Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ)"

Transkript

1 Střední pedagogická škola Komenského 5 Boskovice Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích (Didaktický projekt k výuce dějepisu pro II. stupeň ZŠ a studenty SŠ) Mgr. Aleš Pavelka Boskovice

2 Obsah: Úvod s. 3 I. Legenda hry s. 4 II. Herní pravidla první části hry s. 5 III. Útlak Židů (druhá část hry) s. 7 IV. Hledání tajemného klíče s. 8 Závěr s. 10 Finanční rozpočet hry s. 11 Přílohy 2

3 Úvod Předkládaný regionální projekt s názvem Život židovského obyvatelstva v českých zemích je zhotoven formou strategické hry s historickým námětem a obsahem. Klade si za úkol seznámit studenty dějepisu středních škol (ve věku let) na území Jihomoravského kraje s poutavou a zajímavou historií židovských kehil (tj. společenství) v rámci jednotlivých židovských čtvrtí či měst. Kdysi se těmto čtvrtím říkalo dle vzoru římské židovské čtvrti ghetto a specifický způsob života v těchto čtvrtích v časech předemancipačních (tj. před rokem 1848) byl podnětem k zhotovení tohoto regionálního didaktického projektu. Uvedený projekt (resp. hra) není zcela vymyšlen a nevyzkoušen. Byl vyzkoušen jednoho pochmurného podzimního dne roku 2001 v prostředí bývalé židovské čtvrti (chcete li ghetta) v malém moravském městě - Boskovicích, byť poněkud s jiným (a to s volnočasovým) kolektivem. Její autor (jenž je autorem i této práce) ji se svým dlouholetým kamarádem Karlem Judexem - Jestřábem připravil během několika prací naplněných měsíců, kdy sepisoval pravidla, obcházel židovské uličky se svým fotoaparátem a zachycoval vhodné záběry pro hru a připravoval pozvánky, pamětní listy a jiný herní materiál. O tom všem však bude ještě řeč, a proto se již ponořme do prostředí a času (píše se přibližně rok 1730), v němž se náš smyšlený příběh dle legendy odehrává, a nechejme se unášet pouze naší představivostí. 3

4 I. Legenda hry Kde jen ten klíč může být? Náhle ho však upoutal nepatrný výklenek ve zdi. Sáhl do něj a narazil mezi drtí z rozpadajících se kamenů a jemného písku na cosi kovově chladného...že by? Ano, jeho ruka vytáhla masivní klíč s hvězdou Davidovou. Jedině ten ho zavésti může do židovského ghetta, do té prapodivné čtvrti, která si žije jen sama pro sebe, uzavřená byvše několikerými branami a dráty přes celou šíři ulice, do čtvrti, která je odvěkým nepřátelstvím odloučena od města. Použil klíč ku svému účelu. Do morku kostí ho však zamrazilo zaskřípaní vrat... snad si toho nikdo nevšimne, neboť v tuto pozdní hodinu slyšet otevírat bránu židovskou by jistě přineslo pohromu. On sám však netáhne v čele chasy mladistvé pitím a vidinou bohatství, jež kynouti má z pokladnic kramářů, zmámené. Jeho sem přitahuje něco jiného, něco magií nabitého, jež tato místa (vedle šibeničních vrchů, rozvalin hradů na kopci přepevném a jiných míst tajuplných) mají. Zle by se mu však vedlo, kdyby se proslechlo, že on, křesťanský chlapec, se snad spolčovati ráčí s Židy, těmi šizuňky, mordýři, znesvěcovateli hostií, původci morů a vrahy Jezu Krista. A bílí dominikáni z kláštera, ti psi inkviziční, by ho vyslýchali, nohy mu pálili rozžhaveným železem, v palečnici by si s jeho tělem hráli a nakonec upálili ve jménu víry, amen"! Proto hned za sebou potichu zavřel a s bušícím srdcem se vydal stísněnou uličkou do hloubi ghetta. Na cestu mu svítilo jen pár smolných loučí rozvěšených tu a tam na zdech starodávných, podivně nachýlených domů svítících do tmy sotva jako bludičky v lesích. Všímal si podivných znamení na zdech vážných studní na malinkatých pláccích, prapodivně stavěných domů, jejich lomených, zčernalých střech a mnohého dalšího, které nikde jinde v městě neviděl a nespatřil. Čím více se nořil do hloubky ghetta, tím méně slyšel varovný hlas zvoníka od svatého Jakuba toho jména staršího. Až po dlouhé době pomyslil na návrat, avšak zde v jedné ztracené uličce s žundrem neviděl svatojakubský kostel ani klášter svatého Dominika, které by mu naznačily cestu zpět. U jakéhosi domu s vysokými okny mu kostnatá ruka mlčenlivého starce zahaleného do podivného pláště s našitým suknem žluté barvy naznačila cestu zpáteční. Vyrazil tím směrem doprovázen zkoumavým pohledem toho starce, který Snad našel odvážný pátrač cestu zpět, snad nebyl přistižen zrána při otvírání bran v ghettu, snad nebyl předhozen slídícím psům řádu dominikánského. Při jeho pouti židovskou čtvrtí mu scházel plánek, jenž by ho vedl, aby nezabloudil. Ale vy ho máte! Při pátrání Vám může posloužit jako světelný signál na Vaší cestě. Poznejte zdejší čtvrť V Židech a zaznamenávejte si do mapy nové i starší názvy ulic, plácků i domů, vytvářejte si svými průzkumy novou a originální mapu, která bude obsahovat již i dávno změněné části zdejšího ghetta, pátrejte po minulosti této čtvrti a poznávejte její šťastné i smutné, dávno ztracené časy. Snažte se objevit i její tajemno. Kdo ví, co se zde vše skrývá? 4

5 II. Herní pravidla první části hry Hra je koncipována pro dobře sehranou skupinu dětí a mládeže ve věku let. V ideálním případě je určena pro čtyři až pět skupin po třech až čtyřech hráčích (tedy pro 12 až 20 dětí, dětí žáků či studentů může však být více), ovšem tento počet je pouze orientační, nikoli závazný. Při své premiéře byla hraná v počtu osmi účastníků rozdělených do čtyř skupin po dvou hráčích. Musím však konstatovat, že tento počet hráčů je pro zajištění úspěšnosti hry nutný a pod něj již nelze jít! Výzbroj jednotlivých účastníků hry: papíry na psaní, tři papírové či hadrové míčky, hodinky (možno i v rámci skupiny), svíčka a sirky. Výzbroj pořadatele: volné listy papíru, hodinky, dobové oblečení (pokud možno delší kabát, klobouk, žluté kulaté označení na klopě kabátu apod.), svíčka či baterka, křída a především znalost terénu a trpělivost. V první části hry (kterou je po přečtení legendy nejlépe začít cca v 14 hod.) obdrží jednotlivé skupiny hráčů tzv. slepou mapu (tj. bez názvů a veřejných prostranství) herního území. V našem případě se jednalo o mapu židovské čtvrti 1 v Boskovicích. V ní jsou však tečkou naznačena místa (je jich celkem dvanáct), která jsou očíslována, kde se nachází ukrytá pouzdra (můžou to být malé plechové krabičky na KPZ i umělohmotná pouzdra od mýdel) s kopiemi fotografií (pro každou skupinu jedna černobílá kopie), na kterých je z druhé strany popisný text 2 a část závěrečné šifry (o které bude ještě řeč) v podobě dvou písmen vedle sebe. Jedno místo bylo s fotografií vážné studny (tzv. kašna smrti), jiné se synagogou Maior apod.. Vedle kopií fotek se v pouzdře vždy nacházela společná šifra (viz příloha) s úkolem, který musela skupina po dobu první části hry splnit. Těchto úkolů je rovněž dvanáct. O tom však později. V samotném ghettu jsou samozřejmě přítomni i jeho původní obyvatelé. Ti mají jednak za úkol dotvářet kolorit židovského města a jednak mají seznámit studenty (hráče) s plastickou stránkou historie zdejší židovské komunity. Tvoří je několik pořadatelů, kteří v dobovém oblečení (viz výše) představují významné židovské osobnosti zdejší čtvrti. Pořadatelů představujících tyto osobnosti (např. rabína, učitele, významného továrníka, herečku atd.) mohlo být v naší hře až devět, avšak ve skutečnosti jich bylo pět. Každý z nich drží čtyři až pět vizitek s údaji o osobnosti, kterou představuje. Ty předává každé skupince, jakmile ta zodpoví osobností položenou otázku. Skupiny za vizitky dostávají body (k bodování později). Příklady otázek: churav, 1. rabín: Doveďte mne prosím k rabinátu, jsem už stár a nepoznávám to zde 2.spisovatel: Řekněte mi alespoň jednoho významného židovského spisovatele spolu s jednou jeho knihou! apod. Šifry u jednotlivých míst s úkolem: 1. Židovské muzeum: Kdy vyhořel tento dům? SL 2. Masné kvelby: Jaká byla hasičská stříkačka? EP 3. Dům č.p. LVII: Kolik je zazděných oken na boku domu? ÝK 4. Dům apsida : Kolik schodů je patrno na býv. schodišti u tohoto bloku domů? OU 1 KLENOVSKÝ Jaroslav: Židovská čtvrť v Boskovicích. Boskovice: Nadace pro záchranu židovského města v Boskovicích, 1994, 2. vyd. 57 s. 2 Vztahuje se vždy k onomu místu, které je nějak architektonicky či historicky zajímavé. 5

6 5. Kocouří hrádek: Na které straně schodů je zábradlí? TU 6. Synagoga Maior: Který den v týdnu Židé uznávali jako svátek? TE 7. Oddělení - eruv: Jaký keř roste z boku farské zahrady? Najděte jeho list! MP 8. Rituální lázně - mikve: Kolik sloupů je ve dvoře bývalých lázní mikve? LU 9. Kašna smrti: Proč se tak kašně říká? ZN 10. Tas s keterem: Kdy vzniklo barokní jádro domu? AK 11. Dům č.p. 39: Obkreslete a zjistěte, co znamená aspoň jeden ze symbolů na sloupech ve dvoře. KL 12. Pumpa mimo ghetto: Kolik bylo v ghettu veřejných kašen a studní? ÍČ Šifra pro poslední část hry je uvedena na rubu kopií fotek 5 ve formě dvou písmen, které když skupinky nacházejí postupně, dle čísel na mapě mohou snadno složit. Vše však nakonec bylo jinak a text, který měl skupiny dovést k tajemnému klíči v poslední části hry, skládaly skupiny velmi nesnadně. První část hry se hraje do cca hod (herní čas lze samozřejmě uzpůsobit i času běžné školní výuky, hra je však časově koncipována pro podzimní či zimní období a druhá část, odehrávající se původně za tmy, má své nepostradatelné kouzlo). Poté se provede bodování první části hry. Bodování první části hry: Splnění jednoho úkolu: Získání vizitky od postavy: Doplnění slepé mapy aspoň třemi názvy současnými: Doplnění slepé mapy aspoň třemi názvy historickými: 2 body 1 bod 2 body 2 body Celkem tedy v této první části hry mohou skupiny získat 37 bodů (24 za splněné úkoly, 9 bodů za vizitky postav a 4 za doplnění slepé mapy současnými i historickými názvy ulic). Ze zkušenosti mohu konstatovat, že skupiny měly po skončení první části v podstatě srovnatelné výsledky, jelikož mnoho úkolů bylo pouze praktických a postavy se nechávaly (na mou radu) vcelku ochotně chytat. Zde bych chtěl říci, že jsem roli postav chápal jako kolorit zdejší čtvrti a nechtěl jsem, aby jejich chytání připomínalo hon na Židy. 5 Doprovodný text k místům uvádím jako přílohu číslo 1. 6

7 III. Útlak Židů (druhá část hry) Po ukončení první etapy a po sečtení bodů se přistupuje po rozžehnutí lamp v židovské čtvrti (myslím si, že pro dotvoření koloritu je nezbytně nutný romantický prvek), tedy přibližně v 17 hod., k druhé části hry. Ta je oproti výše popisované části hry mnohem jednodušší a spočívá pouze v znázornění historické reminiscence útlaku Židů od křesťanského obyvatelstva. Jakým způsobem? V předstihu se v ghettu schovají pořadatelé, kteří představují Židy zdejší čtvrti. Hlavní pořadatel o několik minut později vypouští do území naráz všechny skupinky, které proti sobě navzájem bojují. Po zásahu kteréhokoli hráče jiným hráčem z jiné skupiny, mu první odevzdá jeden život (má celkem tři jde o papírové lístečky s doprovodnou kresbičkou). Po vybití některého hráče odchází daný hráč z herního pole a do hry v této části již nezasahuje. Celou situaci nadto komplikují pořadatelé představující původní obyvatele ghetta. Ti se samozřejmě proti vetřelcům rovněž brání, avšak v rámci hry jim spíše vykreslují co nejvíce prožitkově těžký úděl Židů zejména v osmnáctém století (řada omezení, familiantský zákon, nucené označení, pogromy). Obyvatelé ghetta totiž napodobují kreslením vlnovkovitých čar křídou na zem bývalé vymezení hranic ghetta a uzavírají tak jednotlivé skupiny (které se nesmí v této ani předchozí části dělit) do jejich ghetta, ze kterého není jiného úniku než vykoupením 2 životy (a tím ztrátou cenných bodů). Hráči si lépe uvědomí omezenost života bývalých obyvatel ghetta Bodování se provádí až opět na konci tohoto úseku hry, a proto si své úspěchy skupiny i Židé musí dobře pamatovat. Chtěl bych ještě podotknout naši zkušenost z tohoto úseky. Boje by se neměly omezit jen na pár nejromantičtějších ulic, jak se to stalo v našem případě. Zejména v tomto úseku je též nezbytností mít hodinky k sledování času, neboť se hraje již za tmy, a nacházet po skončení limitu na tuto etapu jednotlivé účastníky hry je poněkud obtížné. Bodování: Zásah a vyřazení ze hry hráče kterékoli skupiny: Body za jeden život: 1 život 2 body Z naší zkušenosti bych chtěl ještě dodat, že po této etapě se všem skupinkám téměř vyrovnal jejich bodový stav, což samozřejmě není zrovna dobré. Závěrečná etapa by to proto měla svým bodovacím systémem spravit. 7

8 IV. Hledání tajemného klíče Poslední část mnou popisované dobrodružné celodenní hry se odehrává od cca hod. a trvá přibližně čtvrt - půl hodiny 6. Proto je velmi důležité, aby skupiny po ukončení předchozích etap již znaly závěrečnou šifru, která je má dovést k symbolickému tajemnému klíči. Šifra, jak jsem již podotkl, šla vcelku snadno poskládat, pokud skupiny pochopily logiku číslování míst s pouzdry na slepé mapě a následné dvojičky písmenek si jednoduše poskládaly za sebou. V ideálním případě (který u nás nenastal) jim měl vyjít text tohoto znění: Slepý kout u Templu, znak klíč Pro upřesnění dodám, že schopní pátrači by již v tu chvíli měli vědět, nejen kde se ulička U Templu přesně nachází, ale měli by znát i její starý název (Templová), rovněž jako slepý kout, kterého si v první části mohli detailně všimnout. Netřeba snad dodávat, že znak byl nakreslen v onom slepém koutě oné uličky na veřejích slepých dvířek bílou křídou, společně s šipkou ukazující na skrýš závěrečné legendy a symbolických papírových klíčů pro každého hráče. Závěrečná legenda 7 Vězte však, že jen ten, kdo zná minulou i současnou tvář našich měst, ke kterým neodmyslitelně patřili i naši židovští spoluobčané, se může nazývat hledač minulých časů. Měl by znát dobře minulost starých časů, aby mohl na základě historických zkušeností tvořit nové... Text pod závěrečnou mini-legendou: Nalezli jste závěrečné poselství - po jeho přečtení za svitu svíce je uložte i s plechovkou zpět na stejné místo. Každý z Vás sobě vezměte jeden z klíčů na paměť dnešního pátrání, též jako důkaz nalezení třináctého místa, ale hlavně jako výzvu k odemykání dveří historie a záhad starých čtvrtí i někdy v budoucnu. Vzhůru za úspěchy i poznáním Pro vykreslení situace musím uvést, že našim skupinám se vůbec nedařilo složit závěrečnou šifru (dokonce jim pořadatelé museli trochu pomáhat), a tak se stalo, že i přes rozdílné vypuštění skupin do terénu se v onom koutě sešly v podstatě všechny stejně a hledaly onu skrýš společně. Tím pádem bylo jakékoliv bodování této etapy doslova v čudu, legenda byla přečtena účastníky společně (ono přečtení jsem viděl a neměl jsem z něho příliš radost, jelikož řada účastníků ani nedávala pozor) a taktéž rozdány klíče. V ideálním případě však může být hledání tajemného klíče akcí pro každou skupinu zvlášť a může se zde projevit i jejich znalost prostředí a pátračský talent. V úkrytu je umístěna i podpisová listina, na kterou se skupiny dle času nálezu místa podepisují a dle toho se rovněž bodují. Bodování: První skupina, jež našla tajemný klíč: Druhá skupina, jež našla tajemný klíč: Třetí skupina, jež našla tajemný klíč: 10 bodů 8 bodů 6 bodů 6 7 V našem případě půl hodiny, v hod. jsme odjížděli vlakem do Brna. Tvoří přílohu číslo 6. 8

9 Čtvrtá skupina, jež našla tajemný klíč: Pátá skupina, jež našla tajemný klíč: 4 body 2 body Celkem tedy může první skupina získat 10 bodů. V našem případě se to však nestalo a výsledky zůstaly proto stejné jako po druhé etapě, čemuž odpovídal vcelku vyrovnaný bodový stav jednotlivých skupin (který se pohyboval kolem bodů). Ještě bych chtěl podotknout, že pro úkryt tajemného klíče (který dle první legendy otevírá brány do tajuplných čtvrtí, brány poznání) je třeba pokud možno zvolit zastrčené a při hře opomíjené místo, současně však nenápadné, přitom však za tmy tajuplné. V Boskovicích se nabízí výše zmíněný slepý kout ulice U Templu. Po ukončení této etapy nastává již pouze konečné bodování a rozdělení pamětních listů (viz příloha) a cen, které tvoří upomínkové předměty o židovské čtvrti (např. citovaná publikace pana Klenovského pro členy vítězné skupiny a pro ostatní po retrofotografii židovského města). 9

10 Závěr Tento regionální didaktický projekt si formou hry Za životem židovského obyvatelstva v českých zemích s historickým námětem klade za svůj hlavní cíl seznámit žáky a studenty ZŠ a SŠ s historií a reáliemi života vybrané židovské obce (v našem případě židovské obce boskovické) a ukázat jim podmínky, za kterých musela vedle sebe koexistovat v době předemancipační (pro Židy z českých zemí před rokem 1848, resp. 1861) křesťanská a židovská část města. Především je však hlavním záměrem zvýšení míry tolerantnosti k jiným, odlišným minoritním skupinám u jednotlivých hráčů této hry. Proto si myslím, že díky tomuto poslání se hra může stát běžnou součástí výuky dějepisu na základních i středních školách v blízkém i vzdálenějším okolí židovské čtvrti v Boskovicích. Na podobném typu může být rovněž vypracována obdobná hra pro jinou (podobně zachovanou) židovskou čtvrť v českých zemích. K dané (či obdobné) hře se tak nabízí kupříkladu židovské čtvrti v Třebíči, Třešti, Mikulově, Holešově, Velkém Meziříčí či Lipníku nad Bečvou. 1

11 Finanční rozpočet hry 8 Jízdenka IDS JMK na vlak Brno, hl. nádraží - Boskovice a zpět: 36, - Výdaje pořadatelů 9 : Lístek na vlak Brno, hl. nádraží - Boskovice a zpět: 74,- Upomínkové předměty (brožura o židovské čtvrti, pohlednice, mapky) cca 150,- Celkem (výdaje pořadatelů): cca 224,- Poznámka k finančnímu rozpočtu: Výdaje za papíry, křídu, papírové míčky neuvádím, jelikož jsme měli vlastní, stejně jako dobové oblečení. Rovněž i pamětní listy, pozvánky a legendu jsme si vyráběli sami. 8 Rozpočet uveden pro jednoho účastníka do 15 let věku za předpokladu, že má průkazku MHD na zóny Finanční údaje v korunách českých. 9 Rozpočet uveden pro účastníka nad 15 (resp. 18) let. Jedna jízdenka (za předpokladu průkazky na ) na šest zón á 37,- Kč. 1

12 Příloha číslo 1: Doprovodný text k místům 1. Židovské muzeum: Tento dům byl po požáru v roce 1832 přestavěn. Vlastnil jej roku 1855 podnikatel Nathan Löw, později obchodník s textilem Zwicker. Má barokní dispozici, hluboké klenuté sklepy. Nad vchodem kovová deska s nápisem hebrejským: Bílé na černém - na památku zničení Masné kvelby: Do roku 1823 zde byla židovská strážnice - sídlo obecního strážníka. Roku 1854 výstavba pěti masných krámů. Lidově se stavbě říkalo Asfalt. Tyto masné krámy zanikly roku Dům č.p. LVII: Roku 1853 tento dům koupil židovský podnikatel Salomon Biach. Stavba pochází z doby těsně před rokem Na portálu staré židovské číslování římskými číslicemi. 4. Dům apsida : Tento dům má nepravidelný půdorys s půlkruhovým přístavkem ve tvaru apsidy. Do Židovské ulice směřuje pavlač nesená rizality. Do uličky V bráně byly malé obdélné výkladce kvelbů. 5. Kocouří hrádek: Býval majetkem rodiny Husserlovy. Nad dveřmi obdélníková vpadlina, ve které snad býval nápis či deska. Podstřešní unikátní římsa s rozetami a kostkami nese sedlovou střechu. 6. Synagoga Maior: Starou část postavil roku 1639 Sylvestr Fiota z italského města Chiavenny. Roku 1698 byla rozšířena o novou část směrem k náměstí. Bohatá nástěnná výmalba s hebrejskými nápisy ze začátku 18. století. V letech bylo přistavěno schodiště na novou i starou ženskou galerii, gotizován portál a některá okna. Hebrejský nápis nad vchodem: Kdo vstupuješ do modlitebny, pomni, abys připraven, až tě Bůh zavolá, pokryj sobě hlavu. Balkón s ornamentální mříží z blanenské litiny. Všechny synagogy a modlitebny byly ortodoxního směru. 7. Oddělení - eruv: Oddělení židovské čtvrti od křesťanského města bylo realizováno dvěma branami: v Židovské ulici, dodnes stojící a v uličce V bráně a dále na pěti místech řetězy či dráty. Ve Školní uličce (zde zůstala ještě železná tyč na drát), dále v Löw - Beerově, na konci uličky Ve špitálku, na konci Joštovy uličky a ve Velenově uličce. Na noc, v dny tržní a v křesťanské svátky nesměli Židé vycházet z ghetta a Židárna se uzavírala. 8. Rituální lázně - mikve: Existence židovských lázní je doložena k roku Původně byly lázně určeny jen ženám. Přestavba lázní a jejich zvýšení byla dokončena roku Rituální lázeň (mikve) byla vlevo od vchodu, očistné lázně byly umístěny v nádvorních arkádách, kde byly kabiny s vanami. Lázně byly v provozu ještě po roce Kašna smrti: Roku 1856 zde byl zbudován haltýř (nádrž) z kamení, cihel a dřeva jako zásobárna vody pro židovské lázně. Voda sem byla vedena potrubím od vážné studny. Kamenná kašna byla zbudována až roku V minulosti byla kryta kovovou, drátem vypletenou stříškou, ve které byl otvor pro čerpání vody. Jezdili sem pro vodu i měšťané z náměstí. 10. Tas s keterem: Od nepaměti majetek rodiny Munkovy. Mezi dvěma (dnes moderními) okny bílý ozdobný štít (tas) s hebrejským nápisem v poli: A vyšel Izák k přemyšlování na pole. Citát je ze Starého zákona. Nad tasem je vyjádření vlády Hospodina - koruna (keter). Průčelní stěna i se znakem byla posunuta do dnešní polohy (na úroveň kašny) v roce

13 11. Dům č.p. 39: Dům byl dříve stavebně spojen se sousedním domem, č.p. 40, dnes oč. 11. Řadový, jednopatrový dům s barokním jádrem. Půlslunce nad pravoúhlými okny v přízemí s profilovanými šambránami ukazují na empír. Ve dvoře je u domu pavlač nesená čtyřmi hladkými toskánskými sloupy bez patek s nízkou hlavicí - v omítce jsou ornamenty. Za domem roku 1932 zbudována Frischova továrna kovového zboží a vah. 12. Pumpa mimo ghetto: Pro svou uzavřenost si ghetto muselo zajišťovat vodu vlastním způsobem. V ghettu bylo během dob vyhloubeno hned několik studní, pouze dvě z nich se však zachovaly. Jedna stojí na náměstíčku U vážné studny (i když původně vypadala podstatně jinak) a druhá je na náměstíčku U koupadel (je také změněna). Studna, u které stojíte, je již mimo ghetto. 1

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Zájmena a jejich skloňování Cíl: Procvičování učiva o skloňování zájmen Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Revitalizace židovských památek v České republice. Ing. Jan Kindermann Federace židovských obcí v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice. Ing. Jan Kindermann Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Ing. Jan Kindermann Federace židovských obcí v České republice REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE ÚŠTĚK JIČÍN BRANDÝS N. L. KRNOV PLZEŇ

Více

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky Pracovní list pro malé i velké návštěvníky 1 Nacházíme se na Malé Straně, jedné z nejstarších částí Prahy. Zveme vás na návštěvu do domů U Zlatého slunce a U Zlatého šífu. Domy vznikaly jako renesanční

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Příklady aktivit pro volný čas nadaných žáků Ing. Martin Pokorný Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 VERBÁLNÍ HRY - rozvíjejí především slovní

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015

Oddílová výprava Riegrova stezka 25. 4. 2015. Oddílová výprava na Malou Skálu a Frýdštejn vede Rajče 607 258 000 8.5.2015 Editorial, Zprávy z hradu Akce, které nás čekají M ilý spoluskauti, vítam Vás v dalším vydání našeho oddílového časopisu a chtěl bych Vás upozornit na pár věcí. V prvé řadě byste neměli zapomenout na jednu

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2533/2015 O ceně nemovitostí - pozemků evidovaných jako p.p.č. 3497 (trvalý travní ), p.p.č. 3498 (trvalý travní ), p.p.č. 3507 (orná půda), p.p.č. 3510 (orná půda), k.ú. Stašov. Objednatel

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

SOMA CUBE. Komponent č.7

SOMA CUBE. Komponent č.7 SOMA CUBE Jako první část mého projektu jsem si zvolil Soma Cube (v češtině bohužel bez paralely). Vymyslel ji Piet Hein, skandinávský spisovatel o hlavolamech, taktických a matemativkých hrách (například

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída Moravské zemské muzeum Železné meteority Věstonická venuše Hlava keltského héroa 7.třída 1 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ Dne 24. 9. 2014 jsme se s celou sedmou třídou vydali na exkurzi do muzea

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAHZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH

SBOR KNĚZE AMBROŽE DOMINIK DVOŘÁK PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. PÍSEMNÁ OBHAJOBA PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY SBOR KNĚZE AMBROŽE 3D MODEL BUDOVY PRO GOOGLE EARTH Téma: Vytvořte 3D model libovolné stavby ve svém okolí pro umístění

Více

Vývoj topidel spalování dřeva

Vývoj topidel spalování dřeva Vývoj topidel spalování dřeva Podmínky spalování 1. Hořlavý materiál 2. Zápalná teplota 3. Přístup vzduchu kyslík ( 0₂ ) 1. Hořlavý materiál Je palivo, které při hoření uvolňuje teplo Pro klasická topidla

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky židovského osídlení Památky

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Noviny. MCTitan Noviny mají premiéru. Eventový den na Galacticraftu

Noviny. MCTitan Noviny mají premiéru. Eventový den na Galacticraftu Noviny MCTitan Noviny mají premiéru Již jsou to dva týdny, co pocitac770 poprvé vyšel na veřejnost s nápadem založit MCTitan noviny. Tento nápad měl rozličné odezvy, jak dobré, tak špatné, ale nakonec

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje/linka Datum S-MHMP 608365/2012 Ing.arch. Zdeňka Baštová/2658 11.6.2012 ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 9. 9. 2013 Předmět:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Líšnice. se zazelenala

Líšnice. se zazelenala Líšnice se zazelenala GK Líšnice leží kousek od Prahy a jeho historie je bez přehánění velmi bohatá. Není divu, vždyť jde o druhé nejstarší golfové hřiště v republice. Před třemi lety zde oslavili osmdesáté

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více