Lubor Herzán OD ASANACE K UNESCO. Příběh obnovy třebíčské židovské čtvrti AKCENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lubor Herzán OD ASANACE K UNESCO. Příběh obnovy třebíčské židovské čtvrti AKCENT"

Transkript

1 Lubor Herzán OD ASANACE K UNESCO Příběh obnovy třebíčské židovské čtvrti AKCENT

2 Obsah: Předmluva 1. Historie v kostce 2. Demoliční předehra 3. Sametové naděje 4. První nesmělé krůčky 5. Fond Třebíč se představuje 6. Co je to workshop? 7. Peníze na obzoru 8. Tempo se zrychluje 9. Důležité časové souvislosti 10. Před startem rozhodující etapy 11. Třebíčské Benátky 12. Lávka odnikud nikam? 13. Nové byty ve staré továrně 14. Předávání štafety 15. Třebíč se dostává na mapu světa 16. Doma není nikdo prorokem 17. Blesk z čistého nebe 18. Taková šance se neodmítá 19. Nečekané komplikace 20. Happy end 21. Konec, nebo začátek? 22. Některá důležitá data

3 Předmluva Dne 3. července 2013 uplynulo právě 10 let od okamžiku, kdy třebíčská židovská čtvrť včetně židovského hřbitova a bazilika sv. Prokopa byly zapsány mezi nejcennější světové památky do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tento akt je často považován za nejvýznamnější událost v novodobých dějinách města, přesto se mnohým může zdát toto tvrzení jako přehnané, neodpovídající skutečnému významu události. Stačí se však podívat na problém v širších souvislostech a vlastní zápis nechápat jen jako izolovaný úřední akt, ale jako logické - i když původně neplánované - vyvrcholení dlouhodobých snah o koncepční pozitivní změny v území, jakousi pomyslnou třešničku na dortu. Z tohoto úhlu pohledu se pak skutečně jedná o mimořádnou událost v dějinách Třebíče. A nejen Třebíče. O zápis do prestižního seznamu usilují mnozí, ale jen malá část žadatelů dokáže projít hustým sítem náročných požadavků, jež se týkají nejen jedinečnosti lokality v celosvětovém měřítku a její urbanistické, architektonické a památkové kvality, ale zároveň i záruky a dlouhodobého výhledu koncepčního rozvoje lokality, který zohledňuje také potřeby současného života při respektování všech urbanistických a historických kvalit území. Sladění těchto protichůdných požadavků mnohdy připomíná pozici chytré horákyně ze známé české pohádky a neobejde se bez četných kompromisů, neboť jednotlivé požadavky musí být váženy doslova na lékárnických váhách. Toto se týká zejména území bývalé židovské čtvrti. Pomineme-li skutečnost, že již samotný zápis do seznamu UNESCO je vysoce prestižní záležitostí a zejména ve středoevropském prostoru s vysokou hustotou zapsaných památek je stále složitější prosadit na seznam další lokality, v případě Třebíče se musíme zmínit ještě o dvou dalších zvláštnostech. Mezi více než devíti sty zapsanými kulturními a přírodními památkami z celého světa je Třebíč první lokalitou (6)

4 mimo území Izraele, jejíž nosným tématem je židovská kultura. V rámci objektivity je třeba říci, že hmotné doklady židovské kultury se nacházejí i v několika jiných zapsaných lokalitách, ale vždy jen v rámci větších územních celků a nemají zde dominantní charakter jako v Třebíči (např. historická jádra Prahy, polského Krakowa či italských Benátek). Druhou pozoruhodností je skutečnost, že mezi dosud zapsanými památkami UNESCO by se stěží našla tak dramatická změna v nazírání na hodnotu území v tak krátkém čase, jako je tomu v Třebíči. Vždyť ještě v polovině 80. let 20. století byla židovská čtvrť určena asanačním plánem k plošné demolici a následné výstavbě výškových panelových domů a o necelá dvě desetiletí později se ocitla ve vybrané společnosti nejvýznamnějších světových památek na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pokud bychom chtěli vyjádřit podstatu třebíčského příběhu krátkým sloganem, nabízí se slovní spojení "Od asanace k UNESCO." Příběh o zmrtvýchvstání třebíčské židovské čtvrti je natolik zajímavý - a nebál bych se v této souvislosti použít i slovo fascinující, že by si nezasloužil upadnout v zapomnění. V období překotných změn poslední dekády minulého a prvých let tohoto tisíciletí mi osud dopřál být přímým účastníkem tohoto procesu a už tenkrát jsem si zcela nezávazně pohrával s myšlenkou vydat o tomto období osobní písemné svědectví. Pro nedostatek času, nebo možná spíše jen z vrozené lenosti jsem rozhodnutí stále odkládal, až mne k činnosti přimělo blížící se kulaté výročí zápisu třebíčských památek do seznamu UNESCO. Výsledkem je tato publikace. Jsem přesvědčen, že desetiletý časový odstup od popisovaných událostí věci jen prospěl, neboť mi umožnil při zpracování tématu určitý nadhled. Mou ambicí nebylo podat jen strohý výčet dílčích kroků procesu obnovy zanedbaného území, ale pokusit se jej zasadit do kontextu lidsky zajímavých momentů, které někdy nepostrádají (7)

5 i dramatický náboj, jindy zase prvky absurdního humoru. Tato forma nebyla zvolena náhodně. V rámci vycházek po architektonických zajímavostech Třebíče pořádaných v několika posledních letech pro veřejnost jsem nevynechal ani židovskou čtvrť. A právě formu výkladu, v němž byla základní faktografie okořeněna i osobnějším přístupem a v určité míře i odlehčením tématu, přijali posluchači s porozuměním. Proč tedy nevyužít i v této publikaci již vyzkoušené a osvědčené schéma? Dovolte ještě několik poznámek na závěr: Jestliže je část vypravování podána v "ich" formě, není to známka mého zduřelého ega nebo pocitu, že jsem byl středobodem popisovaných jevů, ale nejvhodnější způsob, jak mimořádně zajímavé období popsat z mého osobního pohledu. Není žádným tajemstvím, že jsem byl velkým příznivcem probíhajících změn, a rovněž je známo, že existovaly i přístupy velmi odlišné - od skepse (proti níž jsem v samotných počátcích také nebyl zcela imunní) až po aktivní odpor. Jakkoli s těmito názory nesouhlasím, nechci upírat jejich nositelům právo na odlišný názor. A pokud by moje - do jisté míry subjektivně zabarvené - vypravování vyprovokovalo někoho k ucelené a argumenty podepřené formulaci odlišného názoru, budu první, kdo si jej se zájmem přečte. Pro někoho může být překvapující, že rozhodující část pojednání je věnována židovské čtvrti, zatímco bazilika sv. Prokopa, rovněž zapsaná památka UNESCO, je zmiňována jen zcela okrajově. Rozhodně to neznamená podcenění významu a krásy tohoto raně středověkého skvostu, vypínajícího se nad Třebíčí, ale vysvětlení této zdánlivé disproporce nabízí již sám název publikace. Dramatičnost příběhu obnovy bývalé židovské čtvrti v Třebíči vychází právě ze skutečnosti, že během velice krátkého období dvou desetiletí na sklonku 20. století se změnila z území odsouzeného k nevratným a velice brutálním změnám,. zcela ničícím jeho genius loci v rovnoprávného člena v prestižním společenství nejvýznamnějších památek celého světa, zapsaných v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Neméně zajímavá témata, počínající založením a rozvojem kláštera, přes husitské války a vpád voj sk uherského (8)

6 krále Matyáše Korvína v roce 1468 až po stavební úpravy Maxmiliána Kaňky z 18. století či Kamila Hilberta z 20. a 30. let dvacátého století, by jistě poskytla dostatek látky k sepsání podobně dramatických příběhů. To by však vyžadovalo zcela odlišný přístup; práci s archivními zdroji a další znalosti a dovednosti, které mi chybí, proto tato témata rád přenechám renomovaným historikům. Právě osobní prožitek a nezprostředkovaná znalost procesu obnovy židovské čtvrti je to, co mne přimělo k sepsání následujícího textu. To také vysvětluje další zvláštnost knihy. Neuvádím odkazy na zdroje informací, které jsou jinak nedílnou součástí podobných publikací, s výjimkou úvodní kapitoly, jež zasazuje popisované děje do širšího historického kontextu. Zde jsem vycházel z poznatků třebíčského historika Rudolfa Fišera, Ostatní části knihy jsou téměř výhradně popisem událostí, které jsem měl možnost prožít "na vlastní kůži", a s odstupem doby mohu říct, že sejednalo pravděpodobně o nejzajímavější, i když mnohdy mimořádně složité období mé profesní kariéry. Tato publikace si klade neskromný cíl- pokusit se zmapovat jedno z nejzajímavějších období vývoje jedné třebíčské čtvrti, a to formou, která by byla přístupná nejširší veřejnosti. Publikace je určena především laikům, kteří se zajímají o toto téma, a pamětníkům jedné, neopakovatelné etapy historie židovské čtvrti. Odborná veřejnost jí může po právu vytýkat, že některé, ve skutečnosti mnohem složitější jevy jsou v zájmu srozumitelnosti příliš zjednodušeny. Rovněž lze mít oprávněné výhrady ke kvalitě části použitých fotografií. Při výběru šlo především o jejich dokumentární hodnotu, zachycení neopakovatelného okamžiku. Všem se bohužel nelze zavděčit. čtenářům jsem chtěl umožnit pochopení mnohých souvislostí, které při povrchním pohledu mohou snadno uniknout pozornosti, a zároveň letmé nahlédnutí "pod pokličku hrnce", v němž se tento nevšední pokrm - záchrana a oživení třebíčské.židovskéčtvrti,--,-'připravoval.na otázku, do jaké míry se záměr zdařil, mohou dát odpověď jedině samotní čtenáři. ď, I Lubor Herzán.: (9)

7 (l0) Zadní synagoga na přelomu 19. a 20. století Dolní židovská ulice (dnešní L. Pokorného) na přelomu 19. a 20. století

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

1/2013. STATĚ Veřejná prospěšnost

1/2013. STATĚ Veřejná prospěšnost 1/2013 STATĚ Veřejná prospěšnost Výživné ve sporném řízení a NOZ Osvojení v NOZ a některé zápisy do matrik Právo na náhradu nemajetkové újmy jako součást pozůstalosti OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY Úvod / Obsah

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVII. (VIII.) ČÍSLO 1 / 2007 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Micka, květen 2007. Zákres a text Klub Za starou Prahu Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká (Čtěte článek

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VE VÝUCE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VE VÝUCE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ Poděkování Děkuji mnohokrát Nadačnímu fondu proti korupci, jenž mi svojí finanční i morální podporou umožnil tuto publikaci vydat. Vedení fondu projevilo jako jediná instituce v ČR pochopení pro význam

Více

Hana Hříbková Od pochybování k popírání holocaustu mystifikace druhé a třetí generace; meze svobody

Hana Hříbková Od pochybování k popírání holocaustu mystifikace druhé a třetí generace; meze svobody Hana Hříbková Od pochybování k popírání holocaustu mystifikace druhé a třetí generace; meze svobody V nedávné době se média začala opět zajímat o tzv. popírače holocaustu. O koho se jedná a co je jejich

Více

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr.

ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE. Vladislav Razím. Metodika NPÚ [s. 6 11, 12 13] (obr. 1 6) Aktuální praxe (obr. ZŘÍCENINY HRADŮ A MĚSTSKÉ HRADBY V SOUČASNÉ PRAXI PAMÁTKOVÉ PÉČE Vladislav Razím Významnou součástí památkového fondu jsou torzálně dochované stavby zříceniny či ruiny, zastoupené zejména hrady a městskými

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací 3 OBSAH PŘEDMLUVA 1. MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A SOCIÁLNÍ MARKETING

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více