Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ)"

Transkript

1 Střední pedagogická škola Komenského 5 Boskovice Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ) Mgr. Aleš Pavelka Boskovice

2 Obsah: Úvod s. 3 I. Legenda hry s. 4 II. Herní pravidla první části hry s. 5 III. Útlak Židů (druhá část hry) s. 7 IV. Hledání tajemného klíče s. 8 Závěr s. 10 Finanční rozpočet hry s. 11 Přílohy 2

3 Úvod Předkládaný regionální projekt s názvem Život židovského obyvatelstva v českých zemích je zhotoven formou strategické hry s historickým námětem a obsahem. Klade si za úkol seznámit studenty dějepisu středních škol (ve věku let) na území Jihomoravského kraje s poutavou a zajímavou historií židovských kehil (tj. společenství) v rámci jednotlivých židovských čtvrtí či měst. Kdysi se těmto čtvrtím říkalo dle vzoru římské židovské čtvrti ghetto a specifický způsob života v těchto čtvrtích v časech předemancipačních (tj. před rokem 1848) byl podnětem k zhotovení tohoto regionálního didaktického projektu. Uvedený projekt (resp. hra) není zcela vymyšlen a nevyzkoušen. Byl vyzkoušen jednoho pochmurného podzimního dne roku 2001 v prostředí bývalé židovské čtvrti (chcete li ghetta) v malém moravském městě - Boskovicích, byť poněkud s jiným (a to s volnočasovým) kolektivem. Její autor (jenž je autorem i této práce) ji se svým dlouholetým kamarádem Karlem Judexem - Jestřábem připravil během několika prací naplněných měsíců, kdy sepisoval pravidla, obcházel židovské uličky se svým fotoaparátem a zachycoval vhodné záběry pro hru a připravoval pozvánky, pamětní listy a jiný herní materiál. O tom všem však bude ještě řeč, a proto se již ponořme do prostředí a času (píše se přibližně rok 1730), v němž se náš smyšlený příběh dle legendy odehrává, a nechejme se unášet pouze naší představivostí. 3

4 I. Legenda hry Kde jen ten klíč může být? Náhle ho však upoutal nepatrný výklenek ve zdi. Sáhl do něj a narazil mezi drtí z rozpadajících se kamenů a jemného písku na cosi kovově chladného...že by? Ano, jeho ruka vytáhla masivní klíč s hvězdou Davidovou. Jedině ten ho zavésti může do židovského ghetta, do té prapodivné čtvrti, která si žije jen sama pro sebe, uzavřená byvše několikerými branami a dráty přes celou šíři ulice, do čtvrti, která je odvěkým nepřátelstvím odloučena od města. Použil klíč ku svému účelu. Do morku kostí ho však zamrazilo zaskřípaní vrat... snad si toho nikdo nevšimne, neboť v tuto pozdní hodinu slyšet otevírat bránu židovskou by jistě přineslo pohromu. On sám však netáhne v čele chasy mladistvé pitím a vidinou bohatství, jež kynouti má z pokladnic kramářů, zmámené. Jeho sem přitahuje něco jiného, něco magií nabitého, jež tato místa (vedle šibeničních vrchů, rozvalin hradů na kopci přepevném a jiných míst tajuplných) mají. Zle by se mu však vedlo, kdyby se proslechlo, že on, křesťanský chlapec, se snad spolčovati ráčí s Židy, těmi šizuňky, mordýři, znesvěcovateli hostií, původci morů a vrahy Jezu Krista. A bílí dominikáni z kláštera, ti psi inkviziční, by ho vyslýchali, nohy mu pálili rozžhaveným železem, v palečnici by si s jeho tělem hráli a nakonec upálili ve jménu víry, amen"! Proto hned za sebou potichu zavřel a s bušícím srdcem se vydal stísněnou uličkou do hloubi ghetta. Na cestu mu svítilo jen pár smolných loučí rozvěšených tu a tam na zdech starodávných, podivně nachýlených domů svítících do tmy sotva jako bludičky v lesích. Všímal si podivných znamení na zdech vážných studní na malinkatých pláccích, prapodivně stavěných domů, jejich lomených, zčernalých střech a mnohého dalšího, které nikde jinde v městě neviděl a nespatřil. Čím více se nořil do hloubky ghetta, tím méně slyšel varovný hlas zvoníka od svatého Jakuba toho jména staršího. Až po dlouhé době pomyslil na návrat, avšak zde v jedné ztracené uličce s žundrem neviděl svatojakubský kostel ani klášter svatého Dominika, které by mu naznačily cestu zpět. U jakéhosi domu s vysokými okny mu kostnatá ruka mlčenlivého starce zahaleného do podivného pláště s našitým suknem žluté barvy naznačila cestu zpáteční. Vyrazil tím směrem doprovázen zkoumavým pohledem toho starce, který Snad našel odvážný pátrač cestu zpět, snad nebyl přistižen zrána při otvírání bran v ghettu, snad nebyl předhozen slídícím psům řádu dominikánského. Při jeho pouti židovskou čtvrtí mu scházel plánek, jenž by ho vedl, aby nezabloudil. Ale vy ho máte! Při pátrání Vám může posloužit jako světelný signál na Vaší cestě. Poznejte zdejší čtvrť V Židech a zaznamenávejte si do mapy nové i starší názvy ulic, plácků i domů, vytvářejte si svými průzkumy novou a originální mapu, která bude obsahovat již i dávno změněné části zdejšího ghetta, pátrejte po minulosti této čtvrti a poznávejte její šťastné i smutné, dávno ztracené časy. Snažte se objevit i její tajemno. Kdo ví, co se zde vše skrývá? 4

5 II. Herní pravidla první části hry Hra je koncipována pro dobře sehranou skupinu dětí a mládeže ve věku let. V ideálním případě je určena pro čtyři až pět skupin po třech až čtyřech hráčích (tedy pro 12 až 20 dětí, dětí žáků či studentů může však být více), ovšem tento počet je pouze orientační, nikoli závazný. Při své premiéře byla hraná v počtu osmi účastníků rozdělených do čtyř skupin po dvou hráčích. Musím však konstatovat, že tento počet hráčů je pro zajištění úspěšnosti hry nutný a pod něj již nelze jít! Výzbroj jednotlivých účastníků hry: papíry na psaní, tři papírové či hadrové míčky, hodinky (možno i v rámci skupiny), svíčka a sirky. Výzbroj pořadatele: volné listy papíru, hodinky, dobové oblečení (pokud možno delší kabát, klobouk, žluté kulaté označení na klopě kabátu apod.), svíčka či baterka, křída a především znalost terénu a trpělivost. V první části hry (kterou je po přečtení legendy nejlépe začít cca v 14 hod.) obdrží jednotlivé skupiny hráčů tzv. slepou mapu (tj. bez názvů a veřejných prostranství) herního území. V našem případě se jednalo o mapu židovské čtvrti 1 v Boskovicích. V ní jsou však tečkou naznačena místa (je jich celkem dvanáct), která jsou očíslována, kde se nachází ukrytá pouzdra (můžou to být malé plechové krabičky na KPZ i umělohmotná pouzdra od mýdel) s kopiemi fotografií (pro každou skupinu jedna černobílá kopie), na kterých je z druhé strany popisný text 2 a část závěrečné šifry (o které bude ještě řeč) v podobě dvou písmen vedle sebe. Jedno místo bylo s fotografií vážné studny (tzv. kašna smrti), jiné se synagogou Maior apod.. Vedle kopií fotek se v pouzdře vždy nacházela společná šifra (viz příloha) s úkolem, který musela skupina po dobu první části hry splnit. Těchto úkolů je rovněž dvanáct. O tom však později. V samotném ghettu jsou samozřejmě přítomni i jeho původní obyvatelé. Ti mají jednak za úkol dotvářet kolorit židovského města a jednak mají seznámit studenty (hráče) s plastickou stránkou historie zdejší židovské komunity. Tvoří je několik pořadatelů, kteří v dobovém oblečení (viz výše) představují významné židovské osobnosti zdejší čtvrti. Pořadatelů představujících tyto osobnosti (např. rabína, učitele, významného továrníka, herečku atd.) mohlo být v naší hře až devět, avšak ve skutečnosti jich bylo pět. Každý z nich drží čtyři až pět vizitek s údaji o osobnosti, kterou představuje. Ty předává každé skupince, jakmile ta zodpoví osobností položenou otázku. Skupiny za vizitky dostávají body (k bodování později). Příklady otázek: churav, 1. rabín: Doveďte mne prosím k rabinátu, jsem už stár a nepoznávám to zde 2.spisovatel: Řekněte mi alespoň jednoho významného židovského spisovatele spolu s jednou jeho knihou! apod. Šifry u jednotlivých míst s úkolem: 1. Židovské muzeum: Kdy vyhořel tento dům? SL 2. Masné kvelby: Jaká byla hasičská stříkačka? EP 3. Dům č.p. LVII: Kolik je zazděných oken na boku domu? ÝK 4. Dům apsida : Kolik schodů je patrno na býv. schodišti u tohoto bloku domů? OU 1 KLENOVSKÝ Jaroslav: Židovská čtvrť v Boskovicích. Boskovice: Nadace pro záchranu židovského města v Boskovicích, 1994, 2. vyd. 57 s. 2 Vztahuje se vždy k onomu místu, které je nějak architektonicky či historicky zajímavé. 5

6 5. Kocouří hrádek: Na které straně schodů je zábradlí? TU 6. Synagoga Maior: Který den v týdnu Židé uznávali jako svátek? TE 7. Oddělení - eruv: Jaký keř roste z boku farské zahrady? Najděte jeho list! MP 8. Rituální lázně - mikve: Kolik sloupů je ve dvoře bývalých lázní mikve? LU 9. Kašna smrti: Proč se tak kašně říká? ZN 10. Tas s keterem: Kdy vzniklo barokní jádro domu? AK 11. Dům č.p. 39: Obkreslete a zjistěte, co znamená aspoň jeden ze symbolů na sloupech ve dvoře. KL 12. Pumpa mimo ghetto: Kolik bylo v ghettu veřejných kašen a studní? ÍČ Šifra pro poslední část hry je uvedena na rubu kopií fotek 5 ve formě dvou písmen, které když skupinky nacházejí postupně, dle čísel na mapě mohou snadno složit. Vše však nakonec bylo jinak a text, který měl skupiny dovést k tajemnému klíči v poslední části hry, skládaly skupiny velmi nesnadně. První část hry se hraje do cca hod (herní čas lze samozřejmě uzpůsobit i času běžné školní výuky, hra je však časově koncipována pro podzimní či zimní období a druhá část, odehrávající se původně za tmy, má své nepostradatelné kouzlo). Poté se provede bodování první části hry. Bodování první části hry: Splnění jednoho úkolu: Získání vizitky od postavy: Doplnění slepé mapy aspoň třemi názvy současnými: Doplnění slepé mapy aspoň třemi názvy historickými: 2 body 1 bod 2 body 2 body Celkem tedy v této první části hry mohou skupiny získat 37 bodů (24 za splněné úkoly, 9 bodů za vizitky postav a 4 za doplnění slepé mapy současnými i historickými názvy ulic). Ze zkušenosti mohu konstatovat, že skupiny měly po skončení první části v podstatě srovnatelné výsledky, jelikož mnoho úkolů bylo pouze praktických a postavy se nechávaly (na mou radu) vcelku ochotně chytat. Zde bych chtěl říci, že jsem roli postav chápal jako kolorit zdejší čtvrti a nechtěl jsem, aby jejich chytání připomínalo hon na Židy. 5 Doprovodný text k místům uvádím jako přílohu číslo 1. 6

7 III. Útlak Židů (druhá část hry) Po ukončení první etapy a po sečtení bodů se přistupuje po rozžehnutí lamp v židovské čtvrti (myslím si, že pro dotvoření koloritu je nezbytně nutný romantický prvek), tedy přibližně v 17 hod., k druhé části hry. Ta je oproti výše popisované části hry mnohem jednodušší a spočívá pouze v znázornění historické reminiscence útlaku Židů od křesťanského obyvatelstva. Jakým způsobem? V předstihu se v ghettu schovají pořadatelé, kteří představují Židy zdejší čtvrti. Hlavní pořadatel o několik minut později vypouští do území naráz všechny skupinky, které proti sobě navzájem bojují. Po zásahu kteréhokoli hráče jiným hráčem z jiné skupiny, mu první odevzdá jeden život (má celkem tři jde o papírové lístečky s doprovodnou kresbičkou). Po vybití některého hráče odchází daný hráč z herního pole a do hry v této části již nezasahuje. Celou situaci nadto komplikují pořadatelé představující původní obyvatele ghetta. Ti se samozřejmě proti vetřelcům rovněž brání, avšak v rámci hry jim spíše vykreslují co nejvíce prožitkově těžký úděl Židů zejména v osmnáctém století (řada omezení, familiantský zákon, nucené označení, pogromy). Obyvatelé ghetta totiž napodobují kreslením vlnovkovitých čar křídou na zem bývalé vymezení hranic ghetta a uzavírají tak jednotlivé skupiny (které se nesmí v této ani předchozí části dělit) do jejich ghetta, ze kterého není jiného úniku než vykoupením 2 životy (a tím ztrátou cenných bodů). Hráči si lépe uvědomí omezenost života bývalých obyvatel ghetta Bodování se provádí až opět na konci tohoto úseku hry, a proto si své úspěchy skupiny i Židé musí dobře pamatovat. Chtěl bych ještě podotknout naši zkušenost z tohoto úseky. Boje by se neměly omezit jen na pár nejromantičtějších ulic, jak se to stalo v našem případě. Zejména v tomto úseku je též nezbytností mít hodinky k sledování času, neboť se hraje již za tmy, a nacházet po skončení limitu na tuto etapu jednotlivé účastníky hry je poněkud obtížné. Bodování: Zásah a vyřazení ze hry hráče kterékoli skupiny: Body za jeden život: 1 život 2 body Z naší zkušenosti bych chtěl ještě dodat, že po této etapě se všem skupinkám téměř vyrovnal jejich bodový stav, což samozřejmě není zrovna dobré. Závěrečná etapa by to proto měla svým bodovacím systémem spravit. 7

8 IV. Hledání tajemného klíče Poslední část mnou popisované dobrodružné celodenní hry se odehrává od cca hod. a trvá přibližně čtvrt - půl hodiny 6. Proto je velmi důležité, aby skupiny po ukončení předchozích etap již znaly závěrečnou šifru, která je má dovést k symbolickému tajemnému klíči. Šifra, jak jsem již podotkl, šla vcelku snadno poskládat, pokud skupiny pochopily logiku číslování míst s pouzdry na slepé mapě a následné dvojičky písmenek si jednoduše poskládaly za sebou. V ideálním případě (který u nás nenastal) jim měl vyjít text tohoto znění: Slepý kout u Templu, znak klíč Pro upřesnění dodám, že schopní pátrači by již v tu chvíli měli vědět, nejen kde se ulička U Templu přesně nachází, ale měli by znát i její starý název (Templová), rovněž jako slepý kout, kterého si v první části mohli detailně všimnout. Netřeba snad dodávat, že znak byl nakreslen v onom slepém koutě oné uličky na veřejích slepých dvířek bílou křídou, společně s šipkou ukazující na skrýš závěrečné legendy a symbolických papírových klíčů pro každého hráče. Závěrečná legenda 7 Vězte však, že jen ten, kdo zná minulou i současnou tvář našich měst, ke kterým neodmyslitelně patřili i naši židovští spoluobčané, se může nazývat hledač minulých časů. Měl by znát dobře minulost starých časů, aby mohl na základě historických zkušeností tvořit nové... Text pod závěrečnou mini-legendou: Nalezli jste závěrečné poselství - po jeho přečtení za svitu svíce je uložte i s plechovkou zpět na stejné místo. Každý z Vás sobě vezměte jeden z klíčů na paměť dnešního pátrání, též jako důkaz nalezení třináctého místa, ale hlavně jako výzvu k odemykání dveří historie a záhad starých čtvrtí i někdy v budoucnu. Vzhůru za úspěchy i poznáním Pro vykreslení situace musím uvést, že našim skupinám se vůbec nedařilo složit závěrečnou šifru (dokonce jim pořadatelé museli trochu pomáhat), a tak se stalo, že i přes rozdílné vypuštění skupin do terénu se v onom koutě sešly v podstatě všechny stejně a hledaly onu skrýš společně. Tím pádem bylo jakékoliv bodování této etapy doslova v čudu, legenda byla přečtena účastníky společně (ono přečtení jsem viděl a neměl jsem z něho příliš radost, jelikož řada účastníků ani nedávala pozor) a taktéž rozdány klíče. V ideálním případě však může být hledání tajemného klíče akcí pro každou skupinu zvlášť a může se zde projevit i jejich znalost prostředí a pátračský talent. V úkrytu je umístěna i podpisová listina, na kterou se skupiny dle času nálezu místa podepisují a dle toho se rovněž bodují. Bodování: První skupina, jež našla tajemný klíč: Druhá skupina, jež našla tajemný klíč: Třetí skupina, jež našla tajemný klíč: 10 bodů 8 bodů 6 bodů 6 7 V našem případě půl hodiny, v hod. jsme odjížděli vlakem do Brna. Tvoří přílohu číslo 6. 8

9 Čtvrtá skupina, jež našla tajemný klíč: Pátá skupina, jež našla tajemný klíč: 4 body 2 body Celkem tedy může první skupina získat 10 bodů. V našem případě se to však nestalo a výsledky zůstaly proto stejné jako po druhé etapě, čemuž odpovídal vcelku vyrovnaný bodový stav jednotlivých skupin (který se pohyboval kolem bodů). Ještě bych chtěl podotknout, že pro úkryt tajemného klíče (který dle první legendy otevírá brány do tajuplných čtvrtí, brány poznání) je třeba pokud možno zvolit zastrčené a při hře opomíjené místo, současně však nenápadné, přitom však za tmy tajuplné. V Boskovicích se nabízí výše zmíněný slepý kout ulice U Templu. Po ukončení této etapy nastává již pouze konečné bodování a rozdělení pamětních listů (viz příloha) a cen, které tvoří upomínkové předměty o židovské čtvrti (např. citovaná publikace pana Klenovského pro členy vítězné skupiny a pro ostatní po retrofotografii židovského města). 9

10 Závěr Tento regionální didaktický projekt si formou hry Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích s historickým námětem klade za svůj hlavní cíl seznámit žáky a studenty ZŠ a SŠ s historií a reáliemi života vybrané židovské obce (v našem případě židovské obce boskovické) a ukázat jim podmínky, za kterých musela vedle sebe koexistovat v době předemancipační (pro Židy z českých zemí před rokem 1848, resp. 1861) křesťanská a židovská část města. Především je však hlavním záměrem zvýšení míry tolerantnosti k jiným, odlišným minoritním skupinám u jednotlivých hráčů této hry. Proto si myslím, že díky tomuto poslání se hra může stát běžnou součástí výuky dějepisu na základních i středních školách v blízkém i vzdálenějším okolí židovské čtvrti v Boskovicích. Na podobném typu může být rovněž vypracována obdobná hra pro jinou (podobně zachovanou) židovskou čtvrť v českých zemích. K dané (či obdobné) hře se tak nabízí kupříkladu židovské čtvrti v Třebíči, Třešti, Mikulově, Holešově, Velkém Meziříčí či Lipníku nad Bečvou. 1

11 Finanční rozpočet hry 8 Jízdenka IDS JMK na vlak Brno, hl. nádraží - Boskovice a zpět: 36, - Výdaje pořadatelů 9 : Lístek na vlak Brno, hl. nádraží - Boskovice a zpět: 74,- Upomínkové předměty (brožura o židovské čtvrti, pohlednice, mapky) cca 150,- Celkem (výdaje pořadatelů): cca 224,- Poznámka k finančnímu rozpočtu: Výdaje za papíry, křídu, papírové míčky neuvádím, jelikož jsme měli vlastní, stejně jako dobové oblečení. Rovněž i pamětní listy, pozvánky a legendu jsme si vyráběli sami. 8 Rozpočet uveden pro jednoho účastníka do 15 let věku za předpokladu, že má průkazku MHD na zóny Finanční údaje v korunách českých. 9 Rozpočet uveden pro účastníka nad 15 (resp. 18) let. Jedna jízdenka (za předpokladu průkazky na ) na šest zón á 37,- Kč. 1

12 Příloha číslo 1: Doprovodný text k místům 1. Židovské muzeum: Tento dům byl po požáru v roce 1832 přestavěn. Vlastnil jej roku 1855 podnikatel Nathan Löw, později obchodník s textilem Zwicker. Má barokní dispozici, hluboké klenuté sklepy. Nad vchodem kovová deska s nápisem hebrejským: Bílé na černém - na památku zničení Masné kvelby: Do roku 1823 zde byla židovská strážnice - sídlo obecního strážníka. Roku 1854 výstavba pěti masných krámů. Lidově se stavbě říkalo Asfalt. Tyto masné krámy zanikly roku Dům č.p. LVII: Roku 1853 tento dům koupil židovský podnikatel Salomon Biach. Stavba pochází z doby těsně před rokem Na portálu staré židovské číslování římskými číslicemi. 4. Dům apsida : Tento dům má nepravidelný půdorys s půlkruhovým přístavkem ve tvaru apsidy. Do Židovské ulice směřuje pavlač nesená rizality. Do uličky V bráně byly malé obdélné výkladce kvelbů. 5. Kocouří hrádek: Býval majetkem rodiny Husserlovy. Nad dveřmi obdélníková vpadlina, ve které snad býval nápis či deska. Podstřešní unikátní římsa s rozetami a kostkami nese sedlovou střechu. 6. Synagoga Maior: Starou část postavil roku 1639 Sylvestr Fiota z italského města Chiavenny. Roku 1698 byla rozšířena o novou část směrem k náměstí. Bohatá nástěnná výmalba s hebrejskými nápisy ze začátku 18. století. V letech bylo přistavěno schodiště na novou i starou ženskou galerii, gotizován portál a některá okna. Hebrejský nápis nad vchodem: Kdo vstupuješ do modlitebny, pomni, abys připraven, až tě Bůh zavolá, pokryj sobě hlavu. Balkón s ornamentální mříží z blanenské litiny. Všechny synagogy a modlitebny byly ortodoxního směru. 7. Oddělení - eruv: Oddělení židovské čtvrti od křesťanského města bylo realizováno dvěma branami: v Židovské ulici, dodnes stojící a v uličce V bráně a dále na pěti místech řetězy či dráty. Ve Školní uličce (zde zůstala ještě železná tyč na drát), dále v Löw - Beerově, na konci uličky Ve špitálku, na konci Joštovy uličky a ve Velenově uličce. Na noc, v dny tržní a v křesťanské svátky nesměli Židé vycházet z ghetta a Židárna se uzavírala. 8. Rituální lázně - mikve: Existence židovských lázní je doložena k roku Původně byly lázně určeny jen ženám. Přestavba lázní a jejich zvýšení byla dokončena roku Rituální lázeň (mikve) byla vlevo od vchodu, očistné lázně byly umístěny v nádvorních arkádách, kde byly kabiny s vanami. Lázně byly v provozu ještě po roce Kašna smrti: Roku 1856 zde byl zbudován haltýř (nádrž) z kamení, cihel a dřeva jako zásobárna vody pro židovské lázně. Voda sem byla vedena potrubím od vážné studny. Kamenná kašna byla zbudována až roku V minulosti byla kryta kovovou, drátem vypletenou stříškou, ve které byl otvor pro čerpání vody. Jezdili sem pro vodu i měšťané z náměstí. 10. Tas s keterem: Od nepaměti majetek rodiny Munkovy. Mezi dvěma (dnes moderními) okny bílý ozdobný štít (tas) s hebrejským nápisem v poli: A vyšel Izák k přemyšlování na pole. Citát je ze Starého zákona. Nad tasem je vyjádření vlády Hospodina - koruna (keter). Průčelní stěna i se znakem byla posunuta do dnešní polohy (na úroveň kašny) v roce

13 11. Dům č.p. 39: Dům byl dříve stavebně spojen se sousedním domem, č.p. 40, dnes oč. 11. Řadový, jednopatrový dům s barokním jádrem. Půlslunce nad pravoúhlými okny v přízemí s profilovanými šambránami ukazují na empír. Ve dvoře je u domu pavlač nesená čtyřmi hladkými toskánskými sloupy bez patek s nízkou hlavicí - v omítce jsou ornamenty. Za domem roku 1932 zbudována Frischova továrna kovového zboží a vah. 12. Pumpa mimo ghetto: Pro svou uzavřenost si ghetto muselo zajišťovat vodu vlastním způsobem. V ghettu bylo během dob vyhloubeno hned několik studní, pouze dvě z nich se však zachovaly. Jedna stojí na náměstíčku U vážné studny (i když původně vypadala podstatně jinak) a druhá je na náměstíčku U koupadel (je také změněna). Studna, u které stojíte, je již mimo ghetto. 1

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

1. Nákup v Albertu. Výsledný součet byl 1711,20. Další zpráva byla na 17. listopadu č.p. 20. Pozn.: šifra byla řešitelná jen v terénu během hry.

1. Nákup v Albertu. Výsledný součet byl 1711,20. Další zpráva byla na 17. listopadu č.p. 20. Pozn.: šifra byla řešitelná jen v terénu během hry. 1. Nákup v Albertu 6x krabička kondomů Pepino Excel 2x Božkov Tuzemský Rum 0,5 l 4x pivo Kelt tmavý ležák 0,5 l 1x Chardonnay Vinival Chicken 3x Siesta Tom a Jerry 8x rohlík tukový 1x dietní suchar Dobrý

Více

Novinky 2011. Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N. 11 426 H0 Podniková požární stanice. 200 x 105 x 103 mm Vysoká věž na sušení hadic 133 mm

Novinky 2011. Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N. 11 426 H0 Podniková požární stanice. 200 x 105 x 103 mm Vysoká věž na sušení hadic 133 mm Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N 11 426 11 426 11 426 H0 Podniková požární stanice Areál specializovaného strojírenského podniku August Hagen AG se již pořádně rozrostl. Pracuje zde mnoho zaměstnanců.

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor)

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Seznam použitých symbolů: Skupina pracující ve třídě, indoor tým Skupina pracující v terénu, outdoor tým + Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Hra: Kulturní dědictví města, obce, kraje L1 PO HISTORICKÝCH

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2532/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2532/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2532/2015 O ceně nemovitosti - pozemky evidované jako p.p.č. 184/1 (ostatní plocha, jiná plocha), p.p.č. 217/2 (trvalý travní ), p.p.č. 231 (trvalý travní ), p.p.č. 356 (trvalý travní

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

5 Na jaké straně mostu u horního konce Krásna (po proudu) je žlutá vertikální tyč? vpravo

5 Na jaké straně mostu u horního konce Krásna (po proudu) je žlutá vertikální tyč? vpravo 1 Jaké je číslo popisné místní mateřské školy? 6 Ve kterém okně MŠ se nachází pastelky? První zprava od vchodu, v přízemí. 3 Kolik věžiček má hrad poblíž domu č. p. 33? 6 Jaká firma vyváží tříděný odpad

Více

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika Jablonec nad Nisou 6 Název objektu Muzeum skla a bižuterie (původně exportní dům Zimmer Schmidt) Adresa U muzea č.p. 398, č.o. 4 Jablonec nad Nisou K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Jablonec nad Nisou

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

na kostele sv. Jakuba Většího

na kostele sv. Jakuba Většího Soubor náhrobních a pamětních kamenných desek na kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních

Více

kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině Dne 15. září 2010 byla starostou obce Mgr. Jaroslavem Štilipem zahájena veřejná sbírka na obnovu

kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině Dne 15. září 2010 byla starostou obce Mgr. Jaroslavem Štilipem zahájena veřejná sbírka na obnovu kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině Dne 15. září 2010 byla starostou obce Mgr. Jaroslavem Štilipem zahájena veřejná sbírka na obnovu této kulturní památky. Zde Vám přinášíme několik fotografií

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Karavana CESTA OBCHODNÍKA

Karavana CESTA OBCHODNÍKA Karavana CESTA OBCHODNÍKA Karavana Procvičte si obchodnické dovednosti na dobrodružné cestě po stopách Marca Pola. Karavana je funkční program, který vysvětluje a trénuje obchodnické umění účastníků v

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina METODICKÝ POKYN k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina, Odbor stavební

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

KACHLE. Komorový řádkový kachel s heraldickým motivem Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x195mm, hl.

KACHLE. Komorový řádkový kachel s heraldickým motivem Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x195mm, hl. KACHLE Římsový korunní řádkový kachel s komorou Konec 15.-první pol. 16.století Čelní vyhřívací stěna 190x190mm Římsový korunní kachel s architektonickou výzdobou na čelní vyhřívací stěně (dále ČVS): po

Více

Novinky 2013 Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N. 41 625 H0 Železniční přejezd poloviční závora

Novinky 2013 Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N. 41 625 H0 Železniční přejezd poloviční závora Doplňky pro železniční modelářství H0 TT N 11 435 11 435 11 435 11 435 H0 Nádražní stanice Steinbach s čerpací stanicí Realizace s normálním rozchodem kolejí 41 625 Realizace s úzkorozchodnou kolejí 41

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré

NOVINKY BARK SCHOD BARK LETOKRUH. Natural dlažba. Betonový schod imitující svým reliéfem staré NOVINKY Natural dlažba BARK SCHOD Betonový schod imitující svým reliéfem staré dřevěné schody. Ideální pro překlenutí menšího převýšení v zahradách, u chatek, altánů apod. Je vhodný k doplnění dlažebních

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4

Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4 Originální rodinné kalendáře NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE FORMÁT A4 Třináctilistové barevné nástěnné kalendáře, rozměr listů 210x297 mm, podloženo pevným kartonem, vazba do spirály, očko na zavěšení. Tyto kalendáře

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE / MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BÝVALÉM ŽIDOVSKÉM GHETTU V BOSKOCIVÍCH / DANIELA KUPKOVÁ / ATELIER DOC. ING. ARCH.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE / MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BÝVALÉM ŽIDOVSKÉM GHETTU V BOSKOCIVÍCH / DANIELA KUPKOVÁ / ATELIER DOC. ING. ARCH. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE / MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BÝVALÉM ŽIDOVSKÉM GHETTU V BOSKOCIVÍCH / DANIELA KUPKOVÁ / ATELIER DOC. ING. ARCH. ZDEŇKA FRÁNKA A.1 SEZNAM PŘÍLOH B.1.1 B.1.2 ROZBOR MÍSTA A ÚKOLU HISTORIE MÍSTA

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

VY_12_INOVACE_ČT_I/2.34

VY_12_INOVACE_ČT_I/2.34 Kód DUM: VY_12_INOVACE_ČT_I/2.34 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3541 Název projektu: Inovace

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.4341/121/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č.4341/121/2016 Okres:Kladno Obec :Smečno ZNALECKÝ POSUDEK č.4341/121/2016 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.548 v ulici Padlých hrdinů s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Smečno, okres Kladno

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

MOBILNÍ MULTIPLAYEROVÁ HRA THE HUNT. Y39PDA, školní rok 2010/2011 Ondřej Šíma

MOBILNÍ MULTIPLAYEROVÁ HRA THE HUNT. Y39PDA, školní rok 2010/2011 Ondřej Šíma MOBILNÍ MULTIPLAYEROVÁ HRA THE HUNT Y39PDA, školní rok 2010/2011 Ondřej Šíma simaondr@fel.cvut.cz Popis aplikace Hra je založena na reálné pozici hráčů. Jeden z hráčů je na začátku hry vybrán jako oběť.

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům,

Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům, DŘEVĚNÝ DŮM Vmódu přežití si nejspíš budete potřebovat postavit dům, abyste chránili sebe a svůj majetek. V kreativním módu se třeba rozhodnete postavit pěknou vesničku. Ať už jsou vaše pohnutky jakékoli,

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Tradiční stavební technologie při obnově lidových stavebních památek. Martin Novotný Národní ústav lidové kultury

Tradiční stavební technologie při obnově lidových stavebních památek. Martin Novotný Národní ústav lidové kultury Tradiční stavební technologie při obnově lidových stavebních památek Martin Novotný Národní ústav lidové kultury Národní ústav lidové kultury Specializované pracoviště zřizované Ministerstvem kultury Jedním

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Pap015 Vypracoval(a),

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ 1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu k ohlášení stavby REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ členění zprávy: 1.1 základní údaje 1.2 charakteristika akce 1.3 výpis nových prvků

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

MUSEO SEFARDI, TOLEDO. Expozice Dějiny Sefardských Židů s integrovanými haptickými exponáty určenými k taktilnímu poznávání

MUSEO SEFARDI, TOLEDO. Expozice Dějiny Sefardských Židů s integrovanými haptickými exponáty určenými k taktilnímu poznávání MUSEO SEFARDI, TOLEDO Expozice Dějiny Sefardských Židů s integrovanými haptickými exponáty určenými k taktilnímu poznávání TOLEDO NAPRAVO HRAD, UPROSTŘED KATEDRÁLA PANNY MARIE S KLÁŠTEREM, NALEVO ŽIDOVSKÁ

Více