VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO"

Transkript

1 VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na.

2 Třebíč ČERVENEC / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark, harmonikáři, flašinetáři / Židovská čtvrť Oživené židovské město 4. ročník akce Jak tomu bývalo kdysi / Karlovo náměstí Filmy pro Karla IV. FILMFÁRUM originální promítací maringotka známého kinaře Jiřího Čáslavského / Zadní synagoga Šamajim XII. ročník festivalu židovské kultury. SRPEN / Podzámecká niva Slavnosti Tří kápí XII. výročí zápisu třebíčských památek na prestižní Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. MĚSTO TŘEBÍČ Město Třebíč se nachází v kraji Vysočina a je jeho 2. největším městem. Rozkládá se v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny na obou březích řeky Jihlavy. V současné době žije v Třebíči téměř 38 tis. obyvatel. Počátky Třebíče sahají až do roku 1101, kdy zde moravská údělná knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský založili benediktinský klášter. Roku 1277 se objevuje první písemná zmínka o Třebíči jako o městě a v roce 1335 byla městská práva povýšena podle vzoru královského města Znojma. Důležitým historickým mezníkem byl rok 1468, kdy bylo město během válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem téměř zničeno. Původní gotická podoba Třebíče tak vzala za své. Po četných požárech byly renesanční a barokní štíty nahrazeny fasádami z konce 19. a poč. 20 století. Velkou cenu proto mají tři dochované renesanční domy na Karlově náměstí, z nichž nejvýznamnější je Malovaný dům. V roce 1525 město přešlo ze správy církevní vrchnosti pod vrchnost světskou, a to rodu Pernštejnů, Osovských a Valdštejnů. Řadu významných změn pro Třebíč přineslo 19. století. Převaha textilních řemesel (soukenictví, tkalcovství) byla vystřídána výrobou obuvi a zpracování kůže. Rok 2003 přináší událost velkého historického významu. Nejvýznamnější památky Třebíče byly zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť společně s židovským hřbitovem. Tyto památky jsou dokladem toho, že židovská a křesťanská komunita mohla žít vedle sebe, což bylo jedním z důvodů pro zápis do prestižního seznamu. Třebíčské památky se staly 12. památkou UNESCO v České republice a 3. v kraji Vysočina. Bazilika sv. Prokopa, původně zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, byla budována od 30. let 13. století jako součást benediktinského kláštera. Bazilika je postavena v románském slohu a patří ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu. Pod východní částí baziliky se nachází gotická krypta, která patří k nejcennějším částem baziliky. Stavba byla značně poškozena při obléhání Třebíče vojsky Matyáše Korvína v roce 1468 a déle než dvě století byla používána ke světským účelům. Sloužila například jako skladiště, sýpky, konírny a pivovar. Po obnově provedené stavitelem F. M. Kaňkou v letech byla znovu využívána k sakrálním účelům a zasvěcena sv. Prokopovi. Na levém břehu řeky Jihlavy se rozkládá židovská čtvrť, která patří mezi nejzachovalejší v Evropě. Největšího rozmachu dosáhla ve 2. polovině 17. století. V roce 1723 nařídil tehdejší majitel třebíčského panství Jan Josef z Valdštejna vzájemné přestěhování několika křesťanských a židovských rodin tak, aby vzniklo oddělené ghetto. Po genocidě za 2. světové války židovská komunita v Třebíči zcela zanikla. Čtvrť představuje 123 dochovaných staveb, například Přední a Zadní synagogu, židovskou radnici, rabinát, chudobinec, nemocnici a školu. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická náměstíčka, verandy a balkony. Židovský hřbitov byl založen za městem ve svahu Hrádku zřejmě na počátku 17. století a v roce 1888 byl podstatně rozšířen. Hřbitov je jedním z největších a nejlépe zachovalých židovských hřbitovů v České republice. Na rozloze m 2 je pohřbeno přibližně 11 tis. lidí a stojí zde 3 tis. náhrobků, z nichž nejstarší známý dochovaný náhrobek pochází z roku V sousedství hřbitovní brány se nachází unikátně dochovaná obřadní síň z roku DŮM SELIGMANNA BAUERA Dům byl postaven před rokem V roce 2011 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byl upraven na židovské muzeum. Expozice představuje bydlení nepříliš majetné židovské rodiny v meziválečném období. V přízemí domu se nachází hokynářství a v prvním patře domu nalezneme kuchyň a ložnici. Nově je také v přístavku domu otevřeno muzeum košer řeznictví. Nachází se v něm exponáty spojené s košer přípravou masa a nástroje, které používali židovští řezníci. ZÁŘÍ / Karlovo náměstí Bramborobraní XVII. přehlídka folklórních souborů. LISTOPAD / Karlovo náměstí Příjezd svatého Martina Slavnostní příjezd svatého Martina, který věští zimu a blížící se Vánoce. PROSINEC / Karlovo náměstí Vánoční náměstí Tradiční vánoční trhy s programem. 2 /

3 ZÁMEK Bývalý benediktinský klášter se nachází vedle baziliky sv. Prokopa. V současné době se v prostorách zámku nachází Muzeum Vysočiny Třebíč. V muzeu je možné navštívit několik stálých expozic, a to mineralogickou, klášterní, zámeckou a muzejní. Všechny tyto expozice zahrnují nejen zajímavé exponáty a informace o přírodních a historických poměrech na jihozápadní Moravě, ale také interaktivní prvky, které vzdělávají zábavnou formou. Ve zrekonstruovaném křídle třebíčského zámku se nachází interaktivní expozice Cesty časem, která nabízí poznání třebíčské historie a historických řemesel netradiční formou. Určená je především pro děti a mládež. Expozice je doplněna interaktivními exponáty, na kterých si mohou návštěvníci sami vyzkoušet práci starých mistrů. Kromě individuálních návštěvníků přivítají v expozici také školní skupiny, pro které jsou připraveny speciální lektorské programy, například Módní trendy napříč staletími, Proměny města Třebíče, Umělecké slohy ve světle dějin a Listina městských práv. Všechny programy jsou obtížností uzpůsobeny rozdílným věkovým skupinám kolektivů mateřských, základních a středních škol. ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI Jižně od Třebíče vznikl v roce 2014 další zajímavý turistický cíl. Rozhledna, která se tyčí na vrcholu Pekelného kopce (527 m n. m.), měří 26,5 metrů. Rozhledna je tvořena z modřínového dřeva s kovovými prvky a její vzhled odráží znaky třebíčských UNESCO památek baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti. TOURISTPOINT TŘEBÍČ Nové zázemí pro všechny turisty a návštěvníky města bylo vybudováno na Karlově náměstí. TouristPoint nabízí úschovnu zavazadel v uzamykatelných skříňkách, úschovnu kol v uzamykatelných stojanech, místnost pro drobné samoobslužné opravy kol, šatnu a sprchu s bezbariérovými toaletami. Součástí informačního systému TouristPointu je mobilní průvodce v podobě bezplatné aplikace. K Tourist- Pointu je směrována navigace z cyklotrasy Jihlava-Třebíč-Raabs a od TouristPointu navigace směruje k rozhledně na Pekelném kopci. Navržena je rovněž navigace pro motoristy z hlavních dopravních tras. GALERIE FRANTA Stálá expozice darovaného díla od třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRANTA, je světovým unikátem. Kromě Třebíče je Frantovo dílo zastoupeno v několika světových galeriích. Galerie obsahuje díla z celého mistrova života, jedná se celkem o 38 obrazů, grafik a soch, které světoznámý výtvarník daroval městu Třebíči. Turistické informační centrum Národní dům, Karlovo náměstí 47, 674 Třebíč Tel.: , Turistické informační centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, Třebíč Tel.: , Turistické informační centrum Bazilika, Zámek 1, Třebíč Tel.: , , TIC NÁRODNÍ DŮM červenec, srpen květen, červen, září PO - PÁ 09:00-12:00, 12:30-18:00 PO - PÁ 09:00-12:00, 12:30-18:00 SO - NE 09:00-12:00, 12:30-17:00 SO 09:00-12:00, 12:30-17:00 NE 09:00-13:00 říjen, duben PO - PÁ 09:00-12:00, 12:30-17:00 SO 09:00-13:00 TIC ZADNÍ SYNAGOGA leden - červen červenec - srpen září - listopad prosinec 09:00-17:00 9:00-18:00 09:00-17:00 9:00-16:00 TIC BAZILIKA červen - září říjen - květen PO - PÁ 09:00-17:00 PO - ČT 09:00-17:00 PÁ 09:00-15:00 SO - NE 10:00-18:00 SO - NE 10:00-17:00 / 3

4 S NÁMI DÁVÁTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI Nabízíme Svoz komunálního, tříděného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu Prodej odpadových nádob Evidence odpadů a hlášení Poradenská činnost Provozujeme Skládku Petrůvky Síť 14 sběrných dvorů Třídící linku Kompostárnu Informační centrum INFORMAČNÍ CENTRUM Posláním informačního centra je podpořit informovanost a vzdělávání dětí, studentů, široké veřejnosti a odborníků v problematice odpadového hospodářství a v možnostech separace, zpracování a využití odpadů v regionu Třebíč. Hlavní důraz je kladen na pochopení smyslu třídění odpadů. Obecný program exkurzí je uzpůsoben věku návštěvníků a rozdělen do několika bloků. Exkurze obsahuje prezentace, prohlídky areálu, exkurze na třídící linku, sběrný dvůr a skládku TKO Petrůvky. Využíváme vlastní školící místnost s kapacitou 50 míst v areálu ESKO-T na ulici Hrotovická a exkurzi na skládku Petrůvky zajišťujeme autobusovou dopravou. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a. s., divize T ebí, ve spolupráci se svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v T ebí i, realizuje rekonstrukci v žového vodojemu Kostelí ek v T ebí i. Ukon ení stavby se p edpokládá koncem léta Vodojem s atrak vní vyhlídkou na m sto a audiovizuální expozicí vývoje t ebí ského vodárenství od st edov ku po dnešní dobu by m l být otev en pro ve ejnost b hem m síce zá í Aktuální informace budou pr b žn zve ej ovány na Další informace lze získat na VEŠKERÉ EXKURZE JSOU ZDARMA Hrotovická 232, Třebíč, telefon: , , ZELENÁ LINKA: Nejlepší zábava a relaxace široko daleko! Nejmodernější a nejzábavnější aquapark na Vysočině. Nejmalebnější venkovní koupaliště na Vysočině. bazény divoká řeka tobogan vířivka podmořská jeskyně wellness sauny bar s lehátky privat spa masáže Mládežnická 1096, Třebíč T: m bazén skokanská věž 1/3/5 m 85m tobogán dětský bazén brouzdaliště dětské hřiště s dřevěnými houpačkami a prolézačkami travnatá plocha minigolf hřiště pro nohejbal i volejbal Za plovárnou, Třebíč T: /

5 Ochutnejte speciality šéfkuchaře Jana Hájka v nové nekuřácké restauraci Hotelu ATOM Velkomeziříčská 640/ Třebíč Tel.: / 5

6 REKREA NÍ ST EDISKO Atrakce, které najdete v rekrea ním st edisku B ezová: ZÁŽITKOVÝ PARK LANOVÉ CENTRUM BUNGEE TRAMPOLÍNY SKOK DO PRÁZDNA DV VELKÉ LEZECKÉ ST NY DÉMONICKOU LANOVKU PAINTBALL AIRSTOFT LASERGAME TY KOLKY LUKOST ELBU ST EDOV KOU PEVNOST a mnoho dalšího... Hlavními t emi novinkami pro rok 2015 je nový zážitkový park, ty kolky a velkou novinkou jsou na B ezové také kon. Pod renomovanou zna kou STAN prochází REKREA NÍ ST EDISKO B EZOVÁ již dvanáct let velkou prom nou. Za dvanáct let se stala nejvyhledávan jším rekrea ním st ediskem v R pro školní výlety a školy v p írod. Celorepublikové prvenství drží i v po tu táborník, kte í každý rok zavítají na B ezovou do kraje Vyso ina ze všech kout naší republiky, každoro n jich jsou tém 3 tisíce. Rekrea ní st edisko B ezová nabízí tém 20 pobytových program pro školy a 60 táborových turnus. Krom toho je samoz ejm otev eno i rodinám a skupinám turist. Programové balí ky pro školy, skupiny a rodiny, stejn jako kompletní p ehled všech 60-ti táborových turnus najdete na webu nebo také na webu B ezovou najdete v nádherné ásti Vyso iny mezi UNESCO m sty T ebí a Tel, cca 2 km od obce Rokytnice nad Rokytnou. Rekrea ní st edisko B ezová Rokytnice nad Rokytnou, Kraj Vyso ina, tel: , 6 /

7 VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA RESTAURACE & BOWLING PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ VE STYLOVÉ KAVÁRNĚ, VINÁRNĚ SALSA V CENTRU MĚSTA TŘEBÍČ. ifstuw~ QSBÄFOg [SOLPWg LgWB [ kftln QSBÄrSOZ.BNBDPGGFF 7rDF KBL ESVIË WrO PE.PSBWTLÑDI WJOB Ë 1JWP [ SFHJPOgMOrIP NBMnIP QJWPWBSV 3BEOJkOr +JIMBWB 'BJS 5SBEF WÑSPCLZ SVkO~ E~MBOPV kplpmgev ;PUUFS Rekreační areál ideální pro rodinnou dovolenou, aktivní odpočinek nebo firemní akce. Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Hotel s kapacitou 60 lůžek Stylová nekuřácká restaurace s výbornou domácí kuchyní Pěstitelská pálenice s možností prohlídky a degustace Jezdecké centrum a venkovní výběhy s domácími zvířaty Nové dětské hřiště, seniorpark a mnoho dalšího Tel , OgN 5 FCrk UFM 8dráhový profesionální bowling příjemné prostředí a vynikající kuchyně venkovní krytá i otevřená zahrádka denní i víkendové menu nekuřácký prostor bezproblémové parkování Táborská 406, Třebíč Rezervace: HISTORIE, TECHNIKA 520$17,.$ 32' -(' (&+28 KÁVA ILLY, ZÁKUSKY ZMRZLINA, POHÁRY KOKTEJLY, NÁPOJE 0X]HXP PO\QÀāVWYâ D YHQNRYVNÒKR ĜLYRWD NP RG 7āHEâËH SRG UR]KOHGQRX 0DāHQND 2WHYâUDFâ GRED SR GRPOXYÔ QD WHl ZZZ PDVWQD FRP ō IDFHERRN 'DĄRYVNĘ POĘQ V Židovské čtrvti zapsané v seznamu UNESCO Otevírací doba: Po-Pá , So-Ne Cukrárna U Řeky, Subakova 37, Třebíč tel , Ubytování již od 440 Nové Syrovice rodištô Johana Georga Grasela Nachází se cca 6 km od Moravských BudÔjovic a cca 15 km od Vranovské pîehrady NovÔ zrekonstruovaný penzion s nekuîáckou a kuîáckou restaurací, které jsou stavebnô oddôleny Kapacita ubytování 35 osob Otevîeno po celý rok Minutková a hotová jídla, obôdové menu Rozvoz jídel do jídlonosiêú pro jednotlivce i firmy DÔtský koutek v nekuîácké restauraci a pískovištô pîed restaurací Letní zahrádka a vnitîní terasa V létô grilování na terase Kč Vyhîívaný krytý bazén se slanou vodou a protiproudem Infrasauna a masáže Poîádání spoleêenských akcí v restauraci i mimo ní Možnost využítí projektoru v nekuîácké restauraci WIFI pîipojení v celém objektu ZDARMA Pokoje se nachází v podkroví restaurace, jsou nekuîácké Vybavení pokojú LCD televizor, pîíruêní trezor, menší lednice, vlasový fén, ruêníky, župany Domácí mazlíêci vítáni UBYTOVÁNÍ I KONGRES I VZDĚLÁVÁNÍ centrum enviromentálních technik a technologií Podhradí 127 I Náměšť nad Oslavou I tel.: I I Cett je členem skupiny zera tel , , /7

8 Moravské Budějovice BŘEZEN / Velký sál Besedy Ochutnávka jihomoravských vín XIX. ročník ochutnávky jihomoravských vín. KVĚTEN začátek sezóny / Museum Zahájení sezóny Muzea řemesel Začátek sezóny je vždy spojen s kulturní či společenskou akcí pořádanou Muzejním spolkem Moravské Budějovice / Zámecké nádvoří a zámecké konírny oslava Dne země ekotrh 2015 IX. ročník ekotrhu / Areál letního kina Moravské Budějovice XXV. ročník Festivalu Miroslava Kratochvíla Návštěvníkům se představí soubory, které získaly ocenění v nejprestižnější soutěži dechových hudeb Zlatá křídlovka zahájení sezóny / Husova 1499, M. Budějovice Zahájení sezóny letního koupaliště Na 1,5 ha travnatých ploch se vzrostlou zelení se návštěvníkům nabízí především 50 m plavecký bazén, dále pak 25 m bazén s tobogánem a 25 m brouzdaliště, vše s vodou solárně ohřívanou. ČERVEN MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Město Moravské Budějovice se jako přirozená brána Podyjí nachází v jedné z nejkrásnějších turistických oblastí České republiky. Rozprostírá se v mírně zvlněné krajině jihozápadní Moravy, na okraji Českomoravské vysočiny, protéká jím říčka Rokytná. Leží na státní silnici mezi Jihlavou a Znojmem, na bývalé císařské silnici spojující Vídeň s Prahou. Je součástí trasy cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs. Ve městě je soustředěna veškerá nezbytná občanská vybavenost. Spojení do města i do okolí zajišťují autobusové a železniční spoje. V Moravských Budějovicích se nachází 18 kulturních památek, samotné centrum města je od roku 1990 prohlášeno městskou památkovou zónou. ZAJÍMAVOSTI MĚSTA Dominantou, dotvářející panorama města, je kostel sv. Jiljí, původně románský kostel s gotickým presbytářem z první poloviny 13. století, který v 17. a 18. století prošel barokními úpravami. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval v roce 1851 vídeňský malíř Ignác Dullinger. Nejstarší památkou ve městě, která stojí jižně od presbytáře kostela sv. Jiljí, je původně románská rotunda ze 13. století. Stávala na hřbitově, který se rozprostíral kolem kostela a sloužila jako kostnice. V 18. století byla přeměněna v podvojnou kapli sv. Archanděla Michala. zice kdysi tradičních řemesel. Na zámeckém nádvoří a v zámeckých konírnách se konají koncerty a výstavy. Západně od kostela stojí na terase městského opevnění rozsáhlá budova fary s barokním štítem a letopočtem Budova se vypíná na skalním ostrohu, na jehož průřezu lze spatřit z Pivovarské ulice vzácný geologický útvar pararulovou vrásu. Na faře působil spisovatel P. Václav Kosmák, autor proslulých Kukátek, kterého Karel Čapek zmiňuje v knize Obrázky z domova v kapitole věnované dvěma moravským zastávkám (Moravským Budějovicím a Telči). V centru města stojí několik architektonicky hodnotných staveb měšťanských domů ze 14. a 15. století. V domě s cimbuřím a s nárožním renesančním arkýřem č. 60 se nachází Erbovní vinárna, bar a internetová kavárna. V pozdně gotickém domě č. 32 s dvoudílným barokním průčelím a dvěma volutovými štíty, je umístěna restaurace, penzion Venuše a prodejna ovoce a zeleniny. Další středověké domy č. 64 a č. 65 byly postaveny při jedné z městských bran. Na konci 19. století byl postaven Národní dům, nyní sídlo Městského kulturního střediska Beseda, ve kterém se koná převážná část kulturních akcí. V přízemí Besedy je umístěno Turistické informační centrum hojně využívané návštěvníky města. V TIC lze koupit mapy, suvenýry, turistické známky, pamětní medaile (100. výročí vydání základního archeolo- gického díla místního notáře Jaroslava Palliardiho), různé brožury, knížky, ale také vstupenky na kulturní akce. Beseda vydává ve spolupráci s Moravskobudějovickým mikro- regionem regionální měsíčník Moravskobudějovicko, který bezplatně dostane do schrán- ky každá domácnost ve měs- tě i obecní úřady obcí mikro- regionu / Dům sv. Antonína Zahradní slavnost v Domě sv. Antonína Návštěvníci se mohou těšit na tradiční akce / Zámecké nádvoří XXIII. řemeslnický jarmark Na jarmarku se představí také řemeslníci z partnerského rakouského města Kautzenu. SRPEN / Zámecké nádvoří a kostel sv. Jiljí Václav Hudeček a jeho hosté VIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu Václav Hudeček a jeho hosté. ZÁŘÍ / Velký sál Besedy Horákův horácký festival XII. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů Horákův horácký festival. Zahájení v polovině září 2015 / Zimní stadion M. Budějovice X. ročník Městské ligy v hokeji Bruslit se bude až do konce března ŘÍJEN / Pořádá MKS Beseda Císařské posvícení Průvod městem zakončený bohatým kulturním programem. KONEC ROKU Konec roku / Pořádá MKS Beseda Rozsvícení vánočního stromu, zpívání u jesliček a adventní koncerty Zakončení tradičních kulturních akcí v Moravských Budějovicích v roce Kostel sousedí s barokně klasicistním zámkem ze 17. století, který nechal vystavět z radnice a čtyř měšťanských domů Jindřich Rudolf Schaumburk. V budově zámku a v budově bývalých masných krámů je umístěno Muzeum řemesel, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč. V zámku jsou umístěny exponáty zaniklých a zanikajících městských řemesel, archeologické nálezy z Moravskobudějovicka, exponáty z historie města od nejstarších dob do roku 1945 a zámecký mobiliář. V masných krámech je stálá expo- Informace k programu kulturních akcí na: Možnosti kvalitního ubytování v Moravských Budějovicích: Penzion Beny, Hotel STERN, Penzion Venuše, Penzion NiKi, M-penzion Přijeďte, budete vítání! 8 /

9 TRADIČNÍ KULTURNÍ AKCE V ROCE 2015 OCHUTNÁVKA JIHOMORAVSKÝCH VÍN V sobotu 21. března 2015 pořádá Sdružení vinařů jihozápadní Moravy společně s MKS ve velkém sále Besedy již XIX. ročník ochutnávky jihomoravských vín. Návštěvníci budou moci ochutnat řadu vzorků vín a porovnat vína drobných pěstitelů s produkty menších či větších vinařství. Budou moci také porovnat rozmanitost vůní i chutí vzorků dané odrůdy, zkusit si vína obodovat a zjistit, do jaké míry se jejich chutě shodují s hodnocením komise při odborné degustaci. Nevšední zážitek z ochutnávky vín v průběhu dne umocní cimbálová muzika Denár. Večer zahraje k tanci i poslechu skupina Star Band. ZAHÁJENÍ SEZÓNY MUZEA ŘEMESEL Zahájení sezóny Muzea řemesel proběhne v neděli 1. května Začátek sezóny je vždy spojen s kulturní či společenskou akcí pořádanou Muzejním spolkem Moravské Budějovice. Prohlídky muzea lze uskutečnit každý den kromě pondělí, od 1. května do 30. září od 9 do 17 hodin a od 1. října do 30. dubna pouze pro skupiny a na objednání. OSLAVA DNE ZEMĚ EKOTRH 2015 V pátek 15. května se bude konat na zámeckém nádvoří a v zámeckých konírnách již IX. ročník ekotrhu. V rámci oslavy Dne Země Odbor životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice spolu se Základní školou TGM Moravské Budějovice v této době organizuje nejen uklízení přírody a výsadbu stromů v okolí města, ale také tuto tradiční akci. K zakoupení budou výrobky z kozí farmy, potraviny v biokvalitě, přírodní čaje, sušené ovoce, včelí produkty a mnoho dalších specialit včetně ekodrogerie. Také zahradnické výpěstky a sadba, košíky nebo dětské pletené zboží. Zajímavý kulturní program pro návštěvníky ekotrhu po celý den zajistí žáci základní školy. XXV. ROČNÍK FESTIVALU MIROSLAVA KRATOCHVÍLA V neděli 24. května 2015 se v areálu letního kina v Moravských Budějovicích rozezní zvuky křídlovek, trombonů, klarinetů a spousty dalších hudebních nástrojů, na kterých stojí pořádná dechová hudba. Přesně na takovou se mohou letos těšit návštěvníci celodenního, již XXV. ročníku Festivalu Miroslava Kratochvíla. Návštěvníkům se představí soubory, které získaly ocenění v nejprestižnější soutěži dechových hudeb Zlatá křídlovka, a to Túfaranka, Dubňanka, Moravská Veselka, Stříbrňanka, Moravanka a mnoho dalších. Programem bude provázet moderátor Karel Hegner. ZAHÁJENÍ SEZÓNY LETNÍHO KOUPALIŠTĚ Chlouba Moravských Budějovic, městské koupaliště, zahájí svoji sezónu 31. května Na travnaté ploše se vzrostlou zelení o rozloze 1,5 ha se návštěvníkům nabízí především 50 m dlouhý plavecký bazén, dále pak 25 m dlouhý bazén s tobogánem a 25 m dlouhé brouzdaliště, vše s vodou solárně ohřívanou. V areálu kou- ZAHRADNÍ SLAVNOST V DOMĚ SV. ANTONÍNA paliště se nachází 3 hřiště na plážový volejbal, hřiště na fotbal, dále tenisové hřiště s umělým povrchem, stolní tenis, hřiště s basketbalovým košem, dětský koutek, 110 m dlouhá autodráha a skluzavka do vody pro malé děti. Na koupališti si lze objednat masáž, zapůjčit plovoucí vozík pro zdravotně postižené nebo knížku na čtení. Samozřejmostí je bufet s občerstvením a udírna. Tradiční, již devátá Zahradní slavnost v Domě sv. Antonína, se uskuteční v sobotu 6. června Návštěvníci, z nichž část tvoří obyvatelé Domu sv. Antonína, se mohou těšit nejen na pěknou dechovku, zpěv nebo taneční vystoupení, ale také na kvalitní uzenářské výrobky, koláčky a vínko ze znojemské oblasti, které udělají radost a vykouzlí úsměv na tváři nejen spokojeným obyvatelům Domu sv. Antonína, ale také návštěvníkům této tradiční akce. XXIII. ŘEMESLNICKÝ JARMARK XXIII. řemeslnický jarmark se bude konat na zámeckém nádvoří v sobotu 20. června V dobových kostýmech nabídnou ukázky starých řemesel drátenici, kováři, řezbáři, košíkáři, cukráři a další řemeslníci. K zakoupení budou včelařské výrobky včetně medu a medoviny, koláčky, koření, různé rukodělné výrobky jako košíky, dečky, polštářky a samozřejmě chutné občerstvení. Na jarmarku se představí také řemeslníci z partnerského rakouského města Kautzenu. VÁCLAV HUDEČEK Václav Hudeček a jeho hosté. Všichni milovníci vážné hudby jsou srdečně zváni na VIII. ročník mezinárodního hudebního festivalu Václav Hudeček a jeho hosté, který se bude konat srpna 2015 na malebném zámeckém nádvoří a v kostele sv. Jiljí. Festival pořádá město Moravské Budějovice a MKS Beseda. Patronem a průvodcem festivalu je známý houslový virtuos Václav Hudeček, jehož jméno je zárukou vysoké umělecké kvality. Za dobu své existence si festival získal množství příznivců nejen v samotném městě a okolí, ale také po celé České republice i u našich rakouských sousedů. HORÁKŮV HORÁCKÝ FESTIVAL X. ROČNÍK MĚSTSKÉ LIGY V HOKEJI X. ročník Městské ligy v hokeji bude zahájen na zimním stadionu v Moravských Budějovicích v polovině září Bruslit se bude až do konce března Zimní stadion kromě mužstva A týmu a žáků HC Moravské Budějovice 2005 využívá i široká veřejnost. Provozovatel zimního stadionu od sezóny 2006/2007 zahájil organizaci Městské ligy, do které se ročně hlásí kolem čtyřiceti mužstev z Moravských Budějovic a okolí. Za jednu sezónu hráči odehrají zhruba 320 zápasů. Velmi populární mezi občany města je veřejné bruslení. CÍSAŘSKÉ POSVÍCENÍ Císařské posvícení od 16. do 18. října 2015 bude pořádat MKS Beseda. Posvícení zahájí posezením s hudbou členové početného klubu důchodců, následovat bude výstava obcí mikroregionu v zámeckých konírnách, trhy na náměstí, večerní taneční zábava, nedělní mše svatá v kostele sv. Jiljí a odpolední průvod městem zakončený bohatým kulturním programem. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Rozsvícení vánočního stromu, zpívání u jesliček a adventní koncerty, uspořádané Besedou, kdy na jednom z nich vystoupí Věra Martinová, zakončí tradiční kulturní akce v Moravských Budějovicích v roce Již XII. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů Horákův horácký festival se bude konat ve velkém sále Besedy v týdnu od 14. do 20. září Opět se představí nejen místní ochotnické divadelní soubory, ale i soubory z okolních obcí, herci dětští i dospě- lí, hry vážné i komedie, ale vždy provedené s plným nasazením. Domů si návštěvníci odnesou neza- pomenutelný zážitek. / 9

10 Náměšť nad Oslavou / Zámecký park Speciální výstava chrtů v zámeckém parku ČERVEN / I. zámecké nádvoří Výstava: Po stopách Žerotínů / Zámecká knihovna Concentus Moraviae / Státní zámek Náměšť nad Oslavou Žerotínský víkend / Start u kamenného mostu Oslaviáda Plavba netradičních plavidel na řece Oslavě / Zámecká knihovna Koncert žáků umělecké školy Náměšť nad Oslavou / Farní zahrada, Kostel Sv. J. Křtitele Festival křesťanské kultury Náměšťfest / Dětský domov Den otevřených dveří v Dětském domově v Náměšti nad Oslavou / Zámecká knihovna Concentus Moraviae / Zámecký park, 14:00 Cesta pohádkovým lesem Náměšťský bloudil Orientační bodovací závod dvojic / Zámecký park Výstava Setkání 7 Mezinárodní setkání a výstava plastik v zámeckém parku. ČERVENEC NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Malebné město Náměšť nad Oslavou se rozkládá po obou březích řeky Oslavy, na spojnici mezi Brnem a Třebíčí. Náměšť nad Oslavou vznikla jako původní trhová osada u brodu přes řeku Oslavu. Teprve v roce 1335 jsou doloženi jako vlastníci náměšťského hradu a panství páni z Lomnice. Tehdy se Náměšť stala poddanským městečkem spravovaným vrchností. Od nepaměti měla Náměšť právo dvou výročních trhů a řadu dalších privilegií. Nejvýznamnějšími vlastníky v době předbělohorské byli Žerotínové, za kterých došlo k hospodářskému a kulturnímu rozvoji obce. Další významný rod, který podstatně ovlivnil vývoj města, byli Haugwitzové, kteří se stali majiteli panství v roce V roce 1850 se stala Náměšť sídlem soudního okresu a v roce 1923 byla povýšena na město. Náměšť nad Oslavou je od roku 2003 sídlem správního úřadu III. stupně, který spravuje jeden z 15 územních celků, ze kterých je Kraj Vysočina sestaven. Nedaleko od města se nachází strategické vojenské letiště. Historickými dominantami města jsou renesanční zámek, který je Národní kulturní památkou a kamenný most přes řeku Oslavu s 20 barokními sochami, který je památkově nejvýznamnější mostní stavbou na Moravě. Městské centrum nese statut Městská památková zóna. Dalšími významnými historickými památkami města jsou Kostel sv. Jana Křtitele, barokní špitálek s kaplí sv. Anny a Hrobka Haugwitzů, posledních majitelů náměšťského panství. V prostorách Staré radnice na Masarykově náměstí se nachází Městské muzeum se dvěma stálými expozicemi Atelier náměšťského fotografa Ondřeje Knolla a Papírníkova tiskárna, Galerie a Informační centrum. V bezprostřední blízkosti zámku se nachází Galerie 12, kde se pořádají autorské výstavy českých i zahraničních umělců. Turisty velmi vyhledávaná je Divoká Oslava, část řeky s téměř nedotčenou přírodou pod městem, která je součástí Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Lákavé turistické cíle jsou také park a obora, které bezprostředně dotvářejí panorama zámku. Okolí Náměště je protkáno řadou cyklotras, z nichž nejzajímavější je Mlynářská stezka vedoucí z Nového Města na Moravě do Rakouska, a kromě toho nabízí i spoustu možností k výletům jako je např. Dalešická přehrada, Rozhledna Ocmanice, Hadcová step u Mohelna, Památník a muzeum kralické tiskárny, Rozhledna Babylon, Vlčí kopec. Mezinárodně ceněnou a vyhledávanou akcí jsou Folkové prázdniny, festival hudby, tvůrčích dílen, workshopů a seminářů, který se koná každoročně poslední týden v červenci. Festival vážné hudby Concentus Moravie a zářijový Zámecký koncert navazují na bohatou tradici zámeckých koncertů z minulých století. Oživený zámek v září přiláká návštěvníky na netradiční prohlídky historických prostor náměšťského zámku. Trampové navštěvují Náměšťskou placku, květnovou soutěž amatérských trampských skupin. Regionální olympiáda dětí a mládeže, Junior Day a Oslaviáda jízda netradičních plavidel po řece Oslavě jsou akce, které se cyklicky opakují jednou za tři roky. DUBEN II. polovina dubna 2015 / Výstavní síň na Staré radnici Výstava: Oslaviáda Výstava fotografií z minulých ročníků / Start u kostela sv. J. Křtitele Pochod od křížku ke křížku / Masarykovo náměstí Vynášení zimy a vítání jara / Státní zámek Chovatelská přehlídka trofejí / Sokolovna Ochotnické divadlo Budišov: Noc na Karlštejně / Zámecký park Pěnkavův dvůr Vodnická pohádka / Areál u sokolovny Slet čarodějnic KVĚTEN Od / Masarykovo náměstí Oslavy výročí 70 let od ukončení II. světové války XXXIV. Zámecký vrch MANN FILTER 2015 Mezinárodních závodů soudobých a historických automobilů do vrchu / Výstavní síň Staré radnice Výstava: Dětský domov / Zámecká knihovna Koncert projektu Kids for Kids / Start v Náměšti je u kostela NA-BU-KO / Zámecká jízdárna, 19:00 Koncert: Petr Kolář / Zámecká jízdárna, 18:00 Náměšťská placka Soutěž amatérských trampských skupin / Jinošov Jinošovské studánky / Zámecký park Pěnkavův dvůr Princ Bajaja / Kostel sv. J. Křtitele, zámecká kaple Noc kostelů / Start u sokolovny Turistický pochod Nejen Praha Prčice také Náměšť Čučice / Masarykovo náměstí Kinematograf Bratří Čadíků / Státní zámek, trasa A Večerní prohlídky zámku Exulis Muž se železnou maskou / Sokolovna Anenská pouť / Zámecký areál 30. ročník festivalu Folkové prázdniny Večerní koncerty v zámeckém parku, výstavy, dílny, semináře, workshopy a mnoho dalšího / Kavec u zámecké jízdárny Výstava fotografií: Ohlédnutí za Folkovými prázdninami 2014 SRPEN / Start na Masarykově náměstí AVG Náměšťský cyklomaraton / Státní zámek, trasa A Večerní prohlídky zámku Exulis Frankestein / Louka pod Penny Marketem Loučení s prázdninami Soutěže a hry pro děti / Státní zámek Noční prohlídky: Hradozámecká noc ZÁŘÍ / Zámecká jízdárna Divadlo: Kutloch, aneb i muži mají své dny / Zámecké nádvoří Cesta za pokladem Náměšťského purkmistra Dny evropského kulturního dědictví, Oživený zámek / Jedov Motokros Jedovské stráně / Zámecká knihovna 25. Zámecký koncert / Masarykovo náměstí Fichtelcup enduro 2015 ŘÍJEN I. pol. října / Kopec nad vlakovým nádražím Drakiáda / Farní zahrada Jablkobranní LISTOPAD / Sokolovna Divadlo: Příběh jednoho hradu / Masarykovo náměstí Pod vánočním stromem / Zámecká knihovna Zámecký adventní koncert PROSINEC Vánoční posezení s cimbálovou muzikou Změna programu vyhrazena. 10 /

11 Jemnice HISTORIE MĚSTA První písemná zmínka o Jemnici je z roku Samotný název města je odvozen od slova jamníci, tzn. horníci. Ti zde dolovali v primitivních jámách (šachtách) vzácné rudy. Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král Přemysl Otakar I. příkaz k opevnění sídla. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se třemi baštami a dvěma barbakány. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta vítá jako první návštěvníky z celého okolí. Neméně významný je i dvoupatrový čtyřkřídlý zámek s rozsáhlým parkem. K dalším významným památkám v Jemnici patří gotický kostel sv. Víta s podzemními prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Hned vedle kostela stojí památná lípa o stáří asi 800 let. V Podolí můžete navštívit kostel sv. Jakuba ze 14. století s románskou válcovou věží, pozůstatkem původní rotundy z 12. století. V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. KOSTEL SV. VÍTA + PODZEMNÍ PROSTORY Na východním okraji města je gotický kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí františkánského kláštera. Interiér kostelíka pochází z 18. století baroka. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta na nebesa. Je dílem známého moravského malíře Josefa Winterhaltera, který ji namaloval v roce V roce 2012 byly v kostele v rámci restaurátorských prací objeveny středověké nástěnné malby s námětem Koruna Panny Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou památkou nástěnného malířství v českých zemích. Pod kostelem sv. Víta se nacházejí podzemní prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku. Otevřeno: červenec + srpen 2015 Út - Ne , nebo tel.: HISTORICKÁ SLAVNOST BARCHAN V červnu, vždy po svatém Vítu, se v Jemnici koná Barchan, slavnost s tak trochu podivným názvem. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách a na Moravě. Prokazatelné je však pouze to, že se uskutečnila už v roce Průběh oslav se měnil podle vkusu měšťanů. Nikdy se ovšem nezměnilo jádro celé slavnosti. Tím je běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy své královně Elišce Přemyslovně. Podle pověsti ji manžel Jan Lucemburský zanechal za pevnými hradbami města Jemnice a sám vedl vojenskou výpravu k potrestání vnitřních nepřátel. Král ani v boji nezapomíná na svoji mladou manželku. Vysílá čtyři posly se zprávami o průběhu bojů a královna všechny doručitele postupně odměňuje. První ZNAČENÉ TURISTICKÉ OKRUHY PO MĚSTĚ... okruh královny Elišky Turistický okruh královny Elišky vás provede po nejzajímavějších místech a památkách v centru města Jemnice. Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud vede přes zámek do židovské čtvrti. Dále kolem bašty a opevnění až k Malé brance. Tou se dostanete do centra města na náměstí Svobody, kde najdete kostel sv. Stanislava a jemnické muzeum. Z centra města se přes Husovu ulici vrátíte zpět k informačnímu centru.... okruh sv. Víta Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud vede přes zámecký běžec dostane barchetový náprsník (od něj byl odvozen název historické slavnosti), druhý šátek, třetí punčochy a čtvrtý cenu útěchy - věnec. Po tři dny pak město žije jarmarkem a pouťovými atrakcemi. V areálu zámku probíhají kulturní a historické programy. Třídenní slavnost končí slavnou poutí ke kostelu sv. Víta. Ve stínu lipového háje se u svatovítské lípy scházejí věřící z celého okolí na slavnostní mši. Vláda Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. znamenala pro Jemnici zlatou dobu. Závodem 4 běžců si proto královské město i jeho obyvatelé připomínají své výsadní postavení. Běh o barchan je součástí národního kulturního dědictví park ke kostelu sv. Víta s památnou lípou a podzemními prostory. Dále pokračuje po stopách středověkého vodovodu k Malé brance. Cesta od Malé branky k informačnímu centru je společná pro okruh sv. Víta, sv. Jakuba i okruh královny Elišky.... okruh sv. Jakuba Jak už název napovídá, třetí turistický okruh vás zavede ke kostelu sv. Jakuba, který se nachází v nejstarší části Jemnice, nazývané Podolí. I tento okruh začíná u turistického informačního centra. Cestou se dostanete k židovskému hřbitovu, kostelu sv. Jakuba, projdete část Podolí, potkáte bývalý špitál a zvoničku a nakonec se ocitnete na spojnici všech tří okruhů Malá branka. TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JEMNICE Husova 2, Jemnice Tel.: Web: ZÁMEK JEMNICE Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. V 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Podle projektu Antona Evrharta Martinelliho dostal zámek po roce 1734 barokní podobu. Interiéry byly upraveny v empírovém duchu po roce Konečné změny provedli poslední majitelé Jemnice. V roce 1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini. Na popud jeho manželky Gabriely, rozené Früstenbergové, došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo- -rokokovém stylu. Za války v roce 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna studentům vídeňské konzervatoře. Roku 1945 byl zámek konfiskován a zámecké budovy využívala armáda k ubytování mužstva. V roce 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od roku 1994 je celý areál v majetku města Jemnice. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem (21ha). Otevřeno: květen - říjen 2015 Expozice: - Vojenské muzeum na zámku v Jemnici - Naše ženy bojující - z historie našich žen bojujících za II. světové války - Tmavomodrý svět (2001) - dokumentární výstava z natáčení filmu - výstavy k příležitosti 70. výročí konce války v Evropě MUZEUM JEMNICE Otevřeno: červenec - srpen Út Ne , Muzeum sídlí na náměstí Svobody proti kostelu sv. Stanislava v historickém domě s renesančním jádrem. Nabízí tematicky zaměřené expozice: Dějiny Jemnice, Jemnický svět čaje a výstava Historie slavnosti Barchan. VÝLETNÍ VLAK NA TRATI JEMNICE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě zajišťuje příležitostné jízdy a letní prázdninový provoz vlaku na trati Jemnice M. Budějovice. Více informací a aktuální jízdní řád najdete na nebo tel.: POHÁDKOVÁ STEZKA PANENSKÁ Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská (7 km od Jemnice). Setkáte se zde s různými pohádkovými postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Jedenácti zastaveními vás provede malé, vnímavé, zvídavé a hravé Človíče. Stezka je celoročně přístupná a to zdarma. Více informací na nebo PAINTBALL JEMNICE Hřiště na paintball je umístěno v bývalém muničním skladu o rozloze m2. Je tvořeno uměle a přírodně vybudovanými překážkami. Zapůjčení kompletního vybavení zajištěno. Více informací na tel.: , ŽIDOVSKÝ HŘBITOV Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 metrů jihozápadně od židovské čtvrti, pod parkem Obůrkou. Hřbitov má nepravidelný, téměř trojúhelníkovitý tvar. Ve svahu je asi 25 nepravidelných řad hrobových míst umístěných dosti nezvyklým způsobem - kolmo k vrstevnicím. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století, poslední pohřeb se uskutečnil na počátku 2. světové války. Židovský hřbitov je celoročně volně přístupný veřejnosti. VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŽ JEMNICE Otevírací doba koupaliště: pouze letní měsíce PO 13:00 20:00 hod. ÚT - NE 9:00 20:00 hod. V areálu je velký plavecký bazén se skluzavkou, střední bazén se slanou vodou a brouzdaliště pro nejmenší návštěvníky. K dispozici je občerstvení a půjčovna sportovního vybavení. Aktuální informace na tel. čísle Aktuální informace na VYBRANÉ KULTURNÍ AKCE MTB O putovní pohár Barchanu O májovou korunku DDM Jemnice Večerníčkův pohádkový les Historická slavnost Barchan / Jemnice Jemnická harmonika a heligonka / Jemnice - KD V. jemnická bitva v zámeckém parku Dny evropského dědictví Vánoční kulturní trhy Mikulášská nadílka a čertovský rej na zámku Jemnice - areál zámku Vánoční setkání / 11

12 Hrotovice TURISTICKÉ ATRAKCE Památník rodáka malíře F.B.Zvěřiny Zaniklá středověká ves s tvrzí Mstěnice, Archeologický výzkum. Pět barokních soch světců z 18. století Naučná stezka Hrotovicko Tvoří uzavřený okruh se 16 zastávkami, dlouhá 5 km určená především pro pěší turisty a cykloturisty. REKREAČNÍ MOŽNOSTI Nové rybníky, Letní rekreace. SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TURISTY Sport V Hotel Hrotovice Adresa: Hrotovice, nám. 8. května Telefon: Nabídka služeb: krytý bazén, sauna, solárium, whirpool, sqash, tenisové kurty, volejbal, stolní tenis, bowling, horolezecká stěna. Základní škola Hrotovice Sportovní hala. Adresa: Hrotovice, F.B.Zvěřiny 221 Telefon: zs-hr Nabídka služeb: fitness centrum, volejbal, sálová kopaná, tenis, aerobik HROTOVICE Leží 20 km jihovýchodně od Třebíče na jižním okraji Českomoravské vrchoviny. Město má katastrální výměru ha a obyvatel. Hrotovice jsou velmi starou osadou. Na místě dnešního města existovaly již v pravěku dvě osady. Není však známo, jak dlouho osady existovaly, ani jakým způsobem zanikly. Zakladatelem nové vesnice byl zřejmě Dětřich Theodorocus Hrut, jehož jméno se vyskytuje na nejstarších listinách, mimo jiné na zakládající listině Oslavanského kláštera z roku Po zakladateli dostala vesnice název Hrutovici, nyní Hrotovice. První obšírnější zmínka o Hrotovicích pochází z roku 1330, kdy zde již byla fara s komturem německého řádu Rhymbotem. Dominantu města tvoří zámek, který byl v renesančním slohu postaven koncem 16. století na místě středověké tvrze. Dnešní podobu získal v první třetině 18. století, kdy byl celkově přestavěn a barokně upraven. Čtvercové nádvoří má v přízemí otevřené arkády, v zámecké kapli je zachována fresková výzdoba, která byla rekonstruována v roce V letech byla obnovena fasáda zámku a rekonstruováno nádvoří. V dnešní době slouží zámek výhradně ke komerčním a bytovým účelům. Nejstarší budovou ve městě je původně románský kostel svatého Vavřince, který byl v polovině 14. století goticky přestavěn a ve druhé polovině 17. století upraven barokně. Asi 4 km jižně od Hrotovic leží zaniklá středověká ves Mstěnice, prvně v písemných pramenech zmiňovaná v roce Ves byla zničena v roce 1468 uherským vojskem krále Matyáše při tažení na Třebíč. Nejvýznamnějším hrotovickým rodákem je malíř František Bohumír Zvěřina a návštěvníci mohou v jeho rodném domě shlédnout expozici z jeho života a díla. V Hrotovicích se také narodil Silvestr Prát akademik a významný vědec v oboru biologie. Kamenný kříž přímo uprostřed náměstí a na čelní straně zámku pomník jsou připomínkami tragédie z , která se nesmazatelně zapsala do historie Hrotovic. Shodou nešťastných náhod zde tento den zemřelo 114 hrotovických občanů a 36 sovětských vojáků. V poválečné době se zřejmě nejvíce změnila tvář Hrotovic. Byly realizovány rozsáhlé stavební akce, které příznivě ovlivnily život občanů, stejně jako od poloviny 70. let minulého století výstavba blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Mnozí občané zde začali pracovat a část obyvatel zrušených obcí Skryje, Lipňany, a Heřmanice zde nalezla svůj domov. Rozvoj Hrotovic, které byly dne rozhodnutím Parlamentu ČR povýšeny na město, pokračuje neustále. Došlo k realizaci mnoha investičních akcí, za všechny můžeme z posledních let jmenovat výstavbu nového sportovního areálu města, přístavbu nového společenského sálu v budově základní umělecké školy, výstavbu nové čističky odpadních vod, stavbu Chráněného bydlení, zasíťování pozemků bytové výstavbě apod. Hrotovice žijí také bohatým kulturním a sportovním životem a na některé akce v letošním roce Vás tímto srdečně zveme. HROTOVICKÉ JARMARKY 2015 Nám. 8. května HROTOVICKÁ POUŤ S BOHATÝM PROGRAMEM od Sportovní areál města - dvě travnatá fotbalová hřiště včetně zázemí tel Nové rybníky Hrotovice přírodní koupaliště. Značená cyklostezka Jihlava - Český Těšín. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ Sport V hotel Hrotovice Nám. 8. května 219, tel.č Hotel Florián, Hrotovice Brněnská 190, tel. č , Jídelna ZD Hrotovice - KLAS Nám. 8. května 623, (pouze stravování) Pizzerie ROMPA Hrotovice, Domky 207, ČERPACÍ STANICE EURO OIL, Hrotovice, Jihlavská 617 Provozní doba: PO NE 6: hodin Čerpací stanice AMT Hrotovice Areál Kooperace, Hrotovice, Milačka 603 Provozní doba: PO PA 7:00 16:00 hodin AUTOOPRAVNY Vipatrans s.r.o., Hrotovice, Hladov 76 Autoopravna Petr Hájek, Hrotovice, Sokolská 550 Autoopravna Lubomír Hadraba, Sokolská 557 PNEUSERVIS Pneuservis Miloš Hladík, Hrotovice, 1. máje 285 CYKLOSERVIS Pavel Jarý, sídlo nám. 8. května 1, Hrotovice tel , Provozní doba: PO PÁ 9:00 12:00 hodin, 13:00 17:00 POŠTA Hrotovice, Brněnská 188, tel.č Provozní doba: PO PA 8:00-11:00, 13:00 17:00 hodin BANKOVNÍ SLUŽBY Česká spořitelna, a.s. pobočka Hrotovice, nám. 8. května 1 Bankomat České spořitelny, a.s. Nám. 8. května 1 nepřetržitý provoz LÉKAŘI Ve městě působí dva praktiční lékaři, dětská lékařka, gynekolog, zubní lékař a svoje služby nabízí také lékárna. Další informace na 12 /

13 HOTEL ZÁMEK VALE Nově otevřený zámecký areál se nachází 15 km jihovýchodně od Třebíče v obci Valeč u Hrotovic. Zámek prošel kompletní rekonstrukcí a od června roku 2013 láká turisty na prohlídky: o víkendech a státních svátcích v a hod, o letních prázdninách každý den v hod. Příjemné odpoledne je možné strávit na procházce kolem zámeckých rybníků, v nově založených renesančních zahradách a přilehlém bludišti. Od července 2014 je pro hotelové hosty i širokou veřejnost každý den otevřeno velkolepé wellness centrum, ve kterém naleznete tři bazény - vyhřívaný venkovní, vnitřní a vířivý bazén, a také saunový svět, který tvoří pět saun: finská, bio, parní turecká, esenciální a infrasauna. Hosté se mohou občerstvit v místní restauraci, která nabízí tradiční českou i mezinárodní kuchyni a při přípravě pokrmů využívá potraviny od lokálních dodavatelů a bylinky z vlastní zámecké zahrádky. Posedět můžete také na terasách s výhledem na venkovní bazén. Děti se mohou vydovádět na trampolíně a prolézačkách. Pro ubytované hosty je k dispozici fitness centrum. V nejbližší době bude areál rozšířen o bowling. Hotel Zámek Valeč pravidelně pořádá hudební večery, taneční zábavy, koncerty, rukodělné dílničky a výhodné pobyty. V druhé polovině června se každoročně konají také Zámecké slavnosti, které jsou připomínkou znovuotevření zámku. Hotelový komplex je k dispozici nejen hostům a turistům, ale nabízí reprezentativní prostory pro konání svateb, rodinných oslav, konferencí a společenských akci. KALENDÁŘ AKCÍ Hotelu Zámek Valeč a Sport-V-Hotelu Hrotovice: Leden Plesy, zvěřinové hody Únor Vepřové hody, Valentýnské pobyty Březen Mezinárodní den žen, ochutnávky vína, hudební večery Duben Velikonoční pobyty, zábavy, ochutnávky vína Květen Májové pobyty, hudební večery, akce ke Dni matek Červen Zámecké slavnosti, akce ke Dni dětí Červenec, srpen Koncerty, prázdninové pobyty, divadelní představení, grilování Září Hudební večery, pobytové balíčky Říjen Halloweenská zábava, rukodělné dílničky Listopad Svatomartinské slavnosti, rukodělné dílničky Prosinec Vánoční trhy, Silvestr, zimní pobyty SPORT V HOTEL HROTOVICE Dalším místem, které stojí v regionu Hrotovicka za návštěvu, je spřátelený hotel Sport- -V-Hotel v Hrotovicích. Zde mohou návštěvníci protáhnout svá těla v multifunkční sportovní hale, kterou lze využít na tenis, volejbal, nohejbal, florbal, či jako badmintonové hřiště, zároveň je možné využít horolezecké stěny a lanového centra. Hotel disponuje také squashovým kurtem, zrcadlovým sálem, spinningem a relaxační zónou s bazénem, saunou, dvěma whirlpooly a soláriem. Hosté si mohou zahrát bowling, kulečník, stolní fotbálek, šipky nebo vyzkoušet střelbu v laserové střelnici. Návštěvníci se mohou občerstvit v místní restauraci, která nabízí bohatý výběr jídel a specialit české i mezinárodní kuchyně. Sport-V-Hotel pořádá a všestranně zajišťuje: firemní akce a školení, hudební večery, rukodělné dílničky, sportovní a relaxační pobyty, jazykové kurzy, plavecké kurzy pro děti a další akce dle přání zákazníků. Okolí obou hotelů je vhodné pro pěší turistiku i cykloturistiku, kola je možné zapůjčit. Bližší informace: RODINNÉ RELAXAČNÍ CENTRUM T íletý T íletý mlýn Penzion Hospůdka Sauna Fitness Půjčovna kol Rybaření Kdousov 25, Jemnice, tel , / 13

14 Jaroměřice nad Rokytnou DUBEN / KD Ratibořice, 19:00 Koncert Věry Martinové / 17:00-20:00 Brány památek dokořán v Jaroměřicích nad Rokytnou Volně přístupný Špitál, Radnice Jaroměřice nad Rokytnou a Muzeum Otokara Březiny / Lidový dům, 20:00 Koncert dívčího komorního souboru OK Vocal / Odpočinková zóna, 17:00 Čarodějáles KVĚTEN / Park státního zámku, 14:00 Dětský den - Pohádkové odpoledne v parku (akce v rámci Týdne dětí) / Dětské dopravní hřiště, 15:00 Půjčování autíček spojené s dopravní výchovou Akce v rámci Týdne dětí / Dětské dopravní hřiště, 15:00 Půjčování autíček spojené s dopravní výchovou Akce v rámci Týdne dětí / odjezd v 9:00 hodin od dětského dopravního hřiště Cyklovýlet pro rodiny s dětmi Cyklovýlet pro rodiny s dětmi okolím Jaroměřic nad Rok. Akce v rámci Týdne dětí / Odpočinková zóna, 15:00 Zábavný program pro děti Akce v rámci Týdne dětí. JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU Jaroměřice nad Rokytnou jsou menší město vzdálené 14 km od Třebíče. Jsou známy hlavně díky baroknímu zámku ve stylu francouzských Versailles, působení hraběte Jana Adama Questenberka a pobytu básníka Otokara Březiny. Podle heraldické pověsti založil Jaroměřice roku 1131 Jaromír z rodu Přemyslovců, syn knížete Bořivoje II., který ulovil v místních lesích mimořádně velkého jelena. Místo se mu natolik zalíbilo, že nechal les vymýtit a založil tu město nesoucí jeho jméno. Jelena šestnácteráka má také město ve svém znaku. STÁTNÍ ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU Svoji největší slávu zažily Jaroměřice za majitele zdejšího panství, hraběte Jana Adama Questenberka ( ). Ten se nezasloužil pouze o přestavbu jaroměřického zámku do dnešní podoby, ale také o celou proměnu Jaroměřic. Hrabě Jan Adam Questenberk byl velkým milovníkem hudby a právě ta byla středem veškerého dění na jaroměřickém zámku. Jeho zámecká kapela, jejímiž členy bylo hlavně služebnictvo, byla ve své době jednou z nejvýznamnějších a nejslavnějších v českých zemích. Repertoár zámecké kapely zahrnoval především italskou hudbu, ale také skladby místního komorníka a kapelníka v jedné osobě, Františka Antonína Míči, který se roku 1730 stal autorem vůbec první české opery. Prohlídkové trasy zámku Zámecký barokní areál je dominantou města, kromě budovy zámku zahrnuje kostel sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající se na obou březích říčky Rokytné. Zájemcům o návštěvu interiéru zámku a kostela jsou k dispozici tři prohlídkové okruhy. Výstavy na zámku Návštěvníci jaroměřického zámku mají možnost zavítat také na výstavu Hračky z půdy. Výstava starožitných hraček je volně přístupná, bez průvodce a nutnosti čekání na prohlídku. Pro letní sezónu 2015 se připravuje také výstava Šlechtic na cestách. Zámek je otevřen v dubnu a říjnu o víkendech, od května do září denně mimo pondělí. MUZEUM OTOKARA BŘEZINY Muzeum Otokara Březiny je nejstarší literární muzeum na Moravě. V současnosti je provozováno občanským sdružením Společnost Otokara Březiny. Cílem muzea je mapovat život a dílo významného českého básníka Otokara Březiny (narozen 1868 v Počátkách, zemřel 1929 v Jaroměřicích nad Rokytnou), vlastním jménem Václava Jebavého. Ten přišel roku 1901 do Jaroměřic nad Rokytnou vykonávat funkci učitele na místní měšťanské škole. Od roku 1913 bydlel Otokar Březina v prvním patře domu pekaře Vlčka (dnešní Muzeum Otokara Březiny), kde také 2. března 1929 zemřel. Muzeum je otevřeno od dubna do října denně mimo pondělí. NAUČNÁ STEZKA PO VÝZNAMNÝCH MÍSTECH JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU V roce 2014 vydalo Město Jaroměřice nad Rokytnou naučnou stezku po významných místech a památkách města. Naučná stezka se sestává ze 14 zastavení, mezi které patří Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Muzeum Otokara Březiny, Špitál s kaplí sv. Markéty, sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí Míru, chrám sv. Markéty či bývalý klášter servitů - dnešní fara. Kromě informací o památkách, které jsou návštěvníkům běžně přístupné, zde čtenář nalezne důležité údaje také o místech, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Brožura naučné stezky je zdarma k dostání v turistických informačních centrech ve městě nebo ke stažení na webových stránkách města: ŠPITÁL S KAPLÍ SV. KATEŘINY Špitál s kaplí sv. Kateřiny přestavěl v letech hofmistr Jana Antonína z Questenberka, Jan Kreutz. Špitál existoval ve městě již před rokem 1382, avšak barokní přestavbou se zcela změnil. Po rozsáhle rekonstrukci byl Špitál v roce 2015 otevřen veřejnosti. Prostory Špitálu slouží pro pořádání nejrůznějších výstav a kulturních programů pro veřejnost. Návštěvníci zde naleznou také turistické informační centrum a kancelář městského kulturního střediska. V současné době mohou zájemci v prostorách Špitálu navštívit výstavu Jaroměřice nad Rokytnou - Lidé a místa, která potrvá do konce srpna Špitál je otevřen denně od pondělí do pátku, v měsících červen - září také o sobotách. KOUPALIŠTĚ Areál koupaliště se nachází při výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou směrem na Bohušice. Zájemci zde naleznou velký bazén se skluzavkou o rozměrech 50 x 30 metrů, malý dětský bazén s fontánou a skluzavkou o rozměrech 10 x 15 metrů, beachvolejbalové hřiště, dětské hřiště, nově zrekonstruované zázemí s občerstvením. Koupaliště je otevřeno každý den od června do srpna dle aktuálního počasí. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Areál dopravního hřiště je volně přístupný veřejnosti, o víkendech si mohou zájemci zdarma zapůjčit autíčka a motokáry. ČERVEN Výročí 130 let založení SDH Jaroměřice nad Rokytnou / Koupaliště, 14:00 Slavnostní otevření koupaliště ČERVENEC / Dětské dopravní hřiště, 14:00 Odpoledne na dětském dopravním hřišti SRPEN Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského / Odpočinková zóna, 10:00 Tradiční posvícení Tradiční posvícení v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZÁŘÍ / Špitál, Koncert Jakuba Pustiny PROSINEC datum a čas bude upřesněn / Chrám sv. Markéty Adventní koncert Jakuba Pustiny datum a čas bude upřesněn / Chrám sv. Markéty Vánoční koncert Chrámového pěveckého sboru Jaroměřice n. R. Více akcí na Turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou nám. Míru 2 (budova radnice) Jaroměřice nad Rokytnou Tel.: Turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou F. V. Míči 726 (budova Špitálu s kaplí sv. Kateřiny) Jaroměřice nad Rokytnou Tel.: /

15 Okříšky Dukovany DUBEN / Velikonoční jarmark s kulturním programem na zámku DUKOVANY OKŘÍŠKY Okříšky jsou dvoutisícový městys, rozkládající se na úpatí Českomoravské vrchoviny, uprostřed krásné a čisté přírody, zdejší nádraží je významnou železniční křižovatkou. První písemná zpráva o Okříškách pochází z roku 1371, poslední archeologické výzkumy v okolí zámku však ukazují na osídlení nejméně o sto let starší. Nepříliš významná středověká obec začala vzkvétat s rozvojem železnice na konci 19. století a postupně se stala centrem mikroregionu. Nejvýznamnější památkou je místní zámek, který se podařilo v roce 2009 zrekonstruovat do barokní podoby, nyní zde sídlí úřad městyse. Při rekonstrukci byla odhalena např. unikátní renesanční sgrafita s motivem mořských panen, dle odborníků na Moravě zcela ojedinělá. Další památkou je kostel Jména Panny Marie. V Okříškách se koná každoročně mnoho sportovních, kulturních a společenských akcí. Více informací o Okříškách najdete na webových stránkách které byly v letech 2004 a 2011 vyhlášeny jako nejlepší v ČR v rámci soutěže Zlatý erb / Fotbalový stadion / Tradiční pálení čarodějnic / Stavění máje v centru Okříšek KVĚTEN / Turistický pochod Okříšky Jalovec / Sokolovna Okříšský folklorní festiválek a zábava s cimbálovou muzikou ČERVEN / Kácení máje v centru Okříšek / Cyklistická vyjížďka po obcích MAS Podhorácko Vítání prázdnin letní zábava na fotbalovém stadionu ČERVENEC / Nohejbalový turnaj dvojic na sokolovně / Start u rybníka Pilný Triatlonová štafeta Železný tým SRPEN / Letní kino na fotbalovém stadionu / Okříšská lávka na rybníku Pilný ZÁŘÍ Pouťový jarmark s kulturním programem na zámku ŘÍJEN / Bramborobraní na koupališti / Drakiáda a pečení brambor na Strážnici LISTOPAD / Přehlídka mladých talentů Sedmikvítek / Festival rockových kapel v sokolovně RockFest Okříšky Adventní jarmark s kulturním programem na zámku Rozsvícení vánočního stromu v centru Okříšek PROSINEC / Setkání Mikulášů pod vánočním stromem Obec Dukovany dala jméno nedaleké jaderné elektrárně. V této malebné a klidné vesnici stojí za zhlédnutí kaple Nejsvětější trojice z roku 1689 a také původně raně gotický kostel sv. Václava, který je dominantou obce. V kostele jsou zrestaurovány zbytky bohaté freskové výzdoby ze 13. století. V obci se nachází zámek, který byl v roce 1790 přestavěn na pozdně barokní s klasicistními prvky. Dva velké zámecké sály jsou zdobeny freskami významného moravského pozdně barokního malíře Josefa Winterhaldera. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý anglický park s desítkami druhů dřevin, který rozhodně stojí za vidění. Zámecký park je klidné místo pro procházky, ale také příjemným místem pro koncerty a společenský život. Nový sportovní areál u fotbalového hřiště nabízí možnost zahrát si squash a využít fitness. SQUASH rezervace na tel cena 170 Kč / hodina FITNESS / PO-PÁ 17:30-20:30 SO-NE 17:00-19:00 30 Kč / vstup KVĚTEN / od 19:00, Sokolovna / Koncert DH Boršičanka / 10. ročník turistického pochodu Cestičky kolem Dukovan / Krojovaná tradiční pouť ČERVEN / Rybářské závody pro děti / Dukovanská šupina ČERVENEC, SRPEN Letní prázdniny / červenec, srpen Dukovanský filmový festival / 20. ročník letního promítání / ukončení prázdnin pro děti Z pohádky do pohádky ZÁŘÍ / Divadelní představení ochotníků z Hlíny Tři bratři / Chovatelská výstava drobného zvířectva LISTOPAD / - Dukovanské zabijačkové hody Více na Rouchovany ROUCHOVANY DUBEN / Dálkový pochod Rouchovanská,,25 ŘÍJEN / Drakiáda Rouchovany s místní částí Šemíkovice leží na hranici okresů Třebíč a Znojmo. V jejím katastru je i část areálu Jaderné elektrárny Dukovany, obec je na dohled vzdálená od dukovanských chladicích věží. V obci žije více než jedenáct set obyvatel. Jako ves je obec zmíněna roku 1218, od r je městečkem. V roce 1486 mu byl dán vlastní znak. V roce 1585 byla postavena dominanta obce, renesanční věž vysoká 28 metrů, sloužící k úschově a prodeji soli. Věž byla v roce 1999 zrekonstruována a jsou na ní tři zvony o hmotnosti 662, 347 a 171 kg. Další zajímavostí je kopie unikátní gotické sochy Rouchovanské madony, která je vyřezána z lipového dřeva v životní velikosti a najdeme ji v románsko-gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Originál sochy je od roku 1935 součástí stálé expozice sbírek Národní galerie v Praze. Nedaleko obce leží hradní tvrz Mstěnice a v její blízkosti archeologické naleziště, hrady Rabštejn a Templštejn. Další zajímavostí v okolí je Mohelenská hadcová step s výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin na ploše 62 ha. Územím prochází naučná stezka. V obci je také informační centrum SÚRAO, malá expozice věnovaná ukládání radioaktivních odpadů, v budově místní knihovny. Sportovci mají k dispozici krytou sportovní halu, u níž je venkovní hřiště s umělým povrchem a fitness centrum v sokolovně. Cyklostezkou č. 401 se mohou vydat do Třebíče nebo na druhou stranu do Moravského Krumlova. Necelý kilometr jihozápadně od obce se nachází vyhledávaný rekreační areál u rybníka Stejskal. Je tam přírodní koupaliště, autokemp a možnost ubytování v chatkách. KVĚTEN / Dětské rybářské závody na Luži ČERVEN / Dětský den / Zpívání na návsi ČERVENEC / Rouchovanská otočka na vodě kemp Rouchovany Pojizdný Kinematograf bratří Čadíku na návsi SRPEN / Miss koupaliště Rouchovany / Rouchovanská pouť ZÁŘÍ Tradiční krojované hody LISTOPAD / Zahájení adventu s tradičním Řemeslným jarmarkem PROSINEC / Vánoční posezení s důchodci v kinokavárně Půlnoční mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie Půlnoční přípitek s ohňostrojem na návsi KONTAKTY: Kemp Rouchovany - rybník Stejskal Telefon: (Pouze v sezóně) Obecní knihovna Rouchovany 35, Tel.: Více na: / 15

16 VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKA MAPA REGIONU TŘEBÍČSKA km Seznam.cz, a.s km Seznam.cz, a.s. DALEŠICKÁ PŘEHRADA NÁMOŘNÍ DOBRODRUŽSTVÍ MÁTE NA DOSAH RUKY! NA LODI HORÁCKO 12 MĚSÍCŮ V ROCE, AUTOCAMP WILSONKA na Dalešické přehradě UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝLETY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE PROSTORY PRO VAŠE FIREMNÍ AKCE SPORTOVNÍ VYŽITÍ NA ZAPŮJČENÉM HAUSBÓTU NEBO MOŘSKÝCH KAJACÍCH APŮ AP PŮ DEN, DVA ČI CELÝ TÝDEN HUDEBNÍ VEČERY Hartvíkovice l telefony: , l V PŘÍSTAVIŠTI KRAMOLÍN NABÍZÍME I OBČERSTVENÍ A UBYTOVÁNÍ VÝLETNÍ NOVINY REGIONU TŘEBÍČSKO VYDÁVÁ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA TŘEBÍČ S PARTNERY náklad ks / 16 stran / vydání číslo 1 / duben 2015 / distribuce na TIC, místech navštěvovaných turisty, obce Foto: archívy obcí / Mapa titulní strana: PINstudio.cz Jan Záliš / Grafika: RELATIVE design s.r.o., Komenského nám. 141, Třebíč, / Tisk: SAMAB, Cyrilská 14, Brno, Za změny v programech zodpovídají pořadatelé. / Za změny v kontaktech a otevíracích dobách zodpovídají poskytovatelé služeb a provozovatelé objektů. / Za obsahovou správnost příspěvků zodpovídají jejich autoři. Chyby v tisku vyhrazeny / Neprodejné

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz

HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz HOTEL APOLLON *** Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice tel: +420 519 352 625 www.hotel-apollon.cz 260 km zprahy směr Brno Břeclav hlídané venkovní parkoviště ve dvoře hotelu s kapacitou míst celková kapacita

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou

VSTUPENKU ZDARMA AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ. Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou AQUA CZECH 2012/2013 JIHOČESKÝ KRAJ Ke každé zakoupené vstupence od nás dostanete druhou VSTUPENKU ZDARMA ve stejné, nebo nižší ceně na vstup do areálu hotelového aquaparku. NABÍZÍME NÁVŠTĚVNÍKŮM CELOROČNÍ

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura www.hustopece-city.cz sport kultura ubytováníá í zajímavosti Hustopeèe ubytování, restaurace, sklípky 1 Město Hustopeče nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům celou řadu vyžití: kulturního, společenského

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ R E S T A U R A C E BARY - PIVNICE V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ČESKY. Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ

ČESKY. Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ ČESKY 13 Když prší a fouká PROGRAM PRO ŠPATNÉ POČASÍ V SOKOLOVĚ A OKOLÍ 1 1 Kultura Nápady na zážitky, když je venku mokro, zima a sychravo. Můžeme Kino Alfa sportovat, v Sokolově relaxovat (Heyrovského

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více