Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon"

Transkript

1 Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1

2 2

3 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako set se dvěmi ručkami a nabíjecí stanicí (Avena 135 Duo). Obsah Obsah... 3 Instalace... 7 Obsah balení...7 Další položky v balení Duo...7 Nalezení nejvýhodnějšího umístění...7 Umístění základnové stanice / nabíjecí stanice...8 Připevnění na zeď...8 Zapojení telefonu...9 Zapojení nabíjecí základny...9 Vložení baterií do ručky...10 Dobíjení baterií...10 Displej a klávesnice Displej a symboly...12 Ručka zepředu...13 Klávesnice ručky...14 Pohled na základnovou stanici zepředu...16 Nalezení ručky (paging)...16 Uskutečnění prvního hovoru Zapnutí / vypnutí ručky...17 Stav ručky po dodání...17 Zamknutí / Odemknutí klávesnice...18 Nastavení data a času...18 Uskutečnění hovoru...18 Přijmutí telefonního hovoru...19 Ukončení telefonního hovoru...19 Zmeškané hovory...19 Handsfree hovor...20 Změna hlasitosti během hovoru...20 Ztišení ručky...20 Seznam zpráv Komfortní vytáčení Vytáčení pomocí telefonního adresáře...22 Správa telefonního adresáře...22 Vytáčení pomocí VIP telefonního adresáře...24 Správa VIP telefonního adresáře...25 Zkrácená volba (Síťová schránka)...26 Vytáčení ze seznamu volaných čísel

4 Obsah Správa seznamu volaných čísel...27 Vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů...29 Správa seznamu zmeškaných hovorů...30 Interní hovory...33 Zpětné volání při obsazení...33 Anonymní hovory...34 Přímá volba...35 Vícenásobná konverzace Čekající hovor (Call Waiting)...36 Zapnutí / vypnutí funkce čekající hovor...37 Přijmutí čekajícího hovoru...38 Odmítnutí čekajícího hovoru...38 Interní dotaz...39 Externí dotaz...40 Předání hovoru...40 Přepínání mezi hovory...41 Trojkonference...41 Přesměrování hovorů Zapnutí / vypnutí přesměrování hovorů...42 Programování servisních kódu pro přesměrování hovorů...43 SMS zprávy SMS brána...44 Editace čísla SMS brány...45 Psaní SMS zpráv...46 Textový editor...47 Příjem SMS zpráv...48 Seznam příchozích SMS zpráv...48 Seznam ochozích SMS zpráv...50 Speciální SMS služby...51 Ochrana proti neoprávněnému použití Oprávněná volání...52 Odposlouchávání vašich hovorů...52 Ochrana PIN kódem...52 Uzamčení klávesnice...52 Nastavení ručky Nastavení vyzváněcí hlasitosti...53 Nastavení vyzváněcí melodie...54 Zapnutí / vypnutí varovných tónů...54 Editace názvu ručky...55 Nastavení jazyka...55 Nastavení kontrastu displeje...56 Nastavení / změna nouzových čísel...56 Reset ručky...57 Nastavení základnové stanice Nastavení vyzváněcí hlasitosti...58 Nastavení vyzváněcí melodie...58 Změna PIN kódu

5 Obsah Čas a datum...60 Nastavení Flash času...60 Reset základnové stanice...61 Doplňkové služby sítě Používání síťových služeb pomocí menu...62 Editace / programování síťových servisních kódů...62 Síťová schránka / záznamník...63 Připojení za PBX Nastavení kódu pro přístup k síti...64 Více ruček Přihlášení ručky...65 Přihlášení na více základnových stanic...66 Odhlášení ručky...66 Přepnutí na jinou základnovou stanici...67 Příloha Technické údaje...68 Záruční podmínky...69 Záruční list

6

7 Instalace Instalace Obsah balení Obsah balení telefonu Avena 135 se skládá z následujících položek : Avena 135 základnová stanice (BS) Avena 135 ručka (HS) 2 nabíjecí baterie (NiMH AAA) Telefonní propojovací kabel Napáječ typ SNG 05-ea Uživatelský návod Další položky v balení Duo V případě, že jste si zakoupili telefon Avena 135 Duo (2 ručky), naleznete navíc v balení následující položky : Druhá ručka Avena 135 Další 2 nabíjecí baterie (NiMH AAA) Nabíjecí základna Nalezení nejvýhodnějšího umístění Pro dosažení nejlepšího výkonu telefonu Avena 135 / 135 Duo, umístěte základnu do středu vašich obývaných prostor. Vyvarujte se umístění do výklenků, zákoutí nebo za železné dveře. Maximální dosah ve volném prostranství je do 300 metrů. Skutečný dosah může být nižší, závisí na okolním prostředí a konstrukci budov. Uvnitř budovy může být dosaženo až 50 metrů. V závislosti na okolním prostředí se mohou vyskytovat místa s horší kvalitou signálu. Tato horší kvalita signálu se projeví krátkými přerušeními během hovoru. Pro zvýšení kvality hovoru přejděte s telefonem na místo s lepší kvalitou signálu. Spojení mezi ručkou a základnovou stanicí bude přerušeno, pokud budete s ručkou mimo dosah základnové stanice déle než 10 sekund. Pro vyvarování se rušivých vlivů od ostatních elektronických zařízení je doporučená vzdálenost minimálně jeden metr od těchto elektronických zařízení. 7

8 Instalace Umístění základnové stanice / nabíjecí stanice Základnová stanice (i přídavné nabíjecí stanice) umístěte na čisté, suché a větrané místo. Zvolte stabilní umístění bez vibrací. Pro vyvarování se rušivých vlivů, neumisťujte základnovou stanici / nabíjecí stanici poblíž elektronických zařízení, jako jsou např. hi-fi systémy, kancelářská zařízení nebo mikrovlnné trouby. vyvarujte se umístění blízko zdrojů tepla, např. radiátorů a také blízko bariér, jako např. železné dveře, silné zdi, výklenky. Základnová / nabíjecí stanice není vybavena vypínačem. Z tohoto důvodu musí být napájecí zásuvka, do které bude telefon zapojen, snadno přístupná. Základnová / nabíjecí stanice nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. Základnová / nabíjecí stanice musí být ochráněna před vlhkostí. Telefon neumisťujte do místností s kondenzací, parami nebo velkou prašností. Kondenzace se vyskytuje v přízemí, garážích, zimních zahradách nebo kůlnách. Provozní teplota musí být mezi +5 ºC a +40 ºC. Připevnění na zeď Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro montáž na zeď. Z tohoto důvodu jsou přiloženy dva šrouby a dvě hmoždinky. Vyvrtejte pod sebou dvě díry, vzdálené od sebe 90 mm a zašroubujte šrouby. Ponechte vzdálenost přibližně 3 mm mezi zdí a hlavičkou šroubu. Základnovou stanici zavěste na šrouby a připojte napájecí a telefonní kabel. Zásuvka 230V a telefonní zásuvka musí být v dosahu přiložených kabelů. Základnová stanice nesmí být připevněna na dveře nebo okno: riskujete poškození! Upozornění: Nepoškoďte případné skryté kabely ve zdi 8

9 Instalace Zapojení telefonu Před tím, než začnete používat váš bezdrátový telefon, musíte zapojit napájecí a telefonní kabel. Bezpečnostní poznámka Pro Avenu 135 / 135 Duo používejte pouze dodaný síťový napáječ typu SNG 05-ea! Telefonní kabel Telefonní kabel zapojte do zásuvky označené na základnové stanici telefonním symbolem. Kabel přichyťte do příslušných příchytek. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do telefonní zásuvky na zdi. Pokud máte starší typ zásuvky, budete potřebovat redukci. Napájecí kabel Napájecí kabel nejdříve zapojte do odpovídající zásuvky (označená ikonkou napájení) na spodní straně základnové stanice. Kabel přichyťte do příslušných příchytek. Pak zapojte napáječ do zásuvky 230V. Napájecí kabel Telefonní kabel Poznámka Váš telefon nebude fungovat, pokud napáječ nebude zapojen nebo bude výpadek napájení. Pro vypnutí telefonu, nejdříve odpojte síťový napáječ ze zásuvky 230 V a pak odpojte telefonní kabel z telefonní zásuvky na zdi. Pro odpojení kabelů od základnové stanice musíte stisknout pojistku na konektoru (např. pomocí propisky) a současně zatáhnout za kabel. Zapojení nabíjecí základny Nabíjecí základna se používá pro nabíjení přídavných ruček. Jednoduše zapojte kabel ze síťového napáječe do nabíjecí základny. Zapojte síťový napáječ do zásuvky 230 V a umístěte ručku do nabíjecí základny. Nabíjecí základna nemá žádný telefonní kabel. 9

10 Instalace Vložení baterií do ručky Ručka bude schopná plného provozu pouze pokud budou baterie po prvním vložení plně nabity. Uložení baterií Baterie jsou uloženy na spodní straně ručky. Kryt na ručce ukrývá prostor pro dvě NiMH baterie (akumulátory) typu AAA. Odkrytí krytu baterií Posuňte kryt baterií směrem dolu (asi 3mm) a zvedněte kryt. Vložení baterií (dbejte na správnou polaritu) Baterie vložte do ručky. Dejte si pozor na správnou polaritu baterií. Polarita baterií (+/-) musí odpovídat symbolům v bateriovém prostoru. Pokud budou baterie nesprávně vloženy, ručka nebude fungovat a může být poškozena. Kryt položte na bateriový prostor 3 mm od horního okraje a posuňte jej směrem nahoru, dokud nezaklapne. Dobíjení baterií Baterie po vybalení nejsou nabity. Pro nabití baterií vložte ručku do základnové stanice (nebo do nabíjecí stanice). Symbol blikající baterie na ručce signalizuje proces nabíjení. Nabíjecí čas pro baterie je přibližně 18 hodin. Stav nabití baterií je signalizován následujícími obrázky na ručce. Baterie plně nabité Baterie ze 2/3 nabité Baterie z 1/3 nabité Baterie skoro prázdné Po vložení nových baterií bude ručka zobrazovat skutečný stav baterií až po plném nabytí těchto baterií. Pouze po prvním úplném nabytí baterií je ručka plně provozuschopná. 10

11 Důležité Instalace Ručka bude zobrazovat skutečný stav baterií až po jejich plném nabytí. Vždy používejte NiMH baterie. Nikdy nepoužívejte klasické bateriové články. Poznámka Baterie musí být vloženy v ručce před jejím vložením do základnové stanice. Po ukončení hovoru umístěte ručku zpět do základnové / nabíjecí stanice. Nabíjení je řízeno elektronicky, chrání baterie před přebitím. Pro nejlepší výkon baterií nevyndávejte baterie z ručky (pouze pokud je měníte za nové) má to nepříznivý vliv na kapacitu baterií. Po delším používání baterií muže být kapacita baterií zvýšena úplným vybitím a opětovným nabitím. S plně nabitými bateriemi můžete telefonovat až 12 hodin. Pokud jsou baterie prázdné, na displeji se zobrazí symbol a slyšíte varovný tón (pokud jej máte zapnutý), pak máte ještě asi 10 minut hovoru. 11

12 Displej a klávesnice Displej a klávesnice Displej a symboly Displej poskytuje snadno pochopitelné informace o stavu telefonu. Čtyř řádkový displej (se zpětným podsvícením) je schopný zobrazit několik grafických symbolů a textových řádek. Symboly se rozumí horní část displeje, jak je ukázáno na následujícím obrázku: π A ª º INTERN 1 π A D Symbol antény (pokud je neustále zobrazen) zobrazuje trvalé spojení se základnovou stanicí. Blikající symbol znamená, že jsme mimo dosah základnové stanice. Stiskli jste tlačítko pro hovor. Indikuje, že ručka je přihlášena na základnovou stanici A, B, C nebo D. Ve stavu po dodání je přihlášena k základnové stanici A. ª Klávesnice je uzamčena. Minimálně jedna SMS* zpráva byla přijata. Vyzváněcí tóny jsou vypnuty. Příchozí hovor je signalizován krátkým pípnutím. º Mikrofon je vypnut (MUTE). Indikuje stav nabití baterií. INTERN 1 Jméno a číslo ručky. Na jedné základnové stanici může být přihlášeno až 5 ruček. Toto umožňuje bezplatné interní hovory mezi ručkami. * Kontaktuje svého poskytovatele ohledně dostupnosti a zpoplatnění této služby. 12

13 Displej a klávesnice Ručka zepředu Sluchátko Displej Navigační klávesy Softkey (klávesa) Cancel klávesa Softkey (klávesa) Telefonní adresář Tlačítko hovoru Handsfree klávesa Klávesa zpráv Číselník R klávesa Mikrofon VIP adresář 13

14 Displej a klávesnice Klávesnice ručky Následující ilustrace představují klávesy na ručce. Ke každé klávese je připojen krátký popis. Softkey klávesa (levá a pravá) koresponduje různým funkcím zobrazeným na obrazovce. Navigační klávesy mají rozdílné funkce: Ve stavu klidu: otevře se seznam volaných čísel. V menu: pohyb nahoru a dolů. Během hovoru: změna hlasitosti. Tato C klávesa (Cancel) má různé funkce: V menu: opuštění menu (podmenu). Stisknutá 2 sekundy: vrátí telefon do klidového stavu. Během hovoru: vypne mikrofon. Otevře telefonní adresář. Tlačítko hovoru. Koresponduje zvednutí / položení sluchátka u klasického telefonu. Handsfree: zapne nebo vypne reproduktor. Pokud je aktivní, je prosvícená. Klávesa zpráv. Klávesa bliká pokud jste obdrželi jednu nebo více SMS zpráv. Stisknutím této klávesy se otevře seznam zpráv. Číselné klávesy pro zadání telefonního čísla Pokud stisknete klávesu 1 minimálně na 2 sekundy, vytočí se číslo síťového záznamníku. Ve vytáčecím módu pokud stisknete klávesu 0 přibližně na 2 sekundy, vloží se vytáčecí pauza mezí čísla. 14

15 Displej a klávesnice Hvězdička pro vložení symbolu hvezdička. Stisknutím této klávesy a držením přibližně 2 sekundy můžete zapnout / vypnout vyzváněcí tón. Během editace jmen nebo psaní textů přepíná mezi malými a velkými písmeny. Mřížka pro vložení symbolu mřížka. Stisknutím a držením této klávesy přibližně 2 sekundy zamknete / odemknete klávesnici. Otevře VIP telefonní adresář. R nebo Flash klávesa. 15

16 Displej a klávesnice Pohled na základnovou stanici zepředu Avena 135 / 135 Duo základnová stanice je vybavena multifunkční klávesou (Paging) pro nalezení ručky (viz. dále) a přihlášení ruček na základnovou stanici. Nalezení ručky (paging) Jednoduše můžete zjistit ztracené ručky stisknutím klávesy Paging na základnové stanici. Všechny ručky, které jsou přihlášeny na základnovou stanici, začnou vyzvánět po dobu 60 sekund. Nyní je můžete snadno nalézt. Vyzvánění můžete zastavit stisknutím hovorového tlačítka. Ručka nezačne vyzvánět, pokud není přihlášena k základnové stanici. 16

17 Uskutečnění prvního hovoru Zapnutí / vypnutí ručky Uskutečnění prvního hovoru Po vložení ručky do základnové stanice (a kompletním nabitím baterií) se ručka automaticky zapne a je připravena k provozu. Zapnutí ručky Pokud je ručka vypnutá, můžete jí zapnout stisknutím a držením hovorového tlačítka. vypnutí ručky Ručku můžete vypnout, např. z důvodu prodloužení života baterií. Postupujte následujícím způsobem: Otevřete menu stisknutím MENU Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Switch off HS a stiskněte OK Softkey klávesu. Displej zobrazí nápis klávesu pro vypnutí. Switch off HS?. Stiskněte OK Softkey Pokud je ručka vypnutá, nepřijímá paging ze základnové stanice ani příchozí hovory. Stav ručky po dodání Ve stavu po dodání je ručka přihlášena k základnové stanici. Tzn. na displeji se zobrazí symboly a. Pokud z nějakého důvodu není ručka přihlášena k základnové stanici, zobrazí se nápis Please Log-on!. V tomto případě proveďte přihlašovací proceduru, jak je popsáno v kapitole Přihlášení ručky. S Avenou 135 / 135 Duo můžete provozovat 5 ruček na jedné základnové stanici. Toto umožňuje bezplatné interní hovory mezi ručkami. 17

18 Zamknutí / Odemknutí klávesnice Uskutečnění prvního hovoru Pokud nosíte ručku neustále u sebe, můžete uzamknout klávesnici. Zabráníte tím nechtěnému zmáčknutí kláves. Stisknutím klávesy přibližně na 2 sekundy zamknete / odemknete klávesnici. Když jsou klávesy zamknuté, na displeji je zobrazen nápis Key lock on! a zobrazen symbol. Při uzamčené klávesnici můžete přijímat hovory jednoduše stisknutím hovorového tlačítka. Při uzamčené klávesnici můžete vždy vytáčet předdefinovaná nouzová čísla. Nastavení data a času Před tím, než provedete první hovor, můžete nastavit datum a čas. Tento postup je popsán v kapitole Nastavení základnové stanice / Čas a datum. Uskutečnění hovoru Nyní jste připraveni pro váš první telefonní hovor: Zvedněte telefon ze základnové / nabíjecí stanice. Stiskněte hovorové tlačítko. Uslyšíte vyzváněcí tón a zobrazí se ikona. Zadejte telefonní číslo. Po zadání posledního čísla začne telefon vytáčet a uslyšíte vyzváněcí tón. Až protistrana přijme hovor, můžete začít konverzovat. Alternativně můžete vytáčet takto: Zvedněte telefon ze základnové / nabíjecí stanice. Zadejte telefonní číslo. Zadané číslo můžete opravovat stisknutím Cancel klávesy, která vymaže poslední napsané číslo. Stiskněte hovorové tlačítko. Po vytočení čísla uslyšíte vyzváněcí tón. 18

19 Uskutečnění prvního hovoru Vaše Avena 135 / 135 Duo podporuje telefonní číslo o maximální délce 24 znaků. Když zadáváte delší číslo než 16 znaků, zobrazuje se na druhém řádku. Vaše Avena 135 / 135 Duo nabízí několik dalších způsobu vytáčení čísel (např. použitím telefonního adresáře). Můžete telefonovat i interně (více v kapitole Uskutečnění interního hovoru). Přijmutí telefonního hovoru Pokud vám někdo volá, uslyšíte vyzváněcí tón a zobrazí se vám číslo (nebo jméno) volajícího na ručce. Ne však všichni poskytovatelé podporují tuto funkci zobrazení čísla (CLIP). Dostupnost této služby zjistíte u svého poskytovatele. Pro přijmutí hovoru vyzvedněte ručku ze základnové / nabíjecí stanice a stiskněte hovorové tlačítko. Poznámka : Vaše Avena 135 / 135 Duo zobrazí jméno volajícího pouze tehdy, pokud jste jej zadali do telefonního adresáře. Volající může mít potlačeno identifikaci. V tomto případě se vám nezobrazí číslo ani jméno. Displej pouze napíše Incoming call!. Příchozí hovory jsou signalizovány akusticky na ručce i základnové stanici. Melodii a hlasitost vyzvánění můžete změnit. Ukončení telefonního hovoru Pro ukončení telefonního hovoru stiskněte hovorové tlačítko ukončeno, telefon se vrátí do klidového stavu.. Telefonní spojení bude Zmeškané hovory Pokud máte jeden nebo více nezodpovězených hovorů během Vaší nepřítomnosti, displej zobrazí následující text New calls!. Současně bude blikat ikona, indikující zmeškané hovory (toto je možné pouze u hovorů s CLIP informací). Stiskněte klávesu zpráv pro otevření seznamu volajících. Další informace získáte v kapitole vytáčení ze seznamu volajících. 19

20 Uskutečnění prvního hovoru Handsfree hovor Ručka Aveny 135 / 135 Duo je vybavena hlasitým reproduktorem, který vám umožňuje handsfree telefonování. Stiskněte klávesu handsfree pro aktivování / deaktivování reproduktoru. Handsfree klávesa je prosvícena, když je hlasité telefonování aktivované. Pozor: Reproduktor je umístěn na zadní straně ručky a může reprodukovat hlasité tóny. Nikdy nedávejte tento reproduktor blízko vašeho ucha! Hrozí nebezpečí poškození vašeho sluchu! Změna hlasitosti během hovoru Během hovoru můžete změnit hlasitost sluchátka i reproduktoru v pěti stupních. Vedete telefonní konverzaci. Stiskněte Volume Softkey klávesu. Současné nastavení je označeno zatržítkem. Zvolte vyhovující stupeň hlasitosti pomocí navigačních kláves (1-5). Pokud je handsfree vypnuté, nastavujete hlasitost sluchátka: Earpiece vol.1 = nejtišší stupeň (1) Earpiece vol.5 = nejhlasitější stupeň (5) Pokud je handsfree zapnuté, nastavujete hlasitost reproduktoru: Speaker vol.1 = nejtišší stupeň (1) Speaker vol.5 = nejhlasitější stupeň (5) Potvrďte pomocí OK Sofkey klávesy. Ztišení ručky Pokud vedete telefonní konverzaci a nechcete aby volaný slyšel, co si říkáte s ostatními v místnosti, můžete dočasně vypnout mikrofon pomocí klávesy. Na displeji se zobrazí ikona. Opětovným stisknutím klávesy zapnete mikrofon. 20

21 Seznam zpráv Seznam zpráv Vaše Avena 135 / 135 Duo má tři různé seznamy zpráv: Síťová schránka Tento seznam se zobrazí, pokud máte novou zprávu ve vaší síťové schránce (pouze pokud podporuje poskytovatel). Tato síťová schránka funguje jako telefonní záznamník, často používaný u GSM mobilních telefonů. Pokud máte jednu nebo více zpráv v této síťové schránce, zobrazí se na displeji nápis Mailbox! a klávesa zpráv začne blikat. Stisknutím této klávesy můžete přímo vytočit váš záznamník a přehrát si nové zprávy. SMS zprávy Pro SMS zprávy jsou aktuálně dostupné dva seznamy: jeden pro příchozí a druhý pro odchozí uložené zprávy. Pokud máte jednu nebo více SMS zpráv, zobrazí se na displeji nápis New SMS! a klávesa zpráv začne blikat. Stisknutím této klávesy můžete zobrazit seznam příchozích SMS zpráv. Seznam hovorů Tento seznam obsahuje zmeškané hovory (pouze pokud je aktivní funkce CLIP). Pokud máte jeden nebo více zmeškaných hovorů, zobrazí se na displeji nápis New Calls! a klávesa zpráv začne blikat. Stisknutím této klávesy můžete zobrazit seznam zmeškaných hovorů. Seznam zpráv můžete zobrazit stisknutím klávesy zpráv nebo zvolením položky Messages v menu. Pokud máte několik různých zpráv (různého typu), pak se na displeji zobrazí nápis Message waiting!. 21

22 Komfortní vytáčení Komfortní vytáčení Vytáčení pomocí telefonního adresáře Aby jste si nemuseli pamatovat všechna telefonní čísla, můžete si je uložit do telefonního adresáře a vytáčet jednoduše stisknutím jednoho tlačítka. Stiskněte klávesu telefonního adresáře. Zobrazí se vám první záznam. Počet záznamů uložených v telefonním adresáři je zobrazen v první řádce, např. - Phonebook (23) -. Pomocí navigačních kláves můžete se pohybovat v telefonním adresáři. Alternativně můžete použít číselné klávesy (0-9) pro zadání prvních písmen jména. Stisknutím hovorového tlačítka bude telefonní číslo vytočeno. Když máte vybraný záznam v telefonním adresáři, můžete stisknout OK Softkey klávesu pro editaci telefonního čísla před vytočením. Správa telefonního adresáře Ručka Aveny 135 / 135 Duo umožňuje uložit do telefonního adresáře až 60 čísel. Pro každý záznam můžete definovat název (15 znaků) a telefonní číslo (24 znaků). Vytvoření nového záznamu v telefonním adresáři Stiskněte klávesu telefonního záznamníku. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu New entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Enter number. Zadejte telefonní číslo a ukončete jej stisknutím OK Softkey klávesy. Na displeji se zobrazí nápis Enter name. Zadejte korespondující název a uložte jej stisknutím Store Softkey klávesy. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 22

23 Zadávání speciálních znaků Poznámka Komfortní vytáčení Speciální znaky mohou být vkládány do telefonního čísla a uloženy v telefonním adresáři. Např.,, (vytáčecí pauza) a (flash). Vytáčecí pauzu zadáte stisknutím klávesy přibližně na 2 sekundy. Flash zadáte stisknutím klávesy. Jak nastavit délku flash se dozvíte dále v kapitole Nastavení délky flash. Záznam můžete upravovat vymazáváním poslednách znaků jednoduše stisknutím klávesy Delete. Editace záznamů v telefonním adresáři Stiskněte klávesu telefonního adresáře. Zobrazí se vám první záznam. vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Edit entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí telefonní číslo. Podle potřeby změňte telefonní číslo a pokračujte stisknutím OK Softkey klávesy. Na displeji se zobrazí korespondující název. Podle potřeby upravte tento název a uložte jej stisknutím Store Softkey klávesy. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 23

24 Komfortní vytáčení Vymazání záznamů z telefonního adresáře Stiskněte klávesu telefonního adresáře. Zobrazí se vám první záznam. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis YES Softkey klávesy. Delete entry?. Potvrďte stisknutím Displej následně zobrazí potvrzující nápis je vymazán z telefonního adresáře. Entry deleted!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Poznámka Telefonní adresář je uložen v ručce. Jakákoliv změna v telefonním adresáři nemá žádný vliv na ostatní ručky přihlášené ke stejné základnové stanici. Celý telefonní adresář bude vymazán pokud resetujete ručku. Vytáčení pomocí VIP telefonního adresáře Pomocí klávesy VIP telefonního adresáře telefonního adresáře 7 jmen a telefonních čísel. můžete přistupovat do speciálního Stiskněte klávesu VIP telefonního adresáře. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Zvolený záznam bude vytočen. Tento VIP telefonní adresář je uložen v základnové stanici a je dostupný všem ručkám přihlášeným k této základnové stanici. 24

25 Správa VIP telefonního adresáře Komfortní vytáčení Úprava záznamů v telefonním adresáři Stiskněte klávesu VIP telefonního adresáře. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Edit entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Podle potřeby změňte telefonní číslo a pokračujte stisknutím OK Softkey klávesy. Podle potřeby upravte název a uložte jej stisknutím Store Softkey klávesy. Na displeji se zobrazí nápis Entry stored!. Změny jsou nyní uloženy ve VIP telefonním adresáři. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Tento VIP telefonní adresář je uložen v základnové stanici. Jakákoliv změna v tomto VIP telefonním adresáři se projeví na všech ručkách. 25

26 Komfortní vytáčení Vymazání záznamů z VIP telefonního adresáře Můžete vymazat jednotlivé záznamy ve VIP telefonním adresáři. Stiskněte klávesu VIP telefonního adresáře. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis YES Softkey klávesy. Delete entry?. Potvrďte stisknutím Displej následně zobrazí potvrzující nápis je vymazán z telefonního adresáře. Entry deleted!. Záznam Záznam bude označen jako - Empty -. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Zkrácená volba (Síťová schránka) Vaše Avena 135 / 135 Duo nabízí funkci rychlého vytáčení síťové schránky (hlasové schránky). Síťová schránka je přídavná služba provozovaná vaším poskytovatelem, pracující na principu telefonního záznamníku. Stiskněte klávesu přibližně na 2 sekundy. vaše Avena 135 / 135 Duo automaticky vytočí předprogramované telefonní číslo této síťové schránky. V kapitole Síťová schránka se dozvíte další informace. Zkrácená volba je podporovaná pouze klávesou. Tato funkce slouží pouze pro vytočení síťové schránky. Pro aktivaci / deaktivaci této schránky musíte zaslat určité síťové kódy do této schránky. Pro další informace se zeptejte vašeho poskytovatele. 26

27 Vytáčení ze seznamu volaných čísel Komfortní vytáčení Posledních 20 volaných čísel je uloženo v seznamu volaných čísel. Každé nově vytočené číslo přepíše nejstarší záznam. Vytočení telefonního čísla Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Počet čísel uložených v tomto seznamu máte zobrazen v první řádce, např. - Redial list (15) -. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Zvolený záznam bude vytočen. Po zvolení záznamu můžete stisknout OK Softkey klávesu pro editaci telefonního čísla před vytočením. Správa seznamu volaných čísel Vymazání záznamu ze seznamu volaných čísel Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis YES Softkey klávesy. Delete entry?. Potvrďte stisknutím Displej následně zobrazí potvrzující nápis je vymazán ze seznamu volaných čísel. Entry deleted!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 27

28 Komfortní vytáčení Vymazání celého seznamu volaných čísel Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete list a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Delete list?. Potvrďte stisknutím YES Softkey klávesy. Displej následně zobrazí potvrzující nápis seznam volaných čísel je vymazán. List deleted!. Celý Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Celý seznam volaných čísel bude vymazán při resetu ručky! Uložení čísel ze seznamu volaných čísel do telefonního adresáře Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Store phonebook a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Enter name:. Zadejte korespondující název a potvrďte stisknutím Store Softkey klávesy. Displej následně zobrazí potvrzující nápis je nyní uložen v telefonním adresáři. Entry stored!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 28

29 Komfortní vytáčení Vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů Pokud váš poskytovatel podporuje službu CLIP, pak se zmeškané hovory ukládají do seznamu zmeškaných hovorů. Seznam zmeškaných hovorů může obsahovat až 20 čísel. Pokud je seznam zmeškaných hovorů plný, automaticky se přepisují nejstarší hovory. Pokud máte nějaký zmeškaný hovor, na displeji se zobrazí nápis New calls! a současně začne blikat klávesa zpráv. Vytočení čísla ze seznamu zmeškaných hovorů Na displeji je zobrazen nápis New calls!. Stiskněte klávesu zpráv. Zobrazí se číslo posledního volajícího. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Telefonní číslo bude vytočeno. nebo Otevřete menu stisknutím Menu Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Messages a stiskněte OK Softkey klávesu. Zvolte záznam v menu Call list a stiskněte OK Softkey klávesu. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Telefonní číslo bude vytočeno. Poznámka Za pobočkovou ústřednou: Vytáčení za pobočkovou ústřednou funguje správně, pokud ústředna automaticky vkládá potřebné číslo pro přístup do veřejné sítě. 29

30 Správa seznamu zmeškaných hovorů Komfortní vytáčení Zobrazení detailních informací u zmeškaného hovoru Stiskněte klávesu zpráv. Zvolte záznam v menu Call list a stiskněte OK Softkey klávesu. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Show details a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí telefonní číslo volaného a také datum a čas hovoru. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Uložení čísel ze seznamu zmeškaných hovorů do telefonního adresáře Stiskněte klávesu zpráv. Zvolte záznam v menu Call list a stiskněte OK Softkey klávesu. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Store phonebook a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Enter name:. Zadejte korespondující název a potvrďte stisknutím Store Softkey klávesy. Displej následně zobrazí potvrzující nápis je nyní uložen v telefonním adresáři. Entry stored!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 30

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze

Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze Analogový telefonní přístroj Model KXT480 Návod k obsluze FUNKCE PŘÍSTROJE... 4 OBSAH BALENÍ... 4 POPIS TLAČÍTEK TELEFONU... 5 4 INSTALACE... 6 4. Instalace baterií... 6 5 NASTAVENÍ TELEFONU... 6 5. Natavení

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9

- Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END. - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 Základní návod k obsluze - Zapnutí / Vypnutí přístroje Stiskněte klávesu END - Zamknutí kláves Stiskněte klávesu # - Odemknutí kláves Stiskněte 1 a 9 - Externí volání Zadejte požadované číslo stiskněte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth rozhraní mobridge umožňuje plné ovládání handsfree mobilního telefonu prostřednictvím tlačítek na volantu ve

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Instalace programu Autorizace programu a Objednací formulář Informace Objednací list. Nastavení Základní Autorizační kód.

Instalace programu Autorizace programu a Objednací formulář Informace Objednací list. Nastavení Základní Autorizační kód. Instalace programu Spusťte program XComCZ_Setup.exe. Zkontrolujte složku, do které se má program nainstalovat, případně zvolte jinou. Stiskněte tlačítko Nainstalovat program. Tím je instalace hotova. Nainstalovaný

Více

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky Doro Secure 580 Rychlý návod k použití Česky Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustračním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. 1. Zapínací tlačítko ZAP/VYP 9.

Více

B095. Bezšňůrový telefon. DECT 1.8GHz. Identifikace volajícího

B095. Bezšňůrový telefon. DECT 1.8GHz. Identifikace volajícího B095 Bezšňůrový telefon DECT 1.8GHz Identifikace volajícího OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...2 PÉČE A ÚDRŽBA:...3 SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM...3 Popis přístroje...4 Popis prvků displeje...5 UVEDENÍ DO PROVOZU...6

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 6025 CIDi

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 6025 CIDi UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 6025 CIDi Vlastnosti FSK/DTMF kompatibilita. 16-místní LCD displej. 99 příchozích 18 odchozích telefonních hovorů uloženo v paměti. 16 vyzváněcích tónů. 3 druhů hudby při přidržení

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

BEZDRÁTOVÝ TELEFON V PÁSMU DECT MODEL 6111

BEZDRÁTOVÝ TELEFON V PÁSMU DECT MODEL 6111 BEZDRÁTOVÝ TELEFON V PÁSMU DECT MODEL 6111 0 VLASTNOSTI...2 ÚVOD...3 Upozornění:... 3 Péče a údržba:... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU...4 POPIS PŘÍSTROJE...6 STRUKTURA MENU:...7 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU...8 Volba jazyka...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Popis tlačítek telefonu 2 3 4 1 7 8 9 10 1 Indikátor vyzvánění/nabíjení 2 Hlasitý reproduktor

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Návod na použití. VM40 v2

Návod na použití. VM40 v2 Návod na použití VM40 v2 Obsah Části a funkce... 3 Zapojení svorkovnice... 3 Uchycení jednotky... 4 Příslušenství... 4 Postup instalace... 4 Hlavní menu... 4 Základní ovládání jednotky... 5 Přijetí hovoru

Více

Uživatelský návod 4020 Poznejte svůj telefon

Uživatelský návod 4020 Poznejte svůj telefon Poznejte svůj telefon Máte ALCATEL Premium REFLEXES digitální telefon. 1 lefon Displej Displej zobrazuje několik stránek informací týkajících se současného hovoru. Svítíc í diod a upozorňuje na zprávy.

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

SIEMENS GIGASET C530 IP

SIEMENS GIGASET C530 IP SIEMENS GIGASET C530 IP Funkce VoIP: multilinka až pro:6 SIP čísel (i s odlišnými operátory) a 1 připojení přes pevnou linku (analog) - individuální přidělení linky podle sluchátka (pro příchozí a odchozí

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028

Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028 2027navodkomplet.qxd 24.2.2005 14:00 Str nka 1 Analogový telefonní přístroj IB-2027 / IB-2027 DE LUXE / IB-2028 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTI - Speciální tlačítko pro přístup k službě MEMOBOX - Paměť pro

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Kapitola 1 Představení SIP telefonu

Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY

Uživatelský návod. Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY Uživatelský návod Před použitím si přečtěte tento návod Uschovejte tento návod pro pozdější použití ČESKY OBSAH Bezpečnostní pokyny... 1 Části a funkce... 1 Příslušenství... 2 Začínáme... 3 Párujeme...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Citlivý mikrofon Rozsáhlé možnosti vzdáleného nastavení U verze do auta adaptér k přímému napojení na autobaterii www.spionazni-technika.cz

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Než začnete... Příručka obsahuje pokyny k nastavení a používání mikrotelefonu BeoCom 2 se základnou BeoLine.

Než začnete... Příručka obsahuje pokyny k nastavení a používání mikrotelefonu BeoCom 2 se základnou BeoLine. BeoCom 2 Příručka Než začnete... Příručka obsahuje pokyny k nastavení a používání mikrotelefonu BeoCom 2 se základnou BeoLine. Mikrotelefon lze též použít s jinými základnami, jako jsou například základny

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

OBSAH. Pokročilé funkce

OBSAH. Pokročilé funkce 1 ÚVOD Bezdrátový telefon využívá bezdrátového spojení namísto telefoního kabelu, což umožňuje účastníkovi použít telefon kdekoliv v domě, bytě nebo kanceláři nezávisle na telefonní zásuvce. Bezdrátový

Více