Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded"

Transkript

1 Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications V1 R3.x V1 R4.x

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu! Nepokládejte přenosnou část vedle elektronických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému ovlivňování! Nepoužívejte přenosnou část ve vlhkém prostředí! Přístroje nejsou odolné proti stříkající vodě. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Upozornění: Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání popř. jestliže jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu. Upozornění: Pro uživatele sluchadel: Do sluchadel mohou proniknout radiové signály. Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití! Akumulátory Nebezpečí: Používejte pouze povolené, dobíjecí originální akumulátory Siemens! Nepoužívejte žádné běžné baterie, které nelze znovu dobíjet! Nedodržení tohoto pokynu může vyvolat nebezpečné situace (nebezpečí exploze, zničení obalu baterie, funkční poruchy a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně! Používejte pouze dodaný síťový napáječ! 2

3 K návodu k použití Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci s Vaším komunikačním systémem. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vaší přenosné části. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vaší přenosné části k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro Vaši přenosnou část zřízena - obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. 3

4 Přehled Přehled Sluchátková vložka 9 Tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz 2 Displej 10 Mikrofon 3 Displejová tlačítka 11 Tlačítko pro vypnutí mikrofonu 4 Ovládací tlačítko 12 Tlačítko pro blokování tlačítek 5 Tlačítko pro hlasité telefonování 13 Číslicová tlačítka 6 Tlačítko vyzvednutí 14 Tlačítko zavěšení a zap./vyp. 7 Přípojka pro náhlavní soupravu 8 Tlačítko pro zapnutí/ vypnutí vyzvánění 15 Tlačítko zpráv 16 Tlačítko hlasitosti Používání tlačítek: strana 9 4

5 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny Přenosná část Akumulátory Označení WEEE K návodu k použití Přehled Popis tlačítek Tlačítka funkcí Tlačítko R pro zpětný dotaz Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Postranní tlačítka Symboly v hlavním menu Uvedení přenosné části do provozu Odstranění ochranné fólie Založení akumulátorů Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátorů Povolené akumulátory Připevnění příchytky Připevnění umělohmotného krytu Připojení náhlavní soupravy Připojení datového kabelu USB Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Nastavení jazyka pro texty na displeji systému Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Během hovoru V klidovém stavu Nastavení varovných tónů Nastavení zvuku

6 Obsah Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Přejmenování/smazání obrázků/melodií Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro přenos vcard Nastavení náhledu menu Obnovení továrního nastavení Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Příjem nebo odmítnutí volání Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Ukončení hovoru Přesměrování volání Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Telefonování komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Zkrácená volba v celém systému Individuální zkrácená volba v celém systému Systémový telefonní seznam Telefonní databáze (LDAP) Telefonní seznam přenosné části Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Volba záznamu pomocí číslice pro zkrácenou volbu

7 Obsah Prohlížení záznamu Změna záznamu Smazání záznamu nebo telefonního seznamu Zobrazení volné paměti Poslání záznamu nebo telefonního seznamu do přenosné části nebo systému Cílené obsazení mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Volání s identifikačním kódem Použití přenosné části jako cizí přípojky Vypnutí zobrazení telefonního čísla Cílené převzetí volání Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zobrazení hovorného Zachycení Vstupní telefon u dveří Aktivace spínače Vyslání signálu do sítě Přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Noční zapojení Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovorů Telefonování s více účastníky současně Upozornění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zákaz/povolení automatického upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Přidržení hovoru Střídání mezi dvěma hovory Konference Druhé volání Skupinové funkce Vypnutí/zapnutí skupinového vyzvánění Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání UCD (Universal Call Distribution) Skupina MULAP (Multiple Line Application - použití mnohonásobné linky)

8 Obsah Funkce zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Posílání/vyvolání textové zprávy Prohlížení textové zprávy nebo zprávy hlasové pošty Seznam volajících Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Nastavení základny Zkrácená volba Rychlý přístup k funkcím Datová komunikace s PC Rozhraní Bluetooth Přenos telefonního seznamu Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Programování kódu zámku přenosné části Zamknutí/odemknutí přenosné části Centrální kód zámku/zamknutí/odemknutí cizích přenosných částí Systémové funkce Prostřednictvím menu Pomocí kódu Přehled funkcí a kódů Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječe Příslušenství Směrnice EU Prohlášení o shodě Rejstřík

9 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítko Název Použití a c d tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně menu zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla střídání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému f seznam zpráv přístup k seznamu zpráv * tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění # tlačítko pro blokování tlačítek h S tlačítko pro vypnutí mikrofonu tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz zapnutí/vypnutí vyzvánění zapnutí/vypnutí blokování tlačítek vypnutí mikrofonu funkce zpětného dotazu strana 10 9

10 Popis tlačítek Tlačítko R pro zpětný dotaz Tlačítko pro zpětný dotaz umožňuje krátkým stisknutím v různých provozních situacích přístup k následujícím funkcím: Při volbě: vložení pauzy (např. mezi číslo předvolby a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) Při hovoru: ukončení hovoru Při hovoru ve zpětném dotazu: ukončení hovoru ve zpětném dotazu Při zpětném dotazu, při zahájení konference nebo při předání hovoru: ukončení spojení ke schránce Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace V klidovém stavu Při hovoru V hlavním menu V seznamech a menu t s stisk nahoře stisk dole - otevření telefonního seznamu přenosné části nastavení jazyka/hlasitosti přenosné části otevření telefonního seznamu přenosné části výběr symbolu menu výběr symbolu menu nejbližší vyšší nejbližší nižší prvek seznamu prvek seznamu u stisk vlevo otevření telefonního seznamu přenosné části v stistk vpravo otevření hlavního menu přenosné části - výběr hlasitosti, melodie, nastavit zakladnu výběr symbolu výběr symbolu menu menu nejbližší vyšší úroveň menu, přerušení postupu Při zadávání kurzor o jeden řádek nahoru kurzor o jeden řádek dolů kurzor vlevo Změna hodnot - - snížení hodnoty výběr záznamu (OK) kurzor vpravo zvýšení hodnoty 10

11 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. zpet ulozit aktuální funkce displejových tlačítek displejová tlačítka Některá důležitá displejová tlačítka jsou: Symbol Moznost OK Û zpet ulozit Þ Použití Otevření menu přenosné části v závislosti na situaci Potvrzení vybrané položky menu Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Zpět do nejbližší vyšší úrovně menu/přerušení postupu Uložení zadání Otevření seznamu pro opakování volby Postranní tlačítka Pro nastavení hlasitosti sluchátka, vyzvánění, hlasitého telefonování, budíku, připomenutí termínů a náhlavní soupravy v závislosti na situaci stiskněte tlačítka vpravo na přenosné části. Tlačítko ø Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti Použití 11

12 Popis tlačítek Symboly v hlavním menu v u v t s Hlavní menu přenosné části lze vyvolat stiskem pravé strany ovládacího tlačítka. Symboly menu lze vybrat stiskem horní, dolní, pravé nebo levé strany ovládacího tlačíka. Alternativně můžete stisknout také číslicová tlačítka, např. 4 pro Budik nebo O pro Nastaveni. Záznamy menu, které jsou k dispozici pouze v expertním režimu, jsou označeny symbolem. Pro změnu viz strana 35. Symbol Název Použití ò É ì Ê Ì á Â Spravce souboru (Media-Pool) Bluetooth Extra Budik Seznamy volani Zaznamnik Organizator Telefonni seznam Správa obrázků a melodií: Sporice displeje Foto volajiciho Zvuky Kapacita Zřízení rozhraní Bluetooth: Aktivace Vyhledat pren. c. Vyhledat datove zar. Duveryhodna zar. Vlastni zar. Viz Spravce souboru Zřízení funkce buzení Jsou-li k dispozici volání, vyvolejte seznam volání. Jsou-li v síťovém záznamníku k dispozici hlasové zprávy, vyvolejte záznamník. Správa termínů: Kalendar Zmeskane udalosti Správa telefonního seznamu 12

13 Popis tlačítek Symbol Název Použití Ï Nastaveni Nastavení přenosné části: Datum/cas Nastaveni zvuku Hlasitost pren. c. Varovne tony Vyzvaneni (prenosna cast) Displej Sporic displeje Velka pismena Barva displeje Podsviceni Jazyk Prihlaseni Prihlasit pren.cast Odhlasit pren.cast Vybrat zakladnu Prenosna cast Aut.prijem vol. Mistni predvolby System PIN pren. c. Reset pren. c. Nastavit zakladnu Nahled menu 13

14 Uvedení přenosné části do provozu Uvedení přenosné části do provozu Odstranění ochranné fólie Před použitím stáhněte prosím ochrannou fólii s displeje. Založení akumulátorů Přenosná část se dodává spolu se dvěma nenabitými akumulátory, které se nabíjí teprve v přenosné části. Upozornění: Dodržujte bezpečnostní pokyny strana 2! Používejte jen povolené akumulátory strana 17! Vyměňujte vždy oba akumulátory najednou a zakládejte jen akumulátory stejného výrobce. Přihrádku akumulátoru otvírejte jen v bezprašném prostředí! Po vyjmutí akumulátoru zůstanou záznamy Vašeho telefonního seznamu a všechna nastavení zachována. Nastavení data a hodiny se zruší. Akumulátory vyjímejte jen tehdy, jsou-li vadné. Každé zbytečné vyjmutí akumulátoru snižuje jeho životnost. 1. V případě montáže: Sejmutí příchytky pro nošení telefonu Zasuňte šroubovák mezi příchytku pro nošení telefonu a víčko akumulátoru (1) a tlačte příchytku pomocí šroubováku směrem ven (2), dokud se neuvolní. 1 2 Rovněž uvolněte příchytku pro nošení telefonu na zadní straně a poté odstraňte. 14

15 Uvedení přenosné části do provozu 2. Otevření přihrádky akumulátoru Sáhněte do prohlubně na krytu akumulátoru a zvedněte víčko. 3. Založení akumulátorů Nové akumulátory vložte správnými póly (viz schématický obrázek). Póly jsou vyznačeny v popř. na přihrádce akumulátoru Uzavření přihrádky akumulátoru Nejdříve umístěte víčko akumulátoru postranními otvory nad úchytky vnitřní strany krytu. Poté kryt přitlačte, dokud nezapadne. 15

16 Uvedení přenosné části do provozu Nabíjení a používání akumulátorů Pro nabíjení akumulátorů postavte přenosnou část do nabíječe tlačítky dopředu. Pozor: Pro provoz nabíječe používejte jen povolené napáječe (objednací čísla viz strana 136). Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na displeji následujícími symboly: = akumulátor je vybit e akumulátor je nabit na 33% V akumulátor je nabit na 66% U akumulátor je nabit na 100% Upozornění: První nabití: Nabíjejte akumulátor nepřerušeně po dobu minimálně 10 hodin bez ohledu na signalizaci. Poté používejte přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Symbol stavu nabití se tím přizpůsobí provozní době akumulátoru. Pro dosažení plných provozních a nabíjecích dob strana 17: Používejte ze začátku přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Každé další nabití: Poté můžete po každém použití položit svou přenosnou část do nabíječe. Nabíjení je řízeno elektronicky, takže akumulátor se nabíjí optimálně a šetrně. 16

17 Provozní a nabíjecí doba akumulátorů Uvedení přenosné části do provozu Provozní doby se dosáhne teprve po několika nabitích a vybitích a závisí na: kapacitě akumulátoru, stáří akumulátoru, provedených nastaveních, chování uživatele, použitém bezšňůrovém systému DECT Kapacita (mah) ca Doba pohotovosti (hodiny) a 140 / / / / 83 Doba hovoru (hodiny) Provozní doba při 1,5 hodině za den (hodiny) b Nabíjecí doba v nabíječi (hodiny) 6,5 7,5 8,5 10,5 [a] bez osvětlení displeje/s osvětlením displeje [b] bez osvětlení displeje (Nastavení osvětlení displeje strana 33) Povolené akumulátory Pro přenosnou část jsou povolené následující akumulátory. Nikl-metal-hybridové (NiMH) akumulátory GPI International LTD 700 mah AAA UNION SUPPO Batt. 650 mah AAA SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mah AAA Připevnění příchytky Nasaďte příchytku pro nošení na zadní stranu přenosné části tak, aby její postranní výstupky zapadly do příslušných otvorů. 17

18 Uvedení přenosné části do provozu Připevnění umělohmotného krytu Nasaďte dodávaný umělohmotný kryt pro konektor náhlavní soupravy, abyste dosáhli optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování. Připojení náhlavní soupravy Po odstranění umělohmotného krytu můžete na levé straně své přenosné části připojit náhlavní soupravu pomocí kolíkové zástrčky o délce 2,5 mm. Hlasitost náhlavní soupravy odpovídá nastavení hlasitosti ve sluchátku strana 21. Po použití náhlavní soupravy nasaďte opět umělohmotný kryt pro dosažení optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování. Připojení datového kabelu USB Pro připojení své přenosné části k PC strana 121 můžete spojit standardní datový kabel s mini zásuvkou B na zadní straně své přenosné části USB. Sejměte příchytku pro nošení (je-li namontována) strana 17. Sejměte kryt akumulátoru strana 15. Připojte datový kabel USB ke konektoru USB (1). 1 18

19 Uvedení přenosné části do provozu Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části v Jazyk textů na displeji si můžete sami nastavit. Jazyk displejových textů komunikačního systému může nastavit pouze správce. Otevření hlavního menu Otevřte hlavní menu přenosné části. Otevření prvního submenu u v Ï Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Otevření druhého submenu st Jazyk [ Vyberte položku menu a potvrďte. Výběr jazyka st Deutsch [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. a English Francais Italiano Espanol Portugues Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi Cesky Polski Turkce Ellinika Magyar Russkij Hrvatski Slovenscina Romana Srpski Catalan Bulgarski Bosanski Ukrayinska Arabic Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení. Upozornění: Jestliže jste omylem nastavili jiný jazyk displejových textů než požadovaný, stiskněte v O5 a poté volte jazyk znovu. Nastavení přenosné části zpět do stavu při dodání:n: strana

20 Uvedení přenosné části do provozu c nebo d menu Nastavení jazyka pro texty na displeji systému Chcete-li změnit jazyk displejových textů, je třeba změnit jazyk nejen na přenosné části, ale také v systému. Pro každou přenosnou část lze v systému nastavit vlastní jazyk. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové menu. > < servisni menu? [ Vyberte položku menu a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku menu a potvrďte. > < * 48= [ Vyberte položku menu a potvrďte. vyber jazyka? > < 11=cesky... [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. a Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení. 20

21 Nastavení přenosné části Nastavení přenosné části Pokud Vám nevyhovují standardní nastavení přenosné části, můžete je změnit. p Nastavení hlasitosti volání Během hovoru Během hovoru můžete nastavit hlasitost jednoduše pomocí postranních tlačítek hlasitosti. Odpovídající hlasitost nastavte v závislosti na tom, zda hovoříte přes sluchátko nebo v režimu hlasitého telefonování. Hovoříte. ø Stiskněte postranní tlačítko hlasitosti pro vyvolání menu Hlasitost pren. c.. ø Změňte hlasitost ve sluchátku nebo hlasitého telefonování. nebo t r Stiskněte ovládací tlačítko pro vyvolání menu Hlasitost pren. c. Nastavte hlasitost ve sluchátku popř. hlasitého telefonování. ulozit nebo Uložte nastavení. Asi po 3 vteřinách se nastavení uloží automaticky. 21

22 Nastavení přenosné části v V klidovém stavu V klidovém stavu můžete změnit hlasitost prostřednictvím menu. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Hlasitost pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. c. Hlasitost pren.c Sluchatko: Hlasite tel.: zpet ulozit st Sluchatko [ Vyberte požadovanou položku menu. Hlasite tel. uv ulozit Zadejte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. 22

23 Nastavení přenosné části Nastavení varovných tónů Upozornění: Lze nastavit jen tehdy, je-li tato položka menu viditelná. Pro změnu viz strana 35. Varovné tóny mají následující význam: Varovný tón Tón stisku tlačítka Potvrzovací tóny Tón vybití akumulátoru Význam Potvrdí každý stisk tlačítka. Potvrzovací tón (vzestupná melodie) při ukládání zadání/nastavení a při pokládání přenosné části do nabíječe Chybový tón (sestupná melodie) u chybných zadání Tón konce menu na konci nabídky Akumulátor se musí nabít. v Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Varovne tonyx [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Ton tlac. [ Vyberte požadovanou položku menu. Potvrz. ton Vyb. aku uv ulozit Zapněte nebo vypněte. Uložte nastavení. 23

24 Nastavení přenosné části Nastavení zvuku v Ve Vaší přenosné části jsou uloženy tóny a melodie. Při výběru položky menu Hlasitost a Melodie zazní příslušný vyzváněcí tón v aktuálním nastavení. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Vyzvaneni (pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. c.) st Hlasitost [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Melodie Casovani Anonym.vol.vyp.³ Upozornění: Funkce Anonym.vol.vyp. není ve Vašem komunikačním systému k dispozici.. Nastavení hlasitosti st Hlasitost [ Vyberte položku menu a potvrďte. Můžete volit mezi pěti stupni hlasitosti vyzvánění a hlasitostí Crescendo (hlasitost se postupně zvyšuje). Hlasitost Pro int. volani terminy: Pro ext.volani: zpet ulozit st Pro int. vola- [ Vyberte požadovanou položku menu. ni a terminy Pro ext.volani uv ulozit Uložte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. 24

25 Nastavení přenosné části Melodie Nastavení melodie Abyste mohli volání a termíny na své přenosné části snadněji rozlišovat, lze nastavit různé melodie vyzvánění pro různá volání. st [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Pro int. volani [ Vyberte požadovanou položku menu. Pro ext.volani uv ulozit Uložte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. Nastavení časování pro externí volání Můžete zadat časový úsek, ve kterém nemá Váš telefon vyzvánět, např. v noci. st Casovani [ Vyberte položku menu a potvrďte. uv Uložte Zap nebo Vyp. V zapnutém stavu: st Nezvonit od [ Vyberte požadovanou položku menu Nezvonit do o Zadejte čas. ulozit Uložte nastavení. 25

26 Nastavení přenosné části Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Správce souborů Vaší přenosné části spravuje melodie, které lze nastavit jako vyzváněcí tóny, a obrázky, které můžete používat jako fota volajícího popř. jako spořič displeje; předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů může spravovat následující typy tónů a melodií: Typ Zvuky: Vyzváněcí tóny Monofonní Polyfonní Importované zvuky Obrázky: Fota volajícího Spořič displeje Formát interní interní interní WMA, MP3, WAV BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů v Ve Vaší přenosné části jsou přednastavené různé monofonní a polyfonní melodie. Stávající melodie si můžete poslechnout a obrázky nechat zobrazit. Obrázky a zvuky můžete stahovat z PC strana 121. Není-li v paměti dost místa, musíte předtím smazat jeden nebo více obrázků nebo melodií. Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Spravce [ Vyberte symbol menu a potvrďte. souboru st Sporic displeje [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Foto volajiciho Zvuky st Vyberte záznam. 26

27 Nastavení přenosné části Zobrazit st Spořič displeje/fota volajících Stiskněte displejové tlačítko. Přepínejte mezi obrázky. Jestliže jste uložili obrázek v neplatném formátu souboru, obdržíte po výběru chybové hlášení. Melodie st Moznosti Označená melodie se ihned přehraje. Přepínejte mezi melodiemi. Při přehrávání můžete nastavit hlasitost: Stiskněte displejové tlačítko. st Hlasitost [ Vyberte položku menu a potvrďte. uv ulozit Nastavte hlasitost. Uložte nastavení. v Přejmenování/smazání obrázků/melodií Vybrali jste záznam. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Spravce [ Vyberte symbol menu a potvrďte. souboru st Sporic displeje [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Foto volajiciho Zvuky st Moznosti Vyberte záznam. Stiskněte displejové tlačítko. Je-li obrázek/zvuk zablokován (è), nejsou k dispozici možnosti. st Zmenit nazev [ Vyberte položku menu a potvrďte. Název záznamu lze změnit. Délka: max. 16 znaků. Poté potvrďte zadání. nebo st Smazat zaznam [ Vyberte položku menu a potvrďte. Záznam se smaže 27

28 Nastavení přenosné části Spravce souboru Kontrola paměti Můžete si nechat zobrazit zbývající volnou pamě. v Otevřte hlavní menu přenosné části. u v [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Kapacita [ Vyberte položku menu a potvrďte. 28

29 Nastavení přenosné části Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí symbol ó. Zapnutí vyzvánění * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Místo vyzváněcího tónu můžete zapnout upozorňovací tón. V případě volání pak zazní krátký tón ( pípnutí ) místo vyzvánění. Jestliže se přenosná část nachází ve skupině pro převzetí volání, je vyzvánění pro převzetí rovněž signalizováno upozorňovacím tónem. Zapnutí upozorňovacího tónu * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Stiskněte displejové tlačítko do tří vteřin. Upozorňovací tón je zapnut. Hlasitost upozorňovacího tónu odpovídá hlasitosti externího vyzvánění. Pipnuti Vypnutí upozorňovacího tónu * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. 29

30 Nastavení přenosné části Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí v Upozornění: Lze nastavit pouze tehdy, je-li tato položka menu viditelná. Pro změnu viz strana 35. Tato funkce umožňuje příjem volání vyjmutím přenosné části z nabíječe. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Aut.prijem vol. Zmenit Vyberte položku menu. Stiskněte displejové tlačítko. Zapnuta funkce je označena háčkem (³) a lze ji opět vypnout. 30

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA www.telconnect.cz

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820

Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 820 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Umístění antén 6 Sejmutí zadního

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy,

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více