moldavian-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena"

Transkript

1 moldavian-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatere=oklika abator=jatky abator=porážka abces=absces abces=hlíza abdomen=břicho abis=hlubina abis=peklo abis=propast abreviere=zkracování abreviere=zkratka abrupt=příkrý abrupt=srázný abrupt=strmý abrupt=strohý absent=chybějící absent=nepozorný absent=nepřítomný absent=roztržitý absint=absint absolut=absolutistický absolut=absolutní absolut=bezpodmínečný absolut=naprostý absolut=neomezený absolut=svrchovaný absolut=úplný abstract=abstraktní abstract=odtažitý abundent=bohatý abundent=hojný abundent=oplývající abundent=plodný abundent=vydatný abundenţă=bohatství abundenţă=hojnost abundenţă=nadbytek ac=hradlo ac=jehla ac=jehlice ac=střelka accent=akcent accent=důraz accent=přízvuk accent=výslovnost accentua=akcentovat accentua=zdůraznit accentua=zdůrazňovat accepta=přijmout acceptabil=přijatelný acceptabil=ucházející acces=nával acces=přístup acces=vstup acces=záchvat accesibil=dostupný

2 accesibil=přístupný acelaşi=stejný acest=ten acest=tento achiziţie=akvizice achiziţie=koupě achiziţie=nabytí achiziţie=opatření achiziţie=pořízení achiziţie=přírůstek achiziţie=vymoženost achiziţie=zisk achiziţie=získání acid=kousavý acid=kyselý acord=akord acord=dohoda acord=shoda acord=smlouva acord=souhlas acord=soulad acord=úmluva acorda=dopřát acorda=poskytnout acorda=připustit acorda=udělit acorda=uznat acru=kyselost acru=kyselý acru=trpký act=akt act=čin act=dějství act=jednání act=konání act=listina act=skutek act=úkon acţiune=akce acţiune=boj acţiune=čin acţiune=činnost acţiune=děj acţiune=jednání acţiune=konání acţiune=působení acţiune=vliv acţiune=žaloba activ=aktivní activ=čilý activ=činný activ=účinný activ=živý activitate=akce activitate=aktivita activitate=aktivnost activitate=čilost activitate=činnost activitate=působení activitate=působnost activitate=ruch

3 actor=činitel actor=herec actual=aktuální actual=dnešní actual=dosavadní actual=nynější actual=přítomný actual=skutečný actual=současný acum=nyní acum=teď acut=ostrý acut=pronikavý acuzat=obviněný acuzat=obžalovaný acuzaţie=nařčení acuzaţie=obvinění acuzaţie=obviňování acuzaţie=obžaloba acuzaţie=žaloba acvariu=akvárium adaos=dodatek adaos=doplněk adaos=přídavek adăpost=budka adăpost=kryt adăpost=ochrana adăpost=přístřeší adăpost=skrýš adăpost=úkryt adăpost=útočiště adăpost=útulek adapta=akomodovat adapta=přizpůsobit adapta=upravit adapta=urovnat adapta=uzpůsobit adapta=vyhovovat adapta=zařídit adaptare=adaptace adaptare=přizpůsobení adaptare=úprava adevărat=opravdový adevărat=pravda adevărat=pravdivě adevărat=pravdivý adevărat=pravý adevărat=skutečný adevărat=správný adeziune=adheze adeziune=lnutí adeziune=přilnavost adeziune=přistoupení adeziv=adhezní adeziv=lepidlo adeziv=lepivý adeziv=přilnavý adjectiv=adjektivní adjectiv=adjektivum administrator=administrátor administrator=správce

4 admira=obdivovat admirabil=obdivuhodný admirabil=podivuhodný admis=přijatý admis=připuštěný admite=dovolovat admite=přijmout admite=připouštět admite=připustit admite=uznat adolescent=dospívající adolescent=jinoch adolescent=jinošský adolescent=mládenec adolescent=mladík adolescent=mladistvý adoraţie=klanění adoraţie=uctívání adoraţie=zbožňování adresă=adresa adresă=obratnost aduce=nést aduce=přinášet aduce=přinést aduce=přivádět aduce=přivést aduce=přivézt aduce=vynášet adult=dospělý adulter=cizoložství aduna=hromadit aduna=kupit aduna=nahromadit aduna=nakupit aduna=shrnovat aduna=shromažďovat adunare=dodatek adunare=přídavek adunare=přísada adunare=schůze adunare=sčítání adunare=shromáždění adunare=sněm adunare=součet adus=přinesený adus=přivedený adversar=nepřítel adversar=odpůrce adversar=protihráč adversar=protivník adversar=sok adversar=soupeř aer=árie aer=atmosféra aer=melodie aer=nápěv aer=ovzduší aer=píseň aer=povětří aer=vítr aer=výraz

5 aer=vzduch aer=vzezření aer=vzhled aerodrom=letiště aeroport=letiště afabil=laskavý afabil=přívětivý afabil=vlídný afacere=aféra afacere=obchod afacere=věc afacere=záležitost afară=ven afară=venku afară=vnějšek afecţiune=láska afecţiune=náklonnost afecţiune=záliba afectuos=laskavý afectuos=láskyplný afectuos=oddaný afectuos=vřelý afirma=tvrdit afiş=návěští afiş=plakát afiş=vyhláška afiş=vývěska afla=nacházet afla=najít afla=objevit afla=sehnat afluent=přítok Africa=Afrika agent=agens agent=činidlo agent=činitel agent=faktor agent=jednatel agent=prostředek agent=zástupce agent=zprostředkovatel agenţie=agentura agenţie=filiálka agenţie=jednatelství agenţie=kancelář agenţie=zastupitelství agil=agilní agil=čilý agil=hbitý agil=křepký agil=mrštný agil=svižný agil=živý agitaţie=agitace agitaţie=míchání agitaţie=nepokoj agitaţie=pobouření agitaţie=rozruch agitaţie=vzruch agitaţie=vzrušení agitaţie=zmítání

6 aglomerat=nabitý agrar=agrární agrar=pozemkový agrar=zemědělský agrava=přitížit agrava=zhoršit agrava=zhoršovat agrava=ztížit agreabil=milý agreabil=příjemný agresiune=agrese agresiune=napadení agresiune=přepadení agresiune=útok agresiv=bojovný agresiv=podnikavý agresiv=průbojný agresiv=útočný agresiv=výbojný agresor=útočník agricol=hospodářský agricol=rolnický agricol=zemědělský agricultură=rolnictví agricultură=zemědělství aici=zde ajuta=asistovat ajuta=napomáhat ajuta=pomáhat ajuta=pomoci ajuta=přispět ajutor=péče ajutor=podpora ajutor=pomoc ajutor=pomocnice ajutor=pomocník ajutor=posila ajutor=přispění ajutor=výpomoc alarmă=alarm alarmă=bdělý alarmă=čilý alarmă=leknutí alarmă=obavy alarmă=ostražitý alarmă=poplach alarmă=strach alb=běloba alb=běloch alb=čistý albastru=modř albastru=modrý albăstrui=modravý album=památník alcool=alkohol alcool=líh alege=volit alege=vybírat alege=vybrat alege=zvolit alegere=volba

7 alegere=výběr alegere=vybírání alerga=útěk ales=vybraný ales=zvolený alfabet=abeceda algă=řasa aliaj=příměs aliaj=slitina aliaj=směs alianţă=aliance alianţă=spojenectví alianţă=spolek alianţă=svazek aliat=spojený aliment=jídlo aliment=pokrm aliment=potrava aliment=potravina aliment=výživné aliment=živina alpin=alpinistický alpin=alpínský alpin=alpský alpin=vysokohorský alt=druhý alt=jiný alt=ostatní altar=oltář alternativ=alternativní altfel=jinak altfel=nebo altfel=sice altitudine=výše altitudine=výška aluzie=narážka amabil=laskavý amabil=milý amabil=přívětivý amabil=roztomilý amabil=vlídný amâna=odkládat amâna=odložit amâna=odročit amant=milenec amant=milovník amar=hořkost amar=hořký amar=trpký amator=amatér amator=amatérský amator=diletant amator=ochotník ambasadă=poslání ambasadă=velvyslanectví ambasador=posel ambasador=velvyslanec ambiguu=dvojsmyslný ambiguu=dvojznačný ambiguu=nejasný ambiguu=neurčitý

8 ambiguu=obojaký ambiguu=obojetný ambiţie=ambice ambiţie=ctižádost ambiţios=ambiciózní ambiţios=ctižádostivý ambulanţă=sanitka ambulanţă=záchranka amendă=penále amendă=pokuta amendă=trest american=američan american=americký amic=přítel amical=přátelský amiral=admirál amplificator=zesilovač amploare=rozsáhlost amploare=šíře amploare=šířka amploare=volnost amvon=kazatelna an=ročník an=rok analiză=analýza analiză=rozbor analogie=obdoba anarhie=bezvládí anason=anýz ancoră=kotva anecdotă=anekdota anemie=chudokrevnost anghinare=artyčok animal=animální animal=živočich animal=živočišný animal=zvíře animal=zvířecí aniversare=jubileum aniversare=výročí aniversare=výroční ansamblu=celek ansamblu=soubor ansamblu=souprava antic=antický antic=dávnověký antic=starobylý antic=starodávný antic=starověký antic=starožitný antichitate=starobylost antichitate=starodávnost antichitate=starověk anticorpi=protilátka antidot=protijed antidot=protilék antologie=antologie antologie=sbírka antologie=soubor antologie=výbor anunţ=hlášení

9 anunţ=ohlášení anunţ=oznámení anunţa=hlásat anunţa=hlásit anunţa=ohlásit anunţa=oznámit anunţa=oznamovat anunţa=předpovídat anunţa=vyhlásit anunţa=zvěstovat apărare=obhajoba apărare=obrana apărare=ochrana aparat=aparát aparat=přístroj aparat=ústrojí aparat=zařízení apartament=apartmá apartament=byt apăsător=nesnesitelný apăsător=tísnivý apăsător=tíživý apetit=choutka apetit=chuť apetit=touha apetit=žádostivost aplica=aplikovat aplica=použít aplica=používat aplica=přiložit aplica=užít apostol=apoštol aprecia=cenit aprecia=hodnotit aprecia=ocenit aprecia=oceňovat aprecia=ohodnotit aprilie=duben aprins=hořící aprins=planoucí aprins=rozpálený aprins=rozsvícený aprins=vášnivý aprins=vznětlivý aprins=zanícený aprins=zapálený aprins=žhavý aprins=žhoucí apropiere=blízkost aproximativ=dokola aproximativ=kolem aproximativ=okolo aptitudine=dar aptitudine=nadání aptitudine=schopnost aptitudine=vlohy aptitudine=způsobilost apus=vsadit apus=západ apus=zapadat apus=zapadnout

10 aranja=pořádat aranja=sjednat aranja=upravit aranja=urovnat aranja=uspořádat aranja=zařídit aranja=zařizovat aranja=zprostředkovat aranjament=ujednání aranjament=úprava aranjament=urovnání aranjament=uspořádání arbitrar=despotický arbitrar=libovolný arbitrar=svémocný arbitrar=svévolný arbitru=rozhodčí arbitru=soudce arc=luk arc=oblouk arcaş=lučištník arcaş=lukostřelec arde=hořet arde=pálit arde=propálit arde=spálit arde=vypalovat arenă=aréna arenă=manéž arestare=dopadení arestare=vazba arestare=zadržení arestare=zastavení arestare=zatčení argint=stříbro argument=důvod argument=obsah arhanghel=archanděl arheologie=archeologie arhipelag=souostroví arhitect=architekt arhitect=architektka arhitect=stavitel arhitectură=architektura arhitectură=stavitelství arhitectură=struktura aripă=blatník aripă=křídlo aripă=peruť aripă=trakt aristocraţie=aristokracie aristocraţie=šlechta aritmetică=aritmetický aritmetică=aritmetika aritmetică=početní aritmetică=počty armă=zbraň armament=ozbrojení armament=výzbroj armament=vyzbrojení armament=zbrojení

11 armăsar=hřebec armată=armáda armată=vojsko armistiţiu=příměří armură=brnění armură=kování armură=krunýř armură=pancíř arogant=arogantní arogant=drzý arogant=nadutý arogant=zpupný aroganţă=arogance aroganţă=arogantnost aroganţă=drzost aroganţă=nadutost aromă=aróma aromă=vůně ars=pálený ars=spálený artă=dovednost artă=šikovnost artă=umění artă=zručnost arteră=tepna articol=artikl articol=bod articol=článek articol=člen articol=odstavec articol=paragraf articol=stať articol=zboží artificial=strojený artificial=umělý artist=umělec artist=umělkyně artist=výtvarník arzător=kahan as=eso ascunde=schovávat ascunde=skrýt ascunde=skrývat ascunde=ukrýt ascunde=úkryt ascunde=ukrývat ascunde=zahalit ascunde=zakrývat ascunde=zatajit ascuns=schovaný ascuns=skrytý ascuns=utajený ascuns=zakrytý asediu=obklíčení asediu=obléhání asemănare=podobnost asemenea=stejný asezona=kořenit asezona=ochutit asezona=okořenit asezona=osladit

12 asezona=zpříjemnit asfalt=asfalt asigura=pojistit asigura=ujišťovat asigura=zabezpečit asigura=zajistit asistent=asistent asistent=pomocník asistent=pomocný asociaţie=asociace asociaţie=sdružení asociaţie=sdružování asociaţie=spojování asociaţie=spolek asociaţie=svaz aspect=aspekt aspect=hledisko aspect=pohled aspect=stránka aspect=tvářnost aspect=výraz aspect=vzezření aspect=vzhled aspect=zřetel aspru=drsný aspru=nepříjemný aspru=nerovný aspru=nevlídný aspru=ostrý aspru=pronikavý aspru=trpký aspru=urputný aştepta=čekat aştepta=očekávat aştepta=počkat aştepta=vyčkávat aşteptare=nadání aşteptare=naděje aşteptare=napětí aşteptare=očekávání astfel=tak astfel=takto astronomic=astronomický astronomie=hvězdářství astru=hvězda atac=napadení atac=nápor atac=přepadení atac=útok atac=výpad atac=záchvat ataca=napadat ataca=napadnout ataca=přepadat ataca=přepadnout ataca=útočit ataca=zachvátit ataca=zaútočit atelier=ateliér atelier=dílna atent=bedlivý

13 atent=pozorný atentat=atentát atenţie=pozor atenţie=pozornost atenua=oslabit atenua=tlumit atenua=zeslabit atenua=zmenšit atenua=zmírnit ateriza=přistát ateriza=přistávat atinge=dosáhnout atinge=zasáhnout atitudine=atituda atitudine=postoj atitudine=póza atitudine=stanovisko atlet=atlet atlet=silák atlet=zápasník atmosferă=atmosféra atmosferă=ovzduší atmosferă=prostředí atomic=atomický atomic=atomový atracţie=atrakce atracţie=atraktivnost atracţie=kouzlo atracţie=přitažlivost atracţie=půvab atrăgător=atraktivní atrăgător=lákavý atrăgător=líbivý atrăgător=poutavý atrăgător=přitažlivý atrăgător=půvabný atrăgător=vábivý atrage=přitahovat atrage=přivábit atrage=vábit atras=přitahovaný atribut=atribut atribut=příznak atribut=vlastnost atribut=znak atroce=hrozný atroce=krutý atroce=ohavný atroce=strašný atroce=ukrutný audienţă=slyšení augur=znamení auroră=červánky auroră=jitro auroră=počátek auroră=svítání auroră=úsvit austeritate=přísnost austeritate=prostota austeritate=strohost Australia=Austrálie

14 Austria=Rakousko autentic=autentický autentic=hodnověrný autentic=nefalšovaný autentic=pravý autentic=původní autentic=spolehlivý autohton=domorodec autohton=domorodý autohton=tuzemec automatizare=automatizace autonomie=samospráva autor=autor autor=pramen autor=původce autor=spisovatel autor=strůjce autor=tvůrce autoritate=autorita autoritate=moc autoritate=odborník autoritate=orgán autoritate=pravomoc autoritate=úřad autoritate=vážnost autostradă=autostráda avalanşă=lavina avalanşă=příval avantaj=přednost avantaj=převaha avantaj=prospěch avantaj=výdělek avantaj=výhoda avantaj=zisk avantajos=příznivý avantajos=prospěšný avantajos=výhodný avar=lakomec avar=skrblík aventură=dobrodružství aventură=příhoda aversiune=averze aversiune=nechuť aversiune=odpor avertiza=upozornit avertiza=varovat aviator=letec avid=dychtivý avid=lačný avid=nenasytný aviditate=chtivost aviditate=dychtivost aviditate=hrabivost aviditate=lačnost avion=aeroplán avion=letadlo avion=letoun avocat=advokát avocat=obhájce axă=osa azil=azyl

15 azil=domov azil=útočiště azil=útulek babuin=pavián bac=prám bac=pramice bac=trajekt bacă=bobule bagaj=výstroj bagaj=zavazadlo baghetă=hůlka baghetă=proutek baghetă=prut baghetă=taktovka baie=koupel baie=lázeň baie=vana baladă=balada balama=stěžej balama=závěs balenă=velryba balet=balet balon=balón balon=baňka balot=balík balot=ranec balot=uzel balsam=balzám bambus=bambus banal=banální banal=běžný banal=obyčejný banal=otřelý banal=otřepaný banal=všední banană=banán banc=anekdota banc=legrace banc=ponk banc=žert bancher=bankéř banchet=banket banchet=hody banchet=hostina banchet=recepce bandit=bandita bandit=loupežník bandit=lupič bandit=zbojník bani=peníze baraj=hráz baraj=jez baraj=přehrada baraj=splav barbă=brada barbă=vousy barbar=barbar barbar=barbarský barbar=divoký barbar=hrubý barbar=necivilizovaný

16 barbar=nekultivovaný barbar=surovec bărbat=chlap bărbat=člověk bărbat=manžel bărbat=muž bărbat=mužský barcă=bárka barcă=člun barcă=loď bârfă=klep baricadă=barikáda barieră=bariéra barieră=hranice barieră=hrazení barieră=přehrada barieră=překážka baroc=barok baroc=barokní barză=čáp bastard=levoboček bastard=míšený bastard=nemanželský baston=hůl baston=klacek baston=obušek baston=tyč baston=tyčinka bătălie=bitva bătălie=boj bătălie=rvačka bătălie=zápas batalion=batalion batalion=prapor bate=klepat bate=klepnout bate=narazit bate=překvapit bate=tlouct bate=udeřit bate=uhodit bate=vrazit baterie=baterie bătrân=starý băutură=nápoj băutură=pití baza=opírat baza=stavět baza=zakládat bază=báze bază=nadace bază=pata bază=podklad bază=spodek bază=úpatí bază=základ bază=základna bază=založení bază=zásada bazin=dok bazin=mísa

17 bazin=miska bazin=nádrž bazin=pánev bazin=povodí bazin=umývadlo bazin=vodojem bea=pít bea=pití bea=připít bebeluş=miminko bebeluş=nemluvně bec=baňka bec=žárovka bej=béžový Belgia=Belgie Belgrad=Bělehrad beneficiu=prospěch beneficiu=výdělek beneficiu=zisk benevol=dobrovolný benzină=benzín berbec=beran bere=pivo bestie=surovec bestie=zvíře beton=beton bibliotecă=knihovna bibliotecar=knihovník bicicletă=kolo biciui=bičovat biciui=mrskat biciui=šlehat biciui=zmrskat bijuterie=klenot bijuterie=skvost bijuterie=šperk bijutier=klenotník bilă=žluč bilet=cedule bilet=cedulka bilet=jízdenka bilet=lístek bilet=oznámení bilet=vstupenka biliard=kulečník bine=blaho bine=dobře bine=dobro bine=dobrý bine=hezky bine=hodný bine=laskavý bine=milý bine=notný bine=obratný bine=pěkně bine=platný bine=pořádný bine=poslušný bine=řádný bine=velký

18 bine=zdravý bine=značný binefacere=dobročinnost biografie=biografie biolog=biolog biolog=bioložka birocraţie=byrokracie birou=byro birou=kancelář birou=studie birou=studium birou=studovna birou=učení birou=úřad birou=úřadovna birou=výbor biscuit=keks biscuit=sušenka bitum=živice bizar=bizarní bizar=divný bizar=podivínský bizar=zvláštní bloc=balvan bloc=blok blond=plavý blond=světlý bluză=blůza bluză=halenka boală=nemoc bobină=cívka bobină=špulka bobină=svitek bol=miska bol=šálek bombă=bomba bomboană=bonbón bonetă=čapka bonetă=čepec bonetă=čepice bonetă=čepka borcan=láhev botez=křest boteza=křtít boteza=pokřtít bou=vůl braţ=paže braţ=rameno braţ=ruka brăţară=náramek brichetă=zapalovač brigadă=brigáda briză=vánek briză=větřík bronşită=bronchitida bronz=bronz broşă=brož brun=hněď brun=hnědý brusc=bryskní brusc=kvapný

19 brusc=náhlý brusc=nenadálý brusc=prudký brut=hrubý brut=nezpracovaný brut=surový brutal=neurvalý brutar=pekař brutărie=pekárna brutărie=pekařství bucată=díl bucată=kousek bucată=kus bucată=součást Bucureşti=Bukurešť bufet=kredenc bufet=příborník bufon=klaun buget=rozpočet bulevard=bulvár Bulgaria=Bulharsko bun=dobře bun=dobrý bun=hodný bun=laskavý bun=milý bun=notný bun=obratný bun=platný bun=pořádný bun=poslušný bun=řádný bun=velký bun=zdravý bun=značný bunătate=dobrota bunătate=vlídnost bunăvoinţă=blahovůle bunăvoinţă=laskavost bursă=stipendium bursuc=jezevec busolă=busola busolă=buzola busolă=kompas busuioc=bazalka butan=butan butelie=bomba butelie=flaška butelie=láhev buton=knoflík buton=tlačítko ca=co ca=jako ca=než ca=nežli ca=protože cablu=kabel cablu=kabelogram cablu=lano cacao=kakao căci=neboť

20 căci=protože cadă=vana cadavru=mrtvola cădere=dopad cădere=pád cădere=spád cădere=úbytek cădere=vodopád cădere=zřícení cadet=kadet cadet=mladší cadmiu=kadmium cadou=dar cadou=nadání cadran=ciferník cadran=číselník cadru=rám cadru=rámec cafea=kafe cafea=káva câine=pes căinţă=lítost cais=meruňka cal=kůň calamitate=kalamita calamitate=katastrofa calamitate=pohroma calcar=vápenec calcul=kalkulace calcul=počet calcul=počítání calcul=propočet calcul=výpočet calcul=vypočítávání calcul=vypočítavost calcula=odhadovat calcula=počítat calcula=propočítat calcula=spočítat calcula=vykalkulovat calcula=vypočítat calcula=vypočítávat calculator=kalkulačka calculator=kalkulant calculator=počítač calculator=počtář cald=hřejivý cald=teplo cald=teplý călduri=horko călduri=teplo călduri=vedro călduri=vřelost călduri=vroucnost călduri=žár California=Kalifornie călugăr=řeholník călugăriţă=jeptiška călugăriţă=řeholnice cămaşă=košile cămaşă=košilka

21 cameră=komora cameră=místnost cameră=pokoj cămilă=velbloud cămin=krb camion=valník câmp=oblast câmp=pole câmp=role câmpie=nížina câmpie=oblast câmpie=pláň câmpie=pole câmpie=role câmpie=rovina camping=kempování camping=stanování camping=táboření campion=bojovník campion=přeborník campion=šampión campion=vítěz campion=zastánce campionat=mistrovství campionat=šampionát camuflaj=kamufláž camuflaj=maskování camuflaj=zamaskování camuflaj=zastřít Canada=Kanada canal=kanál canal=kanálek canal=průliv canal=průplav canal=stoka canapea=kanape canapea=pohovka cânepă=konopí cântar=bilance cântar=rovnováha cântar=rozvaha cântar=váha cântar=váhy cântar=vyváženost cântec=píseň cântec=písnička canto=zpěv canto=zpívání capăt=konec capăt=smrt capăt=účel capăt=zakončení capăt=zánik capital=hlavní capital=kapitál capitol=hlava capitol=kapitola capitol=kapitula capotă=kapota capotă=kryt capră=koza

22 capriciu=choutka capriciu=rozmar capriciu=vrtoch căprioară=srnec capsulă=kapsle capsulă=tabletka capsulă=tobolka capta=zachytit captivitate=zajetí captura=čapnout captura=chytat captura=chytit captura=dohonit captura=dostat captura=dostávat captura=lapit captura=nachytat captura=polapit captura=přistihnout captura=stihnout captura=ukořistit captura=zachytit captura=zajmout captura=zasáhnout car=vůz caracter=charakter caracter=osobnost caracter=písmeno caracter=povaha caracter=ráz caracter=rys caracter=vlastnost caracter=znak carafă=karafa caramel=karamel caramel=karamela cărare=cestička cărare=chodník cărare=pěšina caravană=karavana cărbune=uhlí carburator=karburátor care=jenž care=kdo care=koho care=které care=kteří care=který carieră=povolání cârjă=berla cârjă=opora carnaval=karneval carnaval=masopust carne=dužina carne=maso carne=tělesnost carne=tělo carpetă=koberec carpetă=kobereček carte=kniha cartier=čtvrt

23 cartier=čtvrtina cartier=čtvrtka cartuş=náboj cartuş=patrona cascadă=kaskáda cascadă=vodopád casier=pokladník castaniu=kaštanový castel=zámek căţea=čubka căţea=fena catedrală=dóm catedrală=katedrála catedrală=velechrám cauciuc=guma cauciuc=kaučuk cauciuc=pryž căuta=hledat cavaler=rytíř cavitate=dutina caz=pád caz=pře caz=případ caz=proces caz=věc ce=co ce=který ceară=vosk ceartă=hádání ceartă=hádka ceartă=pře ceartă=rvačka ceartă=svár ceaţă=mlha celebritate=pověst celebru=slavný central=centrální central=hlavní central=střední central=středový central=ústředna central=ústřední centru=centrum centru=střed centru=středisko centru=ústředí cenuşă=popel cenzură=cenzura cenzură=cenzurování cer=blankyt cer=nebe cer=nebesa cer=obloha cerc=kroužek cerc=kruh cerc=kružnice cerc=okruh ceremonie=etiketa ceremonie=obřad ceremonie=slavnost cert=jistý

24 certifica=osvědčit certifica=ověřit certifica=potvrdit certifica=potvrzovat certificat=atest certificat=certifikát certificat=osvědčení certificat=potvrzení certificat=průkaz certificat=vysvědčení certitudine=jistota certitudine=určitost cerui=navoskovat cerui=voskovat cetate=citadela cetate=pevnost cetăţean=občan ceţos=mlhavý ceţos=mlžný cheie=klapka cheie=klíč cheie=klíčový chel=holohlavý chel=lysý chel=plešatý chema=nazvat chema=nazývat chema=pojmenovat chema=povolat chema=přivolat chema=říkat chema=volat chema=vyžadovat chema=zavolat chestiune=aféra chestiune=obchod chestiune=otázka chestiune=věc chestiune=záležitost chibrit=sirka chibrit=zápalka chimie=chemie chimist=chemik China=Čína chinez=číňan chinez=čínský chinez=čínština chinui=muka chinui=trápení chinui=utrpení chip=obraz chip=obrázek chip=podoba chip=zobrazení chirurg=chirurg chitanţă=kvitance chitanţă=potvrzení chitanţă=potvrzenka cicatrice=jizva cifră=cifra cifră=číslice

25 ciment=cement ciment=tmel cimitir=hřbitov cinci=pět cinci=pětka cincilea=pátý cincilea=pětina cincime=pátý cincime=pětina cincizeci=padesát cincizeci=padesátka cine=jenž cine=kdo cine=koho cine=kteří cine=který cinema=biograf cinema=kino cinstit=čestný cinstit=počestný cinstit=poctivý cioban=ovčák cioban=pastýř cioc=hubička cioc=zobák ciocârlie=skřivan ciocolată=čokoláda ciocolată=čokoládový ciorap=punčocha circ=cirkus circuit=kolo circuit=oběh circuit=okruh circulaţie=cirkulace circulaţie=doprava circulaţie=koloběh circulaţie=oběh circulaţie=provoz cireaşă=třešně cita=jmenovat cita=předvolat cita=uvádět cita=uvést cita=vyjmenovat citadelă=citadela ciudat=podivný ciupercă=houba ciupercă=hřib civil=civilista civil=civilní civil=občanský civil=zdvořilý clădire=budova clădire=stavba clădire=stavění clapă=klávesa clapă=tlačítko clar=čistý clar=jasně clar=jasný clar=průzračný

26 clar=světlý clar=zřetelně clar=zřetelný claritate=čirost claritate=jas claritate=jasno claritate=jasnost claritate=přehlednost claritate=průzračnost claritate=srozumitelnost claritate=zřetelnost clasă=ročník clasă=třída clasă=vyučování clasic=klasický clasic=klasik clasic=klasika clauză=doložka clauză=klauzule clei=lepidlo cler=duchovenstvo cler=klérus cler=kněžstvo cleşte=kleště client=klient client=odběratel client=zákazník climă=klima climă=ovzduší climă=podnebí clipă=druhý clopot=zvon clopot=zvonek clopotniţă=zvonice clorofilă=chlorofyl clovn=klaun club=klub club=klubovna coafură=účes coamă=hříva coastă=břeh coastă=pobřeží coastă=žebro cobalt=kobalt cod=kód cod=zákoník coerenţă=koherence coerenţă=soudržnost coerenţă=souvislost coerenţă=ucelenost colecţie=kolekce colecţie=sbírka colecţionar=sběratel coleg=kolega coleg=kolegyně coleg=spolupracovník colet=balíček colet=balík colibă=barák colibă=bouda colibă=chatrč

27 colibă=chýše colică=kolika colier=náhrdelník colivie=branka colivie=klec colivie=vězení coliziune=kolize coliziune=srážka coliziune=střetnutí colmata=ucpat colmata=zanášet colmata=zanést coloană=kolona coloană=pilíř coloană=rubrika coloană=sloup coloană=sloupec coloană=sloupek colonel=plukovník colonialism=kolonialismus colonie=kolonie colonie=osada colosal=kolosální colosal=obrovitý colosal=obrovský colosal=ohromný colţ=kout colţ=roh Columbia=Kolumbie comă=koma comanda=objednat comanda=poručit comanda=rozkázat comanda=rozkazovat comanda=velet comandă=objednávka comandă=příkaz comandă=rozkaz comandant=velitel combatant=bojovník combatant=bojující combustibil=hořlavina combustibil=palivo combustibil=topivo comentariu=komentář comentariu=poznámka comentariu=poznámky comentariu=výklad comerţ=obchod comestibil=jedlý comestibil=potravina cometă=kometa comitet=komise comitet=komité comitet=výbor companie=doprovod companie=rota companie=společnost compara=porovnat compara=přirovnat compara=srovnat

28 comparaţie=přirovnání compartiment=kupé compartiment=oddělení compartiment=přihrádka comun=běžný comun=obecný comun=obyčejný comun=společný comun=sprostý comunism=komunismus concurs=soupeření concurs=soutěž conducere=administrace conducere=administrativa conducere=podávání conducere=řízení conducere=správa conducere=vedení conferinţă=rozhovor confortabil=pohodlně confortabil=pohodlný confuz=nejasný confuz=zmatený coniac=koňak consecinţă=důsledek conservare=konzervativec conservator=konzervativec conservator=konzervativní consideraţie=chovat consiliu=rada constituţie=konstituce constituţie=složení constituţie=ústava constituţie=zřízení construcţie=stavba constructiv=stavební construi=budovat construi=postavit construi=stavět construi=vybudovat construi=zbudovat construi=zhotovit contrar=opačný contrar=opak contrar=protiklad contrar=protivný contribuţie=přínos contribuţie=vklad convex=vyboulený convex=vydutý convex=vypuklý copac=strom copie=duplikát copie=opis cor=chór cor=kněžiště cordial=přívětivý cordial=srdečný corp=dřík corp=podstata corp=sbor

29 corp=těleso corp=tělo corp=trup cort=stan crap=kapr credinţă=důvěra credinţă=víra creier=mozek crem=krém crem=krémový crem=smetana crem=smetánka creştere=přírůstek creştere=vzestup creştere=vzrůst creştere=zvýšení creştin=křesťan creştin=křesťanský Creştinism=křesťanství crimă=vražda criminal=vražedný croială=krájení croială=odstřižek croială=průřez croială=řez croială=řezání croială=střih croială=stříhání croială=tvar cronic=chronický cronic=kronika cronică=kronika cufăr=kufr cui=cvok cui=hřeb cui=hřebík culme=hřeben culme=štít culme=temeno culme=vrch culme=vrchol culme=vrcholek culme=vršek cultură=kultivovat cum=jak cum=jakže cumpăra=koupit cumpăra=kupovat cumpăra=nakupovat cumpăra=vykoupit cumpărător=kupec cumpărător=kupující cumpărător=nákupčí cumpărător=odběratel cumpărător=zákazník curat=čistý curbă=křivka curbă=oblouk curbă=zakřivení curcan=krůta curea=řemen

30 curea=řemínek curent=obvyklý curent=proud curent=tok curs=běh curs=chod curs=přednáška curs=průběh curs=tekoucí curs=tok cursuri=vyučování curte=dvořanstvo curte=dvůr curte=nádvoří curte=soud cutie=bednička cutie=dóza cutie=krabice cutie=pouzdro cutie=schránka cutie=škatule cutie=skříňka dală=dlaždice dans=tančení dans=tanec dar=avšak dar=dar dar=však datorie=povinnost deal=kopec deal=pahorek deal=vrch defect=chyba defect=defekt defect=kaz defect=nedostatek defect=porucha defect=slabina defect=vada defect=závada demnitate=hodnostář deoarece=neboť deoarece=protože deschide=odemknout deschide=otevřít deschide=otvírat deschide=rozevřít deschide=začít deschide=zahájit deschis=patrný deschis=zřetelný desface=párat desface=rozdělat desface=rozebrat desface=rozvázat desigur=bezpochyby desigur=jistě desigur=ovšem desigur=určitě desigur=zajisté destul=dost

31 detaliu=vyčlenit detesta=nenávidět dezvolta=zvelebit dificil=krušný dificil=nesnadný dificil=obtížný dificil=perný dificil=těžký dimineaţă=dopoledne dimineaţă=ráno dimineaţă=svítání dinte=zoubek dinte=zub diplomă=vysvědčení direct=pravý direct=přímo direct=přímý direct=rovně direct=rovný direct=zpříma direcţie=rozum direcţie=směr direcţie=smysl direcţie=význam distanţă=dálka distanţă=odstup distanţă=vzdálenost distrugere=záhuba distrugere=zánik distrugere=zhouba distrugere=zkáza distrugere=zničení divizie=členění divizie=dělení divizie=divize divizie=oddíl divizie=rozdělení doar=jediný doar=sám doar=samotný doctor=doktor doctor=lékař document=list document=listina document=průkaz doilea=druhý doisprezece=tucet doisprezecelea=dvanáctina doisprezecelea=dvanáctý doliu=smutek doliu=žal doliu=zármutek domni=vláda dormitor=pokoj dovleac=dýně dovleac=tykev drag=draho drag=drahoušek drag=drahý drag=draze drag=miláček

32 drag=milovaný dragoste=láska dragoste=miláček dragoste=milý dramatic=divadelní dramatic=dramatický dreapta=pravice drept=čestný drept=kolmý drept=nárok drept=právo drept=pravý drept=přímo drept=přímý drept=rovně drept=rovný drept=správný drept=svislý drept=zdravý drept=zpříma dresa=cvičit dresa=drezírovat dresa=vycvičit drog=droga drum=cesta duce=nést duce=nosit dulap=skříň dulce=sladký dulgher=tesař duş=osprchování duş=sprcha duş=sprchování duşman=nepřítel duşman=odpůrce duşman=soupeř echipa=opatřit echipa=vybavit echipament=parta economic=ekonomický economic=hospodářský economic=úsporný educaţie=vzdělávací efect=výsledek elibera=osvobodit elibera=osvobozovat elibera=vyprostit elibera=vysvobodit elibera=zbavit eliberare=osvobodit eliberare=osvobozovat eliberare=vydat eliberare=vysvobodit eliberare=zbavit englez=anglicky englez=anglický enorm=náramný enorm=obrovský enorm=ohromný enunţa=vyjádření eră=doba

33 eră=stáří eră=věk est=východ est=východní etaj=etáž etaj=patro etaj=poschodí etaj=stupeň etică=etika evalua=cenit evalua=hodnotit evalua=ocenit evalua=odhadnout evalua=odměřit evalua=ohodnotit evalua=posoudit evalua=zhodnotit face=činit face=vykonat factor=činitel factor=faktor factor=zprostředkovatel fals=chybný fals=falešně fals=falešný fals=falzifikát fals=klamný fals=lži fals=nepravda fals=nepravdivý fals=nepravý fals=nesprávný fals=padělek fals=předstíraný fals=umělý fapt=čin fapt=fakt fapt=faktum fapt=skutek fapt=událost farfurie=talíř farmec=kouzlo farmec=přitažlivost farmec=půvab farmec=šarm fâşie=cháska fâşie=parta fâşie=pás fâşie=pásek fâşie=páska fâşie=pásmo fâşie=proužek fâşie=pruh fâşie=stuha fâşie=tlupa faţă=fasáda faţă=obličej faţă=průčelí faţă=tvář felie=řez fericire=štěstí

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena aai=hlazení aai=laskání aai=pohlazení aaien=hladit aaien=laskat aaien=pohladit aak=javor aalbes=rybíz aalscholver=kormorán

Více

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abartmak=přehánět abartmak=přehnat abide=památka abide=památník abide=pomník abluka=blokáda aç=dychtivý aç=hladový acayip=divný

Více

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=abdis abeceda=abc abeceda=alfabet aberace=aberratie aberace=afwijking ablativ=ablatief abnormální=abnormaal absces=abces

Více

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=başrahibe abeceda=alfabe abnormální=anormal absces=apse absolutistický=mutlak absolutní=mutlak abstraktní=soyut aby=için

Více

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena äädikas=ocet aadlik=šlechtic aadlik=šlechtična äär=břeh äär=kraj äär=lem äär=obruba äär=okraj äär=pokraj aare=poklad äärelinn=předměstí

Více

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abat=opat abdikim=abdikace abdikim=odstoupení abece=základy abrogim=odstranění abrogim=odvolání abrogim=zrušení absolutisht=absolutně

Více

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=tähestik absces=mädapaise absolutistický=absoluutne absolutní=absoluutne absurdní=absurdne absurdní=naeruväärne achát=ahhaat

Více

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abdikace=abdikim absolutně=absolutisht abstraktní=abstrakt absurdní=absurd aby=për adjektivní=mbiemër adjektivum=mbiemër

Více

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena absolutně=alveg aby=til ač=þótt adjektivní=lýsingarorð adjektivum=lýsingarorð adjustovat=rétta adopce=ættleiðing adoptovat=ættleiða

Více

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY Full Service Leasing PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 PureTech 82 k MAN5 317 500 Kč RELAX 5 099 Kč 4 599 Kč Metalický lak 0MM0 11 000 Kč Diodová denní světla + vnitřní LED osvětlení FE10 5 000 Kč Automatická dvouzónová

Více

Nabídka dlouhodobého pronájmu nových vozidel. Kia Picanto 5dv.

Nabídka dlouhodobého pronájmu nových vozidel. Kia Picanto 5dv. Kia Picanto 5dv. Kia Picanto 5dv 1.0 CVVT, za 4999 Kč/měsíčně bez DPH. Autorádio 6x airbag Centrální zamykání Kia Motors, Dolnis s.r.o., Choceradská 236, 251 62, Mukařov, www.dolnis.cz 1 Kia Rio 5dv. Kia

Více

kalendáře,diáře a novoročenky

kalendáře,diáře a novoročenky kalendáře,diáře a novoročenky Týdenní diář TOMÁŠ Osobní záznamy, tabulkový kal. 2010, 2011, měsíční termíny 2010, plán dovolených 2010, plánovací kalendář 2010, abecední seznam jmen, místo na poznámky

Více

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Středočeský kraj Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných historických budov a částí areálu

Více

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den,

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den, V Praze dne 27. května 2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: Dodávka a implementace informačního systému zadávané dle 38

Více

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě.

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě. Který typ vizuálního zabezpečení zabezpečení je pro provedení je karet pro vaší provedení organizace karet ten vaší organizace pravý? ten pravý? Průřez kartou Prů řez Zabezpečení zakomponované NA kartě...

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Ceník př íslušenství Audi Q5

Ceník př íslušenství Audi Q5 Náskok díky technice www.audi.cz Příslušenství Audi: 100% Audi. Sport a design 4 7 Bezpečnostní šrouby kol lze je povolit dodaným speciálním adaptérem 8R0 071 336 1 484,- Údaje o rozsahu dodávky, Kolo

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. 8. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními

Více

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 31.03.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (PAN, LAN, MAN, WAN) s úkoly pro

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ICT plán školy na období 2013-2015 Blatná, září 2013 SOU Blatná ICT plán na období 2013/2015 strana 1 /12 Obsah: 1. Základní údaje školy...

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku

ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku ICT plán Střední školy oděvní, služeb a podnikání Příčná 1108, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace popisuje stav ICT prostředků k začátku školního roku 2009/2010, cíle a metody dosažení ICT Standardu.

Více

FIREMNÍ DÁRKY VÁNOČNÍ NABÍDKA. " PERO JE JAZYKEM MYSLI" Quintus Horatius Flaccus

FIREMNÍ DÁRKY VÁNOČNÍ NABÍDKA.  PERO JE JAZYKEM MYSLI Quintus Horatius Flaccus 13 FIREMNÍ DÁRKY FIREMNÍ DÁRKY VÁNOČNÍ NABÍDKA " PERO JE JAZYKEM MYSLI" Quintus Horatius Flaccus Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám představit aktuální katalog značkových psacích potřeb. Stejně jako můžeme

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

V Praze dne 23. listopadu 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. listopadu 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. listopadu 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Zajištění vyklízecích služeb zadávané dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1669 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

Okres Kutná Hora. SOŠ a SOU řemesel Adresa: Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1. IČ školy: 00509965 Ubytování: 800 Kč/měs.

Okres Kutná Hora. SOŠ a SOU řemesel Adresa: Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1. IČ školy: 00509965 Ubytování: 800 Kč/měs. SOŠ a SOU řemesel Adresa Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1 Okres Kutná Hora IČ školy 00509965 Ubytování 800 Kč/měs Typ školy Státní Kontakt Veselá Petra, tel. 327 533 411 1000 Kč/měs Zřizovatel

Více

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU Rešení pro ochranu majetku SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Prední svetový dodavatel zabezpecení a ochrany v interiéru Skladování & ochrana majetku

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270

1/12 Číslo protokolu: csob cr 1270 1/12 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky: Místo prohlídky: Místo konečného stanoviště:

Více

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012

1/20 Číslo protokolu: slavia cr 6214 Datum prohlídky: 17.08.2012 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 110 00 Praha 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum objednávky:

Více

NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU

NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU OBCHODNÍ DŮM NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU Obchodní dům Láz je největším obchodním domem v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o zcela rekonstruované, moderní prostory s internetem, rozvodem hudby

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE

SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE VOZIDLA IHNED K ODBĚRU: SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE BÍLÁ METALÍZA ABS + EBD + posilovač brzdné síly, ESP + TCS, elektricky ovládaná přední okna, posilovač řízení, immobilizér, centrální zamykání

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

4 jednomístná lavice / single school desk. 8 dvoumístná lavice / double school desk. 16 žákovská židle / school chair

4 jednomístná lavice / single school desk. 8 dvoumístná lavice / double school desk. 16 žákovská židle / school chair school furniture components Obsah / Contens 4 jednomístná lavice / single school desk 8 dvoumístná lavice / double school desk 16 žákovská židle / school chair 17 žákovská židle malá / small school chair

Více

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030

1/11 Číslo protokolu: csob cr 1030 1/11 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Jídelní lístky, nápojové lístky, menu karty přímo od výrobce. Pro první dojem neexistuje druhá šance. www.jidelni-listky.cz

Jídelní lístky, nápojové lístky, menu karty přímo od výrobce. Pro první dojem neexistuje druhá šance. www.jidelni-listky.cz Jídelní lístky, nápojové lístky, menu karty přímo od výrobce Pro první dojem neexistuje druhá šance. www.jidelni-listky.cz KONTAKT CENTRÁLA GASTRO PALAZZO s.r.o. Pesťovateľska 4 82104 BRATISLAVA TEL-CZ.:

Více

Introduction. Podnikání Poznatky o zemích Podnikání Anglický jazyk Zeměpis anglicky mluvících zemí Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01

Introduction. Podnikání Poznatky o zemích Podnikání Anglický jazyk Zeměpis anglicky mluvících zemí Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01 Introduction Název Introduction VY_32_INOVACE_13_03_01 The UK Název The UK VY_32_INOVACE_13_03_02 Highland Britain I Název Highland Britain I VY_32_INOVACE_13_03_03 Název Highland Britain II Highland Britain

Více

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti)

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti) MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ CENÍK Manikúra přírodní nehty: Manikúra Pshine Parafínový zábal Masáž rukou vonným olejem Výživné lakování Lakování + nadlak + sušič Lakování zdobené + nadlak + sušič 215,-Kč 295,-Kč

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová, starostka města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová, starostka města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Radka Ondriášová Ing. Radka Ondriášová, starostka

Více

APERIO bezdrátová On-Line technologie pro systémy kontroly vstupu

APERIO bezdrátová On-Line technologie pro systémy kontroly vstupu APERIO bezdrátová On-Line technologie pro systémy kontroly vstupu The global leader in door opening solutions APERIO bezdrátová technologie budoucnosti APERIO Je bezdrátové zařízení s integrovanou čtečkou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move Když se objeví, ulice se změní v galerii. Vyjadřuje individualitu i moderní pohled na svět. Představuje vzkaz městu plnému impulsů, tvarů a

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Visací a lankové zámky

Visací a lankové zámky Visací a lankové zámky The global leader in door opening solutions Nejlepší přítel, kterému můžete důvěřovat Na výrobky s logem psa je spolehnutí. Česká značka FAB díky stoleté tradici dobře rozumí potřebám

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Základní statistické charakteristiky písemných testů

Základní statistické charakteristiky písemných testů Základní statistické charakteristiky písemných testů Přijímací řízení na Ekonomicko-správní fakultu MU do navazujících magisterských oborů. Studenti byli přijímání na tyto obory: Prezenční magisterské

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA KALENDÁŘŮ PRO ROK 2014 DLE VLASTNÍ PŘEDLOHY se slevou 20% a navíc při objednávce nad 20.000 Kč

SPECIÁLNÍ NABÍDKA KALENDÁŘŮ PRO ROK 2014 DLE VLASTNÍ PŘEDLOHY se slevou 20% a navíc při objednávce nad 20.000 Kč SPECIÁLNÍ NABÍDKA KALENDÁŘŮ PRO ROK 2014 DLE VLASTNÍ PŘEDLOHY se slevou 20% a navíc při objednávce nad 20.000 Kč zpracování tiskového souboru zdarma nebo další sleva. Poskytujeme také slevu na autoraká

Více

Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Autentické povrchy a přesvědčivé vlastnosti

Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Autentické povrchy a přesvědčivé vlastnosti Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Autentické povrchy a přesvědčivé vlastnosti Tenké dřevotřískové desky Eurodekor Melaminem impregnovaým papírem potažené desky nabízejí nesčetné možnosti využití v nábytkářském

Více

Novoročenky pro rok 2011

Novoročenky pro rok 2011 N601 Novoroční karta z béžového perleťového papíru. Motiv vánočního stromečku je tvořen zlatou a červenou reliéfní ražbou fólií. N602 Novoroční otevírací přání z béžového perleťového papíru. Motiv vánočního

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace a on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

TOLEDO ČLEN VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING

TOLEDO ČLEN VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING TOLEDO ČLEN VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING Nový SEAT Toledo byl konstruován tak, aby plnil požadavky nejpřísnějších norem. Přináší změny k lepšímu a další inovace, které nejsou samoúčelné, a přitom nezapomíná

Více

Katalog standardního vybavení Koti Hostivař II

Katalog standardního vybavení Koti Hostivař II Katalog standardního vybavení Koti Hostivař II HOPEA Dub bílý 1 Javor 3 Akácie 1 Dub 1 Buk 3 Wenge 1 EM7140TW AH610TW AC610TW EI680TW BU610TW WE620TW Javor 2 Ořech 3 Třešeň 3 Dub 3 Tigerwood 1 AH630TW

Více

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot

Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Povrchová úprava laminátů s použitím polyuretanových nátěrových hmot Ing. Ladislav Hubáček; Ing. Jan Skoupil CSc., Ing. Jiří Husák, CSc., Ing. Ivan Beránek, Ing. Blanka Orságová SYNPO, akciová společnost

Více

Operativní leasing Mercedes-Benz prostě jen jezdíte

Operativní leasing Mercedes-Benz prostě jen jezdíte Operativní leasing Mercedes-Benz prostě jen jezdíte A 160 manuální základní 9 182 7 249 8 686 10 153 7 893 9 221 bez DPH 10 818 8 483 10 218 11 993 9 262 10 865 vč. DPH metalická 9 416 7 711 8 900 10 387

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7

Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7 Nabídka serverového řešení SERVER HOSTING 1/7 Krátce o společnosti VSHosting s.r.o. Společnost VSHosting s.r.o. vznikla po dlouholeté spolupráci několika fyzických osob v oblasti telekomunikačních služeb

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014

Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Obec Láz, Láz 219, 26241 Bohutín, IČ: 00242608 Závěrečný účet obce Láz za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Více

EVENT MANAGEMENT CASE STUDY / cz.nic

EVENT MANAGEMENT CASE STUDY / cz.nic EVENT MANAGEMENT CASE STUDY / cz.nic 2/ TAKTIQ COMMUNICATIONS TAKTIQ COMMUNICATIONS /3 Téma: Oslava ve stylu roku 1998 Večírek byl koncipován jako oslava 15. narozenin, proto byl tématicky zasazen do roku

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě). Rozdělení celkové kapacity disků mezi několik diskových jednotek. Princip Důvody:. Zvýšení rychlosti. Paralelní práce většího počtu diskových jednotek.. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a její mezinárodní aktivity Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Seminář České lesnictví ve světě ŠLP Křtiny 30. března 2004 Tradice 2 Rok 2004 85. výročí založení VŠZ v Brně včetně lesnického

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Klubová výstava Lysá nad Labem 2010

Klubová výstava Lysá nad Labem 2010 Klubová výstava Lysá nad Labem 2010 Výsledky - Karelský medvědí pes Pes mladých 425 Číslo CMKU/KMP/628/09 ARVO FROM BARE MOUTAIN Datum 23.5.2009 Otec: KAN TRACE BUMBAR BIBENDUM Matka:CH. AMBRA POD TROSKAMI

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 29. 6. 2015 od 19 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více