Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117"

Transkript

1 Texty k Programování na VŠFS Petr Kučera 29. května 2006 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

2 Obsah Základní informace k předmětu Dynamicky alokovaná paměť Jednoduché dynamicky alokované datové struktury Stromy Grafy Vstup a výstup do souboru Rekurze Třídící algoritmy Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

3 Základní informace k předmětu www: Zápočet: Zkouška: Literatura: kucerap/vsfs/programovani Dostatečná účast (chybět nejvýš čtyři vyučovací hodiny), nebo zápočtový program (postup jako minulý semestr.) Praktická, naprogramování zadané úlohy nebo úloh. Töpferová Dana, Töpfer Pavel Sbírka úloh z programování, Grada 1992 Töpfer Pavel Algoritmy a programovací techniky, Prometheus 1995 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

4 Část I Dynamicky alokovaná paměť Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

5 Typ ukazatel Proměnná typu ukazatel na typ obsahuje adresu dat daného typu. Deklarace: var p:^typ; type typ ukazatele = ^typ; Například: var p: ^string[32]; type pstr32 = ^string[32]; type ppstr32 = ^pstr32; Porovnání ukazatelů: =, <> Hodnota nil, má-li ukazatel hodnotu nil, znamená to, že nikam neodkazuje. Vždy testovat. Dereferenční operátor ^ (ukazatel^), použití například: writeln (pˆ); Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

6 Dynamická alokace paměti new Někdy je užitečné říct si o paměť až za běhu programu, například, když na začátku nevíme, kolik jí budeme potřebovat, nebo chceme prostě šetřit pamětí. Alokace, procedura new (ukazatel). Například: new (p); Velikost paměti, která se alokuje, je daná typem ukazatele. Pokud se nepodaří paměť alokovat, program skončí s chybou. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

7 Uvolnění paměti dispose Dealokace, uvolnění paměti, procedura dispose (ukazatel). Například: dispose (p); Po dispose má ukazatel nedefinovanou hodnotu. Okamžitě přiřadit nil. Pokud p a q jsou ukazatelé ukazující na stejný objekt a zavoláme dispose (p);, hodnota q se nemění. Pokud je p=nil, dojde po dispose (p); k chybě a ukončení programu. Testovat! Pokud paměť neuvolníte a ztratíte na ni ukazatel, zůstane zabraná až do konce programu. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

8 Poznámky k paměti V pascalu je paměť běžícího programu organizována ve čtyřech segmentech: Code segment, v němž je uložen kód programu. Data segment, v němž jsou uložena staticky alokovaná data (tj. na začátku programu). Stack segment, v němž jsou uloženy aktivační záznamy při volání procedur a funkcí (tj. kam se vrátit po jejich ukončení, kam vrátit hodnotu apod.) a hlavně lokální proměnné v procedurách a funkcích. Heap segment, čili halda, zde se přiděluje dynamicky alokovaná paměť. Velikosti jednotlivých segmentů mohou být omezeny. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

9 Příklad program ukazatel (input, output); var p: ^string[32]; type pstring32 = ^string[32]; begin new (p); p^ := Ahoj světe! ; writeln (p^); dispose (p); p := nil; end. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

10 Lineární spojový seznam Lineární spojový seznam je posloupnost záznamů stejného typu seřazených za sebe a spojených pomocí ukazatelů. Každý uzel seznamu obsahuje nějaká data a odkaz na následníka. Data Data Data Data NIL Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

11 Lineární seznam v Pascalu Typ ukazatel na záznam R může být deklarován před deklarací typu R, ale v rámci jednoho bloku type. (Jinak by nešlo realizovat.) Deklarace typu spojového seznamu (data jsou například jedno číslo): type PLSeznam = ^TLSeznam; TLSeznam = record data : integer; dalsi : PLSeznam; end; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

12 Manipulace s lineárním spojovým seznamem (cvičení) I 1 function vytvor(n: integer): PLSeznam; Funkce vytvoří seznam s N prvky a vrátí odkaz na první prvek z tohoto seznamu (nil, pokud N <= 0). V položkách data budou uložena čísla 1... N vzestupně od začátku do konce. 2 function najdi(s: PLSeznam; d: integer): PLSeznam; Funkce najde prvek v seznamu, který má položku data shodnou s d a vrátí odkaz na něj, nebo nil, pokud prvek v seznamu není. 3 function najdipredchudce(s, p: PLSeznam): PLSeznam; Funkce najde předchůdce prvku p v seznamu s a vrátí na něj odkaz. Pokud se p v seznamu nevyskytuje, vrátí nil, je-li p první, vrátí p. 4 function konec(s: PLSeznam): PLSeznam; Vrátí odkaz na poslední prvek seznamu. 5 procedure vypis(s: PLSeznam); Vypíše na obrazovku čísla v pořadí, v jakém jsou v seznamu. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

13 Manipulace s lineárním spojovým seznamem (cvičení) II 1 procedure vlozzaprvek(p, q: PLSeznam); Vloží prvek q za prvek p. 2 procedure pridejnazacatek(var s: PLSeznam; p: PLSeznam); Vloží prvek p na začátek seznamu s. 3 procedure pridejnakonec(var s: PLSeznam; p: PLSeznam); Vloží prvek p na konec seznamu s. 4 function smaz(var s: PLSeznam; p: PLSeznam): PLSeznam; Smaže prvek p ze seznamu s. Buď si nejprve vymění data s následníkem, nebo nejprve najde předchůdce. Vrací odkaz na smazaný prvek, v položce dalsi bude mít nil. Pokud jej nebudete už používat, nezapomeňte po smaz na dispose. 5 procedure zrus(var s: PLSeznam); Projde seznam a pomocí dispose zruší jeho prvky, s bude po ukončení obsahovat nil. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

14 Část II Jednoduché dynamicky alokované datové struktury Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

15 Jednoduché datové struktury Lineární spojový seznam. Obousměrný spojový seznam Seznam s hlavou Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

16 Obousměrný spojový seznam Obousměrný spojový seznam je lineární seznam, v němž má každý prvek odkaz nejen na následníka, ale i na předchůdce. Data Data Data Data NIL NIL Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

17 Obousměrný seznam v Pascalu type POSeznam = ^TOSeznam; TOSeznam = record data : integer; dalsi : POSeznam; pred : POSeznam; end; Funkce a procedury přistupující k obousměrnému seznamu jsou implementované podobně jako pro lineární seznam. Něco je jednodušší, například vkládání, mazání, protože máme odkaz na předchůdce. Ale musíme hlídat i odkazy na předchůdce, proto je implementace poněkud pracnější. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

18 Seznam s hlavou Seznam libovolného typu si reprezentujeme hlavou, což je struktura, která teprve odkazuje na skutečný seznam. Hlava může obsahovat i jiné položky, například odkaz na konec, počet prvků a podobně. Příklad čtyřprvkového lineárního seznamu s hlavou: 4 Hlava Data Data Data Data NIL Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

19 Seznam s hlavou v Pascalu Příklad pro lineární seznam s hlavou s odkazy na začátek a počtem prvků: type THLSeznam = record pocet : integer; zac : PLSeznam; kon : PLSeznam; end; Manipulace je shodná s manipulací s lineárním seznamem, ale musíme upravovat počet a oba odkazy v hlavě. Hlava může být alokovaná staticky. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

20 Zásobník Datová struktura řídící se pravidlem: Poslední dovnitř, první ven. (Anglicky Last In First Out, zkráceně LIFO.) Dno Vrchol Přistupujeme k němu obvykle pomocí těchto procedur a funkcí: top Vrací prvek na vrcholu zásobníku. push Uloží prvek na vrchol zásobníku. pop Smaže prvek z vrcholu zásobníku a vrátí jej. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

21 Zásobník pomocí pole Například zásobník celých čísel: const MAX_ZAS_VEL = 100; type TZasobnikA = record zasobnik : array [1..MAX_ZAS_VEL] of integer; vrchol : integer; end; procedure ZAInit (var z : TZasobnikA); {Inicializace} function ZATop (var z : TZasobnikA) : integer; procedure ZAPush (var z : TZasobnikA; cis : integer); function ZAPop (var z : TZasobnikA) : integer; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

22 Zásobník pomocí pole (poznámky) Položka vrchol vlastně vždy obsahuje počet prvků v zásobníku. Přístupové procedury a funkce pouze aktualizují hodnotu položky vrchol a přistupují jen k zasobnik [vrchol]. Pozor na přetečení nebo podtečení (nutno kontrolovat). ZATop zásobník nemění, předání odkazem použito, aby se nekopírovalo celé pole. Výhodou implementace pomocí pole je rychlost. Nevýhodou je, že musíme dopředu dobře odhadnout maximální velikost zásobníku a to, že zásobník zabírá stále stejně paměti, i když obsahuje jen jeden či dva prvky. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

23 Zásobník pomocí seznamu s hlavou Přidáváme i odebíráme ze začátku seznamu. Výhody a nevýhody opačně než u implementace pomocí pole. Opět zásobník celých čísel: type TZasobnikLS = record zac : PLSeznam; end; procedure ZLSInit (var z : TZasobnikLS); {Inicializace} function ZLSTop (var z : TZasobnikLS) : integer; procedure ZLSPush (var z : TZasobnikLS; cis : integer); function ZLSPop (var z : TZasobnikLS) : integer; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

24 Fronta Datová struktura řídící se pravidlem: První dovnitř, první ven. (Anglicky First In First Out, zkráceně FIFO.) Vstup Výstup Přistupujeme k němu obvykle pomocí těchto procedur a funkcí: first Vrací první prvek fronty. put Uloží prvek na konec fronty. get Smaže prvek ze začátku fronty a vrátí jej. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

25 Fronta pomocí pole Například fronta celých čísel: const MAX_FR_VEL = 100; type TFrontaA = record fronta : array [1..MAX_FR_VEL] of integer; zac, kon : integer; pocet : integer; end; procedure FAInit (var z : TFrontaA); {Inicializace} function FAFirst (var z : TFrontaA) : integer; procedure FAPut (var z : TFrontaA; cis : integer); function FAGet (var z : TFrontaA) : integer; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

26 Fronta pomocí pole (poznámky) Při posunu indexů zac a kon počítáme modulo MAX VELIKOST FRONTY, jako by bylo pole do kolečka. Vyhneme se tím přesunu prvků, kdybychom došli na konec pole. Abychom poznali přetečení a podtečení, musíme si pamatovat počet prvků (a kontrolovat jej). Výhody a nevýhody jako u zásobníku pomocí pole. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

27 Fronta pomocí seznamu s hlavou Přidáváme na konec seznamu, odebíráme ze začátku. Výhody a nevýhody jako u zásobníku pomocí seznamu. Fronta celých čísel: type TFrontaLS = record zac, kon : PLSeznam; end; procedure FLSInit (var z : TFrontaLS); {Inicializace} function FLSTop (var z : TFrontaLS) : integer; procedure FLSPush (var z : TFrontaLS; cis : integer); function FLSPop (var z : TFrontaLS) : integer; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

28 Varianty fronty Oboustraná fronta Přidávání i odebírání z obou konců, implementace nejsnáze pomocí obousměrně vázaného seznamu. Prioritní fronta Prvky jsou odebírány podle priorit (pokud mají stejnou prioritu, bere se jako normální fronta). Pokud je různých priorit málo, třeba d, můžeme implementovat pomocí d různých seznamů nebo polí. Pokud je priorit hodně, bývá implementace pomocí pole nebo seznamu pomalá (kvůli třídění), lepší je halda (o té možná jindy). Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

29 Cvičení 1 Implementujte zásobník celých čísel pomocí pole i dynamicky pomocí seznamu. 2 Implementujte frontu celých čísel pomocí pole i dynamicky pomocí seznamu. 3 Implementujte prioritní frontu celých čísel, která upřednostňuje sudá čísla před lichými. 4 Implementujte oboustranou frontu. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

30 Část III Stromy Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

31 Stromy 6 Co je to strom 7 Reprezentace stromu 8 Binární vyhledávací stromy 9 Cvičení Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

32 Co je to strom... Formálně: Acyklický graf. Neformálně: Struktura skládající se z vrcholů (uzlů). Jeden je význačný, nazývá se kořen, ten reprezentuje přístup ke stromu. Kořen má několik následníků neboli synů. Každý z nich je kořenem menšího stromu, tj. má další syny atd. V binárním stromě má každý vrchol nejvýš dva syny (levého a pravého). Strom Binární strom Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

33 Reprezentace binárního stromu S vrcholem mohou být asociována data (v příkladu celé číslo). Ve vrcholu se občas hodí mít kromě odkazu na syny i odkaz na otce (v příkladu chybí). type PBinVrchol = ^TBinVrchol; TBinVrchol = record levy, pravy : PBinVrchol; data : integer; end; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

34 Reprezentace obecného stromu I Je-li maximální počet synů omezený a ne příliš velký, můžeme odkazy na ně uchovávat v poli. const MAX_POCET_SYNU = 20; type PVrchol = ^TVrchol; TVrchol = record syn : array [1..MAX_POCET_SYNU] of PVrchol; data : integer; end; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

35 Reprezentace obecného stromu II Jinou možností je uchovávat odkazy na syny ve spojovém seznamu. type PSeznamSynu = ^TSeznamSynu; PVrchol = ^TVrchol; TSeznamSynu = record syn : PVrchol; dalsi : PSeznamSynu; end; TVrchol = record syn : PSeznamSynu; data : integer; end; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

36 Reprezentace obecného stromu III Dalším způsobem je pamatovat si jen odkaz na prvního syna a svého dalšího bratra. Chceme-li se dozvědět všechny syny, přejdeme do prvního a projdeme postupně všechny jeho bratry. Obecný strom jsme vlastně nahradili binárním. type PVrchol = ^TVrchol; TVrchol = record syn, bratr : PVrchol; data : integer; end; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

37 Binární vyhledávací strom (BVS) je binární strom, v němž navíc asociujeme s každým vrcholem tzv. klíč (například číslo). Navíc pro každý vrchol v platí, že všechny prvky v podstromu levého syna (není-li nil) mají klíč menší než klíč v a všechny prvky v podstromu pravého syna (není-li nil) mají klíč větší než klíč v Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

38 Reprezentace BVS Binární strom, liší se jen položkou klíč. Položka data pro jednoduchost vynechána. type PBVSVrchol = ^TBVSVrchol; TBVSVrchol = record levy, pravy : PBVSVrchol; klic : integer; end; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

39 Vyhledávání v BVS function najdi (PBVSVrchol : koren; x : integer):pbvsvrchol Hledáme prvek s klíčem x. Začínáme v kořeni Porovnáme hodnotu x s klíčem aktuálního vrcholu, je-li x stejný jako klíč, končíme, je-li x větší, změníme aktuální klíč na pravého syna, je-li x menší, změníme aktuální klíč na levého syna. x= Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

40 Vkládání do BVS procedure vloz (var PBVSVrchol : koren; x : integer) Nejprve postupujeme stejně jako ve funkci najdi, dokud nenarazíme na nil. (Pokud prvek najdeme, tak ohlásíme chybu.) Tím jsme našli místo, kde by vrchol byl, kdyby byl ve stromě. Vytvoříme nový vrchol se zadaným klíčem a přidáme jej na nalezené místo. x= Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

41 Mazání z BVS procedure smaz (var PBVSVrchol : koren; x : integer) Nejprve stejně jako ve funkci najdi nenajdeme prvek v, při hledání v najdeme rovnou i jeho otce o. Nemá-li vrchol v syna, prostě v, s využitím odkazu na o, odstraníme. Má-li vrchol v jediného syna s, smažeme v a s připojíme jako syna o (toho, kterým byl v). Pokud má vrchol v dva syny,... viz následující slide. x=46 50 x= o o 67 6 v v s Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

42 Mazání z BVS (dokončení) Má-li v dva syny l a r, najdeme nejbližší menší prvek w, což je největší prvek z levého podstromu. Ten najdeme tak, že jdeme z l stále doprava, všimněte si, že w nikdy nemá pravého syna. Vyměníme datové a klíčové položky w a v. Poté w smažeme tak, jak bylo popsáno. Analogicky lze použít nejbližší větší prvek. x=23 v 23 6 l r 43 o 50 x=23 50 o v 6 l r w 1 23 w Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

43 Cvičení Implementujte funkce a procedury pro vyhledávání, vkládání a mazání v binárním vyhledávacím stromě. Implementujte funkce, které najdou největší a nejmenší prvek z binárního vyhledávacího stromu. Implementujte funkci, která vypíše prvky uložené v binárním vyhledávacím stromě od nejmenšího do největšího, nepoužívejte přitom rekurzi, o které si řekneme později. Jako nápověda může sloužit, že se zde využije zásobník. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

44 Část IV Grafy Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

45 Grafy 10 Co je to graf 11 Reprezentace grafu 12 Průchod stromu a grafu 13 Průchod stromu do hloubky 14 Průchod stromu do šířky 15 Průchod grafu do hloubky 16 Průchod grafu do šířky 17 Cvičení Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

46 Co je to graf... Graf je struktura skládající se z vrcholů a hran mezi těmito vrcholy. (Například silniční síť.) Orientovaný graf hrany jsou orientované, tj. u každé je dáno, že vede z jednoho vrcholu do jiného a ne naopak. Neorientovaný graf hrany nejsou orientované, tj. každá vede jakoby oběma směry. Sousedi či následníci vrcholy jsou ty vrcholy, do nichž z něj vede hrana. Cesta je posloupnost vrcholů v 1,..., v k, že mezi dvěma následujícími vždy vede hrana a žádný vrchol se neopakuje. Cyklus je cesta, která začíná i končí ve stejném vrcholu. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

47 Co je to graf... Neorientovaný graf Orientovaný graf b f d h b f d h c c a g e a g e Cesta a, b, c, d, e Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

48 Matice sousednosti Matice sousednosti grafu s n vrcholy je matice A velikosti n n booleovských hodnot. b Deklarace: var A: array [1..N, 1..N] of boolean; A[i, j] = true, právě když je v grafu hrana z vrcholu i do vrcholu j. a f c g d e h a b c d e f g h a b c d e f g h Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

49 Matice incidence b Matice incidence grafu s n vrcholy a m hranami je matice I velikosti m n booleovských hodnot. a Deklarace: var I: array [1..M, 1..N] of boolean; I [i, j] = true, právě když vrchol j je prvkem hrany i. f c g d e h a b c d e f g h Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

50 Seznam sousedů Seznam sousedů grafu s n vrcholy a m hranami se skládá z pole V délky n, v němž si ke každému vrcholu i pamatujeme odkaz na seznam vrcholů, do nichž z i vede hrana. Seznamy buď dynamicky pomocí lineárního spojového seznamu. Hodí se pokud se často mění struktura grafu. Nebo pomocí druhého pole E délky m. V [i] pak obsahuje index v poli E, na němž začíná seznam sousedů vrcholu i, seznam končí na V [i + 1] 1. Pro jednoduchost přidáme vrchol N + 1, abychom mohli k vrcholům přistupovat jednotným způsobem. Z téhož důvodu i M + 1 v jako rozsah v deklaraci V. Deklarace: var V: array [1..N+1] of 1..M+1; E: array [1..M] of 1..N; Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

51 Seznam sousedů příklad b f d h c a g e a b c d e f g h? V E b g a c f d g e c h h Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

52 Průchod stromu nebo grafu Chceme navštívit všechny vrcholy a něco s nimi udělat. Navíc máme požadavky na pořadí, v jakém je navštívíme. Například chceme vypsat uzly binárního vyhledávacího stromu uspořádané podle klíčů. Nebo chceme v grafu pro daný počáteční vrchol spočítat délku nejkratší cesty (co do počtu hran) do ostatních vrcholů. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

53 Průchod stromu do hloubky Konkrétní úloha: Vypsat uzly binárního vyhledávacího stromu uspořádané podle klíčů. Postupujeme tak, že v daném vrcholu v nejprve vypíšeme všechny uzly v podstromu levého syna, potom vrchol v, potom všechny uzly v podstromu pravého syna. Uzly v obou podstromech zpracováváme analogicky. Realizace buď pomocí rekurze (později), nebo pomocí zásobníku. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

54 Průchod stromu do hloubky algoritmus 1 Z prázdný zásobník 2 v kořen stromu 3 zezasobniku false 4 Dokud není v nil, opakuj následující kroky: 1 Má-li v levého syna l a zezasobniku = false 1 push(z, v) 2 v l 3 zezasobniku false 4 pokračuj další smyčkou cyklu 2 vypiš v 3 Má-li v pravého syna r 1 v r 2 zezasobniku false 3 pokračuj další smyčkou cyklu 4 v pop(z) 5 zezasobniku true Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

55 Průchod stromu do hloubky varianty Podle pořadí zpracovávaných vrcholů rozeznáváme tři varianty průchodu do hloubky. preorder Zpracuj vrchol v, zpracuj levý podstrom vrcholu v, zpracuj pravý podstrom vrcholu v. inorder Zpracuj levý podstrom vrcholu v, zpracuj vrchol v, zpracuj pravý podstrom vrcholu v. postorder Zpracuj levý podstrom vrcholu v, zpracuj pravý podstrom vrcholu v, zpracuj vrchol v. Předešlý algoritmus zařídí výpis v pořadí inorder. Ostatní varianty lze provést snadnou modifikací, my si je ukážeme později v části o rekurzi. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

56 Průchod stromu do šířky Konkrétní úloha: Vypsat uzly binárního stromu v pořadí podle jejich hloubky. Realizace pomocí fronty (tady nejde rekurzi moc dobře použít). Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

57 Průchod stromu do šířky algoritmus 1 F prázdná fronta 2 put(f, kořen stromu) 3 Dokud není F prázdná, opakuj následující kroky: 1 v get(f ) 2 vypiš v 3 Má-li v levého syna l, put(f, l). 4 Má-li v pravého syna r, put(f, r). Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

58 Průchod grafu do hloubky Chceme navštívit každý vrchol grafu právě jednou a to tak, že jsme-li ve vrcholu v, který má následníky u 1,..., u k, chceme nejprve navštívit všechny vrcholy, do nichž vede cesta z u 1, potom všechny vrcholy, do nichž vede cesta z u 2 atd. Stejně jako při průchodu stromem, použijeme zásobník. Například chceme zjistit komponenty souvislosti grafu (komponenta souvislosti je množina vrcholů, které jsou všechny spojené cestami. Navíc už je maximální, nejde k ní tedy nic přidat.) Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

59 Průchod grafu do hloubky Tento algoritmus označí (nastaví K[i] na 1) všechny vrcholy, do nichž vede cesta z vrcholu s. N označuje počet vrcholů. 1 Z prázdný zásobník 2 push(z, počáteční vrchol s) 3 K: array [1..N] of integer 4 K[i] 0 pro i = 1... N. 5 K[s] 1 6 Dokud není Z prázdný, opakuj následující kroky: 1 v pop(z) 2 Pro každého následníka u vrcholu v, pro nějž K[u] = 0, proveď: 1 push(z, u). 2 K[u] 1 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

60 Průchod grafu do hloubky poznámky Graf je vhodné reprezentovat pomocí seznamu následníků. Pokud chceme najít všechny komponenty, voláme tento algoritmus, dokud je pro nějaký vrchol K[v] = 0 s tím, že jako počáteční vrchol použijeme vrchol v. Číslo komponenty postupně zvyšujeme, v algoritmu bylo 1. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

61 Průchod grafu do šířky Chceme navštívit každý vrchol grafu právě jednou a to tak, že jsme-li ve vrcholu v, který má následníky u 1,..., u k, chceme nejprve navštívit vrcholy u 1,..., u k a pak teprve jejich následníky atd. Stejně jako při průchodu stromem, použijeme frontu. Například vycházíme z vrcholu s a chceme najít pro každý vrchol v délku nejkratší cesty (co do počtu hran) z s do v. Případně i tuto cestu. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

62 Průchod grafu do šířky algoritmus Tento algoritmus spočítá pro každý vrchol délku nejkratší cesty (počet hran) z vrcholu s. Délku uloží do pole D, předchůdce na této cestě do P. 1 F prázdná fronta 2 put(f, počáteční vrchol s) 3 D, P: array [1..N] of integer 4 D[i] N + 1, P[i] N + 1 pro i = 1... N. 5 D[s] 0 6 Dokud není F prázdná, opakuj následující kroky: 1 v get(f ) 2 Pro každého následníka u vrcholu v, pro nějž D[u] = N + 1, proveď: 1 put(f, u). 2 D[u] D[v] P[u] v Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

63 Průchod grafu do šířky poznámky Vhodnou reprezentací grafu je opět seznam sousedů. Cestu do vrcholu zrekonstruujeme pomocí předchůdců. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

64 Cvičení 1 Implementujte algoritmus pro vypsání uzlů binárního vyhledávacího stromu uspořádané podle klíče. 2 Implementujte průchod stromem do šířky. 3 Implementujte průchod grafem do hloubky a hledání komponent souvislosti grafu. 4 Implementujte průchod grafem do šířky a počítání nejkratších cest ze zadaného vrcholu (co do počtu hran). 5 Implementujte průchod stromem v pořadí preorder, inorder, postorder. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

65 Část V Vstup a výstup do souboru Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

66 Vstup a výstup do souboru 18 Typy souborů 19 Otevření a uzavření souboru 20 Pohyb v souboru 21 Textové soubory 22 Netextové soubory 23 Cvičení Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

67 Typy souborů Soubor s udaným typem, např.: var f1: file of integer; Soubor bez udaného typu, základní položkou je byte, např.: var f2: file; Textový soubor, čte se obvykle po znacích nebo po řádcích, např.: var f3: text; Standardní vstup, obvykle jde o vstup z klávesnice, je to textový soubor jen pro čtení, který je vždy otevřený po spuštění programu. Čte z něj pomocí funkcí read, readln a podobných, u nichž se nespecifikuje soubor parametrem. Standardní výstup, obvykle jde o výstup na obrazovku, je to textový soubor jen pro zápis, který je vždy otevřený po spuštění programu. Zapisuje se do něj pomocí funkcí write, writeln a podobných. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

68 Otevření a uzavření souboru Nejprve je nutné asociovat soubor se jménem: assign (f1, "cisla"); Poté je možné soubor otevřít: reset soubor musí existovat, textové soubory jsou otevřeny pouze pro čtení. rewrite pokud soubor existoval, smaže nejprve jeho obsah, pokud neexistoval, vytvoří jej. append otevírá textový soubor pro zápis, soubor musí existovat a zapisovaný text bude přidáván na konec souboru. Například: reset (f1); rewrite (f2); append (f3); Nakonec je slušné soubor zavřít. close (f1); Další manipulace se soubory a adresáři viz. nápověda a dokumentace. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

69 Pohyb v souboru V každý okamžik je program v souboru na určité pozici, tj. za nějakým znakem, či složkou daného typu. Funkce eof vrací true, pokud je tato pozice na konci souboru, false jinak. Pohyb je vykonáván jednak přirozeně čtením a zápisem, jednak pomocí dalších funkcí, které se liší podle typu souboru. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

70 Pohyb v textovém souboru U všech funkcí pro textové soubory, pokud není udán soubor, míní se standardní vstup případně výstup. eoln vrací true, pokud je pozice souboru na znaku konce řádku, jinak false. seekeof má stejný význam jako eof, ale ignoruje všechny mezery, tabelátory a znaky konce řádku. Změní pozici na první znak za těmito znaky a pak vrátí, co by vrátilo eof. seekeoln má stejný význam jako eoln, ale ignoruje všechny mezery a tabelátory. Změní pozici na první pozici za těmito znaky a pak vrátí, co by vrátilo eoln Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

71 Čtení z textového souboru Procedury read, readln. Prvním parametrem může být textový soubor, jinak se bere standardní vstup. Další parametry mohou být typu char, celočíselného, reálného nebo string, ze souboru se přečte příslušná hodnota (znak, reprezentace čísla nebo řetězec příslušné délky) a načte se do daného parametru. readln se liší jen tím, že nakonec přejde na nový řádek. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

72 Zápis do textového souboru Procedury write, writeln Prvním parametrem může být opět textový soubor, jinak se míní standardní výstup. Další parametry mohou být stejného typu jako u read. Parametry je možné zadat pomocí: hodnota [ : minšířka [ : početmíst]] Potom: minšířka specifikuje, na kolik pozic se má výstup zarovnat. početmíst specifikuje počet desetinných míst je za desetinnou tečkou (jen reálné parametry). writeln se liší jen tím, že na konec přidá znak konce řádku. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

73 Buffery Všechny operace se bufferují. Velikost bufferu je možné změnit pomocí settextbuf. flush vyprázdní buffer a přitom zapíše dosud nezapsané znaky na disk. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

74 Příklad práce s textovým souborem (začátek) program textsoub; var vstup: text; vystup: text; soucet: integer; scitanec: integer; begin assign (vstup, vstup.txt ); assign (vystup, vystup.txt ); reset (vstup); rewrite (vystup); Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

75 Příklad práce s textovým souborem (dokončení) while not seekeof (vstup) do begin soucet := 0; while not seekeoln (vstup) do begin read (vstup, scitanec); soucet := soucet + scitanec; end; writeln (vystup, soucet:10); readln (vstup); end; close (vstup); close (vystup); end. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května / 117

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 2. Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0,8125 10 b) 0,35 10

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY

ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY Jurdič Radim ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY Veškeré hodnoty, s nimiž v programech pracujeme, můžeme rozdělit do několika skupin zvaných datové typy. Každý datový typ představuje množinu hodnot, nad kterými můžeme

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Volné stromy. Úvod do programování. Kořenové stromy a seřazené stromy. Volné stromy

Volné stromy. Úvod do programování. Kořenové stromy a seřazené stromy. Volné stromy Volné stromy Úvod do programování Souvislý, acyklický, neorientovaný graf nazýváme volným stromem (free tree). Často vynecháváme adjektivum volný, a říkáme jen, že daný graf je strom. Michal Krátký 1,Jiří

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky

2 Datové struktury. Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky Pole Seznam Zásobník Fronty FIFO Haldy a prioritní fronty Stromy Hash tabulky Slovníky 25 Pole Datová struktura kolekce elementů (hodnot či proměnných), identifikovaných jedním nebo více indexy, ze kterých

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

V případě jazyka Java bychom abstraktní datový typ Time reprezentující čas mohli definovat pomocí třídy takto:

V případě jazyka Java bychom abstraktní datový typ Time reprezentující čas mohli definovat pomocí třídy takto: 20. Programovací techniky: Abstraktní datový typ, jeho specifikace a implementace. Datový typ zásobník, fronta, tabulka, strom, seznam. Základní algoritmy řazení a vyhledávání. Složitost algoritmů. Abstraktní

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS Číslo otázky : 13. Otázka : Základní datové struktury (pole, zásobník, binární strom atd.), datové struktury vhodné pro fyzickou implementaci relačních dat v SŘBD (hašovací

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení.

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení. 1 Struktura osobního počítače Zakreslete základní schéma počítače podle Johna von Neumanna. Popište základní strukturu osobního počítače. Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci Dlouhá čísla Tomáš Holan, dlouha.txt, Verse: 19. února 2006. Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci desetinných čísel. Co ale dělat, když nám žádný z dostupných datových

Více

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Programování MATURITNÍ OTÁZKY

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Programování MATURITNÍ OTÁZKY WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA Programování MATURITNÍ OTÁZKY Ostrava 2008 Tomáš Vejpustek 1 Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Předmět: Seminář z informatiky a výpočetní techniky Třída: 3. a 4. ročník vyššího stupně gymnázia Algoritmus Zadání v jazyce českém: 1. Je

Více

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno

Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno 12 Délka výpočtu algoritmu Mimo samotné správnosti výsledku vypočteného zapsaným algoritmem je ještě jedno neméně důležité hledisko k posouzení vhodnosti algoritmu k řešení zadané úlohy. Jedná se o čas,

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Radomíra Duží L06615. Datový typ množina

Radomíra Duží L06615. Datový typ množina Radomíra Duží L06615 Datový typ množina Množina slouží k uložení prvků stejného bázového ordinárního typu. Bázové typy - jsou typy, jejichž hodnot mohou prvky množiny nabývat. Nesmí obsahovat více než

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write("\nPrumerna teplota je {0}", tprumer);

IAJCE Přednáška č. 8. double tprumer = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7) / 7; Console.Write(\nPrumerna teplota je {0}, tprumer); Pole (array) Motivace Častá úloha práce s větším množstvím dat stejného typu o Př.: průměrná teplota za týden a odchylka od průměru v jednotlivých dnech Console.Write("Zadej T pro.den: "); double t = Double.Parse(Console.ReadLine());

Více

Zásobník (LIFO) Opakem zásobníku LIFO je fronta FIFO (First In, First Out první dovnitř, první ven)

Zásobník (LIFO) Opakem zásobníku LIFO je fronta FIFO (First In, First Out první dovnitř, první ven) Zásobník (LIFO) Je dynamická datová struktura s těmito dovolenými operacemi: CREATE(S) - vytvoří prázdný zásobník S, TOP(S) - vrátí prvek na vrchu zásobníku S, POP(S) - vyhodí prvek na vrchu zásobníku

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq APLIKACE GRAFY Dokumentace wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Jan Škvařil

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Definice. B-stromu. B-strom řádu m je strom, kde každý uzel má maximálně m následníků a ve kterém platí:

Definice. B-stromu. B-strom řádu m je strom, kde každý uzel má maximálně m následníků a ve kterém platí: B-Strom Definice B-stromu B-strom řádu m je strom, kde každý uzel má maximálně m následníků a ve kterém platí: 1. Počet klíčů v každém vnitřním uzlu, je o jednu menší než je počet následníků (synů) 2.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

NP-úplnost problému SAT

NP-úplnost problému SAT Problém SAT je definován následovně: SAT(splnitelnost booleovských formulí) Vstup: Booleovská formule ϕ. Otázka: Je ϕ splnitelná? Příklad: Formule ϕ 1 =x 1 ( x 2 x 3 )jesplnitelná: např.přiohodnocení ν,kde[x

Více

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory Výhody objektového řešení Nástroje pro IO operace jsou v C++ součástí knihoven Hierarchie objektových

Více

Druhá skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2014/2015

Druhá skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2014/2015 Druhá skupina zadání projektů do předmětu Algoritmy II, letní semestr 2014/2015 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. 6. dubna 2015 Verze zadání 6. dubna 2015 První verze 1 1 Sledování elektroměrů V panelovém

Více

Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT

Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Vypracovali: Eva Turnerová (A08B0176P) Martin Dlouhý (A08B0268P) Zadání Zadání: Firma Mistr Paleta, syn a vnuci rozváží palety po celé České republice. Počet

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Ošetřování chyb v programech

Ošetřování chyb v programech Ošetřování chyb v programech Úvod chyba v programu = normální záležitost typy chyb: 1) programátorská chyba při návrhu každých 10 000 řádek 1 chyba lze jen omezeně ošetřit (před pádem aplikace nabídnout

Více

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva 000 111 000 0 1 0... kodér dekodér

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

map, multimap - Asociativní pole v C++.

map, multimap - Asociativní pole v C++. map, multimap - Asociativní pole v C++. Jedná se o asociativní pole. V asociativním poli jsou uloženy hodnoty ve tvaru (klíč,hodnota), kde klíč je vlastně "index" prvku. Klíčem může být libovolný objekt,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Programovací jazyk PASCAL Turbo

Programovací jazyk PASCAL Turbo Obsah 1 Programovací jazyk PASCAL Turbo 5 11 Základní prostředky pro zápis programu 5 111 Lexikální symboly jazyka 6 12 Struktura programu 7 13 Část definicí a deklarací 8 131 Deklarace návěští 8 132 Definice

Více

19. Projekt Adventura

19. Projekt Adventura Projekt Adventura strana 189 19. Projekt Adventura 19.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Adventura, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy Hra.

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0;

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0; Iterátory v C++. Iterátor v C++ je vlastně taková obdoba ukazatelů pro kontejnery. Dříve, než se dostaneme k bližšímu vysvětlení pojmu iterátor, ukážeme si jednoduchý příklad, jak pracovat s obyčejným

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading)

Operační systémy. Správa paměti (SP) Požadavky na SP. Spojování a zavedení programu. Spojování programu (linking) Zavádění programu (loading) Správa paměti (SP) Operační systémy Přednáška 7: Správa paměti I Memory Management Unit (MMU) hardware umístěný na CPU čipu např. překládá logické adresy na fyzické adresy, Memory Manager software, který

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více

ROZHODOVACÍ PROCEDURY A VERIFIKACE PAVEL SURYNEK, KTIML HTTP://KTIML.MFF.CUNI.CZ/~SURYNEK/NAIL094

ROZHODOVACÍ PROCEDURY A VERIFIKACE PAVEL SURYNEK, KTIML HTTP://KTIML.MFF.CUNI.CZ/~SURYNEK/NAIL094 10 ROZHODOVACÍ PROCEDURY A VERIFIKACE PAVEL SURYNEK, KTIML HTTP://KTIML.MFF.CUNI.CZ/~SURYNEK/NAIL094 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze 1 ROZHODOVÁNÍ TEORIÍ POMOCÍ SAT ŘEŠIČE (SMT)

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory]

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] Část I Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] V matematice grafem obvykle rozumíme grafické znázornění funkční závislosti. Pro tento předmět je však podstatnější pohled jiný. V teorii grafů rozumíme

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Složitost vybraných některých algoritmů

Složitost vybraných některých algoritmů Složitost vybraných některých algoritmů V celém tomto tématu budeme předpokládat, že pracujeme pouze s čísly omezeného rozsahu. Například s celými čísly, které lze representovat typem int nebo longint.

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

4 Datové struktury. Datové struktury. Zobrazení dat v počítači

4 Datové struktury. Datové struktury. Zobrazení dat v počítači 4 Datové struktury Zobrazení dat v počítači Každá hodnota v paměti počítače je zakódovaná do posloupnosti bitů. Využívá se přitom dvojková (binární) soustava, která používá dva znaky, 1 (nebo I ) a 0,

Více

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Projekt programu Inženýrská Informatika 2

Projekt programu Inženýrská Informatika 2 Projekt programu Inženýrská Informatika 2 Realizace grafu v jazyce Java Ústav počítačové a řídicí techniky, VŠCHT Praha Řešitel: Jan Hornof (ININ 258) Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. 1. Obsah 1.

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Proudy pro standardní vstup a výstup V jazyce C++ provádíme textový vstup a výstup prostřednictvím tzv. datových proudů Datové

Více

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2. Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více