Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded"

Transkript

1 Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications V1 R3.x V1 R4.x

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu! Nepokládejte přenosnou část vedle elektronických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému ovlivňování! Nepoužívejte přenosnou část ve vlhkém prostředí! Přístroje nejsou odolné proti stříkající vodě. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Upozornění: Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání popř. jestliže jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu. Upozornění: Pro uživatele sluchadel: Do sluchadel mohou proniknout radiové signály. Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití! Akumulátory Nebezpečí: Používejte pouze povolené, dobíjecí originální akumulátory Siemens! Nepoužívejte žádné běžné baterie, které nelze znovu dobíjet! Nedodržení tohoto pokynu může vyvolat nebezpečné situace (nebezpečí exploze, zničení obalu baterie, funkční poruchy a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně! Používejte pouze dodaný síťový napáječ! 2

3 K návodu k použití Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci s Vaším komunikačním systémem. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vaší přenosné části. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vaší přenosné části k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro Vaši přenosnou část zřízena - obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. 3

4 Přehled Přehled Sluchátková vložka 9 Tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz 2 Displej 10 Mikrofon 3 Displejová tlačítka 11 Tlačítko pro vypnutí mikrofonu 4 Ovládací tlačítko 12 Tlačítko pro blokování tlačítek 5 Tlačítko pro hlasité telefonování 13 Číslicová tlačítka 6 Tlačítko vyzvednutí 14 Tlačítko zavěšení a zap./vyp. 7 Přípojka pro náhlavní soupravu 8 Tlačítko pro zapnutí/ vypnutí vyzvánění 15 Tlačítko zpráv 16 Tlačítko hlasitosti Používání tlačítek: strana 9 4

5 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny Přenosná část Akumulátory Označení WEEE K návodu k použití Přehled Popis tlačítek Tlačítka funkcí Tlačítko R pro zpětný dotaz Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Postranní tlačítka Symboly v hlavním menu Uvedení přenosné části do provozu Odstranění ochranné fólie Založení akumulátorů Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátorů Povolené akumulátory Připevnění příchytky Připevnění umělohmotného krytu Připojení náhlavní soupravy Připojení datového kabelu USB Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Nastavení jazyka pro texty na displeji systému Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Během hovoru V klidovém stavu Nastavení varovných tónů Nastavení zvuku

6 Obsah Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Přejmenování/smazání obrázků/melodií Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro přenos vcard Nastavení náhledu menu Obnovení továrního nastavení Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Příjem nebo odmítnutí volání Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Ukončení hovoru Přesměrování volání Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Telefonování komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Zkrácená volba v celém systému Individuální zkrácená volba v celém systému Systémový telefonní seznam Telefonní databáze (LDAP) Telefonní seznam přenosné části Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Volba záznamu pomocí číslice pro zkrácenou volbu

7 Obsah Prohlížení záznamu Změna záznamu Smazání záznamu nebo telefonního seznamu Zobrazení volné paměti Poslání záznamu nebo telefonního seznamu do přenosné části nebo systému Cílené obsazení mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Volání s identifikačním kódem Použití přenosné části jako cizí přípojky Vypnutí zobrazení telefonního čísla Cílené převzetí volání Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zobrazení hovorného Zachycení Vstupní telefon u dveří Aktivace spínače Vyslání signálu do sítě Přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Noční zapojení Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovorů Telefonování s více účastníky současně Upozornění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zákaz/povolení automatického upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Přidržení hovoru Střídání mezi dvěma hovory Konference Druhé volání Skupinové funkce Vypnutí/zapnutí skupinového vyzvánění Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání UCD (Universal Call Distribution) Skupina MULAP (Multiple Line Application - použití mnohonásobné linky)

8 Obsah Funkce zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Posílání/vyvolání textové zprávy Prohlížení textové zprávy nebo zprávy hlasové pošty Seznam volajících Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Nastavení základny Zkrácená volba Rychlý přístup k funkcím Datová komunikace s PC Rozhraní Bluetooth Přenos telefonního seznamu Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Programování kódu zámku přenosné části Zamknutí/odemknutí přenosné části Centrální kód zámku/zamknutí/odemknutí cizích přenosných částí Systémové funkce Prostřednictvím menu Pomocí kódu Přehled funkcí a kódů Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječe Příslušenství Směrnice EU Prohlášení o shodě Rejstřík

9 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítko Název Použití a c d tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně menu zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla střídání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému f seznam zpráv přístup k seznamu zpráv * tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění # tlačítko pro blokování tlačítek h S tlačítko pro vypnutí mikrofonu tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz zapnutí/vypnutí vyzvánění zapnutí/vypnutí blokování tlačítek vypnutí mikrofonu funkce zpětného dotazu strana 10 9

10 Popis tlačítek Tlačítko R pro zpětný dotaz Tlačítko pro zpětný dotaz umožňuje krátkým stisknutím v různých provozních situacích přístup k následujícím funkcím: Při volbě: vložení pauzy (např. mezi číslo předvolby a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) Při hovoru: ukončení hovoru Při hovoru ve zpětném dotazu: ukončení hovoru ve zpětném dotazu Při zpětném dotazu, při zahájení konference nebo při předání hovoru: ukončení spojení ke schránce Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace V klidovém stavu Při hovoru V hlavním menu V seznamech a menu t s stisk nahoře stisk dole - otevření telefonního seznamu přenosné části nastavení jazyka/hlasitosti přenosné části otevření telefonního seznamu přenosné části výběr symbolu menu výběr symbolu menu nejbližší vyšší nejbližší nižší prvek seznamu prvek seznamu u stisk vlevo otevření telefonního seznamu přenosné části v stistk vpravo otevření hlavního menu přenosné části - výběr hlasitosti, melodie, nastavit zakladnu výběr symbolu výběr symbolu menu menu nejbližší vyšší úroveň menu, přerušení postupu Při zadávání kurzor o jeden řádek nahoru kurzor o jeden řádek dolů kurzor vlevo Změna hodnot - - snížení hodnoty výběr záznamu (OK) kurzor vpravo zvýšení hodnoty 10

11 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. zpet ulozit aktuální funkce displejových tlačítek displejová tlačítka Některá důležitá displejová tlačítka jsou: Symbol Moznost OK Û zpet ulozit Þ Použití Otevření menu přenosné části v závislosti na situaci Potvrzení vybrané položky menu Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Zpět do nejbližší vyšší úrovně menu/přerušení postupu Uložení zadání Otevření seznamu pro opakování volby Postranní tlačítka Pro nastavení hlasitosti sluchátka, vyzvánění, hlasitého telefonování, budíku, připomenutí termínů a náhlavní soupravy v závislosti na situaci stiskněte tlačítka vpravo na přenosné části. Tlačítko ø Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti Použití 11

12 Popis tlačítek Symboly v hlavním menu v u v t s Hlavní menu přenosné části lze vyvolat stiskem pravé strany ovládacího tlačítka. Symboly menu lze vybrat stiskem horní, dolní, pravé nebo levé strany ovládacího tlačíka. Alternativně můžete stisknout také číslicová tlačítka, např. 4 pro Budik nebo O pro Nastaveni. Záznamy menu, které jsou k dispozici pouze v expertním režimu, jsou označeny symbolem. Pro změnu viz strana 35. Symbol Název Použití ò É ì Ê Ì á Â Spravce souboru (Media-Pool) Bluetooth Extra Budik Seznamy volani Zaznamnik Organizator Telefonni seznam Správa obrázků a melodií: Sporice displeje Foto volajiciho Zvuky Kapacita Zřízení rozhraní Bluetooth: Aktivace Vyhledat pren. c. Vyhledat datove zar. Duveryhodna zar. Vlastni zar. Viz Spravce souboru Zřízení funkce buzení Jsou-li k dispozici volání, vyvolejte seznam volání. Jsou-li v síťovém záznamníku k dispozici hlasové zprávy, vyvolejte záznamník. Správa termínů: Kalendar Zmeskane udalosti Správa telefonního seznamu 12

13 Popis tlačítek Symbol Název Použití Ï Nastaveni Nastavení přenosné části: Datum/cas Nastaveni zvuku Hlasitost pren. c. Varovne tony Vyzvaneni (prenosna cast) Displej Sporic displeje Velka pismena Barva displeje Podsviceni Jazyk Prihlaseni Prihlasit pren.cast Odhlasit pren.cast Vybrat zakladnu Prenosna cast Aut.prijem vol. Mistni predvolby System PIN pren. c. Reset pren. c. Nastavit zakladnu Nahled menu 13

14 Uvedení přenosné části do provozu Uvedení přenosné části do provozu Odstranění ochranné fólie Před použitím stáhněte prosím ochrannou fólii s displeje. Založení akumulátorů Přenosná část se dodává spolu se dvěma nenabitými akumulátory, které se nabíjí teprve v přenosné části. Upozornění: Dodržujte bezpečnostní pokyny strana 2! Používejte jen povolené akumulátory strana 17! Vyměňujte vždy oba akumulátory najednou a zakládejte jen akumulátory stejného výrobce. Přihrádku akumulátoru otvírejte jen v bezprašném prostředí! Po vyjmutí akumulátoru zůstanou záznamy Vašeho telefonního seznamu a všechna nastavení zachována. Nastavení data a hodiny se zruší. Akumulátory vyjímejte jen tehdy, jsou-li vadné. Každé zbytečné vyjmutí akumulátoru snižuje jeho životnost. 1. V případě montáže: Sejmutí příchytky pro nošení telefonu Zasuňte šroubovák mezi příchytku pro nošení telefonu a víčko akumulátoru (1) a tlačte příchytku pomocí šroubováku směrem ven (2), dokud se neuvolní. 1 2 Rovněž uvolněte příchytku pro nošení telefonu na zadní straně a poté odstraňte. 14

15 Uvedení přenosné části do provozu 2. Otevření přihrádky akumulátoru Sáhněte do prohlubně na krytu akumulátoru a zvedněte víčko. 3. Založení akumulátorů Nové akumulátory vložte správnými póly (viz schématický obrázek). Póly jsou vyznačeny v popř. na přihrádce akumulátoru Uzavření přihrádky akumulátoru Nejdříve umístěte víčko akumulátoru postranními otvory nad úchytky vnitřní strany krytu. Poté kryt přitlačte, dokud nezapadne. 15

16 Uvedení přenosné části do provozu Nabíjení a používání akumulátorů Pro nabíjení akumulátorů postavte přenosnou část do nabíječe tlačítky dopředu. Pozor: Pro provoz nabíječe používejte jen povolené napáječe (objednací čísla viz strana 136). Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na displeji následujícími symboly: = akumulátor je vybit e akumulátor je nabit na 33% V akumulátor je nabit na 66% U akumulátor je nabit na 100% Upozornění: První nabití: Nabíjejte akumulátor nepřerušeně po dobu minimálně 10 hodin bez ohledu na signalizaci. Poté používejte přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Symbol stavu nabití se tím přizpůsobí provozní době akumulátoru. Pro dosažení plných provozních a nabíjecích dob strana 17: Používejte ze začátku přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Každé další nabití: Poté můžete po každém použití položit svou přenosnou část do nabíječe. Nabíjení je řízeno elektronicky, takže akumulátor se nabíjí optimálně a šetrně. 16

17 Provozní a nabíjecí doba akumulátorů Uvedení přenosné části do provozu Provozní doby se dosáhne teprve po několika nabitích a vybitích a závisí na: kapacitě akumulátoru, stáří akumulátoru, provedených nastaveních, chování uživatele, použitém bezšňůrovém systému DECT Kapacita (mah) ca Doba pohotovosti (hodiny) a 140 / / / / 83 Doba hovoru (hodiny) Provozní doba při 1,5 hodině za den (hodiny) b Nabíjecí doba v nabíječi (hodiny) 6,5 7,5 8,5 10,5 [a] bez osvětlení displeje/s osvětlením displeje [b] bez osvětlení displeje (Nastavení osvětlení displeje strana 33) Povolené akumulátory Pro přenosnou část jsou povolené následující akumulátory. Nikl-metal-hybridové (NiMH) akumulátory GPI International LTD 700 mah AAA UNION SUPPO Batt. 650 mah AAA SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mah AAA Připevnění příchytky Nasaďte příchytku pro nošení na zadní stranu přenosné části tak, aby její postranní výstupky zapadly do příslušných otvorů. 17

18 Uvedení přenosné části do provozu Připevnění umělohmotného krytu Nasaďte dodávaný umělohmotný kryt pro konektor náhlavní soupravy, abyste dosáhli optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování. Připojení náhlavní soupravy Po odstranění umělohmotného krytu můžete na levé straně své přenosné části připojit náhlavní soupravu pomocí kolíkové zástrčky o délce 2,5 mm. Hlasitost náhlavní soupravy odpovídá nastavení hlasitosti ve sluchátku strana 21. Po použití náhlavní soupravy nasaďte opět umělohmotný kryt pro dosažení optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování. Připojení datového kabelu USB Pro připojení své přenosné části k PC strana 121 můžete spojit standardní datový kabel s mini zásuvkou B na zadní straně své přenosné části USB. Sejměte příchytku pro nošení (je-li namontována) strana 17. Sejměte kryt akumulátoru strana 15. Připojte datový kabel USB ke konektoru USB (1). 1 18

19 Uvedení přenosné části do provozu Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části v Jazyk textů na displeji si můžete sami nastavit. Jazyk displejových textů komunikačního systému může nastavit pouze správce. Otevření hlavního menu Otevřte hlavní menu přenosné části. Otevření prvního submenu u v Ï Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Otevření druhého submenu st Jazyk [ Vyberte položku menu a potvrďte. Výběr jazyka st Deutsch [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. a English Francais Italiano Espanol Portugues Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi Cesky Polski Turkce Ellinika Magyar Russkij Hrvatski Slovenscina Romana Srpski Catalan Bulgarski Bosanski Ukrayinska Arabic Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení. Upozornění: Jestliže jste omylem nastavili jiný jazyk displejových textů než požadovaný, stiskněte v O5 a poté volte jazyk znovu. Nastavení přenosné části zpět do stavu při dodání:n: strana

20 Uvedení přenosné části do provozu c nebo d menu Nastavení jazyka pro texty na displeji systému Chcete-li změnit jazyk displejových textů, je třeba změnit jazyk nejen na přenosné části, ale také v systému. Pro každou přenosnou část lze v systému nastavit vlastní jazyk. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové menu. > < servisni menu? [ Vyberte položku menu a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku menu a potvrďte. > < * 48= [ Vyberte položku menu a potvrďte. vyber jazyka? > < 11=cesky... [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. a Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení. 20

21 Nastavení přenosné části Nastavení přenosné části Pokud Vám nevyhovují standardní nastavení přenosné části, můžete je změnit. p Nastavení hlasitosti volání Během hovoru Během hovoru můžete nastavit hlasitost jednoduše pomocí postranních tlačítek hlasitosti. Odpovídající hlasitost nastavte v závislosti na tom, zda hovoříte přes sluchátko nebo v režimu hlasitého telefonování. Hovoříte. ø Stiskněte postranní tlačítko hlasitosti pro vyvolání menu Hlasitost pren. c.. ø Změňte hlasitost ve sluchátku nebo hlasitého telefonování. nebo t r Stiskněte ovládací tlačítko pro vyvolání menu Hlasitost pren. c. Nastavte hlasitost ve sluchátku popř. hlasitého telefonování. ulozit nebo Uložte nastavení. Asi po 3 vteřinách se nastavení uloží automaticky. 21

22 Nastavení přenosné části v V klidovém stavu V klidovém stavu můžete změnit hlasitost prostřednictvím menu. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Hlasitost pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. c. Hlasitost pren.c Sluchatko: Hlasite tel.: zpet ulozit st Sluchatko [ Vyberte požadovanou položku menu. Hlasite tel. uv ulozit Zadejte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. 22

23 Nastavení přenosné části Nastavení varovných tónů Upozornění: Lze nastavit jen tehdy, je-li tato položka menu viditelná. Pro změnu viz strana 35. Varovné tóny mají následující význam: Varovný tón Tón stisku tlačítka Potvrzovací tóny Tón vybití akumulátoru Význam Potvrdí každý stisk tlačítka. Potvrzovací tón (vzestupná melodie) při ukládání zadání/nastavení a při pokládání přenosné části do nabíječe Chybový tón (sestupná melodie) u chybných zadání Tón konce menu na konci nabídky Akumulátor se musí nabít. v Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Varovne tonyx [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Ton tlac. [ Vyberte požadovanou položku menu. Potvrz. ton Vyb. aku uv ulozit Zapněte nebo vypněte. Uložte nastavení. 23

24 Nastavení přenosné části Nastavení zvuku v Ve Vaší přenosné části jsou uloženy tóny a melodie. Při výběru položky menu Hlasitost a Melodie zazní příslušný vyzváněcí tón v aktuálním nastavení. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Vyzvaneni (pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. c.) st Hlasitost [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Melodie Casovani Anonym.vol.vyp.³ Upozornění: Funkce Anonym.vol.vyp. není ve Vašem komunikačním systému k dispozici.. Nastavení hlasitosti st Hlasitost [ Vyberte položku menu a potvrďte. Můžete volit mezi pěti stupni hlasitosti vyzvánění a hlasitostí Crescendo (hlasitost se postupně zvyšuje). Hlasitost Pro int. volani terminy: Pro ext.volani: zpet ulozit st Pro int. vola- [ Vyberte požadovanou položku menu. ni a terminy Pro ext.volani uv ulozit Uložte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. 24

25 Nastavení přenosné části Melodie Nastavení melodie Abyste mohli volání a termíny na své přenosné části snadněji rozlišovat, lze nastavit různé melodie vyzvánění pro různá volání. st [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Pro int. volani [ Vyberte požadovanou položku menu. Pro ext.volani uv ulozit Uložte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. Nastavení časování pro externí volání Můžete zadat časový úsek, ve kterém nemá Váš telefon vyzvánět, např. v noci. st Casovani [ Vyberte položku menu a potvrďte. uv Uložte Zap nebo Vyp. V zapnutém stavu: st Nezvonit od [ Vyberte požadovanou položku menu Nezvonit do o Zadejte čas. ulozit Uložte nastavení. 25

26 Nastavení přenosné části Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Správce souborů Vaší přenosné části spravuje melodie, které lze nastavit jako vyzváněcí tóny, a obrázky, které můžete používat jako fota volajícího popř. jako spořič displeje; předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů může spravovat následující typy tónů a melodií: Typ Zvuky: Vyzváněcí tóny Monofonní Polyfonní Importované zvuky Obrázky: Fota volajícího Spořič displeje Formát interní interní interní WMA, MP3, WAV BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů v Ve Vaší přenosné části jsou přednastavené různé monofonní a polyfonní melodie. Stávající melodie si můžete poslechnout a obrázky nechat zobrazit. Obrázky a zvuky můžete stahovat z PC strana 121. Není-li v paměti dost místa, musíte předtím smazat jeden nebo více obrázků nebo melodií. Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Spravce [ Vyberte symbol menu a potvrďte. souboru st Sporic displeje [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Foto volajiciho Zvuky st Vyberte záznam. 26

27 Nastavení přenosné části Zobrazit st Spořič displeje/fota volajících Stiskněte displejové tlačítko. Přepínejte mezi obrázky. Jestliže jste uložili obrázek v neplatném formátu souboru, obdržíte po výběru chybové hlášení. Melodie st Moznosti Označená melodie se ihned přehraje. Přepínejte mezi melodiemi. Při přehrávání můžete nastavit hlasitost: Stiskněte displejové tlačítko. st Hlasitost [ Vyberte položku menu a potvrďte. uv ulozit Nastavte hlasitost. Uložte nastavení. v Přejmenování/smazání obrázků/melodií Vybrali jste záznam. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Spravce [ Vyberte symbol menu a potvrďte. souboru st Sporic displeje [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Foto volajiciho Zvuky st Moznosti Vyberte záznam. Stiskněte displejové tlačítko. Je-li obrázek/zvuk zablokován (è), nejsou k dispozici možnosti. st Zmenit nazev [ Vyberte položku menu a potvrďte. Název záznamu lze změnit. Délka: max. 16 znaků. Poté potvrďte zadání. nebo st Smazat zaznam [ Vyberte položku menu a potvrďte. Záznam se smaže 27

28 Nastavení přenosné části Spravce souboru Kontrola paměti Můžete si nechat zobrazit zbývající volnou pamě. v Otevřte hlavní menu přenosné části. u v [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Kapacita [ Vyberte položku menu a potvrďte. 28

29 Nastavení přenosné části Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí symbol ó. Zapnutí vyzvánění * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Místo vyzváněcího tónu můžete zapnout upozorňovací tón. V případě volání pak zazní krátký tón ( pípnutí ) místo vyzvánění. Jestliže se přenosná část nachází ve skupině pro převzetí volání, je vyzvánění pro převzetí rovněž signalizováno upozorňovacím tónem. Zapnutí upozorňovacího tónu * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Stiskněte displejové tlačítko do tří vteřin. Upozorňovací tón je zapnut. Hlasitost upozorňovacího tónu odpovídá hlasitosti externího vyzvánění. Pipnuti Vypnutí upozorňovacího tónu * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. 29

30 Nastavení přenosné části Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí v Upozornění: Lze nastavit pouze tehdy, je-li tato položka menu viditelná. Pro změnu viz strana 35. Tato funkce umožňuje příjem volání vyjmutím přenosné části z nabíječe. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Aut.prijem vol. Zmenit Vyberte položku menu. Stiskněte displejové tlačítko. Zapnuta funkce je označena háčkem (³) a lze ji opět vypnout. 30

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C300 HH C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5

Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Avaya telefony DECT 3720 připojené na telekomunikační systémy Avaya Integral Enterprise IE, nebo Integral I5 Zkrácený návod na obsluhu 2009 Avaya Všechna práva vyhrazena 2 Seznamte se s Vaším telefonem

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

DJ slims. bluetooth. sluchátka

DJ slims. bluetooth. sluchátka DJ slims bluetooth sluchátka obsah Stručné instrukce...1 1. Bluetooth bezdrátová komunikační technologie...1 2. O sluchátkách DJ SLIMS...1 Před použitím...3 1. Přehled...3 2. Nabíjení sluchátek...4 Jak

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 03 Calios_cs 23.03.2007 14:19 Uhr Seite 2 OBSAH 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Návod k použití jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené jsou

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více