moldavian-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena"

Transkript

1 moldavian-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatere=oklika abator=jatky abator=porážka abces=absces abces=hlíza abdomen=břicho abis=hlubina abis=peklo abis=propast abreviere=zkracování abreviere=zkratka abrupt=příkrý abrupt=srázný abrupt=strmý abrupt=strohý absent=chybějící absent=nepozorný absent=nepřítomný absent=roztržitý absint=absint absolut=absolutistický absolut=absolutní absolut=bezpodmínečný absolut=naprostý absolut=neomezený absolut=svrchovaný absolut=úplný abstract=abstraktní abstract=odtažitý abundent=bohatý abundent=hojný abundent=oplývající abundent=plodný abundent=vydatný abundenţă=bohatství abundenţă=hojnost abundenţă=nadbytek ac=hradlo ac=jehla ac=jehlice ac=střelka accent=akcent accent=důraz accent=přízvuk accent=výslovnost accentua=akcentovat accentua=zdůraznit accentua=zdůrazňovat accepta=přijmout acceptabil=přijatelný acceptabil=ucházející acces=nával acces=přístup acces=vstup acces=záchvat accesibil=dostupný

2 accesibil=přístupný acelaşi=stejný acest=ten acest=tento achiziţie=akvizice achiziţie=koupě achiziţie=nabytí achiziţie=opatření achiziţie=pořízení achiziţie=přírůstek achiziţie=vymoženost achiziţie=zisk achiziţie=získání acid=kousavý acid=kyselý acord=akord acord=dohoda acord=shoda acord=smlouva acord=souhlas acord=soulad acord=úmluva acorda=dopřát acorda=poskytnout acorda=připustit acorda=udělit acorda=uznat acru=kyselost acru=kyselý acru=trpký act=akt act=čin act=dějství act=jednání act=konání act=listina act=skutek act=úkon acţiune=akce acţiune=boj acţiune=čin acţiune=činnost acţiune=děj acţiune=jednání acţiune=konání acţiune=působení acţiune=vliv acţiune=žaloba activ=aktivní activ=čilý activ=činný activ=účinný activ=živý activitate=akce activitate=aktivita activitate=aktivnost activitate=čilost activitate=činnost activitate=působení activitate=působnost activitate=ruch

3 actor=činitel actor=herec actual=aktuální actual=dnešní actual=dosavadní actual=nynější actual=přítomný actual=skutečný actual=současný acum=nyní acum=teď acut=ostrý acut=pronikavý acuzat=obviněný acuzat=obžalovaný acuzaţie=nařčení acuzaţie=obvinění acuzaţie=obviňování acuzaţie=obžaloba acuzaţie=žaloba acvariu=akvárium adaos=dodatek adaos=doplněk adaos=přídavek adăpost=budka adăpost=kryt adăpost=ochrana adăpost=přístřeší adăpost=skrýš adăpost=úkryt adăpost=útočiště adăpost=útulek adapta=akomodovat adapta=přizpůsobit adapta=upravit adapta=urovnat adapta=uzpůsobit adapta=vyhovovat adapta=zařídit adaptare=adaptace adaptare=přizpůsobení adaptare=úprava adevărat=opravdový adevărat=pravda adevărat=pravdivě adevărat=pravdivý adevărat=pravý adevărat=skutečný adevărat=správný adeziune=adheze adeziune=lnutí adeziune=přilnavost adeziune=přistoupení adeziv=adhezní adeziv=lepidlo adeziv=lepivý adeziv=přilnavý adjectiv=adjektivní adjectiv=adjektivum administrator=administrátor administrator=správce

4 admira=obdivovat admirabil=obdivuhodný admirabil=podivuhodný admis=přijatý admis=připuštěný admite=dovolovat admite=přijmout admite=připouštět admite=připustit admite=uznat adolescent=dospívající adolescent=jinoch adolescent=jinošský adolescent=mládenec adolescent=mladík adolescent=mladistvý adoraţie=klanění adoraţie=uctívání adoraţie=zbožňování adresă=adresa adresă=obratnost aduce=nést aduce=přinášet aduce=přinést aduce=přivádět aduce=přivést aduce=přivézt aduce=vynášet adult=dospělý adulter=cizoložství aduna=hromadit aduna=kupit aduna=nahromadit aduna=nakupit aduna=shrnovat aduna=shromažďovat adunare=dodatek adunare=přídavek adunare=přísada adunare=schůze adunare=sčítání adunare=shromáždění adunare=sněm adunare=součet adus=přinesený adus=přivedený adversar=nepřítel adversar=odpůrce adversar=protihráč adversar=protivník adversar=sok adversar=soupeř aer=árie aer=atmosféra aer=melodie aer=nápěv aer=ovzduší aer=píseň aer=povětří aer=vítr aer=výraz

5 aer=vzduch aer=vzezření aer=vzhled aerodrom=letiště aeroport=letiště afabil=laskavý afabil=přívětivý afabil=vlídný afacere=aféra afacere=obchod afacere=věc afacere=záležitost afară=ven afară=venku afară=vnějšek afecţiune=láska afecţiune=náklonnost afecţiune=záliba afectuos=laskavý afectuos=láskyplný afectuos=oddaný afectuos=vřelý afirma=tvrdit afiş=návěští afiş=plakát afiş=vyhláška afiş=vývěska afla=nacházet afla=najít afla=objevit afla=sehnat afluent=přítok Africa=Afrika agent=agens agent=činidlo agent=činitel agent=faktor agent=jednatel agent=prostředek agent=zástupce agent=zprostředkovatel agenţie=agentura agenţie=filiálka agenţie=jednatelství agenţie=kancelář agenţie=zastupitelství agil=agilní agil=čilý agil=hbitý agil=křepký agil=mrštný agil=svižný agil=živý agitaţie=agitace agitaţie=míchání agitaţie=nepokoj agitaţie=pobouření agitaţie=rozruch agitaţie=vzruch agitaţie=vzrušení agitaţie=zmítání

6 aglomerat=nabitý agrar=agrární agrar=pozemkový agrar=zemědělský agrava=přitížit agrava=zhoršit agrava=zhoršovat agrava=ztížit agreabil=milý agreabil=příjemný agresiune=agrese agresiune=napadení agresiune=přepadení agresiune=útok agresiv=bojovný agresiv=podnikavý agresiv=průbojný agresiv=útočný agresiv=výbojný agresor=útočník agricol=hospodářský agricol=rolnický agricol=zemědělský agricultură=rolnictví agricultură=zemědělství aici=zde ajuta=asistovat ajuta=napomáhat ajuta=pomáhat ajuta=pomoci ajuta=přispět ajutor=péče ajutor=podpora ajutor=pomoc ajutor=pomocnice ajutor=pomocník ajutor=posila ajutor=přispění ajutor=výpomoc alarmă=alarm alarmă=bdělý alarmă=čilý alarmă=leknutí alarmă=obavy alarmă=ostražitý alarmă=poplach alarmă=strach alb=běloba alb=běloch alb=čistý albastru=modř albastru=modrý albăstrui=modravý album=památník alcool=alkohol alcool=líh alege=volit alege=vybírat alege=vybrat alege=zvolit alegere=volba

7 alegere=výběr alegere=vybírání alerga=útěk ales=vybraný ales=zvolený alfabet=abeceda algă=řasa aliaj=příměs aliaj=slitina aliaj=směs alianţă=aliance alianţă=spojenectví alianţă=spolek alianţă=svazek aliat=spojený aliment=jídlo aliment=pokrm aliment=potrava aliment=potravina aliment=výživné aliment=živina alpin=alpinistický alpin=alpínský alpin=alpský alpin=vysokohorský alt=druhý alt=jiný alt=ostatní altar=oltář alternativ=alternativní altfel=jinak altfel=nebo altfel=sice altitudine=výše altitudine=výška aluzie=narážka amabil=laskavý amabil=milý amabil=přívětivý amabil=roztomilý amabil=vlídný amâna=odkládat amâna=odložit amâna=odročit amant=milenec amant=milovník amar=hořkost amar=hořký amar=trpký amator=amatér amator=amatérský amator=diletant amator=ochotník ambasadă=poslání ambasadă=velvyslanectví ambasador=posel ambasador=velvyslanec ambiguu=dvojsmyslný ambiguu=dvojznačný ambiguu=nejasný ambiguu=neurčitý

8 ambiguu=obojaký ambiguu=obojetný ambiţie=ambice ambiţie=ctižádost ambiţios=ambiciózní ambiţios=ctižádostivý ambulanţă=sanitka ambulanţă=záchranka amendă=penále amendă=pokuta amendă=trest american=američan american=americký amic=přítel amical=přátelský amiral=admirál amplificator=zesilovač amploare=rozsáhlost amploare=šíře amploare=šířka amploare=volnost amvon=kazatelna an=ročník an=rok analiză=analýza analiză=rozbor analogie=obdoba anarhie=bezvládí anason=anýz ancoră=kotva anecdotă=anekdota anemie=chudokrevnost anghinare=artyčok animal=animální animal=živočich animal=živočišný animal=zvíře animal=zvířecí aniversare=jubileum aniversare=výročí aniversare=výroční ansamblu=celek ansamblu=soubor ansamblu=souprava antic=antický antic=dávnověký antic=starobylý antic=starodávný antic=starověký antic=starožitný antichitate=starobylost antichitate=starodávnost antichitate=starověk anticorpi=protilátka antidot=protijed antidot=protilék antologie=antologie antologie=sbírka antologie=soubor antologie=výbor anunţ=hlášení

9 anunţ=ohlášení anunţ=oznámení anunţa=hlásat anunţa=hlásit anunţa=ohlásit anunţa=oznámit anunţa=oznamovat anunţa=předpovídat anunţa=vyhlásit anunţa=zvěstovat apărare=obhajoba apărare=obrana apărare=ochrana aparat=aparát aparat=přístroj aparat=ústrojí aparat=zařízení apartament=apartmá apartament=byt apăsător=nesnesitelný apăsător=tísnivý apăsător=tíživý apetit=choutka apetit=chuť apetit=touha apetit=žádostivost aplica=aplikovat aplica=použít aplica=používat aplica=přiložit aplica=užít apostol=apoštol aprecia=cenit aprecia=hodnotit aprecia=ocenit aprecia=oceňovat aprecia=ohodnotit aprilie=duben aprins=hořící aprins=planoucí aprins=rozpálený aprins=rozsvícený aprins=vášnivý aprins=vznětlivý aprins=zanícený aprins=zapálený aprins=žhavý aprins=žhoucí apropiere=blízkost aproximativ=dokola aproximativ=kolem aproximativ=okolo aptitudine=dar aptitudine=nadání aptitudine=schopnost aptitudine=vlohy aptitudine=způsobilost apus=vsadit apus=západ apus=zapadat apus=zapadnout

10 aranja=pořádat aranja=sjednat aranja=upravit aranja=urovnat aranja=uspořádat aranja=zařídit aranja=zařizovat aranja=zprostředkovat aranjament=ujednání aranjament=úprava aranjament=urovnání aranjament=uspořádání arbitrar=despotický arbitrar=libovolný arbitrar=svémocný arbitrar=svévolný arbitru=rozhodčí arbitru=soudce arc=luk arc=oblouk arcaş=lučištník arcaş=lukostřelec arde=hořet arde=pálit arde=propálit arde=spálit arde=vypalovat arenă=aréna arenă=manéž arestare=dopadení arestare=vazba arestare=zadržení arestare=zastavení arestare=zatčení argint=stříbro argument=důvod argument=obsah arhanghel=archanděl arheologie=archeologie arhipelag=souostroví arhitect=architekt arhitect=architektka arhitect=stavitel arhitectură=architektura arhitectură=stavitelství arhitectură=struktura aripă=blatník aripă=křídlo aripă=peruť aripă=trakt aristocraţie=aristokracie aristocraţie=šlechta aritmetică=aritmetický aritmetică=aritmetika aritmetică=početní aritmetică=počty armă=zbraň armament=ozbrojení armament=výzbroj armament=vyzbrojení armament=zbrojení

11 armăsar=hřebec armată=armáda armată=vojsko armistiţiu=příměří armură=brnění armură=kování armură=krunýř armură=pancíř arogant=arogantní arogant=drzý arogant=nadutý arogant=zpupný aroganţă=arogance aroganţă=arogantnost aroganţă=drzost aroganţă=nadutost aromă=aróma aromă=vůně ars=pálený ars=spálený artă=dovednost artă=šikovnost artă=umění artă=zručnost arteră=tepna articol=artikl articol=bod articol=článek articol=člen articol=odstavec articol=paragraf articol=stať articol=zboží artificial=strojený artificial=umělý artist=umělec artist=umělkyně artist=výtvarník arzător=kahan as=eso ascunde=schovávat ascunde=skrýt ascunde=skrývat ascunde=ukrýt ascunde=úkryt ascunde=ukrývat ascunde=zahalit ascunde=zakrývat ascunde=zatajit ascuns=schovaný ascuns=skrytý ascuns=utajený ascuns=zakrytý asediu=obklíčení asediu=obléhání asemănare=podobnost asemenea=stejný asezona=kořenit asezona=ochutit asezona=okořenit asezona=osladit

12 asezona=zpříjemnit asfalt=asfalt asigura=pojistit asigura=ujišťovat asigura=zabezpečit asigura=zajistit asistent=asistent asistent=pomocník asistent=pomocný asociaţie=asociace asociaţie=sdružení asociaţie=sdružování asociaţie=spojování asociaţie=spolek asociaţie=svaz aspect=aspekt aspect=hledisko aspect=pohled aspect=stránka aspect=tvářnost aspect=výraz aspect=vzezření aspect=vzhled aspect=zřetel aspru=drsný aspru=nepříjemný aspru=nerovný aspru=nevlídný aspru=ostrý aspru=pronikavý aspru=trpký aspru=urputný aştepta=čekat aştepta=očekávat aştepta=počkat aştepta=vyčkávat aşteptare=nadání aşteptare=naděje aşteptare=napětí aşteptare=očekávání astfel=tak astfel=takto astronomic=astronomický astronomie=hvězdářství astru=hvězda atac=napadení atac=nápor atac=přepadení atac=útok atac=výpad atac=záchvat ataca=napadat ataca=napadnout ataca=přepadat ataca=přepadnout ataca=útočit ataca=zachvátit ataca=zaútočit atelier=ateliér atelier=dílna atent=bedlivý

13 atent=pozorný atentat=atentát atenţie=pozor atenţie=pozornost atenua=oslabit atenua=tlumit atenua=zeslabit atenua=zmenšit atenua=zmírnit ateriza=přistát ateriza=přistávat atinge=dosáhnout atinge=zasáhnout atitudine=atituda atitudine=postoj atitudine=póza atitudine=stanovisko atlet=atlet atlet=silák atlet=zápasník atmosferă=atmosféra atmosferă=ovzduší atmosferă=prostředí atomic=atomický atomic=atomový atracţie=atrakce atracţie=atraktivnost atracţie=kouzlo atracţie=přitažlivost atracţie=půvab atrăgător=atraktivní atrăgător=lákavý atrăgător=líbivý atrăgător=poutavý atrăgător=přitažlivý atrăgător=půvabný atrăgător=vábivý atrage=přitahovat atrage=přivábit atrage=vábit atras=přitahovaný atribut=atribut atribut=příznak atribut=vlastnost atribut=znak atroce=hrozný atroce=krutý atroce=ohavný atroce=strašný atroce=ukrutný audienţă=slyšení augur=znamení auroră=červánky auroră=jitro auroră=počátek auroră=svítání auroră=úsvit austeritate=přísnost austeritate=prostota austeritate=strohost Australia=Austrálie

14 Austria=Rakousko autentic=autentický autentic=hodnověrný autentic=nefalšovaný autentic=pravý autentic=původní autentic=spolehlivý autohton=domorodec autohton=domorodý autohton=tuzemec automatizare=automatizace autonomie=samospráva autor=autor autor=pramen autor=původce autor=spisovatel autor=strůjce autor=tvůrce autoritate=autorita autoritate=moc autoritate=odborník autoritate=orgán autoritate=pravomoc autoritate=úřad autoritate=vážnost autostradă=autostráda avalanşă=lavina avalanşă=příval avantaj=přednost avantaj=převaha avantaj=prospěch avantaj=výdělek avantaj=výhoda avantaj=zisk avantajos=příznivý avantajos=prospěšný avantajos=výhodný avar=lakomec avar=skrblík aventură=dobrodružství aventură=příhoda aversiune=averze aversiune=nechuť aversiune=odpor avertiza=upozornit avertiza=varovat aviator=letec avid=dychtivý avid=lačný avid=nenasytný aviditate=chtivost aviditate=dychtivost aviditate=hrabivost aviditate=lačnost avion=aeroplán avion=letadlo avion=letoun avocat=advokát avocat=obhájce axă=osa azil=azyl

15 azil=domov azil=útočiště azil=útulek babuin=pavián bac=prám bac=pramice bac=trajekt bacă=bobule bagaj=výstroj bagaj=zavazadlo baghetă=hůlka baghetă=proutek baghetă=prut baghetă=taktovka baie=koupel baie=lázeň baie=vana baladă=balada balama=stěžej balama=závěs balenă=velryba balet=balet balon=balón balon=baňka balot=balík balot=ranec balot=uzel balsam=balzám bambus=bambus banal=banální banal=běžný banal=obyčejný banal=otřelý banal=otřepaný banal=všední banană=banán banc=anekdota banc=legrace banc=ponk banc=žert bancher=bankéř banchet=banket banchet=hody banchet=hostina banchet=recepce bandit=bandita bandit=loupežník bandit=lupič bandit=zbojník bani=peníze baraj=hráz baraj=jez baraj=přehrada baraj=splav barbă=brada barbă=vousy barbar=barbar barbar=barbarský barbar=divoký barbar=hrubý barbar=necivilizovaný

16 barbar=nekultivovaný barbar=surovec bărbat=chlap bărbat=člověk bărbat=manžel bărbat=muž bărbat=mužský barcă=bárka barcă=člun barcă=loď bârfă=klep baricadă=barikáda barieră=bariéra barieră=hranice barieră=hrazení barieră=přehrada barieră=překážka baroc=barok baroc=barokní barză=čáp bastard=levoboček bastard=míšený bastard=nemanželský baston=hůl baston=klacek baston=obušek baston=tyč baston=tyčinka bătălie=bitva bătălie=boj bătălie=rvačka bătălie=zápas batalion=batalion batalion=prapor bate=klepat bate=klepnout bate=narazit bate=překvapit bate=tlouct bate=udeřit bate=uhodit bate=vrazit baterie=baterie bătrân=starý băutură=nápoj băutură=pití baza=opírat baza=stavět baza=zakládat bază=báze bază=nadace bază=pata bază=podklad bază=spodek bază=úpatí bază=základ bază=základna bază=založení bază=zásada bazin=dok bazin=mísa

17 bazin=miska bazin=nádrž bazin=pánev bazin=povodí bazin=umývadlo bazin=vodojem bea=pít bea=pití bea=připít bebeluş=miminko bebeluş=nemluvně bec=baňka bec=žárovka bej=béžový Belgia=Belgie Belgrad=Bělehrad beneficiu=prospěch beneficiu=výdělek beneficiu=zisk benevol=dobrovolný benzină=benzín berbec=beran bere=pivo bestie=surovec bestie=zvíře beton=beton bibliotecă=knihovna bibliotecar=knihovník bicicletă=kolo biciui=bičovat biciui=mrskat biciui=šlehat biciui=zmrskat bijuterie=klenot bijuterie=skvost bijuterie=šperk bijutier=klenotník bilă=žluč bilet=cedule bilet=cedulka bilet=jízdenka bilet=lístek bilet=oznámení bilet=vstupenka biliard=kulečník bine=blaho bine=dobře bine=dobro bine=dobrý bine=hezky bine=hodný bine=laskavý bine=milý bine=notný bine=obratný bine=pěkně bine=platný bine=pořádný bine=poslušný bine=řádný bine=velký

18 bine=zdravý bine=značný binefacere=dobročinnost biografie=biografie biolog=biolog biolog=bioložka birocraţie=byrokracie birou=byro birou=kancelář birou=studie birou=studium birou=studovna birou=učení birou=úřad birou=úřadovna birou=výbor biscuit=keks biscuit=sušenka bitum=živice bizar=bizarní bizar=divný bizar=podivínský bizar=zvláštní bloc=balvan bloc=blok blond=plavý blond=světlý bluză=blůza bluză=halenka boală=nemoc bobină=cívka bobină=špulka bobină=svitek bol=miska bol=šálek bombă=bomba bomboană=bonbón bonetă=čapka bonetă=čepec bonetă=čepice bonetă=čepka borcan=láhev botez=křest boteza=křtít boteza=pokřtít bou=vůl braţ=paže braţ=rameno braţ=ruka brăţară=náramek brichetă=zapalovač brigadă=brigáda briză=vánek briză=větřík bronşită=bronchitida bronz=bronz broşă=brož brun=hněď brun=hnědý brusc=bryskní brusc=kvapný

19 brusc=náhlý brusc=nenadálý brusc=prudký brut=hrubý brut=nezpracovaný brut=surový brutal=neurvalý brutar=pekař brutărie=pekárna brutărie=pekařství bucată=díl bucată=kousek bucată=kus bucată=součást Bucureşti=Bukurešť bufet=kredenc bufet=příborník bufon=klaun buget=rozpočet bulevard=bulvár Bulgaria=Bulharsko bun=dobře bun=dobrý bun=hodný bun=laskavý bun=milý bun=notný bun=obratný bun=platný bun=pořádný bun=poslušný bun=řádný bun=velký bun=zdravý bun=značný bunătate=dobrota bunătate=vlídnost bunăvoinţă=blahovůle bunăvoinţă=laskavost bursă=stipendium bursuc=jezevec busolă=busola busolă=buzola busolă=kompas busuioc=bazalka butan=butan butelie=bomba butelie=flaška butelie=láhev buton=knoflík buton=tlačítko ca=co ca=jako ca=než ca=nežli ca=protože cablu=kabel cablu=kabelogram cablu=lano cacao=kakao căci=neboť

20 căci=protože cadă=vana cadavru=mrtvola cădere=dopad cădere=pád cădere=spád cădere=úbytek cădere=vodopád cădere=zřícení cadet=kadet cadet=mladší cadmiu=kadmium cadou=dar cadou=nadání cadran=ciferník cadran=číselník cadru=rám cadru=rámec cafea=kafe cafea=káva câine=pes căinţă=lítost cais=meruňka cal=kůň calamitate=kalamita calamitate=katastrofa calamitate=pohroma calcar=vápenec calcul=kalkulace calcul=počet calcul=počítání calcul=propočet calcul=výpočet calcul=vypočítávání calcul=vypočítavost calcula=odhadovat calcula=počítat calcula=propočítat calcula=spočítat calcula=vykalkulovat calcula=vypočítat calcula=vypočítávat calculator=kalkulačka calculator=kalkulant calculator=počítač calculator=počtář cald=hřejivý cald=teplo cald=teplý călduri=horko călduri=teplo călduri=vedro călduri=vřelost călduri=vroucnost călduri=žár California=Kalifornie călugăr=řeholník călugăriţă=jeptiška călugăriţă=řeholnice cămaşă=košile cămaşă=košilka

21 cameră=komora cameră=místnost cameră=pokoj cămilă=velbloud cămin=krb camion=valník câmp=oblast câmp=pole câmp=role câmpie=nížina câmpie=oblast câmpie=pláň câmpie=pole câmpie=role câmpie=rovina camping=kempování camping=stanování camping=táboření campion=bojovník campion=přeborník campion=šampión campion=vítěz campion=zastánce campionat=mistrovství campionat=šampionát camuflaj=kamufláž camuflaj=maskování camuflaj=zamaskování camuflaj=zastřít Canada=Kanada canal=kanál canal=kanálek canal=průliv canal=průplav canal=stoka canapea=kanape canapea=pohovka cânepă=konopí cântar=bilance cântar=rovnováha cântar=rozvaha cântar=váha cântar=váhy cântar=vyváženost cântec=píseň cântec=písnička canto=zpěv canto=zpívání capăt=konec capăt=smrt capăt=účel capăt=zakončení capăt=zánik capital=hlavní capital=kapitál capitol=hlava capitol=kapitola capitol=kapitula capotă=kapota capotă=kryt capră=koza

22 capriciu=choutka capriciu=rozmar capriciu=vrtoch căprioară=srnec capsulă=kapsle capsulă=tabletka capsulă=tobolka capta=zachytit captivitate=zajetí captura=čapnout captura=chytat captura=chytit captura=dohonit captura=dostat captura=dostávat captura=lapit captura=nachytat captura=polapit captura=přistihnout captura=stihnout captura=ukořistit captura=zachytit captura=zajmout captura=zasáhnout car=vůz caracter=charakter caracter=osobnost caracter=písmeno caracter=povaha caracter=ráz caracter=rys caracter=vlastnost caracter=znak carafă=karafa caramel=karamel caramel=karamela cărare=cestička cărare=chodník cărare=pěšina caravană=karavana cărbune=uhlí carburator=karburátor care=jenž care=kdo care=koho care=které care=kteří care=který carieră=povolání cârjă=berla cârjă=opora carnaval=karneval carnaval=masopust carne=dužina carne=maso carne=tělesnost carne=tělo carpetă=koberec carpetă=kobereček carte=kniha cartier=čtvrt

23 cartier=čtvrtina cartier=čtvrtka cartuş=náboj cartuş=patrona cascadă=kaskáda cascadă=vodopád casier=pokladník castaniu=kaštanový castel=zámek căţea=čubka căţea=fena catedrală=dóm catedrală=katedrála catedrală=velechrám cauciuc=guma cauciuc=kaučuk cauciuc=pryž căuta=hledat cavaler=rytíř cavitate=dutina caz=pád caz=pře caz=případ caz=proces caz=věc ce=co ce=který ceară=vosk ceartă=hádání ceartă=hádka ceartă=pře ceartă=rvačka ceartă=svár ceaţă=mlha celebritate=pověst celebru=slavný central=centrální central=hlavní central=střední central=středový central=ústředna central=ústřední centru=centrum centru=střed centru=středisko centru=ústředí cenuşă=popel cenzură=cenzura cenzură=cenzurování cer=blankyt cer=nebe cer=nebesa cer=obloha cerc=kroužek cerc=kruh cerc=kružnice cerc=okruh ceremonie=etiketa ceremonie=obřad ceremonie=slavnost cert=jistý

24 certifica=osvědčit certifica=ověřit certifica=potvrdit certifica=potvrzovat certificat=atest certificat=certifikát certificat=osvědčení certificat=potvrzení certificat=průkaz certificat=vysvědčení certitudine=jistota certitudine=určitost cerui=navoskovat cerui=voskovat cetate=citadela cetate=pevnost cetăţean=občan ceţos=mlhavý ceţos=mlžný cheie=klapka cheie=klíč cheie=klíčový chel=holohlavý chel=lysý chel=plešatý chema=nazvat chema=nazývat chema=pojmenovat chema=povolat chema=přivolat chema=říkat chema=volat chema=vyžadovat chema=zavolat chestiune=aféra chestiune=obchod chestiune=otázka chestiune=věc chestiune=záležitost chibrit=sirka chibrit=zápalka chimie=chemie chimist=chemik China=Čína chinez=číňan chinez=čínský chinez=čínština chinui=muka chinui=trápení chinui=utrpení chip=obraz chip=obrázek chip=podoba chip=zobrazení chirurg=chirurg chitanţă=kvitance chitanţă=potvrzení chitanţă=potvrzenka cicatrice=jizva cifră=cifra cifră=číslice

25 ciment=cement ciment=tmel cimitir=hřbitov cinci=pět cinci=pětka cincilea=pátý cincilea=pětina cincime=pátý cincime=pětina cincizeci=padesát cincizeci=padesátka cine=jenž cine=kdo cine=koho cine=kteří cine=který cinema=biograf cinema=kino cinstit=čestný cinstit=počestný cinstit=poctivý cioban=ovčák cioban=pastýř cioc=hubička cioc=zobák ciocârlie=skřivan ciocolată=čokoláda ciocolată=čokoládový ciorap=punčocha circ=cirkus circuit=kolo circuit=oběh circuit=okruh circulaţie=cirkulace circulaţie=doprava circulaţie=koloběh circulaţie=oběh circulaţie=provoz cireaşă=třešně cita=jmenovat cita=předvolat cita=uvádět cita=uvést cita=vyjmenovat citadelă=citadela ciudat=podivný ciupercă=houba ciupercă=hřib civil=civilista civil=civilní civil=občanský civil=zdvořilý clădire=budova clădire=stavba clădire=stavění clapă=klávesa clapă=tlačítko clar=čistý clar=jasně clar=jasný clar=průzračný

26 clar=světlý clar=zřetelně clar=zřetelný claritate=čirost claritate=jas claritate=jasno claritate=jasnost claritate=přehlednost claritate=průzračnost claritate=srozumitelnost claritate=zřetelnost clasă=ročník clasă=třída clasă=vyučování clasic=klasický clasic=klasik clasic=klasika clauză=doložka clauză=klauzule clei=lepidlo cler=duchovenstvo cler=klérus cler=kněžstvo cleşte=kleště client=klient client=odběratel client=zákazník climă=klima climă=ovzduší climă=podnebí clipă=druhý clopot=zvon clopot=zvonek clopotniţă=zvonice clorofilă=chlorofyl clovn=klaun club=klub club=klubovna coafură=účes coamă=hříva coastă=břeh coastă=pobřeží coastă=žebro cobalt=kobalt cod=kód cod=zákoník coerenţă=koherence coerenţă=soudržnost coerenţă=souvislost coerenţă=ucelenost colecţie=kolekce colecţie=sbírka colecţionar=sběratel coleg=kolega coleg=kolegyně coleg=spolupracovník colet=balíček colet=balík colibă=barák colibă=bouda colibă=chatrč

27 colibă=chýše colică=kolika colier=náhrdelník colivie=branka colivie=klec colivie=vězení coliziune=kolize coliziune=srážka coliziune=střetnutí colmata=ucpat colmata=zanášet colmata=zanést coloană=kolona coloană=pilíř coloană=rubrika coloană=sloup coloană=sloupec coloană=sloupek colonel=plukovník colonialism=kolonialismus colonie=kolonie colonie=osada colosal=kolosální colosal=obrovitý colosal=obrovský colosal=ohromný colţ=kout colţ=roh Columbia=Kolumbie comă=koma comanda=objednat comanda=poručit comanda=rozkázat comanda=rozkazovat comanda=velet comandă=objednávka comandă=příkaz comandă=rozkaz comandant=velitel combatant=bojovník combatant=bojující combustibil=hořlavina combustibil=palivo combustibil=topivo comentariu=komentář comentariu=poznámka comentariu=poznámky comentariu=výklad comerţ=obchod comestibil=jedlý comestibil=potravina cometă=kometa comitet=komise comitet=komité comitet=výbor companie=doprovod companie=rota companie=společnost compara=porovnat compara=přirovnat compara=srovnat

28 comparaţie=přirovnání compartiment=kupé compartiment=oddělení compartiment=přihrádka comun=běžný comun=obecný comun=obyčejný comun=společný comun=sprostý comunism=komunismus concurs=soupeření concurs=soutěž conducere=administrace conducere=administrativa conducere=podávání conducere=řízení conducere=správa conducere=vedení conferinţă=rozhovor confortabil=pohodlně confortabil=pohodlný confuz=nejasný confuz=zmatený coniac=koňak consecinţă=důsledek conservare=konzervativec conservator=konzervativec conservator=konzervativní consideraţie=chovat consiliu=rada constituţie=konstituce constituţie=složení constituţie=ústava constituţie=zřízení construcţie=stavba constructiv=stavební construi=budovat construi=postavit construi=stavět construi=vybudovat construi=zbudovat construi=zhotovit contrar=opačný contrar=opak contrar=protiklad contrar=protivný contribuţie=přínos contribuţie=vklad convex=vyboulený convex=vydutý convex=vypuklý copac=strom copie=duplikát copie=opis cor=chór cor=kněžiště cordial=přívětivý cordial=srdečný corp=dřík corp=podstata corp=sbor

29 corp=těleso corp=tělo corp=trup cort=stan crap=kapr credinţă=důvěra credinţă=víra creier=mozek crem=krém crem=krémový crem=smetana crem=smetánka creştere=přírůstek creştere=vzestup creştere=vzrůst creştere=zvýšení creştin=křesťan creştin=křesťanský Creştinism=křesťanství crimă=vražda criminal=vražedný croială=krájení croială=odstřižek croială=průřez croială=řez croială=řezání croială=střih croială=stříhání croială=tvar cronic=chronický cronic=kronika cronică=kronika cufăr=kufr cui=cvok cui=hřeb cui=hřebík culme=hřeben culme=štít culme=temeno culme=vrch culme=vrchol culme=vrcholek culme=vršek cultură=kultivovat cum=jak cum=jakže cumpăra=koupit cumpăra=kupovat cumpăra=nakupovat cumpăra=vykoupit cumpărător=kupec cumpărător=kupující cumpărător=nákupčí cumpărător=odběratel cumpărător=zákazník curat=čistý curbă=křivka curbă=oblouk curbă=zakřivení curcan=krůta curea=řemen

30 curea=řemínek curent=obvyklý curent=proud curent=tok curs=běh curs=chod curs=přednáška curs=průběh curs=tekoucí curs=tok cursuri=vyučování curte=dvořanstvo curte=dvůr curte=nádvoří curte=soud cutie=bednička cutie=dóza cutie=krabice cutie=pouzdro cutie=schránka cutie=škatule cutie=skříňka dală=dlaždice dans=tančení dans=tanec dar=avšak dar=dar dar=však datorie=povinnost deal=kopec deal=pahorek deal=vrch defect=chyba defect=defekt defect=kaz defect=nedostatek defect=porucha defect=slabina defect=vada defect=závada demnitate=hodnostář deoarece=neboť deoarece=protože deschide=odemknout deschide=otevřít deschide=otvírat deschide=rozevřít deschide=začít deschide=zahájit deschis=patrný deschis=zřetelný desface=párat desface=rozdělat desface=rozebrat desface=rozvázat desigur=bezpochyby desigur=jistě desigur=ovšem desigur=určitě desigur=zajisté destul=dost

31 detaliu=vyčlenit detesta=nenávidět dezvolta=zvelebit dificil=krušný dificil=nesnadný dificil=obtížný dificil=perný dificil=těžký dimineaţă=dopoledne dimineaţă=ráno dimineaţă=svítání dinte=zoubek dinte=zub diplomă=vysvědčení direct=pravý direct=přímo direct=přímý direct=rovně direct=rovný direct=zpříma direcţie=rozum direcţie=směr direcţie=smysl direcţie=význam distanţă=dálka distanţă=odstup distanţă=vzdálenost distrugere=záhuba distrugere=zánik distrugere=zhouba distrugere=zkáza distrugere=zničení divizie=členění divizie=dělení divizie=divize divizie=oddíl divizie=rozdělení doar=jediný doar=sám doar=samotný doctor=doktor doctor=lékař document=list document=listina document=průkaz doilea=druhý doisprezece=tucet doisprezecelea=dvanáctina doisprezecelea=dvanáctý doliu=smutek doliu=žal doliu=zármutek domni=vláda dormitor=pokoj dovleac=dýně dovleac=tykev drag=draho drag=drahoušek drag=drahý drag=draze drag=miláček

32 drag=milovaný dragoste=láska dragoste=miláček dragoste=milý dramatic=divadelní dramatic=dramatický dreapta=pravice drept=čestný drept=kolmý drept=nárok drept=právo drept=pravý drept=přímo drept=přímý drept=rovně drept=rovný drept=správný drept=svislý drept=zdravý drept=zpříma dresa=cvičit dresa=drezírovat dresa=vycvičit drog=droga drum=cesta duce=nést duce=nosit dulap=skříň dulce=sladký dulgher=tesař duş=osprchování duş=sprcha duş=sprchování duşman=nepřítel duşman=odpůrce duşman=soupeř echipa=opatřit echipa=vybavit echipament=parta economic=ekonomický economic=hospodářský economic=úsporný educaţie=vzdělávací efect=výsledek elibera=osvobodit elibera=osvobozovat elibera=vyprostit elibera=vysvobodit elibera=zbavit eliberare=osvobodit eliberare=osvobozovat eliberare=vydat eliberare=vysvobodit eliberare=zbavit englez=anglicky englez=anglický enorm=náramný enorm=obrovský enorm=ohromný enunţa=vyjádření eră=doba

33 eră=stáří eră=věk est=východ est=východní etaj=etáž etaj=patro etaj=poschodí etaj=stupeň etică=etika evalua=cenit evalua=hodnotit evalua=ocenit evalua=odhadnout evalua=odměřit evalua=ohodnotit evalua=posoudit evalua=zhodnotit face=činit face=vykonat factor=činitel factor=faktor factor=zprostředkovatel fals=chybný fals=falešně fals=falešný fals=falzifikát fals=klamný fals=lži fals=nepravda fals=nepravdivý fals=nepravý fals=nesprávný fals=padělek fals=předstíraný fals=umělý fapt=čin fapt=fakt fapt=faktum fapt=skutek fapt=událost farfurie=talíř farmec=kouzlo farmec=přitažlivost farmec=půvab farmec=šarm fâşie=cháska fâşie=parta fâşie=pás fâşie=pásek fâşie=páska fâşie=pásmo fâşie=proužek fâşie=pruh fâşie=stuha fâşie=tlupa faţă=fasáda faţă=obličej faţă=průčelí faţă=tvář felie=řez fericire=štěstí

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena aai=hlazení aai=laskání aai=pohlazení aaien=hladit aaien=laskat aaien=pohladit aak=javor aalbes=rybíz aalscholver=kormorán

Více

slovensko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

slovensko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena slovensko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena a=i abeceda=abeceda absces=absces absces=hlíza absentér=absentér absint=absint absolutistický=absolutistický absolutistický=absolutní

Více

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abartmak=přehánět abartmak=přehnat abide=památka abide=památník abide=pomník abluka=blokáda aç=dychtivý aç=hladový acayip=divný

Více

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=abdis abeceda=abc abeceda=alfabet aberace=aberratie aberace=afwijking ablativ=ablatief abnormální=abnormaal absces=abces

Více

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=başrahibe abeceda=alfabe abnormální=anormal absces=apse absolutistický=mutlak absolutní=mutlak abstraktní=soyut aby=için

Více

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena äädikas=ocet aadlik=šlechtic aadlik=šlechtična äär=břeh äär=kraj äär=lem äär=obruba äär=okraj äär=pokraj aare=poklad äärelinn=předměstí

Více

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abat=opat abdikim=abdikace abdikim=odstoupení abece=základy abrogim=odstranění abrogim=odvolání abrogim=zrušení absolutisht=absolutně

Více

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=tähestik absces=mädapaise absolutistický=absoluutne absolutní=absoluutne absurdní=absurdne absurdní=naeruväärne achát=ahhaat

Více

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abdikace=abdikim absolutně=absolutisht abstraktní=abstrakt absurdní=absurd aby=për adjektivní=mbiemër adjektivum=mbiemër

Více

IČP Ev. č. IČP. Odbornost. Odbornost. Příjmení a jméno Číslo pojištěnce Zaměstnavatel - Škola (třída) Bydliště (adresa) vč. PSČ tel.: tel.

IČP Ev. č. IČP. Odbornost. Odbornost. Příjmení a jméno Číslo pojištěnce Zaměstnavatel - Škola (třída) Bydliště (adresa) vč. PSČ tel.: tel. Ev. č. Příjmení a jméno revizního lékaře ÚP Ev. č. Příjmení a jméno revizního lékaře ÚP Ev. č. revizního lékaře ÚP lékaře doporučujícího láz. léčbu Ev. č. revizního lékaře ÚP lékaře doporučujícího láz.

Více

česko-slovenský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-slovenský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-slovenský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=abeceda aberace=úchylka absces=absces abscisa=úsečka absentér=absentér absint=absint absolutistický=absolutistický

Více

Typový plán Matrix 2.4.2013

Typový plán Matrix 2.4.2013 033 Javor, imitace 025 Stříbrná 050 Ořech, imitace 635 Stříbrný dub 770 Moor dub 033 Javor, imitace 025 Stříbrná 050 Ořech, imitace 635 Stříbrný dub 770 Moor dub 75150 75200 150x216x58 200x216x58 2 police,

Více

CASE PACK S 07.08.2015 SC. EK-Preisliste Preise = Fakturierpreise in Euro gültig ab: 01.07.2015 bis: 30.06.2015. Sconto

CASE PACK S 07.08.2015 SC. EK-Preisliste Preise = Fakturierpreise in Euro gültig ab: 01.07.2015 bis: 30.06.2015. Sconto CASE Všechny rozměry jsou přibližné a jsou uváděny v cm 19-05-14 Odchylky rozměrů, barev, modelů a chyby v uvedených cenách vyhrazeny. 1 CASE Čelo/korpus Model č., Rohové skříně, Nástavce Dekor buk světlý

Více

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Řetězová kola a příslušenství Sprockets and Plate Wheels

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Řetězová kola a příslušenství Sprockets and Plate Wheels TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika Řetězová kola a příslušenství Sprockets and Plate Wheels Řetězová kola a příslušenství Sprockets and Plate Wheels TYMA CZ, s.r.o., Tel: +420 475 655

Více

CASE PACK S 02.01.2014 KOE. Sconto

CASE PACK S 02.01.2014 KOE. Sconto CASE Všechny rozměry jsou přibližné a jsou uváděny v cm 28-11-13 Odchylky rozměrů, barev, modelů a chyby v uvedených cenách vyhrazeny. 1 CASE Čelo/korpus Model č., Rohové skříně, Nástavce Dekor buk světlý

Více

Řetězová kola pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45

Řetězová kola pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45 pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45 r 3 6 mm Rozteč 6 mm C 0,7 mm Vnitřní šířka 2,8 mm B 1 2,6 mm Váleček 4 mm h 4 mm pro kola od z-51 Rozteč 6x2,8 SIMPLEX d e d p D1 8-04B-1K 8 18,0 15,67 5 9-04B-1K

Více

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena absolutně=alveg aby=til ač=þótt adjektivní=lýsingarorð adjektivum=lýsingarorð adjustovat=rétta adopce=ættleiðing adoptovat=ættleiða

Více

Par-ky PRO lak poskytuje 15 let záruku

Par-ky PRO lak poskytuje 15 let záruku Par-ky PRO lak poskytuje 15 let záruku 10. Par-ky NV neposkytuje žádné jiné záruky, než které jsou napsané v tomto dokumentu Par-ky PRO lak a kartáč poskytuje 12 let záruku 10. Par-ky NV neposkytuje žádné

Více

V-ZAS... IP 44. Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54 ) Krytí IP44.

V-ZAS... IP 44. Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54 ) Krytí IP44. Zásuvky: 2P// 4P// 4P// 5P// Jističe: /1/B /3/C /3/B /3/C Počet zás. // Počet zás. // Počet zás. // Počet zás. / Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P//, 1x4P//, 1x4P//, 1x2P//, krytí IP 54 ) V-ZAS

Více

Univerzální frézy. Délka břitu mm. Počet zubů

Univerzální frézy. Délka břitu mm. Počet zubů ÚSPORA S KAŽDOU TŘÍSKOU Univerzální frézy *Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena. Platí do 31. 12. 2014. Drážkovací frézy (2-břité na hliník) 45 šroubovice 3 6 57 7 2 HA 3309 3000 256 4 6 57 8

Více

Par-ky TWIST + lak a kartáč poskytuje 12 let záruku

Par-ky TWIST + lak a kartáč poskytuje 12 let záruku Par-ky TWIST + lak a kartáč poskytuje 12 let záruku Par-ky TWIST + lak poskytuje 15 let záruku Par-ky DELUXE + lak a kartáč/rough CUT poskytuje 12 let záruku Par-ky DELUXE + lak poskytuje 15 let záruku

Více

SA331 OPTIMAabrasive, suchý zip

SA331 OPTIMAabrasive, suchý zip Cena zákl. bez DPH / SA331 OPTIMAabrasive, suchý zip Velmi vhodný pro broušení laků, tmelů a plastů. Dokonalá profesionální úprava karoserie. Zvláště vynikající pro profilové broušení. Dlouhá životnost

Více

M 2.1 13 ks. M 3.1 6 ks. Návrh mobiliáře je dle návrhu ing. Arch. Františka Křeliny z Ateliéru Delta90.

M 2.1 13 ks. M 3.1 6 ks. Návrh mobiliáře je dle návrhu ing. Arch. Františka Křeliny z Ateliéru Delta90. Návrh mobiliáře je dle návrhu ing. Arch. Františka Křeliny z Ateliéru Delta90. Výběr konečného barevného provedení a typů musí být odsouhlasen v rámci autorského dozoru investorem. V situaci je zakresleno

Více

POPIS TE EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR

POPIS TE EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR W INSTALAČNÍ STYKAČE POPIS TE EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. Č. PGR 20 A, 1 Z/230 V 1 9004840405668 BZ326471 20 A, 2 Z/24 V 1 9004840126600 BZ326453 20 A, 2 Z/230 V 1 9004840015584 BZ326437 20 A, 1 Z, 1 R/24

Více

Budovy s přiděleným číslem a hlavní adresou za část obce Chřenovice, kód 058017, k 11.03.2010

Budovy s přiděleným číslem a hlavní adresou za část obce Chřenovice, kód 058017, k 11.03.2010 Český statistický úřad Datum tisku:.3. Strana: Kraj dle NUTS: CZ3 Vysočina Okres dle LAU: CZ3 Havlíčkův Brod Obec s rozšířenou působností: Světlá nad Sázavou Obec a vojenský újezd: 7374 Část obce: 87 Budovy

Více

Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE.

Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE. Aktualizace 11/2017 PEU G E OT R E L A X Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE. Základní informace > Pravidelná měsíční splátka dle vybraného vozu > Doba nájmu 24 nebo 36 měsíců > Nájezd 40

Více

Krajinná výstava 2016 - III. etapa

Krajinná výstava 2016 - III. etapa SO 105 VYSUTÉ LÁVKY součást cestní sítě krajinné výstavy D.19 SO 111 SINGLTREK D.20 SO 201 SADOVÉ ÚPRAVY - ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ D.21 SO 202 SADOVÉ ÚPRAVY - BYLINNÁ SPOLEČENSTVÍ D.22 SO 203 SADOVÉ ÚPRAVY

Více

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan. 27.3. 2012, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan. 27.3. 2012, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. 27.3. 2012, Brno Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Pavel Nevrkla Ústav lesnické a dřevařské techniky Stromolezení Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan strana 2 Úvod Pro práce ve

Více

Zavedení systému kódů pro vykazování poznámek o závadě v osvědčení o schválení

Zavedení systému kódů pro vykazování poznámek o závadě v osvědčení o schválení Zavedení systému kódů pro vykazování poznámek o závadě v osvědčení o schválení Doporučení přijaté Správním výborem Úmluvy TIR z roku 1975 dne 11. června 2015 Správní výbor, zdůrazňujíc potřebu harmonizovaného

Více

Stykače a motorové spínače

Stykače a motorové spínače w Modulární stykače LA Stykače - AC cívka 273 20 A, 1 Z/24 VAC 9004840669169 BZ326486 20A, 1 Z/230 VAC 9004840405668 B Z 32 6 471 20 A, 1 Z, 1 R/24 V 9004840096477 B Z 32 6 4 21 BZ326463 20 A, 1 Z, 1 R/230

Více

Přehled výrobků ALCOR

Přehled výrobků ALCOR Přehled výrobků ALCOR - barvy - Platnost: od 1.9.2012 Výrobek Odstín Balení Číslo produktu EMAILY ALCOR bílý 1 l 2130111 email akrylátový mat, MS systém 10 l 2130121 červený 1 l 2130112 10 l 2130122 žlutý,

Více

Aktualizace 09/2016 PEUGEOT RELAX. Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE. > Nájezd km za 2 roky anebo km

Aktualizace 09/2016 PEUGEOT RELAX. Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE. > Nájezd km za 2 roky anebo km PEUGEOT RELAX Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE. > Nájezd 40 000 km za 2 roky anebo 60 000 km 208 PEUGEOT 208 ACTIVE 5 dv. 1.2 PureTech 82k MAN5 4503 Kč 4495 Kč PEUGEOT 208 ACTIVE 5 dv.

Více

V případě montáže domku s dvoukřídlými dveřmi čtěte nejprve tuto stránku!

V případě montáže domku s dvoukřídlými dveřmi čtěte nejprve tuto stránku! V případě montáže domku s dvoukřídlými dveřmi čtěte nejprve tuto stránku! Montážní návod úpravy čelní stěny pro instalaci dvou křídlých dveří do dom ků EKONOMIK Pro osazení dvoukřídlých dv eří zkraťte

Více

sestava NOEMOVA ARCHA herní prvky / herní sestavy

sestava NOEMOVA ARCHA herní prvky / herní sestavy sestava NOEMOVA ARCHA herní prvky / herní sestavy TP1B00-002 sestava NOEMOVA ARCHA Sestava obsahuje kládová konstrukce kotvená do terénu věž zastřešená s kapitánským můstkem, kormidlem a kajutou lezecí

Více

ČSN 42 00 30 - OCELOVÝ A LITINOVÝ ODPAD

ČSN 42 00 30 - OCELOVÝ A LITINOVÝ ODPAD ČSN 42 00 30 - OCELOVÝ A LITINOVÝ ODPAD Druh Název u Poznámka 10 nový těžký neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm, tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; z válcoven; trubek;

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace IČO: 72048972

Více

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY Full Service Leasing PEUGEOT 208 ACTIVE 1.2 PureTech 82 k MAN5 317 500 Kč RELAX 5 099 Kč 4 599 Kč Metalický lak 0MM0 11 000 Kč Diodová denní světla + vnitřní LED osvětlení FE10 5 000 Kč Automatická dvouzónová

Více

Katalog školního nábytku

Katalog školního nábytku Katalog školního nábytku Vám přináší 7:59 Rychle do lavic, zvoní! 8:00 8:50 9:40 10:00 12:00 12:30 13:15 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 rozvrh hodin chemie angličtina hudební výchova výtvarná výchova oběd

Více

Betonové a zděné konstrukce Zděná stěna VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI

Betonové a zděné konstrukce Zděná stěna VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI Bonové a zěné onsruc Zěná sěna VITŘÍ OSÁ STĚA OVĚŘEÍ ÚOSOSTI Ověř únosnos vnřní nosné clné sěny loušťy 0,29 (bz oí) př použí vazáové vazby. Sěna j vyzěna z zcíc prvů CP 290/140/65 (cla plná pálná). Uvažuj

Více

2.0.1 DN 1 500, 2 000, 2 500

2.0.1 DN 1 500, 2 000, 2 500 2. KRUHOVÉ NÁDRŽE 2.0.1 DN 1 500, 2 000, 2 500 POUŽITÍ nádrže na pitnou vodu (nutná aplikace vodnéo nátěru) odlučovače ropnýc látek domovní čistírny odpadníc vod nádrže pro akumulaci splaškovýc vod žumpy

Více

Audi S5 Cabrio základní motorizace

Audi S5 Cabrio základní motorizace S5 Ceník Audi základní motorizace Audi model převodovka objednací kód zdvihový objem, litry výkon kw/k emise CO2 spotřeba paliva (21 %) S5 3.0 TFSI S tronic 8F7S4Y 3.0 245 (333) 199 g/km 8,5 l 1 422 231

Více

Nabídka dlouhodobého pronájmu nových vozidel. Kia Picanto 5dv.

Nabídka dlouhodobého pronájmu nových vozidel. Kia Picanto 5dv. Kia Picanto 5dv. Kia Picanto 5dv 1.0 CVVT, za 4999 Kč/měsíčně bez DPH. Autorádio 6x airbag Centrální zamykání Kia Motors, Dolnis s.r.o., Choceradská 236, 251 62, Mukařov, www.dolnis.cz 1 Kia Rio 5dv. Kia

Více

AKCE FOR THERM 2012. AKČNÍ CENÍK 2012 region: Česká republika platnost: 17.9.2012-30.9.2012. Obsah

AKCE FOR THERM 2012. AKČNÍ CENÍK 2012 region: Česká republika platnost: 17.9.2012-30.9.2012. Obsah Obsah Položka Strana BURNET 300 - sporákové teplovodní výměníky 2 BURNET 400 - kamnové vložky s teplovodním výměníkem 3 BURNET 660 - kamnové vložky 4 Doporučené sestavy BURNET teplovodní 5 Doporučené sestavy

Více

hřiště.cz, s.r.o. Příkop 836/6, 602 00 Brno IČ: 283 54 303, DIČ: CZ28354303 www.hriste.cz

hřiště.cz, s.r.o. Příkop 836/6, 602 00 Brno IČ: 283 54 303, DIČ: CZ28354303 www.hriste.cz Příkop 836/6, 602 00 Brno IČ: 283 54 303, DIČ: CZ28354303 kancelář a korespondence: 615 00 Brno telefon: 541 215 300 Nabídka č.: N15JH139_OPAVA_MS_OTICKA PRVKY No.číslo položka množství jednotka BA0198-05

Více

Státní program podpory cestovního ruchu pro lázeňská místa, přestože je SROP

Státní program podpory cestovního ruchu pro lázeňská místa, přestože je SROP 7. Konference SLM ČR Státní program podpory cestovního ruchu pro lázeňská místa, přestože je SROP Ing. Jiří Houdek předseda Sdružení lázeňských míst ČR Historický vývoj státního programu podpory cestovního

Více

TIG svařovací hořák SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V. plynem chlazený. SRT standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

TIG svařovací hořák SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V. plynem chlazený. SRT standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořák SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V plynem chlazený Z E R T I F Q M I Z - S I E R T E S DIN EN ISO 9001 Y T S E M Technická data podle ČSN EN 50 078 SRT 9 V SRT 17 V/FXV SRT 26 V Chlazení:

Více

CENÍK 2014 region: Česká republika platnost: 1.6.2014-31.12.2014. Obsah NOVÁ CENA!

CENÍK 2014 region: Česká republika platnost: 1.6.2014-31.12.2014. Obsah NOVÁ CENA! Obsah Položka Strana BURNET 220 - litinošamotový akumulační výměník 2 BURNET 300 - sporákové teplovodní výměníky 3 BURNET 300 - atypická řešení 4 BURNET 400 - atypická řešení 5 BURNET 660 - kamnové vložky

Více

522069-602W 522269-602W 522369-602W 524269-602W 524369-602W 524469-602W

522069-602W 522269-602W 522369-602W 524269-602W 524369-602W 524469-602W SMART - "barevný klíč" Šatní skříň 6-dv. 52.. 69-602 + 57.. 69-602 Barevný klíč 2 W S T A L Y K Př. plochy lak 4 dveře v: ŠS 6-dv. 52.. 69-602 - výška 214 cm + kvadratické úchytky 2 dveře v: Weiss 522069-602W

Více

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách

Více

Označení a technické údaje

Označení a technické údaje Strana: 1 / 8 Název: kapalina do ostřikovače -22 C 1l Kód Skarab: 700676 27,00 1 2 3 4 5 6 Název: kapalina do ostřikovače -22 C 5l Název: kapalina do ostřikovače -22 C 10l Název: kapalina do ostřikovače

Více

Laser LAPR-150. Návod k použití

Laser LAPR-150. Návod k použití Laser LAPR-150 CZ Návod k použití O 3a 3b 10 A 1 4b 4a 5c 5b 5a 9 2 11 12 13 6 7 8 B C D E F G H max 1/8 3/16 26ft 39ft I s ~ 17ft K L M CZ Návod k pou{ití Rota ní laser STABILA LAPR-150 je snadno ovladatelný

Více

Informační systémy. Ceník platný od 1.3.2013. Informační systémy Akát Kód produktu Nazev. Cena v Kč. Informační systémy Beata Cena v Kč

Informační systémy. Ceník platný od 1.3.2013. Informační systémy Akát Kód produktu Nazev. Cena v Kč. Informační systémy Beata Cena v Kč Strana: 1 Akát v Kč INTI-04682 Panel AKÁT/dub Al INK 0,9x1,0 laz LB ks 15 510,00 21 % 18 767,10 INTI-04683 Panel AKÁT/dub Al INK 1,0x0,9 laz LB ks 15 510,00 21 % 18 767,10 INTI-04681 Panel AKÁT/dub Al

Více

Nastavovací kroužek DIN 2250C

Nastavovací kroužek DIN 2250C Kalibry Nastavovací kroužek DIN 2250C 90628 /90628.htm 90601 pr. 3mm 230 1 425 90602 pr. 3,5mm 230 1 283 90603 pr. 4mm 230 766 90604 pr. 4,5mm 230 816 90605 pr. 5mm 230 766 90606 pr. 6mm 230 766 90607

Více

SDÍLENÍ VAŠÍ OBRAZOVKY SE STUDENTY, KTEŘÍ SE PŘIPOJUJÍ Z PROHLÍŽEČE

SDÍLENÍ VAŠÍ OBRAZOVKY SE STUDENTY, KTEŘÍ SE PŘIPOJUJÍ Z PROHLÍŽEČE SDÍLENÍ VAŠÍ OBRAZOVKY SE STUDENTY, KTEŘÍ SE PŘIPOJUJÍ Z PROHLÍŽEČE Učitelé mohou od verze Vision 8.0 vytvářet třídy jako kombinace studentů používajících Windows a studentů používajících prohlížečová

Více

Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití.

Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití. Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití. Součástí váhy je odklápěcí ochranný kryt vážicí platformy, který eliminuje

Více

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec : Bačkov Adresa : Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou Směrnici zpracoval

Více

Reflektorová žárovka R50 25W E14 zelená - PAULMANN

Reflektorová žárovka R50 25W E14 zelená - PAULMANN Stránka 1 Platné v roce 2015 P 20123 Reflektorová žárovka R50 25W E14 zelená - PAULMANN KS 1,52 1,52 P 20124 Stránka 2 Reflektorová žárovka R50 25W E14 modrá - PAULMANN KS 1,52 1,52 P 20231 Stránka 3 Žárovka

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.05.2014* Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Nábytek je standartně dodáván v demontovaném stavu.

Maloobchodní ceník platný od 26.05.2014* Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Nábytek je standartně dodáván v demontovaném stavu. Úchytky "chrom" - kvadratické (umělohmotné) "Kiwi-Grün" 44 K 52.. 69-602 4 dveře dle barev. klíče 1-52.. 69-57.. 69-602 4 dveře dle barev. klíče 1-57.. 69-237 / 239/ 53 cm 16.360,- 52.. 69-603 3 dveře

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Název zakázky: Oznámení o zahájení

Více

NEWTON-LED Technology s.r.o

NEWTON-LED Technology s.r.o VEŘEJNÉ LED OSVĚTLENÍ NEWTON-LED Technology s.r.o Přinášíme nové světlo www.ledglow.eu/cz/sk info: info@ledglow.cz SLD-Dolphin Nabízíme řadu pouličních LED světel s výkonem 70-165 watů se svítivostí až

Více

CENÍK NÁBYTKU: KATALOG

CENÍK NÁBYTKU: KATALOG str.1 Art. 06040 27 Polštářek na židli,22cm 151 Kč 32 Kč 183 Kč Art. 06041 27 Polštářek na židli,30cm 169 Kč 35 Kč 204 Kč Art. 06052 60 Rám pro poznávací obrázky 36x36 165 Kč 35 Kč 200 Kč Art. 06053 60

Více

Umístění : Francouzské lyceum v Praze Drtinova 304/ PRAHA Česká republika. Poštovní adresa : Francouzské lyceum v Praze Drtinova 304/7

Umístění : Francouzské lyceum v Praze Drtinova 304/ PRAHA Česká republika. Poštovní adresa : Francouzské lyceum v Praze Drtinova 304/7 ODDÍL I : VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa : (dále také LFP) v České republice pod přímou správou Agentury pro francouzské školství v zahraničí (AEFE) Umístění : Poštovní adresa

Více

Lehčeji a lépe jako nikdy předtím. Toplift. www.topkarmoto.cz

Lehčeji a lépe jako nikdy předtím. Toplift. www.topkarmoto.cz Lehčeji a lépe jako nikdy předtím Toplift Víceúčelový Toplift od Böcker Bezkonkurenčně flexibilní! Toplift Böcker nabízí lehké a flexibilní transportní řešení. Díky různým přepravním adaptérům a příslušenství

Více

FORD RANGER Ranger_2012.5_Cover_V2.indd 1 24/03/ :40

FORD RANGER Ranger_2012.5_Cover_V2.indd 1 24/03/ :40 FORD RANGER 1 2 3 Pokud za to práce stojí, vyplatí se zvládnout ji najednou 4 Ford Ranger nabízí velkou kapacitu užitečného zatížení a působivý objem nákladového prostoru. Díky tomu dosáhnete menšího počtu

Více

Kalibry. Měřicí nástroje a nářadí. www.kinex.cz e-shop: obchod.kinex.cz. Nastavovací kroužek DIN 2250C

Kalibry. Měřicí nástroje a nářadí. www.kinex.cz e-shop: obchod.kinex.cz. Nastavovací kroužek DIN 2250C Kalibry Nastavovací kroužek DIN 2250C 90628 /90628.htm 90601 pr. 3mm 230 1 425 90602 pr. 3,5mm 230 1 283 90603 pr. 4mm 230 766 90604 pr. 4,5mm 230 816 90605 pr. 5mm 230 766 90606 pr. 6mm 230 766 90607

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Jednotky pro úpravu vzduchu série MC

Jednotky pro úpravu vzduchu série MC 7 S É R I E Novinka 2003 Jednotky pro úpravu vzduchu série v modulárním provedení s připojením G1/4, G3/8, G1/2 Tento komplet jednotek série je řešen jako modulární systém filtry, regulátory a maznice.

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ PRO BYDLENÍ

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ PRO BYDLENÍ 1. KOUŘIM - ZAHRADNÍ ULICE Rozloha cca 24.305 m 2 LOKALITA: ZAHRADNÍ ULICE 1. Odhad kapacity lokality: 24 rodinných domů 2. KOUŘIM - ZA HŘBITOVEM ROZLOHA: 6.440 m 2 LOKALITA: ZA HŘBITOVEM KA TASTRÁLNÍ

Více

Vaše BMW X3 xdrive20d.

Vaše BMW X3 xdrive20d. Vaše BMW X3 xdrive20d. www.bmw.cz/myconfig/f5g0s3o1 23.03.2017 1/9 Model BMW X3 xdrive20d. Výkon motoru: 190 k Zdvihový objem: 1.995 cc Spotřeba: 5,2 l/100km [1] Emise CO2: 136 g/km [1] 1 181 70 Výbavové

Více

hřiště.cz, s.r.o. Příkop 836/6, 602 00 Brno IČ: 283 54 303, DIČ: CZ28354303 www.hriste.cz

hřiště.cz, s.r.o. Příkop 836/6, 602 00 Brno IČ: 283 54 303, DIČ: CZ28354303 www.hriste.cz Příkop 836/6, 602 00 Brno IČ: 283 54 303, DIČ: CZ28354303 www.hriste.cz kancelář a korespondence: Zábrdovická 2 615 00 Brno telefon: 541 215 300 Nabídka č.: N15JH139_OPAVA_MS_OTICKA PRVKY No.číslo položka

Více

kalendáře,diáře a novoročenky

kalendáře,diáře a novoročenky kalendáře,diáře a novoročenky Týdenní diář TOMÁŠ Osobní záznamy, tabulkový kal. 2010, 2011, měsíční termíny 2010, plán dovolených 2010, plánovací kalendář 2010, abecední seznam jmen, místo na poznámky

Více

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil

Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil 3 010 Prostorové termostaty pro jednotky Fan Coil Přehled RAB... Řada prostorových termostatů s plynem plněnou membránou pro systémy a / nebo Dvoupolohová regulace Ruční přepínač rychlosti ventilátoru

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání IČO: 45251002 Sídlo/místo podnikání: Škrétova

Více

VÝVOJ VÝROBA MONTÁŽE SERVIS PRODEJ NA SPLÁTKY

VÝVOJ VÝROBA MONTÁŽE SERVIS PRODEJ NA SPLÁTKY Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. VÝVOJ VÝROBA MONTÁŽE SERVIS PRODEJ NA SPLÁTKY Vážená paní Věra Květoňová kvetonova31@seznam.cz V Plzni 30. září 2009 Nabídka č. 10064 Na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasílám

Více

Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE.

Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE. Aktualizace 02/2017 PEU G E OT R E L A X Operativní leasing pro každého s PEUGEOT FINANCE. Základní informace > Pravidelná měsíční splátka dle vybraného vozu > Doba nájmu 24 nebo 36 měsíců > Nájezd 40

Více

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě.

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě. Který typ vizuálního zabezpečení zabezpečení je pro provedení je karet pro vaší provedení organizace karet ten vaší organizace pravý? ten pravý? Průřez kartou Prů řez Zabezpečení zakomponované NA kartě...

Více

Ceník pro AKCI 1+1 SPÁNEK PRO ŽIVOT

Ceník pro AKCI 1+1 SPÁNEK PRO ŽIVOT Ceník pro AKCI 1+1 SPÁNEK PRO ŽIVOT Synergy Biogreen 200x80x20 4185 7340 7970 13980 18 5 2/3 130 5 14 200x85x20 4185 7340 7970 13980 18 5 2/3 130 5 14,5 200x90x20 4185 7340 7970 13980 18 5 2/3 130 5 15,5

Více

Proč mít řezačku? Typy řezaček ŘEZÁNÍ

Proč mít řezačku? Typy řezaček ŘEZÁNÍ ŘEZÁNÍ GBC Premier ŘEZÁNÍ Proč mít řezačku? Při výrobě tištěných materiálů následuje po samotném tisku dokumentů další důležitý krok, úprava tvaru dokumentů, obrázků, fotografií, prezentací. Mnohdy konečný

Více

Porsche Service. Akční nabídka před dovolenou.

Porsche Service. Akční nabídka před dovolenou. Porsche Service Akční nabídka před dovolenou. Vydejte se na dovolenou Vaše Porsche Centrum má jediný cíl: usilovat o to, aby Váš požitek z jízdy byl dokonalý. Od péče o Vaše bezpečí až po závěrečné naleštění

Více

PROFESIONÁLNÍ STAVEBNÍ VRÁTKY ŠIKMÉ A SVISLÉ ŽEBŘÍKOVÉ VÝTAHY SVISLÝ NÁKLADNÍ VÝTAH SHOZY NA SUŤ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

PROFESIONÁLNÍ STAVEBNÍ VRÁTKY ŠIKMÉ A SVISLÉ ŽEBŘÍKOVÉ VÝTAHY SVISLÝ NÁKLADNÍ VÝTAH SHOZY NA SUŤ S PŘÍSLUŠENSTVÍM PROFESIONÁLNÍ STAEBNÍ RÁTKY ŠIKMÉ A SISLÉ ŽEBŘÍKOÉ ÝTAHY SISLÝ NÁKLADNÍ ÝTAH SHOZY NA SUŤ S PŘÍSLUŠENSTÍM KATALOG 2012/2013 MINOR - profesionální stavební vrátky 2012/2013 Nosnost Rychlost zdvihu m/min

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1"

Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1 Město Domažlice Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1" Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE WINTERSTEIGER, MONTANA, REICHMAN, ICEBERG

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE WINTERSTEIGER, MONTANA, REICHMAN, ICEBERG PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE WINTERSTEIGER, MONTANA, REICHMAN, ICEBERG SKI & SNOWBOARD SERVIS SEZNAM KAPITOL 1 brusné pásy 2 brusné pásy na hrany 3.0 voskovací pásy KV701X 3.1 voskovací válce 4 lešticí pásy

Více

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ Technologie zakládání technických prvků 1) VRBOVÉ IGLŮ - proplétané malé: výška cca 150 cm, průměr cca 150 cm - proplétané velké: výška cca 2 m, průměr cca 2 m 2) VRBOVÝ TUNEL - délka cca 4 m, šířka cca

Více

Audi S5 Cabrio základní motorizace

Audi S5 Cabrio základní motorizace S5 Ceník Audi základní motorizace Audi model převodovka objednací kód zdvihový objem, litry výkon kw/k emise CO2 spotřeba paliva (21 %) S5 3.0 TFSI S tronic 8F7S4Y 3.0 245 (333) 199 g/km 8,5 l 1 422 231

Více

5. 6. 2010 OTROKOVICE

5. 6. 2010 OTROKOVICE PROPOZICE Mistrovství České republiky v in-line bruslení na silnici 2. kolo OIP 2010 5. 6. 2010 OTROKOVICE *** Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše

Více

Elektromagnetické ventily VZWM-L

Elektromagnetické ventily VZWM-L hlavní údaje a vysvětlení typového značení Všeobecné údaje nepřímo řízený sedlový ventil s membránovým těsněním připojení armatury G¼ G2 průtok 1 400 31 000 l/min provedení jako odlitek z mosazi nebo ušlechtilé

Více

11. Strukturovaná kabeláž

11. Strukturovaná kabeláž 11. Strukturovaná kabeláž Studijní cíl Představíme způsob budování univerzálních rozvodů strukturované kabeláže. Doba nutná k nastudování 1 hodina Strukturovaná kabeláž Pojem strukturovaná kabeláž se pojí

Více

parkové lavičky Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

parkové lavičky Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, parkové Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: info@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - parkové lomeno L-3 foca L-4 vincent II L-5 mona L-6 tubo L-7 beata

Více

Palác v oblacích. OBI návod na vlastní výrobu. Stupeň obtížnosti: Pokročilý. Doba stavby Celková doba výroby: cca 14 hodin

Palác v oblacích. OBI návod na vlastní výrobu. Stupeň obtížnosti: Pokročilý. Doba stavby Celková doba výroby: cca 14 hodin OBI návod na vlastní výrobu 1 Palác v oblacích Stupeň obtížnosti: Pokročilý Obsah Úvod/Tipy a triky str. 2 Seznam materiálů str. 3 Seznam nářadí str. 4 Montážní návod str. 5 7 Stavební plány str. 8 17

Více

REKONSTRUKCE DĚTSÝCH HŘIŠŤ V OBCI PTICE Výpis herních prvků

REKONSTRUKCE DĚTSÝCH HŘIŠŤ V OBCI PTICE Výpis herních prvků REKONSTRUKCE DĚTSÝCH HŘIŠŤ V OBCI PTICE Výpis herních prvků Obsah: S1 Pružina mořský koník... 3 S2 Houpačka klasik/batole... 3 S3 Věž multi... 4 S4 Pískoviště... 5 S5 Domeček... 5 S6 Hrací stěna s počítadlem...

Více

TRAPÉZOVÉ PLECHY obklad

TRAPÉZOVÉ PLECHY obklad T6/917/970/131 obklad 0,5 123 149 pozink 200, 275 g/m2 2 roky 0,6 144 174 0,7 163 198 lak mat - 35 mikronů 10 let lak mat struktura - 35 mikronů 10 let lak purlak - 50 mikronů 30 let lak purmat - 50 mikronů

Více

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!! TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU!!!!!! AKCE: sleva % na vše!!! TYP/NÁZEV VÝROBKU vnitřní rozměr v cm šíře x hloub. rozměr okna (stav. otvor) počet ks

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Petr Nikl Divňáci z Ňjújorku Kniha vychází jako 49. svazek umělecké edice Modrý slon Veškerá práva vyhrazena Petr Nikl, 2012 Illustrations

Více

Kabelová kniha m.2.02 a 317a

Kabelová kniha m.2.02 a 317a Kabelová kniha m.2.02 a 317a OZNAČENÍ KABELU ODKUD KAM KABEL AUDIO Název kabelu Odkud Kam Délka kabelu Typ Kabelu Net name Designator Designator Cable length e-ans-pm1 PM1 IDP1 20 Nesymetrický stíněný

Více

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Středočeský kraj Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekty A, B, D, C1 a C3 Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných historických budov a částí areálu

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

Model Livigno. Informace o produktu a pokyny pro objednání. Model k dodání v cenových skupinách 6, 8, D a H -

Model Livigno. Informace o produktu a pokyny pro objednání. Model k dodání v cenových skupinách 6, 8, D a H - Informace o produktu a pokyny pro objednání Model k dodání v cenových skupinách 6, 8, D a H - výběr látek/kůží naleznete v naší aktuální kolekci látek/kůží! KONSTRUKCE: Rám: Sedák: Opěradla: všechny nosné

Více