Manuál Launch X431 quicheck V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001"

Transkript

1 Manuál Launch X431 quicheck V

2 Všechna práva vyhrazena! Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačního vyhledávacího systému a nesmí se vysílat žádným způsobem, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu firmy LAUNCH. CO., LTD. (Dále nazývaný LAUNCH). Tento návod je vytvořen pro použití pouze s tímto přístrojem. LAUNCH není zodpovědný za použití jakékoliv části tohoto návodu ve spojení s jiným přístrojem. Návod k obsluze a všechny jeho části mohou být změněny bez předchozího oznámení. LAUNCH, ani žádná z jejich poboček, nebude zodpovědný kupujícímu tohoto přístroje nebo třetím stranám, za poškození, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé kupujícímu nebo třetím stranám, jako výsledek nehod, špatného použití tohoto přístroje nebo za neschválené úpravy, opravy nebo změny tohoto přístroje, ani za nedodržení instrukcí k použití a údržby vydaných firmou LAUNCH. LAUNCH nebude zodpovědný za jakékoliv poškození nebo problémy vzniklé v důsledku použití jakéhokoliv příslušenství nebo spotřebního materiálu než těch, které jsou navrženy jako originální výrobky LAUNCH nebo výrobky, které schválil LAUNCH. Upozornění: Jména jiných výrobků použitá v tomto návodu jsou pouze pro identifikační účely a mohou být obchodními značkami jejich příslušných majitelů. LAUNCH se zříká všech práv k těmto značkám. Tento přístroj je určen pouze profesionálním technikům a osobám provádějícím údržbu.

3 Registrovaná obchodní značka LAUNCH je registrovanou obchodní značkou firmy LAUNCH TECH CO., LTD. (LAUNCH) v Číně a jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky, servisní značky, názvy domén, loga a názvy firem uvedené v tomto návodu jsou buď obchodní značky, registrované obchodní značky, servisní značky, názvy domén, názvy firem LAUNCH jsou vlastnictvím firmy LAUNCH nebo jejich sesterských společností. V zemích, kde nejsou registrovány žádné obchodní značky, servisní značky, názvy domén, loga a názvy firem LAUNCH si společnost LAUNCH vyhrazuje ostatní práva související s neregistrovanými obchodními značkami, servisními značkami, názvy domén, logy a názvy firem. Jiné výrobky nebo názvy firem uvedené v tomto návodu mohou být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. Bez souhlasu majitele příslušné obchodní značky, servisní značky, názvu domény, loga nebo názvu firmy nesmíte používat žádnou obchodní značku, servisní značku, název domény, logo nebo název firmy LAUNCH nebo třetí strany. Firmu Launch můžete kontaktovat na webových stránkách abyste získali informace o přístroji X-431quiCheck nebo jiných speciálních diagnostických zařízení. Firmu Launch můžete také navštívit na stránkách nebo písemně na adrese LAUNCH TECH. CO., LTD.,Launch Industrial Park, North of Wuhe Avenue, Banxuegang, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong. P.R. China, pro získání písemného souhlasu pro

4 použití materiálů z tohoto návodu.

5 Upozornění na manipulaci s řídícími jednotkami vozidla Neodpojujte spotřebiče v interiéru vozidla, když je zapnuté zapalování. V momentě odpojení spotřebičů mohou vzniknout náhlé napěťové špičky, které mohou poškodit snímače a řídící jednotku. Chraňte řídící jednotky před magnetickými předměty, jako jsou např. bezdrátové reproduktory. Před svářením na vozidle odpojte napájení k řídícím jednotkám. Při práci v blízkosti řídících jednotek a snímačů dbejte opatrnosti. Při demontáži PROM paměti se uzemněte, jinak může dojít k poškození snímačů a řídicí jednotky statickou elektřinou. Ke zkoušení řídících jednotek a snímačů nepoužívejte analogové multimetry, pokud to není specificky vyžadováno. Vždy používejte digitální multimetr. Ke zkoušení el. součástek spojených s řídící jednotkou nepoužívejte žárovkovou zkoušečku, pokud to není specificky vyžadováno. Při vystupování z vozidla si dávejte pozor na statickou elektřinu. Je-li to potřeba, použijte uzemnění. Svorkovnice řídicích jednotek vždy bezpečně zapojte. Špatně zapojené svorkovnice mohou poškodit integrované obvody řídících jednotek. Upozornění na použití Tento přístroj je složité elektronické zařízení. Když ho používáte, dbejte na to, aby se nepoškodilo nárazem. Aby se předešlo chybám v komunikaci, vždy zajistěte, aby byl přístroj dobře připojen k diagnostické zásuvce. Když je přístroj aktivní, nezasouvejte ani nevysouvejte z něho TF paměťovou kartu. Po skončení práce s přístrojem uložte stylus pero do otvoru v zadní části přístroje X-431quiCheck a uložte také všechny kabely, konektory a příslušenství. S přístrojem manipulujte opatrně a vyvarujte se, aby se nepoškodil nárazem.

6 Bezpečnostní upozornění Automobilové baterie obsahují kyselinu sírovou, která může poranit kůži. Během provozu se vyvarujte přímému kontaktu s automobilovými bateriemi. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo k vystříknutí kyseliny sírové do očí. Za všech okolností se k bateriím nepřibližujte s jakýmkoliv zdrojem jisker. Motory produkují různé jedovaté sloučeniny (uhlovodík, oxid uhelnatý, oxid dusíku, apod.), kterých se musíte vyvarovat. Vyvarujte se kontaktu součástí s vysokou teplotou, jako jsou např. chladiče, trubky s vodou, apod., protože teplota nastartovaného motoru je velmi vysoká. Před nastartováním motoru dejte řadicí nebo volicí páku do polohy Neutral nebo Park, aby nedošlo ke zranění. Při zkoušení nebo opravě vozidla používejte ochranné brýle. Budete-li používat baterii jako zdroj napájení, připojte červenou (+) krokosvorku na kladný pól baterie a černou krokosvorku (-) na záporný pól baterie.

7 Obsah 1 Předmluva Úvod Funkce přístroje Prvky přístroje Technická specifikace 4 2 Popis X-431quiCheck X-431quiCheck hlavní jednotka Konstrukce X-431quiCheck všeobecné komponenty První kroky s přístrojem X-431quiCheck Zapnutí přístroje Kalibrace dotykového displeje Nástrojová lišta Stahování a instalace diagnostického softwaru Nastavení jazyka 11 3 Použití přístroje X-431 k diagnostice vozidel Příprava a zapojení pro diagnostiku vozidel Příprava přístroje X-431quiCheck Instalace TF paměťové karty Zapojení přístroje X-431quiCheck Zahájení diagnostiky vozidla Diagnostický program Jak diagnostikovat Číst chybové kódy Snímek obrazovky Vymazat chybové kódy

8 3.3.4 Číst měřené hodnoty Správa jízdních záznamů Speciální funkce Blokové schéma diagnostického postupu Aktualizace diagnostického softwaru Registrace uživatele Přihlášení členů Stahování softwaru Aktualizace softwaru Nákup softwaru Často kladené otázky 38 2

9 1.1 Úvod 1 Předmluva X-431quiCheck je nově vyvinutý diagnostický počítač s barevným displejem. Jedná se o výrobek s aplikací k diagnostice elektronické technologie automobilů a s připojením k internetu. Portable Vehicle Fault Diagnosis Technology" (technologie přenosné diagnostiky závad vozidel) je vyspělá diagnostická technologie poprvé vytvořená a prosazovaná firmou LAUNCH, která představuje nejvyšší úroveň diagnostické technologie na světě. Vede vývojový trend a poskytuje nejlepší řešení. X-431quiCheck umí testovat většinu vozidel na světě s pomocí vyspělých testů. Snadno a rychle se může aktualizovat, kdekoliv na světě a poskytovat tak programy na nejnovější mezinárodní modely. Má barevný dotykový displej, snadné ovládání, podporuje více jazyků a má široký rozsah použití. Paměťová TF karta má velkou kapacitu a může ukládat okamžité výsledky diagnostiky. Vedle toho všeho má přístroj X-431quiCheck inovativní design, více ergonomický vzhled podobný knize, lehkou konstrukci, která umožňuje snadnější přenášení. 1.2 Funkce přístroje Informace o řídicí jednotce Číst kódy závad Vymazat kódy závad Číst měřené hodnoty Speciální funkce (např. resetování servisu, apod.) 1.3 Prvky přístroje Elegantní, krásný, podobný knize, přenosný Dotykový barevný displej, snadné ovládání Podporuje základní diagnostické funkce všech hlavních řídicích jednotek různých značek vozidel. 3

10 Jedinečný způsob čtení měřených dat, rychlejší aktualizace měřených dat Aktualizace přes internet, synchronizace nejnovějších mezinárodních modelů Dobrý systém podpory, zákazníci mají celoživotní systém podpory. 1.4 Technická specifikace Operační systém: WIN CE 5.0 CPU: 400 MHz ARM9 Paměťová karta: 1G TF karta Pracovní napětí: DC12V a 24V Displej: 480X272, 4.3 palcový barevný dotykový displej Drátová komunikace Velká kapacita paměti 4

11 2 Popis X-431quiCheck 2.1 X-431quiCheck hlavní jednotka Konstrukce Fig 2-1 X-431quiCheck popis Obr. 2-2 X-431quiCheck porty a ukazatelé 5

12 Tabulka 2-1: popis přístroje X-431quiCheck 1 Barevný dotykový displej 2 Hlavní vypínač 3 Slot TF paměťové karty 4 Diagnostické rozhraní 5 Ukazatel napájení (červený) 6 Ukazatel komunikace (zelený) 7 Tlačítko pro resetování přístroje 8 Otvor pro stylus pero 9 Port (zatím prázdný pro pozdější rozšíření) 2.2 X-431quiCheck všeobecné komponenty Tabulka 2-2 ukazuje komponenty Číslo Název Popis Obrázek 1 X-431quiCheck hlavní jednotka Displej hlavního přístroje obsahuje ovládací tlačítka, výsledky diagnostiky a nápovědu. 2 Diagnostický konektor K připojení k diagnostické zásuvce vozidla. Podle výbavy mohou být v sadě s přístrojem dodány různé diagnostické konektory. Standardní diagnostický konektor: SMART OBD II-16E 6

13 3 Hlavní diagnostický kabel K propojení diagnostického konektoru a přístroje X-431quiCheck. 4 Stylus K ovládání displeje přístroje X-431quiCheck. 5 TF paměťová karta Pro uložení diagnostického programu a dat 6 Čtečka TF paměťové karty Ke čtení uložených dat na TF kartě, připojení k počítači a stahování aktualizací z internetu. Konektory do Diagnostické (příplatkové) 7 jiných zásuvek než do konektory speciální modely. pro 16pinové OBD II zásuvky (několik) 7

14 2.3 První kroky s přístrojem X-431quiCheck Zapnutí přístroje Stiskněte tlačítko [POWER] v levé horní části přístroje. Na displeji se začne zobrazovat probíhající inicializace, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Poznámka: Přístroj vypnete podržením tlačítka [POWER] déle než 5 sekund. Jakmile se ukončí inicializace systému, provádějte kroky podle nápověd na displeji, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. 8

15 2.3.2 Kalibrace dotykového displeje Klikněte na dotykový displej podle výše uvedeného obrázku pro vstup do kalibrace displeje, jak je znázorněno na obrázku vlevo. Přesně klikejte postupně na zobrazované křížky na obrazovce, dokud nekliknete na všechny. Nechcete-li provést kalibraci displeje, stiskněte tlačítko hlavního vypínače, aby se tento krok přeskočil. Poznámka: Pokud na křížek kliknete nepřesně, kalibrace se bude opakovat, dokud nebude provedena správně. Po provedení kalibrace se na displeji zobrazí hláška, jako na obrázku vlevo. (Kalibrace byla úspěšná). Pro pokračování na pracovní plochu můžete kliknout na displej nebo počkat 30 sekund, kdy se systém sám automaticky přepne na plochu. Poznámka: Dotykový displej můžete také kalibrovat tak, že kliknete na položku Start Menu( )-Control Panel- stylus-calibrate (start menu-kontrolní panel-kalibrovat stylus). 9

16 2.3.3 Nástrojová lišta Nástrojová lišta se nachází ve spodní části pracovní plochy přístroje X-431quiCheck, jak je zobrazeno vlevo. A Tlačítko Start": stejné jako na liště Windows98/XP. B Čas: dvojitým kliknutím s pomocí stylus pera si nastavíte čas, datum a časovou zónu. C Ikona softwarové klávesnice: zobrazí nebo skryje softwarovou klávesnici. Když je klávesnice aktivní existují dva způsoby ovládání: manuální nebo anglická klávesnice. D Ikona přepínání: kliknutím na ikonu se zobrazí pracovní plocha a lze přepínat mezi jednotlivými spuštěnými okny. 2.4 Stahování a instalace diagnostického softwaru Při dodání přístroje jsou nainstalovány pouze DEMO a EOBD programy. Když budete chtít testovat jiné značky vozidel se speciálním programem, musíte si je nejdříve stáhnout a instalovat do přístroje. V kapitole 4 naleznete podrobnosti o registraci, stahování a instalaci programů a softwaru. Aktualizace diagnostického softwaru 10

17 2.5 Nastavení jazyka Na pracovní ploše klikněte na ikonu Diagnostic" (diagnostika). Nyní se na displeji přístroje X-431quiCheck zobrazí obrazovka s výběrem značek vozidel, jak je znázorněno na obrázku vlevo. V pravém dolním rohu výše uvedené obrazovky klikněte na tlačítko [SETTING] (nastavení). Nyní se zobrazí obrazovka s výběrem jazyků. Vyberte si vhodný jazyk a klikněte na tlačítko [OK]. Po výběru systém automaticky tuto obrazovku zavře. Znovu klikněte na ikonu Diagnostic" (diagnostika) na pracovní ploše. Funkce nastavení jazyka bude ukončena. 11

18 3 Použití přístroje X-431quiCheck k diagnostice vozidel 3.1 Příprava a zapojení pro diagnostiku vozidel Příprava přístroje X-431quiCheck 1. Všeobecné podmínky pro diagnostiku Zapnuté zapalování. Napětí baterie vozidla musí být v rozmezí 11-14V nebo 18-30V. Pracovní napětí konektoru přístroje X-431quiCheck je 12V nebo 24V. Škrticí klapka by měla být zavřená. Předstih zapalování a volnoběžné otáčky by měly být podle specifikace. Teplota chladicí kapaliny a oleje převodovky by měla být v normálním provozním rozsahu (teplota chladicí kapaliny je C a teplota převodovky je C). 2. Výběr diagnostického konektoru Přístroj X-431quiCheck je vybaven 16pinovým SMART OBD-16E diagnostickým konektorem. Když budete chtít diagnostikovat vozidlo, které není vybavené 16pinovou diagnostickou OBDII zásuvku, použijte příslušný konektor (volitelná výbava) pro dané vozidlo Instalace TF paměťové karty a b c d Obr. 3-1 Instalace TF paměťové karty Postup instalace: 1) Otevřete kožené pouzdro, jak je zobrazeno na obr. 3-1a. 12

19 2) Zasuňte TF paměťovou kartu do slotu v přístroji X-431quiCheck. Ujistěte se, že je paměťová karta dobře zasunutá do správného místa s potiskem micro směrem nahoru, jak je znázorněno na obr. 3-1b a 3-1c. 3) Zavřete kožené pouzdro. Instalace je dokončená, jak je znázorněno na obr. 3-1d. Poznámka: Když je karta správně zasunutá, uslyšíte cvaknutí. Kartu vysunete, když ji lehce zatlačíte a ona automaticky vyskočí Zapojení přístroje X-431quiCheck Postup zapojení přístroje X-431quiCheck s pomocí diagnostického kabelu Zasuňte TF paměťovou kartu do slotu přístroje. Zapojte jeden konec diagnostického kabelu do příslušné zdířky na přístroji X-431quiCheck. Zapojte druhý konec diagnostického kabelu do vybraného diagnostického konektoru. Vyhledejte diagnostickou zásuvku vozidla. Zapojte diagnostický konektor do diagnostické zásuvky vozidla. 3.2 Zahájení diagnostiky vozidla Značky, modely a systémy vozidel, které lze testovat přístrojem X-431quiCheck se aktualizují každý den. Navštivte prosím webové stránky k přístupu k nejnovějším aktualizacím softwaru a diagnostických programů. 13

20 3.2.1 Diagnostický program Po připojení přístroje X-431quiCheck (podrobnosti najdete v kapitole 3.1.3), přístroj zapněte stisknutím tlačítka " v levé horní části přístroje. Nyní se zobrazí obrazovka pro kalibraci displeje (viz kapitola 2.3.2). Poté se na displeji zobrazí obrazovka ve formátu Windows CE a zde klikněte na ikonu Diagnostic na pracovní ploše, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Poté se na displeji zobrazí seznam značek vozidel, jak je znázorněno na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [PREVPAGE]: k zobrazení předchozí stránky. Toto tlačítko je neplatné a má šedou barvu pokud je k dispozici pouze jedna strana nebo pokud jste na první straně. [NEXTPAGE]: k zobrazení další stránky. Toto tlačítko je neplatné a má šedou barvu pokud je k dispozici pouze jedna strana nebo pokud jste na poslední straně. [HISTORY]: Správa a prohlížení záznamů z jízd (nahraná data a křivky). [SETTING]: nastavení jazyka. 14

21 Zde si jako příklad vybereme program Benz demo, na kterém si ukážeme, jak provádět diagnostiku. Klikněte na [SETING] (nastavení) v dolní pravé části obrazovky, kde si následně vyberete jako jazyk angličtinu a klikněte na [OK]. V menu výběru vozidel klikněte na logo Benz. Na displeji se zobrazí obrazovka s výběrem verze diagnostického programu Benz demo. Vyberte si verzi, kterou potřebujete. Poznámka: Ovládání a funkce jiných značek, modelů a systémů je stejné jako u Benz. Ovládání jednotlivých systémů naleznete v příslušných částech návodu. Zde používáme jako příklad Benz demo program. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [HELP]: zobrazení help informací. [DOWNLOAD]: pokračování v testování. 15

22 3.3 Jak diagnostikovat Vyberte si verzi a klikněte na [OK] pro vstup na obrazovku diagnostiky, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Poznámka: Obrazovka diagnostiky různých značek vozidel obsahuje seznam testovaných modelů, systémů, typ diagnostického konektoru a polohu diagnostické zásuvky na vozidle. Ovládání a funkce jsou podobné. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [Reset]: ukončení programu a návrat na obrazovku výběru značek vozidel, když program nereaguje správně. [HELP]: zobrazení help informací. [Save screen]: uloží snímek současné obrazovky. Klikněte na položku [Engine] (motor) v menu systémů vozidla. Kliknutím na [NEXPAGE] přejdete na další stránku, je-li k dispozici. Poznámka: Diagnostika jiných systémů je podobná. Zde je příkladem MOTOR. Po kliknutí se zobrazí obrazovka s hláškou Communication is Initialized (komunikace byla zahájena), jak je uvedená na obrázku vlevo. 16

23 Po úspěšném navázání komunikace se automaticky otevře funkční menu diagnostického systému, jak je zobrazeno na obrázku vlevo: 1) Číst kódy závad 2) Vymazat kódy závad 3) Číst měřené hodnoty Poznámka: Funkční menu se bude lišit s různými značkami, modely a systémy vozidel Číst chybové kódy Klikněte na položku [Read fault code](číst chybové kódy). Vyčtené chybové kódy se zobrazí podobně jako na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [HELP]: zobrazení help informací. [Save screen]: uloží snímek současné obrazovky. 17

24 Nebude-li v testovaném systému uložený žádný chybový kód, zobrazí se obrazovka jako na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [OK]: zpět na funkční menu diagnostického systému. [HOMEt]: ukončení programu a návrat na obrazovku výběru značek vozidel, když program nereaguje správně Snímek obrazovky Tato funkce je podobná jako tisk. Může uložit současně zobrazenou obrazovku jako snímek do paměti přístroje nebo na TF paměťovou kartu. Zde si jako příklad vezmeme Fault code (chybový kód). Klikněte na tlačítko [Save screen], jak je zobrazeno na obrázku vlevo. 18

25 Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s výběrem, kam se má snímek uložit. Pak zadejte název ukládaného snímku do kolonky NAME (název) s pomocí softwarové klávesnice a pak klikněte na [OK] v pravém horním rohu, aby se snímek uložil. Poznámka: Pokud nezadáte cestu, kam se má snímek uložit a kliknete přímo na [OK], je ukládání implicitně nastaveno do paměti přístroje. Po restartování přístroje bude snímek vymazán a nebude k dispozici Vymazat chybové kódy Kliknutím na [Clear fault code] (vymazat chybové kódy), jak je zobrazeno na obrázku vlevo, budou chybové kódy vymazány. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [HOMEt]: ukončení programu a návrat na obrazovku výběru značek vozidel, když program nereaguje správně. [HELP]: zobrazení help informací. [Save screen]: uloží snímek současné obrazovky. 19

26 Po kliknutí se na displeji zobrazí hláška clear fault code succeed" (vymazání chybových kódů bylo úspěšné) po úspěšném vymazání kódů. Zobrazit se také může hláška No fault code" (žádný chybový kód), když v systému nejsou žádné chybové kódy. Popis tlačítek: [OK]: zpět na funkční menu diagnostického systému Číst měřené hodnoty Klikněte na [Read data stream] (číst měřené hodnoty) ve funkčním menu, jak je znázorněno na obrázku vlevo pro zobrazení měřených dat a parametrů řídicí jednotky. 20

27 Vybrané měřené hodnoty budou zobrazeny zvýrazněné modře, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [NEXTPAGE]: zobrazí položky měřených dat uvedené na další stránce. [OK]: zobrazení živých dat zvoleného prvku. [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. Kliknutím na položku [OK] se zobrazí živá data zvoleného prvku, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Kliknutím na [RECORD] (záznam) se nahrají měřená data do paměti v určité délce, dokud nestisknete položku [Stop]. Popis tlačítek: [GRAPH]: zobrazí záznam živých dat jedné položky v grafické formě. [RECORD]: provede záznam živých dat specifické délky, opětovným kliknutím tlačítka se změní na [Stop]. Jak prohlížet historii záznamů najdete v dalším odstavci Správa jízdních záznamů. 21

28 Vyberte si položky měřených dat na displeji, pak klikněte na [GRAPH], aby se data zobrazila v grafické formě (max. dvě na obrazovce), jak je zobrazeno na obrázku vlevo Správa jízdních záznamů Slouží k prohlížení uložených záznamů dat a křivek. Na obrazovce výběru značky vozidla, jak je zobrazeno na obrázku vlevo, si zvolte položku [HISTORY] (historie). 22

29 Po kliknutí na položku History, se zobrazí obrazovka se seznamem uložených souborů dat, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Výběrem souboru a kliknutím na [OK], se zobrazí data uloženého záznamu. Popis tlačítek: [DELETE]: vymazat soubor. Označte si položky záznamu, které chcete zobrazit. Položky budou označeny symbolem. Dále si může zvolit, zda chcete zvolené položky záznamu zobrazit v číselném nebo grafickém formátu. Chcete-li ji zobrazit v číselném formátu, zaškrtněte si položku CHAR v horní liště. Chcete-li je zobrazit v grafické podobě, zaškrtněte položku GRAPH. 23

30 Po nastavení výběru klikněte na [OK]. Vybraná data záznamu se zobrazí jako na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [Left]: zobrazí schovaná data vlevo. [Right]: zobrazí schovaná data vpravo Speciální funkce Některé systémy mohou obsahovat menu speciálních funkcí. Zde můžete provádět speciální funkce, jako např. resetování servisního intervalu, kalibraci snímače otočení volantu, apod. Dodržujte prosím instrukce uvedené na obrazovce nebo návod uvedený v dílenské příručce. 24

31 3. 4 Blokové schéma diagnostického postupu Zapnout Kalibrovat dotykový displej (je-li potřeba ignorujte) Proveďte dvojkliknutí na ikonu diagnostiky Obrazovka s menu výběru značky Vyberte si logo požadované značky. Zde je příkladem Benz demo. X-431quiCheck umí diagnostikovat mnoho značek, systémů. Funkce diagnostiky se mohou lišit. Ovládání jiných značek, modelů a systémů může být jiné. V popisu jednotlivých systémů jsou bližší podrobnosti. Vstup do diagnostiky Informace o řídicí Číst kódy závad Vymazat kódy Číst měřená data 25 Speciální funkce

32 4 Aktualizace diagnostického softwaru 4.1 Registrace uživatele Registrace na webových stránkách poskytuje uživatelům rychlý způsob, jak koupit nebo stáhnout software a provádět aktualizace online. Nejprve navštivte webové stránky Ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko Other Area (ostatní oblasti) pro vstup na domovskou stránku, jak je zobrazeno níže. Kliknutím na [Register] (registrovat) se zobrazí obchodní podmínky webu 26

33 Poznámka: Již registrovaný uživatel se může přihlásit do členské oblasti a kliknout na položku product control (registrace výrobků), kde si může přihlásit nový výrobek. Viz odstavec Member login (přihlášení člena). Na displeji se zobrazí obchodní podmínky. Po jejich přečtení a souhlasu s nimi klikněte na tlačítko I accept (souhlasím) a přejdete na obrazovku, jako je na obrázku níže. Potřebujete sériové číslo, registrační heslo a kód dealera. Vyplnění informací o výrobku Sériové číslo výrobku je na přístroji X-431quiCheck. Registrační heslo je dodané v obálce se zařízením. Kód dealera je uveden na poslední stránce návodu k 27

34 obsluze přístroje X-431quiCheck. Po vyplnění všech informací klikněte na tlačítko Next step (další krok). Poznámka: 1) Dealer má povinnost registrovat prodané výrobky v záložce Dealer administration (dealerská zóna) na webu aby si uživatel mohl úspěšně registrovat svůj výrobek. Nemůže-li uživatel registrovat svůj výrobek, měl by se obrátit na dealera, který mu výrobek prodal. 2) Nebude-li vyplněné sériové číslo platné, na displeji se zobrazí hláška jako je na obrázku níže. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na předchozí obrazovku a zde vyplňte správné sériové číslo vašeho výrobku. Vyplnění informací o uživateli 28

35 Vyplňte správně všechny požadované informace (červeně označené kolonky jsou povinné). Ujistěte se prosím, že váš je platný. Jakmile bude dokončena registrace, budeme vám na váš registrovaný posílat důvěrné informace. Klikněte na Next step (další krok) a systém přejde na obrazovku, jako je na obrázku níže. Klikněte na OK pro dokončení registrace. Registrované uživatelské jméno a heslo se stanou platnými. 4.2 Přihlášení členů Jakmile bude uživatel přihlášen jako člen, může se přihlásit na webové stránky po vyplnění uživatelského jména, hesla a typu uživatele (customer - zákazník ), jak je znázorněno níže. 29

36 Po úspěšném přihlášení se na displeji zobrazí obrazovka, jako je zobrazena níže. (Implicitní přihlašovací stránkou je stránka stahování softwaru.) [Download Center]: viz odstavec o stahování softwaru. [Purchase Center] & [Update center]: viz odstavec o nákupu a aktualizaci softwaru. [Member Info]: zobrazí současné informace o uživateli a je možné provádět změny. [Product Register]: registrace nově koupených výrobků registrovanými uživateli. [Order Management]: kontrola a zrušení nezaplacené objednávky. [Renew Password]: změna hesla, musíte zadat správně původní heslo. [Awarded for complaint]: Uživatelé mohou hlásit problémy s používáním výrobků LAUNCH. LAUNCH na tyto problémy bude reagovat. [Logout]: odhlášení. 30

37 4.3 Stahování softwaru Po úspěšném přihlášení se systém přihlásí na stránku [download center] (stahování aktualizací). Poznámka: 1. Aktualizace softwaru poskytuje LAUNCH zdarma po dobu jednoho roku. Období pro stahování softwaru zdarma začíná dnem registrace na webových stránkách. Nepočítá se od data nákupu. Zo znamená, že si uživatelé mohou stahovat zdarma příslušný software během jednoho roku od data registrace. 2. Pokud na stránce aktualizací není nejnovější verze nebo vaše verze neumí diagnostikovat novější varianty modelů, musíte si novou verzi softwaru koupit na stránce nákupu softwaru. Na stránce nákupu softwaru se nachází software, který nelze stáhnout zdarma na stránce stahování softwaru. Na stránce nákupu softwaru se nachází software, který již není k dispozici v rámci roční aktualizace zdarma. Po úspěšném nákupu softwaru se tato verze automaticky doplní na stránku stahování softwaru. Veškerý software, který se nachází na seznamu na stránce stahování softwaru lze stáhnout. Seznam softwaru uvádí název, číslo verze, datum vydání a také nejnovější verzi, kterou lze použít pro sériové číslo konkrétního přístroje. 31

38 Doporučujeme, aby si každý uživatel vytvořil novou složku nazvanou X-431quiCheck update, kam si stáhne všechny aktualizace podle následujícího postupu. Stažení softwaru pro aktualizace (update tool) Před provedením aktualizace přístroje si musí uživatelé stáhnout nástroj pro aktualizace. V rozbalovacím okně si zvolte požadovaný jazyk a klikněte [Download]. Na displeji se zobrazí obrazovka, jako je na obrázku níže. V rozbalovacím okně si klikněte na položku [Save] (uložit) a nástroj pro aktualizace si stáhněte do složky X-431quiCheck update. Stažení programu zobrazení (display program) Před aktualizací diagnostického softwaru si musí uživatelé stáhnout program zobrazení. V rozbalovacím okně si zvolte požadovaný jazyk a klikněte [Download]. V rozbalovacím okně si klikněte na položku [Save] (uložit) a program zobrazení si stáhněte do složky X-431quiCheck update. Stažení diagnostického programu (download diagnostic program) Zde jako příklad použijeme diagnostický software VW. Z rozbalovacího menu si zvolte jazyk a požadovanou verzi (prvotně se vám zobrazí nejnovější verze). V rozbalovacím okně si klikněte na položku [Download] (stáhnout) a pak na [Save] 32

39 (uložit) a diagnostický program si stáhněte do složky X-431quiCheck update. Klikněte na [view] k zobrazení podrobných informací o dané verzi, jak je zobrazeno níže pro diagnostický software VW. Uživatelé si mohou do složky X-431quiCheck update na svém počítači stáhnout i ostatní starší diagnostické programy. Nyní máte stažený veškerý software potřebný k aktualizaci vašeho přístroje. 4.4 Aktualizace softwaru Připojte si čtečku karet s TF kartou do počítače a nainstalujte ovladač. Potřebný hardware: 1) Počítač s přístupem na internet. 2) Čtečku TF karet a TF paměťovou kartu, která se bude aktualizovat. Potřebný software: Software pro testované modely a nástroj pro aktualizace (na Připojení Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 33

40 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 a) Vyjměte TF paměťovou kartu z přístroje X-431quiCheck (TF kartu lehce zatlačte a karta sama vyskočí, jak je vidět na obr. 1 a obr. 2). b) TF paměťovou kartu zasuňte do čtečky paměťových karet (potisk na kartě směruje nahoru - viz. obr. 3, 4, 5 a 6 ). c) Čtečku s vloženou TF paměťovou kartou zasuňte do USB portu vašeho počítače. Instalace ovladače čtečky TF paměťových karet Ovladač nemusíte instalovat, máte-li počítač s operačními systémy Windows Me/2000/XP, Mac OS 9.x/Mac OS X nebo Linux 2.4.x. Ovladač musíte instalovat, pokud máte operační systém Windows98. Úspěšná instalace ovladače je signalizována ikonou " computer" (můj počítač). " ve složce My Přerušení aktualizace může být způsobeno z následujících důvodů. Po vyřešení problému opakujte aktualizaci. 1) Čtečka TF paměťových karet je špatně připojená k počítači nebo je špatně nainstalovaný ovladač čtečky TF karet. 2) Nedostatek místa na TF kartě. 3) Jiné důvody Zahájení aktualizace Otevřete si složku X-431quiCheck update, proveďte dvojklik ikony " ", a nainstalujte nástroj pro aktualizaci X-431quiCheck podle instrukcí. 34

41 Po instalaci se na pracovní ploše počítače zobrazí ikona aktualizace X-431quiCheck. Aktivaci programu aktualizace proveďte dvojklikem ikony aktualizace X-431quiCheck na ploše. Tento program automaticky zkontroluje stažený aktualizační soubor včetně souborů diagnostického programu a programu zobrazení, jak je zobrazeno níže. Na pravé straně si vyberte verzi aktualizačního programu a klikněte [UPDATE] (aktualizovat). Po dokončení aktualizace se zobrazí okénko se zprávou. Nebude-li na pravé straně vidět žádná verze aktualizačního programu, klikněte na ikonu " ", aby se vám otevřel stažený aktualizační program. Můžete si kliknout na ikonu " " na disku G, aby se vám zobrazil obsah TF paměťové karty, a kde podle potřeby můžete smazat některé staré verze softwaru, abyste získali volné místo na TF paměťové kartě. Kliknutím na položku [EXIT] vystoupíte z programu. 35

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelský manuál k CRecorder ver. 3.1.

Uživatelský manuál k CRecorder ver. 3.1. Uživatelský manuál k CRecorder ver. 3.1. I. Úvod Funkce CRecorder sbírá reálná data motoru jako regulace předstihu, dávkování paliva, otáčky motoru a spoustu dalších. Navíc také dokáže číst DTC pro vozy

Více

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další PRŮVODCE INSTALACÍ OBSAH & ÚVOD Obsah & úvod... strana 1 SuperVAG sada... strana 2 SuperVAG sada... strana 3 I. AKTIVACE... strana 4 II. INSTALACE... strana 5 III. PŘIPOJENÍ... strana 6 IV. KONFIGURACE...

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

kryptovaným uložištěm hesel

kryptovaným uložištěm hesel Diktafon s USB a kryptovaným uložištěm hesel Návod k použití Hlavní výhody produktu: Aktivace zvukem šetřící baterii Kódované a snadno dostupné úložiště internetových hesel Výdrž až 15 hodin soustavného

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Uživatelský manuál CRecorder II. ver. 3.34

Uživatelský manuál CRecorder II. ver. 3.34 Uživatelský manuál CRecorder II ver. 3.34 I. Úvod Funkce CRecorder sbírá reálná data motoru jako regulace předstihu, dávkování paliva, otáčky motoru a spoustu dalších. Navíc také dokáže číst DTC pro vozy

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android)

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) 1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) Zařízení s operačním systémem ios (ipad): 1. Stažení aplikačního softwaru Přes ipad se připojte k itunes Store a spusťte Pafers. Přečtěte si instrukce a stáhněte

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod.

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Uvedený postup je primárně je určen pro Navigon 7110 s kupónem (voucherem) pro upgrade v balení.

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows Úvod: Kabel Fast KKL-USB je osazen převodníkovým čipem FTDI FT232BM. Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více