ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se líbí dětem, je dvacátá v historii galerie a v jejím průběhu se očekává příchod návštěvníka galerie Konírna s pořadovým číslem Výstava oslavuje dvacetileté výročí lipenské firmy Noe s.r.o., která vyrábí textilní hračky, kostýmy, dekorace i známé televizní a filmové postavičky. Na fotografii A. Cikánka Kuky v Konírně

2 STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Kulturní dům ECHO se připravuje na otevření V těchto dnech byla po 12 měsících dokončena náročná rekonstrukce objektu bývalého kina na kulturní dům. Touto rekonstrukcí konečně získá naše město Lipník nad Bečvou důstojný společenský sál pro konání kulturních akcí. V novém kulturním domě se nachází centrální sál s galerií, která jej propojuje do moderně řešeného předsálí se šatnou, barem a sociálními zařízeními. V měsíci listopadu vybaví provozovatel SVČ objekt stoly, židlemi, nábytkem a nezbytným mobiliářem. Nový kulturní dům ECHO bude uveden do provozu a předán veřejnosti na začátku měsíce prosince tohoto roku se zajímavým programem. Současně bude otevřen pro veřejnost průchod z centra města na sídliště Zahradní a v minulých dnech došlo ke změně organizace silničního provozu na ulici Novosady přibylo několik desítek nových parkovacích míst. Ing. Miloslav Přikryl, starosta Začátkem prosince se veřejnosti zpřístupní nový kulturní dům ECHO. Foto: archiv MěÚ ZÁSTUPCI MIKROREGIONU LIPENSKO NAVŠTÍVILI MAS PODHORÁCKO Dne 19. září 2013 proběhla exkurze zástupců mikroregionu Lipensko. Představitelé obcí, příspěvkových organizací a spolků z mikroregionu Lipensko se letos seznámili s krajem MAS Podhorácko. V brzkých ranních hodinách se vydali zástupci mikroregionu Lipensko na studijní cestu směr Třebíč. První zastávkou byl Státní zámek v Náměšti nad Oslavou, poté následovala cesta do městyse Okříšky, který leží na úpatí Českomoravské vrchoviny. V Okříškách přivítal zástupce mikroregionu Lipensko starosta Zdeněk Ryšavý a pracovníci MAS Podhorácko. Manažerka MAS Podhorácko Kristýna Štěpánová zde představila činnost místní akční skupiny. MAS Podhorácko má v současnosti 65 partnerů, z toho 13 představitelů z podnikatelské sféry, 23 nestátních neziskových organizací a 29 partnerů z veřejného sektoru (27 obcí, jednu MŠ a ZŠ a jednu MŠ). Kromě realizace strategického plánu LEADER navázala MAS Podhorácko spolupráci s polskou LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajiny i Paluk s názvem Projekty MAS pro podporu venkovské identity přinášejí novou kvalitu života do venkovských oblastí. V rámci tohoto projektu proběhl výjezd české skupiny do Polska, uskutečnila se přehlídka tanečních souborů v regionu Podhorácko a workshopy zaměřené na projekty kulturního dědictví a celoživotního vzdělávání. Občané budou moci projít z centra města na sídliště Zahradní. Foto: archiv MěÚ Manažerka MAS Podhorácko prezentovala také komunitní školství a systém celoživotního vzdělávání, které je v regionu rozvinuto. Po úvodní prezentaci probíhala zajímavá diskuze na téma budoucnost financování místních akčních skupin. Starosta Zdeněk Ryšavý provedl studijní skupinu po městysu Okříšky, kde žije obyvatel, a který je vzdálen 25 km od Jihlavy. Další zastávkou byla židovská čtvrť v Třebíči. Území určené ještě v polovině 80. let 20. století k plošné asanaci. Tento unikát zapsaný v prestižním seznamu UNESCO, se stal jednou z nejvýznamnějších světových památek. Čtvrť zahrnuje 123 dochovaných staveb, např. Přední a Zadní synagogu, židovskou radnici, rabinát, chudobinec, nemocnici a školu. Zástupci mikroregionu se proplétali úzkými uličkami a obdivovali dochovanou židovskou rituální lázeň mikve. V domě Seligmanna Bauera, který byl postaven před rokem 1798 a v roce 2011 byl upraven na židovské muzeum, si studijní skupina prohlédla historické hokynářství a také bydlení židovské rodiny v meziválečném období. Navzdory technickým problémům s autobusem se podařilo cestu zdárně ukončit v Dalešicích, kde mohli účastníci studijní cesty zhodnotit dojmy z celého dne a prodiskutovat další možnosti růstu mikroregionu Lipensko. Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury Zástupci mikroregionu navštívili Státní zámek v Náměšti nad Oslavou. Foto: V. Rakovská Manažerka MAS Podhorácko Kristýna Štěpánová představila činnost místní akční skupiny. Foto: V. Rakovská

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 Dotace z Olomouckého kraje pro naše hasiče pomohly zlepšit akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, V-Podhoří a VI-Loučky obdržely prostřednictvím finančního příspěvku od Olomouckého kraje, za finanční spoluúčasti města Lipník nad Bečvou, novou spojovací techniku do svých výjezdových vozidel. Jedná se o 3 ks vozidlových radiostanic Motorola GM 360, včetně antén. Tyto radiostanice již slouží jako základní forma spojení mezi členy jednotky s Operačním střediskem integrovaného systému (OPIS) při zásazích. Celkové náklady na radiostanice činily Kč, Olomoucký kraj přispěl částkou Kč. VÝZVA K NOMINACÍM V KULTUŘE, VĚDĚ A SPORTU ZA ROK 2013 Komise pro využití volného času Rady města Lipník n. B. vyzývá veřejnost, rodiče, všechny školy, sportovní kluby, zájmové organizace a další subjekty, zajišťující vzdělávání i volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých na území našeho města Lipník n. Bečvou a jeho místních částí Trnávky, Loučky, Nových Dvorů a Podhoří, aby nominovali ty nejlepší a nejúspěšnější osobnosti, kolektivy i instituce, které v kalendářním roce 2013 dosáhly největších úspěchů nebo výrazně přispěly k rozvoji daného odvětví sportovní, kulturní, umělecké, zájmové či vědecké činnosti. Své nominace zasílejte na městský úřad nejpozději do pátku 31. ledna 2014: elektronickou poštou na adresu nebo poštou na adresu: Městský úřad, náměstí T. G. M. 89, Lipník n. B , případně osobně na podatelnu městského úřadu. Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení nominovaného, rok narození, bydliště, v jakém odvětví dosáhl mimořádných úspěchů, důvod k nominaci: výčet ocenění, umístění v soutěžích atd. za období roku 2013, kontakt na osobu či organizaci, která nominaci zasílá (telefon či , adresa). Členové Komise pro využití volného času Rady města Lipník n. B. vyberou ze všech podaných návrhů nominace splňující daná kritéria a z těchto nominovaných pak nositele ocenění za rok Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v kulturním domě ECHO na jaře Více informací k nominacím na tel.: Mgr. Blanka Prudilová Ocenění mladí Sportovci roku 2012 Jan Jurášek a Barbora Janíková při slavnostním vyhlášení v sále ZUŠ v březnu 2013, foto archiv města. Ilustrační fotografie, foto L. Buryánková Z téhož příspěvku byla hrazena oprava na výjezdovém vozidle JSDH Lipník nad Bečvou I-Město, a to u CAS 32 T 815, u kterého, vzhledem k jeho stáří a množství využití, byla nezbytná výměna příčníků a oprava nádrže na vodu. Celková suma opravy vozidla se vyšplhala na částku přesahující 160 tis. Kč. Z finančního příspěvku Olomouckého kraje na tuto opravu bylo poskytnuto Kč. Město Lipník nad Bečvou tímto děkuje Olomouckému kraji za spolupráci. Lenka Buryánková, DiS, Kancelář tajemníka VEŘEJNÉ SBÍRKY Vážení občané, zcela jistě se Vám již stalo, že jste byli na ulici osloveni lidmi, kteří Vás požádali o příspěvek na dobročinný účel (na děti v dětských domovech, na nemocné děti, na seniory, na boj se zákeřnými nemocemi, atp.), a to buď peněžitý, nebo koupí předmětu. Veřejné sbírky, tedy výběr peněz pro potřebné, jsou po léta prověřeným způsobem, jak získat pomoc a peníze na dobročinné účely. Může se však stát, že i tento ušlechtilý záměr je zneužit nepoctivými lidmi. Je proto důležité vědět, než přispějete, co můžete od osob, které jsou prováděním sbírky pověřené, požadovat. Vaše práva Vám přiznává zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Jste to Vy, po kom je požadován finanční příspěvek, a než tak učiníte, máte právo požádat osobu provádějící sbírku o předložení kopie osvědčení o konání veřejné sbírky vydaného příslušným krajským úřadem a plnou moc k provádění veřejné sbírky. Originál plné moci musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby, dále údaje o veřejné sbírce kdo ji koná, za jakým účelem, kdy byla oznámena, kterému příslušnému krajskému úřadu, od kdy do kdy se koná a na jakém území. Plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů a razítkem právnické osoby konající veřejnou sbírku. Pokud je sbírka prováděná výběrem peněz do pokladniček, tak musí být pokladničky vždy originálně zapečetěné městským úřadem. Fyzická osoba pověřená prováděním veřejné sbírky je povinna na Vaši žádost se těmito doklady prokázat. I po tomto prokázání záleží pak jen na Vás, zda na sbírku přispějete. Veřejné sbírky prováděné prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, se nesmějí konat v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující. V jiných veřejně přístupných prostorách je možno je konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. Další možné způsoby konání veřejných sbírek jsou uvedeny v 9 zákona o veřejných sbírkách. Centrální evidence veřejných sbírek je k nahlédnutí na stránkách Ministerstva vnitra ČR, odkaz služby pro veřejnost, evidence veřejných sbírek. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o hodnověrnosti sbírky nebo jejich vykonavatelů, obraťte se buď na Městskou policii Lipník nad Bečvou (tel ), nebo Policii ČR, případně na Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor finanční (tel ). Ing. Přemysl Weigel, vedoucí Odboru finančního

4 STRANA 4 Ve dnech 27. a 28. září 2013 proběhla mezinárodní konference Kruhu evropských kovářských měst. Letošní konference se uskutečnila pod záštitou italského města Bienno. Kruh evropských kovářských měst je tvořen 19 městy Evropy, které společně pojí díla uměleckých kovářů, pořádání kovářských výstav či práce s kovem všeobecně. Snahou členských měst Kruhu je přes um černých mistrů posilovat kulturu v regionech a předávat si zkušenosti v této oblasti. V Kruhu jsou zastoupena města z Německa, Rakouska, Španělska, Francie, Itálie, Finska, Norska, Ukrajiny, Holandska a jako jediný zástupce České republiky je v tomto sdružení od roku 2006 město Lipník nad Bečvou spolu s hradem Helfštýn. Letošní ročník konference byl rozšířen o diskuzní témata týkající se turistických možností v jednotlivých regionech a otevřely se otázky rozšíření spolupráce mezi členskými městy a propagace v médiích. Kováři z České republiky patří právem mezi světově uznávanou špičku v tomto oboru a Helfštýn dnes představuje pomyslnou kovářskou Meku, do které se každoročně vypraví tisíce návštěvníků. Na Hefaiston letos dorazilo 493 kovářů z celého světa. Vystaveno bylo celkem 318 exponátů, řekl kastelán hradu Helfštýn Jan Lauro. Zástupci z Lipníka nad Bečvou prezentovali výstavu Kov ve městě, která je s Lipníkem neodmyslitelně spjata. Návštěvníci i obyvatelé města již devátým rokem vítají tento originální způsob prezentace kovářské práce, Olomoucký kraj přijímá od do žádosti pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce Podmínkou realizace této podpory je schválení rozpočtu Olomouckého kraje na rok Je možné žádat o příspěvek na podporu celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů (v Programu I) a na podporu sportovních akcí regionálního charakteru (v Programu II). Příspěvek na neinvestiční náklady lze poskytnout právnické osobě (žadateli), jehož hlavní činností je zabezpečení sportovní činnosti členů. Příspěvky se neposkytují obcím, městům a organizacím, které zřizují obce a města. Příspěvky se neposkytují ani organizacím, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Příspěvek bude sloužit jako doplňkový zdroj financování a bude jej možné použít pouze na aktivity spojené se sportovní činností žadatele, a to pouze na činnosti, které nebudou představovat podnikatelskou či ekonomickou činnost. Lze jej použít i k nákupu sportovního materiálu, který ale nebude dále využíván k výkonu podnikání či jiné ekonomické činnosti. MĚSTSKÝ ÚŘAD KOVÁŘSKÁ EVROPSKÁ MĚSTA NA ITALSKÉ PŮDĚ Od 1. října 2013 slouží občanům našeho města 15 nových kontejnerů na tříděný odpad na pěti nově zřízených stanovištích. Stavební úpravy nových stanovišť v hodnotě bezmála 180 tisíc Kč byly realizovány z rozpočtu města v podzimních měsících roku Dodávku kontejnerů zajišťovala společnost EKO-KOM, která vytvořila a provozuje celorepublikový systém, zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Dvě nová kontejnerová hnízda vznikla na ulici Bratrská, další dvě na Hranické a jedno na Jezerské ulici. Každé z nich je obsazeno kontejnerem na plasty, papír a sklo. Ve většině případů je na stanovišti i jeden nebo více kontejnerů na komunální odpad. Na Hranické ulici je na upraveném stanovišti také kontejner na použitý textil a na drobné vyřazené elektrozařízení a baterie. V současné době probíhá inventarizace stavu stávajících kontejnerů a byla zahájena jednání se společností EKO-KOM, která by měla vyústit ve výměnu všech nevyhovujících kontejnerů na jednotlivých stanovištích. Ing. Daniel Coufalík, TS Lipník n. B. která vzniká pod vedením Marcely Kleckerové, kurátorky výstavy. Jednomyslným schválením byl přijat nový člen Kruhu, dánské město Halsnaes, došlo k volbě členů rady Kruhu evropských kovářských měst a byl odsouhlasen finanční plán pro rok Ing. Věra Rakovská, vedoucí Odboru školství a kultury Zástupci členských měst se setkali na konferenci v italském městě Bienno. Foto: V. Rakovská Olomoucký kraj přijímá žádosti pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2014 O poskytnutí příspěvku se rozhoduje na základě: a) žádosti podané na formulářích, které naleznete na adrese b) elektronické žádosti (elektronického formuláře). Pro rychlejší administraci je vhodnější elektronické podání žádosti. Žádost je uvedena na adrese zadosti. Vzhledem ke skutečnosti, že jen minimum žadatelů má zaručený elektronický podpis, je po uložení elektronické žádosti nutno žádost vytisknout, podepsat a odeslat v listinné podobě, doplněné o požadované doklady. Žadatelé podávající elektronickou žádost se zaručeným elektronickým podpisem musí v listinné podobě dodat pouze požadované doklady. Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2014 včetně příloh naleznete na adrese Ing. Jitka Ihraczká, Odbor školství a kultury Nová stanoviště na sběr tříděného odpadu Nové kontejnerové hnízdo naleznete v Jezerské ulici. Foto: D. Coufalík

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD / ŠKOly STRANA 5 Důležité upozornění pro výrobce, distributory a prodejce kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin V návaznosti na problémy, které vznikly v druhé polovině loňského roku s prodejem závadného alkoholu, tzv. metylalkoholová aféra, byl novelizován živnostenský zákon a s ním souvisící další předpisy, čímž došlo k úpravě režimu výroby, distribuce a prodeje lihu a lihovin. Dne nabývá účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje výrobu a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tím, že u předmětu podnikání Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) se na konci doplňují slova a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Nová úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích, nebo na jiných místech, kde je prodáván i rozléván alkohol. Podle zákona č. 309/2013 Sb. (tj. k ) podnikatelé oprávnění dosud prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě (rozumí se ve lhůtě od do ) jsou povinni požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí citované žádosti o koncesi ve stanovené lhůtě od oprávněných podnikatelů nepodléhá správnímu poplatku. K získání koncese v uvedeném rozsahu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) nemusí podnikatelé prokazovat VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Vážení rodiče, pokud máte zájem, aby vaše miminko bylo slavnostně přivítáno panem starostou a vílou Tilinkou mezi novorozené občany města Lipník nad Bečvou, přihlaste jej na městském úřadě v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka. Jedinou podmínkou je trvalý pobyt matky na území města Lipník n. B. nebo místních částí Nové Dvory, Loučka, Podhoří, Trnávka. Dostavte se v úředních hodinách do kanceláře č. 6 (paní Blanka Prudilová) v přízemí radnice vlevo hned za vedlejšími vchodovými dveřmi (od morového sloupu), zde vyplníte jednoduchý formulář a na slavnostní vítání pak budete písemně pozváni. Můžete se ohlásit i em na adrese nebo telefonicky na čísle Poslední letošní vítání občánků se uskuteční 29. listopadu odpoledne ve Společenském sále zámecké Konírny. Mgr. Blanka Prudilová, Odbor školství a kultury Pohádková babička v MŠ Hranická Čáry, máry, temný les, přijď babičko prosím dnes V rámci pohádkového týdne nás navštívila z kouzelné říše pohádková babička. Přišla k nám po obědě, kdy už jsme byli připraveni na odpočívání. Leželi jsme zachumlaní v peřinkách a čekali jsme, co se bude dít a dělo se. Po kouzelném zaklínadle se otevřely dveře a do místnosti vstoupila pohádková babička. V rukou držela velikou čarovnou knihu, ze které nám přečetla krásnou pohádku. Tímto bychom chtěli poděkovat pohádkové babičce paní Suchánkové za perfektní herecký výkon, čas a nadšení. p. uč. Šárka Molatová, ZŠ a MŠ Hranická odbornou a jinou zvláštní způsobilost, koncese tedy bude mít hlavně evidenční charakter. Žádost o předmětnou koncesi je možné podat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadě v ČR. Pokud podnikatelé chtějí mít zachováno právo k prodeji lihu a lihovin i po , musí podat žádost i ti prodejci, kteří mají v současné době živnost přerušenou. Vysvětlení pojmů: Kvasný líh = etylalkohol (etanol) získaný destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný. Konzumní líh = líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu. Lihovina = alkoholický nápoj a) určený k lidské spotřebě, b) mající určité organoleptické vlastnosti, c) o minimálním obsahu etanolu 15 % objemových, d) vyrobený 1) přímo destilací přírodně zkvašených surovin s přidanými látkami určenými k aromatizaci nebo bez nich, nebo macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu nebo v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách ve smyslu tohoto nařízení, nebo přidáním látek určených k aromatizaci, cukrů nebo jiných sladidel nebo jiných zemědělských výrobků nebo potravin k lihu zemědělského původu nebo k destilátům zemědělského původu nebo k lihovinám ve smyslu tohoto nařízení, 2) mísením lihoviny s jednou nebo více níže uvedenými složkami: s jinými lihovinami, nebo s lihem zemědělského původu nebo s destiláty zemědělského původu, nebo s jinými alkoholickými nápoji, nebo s nápoji. Jana Dvořáková, vedoucí Obecního živnostenského úřadu Rodina Mravcových a lipová víla Tilinka při vítání občánků v září, foto A. Cikánek

6 STRANA 6 V sobotu oslavila Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou 60 let. Střední škola byla založena v roce Budova, v níž se škola nachází, byla postavena v roce 1898, tudíž své výročí má tento rok i tato krásná neorenesanční stavba. Oslavy začaly v osm hodin ráno otevřením školy pro veřejnost. Už od časného rána se v prostorách školy a na jejím nádvoří scházeli absolventi a další hosté. Někteří z nich se pak zúčastnili mše v kostele sv. Jakuba Většího, při které společně uctili památku zesnulých profesorů a absolventů školy. Poté se delegace vybraná z řad profesorů školy vydala na místní hřbitov, kde položila květiny na hrob lipenského rodáka a zakladatele budovy školy, obchodníka Jana Neffa, mecenáše školy Augustina Loserta a dvou bývalých ředitelů Ing. Aloise Pátka a prof. Aloise Dohnala. Ve 13 hodin byly oslavy oficiálně zahájeny před budovou radnice na náměstí T. G. Masaryka, a to krátkými projevy starosty města pana Ing. Miloslava Přikryla a ředitele školy pana Ing. Viléma Zeinera. Nato se náměstím rozezněla studentská hymna Gaudeamus Igitur a hned poté se průvod složený ze současných i bývalých zaměstnanců školy, jejich absolventů a jiných účastníků vydal na pochod městem. Slavnostní průvod doprovázela i dechová hudba a mažoretky, které předvedly své taneční dovednosti. Průvod se prošel starobylými lipenskými ulicemi a kolem hradeb a došel až na nádvoří školy. Ve 14 hodin byly oslavy zahájeny v budově školy, a to v její aule. Nejprve si slovo vzal ředitel školy Ing. Vilém Zeiner, za ŠKOLY SPŠ stavební v Lipníku n. B. Oslavila 60 let Náměstí T. G. M. zaplnili absolventi a zaměstnanci školy v rámci oslav 60 let SPŠ stavební. Foto: Karel Hodis Nový školní rok přinesl nový mezinárodní multilaterální projekt Comenius, zaštítěný Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Nese název Working with dr. EUOz a je zaměřený na bezpečnost práce v rámci školní činnosti a na první pomoc. Jeho cílem je zlepšit životní styl všech účastníků projektu a vytvořit zdravější a bezpečnější prostředí ve škole i mimo ni. V praxi to znamená uvědomovat si možnosti zranění spjaté s různými místy a činnostmi a naučit se v případě takových zranění poskytnout první pomoc. Neméně důležitým cílem je také snaha o zlepšení životního stylu a zvýšení prevence nehod v běžném životě. Ředitel školy Ing. Vilém Zeiner při svém projevu v aule Foto: Karel Hodis Olomoucký kraj pozdravil přítomné vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, dále pak absolvent školy a předseda správní rady NFJN (Nadační fond Jana Neffa) Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. Několik slov pronesl i další absolvent školy a starosta města Ing. Miloslav Přikryl. Následovaly projevy studentů 4. ročníku a Ing. Aloise Košťálka, který promluvil jménem prvních absolventů školy. Během dne se konaly průvodcem organizované prohlídky historické části města. Pro zájemce byla otevřena věž kostela sv. Jakuba Většího, z níž si zájemci mohli prohlédnout město svého mládí z ptačí perspektivy. K poslechu a tanci zahrály skupiny Leopardi a Cimrmannovo Torzo. V aule školy pak hrála cimbálová skupina Okybača. Po celý den bylo zajištěno bohaté občerstvení. Absolventi i další hosté si mohli po celý den procházet školu a setkat se se svými bývalými pedagogy. V jednotlivých učebnách a po chodbách byly umístěny panely s fotografiemi a texty, jež dokumentovaly celou 60letou historii SPŠ stavební, nad nimi si mohli absolventi zavzpomínat na svá studentská léta. K příležitosti oslav výročí byl vydán i almanach, na jehož vydání finančně přispěl i Olomoucký kraj. I přes dopolední nepřízeň počasí se sobotní oslava opravdu vydařila. Školu navštívila celá řada jejích bývalých studentů, zaměstnanců a jejich příznivců. Nemalá účast byla i ze strany čestných hostů a také sponzorů, kteří finančně přispěli k důstojnému průběhu oslav, za což jim patří velký dík. Mgr. Gabriela Zemanová Mezinárodní projekt Comenius nás zavedl do Belgie Výstupem projektu po dvou letech spolupráce bude příručka European First Aid Manual (Evropský manuál první pomoci). První schůzka projektu se uskutečnila v belgických Antverpách na samém počátku října, ve dnech Během ní se jednotliví účastníci, zástupci partnerských škol, dohodli na přesném zadání a rozdělení úkolů práce na projektu, na dílčích výstupech spolupráce a také na termínech dalších projektových schůzek. Přestože toto setkání trvalo pouhé tři dny, které byly především naplněny prací, nenechali jsme se ochudit ani o volný čas, který jsme využili k bližšímu poznání místa, ve kterém se setkání konalo. Společná cyklistická vyjížďka všech účastníků schůzky vedla od překrásné budovy antverpského hlavního nádraží širokými ulicemi, plnými módních butiků, přes historickou část města s jeho monumentální gotickou katedrálou až k břehům řeky Šeldy. A ochutnávka belgických piv byla téměř povinností, protože Belgičané jsou na jeho rozmanitou nabídku velice, a především právem, pyšní. Příští setkání týmů projektu Working with dr. EUOz se bude konat v květnu 2014 a naše škola bude hostitelskou institucí. V mezidobí budou všechny školy pracovat na úlohách projektu podle dohodnutého itineráře a o jejich výsledcích budeme průběžně informovat na webových stránkách školy a v místním tisku. Regina Lutková, ZŠ Osecká 315

7 ŠKOLY STRANA 7 Cesta časem do středověku Cesta časem už není pro našince nemožná. Minimálně podniknout výpravu do raného středověku, doby Velké Moravy, se dá velmi snadno. Stačí dojet do Starého Města u Uherského Hradiště a odtud se vydat do Archeoskanzenu Modrá. Právě takovou dobrodružnou cestu jsme podnikli s třídami sexty a septimy místního gymnázia. Potkali jsme velkomoravské válečníky, robustní kněze, obyčejné rolníky, šikovné pekaře i pohledné ženy. Vše v hávu středověku. Každý nám vyprávěl o svém těžkém údělu a způsobu života. Dozvěděli jsme se například, z čeho naši předkové tkali košile a čím je barvili, jak je těžká kroužková košile, co jedli a čím se bavili. Nutno říci, že jsme nevyužívali jen uši, ale všechny ostatní smysly. Pocítit ránu mečem do hlavy i přes přilbu docela bolí a středověké placky příjemně polechtaly naše chuťové buňky. Inu výprava do středověku se skutečně povedla, i přes ono aprílové počasí Marian Vojtášek V pátek žáci 1. stupně ZŠ Hranická strávili příjemné a soutěžní dopoledne ve Smetanových sadech v Olomouci na akci Oslavy lesa na Floře. Ve škole si vyrobili vstupenku ve tvaru listu, na kterou napsali přání lesu. Tyto vstupenky byly připevněny na strom ve Smetanových sadech. Po slavnostním zahájení a vystoupení loveckých trubačů ze SLŠ Hranice se jednotlivé třídní kolektivy rozešly na 16 stanovišť, kde plnily různé úkoly. Vyzkoušely si řezání dřeva, odstraňování kůry z kmenů, poznávání semen a větviček lesních stromů, dověděly se hodně zajímavých informací o ptácích, o rostlinách a vy- Nedaleko Uherského Hradiště se nachází Archeoskanzen Modrá Velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Foto: Michal Butkovič Oslavy lesa na Floře Olomouc zkoušely si obrázky rostlin umístit do správného přírodního prostředí, zahrály si hry (např. puzzle, hru Člověče, nezlob se nebo na čápa). Měly možnost vyzkoušet si chůzi po chodníku z přírodnin, vytáhnout kládu atd. Svá stanoviště zde měl i turistický svaz a hasiči. Po absolvování všech stanovišť, splnění úkolů a získání razítek byl kolektiv odměněn dárkem. Naše poděkování patří všem, kteří se na této akci organizačně podíleli. My jsme si odnesli hodně nových vědomostí a příjemný zážitek. Text i foto: Mgr. Hana Veselská Žáci na jednom ze stanovišť plní úkol. Když na nás vykouklo podzimní sluníčko, rozhodli jsme se, že si připravíme podzimní hry a soutěže. Tento sportovní den jsme si nazvali Podzimní olympiáda. Už od rána jsme se připravovali, jak se patří. Vyráběli jsme si diplomy a medaile z bramborových tiskátek. Po svačince jsme se vydali soutěžit na školní hřiště. S sebou jsme si vzali jablka, hrušky, brambory, kaštany, obruče a vozíčky to vše bylo naše sportovní náčiní. Na závěr našeho sportování jsme si rozdali vlastnoručně vyrobené diplomy a medaile a samozřejmě nechyběla ani ta sladká odměna. p. uč. Šárka Molatová ZŠ a MŠ Hranická Žáci mohli na strom přání připevnit i své přání lesu. Podzimní olympiáda v MŠ Hranická Diplomy a medaile si děti samy vyrobily. Foto: archiv školy

8 STRANA 8 I na podzim byli naši studenti v sadu Studenti naší školy Střední škola a základní škola v Lipníku nad Bečvou, Osecká 301 letos na jaře stříhali a sbírali větvičky v sadě. Přišel podzim a my jsme mohli přijít do sadu znovu. Zemědělské družstvo Podhradí se sídlem v Týně nad Bečvou nám umožnilo absolvovat v ovocném sadě v Lipníku nad Bečvou odbornou praxi. Naši studenti trhali a sbírali jablka. Moc se nám v sadě líbilo a každý den jsme naplnili všechny bedničky na vozíku. Studenti se velmi těšili na druhý den, kdy zase mohli přijít do sadu na praxi. Nevadilo jim ani chladné počasí. Mgr. Taťána Peterková Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 pořádala ve dnech září 2013 zážitkový kurz osobnostního rozvoje žáků, který se uskutečnil na Horní Bečvě v hotelu Bečva. Žáci byli ubytováni ve dvou nebo třílůžkových pokojích, jeden pokoj byl čtyřlůžkový, všechny pokoje měly vlastní sociální zařízení. Stravovali jsme se v samostatné jídelně strava byla 5krát denně, snídaně formou švédských stolů, všichni žáci měli možnost přídavku. ŠKOLY V září jsme pořádali zážitkový kurz na Horní Bečvě Žáci se vydali na jednodenní výlet na Pustevny ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. Foto: archiv školy Adaptační pobyt v Čekyni V pondělí 23. září se naše třída 6. A sešla na vlakovém nádraží, abychom se vydali na cestu na adaptační pobyt. Cesta rychle ubíhala, jednou jsme přestupovali z vlaku na autobus, a brzy jsme dorazili na místo našeho pobytu do Čekyně u Přerova. V místním táboře nás překvapila krásná hřiště a taky trampolína tam byla! I paní správcová nám chystala překvapení. Měli jsme bydlet v chatkách, ale protože byla velká zima přes den i v noci, tak pro nás byly připravené vytápěné pokoje na ubytovně, kde jsme bydleli po dvou. První odpoledne bylo ve znamení seznamovacích her a vymýšlení erbů na dveře pokojů. Večer nás pak čekala v nedalekém lese strašidelná stezka odvahy, kterou jsme si všichni užili. Druhý den byl zaměřený na pravěk a vše, co je s ním spojené. Ráno jsme se vydali do Přerova do Předmostí, kde jsme šli mamutí stezkou a odpovídali na otázky podle informačních tabulí. Zpátky do tábora jsme šli pěšky přes přerovskou rokli. Odpoledne jsme se pak převlékli do kostýmů pravěkých lovců a připravili si scénky z jejich života. V lese u tábora jsme plnili pravěké úkoly vyráběli jsme náhrdelníky, pravěké zbraně, kreslili jeskynní malby a stavěli obydlí pravěkých lidí. Na večer jsme si připravili táborák, opekli špekáčky, zpívali jsme písničky a hráli hry. Poslední den jsme ještě zahráli na hřišti nějaké soutěživé hry a už nás čekalo jen balení, úklid tábora a cesta domů. Adapťák jsme si všichni báječně užili, navzájem jsme se více poznali a vůbec se nám nechtělo vracet se ve čtvrtek ráno do školních lavic. Žáci 6. A ze ZŠ a MŠ Hranická Studenti při sklizni jablek, foto archiv školy Během celého pobytu nám počasí nebylo nakloněno, a proto jsme neustále museli přizpůsobovat program pro žáky převážně dešti. Pobyt jsme zahájili zastávkou ve Valašském Meziříčí ve hvězdárně a v muzeu strašidel. Na začátku pobytu si žáci sami vymysleli a stanovili pravidla chování, která budou dodržovat po celý týden. Celý týden soutěžili a snažili se svým slušným chováním ve skupinách a kamarádstvím pomoci druhým spolužákům získat body pro celkové hodnocení. K zážitkovým aktivitám jsme využívali jídelnu hotelu, sousední místnost i hernu se stolem pro stolní tenis. Pro sportovní vyžití jsme měli k dispozici umělohmotné hřiště a trampolínu. K velké smůle jsme sportovní prostory, kvůli častému dešti, velmi málo využili. Často jsme museli z minuty na minutu změnit nadcházející program. Aktivity jsme zaměřili na adaptaci nových žáků a stmelení třídních kolektivů, na osobnostní výchovu a celkové zkvalitnění a stmelení klimatu ve škole. Celodenní výlet ve středu se nám vydařil nepršelo, a ještě i slunce svítilo. Vyjeli jsme autobusem na Pustevny. Pěšky jsme šli ke kapli sv. Cyrila a Metoděje a zpět. Zpět z Pusteven na Horní Bečvu opět autobusem. Při pobytu jsme využili přítomnosti školní psycholožky. Pro děti byla starší kamarádkou, ale i oporou při řešení jakýchkoliv jejich problémů. Dovedla děti zapojit do různých zážitkových aktivit, doprovázela je při zpěvu a různých pohybově tanečních soutěžích. I ostatní kolegové byli velmi flexibilní a rychle přizpůsobili program pro děti podle počasí. Mgr. Taťána Peterková, vedoucí zážitkového kurzu Žáci v pravěkých kostýmech předvedli scénky ze života pravěkých lidí. Foto: archiv školy

9 ŠKOly STRANA 9 ZŠ a MŠ Hranická pořádala Barevnou sportovní olympiádu Tak jako každý rok se ani letošní podzim neobešel bez Barevné sportovní olympiády dětí 1. stupně. Ke slavnostnímu nástupu a symbolickému zapálení olympijského ohně nastoupily třídy v barvách olympijských kruhů. Děti slíbily bojovat čestně a podle pravidel fair play. A pak už se nadšeně rozběhly na jednotlivá stanoviště, kde si vyzkoušely člunkový běh, skok do dálky, hod míčkem, sprinty. Letošní olympiády se samozřejmě zúčastnili i naši prvňáčci, kterým pomáhali jejich starší kamarádi kluci a holky z devátého ročníku. Na závěr nechybělo vyhlášení nejlepších sportovců, kteří obdrželi drobné odměny a sladkosti. Kateřina Přečková, Nikola Súkeníková, třída 9. A Malí sportovci, foto archiv školy Jablíčkový den v MŠ Hranická Maluji sluníčko, červené jablíčko. Jablíčko kulaté červené je sladké Nastal podzim a my jsme se jako správné děti na jeho příchod připravily a na úvod jsme si pro něj nachystaly Jablíčkový den. V pondělí jsme se všichni ve školce sešli jako krásná, sladká, červená jablíčka. V tento den jsme se naučili jablíčkovou písničku s tanečkem, básničku s pohybem a v neposlední řadě jsme si to červené jablíčko vyrobili. Na závěr jsme si zahráli pár her a soutěží s jablíčkem. Dětem se jablíčkování líbilo a už teď se těšíme na další. p. uč. Šárka Molatová, ZŠ a MŠ Hranická Střední škola elektrotechnická Lipník n. B., Tyršova 781 otevírá ve školním roce 2014/15 tyto obory: Čtyřleté studium s maturitou: Informační technologie aplikace osobních počítačů, Mechanik elektrotechnik slaboproudá a silnoproudá zařízení, Elektrotechnika elektronické počítačové systémy. Tříleté studium s výučním listem: Elektrikář Žákům tohoto oboru je poskytováno učňovské stipendium z rozpočtu Olomouckého kraje. Dny otevřených dveří: a a a , a to v pracovní dny od 8 do 17 hod., soboty od 8 do 12 hod. Informace: tel , webové stránky: Hasičský záchranný sbor v SŠ a ZŠ Lipník n. B., Osecká 301 Ve středu 2. října 2013 proběhl na naší škole projektový den Ochrana zdraví, bezpečnost a chování člověka za mimořádných situací. Děti se seznámily s pojmy požární poplach, jak se poplach vyhlašuje, povídaly si o činnosti hasičů a učily se pravidlům správného odchodu z učeben při nebezpečí požáru. Průvodce jim dělal dráček Hasík, známá postavička protipožární ochrany. Ce- V rámci jablíčkování ve školičce si děti namalovaly svá jablíčka. Foto: archiv školy lá výuka byla doprovázena prezentací na interaktivních tabulích. Řádně proškolené žáky nevyděsilo ani hlášení školního rozhlasu: Hoří! Spořádaně opouštěli třídy a pozorovali se zájmem cvičný zásah hasičů z Lipníka n. B. a okolí. Tentokrát v naší škole nehořelo a doufáme, že ani nebude! Ale všichni jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se v případě požáru zachovat a nezpanikařit. Mgr. Zdenka Dohnalová Žáky provázel protipožární ochranou dráček Hasík, kterého si na obrázcích vybarvili. Foto: archiv školy Velitel zásahu a ostatní hasiči při vstupu do budovy školy, foto archiv školy

10 STRANA 10 Pátek třináctého je pro mnohé z nás ve znamení smolného dne. Pro hasiče z Lipníka nad Bečvou byl pátek 13. září dnem otevřených dveří. Na hasičskou stanici jsme přijeli brzy ráno a byla nám poskytnuta zasedací místnost pro naši ranní svačinku. Děti byly zvědavé na nejrůznější techniku. Nejlepší však je, když si mohou všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Vyzkoušet místo za volantem hasičského vozu, motorový člun, přilbu nebo proudnici. Největší úspěch mělo sledování hasiče sjíždějícího po tyči dolů do haly. Také jsme navštívili jednotku dobrovolných hasičů, kde jsme viděli fotografie z nedávného zásahu v Loučce. Naše poděkování patří veliteli panu Suchánkovi, který nám znovu poskytl útočiště v zasedací místnosti kvůli dešti. ŠKOLY / ZAJÍMAVOSTI Mateřská škola Loučka na návštěvě u lipenských hasičů a na dopravním hřišti Také se každý školní rok na podzim účastníme dopravního soutěžení na lipenském dopravním hřišti pod taktovkou Střediska volného času Lipník n. B. Nejinak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek 19. září jsme se i přes velmi chladné počasí do Lipníku vypravili. Když jsme o půl osmé dorazili, přípravy už byly v plném proudu. Pro děti je vždy připraveno několik stanovišť, kde děti plní nejrůznější úkoly slalom se stavebními kolečky nebo s kočárkem, jízda na koloběžkách, odtahovka a další. S úkoly si děti poradily celkem snadno. Složitější byly otázky pokládané dopravními policistkami, které na tuto akci také zavítaly. Po splnění všech úkolů dostal každý ze soutěžících drobnou odměnu a promrzlí jsme se vrátili zpět do mateřské školy. Taťána Mikulášková Děti se zájmem pozorovaly hasičkou výbavu. Foto: T. Mikulášková Podzimáčci v MŠ Na Zelince Jak už je každoroční tradicí, opět jsme se s rodiči a dětmi Mateřské školy Na Zelince sešli a společně vytvořili z přírodnin mnoho krásných výrobků. Odpoledne se školka rozzářila dýňáčky, listnáčky, kaštánky a panáčky z kukuřice. Přitom si děti zopakovaly básničky a písničky, co se již naučily. Jedno z příjemných odpolední ve školce je za námi a už se těšíme na další. Bc. Lenka Kašíková, ředitelka MŠ Dopravní policistky pokládaly dětem různé otázky, pak se společně vyfotily u policejního auta. Foto: T. Mikulášková Děti a rodiče vytvářeli v MŠ Na Zelince krásné výrobky z přírodnin. Foto: archiv MŠ Dvoutisící účastník prohlídek města Lipník nad Bečvou Dvoutisící účastnicí letošních komentovaných prohlídek s průvodcem se stala v pátek 27. září paní Jiřina Daciuková, která absolvovala prohlídku městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou s dětmi z místní Základní školy Sluníčko. Paní Daciuková je třídní učitelkou ve třetí třídě této školy. Město jsme si přišli prohlédnout v rámci naší výuky, kde se učíme o našem městě. Děti se tak mohou seznámit s městem zajímavější a zábavnější formou, než je pouhý poslech učební látky v lavici. Z této prohlídky si pak ve škole uděláme ještě malý kvíz, dodala. Paní Daciuková obdržela od průvodkyně Lýdie Kalinové tašku s propagačními materiály a suvenýry, kterou věnovalo město Lipník nad Bečvou. Dětem se z navštívených historických objektů nejvíce líbila zvonice a střešní zahrada, která letos oslavila 150 let od svého vzniku. Méně než dva tisíce účastníků prohlídek evidovali zaměstnanci turistického informačního centra pouze v letech 2010 a Máme velkou radost, že jsme letos mohli dvoutisící účastníci prohlídek v Lipníku přivítat. Je to velmi příjemná tečka za pomalu končící turistickou sezónou, řekla Jana Březovská, pracovnice infocentra. Miroslava Střelcová, ředitelka městské knihovny Paní Jiřina Daciuková se stala dvoutisící účastnicí komentovaných prohlídek města, na fotografii je s žáky 3. třídy ZŠ Sluníčko. Foto: archiv TIC

11 ZAJÍMAVOSTi STRANA 11 Vzpomínky na začátky hudební skupiny CIMRMANOVO TORZO V souvislosti s připravovaným odhalením plastiky Nesmazatelné stopy u vchodu do nově vybu- II. díl dovaného kulturního domu Echo, která bude odhalena při jeho slavnostním otevření, přinášíme čtenářům Lipenských listů ohlédnutí za dosavadním působením lipenské skupiny, která si dnes říká Cimrmanovo Torzo. Jedná se o zkrácenou verzi. Repertoár skupiny Cimrman group byl od prvopočátků až do pozdních konců vždy progresivní. Šlo o repertoár, který původně složil Jára Cimrman, ovšem některé své notové zápisy poztrácel při svých cestách Evropou. Později se těchto skladeb, které reprodukovaly různé hudební skupiny, ujímá CIMRMANOVO TORZO a konstatuje, že hraje původní Cimrmanovu tvorbu. Bylo to zlaté období našeho mládí. Skupina byla tehdy již známá v širokém okolí. Kolem skupiny se točilo mnoho mladých veselých lidí a i mimohudební život byl pestrý. Pak ale nastaly obměny členů skupiny. Odešel Alois Krejčiřík i jeho klavifon, kterého nahradil Jan Urban na doprovodnou kytaru. Skupina byla pěkně rozběhnutá, když v roce 1972 ohlásil svůj odchod na vojnu Alois Pátek a zdálo se, že vše skončí. Ale o Vánocích 1972 se objevil v Lipníku folkař a bývalý člen Petr Lutka a po Silvestru skupinu posílil Václav Vlasák. Bylo dohodnuto, že s Vaškem Vlasákem přijde rovněž jeho spoluhráč a výborný kytarista Jan Mirga z hranické skupiny DINOSAURUS. Tím se ze skupiny, která se pojmenovala TORZO, uvolnil kytarista Emil Erik Tříska, který naopak posílil osiřelé Dinosaury v Hranicích. Tak začala éra TORZA. Už v jarním vzduchu bylo cítit, že to bude velké, a taky bylo. V roce 1973 začala hrát skupina TORZO ve složení: bicí, basová kytara, sólová kytara, zpěv, flétna zobcová Plakát z roku 1973 i příční. Skupina taky začala vystupovat v poměrně širokém okolí. V roce 1975 například TORZO vystoupilo na tehdy slavném setkání mládeže na Pustevnách, kde v té době hrávaly i ty nejlepší skupiny naší vlasti. V létě 1975 opět mezinárodní tábor CKM na Oravě. Všichni hudebníci se nemohli vždy z různých důvodů koncertů zúčastnit, tak se začalo alternovat. Za Miroslava Válka zpíval Václav Janda, kterého čtenáři budou spíše znát jako Dalibora Jandu, trojnásobného Zlatého slavíka. Za Tomáše Pátka zaskočil Alexandr Mirga. Na vojnu odešel i Václav Vlasák, takže se do skupiny vrátil opět Alois Pátek. Přes tyhle změny byl výkon skupiny stále velmi dobrý, jen stupeň euforie byl kolísavý. Kromě obsazení se někdy měnil i název skupiny, protože byla občas zakázaná, ale naštěstí vždy pod jiným názvem obnovená. KRAKATIT, MEDÚZA, ORNAMENT byly další krycí názvy skupiny TORZO. Udělaly se nové přehrávky a jelo se dál. Do skupiny se vrátil i Tomáš Pátek. Po hudební stránce to bylo dobré. Ale roku 1978 jsme cítili, že vše hezké jednou skončí a že se blíží i konec naší skupiny. Bylo to krásné, ale plamen dohořel. Naštěstí se později ukázalo, že jen na nějaký čas. Jan Šablický Poznámka redakce: V příštím díle se můžete těšit na závěrečný III. díl Vzpomínek na Cimrmanovo Torzo. pořádá DEN PRO DĚTSKOU KNIHU sobota 30. listopadu 2013 výstavní sál Domeček 10:00 12:00 Moje perníková kniha Zdobení knihy z perníku s Maruškou Haselmannovou. Zakoupení perníkové desky a zdobící hmoty u lektorky. Zdobení knihy z perníku s Maruškou Haselmannovou. Zakoupení perníkové desky a zdobící hmoty u lektorky. 12:00 13:00 Malí detektivové Detektivní hra pro děti. Vlastní portrét pachatele. Hledání ztraceného Hledání pokladu. ztraceného pokladu. Detektivní hra pro děti. Vlastní portrét pachatele. 13:00 14:30 Soutěžíme s Igráčkem 13:00 14:30 Soutěžíme Igráčkem Soutěž v malování známé postavičky O nejkrásnějšího Igráčka knihovníka či knihovnice. Soutěž v malování známé postavičky O nejkrásnějšího Igráčka - knihovníka či knihovnice. Série takových snímků vznikla někdy v roce 1968 a byla focena na novém židovském hřbitově, kde tehdy byla ještě spousta zachovalých náhrobků. Horní fotografie je focena v kašně zámeckého parku. Foto: archiv skupiny. 15:00 17:00 Beseda se Zuzanou Pospíšilovou Oblíbená 15:00 17:00 spisovatelka Beseda Hostem se Zuzanou v knihovně Pospíšilovou pro děti Interaktivní hravé odpoledne a autorské čtení. Interaktivní hravé odpoledne a autorské čtení. Určeno pro předškolní a mladší školní věk. Oblíbená spisovatelka Hostem v knihovně pro děti Určeno pro předškolní a mladší školní věk.

12 STRANA 12 ZAJÍMAVOSTI Skončil Týden sociálních služeb, který proběhl ve dnech a v rámci tohoto týdne organizace uskutečnila několik akcí: Ve dnech 7. a 8. října proběhly v našich zařízeních, Domech s pečovatelskou službou Souhradní 1393 a Zahradní 1335, dny otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost si zařízení prohlédnout, zeptat se na veškeré informace ohledně podávání přihlášek, následného umístění do zařízení, úhrady nájmu a služeb spojených s bydlením. Mnohé návštěvníky pak zajímalo, jaké služby naše organizace poskytuje, a měli zájem si prohlédnout náš Lipenský klub Pohoda. V úterý 8. října se uskutečnilo promítání filmu Šmejdi. Drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory zachytily skryté kamery. Praktiky, ze kterých mrazí, lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží. Autorky tohoto dokumentu rok v převleku navštěvovaly předváděcí akce a film tak poprvé komplexně mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby. Režie: Silvie Dymáková. Promítání se uskutečnilo ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou a organizací Člověk v tísni o.p.s. Po promítání filmu následovala diskuse návštěvníků s dluhovou poradkyní organizace Člověk v tísni. Ve dnech října proběhl v našem zařízení již III. ročník výstavy Pro radost a potěšení. Veřejnost měla možnost seznámit se s ukázkami ručních prací, tradicemi řemesel a výtvarného lidového umění. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 8 vystavovatelů a výstavu navštívilo v průběhu týdne 107 hostů. V pátek 11. října se uskutečnilo vyhlášení nejlepších výrobků spolu s předáním drobných dárků vystavovatelům. Protože všechny výrobky si zaslouží patřičnou pozornost, bylo rozhodnuto odměnit jednotlivé vystavovatele dárkem, diplomem a poděkováním za účast. Vyhodnocení výrobků bylo zpestřeno kulturním vystoupením seniorského pěveckého sboru Zpěvanky vítěze Platinového skřivana roku 2005, 2006 a 2007 ze Sociálních služeb pro seniory Olomouc. Pátečním dopolednem pak zněly nejen lidové písně, ale i písně z krásných operet Franze Lehára a Rudolfa Piskáčka. Hudební vystoupení pak Zpěvanky doplnily tanečním číslem se stuhami na hudbu Petra Maláska. Fotografie z výstavy a z předávání cen si můžete prohlédnout na stránkách organizace ve fotogalerii. Dana Navrátilová, ředitelka Sociálních služeb Lipník n. B. Ukázka ručních prací z výstavy Pro radost a potěšení, foto archiv Sociálních služeb Lipník n. B. Pěvecký sbor Zpěvanky ze Sociálních služeb pro seniory Olomouc zazpíval seniorům v Lipníku n. B. Foto: archiv Sociálních služeb Lipník n. B. Charitní šatník Charita Hranice, středisko Lipník n. B. připomíná, že už od prázdnin je v provozu charitní šatník na ul. 28. října 36 bývalé kadeřnictví. Každé úterý od 9 do 12 hodin můžete přinášet čisté a funkční oblečení všeho druhu, ložní prádlo, záclony, polštáře, přikrývky (i péřové), větší zbytky látek, zbytky pletacích přízí, batohy, tašky, boty, nádobí a hračky. Veškeré věci jsou přijímány bezplatně. Zároveň si v tuto dobu můžete za symbolické částky vybrat, co potřebujete. Tyto peníze slouží k pokrytí provozních nákladů šatníku. Přebytečné věci pak budou odváženy do Diakonie Broumov. Za všechny Vaše dary velmi děkujeme! Jarmila Studená BLEŠÍ TRH NA SVČ NAKUP, PRODEJ, VYMĚŇ V sobotu 16. listopadu se uskuteční bleší trh ve Středisku volného času Lipník nad Bečvou, p. o. Nabízíme prostory pro zájemce, kteří chtějí prodat, nebo vyměnit již nepotřebné či přebytečné věci. Zveme všechny, kteří mají zájem o levný nákup zboží všeho druhu. Pronájem prodejního místa 50 Kč. Akce se koná od 8:00 do 11:00 hod. v budově SVČ, Komenského sady Pro prodejce je začátek od 7:30 hodin. Parkování v areálu. Informace na telefonu , nebo u svclipnik.cz, KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI SVČ Lipník n. B. připravilo v sobotu pro rodiče s dětmi kreativní dopoledne na téma: Andílci 100x jinak. Papír, organza, šišky, těstoviny to vše lze použít k výrobě nádherných andělíčků. Přijďte se s dětmi vánočně naladit a vyrobit si krásnou vánoční ozdobu. Začátek v 9:00 hodin ve výtvarné dílně SVČ, Komenského sady Vstupné 70 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na nebo SVČ Lipník n. B. připravuje na únor 2014 ZÁJEZD na nejlepší taneční světovou show LORD OF THE DANCE. Ostrava ČEZ ARÉNA, , začátek v 19 hodin, cena 700 Kč zahrnuje vstupenku, dopravu, parkovné. Přihlášky přijímáme nejpozději do 15. prosince se zálohou 350 Kč. Pořádá SVČ, tel: ,

13 ZAJÍMAVOSTi STRANA 13 RODINNÉ CENTRUM STONOŽKA PŘI SVČ LIPNÍK N. B. Toto rodinné centrum funguje v Lipníku nad Bečvou již od roku 2005 a ani letošní školní rok není výjimkou. Tento rok jsme ale vnesli do programu několik změn. Původně bylo centrum zaměřeno pouze na malé děti, které se dělily na dvě skupiny. Mladší děti od jednoho do dvou let a starší děti od dvou do tří let. V letošním roce jsme se kromě dětí zaměřili i na maminky. Ty se mohou v úterý dopoledne zúčastnit kurzu anglického jazyka nebo ve středu dopoledne mohou navštívit kondiční cvičení. V obou případech je pro jejich děti zajištěno kvalitní hlídání. Pro děti jsme připravili také několik novinek. V rámci řízené činnosti v úterý a ve čtvrtek dopoledne se děti tento rok blíže podívají do světa zvířátek. Každý měsíc se seznámí s nějakým novým zvířecím kamarádem, který nás naučí nové básničky a písničky. Také nám pomůže zlepšit koordinaci pohybů a procvičit jemnou motoriku. A v neposlední řadě malým dětem pobyt ve Stonožce pomůže při navazování sociálního kontaktu v kolektivu, který je velmi žádoucí před vstupem do mateřských škol. Novinkou v programech pro děti je středeční cvičení pro maminky s dětmi s angličtinou, ve kterém se děti díky anglickým písničkám a jednoduchým hrám poprvé seznámí s cizím jazykem. Kromě toho mohou maminky z rodinného centra Stonožka využívat herny v sále Stonožky v pondělí a pátky dopoledne či po domluvě v odpoledních hodinách. Další změnou jsou také pondělní výtvarná odpoledne, která budou probíhat v sále Stonožky jednou měsíčně. Například v listopadu si na výtvarném odpoledni vyrobíme veselé dráčky a barevné papírové věnce, abychom si zpříjemnili listopadové plískanice. Na tyto akce je kromě malých dětí s maminkami zvána široká veřejnost. Sál Stonožky se nachází v hlavní budově Střediska volného času Lipník nad Bečvou, p. o. v Komenského sadech Věříme, že si v námi nabízeném programu vyberete a přidáte se k nám. Pro maminky, které nechtějí centrum navštěvovat pravidelně, je připravena možnost i platby za jednotlivé lekce, které stojí 40 korun. Na všechny se těší teta Martina a kolektiv SVČ Lipník nad Bečvou, p. o. Martina Havlasová Maminky a jejich ratolesti při hře, fotoarchiv SVČ Program rodinného centra Stonožka Pondělí Volná herna Úterý 9:00 9:45 10:00 10:45 11:00 11:45 Pojďte s námiza zvířátky (1 2 roky) Pojďte s námi za zvířátky (2 3 roky) Kurz angličtiny (začátečníci) Středa 9:00 9:45 10:00 10:45 Kondiční cvičení pro maminky Cvičení pro maminkya děti s angličtinou Čtvrtek 9:00 9:45 10:00 10:45 Pojďte s námi za zvířátky (1 2 roky) Pojďte s námi za zvířátky (2 3 roky) Pátek Volná herna RC STONOŽKA LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE SVĚTLUŠKOU Rodinné centrum Stonožka při SVČ Lipník n. B. zve všechny děti a dospělé ve středu na večerní procházku s lampiónem. Letošní téma je Potemnělým parkem za zvířátky. Odchod z náměstí TGM v 17 hodin. Součástí programu je večerní prohlídka výstavy hraček firmy NOE v galerii Konírna. V rámci této akce se vyhlašuje soutěž O nejoriginálněji vyřezanou dýni. Dýně do soutěže přinášejte na SVČ, Kom. sady 1334 do Vyhlášení v 18:30 hodin v galerii Konírna. Pořádá SVČ, tel.: , Čtení a výklad biblických příběhů Druhý čtvrtek v měsíci: 14. listopadu, 12. prosince v 16:00 hodin v modlitebně Církve československé husitské (vchod ze dvora) ZVEME VÁS Za Církev čs. husitskou Mgr. Alena Milová, farářka PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH listopadu 2013 výstavní sál Domeček od 9:00 do 17:00 hodin opotřebovaný, zastaralý a duplicitní fond beletrie naučná literatura knihy pro děti cena 5 Kč/1 kniha HOST v knihovně Městská knihovna Lipník n. B., p.o. zve na cestovatelskou přednášku Miloslava Kučery Na kole Britskou Kolumbií výstavní sál Domeček úterý 12. listopadu 2013 v 17:30 hod. Vstup zdarma.

14 STRANA 14 Skauting není jenom hra, ale i pobyt v přírodě a práce. A k tomu abychom v přírodě mohli tábořit, musíme znát skautské dovednosti, jako je práce se sekerou, lanem, rozdělání ohně, ale i jak správně opravit pouzdro na svém noži anebo vyrobit ozdobu z větviček bezu. To všechno a další spoustu vědomostí jsme získali na skautském semináři s názvem Šikovné ruce, který se konal od 11. do 13. října na skautské základně Červený hrádek u Prahy. Kurz byl určený pro skauty od 14 let, a tak se ho zúčastnili naši oddíloví rádci Lukáš, Jirka, Denis a já s Vojtou jako doprovod. Po příjezdu na základnu a slavnostním nástupu v krojích jsme byli rozděleni do družin a byli jsme seznámeni s programem. Před námi byly dva dny plné práce se dřevem a kůží. Měli jsme se naučit vázané stavby pomocí lan, správně střílet z luku a také si vyrobit nějakou tu ozdobu. Už první večer jsme si vyráběli z kůže jmenovky. V sobotu ráno jsme vstávali v 7 hodin, abychom to všechno stihli. Každá dovednost měla jedno stanoviště a na tom se ZAJÍMAVOSTI Druhý díl informační kampaně Jak se točí odpady Milí obyvatelé Lipníka nad Bečvou, přemýšleli jste někdy o tom, co se děje s PET lahvemi, plastovými foliemi a taškami poté, co je odhodíte do žlutého kontejneru na tříděný odpad? S plasty se setkáváme takřka na každém kroku, je z nich vyrobena většina obalů na potraviny. Jsou lehké, odolné a pružné, což jsou hlavní důvody obliby těchto materiálů. Široké je i spektrum výrobků, u kterých byly použity recyklované plasty například z PET lahví od limonád či minerálek se vyrábějí vlákna a z nich pak poté třeba koberce nebo oblečení. Směsné plasty, jako například obaly od kečupu či kosmetiky, se používají při výrobě zatravňovacích dlaždic či protihlukových stěn okolo dálnic a železničních tratí. Předpokladem úspěšné recyklace je samozřejmě správné vytřídění plastu. Do žlutého kontejneru patří PET lahve, plastové tašky, obaly od kosmetiky, fólie a další výrobky z plastu. Plastové lahve před vhozením do kontejneru na tříděný sběr předem sešlápněte, vejde se jich tam mnohem více a svoz odpadu se zbytečně neprodražuje. Kelímky od jogurtu nemusíte vymývat vodou, stačí, když lžičkou řádně vyškrábnete obsah. Plastové obaly se zbytky potravin a chemikálií do tříděného odpadu nepatří. Odhození něčeho nepatřičného do barevného kontejneru může způsobit znečištění odpadu. To může zkomplikovat, nebo dokonce znemožnit další využití někdy i celého obsahu nádoby. Další podrobnosti o aktivitách na podporu třídění v regionu jsou k dispozici na stránkách informační kampaně Jak se točí odpady V příštím čísle bude informační kampaň pokračovat a dozvíte se, co se děje s vytříděným sklem. Mirek Grass, Eufour PR, s. r. o. Tábornické dovednosti u skautů Lipenské dvojky v průběhu soboty a neděle každá družina vystřídala. Z kůže vyrobil Denis krásné pouzdro na sekeru. V dřevěných stavbách postavil Jirka se svou družinou jehlan jen s pomocí lan. V práci se dřevem jsme se naučili, jak správně spojovat dřevěné kulatiny bez hřebíků, a v lukostřelbě jsme v neděli měli závody, kde Lukáš získal třetí místo. Já a Vojta jsme vyrobili kožené pouzdro na nůž a turbánek. K tomu všemu jsme ještě získali spoustu vědomostí a nápadů, jak naši skautskou činnost zlepšit v oblasti tábornických dovedností. V neděli jsme odjížděli s pamětním listem a odznakem kurzu, který teď můžeme nosit pyšně na skautském kroji. Tento kurz byl pro nás velkým přínosem a teď je na nás, abychom se ještě v tábornických dovednostech zdokonalovali, ale hlavně to vše musíme naučit naše skauty vlčata a světlušky ze skautského střediska Lipenská dvojka. Pokud se chcete podívat na fotky a některé výrobky, jsou vystavené ve výloze v zelenině paní Zapalačové u hudební školy. Dan Machač Lukáš a Vojta staví jehlan bez hřebíků. Foto: archiv střediska Lipenská dvojka Jirka a Denis vyrábí své jmenovky. Foto: archiv střediska Lipenská dvojka Na kole napříč Britskou Kolumbií O své výjimečné cestě na kole napříč Britskou Kolumbií bude besedovat Miloslav Kučera s návštěvníky akce Host v knihovně v úterý 12. listopadu od 17:30 hodin ve výstavním sále Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Cesta na kole napříč Britskou Kolumbií s poznáním unikátních přírodních krás západní části Kanady začne v nejznámějších národních parcích Banff a Jasper s nádhernými panoramaty zasněžených Skalistých hor, následovat bude ledovec Columbia a projížďka po panoramatické silnici Icefieds Parkway. Jádrem jedinečného putování bude jízda po trase zrušených železnic nazvaná Trans Canada Highway, která vede podél křišťálových řek, smaragdových jezer, překonává hory, železniční tunely a patří k ní nezapomenutelné přejezdy hlubokých kaňonů přes trámové dřevěné mosty. To vše obklopené překrásnými lesy plnými zvěře a také medvědů. Trasa bude pokračovat zahradou Kanady kolem jezera Okanagan a do ve Vancouveru, který patří mezi nejhezčí města světa a skončí na ostrově Vancouer Island návštěvou deštného pralesa a koupáním v ledových vodách Pacifiku. Projekt Host v knihovně je realizován za finanční podpory města Lipník n. B. a Ministerstva kultury. Miroslava Střelcová

15 KULTURA STRANA 15 ŠACHY VYHRÁLY Devátý Kov ve městě v Lipníku nad Bečvou skončil 30. září. Kované skulptury v hodnotě více než tři miliony korun se po téměř čtyřech měsících vrátily ke svým autorům. Z devatenácti vystavených exponátů se nejvíc líbily kované Šachy Pavla Tasovského. Letošní devátý ročník exteriérové výstavy Kov ve městě byl zasazen převážně do lipenských parků a zahrad. Důvodem byly oslavy 150. výročí vzniku unikátní lipenské střešní zahrady, které do městské zeleně lákaly v sezóně stovky návštěvníků. Letos v Lipníku n. B. vystavovali přední čeští umělečtí kováři a sochaři v kovu: akademický sochař Pavel Krbálek, který letos slaví 85. narozeniny, dále otec a syn Tasovští, otec a syn Jurdovi, Oldřich Bartošek, Milan Polián, Vladimír Červenka, Michal Ptáček a Christine Habermann von Hoch. Letos měli opět návštěvníci výstavy možnost hlasovat o nejoblíbenějším exponátu, anketa byla spuštěna v den vernisáže výstavy 14. června. V TIC a v galerii Konírna byly nabízeny anketní lístky se seznamem všech kovaných plastik. Dle svého výběru účastník hlasování zakroužkoval na lístku od jednoho do tří exponátů, které se mu nejvíc líbily. Za účast v anketě byl každý respondent odměněn magnetickou minivýletkou s 3D fotografií loňského vítězného exponátu, Houpacího křesla. Zúčastnit se mohl každý. Pokud respondent uvedl na sebe kontakt, postoupil jeho anketní lístek do slosování. Anketa byla vyhodnocena v úterý 8. října. Celkem se hlasování zúčastnilo 432 respondentů, to je více než trojnásobek oproti loňsku. Nejmladšímu byly 4 roky, nejstaršímu 83 let. Nejpočetnější byla skupina -náctiletých, tedy v rozmezí věku let, hlasovalo jich 79. Nejmladších respondentů (do 9 let) bylo 30, dvacátníků bylo 52, ve věku let hlasovalo 63 osob, ve věku let 58 osob, ve věku let 50 osob, ve věku let 52 osob, ve věku let 16 osob. Nejoblíbenějším exponátem byly obří kované Šachy uměleckého kováře Pavla Tasovského, zapůjčené z hradu Helfštýn (277 hlasů), které v zámeckém parku v blízkosti střešní zahrady zvaly návštěvníky k odpočinku a hře. Obří kované Šachy byly v září 2008 slavnostně odhaleny na hradě Helfštýn a zapsány do české knihy rekordů. Jsou to největší funkční kované šachy u nás a zřejmě i na celém světě. Jméno uměleckého kováře Pavla Tasovského je spojeno s mnoha dalšími unikáty. Např. jako rockový fanda je autorem špacírek pro Rolling Stones. Když v létě 2007 koncertovala legendární skupina v Brně, byl jejím členům předán dar jako příjemná vzpomínka na moravskou metropoli čtyři kusy vycházkových holí, v pojetí Pavla Tasovského ženské tělo zakleté do krásných a ladných tvarů kované špacírky. Pro Šachy hlasovaly více než dvě třetiny všech respondentů a zvítězily ve všech věkových kategoriích, což se dalo čekat. Šachy byly velkou atrakcí už v roce 2009, kdy zdobily lipenské náměstí při pátém ročníku Kovu ve městě. Díky vstřícnosti vedení Muzea Komenského v Přerově, které zapůjčilo Šachy z depozitáře hradu Helfštýn, bylo hezké pozorovat, s jakou radostí si pojízdných šachových figur užívali všichni od batolat po seniory. Druhým nejoblíbenějším exponátem se stal Kůň Michala Ptáčka (181 hlasů), který zdobil travnatou proluku mezi domy v severní části náměstí. Zajímavé je, že loni se také na druhém místě umístil Kůň Michala Ptáčka stejnojmenný exponát stejného autora, ale samozřejmě jiný. Na třetím místě skončili Ptáci Pavla Tasovského (123 hlasů), kteří zdobili jubilující střešní zahradu, a jen o tři hlasy za nimi Sluneční hodiny Jiřího Jurdy mladšího z Meditační zahrady sv. Jakuba. Z účastníků ankety vylosoval pan starosta tři vítěze. Jednou z vylosovaných je paní L.V. (46 let) z Prostějovska, která hlasovala pro Mrznoucí srdce. Při telefonickém oznámení výhry měla velkou radost a nešetřila chválou. Lipník mě velmi příjemně překvapil. Je to moc krásné, upravené a pečlivě udržované město. Příští rok Lipník určitě znovu navštívím, už teď se těším, sdělila výherkyně. Město Lipník nad Bečvou věnovalo každému z vylosovaných kovaný svícen Jiřího Jurdy mladšího, reprint historické publikace Lipník nad Bečvou, město a okres, 1933 a čajový hrníček s obrázkem kovářské dominanty lipenského náměstí, plastiky Tilia (Lípa) Alfreda Habermanna. Kov ve městě pořádalo město Lipník nad Bečvou, projekt finančně podpořil Olomoucký kraj. Blanka Prudilová Oblíbenost exponátů Kovu ve městě IX. Název díla, autor Hlasy (z 432 možných) Šachy, Pavel Tasovský 277 Kůň, Michal Ptáček 181 Ptáci, Pavel Tasovský 123 Sluneční hodiny, Jiří Jurda ml. 120 Halleyova kometa, Oldřich Bartošek 70 Voda, Pavel Tasovský 66 Oko, Pavel Tasovský ml. 54 Mrznoucí srdce, Pavel Krbálek 47 Ryba, Pavel Tasovský ml. 38 Starý čip, Jiří Jurda 35 Ze všech vystavených exponátů se nejvíc líbily kované Šachy Pavla Tasovského. Foto: archiv MěÚ Vylosovaným třem vítězům věnovalo město krásnou cenu. Foto: archiv MěÚ ADVENTNÍ KONCERT IVA BITTOVÁ Město Lipník n/b a SVČ Lipník n/b zve všechny zájemce v pátek v 18:00 hodin na adventní koncert do kulturního domu ECHO. Představí se Iva Bittová, autorka, která je mimořádnou hudební osobností jak v tvůrčím, tak i interpretačním projevu. V adventním koncertu zazní písně starých mistrů i vlastní tvorby za doprovodu smyčcového orchestru Moravskoslezského komorního sdružení. Více informací na Vstupné 150 Kč, předprodej v TIC a SVČ Lipník n/b od

16 STRANA 16 Vernisáž výstavy NOE 20 KULTURA Bezmála 150 návštěvníků si nenechalo ujít poslední letošní vernisáž v galerii Konírna, kterou byla ve čtvrtek 24. října 2013 zahájena výstava NOE 20. V úvodu pozdravil přítomné pan starosta Miloslav Přikryl, o koncepci výstavy promluvila výtvarnice Alena Goršanová, vývoj společnosti Noe nastínil její ředitel Vladimír Beckert. Děti a jejich paní učitelky z mateřské školky Na Zelince pro vernisáž připravily malou a milou módní přehlídku profesních a pohádkových kostýmů, které vyrábí společnost Noe, s.r.o. Hudebním hostem vernisáže byla kapela Od neděle, jejímž členem je také ředitel firmy Vladimír Beckert. Po oficiálním zahájení si návštěvníci prohlíželi barevné krásné instalace hraček, kostýmů, licenčních postaviček a didaktických pomůcek v přízemí galerie, hrála jim k tomu kapela Od neděle. Účastníci vernisáže obdivovali certifikáty i ocenění, kterých firma posbírala za dvacet let úctyhodnou sadu. Velké pozornosti se těšil praotec Kuky v prosklené vitríně, tedy prapůvodní a poněkud již omšelý medvídek, který se stal předlohou filmového scénáře. V prostoru Na Patře se převážně dospělí seznámili s historií firmy, technologií výroby a dalšími zajímavostmi. Největší zájem nejmenších návštěvníků vzbudil interaktivní hrací koutek pod schodištěm na Patro, kde si děti na koberci mohly pohrát s vybranými hračkami a převlékat se do kostýmů. Prostor zároveň posloužil jako stylový fotokoutek. Prodejní výstava hraček NOE 20 potrvá až do neděle 5. ledna Je zdarma přístupná od středy do pátku od 12 do 16 hodin, o víkendech od 10 do 16 hodin. Blanka Prudilová, foto: J. Ihraczká Manželé Beckertovi založili před 20 lety společnost Noe s.r.o., hovoří Vladimír Beckert. Alena Goršanová, výtvarnice výstavy, dostala od pana starosty krásnou kytici. Hovoří starosta M. Přikryl, vedle něj stojí lipová víla Tilinka. Malým návštěvníkům se hračky líbily. Přehlídka profesních převleků zdravotní sestřičky. Jedním z členů skupiny Od neděle je i ředitel firmy Vladimír Beckert.

17 KULTURNÍ SERVIS STRANA 17 KDY KDE CO v LipnÍku n. B. a okolí LISTOPAD 2013 pátek neděle NOE 20 Výstava k 20. výročí lipenského výrobce textilních hraček. Biblický Noe zachránil zvířátka před potopou, firma NOE zachraňuje českou hračku Otevřeno středa pátek 12:00 16:00 hod., víkendy a svátky 10:00 16:00 hod., v pondělí a úterý zavřeno. Poř. SVČ, tel.: , ve spolupráci s NOE s.r.o. pondělí AKADEMIE III. VĚKU Přednáška s projekcí Krásy a zajímavosti Mallorky v podání paní Věry Novotné. Jídelna DPS v Souhradní ulici v 16:30 hodin, členové zdarma, nečlenové 10 Kč. Poř. SVČ, tel.: , úterý POHÁDKOVÉ ÚTERÝ Pokračování pravidelného společného čtení dětí a dospělých v dětském oddělení. Listopadové téma: Můj nejoblíbenější plyšák. Dětské oddělení městské knihovny od 17:00 hod. Pořádá MěK, tel.: středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY I. Společné čtení v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Skeptický optimista Miroslav Horníček. Beseda o populárním spisovateli, herci, a nezapomenutelném mistrovi chytrého humoru. Pořádá MěK, ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: sobota KREATIVNÍ DOPOLEDNE Téma: Dekorace kočky. Začátek v 9:00 hod. na SVČ, Komenského sady. Vstupné 70 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na nebo Pořádá SVČ, tel.: , pondělí VÝTVARNÉ ODPOLEDNE Rodinné centrum Stonožka zve všechny maminky a jejich děti na výtvarné odpoledne: Veselí dráčkové. Vytvoříte si papírové dráčky a barevné papírové věnce, které oživí váš domov. Začátek od 15:30 hodin v sále Stonožky, SVČ, Komenského sady. Vstupné 10 Kč. Pořádá SVČ, tel.: úterý HOST V KNIHOVNĚ VIII. Cyklus besed, přednášek a zajímavých setkání pokračuje besedou s Miloslavem Kučerou na téma: Na kole napříč Britskou Kolumbií. Součástí vyprávění je i bohatá obrazová prezentace. Výstavní sál Domeček od 17:30 hodin. Pořádá MěK, tel.: úterý KONCERT KONZERVATORISTŮ Koncert žáků brněnské konzervatoře v 17:00 hodin v koncertním sále školy. Pořádá ZUŠ A. D., tel.: , středa LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE SVĚTLUŠKOU Večerní procházka s lampionem Potemnělým parkem za zvířátky. Odchod z náměstí TGM do zámeckého parku v 17:00 hodin. Součástí programu je večerní prohlídka výstavy hraček v galerii Konírna, kde bude v 18:30 hodin vyhodnocena soutěž O nejoriginálněji vyřezanou dýni. Pořádá rodinné centrum Stonožka při SVČ, tel.: , čtvrtek ČTENÍ A VÝKLAD BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ Každý druhý čtvrtek v měsíci v modlitebně Církve československé husitské (bývalá synagoga) v 16:00 hodin. Pořádá CČH, Mgr. Alena Milová, farářka. čtvrtek pátek PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH Prodej opotřebovaných, duplicitních a zastaralých knih, beletrie, naučné literatury i knih pro děti. Výstavní sál Domeček 9:00 17:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: čtvrtek sobota ZIMNÍ BURZA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ Lyže, helmy, brusle, lyžáky Výkup na SVČ v Komenského sadech: čtvrtek 12:00 18:00 hodin, pátek 8:00 12:00 hodin. Prodej: pátek 13:00 18:00 hodin, sobota 8:00 11:00 hodin. Vrácení neprodaného zboží: sobota 11:00 12:00 hodin. Pořádá SVČ, tel.: , sobota BLEŠÍ TRH Nakup, prodej, vyměň Prostor pro zájemce, kteří chtějí prodat nebo vyměnit již nepotřebné či přebytečné věci od 8:00 do 11:00 hodin v budově SVČ (za gymnáziem). Zveme všechny, kteří mají zájem o levný nákup zboží všeho druhu. Pronájem prodejního místa 50 Kč. Parkování v areálu. Pořádá SVČ, tel.: , pondělí AKADEMIE III. VĚKU Rok včelaře přednáška s projekcí. O radostech, slastech a problémech spojených s chovem včelstev přednáší Ing. Ludvík Zapletal. Jídelna Domu s pečovatelskou službou, Souhradní ulice, začátek v 16:30 hodin. Vstup členové zdarma, ostatní veřejnost 10 Kč. Pořádá SVČ, tel: , středa LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II. Společné čtení v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní od 9:30 hodin. Téma: Zralý čas Arnolda Zweiga. Povídání o německém spisovateli a dramatikovi, který se silně angažoval v mírovém hnutí. Pořádá MěK ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: středa KONCERT A VÝSTAVA Koncert žáků 1. ročníků hudebního oboru a výstava prací žáků 2. ročníku výtvarného oboru v 17:00 hodin v koncertním sále školy. Pořádá ZUŠ A. D., tel.: , sobota LISTOPRĎÁK 2013 Šestý ročník podzimního běhu jako dělo pod Helfštýnem. Více viz a facebook.com Pod záštitou města pořádá OS Listoprďák 07, pátek FARNÍ PLES Lipenská sokolovna od 20 hodin. Vstupenky s místenkami za 80 Kč v prodeji od na faře v Lipníku n. B., ve Vinotéce u Františka a v pohybovém studiu W-fit na Zahradní. Pořádá ŘK farnost a OS Lípa, tel.: , sobota DEN PRO DĚTSKOU KNIHU HOST V KNIHOVNĚ PRO DĚTI Zdobení vánoční perníkové knihy. Detektivní hra pro děti. Malování Igráčka-knihovníka a knihovnice. Autorské čtení a interaktivní hry se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Výstavní sál Domeček 10:00 17:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: sobota KREATIVNÍ DOPOLEDNE SVČ připravilo pro rodiče s dětmi kreativní dopoledne na téma: Andílci 100x jinak. Začátek v 9:00 hodin na SVČ, Komenského sady. Vstupné 70 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na nebo Pořádá SVČ, tel.: , Připravujeme na prosinec: středa ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Malé adventní zastavení s přáteli, horkým punčem, překvapením a lipovou vílou Tilinkou, která v 17:00 hod. rozsvítí kouzelným říkadlem městský vánoční strom. Nám. TGM od 16:30 hod. Spojeno se DNEM OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V KULTURNÍM DOMĚ ECHO. Pořádá SVČ, tel.: , pátek ADVENTNÍ KONCERT Iva Bittová a Moravskoslezské komorní sdružení, kulturní dům ECHO v 18 hodin. Pořádá SVČ, tel.: , pátek čtvrtek VÁNOČNÍ VÝSTAVA Tradiční i moderní pojetí vánoční výzdoby Výstavní sál Domeček pondělí pátek 9:00 12:00 a 15:00 17:00 hodin, v sobotu 9:00 15:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: , ve spolupráci s veřejností. neděle MIKULÁŠ Mikuláš v KD ECHO. Pořádá SVČ, tel.: , pátek VÁNOČNÍ JARMARK Tradiční vánoční jarmark na náměstí TGM. Stánkový prodej od 10:00 hod., program na pódiu od 15:00 hod., závěrečný ohňostroj v 18:00 hod. Pořádá SVČ, tel.: , zve všechny děti, rodiče i prarodiče PohÁdkovÉ Úterý aneb Společné čtení v dětském oddělení úterý 5. listopadu 2013 od 17:00 do 18:00 Téma: Můj nejoblíbenější plyšák

18 STRANA 18 KULTURNÍ SERVIS / INZERCE *2013 C O U N T R Y LH WESTERN Sobota od hod. MIKULÁŠSKÁ COUNTRY Kapela LH WESTERN a jejich hosté Prostory nového kulturního domu ECHO Lipník nad Bečvou Vánoční cukroví Přijímám objednávky na vánoční cukroví: Vanilkové rohlíčky Linecké kytičky Perníčky s povidly Kokosové stromečky Marokánky Třené linecké věnečky Tatrankové kuličky Střapáčky Kokosky Kakaová kolečka s krémem Cena 1 kg je 390 Kč V 1 kg je 100 kusů (z každého druhu 10 kusů). K objednávce nad 3 kg roláda vlastního výběru zdarma!!! Dále možnost objednání mini zákusků (cena 6 Kč/kus): Věnečky, štafetky, indiánky, malinové řezy, špičky, ovocné košíčky, trubičky a pařížské rohlíčky Objednávky přijímám nejpozději do na telefonním čísle nebo na ové adrese:

19 INZERCE STRANA října Lipník nad Bečvou tel.: fax AKCE!! Ke každému zakoupenému zájezdu v měsíci listopadu obdržíte slevovou poukázku 250 Kč na koupi dalšího zájezdu. PLAVBA STŘEDOZEMNÍM MOŘEM Civitavecchia (Řím) Olympia Kréta Athény Haifa (Izrael) Až dvě děti do 18 let ZDARMA!!! Termín : / 11 nocí, s rozšířenou plnou penzí, cena: Kč Maďarsko Mosonmagyaróvár Hotel Aqua Aqua wellness 5x ubytování polopenzí, čokoládová masáž, léčebná masáž, v libovolném termínu od / 5 nocí, cena již za Kč/os. V ZIMĚ K MOŘI Egypt Hurghada odlety každé pondělí, čtvrtek, sobotu na 7, 10, 11 nebo14 nocí, hotel s all inclusive již za Kč Kč vízum Dominikánská republika v termínu / 12 nocí, all inclusive, letecky z Prahy, cena: Kč Kapverdské ostrovy odlety každé úterý na 7, 14 nocí, hotel se snídaní již za Kč Kč vízum Využijte slev za včasné objednání do až do výše 10% na lyžařské zájezdy Rady, nejnižší ceny a zájezdy na míru pro Vás, to vše najdete u nás.

20 STRANA 20I inzerce Zdeněk Holub Osecká 350, Lipník nad Bečvou ČIŠTĚNÍ VOZIDEL (detailní i běžné, desinfekční) TONOVÁNÍ AUTOSKEL (folie s Atestem certifikatem) SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ (levná a kvalitní metoda opravy) OPRAVY LAKU (lokální opravy škrábanců všech laků) RENOVACE LAKU (metalických i pastelových) RENOVACE SVĚTLOMETŮ (obnovení jejich čirosti) REKLAMNÍ POLEPY (nejen na vozidla, výlohy atd.) PŘEVLEKY VOZIDEL (rychlá, levná změna barvy vozu) Tel Ať je to Toyota, Škoda či Honda, mějte autodetaily, jako vůz Jamese Bonda. Chcete bezplatně poradit, jak projít finanční džunglí, aniž by Vás finanční supi oškubali? Celoživotní pomoc pro Vaše osobní a rodinné finance: Pomoc, jak ušetřit peníze na nejrůznějších poplatcích Poradím, jak zhodnotit peníze, aby vydělávaly Vám, a ne bankám Pomohu při zadlužení a exekucích (hypotéky a úvěry na bydlení, nebo spotřebitelské úvěry), díky snížení splátek či úrokových sazeb Komplexní pojištění osob a majetku Společnost, kterou zastupuji, působí na trhu nezávisle, tudíž mohu pro Vás vybrat optimum. Firma vymyslela a sponzoruje pořad na ČT1: Krotitelé dluhů. Kontakt: Jméno: Ing. Petr Bagar OVB Allfinanz, a.s. Telefon: Lipenská adresa: Za Porážkou 893, Lipník n. Bečvou Adresa kanceláře Olomouc: Holická 49, Olomouc

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují, Tyršova 341, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 v Polici nad Metují, Tyršova 341, 549 54 www.facebook.com/muzeumpapirovychmodelu Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy se pan Ladislav Badalec seznámil s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16.

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. DUBNA 2016 Organizační výbor: OSH ČMS Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více