MKII-A S E L E C T P R O C E S S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MKII-A S E L E C T P R O C E S S"

Transkript

1 MKII-A PROGRAMOVACÍ MANUÁL: ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR VYDÁNÍ: 08/98 PRO PRAČKY R 6/7/10/16/22/35, F 6/7/10/16/22/33/40/55, FS 6/7/10/16/22/33/40/55, X 22/35/43, XS 22/35/43 A MB 26/33/44/66 S E L E C T P R O C E S S

2

3 OBSAH Vydání 08/98 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY SYMBOLY NA STROJI POPIS PROGRAMÁTORU VŠEOBECNĚ TECHNICKÁ DATA INICIALIZACE STROJE TYP STROJE A PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY INICIALIZAČNÍ POSTUP PROGRAMOVÁNÍ PROGRAMOVACÍ REŽIM NOVÝ PROGRAM PŘEDEPRÁNÍ PRANÍ MÁCHÁNÍ ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ SPRCHA PŘI NÍZKÝCH OTÁČKÁCH SPRCHA PŘI ROZVOLŇOVÁNÍ NAMÁČENÍ UKONČENÍ PROGRAMOVÁNÍ ZMĚNY V EXISTUJÍCÍM PROGRAMU KOPÍROVÁNÍ PROGRAMU ODSTRANĚNÍ PROGRAMU OSTATNÍ FUNKCE TABULKA PRO VLASTNÍ PROGRAMY VÝŠKA HLADINY A SPOTŘEBA VODY PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY ÚVOD PRACÍ PROGRAMY PRO STROJE KAPOTOVANÉ ŘADY, BARIÉROVÉ ŘADY A ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY KG PRACÍ PROGRAMY PRO STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY 6-22 KG A ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY 6-35 KG ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ ZPRÁVY NA DISPLEJI VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL 1

4 7. SERVISNÍ INFORMACE ÚDRŽBA INFORMACE PRO SERVIS DESKA PROGRAMÁTORU VÝMĚNA KOMPONTŮ NASTAVENÍ DISPLEJE NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE SW PŘESTAVBA NA NAPÁJENÍ 1 X 110V RECYKLOVÉ VYPOUŠTĚNÍ EXTERNÍ ČERPADLA POZNÁMKY SPECIFIKACE VAŠEHO STROJE PŘEHLED KÓDŮ A ZPRÁV ZADÁVANÉ KÓDY KÓDY PORUCH FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZPRÁVY NA DISPLEJI REJSTŘÍK PROGRAMOVACÍ MANUÁL VYDÁNÍ 08/

5 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY! VÝSTRAHA! PŘED OBSLUHOU STROJE OVLÁDANÉHO ELEKTRONICKÝM PROGRAMÁTOREM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. SPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÝ ÚRAZ BO POŠKOZENÍ OVLADAČE A STROJE. DODRŽENÍ POKYNŮ TÉTO PŘÍRUČKY MŮŽE VÉST K SPRÁVNÉMU PROVOZU STROJE. VÝSLEDKEM MŮŽE BÝT ÚRAZ OSOB BO POŠKOZENÍ PRÁDLA ČI STROJE. - Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze jsou tyto instrukce nekompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento "Programovací Manuál", "Návod k obsluze stroje" a "Návod k instalaci a údržbě" postupujte podle instrukcí v nich uvedených a mějte je na vhodném místě pro pozdější použití. - Stroj musí být instalován podle pokynů uvedených v "Návodu k instalaci a údržbě". Před prvním spuštěním stroje je nutno provést inicializaci a přezkoušet kvalifikovaným pracovníkem. Při obsluze stroje se řiďte pokyny uvedenými v "Návodu k obsluze stroje". - Napájecí síť nesmí být ovlivňována zařízením v průmyslových procesech. Jmenovité napětí v zatížení i naprázdno musí být v rozmezí ±10%, s maximální trvalou úchylkou kmitočtu 1% nebo krátkodobou 2% jmenovitého kmitočtu. Zapojení nebo spuštění stroje s nesprávným napětím může poškodit programátor. - Stroj nesmí být vystavován vysoké vlhkosti nebo extrémně vysokým či nízkým teplotám. - Nehrajte si s ovládacími prvky stroje. POKYNY V TÉTO PŘÍRUČCE MOHOU OBSAHOVAT VŠECHNA BEZPEČÍ. JE NA UŽIVATELI, ABY SE STROJEM PRACOVAL OPATRNĚ. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit specifikace, uvedené v této příručce. Všechny zde uvedené informace jsou pouze informativní a je nutno je považovat pouze za všeobecné. Není možné uvádět o zařízení všechny specifické údaje. NA KAŽDÉ DESCE S OBVODY JE NA MIKROPROCESORU NÁLEPKA, SPECIFIKUJÍCÍ VERZI A DATUM SOFTWARU, DÁLE ZJISTĚTE VÝROBNÍ ČÍSLO STROJE, ČÍSLO KÓDU PRI BO KLÁVESNICE. TATO DATA MUSÍ BÝT UVÁDĚNA VE VEŠKERÉ KORESPONDENCI BO PŘI DOTAZECH NA DODAVATELE (VIZ KAPITOLA 8.4). PRO PROGRAMOVÁNÍ VYMĚNĚNÉHO FREKVENČNÍHO MĚNIČE EXISTUJE SAMOSTATNÝ MANUÁL PRO POUŽITÍ PARAMETROVÉ KOPÍROVACÍ JEDNOTKY. INFORMACE OZNAČENÉ TÍMTO SYMBOLEM PLATÍ POUZE PRO STROJE S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM PLATÍ PRO ODPRUŽENÉ STROJE 6KG/18LB, 7KG/18LB, 10KG/25LB, 16KG/35LB, 22KG/50LB, 35KG/80LB. PLATÍ PRO BARIÉROVÉ STROJE 26KG/60LB, 33KG/70LB, 44KG/100LB, 66KG/150LB. PLATÍ PRO ODPRUŽENÉ STROJE 7KG/18LB, 10KG/25LB, 16KG/35LB, 22KG/50LB, 33KG/70LB, 40KG/90LB, 55KG/125LB. PLATÍ PRO KAPOTOVANÉ STROJE 22KG/50LB, 35KG/75LB, 43KG/95LB. PLATÍ PRO STROJE VYBAVENÉ VNĚJŠÍMI DÁVKOVACÍMI ČERPADLY TEKUTÝCH PROSTŘEDKŮ. PLATÍ PRO STROJE VYBAVENÉ RECYKLOVÝM VYPOUŠTĚNÍM. PLATÍ PRO STROJE VYBAVENÉ PROGRAMOVACÍM KLÍČEM VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL 3

6 1.1. SYMBOLY NA STROJI V TOMTO NÁVODĚ JSOU POUŽITY POPISY TLAČÍTEK. FUNKCE TLAČÍTEK NA STROJI JSOU U PROVEDENÍ SE SYMBOLY TOTOŽNÉ A ZCELA ODPOVÍDAJÍ PROVEDENÍ S POPISY. Start Start - Adv. Zkrátit* Stop Stop + Time Prodloužit* Yes Ano 7 Ohřev* No Ne 8 Vypouštění* Teplota a hladina vody Počet dokončených cyklů a servisní informace Progr. Přehled procesu Inlet 1 Napouštění vody vstupem INLET 1-3 ** Funct. Zobrazení probíhajících funkcí * platí pro nastavení "MANUAL OVERRIDE" na "" 0 Změna otáček frekvenčně řízených strojů ** vstupy INLET 1-6 platí pro odpružené stroje 6-22 kg (15-50 lb) s horními násypkami a stroje POUZE U STROJŮ S PROGRAMOVACÍM KLÍČEM RUN Provozní režim PROGRAM Programovací režim 4 PROGRAMOVACÍ MANUÁL VYDÁNÍ 08/

7 2. POPIS PROGRAMÁTORU 2.1. VŠEOBECNĚ Elektronický programátor je ovládací systém pro průmyslové prací stroje, který má následující přednosti: - 20 podrobně programovatelných programů (včetně 8 předprogamovaných) - nastavení a sledování hladiny vody a teploty - alfanumerický displej umožňuje nepřetržité sledování programu; displej ukazuje číslo programu, číslo kroku, zbývající čas programu bez časů pro napouštění, ohřev a název daného kroku - celkový přehled programu - program je možno ručně zkrátit, protáhnout, zastavit nebo je vložena přestávka - ovládání externích čerpadel tekutých pracích prostředků - na displeji jsou zobrazovány chybové zprávy o stavu stroje - v případě nesprávného rozložení prádla v pračce, program několikrát rozvolní prádlo, než vydá chybovou zprávu - sledování počtu dokončených pracích cyklů a kolikrát došlo k chybě - stroje na horkou vodu automaticky regulují přítok vody tak, aby bylo dosaženo vždy správné teploty U STROJŮ S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHOM JE MOŽNO V KROCÍCH PRANÍ, PŘEDEPRÁNÍ A MÁCHÁNÍ MĚNIT BĚHEM CHODU PROGRAMU OTÁČKY. Elektronický programátor byl vyvinut pro velkou řadu pracích strojů i s odstřeďováním. Proto musí být každý programátor nastaven podle typu stroje, do kterého má být instalován. Tato úprava se nazývá "inicializace". Během inicializace se předvolí řada důležitých parametrů stroje.! VÝSTRAHA! INICIALIZACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK. SPRÁVNÁ INICIALIZACE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ A VÁŽNĚ POŠKODIT STROJ VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL 5

8 2.2. TECHNICKÁ DATA Napětí: Rozměry desky: Ochranné relé: Výstupy: Vstupy: Analogové vstupy: 110, 220 nebo 240 V střídavých (podle přání zákazníka), 50/60 Hz 325 x 133 x 55 mm 1 relé (RL20), které v případě problému vypíná všechny výstupy řídícího systému 19 reléových výstupů s kapacitou spínání do 240 V stříd., 2 A 8 opticky izolovaných vstupů, 12 Vss 2 analogové vstupy - jeden je použit pro detektor teploty, druhý je určen pro tlakové čidlo k měření výšky vodní hladiny. U STROJŮ S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM JE OSAZEN SÉRIOVÝ PORT PRO ŘÍZENÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE. Mikroprocesor: Paměť: Displej: Jazyky: C D78CP18CW 1 kbyte statická RAM a 32 kbyte PROM na D78CP18CW LCD se 32 znaky a s osvětlením pozadí LED; výška znaků 8,5 mm Zprávy na displeji mohou být uváděny v různých jazycích, podle přání zákazníka. Základní verze obsahuje čtyři jazykové varianty a to angličtinu, francouzštinu, němčinu a holandštinu. Software obsahuje předem nastavené prací programy, všechny texty z programovacího a provozního režimu ve čtyřech jazycích, pracuje ve 3 režimech: 1. INICIALIZAČNÍ REŽIM - pouze pro kvalifikované osoby! (podrobnosti viz.odst.7.6.) Přepínač programátoru SW1 přepnut do polohy 0-9 pro daný stroj, programátor musí být inicializován pro daný typ stroje (pouze jednou, podrobnosti viz.kap.3.). 2. PROGRAMOVACÍ REŽIM Po inicializaci je možno předvolit, sestavit nebo změnit programy praní (podrobnosti viz.kap.4.). 3. PROVOZNÍ REŽIM Po provedení inicializace může být stroj používán. 6 PROGRAMOVACÍ MANUÁL VYDÁNÍ 08/

9 3. INICIALIZACE STROJE Tento elektronický řídící systém je speciálně vyvinut pro širokou řadu pracích strojů i s odstřeďováním. Proto musí být pro různé typy strojů individuálně přizpůsoben nastavením řady důležitých parametrů. Toto přizpůsobení se nazývá inicializace. Základní nastavení strojů je provedeno ve výrobním závodě. Inicializace Vašeho stroje je definována v kap.8.! VÝSTRAHA! INICIALIZACE MŮŽE BÝT ZMĚNĚNA POUZE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKEM. CHYBNÁ INICIALIZACE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ A VÁŽNÉ POŠKOZENÍ STROJE. PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU PO INSTALACI MUSÍ BÝT PROVEDENA INICIALIZACE STROJE, VČETNĚ NASTAVENÍ NULOVÉ HLADINY. PO VÝMĚNĚ HLAVNÍ DESKY SE MUSÍ SPRÁVNĚ NASTAVIT PŘEPÍNAČ SW1 (VIZ. ODST.7.6.) A STROJ ZNOVU INICIALIZOVAT TYP STROJE A PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY Software programátoru obsahuje 8 standartních předprogramovaných pracích programů, které jsou již od výrobce uloženy do paměti. Pouze při výměně desky s procesorem nebo pro obnovení změněných programů je možno servisními pracovníky tyto programy vygenerovat znovu. Pro nastavení správných hodnot pro tyto programy je třeba zadat odpovídající typ stroje. Na displeji je zobrazeno "SELECT PROCESS - -". Zadáte-li kód 52, programátor zobrazí: ENTER MACHI - a ihned zadejte přesně typ stroje: (zadej typ stroje) STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACIT 6-35 KG 1 pro stroje kapacity 6, 7, 10kg 2 pro stroje kapacity 16, 22, 30, 35kg STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACIT 6-55 KG 3 pro stroje kapacity 6, 7, 10kg 4 pro stroje kapacity 16, 22kg 5 pro stroje kapacity 33-40kg 6 pro stroje kapacity 55kg STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM 1 pro stroje kapacity 6, 7, 10kg 2 pro stroje kapacity 16kg 3 pro stroje kapacity 22kg - model s tříkomorovými násypkami horními 4 pro stroje kapacity 22kg - model s pětikomorovými násypkami čelními 5 pro stroje kapacity 33kg 6 pro stroje kapacity 40kg 7 pro stroje kapacity 55kg STROJE KAPOTOVANÉ ŘADY KAPACITY 22-43KG 1 pro stroje kapacity 22kg 2 pro stroje kapacity 35kg 3 pro stroje kapacity 43kg STROJE KAPOTOVANÉ ŘADY S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM 1 pro stroje kapacity 22kg 2 pro stroje kapacity 35kg 3 pro stroje kapacity 43kg VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE 7

10 STROJE BARIÉROVÉ ŘADY KAPACITY KG 1 pro stroje kapacity 26kg 2 pro stroje kapacity 33kg 3 pro stroje kapacity 44kg 4 pro stroje kapacity 66kg Po zadání správného typu stroje budou do paměti EEPROM asi za 2 minuty uloženy odpovídající standartní předprogramované prací programy INICIALIZAČNÍ POSTUP Stroj lze inicializovat pouze v inicializačním režimu. Ke vstupu do inicializačního režimu musíte při zobrazení: Odpojte pračku od zdroje proudu, přepněte programovací spínač do polohy programovací režim (PROGRAM). Zapojte opět pračku do elektrické sítě. SELECT PROCESS (zvolte proces - -) zadat kód 62. Pro lepší pochopení následujícího textu sledujte vývojový diagram na obr.3.2.! VÝSTRAHA! JESTLIŽE OMYLEM ODPOVÍTE NA NĚKTEROU OTÁZKU SPRÁVNĚ, MUSÍTE ZAČÍT CELÝ INICIALIZAČNÍ POSTUP ZNOVU. INICIALIZAČNÍ POSTUP LZE PŘERUŠIT, NA VŠECHNY OTÁZKY JE NUTNO ODPOVĚDĚT. Vyžadujete-li rozdílnou inicializaci, musíte to provést níže popsaným způsobem. Jste-li v inicializačním režimu, na displeji se objeví: 1=ENG 2=FRENCH 3=GERM 4=DUTCH (volba jazykové verze) Zadejte (podle verze software) : 1 Anglicky 2 Francouzsky 3 Německy 4 Holandsky Na displeji se objeví otázka: SERVICE XXXX CHANGE? (zmìnit interval servisu?) Číslo představuje počet pracích cyklů, které stroj dokončí před tím, než se na displeji objeví výzva "SERVICE DUE" (čas na servis). Chcete-li toto číslo změnit, stiskněte "" a zadejte nové číslo. Je-li číslo správné, stiskněte "". Hodnotu na počítadle pracích cyklů, které budou provedeny před preventivní servisní prohlídkou, je možno změnit stisknutím "" na otázku "SERVICE XXXX CHANGE?". Potom můžete zadat jiné číslo podle toho, po kolika pracích cyklech se objeví zpráva "SERVICE DUE". K vynulování všech počítadel cyklů stroje viz kapitola PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE VYDÁNÍ 08/

11 U STROJŮ S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM JSOU OTÁZKY "WASH TIME CHANGE?", "NORMAL ON XX S, CHANGE?", "NORMAL ON - - S", "NORMAL OFF XX S, CHANGE?", "NORMAL OFF - - S", "GENTLE ON XX S, CHANGE?", "GENTLE ON - - S", "GENTLE OFF XX S, CHANGE?", "GENTLE OFF - - S". POKRAČUJE SE NASTAVENÍM NULOVÉ HLADINY. ČASY REVERZACE JSOU PROGRAMOVÁNY V JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH PROGRAMU V REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ. start inicializačního režimu SELECT PROCESS - - zadej číslo z klávesnice 62 1=ENG 2=FRENCH 3=GERM 4=DUTCH zadej číslo jazyku z klávesnice SERVICE XXXX CHANGE? WASH TIMES CHANGE? NORMAL ON XXs CHANGE? NORMAL ON - - s zadej počet sekund z klávesnice NORMAL OFF XXs CHANGE? NORMAL OFF - - s zadej počet sekund z klávesnice GENTLE ON XXs CHANGE? GENTLE ON - - s zadej počet sekund z klávesnice GENTLE OFF XXs CHANGE? GENTLE OFF - - s zadej počet sekund z klávesnice SERVICE zadej počet pracích cyklů z klávesnice SET O LEVEL? IS MACHI EMPTY? WAIT MAX CHANGE? MAX LEVEL - - zadej hodnotu z klávesnice BUZZER TIME XXs CHANGE? BUZZER TIME - - s zadej čas z klávesnice ALLOW ADVANCE? FAULT SUPPRESSION? WAIT FOR HEAT? MANUAL OVERRIDE? DRUM XXXX CHANGE? DRUM zadej hodnotu z klávesnice MOTOR XXXX CHANGE? MOTOR zadej hodnotu z klávesnice TEMP.BALANCE? METRIC? RESET KEY Legenda: symbol vlevo znamená N konec inicializačního režimu zprávu na na displeji zadání hodnoty z klávesnice stisknutí dané klávesy otázky budou N-krát opakovány platí pouze pro určité typy strojů Obr.3.2. Diagram inicializačního režimu VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE 9

12 Na displeji se pak objeví: WASH TIMES CHANGE? (zmìnit prací èasy?) Je-li to nutné, můžete změnit časy reverzace motoru stroje stisknutím "". Nechcete-li provést změnu, stiskněte "" a pokračujte od bodu "SET O LEVEL". Jestliže stisknete "", bude na displeji: NORMAL ON XX s CHANGE? (zmìnit èas normálního chodu?) Je to počet sekund, kdy motor běží normální reverzací. Chcete-li zachovat dosavadní hodnotu, stiskněte "". Chcete-li danou hodnotu změnit, stiskněte ""; na displeji se objeví nápis: NORMAL ON - - s (èas normálního chodu v sekundách) a můžete zadat novou hodnotu. Stejně budete postupovat při dalších otázkách: NORMAL OFF XX s CHANGE? (zmìnit èas vypnutí normálního chodu?) (tj. počet sekund, kdy motor neběží /je zastaven/ při normální reverzaci). GENTLE ON XX s CHANGE? (tj. počet sekund, kdy motor běží jemnou reverzací). GENTLE OFF XX s CHANGE? (zmìnit èas pomalého chodu?) (zmìnit èas vypnutí pomalého chodu?) (tj. počet sekund, kdy motor neběží /je zastaven/ při jemné reverzaci). Při normální reverzaci jsou standartně zvolené následující časy: NORMAL ON 12 s NORMAL OFF 3 s Při jemné reverzaci jsou standartně zvolené následující časy: GENTLE ON 3 s GENTLE OFF 12 s Na displeji teď bude výzva: SET 0 LEVEL (kalibrace nulové hladiny) Stisknutím "" můžete rekalibrovat nulovou vodní hladinu. Jinak stiskněte "" a pokračujte od "MAX?". Nulovou hladinu můžete kalibrovat pouze tehdy, když v bubnu není žádná voda. Elektronický řídící systém se tedy ptá: "IS THE MACHI EMPTY?" (je stroj prázdný?). V kladném případě stiskněte "". Na pár sekund se na displeji objeví výzva "WAIT" (čekejte). Není-li stroj prázdný, musíte na otázku "IS THE MACHI EMPTY?" odpovědět "". V tomto případě nedojde k rekalibraci nulové vodní hladiny. MAX CHANGE? (zmìnit max. hladinu?) Číslo ukazuje jakou max. poměrnou výšku vodní hladiny lze naprogramovat, aniž by voda odtékala ze stroje přepadem. Chcete-li tuto hodnotu změnit, stiskněte "" a zadejte novou hodnotu. V opačném případě stiskněte "" a pokračujte od bodu "BUZZER TIME XX SEC, CHANGE?". Max.poměrná výška hladiny je různá podle typu stroje (viz. tabulka). Hodnoty v této tabulce jsou informativní. 10 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE VYDÁNÍ 08/

13 TYP ODPRUŽENÉ ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB MAX. VÝŠKA HLADINY PRO INICIALIZACI TYP KAPOTOVANÉ BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB MAX. VÝŠKA HLADINY PRO INICIALIZACI tab.3.2.a Maximální hladiny Potřebujete-li nepřetržitě máchat silně zašpiněné prádlo, můžete inicializovat max. hladinu vyšší než je přepad. Tak dosáhnete toho, že voda bude do stroje stále přitékat. Voda proplachuje silně znečištěné prádlo a přebytečná voda odtéká ze stroje přepadem. BUZZER TIME XX s CHANGE? (zmìnit délku zvukové výstrahy?) Standartně nastavený čas je 5 sekund. Chcete-li změnit délku zvukové výstrahy na konci pracího cyklu, stiskněte "" a zadejte novou hodnotu. Nechcete-li měnit, stiskněte "" a pokračujte od bodu: ALLOW ADVANCE? (možnost zrychlení cyklu?) Stisknete-li "", můžete prací program v jeho průběhu zrychlovat pomocí klávesy "ZKRÁTIT" Stisknete-li "", nebude funkce "ZKRÁTIT" použitelná. FAULT SUPPRESSION (potlaèení chyby) Tato funkce má význam pouze v případě "FILL FAIL" (porucha napouštění) nebo "HEAT FAIL" (porucha topení). Stisknete-li "", nebude chyba v průběhu procesu hlášena. Stisknete-li "", bude chyba během procesu hlášena. Prodleva hlášení "HEAT FAIL" je standartně nastavena na 20 minut a pro "FILL FAIL" je nastaveno 5 minut. Způsob nastavení času prodlevy před ohlášením poruchy v kapitole WAIT FOR HEAT (èekat na ohøev?) Chcete-li, aby se proces přerušil do doby dosažení naprogramovaných teplot, stiskněte "" (doba přerušení není obsažena v naprogramovaném čase), jinak stiskněte "". MANUAL OVERRIDE (ruèní zásah) Stisknete-li "", je možný ruční zásah do průběhu procesu v provozním režimu. Můžete pak stisknout klávesy "INLET 1" až "INLET 3" (kap.1.1.) k napuštění vody navíc. PRO STROJE ODPRUŽENÉ KAPACITY 6-22KG S NÁSYPKAMI NAHOŘE A STROJE ŘADY ODPRUŽENÉ MŮŽETE STISKNOUT KLÁVESY "INLET 1" AŽ "INLET 6" K NAPUŠTĚNÍ VODY NAVÍC. Nebo stisknutím "DRAIN" lze vodu ze stroje vypustit. U STROJŮ S RECYKLOVÝM VYPOUŠTĚNÍM SE BUDE VYPOUŠTĚT VENTILEM Č.1. Stisknutím klávesy "PRODLOUŽIT" je možno prodloužit nebo klávesou "ZKRÁTIT" zkrátit čas probíhajícího kroku pracího procesu (mimo kroky odstředění "EXTRACT" a sprcha při odstředění "SPRAY"). Zadáte-li "" na otázku ručního zásahu bude možno v probíhajícím kroku použít pouze klávesu "STOP" VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE 11

14 U STROJŮ VYBAVENÝCH FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM JE NYNÍ NUTNÉ ZADAT ROZMĚRY ŘEMENIC STROJE (HODNOTY PODLE KAP.8.5). DRUM XXXX CHANGE? (rozmìr øemenice bubnu) Dle následující tabulky zadáte rozměry řemenice pracího bubnu Vašeho stroje (v mm). MOTOR XXXX CHANGE? (rozmìr øemenice motoru)! TYP ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB řemenice pracího bubnu "DRUM " řemenice motoru "MOTOR " TYP KAPOTOVANÉ BARIÉROVÉ KAPACITA KG KAPACITA LB řemenice pracího bubnu "DRUM " řemenice motoru "MOTOR " VÝSTRAHA! tab.3.2.b I PRO STROJE, KTERÉ JSOU INICIALIZOVÁNY V METRICKÉ SOUSTAVĚ, JE NUTNO ROZMĚRY ŘEMENIC ZADÁVAT V MILIMETRECH. TEMP. BALANCE? (vyrovnání teploty?) Když na tuto otázku odpovíte "", bude se napouštět v závislosti na naprogramované teplotě a Vámi zvolených vstupů vod v daném kroku tak, aby bylo dosaženo nejmenšího teplotního rozdílu mezi teplotou prací lázně, požadovanou teplotou a teplotou napouštěné vody.! VÝSTRAHA! BUDE-LI PŘI PROGRAMOVÁNÍ ZADÁNA TEPLOTA 60 C BO VÍCE A BUDOU ZVOLENY VSTUPY VOD POUZE SE STUDENOU VODOU, DOJDE K NAPOUŠTĚNÍ VODY DO STROJE. Odpovíte-li na otázku "", nedojde k řízenému vyrovnávání teplot napouštěných vod, ale bude se napouštět ze všech Vámi navolených vodních vstupů. Nebude brán zřetel na programovanou teplotu a teplotu Vámi zvolených vstupů vod. V případě, že prací lázeň bude mít o 15 C vyšší teplotu než je naprogramovaná teplota, zobrazí se chybové hlášení "TOO HOT, CHECK HEATING" (příliš horké, zkontroluj topení). Pak se objeví na displeji: METRIC? (metrické jednotky?) Zvolíte-li "", pak budou hodnoty teplot zadávány a indikovány ve stupních Celsia. Zadáte-li "", pak budou hodnoty ve stupních Farenheita. RESET KEY (pøepnìte klíè) Přepněte programovací spínač do polohy provozní režim (RUN). Konec inicializačního režimu. 12 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE VYDÁNÍ 08/

15 4. PROGRAMOVÁNÍ 4.1. PROGRAMOVACÍ REŽIM! VÝSTRAHA! PROGRAMÁTOR STROJE PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU PO INSTALACI MUSÍ BÝT INICIALIZOVÁN! PROGRAMOVAT MŮŽE POUZE KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK. PROGRAM JE MOŽNO SESTAVOVAT BO MĚNIT POUZE V PROGRAMOVACÍM REŽIMU. V této části návodu je vysvětleno, jak vytvořit nový program, jak jej změnit, kopírovat nebo smazat. Každý program se skládá z řady kroků, které se programují, vkládají nebo odstraňují ve stávajícím programu. Jednotlivými kroky můžete volit řadu funkcí, které jsou nabízeny v programovacím režimu ve stejném pořadí jako předeprání, praní, máchání, odstředění, vypouštění,... Tyto funkce nemohou probíhat současně v jednom kroku, ale postupně podle Vámi požadovaného procesu. Např. když naprogramujete krok předeprání, nemůžete ve stejném kroku zvolit odstředění. Programování je snadné. Programovací režim nabízí různé funkce, na které stačí odpovídat stiskem kláves "" nebo "" na otázky, které se objevují na displeji. V kroku je nutno někdy zadat určité hodnoty, které se liší podle daného kroku (např. vstupy vod, teplotu nebo hladinu vody, popř.čas). Základní informace o pracím programu pro stroj odpružené řady 6-22kg s horními násypkami vypadají např. takto: ČÁST PRACÍHO PROGRAMU ČÍSLO A NÁZEV KROKU PRACÍHO PROGRAMU VSTUPY VOD, NÁSYPK Y TEPLOTA ( C) VÝŠKA HLADINY OTÁČKY ČAS (min) Předeprání 01 Prewash 2, 3 40 Nízká Prací normální 4 Odstředění 02 Extract - - Vypouštění Nízké odstředění 0,5 Praní 03 Wash 3, 4 90 Nízká Prací normální 9 Vypouštění 04 Drain - - Vypouštění Prací normální 0,5 1.Máchání 05 Rinse 2, 5, 6 - Vysoká Prací normální 1,5 Odstředění 06 Extract - - Vypouštění Nízké odstředění 0,5 2.Máchání 07 Rinse 2, 5, 6 - Vysoká Prací normální 1,5 Odstředění 08 Extract - - Vypouštění Nízké odstředění 0,5 3.Máchání 09 Final rinse 1 - Vysoká Prací normální 2 Konečné odstředění 10 Extract - - Vypouštění Vysoké odstředění VSTUPY VOD: 1 - studená tvrdá+násypka C, 2 - studená měkká+násypka A, 3 - teplá, 4 - teplá+násypka B, 5 - studená měkká+násypka B, 6 - studená měkká 4, VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - PROGRAMOVACÍ REŽIM 13

16 4.2. NOVÝ PROGRAM Chcete-li vstoupit do programovacího režimu, musíte: Odpojte pračku od zdroje proudu, přepněte programovací spínač do polohy provozní režim (RUN). Zapojte opět pračku do elektrické sítě, přepněte programovací spínač do polohy programovací režim (PROGRAM). Při výzvě: SELECT PROCESS (zvolte proces - -) zadejte kód 89. Nacházíte-li se v programovacím režimu, objeví se na displeji výzva PR (program èíslo - -) Pro lepší pochopení následujícího textu sledujte vývojový diagram na obr U každého kroku je nutno dokončit celou sérii otázek! Zadejte z klávesnice číslo procesu, který chcete naprogramovat od Standartní předprogramované programy mají čísla Údaj na displeji se změní na: ANSWER YES OR NO TO QUESTIONS (odpovídejte na otázky ano nebo ne) Chcete-li na následující otázky odpovědět ano, stiskněte klávesu "", chcete-li odpovědět ne, stiskněte klávesu "". Na displeji se zobrazí dotaz: EDIT? (zmìnit?) Chcete-li změnit existující program nebo přidat do něj krok, stiskněte "" a přejděte ke kapitole Chcete-li vytvořit nový program, stiskněte klávesu "". Na displeji se objeví dotaz: W PROGRAM? (nový program?) start programovacího režimu pro krok XX= 01 (11 a 21) konec programovacího režimu SELECT PROCESS - - zadej číslo z klávesnice 89 PR - - zadej číslo procesu z klávesnice (01-20) ANSWER YES OR NO TO QUESTION EDIT? W PROGRAMME COPY? RESET KEY WAIT zadejte jméno programu stisknutím "ZKRÁTIT" nebo "PRODLOUŽIT" průchod abecedou stisknutím "" další pozice na displeji START NORMAL WASH ACTION? STEP NO XX číslo kroku zůstává stejné konec programovacího režimu NAME A PREWASH? WASH? RINSE? EXTRACT? DRAIN? SPRAY RINSE? SPRAY FLUSH? SOAK? Obr.4.2. Část diagramu programovacího režimu pro nový program s přehledem nabízených cyklů END? Legenda: symbol vlevo znamená zprávu na na displeji zadání hodnoty z klávesnice N stisknutí dané klávesy otázky budou N-krát opakovány platí pouze pro určité typy strojů 14 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - NOVÝ PROGRAM VYDÁNÍ 08/

17 Zadejte z klávesnice číslo procesu, který chcete odstranit od Standartní předprogramované programy mají čísla ! VÝSTRAHA! STISKTE-LI "" NA OTÁZKU "W PROGRAM?", PŘI ZADÁNÍ STEJNÉHO ČÍSLA NOVÉHO PROGRAMU BUDE JIŽ NAPROGRAMOVANÝ PROGRAM POD STEJNÝM ČÍSLEM VYMAZÁN! STISKTE-LI "", DISPLEJ SE ZEPTÁ "COPY?"; (CHCETE-LI PROGRAM KOPÍROVAT, PŘEJDĚTE KE KAPITOLE "4.13. KOPÍROVÁNÍ PROGRAMU"), CHCETE-LI UKONČIT PROGRAMOVACÍ REŽIM, STISKTE PODRUHÉ "". Stisknete-li "", objeví se na displeji na pár sekund výzva "WAIT" (čekejte) a po ní další výzva NAME A (jméno:) Nyní můžete zadat název pracího programu, který chcete programovat. K zadání názvu použijte následující klávesy: "PRODLOUŽIT" vyvolává abecedu od A do Z, "ZKRÁTIT" vyvolává abecedu od Z do A, "" přemístí kurzor do následující polohy, "" jestli jste udělali chybu, můžete stisknutím této klávesy znovu zadávat jméno, "START" po zadání celého názvu se stisknutím této klávesy pokračuje v postupu. Na displeji se objeví dotaz: NORMAL WASH ACTION?" (normální praní?) U STROJŮ S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHOM TATO OTÁZKA NÍ. ČASY REVERZACE JSOU PROGRAMOVÁNY KONKRÉTNĚ PRO KAŽDÝ ZADÁVANÝ KROK. Stisknete-li "", bude probíhat v celém procesu praní normální způsobem. Po stisknutí "", bude probíhat praní jemným způsobem. Na displeji se objeví: STEP NO 01 (krok è.01) Znamená to, že nyní můžete programovat první krok pracího cyklu. K naprogramování funkce, která je na displeji, stiskněte "", jinak "". Na displeji se postupně objeví všechny níže uvedené otázky. Počet otázek bude záviset také na dané odpovědi. Zvolíte-li např. "PREWASH?" (předepraní?), nebude již nabízena jiná funkce, např. "EXTRACT?" (odstředění?). Někdy je nutno zadávat i čísla (např. teplotu, hladinu,...). Jestliže v určitém kroku odpovíte na otázku špatně, můžete vždy tento krok přeprogramovat. Použijete k tomu následující postup: Procházejte otázkami až k otázce "XT STEP?" (další krok?). Odpovězte na ni "", načež budete dotázáni "END?" (konec?). Odpovězte znovu "" a přeprogramujte tento krok správně. V následujících kapitolách jsou uvedeny postupy programování jednotlivých pracích cyklů v pořadí, jak jsou nabízeny softwarem VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - NOVÝ PROGRAM 15

18 4.3. PŘEDEPRÁNÍ Po vstupu do programovacího režimu podle kapitoly 4.2. se po "STEP NO 01" zobrazí: PREWASH? (pøedeprání?) Zobrazí se pouze při kroku číslo 1 (11 a 21). Stisknete-li klávesu "", pokračujte od "WASH?" (praní?). Stisknete-li "", zvolíte předeprání a na displeji se objeví: INLETS (vstupy vod) Podle Vašeho typu stroje: STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY KG (NÁSYPKY ČELNÍ), BARIÉROVÉ A KAPOTOVANÉ ŘADY Zvolte až tři vstupy vod: 1 pro studenou tvrdou vodu 2 pro studenou měkkou vodu 3 pro teplou vodu STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY 6-22 KG (NÁSYPKY HORNÍ) A ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY Zvolte až čtyři vstupy vod a násypky A, B nebo C pro prací prostředek: 1 pro studenou tvrdou vodu, násypka C 2 pro studenou měkkou vodu, násypka A 3 pro teplou vodu (přímá) 4 pro teplou vodu, násypka B 5 pro studenou vodu měkkou, násypka B 6 pro studenou vodu měkkou (přímá) Po volbě stlačte klávesu "" na displeji se objeví: TEMPERATURE C (teplota C:) (maximálně 99 C) nebo je-li při inicializaci nastaveno "METRIC?" na "" pro zadávání teploty ve F (teploty pod 100 F zadávejte s nulou na začátku F): TEMPERATURE F (teplota F:) Zadejte požadovanou teplotu. Potom se na displeji objeví: C/MIN (rychlost ohøevu:) popř. "- - - F/MIN". Nyní programujete rychlost ohřevu. Rychlost ohřevu vody je možno regulovat zadáním max. nárůstu teploty za minutu ve C ( F). U normálních procesů, kde je požadována max. rychlost ohřevu, zadejte číslo 99. Při využití "VERIFY?" "" nebo "EDIT?" je tato funkce indikována na displeji informací "RATE XX C/min" ( F/min). STATIC FILL (stát pøi napouštìní) Během každého kroku předeprání, praní a máchání je při programování k dispozici volba statického plnění. V případě takové volby je zabráněno tomu, aby se motor rozběhl dříve, než je dosaženo požadované výšky hladiny. Použijte pro jemné textilie, u kterých by mohlo dojít k poškození při pohybu bez vody. LEVEL (výška hladiny vody:) Zadejte požadovanou poměrnou výšku hladiny vody. V podstatě je možno naprogramovat libovolnou výšku hladiny, ale my doporučujeme dvě: - nízkou pro ekonomické předeprání nebo praní - vysokou pro praní jemných materiálů nebo předeprání. Hodnoty nízké a vysoké hladiny v této tabulce jsou doporučené. Výška hladiny je různá podle typu stroje v následující tabulce PROGRAMOVACÍ MANUÁL - PŘEDEPRÁNÍ VYDÁNÍ 08/

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zlatá černá VÍŘIVÁ VANA AFRODITE PANTONE 871 U PANTONE 426 U INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Ilustrační foto Obsah 1. Parametry vířivé vany...4 1.1 Trysky... 4 2. Základní

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078 Návod k obsluze FX-32 čís. F8078 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny...3 1. Obsah balení...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač FX-32...4 3. Technická data...5 3.1 Vysílač FX-32...5 3.2 Přijímač R-7008 SB...5

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor

Obsluha přístroje. Ht200. programový regulátor Obsluha přístroje Ht200 programový regulátor Úvod 1 Úvod Ht200 je programový regulátor určený pro průmyslové aplikace. Návod na regulátor je rozdělen do kategorií popisujících instalaci a zapojení přístroje,

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn

SINUMERIK 840D sl. ShopTurn. Úvod. Seřizování stroje. Opracování obrobku. Sestavování programu v systému ShopTurn. Funkce systému ShopTurn Úvod 1 Seřizování stroje 2 Opracování obrobku 3 SINUMERIK 840D sl ShopTurn Obsluha/programování Sestavování programu v systému ShopTurn Funkce systému ShopTurn Práce v manuálním režimu 4 5 6 Program v

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití

CELCIA 20. Modulační regulace s týdenním programem. Návod k montáži a použití CELCIA 0 Modulační regulace s týdenním programem Návod k montáži a použití PŘEDMLUVA... MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU.... Umístění regulace.... Připojení regulace.... Nastavení jazyka, datumu a času....

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více