Manuál Launch X431 quicheck V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001"

Transkript

1 Manuál Launch X431 quicheck V

2 Všechna práva vyhrazena! Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačního vyhledávacího systému a nesmí se vysílat žádným způsobem, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu firmy LAUNCH. CO., LTD. (Dále nazývaný LAUNCH). Tento návod je vytvořen pro použití pouze s tímto přístrojem. LAUNCH není zodpovědný za použití jakékoliv části tohoto návodu ve spojení s jiným přístrojem. Návod k obsluze a všechny jeho části mohou být změněny bez předchozího oznámení. LAUNCH, ani žádná z jejich poboček, nebude zodpovědný kupujícímu tohoto přístroje nebo třetím stranám, za poškození, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé kupujícímu nebo třetím stranám, jako výsledek nehod, špatného použití tohoto přístroje nebo za neschválené úpravy, opravy nebo změny tohoto přístroje, ani za nedodržení instrukcí k použití a údržby vydaných firmou LAUNCH. LAUNCH nebude zodpovědný za jakékoliv poškození nebo problémy vzniklé v důsledku použití jakéhokoliv příslušenství nebo spotřebního materiálu než těch, které jsou navrženy jako originální výrobky LAUNCH nebo výrobky, které schválil LAUNCH. Upozornění: Jména jiných výrobků použitá v tomto návodu jsou pouze pro identifikační účely a mohou být obchodními značkami jejich příslušných majitelů. LAUNCH se zříká všech práv k těmto značkám. Tento přístroj je určen pouze profesionálním technikům a osobám provádějícím údržbu.

3 Registrovaná obchodní značka LAUNCH je registrovanou obchodní značkou firmy LAUNCH TECH CO., LTD. (LAUNCH) v Číně a jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky, servisní značky, názvy domén, loga a názvy firem uvedené v tomto návodu jsou buď obchodní značky, registrované obchodní značky, servisní značky, názvy domén, názvy firem LAUNCH jsou vlastnictvím firmy LAUNCH nebo jejich sesterských společností. V zemích, kde nejsou registrovány žádné obchodní značky, servisní značky, názvy domén, loga a názvy firem LAUNCH si společnost LAUNCH vyhrazuje ostatní práva související s neregistrovanými obchodními značkami, servisními značkami, názvy domén, logy a názvy firem. Jiné výrobky nebo názvy firem uvedené v tomto návodu mohou být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. Bez souhlasu majitele příslušné obchodní značky, servisní značky, názvu domény, loga nebo názvu firmy nesmíte používat žádnou obchodní značku, servisní značku, název domény, logo nebo název firmy LAUNCH nebo třetí strany. Firmu Launch můžete kontaktovat na webových stránkách abyste získali informace o přístroji X-431quiCheck nebo jiných speciálních diagnostických zařízení. Firmu Launch můžete také navštívit na stránkách nebo písemně na adrese LAUNCH TECH. CO., LTD.,Launch Industrial Park, North of Wuhe Avenue, Banxuegang, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong. P.R. China, pro získání písemného souhlasu pro

4 použití materiálů z tohoto návodu.

5 Upozornění na manipulaci s řídícími jednotkami vozidla Neodpojujte spotřebiče v interiéru vozidla, když je zapnuté zapalování. V momentě odpojení spotřebičů mohou vzniknout náhlé napěťové špičky, které mohou poškodit snímače a řídící jednotku. Chraňte řídící jednotky před magnetickými předměty, jako jsou např. bezdrátové reproduktory. Před svářením na vozidle odpojte napájení k řídícím jednotkám. Při práci v blízkosti řídících jednotek a snímačů dbejte opatrnosti. Při demontáži PROM paměti se uzemněte, jinak může dojít k poškození snímačů a řídicí jednotky statickou elektřinou. Ke zkoušení řídících jednotek a snímačů nepoužívejte analogové multimetry, pokud to není specificky vyžadováno. Vždy používejte digitální multimetr. Ke zkoušení el. součástek spojených s řídící jednotkou nepoužívejte žárovkovou zkoušečku, pokud to není specificky vyžadováno. Při vystupování z vozidla si dávejte pozor na statickou elektřinu. Je-li to potřeba, použijte uzemnění. Svorkovnice řídicích jednotek vždy bezpečně zapojte. Špatně zapojené svorkovnice mohou poškodit integrované obvody řídících jednotek. Upozornění na použití Tento přístroj je složité elektronické zařízení. Když ho používáte, dbejte na to, aby se nepoškodilo nárazem. Aby se předešlo chybám v komunikaci, vždy zajistěte, aby byl přístroj dobře připojen k diagnostické zásuvce. Když je přístroj aktivní, nezasouvejte ani nevysouvejte z něho TF paměťovou kartu. Po skončení práce s přístrojem uložte stylus pero do otvoru v zadní části přístroje X-431quiCheck a uložte také všechny kabely, konektory a příslušenství. S přístrojem manipulujte opatrně a vyvarujte se, aby se nepoškodil nárazem.

6 Bezpečnostní upozornění Automobilové baterie obsahují kyselinu sírovou, která může poranit kůži. Během provozu se vyvarujte přímému kontaktu s automobilovými bateriemi. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo k vystříknutí kyseliny sírové do očí. Za všech okolností se k bateriím nepřibližujte s jakýmkoliv zdrojem jisker. Motory produkují různé jedovaté sloučeniny (uhlovodík, oxid uhelnatý, oxid dusíku, apod.), kterých se musíte vyvarovat. Vyvarujte se kontaktu součástí s vysokou teplotou, jako jsou např. chladiče, trubky s vodou, apod., protože teplota nastartovaného motoru je velmi vysoká. Před nastartováním motoru dejte řadicí nebo volicí páku do polohy Neutral nebo Park, aby nedošlo ke zranění. Při zkoušení nebo opravě vozidla používejte ochranné brýle. Budete-li používat baterii jako zdroj napájení, připojte červenou (+) krokosvorku na kladný pól baterie a černou krokosvorku (-) na záporný pól baterie.

7 Obsah 1 Předmluva Úvod Funkce přístroje Prvky přístroje Technická specifikace 4 2 Popis X-431quiCheck X-431quiCheck hlavní jednotka Konstrukce X-431quiCheck všeobecné komponenty První kroky s přístrojem X-431quiCheck Zapnutí přístroje Kalibrace dotykového displeje Nástrojová lišta Stahování a instalace diagnostického softwaru Nastavení jazyka 11 3 Použití přístroje X-431 k diagnostice vozidel Příprava a zapojení pro diagnostiku vozidel Příprava přístroje X-431quiCheck Instalace TF paměťové karty Zapojení přístroje X-431quiCheck Zahájení diagnostiky vozidla Diagnostický program Jak diagnostikovat Číst chybové kódy Snímek obrazovky Vymazat chybové kódy

8 3.3.4 Číst měřené hodnoty Správa jízdních záznamů Speciální funkce Blokové schéma diagnostického postupu Aktualizace diagnostického softwaru Registrace uživatele Přihlášení členů Stahování softwaru Aktualizace softwaru Nákup softwaru Často kladené otázky 38 2

9 1.1 Úvod 1 Předmluva X-431quiCheck je nově vyvinutý diagnostický počítač s barevným displejem. Jedná se o výrobek s aplikací k diagnostice elektronické technologie automobilů a s připojením k internetu. Portable Vehicle Fault Diagnosis Technology" (technologie přenosné diagnostiky závad vozidel) je vyspělá diagnostická technologie poprvé vytvořená a prosazovaná firmou LAUNCH, která představuje nejvyšší úroveň diagnostické technologie na světě. Vede vývojový trend a poskytuje nejlepší řešení. X-431quiCheck umí testovat většinu vozidel na světě s pomocí vyspělých testů. Snadno a rychle se může aktualizovat, kdekoliv na světě a poskytovat tak programy na nejnovější mezinárodní modely. Má barevný dotykový displej, snadné ovládání, podporuje více jazyků a má široký rozsah použití. Paměťová TF karta má velkou kapacitu a může ukládat okamžité výsledky diagnostiky. Vedle toho všeho má přístroj X-431quiCheck inovativní design, více ergonomický vzhled podobný knize, lehkou konstrukci, která umožňuje snadnější přenášení. 1.2 Funkce přístroje Informace o řídicí jednotce Číst kódy závad Vymazat kódy závad Číst měřené hodnoty Speciální funkce (např. resetování servisu, apod.) 1.3 Prvky přístroje Elegantní, krásný, podobný knize, přenosný Dotykový barevný displej, snadné ovládání Podporuje základní diagnostické funkce všech hlavních řídicích jednotek různých značek vozidel. 3

10 Jedinečný způsob čtení měřených dat, rychlejší aktualizace měřených dat Aktualizace přes internet, synchronizace nejnovějších mezinárodních modelů Dobrý systém podpory, zákazníci mají celoživotní systém podpory. 1.4 Technická specifikace Operační systém: WIN CE 5.0 CPU: 400 MHz ARM9 Paměťová karta: 1G TF karta Pracovní napětí: DC12V a 24V Displej: 480X272, 4.3 palcový barevný dotykový displej Drátová komunikace Velká kapacita paměti 4

11 2 Popis X-431quiCheck 2.1 X-431quiCheck hlavní jednotka Konstrukce Fig 2-1 X-431quiCheck popis Obr. 2-2 X-431quiCheck porty a ukazatelé 5

12 Tabulka 2-1: popis přístroje X-431quiCheck 1 Barevný dotykový displej 2 Hlavní vypínač 3 Slot TF paměťové karty 4 Diagnostické rozhraní 5 Ukazatel napájení (červený) 6 Ukazatel komunikace (zelený) 7 Tlačítko pro resetování přístroje 8 Otvor pro stylus pero 9 Port (zatím prázdný pro pozdější rozšíření) 2.2 X-431quiCheck všeobecné komponenty Tabulka 2-2 ukazuje komponenty Číslo Název Popis Obrázek 1 X-431quiCheck hlavní jednotka Displej hlavního přístroje obsahuje ovládací tlačítka, výsledky diagnostiky a nápovědu. 2 Diagnostický konektor K připojení k diagnostické zásuvce vozidla. Podle výbavy mohou být v sadě s přístrojem dodány různé diagnostické konektory. Standardní diagnostický konektor: SMART OBD II-16E 6

13 3 Hlavní diagnostický kabel K propojení diagnostického konektoru a přístroje X-431quiCheck. 4 Stylus K ovládání displeje přístroje X-431quiCheck. 5 TF paměťová karta Pro uložení diagnostického programu a dat 6 Čtečka TF paměťové karty Ke čtení uložených dat na TF kartě, připojení k počítači a stahování aktualizací z internetu. Konektory do Diagnostické (příplatkové) 7 jiných zásuvek než do konektory speciální modely. pro 16pinové OBD II zásuvky (několik) 7

14 2.3 První kroky s přístrojem X-431quiCheck Zapnutí přístroje Stiskněte tlačítko [POWER] v levé horní části přístroje. Na displeji se začne zobrazovat probíhající inicializace, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Poznámka: Přístroj vypnete podržením tlačítka [POWER] déle než 5 sekund. Jakmile se ukončí inicializace systému, provádějte kroky podle nápověd na displeji, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. 8

15 2.3.2 Kalibrace dotykového displeje Klikněte na dotykový displej podle výše uvedeného obrázku pro vstup do kalibrace displeje, jak je znázorněno na obrázku vlevo. Přesně klikejte postupně na zobrazované křížky na obrazovce, dokud nekliknete na všechny. Nechcete-li provést kalibraci displeje, stiskněte tlačítko hlavního vypínače, aby se tento krok přeskočil. Poznámka: Pokud na křížek kliknete nepřesně, kalibrace se bude opakovat, dokud nebude provedena správně. Po provedení kalibrace se na displeji zobrazí hláška, jako na obrázku vlevo. (Kalibrace byla úspěšná). Pro pokračování na pracovní plochu můžete kliknout na displej nebo počkat 30 sekund, kdy se systém sám automaticky přepne na plochu. Poznámka: Dotykový displej můžete také kalibrovat tak, že kliknete na položku Start Menu( )-Control Panel- stylus-calibrate (start menu-kontrolní panel-kalibrovat stylus). 9

16 2.3.3 Nástrojová lišta Nástrojová lišta se nachází ve spodní části pracovní plochy přístroje X-431quiCheck, jak je zobrazeno vlevo. A Tlačítko Start": stejné jako na liště Windows98/XP. B Čas: dvojitým kliknutím s pomocí stylus pera si nastavíte čas, datum a časovou zónu. C Ikona softwarové klávesnice: zobrazí nebo skryje softwarovou klávesnici. Když je klávesnice aktivní existují dva způsoby ovládání: manuální nebo anglická klávesnice. D Ikona přepínání: kliknutím na ikonu se zobrazí pracovní plocha a lze přepínat mezi jednotlivými spuštěnými okny. 2.4 Stahování a instalace diagnostického softwaru Při dodání přístroje jsou nainstalovány pouze DEMO a EOBD programy. Když budete chtít testovat jiné značky vozidel se speciálním programem, musíte si je nejdříve stáhnout a instalovat do přístroje. V kapitole 4 naleznete podrobnosti o registraci, stahování a instalaci programů a softwaru. Aktualizace diagnostického softwaru 10

17 2.5 Nastavení jazyka Na pracovní ploše klikněte na ikonu Diagnostic" (diagnostika). Nyní se na displeji přístroje X-431quiCheck zobrazí obrazovka s výběrem značek vozidel, jak je znázorněno na obrázku vlevo. V pravém dolním rohu výše uvedené obrazovky klikněte na tlačítko [SETTING] (nastavení). Nyní se zobrazí obrazovka s výběrem jazyků. Vyberte si vhodný jazyk a klikněte na tlačítko [OK]. Po výběru systém automaticky tuto obrazovku zavře. Znovu klikněte na ikonu Diagnostic" (diagnostika) na pracovní ploše. Funkce nastavení jazyka bude ukončena. 11

18 3 Použití přístroje X-431quiCheck k diagnostice vozidel 3.1 Příprava a zapojení pro diagnostiku vozidel Příprava přístroje X-431quiCheck 1. Všeobecné podmínky pro diagnostiku Zapnuté zapalování. Napětí baterie vozidla musí být v rozmezí 11-14V nebo 18-30V. Pracovní napětí konektoru přístroje X-431quiCheck je 12V nebo 24V. Škrticí klapka by měla být zavřená. Předstih zapalování a volnoběžné otáčky by měly být podle specifikace. Teplota chladicí kapaliny a oleje převodovky by měla být v normálním provozním rozsahu (teplota chladicí kapaliny je C a teplota převodovky je C). 2. Výběr diagnostického konektoru Přístroj X-431quiCheck je vybaven 16pinovým SMART OBD-16E diagnostickým konektorem. Když budete chtít diagnostikovat vozidlo, které není vybavené 16pinovou diagnostickou OBDII zásuvku, použijte příslušný konektor (volitelná výbava) pro dané vozidlo Instalace TF paměťové karty a b c d Obr. 3-1 Instalace TF paměťové karty Postup instalace: 1) Otevřete kožené pouzdro, jak je zobrazeno na obr. 3-1a. 12

19 2) Zasuňte TF paměťovou kartu do slotu v přístroji X-431quiCheck. Ujistěte se, že je paměťová karta dobře zasunutá do správného místa s potiskem micro směrem nahoru, jak je znázorněno na obr. 3-1b a 3-1c. 3) Zavřete kožené pouzdro. Instalace je dokončená, jak je znázorněno na obr. 3-1d. Poznámka: Když je karta správně zasunutá, uslyšíte cvaknutí. Kartu vysunete, když ji lehce zatlačíte a ona automaticky vyskočí Zapojení přístroje X-431quiCheck Postup zapojení přístroje X-431quiCheck s pomocí diagnostického kabelu Zasuňte TF paměťovou kartu do slotu přístroje. Zapojte jeden konec diagnostického kabelu do příslušné zdířky na přístroji X-431quiCheck. Zapojte druhý konec diagnostického kabelu do vybraného diagnostického konektoru. Vyhledejte diagnostickou zásuvku vozidla. Zapojte diagnostický konektor do diagnostické zásuvky vozidla. 3.2 Zahájení diagnostiky vozidla Značky, modely a systémy vozidel, které lze testovat přístrojem X-431quiCheck se aktualizují každý den. Navštivte prosím webové stránky k přístupu k nejnovějším aktualizacím softwaru a diagnostických programů. 13

20 3.2.1 Diagnostický program Po připojení přístroje X-431quiCheck (podrobnosti najdete v kapitole 3.1.3), přístroj zapněte stisknutím tlačítka " v levé horní části přístroje. Nyní se zobrazí obrazovka pro kalibraci displeje (viz kapitola 2.3.2). Poté se na displeji zobrazí obrazovka ve formátu Windows CE a zde klikněte na ikonu Diagnostic na pracovní ploše, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Poté se na displeji zobrazí seznam značek vozidel, jak je znázorněno na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [PREVPAGE]: k zobrazení předchozí stránky. Toto tlačítko je neplatné a má šedou barvu pokud je k dispozici pouze jedna strana nebo pokud jste na první straně. [NEXTPAGE]: k zobrazení další stránky. Toto tlačítko je neplatné a má šedou barvu pokud je k dispozici pouze jedna strana nebo pokud jste na poslední straně. [HISTORY]: Správa a prohlížení záznamů z jízd (nahraná data a křivky). [SETTING]: nastavení jazyka. 14

21 Zde si jako příklad vybereme program Benz demo, na kterém si ukážeme, jak provádět diagnostiku. Klikněte na [SETING] (nastavení) v dolní pravé části obrazovky, kde si následně vyberete jako jazyk angličtinu a klikněte na [OK]. V menu výběru vozidel klikněte na logo Benz. Na displeji se zobrazí obrazovka s výběrem verze diagnostického programu Benz demo. Vyberte si verzi, kterou potřebujete. Poznámka: Ovládání a funkce jiných značek, modelů a systémů je stejné jako u Benz. Ovládání jednotlivých systémů naleznete v příslušných částech návodu. Zde používáme jako příklad Benz demo program. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [HELP]: zobrazení help informací. [DOWNLOAD]: pokračování v testování. 15

22 3.3 Jak diagnostikovat Vyberte si verzi a klikněte na [OK] pro vstup na obrazovku diagnostiky, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Poznámka: Obrazovka diagnostiky různých značek vozidel obsahuje seznam testovaných modelů, systémů, typ diagnostického konektoru a polohu diagnostické zásuvky na vozidle. Ovládání a funkce jsou podobné. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [Reset]: ukončení programu a návrat na obrazovku výběru značek vozidel, když program nereaguje správně. [HELP]: zobrazení help informací. [Save screen]: uloží snímek současné obrazovky. Klikněte na položku [Engine] (motor) v menu systémů vozidla. Kliknutím na [NEXPAGE] přejdete na další stránku, je-li k dispozici. Poznámka: Diagnostika jiných systémů je podobná. Zde je příkladem MOTOR. Po kliknutí se zobrazí obrazovka s hláškou Communication is Initialized (komunikace byla zahájena), jak je uvedená na obrázku vlevo. 16

23 Po úspěšném navázání komunikace se automaticky otevře funkční menu diagnostického systému, jak je zobrazeno na obrázku vlevo: 1) Číst kódy závad 2) Vymazat kódy závad 3) Číst měřené hodnoty Poznámka: Funkční menu se bude lišit s různými značkami, modely a systémy vozidel Číst chybové kódy Klikněte na položku [Read fault code](číst chybové kódy). Vyčtené chybové kódy se zobrazí podobně jako na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [HELP]: zobrazení help informací. [Save screen]: uloží snímek současné obrazovky. 17

24 Nebude-li v testovaném systému uložený žádný chybový kód, zobrazí se obrazovka jako na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [OK]: zpět na funkční menu diagnostického systému. [HOMEt]: ukončení programu a návrat na obrazovku výběru značek vozidel, když program nereaguje správně Snímek obrazovky Tato funkce je podobná jako tisk. Může uložit současně zobrazenou obrazovku jako snímek do paměti přístroje nebo na TF paměťovou kartu. Zde si jako příklad vezmeme Fault code (chybový kód). Klikněte na tlačítko [Save screen], jak je zobrazeno na obrázku vlevo. 18

25 Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno s výběrem, kam se má snímek uložit. Pak zadejte název ukládaného snímku do kolonky NAME (název) s pomocí softwarové klávesnice a pak klikněte na [OK] v pravém horním rohu, aby se snímek uložil. Poznámka: Pokud nezadáte cestu, kam se má snímek uložit a kliknete přímo na [OK], je ukládání implicitně nastaveno do paměti přístroje. Po restartování přístroje bude snímek vymazán a nebude k dispozici Vymazat chybové kódy Kliknutím na [Clear fault code] (vymazat chybové kódy), jak je zobrazeno na obrázku vlevo, budou chybové kódy vymazány. Popis tlačítek: [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. [HOMEt]: ukončení programu a návrat na obrazovku výběru značek vozidel, když program nereaguje správně. [HELP]: zobrazení help informací. [Save screen]: uloží snímek současné obrazovky. 19

26 Po kliknutí se na displeji zobrazí hláška clear fault code succeed" (vymazání chybových kódů bylo úspěšné) po úspěšném vymazání kódů. Zobrazit se také může hláška No fault code" (žádný chybový kód), když v systému nejsou žádné chybové kódy. Popis tlačítek: [OK]: zpět na funkční menu diagnostického systému Číst měřené hodnoty Klikněte na [Read data stream] (číst měřené hodnoty) ve funkčním menu, jak je znázorněno na obrázku vlevo pro zobrazení měřených dat a parametrů řídicí jednotky. 20

27 Vybrané měřené hodnoty budou zobrazeny zvýrazněné modře, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [NEXTPAGE]: zobrazí položky měřených dat uvedené na další stránce. [OK]: zobrazení živých dat zvoleného prvku. [RETURN]: přejít zpět na předchozí funkci. Kliknutím na položku [OK] se zobrazí živá data zvoleného prvku, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Kliknutím na [RECORD] (záznam) se nahrají měřená data do paměti v určité délce, dokud nestisknete položku [Stop]. Popis tlačítek: [GRAPH]: zobrazí záznam živých dat jedné položky v grafické formě. [RECORD]: provede záznam živých dat specifické délky, opětovným kliknutím tlačítka se změní na [Stop]. Jak prohlížet historii záznamů najdete v dalším odstavci Správa jízdních záznamů. 21

28 Vyberte si položky měřených dat na displeji, pak klikněte na [GRAPH], aby se data zobrazila v grafické formě (max. dvě na obrazovce), jak je zobrazeno na obrázku vlevo Správa jízdních záznamů Slouží k prohlížení uložených záznamů dat a křivek. Na obrazovce výběru značky vozidla, jak je zobrazeno na obrázku vlevo, si zvolte položku [HISTORY] (historie). 22

29 Po kliknutí na položku History, se zobrazí obrazovka se seznamem uložených souborů dat, jak je zobrazeno na obrázku vlevo. Výběrem souboru a kliknutím na [OK], se zobrazí data uloženého záznamu. Popis tlačítek: [DELETE]: vymazat soubor. Označte si položky záznamu, které chcete zobrazit. Položky budou označeny symbolem. Dále si může zvolit, zda chcete zvolené položky záznamu zobrazit v číselném nebo grafickém formátu. Chcete-li ji zobrazit v číselném formátu, zaškrtněte si položku CHAR v horní liště. Chcete-li je zobrazit v grafické podobě, zaškrtněte položku GRAPH. 23

30 Po nastavení výběru klikněte na [OK]. Vybraná data záznamu se zobrazí jako na obrázku vlevo. Popis tlačítek: [Left]: zobrazí schovaná data vlevo. [Right]: zobrazí schovaná data vpravo Speciální funkce Některé systémy mohou obsahovat menu speciálních funkcí. Zde můžete provádět speciální funkce, jako např. resetování servisního intervalu, kalibraci snímače otočení volantu, apod. Dodržujte prosím instrukce uvedené na obrazovce nebo návod uvedený v dílenské příručce. 24

31 3. 4 Blokové schéma diagnostického postupu Zapnout Kalibrovat dotykový displej (je-li potřeba ignorujte) Proveďte dvojkliknutí na ikonu diagnostiky Obrazovka s menu výběru značky Vyberte si logo požadované značky. Zde je příkladem Benz demo. X-431quiCheck umí diagnostikovat mnoho značek, systémů. Funkce diagnostiky se mohou lišit. Ovládání jiných značek, modelů a systémů může být jiné. V popisu jednotlivých systémů jsou bližší podrobnosti. Vstup do diagnostiky Informace o řídicí Číst kódy závad Vymazat kódy Číst měřená data 25 Speciální funkce

32 4 Aktualizace diagnostického softwaru 4.1 Registrace uživatele Registrace na webových stránkách poskytuje uživatelům rychlý způsob, jak koupit nebo stáhnout software a provádět aktualizace online. Nejprve navštivte webové stránky Ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko Other Area (ostatní oblasti) pro vstup na domovskou stránku, jak je zobrazeno níže. Kliknutím na [Register] (registrovat) se zobrazí obchodní podmínky webu 26

33 Poznámka: Již registrovaný uživatel se může přihlásit do členské oblasti a kliknout na položku product control (registrace výrobků), kde si může přihlásit nový výrobek. Viz odstavec Member login (přihlášení člena). Na displeji se zobrazí obchodní podmínky. Po jejich přečtení a souhlasu s nimi klikněte na tlačítko I accept (souhlasím) a přejdete na obrazovku, jako je na obrázku níže. Potřebujete sériové číslo, registrační heslo a kód dealera. Vyplnění informací o výrobku Sériové číslo výrobku je na přístroji X-431quiCheck. Registrační heslo je dodané v obálce se zařízením. Kód dealera je uveden na poslední stránce návodu k 27

34 obsluze přístroje X-431quiCheck. Po vyplnění všech informací klikněte na tlačítko Next step (další krok). Poznámka: 1) Dealer má povinnost registrovat prodané výrobky v záložce Dealer administration (dealerská zóna) na webu aby si uživatel mohl úspěšně registrovat svůj výrobek. Nemůže-li uživatel registrovat svůj výrobek, měl by se obrátit na dealera, který mu výrobek prodal. 2) Nebude-li vyplněné sériové číslo platné, na displeji se zobrazí hláška jako je na obrázku níže. Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na předchozí obrazovku a zde vyplňte správné sériové číslo vašeho výrobku. Vyplnění informací o uživateli 28

35 Vyplňte správně všechny požadované informace (červeně označené kolonky jsou povinné). Ujistěte se prosím, že váš je platný. Jakmile bude dokončena registrace, budeme vám na váš registrovaný posílat důvěrné informace. Klikněte na Next step (další krok) a systém přejde na obrazovku, jako je na obrázku níže. Klikněte na OK pro dokončení registrace. Registrované uživatelské jméno a heslo se stanou platnými. 4.2 Přihlášení členů Jakmile bude uživatel přihlášen jako člen, může se přihlásit na webové stránky po vyplnění uživatelského jména, hesla a typu uživatele (customer - zákazník ), jak je znázorněno níže. 29

36 Po úspěšném přihlášení se na displeji zobrazí obrazovka, jako je zobrazena níže. (Implicitní přihlašovací stránkou je stránka stahování softwaru.) [Download Center]: viz odstavec o stahování softwaru. [Purchase Center] & [Update center]: viz odstavec o nákupu a aktualizaci softwaru. [Member Info]: zobrazí současné informace o uživateli a je možné provádět změny. [Product Register]: registrace nově koupených výrobků registrovanými uživateli. [Order Management]: kontrola a zrušení nezaplacené objednávky. [Renew Password]: změna hesla, musíte zadat správně původní heslo. [Awarded for complaint]: Uživatelé mohou hlásit problémy s používáním výrobků LAUNCH. LAUNCH na tyto problémy bude reagovat. [Logout]: odhlášení. 30

37 4.3 Stahování softwaru Po úspěšném přihlášení se systém přihlásí na stránku [download center] (stahování aktualizací). Poznámka: 1. Aktualizace softwaru poskytuje LAUNCH zdarma po dobu jednoho roku. Období pro stahování softwaru zdarma začíná dnem registrace na webových stránkách. Nepočítá se od data nákupu. Zo znamená, že si uživatelé mohou stahovat zdarma příslušný software během jednoho roku od data registrace. 2. Pokud na stránce aktualizací není nejnovější verze nebo vaše verze neumí diagnostikovat novější varianty modelů, musíte si novou verzi softwaru koupit na stránce nákupu softwaru. Na stránce nákupu softwaru se nachází software, který nelze stáhnout zdarma na stránce stahování softwaru. Na stránce nákupu softwaru se nachází software, který již není k dispozici v rámci roční aktualizace zdarma. Po úspěšném nákupu softwaru se tato verze automaticky doplní na stránku stahování softwaru. Veškerý software, který se nachází na seznamu na stránce stahování softwaru lze stáhnout. Seznam softwaru uvádí název, číslo verze, datum vydání a také nejnovější verzi, kterou lze použít pro sériové číslo konkrétního přístroje. 31

38 Doporučujeme, aby si každý uživatel vytvořil novou složku nazvanou X-431quiCheck update, kam si stáhne všechny aktualizace podle následujícího postupu. Stažení softwaru pro aktualizace (update tool) Před provedením aktualizace přístroje si musí uživatelé stáhnout nástroj pro aktualizace. V rozbalovacím okně si zvolte požadovaný jazyk a klikněte [Download]. Na displeji se zobrazí obrazovka, jako je na obrázku níže. V rozbalovacím okně si klikněte na položku [Save] (uložit) a nástroj pro aktualizace si stáhněte do složky X-431quiCheck update. Stažení programu zobrazení (display program) Před aktualizací diagnostického softwaru si musí uživatelé stáhnout program zobrazení. V rozbalovacím okně si zvolte požadovaný jazyk a klikněte [Download]. V rozbalovacím okně si klikněte na položku [Save] (uložit) a program zobrazení si stáhněte do složky X-431quiCheck update. Stažení diagnostického programu (download diagnostic program) Zde jako příklad použijeme diagnostický software VW. Z rozbalovacího menu si zvolte jazyk a požadovanou verzi (prvotně se vám zobrazí nejnovější verze). V rozbalovacím okně si klikněte na položku [Download] (stáhnout) a pak na [Save] 32

39 (uložit) a diagnostický program si stáhněte do složky X-431quiCheck update. Klikněte na [view] k zobrazení podrobných informací o dané verzi, jak je zobrazeno níže pro diagnostický software VW. Uživatelé si mohou do složky X-431quiCheck update na svém počítači stáhnout i ostatní starší diagnostické programy. Nyní máte stažený veškerý software potřebný k aktualizaci vašeho přístroje. 4.4 Aktualizace softwaru Připojte si čtečku karet s TF kartou do počítače a nainstalujte ovladač. Potřebný hardware: 1) Počítač s přístupem na internet. 2) Čtečku TF karet a TF paměťovou kartu, která se bude aktualizovat. Potřebný software: Software pro testované modely a nástroj pro aktualizace (na Připojení Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 33

40 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 a) Vyjměte TF paměťovou kartu z přístroje X-431quiCheck (TF kartu lehce zatlačte a karta sama vyskočí, jak je vidět na obr. 1 a obr. 2). b) TF paměťovou kartu zasuňte do čtečky paměťových karet (potisk na kartě směruje nahoru - viz. obr. 3, 4, 5 a 6 ). c) Čtečku s vloženou TF paměťovou kartou zasuňte do USB portu vašeho počítače. Instalace ovladače čtečky TF paměťových karet Ovladač nemusíte instalovat, máte-li počítač s operačními systémy Windows Me/2000/XP, Mac OS 9.x/Mac OS X nebo Linux 2.4.x. Ovladač musíte instalovat, pokud máte operační systém Windows98. Úspěšná instalace ovladače je signalizována ikonou " computer" (můj počítač). " ve složce My Přerušení aktualizace může být způsobeno z následujících důvodů. Po vyřešení problému opakujte aktualizaci. 1) Čtečka TF paměťových karet je špatně připojená k počítači nebo je špatně nainstalovaný ovladač čtečky TF karet. 2) Nedostatek místa na TF kartě. 3) Jiné důvody Zahájení aktualizace Otevřete si složku X-431quiCheck update, proveďte dvojklik ikony " ", a nainstalujte nástroj pro aktualizaci X-431quiCheck podle instrukcí. 34

41 Po instalaci se na pracovní ploše počítače zobrazí ikona aktualizace X-431quiCheck. Aktivaci programu aktualizace proveďte dvojklikem ikony aktualizace X-431quiCheck na ploše. Tento program automaticky zkontroluje stažený aktualizační soubor včetně souborů diagnostického programu a programu zobrazení, jak je zobrazeno níže. Na pravé straně si vyberte verzi aktualizačního programu a klikněte [UPDATE] (aktualizovat). Po dokončení aktualizace se zobrazí okénko se zprávou. Nebude-li na pravé straně vidět žádná verze aktualizačního programu, klikněte na ikonu " ", aby se vám otevřel stažený aktualizační program. Můžete si kliknout na ikonu " " na disku G, aby se vám zobrazil obsah TF paměťové karty, a kde podle potřeby můžete smazat některé staré verze softwaru, abyste získali volné místo na TF paměťové kartě. Kliknutím na položku [EXIT] vystoupíte z programu. 35

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více