení vůbec neruší, a přesto lze v přihrádkách středního panelu najít potřebné. Jediné, co není zcela praktické, je umístění hodin v budíku před řidičem, ostatní členové posádky na ně nevidí. Dojem při pohledu do otevřeného kufru je velkolepý, Passat je opravdu dlouhé auto. Naopak z místa řidiče nevypadá vůz tak rozměrný, palubní deska směrem k čelnímu sklu je poměrně krátká a díky silným dveřím vnitřní prostor působí spíš bezpečně než obrovsky. Pracoviště řidiče je jako u všech VW řešeno pragmaticky, jen sedačky jsou pohodlnější než v předcházejícím modelu. Naopak vzadu je všechno jinak, než bývalo, cestující si užijí pohodlí jako v opravdové limuzíně. Celkově působí Passat jako robustní bezpečné a tiché a pohodlné auto. K Passatu se hodí nový dvoulitrový diesel, který je nejen dynamický (140 koní), ale na Volkswagen také velmi tichý. S tak velkým vozem jako je Passat Variant umí hýbat za 5,5 litrů nafty na 100 km. (hs) Dobrá rada je nad zlato a v dnešní době, která je přímo přehlcena chemickými prostředky, přijde babská rada určitě vhod. Vytvořili jsme pro vás novou rubriku a doufáme, že si své osvědčené recepty nenecháte pro sebe a podělíte se o ně s ostatními čtenáři. Posílejte nám svoje rady a staňte se spolutvůrci Našeho REGIONU. pára mohla prostoupit ke knedlíkům. Aby se ponožky při praní nerozběhly po pračce a nemusely jsme je (my hospodyňky) pracně párovat, stačí, když je před vložením do pračky sepneme kolíčkem na prádlo. Špiní vám nové boty? Máte černé ponožky a punčochy? Před použitím vystříkejte obuv lakem na vlasy. Trápí vás kašel? Udělejte si sádlový zábal: ponořte kapesník do vlažného sádla a na noc jím obalte krk. Je to odporné, ale účinné. Na kuří oko pomůže skvěle vnitřek banánové slupky. Působí protizánětlivě. Na noc jí obalte postižené místo a převažte obvazem. Trpíte křečemi? Pomůže vám Tonic. Popíjením tohoto nápoje dostane vaše tělo chinin, který působí na uvolnění svalů. Při začínající bolesti hlavy si rychle uvařte hrnek černého čaje. Tein v něm obsažený snižuje tlak v hlavě. Na zadřenou třísku vám lépe než jehla pomůže kousek lepicí pásky. Nalepte ji na postižené místo a odlepte. Tříska se na ni přilepí a vyklouzne sama. (lb) Passat je důstojný automobil, silueta je více než elegantní. Při pohledu zezadu zaujmou kruhová diodová světla Sportcentrum Radotín slouïí mládeïi Více neï ãtyfii stovky ãlenû vyuïívají moïností moderních zafiízení RADOTÍN - Byl to vlastně výborný nápad, když občanské sdružení Sportovní centrum Radotín vzniklo rozdělením sportovního klubu SK Radotín. Oddíly kopané, atletiky a kuželek se osamostatnily a nové sdružení uzavřelo lukrativní nájemní smlouvu s Městskou částí Praha 16 nejen o nájmu, ale i provozování sportovního areálu ve městě. Chloubu radotínského areálu představuje fotbalové hřiště s umělou trávou. Dobfie mínûné rady, jak se chovat v lyïafiské stopû a na sjezdovkách Ohleduplnost je samozfiejmostí V těchto dnech má sdružení přes čtyři stovky členů a jeho hlavním cílem je především rozvoj sportovních činností, organizování podniků, soutěží a závodů, jakož i trvalé podporování a zlepšování materiálních podmínek pro sportovní činnost široké veřejnosti s přihlédnutím především k mládeži. Sportovní areál je jako stvořený pro téměř veškerá sportovní odvětví, neboť má několik ploch, mezi kterými vyniká travnaté fotbalové hřiště a vymoženost posledních let, kterou představuje fotbalové hřiště s umělou trávou. Je to pýcha mnoha fotbalových mužstev a Radotín není tedy žádnou výjimkou, neboť umožňuje trénink i v zimním přípravném období, jakož i v dešti a na sněhu. Povrch umělého trávníku v Radotíně je třetí generace a už slouží řadu měsíců, a to nejen A mužstvu (hraje Pražský přebor), ale i celé plejádě mládežnických družstev včetně fotbalových přípravek. Do komplexu patří i atletická dráha se sektory pro vrhačské a skokanské discipliny a také kuželna, kde trénují a pořádají svá utkání místní kuželkáři. Mnohostranné využití Jak jsme se už zmínili, drtivá většina sportovišť slouží především mládeži. Každodenními hosty jsou žáci radotínských škol, kteří zde mají hodiny tělesné výchovy. V odpoledních hodinách pak využívají veškerá zařízení fotbalisté, atleti a také v kuželně je hodně živo. Víkendy pak patří nejrůznějším soutěžím, zápasům a také se zde pořádají Sportovní dny pro širokou veřejnost. Mnohdy si i některé podniky a firmy pronajímají sportoviště pro své soukromé sportování. Využití je tedy mnohostranné. Více o podmínkách pronájmu na telefonu: (kt) Stále platí známé pofiekadlo: zima dûlá fiidiãe Předpokládáme, že jste se už sami přesvědčili o pravdivosti rčení, že zima dělá řidiče. Když ne, tak vás to teprve čeká, až vám někde zamrzne auto a nebudete moci nastartovat, případně na kluzké vozovce nevyjedete kopec nebo někde zapadnete v závěji. Nástrah, které dokáže připravit paní Zima, je bezpočet. Dá se jim však předcházet. Nyní v lednu může být již zmeškáno, přece jen se dá ale mnohé napravit a předejít případným nepříjemným momentům. Stačí zkontrolovat hustotu chladící kapaliny, zda má odolnost alespoň do 20 stupňů Celsia, zda máte v odstřikovačích mrazuvzdornou, dobře naředěnou tekutinu, zda vám plnohodnotně pracuje topení ve voze, stěrače dobře přiléhají na sklo a tím jsou schopny dobře očistit přední i zadní sklo. Prostě je toho hodně, co se dá nejen zkontrolovat, ale ještě zachránit a vylepšit. Při té příležitosti si také uvědomíte, co jste v podzimních měsících zbytečnou liknavostí zanedbali a nyní pracně doháníte. Jenže nikdy není pozdě, stejně tak, jako si uvědomit, že namrzlá, zledovatělá vozovka je něco naprosto odlišného, než suchá, letní silnice, že brzdná dráha na mokré, či zasněžené vozovce je podstatně delší, než jindy a že na náledí musíte brzdit několikrát po sobě, pochopitelně s menší intenzitou, jinak volně přejdete do smyku a ani pneumatiky ze zimním vzorkem vám nejsou moc platné. Auto si s vámi chvílemi lehce pohrává a vy musíte vynaložit hodně sil, když chcete zabránit střetu, či v lepším případě sjetí do příkopu. Je toho moc, co na nás paní Zima každoročně nastraží, proto se nedivme tomu, že se zcela oprávněně říká, že zima dělá řidiče. (kt) Zima sice už dávno vládne a mnohde leží dostatek sněhu, i když jen technického, takže milovnici lyží mají stále hody. Pravda v našem regionu není nazbyt míst, kde by se dalo sjezdovat a běžeckých stop také není nadbytek, přece jen je hodně lyžařů, kteří za svým oblíbeným sportem jezdí do hor. Proto se domníváme, že neuškodí připomenout několik dobře míněných rad, jak se na lyžích chovat, jak být k sobě navzájem ohleduplní, abychom si zbytečně nepřivodili zranění, ani si neznepříjemňovali život. A ještě drobnost, totéž, co platí pro lyžaře, mělo by být naprostou samozřejmostí i pro snowboardisty, kteří, jak známo, na sjezdových tratí mnohdy nejen porušují obecně uznávaná pravidla, ale často jezdí i pod vlivem alkoholu (lyžaři ale taktéž), což pochopitelně výrazně zvyšuje jejich agresivitu, nikoliv vlastní jezdecké umění. Žádná závodní trať Není snad třeba zdůrazňovat, že ani dobře upravená sjezdovka není rozhodně závodní tratí, tak jak je vídáme při závodech, případně při televizních přenosech ze světových závodů. Tam jsou lyžaři sami na trati, mohou si libovolně volit stopu a jet, kudy chtějí. To pochopitelně neplatí ve chvíli, kdy na sjezdovce je několik desítek lidí, včetně dětí a začátečníků. Podle toho by se mělo i odvíjet naše chování a jízda. OVLÁDAT RYCHLOST A ZPŮSOB JÍZDY by měly být nejzákladnější předpoklady pro bezpečnost na sjezdovkách. To znamená nejezdit rychleji, než na co stačí naše technika a dovednost, ovládat v každé situaci lyže či snowboard, udržovat přiměřenou vzdálenost od dalšího lyžaře. Nejezdit tam, kam nevidíme, a rychlost v každém případě přizpůsobit stavu sjezdovky a zejména počasí, i počtu lidí, kteří se na trati momentálně nacházejí. Na sjezdových tratích hrozí nebezpečí zejména dětem, ale jak je vidět, dá se jezdit i elegantně a bezpečně. UDRŽOVAT SMĚR JÍZDY je nesmírně důležité zejména při předjíždění, kdy nám pomalejší lyžař brání v jízdě. Je dobré ho předjíždět v dostatečně velké vzdálenosti a dbát, abychom ani jemu nezkřížili cestu a nedošlo ke střetu. Totéž platí i pro momenty, kdy vjíždíme na sjezdovku, případně když se po zastávce opět rozjíždíme. Musíme dbát na to, abychom zvolili pokud možno přímý směr a nikoho neohrožovali. NEZDRŽOVAT SE NA NEPŘEHLED- NÝCH MÍSTECH je rovněž velice důležité. Když si chceme odpočinout, případně jsme nuceni zastavit, musíme zvolit vhodné místo. Tímto nešvarem jsou známi především snowboardisté, kteří usedají ke svým kuřáckým a alkoholickým sedánkám za terénními vlnami. Nejsou vidět, a tak dost často dochází ke střetům nejen mezi nimi samotnými, ale zejména s lyžaři. Nejlépe volit místa na okrajích sjezdovky, pokud možno při okraji lesa nebo sjezdovky. Pohyb po okraji je povinný pro každého, kdo nemá lyže, případně je sundal a sestupuje do údolí, případně se drápe směrem vzhůru. ÚRAZY A NEHODY se na sjezdovkách běžně stávají. Prakticky se jim nelze vyhnout, bylo by však dobré, kdyby si lidé při úrazech navzájem pomáhali. Poskytnout první pomoc je do jisté míry samozřejmou povinností každého lyžaře i snowboardisty, stejně tak jako pokud to je možné okamžitě zavolat pomoc lékaře, případně policie nebo členů Horské služby. Stopa je pro všechny Stejně tak jako na sjezdových tratích, tak i v běžecké stopě či na volných pláních a turistických cestách platí jistá pravidla, jejichž dodržování by mělo být samozřejmostí pro každého lyžaře. I když se nejezdí tak rychle jako na sjezdovkách, mnohé úseky cest i stop, byť sebelépe upravených, často zapříčiní pády, a tím i zranění. Mnozí přeceňují své síly a ještě častěji brzdí plynulost jízdy svojí pomalostí, případně bojácností a nedokonalou technikou jízdy. Proto nutným pravidlem pro všechny běžce na lyžích by měla být zásada, aby neohrožovali a neškodili ostatním. DODRŽOVAT SMĚR JÍZDY je základním požadavkem v běžecké stopě i na turistických cestách. Když chceme zastavit, případně odbočit, je nutné se rozhlédnout, zda za námi někdo nejede, abychom mu nezkřížili cestu. Na běžkách se podstatně obtížněji brzdí i mění směr, zejména ve stopě to je někdy hodně složité. VE STOPĚ SE JEZDÍ VPRAVO, a to jak je to jen možné. Předjíždět i na cestách by se mělo zásadně po levé straně toho, kdo jede před námi. To platí jak pro skupiny běžců, tak pro jednotlivce a i bruslení na lyžích. Ten, kdo jede vpředu, nemá za povinnost uvolnit stopu, ale na upozornění, případně požádání slovy stopa patří ke slušnosti odstoupit z cesty, zejména tam, kde nehrozí žádné nebezpečí. KDO JEDE Z KOPCE, má vždycky přednost, a to zejména při míjení se ve stopě i na volné cestě. Uhýbá se vpravo a ten, kdo stoupá, uvolní cestu těm, kteří jedou dolů. RYCHLOST VE STOPĚ I NA CESTÁCH se řídí zásadně především tím, jak je kdo Zdatný běžec si ve stopě i na trati vždycky poradí. zdatný a schopný reagovat na nenadálé překážky. Je to velice individuální, nicméně opět tu platí pravidlo slušnosti jednomu k druhému, stejně tak, jako že pomalejší lyžař uhne těm, kteří jedou rychleji. Aby se mnohdy zabránilo střetu dvou běžkařů, je nutné i upadnout, což mnozí nejsou ochotni pochopit, ale i tato skutečnost patří k dobrým zásadám. Není toho mnoho, co by se mělo na lyžích dodržovat a ctít, proto by bylo dobré, aby si každý doporučené zásady osvojil a lyžování se stalo ještě příjemnějším a vyhledávanějším sportem než doposud. Jan Kotrba s přispěním Evžena Berana, Horská služba Krkonoše

8 nas region JZ qxp :16 Stránka 8 strana 8 NÁ REGION Pavel Dužík generální reprezentant Allianz pojišťovny, a. s. si Vás dovoluje pozvat do své pojišťovací kanceláře na Náměstí krále Jiřího z Poděbrad č. 1, Řevnice Nabízíme Vám: Životní pojištění Cestovní pojištění Penzijní připojištění Pojištění podnikatelů Komplexní autopojištění Pojištění průmyslu Pojištění majetku občanů Provozní doba: PO - PÁ hodin PO a ST hodin Tel.: , , Těšíme se na Vaší návštěvu Allianz - stojíme při Vás Oslavte Valentýna sportem a přijďte 14. února na Novinářskou laťku. Uvidíte domácí i zahraniční špičku ve skoku do výšky a můžete vyhrát zájezd pro dva do Egypta a další ceny. Stačí jen správně tipnout vítěze skokanské soutěže. Připraven je i zábavný program. PRODEJNA: Lety u Dobřichovic Areál Supermarketu Eso tel.: Prodej okrasn ch rostlin listnaté a jehličnaté stromy a keře popínavé, vřesovištní a stálezelené rostliny trvalky řezané a jiné květiny s.r.o. 14. únor - sv. Valent n Potû te své milé kvûtinou! PRODEJNA: Všenory Karla Majera 222 tel.: Realizace v sadeb zelenû soukromých zahrad - veřejných ploch - parků po dokončení staveb dosadby a dodatečné úpravy stávající zeleně rekonstrukce zeleně drobné zahradní stavby a suché zídky Více informací na Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice, tel.: , HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY,

DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, DO LIBRÍNIE VSTUP JEN S PASEM! SEMINÁŘ KNIHOVNÍCI SOBĚ! KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY, 23.11.2016 NOC S ANDERSENEM Vyhlašuje SKIP Klub dětských knihoven ČR V Lokti od roku 2005 letos 12. ročník Nocuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané!

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané! OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR 2014 Vážení spoluobčané! Od letošního 6. ledna je v provozu nově vybudovaná třída mateřské školky. Tato přístavba vyřešila bezproblémový nástup všech přihlášených dětí a došlo k plnému

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více