Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ)"

Transkript

1 Střední pedagogická škola Komenského 5 Boskovice Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ) Mgr. Aleš Pavelka Boskovice

2 Obsah: Úvod s. 3 I. Legenda hry s. 4 II. Herní pravidla první části hry s. 5 III. Útlak Židů (druhá část hry) s. 7 IV. Hledání tajemného klíče s. 8 Závěr s. 10 Finanční rozpočet hry s. 11 Přílohy 2

3 Úvod Předkládaný regionální projekt s názvem Život židovského obyvatelstva v českých zemích je zhotoven formou strategické hry s historickým námětem a obsahem. Klade si za úkol seznámit studenty dějepisu středních škol (ve věku let) na území Jihomoravského kraje s poutavou a zajímavou historií židovských kehil (tj. společenství) v rámci jednotlivých židovských čtvrtí či měst. Kdysi se těmto čtvrtím říkalo dle vzoru římské židovské čtvrti ghetto a specifický způsob života v těchto čtvrtích v časech předemancipačních (tj. před rokem 1848) byl podnětem k zhotovení tohoto regionálního didaktického projektu. Uvedený projekt (resp. hra) není zcela vymyšlen a nevyzkoušen. Byl vyzkoušen jednoho pochmurného podzimního dne roku 2001 v prostředí bývalé židovské čtvrti (chcete li ghetta) v malém moravském městě - Boskovicích, byť poněkud s jiným (a to s volnočasovým) kolektivem. Její autor (jenž je autorem i této práce) ji se svým dlouholetým kamarádem Karlem Judexem - Jestřábem připravil během několika prací naplněných měsíců, kdy sepisoval pravidla, obcházel židovské uličky se svým fotoaparátem a zachycoval vhodné záběry pro hru a připravoval pozvánky, pamětní listy a jiný herní materiál. O tom všem však bude ještě řeč, a proto se již ponořme do prostředí a času (píše se přibližně rok 1730), v němž se náš smyšlený příběh dle legendy odehrává, a nechejme se unášet pouze naší představivostí. 3

4 I. Legenda hry Kde jen ten klíč může být? Náhle ho však upoutal nepatrný výklenek ve zdi. Sáhl do něj a narazil mezi drtí z rozpadajících se kamenů a jemného písku na cosi kovově chladného...že by? Ano, jeho ruka vytáhla masivní klíč s hvězdou Davidovou. Jedině ten ho zavésti může do židovského ghetta, do té prapodivné čtvrti, která si žije jen sama pro sebe, uzavřená byvše několikerými branami a dráty přes celou šíři ulice, do čtvrti, která je odvěkým nepřátelstvím odloučena od města. Použil klíč ku svému účelu. Do morku kostí ho však zamrazilo zaskřípaní vrat... snad si toho nikdo nevšimne, neboť v tuto pozdní hodinu slyšet otevírat bránu židovskou by jistě přineslo pohromu. On sám však netáhne v čele chasy mladistvé pitím a vidinou bohatství, jež kynouti má z pokladnic kramářů, zmámené. Jeho sem přitahuje něco jiného, něco magií nabitého, jež tato místa (vedle šibeničních vrchů, rozvalin hradů na kopci přepevném a jiných míst tajuplných) mají. Zle by se mu však vedlo, kdyby se proslechlo, že on, křesťanský chlapec, se snad spolčovati ráčí s Židy, těmi šizuňky, mordýři, znesvěcovateli hostií, původci morů a vrahy Jezu Krista. A bílí dominikáni z kláštera, ti psi inkviziční, by ho vyslýchali, nohy mu pálili rozžhaveným železem, v palečnici by si s jeho tělem hráli a nakonec upálili ve jménu víry, amen"! Proto hned za sebou potichu zavřel a s bušícím srdcem se vydal stísněnou uličkou do hloubi ghetta. Na cestu mu svítilo jen pár smolných loučí rozvěšených tu a tam na zdech starodávných, podivně nachýlených domů svítících do tmy sotva jako bludičky v lesích. Všímal si podivných znamení na zdech vážných studní na malinkatých pláccích, prapodivně stavěných domů, jejich lomených, zčernalých střech a mnohého dalšího, které nikde jinde v městě neviděl a nespatřil. Čím více se nořil do hloubky ghetta, tím méně slyšel varovný hlas zvoníka od svatého Jakuba toho jména staršího. Až po dlouhé době pomyslil na návrat, avšak zde v jedné ztracené uličce s žundrem neviděl svatojakubský kostel ani klášter svatého Dominika, které by mu naznačily cestu zpět. U jakéhosi domu s vysokými okny mu kostnatá ruka mlčenlivého starce zahaleného do podivného pláště s našitým suknem žluté barvy naznačila cestu zpáteční. Vyrazil tím směrem doprovázen zkoumavým pohledem toho starce, který Snad našel odvážný pátrač cestu zpět, snad nebyl přistižen zrána při otvírání bran v ghettu, snad nebyl předhozen slídícím psům řádu dominikánského. Při jeho pouti židovskou čtvrtí mu scházel plánek, jenž by ho vedl, aby nezabloudil. Ale vy ho máte! Při pátrání Vám může posloužit jako světelný signál na Vaší cestě. Poznejte zdejší čtvrť V Židech a zaznamenávejte si do mapy nové i starší názvy ulic, plácků i domů, vytvářejte si svými průzkumy novou a originální mapu, která bude obsahovat již i dávno změněné části zdejšího ghetta, pátrejte po minulosti této čtvrti a poznávejte její šťastné i smutné, dávno ztracené časy. Snažte se objevit i její tajemno. Kdo ví, co se zde vše skrývá? 4

5 II. Herní pravidla první části hry Hra je koncipována pro dobře sehranou skupinu dětí a mládeže ve věku let. V ideálním případě je určena pro čtyři až pět skupin po třech až čtyřech hráčích (tedy pro 12 až 20 dětí, dětí žáků či studentů může však být více), ovšem tento počet je pouze orientační, nikoli závazný. Při své premiéře byla hraná v počtu osmi účastníků rozdělených do čtyř skupin po dvou hráčích. Musím však konstatovat, že tento počet hráčů je pro zajištění úspěšnosti hry nutný a pod něj již nelze jít! Výzbroj jednotlivých účastníků hry: papíry na psaní, tři papírové či hadrové míčky, hodinky (možno i v rámci skupiny), svíčka a sirky. Výzbroj pořadatele: volné listy papíru, hodinky, dobové oblečení (pokud možno delší kabát, klobouk, žluté kulaté označení na klopě kabátu apod.), svíčka či baterka, křída a především znalost terénu a trpělivost. V první části hry (kterou je po přečtení legendy nejlépe začít cca v 14 hod.) obdrží jednotlivé skupiny hráčů tzv. slepou mapu (tj. bez názvů a veřejných prostranství) herního území. V našem případě se jednalo o mapu židovské čtvrti 1 v Boskovicích. V ní jsou však tečkou naznačena místa (je jich celkem dvanáct), která jsou očíslována, kde se nachází ukrytá pouzdra (můžou to být malé plechové krabičky na KPZ i umělohmotná pouzdra od mýdel) s kopiemi fotografií (pro každou skupinu jedna černobílá kopie), na kterých je z druhé strany popisný text 2 a část závěrečné šifry (o které bude ještě řeč) v podobě dvou písmen vedle sebe. Jedno místo bylo s fotografií vážné studny (tzv. kašna smrti), jiné se synagogou Maior apod.. Vedle kopií fotek se v pouzdře vždy nacházela společná šifra (viz příloha) s úkolem, který musela skupina po dobu první části hry splnit. Těchto úkolů je rovněž dvanáct. O tom však později. V samotném ghettu jsou samozřejmě přítomni i jeho původní obyvatelé. Ti mají jednak za úkol dotvářet kolorit židovského města a jednak mají seznámit studenty (hráče) s plastickou stránkou historie zdejší židovské komunity. Tvoří je několik pořadatelů, kteří v dobovém oblečení (viz výše) představují významné židovské osobnosti zdejší čtvrti. Pořadatelů představujících tyto osobnosti (např. rabína, učitele, významného továrníka, herečku atd.) mohlo být v naší hře až devět, avšak ve skutečnosti jich bylo pět. Každý z nich drží čtyři až pět vizitek s údaji o osobnosti, kterou představuje. Ty předává každé skupince, jakmile ta zodpoví osobností položenou otázku. Skupiny za vizitky dostávají body (k bodování později). Příklady otázek: churav, 1. rabín: Doveďte mne prosím k rabinátu, jsem už stár a nepoznávám to zde 2.spisovatel: Řekněte mi alespoň jednoho významného židovského spisovatele spolu s jednou jeho knihou! apod. Šifry u jednotlivých míst s úkolem: 1. Židovské muzeum: Kdy vyhořel tento dům? SL 2. Masné kvelby: Jaká byla hasičská stříkačka? EP 3. Dům č.p. LVII: Kolik je zazděných oken na boku domu? ÝK 4. Dům apsida : Kolik schodů je patrno na býv. schodišti u tohoto bloku domů? OU 1 KLENOVSKÝ Jaroslav: Židovská čtvrť v Boskovicích. Boskovice: Nadace pro záchranu židovského města v Boskovicích, 1994, 2. vyd. 57 s. 2 Vztahuje se vždy k onomu místu, které je nějak architektonicky či historicky zajímavé. 5

6 5. Kocouří hrádek: Na které straně schodů je zábradlí? TU 6. Synagoga Maior: Který den v týdnu Židé uznávali jako svátek? TE 7. Oddělení - eruv: Jaký keř roste z boku farské zahrady? Najděte jeho list! MP 8. Rituální lázně - mikve: Kolik sloupů je ve dvoře bývalých lázní mikve? LU 9. Kašna smrti: Proč se tak kašně říká? ZN 10. Tas s keterem: Kdy vzniklo barokní jádro domu? AK 11. Dům č.p. 39: Obkreslete a zjistěte, co znamená aspoň jeden ze symbolů na sloupech ve dvoře. KL 12. Pumpa mimo ghetto: Kolik bylo v ghettu veřejných kašen a studní? ÍČ Šifra pro poslední část hry je uvedena na rubu kopií fotek 5 ve formě dvou písmen, které když skupinky nacházejí postupně, dle čísel na mapě mohou snadno složit. Vše však nakonec bylo jinak a text, který měl skupiny dovést k tajemnému klíči v poslední části hry, skládaly skupiny velmi nesnadně. První část hry se hraje do cca hod (herní čas lze samozřejmě uzpůsobit i času běžné školní výuky, hra je však časově koncipována pro podzimní či zimní období a druhá část, odehrávající se původně za tmy, má své nepostradatelné kouzlo). Poté se provede bodování první části hry. Bodování první části hry: Splnění jednoho úkolu: Získání vizitky od postavy: Doplnění slepé mapy aspoň třemi názvy současnými: Doplnění slepé mapy aspoň třemi názvy historickými: 2 body 1 bod 2 body 2 body Celkem tedy v této první části hry mohou skupiny získat 37 bodů (24 za splněné úkoly, 9 bodů za vizitky postav a 4 za doplnění slepé mapy současnými i historickými názvy ulic). Ze zkušenosti mohu konstatovat, že skupiny měly po skončení první části v podstatě srovnatelné výsledky, jelikož mnoho úkolů bylo pouze praktických a postavy se nechávaly (na mou radu) vcelku ochotně chytat. Zde bych chtěl říci, že jsem roli postav chápal jako kolorit zdejší čtvrti a nechtěl jsem, aby jejich chytání připomínalo hon na Židy. 5 Doprovodný text k místům uvádím jako přílohu číslo 1. 6

7 III. Útlak Židů (druhá část hry) Po ukončení první etapy a po sečtení bodů se přistupuje po rozžehnutí lamp v židovské čtvrti (myslím si, že pro dotvoření koloritu je nezbytně nutný romantický prvek), tedy přibližně v 17 hod., k druhé části hry. Ta je oproti výše popisované části hry mnohem jednodušší a spočívá pouze v znázornění historické reminiscence útlaku Židů od křesťanského obyvatelstva. Jakým způsobem? V předstihu se v ghettu schovají pořadatelé, kteří představují Židy zdejší čtvrti. Hlavní pořadatel o několik minut později vypouští do území naráz všechny skupinky, které proti sobě navzájem bojují. Po zásahu kteréhokoli hráče jiným hráčem z jiné skupiny, mu první odevzdá jeden život (má celkem tři jde o papírové lístečky s doprovodnou kresbičkou). Po vybití některého hráče odchází daný hráč z herního pole a do hry v této části již nezasahuje. Celou situaci nadto komplikují pořadatelé představující původní obyvatele ghetta. Ti se samozřejmě proti vetřelcům rovněž brání, avšak v rámci hry jim spíše vykreslují co nejvíce prožitkově těžký úděl Židů zejména v osmnáctém století (řada omezení, familiantský zákon, nucené označení, pogromy). Obyvatelé ghetta totiž napodobují kreslením vlnovkovitých čar křídou na zem bývalé vymezení hranic ghetta a uzavírají tak jednotlivé skupiny (které se nesmí v této ani předchozí části dělit) do jejich ghetta, ze kterého není jiného úniku než vykoupením 2 životy (a tím ztrátou cenných bodů). Hráči si lépe uvědomí omezenost života bývalých obyvatel ghetta Bodování se provádí až opět na konci tohoto úseku hry, a proto si své úspěchy skupiny i Židé musí dobře pamatovat. Chtěl bych ještě podotknout naši zkušenost z tohoto úseky. Boje by se neměly omezit jen na pár nejromantičtějších ulic, jak se to stalo v našem případě. Zejména v tomto úseku je též nezbytností mít hodinky k sledování času, neboť se hraje již za tmy, a nacházet po skončení limitu na tuto etapu jednotlivé účastníky hry je poněkud obtížné. Bodování: Zásah a vyřazení ze hry hráče kterékoli skupiny: Body za jeden život: 1 život 2 body Z naší zkušenosti bych chtěl ještě dodat, že po této etapě se všem skupinkám téměř vyrovnal jejich bodový stav, což samozřejmě není zrovna dobré. Závěrečná etapa by to proto měla svým bodovacím systémem spravit. 7

8 IV. Hledání tajemného klíče Poslední část mnou popisované dobrodružné celodenní hry se odehrává od cca hod. a trvá přibližně čtvrt - půl hodiny 6. Proto je velmi důležité, aby skupiny po ukončení předchozích etap již znaly závěrečnou šifru, která je má dovést k symbolickému tajemnému klíči. Šifra, jak jsem již podotkl, šla vcelku snadno poskládat, pokud skupiny pochopily logiku číslování míst s pouzdry na slepé mapě a následné dvojičky písmenek si jednoduše poskládaly za sebou. V ideálním případě (který u nás nenastal) jim měl vyjít text tohoto znění: Slepý kout u Templu, znak klíč Pro upřesnění dodám, že schopní pátrači by již v tu chvíli měli vědět, nejen kde se ulička U Templu přesně nachází, ale měli by znát i její starý název (Templová), rovněž jako slepý kout, kterého si v první části mohli detailně všimnout. Netřeba snad dodávat, že znak byl nakreslen v onom slepém koutě oné uličky na veřejích slepých dvířek bílou křídou, společně s šipkou ukazující na skrýš závěrečné legendy a symbolických papírových klíčů pro každého hráče. Závěrečná legenda 7 Vězte však, že jen ten, kdo zná minulou i současnou tvář našich měst, ke kterým neodmyslitelně patřili i naši židovští spoluobčané, se může nazývat hledač minulých časů. Měl by znát dobře minulost starých časů, aby mohl na základě historických zkušeností tvořit nové... Text pod závěrečnou mini-legendou: Nalezli jste závěrečné poselství - po jeho přečtení za svitu svíce je uložte i s plechovkou zpět na stejné místo. Každý z Vás sobě vezměte jeden z klíčů na paměť dnešního pátrání, též jako důkaz nalezení třináctého místa, ale hlavně jako výzvu k odemykání dveří historie a záhad starých čtvrtí i někdy v budoucnu. Vzhůru za úspěchy i poznáním Pro vykreslení situace musím uvést, že našim skupinám se vůbec nedařilo složit závěrečnou šifru (dokonce jim pořadatelé museli trochu pomáhat), a tak se stalo, že i přes rozdílné vypuštění skupin do terénu se v onom koutě sešly v podstatě všechny stejně a hledaly onu skrýš společně. Tím pádem bylo jakékoliv bodování této etapy doslova v čudu, legenda byla přečtena účastníky společně (ono přečtení jsem viděl a neměl jsem z něho příliš radost, jelikož řada účastníků ani nedávala pozor) a taktéž rozdány klíče. V ideálním případě však může být hledání tajemného klíče akcí pro každou skupinu zvlášť a může se zde projevit i jejich znalost prostředí a pátračský talent. V úkrytu je umístěna i podpisová listina, na kterou se skupiny dle času nálezu místa podepisují a dle toho se rovněž bodují. Bodování: První skupina, jež našla tajemný klíč: Druhá skupina, jež našla tajemný klíč: Třetí skupina, jež našla tajemný klíč: 10 bodů 8 bodů 6 bodů 6 7 V našem případě půl hodiny, v hod. jsme odjížděli vlakem do Brna. Tvoří přílohu číslo 6. 8

9 Čtvrtá skupina, jež našla tajemný klíč: Pátá skupina, jež našla tajemný klíč: 4 body 2 body Celkem tedy může první skupina získat 10 bodů. V našem případě se to však nestalo a výsledky zůstaly proto stejné jako po druhé etapě, čemuž odpovídal vcelku vyrovnaný bodový stav jednotlivých skupin (který se pohyboval kolem bodů). Ještě bych chtěl podotknout, že pro úkryt tajemného klíče (který dle první legendy otevírá brány do tajuplných čtvrtí, brány poznání) je třeba pokud možno zvolit zastrčené a při hře opomíjené místo, současně však nenápadné, přitom však za tmy tajuplné. V Boskovicích se nabízí výše zmíněný slepý kout ulice U Templu. Po ukončení této etapy nastává již pouze konečné bodování a rozdělení pamětních listů (viz příloha) a cen, které tvoří upomínkové předměty o židovské čtvrti (např. citovaná publikace pana Klenovského pro členy vítězné skupiny a pro ostatní po retrofotografii židovského města). 9

10 Závěr Tento regionální didaktický projekt si formou hry Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích s historickým námětem klade za svůj hlavní cíl seznámit žáky a studenty ZŠ a SŠ s historií a reáliemi života vybrané židovské obce (v našem případě židovské obce boskovické) a ukázat jim podmínky, za kterých musela vedle sebe koexistovat v době předemancipační (pro Židy z českých zemí před rokem 1848, resp. 1861) křesťanská a židovská část města. Především je však hlavním záměrem zvýšení míry tolerantnosti k jiným, odlišným minoritním skupinám u jednotlivých hráčů této hry. Proto si myslím, že díky tomuto poslání se hra může stát běžnou součástí výuky dějepisu na základních i středních školách v blízkém i vzdálenějším okolí židovské čtvrti v Boskovicích. Na podobném typu může být rovněž vypracována obdobná hra pro jinou (podobně zachovanou) židovskou čtvrť v českých zemích. K dané (či obdobné) hře se tak nabízí kupříkladu židovské čtvrti v Třebíči, Třešti, Mikulově, Holešově, Velkém Meziříčí či Lipníku nad Bečvou. 1

11 Finanční rozpočet hry 8 Jízdenka IDS JMK na vlak Brno, hl. nádraží - Boskovice a zpět: 36, - Výdaje pořadatelů 9 : Lístek na vlak Brno, hl. nádraží - Boskovice a zpět: 74,- Upomínkové předměty (brožura o židovské čtvrti, pohlednice, mapky) cca 150,- Celkem (výdaje pořadatelů): cca 224,- Poznámka k finančnímu rozpočtu: Výdaje za papíry, křídu, papírové míčky neuvádím, jelikož jsme měli vlastní, stejně jako dobové oblečení. Rovněž i pamětní listy, pozvánky a legendu jsme si vyráběli sami. 8 Rozpočet uveden pro jednoho účastníka do 15 let věku za předpokladu, že má průkazku MHD na zóny Finanční údaje v korunách českých. 9 Rozpočet uveden pro účastníka nad 15 (resp. 18) let. Jedna jízdenka (za předpokladu průkazky na ) na šest zón á 37,- Kč. 1

12 Příloha číslo 1: Doprovodný text k místům 1. Židovské muzeum: Tento dům byl po požáru v roce 1832 přestavěn. Vlastnil jej roku 1855 podnikatel Nathan Löw, později obchodník s textilem Zwicker. Má barokní dispozici, hluboké klenuté sklepy. Nad vchodem kovová deska s nápisem hebrejským: Bílé na černém - na památku zničení Masné kvelby: Do roku 1823 zde byla židovská strážnice - sídlo obecního strážníka. Roku 1854 výstavba pěti masných krámů. Lidově se stavbě říkalo Asfalt. Tyto masné krámy zanikly roku Dům č.p. LVII: Roku 1853 tento dům koupil židovský podnikatel Salomon Biach. Stavba pochází z doby těsně před rokem Na portálu staré židovské číslování římskými číslicemi. 4. Dům apsida : Tento dům má nepravidelný půdorys s půlkruhovým přístavkem ve tvaru apsidy. Do Židovské ulice směřuje pavlač nesená rizality. Do uličky V bráně byly malé obdélné výkladce kvelbů. 5. Kocouří hrádek: Býval majetkem rodiny Husserlovy. Nad dveřmi obdélníková vpadlina, ve které snad býval nápis či deska. Podstřešní unikátní římsa s rozetami a kostkami nese sedlovou střechu. 6. Synagoga Maior: Starou část postavil roku 1639 Sylvestr Fiota z italského města Chiavenny. Roku 1698 byla rozšířena o novou část směrem k náměstí. Bohatá nástěnná výmalba s hebrejskými nápisy ze začátku 18. století. V letech bylo přistavěno schodiště na novou i starou ženskou galerii, gotizován portál a některá okna. Hebrejský nápis nad vchodem: Kdo vstupuješ do modlitebny, pomni, abys připraven, až tě Bůh zavolá, pokryj sobě hlavu. Balkón s ornamentální mříží z blanenské litiny. Všechny synagogy a modlitebny byly ortodoxního směru. 7. Oddělení - eruv: Oddělení židovské čtvrti od křesťanského města bylo realizováno dvěma branami: v Židovské ulici, dodnes stojící a v uličce V bráně a dále na pěti místech řetězy či dráty. Ve Školní uličce (zde zůstala ještě železná tyč na drát), dále v Löw - Beerově, na konci uličky Ve špitálku, na konci Joštovy uličky a ve Velenově uličce. Na noc, v dny tržní a v křesťanské svátky nesměli Židé vycházet z ghetta a Židárna se uzavírala. 8. Rituální lázně - mikve: Existence židovských lázní je doložena k roku Původně byly lázně určeny jen ženám. Přestavba lázní a jejich zvýšení byla dokončena roku Rituální lázeň (mikve) byla vlevo od vchodu, očistné lázně byly umístěny v nádvorních arkádách, kde byly kabiny s vanami. Lázně byly v provozu ještě po roce Kašna smrti: Roku 1856 zde byl zbudován haltýř (nádrž) z kamení, cihel a dřeva jako zásobárna vody pro židovské lázně. Voda sem byla vedena potrubím od vážné studny. Kamenná kašna byla zbudována až roku V minulosti byla kryta kovovou, drátem vypletenou stříškou, ve které byl otvor pro čerpání vody. Jezdili sem pro vodu i měšťané z náměstí. 10. Tas s keterem: Od nepaměti majetek rodiny Munkovy. Mezi dvěma (dnes moderními) okny bílý ozdobný štít (tas) s hebrejským nápisem v poli: A vyšel Izák k přemyšlování na pole. Citát je ze Starého zákona. Nad tasem je vyjádření vlády Hospodina - koruna (keter). Průčelní stěna i se znakem byla posunuta do dnešní polohy (na úroveň kašny) v roce

13 11. Dům č.p. 39: Dům byl dříve stavebně spojen se sousedním domem, č.p. 40, dnes oč. 11. Řadový, jednopatrový dům s barokním jádrem. Půlslunce nad pravoúhlými okny v přízemí s profilovanými šambránami ukazují na empír. Ve dvoře je u domu pavlač nesená čtyřmi hladkými toskánskými sloupy bez patek s nízkou hlavicí - v omítce jsou ornamenty. Za domem roku 1932 zbudována Frischova továrna kovového zboží a vah. 12. Pumpa mimo ghetto: Pro svou uzavřenost si ghetto muselo zajišťovat vodu vlastním způsobem. V ghettu bylo během dob vyhloubeno hned několik studní, pouze dvě z nich se však zachovaly. Jedna stojí na náměstíčku U vážné studny (i když původně vypadala podstatně jinak) a druhá je na náměstíčku U koupadel (je také změněna). Studna, u které stojíte, je již mimo ghetto. 1

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ZUBŠTEJNĚ

DOKONČOVACÍ PRÁCE NA ZUBŠTEJNĚ ROČNÍK V., ČERVENEC 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VII/2010 Vav inecká pou strana 3 Kulturní a sportovní akce strana 4 Byst ický kutil zná své vít ze strana 5 Jak se m ní Byst ice strana 10-11 Mikroregion

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Mešity v České republice

Mešity v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Mešity v České republice Aneta Šťastná Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra blízkovýchodních studií

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

listopad 2006 ročník II

listopad 2006 ročník II listopad 2006 ročník II V Brodě mají nový dalekohled (strana 4) Zdravotnická záchranná služba ZK (strana 9) Hasiči se představují v muzeu (strana 11) Ragby ve Zlíně hrají i ženy (strana 13) Podívejte se

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni

časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni časopis skupiny Skanska v ČR a SR, 2/2008, roč. 16 Partner Nechci se měnit s funkcí Stromy versus domy? Praha jde vstříc Plzni Editorial Obsah Milí čtenáři, když jsem se před nedávnem vracela z dovolené

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011

Třebíčský. zpravodaj. Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země 3/2011 Třebíčský zpravodaj 3/2011 Osobnosti Vladimír Krajina Muzeum v židovské čtvrti Sport měsíce florbal Almanach třebíčské Čtyřky Blíží se Den Země Slovo na úvod Vážení čtenáři, milí Třebíčáci, na této straně

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ 13. 12. 2010 SLAVNOSTNÍ VYRAZENÍ COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU FOTBALOVÝ BRONZ

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ 13. 12. 2010 SLAVNOSTNÍ VYRAZENÍ COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU FOTBALOVÝ BRONZ Z P R AV J VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V BRNĚ 13. 12. 2010 XI. ročník DA číslo 4 2 SLAVNOSTNÍ ˇ VYRAZENÍ 4 COMMUNITY POLICING V LOTYŠSKU 8-9 PERUÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ PERU 16 FOTBALOVÝ BRONZ SLOVO REDAKCE aneb

Více

Úhel pohledu 2014/01. domov. Zákony. soutěž. je tady. city. Srdce. porozumění. Foto Drahomíra Julínková. www.zeny50.cz

Úhel pohledu 2014/01. domov. Zákony. soutěž. je tady. city. Srdce. porozumění. Foto Drahomíra Julínková. www.zeny50.cz Úhel pohledu soutěž domov je tady láskaumění krásné MÓDA milovat vztahy Zdraví novinky pohoda ze světa Srdce porozumění Zákony city Foto Drahomíra Julínková www.zeny50.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více