Vestavba archivu v podkroví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vestavba archivu v podkroví"

Transkript

1 Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Karel Parolek Ing. Ivan Pšenička Obsah statické části: Popis stavby a statického výpočtu Posouzení stávající stropní konstrukce - deska Zatížení průvlaku sloupky krovu Posouzení stávající stropní konstrukce - průvlak Návrh zesílení Zatížení podporujících konstrukcí Podklady ke zpracování : Návrh stavební části Platné nory Původní PD - / 005 Křístek, Trčka a spol. s.r.o Prohlídka - ístní šetření Technický průvodce 51- Statické tabulky Zpracovala : Ing. Eva Svobodová červen 10 IČO Popis stavby a statického výpočtu Ve stavbě bude vybudován na ploše betonového stropu archiv, výpočet bude prověřovat únosnost stávající konstrukce, provedené jako úprava původní PD, realizované podle PD z r Stropní konstrukce je provedena jako železobetonová spojitá s vnitřní podporou z ocelových válcovaných nosníků. Obě desky jsou vyztuženy kříže. Stránka 1 z 15

2 Posouzení stávající stropní konstrukce - deska Zatížení desky jako kříže arované na střední ocelové průvlaku Zatížení vlastní váhou stropní konstrukce - ŽLB kce Podlaha na půdě Tloušťka Objeová Zatížení Součinitel Zatížení hotnost provozní zatížení extréní / 3 / / Krytina - lino 0,030 18,000 0,540 1,100 0,594 Nosná konstrukce 0,180 5,000 4,500 1,100 4,950 Podhledová konstrukce ( SDK ) 0,015 10,000 0,170 1,100 0,187 Tloušťka celke 0,10 5,10 5,731 Provozní zatížení vlastní váhou 5,10 Extréní zatížení vlastní váhou 5,731 / / Zatížení užitné - nahodilé Součinitel Provozní zatížení Extréní γ f Archiv požadované iniální únosnosti 5,000 1,0 6,000 Provozní zatížení nahodilé 5,000 Extréní zatížení nahodilé 6,000 / / Celkové zatížení stropní konstrukce v podkroví Podlaha na půdě Provozní zatížení celkové bez příček 10,10 Extréní zatížení celkové 11,731 / / Posouzení desek D 11 D 1 Rozpětí Šířka desky Zatížení extréní Druh výztuže 7,85 4,53 11,731 obousěrná 7,85 3,80 11,731 jednosěrná Průvlaky ezi deskai Délka průvlaku B D Označení desek A obousěrně arovaná - schéa vetknutí 1 strana kloubové uložení 3 strany B obousěrně arovaná - schéa vetknutí strany kloubové uložení strany Deska D11 - A Poěr stran n l / š 1,73 0,58 n < - obousěrnně ar. deska l x 7,850 l y 4,530 Rovnoěrné zatížení 11,731 / α x 0,0060 α y 0,0565 α xvs 0,0000 α yvs -0,116 M x a x *q*l x 4,337 / M y a y *q*l y 13,601 / M xvs a xvs *q*l x 0,000 / M yvs a yvs *q*l y -7,973 / Stránka z 15

3 Deska D1 - B Poěr stran n l / š,07 n < - obousěrnně ar. deska l x 7,850 l y 3,800 Rovnoěrné zatížení 11,731 / α x 0,0019 α y 0,0417 α xvs 0,0000 α yvs -0,0833 M x a x *q*l x 1,373 / M y a y *q*l y 7,064 / M xvs a xvs *q*l x 0,000 / M yvs a yvs *q*l y -14,111 / Redistribuce oentů v systéu desek D11 - D1 plocha Sěr x c Sěr y D11 D1 pole 4,337 pole,843 podpora 0,000 podpora -18,731 pole 1,373 pole,443 podpora 0,000 podpora -18,731 Posouzení výztuže desek Druh naáhání - Způsob dienzování - Ohyb etoda ezní rovnováhy D11-D1 ezipodporové oenty Maxiální ohybový oent M x,843 Geoetrický tvar průřezu h b 0,180 1,000 Krycí vrstva výztuže t b 0,05 Předběžný návrh profilu pr. 0,01 Účinná výška průřezu h e 0,139 Použité ateriály beton C0/5 ocel nebo síť KARI Pevnosti ateriálů beton R bd 14,50 MPa výpočtová v tlaku R btd 1,05 MPa výpočtová v tahu ocel R scd 40,00 MPa výpočtová v tlaku R sd 450,00 MPa výpočtová v tahu Součinitelé podínek působení ateriálu Základní - vliv vyztužení průřezu γ bs 1,00 Pro µ s < µ s,in vliv gradientu přetvoření γ bg 1,75 Pro průřez naáhaný ohybe vliv nohokrát opakovaného naáhání betonu v tlaku γ bc 1,00 vliv nohokrát opakovaného naáhání betonu v tahu γ bc1 1,00 vliv nohokrát opakovaného naáhání výztuže v tahu γ sc ω sc /(1-0,4*(1+ρ s ))+ κ sc 1,57 pro hodnoty ω sc 0,44 ρ s,li 0,80 Stránka 3 z 15

4 κ sc γ sc 0,00 1,00 Součinitel geoetrie γ u 1-0/(h+50) 0,913 Metoda ezní rovnováhy Pro tah nebo tlak s velkou výstředností, resp.ohyb usí platit ξ< ξ li Součtová výinka Moentová výinka N b γ u *R bd * γ b *b*x u M x N a γ u *R bd * γ b *b*x u * ( h e - x u /) R sd * γ s *F a Z rovnice oentové výinky bude určena poloha neutrálné osy. Řešení kvadratické rovnice x u -*x u *h e -C 0 Poocná hodnota absolutního členu Kořen usí vyhovět podínce x u < h e x u h e -(h e -C) 1/ ) C *M x / γ u *R bd * γ b *b*x u 0,00197 x u 0,0073 Kontrola podínky ξ< ξ li ξ x u / h e 0,054 ξ 1/(1,5+R /40) li sd 0,431 Podínka splněna Určení nutné plochy výztuže A a γ u *R bd * γ b *b*x u / R sd *γ s A a A a 0, ,00057 Kontrola : N a N b M x 0,1688 MN 0,1688 MN 0,0843 MN Stávající 5,00 prof. R 1 procento vyztužení 0,95% Tabulka spodní výztuže polí spojité desky - kladné oenty ( jednotná tloušťka desky, jednotné ateriály ) Ohybový oent podkroví iniální plocha výztuže C x u x u / h e A a M 1x 4,337 / 0, ,0014 0,0097 0,00007 M 1y,843 / 0, ,0073 0,054 0,00038 M x 1,373 / 0,0001 0,0004 0,0031 0,0000 M y,443 / 0,0001 0,0008 0,0055 0,00004 M 1y,843 / 0, ,0073 0,054 0,00038 Ohybový oent podkroví navržená výztuž skutečná plocha výztuže profil / vzdálenost využitelnost M 1x 4,337 / , % M 1y,843 / , % M x 1,373 / , % M y,443 / , % M 1y,843 / , % Stránka 4 z 15

5 Beton B 5 - C 0/5 Ocel Tabulka horní výztuže spojité desky nad podporai - záporné oenty ( jednotná tloušťka desky, jednotné ateriály ) Ohybový oent 1.NP iniální plocha výztuže M 1x M 1y M x M y C x u x u / h e A a 0,000 / 0, ,0000 0,0000 0, ,731 / 0,0016 0,0059 0,048 0, ,000 / 0, ,0000 0,0000 0, ,731 / 0,0016 0,0059 0,048 0,00031 Ohybový oent 1.NP použitá výztuž skutečná plocha výztuže profil / vzdálenost využitelnost M 1x 0,000 / , % M 1y 18,731 / , % M x 0,000 / ,0005 0% M y 18,731 / , % Stropní deska není zatížena břeeny a průvlak pod deskou je proveden jako spojitý s jednou vnitřní nesyetrickou podporou. Zatížení průvlaku sloupky krovu Sedlová střecha ,19,19 0,15 0,50 3,88,00 3,05,80 1,13 7,85 1,13 10,11 Stránka 5 z 15

6 Skladba střešního pláště zateplený prostor obytná část Zatížení vlastní váhou střešní konstrukce Tloušťka Objeová Zatížení Součinitel Zatížení hotnost provozní zatížení extréní / 3 / / Tašková krytina, latě, kontralatě 0,500 1,100 0,550 Kontaktní difúzní fólie 0,00 5,000 0,010 1,00 0,01 Krokev ve spádu - šířka 140 0,160 0,700 0,11 1,100 0,13 Tepelná izolace Orsil M 0,50 0,900 0,5 1,300 0,93 Parotěsná zábrana 0,00 5,000 0,010 1,00 0,01 Sádrokarton 10,000 0,145 1,100 0,160 1,00 1,149 Provozní zatížení střešní konstrukce q n 1,00 / Extréní zatížení střešní konstrukce q d 1,149 / Zatížení užitné - nahodilé sníh Základní tíha sněhu ω s 0,700 / Sklon α 38,00 o 0,663 Součinitel tvaru zastřešení µ 0,587 Součinitel zatížení γ 1,40 Provozní zatížení střešní konstrukce p n 0,411 / Extréní zatížení střešní konstrukce p d 0,575 / Vzdálenost krokví ax 1,00 Zatížení krokví Provozní zatížení jedné krokve p n1 + q n1 Extréní zatížení jedné krokve p d1 + q d1 1,78,143 / / Návrh profilu Zatížení střední vaznice Zatěžovací šířka krytiny,55 Zatěžovací šířka šikého podhledu 1,000 Zatěžovací šířka vodorovného podhledu 1,55 Provozní zatížení střední vaznice p n1 + q n1 Extréní zatížení střední vaznice p d1 + q d1 4,04 4,888 / / A / Rozteče střední vaznice Světlosti polí 4,530 4,300 8,830 Stránka 6 z 15

7 Určení osových sil ve sloupcích krovu průvlak zdivo Délka části vaznice štít,65 S1 4,415 S,150 Provozní zatížení 9,154 17,844 8,690 Extréní zatížení 11,07 1,58 10,510 Posouzení průvlaku se střední podporou zatíženého deskou a sloupky krovu Zatížení spojitého tráu spojitou deskou 1,80 3,05,60 sloupky krovu 0, střední sloup 5,0,5 střední podpora průvlaku 7,45 Celkové zatížení ocelového průvlaku z dvojice nosníků I 60. sloupky S1 17,844 1,58 strop 43,35 49,80 / / Celkové axiální zatížení průvlaku provozní 43,35 / provozní 49,80 / raeno Odlehčení konců průvlaku seshora provozní 10,640 provozní 1,5 0,548 zespoda provozní 15,11 provozní 17,373 0,654 Moent na spojité průvlaku: střední -135,00 levé pole 115,057 uprostřed levé pole 14,699 pod břeene pravé pole -45,007 levá reakce 93,008 střední reakce 179,618 zleva 108,019 zprava Stránka 7 z 15

8 pravá reakce -5,53 Kontrola 355,13 355,13 Kontrola - bez odlehčení konců střední -131,7 levé pole 15,977 uprostřed levé pole 135,038 pod břeene pravé pole -34,087 levá reakce 119,859 střední reakce 18,366 zleva 114,370 zprava pravá reakce -,76 414, ,319 V současnosti je průvlak překryt podhlede. Doporučuji provést bezprostředně po zahájení stavby odkrytí podhledu v ístě navrženého průvlaku a doplnit diagnostiku použitého profilu. Ve fázi návrhu zesílení jsou vypracovány rozdílné varianty jednak použitých nosníků a jednak i varianty zesílení profilů - pro zvětšení únosnosti profilu nad podporou je vhodnější zesílení v horní polovině průřezu, ale z hlediska provádění je snazší zesílení ve spodní polovině. Posouzení plnostěnného nosníku stávající * I 60 ezipodporový 884,00 * I x 11480,00 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 141,06 0,016 Posouzení syku napětí τ 1,76 podporový * I ,00 * I x 11480,00 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Stránka 8 z 15

9 Posouzení ohybu napětí σ 15,717 0,016 Posouzení syku napětí τ 1,76 Zvětšení únosnosti ocelového profilu příložkou zespoda 6 * I 60 I x 11480,00 * ,80 *10-4 t 60 dvojice plech těžiště spřaženého profilu těžiště * I 60 I x 1,83,00 * *10-4 Moent setrvačnosti po spřažení I spř 1937,81 * Těžiště soustavy t ,13 * horní 18,39 * dolní Posouzení plnostěnného nosníku stávající + zesílení * I ezipodporový 18,39 * I x 1937,81 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 97,40 0,014 Posouzení syku napětí τ 16,977 podporový * I ,13 * I x 1937,81 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Stránka 9 z 15

10 Posouzení ohybu napětí σ 166,08 0,014 Posouzení syku napětí τ 16,977 Vzhlede k tou, že spojitý průvlak vyvozuje větší naáhání horní pásnice, bude provedena alternativa vyztužení dvojice nosníků I 60 Výpočet prokázal ožnost zvětšení únosnosti průvlaku dvěa variantai zesílení seshora i zespoda. Varianta bude vybrána po odhalení nosné konstrukce. Stávající stav neuožní zjistit použitý profil a proto jsou navrženy varianty zesílení průvlaku o profilu: * I 60 * U 60 1 * I 60 Zvětšení únosnosti ocelového profilu příložkou zespoda * I 60 6 I x t 11480,00 83,80 14,10 * *10-4 * t 60 dvojice L těžiště spřaženého profilu těžiště * I 60 I x e,00 9,60 1,40 * *10-4 *10 - Moent setrvačnosti po spřažení I spř 140,68 * Těžiště soustavy t ,7 * horní 866,88 * dolní Posouzení plnostěnného nosníku stávající + zesílení * I 60 * L 50 / 50 / 5 ezipodporový 866,88 * I x 140,68 * ,40 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 143,848 0,017 Stránka 10 z 15

11 Posouzení syku napětí τ 19,31 podporový * I 60 * L 50 / 50 / ,7 * I x 140,68 * ,40 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 17,74 0,017 Posouzení syku napětí τ 19,31 Posouzení plnostěnného nosníku stávající * U 60 ezipodporový 74,00 * I x 9640,00 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 168,058 0,019 Posouzení syku napětí τ 4,381 podporový * U 60 74,00 * I x 9640,00 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Stránka 11 z 15

12 Posouzení ohybu napětí σ 60,656 0,019 Posouzení syku napětí τ 4,381 Zvětšení únosnosti ocelového profilu příložkou zespoda 180 * U 60 I x 9640,00 * ,80 *10-4 t 60 dvojice plech těžiště spřaženého profilu těžiště * I 60 I x 1,83,00 * *10-4 Moent setrvačnosti po spřažení I spř 1190,0 * Těžiště soustavy t ,70 * horní 1149,91 * dolní Posouzení plnostěnného nosníku stávající + zesílení * U ezipodporový 1149,91 * I x 1190,0 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 100,058 0,016 Posouzení syku napětí τ 18,840 podporový * U ,70 * I x 1190,0 * ,80 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Stránka 1 z 15

13 Posouzení ohybu napětí σ 193,496 0,016 Posouzení syku napětí τ 18,840 Vzhlede k tou, že spojitý průvlak vyvozuje větší naáhání horní pásnice, bude provedena alternativa vyztužení dvojice nosníků I 60 Zvětšení únosnosti ocelového profilu příložkou zespoda * U 60 6 I x t 9640,00 74,80 14,10 * *10-4 * t 60 dvojice L těžiště spřaženého profilu těžiště * I 60 I x e,00 9,60 1,40 * *10-4 *10 - Moent setrvačnosti po spřažení I spř 1055,43 * Těžiště soustavy t ,37 * horní 730,44 * dolní Posouzení plnostěnného nosníku stávající + zesílení * U 60 * L 50 / 50 / 5 ezipodporový 730,44 * I x 1055,43 * ,40 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 157,518 0,017 Posouzení syku napětí τ 1,607 podporový * U 60 * L 50 / 50 / 5 913,37 * I x 1055,43 * ,40 *10-4 Stránka 13 z 15

14 10,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 147,806 0,017 Posouzení syku napětí τ 1,607 Staticky výhodnější je zesílit dvojici v horní poloze a toto bude ožno dosáhnout dvěa úhelníky vyztužení dvojice nosníků U 60 Zvětšení únosnosti ocelového profilu příložkai I 60 I x 5740,00 * těžiště U 00 41,90 * dvojice U 00 těžiště I těžiště spřaženého profilu t I x 380,00 * ,40 *10-4 Moent setrvačnosti po spřažení I spř 9661,54 * Těžiště soustavy t ,58 * horní 679,83 * dolní Posouzení plnostěnného nosníku stávající + zesílení I 60 * U 00 ezipodporový 679,83 * I x 9661,54 * ,30 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 183,46 0,019 Posouzení syku napětí τ 16,897 Stránka 14 z 15

15 podporový I 60 * U ,58 * I x 9661,54 * ,30 * ,00 Výpočtová pevnost ve syku R sd 10,00 178,50 Syková pevnost R sd 178,50 Posouzení ohybu napětí σ 164,70 0,019 Posouzení syku napětí τ 16,897 V krajní případě je ožno ocelový průvlak z jednoho nosníku I 60 zesílit dvojicí nosníků U 00, i když bude zvýšená hodnota průhybu. Závěr posouzení stropní konstrukce Pro archiv je uvažováno s průěrný rovnoěrný užitný zatížení 5,0 /. V podkroví je provedena železobetonová spojitá deska, jejíž únosnost je dostatečná pro uístění archivu v podkrovní prostoru pro uvažované rovnoěrné zatížení. Železobetonová deska je podporována spojitý průvlake z ocelového válcovaného nosníku, jehož dienze není prověřena. Strop je zespoda opatřen podhlede. Podle PD jsou použity ocelové nosníky výšky 60, tvar a počet nosníků bude prověřen Výpočte v několika alternativách je ožno provést zesílení průvlaku a po toto zesílení bude celá plocha podkroví vyhovující na požadované zatížení archive. Ing. Eva Svobodová Stránka 15 z 15

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Optimální izolace věnce Snadná a rychlá montáž Jednoduché ztracené bednění Nízká objemová hmotnost

Optimální izolace věnce Snadná a rychlá montáž Jednoduché ztracené bednění Nízká objemová hmotnost VĚNCOVÁ TVÁRNICE Optiální izolace věnce Snadná a rychlá ontáž Jednoduché ztracené bednění Nízká Snadná opracovatelnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdive Ekologická nezávadnost

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 STATICKÝ VÝPOČET STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

Posouzení skupiny pilot Vstupní data Posouzení skupiny pilot Vstupní data Projekt Datu : 6.12.2012 Název : Skupina pilot - Vzorový příklad 3 Popis : Statické schéa skupiny pilot - Pružinová etoda Fáze : 1 7,00 2,00 +z 12,00 HPV Nastavení

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS

Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS Statické posouzení k akci: Přístavba výrobní haly CETRIS Akce: Část projektu: Datu: Vypracoval: Obsah: Přístavba výrobní haly CETRIS D..2 - Statika 29.6.206 Ing. Petr Král STATIKA Obsah: A) Statické posouzení

Více

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa Výpočet úhlové zdi Vstupní data Projekt Datu :..005 Materiál konstrukce Objeová tíha g.00 kn/ Výpočet betonových konstrukcí proveden podle nory ČSN 7 0 R. Beton : Beton B 0 Pevnost v tlaku Pevnost v tahu

Více

1. a 2. cvičení obecné informace, výpočet zatížení

1. a 2. cvičení obecné informace, výpočet zatížení 1. a. cvičení obecné inforace, výpočet zatížení Obecné zásady pro vedení statického výpočtu Dodržování dále uvedených zásad bude přísně kontrolováno. NNK je základní kurze. Pokud se nenaučíte správně základy,

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

1., 2. a 3. cvičení obecné informace, výpočet zatížení, zatížení příčkami ZADÁNÍ č. 1 a 2

1., 2. a 3. cvičení obecné informace, výpočet zatížení, zatížení příčkami ZADÁNÍ č. 1 a 2 1., 2. a 3. cvičení obecné inforace, výpočet zatížení, zatížení příčkai ZADÁNÍ č. 1 a 2 Obecné zásady pro vedení statického výpočtu Dodržování dále uvedených zásad bude přísně kontrolováno. Statický výpočet

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET Ing. Jan Rýpal Nádražní 335 696 85 Moravský Písek IČO: 62819348 Moravský Písek, 20. 1. 2015 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SYROVÍN Investor: Obec Syrovín, Syrovín 70, 69684

Více

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1 Technická zpráva REVITALIZACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY PŘI ULICI KOSTELNÍ V ČESKÉM DUBU Statické posouzení stávajícího objektu Stavebník: Místo stavby: Město Český Dub Nám. Bedřicha Smetany 1/1, 463 43 Český Dub

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Statický výpočet. 29. července 2009

Statický výpočet. 29. července 2009 29. července 2009 Statický výpočet Akce: RD Károv k.ú. Ohrobec Objednatel: Klára Vernerová Stupeň: DPS Datum: 07/2009 Zpracovatel: Ing. Ondřej Horák Zakázkové číslo: 2009-07-04 2 July 29, 2009 OBSAH STATICKÉHO

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

SPOJITÉ KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ DESKY PŘÍKLAD

SPOJITÉ KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ DESKY PŘÍKLAD SPOJITÉ KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ DESKY Řešení přesněji MKP zjednodušené etod řešení - způsob řešení dle eoetrického uspořádání soustav desek etoda náhradních (spojitých) nosníků ručně PŘÍKLD Vpočítejte vnitřní

Více

Základní rozměry betonových nosných prvků

Základní rozměry betonových nosných prvků Základní rozměry betonových nosných prvků Desky Trámy Průvlaky Sloupy Ohybové momenty [knm] na nosníku Prostě uloženýnosník q[kn/m] 1/8 ql 2 Oboustranně vetknutý nosník 1/12 ql 2 1/12 ql 2 q[kn/m] 1/24

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 09. DESKA DOKONALE VETKNUTÁ - NÁVRH DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D STATICKÝ VÝPOČET. STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.3 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE v Bystřici u Benešova OBJEDNATEL: STAVEBNÍK: ZPRACOVATEL: město Bystřice Dr. E. Beneše 25, 257 51

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE

BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE BL 04 - Vodohospodářské betonové konstrukce MONOTOVANÉ KONSTRUKCE doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno 1 TYPY MONTOVANÝCH PRUTOVÝCH SOUSTAV 1. HALOVÉ OBJEKTY

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Posouzení plošného základu Vstupní data

Posouzení plošného základu Vstupní data Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Akce Část Datu CEMEX 5..07 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek j ef [ ] c ef g [/ 3 ] g su [/ 3 ] d [ ] 9,00,00 3,00 Pro výpočet tlaku vklidu jsou

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY REKONSTRUKCE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE, ODRY, ULICE KOMENSKÉHO Č.P. 517, K.Ú. ODRY, P.Č. 833, 834

NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY REKONSTRUKCE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE, ODRY, ULICE KOMENSKÉHO Č.P. 517, K.Ú. ODRY, P.Č. 833, 834 T E C H N I C K Á Z P R Á V A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY REKONSTRUKCE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE, ODRY, ULICE KOMENSKÉHO Č.P. 17, K.Ú. ODRY, P.Č. 833, 834 Stavba : Rekonstrukce centra dětí a ládeže, Odry, ulice

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU D.1.2/ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU investor: lokalita: stupeň PD: datum: Markéta Hartmanová a Jiří Šimeček Čížová u Písku dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení

Více

Výpis řeziva. Stavební řezivo smrk. Novostavba RD, Bratkovice

Výpis řeziva. Stavební řezivo smrk. Novostavba RD, Bratkovice Novostavba RD, Bratkovice Výpis řeziva Stavební řezivo smrk Sloupy kruhového průřezu průměr délka ks kubatura(m3) popis poznámka 200 2500 3 0,24 sloup vnitřní_1np pohledový, vč.50mm na čep 160 3580 2 0,22

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ

STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem STATICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY VRBENSKÉHO LÁZNÍ V Ústí nad Labem, květen 2017 Vypracoval:

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET

AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 577/2, Praha 8. TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET AKCE : Stavební úpravy BD Kostřinská 77/, Praha 8 TECHNICKÁ ZPRÁVA a STATICKÝ VÝPOČET Místo stavby : Kostřinská 77/, Praha 8 Objednatel : PlanPoint, s.r.o. Bubenská 8/7, 70 00 Praha 7 Investor : SVJ Kostřinská

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

14. ŽB DESKOVÉ STROPY

14. ŽB DESKOVÉ STROPY 14. ŽB DESKOVÉ STROPY NAVRHOVÁNÍ, POSOUZENÍ M d M u ZÁKLADNÍ POJMY PRO VÝZTUŽ M d moment od výpočtového (extrémního) zatížení M u moment na mezi únosnosti - výzutž rozumíme souhrn všech ocel. výztuž. vložek,

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více