Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon"

Transkript

1 Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1

2 2

3 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako set se dvěmi ručkami a nabíjecí stanicí (Avena 135 Duo). Obsah Obsah... 3 Instalace... 7 Obsah balení...7 Další položky v balení Duo...7 Nalezení nejvýhodnějšího umístění...7 Umístění základnové stanice / nabíjecí stanice...8 Připevnění na zeď...8 Zapojení telefonu...9 Zapojení nabíjecí základny...9 Vložení baterií do ručky...10 Dobíjení baterií...10 Displej a klávesnice Displej a symboly...12 Ručka zepředu...13 Klávesnice ručky...14 Pohled na základnovou stanici zepředu...16 Nalezení ručky (paging)...16 Uskutečnění prvního hovoru Zapnutí / vypnutí ručky...17 Stav ručky po dodání...17 Zamknutí / Odemknutí klávesnice...18 Nastavení data a času...18 Uskutečnění hovoru...18 Přijmutí telefonního hovoru...19 Ukončení telefonního hovoru...19 Zmeškané hovory...19 Handsfree hovor...20 Změna hlasitosti během hovoru...20 Ztišení ručky...20 Seznam zpráv Komfortní vytáčení Vytáčení pomocí telefonního adresáře...22 Správa telefonního adresáře...22 Vytáčení pomocí VIP telefonního adresáře...24 Správa VIP telefonního adresáře...25 Zkrácená volba (Síťová schránka)...26 Vytáčení ze seznamu volaných čísel

4 Obsah Správa seznamu volaných čísel...27 Vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů...29 Správa seznamu zmeškaných hovorů...30 Interní hovory...33 Zpětné volání při obsazení...33 Anonymní hovory...34 Přímá volba...35 Vícenásobná konverzace Čekající hovor (Call Waiting)...36 Zapnutí / vypnutí funkce čekající hovor...37 Přijmutí čekajícího hovoru...38 Odmítnutí čekajícího hovoru...38 Interní dotaz...39 Externí dotaz...40 Předání hovoru...40 Přepínání mezi hovory...41 Trojkonference...41 Přesměrování hovorů Zapnutí / vypnutí přesměrování hovorů...42 Programování servisních kódu pro přesměrování hovorů...43 SMS zprávy SMS brána...44 Editace čísla SMS brány...45 Psaní SMS zpráv...46 Textový editor...47 Příjem SMS zpráv...48 Seznam příchozích SMS zpráv...48 Seznam ochozích SMS zpráv...50 Speciální SMS služby...51 Ochrana proti neoprávněnému použití Oprávněná volání...52 Odposlouchávání vašich hovorů...52 Ochrana PIN kódem...52 Uzamčení klávesnice...52 Nastavení ručky Nastavení vyzváněcí hlasitosti...53 Nastavení vyzváněcí melodie...54 Zapnutí / vypnutí varovných tónů...54 Editace názvu ručky...55 Nastavení jazyka...55 Nastavení kontrastu displeje...56 Nastavení / změna nouzových čísel...56 Reset ručky...57 Nastavení základnové stanice Nastavení vyzváněcí hlasitosti...58 Nastavení vyzváněcí melodie...58 Změna PIN kódu

5 Obsah Čas a datum...60 Nastavení Flash času...60 Reset základnové stanice...61 Doplňkové služby sítě Používání síťových služeb pomocí menu...62 Editace / programování síťových servisních kódů...62 Síťová schránka / záznamník...63 Připojení za PBX Nastavení kódu pro přístup k síti...64 Více ruček Přihlášení ručky...65 Přihlášení na více základnových stanic...66 Odhlášení ručky...66 Přepnutí na jinou základnovou stanici...67 Příloha Technické údaje...68 Záruční podmínky...69 Záruční list

6

7 Instalace Instalace Obsah balení Obsah balení telefonu Avena 135 se skládá z následujících položek : Avena 135 základnová stanice (BS) Avena 135 ručka (HS) 2 nabíjecí baterie (NiMH AAA) Telefonní propojovací kabel Napáječ typ SNG 05-ea Uživatelský návod Další položky v balení Duo V případě, že jste si zakoupili telefon Avena 135 Duo (2 ručky), naleznete navíc v balení následující položky : Druhá ručka Avena 135 Další 2 nabíjecí baterie (NiMH AAA) Nabíjecí základna Nalezení nejvýhodnějšího umístění Pro dosažení nejlepšího výkonu telefonu Avena 135 / 135 Duo, umístěte základnu do středu vašich obývaných prostor. Vyvarujte se umístění do výklenků, zákoutí nebo za železné dveře. Maximální dosah ve volném prostranství je do 300 metrů. Skutečný dosah může být nižší, závisí na okolním prostředí a konstrukci budov. Uvnitř budovy může být dosaženo až 50 metrů. V závislosti na okolním prostředí se mohou vyskytovat místa s horší kvalitou signálu. Tato horší kvalita signálu se projeví krátkými přerušeními během hovoru. Pro zvýšení kvality hovoru přejděte s telefonem na místo s lepší kvalitou signálu. Spojení mezi ručkou a základnovou stanicí bude přerušeno, pokud budete s ručkou mimo dosah základnové stanice déle než 10 sekund. Pro vyvarování se rušivých vlivů od ostatních elektronických zařízení je doporučená vzdálenost minimálně jeden metr od těchto elektronických zařízení. 7

8 Instalace Umístění základnové stanice / nabíjecí stanice Základnová stanice (i přídavné nabíjecí stanice) umístěte na čisté, suché a větrané místo. Zvolte stabilní umístění bez vibrací. Pro vyvarování se rušivých vlivů, neumisťujte základnovou stanici / nabíjecí stanici poblíž elektronických zařízení, jako jsou např. hi-fi systémy, kancelářská zařízení nebo mikrovlnné trouby. vyvarujte se umístění blízko zdrojů tepla, např. radiátorů a také blízko bariér, jako např. železné dveře, silné zdi, výklenky. Základnová / nabíjecí stanice není vybavena vypínačem. Z tohoto důvodu musí být napájecí zásuvka, do které bude telefon zapojen, snadno přístupná. Základnová / nabíjecí stanice nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. Základnová / nabíjecí stanice musí být ochráněna před vlhkostí. Telefon neumisťujte do místností s kondenzací, parami nebo velkou prašností. Kondenzace se vyskytuje v přízemí, garážích, zimních zahradách nebo kůlnách. Provozní teplota musí být mezi +5 ºC a +40 ºC. Připevnění na zeď Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro montáž na zeď. Z tohoto důvodu jsou přiloženy dva šrouby a dvě hmoždinky. Vyvrtejte pod sebou dvě díry, vzdálené od sebe 90 mm a zašroubujte šrouby. Ponechte vzdálenost přibližně 3 mm mezi zdí a hlavičkou šroubu. Základnovou stanici zavěste na šrouby a připojte napájecí a telefonní kabel. Zásuvka 230V a telefonní zásuvka musí být v dosahu přiložených kabelů. Základnová stanice nesmí být připevněna na dveře nebo okno: riskujete poškození! Upozornění: Nepoškoďte případné skryté kabely ve zdi 8

9 Instalace Zapojení telefonu Před tím, než začnete používat váš bezdrátový telefon, musíte zapojit napájecí a telefonní kabel. Bezpečnostní poznámka Pro Avenu 135 / 135 Duo používejte pouze dodaný síťový napáječ typu SNG 05-ea! Telefonní kabel Telefonní kabel zapojte do zásuvky označené na základnové stanici telefonním symbolem. Kabel přichyťte do příslušných příchytek. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do telefonní zásuvky na zdi. Pokud máte starší typ zásuvky, budete potřebovat redukci. Napájecí kabel Napájecí kabel nejdříve zapojte do odpovídající zásuvky (označená ikonkou napájení) na spodní straně základnové stanice. Kabel přichyťte do příslušných příchytek. Pak zapojte napáječ do zásuvky 230V. Napájecí kabel Telefonní kabel Poznámka Váš telefon nebude fungovat, pokud napáječ nebude zapojen nebo bude výpadek napájení. Pro vypnutí telefonu, nejdříve odpojte síťový napáječ ze zásuvky 230 V a pak odpojte telefonní kabel z telefonní zásuvky na zdi. Pro odpojení kabelů od základnové stanice musíte stisknout pojistku na konektoru (např. pomocí propisky) a současně zatáhnout za kabel. Zapojení nabíjecí základny Nabíjecí základna se používá pro nabíjení přídavných ruček. Jednoduše zapojte kabel ze síťového napáječe do nabíjecí základny. Zapojte síťový napáječ do zásuvky 230 V a umístěte ručku do nabíjecí základny. Nabíjecí základna nemá žádný telefonní kabel. 9

10 Instalace Vložení baterií do ručky Ručka bude schopná plného provozu pouze pokud budou baterie po prvním vložení plně nabity. Uložení baterií Baterie jsou uloženy na spodní straně ručky. Kryt na ručce ukrývá prostor pro dvě NiMH baterie (akumulátory) typu AAA. Odkrytí krytu baterií Posuňte kryt baterií směrem dolu (asi 3mm) a zvedněte kryt. Vložení baterií (dbejte na správnou polaritu) Baterie vložte do ručky. Dejte si pozor na správnou polaritu baterií. Polarita baterií (+/-) musí odpovídat symbolům v bateriovém prostoru. Pokud budou baterie nesprávně vloženy, ručka nebude fungovat a může být poškozena. Kryt položte na bateriový prostor 3 mm od horního okraje a posuňte jej směrem nahoru, dokud nezaklapne. Dobíjení baterií Baterie po vybalení nejsou nabity. Pro nabití baterií vložte ručku do základnové stanice (nebo do nabíjecí stanice). Symbol blikající baterie na ručce signalizuje proces nabíjení. Nabíjecí čas pro baterie je přibližně 18 hodin. Stav nabití baterií je signalizován následujícími obrázky na ručce. Baterie plně nabité Baterie ze 2/3 nabité Baterie z 1/3 nabité Baterie skoro prázdné Po vložení nových baterií bude ručka zobrazovat skutečný stav baterií až po plném nabytí těchto baterií. Pouze po prvním úplném nabytí baterií je ručka plně provozuschopná. 10

11 Důležité Instalace Ručka bude zobrazovat skutečný stav baterií až po jejich plném nabytí. Vždy používejte NiMH baterie. Nikdy nepoužívejte klasické bateriové články. Poznámka Baterie musí být vloženy v ručce před jejím vložením do základnové stanice. Po ukončení hovoru umístěte ručku zpět do základnové / nabíjecí stanice. Nabíjení je řízeno elektronicky, chrání baterie před přebitím. Pro nejlepší výkon baterií nevyndávejte baterie z ručky (pouze pokud je měníte za nové) má to nepříznivý vliv na kapacitu baterií. Po delším používání baterií muže být kapacita baterií zvýšena úplným vybitím a opětovným nabitím. S plně nabitými bateriemi můžete telefonovat až 12 hodin. Pokud jsou baterie prázdné, na displeji se zobrazí symbol a slyšíte varovný tón (pokud jej máte zapnutý), pak máte ještě asi 10 minut hovoru. 11

12 Displej a klávesnice Displej a klávesnice Displej a symboly Displej poskytuje snadno pochopitelné informace o stavu telefonu. Čtyř řádkový displej (se zpětným podsvícením) je schopný zobrazit několik grafických symbolů a textových řádek. Symboly se rozumí horní část displeje, jak je ukázáno na následujícím obrázku: π A ª º INTERN 1 π A D Symbol antény (pokud je neustále zobrazen) zobrazuje trvalé spojení se základnovou stanicí. Blikající symbol znamená, že jsme mimo dosah základnové stanice. Stiskli jste tlačítko pro hovor. Indikuje, že ručka je přihlášena na základnovou stanici A, B, C nebo D. Ve stavu po dodání je přihlášena k základnové stanici A. ª Klávesnice je uzamčena. Minimálně jedna SMS* zpráva byla přijata. Vyzváněcí tóny jsou vypnuty. Příchozí hovor je signalizován krátkým pípnutím. º Mikrofon je vypnut (MUTE). Indikuje stav nabití baterií. INTERN 1 Jméno a číslo ručky. Na jedné základnové stanici může být přihlášeno až 5 ruček. Toto umožňuje bezplatné interní hovory mezi ručkami. * Kontaktuje svého poskytovatele ohledně dostupnosti a zpoplatnění této služby. 12

13 Displej a klávesnice Ručka zepředu Sluchátko Displej Navigační klávesy Softkey (klávesa) Cancel klávesa Softkey (klávesa) Telefonní adresář Tlačítko hovoru Handsfree klávesa Klávesa zpráv Číselník R klávesa Mikrofon VIP adresář 13

14 Displej a klávesnice Klávesnice ručky Následující ilustrace představují klávesy na ručce. Ke každé klávese je připojen krátký popis. Softkey klávesa (levá a pravá) koresponduje různým funkcím zobrazeným na obrazovce. Navigační klávesy mají rozdílné funkce: Ve stavu klidu: otevře se seznam volaných čísel. V menu: pohyb nahoru a dolů. Během hovoru: změna hlasitosti. Tato C klávesa (Cancel) má různé funkce: V menu: opuštění menu (podmenu). Stisknutá 2 sekundy: vrátí telefon do klidového stavu. Během hovoru: vypne mikrofon. Otevře telefonní adresář. Tlačítko hovoru. Koresponduje zvednutí / položení sluchátka u klasického telefonu. Handsfree: zapne nebo vypne reproduktor. Pokud je aktivní, je prosvícená. Klávesa zpráv. Klávesa bliká pokud jste obdrželi jednu nebo více SMS zpráv. Stisknutím této klávesy se otevře seznam zpráv. Číselné klávesy pro zadání telefonního čísla Pokud stisknete klávesu 1 minimálně na 2 sekundy, vytočí se číslo síťového záznamníku. Ve vytáčecím módu pokud stisknete klávesu 0 přibližně na 2 sekundy, vloží se vytáčecí pauza mezí čísla. 14

15 Displej a klávesnice Hvězdička pro vložení symbolu hvezdička. Stisknutím této klávesy a držením přibližně 2 sekundy můžete zapnout / vypnout vyzváněcí tón. Během editace jmen nebo psaní textů přepíná mezi malými a velkými písmeny. Mřížka pro vložení symbolu mřížka. Stisknutím a držením této klávesy přibližně 2 sekundy zamknete / odemknete klávesnici. Otevře VIP telefonní adresář. R nebo Flash klávesa. 15

16 Displej a klávesnice Pohled na základnovou stanici zepředu Avena 135 / 135 Duo základnová stanice je vybavena multifunkční klávesou (Paging) pro nalezení ručky (viz. dále) a přihlášení ruček na základnovou stanici. Nalezení ručky (paging) Jednoduše můžete zjistit ztracené ručky stisknutím klávesy Paging na základnové stanici. Všechny ručky, které jsou přihlášeny na základnovou stanici, začnou vyzvánět po dobu 60 sekund. Nyní je můžete snadno nalézt. Vyzvánění můžete zastavit stisknutím hovorového tlačítka. Ručka nezačne vyzvánět, pokud není přihlášena k základnové stanici. 16

17 Uskutečnění prvního hovoru Zapnutí / vypnutí ručky Uskutečnění prvního hovoru Po vložení ručky do základnové stanice (a kompletním nabitím baterií) se ručka automaticky zapne a je připravena k provozu. Zapnutí ručky Pokud je ručka vypnutá, můžete jí zapnout stisknutím a držením hovorového tlačítka. vypnutí ručky Ručku můžete vypnout, např. z důvodu prodloužení života baterií. Postupujte následujícím způsobem: Otevřete menu stisknutím MENU Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Switch off HS a stiskněte OK Softkey klávesu. Displej zobrazí nápis klávesu pro vypnutí. Switch off HS?. Stiskněte OK Softkey Pokud je ručka vypnutá, nepřijímá paging ze základnové stanice ani příchozí hovory. Stav ručky po dodání Ve stavu po dodání je ručka přihlášena k základnové stanici. Tzn. na displeji se zobrazí symboly a. Pokud z nějakého důvodu není ručka přihlášena k základnové stanici, zobrazí se nápis Please Log-on!. V tomto případě proveďte přihlašovací proceduru, jak je popsáno v kapitole Přihlášení ručky. S Avenou 135 / 135 Duo můžete provozovat 5 ruček na jedné základnové stanici. Toto umožňuje bezplatné interní hovory mezi ručkami. 17

18 Zamknutí / Odemknutí klávesnice Uskutečnění prvního hovoru Pokud nosíte ručku neustále u sebe, můžete uzamknout klávesnici. Zabráníte tím nechtěnému zmáčknutí kláves. Stisknutím klávesy přibližně na 2 sekundy zamknete / odemknete klávesnici. Když jsou klávesy zamknuté, na displeji je zobrazen nápis Key lock on! a zobrazen symbol. Při uzamčené klávesnici můžete přijímat hovory jednoduše stisknutím hovorového tlačítka. Při uzamčené klávesnici můžete vždy vytáčet předdefinovaná nouzová čísla. Nastavení data a času Před tím, než provedete první hovor, můžete nastavit datum a čas. Tento postup je popsán v kapitole Nastavení základnové stanice / Čas a datum. Uskutečnění hovoru Nyní jste připraveni pro váš první telefonní hovor: Zvedněte telefon ze základnové / nabíjecí stanice. Stiskněte hovorové tlačítko. Uslyšíte vyzváněcí tón a zobrazí se ikona. Zadejte telefonní číslo. Po zadání posledního čísla začne telefon vytáčet a uslyšíte vyzváněcí tón. Až protistrana přijme hovor, můžete začít konverzovat. Alternativně můžete vytáčet takto: Zvedněte telefon ze základnové / nabíjecí stanice. Zadejte telefonní číslo. Zadané číslo můžete opravovat stisknutím Cancel klávesy, která vymaže poslední napsané číslo. Stiskněte hovorové tlačítko. Po vytočení čísla uslyšíte vyzváněcí tón. 18

19 Uskutečnění prvního hovoru Vaše Avena 135 / 135 Duo podporuje telefonní číslo o maximální délce 24 znaků. Když zadáváte delší číslo než 16 znaků, zobrazuje se na druhém řádku. Vaše Avena 135 / 135 Duo nabízí několik dalších způsobu vytáčení čísel (např. použitím telefonního adresáře). Můžete telefonovat i interně (více v kapitole Uskutečnění interního hovoru). Přijmutí telefonního hovoru Pokud vám někdo volá, uslyšíte vyzváněcí tón a zobrazí se vám číslo (nebo jméno) volajícího na ručce. Ne však všichni poskytovatelé podporují tuto funkci zobrazení čísla (CLIP). Dostupnost této služby zjistíte u svého poskytovatele. Pro přijmutí hovoru vyzvedněte ručku ze základnové / nabíjecí stanice a stiskněte hovorové tlačítko. Poznámka : Vaše Avena 135 / 135 Duo zobrazí jméno volajícího pouze tehdy, pokud jste jej zadali do telefonního adresáře. Volající může mít potlačeno identifikaci. V tomto případě se vám nezobrazí číslo ani jméno. Displej pouze napíše Incoming call!. Příchozí hovory jsou signalizovány akusticky na ručce i základnové stanici. Melodii a hlasitost vyzvánění můžete změnit. Ukončení telefonního hovoru Pro ukončení telefonního hovoru stiskněte hovorové tlačítko ukončeno, telefon se vrátí do klidového stavu.. Telefonní spojení bude Zmeškané hovory Pokud máte jeden nebo více nezodpovězených hovorů během Vaší nepřítomnosti, displej zobrazí následující text New calls!. Současně bude blikat ikona, indikující zmeškané hovory (toto je možné pouze u hovorů s CLIP informací). Stiskněte klávesu zpráv pro otevření seznamu volajících. Další informace získáte v kapitole vytáčení ze seznamu volajících. 19

20 Uskutečnění prvního hovoru Handsfree hovor Ručka Aveny 135 / 135 Duo je vybavena hlasitým reproduktorem, který vám umožňuje handsfree telefonování. Stiskněte klávesu handsfree pro aktivování / deaktivování reproduktoru. Handsfree klávesa je prosvícena, když je hlasité telefonování aktivované. Pozor: Reproduktor je umístěn na zadní straně ručky a může reprodukovat hlasité tóny. Nikdy nedávejte tento reproduktor blízko vašeho ucha! Hrozí nebezpečí poškození vašeho sluchu! Změna hlasitosti během hovoru Během hovoru můžete změnit hlasitost sluchátka i reproduktoru v pěti stupních. Vedete telefonní konverzaci. Stiskněte Volume Softkey klávesu. Současné nastavení je označeno zatržítkem. Zvolte vyhovující stupeň hlasitosti pomocí navigačních kláves (1-5). Pokud je handsfree vypnuté, nastavujete hlasitost sluchátka: Earpiece vol.1 = nejtišší stupeň (1) Earpiece vol.5 = nejhlasitější stupeň (5) Pokud je handsfree zapnuté, nastavujete hlasitost reproduktoru: Speaker vol.1 = nejtišší stupeň (1) Speaker vol.5 = nejhlasitější stupeň (5) Potvrďte pomocí OK Sofkey klávesy. Ztišení ručky Pokud vedete telefonní konverzaci a nechcete aby volaný slyšel, co si říkáte s ostatními v místnosti, můžete dočasně vypnout mikrofon pomocí klávesy. Na displeji se zobrazí ikona. Opětovným stisknutím klávesy zapnete mikrofon. 20

21 Seznam zpráv Seznam zpráv Vaše Avena 135 / 135 Duo má tři různé seznamy zpráv: Síťová schránka Tento seznam se zobrazí, pokud máte novou zprávu ve vaší síťové schránce (pouze pokud podporuje poskytovatel). Tato síťová schránka funguje jako telefonní záznamník, často používaný u GSM mobilních telefonů. Pokud máte jednu nebo více zpráv v této síťové schránce, zobrazí se na displeji nápis Mailbox! a klávesa zpráv začne blikat. Stisknutím této klávesy můžete přímo vytočit váš záznamník a přehrát si nové zprávy. SMS zprávy Pro SMS zprávy jsou aktuálně dostupné dva seznamy: jeden pro příchozí a druhý pro odchozí uložené zprávy. Pokud máte jednu nebo více SMS zpráv, zobrazí se na displeji nápis New SMS! a klávesa zpráv začne blikat. Stisknutím této klávesy můžete zobrazit seznam příchozích SMS zpráv. Seznam hovorů Tento seznam obsahuje zmeškané hovory (pouze pokud je aktivní funkce CLIP). Pokud máte jeden nebo více zmeškaných hovorů, zobrazí se na displeji nápis New Calls! a klávesa zpráv začne blikat. Stisknutím této klávesy můžete zobrazit seznam zmeškaných hovorů. Seznam zpráv můžete zobrazit stisknutím klávesy zpráv nebo zvolením položky Messages v menu. Pokud máte několik různých zpráv (různého typu), pak se na displeji zobrazí nápis Message waiting!. 21

22 Komfortní vytáčení Komfortní vytáčení Vytáčení pomocí telefonního adresáře Aby jste si nemuseli pamatovat všechna telefonní čísla, můžete si je uložit do telefonního adresáře a vytáčet jednoduše stisknutím jednoho tlačítka. Stiskněte klávesu telefonního adresáře. Zobrazí se vám první záznam. Počet záznamů uložených v telefonním adresáři je zobrazen v první řádce, např. - Phonebook (23) -. Pomocí navigačních kláves můžete se pohybovat v telefonním adresáři. Alternativně můžete použít číselné klávesy (0-9) pro zadání prvních písmen jména. Stisknutím hovorového tlačítka bude telefonní číslo vytočeno. Když máte vybraný záznam v telefonním adresáři, můžete stisknout OK Softkey klávesu pro editaci telefonního čísla před vytočením. Správa telefonního adresáře Ručka Aveny 135 / 135 Duo umožňuje uložit do telefonního adresáře až 60 čísel. Pro každý záznam můžete definovat název (15 znaků) a telefonní číslo (24 znaků). Vytvoření nového záznamu v telefonním adresáři Stiskněte klávesu telefonního záznamníku. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu New entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Enter number. Zadejte telefonní číslo a ukončete jej stisknutím OK Softkey klávesy. Na displeji se zobrazí nápis Enter name. Zadejte korespondující název a uložte jej stisknutím Store Softkey klávesy. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 22

23 Zadávání speciálních znaků Poznámka Komfortní vytáčení Speciální znaky mohou být vkládány do telefonního čísla a uloženy v telefonním adresáři. Např.,, (vytáčecí pauza) a (flash). Vytáčecí pauzu zadáte stisknutím klávesy přibližně na 2 sekundy. Flash zadáte stisknutím klávesy. Jak nastavit délku flash se dozvíte dále v kapitole Nastavení délky flash. Záznam můžete upravovat vymazáváním poslednách znaků jednoduše stisknutím klávesy Delete. Editace záznamů v telefonním adresáři Stiskněte klávesu telefonního adresáře. Zobrazí se vám první záznam. vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Edit entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí telefonní číslo. Podle potřeby změňte telefonní číslo a pokračujte stisknutím OK Softkey klávesy. Na displeji se zobrazí korespondující název. Podle potřeby upravte tento název a uložte jej stisknutím Store Softkey klávesy. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 23

24 Komfortní vytáčení Vymazání záznamů z telefonního adresáře Stiskněte klávesu telefonního adresáře. Zobrazí se vám první záznam. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis YES Softkey klávesy. Delete entry?. Potvrďte stisknutím Displej následně zobrazí potvrzující nápis je vymazán z telefonního adresáře. Entry deleted!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Poznámka Telefonní adresář je uložen v ručce. Jakákoliv změna v telefonním adresáři nemá žádný vliv na ostatní ručky přihlášené ke stejné základnové stanici. Celý telefonní adresář bude vymazán pokud resetujete ručku. Vytáčení pomocí VIP telefonního adresáře Pomocí klávesy VIP telefonního adresáře telefonního adresáře 7 jmen a telefonních čísel. můžete přistupovat do speciálního Stiskněte klávesu VIP telefonního adresáře. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Zvolený záznam bude vytočen. Tento VIP telefonní adresář je uložen v základnové stanici a je dostupný všem ručkám přihlášeným k této základnové stanici. 24

25 Správa VIP telefonního adresáře Komfortní vytáčení Úprava záznamů v telefonním adresáři Stiskněte klávesu VIP telefonního adresáře. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Edit entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Podle potřeby změňte telefonní číslo a pokračujte stisknutím OK Softkey klávesy. Podle potřeby upravte název a uložte jej stisknutím Store Softkey klávesy. Na displeji se zobrazí nápis Entry stored!. Změny jsou nyní uloženy ve VIP telefonním adresáři. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Tento VIP telefonní adresář je uložen v základnové stanici. Jakákoliv změna v tomto VIP telefonním adresáři se projeví na všech ručkách. 25

26 Komfortní vytáčení Vymazání záznamů z VIP telefonního adresáře Můžete vymazat jednotlivé záznamy ve VIP telefonním adresáři. Stiskněte klávesu VIP telefonního adresáře. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis YES Softkey klávesy. Delete entry?. Potvrďte stisknutím Displej následně zobrazí potvrzující nápis je vymazán z telefonního adresáře. Entry deleted!. Záznam Záznam bude označen jako - Empty -. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Zkrácená volba (Síťová schránka) Vaše Avena 135 / 135 Duo nabízí funkci rychlého vytáčení síťové schránky (hlasové schránky). Síťová schránka je přídavná služba provozovaná vaším poskytovatelem, pracující na principu telefonního záznamníku. Stiskněte klávesu přibližně na 2 sekundy. vaše Avena 135 / 135 Duo automaticky vytočí předprogramované telefonní číslo této síťové schránky. V kapitole Síťová schránka se dozvíte další informace. Zkrácená volba je podporovaná pouze klávesou. Tato funkce slouží pouze pro vytočení síťové schránky. Pro aktivaci / deaktivaci této schránky musíte zaslat určité síťové kódy do této schránky. Pro další informace se zeptejte vašeho poskytovatele. 26

27 Vytáčení ze seznamu volaných čísel Komfortní vytáčení Posledních 20 volaných čísel je uloženo v seznamu volaných čísel. Každé nově vytočené číslo přepíše nejstarší záznam. Vytočení telefonního čísla Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Počet čísel uložených v tomto seznamu máte zobrazen v první řádce, např. - Redial list (15) -. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Zvolený záznam bude vytočen. Po zvolení záznamu můžete stisknout OK Softkey klávesu pro editaci telefonního čísla před vytočením. Správa seznamu volaných čísel Vymazání záznamu ze seznamu volaných čísel Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete entry a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis YES Softkey klávesy. Delete entry?. Potvrďte stisknutím Displej následně zobrazí potvrzující nápis je vymazán ze seznamu volaných čísel. Entry deleted!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 27

28 Komfortní vytáčení Vymazání celého seznamu volaných čísel Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Delete list a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Delete list?. Potvrďte stisknutím YES Softkey klávesy. Displej následně zobrazí potvrzující nápis seznam volaných čísel je vymazán. List deleted!. Celý Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Celý seznam volaných čísel bude vymazán při resetu ručky! Uložení čísel ze seznamu volaných čísel do telefonního adresáře Stiskněte Redial Softkey klávesu. Zobrazí se záznam s naposledy volaným číslem. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Store phonebook a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Enter name:. Zadejte korespondující název a potvrďte stisknutím Store Softkey klávesy. Displej následně zobrazí potvrzující nápis je nyní uložen v telefonním adresáři. Entry stored!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 28

29 Komfortní vytáčení Vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů Pokud váš poskytovatel podporuje službu CLIP, pak se zmeškané hovory ukládají do seznamu zmeškaných hovorů. Seznam zmeškaných hovorů může obsahovat až 20 čísel. Pokud je seznam zmeškaných hovorů plný, automaticky se přepisují nejstarší hovory. Pokud máte nějaký zmeškaný hovor, na displeji se zobrazí nápis New calls! a současně začne blikat klávesa zpráv. Vytočení čísla ze seznamu zmeškaných hovorů Na displeji je zobrazen nápis New calls!. Stiskněte klávesu zpráv. Zobrazí se číslo posledního volajícího. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Telefonní číslo bude vytočeno. nebo Otevřete menu stisknutím Menu Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Messages a stiskněte OK Softkey klávesu. Zvolte záznam v menu Call list a stiskněte OK Softkey klávesu. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Stiskněte hovorové tlačítko. Telefonní číslo bude vytočeno. Poznámka Za pobočkovou ústřednou: Vytáčení za pobočkovou ústřednou funguje správně, pokud ústředna automaticky vkládá potřebné číslo pro přístup do veřejné sítě. 29

30 Správa seznamu zmeškaných hovorů Komfortní vytáčení Zobrazení detailních informací u zmeškaného hovoru Stiskněte klávesu zpráv. Zvolte záznam v menu Call list a stiskněte OK Softkey klávesu. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Show details a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí telefonní číslo volaného a také datum a čas hovoru. Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. Uložení čísel ze seznamu zmeškaných hovorů do telefonního adresáře Stiskněte klávesu zpráv. Zvolte záznam v menu Call list a stiskněte OK Softkey klávesu. Vyberte si požadovaný záznam pomocí navigačních kláves. Otevřete administrační menu stisknutím Options Softkey klávesy. Zvolte záznam v menu Store phonebook a stiskněte OK Softkey klávesu. Na displeji se zobrazí nápis Enter name:. Zadejte korespondující název a potvrďte stisknutím Store Softkey klávesy. Displej následně zobrazí potvrzující nápis je nyní uložen v telefonním adresáři. Entry stored!. Záznam Stisknutím Cancel klávesy minimálně na 2 sekundy se vrátíte do klidového stavu. 30

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka

Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka Váš telefon s Windows Phone 8X by HTC Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení Telefon 8 Karta SIM 9 Baterie 11 Zapínání a vypínání 12 Nastavení telefonu Zadání kódu PIN 13 Nastavení telefonu při prvním

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka

Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka Váš telefon s Windows Phone 8S by HTC Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení Telefon 8 Spodní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 13 Zapínání a vypínání 14 Nastavení telefonu Zadání kódu

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více