VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO"

Transkript

1 VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na.

2 Třebíč ČERVENEC / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark, harmonikáři, flašinetáři / Židovská čtvrť Oživené židovské město 4. ročník akce Jak tomu bývalo kdysi / Karlovo náměstí Filmy pro Karla IV. FILMFÁRUM originální promítací maringotka známého kinaře Jiřího Čáslavského / Zadní synagoga Šamajim XII. ročník festivalu židovské kultury. SRPEN / Podzámecká niva Slavnosti Tří kápí XII. výročí zápisu třebíčských památek na prestižní Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. MĚSTO TŘEBÍČ Město Třebíč se nachází v kraji Vysočina a je jeho 2. největším městem. Rozkládá se v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny na obou březích řeky Jihlavy. V současné době žije v Třebíči téměř 38 tis. obyvatel. Počátky Třebíče sahají až do roku 1101, kdy zde moravská údělná knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský založili benediktinský klášter. Roku 1277 se objevuje první písemná zmínka o Třebíči jako o městě a v roce 1335 byla městská práva povýšena podle vzoru královského města Znojma. Důležitým historickým mezníkem byl rok 1468, kdy bylo město během válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem téměř zničeno. Původní gotická podoba Třebíče tak vzala za své. Po četných požárech byly renesanční a barokní štíty nahrazeny fasádami z konce 19. a poč. 20 století. Velkou cenu proto mají tři dochované renesanční domy na Karlově náměstí, z nichž nejvýznamnější je Malovaný dům. V roce 1525 město přešlo ze správy církevní vrchnosti pod vrchnost světskou, a to rodu Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů. Řadu významných změn pro Třebíč přineslo 19. století. Převaha textilních řemesel (soukenictví, tkalcovství) byla vystřídána výrobou obuvi a zpracování kůže. Rok 2003 přináší událost velkého historického významu. Nejvýznamnější památky Třebíče byly zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť společně s židovským hřbitovem. Tyto památky jsou dokladem toho, že židovská a křesťanská komunita mohla žít vedle sebe, což bylo jedním z důvodů pro zápis do prestižního seznamu. Třebíčské památky se staly 12. památkou UNESCO v České republice a 3. v kraji Vysočina. Bazilika sv. Prokopa, původně zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, byla budována od 30. let 13. století jako součást benediktinského kláštera. Bazilika je postavena v románském slohu a patří ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Pod východní částí baziliky se nachází gotická krypta, která patří k nejcennějším částem baziliky. Stavba byla značně poškozena při obléhání Třebíče vojsky Matyáše Korvína v roce 1468 a déle než dvě století byla používána ke světským účelům. Sloužila například jako skladiště, sýpky, konírny a pivovar. Po obnově provedené stavitelem F. M. Kaňkou v letech byla znovu využívána k sakrálním účelům a zasvěcena sv. Prokopovi. Na levém břehu řeky Jihlavy se rozkládá židovská čtvrť, která patří mezi nejzachovalejší v Evropě. Největšího rozmachu dosáhla ve 2. polovině 17. století. V roce 1723 nařídil tehdejší majitel třebíčského panství Jan Josef z Valdštejna vzájemné přestěhování několika křesťanských a židovských rodin tak, aby vzniklo oddělené ghetto. Po genocidě za 2. světové války židovská komunita v Třebíči zcela zanikla. Čtvrť představuje 123 dochovaných staveb, například Přední a Zadní synagogu, židovskou radnici, rabinát, chudobinec, nemocnici a školu. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony. Židovský hřbitov byl založen za městem ve svahu Hrádku zřejmě na počátku 17. století a v roce 1888 byl podstatně rozšířen. Hřbitov je jedním z největších a nejlépe zachovalých židovských hřbitovů v České republice. Na rozloze m 2 je pohřbeno přibližně 11 tis. lidí a stojí zde 3 tis. náhrobků, z nichž nejstarší známý dochovaný náhrobek pochází z roku V sousedství hřbitovní brány se nachází unikátně dochovaná obřadní síň z roku DŮM SELIGMANNA BAUERA Dům byl postaven před rokem V roce 2011 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byl upraven na židovské muzeum. Expozice představuje bydlení nepříliš majetné židovské rodiny v meziválečném období. V přízemí domu se nachází hokynářství a v prvním patře domu nalezneme kuchyň a ložnici. Nově je také v přístavku domu otevřeno muzeum košer řeznictví. Nachází se v něm exponáty spojené s košer přípravou masa a nástroje, které používali židovští řezníci. ZÁŘÍ / Karlovo náměstí Bramborobraní XVII. přehlídka folklórních souborů. LISTOPAD / Karlovo náměstí Příjezd svatého Martina Slavnostní příjezd svatého Martina, který věští zimu a blížící se Vánoce. PROSINEC / Karlovo náměstí Vánoční náměstí Tradiční vánoční trhy s programem. 2 /

3 ZÁMEK Bývalý benediktinský klášter se nachází vedle baziliky sv. Prokopa. V současné době se v prostorách zámku nachází Muzeum Vysočiny Třebíč. V muzeu je možné navštívit několik stálých expozic, a to mineralogickou, klášterní, zámeckou a muzejní. Všechny tyto expozice zahrnují nejen zajímavé exponáty a informace o přírodních a historických poměrech na jihozápadní Moravě, ale také interaktivní prvky, které vzdělávají zábavnou formou. Ve zrekonstruovaném křídle třebíčského zámku se nachází interaktivní expozice Cesty časem, která nabízí poznání třebíčské historie a historických řemesel netradiční formou. Určená je především pro děti a mládež. Expozice je doplněna interaktivními exponáty, na kterých si mohou návštěvníci sami vyzkoušet práci starých mistrů. Kromě individuálních návštěvníků přivítají v expozici také školní skupiny, pro které jsou připraveny speciální lektorské programy, například Módní trendy napříč staletími, Proměny města Třebíče, Umělecké slohy ve světle dějin a Listina městských práv. Všechny programy jsou obtížností uzpůsobeny rozdílným věkovým skupinám kolektivů mateřských, základních a středních škol. ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI Jižně od Třebíče vznikl v roce 2014 další zajímavý turistický cíl. Rozhledna, která se tyčí na vrcholu Pekelného kopce (527 m n. m.), měří 26,5 metrů. Rozhledna je tvořena z modřínového dřeva s kovovými prvky a její vzhled odráží znaky třebíčských UNESCO památek baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti. TOURISTPOINT TŘEBÍČ Nové zázemí pro všechny turisty a návštěvníky města bylo vybudováno na Karlově náměstí. TouristPoint nabízí úschovnu zavazadel v uzamykatelných skříňkách, úschovnu kol v uzamykatelných stojanech, místnost pro drobné samoobslužné opravy kol, šatnu a sprchu s bezbariérovými toaletami. Součástí informačního systému TouristPointu je mobilní průvodce v podobě bezplatné aplikace. K Tourist- Pointu je směrována navigace z cyklotrasy Jihlava-Třebíč-Raabs a od TouristPointu navigace směruje k rozhledně na Pekelném kopci. Navržena je rovněž navigace pro motoristy z hlavních dopravních tras. GALERIE FRANTA Stálá expozice darovaného díla od třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRANTA, je světovým unikátem. Kromě Třebíče je Frantovo dílo zastoupeno v několika světových galeriích. Galerie obsahuje díla z celého mistrova života, jedná se celkem o 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník daroval městu Třebíči. Turistické informační centrum Národní dům, Karlovo náměstí 47, 674 Třebíč Tel.: , Turistické informační centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč Tel.: , Turistické informační centrum Bazilika, Zámek 1, Třebíč Tel.: , , TIC NÁRODNÍ DŮM červenec, srpen květen, červen, září PO - PÁ 09:00-12:00, 12:30-18:00 PO - PÁ 09:00-12:00, 12:30-18:00 SO - NE 09:00-12:00, 12:30-17:00 SO 09:00-12:00, 12:30-17:00 NE 09:00-13:00 říjen, duben PO - PÁ 09:00-12:00, 12:30-17:00 SO 09:00-13:00 TIC ZADNÍ SYNAGOGA leden - červen červenec - srpen září - listopad prosinec 09:00-17:00 9:00-18:00 09:00-17:00 9:00-16:00 TIC BAZILIKA červen - září říjen - květen PO - PÁ 09:00-17:00 PO - ČT 09:00-17:00 PÁ 09:00-15:00 SO - NE 10:00-18:00 SO - NE 10:00-17:00 / 3

4 S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI Nabízíme Svoz komunálního, tříděného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu Prodej odpadových nádob Evidence odpadů a hlášení Poradenská činnost Provozujeme Skládku Petrůvky Síť 14 sběrných dvorů Třídící linku Kompostárnu Informační centrum INFORMAČNÍ CENTRUM Posláním informačního centra je podpořit informovanost a vzdělávání dětí, studentů, široké veřejnosti a odborníků v problematice odpadového hospodářství a v možnostech separace, zpracování a využití odpadů v regionu Třebíč. Hlavní důraz je kladen na pochopení smyslu třídění odpadů. Obecný program exkurzí je uzpůsoben věku návštěvníků a rozdělen do několika bloků. Exkurze obsahuje prezentace, prohlídky areálu, exkurze na třídící linku, sběrný dvůr a skládku TKO Petrůvky. Využíváme vlastní školící místnost s kapacitou 50 míst v areálu ESKO-T na ulici Hrotovická a exkurzi na skládku Petrůvky zajišťujeme autobusovou dopravou. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a. s., divize T ebí, ve spolupráci se svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v T ebí i, realizuje rekonstrukci v žového vodojemu Kostelí ek v T ebí i. Ukon ení stavby se p edpokládá koncem léta Vodojem s atrak vní vyhlídkou na m sto a audiovizuální expozicí vývoje t ebí ského vodárenství od st edov ku po dnešní dobu by m l být otev en pro ve ejnost b hem m síce zá í Aktuální informace budou pr b žn zve ej ovány na Další informace lze získat na VEŠKERÉ EXKURZE JSOU ZDARMA Hrotovická 232, Třebíč, telefon: , , ZELENÁ LINKA: Nejlepší zábava a relaxace široko daleko! Nejmodernější a nejzábavnější aquapark na Vysočině. Nejmalebnější venkovní koupaliště na Vysočině. bazény divoká řeka tobogan vířivka podmořská jeskyně wellness sauny bar s lehátky privat spa masáže Mládežnická 1096, Třebíč T: m bazén skokanská věž 1/3/5 m 85m tobogán dětský bazén brouzdaliště dětské hřiště s dřevěnými houpačkami a prolézačkami travnatá plocha minigolf hřiště pro nohejbal i volejbal Za plovárnou, Třebíč T: /

5 Ochutnejte speciality šéfkuchaře Jana Hájka v nové nekuřácké restauraci Hotelu ATOM Velkomeziříčská 640/ Třebíč Tel.: / 5

6 REKREA NÍ ST EDISKO Atrakce, které najdete v rekrea ním st edisku B ezová: ZÁŽITKOVÝ PARK LANOVÉ CENTRUM BUNGEE TRAMPOLÍNY SKOK DO PRÁZDNA DV VELKÉ LEZECKÉ ST NY DÉMONICKOU LANOVKU PAINTBALL AIRSTOFT LASERGAME TY KOLKY LUKOST ELBU ST EDOV KOU PEVNOST a mnoho dalšího... Hlavními t emi novinkami pro rok 2015 je nový zážitkový park, ty kolky a velkou novinkou jsou na B ezové také kon. Pod renomovanou zna kou STAN prochází REKREA NÍ ST EDISKO B EZOVÁ již dvanáct let velkou prom nou. Za dvanáct let se stala nejvyhledávan jším rekrea ním st ediskem v R pro školní výlety a školy v p írod. Celorepublikové prvenství drží i v po tu táborník, kte í každý rok zavítají na B ezovou do kraje Vyso ina ze všech kout naší republiky, každoro n jich jsou tém 3 tisíce. Rekrea ní st edisko B ezová nabízí tém 20 pobytových program pro školy a 60 táborových turnus. Krom toho je samoz ejm otev eno i rodinám a skupinám turist. Programové balí ky pro školy, skupiny a rodiny, stejn jako kompletní p ehled všech 60-ti táborových turnus najdete na webu nebo také na webu B ezovou najdete v nádherné ásti Vyso iny mezi UNESCO m sty T ebí a Tel, cca 2 km od obce Rokytnice nad Rokytnou. Rekrea ní st edisko B ezová Rokytnice nad Rokytnou, Kraj Vyso ina, tel: , 6 /

7 VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA RESTAURACE & BOWLING PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ VE STYLOVÉ KAVÁRNĚ, VINÁRNĚ SALSA V CENTRU MĚSTA TŘEBÍČ. ifstuw~ QSBÄFOg [SOLPWg LgWB [ kftln QSBÄrSOZ.BNBDPGGFF 7rDF KBL ESVIË WrO PE.PSBWTLÑDI WJOB Ë 1JWP [ SFHJPOgMOrIP NBMnIP QJWPWBSV 3BEOJkOr +JIMBWB 'BJS 5SBEF WÑSPCLZ SVkO~ E~MBOPV kplpmgev ;PUUFS Rekreační areál ideální pro rodinnou dovolenou, aktivní odpočinek nebo firemní akce. Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Hotel s kapacitou 60 lůžek Stylová nekuřácká restaurace s výbornou domácí kuchyní Pěstitelská pálenice s možností prohlídky a degustace Jezdecké centrum a venkovní výběhy s domácími zvířaty Nové dětské hřiště, seniorpark a mnoho dalšího Tel , OgN 5 FCrk UFM 8dráhový profesionální bowling příjemné prostředí a vynikající kuchyně venkovní krytá i otevřená zahrádka denní i víkendové menu nekuřácký prostor bezproblémové parkování Táborská 406, Třebíč Rezervace: HISTORIE, TECHNIKA 520$17,.$ 32' -(' (&+28 KÁVA ILLY, ZÁKUSKY ZMRZLINA, POHÁRY KOKTEJLY, NÁPOJE 0X]HXP PO\QÀāVWYâ D YHQNRYVNÒKR ĜLYRWD NP RG 7āHEâËH SRG UR]KOHGQRX 0DāHQND 2WHYâUDFâ GRED SR GRPOXYÔ QD WHl ZZZ PDVWQD FRP ō IDFHERRN 'DĄRYVNĘ POĘQ V Židovské čtrvti zapsané v seznamu UNESCO Otevírací doba: Po-Pá , So-Ne Cukrárna U Řeky, Subakova 37, Třebíč tel , Ubytování již od 440 Nové Syrovice rodištô Johana Georga Grasela Nachází se cca 6 km od Moravských BudÔjovic a cca 15 km od Vranovské pîehrady NovÔ zrekonstruovaný penzion s nekuîáckou a kuîáckou restaurací, které jsou stavebnô oddôleny Kapacita ubytování 35 osob Otevîeno po celý rok Minutková a hotová jídla, obôdové menu Rozvoz jídel do jídlonosiêú pro jednotlivce i firmy DÔtský koutek v nekuîácké restauraci a pískovištô pîed restaurací Letní zahrádka a vnitîní terasa V létô grilování na terase Kč Vyhîívaný krytý bazén se slanou vodou a protiproudem Infrasauna a masáže Poîádání spoleêenských akcí v restauraci i mimo ní Možnost využítí projektoru v nekuîácké restauraci WIFI pîipojení v celém objektu ZDARMA Pokoje se nachází v podkroví restaurace, jsou nekuîácké Vybavení pokojú LCD televizor, pîíruêní trezor, menší lednice, vlasový fén, ruêníky, župany Domácí mazlíêci vítáni UBYTOVÁNÍ I KONGRES I VZDĚLÁVÁNÍ centrum enviromentálních technik a technologií Podhradí 127 I Náměšť nad Oslavou I tel.: I I Cett je členem skupiny zera tel , , /7

8 Moravské Budějovice BŘEZEN / Velký sál Besedy Ochutnávka jihomoravských vín XIX. ročník ochutnávky jihomoravských vín. KVĚTEN začátek sezóny / Museum Zahájení sezóny Muzea řemesel Začátek sezóny je vždy spojen s kulturní či společenskou akcí pořádanou Muzejním spolkem Moravské Budějovice / Zámecké nádvoří a zámecké konírny oslava Dne země ekotrh 2015 IX. ročník ekotrhu / Areál letního kina Moravské Budějovice XXV. ročník Festivalu Miroslava Kratochvíla Návštěvníkům se představí soubory, které získaly ocenění v nejprestižnější soutěži dechových hudeb Zlatá křídlovka zahájení sezóny / Husova 1499, M. Budějovice Zahájení sezóny letního koupaliště Na 1,5 ha travnatých ploch se vzrostlou zelení se návštěvníkům nabízí především 50 m plavecký bazén, dále pak 25 m bazén s tobogánem a 25 m brouzdaliště, vše s vodou solárně ohřívanou. ČERVEN MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Město Moravské Budějovice se jako přirozená brána Podyjí nachází v jedné z nejkrásnějších turistických oblastí České republiky. Rozprostírá se v mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy, na okraji Českomoravské vysočiny, protéká jím říčka Rokytná. Leží na státní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, na bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. Je součástí trasy cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs. Ve městě je soustředěna veškerá nezbytná občanská vybavenost. Spojení do města i do okolí zajišťují autobusové a železniční spoje. V Moravských Budějovicích se nachází 18 kulturních památek, samotné centrum města je od roku 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou. ZAJÍMAVOSTI MĚSTA Dominantou, dotvářející panorama města, je kostel sv. Jiljí, původně románský kostel s gotickým presbytářem z první poloviny 13. století, který v 17. a 18. století prošel barokními úpravami. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval v roce 1851 vídeňský malíř Ignác Dullinger. Nejstarší památkou ve městě, která stojí jižně od presbytáře kostela sv. Jiljí, je původně románská rotunda ze 13. století. Stávala na hřbitově, který se rozprostíral kolem kostela a sloužila jako kostnice. V 18. století byla přeměněna v podvojnou kapli sv. Archanděla Michala. zice kdysi tradičních řemesel. Na zámeckém nádvoří a v zámeckých konírnách se konají koncerty a výstavy. Západně od kostela stojí na terase městského opevnění rozsáhlá budova fary s barokním štítem a letopočtem Budova se vypíná na skalním ostrohu, na jehož průřezu lze spatřit z Pivovarské ulice vzácný geologický útvar pararulovou vrásu. Na faře působil spisovatel P. Václav Kosmák, autor proslulých Kukátek, kterého Karel Čapek zmiňuje v knize Obrázky z domova v kapitole věnované dvěma moravským zastávkám (Moravským Budějovicím a Telči). V centru města stojí několik architektonicky hodnotných staveb měšťanských domů ze 14. a 15. století. V domě s cimbuřím a s nárožním renesančním arkýřem č. 60 se nachází Erbovní vinárna, bar a internetová kavárna. V pozdně gotickém domě č. 32 s dvoudílným barokním průčelím a dvěma volutovými štíty, je umístěna restaurace, penzion Venuše a prodejna ovoce a zeleniny. Další středověké domy č. 64 a č. 65 byly postaveny při jedné z městských bran. Na konci 19. století byl postaven Národní dům, nyní sídlo Městského kulturního střediska Beseda, ve kterém se koná převážná část kulturních akcí. V přízemí Besedy je umístěno Turistické informační centrum hojně využívané návštěvníky města. V TIC lze koupit mapy, suvenýry, turistické známky, pamětní medaile (100. výročí vydání základního archeolo- gického díla místního notáře Jaroslava Palliardiho), různé brožury, knížky, ale také vstupenky na kulturní akce. Beseda vydává ve spolupráci s Moravskobudějovickým mikro- regionem regionální měsíčník Moravskobudějovicko, který bezplatně dostane do schrán- ky každá domácnost ve měs- tě i obecní úřady obcí mikro- regionu / Dům sv. Antonína Zahradní slavnost v Domě sv. Antonína Návštěvníci se mohou těšit na tradiční akce / Zámecké nádvoří XXIII. řemeslnický jarmark Na jarmarku se představí také řemeslníci z partnerského rakouského města Kautzenu. SRPEN / Zámecké nádvoří a kostel sv. Jiljí Václav Hudeček a jeho hosté VIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu Václav Hudeček a jeho hosté. ZÁŘÍ / Velký sál Besedy Horákův horácký festival XII. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů Horákův horácký festival. Zahájení v polovině září 2015 / Zimní stadion M. Budějovice X. ročník Městské ligy v hokeji Bruslit se bude až do konce března ŘÍJEN / Pořádá MKS Beseda Císařské posvícení Průvod městem zakončený bohatým kulturním programem. KONEC ROKU Konec roku / Pořádá MKS Beseda Rozsvícení vánočního stromu, zpívání u jesliček a adventní koncerty Zakončení tradičních kulturních akcí v Moravských Budějovicích v roce Kostel sousedí s barokně klasicistním zámkem ze 17. století, který nechal vystavět z radnice a čtyř měšťanských domů Jindřich Rudolf Schaumburk. V budově zámku a v budově bývalých masných krámů je umístěno Muzeum řemesel, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč. V zámku jsou umístěny exponáty zaniklých a zanikajících městských řemesel, archeologické nálezy z Moravskobudějovicka, exponáty z historie města od nejstarších dob do roku 1945 a zámecký mobiliář. V masných krámech je stálá expo- Informace k programu kulturních akcí na: Možnosti kvalitního ubytování v Moravských Budějovicích: Penzion Beny, Hotel STERN, Penzion Venuše, Penzion NiKi, M-penzion Přijeďte, budete vítání! 8 /

9 TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE V ROCE 2015 OCHUTNÁVKA JIHOMORAVSKÝCH VÍN V sobotu 21. března 2015 pořádá Sdružení vinařů jihozápadní Moravy společně s MKS ve velkém sále Besedy již XIX. ročník ochutnávky jihomoravských vín. Návštěvníci budou moci ochutnat řadu vzorků vín a porovnat vína drobných pěstitelů s produkty menších či větších vinařství. Budou moci také porovnat rozmanitost vůní i chutí vzorků dané odrůdy, zkusit si vína obodovat a zjistit, do jaké míry se jejich chutě shodují s hodnocením komise při odborné degustaci. Nevšední zážitek z ochutnávky vín v průběhu dne umocní cimbálová muzika Denár. Večer zahraje k tanci i poslechu skupina Star Band. ZAHÁJENÍ SEZÓNY MUZEA ŘEMESEL Zahájení sezóny Muzea řemesel proběhne v neděli 1. května Začátek sezóny je vždy spojen s kulturní či společenskou akcí pořádanou Muzejním spolkem Moravské Budějovice. Prohlídky muzea lze uskutečnit každý den kromě pondělí, od 1. května do 30. září od 9 do 17 hodin a od 1. října do 30. dubna pouze pro skupiny a na objednání. OSLAVA DNE ZEMĚ EKOTRH 2015 V pátek 15. května se bude konat na zámeckém nádvoří a v zámeckých konírnách již IX. ročník ekotrhu. V rámci oslavy Dne Země Odbor životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice spolu se Základní školou TGM Moravské Budějovice v této době organizuje nejen uklízení přírody a výsadbu stromů v okolí města, ale také tuto tradiční akci. K zakoupení budou výrobky z kozí farmy, potraviny v biokvalitě, přírodní čaje, sušené ovoce, včelí produkty a mnoho dalších specialit včetně ekodrogerie. Také zahradnické výpěstky a sadba, košíky nebo dětské pletené zboží. Zajímavý kulturní program pro návštěvníky ekotrhu po celý den zajistí žáci základní školy. XXV. ROČNÍK FESTIVALU MIROSLAVA KRATOCHVÍLA V neděli 24. května 2015 se v areálu letního kina v Moravských Budějovicích rozezní zvuky křídlovek, trombonů, klarinetů a spousty dalších hudebních nástrojů, na kterých stojí pořádná dechová hudba. Přesně na takovou se mohou letos těšit návštěvníci celodenního, již XXV. ročníku Festivalu Miroslava Kratochvíla. Návštěvníkům se představí soubory, které získaly ocenění v nejprestižnější soutěži dechových hudeb Zlatá křídlovka, a to Túfaranka, Dubňanka, Moravská Veselka, Stříbrňanka, Moravanka a mnoho dalších. Programem bude provázet moderátor Karel Hegner. ZAHÁJENÍ SEZÓNY LETNÍHO KOUPALIŠTĚ Chlouba Moravských Budějovic, městské koupaliště, zahájí svoji sezónu 31. května Na travnaté ploše se vzrostlou zelení o rozloze 1,5 ha se návštěvníkům nabízí především 50 m dlouhý plavecký bazén, dále pak 25 m dlouhý bazén s tobogánem a 25 m dlouhé brouzdaliště, vše s vodou solárně ohřívanou. V areálu kou- ZAHRADNÍ SLAVNOST V DOMĚ SV. ANTONÍNA paliště se nachází 3 hřiště na plážový volejbal, hřiště na fotbal, dále tenisové hřiště s umělým povrchem, stolní tenis, hřiště s basketbalovým košem, dětský koutek, 110 m dlouhá autodráha a skluzavka do vody pro malé děti. Na koupališti si lze objednat masáž, zapůjčit plovoucí vozík pro zdravotně postižené nebo knížku na čtení. Samozřejmostí je bufet s občerstvením a udírna. Tradiční, již devátá Zahradní slavnost v Domě sv. Antonína, se uskuteční v sobotu 6. června Návštěvníci, z nichž část tvoří obyvatelé Domu sv. Antonína, se mohou těšit nejen na pěknou dechovku, zpěv nebo taneční vystoupení, ale také na kvalitní uzenářské výrobky, koláčky a vínko ze znojemské oblasti, které udělají radost a vykouzlí úsměv na tváři nejen spokojeným obyvatelům Domu sv. Antonína, ale také návštěvníkům této tradiční akce. XXIII. ŘEMESLNICKÝ JARMARK XXIII. řemeslnický jarmark se bude konat na zámeckém nádvoří v sobotu 20. června V dobových kostýmech nabídnou ukázky starých řemesel drátenici, kováři, řezbáři, košíkáři, cukráři a další řemeslníci. K zakoupení budou včelařské výrobky včetně medu a medoviny, koláčky, koření, různé rukodělné výrobky jako košíky, dečky, polštářky a samozřejmě chutné občerstvení. Na jarmarku se představí také řemeslníci z partnerského rakouského města Kautzenu. VÁCLAV HUDEČEK Václav Hudeček a jeho hosté. Všichni milovníci vážné hudby jsou srdečně zváni na VIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu Václav Hudeček a jeho hosté, který se bude konat srpna 2015 na malebném zámeckém nádvoří a v kostele sv. Jiljí. Festival pořádá město Moravské Budějovice a MKS Beseda. Patronem a průvodcem festivalu je známý houslový virtuos Václav Hudeček, jehož jméno je zárukou vysoké umělecké kvality. Za dobu své existence si festival získal množství příznivců nejen v samotném městě a okolí, ale také po celé České republice i u našich rakouských sousedů. HORÁKŮV HORÁCKÝ FESTIVAL X. ROČNÍK MĚSTSKÉ LIGY V HOKEJI X. ročník Městské ligy v hokeji bude zahájen na zimním stadionu v Moravských Budějovicích v polovině září Bruslit se bude až do konce března Zimní stadion kromě mužstva A týmu a žáků HC Moravské Budějovice 2005 využívá i široká veřejnost. Provozovatel zimního stadionu od sezóny 2006/2007 zahájil organizaci Městské ligy, do které se ročně hlásí kolem čtyřiceti mužstev z Moravských Budějovic a okolí. Za jednu sezónu hráči odehrají zhruba 320 zápasů. Velmi populární mezi občany města je veřejné bruslení. CÍSAŘSKÉ POSVÍCENÍ Císařské posvícení od 16. do 18. října 2015 bude pořádat MKS Beseda. Posvícení zahájí posezením s hudbou členové početného klubu důchodců, následovat bude výstava obcí mikroregionu v zámeckých konírnách, trhy na náměstí, večerní taneční zábava, nedělní mše svatá v kostele sv. Jiljí a odpolední průvod městem zakončený bohatým kulturním programem. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Rozsvícení vánočního stromu, zpívání u jesliček a adventní koncerty, uspořádané Besedou, kdy na jednom z nich vystoupí Věra Martinová, zakončí tradiční kulturní akce v Moravských Budějovicích v roce Již XII. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů Horákův horácký festival se bude konat ve velkém sále Besedy v týdnu od 14. do 20. září Opět se představí nejen místní ochotnické divadelní soubory, ale i soubory z okolních obcí, herci dětští i dospě- lí, hry vážné i komedie, ale vždy provedené s plným nasazením. Domů si návštěvníci odnesou neza- pomenutelný zážitek. / 9

10 Náměšť nad Oslavou / Zámecký park Speciální výstava chrtů v zámeckém parku ČERVEN / I. zámecké nádvoří Výstava: Po stopách Žerotínů / Zámecká knihovna Concentus Moraviae / Státní zámek Náměšť nad Oslavou Žerotínský víkend / Start u kamenného mostu Oslaviáda Plavba netradičních plavidel na řece Oslavě / Zámecká knihovna Koncert žáků umělecké školy Náměšť nad Oslavou / Farní zahrada, Kostel Sv. J. Křtitele Festival křesťanské kultury Náměšťfest / Dětský domov Den otevřených dveří v Dětském domově v Náměšti nad Oslavou / Zámecká knihovna Concentus Moraviae / Zámecký park, 14:00 Cesta pohádkovým lesem Náměšťský bloudil Orientační bodovací závod dvojic / Zámecký park Výstava Setkání 7 Mezinárodní setkání a výstava plastik v zámeckém parku. ČERVENEC NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Malebné město Náměšť nad Oslavou se rozkládá po obou březích řeky Oslavy, na spojnici mezi Brnem a Třebíčí. Náměšť nad Oslavou vznikla jako původní trhová osada u brodu přes řeku Oslavu. Teprve v roce 1335 jsou doloženi jako vlastníci náměšťského hradu a panství páni z Lomnice. Tehdy se Náměšť stala poddanským městečkem spravovaným vrchností. Od nepaměti měla Náměšť právo dvou výročních trhů a řadu dalších privilegií. Nejvýznamnějšími vlastníky v době předbělohorské byli Žerotínové, za kterých došlo k hospodářskému a kulturnímu rozvoji obce. Další významný rod, který podstatně ovlivnil vývoj města, byli Haugwitzové, kteří se stali majiteli panství v roce V roce 1850 se stala Náměšť sídlem soudního okresu a v roce 1923 byla povýšena na město. Náměšť nad Oslavou je od roku 2003 sídlem správního úřadu III. stupně, který spravuje jeden z 15 územních celků, ze kterých je Kraj Vysočina sestaven. Nedaleko od města se nachází strategické vojenské letiště. Historickými dominantami města jsou renesanční zámek, který je Národní kulturní památkou a kamenný most přes řeku Oslavu s 20 barokními sochami, který je památkově nejvýznamnější mostní stavbou na Moravě. Městské centrum nese statut Městská památková zóna. Dalšími významnými historickými památkami města jsou Kostel sv. Jana Křtitele, barokní špitálek s kaplí sv. Anny a Hrobka Haugwitzů, posledních majitelů náměšťského panství. V prostorách Staré radnice na Masarykově náměstí se nachází Městské muzeum se dvěma stálými expozicemi Atelier náměšťského fotografa Ondřeje Knolla a Papírníkova tiskárna, Galerie a Informační centrum. V bezprostřední blízkosti zámku se nachází Galerie 12, kde se pořádají autorské výstavy českých i zahraničních umělců. Turisty velmi vyhledávaná je Divoká Oslava, část řeky s téměř nedotčenou přírodou pod městem, která je součástí Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Lákavé turistické cíle jsou také park a obora, které bezprostředně dotvářejí panorama zámku. Okolí Náměště je protkáno řadou cyklotras, z nichž nejzajímavější je Mlynářská stezka vedoucí z Nového Města na Moravě do Rakouska, a kromě toho nabízí i spoustu možností k výletům jako je např. Dalešická přehrada, Rozhledna Ocmanice, Hadcová step u Mohelna, Památník a muzeum kralické tiskárny, Rozhledna Babylon, Vlčí kopec. Mezinárodně ceněnou a vyhledávanou akcí jsou Folkové prázdniny, festival hudby, tvůrčích dílen, workshopů a seminářů, který se koná každoročně poslední týden v červenci. Festival vážné hudby Concentus Moravie a zářijový Zámecký koncert navazují na bohatou tradici zámeckých koncertů z minulých století. Oživený zámek v září přiláká návštěvníky na netradiční prohlídky historických prostor náměšťského zámku. Trampové navštěvují Náměšťskou placku, květnovou soutěž amatérských trampských skupin. Regionální olympiáda dětí a mládeže, Junior Day a Oslaviáda jízda netradičních plavidel po řece Oslavě jsou akce, které se cyklicky opakují jednou za tři roky. DUBEN II. polovina dubna 2015 / Výstavní síň na Staré radnici Výstava: Oslaviáda Výstava fotografií z minulých ročníků / Start u kostela sv. J. Křtitele Pochod od křížku ke křížku / Masarykovo náměstí Vynášení zimy a vítání jara / Státní zámek Chovatelská přehlídka trofejí / Sokolovna Ochotnické divadlo Budišov: Noc na Karlštejně / Zámecký park Pěnkavův dvůr Vodnická pohádka / Areál u sokolovny Slet čarodějnic KVĚTEN Od / Masarykovo náměstí Oslavy výročí 70 let od ukončení II. světové války XXXIV. Zámecký vrch MANN FILTER 2015 Mezinárodních závodů soudobých a historických automobilů do vrchu / Výstavní síň Staré radnice Výstava: Dětský domov / Zámecká knihovna Koncert projektu Kids for Kids / Start v Náměšti je u kostela NA-BU-KO / Zámecká jízdárna, 19:00 Koncert: Petr Kolář / Zámecká jízdárna, 18:00 Náměšťská placka Soutěž amatérských trampských skupin / Jinošov Jinošovské studánky / Zámecký park Pěnkavův dvůr Princ Bajaja / Kostel sv. J. Křtitele, zámecká kaple Noc kostelů / Start u sokolovny Turistický pochod Nejen Praha Prčice také Náměšť Čučice / Masarykovo náměstí Kinematograf Bratří Čadíků / Státní zámek, trasa A Večerní prohlídky zámku Exulis Muž se železnou maskou / Sokolovna Anenská pouť / Zámecký areál 30. ročník festivalu Folkové prázdniny Večerní koncerty v zámeckém parku, výstavy, dílny, semináře, workshopy a mnoho dalšího / Kavec u zámecké jízdárny Výstava fotografií: Ohlédnutí za Folkovými prázdninami 2014 SRPEN / Start na Masarykově náměstí AVG Náměšťský cyklomaraton / Státní zámek, trasa A Večerní prohlídky zámku Exulis Frankestein / Louka pod Penny Marketem Loučení s prázdninami Soutěže a hry pro děti / Státní zámek Noční prohlídky: Hradozámecká noc ZÁŘÍ / Zámecká jízdárna Divadlo: Kutloch, aneb i muži mají své dny / Zámecké nádvoří Cesta za pokladem Náměšťského purkmistra Dny evropského kulturního dědictví, Oživený zámek / Jedov Motokros Jedovské stráně / Zámecká knihovna 25. Zámecký koncert / Masarykovo náměstí Fichtelcup enduro 2015 ŘÍJEN I. pol. října / Kopec nad vlakovým nádražím Drakiáda / Farní zahrada Jablkobranní LISTOPAD / Sokolovna Divadlo: Příběh jednoho hradu / Masarykovo náměstí Pod vánočním stromem / Zámecká knihovna Zámecký adventní koncert PROSINEC Vánoční posezení s cimbálovou muzikou Změna programu vyhrazena. 10 /

11 Jemnice HISTORIE MĚSTA První písemná zmínka o Jemnici je z roku Samotný název města je odvozen od slova jamníci, tzn. horníci. Ti zde dolovali v primitivních jámách (šachtách) vzácné rudy. Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král Přemysl Otakar I. příkaz k opevnění sídla. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se třemi baštami a dvěma barbakány. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Neméně významný je i dvoupatrový čtyřkřídlý zámek s rozsáhlým parkem. K dalším významným památkám v Jemnici patří gotický kostel sv. Víta s podzemními prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Hned vedle kostela stojí památná lípa o stáří asi 800 let. V Podolí můžete navštívit kostel sv. Jakuba ze 14. století s románskou válcovou věží, pozůstatkem původní rotundy z 12. století. V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. KOSTEL SV. VÍTA + PODZEMNÍ PROSTORY Na východním okraji města je gotický kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí františkánského kláštera. Interiér kostelíka pochází z 18. století baroka. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta na nebesa. Je dílem známého moravského malíře Josefa Winterhaltera, který ji namaloval v roce V roce 2012 byly v kostele v rámci restaurátorských prací objeveny středověké nástěnné malby s námětem Koruna Panny Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou památkou nástěnného malířství v českých zemích. Pod kostelem sv. Víta se nacházejí podzemní prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Otevřeno: červenec + srpen 2015 Út - Ne , nebo tel.: HISTORICKÁ SLAVNOST BARCHAN V červnu, vždy po svatém Vítu, se v Jemnici koná Barchan, slavnost s tak trochu podivným názvem. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je však pouze to, že se uskutečnila už v roce Průběh oslav se měnil podle vkusu měšťanů. Nikdy se ovšem nezměnilo jádro celé slavnosti. Tím je běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně. Podle pověsti ji manžel Jan Lucemburský zanechal za pevnými hradbami města Jemnice a sám vedl vojenskou výpravu k potrestání vnitřních nepřátel. Král ani v boji nezapomíná na svoji mladou manželku. Vysílá čtyři posly se zprávami o průběhu bojů a královna všechny doručitele postupně odměňuje. První ZNAČENÉ TURISTICKÉ OKRUHY PO MĚSTĚ... okruh královny Elišky Turistický okruh královny Elišky vás provede po nejzajímavějších místech a památkách v centru města Jemnice. Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud vede přes zámek do židovské čtvrti. Dále kolem bašty a opevnění až k Malé brance. Tou se dostanete do centra města na náměstí Svobody, kde najdete kostel sv. Stanislava a jemnické muzeum. Z centra města se přes Husovu ulici vrátíte zpět k informačnímu centru.... okruh sv. Víta Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud vede přes zámecký běžec dostane barchetový náprsník (od něj byl odvozen název historické slavnosti), druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý cenu útěchy - věnec. Po tři dny pak město žije jarmarkem a pouťovými atrakcemi. V areálu zámku probíhají kulturní a historické programy. Třídenní slavnost končí slavnou poutí ke kostelu sv. Víta. Ve stínu lipového háje se u svatovítské lípy scházejí věřící z celého okolí na slavnostní mši. Vláda Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. znamenala pro Jemnici zlatou dobu. Závodem 4 běžců si proto královské město i jeho obyvatelé připomínají své výsadní postavení. Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví park ke kostelu sv. Víta s památnou lípou a podzemními prostory. Dále pokračuje po stopách středověkého vodovodu k Malé brance. Cesta od Malé branky k informačnímu centru je společná pro okruh sv. Víta, sv. Jakuba i okruh královny Elišky.... okruh sv. Jakuba Jak už název napovídá, třetí turistický okruh vás zavede ke kostelu sv. Jakuba, který se nachází v nejstarší části Jemnice, nazývané Podolí. I tento okruh začíná u turistického informačního centra. Cestou se dostanete k židovskému hřbitovu, kostelu sv. Jakuba, projdete část Podolí, potkáte bývalý špitál a zvoničku a nakonec se ocitnete na spojnici všech tří okruhů Malá branka. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JEMNICE Husova 2, Jemnice Tel.: Web: ZÁMEK JEMNICE Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. V 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Podle projektu Antona Evrharta Martinelliho dostal zámek po roce 1734 barokní podobu. Interiéry byly upraveny v empírovém duchu po roce Konečné změny provedli poslední majitelé Jemnice. V roce 1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini. Na popud jeho manželky Gabriely, rozené Früstenbergové, došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo- -rokokovém stylu. Za války v roce 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna studentům vídeňské konzervatoře. Roku 1945 byl zámek konfiskován a zámecké budovy využívala armáda k ubytování mužstva. V roce 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od roku 1994 je celý areál v majetku města Jemnice. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem (21ha). Otevřeno: květen - říjen 2015 Expozice: - Vojenské muzeum na zámku v Jemnici - Naše ženy bojující - z historie našich žen bojujících za II. světové války - Tmavomodrý svět (2001) - dokumentární výstava z natáčení filmu - výstavy k příležitosti 70. výročí konce války v Evropě MUZEUM JEMNICE Otevřeno: červenec - srpen Út Ne , Muzeum sídlí na náměstí Svobody proti kostelu sv. Stanislava v historickém domě s renesančním jádrem. Nabízí tematicky zaměřené expozice: Dějiny Jemnice, Jemnický svět čaje a výstava Historie slavnosti Barchan. VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě zajišťuje příležitostné jízdy a letní prázdninový provoz vlaku na trati Jemnice M. Budějovice. Více informací a aktuální jízdní řád najdete na nebo tel.: POHÁDKOVÁ STEZKA PANENSKÁ Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská (7 km od Jemnice). Setkáte se zde s různými pohádkovými postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Jedenácti zastaveními vás provede malé, vnímavé, zvídavé a hravé Človíče. Stezka je celoročně přístupná a to zdarma. Více informací na nebo PAINTBALL JEMNICE Hřiště na paintball je umístěno v bývalém muničním skladu o rozloze m2. Je tvořeno uměle a přírodně vybudovanými překážkami. Zapůjčení kompletního vybavení zajištěno. Více informací na tel.: , ŽIDOVSKÝ HŘBITOV Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 metrů jihozápadně od židovské čtvrti, pod parkem Obůrkou. Hřbitov má nepravidelný, téměř trojúhelníkovitý tvar. Ve svahu je asi 25 nepravidelných řad hrobových míst umístěných dosti nezvyklým způsobem - kolmo k vrstevnicím. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století, poslední pohřeb se uskutečnil na počátku 2. světové války. Židovský hřbitov je celoročně volně přístupný veřejnosti. VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŽ JEMNICE Otevírací doba koupaliště: pouze letní měsíce PO 13:00 20:00 hod. ÚT - NE 9:00 20:00 hod. V areálu je velký plavecký bazén se skluzavkou, střední bazén se slanou vodou a brouzdaliště pro nejmenší návštěvníky. K dispozici je občerstvení a půjčovna sportovního vybavení. Aktuální informace na tel. čísle Aktuální informace na VYBRANÉ KULTURNÍ AKCE MTB O putovní pohár Barchanu O májovou korunku DDM Jemnice Večerníčkův pohádkový les Historická slavnost Barchan / Jemnice Jemnická harmonika a heligonka / Jemnice - KD V. jemnická bitva v zámeckém parku Dny evropského dědictví Vánoční kulturní trhy Mikulášská nadílka a čertovský rej na zámku Jemnice - areál zámku Vánoční setkání / 11

12 Hrotovice TURISTICKÉ ATRAKCE Památník rodáka malíře F.B.Zvěřiny Zaniklá středověká ves s tvrzí Mstěnice, Archeologický výzkum. Pět barokních soch světců z 18. století Naučná stezka Hrotovicko Tvoří uzavřený okruh se 16 zastávkami, dlouhá 5 km určená především pro pěší turisty a cykloturisty. REKREAČNÍ MOŽNOSTI Nové rybníky, Letní rekreace. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TURISTY Sport V Hotel Hrotovice Adresa: Hrotovice, nám. 8. května Telefon: Nabídka služeb: krytý bazén, sauna, solárium, whirpool, sqash, tenisové kurty, volejbal, stolní tenis, bowling, horolezecká stěna. Základní škola Hrotovice Sportovní hala. Adresa: Hrotovice, F.B.Zvěřiny 221 Telefon: zs-hr Nabídka služeb: fitness centrum, volejbal, sálová kopaná, tenis, aerobik HROTOVICE Leží 20 km jihovýchodně od Třebíče na jižním okraji Českomoravské vrchoviny. Město má katastrální výměru ha a obyvatel. Hrotovice jsou velmi starou osadou. Na místě dnešního města existovaly již v pravěku dvě osady. Není však známo, jak dlouho osady existovaly, ani jakým způsobem zanikly. Zakladatelem nové vesnice byl zřejmě Dětřich Theodorocus Hrut, jehož jméno se vyskytuje na nejstarších listinách, mimo jiné na zakládající listině Oslavanského kláštera z roku Po zakladateli dostala vesnice název Hrutovici, nyní Hrotovice. První obšírnější zmínka o Hrotovicích pochází z roku 1330, kdy zde již byla fara s komturem německého řádu Rhymbotem. Dominantu města tvoří zámek, který byl v renesančním slohu postaven koncem 16. století na místě středověké tvrze. Dnešní podobu získal v první třetině 18. století, kdy byl celkově přestavěn a barokně upraven. Čtvercové nádvoří má v přízemí otevřené arkády, v zámecké kapli je zachována fresková výzdoba, která byla rekonstruována v roce V letech byla obnovena fasáda zámku a rekonstruováno nádvoří. V dnešní době slouží zámek výhradně ke komerčním a bytovým účelům. Nejstarší budovou ve městě je původně románský kostel svatého Vavřince, který byl v polovině 14. století goticky přestavěn a ve druhé polovině 17. století upraven barokně. Asi 4 km jižně od Hrotovic leží zaniklá středověká ves Mstěnice, prvně v písemných pramenech zmiňovaná v roce Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem krále Matyáše při tažení na Třebíč. Nejvýznamnějším hrotovickým rodákem je malíř František Bohumír Zvěřina a návštěvníci mohou v jeho rodném domě shlédnout expozici z jeho života a díla. V Hrotovicích se také narodil Silvestr Prát akademik a významný vědec v oboru biologie. Kamenný kříž přímo uprostřed náměstí a na čelní straně zámku pomník jsou připomínkami tragédie z , která se nesmazatelně zapsala do historie Hrotovic. Shodou nešťastných náhod zde tento den zemřelo 114 hrotovických občanů a 36 sovětských vojáků. V poválečné době se zřejmě nejvíce změnila tvář Hrotovic. Byly realizovány rozsáhlé stavební akce, které příznivě ovlivnily život občanů, stejně jako od poloviny 70. let minulého století výstavba blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Mnozí občané zde začali pracovat a část obyvatel zrušených obcí Skryje, Lipňany, a Heřmanice zde nalezla svůj domov. Rozvoj Hrotovic, které byly dne rozhodnutím Parlamentu ČR povýšeny na město, pokračuje neustále. Došlo k realizaci mnoha investičních akcí, za všechny můžeme z posledních let jmenovat výstavbu nového sportovního areálu města, přístavbu nového společenského sálu v budově základní umělecké školy, výstavbu nové čističky odpadních vod, stavbu Chráněného bydlení, zasíťování pozemků bytové výstavbě apod. Hrotovice žijí také bohatým kulturním a sportovním životem a na některé akce v letošním roce Vás tímto srdečně zveme. HROTOVICKÉ JARMARKY 2015 Nám. 8. května HROTOVICKÁ POUŤ S BOHATÝM PROGRAMEM od Sportovní areál města - dvě travnatá fotbalová hřiště včetně zázemí tel Nové rybníky Hrotovice přírodní koupaliště. Značená cyklostezka Jihlava - Český Těšín. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ Sport V hotel Hrotovice Nám. 8. května 219, tel.č Hotel Florián, Hrotovice Brněnská 190, tel. č , Jídelna ZD Hrotovice - KLAS Nám. 8. května 623, (pouze stravování) Pizzerie ROMPA Hrotovice, Domky 207, ČERPACÍ STANICE EURO OIL, Hrotovice, Jihlavská 617 Provozní doba: PO NE 6: hodin Čerpací stanice AMT Hrotovice Areál Kooperace, Hrotovice, Milačka 603 Provozní doba: PO PA 7:00 16:00 hodin AUTOOPRAVNY Vipatrans s.r.o., Hrotovice, Hladov 76 Autoopravna Petr Hájek, Hrotovice, Sokolská 550 Autoopravna Lubomír Hadraba, Sokolská 557 PNEUSERVIS Pneuservis Miloš Hladík, Hrotovice, 1. máje 285 CYKLOSERVIS Pavel Jarý, sídlo nám. 8. května 1, Hrotovice tel , Provozní doba: PO PÁ 9:00 12:00 hodin, 13:00 17:00 POŠTA Hrotovice, Brněnská 188, tel.č Provozní doba: PO PA 8:00-11:00, 13:00 17:00 hodin BANKOVNÍ SLUŽBY Česká spořitelna, a.s. pobočka Hrotovice, nám. 8. května 1 Bankomat České spořitelny, a.s. Nám. 8. května 1 nepřetržitý provoz LÉKAŘI Ve městě působí dva praktiční lékaři, dětská lékařka, gynekolog, zubní lékař a svoje služby nabízí také lékárna. Další informace na 12 /

13 HOTEL ZÁMEK VALE Nově otevřený zámecký areál se nachází 15 km jihovýchodně od Třebíče v obci Valeč u Hrotovic. Zámek prošel kompletní rekonstrukcí a od června roku 2013 láká turisty na prohlídky: o víkendech a státních svátcích v a hod, o letních prázdninách každý den v hod. Příjemné odpoledne je možné strávit na procházce kolem zámeckých rybníků, v nově založených renesančních zahradách a přilehlém bludišti. Od července 2014 je pro hotelové hosty i širokou veřejnost každý den otevřeno velkolepé wellness centrum, ve kterém naleznete tři bazény - vyhřívaný venkovní, vnitřní a vířivý bazén, a také saunový svět, který tvoří pět saun: finská, bio, parní turecká, esenciální a infrasauna. Hosté se mohou občerstvit v místní restauraci, která nabízí tradiční českou i mezinárodní kuchyni a při přípravě pokrmů využívá potraviny od lokálních dodavatelů a bylinky z vlastní zámecké zahrádky. Posedět můžete také na terasách s výhledem na venkovní bazén. Děti se mohou vydovádět na trampolíně a prolézačkách. Pro ubytované hosty je k dispozici fitness centrum. V nejbližší době bude areál rozšířen o bowling. Hotel Zámek Valeč pravidelně pořádá hudební večery, taneční zábavy, koncerty, rukodělné dílničky a výhodné pobyty. V druhé polovině června se každoročně konají také Zámecké slavnosti, které jsou připomínkou znovuotevření zámku. Hotelový komplex je k dispozici nejen hostům a turistům, ale nabízí reprezentativní prostory pro konání svateb, rodinných oslav, konferencí a společenských akci. KALENDÁŘ AKCÍ Hotelu Zámek Valeč a Sport-V-Hotelu Hrotovice: Leden Plesy, zvěřinové hody Únor Vepřové hody, Valentýnské pobyty Březen Mezinárodní den žen, ochutnávky vína, hudební večery Duben Velikonoční pobyty, zábavy, ochutnávky vína Květen Májové pobyty, hudební večery, akce ke Dni matek Červen Zámecké slavnosti, akce ke Dni dětí Červenec, srpen Koncerty, prázdninové pobyty, divadelní představení, grilování Září Hudební večery, pobytové balíčky Říjen Halloweenská zábava, rukodělné dílničky Listopad Svatomartinské slavnosti, rukodělné dílničky Prosinec Vánoční trhy, Silvestr, zimní pobyty SPORT V HOTEL HROTOVICE Dalším místem, které stojí v regionu Hrotovicka za návštěvu, je spřátelený hotel Sport- -V-Hotel v Hrotovicích. Zde mohou návštěvníci protáhnout svá těla v multifunkční sportovní hale, kterou lze využít na tenis, volejbal, nohejbal, florbal, či jako badmintonové hřiště, zároveň je možné využít horolezecké stěny a lanového centra. Hotel disponuje také squashovým kurtem, zrcadlovým sálem, spinningem a relaxační zónou s bazénem, saunou, dvěma whirlpooly a soláriem. Hosté si mohou zahrát bowling, kulečník, stolní fotbálek, šipky nebo vyzkoušet střelbu v laserové střelnici. Návštěvníci se mohou občerstvit v místní restauraci, která nabízí bohatý výběr jídel a specialit české i mezinárodní kuchyně. Sport-V-Hotel pořádá a všestranně zajišťuje: firemní akce a školení, hudební večery, rukodělné dílničky, sportovní a relaxační pobyty, jazykové kurzy, plavecké kurzy pro děti a další akce dle přání zákazníků. Okolí obou hotelů je vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku, kola je možné zapůjčit. Bližší informace: RODINNÉ RELAXAČNÍ CENTRUM T íletý T íletý mlýn Penzion Hospůdka Sauna Fitness Půjčovna kol Rybaření Kdousov 25, Jemnice, tel , / 13

14 Jaroměřice nad Rokytnou DUBEN / KD Ratibořice, 19:00 Koncert Věry Martinové / 17:00-20:00 Brány památek dokořán v Jaroměřicích nad Rokytnou Volně přístupný Špitál, Radnice Jaroměřice nad Rokytnou a Muzeum Otokara Březiny / Lidový dům, 20:00 Koncert dívčího komorního souboru OK Vocal / Odpočinková zóna, 17:00 Čarodějáles KVĚTEN / Park státního zámku, 14:00 Dětský den - Pohádkové odpoledne v parku (akce v rámci Týdne dětí) / Dětské dopravní hřiště, 15:00 Půjčování autíček spojené s dopravní výchovou Akce v rámci Týdne dětí / Dětské dopravní hřiště, 15:00 Půjčování autíček spojené s dopravní výchovou Akce v rámci Týdne dětí / odjezd v 9:00 hodin od dětského dopravního hřiště Cyklovýlet pro rodiny s dětmi Cyklovýlet pro rodiny s dětmi okolím Jaroměřic nad Rok. Akce v rámci Týdne dětí / Odpočinková zóna, 15:00 Zábavný program pro děti Akce v rámci Týdne dětí. JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU Jaroměřice nad Rokytnou jsou menší město vzdálené 14 km od Třebíče. Jsou známy hlavně díky baroknímu zámku ve stylu francouzských Versailles, působení hraběte Jana Adama Questenberka a pobytu básníka Otokara Březiny. Podle heraldické pověsti založil Jaroměřice roku 1131 Jaromír z rodu Přemyslovců, syn knížete Bořivoje II., který ulovil v místních lesích mimořádně velkého jelena. Místo se mu natolik zalíbilo, že nechal les vymýtit a založil tu město nesoucí jeho jméno. Jelena šestnácteráka má také město ve svém znaku. STÁTNÍ ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU Svoji největší slávu zažily Jaroměřice za majitele zdejšího panství, hraběte Jana Adama Questenberka ( ). Ten se nezasloužil pouze o přestavbu jaroměřického zámku do dnešní podoby, ale také o celou proměnu Jaroměřic. Hrabě Jan Adam Questenberk byl velkým milovníkem hudby a právě ta byla středem veškerého dění na jaroměřickém zámku. Jeho zámecká kapela, jejímiž členy bylo hlavně služebnictvo, byla ve své době jednou z nejvýznamnějších a nejslavnějších v českých zemích. Repertoár zámecké kapely zahrnoval především italskou hudbu, ale také skladby místního komorníka a kapelníka v jedné osobě, Františka Antonína Míči, který se roku 1730 stal autorem vůbec první české opery. Prohlídkové trasy zámku Zámecký barokní areál je dominantou města, kromě budovy zámku zahrnuje kostel sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající se na obou březích říčky Rokytné. Zájemcům o návštěvu interiéru zámku a kostela jsou k dispozici tři prohlídkové okruhy. Výstavy na zámku Návštěvníci jaroměřického zámku mají možnost zavítat také na výstavu Hračky z půdy. Výstava starožitných hraček je volně přístupná, bez průvodce a nutnosti čekání na prohlídku. Pro letní sezónu 2015 se připravuje také výstava Šlechtic na cestách. Zámek je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech, od května do září denně mimo pondělí. MUZEUM OTOKARA BŘEZINY Muzeum Otokara Březiny je nejstarší literární muzeum na Moravě. V současnosti je provozováno občanským sdružením Společnost Otokara Březiny. Cílem muzea je mapovat život a dílo významného českého básníka Otokara Březiny (narozen 1868 v Počátkách, zemřel 1929 v Jaroměřicích nad Rokytnou), vlastním jménem Václava Jebavého. Ten přišel roku 1901 do Jaroměřic nad Rokytnou vykonávat funkci učitele na místní měšťanské škole. Od roku 1913 bydlel Otokar Březina v prvním patře domu pekaře Vlčka (dnešní Muzeum Otokara Březiny), kde také 2. března 1929 zemřel. Muzeum je otevřeno od dubna do října denně mimo pondělí. NAUČNÁ STEZKA PO VÝZNAMNÝCH MÍSTECH JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU V roce 2014 vydalo Město Jaroměřice nad Rokytnou naučnou stezku po významných místech a památkách města. Naučná stezka se sestává ze 14 zastavení, mezi které patří Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Muzeum Otokara Březiny, Špitál s kaplí sv. Markéty, sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí Míru, chrám sv. Markéty či bývalý klášter servitů - dnešní fara. Kromě informací o památkách, které jsou návštěvníkům běžně přístupné, zde čtenář nalezne důležité údaje také o místech, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Brožura naučné stezky je zdarma k dostání v turistických informačních centrech ve městě nebo ke stažení na webových stránkách města: ŠPITÁL S KAPLÍ SV. KATEŘINY Špitál s kaplí sv. Kateřiny přestavěl v letech hofmistr Jana Antonína z Questenberka, Jan Kreutz. Špitál existoval ve městě již před rokem 1382, avšak barokní přestavbou se zcela změnil. Po rozsáhle rekonstrukci byl Špitál v roce 2015 otevřen veřejnosti. Prostory Špitálu slouží pro pořádání nejrůznějších výstav a kulturních programů pro veřejnost. Návštěvníci zde naleznou také turistické informační centrum a kancelář městského kulturního střediska. V současné době mohou zájemci v prostorách Špitálu navštívit výstavu Jaroměřice nad Rokytnou - Lidé a místa, která potrvá do konce srpna Špitál je otevřen denně od pondělí do pátku, v měsících červen - září také o sobotách. KOUPALIŠTĚ Areál koupaliště se nachází při výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou směrem na Bohušice. Zájemci zde naleznou velký bazén se skluzavkou o rozměrech 50 x 30 metrů, malý dětský bazén s fontánou a skluzavkou o rozměrech 10 x 15 metrů, beachvolejbalové hřiště, dětské hřiště, nově zrekonstruované zázemí s občerstvením. Koupaliště je otevřeno každý den od června do srpna dle aktuálního počasí. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Areál dopravního hřiště je volně přístupný veřejnosti, o víkendech si mohou zájemci zdarma zapůjčit autíčka a motokáry. ČERVEN Výročí 130 let založení SDH Jaroměřice nad Rokytnou / Koupaliště, 14:00 Slavnostní otevření koupaliště ČERVENEC / Dětské dopravní hřiště, 14:00 Odpoledne na dětském dopravním hřišti SRPEN Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského / Odpočinková zóna, 10:00 Tradiční posvícení Tradiční posvícení v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZÁŘÍ / Špitál, Koncert Jakuba Pustiny PROSINEC datum a čas bude upřesněn / Chrám sv. Markéty Adventní koncert Jakuba Pustiny datum a čas bude upřesněn / Chrám sv. Markéty Vánoční koncert Chrámového pěveckého sboru Jaroměřice n. R. Více akcí na Turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou nám. Míru 2 (budova radnice) Jaroměřice nad Rokytnou Tel.: Turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou F. V. Míči 726 (budova Špitálu s kaplí sv. Kateřiny) Jaroměřice nad Rokytnou Tel.: /

15 Okříšky Dukovany DUBEN / Velikonoční jarmark s kulturním programem na zámku DUKOVANY OKŘÍŠKY Okříšky jsou dvoutisícový městys, rozkládající se na úpatí Českomoravské vrchoviny, uprostřed krásné a čisté přírody, zdejší nádraží je významnou železniční křižovatkou. První písemná zpráva o Okříškách pochází z roku 1371, poslední archeologické výzkumy v okolí zámku však ukazují na osídlení nejméně o sto let starší. Nepříliš významná středověká obec začala vzkvétat s rozvojem železnice na konci 19. století a postupně se stala centrem mikroregionu. Nejvýznamnější památkou je místní zámek, který se podařilo v roce 2009 zrekonstruovat do barokní podoby, nyní zde sídlí úřad městyse. Při rekonstrukci byla odhalena např. unikátní renesanční sgrafita s motivem mořských panen, dle odborníků na Moravě zcela ojedinělá. Další památkou je kostel Jména Panny Marie. V Okříškách se koná každoročně mnoho sportovních, kulturních a společenských akcí. Více informací o Okříškách najdete na webových stránkách které byly v letech 2004 a 2011 vyhlášeny jako nejlepší v ČR v rámci soutěže Zlatý erb / Fotbalový stadion / Tradiční pálení čarodějnic / Stavění máje v centru Okříšek KVĚTEN / Turistický pochod Okříšky Jalovec / Sokolovna Okříšský folklorní festiválek a zábava s cimbálovou muzikou ČERVEN / Kácení máje v centru Okříšek / Cyklistická vyjížďka po obcích MAS Podhorácko Vítání prázdnin letní zábava na fotbalovém stadionu ČERVENEC / Nohejbalový turnaj dvojic na sokolovně / Start u rybníka Pilný Triatlonová štafeta Železný tým SRPEN / Letní kino na fotbalovém stadionu / Okříšská lávka na rybníku Pilný ZÁŘÍ Pouťový jarmark s kulturním programem na zámku ŘÍJEN / Bramborobraní na koupališti / Drakiáda a pečení brambor na Strážnici LISTOPAD / Přehlídka mladých talentů Sedmikvítek / Festival rockových kapel v sokolovně RockFest Okříšky Adventní jarmark s kulturním programem na zámku Rozsvícení vánočního stromu v centru Okříšek PROSINEC / Setkání Mikulášů pod vánočním stromem Obec Dukovany dala jméno nedaleké jaderné elektrárně. V této malebné a klidné vesnici stojí za zhlédnutí kaple Nejsvětější trojice z roku 1689 a také původně raně gotický kostel sv. Václava, který je dominantou obce. V kostele jsou zrestaurovány zbytky bohaté freskové výzdoby ze 13. století. V obci se nachází zámek, který byl v roce 1790 přestavěn na pozdně barokní s klasicistními prvky. Dva velké zámecké sály jsou zdobeny freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaldera. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý anglický park s desítkami druhů dřevin, který rozhodně stojí za vidění. Zámecký park je klidné místo pro procházky, ale také příjemným místem pro koncerty a společenský život. Nový sportovní areál u fotbalového hřiště nabízí možnost zahrát si squash a využít fitness. SQUASH rezervace na tel cena 170 Kč / hodina FITNESS / PO-PÁ 17:30-20:30 SO-NE 17:00-19:00 30 Kč / vstup KVĚTEN / od 19:00, Sokolovna / Koncert DH Boršičanka / 10. ročník turistického pochodu Cestičky kolem Dukovan / Krojovaná tradiční pouť ČERVEN / Rybářské závody pro děti / Dukovanská šupina ČERVENEC, SRPEN Letní prázdniny / červenec, srpen Dukovanský filmový festival / 20. ročník letního promítání / ukončení prázdnin pro děti Z pohádky do pohádky ZÁŘÍ / Divadelní představení ochotníků z Hlíny Tři bratři / Chovatelská výstava drobného zvířectva LISTOPAD / - Dukovanské zabijačkové hody Více na Rouchovany ROUCHOVANY DUBEN / Dálkový pochod Rouchovanská,,25 ŘÍJEN / Drakiáda Rouchovany s místní částí Šemíkovice leží na hranici okresů Třebíč a Znojmo. V jejím katastru je i část areálu Jaderné elektrárny Dukovany, obec je na dohled vzdálená od dukovanských chladicích věží. V obci žije více než jedenáct set obyvatel. Jako ves je obec zmíněna roku 1218, od r je městečkem. V roce 1486 mu byl dán vlastní znak. V roce 1585 byla postavena dominanta obce, renesanční věž vysoká 28 metrů, sloužící k úschově a prodeji soli. Věž byla v roce 1999 zrekonstruována a jsou na ní tři zvony o hmotnosti 662, 347 a 171 kg. Další zajímavostí je kopie unikátní gotické sochy Rouchovanské madony, která je vyřezána z lipového dřeva v životní velikosti a najdeme ji v románsko-gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Originál sochy je od roku 1935 součástí stálé expozice sbírek Národní galerie v Praze. Nedaleko obce leží hradní tvrz Mstěnice a v její blízkosti archeologické naleziště, hrady Rabštejn a Templštejn. Další zajímavostí v okolí je Mohelenská hadcová step s výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin na ploše 62 ha. Územím prochází naučná stezka. V obci je také informační centrum SÚRAO, malá expozice věnovaná ukládání radioaktivních odpadů, v budově místní knihovny. Sportovci mají k dispozici krytou sportovní halu, u níž je venkovní hřiště s umělým povrchem a fitness centrum v sokolovně. Cyklostezkou č. 401 se mohou vydat do Třebíče nebo na druhou stranu do Moravského Krumlova. Necelý kilometr jihozápadně od obce se nachází vyhledávaný rekreační areál u rybníka Stejskal. Je tam přírodní koupaliště, autokemp a možnost ubytování v chatkách. KVĚTEN / Dětské rybářské závody na Luži ČERVEN / Dětský den / Zpívání na návsi ČERVENEC / Rouchovanská otočka na vodě kemp Rouchovany Pojizdný Kinematograf bratří Čadíku na návsi SRPEN / Miss koupaliště Rouchovany / Rouchovanská pouť ZÁŘÍ Tradiční krojované hody LISTOPAD / Zahájení adventu s tradičním Řemeslným jarmarkem PROSINEC / Vánoční posezení s důchodci v kinokavárně Půlnoční mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie Půlnoční přípitek s ohňostrojem na návsi KONTAKTY: Kemp Rouchovany - rybník Stejskal Telefon: (Pouze v sezóně) Obecní knihovna Rouchovany 35, Tel.: Více na: / 15

16 VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA MAPA REGIONU TŘEBÍČSKA km Seznam.cz, a.s km Seznam.cz, a.s. DALEŠICKÁ PŘEHRADA NÁMOŘNÍ DOBRODRUŽSTVÍ MÁTE NA DOSAH RUKY! NA LODI HORÁCKO 12 MĚSÍCŮ V ROCE, AUTOCAMP WILSONKA na Dalešické přehradě UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝLETY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE PROSTORY PRO VAŠE FIREMNÍ AKCE SPORTOVNÍ VYŽITÍ NA ZAPŮJČENÉM HAUSBÓTU NEBO MOŘSKÝCH KAJACÍCH APŮ AP PŮ DEN, DVA ČI CELÝ TÝDEN HUDEBNÍ VEČERY Hartvíkovice l telefony: , l V PŘÍSTAVIŠTI KRAMOLÍN NABÍZÍME I OBČERSTVENÍ A UBYTOVÁNÍ VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKO VYDÁVÁ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA TŘEBÍČ S PARTNERY náklad ks / 16 stran / vydání číslo 1 / duben 2015 / distribuce na TIC, místech navštěvovaných turisty, obce Foto: archívy obcí / Mapa titulní strana: PINstudio.cz Jan Záliš / Grafika: RELATIVE design s.r.o., Komenského nám. 141, Třebíč, / Tisk: SAMAB, Cyrilská 14, Brno, Za změny v programech zodpovídají pořadatelé. / Za změny v kontaktech a otevíracích dobách zodpovídají poskytovatelé služeb a provozovatelé objektů. / Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři. Chyby v tisku vyhrazeny / Neprodejné

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Nová MŠ v Drásově Čas pro sebe Letní tábory Lucie Bílá v Tišnově Skleněnka Spirituál kvintet Vavřinecké kolečko Svratecký maraton Grand Prix Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov 7. 8. 27. 8. 2014 Číslo

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Řemesla, služby, lidé. Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků.

Řemesla, služby, lidé. Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků. Zima 2010/2011 číslo 9 ZARMA Řemesla, služby, lidé Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků. Objevte Bavorský les Přijměte pozvání k bavorským

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny

3. vydání. travel manual. Moravskoslezský kraj pro všechny 3. vydání travel manual Moravskoslezský kraj pro všechny obsah 3. 5. 7. 43. 57. 59. 61. 65. 67. 69. Úvodní slovo Piktogramy a vysvětlivky I. Ubytovací a restaurační zařízení Popis objektů Souhrnný přehled

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem KOMPLETNÍ INFORMACE Z BESKYD OD JABLUNKOVSKA PO VALAŠSKO Léto 2015 >Beskydy levněji s kartami Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody >Kam za kulturou a sportem >Kalendář

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

4/2014 Naše gymnázium má 130 let

4/2014 Naše gymnázium má 130 let 4/2014 magazín zdarma do vašich domovů vychází 10x za rok Naše gymnázium má 130 let Před více než třiceti lety žilo na Moravském Slovácku na tři sta tisíc obyvatel s mateřskou řečí češtinou bez možnosti

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více