MKII-A S E L E C T P R O C E S S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MKII-A S E L E C T P R O C E S S"

Transkript

1 MKII-A PROGRAMOVACÍ MANUÁL: ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR VYDÁNÍ: 08/98 PRO PRAČKY R 6/7/10/16/22/35, F 6/7/10/16/22/33/40/55, FS 6/7/10/16/22/33/40/55, X 22/35/43, XS 22/35/43 A MB 26/33/44/66 S E L E C T P R O C E S S

2

3 OBSAH Vydání 08/98 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY SYMBOLY NA STROJI POPIS PROGRAMÁTORU VŠEOBECNĚ TECHNICKÁ DATA INICIALIZACE STROJE TYP STROJE A PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY INICIALIZAČNÍ POSTUP PROGRAMOVÁNÍ PROGRAMOVACÍ REŽIM NOVÝ PROGRAM PŘEDEPRÁNÍ PRANÍ MÁCHÁNÍ ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ SPRCHA PŘI NÍZKÝCH OTÁČKÁCH SPRCHA PŘI ROZVOLŇOVÁNÍ NAMÁČENÍ UKONČENÍ PROGRAMOVÁNÍ ZMĚNY V EXISTUJÍCÍM PROGRAMU KOPÍROVÁNÍ PROGRAMU ODSTRANĚNÍ PROGRAMU OSTATNÍ FUNKCE TABULKA PRO VLASTNÍ PROGRAMY VÝŠKA HLADINY A SPOTŘEBA VODY PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY ÚVOD PRACÍ PROGRAMY PRO STROJE KAPOTOVANÉ ŘADY, BARIÉROVÉ ŘADY A ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY KG PRACÍ PROGRAMY PRO STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY 6-22 KG A ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY 6-35 KG ZÁVADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ ZPRÁVY NA DISPLEJI VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL 1

4 7. SERVISNÍ INFORMACE ÚDRŽBA INFORMACE PRO SERVIS DESKA PROGRAMÁTORU VÝMĚNA KOMPONTŮ NASTAVENÍ DISPLEJE NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE SW PŘESTAVBA NA NAPÁJENÍ 1 X 110V RECYKLOVÉ VYPOUŠTĚNÍ EXTERNÍ ČERPADLA POZNÁMKY SPECIFIKACE VAŠEHO STROJE PŘEHLED KÓDŮ A ZPRÁV ZADÁVANÉ KÓDY KÓDY PORUCH FREKVENČNÍHO MĚNIČE ZPRÁVY NA DISPLEJI REJSTŘÍK PROGRAMOVACÍ MANUÁL VYDÁNÍ 08/

5 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY! VÝSTRAHA! PŘED OBSLUHOU STROJE OVLÁDANÉHO ELEKTRONICKÝM PROGRAMÁTOREM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. SPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÝ ÚRAZ BO POŠKOZENÍ OVLADAČE A STROJE. DODRŽENÍ POKYNŮ TÉTO PŘÍRUČKY MŮŽE VÉST K SPRÁVNÉMU PROVOZU STROJE. VÝSLEDKEM MŮŽE BÝT ÚRAZ OSOB BO POŠKOZENÍ PRÁDLA ČI STROJE. - Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze jsou tyto instrukce nekompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento "Programovací Manuál", "Návod k obsluze stroje" a "Návod k instalaci a údržbě" postupujte podle instrukcí v nich uvedených a mějte je na vhodném místě pro pozdější použití. - Stroj musí být instalován podle pokynů uvedených v "Návodu k instalaci a údržbě". Před prvním spuštěním stroje je nutno provést inicializaci a přezkoušet kvalifikovaným pracovníkem. Při obsluze stroje se řiďte pokyny uvedenými v "Návodu k obsluze stroje". - Napájecí síť nesmí být ovlivňována zařízením v průmyslových procesech. Jmenovité napětí v zatížení i naprázdno musí být v rozmezí ±10%, s maximální trvalou úchylkou kmitočtu 1% nebo krátkodobou 2% jmenovitého kmitočtu. Zapojení nebo spuštění stroje s nesprávným napětím může poškodit programátor. - Stroj nesmí být vystavován vysoké vlhkosti nebo extrémně vysokým či nízkým teplotám. - Nehrajte si s ovládacími prvky stroje. POKYNY V TÉTO PŘÍRUČCE MOHOU OBSAHOVAT VŠECHNA BEZPEČÍ. JE NA UŽIVATELI, ABY SE STROJEM PRACOVAL OPATRNĚ. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit specifikace, uvedené v této příručce. Všechny zde uvedené informace jsou pouze informativní a je nutno je považovat pouze za všeobecné. Není možné uvádět o zařízení všechny specifické údaje. NA KAŽDÉ DESCE S OBVODY JE NA MIKROPROCESORU NÁLEPKA, SPECIFIKUJÍCÍ VERZI A DATUM SOFTWARU, DÁLE ZJISTĚTE VÝROBNÍ ČÍSLO STROJE, ČÍSLO KÓDU PRI BO KLÁVESNICE. TATO DATA MUSÍ BÝT UVÁDĚNA VE VEŠKERÉ KORESPONDENCI BO PŘI DOTAZECH NA DODAVATELE (VIZ KAPITOLA 8.4). PRO PROGRAMOVÁNÍ VYMĚNĚNÉHO FREKVENČNÍHO MĚNIČE EXISTUJE SAMOSTATNÝ MANUÁL PRO POUŽITÍ PARAMETROVÉ KOPÍROVACÍ JEDNOTKY. INFORMACE OZNAČENÉ TÍMTO SYMBOLEM PLATÍ POUZE PRO STROJE S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM PLATÍ PRO ODPRUŽENÉ STROJE 6KG/18LB, 7KG/18LB, 10KG/25LB, 16KG/35LB, 22KG/50LB, 35KG/80LB. PLATÍ PRO BARIÉROVÉ STROJE 26KG/60LB, 33KG/70LB, 44KG/100LB, 66KG/150LB. PLATÍ PRO ODPRUŽENÉ STROJE 7KG/18LB, 10KG/25LB, 16KG/35LB, 22KG/50LB, 33KG/70LB, 40KG/90LB, 55KG/125LB. PLATÍ PRO KAPOTOVANÉ STROJE 22KG/50LB, 35KG/75LB, 43KG/95LB. PLATÍ PRO STROJE VYBAVENÉ VNĚJŠÍMI DÁVKOVACÍMI ČERPADLY TEKUTÝCH PROSTŘEDKŮ. PLATÍ PRO STROJE VYBAVENÉ RECYKLOVÝM VYPOUŠTĚNÍM. PLATÍ PRO STROJE VYBAVENÉ PROGRAMOVACÍM KLÍČEM VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL 3

6 1.1. SYMBOLY NA STROJI V TOMTO NÁVODĚ JSOU POUŽITY POPISY TLAČÍTEK. FUNKCE TLAČÍTEK NA STROJI JSOU U PROVEDENÍ SE SYMBOLY TOTOŽNÉ A ZCELA ODPOVÍDAJÍ PROVEDENÍ S POPISY. Start Start - Adv. Zkrátit* Stop Stop + Time Prodloužit* Yes Ano 7 Ohřev* No Ne 8 Vypouštění* Teplota a hladina vody Počet dokončených cyklů a servisní informace Progr. Přehled procesu Inlet 1 Napouštění vody vstupem INLET 1-3 ** Funct. Zobrazení probíhajících funkcí * platí pro nastavení "MANUAL OVERRIDE" na "" 0 Změna otáček frekvenčně řízených strojů ** vstupy INLET 1-6 platí pro odpružené stroje 6-22 kg (15-50 lb) s horními násypkami a stroje POUZE U STROJŮ S PROGRAMOVACÍM KLÍČEM RUN Provozní režim PROGRAM Programovací režim 4 PROGRAMOVACÍ MANUÁL VYDÁNÍ 08/

7 2. POPIS PROGRAMÁTORU 2.1. VŠEOBECNĚ Elektronický programátor je ovládací systém pro průmyslové prací stroje, který má následující přednosti: - 20 podrobně programovatelných programů (včetně 8 předprogamovaných) - nastavení a sledování hladiny vody a teploty - alfanumerický displej umožňuje nepřetržité sledování programu; displej ukazuje číslo programu, číslo kroku, zbývající čas programu bez časů pro napouštění, ohřev a název daného kroku - celkový přehled programu - program je možno ručně zkrátit, protáhnout, zastavit nebo je vložena přestávka - ovládání externích čerpadel tekutých pracích prostředků - na displeji jsou zobrazovány chybové zprávy o stavu stroje - v případě nesprávného rozložení prádla v pračce, program několikrát rozvolní prádlo, než vydá chybovou zprávu - sledování počtu dokončených pracích cyklů a kolikrát došlo k chybě - stroje na horkou vodu automaticky regulují přítok vody tak, aby bylo dosaženo vždy správné teploty U STROJŮ S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHOM JE MOŽNO V KROCÍCH PRANÍ, PŘEDEPRÁNÍ A MÁCHÁNÍ MĚNIT BĚHEM CHODU PROGRAMU OTÁČKY. Elektronický programátor byl vyvinut pro velkou řadu pracích strojů i s odstřeďováním. Proto musí být každý programátor nastaven podle typu stroje, do kterého má být instalován. Tato úprava se nazývá "inicializace". Během inicializace se předvolí řada důležitých parametrů stroje.! VÝSTRAHA! INICIALIZACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK. SPRÁVNÁ INICIALIZACE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ A VÁŽNĚ POŠKODIT STROJ VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL 5

8 2.2. TECHNICKÁ DATA Napětí: Rozměry desky: Ochranné relé: Výstupy: Vstupy: Analogové vstupy: 110, 220 nebo 240 V střídavých (podle přání zákazníka), 50/60 Hz 325 x 133 x 55 mm 1 relé (RL20), které v případě problému vypíná všechny výstupy řídícího systému 19 reléových výstupů s kapacitou spínání do 240 V stříd., 2 A 8 opticky izolovaných vstupů, 12 Vss 2 analogové vstupy - jeden je použit pro detektor teploty, druhý je určen pro tlakové čidlo k měření výšky vodní hladiny. U STROJŮ S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM JE OSAZEN SÉRIOVÝ PORT PRO ŘÍZENÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE. Mikroprocesor: Paměť: Displej: Jazyky: C D78CP18CW 1 kbyte statická RAM a 32 kbyte PROM na D78CP18CW LCD se 32 znaky a s osvětlením pozadí LED; výška znaků 8,5 mm Zprávy na displeji mohou být uváděny v různých jazycích, podle přání zákazníka. Základní verze obsahuje čtyři jazykové varianty a to angličtinu, francouzštinu, němčinu a holandštinu. Software obsahuje předem nastavené prací programy, všechny texty z programovacího a provozního režimu ve čtyřech jazycích, pracuje ve 3 režimech: 1. INICIALIZAČNÍ REŽIM - pouze pro kvalifikované osoby! (podrobnosti viz.odst.7.6.) Přepínač programátoru SW1 přepnut do polohy 0-9 pro daný stroj, programátor musí být inicializován pro daný typ stroje (pouze jednou, podrobnosti viz.kap.3.). 2. PROGRAMOVACÍ REŽIM Po inicializaci je možno předvolit, sestavit nebo změnit programy praní (podrobnosti viz.kap.4.). 3. PROVOZNÍ REŽIM Po provedení inicializace může být stroj používán. 6 PROGRAMOVACÍ MANUÁL VYDÁNÍ 08/

9 3. INICIALIZACE STROJE Tento elektronický řídící systém je speciálně vyvinut pro širokou řadu pracích strojů i s odstřeďováním. Proto musí být pro různé typy strojů individuálně přizpůsoben nastavením řady důležitých parametrů. Toto přizpůsobení se nazývá inicializace. Základní nastavení strojů je provedeno ve výrobním závodě. Inicializace Vašeho stroje je definována v kap.8.! VÝSTRAHA! INICIALIZACE MŮŽE BÝT ZMĚNĚNA POUZE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKEM. CHYBNÁ INICIALIZACE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ A VÁŽNÉ POŠKOZENÍ STROJE. PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU PO INSTALACI MUSÍ BÝT PROVEDENA INICIALIZACE STROJE, VČETNĚ NASTAVENÍ NULOVÉ HLADINY. PO VÝMĚNĚ HLAVNÍ DESKY SE MUSÍ SPRÁVNĚ NASTAVIT PŘEPÍNAČ SW1 (VIZ. ODST.7.6.) A STROJ ZNOVU INICIALIZOVAT TYP STROJE A PŘEDPROGRAMOVANÉ PROGRAMY Software programátoru obsahuje 8 standartních předprogramovaných pracích programů, které jsou již od výrobce uloženy do paměti. Pouze při výměně desky s procesorem nebo pro obnovení změněných programů je možno servisními pracovníky tyto programy vygenerovat znovu. Pro nastavení správných hodnot pro tyto programy je třeba zadat odpovídající typ stroje. Na displeji je zobrazeno "SELECT PROCESS - -". Zadáte-li kód 52, programátor zobrazí: ENTER MACHI - a ihned zadejte přesně typ stroje: (zadej typ stroje) STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACIT 6-35 KG 1 pro stroje kapacity 6, 7, 10kg 2 pro stroje kapacity 16, 22, 30, 35kg STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACIT 6-55 KG 3 pro stroje kapacity 6, 7, 10kg 4 pro stroje kapacity 16, 22kg 5 pro stroje kapacity 33-40kg 6 pro stroje kapacity 55kg STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM 1 pro stroje kapacity 6, 7, 10kg 2 pro stroje kapacity 16kg 3 pro stroje kapacity 22kg - model s tříkomorovými násypkami horními 4 pro stroje kapacity 22kg - model s pětikomorovými násypkami čelními 5 pro stroje kapacity 33kg 6 pro stroje kapacity 40kg 7 pro stroje kapacity 55kg STROJE KAPOTOVANÉ ŘADY KAPACITY 22-43KG 1 pro stroje kapacity 22kg 2 pro stroje kapacity 35kg 3 pro stroje kapacity 43kg STROJE KAPOTOVANÉ ŘADY S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM 1 pro stroje kapacity 22kg 2 pro stroje kapacity 35kg 3 pro stroje kapacity 43kg VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE 7

10 STROJE BARIÉROVÉ ŘADY KAPACITY KG 1 pro stroje kapacity 26kg 2 pro stroje kapacity 33kg 3 pro stroje kapacity 44kg 4 pro stroje kapacity 66kg Po zadání správného typu stroje budou do paměti EEPROM asi za 2 minuty uloženy odpovídající standartní předprogramované prací programy INICIALIZAČNÍ POSTUP Stroj lze inicializovat pouze v inicializačním režimu. Ke vstupu do inicializačního režimu musíte při zobrazení: Odpojte pračku od zdroje proudu, přepněte programovací spínač do polohy programovací režim (PROGRAM). Zapojte opět pračku do elektrické sítě. SELECT PROCESS (zvolte proces - -) zadat kód 62. Pro lepší pochopení následujícího textu sledujte vývojový diagram na obr.3.2.! VÝSTRAHA! JESTLIŽE OMYLEM ODPOVÍTE NA NĚKTEROU OTÁZKU SPRÁVNĚ, MUSÍTE ZAČÍT CELÝ INICIALIZAČNÍ POSTUP ZNOVU. INICIALIZAČNÍ POSTUP LZE PŘERUŠIT, NA VŠECHNY OTÁZKY JE NUTNO ODPOVĚDĚT. Vyžadujete-li rozdílnou inicializaci, musíte to provést níže popsaným způsobem. Jste-li v inicializačním režimu, na displeji se objeví: 1=ENG 2=FRENCH 3=GERM 4=DUTCH (volba jazykové verze) Zadejte (podle verze software) : 1 Anglicky 2 Francouzsky 3 Německy 4 Holandsky Na displeji se objeví otázka: SERVICE XXXX CHANGE? (zmìnit interval servisu?) Číslo představuje počet pracích cyklů, které stroj dokončí před tím, než se na displeji objeví výzva "SERVICE DUE" (čas na servis). Chcete-li toto číslo změnit, stiskněte "" a zadejte nové číslo. Je-li číslo správné, stiskněte "". Hodnotu na počítadle pracích cyklů, které budou provedeny před preventivní servisní prohlídkou, je možno změnit stisknutím "" na otázku "SERVICE XXXX CHANGE?". Potom můžete zadat jiné číslo podle toho, po kolika pracích cyklech se objeví zpráva "SERVICE DUE". K vynulování všech počítadel cyklů stroje viz kapitola PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE VYDÁNÍ 08/

11 U STROJŮ S FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM JSOU OTÁZKY "WASH TIME CHANGE?", "NORMAL ON XX S, CHANGE?", "NORMAL ON - - S", "NORMAL OFF XX S, CHANGE?", "NORMAL OFF - - S", "GENTLE ON XX S, CHANGE?", "GENTLE ON - - S", "GENTLE OFF XX S, CHANGE?", "GENTLE OFF - - S". POKRAČUJE SE NASTAVENÍM NULOVÉ HLADINY. ČASY REVERZACE JSOU PROGRAMOVÁNY V JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH PROGRAMU V REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ. start inicializačního režimu SELECT PROCESS - - zadej číslo z klávesnice 62 1=ENG 2=FRENCH 3=GERM 4=DUTCH zadej číslo jazyku z klávesnice SERVICE XXXX CHANGE? WASH TIMES CHANGE? NORMAL ON XXs CHANGE? NORMAL ON - - s zadej počet sekund z klávesnice NORMAL OFF XXs CHANGE? NORMAL OFF - - s zadej počet sekund z klávesnice GENTLE ON XXs CHANGE? GENTLE ON - - s zadej počet sekund z klávesnice GENTLE OFF XXs CHANGE? GENTLE OFF - - s zadej počet sekund z klávesnice SERVICE zadej počet pracích cyklů z klávesnice SET O LEVEL? IS MACHI EMPTY? WAIT MAX CHANGE? MAX LEVEL - - zadej hodnotu z klávesnice BUZZER TIME XXs CHANGE? BUZZER TIME - - s zadej čas z klávesnice ALLOW ADVANCE? FAULT SUPPRESSION? WAIT FOR HEAT? MANUAL OVERRIDE? DRUM XXXX CHANGE? DRUM zadej hodnotu z klávesnice MOTOR XXXX CHANGE? MOTOR zadej hodnotu z klávesnice TEMP.BALANCE? METRIC? RESET KEY Legenda: symbol vlevo znamená N konec inicializačního režimu zprávu na na displeji zadání hodnoty z klávesnice stisknutí dané klávesy otázky budou N-krát opakovány platí pouze pro určité typy strojů Obr.3.2. Diagram inicializačního režimu VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE 9

12 Na displeji se pak objeví: WASH TIMES CHANGE? (zmìnit prací èasy?) Je-li to nutné, můžete změnit časy reverzace motoru stroje stisknutím "". Nechcete-li provést změnu, stiskněte "" a pokračujte od bodu "SET O LEVEL". Jestliže stisknete "", bude na displeji: NORMAL ON XX s CHANGE? (zmìnit èas normálního chodu?) Je to počet sekund, kdy motor běží normální reverzací. Chcete-li zachovat dosavadní hodnotu, stiskněte "". Chcete-li danou hodnotu změnit, stiskněte ""; na displeji se objeví nápis: NORMAL ON - - s (èas normálního chodu v sekundách) a můžete zadat novou hodnotu. Stejně budete postupovat při dalších otázkách: NORMAL OFF XX s CHANGE? (zmìnit èas vypnutí normálního chodu?) (tj. počet sekund, kdy motor neběží /je zastaven/ při normální reverzaci). GENTLE ON XX s CHANGE? (tj. počet sekund, kdy motor běží jemnou reverzací). GENTLE OFF XX s CHANGE? (zmìnit èas pomalého chodu?) (zmìnit èas vypnutí pomalého chodu?) (tj. počet sekund, kdy motor neběží /je zastaven/ při jemné reverzaci). Při normální reverzaci jsou standartně zvolené následující časy: NORMAL ON 12 s NORMAL OFF 3 s Při jemné reverzaci jsou standartně zvolené následující časy: GENTLE ON 3 s GENTLE OFF 12 s Na displeji teď bude výzva: SET 0 LEVEL (kalibrace nulové hladiny) Stisknutím "" můžete rekalibrovat nulovou vodní hladinu. Jinak stiskněte "" a pokračujte od "MAX?". Nulovou hladinu můžete kalibrovat pouze tehdy, když v bubnu není žádná voda. Elektronický řídící systém se tedy ptá: "IS THE MACHI EMPTY?" (je stroj prázdný?). V kladném případě stiskněte "". Na pár sekund se na displeji objeví výzva "WAIT" (čekejte). Není-li stroj prázdný, musíte na otázku "IS THE MACHI EMPTY?" odpovědět "". V tomto případě nedojde k rekalibraci nulové vodní hladiny. MAX CHANGE? (zmìnit max. hladinu?) Číslo ukazuje jakou max. poměrnou výšku vodní hladiny lze naprogramovat, aniž by voda odtékala ze stroje přepadem. Chcete-li tuto hodnotu změnit, stiskněte "" a zadejte novou hodnotu. V opačném případě stiskněte "" a pokračujte od bodu "BUZZER TIME XX SEC, CHANGE?". Max.poměrná výška hladiny je různá podle typu stroje (viz. tabulka). Hodnoty v této tabulce jsou informativní. 10 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE VYDÁNÍ 08/

13 TYP ODPRUŽENÉ ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB MAX. VÝŠKA HLADINY PRO INICIALIZACI TYP KAPOTOVANÉ BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB MAX. VÝŠKA HLADINY PRO INICIALIZACI tab.3.2.a Maximální hladiny Potřebujete-li nepřetržitě máchat silně zašpiněné prádlo, můžete inicializovat max. hladinu vyšší než je přepad. Tak dosáhnete toho, že voda bude do stroje stále přitékat. Voda proplachuje silně znečištěné prádlo a přebytečná voda odtéká ze stroje přepadem. BUZZER TIME XX s CHANGE? (zmìnit délku zvukové výstrahy?) Standartně nastavený čas je 5 sekund. Chcete-li změnit délku zvukové výstrahy na konci pracího cyklu, stiskněte "" a zadejte novou hodnotu. Nechcete-li měnit, stiskněte "" a pokračujte od bodu: ALLOW ADVANCE? (možnost zrychlení cyklu?) Stisknete-li "", můžete prací program v jeho průběhu zrychlovat pomocí klávesy "ZKRÁTIT" Stisknete-li "", nebude funkce "ZKRÁTIT" použitelná. FAULT SUPPRESSION (potlaèení chyby) Tato funkce má význam pouze v případě "FILL FAIL" (porucha napouštění) nebo "HEAT FAIL" (porucha topení). Stisknete-li "", nebude chyba v průběhu procesu hlášena. Stisknete-li "", bude chyba během procesu hlášena. Prodleva hlášení "HEAT FAIL" je standartně nastavena na 20 minut a pro "FILL FAIL" je nastaveno 5 minut. Způsob nastavení času prodlevy před ohlášením poruchy v kapitole WAIT FOR HEAT (èekat na ohøev?) Chcete-li, aby se proces přerušil do doby dosažení naprogramovaných teplot, stiskněte "" (doba přerušení není obsažena v naprogramovaném čase), jinak stiskněte "". MANUAL OVERRIDE (ruèní zásah) Stisknete-li "", je možný ruční zásah do průběhu procesu v provozním režimu. Můžete pak stisknout klávesy "INLET 1" až "INLET 3" (kap.1.1.) k napuštění vody navíc. PRO STROJE ODPRUŽENÉ KAPACITY 6-22KG S NÁSYPKAMI NAHOŘE A STROJE ŘADY ODPRUŽENÉ MŮŽETE STISKNOUT KLÁVESY "INLET 1" AŽ "INLET 6" K NAPUŠTĚNÍ VODY NAVÍC. Nebo stisknutím "DRAIN" lze vodu ze stroje vypustit. U STROJŮ S RECYKLOVÝM VYPOUŠTĚNÍM SE BUDE VYPOUŠTĚT VENTILEM Č.1. Stisknutím klávesy "PRODLOUŽIT" je možno prodloužit nebo klávesou "ZKRÁTIT" zkrátit čas probíhajícího kroku pracího procesu (mimo kroky odstředění "EXTRACT" a sprcha při odstředění "SPRAY"). Zadáte-li "" na otázku ručního zásahu bude možno v probíhajícím kroku použít pouze klávesu "STOP" VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE 11

14 U STROJŮ VYBAVENÝCH FREKVENČNÍM ŘÍZENÍM JE NYNÍ NUTNÉ ZADAT ROZMĚRY ŘEMENIC STROJE (HODNOTY PODLE KAP.8.5). DRUM XXXX CHANGE? (rozmìr øemenice bubnu) Dle následující tabulky zadáte rozměry řemenice pracího bubnu Vašeho stroje (v mm). MOTOR XXXX CHANGE? (rozmìr øemenice motoru)! TYP ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB řemenice pracího bubnu "DRUM " řemenice motoru "MOTOR " TYP KAPOTOVANÉ BARIÉROVÉ KAPACITA KG KAPACITA LB řemenice pracího bubnu "DRUM " řemenice motoru "MOTOR " VÝSTRAHA! tab.3.2.b I PRO STROJE, KTERÉ JSOU INICIALIZOVÁNY V METRICKÉ SOUSTAVĚ, JE NUTNO ROZMĚRY ŘEMENIC ZADÁVAT V MILIMETRECH. TEMP. BALANCE? (vyrovnání teploty?) Když na tuto otázku odpovíte "", bude se napouštět v závislosti na naprogramované teplotě a Vámi zvolených vstupů vod v daném kroku tak, aby bylo dosaženo nejmenšího teplotního rozdílu mezi teplotou prací lázně, požadovanou teplotou a teplotou napouštěné vody.! VÝSTRAHA! BUDE-LI PŘI PROGRAMOVÁNÍ ZADÁNA TEPLOTA 60 C BO VÍCE A BUDOU ZVOLENY VSTUPY VOD POUZE SE STUDENOU VODOU, DOJDE K NAPOUŠTĚNÍ VODY DO STROJE. Odpovíte-li na otázku "", nedojde k řízenému vyrovnávání teplot napouštěných vod, ale bude se napouštět ze všech Vámi navolených vodních vstupů. Nebude brán zřetel na programovanou teplotu a teplotu Vámi zvolených vstupů vod. V případě, že prací lázeň bude mít o 15 C vyšší teplotu než je naprogramovaná teplota, zobrazí se chybové hlášení "TOO HOT, CHECK HEATING" (příliš horké, zkontroluj topení). Pak se objeví na displeji: METRIC? (metrické jednotky?) Zvolíte-li "", pak budou hodnoty teplot zadávány a indikovány ve stupních Celsia. Zadáte-li "", pak budou hodnoty ve stupních Farenheita. RESET KEY (pøepnìte klíè) Přepněte programovací spínač do polohy provozní režim (RUN). Konec inicializačního režimu. 12 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - INICIALIZACE STROJE VYDÁNÍ 08/

15 4. PROGRAMOVÁNÍ 4.1. PROGRAMOVACÍ REŽIM! VÝSTRAHA! PROGRAMÁTOR STROJE PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU PO INSTALACI MUSÍ BÝT INICIALIZOVÁN! PROGRAMOVAT MŮŽE POUZE KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK. PROGRAM JE MOŽNO SESTAVOVAT BO MĚNIT POUZE V PROGRAMOVACÍM REŽIMU. V této části návodu je vysvětleno, jak vytvořit nový program, jak jej změnit, kopírovat nebo smazat. Každý program se skládá z řady kroků, které se programují, vkládají nebo odstraňují ve stávajícím programu. Jednotlivými kroky můžete volit řadu funkcí, které jsou nabízeny v programovacím režimu ve stejném pořadí jako předeprání, praní, máchání, odstředění, vypouštění,... Tyto funkce nemohou probíhat současně v jednom kroku, ale postupně podle Vámi požadovaného procesu. Např. když naprogramujete krok předeprání, nemůžete ve stejném kroku zvolit odstředění. Programování je snadné. Programovací režim nabízí různé funkce, na které stačí odpovídat stiskem kláves "" nebo "" na otázky, které se objevují na displeji. V kroku je nutno někdy zadat určité hodnoty, které se liší podle daného kroku (např. vstupy vod, teplotu nebo hladinu vody, popř.čas). Základní informace o pracím programu pro stroj odpružené řady 6-22kg s horními násypkami vypadají např. takto: ČÁST PRACÍHO PROGRAMU ČÍSLO A NÁZEV KROKU PRACÍHO PROGRAMU VSTUPY VOD, NÁSYPK Y TEPLOTA ( C) VÝŠKA HLADINY OTÁČKY ČAS (min) Předeprání 01 Prewash 2, 3 40 Nízká Prací normální 4 Odstředění 02 Extract - - Vypouštění Nízké odstředění 0,5 Praní 03 Wash 3, 4 90 Nízká Prací normální 9 Vypouštění 04 Drain - - Vypouštění Prací normální 0,5 1.Máchání 05 Rinse 2, 5, 6 - Vysoká Prací normální 1,5 Odstředění 06 Extract - - Vypouštění Nízké odstředění 0,5 2.Máchání 07 Rinse 2, 5, 6 - Vysoká Prací normální 1,5 Odstředění 08 Extract - - Vypouštění Nízké odstředění 0,5 3.Máchání 09 Final rinse 1 - Vysoká Prací normální 2 Konečné odstředění 10 Extract - - Vypouštění Vysoké odstředění VSTUPY VOD: 1 - studená tvrdá+násypka C, 2 - studená měkká+násypka A, 3 - teplá, 4 - teplá+násypka B, 5 - studená měkká+násypka B, 6 - studená měkká 4, VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - PROGRAMOVACÍ REŽIM 13

16 4.2. NOVÝ PROGRAM Chcete-li vstoupit do programovacího režimu, musíte: Odpojte pračku od zdroje proudu, přepněte programovací spínač do polohy provozní režim (RUN). Zapojte opět pračku do elektrické sítě, přepněte programovací spínač do polohy programovací režim (PROGRAM). Při výzvě: SELECT PROCESS (zvolte proces - -) zadejte kód 89. Nacházíte-li se v programovacím režimu, objeví se na displeji výzva PR (program èíslo - -) Pro lepší pochopení následujícího textu sledujte vývojový diagram na obr U každého kroku je nutno dokončit celou sérii otázek! Zadejte z klávesnice číslo procesu, který chcete naprogramovat od Standartní předprogramované programy mají čísla Údaj na displeji se změní na: ANSWER YES OR NO TO QUESTIONS (odpovídejte na otázky ano nebo ne) Chcete-li na následující otázky odpovědět ano, stiskněte klávesu "", chcete-li odpovědět ne, stiskněte klávesu "". Na displeji se zobrazí dotaz: EDIT? (zmìnit?) Chcete-li změnit existující program nebo přidat do něj krok, stiskněte "" a přejděte ke kapitole Chcete-li vytvořit nový program, stiskněte klávesu "". Na displeji se objeví dotaz: W PROGRAM? (nový program?) start programovacího režimu pro krok XX= 01 (11 a 21) konec programovacího režimu SELECT PROCESS - - zadej číslo z klávesnice 89 PR - - zadej číslo procesu z klávesnice (01-20) ANSWER YES OR NO TO QUESTION EDIT? W PROGRAMME COPY? RESET KEY WAIT zadejte jméno programu stisknutím "ZKRÁTIT" nebo "PRODLOUŽIT" průchod abecedou stisknutím "" další pozice na displeji START NORMAL WASH ACTION? STEP NO XX číslo kroku zůstává stejné konec programovacího režimu NAME A PREWASH? WASH? RINSE? EXTRACT? DRAIN? SPRAY RINSE? SPRAY FLUSH? SOAK? Obr.4.2. Část diagramu programovacího režimu pro nový program s přehledem nabízených cyklů END? Legenda: symbol vlevo znamená zprávu na na displeji zadání hodnoty z klávesnice N stisknutí dané klávesy otázky budou N-krát opakovány platí pouze pro určité typy strojů 14 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - NOVÝ PROGRAM VYDÁNÍ 08/

17 Zadejte z klávesnice číslo procesu, který chcete odstranit od Standartní předprogramované programy mají čísla ! VÝSTRAHA! STISKTE-LI "" NA OTÁZKU "W PROGRAM?", PŘI ZADÁNÍ STEJNÉHO ČÍSLA NOVÉHO PROGRAMU BUDE JIŽ NAPROGRAMOVANÝ PROGRAM POD STEJNÝM ČÍSLEM VYMAZÁN! STISKTE-LI "", DISPLEJ SE ZEPTÁ "COPY?"; (CHCETE-LI PROGRAM KOPÍROVAT, PŘEJDĚTE KE KAPITOLE "4.13. KOPÍROVÁNÍ PROGRAMU"), CHCETE-LI UKONČIT PROGRAMOVACÍ REŽIM, STISKTE PODRUHÉ "". Stisknete-li "", objeví se na displeji na pár sekund výzva "WAIT" (čekejte) a po ní další výzva NAME A (jméno:) Nyní můžete zadat název pracího programu, který chcete programovat. K zadání názvu použijte následující klávesy: "PRODLOUŽIT" vyvolává abecedu od A do Z, "ZKRÁTIT" vyvolává abecedu od Z do A, "" přemístí kurzor do následující polohy, "" jestli jste udělali chybu, můžete stisknutím této klávesy znovu zadávat jméno, "START" po zadání celého názvu se stisknutím této klávesy pokračuje v postupu. Na displeji se objeví dotaz: NORMAL WASH ACTION?" (normální praní?) U STROJŮ S FREKVENČNĚ ŘÍZENÝM POHOM TATO OTÁZKA NÍ. ČASY REVERZACE JSOU PROGRAMOVÁNY KONKRÉTNĚ PRO KAŽDÝ ZADÁVANÝ KROK. Stisknete-li "", bude probíhat v celém procesu praní normální způsobem. Po stisknutí "", bude probíhat praní jemným způsobem. Na displeji se objeví: STEP NO 01 (krok è.01) Znamená to, že nyní můžete programovat první krok pracího cyklu. K naprogramování funkce, která je na displeji, stiskněte "", jinak "". Na displeji se postupně objeví všechny níže uvedené otázky. Počet otázek bude záviset také na dané odpovědi. Zvolíte-li např. "PREWASH?" (předepraní?), nebude již nabízena jiná funkce, např. "EXTRACT?" (odstředění?). Někdy je nutno zadávat i čísla (např. teplotu, hladinu,...). Jestliže v určitém kroku odpovíte na otázku špatně, můžete vždy tento krok přeprogramovat. Použijete k tomu následující postup: Procházejte otázkami až k otázce "XT STEP?" (další krok?). Odpovězte na ni "", načež budete dotázáni "END?" (konec?). Odpovězte znovu "" a přeprogramujte tento krok správně. V následujících kapitolách jsou uvedeny postupy programování jednotlivých pracích cyklů v pořadí, jak jsou nabízeny softwarem VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - NOVÝ PROGRAM 15

18 4.3. PŘEDEPRÁNÍ Po vstupu do programovacího režimu podle kapitoly 4.2. se po "STEP NO 01" zobrazí: PREWASH? (pøedeprání?) Zobrazí se pouze při kroku číslo 1 (11 a 21). Stisknete-li klávesu "", pokračujte od "WASH?" (praní?). Stisknete-li "", zvolíte předeprání a na displeji se objeví: INLETS (vstupy vod) Podle Vašeho typu stroje: STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY KG (NÁSYPKY ČELNÍ), BARIÉROVÉ A KAPOTOVANÉ ŘADY Zvolte až tři vstupy vod: 1 pro studenou tvrdou vodu 2 pro studenou měkkou vodu 3 pro teplou vodu STROJE ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY 6-22 KG (NÁSYPKY HORNÍ) A ODPRUŽENÉ ŘADY KAPACITY Zvolte až čtyři vstupy vod a násypky A, B nebo C pro prací prostředek: 1 pro studenou tvrdou vodu, násypka C 2 pro studenou měkkou vodu, násypka A 3 pro teplou vodu (přímá) 4 pro teplou vodu, násypka B 5 pro studenou vodu měkkou, násypka B 6 pro studenou vodu měkkou (přímá) Po volbě stlačte klávesu "" na displeji se objeví: TEMPERATURE C (teplota C:) (maximálně 99 C) nebo je-li při inicializaci nastaveno "METRIC?" na "" pro zadávání teploty ve F (teploty pod 100 F zadávejte s nulou na začátku F): TEMPERATURE F (teplota F:) Zadejte požadovanou teplotu. Potom se na displeji objeví: C/MIN (rychlost ohøevu:) popř. "- - - F/MIN". Nyní programujete rychlost ohřevu. Rychlost ohřevu vody je možno regulovat zadáním max. nárůstu teploty za minutu ve C ( F). U normálních procesů, kde je požadována max. rychlost ohřevu, zadejte číslo 99. Při využití "VERIFY?" "" nebo "EDIT?" je tato funkce indikována na displeji informací "RATE XX C/min" ( F/min). STATIC FILL (stát pøi napouštìní) Během každého kroku předeprání, praní a máchání je při programování k dispozici volba statického plnění. V případě takové volby je zabráněno tomu, aby se motor rozběhl dříve, než je dosaženo požadované výšky hladiny. Použijte pro jemné textilie, u kterých by mohlo dojít k poškození při pohybu bez vody. LEVEL (výška hladiny vody:) Zadejte požadovanou poměrnou výšku hladiny vody. V podstatě je možno naprogramovat libovolnou výšku hladiny, ale my doporučujeme dvě: - nízkou pro ekonomické předeprání nebo praní - vysokou pro praní jemných materiálů nebo předeprání. Hodnoty nízké a vysoké hladiny v této tabulce jsou doporučené. Výška hladiny je různá podle typu stroje v následující tabulce PROGRAMOVACÍ MANUÁL - PŘEDEPRÁNÍ VYDÁNÍ 08/

19 konec programovacího režimu start programovacího režimu SELECT PROCESS - - zadej číslo z klávesnice 89 PR - - zadej číslo procesu z klávesnice (01-20) ANSWER YES OR NO TO QUESTION EDIT? W PROGRAMME COPY? WAIT RESET KEY NAME A zadejte jméno programu stisknutím "ZKRÁTIT" nebo "PRODLOUŽIT" průchod abecedou stisknutím "" další pozice na displeji START NORMAL WASH ACTION? STEP NO XX pro krok XX= 01 (11 a 21) PREWASH? INLETS zadejte čísla vstupů vod TEMPERATURE - - C zadejte teplotu z klávesnice - - C / MIN zadej nárust teploty z klávesnice STATIC FILL? LEVEL - - zadej hladinu z klávesnice RPM zadej hodnotu z klávesnice SUPPLY? SUP N? SUP N TIME SECS - - zadej čas dávkování pracích prostředků číslo kroku + 1 WASH MOTOR ON TIME - - SECS zadej čas chodu motoru WASH MOTOR OFF TIME - - SECS zadej čas klidu motoru SIGNAL? TIME - -, - MIN zadej čas kroku TIME XX,X MIN O.K.? VERIFY? KROK SE ZOBRA- ZUJE NA DISPLEJI XT STEP? END? číslo kroku zůstává stejné Legenda: symbol vlevo znamená zprávu na na displeji zadání hodnoty z klávesnice konec programovacího režimu N otázky budou N-krát opakovány platí pouze pro určité typy strojů stisknutí dané klávesy Obr.4.3. Část diagramu programovacího režimu pro nový program a krok PŘEDEPRÁNÍ VYDÁNÍ 08/98 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - PŘEDEPRÁNÍ 17

20 TYP ODPRUŽENÉ ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB BEZPEČNOSTNÍ HLADINA * NÍZKÁ HLADINA VYSOKÁ HLADINA MAX. VÝŠKA HLADINY PRO INICIALIZACI TYP KAPOTOVANÉ BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB BEZPEČNOSTNÍ HLADINA * PŘEDEPRÁNÍ MAX. VÝŠKA HLADINY PRO INICIALIZACI * minimální hladina pro ohřev tab.4.3.a Doporučené hladiny! VÝSTRAHA! POKUD JSTE ZADALI ŠPATNOU VÝŠKU HLADINY, MUSÍTE KROK PŘEPROGRAMOVAT. CHÁVÁTE-LI VODU V PRAČCE OHŘÁT, MUSÍTE NAPROGRAMOVAT DOSTATEČNĚ VYSOKOU HLADINU, JINAK SE MŮŽE VODA VYVAŘIT. TÍM BY MOHLO DOJÍT K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ STROJE. NÍ MOŽNO NAPROGRAMOVAT VYŠŠÍ HLADINU, Ž JAKÉ JE MAXIMUM NASTAVENÉ V INICIALIZAČNÍM REŽIMU (TAB.3.2.A)! Na displeji bude nápis: TYP KAPOTOVANÉ BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ KAPACITA KG KAPACITA LB PŘEDEPRÁNÍ A PRANÍ SUPPLY? R.P.M (otáèky) Je-li stroj vybaven frekvenčním řízením, musíte vložit hodnoty otáček pracího bubnu. Rozsah programovaných otáček pro praní je 7-50 ot.min -1. Doporučené otáčky pro jednotlivé stroje jsou uvedeny v následující tabulce: tab.4.3.b Hodnoty doporučených otáček za minutu (dodávka pracích prostøedkù?) U ODPRUŽENÝCH STROJŮ 6-22 KG S HORNÍMI NÁSYPKAMI A U ODPRUŽENÝCH STROJŮ BYLY PRACÍ PROSTŘEDKY DÁVKOVÁNY VE FUNKCI "INLET 1?" AŽ "INLET 6?". Nechcete-li využít funkce dávkování pracích prostředků, stiskněte "", dostanete se k otázkám nastavení reverzace popř. "SIGNAL?" (signál?), odkud budete pokračovat dál. Pro stroje odpružené kg kapacity (čelní násypky), bariérové a nekapotované zadejte "", aby jste mohli zadáním "SUPPLY 1?" až "SUPPLY 5?" pro oplach násypek 1-5 zajistit dávkování pracích prostředků popř. "SUPPLY 6?" až "SUPPLY 8?" pro dávkování externími čerpadly tekutých pracích prostředků, jsou-li připojeny. 18 PROGRAMOVACÍ MANUÁL - PŘEDEPRÁNÍ VYDÁNÍ 08/

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM: 6 kg 16 kg 40 kg 7 kg 22 kg 55 kg 10 kg 22 kg PRO 80 kg 13 kg 33 kg 100 kg 120 kg PEVNĚ UKOTVENÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM: 6 kg

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg Pevně ukotvené středněotáčkové stroje 8 kg 11 kg 14 kg Původní programovací manuál Xcontrol 540879

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg Pevně ukotvené středněotáčkové stroje 8 kg 11 kg 14 kg Hygienické bariérové vysokootáčkové stroje

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL PLUS 540877 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o

Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o POZOR!!! - nesprávné nastavení může poškodit zařízení 1 1. obrazovka Úvodní STAB stabilizátor REG - regulátor F2 klávesa pro nastavování regulátoru

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg 33 kg 40 kg 55 kg 80 kg 100 kg 120 kg Pevně ukotvené stroje 8 kg 11 kg 14 kg středněotáčkové

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Řídící jednotka. Logix 7xx. Návod k obsluze. CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1

Řídící jednotka. Logix 7xx. Návod k obsluze. CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1 Řídící jednotka Logix 7xx Návod k obsluze CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1 Obsah: Řídící jednotka Logix 7xx... 3 Programování řídící jednotky... 3 První start zařízení... 3 Základní nastavení řídící jednotky

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část

REG10. návod k instalaci a použití 2.část Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka skleníkového clonění HSC Obsah: 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...2 1.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF Úvodní upozornění Přezkoušení směru otáčení Po prvním připojení k síťovému napětí se přijímač CENTRALIS RTS PR/PF nachází ve speciálním režimu se sníženou citlivostí (dosah omezen na cca 0,5-1 m) a reaguje

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-...

RYCHLÝ PRŮVODCE SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... SMART OVLÁDACÍ PANELY 1-2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD.../... A-A-SMART-... QTD.../... A-A-SMART-... RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum

Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pohony FAAC pro posuvné brány tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Posuvné brány Elektroinstalace ( standard ) Obr.3 1) Pohon FAAC 2) Fotobuňky 3) Klíčový ovladač 4)

Více

Návod k použití pro fóliovou klávesnici

Návod k použití pro fóliovou klávesnici Návod k použití pro fóliovou klávesnici Čísla položek Fóliová klávesnice horizontální: EA-KC2-101 Fóliová klávesnice vertikální: EA-KC2-102 Řídící jednotka: EA-KC2-201 Řídící jednotka EA-KC2-201 1. Přípojka

Více

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice

Návod k instalaci FC52PL. Kódové klávesnice Návod k instalaci Kódové klávesnice Obj.č.: *CA1362 FC52PL Kódová klávesnice FC52MA slouží pro ovládání jednoho nebo dvou relé pomocí dvou až šestimístného číselného kódu. Technická data: Napájení: 12V

Více

CM727 Příručka pro uživatele

CM727 Příručka pro uživatele CM727 Příručka pro uživatele Popis Honeywell CM727 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory energie,

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití Pračka EVOGT 12072D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

TR TR 635 top TR 636 top

TR TR 635 top TR 636 top TR 635 top2 309563 03 TR TR 635 top2 6350100 TR 636 top2 6360100 TR 635 top2 0 6 12 18 24 Montážní návod a návod k obsluze Digitální spínací hodiny s týdenním programem MENU OK Je možné spínání libovolné

Více

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití Automatická zavlažovací řídící jednotka Pokyny pro instalaci a použití J + J závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, mobil: 602 248 366, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz,

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz WP9-2/

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456

Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 Instalační manuál DGP 641 LCD (LCD KLÁVESNICE) Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus s.r.o., Třebíč, Smila Osovského 35, tel. 0618/21440 strana 0 OBSAH 1.0 Popis 1 2.0 Instalace

Více

Aqualtis 2008 Platforma Arcadia

Aqualtis 2008 Platforma Arcadia Aqualtis 2008 Platforma Arcadia Akce Ca'Maiano, červenec 2008 Autor Francesco Nieli 0 Vysvětlivky Skupina Řada Konstrukce Uživatelské rozhraní ot/min Silent Barva Země AQ 9 D 6 9 X (EU) AQ 7 F 2 9 U (EU)

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

TEKNA EVO TPR PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ. CZ VER.1.0 (rev.2.2 EN)

TEKNA EVO TPR PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ. CZ VER.1.0 (rev.2.2 EN) TEKNA EVO TPR PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ CZ VER.1.0 (rev.2.2 EN) Ovládací panel TEKNA TPR Přístup do nabídky programování Když se stiskne během pracovní fáze čerpadla, cyklicky zobrazuje programované

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU OVLÁDACÍ PANEL PŘÍSTROJE INTER VAP FUNKCE Aby bylo možné programovat ovládací panel, je třeba, aby byl přístroj připojen k síti. Stiskněte zelený knoflík tak,

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování úspora energie doporučeno Certifikační značka CZ Přednastavené programy 2 1 06:30 20 1 07:30 20 2 08:30 15 2 09:30 20 3 11:30 20

Více

CNC frézování pro začátečníky

CNC frézování pro začátečníky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 CNC frézování pro začátečníky s popisným dialogem HEIDENHAIN TNC 310 Šumperk, duben 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

MONOTRON 200 série 23000

MONOTRON 200 série 23000 MONOTRON 200 série 23000 U ivatelská pøíruèka Regu AD s vestavěnými spínacími hodinami (varianta H ) JESY s.r.o., Na Cvièírnì 188, 267 27 Liteò 311 684 379 e-mail: jesy@jesy.cz, www.jesy.cz Datum Počet

Více

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU Použitím tohoto menu můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce vám umožní vložit a řídit programy souřadnic: 1 NOVY PROGRAM

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více