CZECH REPUBLIC Česká republika R épublique tchèque

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH REPUBLIC Česká republika R épublique tchèque"

Transkript

1 CZECH REPUBLIC Česká republika République tchèque

2

3 Czech Republic ČESKÁ REPUBLIKA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

4 Photographs Autor fotografií Auteur des photographies: Luboš Stiburek Foreword Úvodní text Texte introductif: Pavel Scheufler Text Text Texte: Otakar Jestřáb Production Produkce Production: Radka Nagyová Graphic design Grafické zpracování Traitement graphique: Li Tu Collaborators Spolupráce Collaboration: Kryštof Knejp English translation Anglický překlad Traduction an anglais: Marc Di Duca French translation Francouzský překlad Traduction en français: Mojmíra Pacejková Printed by Tisk Imprimé aux: Libertas, a. s. Published by Pražský Svět Vydal Pražský Svět Édité par Pražský Svět ISBN ISBN Pražský Svět (www.prazskysvet.cz), 2012 Photo Luboš Stiburek (www.czfoto.cz), 2012

5 Prague Praha Prague

6 CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 6

7 Český Krumlov 7

8 CZECH REPUBLIC The Czech Republic, a notable country in the heart of Europe, bursts with a number of historical monuments and places of natural interest. Thanks to the unmistakable photographs of Luboš Stiburek, you can discover some of the most beautiful and important ones. Human habitation of the Czech lands reaches back into prehistoric times to the beginning of the early Stone Age. Archaeologists have found that at the end of the Neolithic period, around 6000 years ago, the process of settling fertile land had ended. The first known inhabitants of the Czech lands were the Celtic B o i i t r i b e. Fro m t h e n a m e o f t h e i r s e t t l e m e n t s, B o i o h a e m u m, c o m e s the Latin-based word Bohemia. Apart from fragments of oppida, their settlements, the Boii also left the names of some Czech rivers (Ohře, Elbe, Jizera), cities (Tyn) and mountain areas. The Celts were finally overrun by the Germanic Markoman tribe who were in turn replaced by the Slavs in the 6th century AD. Important state to arise in central Europe was the Great Moravian Empire, the most prominent ruler of which was Rostislav who reigned from It was at this time that the foundations for the division of the later Bohemian Kingdom into Bohemia, Moravia and Silesia were laid. From the outset the Czech state was shaped by geographic factors. The entire country is encircled by a ring of mountains which in the past were covered in thick, almost impenetrable forest. Today more than a third of the Czech Republic is still forested. Moravia is also hemmed in by mountains except in the south where a plain opens out to the Danube. Bohemia and Moravia formed a kind of natural fortress. The most famous medieval ruler of the Bohemian Kingdom was Charles IV who was also Holy Roman Emperor. Prague became the centre of the empire and was the second largest and most populous city in Europe after Rome. The Czech lands were always an important crossroads for trade routes and, as a central European trade centre, always attracted merchants. Prague s Charles University, founded in 1348 by Charles IV, is the oldest university north of the Alps. The many different ethnic minorities in Prague and many other towns gave rise to a rich spiritual life. This country s history was created against a backdrop of coexistence with German and Jewish communities. Italians also played their small part in Czech history. Despite its long and colourful history and the many centuries the Bohemian Kingdom existed, the Czech Republic appeared on the map of Europe only fairly recently. It was created January 1, 1993 after the peaceful break-up of Czechoslovakia which had existed since The historical centres of Prague, Telč, Český Krumlov and Kutná Hora all enjoy UNESCO-listed status. Other UNESCO sites in the Czech Republic are the Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk, the Lednice-Valtice Area, Holašovice, the chateaux and gardens in Kroměříž and Litomyšl, the Trinity Column in Olomouc, the Jewish Quarter and Basilica of Saint Procopius in Třebíč and the villa Tugendhat in Brno. Without a shadow of a doubt it is well worth making a trip to this remarkable central European country the Czech Republic. Pavel Scheufler 8

9 Holašovice 9

10 ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika, pozoruhodná země ve středu Evropy, oplývá množstvím významných historických památek a přírodních zajímavostí. Prostřednictvím nezaměnitelných fotografií Luboše Stiburka nyní můžete poznat nejkrásnější a nejdůležitější z nich. O s í d l e n í č e s k ýc h z e m í j e m ož n é v ys l e d ova t h l u b o ko d o p ra vě ku, až na počátek starší doby kamenné. Archeologické výzkumy dokládají, že již před 6000 lety byl v příznivých oblastech proces osídlení Čech v podstatě ukončen. Prvními známými obyvateli Čech byli keltští Bójové. Podle názvu jejich sídel, Boiohaemum, bylo odvozeno latinské pojmenování Čech, Bohemia. Po Bójích vedle zbytků mohutných hradišť zůstala jména některých řek (Ohře, Labe, Jizera), měst (Týn) i pohoří. Po Keltech přišli germánští Markomani, které v průběhu 6. století našeho letopočtu vystřídali Slované. Významným a důležitým státním celkem ve střední Evropě byla Velká Morava, jejíž nejvýznačnější panovník Rastislav vládl v letech V dobách existence Velkomoravské říše byly položeny základy rozdělení pozdějšího Království českého na historické země Čechy, Moravu a Slezsko. Území českého státu se od počátku vytvářelo v těsné závislosti na geografických podmínkách. Celé Čechy jsou v podstatě kotlinou uzavřenou horami, kterou v minulosti pokrýval jen hustý a obtížně prostupný les. Morava je rovněž obdobně uzavřená, pouze její jižní hranice se otevírá směrem k Dunaji. Čechy a částečně i Morava tak tvořily jakousi přirozenou pevnost. Nejslavnějším panovníkem středověku byl v Království českém Karel IV., který obdržel i významný titul císař Svaté říše římské. Centrem rozsáhlé říše Karla IV. se stala Praha, která byla v tehdejší době rozlohou a počtem obyvatel po Římu druhým největším městem Evropy. České země byly od nepaměti důležitou křižovatkou obchodních cest a středoevropským centrem obchodu. Nejstarší evropskou univerzitou severně od Alp je Univerzita Karlova, založená v Praze roku 1348 Karlem IV. Prolínáním vlivů různých národnostních skupin a jejich vzájemným působením vznikalo v českých a moravských městech podhoubí pro bohatý duchovní život. Historie českých zemí se tak utvářela v podmínkách soužití zejména s německými a židovskými komunitami. Významně se do českých dějin zapsala také italská menšina. Přes svou významnou historii a existenci státního útvaru Koruna království českého je Česká republika na mapě Evropy novým státem. Vznikla 1. ledna 1993 pokojným rozdělením Československé federativní republiky, jejíž základ byl vytvořen vyhlášením Československé republiky v roce Do seznamu chráněných památek světa organizace UNESCO jsou zařazena městská historická jádra Prahy, Telče, Českého Krumlova a Kutné Hory. Dalšími památkami České republiky n a s ez n a m u U N ES CO j s o u p o u t n í kos t e l s v. J a n a N e p o m u c ké h o na Zelené hoře, Lednicko-valtický areál, Holašovice, zahrady a zámek v Kroměříži a v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči a brněnská funkcionalistická vila Tugendhat. B ez p o c hy by s t o j í za t o s e b l í ž e s ez n á m i t s t o u t o za j í m a vo u a inspirativní zemí ve středu Evropy Českou republikou. Pavel Scheufler 10

11 Děčín 11

12 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE La République tchèque, un pays étonnant situé au cœur de l Europe, regorge de nombreux monuments historiques et de sites naturels, aussi remarquables qu imposants. Les photographies uniques de Luboš Stiburek vous permettent de faire connaissance avec les plus beaux et les plus importants parmi eux. Le peuplement initial des pays tchèques remonte à la préhistoire, jusqu au début du paléolithique. Les recherches archéologiques prouvent que certaines régions prospères de la Bohême avaient déjà été entièrement peuplées il y a 6000 ans. Les Boïens, peuple celte, furent les premiers habitants connus de la Bohême. C est à partir de l appellation de leurs demeures, Boiohaemum, que fut dérivé le nom latin du pays tchèque, Bohemia. Hormis les vestiges de leurs grands lieux fortifiés, nous devons aux Boïens les noms de certaines rivières (Ohře, Elbe, Jizera), les villes (Tyn) et chaînes de montagnes. Dès l origine, le territoire de l état tchèque dépendait étroitement des conditions géographiques de cette région. Toute la Bohême est, en fait, un bassin entouré de montagnes, recouvert jadis d une forêt dense et difficilement pénétrable. À l époque actuelle, les forêts s étendent sur plus de deux tiers du territoire de la République tchèque. La Moravie est également entourée de montagnes, à l exception de sa frontière sud, ouverte sur le Danube. Par conséquent, la Bohême et, partiellement, la Moravie formaient une sorte de forteresse naturelle. Le plus célèbre des souverains médiévaux du Royaume tchèque fut le roi Charles IV qui obtint même le précieux titre d empereur du Saint Empire romain germanique. Pendant le règne de Charles IV, Prague devint la capitale de son vaste royaume. À cette époque, la ville de Prague était, après Rome, la deuxième plus grande ville d Europe du point de vue de l étendue de son territoire et du nombre de ses habitants. Depuis des temps reculés, les pays tchèques constituaient un important carrefour des voies de commerce et l un des principaux centres de commerce d Europe centrale. Malgré son histoire lointaine et l existence du système étatique connu sous le nom de «Couronne du royaume de Bohême», la République tchèque constitue un nouveau pays sur la carte de l Europe. Elle a été créée le 1 er janvier 1993, suite à la séparation pacifique de la République fédérale tchèque et slovaque dont les fondements furent posés en 1918 par la déclaration d indépendance de la République tchécoslovaque. La liste du patrimoine mondial établie par l organisation UNESCO inclut les centres historiques de la ville de Prague, Telč, Český Krumlov et Kutná Hora. Parmi les autres monuments de la République tchèque inscrits sur la liste de l UNESCO figure l église de pèlerinage Saint-Jean-Nepomucène sur Zelená hora (Montagne verte), le complexe de Lednice-Valtice, le village de Holašovice, les jardins et les châteaux de Kroměříž et de Litomyšl, le quartier juif et la basilique Saint-Procope de Třebíč et la villa Tugendhat de Brno, de style fonctionnaliste. La République tchèque, ce pays si intéressant et plein d inspirations situé en plein cœur de l Europe, mérite, sans aucun doute, une visite bien plus approfondie. Pavel Scheufler 12

13 Prague Castle Pražský hrad Château de Prague 13

14 CENTRAL BOHEMIA STŘEDNÍ ČECHY BOHÊME CENTRALE 14

15

16 Konopiště Chateau Zámek Konopiště Château de Konopiště 16

17 Karlštejn Castle Hrad Karlštejn Château de Karlštejn 17

18 18 Český Šternberk Castle Hrad Český Šternberk Château de Český Šternberk

19 Křivoklát Castle Hrad Křivoklát Château de Křivoklát 19

20 Kokořín Castle Hrad Kokořín Château de Kokořín Mělník Nelahozeves Svatá Hora 20

21

22 Bezděz Castle Hrad Bezděz Château de Bezděz 22

23 Říp

24 24 Kutná Hora

25

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. Band 50 Heft 1 2010

Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. Band 50 Heft 1 2010 Bohemia Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder A Journal of History and Civilisation in East Central Europe Herausgegeben im Auftrag des Collegium Carolinum von Martin Schulze Wessel,

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Cestovní ruch Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_cr.rar

Více

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165 45. výročí založení vojenského útvaru 6165 45 th Anniversary of Foundation of the Military Unit No. 6165 Ministry of Defence of the Czech Republic AVIS Prague, June 2007 ISBN 978-80-7278-402-8 OBSAH Posádkové

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat urba n people / l idé města 12, 2010, 2 Anthropology of the city: A social viewpoint, main tendencies, perspectives And national traditions of research. An example of czech urban Anthropology 1 Blanka

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

www.praguecityline.com

www.praguecityline.com 1 Socha sv. Václava 2 na Václavském náměstí Dear visitors of Prague, we are very pleased that we can invite you to the tour through our Capital City. Prague is one of the most visited cities in Europe

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 4/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

GALER IE PATRO. Libor Gašparovič Agentura GALIA

GALER IE PATRO. Libor Gašparovič Agentura GALIA TOISON D OR TOISON D OR ladislav daněk jiří hastík jan hrachovina slavoj kovařík zdeněk kučera radovan langer lenka leonidová klára mičíková ivo příleský jiljí sedláček lubomír schneider jaroslav vacl

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic

Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic czech hops český chmel 2012 Published by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic in cooperation with the Hop Growers Union of the Czech Republic Vedoucí autorského kolektivu / Editor-in-Chief:

Více

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005

Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Svět je báječný příběh What a Wonderful Story the World Can Be Česká kniha pro děti a mládež 2005 Czech Books for Children and Young People 2005 Všechna práva vyhrazena/ All rights reserved Texts by Petr

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Členění území ČR, kraje a krajská města

Členění území ČR, kraje a krajská města 1) Území České republiky se člení: a) do 13 krajů b) do 14 krajů c) do 18 krajů 2) Centrem každého kraje je: a) okresní město b) hlavní město c) krajské město Členění území ČR, kraje a krajská města 3)

Více

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B

IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY. 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B IWRF EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN WHEELCHAIR RUGBY 11 19 April 2015 Prague, Czech Republic Division B 2015 IWRF European Championship in Wheelchair Rugby 03 Obsah Úvodní slova David Lukeš hlavní organizátor

Více

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS krisztián alt MAďARSKO HUNGARY *1976 15. 5. 18.00 literární kavárna Autor v letech 1996 až 2001 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více