Zeměpis České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeměpis České republiky"

Transkript

1 Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na

2 1. Základní údaje o ČR Název státu - Česká republika - Czech Republic (AJ) - Tschechische Republik (NJ) - République Tchčque (FJ) - Repubblica Ceca (IJ) Vznik: Prezident republiky Václav Klaus Státní symboly Velký státní znak - tvoří ho čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí. Malý státní znak - tvoří ho červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Trikolora - české státní barvy se užívají v podobě trikolory k obecnému označení státního majetku či k dekoračním účelům při slavnostních příležitostech. Dále pak se používají na stuhách k medailím a smutečním věncům a na různých linkách a šňůrkách. Při oslavách státních svátků a jiných významných událostí si je lidé připínají na oděv. Vlajka 2

3 - oficiálně výklad významu barev a podoby vlajky není v zákonech obsažen. Modrá, červená a bílá samy o sobě jsou však jakožto státní barvy také státním symbolem, ač zákon nestanoví, jakými způsoby je lze používat. Vlajka prezidenta republiky - je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými lipovými ratolestmi. Státní pečeť - tvoří ji velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis ČESKÁ REPUBLIKA. Pečeť opatruje prezident republiky a používá se zvláště při významných událostech, jakými jsou například stvrzení mezinárodních smluv, vydání pověřovacích listin diplomatickým zástupcům, apod. Národní hymna - píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne Hudbu k ní složil František Škroup. Politický systém - parlamentní demokracie - základní zákon Ústava ČR, je v souladu s Listinou základních práv a svobod Dělení mocí zákonodárná moc (legislativa) dvoukomorový parlament - Poslanecká sněmovna parlamentu (200 členů vol. na 4 roky) - Senát parlamentu (81 členů, volených ve dvou kolech většinovým systémem na 6 let. výkonná moc (exekutiva) tvořena vládou, prezidentem, a státním zastupitelstvem 3

4 soudní moc (jurisdikce) vykonávají ji nezávislé soudy Politické strany Parlamentní strany: - ODS - ČSSD - TOP 09 - Věci veřejné - KSČM Orgány státní správy a samosprávy Státní správa - ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý stát - územní orgány státní správy s místní působností - ostatní státní orgány (např. soudy, státní fondy apod.). - výkonnou moc zajišťují ústřední úřady s působností pro celý stát. V čele některých ústředních úřadů stojí ministr, těmito úřady jsou ministerstva (je jich 14) Státní samospráva 1) územní (vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován) 2) zájmová (např. Česká advokátní komora, Česká lékařská komora) Administrativní členění ČR 14 krajů Liberecký Jihočeský Jihomoravský Pardubický Plzeňský Praha Karlovarský Královéhradecký Moravskoslezský Středočeský (největší, Prahu, obklopuje ze všech stran) Olomoucký Ústecký Kraj Vysočina Zlínský Hlavní město: PRAHA - největší město ČR - souřadnice: s. š., v. d. - rozloha: 496 km 2 - počet obyvatel: nejznámější památky v Praze: Chrám svatého Víta, Karlův most, Národní museum, Orloj, Petřín, Zámeček Trója, Vyšehrad, Žižkovská věž 2. Geografické údaje Území Poloha - střední Evropa neboli srdce Evropy - vnitrozemský stát - středem státního území prochází poledník 15 v. d - sousední státy: Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko 4

5 Rozloha km 2 - z celkové rozlohy EU zaujímá Česká republika velikostně něco přes 2 % Délka státních hranic - čára státní hranice měří 2 290,4 km (z toho s Německem 810,7 km, Polskem 761,8 km, Rakouskem 466,1 km a Slovenskem 251,8 km) - většina délky státní hranice je přirozená, tvoří ji hlavně horské hřebeny Vzdálenosti - nejzápadnější bod X nejvýchodnější bod: 500 km - nejjižnější bod X nejsevernější bod: 350 km - Sever: Lobendava - Jih: Vyšší Brod - Východ: Bukovec - Západ: Krásná u Aše Nadmořské výšky - střední nadmořská výška: 450 m. n. m., což je dost: průměrná výška (Evropa má 290 m. n. m.) - nejnižší místo: Výtok Labe z území státu u Hřenska, 115 m. n. m. - nejvyšší místo: Sněžka v Krkonoších, m. n. m. 3. Historický vývoj České země byly osídleny již ve starší době kamenné, nejstarší nález pozůstatků člověka na českém teritoriu je datován do období před lety, ale významem je předčí doklady o činnosti lovců mamutů, zejména z moravských lokalit Předmostí u Přerova, Pavlov a Dolní Věstonice z časů před lety. Od těch časů jsou poznamenány stopami lidského působení, směrem k přítomnosti pramenů přibývá. počátky slovanského osídlení. Nejdůležitější etapy v historii našeho národa Sámova říše Velká Morava České knížectví novověk Československo První republika Druhá republika Protektorát Čechy a Morava Československá socialistická republika samostatná Česká republika Vnější současné vztahy státu Česká republika vystupuje v mezinárodních vztazích z pozice demokratického a politicky, hospodářsky a sociálně stabilního státu ve střední Evropě, který sleduje nejen své dílčí zájmy, ale přebírá také svůj díl odpovědnosti za vývoj Evropy a celého mezinárodního společenství. členství v OSN (Organizace spojených národů, od 24. října 1945 ) členství v OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj se Česká republika zapojila ) členství v Severoatlantické alianci (zapojila se 12. března 1999 svým vstupem do NATO) členství v EU, od 1. května 2004 vstup do Schengenu, od 21. prosince Podnebí Zdejší podnebí je charakterizováno západním prouděním s převahou západních větrů, intenzivní cyklonální činností a poměrně hojnými srážkami. Podnebí je mírné, ovšem zároveň velmi rozmanité místně i v průběhu roku. Nejchladnější měsíc je leden, během března, dubna a května dochází k prudkému nárůstu teplot, nejteplejší je červenec. Jedná se o mírný podnebný pás. Naše republika se rozkládá na rozhraní kontinentálního podnebí a oceánského. Přímořský vliv se projevuje hlavně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibývá kontinentálních podnebních vlivů. 5

6 Velký vliv na podnebí ČR má nadmořská výška a reliéf. Z celkové plochy státního území leží km 2 (66,97 %) v nadmořské výšce do 500 m, km 2 (31,98 %) ve výšce 500 až m a pouze 827 km 2 (1,05 %) ve výšce nad m. Střední nadmořská výška České republiky je 430 m. S přibývající nadmořskou výškou klesá teplota o 0,6 C na 100 m a klesá tlak. Naše republika je z většiny stran obklopena horskými hřebeny, což způsobuje jistý srážkový stín. Flora a fauna vyskytující se na území ČR svědčí o vzájemném pronikání hlavních směrů, kterými se v Evropě šířilo rostlinstvo a živočišstvo. Lesy, převážně jehličnaté, zaujímají 33 % celkové rozlohy ČR. Také půdní pokryv se vyznačuje značnou variabilitou. Nejrozšířenějším typem půd v ČR jsou hnědé půdy. S podnebím souvisí i pojem "počasí". Zatímco podnebí vyjadřuje dlouhodobý (průměrný) stav ovzduší, počasí vyjadřuje stav okamžitý. Nejpřesnější informace o aktuálním počasí lze získat na adrese Českého hydrometeorologického ústavu případně lze informace získat z aktuálních radarů na radar.bourky.cz. Počasí u nás leckdy ovlivňuje teplotní inverze (teplejší počasí na horách než v nížinách) a skleníkový efekt, který souvisí s globálním oteplováním. 5. Půdy Půdy v ČR svrchní část zemské kůry vzniká zvětráváním hornin (tj. proces různě dlouhý), na jejím vzniku se podílí půdotvorní činitelé: podnebí (hlavně srážky a teplota) nadmořská výška matečná hornina čas vegetační kryt podzemní voda organismy (včetně vlivu člověka) V porovnání s ostatními státy v Evropě jsou půdy v ČR středně úrodné (úrodnost se trvale zvyšuje hnojením, díky němu však existuje reálná hrozba znečištění půd). PŮDNÍ FOND ČR: 7,9 mil. ha 2 části (údaje k ): půda zemědělská 54 %, orná půda, vinice, sady, pastviny, zahrady,. půda nezemědělská 46 %, lesy, vodní plochy, stavební parcely,.. 6

7 Půdní druhy = rozlišení půd podle velikosti zrn = zrnitosti = textury - základem je tedy podíl různě velkých zrn v půdě: a) jíl = menší než 0,002 mm b) prach = 0,002 0,02 mm c) písek = 0,02 2,0 mm d) drť = větší než 2 mm - jaký druh půdy vznikne, závisí především na druhu matečné horniny, ze které půda vzniká a na způsobu zvětrávání 1) ŠTĚRKOVITÉ A KAMENITÉ PŮDY: štěrkovité půdy obsahují více než 20 % částic, které jsou větší než 2 mm, takovým částicím se říká skelet = drť a kamenité více než 50 % takto velkých částic obsah drti roste s hloubkou půdy tyto půdy obsahují pouze velmi málo jílovitých částic, dobře propouští vodu, mají vysoký obsah půdního vzduchu, rychle vysychají jsou chudé na živiny, neroste na nich takřka nic, výjimkou jsou pouze nenáročné rostliny (např. trávy, kleče, mechy...) do této skupiny patří patří půdy v horských oblastech a náplavové půdy v okolí řek Vznikají nejčastěji na čedičích, křemencích, znělcích aj. Lokalizace v ČR: Krkonoše, Jeseníky, Krušné hory, Šumava aj. tj. okrajová pohoří Čech, Českomoravská vrchovina, náplavy okolo řek 7

8 2) LEHKÉ PŮDY: jsou to půdy písčitého charakteru, převažují v nich částice o velikosti 0,1 2 mm jsou dobře propustné pro vodu, mají vysoký obsah půdního vzduchu, rychle vysychají, obsahují pouze málo jílovitých částic, obsahují málo živin, rostou na nich pouze nenáročné rostliny jsou snadno obdělávatelné, ale v zemědělství se příliš nevyužívají díky nízké úrodnosti Existují 2 typy lehkých půd: a) písčité půdy obsahují maximálně 10 % jílovitých částic Lokalizace v ČR: Polabí, dolní Pomoraví, Česká tabule, Děčínská vrchovina, Jihočeské pánve, úvaly hlavně v okolí řek b) hlinitopísčité půdy obsahují % jílovitých částic, jsou pro zemědělství vhodnější (více úrodné) Lokalizace v ČR: Českomoravská vrchovina, podhůří České Vysočiny 8

9 3) STŘEDNÍ PŮDY: jsou půdy hlinitého charakteru převažují v nich částice o velikosti 0,01 0,1 mm jsou dobře propustné pro vodu i vzduch, poměr jílovitých a písčitých částic je takřka vyrovnaný obsahují dostatek živin, jsou úrodné a pro zemědělství nejvhodnější Existují 2 typy středních půd: a) písčitohlinité půdy obsahují maximálně % jílovitých částic, vznik na rulách Lokalizace v ČR: Českomoravská vrchovina, podhůří České Vysočiny, Beskydy b) hlinité půdy % jílovitých částic, pro zemědělství zcela nejvhodnější Lokalizace v ČR: Polabí, Poohří, Pomoraví, Podyjí, Poodří, Opavsko 4) TĚŽKÉ PŮDY: jsou půdy jílovitého charakteru 9

10 převažují v nich částice o velikosti pod 0,01 mm jsou špatně propustné pro vodu i vzduch, mají nadbytek jílovitých částic, za sucha praskají, za deště břednou v zemědělství využívány omezeně (pouze tehdy jsou-li dostatečně kypřeny) Existují 3 typy těžkých půd: a) jílovitohlinité půdy % jílovitých částic, jsou stále využitelné v zemědělství Lokalizace v ČR: oblast okolo ř. Berounky, sever a střed Moravy, jih Čech b) jílovité půdy % jílovitých částic c) jíly nad 75 % jílovitých částic, v zemědělství nevyužitelné Lokalizace jílových půdy a jílů v ČR: Poohří, Česká tabule, Podyjí, Podkrušnohoří apod. Jiné dělení půd 1) ČERNOZEMĚ: původně půdy stepní, dnes se vyskytují v nížinách (do výšky 350 m. n. m.) vznikají v sušších a teplejších klimatických podmínkách jsou to nejúrodnější půdy, mají mocný humusový horizont ( cm) obsahují hodně živin, jsou vhodné pro zemědělství, pěstují se na nich náročných plodin (např. pšenice, kukuřice, cukrová řepa,...) probíhá u nich silná humifikace = tvorba humusu mají černou až hnědočernou barvu matečnou horninou je převážně spraš Lokalizace v ČR: Poohří, Polabí, moravské úvaly 2) HNĚDOZEMĚ: 10

11 úrodné půdy, humusový horizont cca 30 cm výskytem lemují černozemě, vyskytují se do 450 m. n. m., jsou to půdy pahorkatin jsou mírně kyselé a pravděpodobně vznikly degradací černozemí ve vlhčím a teplejším klimatu obsahují méně živin než černozemě, často se dohnojují, jsou však úrodné (pěstují se na nich především obiloviny a řepa) matečnou horninou je nejčastěji spraš či sprašová hlína mají hnědou barvu, ale mohou být i načervenalé (díky obsahu Fe) v suchých letech mají lepší výnosy než černozemě Lokalizace v ČR: lemují výskyt černozemí, Plzeňsko, Orlicko, Opavsko, okolí Berounky 3) LUVIZEMĚ = ILLIMERIZOVANÉ PŮDY: poměrně úrodné půdy vyskytují se na pahorkatinách a vrchovinách Lokalizace v ČR: společně s hnědozeměmi 4) HNĚDÉ LESNÍ PŮDY = KAMBIZEMĚ: nejrozšířenější půdy ČR (cca 42 %), vyskytují se okolo m. n. m. (tj. na pahorkatinách a vrchovinách), vznikly v místech, kde byly původně rozšířeny listnaté lesy středně úrodné, humusový horizont tvoří pouze cm jsou mírně kyselé, zbarveny hnědě obsahují méně živin, jsou špatně propustné pro vodu, protože se v horizontu B hromadí oxidy Fe a Al dochází u nich illimerizaci (mechanický přesun především jílových částic prosakující vodou z horní části půdy do střední části profilu. Podmínkami procesu ilimerizace jsou určité chemické vlastnosti půdy.) pro zemědělské využití je potřeba tyto půdy hnojit a kypřit, pěstují se na nich méně náročné plodiny (např. řepa, pícniny, řepka apod.), ve vyšších polohách jsou na nich lesy či pastviny Lokalizace v ČR: takřka celá ČR (nejvíce povodí Labe a Moravy) 5) PODZOLOVÉ PŮDY = PODZOLY: nejkyselejší půdy, chudé na živiny (tedy i velmi málo úrodné) vyskytují se na pahorkatinách a hornatinách, v oblastech okolo 700 m. n. m. s vlhkým a chladnějším klimatem dochází u nich k illimerizaci zbarvení popelavě šedé, rostou na nich jehličnaté lesy v zemědělství využívány pouze vzácně jako půda k pěstování, jsou na nich především pastviny a louky Lokalizace v ČR: okrajová pohoří České vysočiny, Českomoravská vrchovina, Beskydy 11

12 6) NIVNÍ PŮDY = FLUVIZEMĚ + LUŽNÍ PŮDY = ČERNICE nivní půdy vznikly okolo řek v nížinách, mají slabě vyvinuté půdní horizonty, bývají pravidelně zaplavovány, tvořeny naplaveninami, využívají se v zemědělství pouze jako louky a pastviny lužní půdy vznikají ve stejných podmínkách jako půdy nivní, ale ve větší vzdálenosti od řek, vždy v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody, jsou úrodnější než fluvizemě (mají poměrně silný humusový horizont, až 1 m), patří mezi úrodnou ornou půdu Lokalizace v ČR: Polabí, Pomoraví, Poodří 7) RENDZINY = VÁPENATÉ PŮDY vznikají na vápencích obdoba hnědých lesních půd, mají málo humusu a vyšší obsah větších zrn, jsou zbarveny tmavě v zemědělství jsou využity převážně jako louky Lokalizace v ČR: oblasti krasu (Moravský kras, Český kras,.) 6. Zemědělství Funkce - zabezpečení potravin - ekologická - společenská (udržování krajiny) V zemědělství dnes pracuje asi 2,9 % obyvatel. Zemědělství využívá asi 4,2 mil ha, což odpovídá zhruba polovině plochy ČR (z toho 6 % využívá tzv. ekologické zemědělství). Podrobnější využití zemědělské půdy: - 3 mil. ha (71 %) - orná půda - 1 mil. ha louky a pastviny - 0,2 mil ha sady, vinice, zahrady Rozloha zemědělské půdy v současné době klesá, převažují více lesy. 12

13 V našem zemědělství v současné době převažuje živočišná výroba nad rostlinnou, rozšiřují se geneticky modifikované plodiny. Zemědělství je hodně závislé na přírodních podmínkách (teploty, půdy, srážky). Rostliny - brambory vyšší místa, nižší náročnost - cukrová řepa výroba cukru, krmivo (trend: dlouhá tradice, dnes díky dovozu klesá) - chmel 3. místo v pěstování na světě - Žatec, Rakovník, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Přerov - léčivé a aromatické rostliny koření, výroba čajů, kosmetika, likéry ostropestřec mariánský, námel, mák - len v podhorských oblastech, zde i textilní průmysl (trend: díky poklesu výroby textilu klesá potřeba lnu) - konopí (technické) izolace, látky, vlákna (netechnické) - THC, doma, max. 5 rostlinek - okrasné rostliny (trend: zvyšuje se podíl na zemědělské ploše) - obilniny, olejniny nejrozšířenější - luskoviny hrách, fazole, čočka - ovoce dlouhá tradice u klášterů a zámků, pochoutka, dnes nejvíce jablka, třešně, hrušky rozšířené samozásobitelství - zelenina od 9. století - pícniny tráva, jetel pro dobytek - vinná réva spoluvytváří krajinu, jižní Morava (Znojmo, Mikulov, Velké Pavlovice), Mělník, Litoměřice Nejčastěji pěstované plodiny: Název Produkty 1 obiloviny pšenice, ječmen, kukuřice, žito, oves 2 olejniny řepka olejka, mák, slunečnice 3 okopaniny brambory, cukrová řepa 4 luskoviny hrách, fazol obecný 5přadné len, konopí - technické rostliny 6 zelenina kořenová, plodová, listová Zemědělské oblasti - kukuřičná pšenice, kukuřice, sladovnický ječmen, cukrová řepa, vinná réva, ovoce, zelenina - řepařská kukuřice na krmivo, chmel - obilnářská pšenice, ječmen, řepka olejka, pícniny krmivo - bramborářská brambory, oves, žito, len, pícniny krmivo - pícninářská pastevectví ovcí, skotu Chov - prasata (jižní Morava, Polabí) - skot (všude) - ovce (horské oblasti) - drůbež (farmy u měst) - koně - kožešinová zvěř - včelařství - ryby V oblasti zemědělství se uplatňuje: - extenzivní hospodářství: slabší zastoupení pracovních sil a zemědělské techniky - intenzivní hospodářství: velké výnosy, maximální využití síly a techniky - ekologické zemědělství: soulad s přírodou, omezení chemických hnojiv Zemědělství prošlo v našich dějinách velkým vývojem. Byly doby, kdy jsme měli zemědělství na velmi dobré úrovni, a stejně tak tomu leckdy bylo, či je, i naopak. Zemědělská výroba v naší zemi velmi dobře fungovala například za vlády Karla IV., ale také v období první republiky - tedy v letech 1918 až K zásadnímu obratu došlo po II. 13

14 světové válce, přesněji po únoru Soukromá forma zemědělství začala být potlačována a začal po vzoru tehdejšího Sovětského svazu proces kolektivizace. Zemědělská půda byla soukromníkům odebrána, malá políčka se změnila v obrovské lány a začala socialistická velkovýroba. Velmi dobře o tom pojednává seriál významného českého scénáristy a spisovatele Jaroslava Dietla s názvem Nejmladší z rodu Hamrů. V období let 20. století naše zemědělství nebylo nijak moc ekologické, přesto ale lze říci, že jsme patřili k národům soběstačným, nebyli jsme tedy příliš závislí na dovozu. Částečně naše zemědělství v 80. letech popisuje i známá trilogie Slunce, seno,... V oblasti leckterých plodin jsme dokázali i exportovat do zahraničí - například brambory. Naopak, nedostatek byl u jižního a tropického ovoce. Po roce 1990, a zejména po vstupu naší republiky do Evropské unie, zahltilo náš trh levné ovoce a zelenina ze zemí právě této Unie. Vlivem globalizace často dochází k tomu, že plodiny se přepravují přes půl zeměkoule, díky tomu jsou upraveny tak, aby transport zvládly, doplácí na to ale koncový zákazník, protože švestka nemá vůbec chuť švestky, čínský česnek je sice levný, ale použijeme-li ho do jídla, je jen velmi málo aromatický. Je jasné, že tato situace se bude muset brzy změnit a je nutné naše zemědělství co nejdříve oživit a podporovat i drobné zahradníky. Malým zárodkem v této činnosti jsou velmi populární farmářské trhy, které prosazují právě české plodiny a produkty. Kdy nastane větší změna, větší obrat k lepšímu??? 7. Rostliny a živočichové Česká republika je druhově jeden z nejbohatších států Evropy. Vegetační pásy: - Dubový do 200 m. n. m. - Bukový m. n. m. - Smrkový m. n. m. - Kosodřevinový m. n. m. a výše Funkce lesů - hospodářská ochrana před erozí - tvorba kyslíku - rekreační význam (sběr hub, lesních plodů, turistika) V oblasti složení lesů u nás převažuje monokultura (jednodruhový les); jedná se o nepůvodní lesy, převážně smrkové. V České republice máme asi km 2 lesů, což zahrnuje asi jednu třetinu celého území naší republiky. Ekosystém a živočišstvo: Do ekosystému řadíme funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí. - Lesní ekosystém: Veverka, datel, srnec, jelen, prace divoké - Polní ekosystém: hraboš, zajíc, koroptev - Vodní ekosystém: kapr, štika - Luční ekosystém: krtek, babočka Potravní řetězec Jedná se o popis potravních vztahů mezi druhy v ekosystému; každý druh v ekosystému se stává potravou pro druh jiný. Je nutné, aby existovala v potravinovém řetězci rovnováha. Ochrana přírody v ČR - Národní parky (NP): rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, přirozená, nebo lidskou činností vytvořená - Chráněné krajinné oblasti (CHKO): rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, významný podíl přirozených ekosystémů - Národní přírodní rezervace: menší území mimořádných přírodních hodnot Chráněná území s mezinárodním statutem - Mokřady mezinárodního významu - Cites (úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) - Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu) 14

15 - Biosferické rezervace, vyhlašuje UNESCO, ochrana původních druhů Národní parky: - Národní park České Švýcarsko - Národní park Podyjí - Krkonošský národní park - Národní park Šumava - červeně jsou vyznačeny Národní parky - zeleně jsou vyznačeny CHKO Chráněné krajinné oblasti - Český les - Slavkovský les - Křivoklátsko - Český kras - České středohoří - Kokořínsko - Labské pískovce - Lužické hory - Český ráj - Jizerské hory - Broumovsko - Orlické hory - Jeseníky - Litovelské Pomoraví - Poodří - Beskydy - Bílé Karpaty - Pálava - Moravský kras - Žďárské vrchy - Železné hory - Blaník - Třeboňsko 15

16 - Blanský les - Šumava 8. Vodstvo Úmoří: prostor, kam řeka odvádí svou vodu Povodí: prostor, odkud odvádí řeka svou vodu - ČR: střecha Evropy: Kralický Sněžník: Hlavní evropské rozvodí: 1423 m. n. m. - zdroj vody: srážky - průměrně 700 mm srážek za rok 1/3 vody se odpaří 1/3 se vsákne 1/3 odtéká Kam odvádí vodu naše řeky: a) - Severní moře: Labe, Vltava (63% povrchu ČR) b) - Baltské moře: Olše, Odra c) - Černé moře: Morava, Dyje Vodstvo v ČR tvoří: - tekoucí řeky řeky, potoky, bystřiny, vodní kanály (kanály pro: přepravu materiálů, zavlažování, sport; jsou vytvořeny uměle) - stojaté vody: - jezera vznik činností přírody (Černé jezero: největší v ČR) - rybníky vznik činností člověka hráze - přehrady - též vznik činností člověka (Lipno největší plocha přehrady) Funkce přehrad 16

17 - energetická - zásoba pitné vody - zadržení povodní - rekreační funkce Zejména v 60. a 70. letech bylo v ČR vybudováno mnoho umělých vodních nádrží - přehrad. Velký význam z hlediska výroby vodní energie, i z hlediska ochrany před povodněmi, získala vltavská vodní kaskáda. Největší přehradou v této kaskádě je přehrada Orlík, kde je i naše největší vodní elektrárna. Historickou památkou se stal i Žďákovský most, který jezero Orlické přehrady překlenuje. Jedna z nádrží vltavské kaskády se stala i zásobárnou vody pro naši největší jadernou elektrárnu, a to Temelín. Podzemní vody - studně (zásobárna spodní vody - většinou pitná, jedná se o vodu tvrdou) - minerální voda (oblast Slavkovského lesa, ale i další menší lokality v ČR; mohou být chladné - např. Mariánské Lázně, ale i horké - např. Karlovy Vary) - ponorné toky (např. řeka Punkva v oblasti Moravského krasu) Deset nejdelších řek v ČR Řeka Délka v ČR Ústí do Vltava 430 km Labe 2. Labe 370 km Severního moře 3. Morava 284 km Dunaje 4. Ohře 256 km Labe 5. Berounka (Mže) 246 km Vltavy 6. Sázava 225 km Vltavy 7. Dyje 209 km Moravy 8. Jihlava 185 km Svratky 9. Svratka 174 km Dyje 10. Jizera 164 km Labe Pro naši republiku je také velmi charakteristická oblast rybníkářská v Jižních Čechách. K založení rybníků bylo využito převážně rovinatého terénu. Počet rybníků v této oblasti sahá do počtu stovek. Jsou využívány zejména pro rybolov, ale i pro účely rekreační. 9. Vodstvo v Plzeňském kraji a v Plzni Vodstvo v Plzeňském kraji V Plzeňském kraji se vyskytuje celkem 16 řek (Berounka, Chodská Úhlava, Javornice, Klabava, Křemelná, Lomnice, Mže, Ostružná, Otava, Radbuza, Střela, Vydra, Úhlava, Úhlavka, Úslava, Řezná), 41 potoků, 3 významnější přehradní nádrže (Hracholusky, České Údolí, Nýrsko), několik desítek rybníků a více než deset jezer (na Šumavě Laka, Prášilské, Černé, Čertovo; navíc existuje na Šumavě ještě jezero Plešné, ale to už není v Plzeňském kraji, dále jezero Hromnické, Jezírka u Rozvadova, Odlezelské jezero, Skryjská jezírka, Zelené jezírko). Hospodářsky splavná není v Plzeňském kraji žádná řeka. V historii se uvažovalo o splavnění řeky Berounky, aby mohly být dopravovány obrovská zařízení a reaktory pro jaderné elektrárny směrem do přístavu Hamburg. Existoval v 70. letech 20. století projekt, kdy měla být postavena pod Křivoklátem přehrada a v Plzni u Kalikovského mlýna velký přístav. V současné době už myšlenka tohoto projektu zcela padla. V minulosti se mnohé řeky Plzeňského kraje využívaly ke splavování dřeva, zejména směrem ze Šumavy. K tomu byl vystavěn i známý Vchynicko-Tetovský kanál, což byla ve své době velmi unikátní stavba. V současné době se využívá jako turistická atrakce. Na mnohých řekách Plzeňského kraje se zejména ke konci 20. století začaly obnovovat malé vodní elektrárny. Ty pak přispívají zejména k vykrývání energetických špiček. 17

18 Velký význam, a to zejména rekreační, má přehrada Hracholusky, kterou už několik desítek let brázdí v sezoně výletní loď jménem Plzeň. Jezdí od hráze až na Butov, což je kemp nedaleko od Stříbra. Vodní nádrž Nýrsko je zásobárna pitné vody, zejména pro Klatovy a pro Plzeň. Je postavena na řece Úhlavě, která pramení na Šumavě pod Pancířem. Vodstvo v Plzni Samotná Plzeň je postavena na soutoku čtyř řek (Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy).Řeka Mže pramení v Českém lese kousek za naší hranicí s Německem. Přitéká k nám tedy z Německa. Je na ní vystavěna vodní nádrž Hracholusky, kde je malá vodní elektrárna a tato přehrada byla vybudována v 60. letech 20. století zejména za účelem ochrany Plzně před povodněmi. Řeka Mže protéká kolem plzeňské ZOO a nedaleko Plzeňského pivovaru se slévá s řekou Radbuzou. Od tohoto místa se řeka Mže pak nazývá Berounkou. V nedávné době existoval nějaký popud, aby řeka byla i dále nazývána řekou Mže a teprve u Berouna se nazývala Berounkou, avšak tento návrh šel někam do ztracena... Radbuza je řeka ryze česká, pramení poblíž obce Rybník v Českém lese. Na této řece byla v Plzni postavena začátkem 70. let 20. století vodní nádrž České Údolí u Litic. Jedná se však u vodní plochu s poměrně malou hloubkou vody. Přesto, že byla tedy původně vystavěna pro rekreační účely, koupání v ní často není doporučováno, neboť zde poměrně brzy vznikají vodní řasy a sinice, navíc v období 70. až 90. let 20. století zde byla voda znečistěna často i biologicky, neboť zejména menší obce, ležící nad přehradou, neměly vlastní čističku odpadních vod. Dnes už se pod tlakem Evropské unie situace v této oblasti zlepšila a voda už je tedy v nádrži výrazně čistější. Za zmínku stojí, že právě u této vodní nádrže byla už v 80. letech 20. století vybudována jedna z prvních slunečních nudy pláží, která získala i registraci na mezinárodních mapách a byla naturisty velmi vyhledávána. Řeka Úhlava - je třetí z plzeňských řek. V Plzni je využívána zejména pro zásobování úpravny vody pod vrchem Homolka. Je tak jedním z významných zdrojů vody pro celou Plzeň. Vlévá se do Radbuzy pod Doudlevcemi. Řeka Úslava - pramení na úpatí kopce Drkolná, nedaleko obce Číhaň. Do Plzně přitéká z jihu a protéká čtvrtí Lobzy, dále teče pod Doubravkou a u kostela sv. Jiří se vlévá do Berounky. V Plzni má velký historický význam i podzemní voda, je zde několik různých menších pramenů: - pramen U Košutky v Bolevci - prameny na Roudné 18

19 - Kopeckého pramen Pro výrobu Plzeňského piva mají velký význam artézské studny v Plni na Roudné. Z jejich vody se vyrábí jednak pivo 12, ale od 90. let částečně i pivo 10. Na Roudné je celkem pět studní o hloubce 80 až 100 metrů. Nejstarší z nich je z roku 1900, poslední přibyla v roce Teplota vody z těchto studní je stabilní a má 10,5 C. Roční odběr z Roudné je cca 350 tisíc m 3 vody. Z vodohospodářského hlediska má v Plzni velký význam i soustava boleveckých rybníků. Historicky spadá první zmínka o založení boleveckých rybníků už do 15. století. Mezi nejznámější patří Velký bolevecký rybník s legendární pláží a kempem Ostende. Před několika lety se řešil problém, jak tento rybník po mnoha letech vyčistit. Rybník totiž nejde vypustit, neboť má tak malý přítok, že jeho opětovné napuštění už by bylo nemožné. Byl tedy navržen několikaletý projekt změny ekosystému a navíc podpořený čištěním chemickým. V současné době je tento projekt u konce a průhlednost vody se výrazně zlepšila. Ve 20. století byl tento rybník využíván jako velká zásobárna ledu pro Plzeňský pivovar. K rybníku tak vedla železniční vlečka a v zimě se zde těžil led, který pak byl po celý rok 19

20 využíván k chlazení piva. Dnes už má rybník převážně význam rekreační. Rekreační význam mají i další rybníky - Šidlovský (u konečné stanice tramvaje č. 4 Košutka), Senecký, Kamenný (u konečné stanice tramvaje č. 1), Třemošenský, a další menší rybníky. Kamenný rybník 10. Hospodářství Z historického hlediska patřila Česká republika v různých obdobích k velmi vyspělým zemím, jindy tomu zase bylo právě naopak. Velkého rozmachu dosáhl český národ za vlády Karla IV., v období tzv. První republiky, tedy v letech 1918 až 1938, jsme dokonce patřili mezi deset nejvyspělejších států světa. Historicky naše republika vždy patřila mezi země s rozvinutou strojírenskou výrobou, po roce 1948, kdy došlo ke znárodnění průmyslu, se naše hospodářství orientovalo zejména na rozvoj těžkého průmyslu - vznikaly velké hutě, slévárny, otevíraly se doly, stavěly elektrárny, zejména uhelné. Drobné strojírenství Historické mezníky: - r. 1948: došlo ke znárodnění veškerých podniků a veškerého průmyslu centrálně řízené hospodářství (řízené státem) zákaz soukromého podnikání - r. 1989: pád komunismu, transformace na tržní hospodářství, privatizace (malá a velká) - prodej státních podniků do soukromého vlastnictví Struktura hospodářství: - primární: prvotní zisk z přírodních zdrojů - sekundární: zpracovatelský průmysl - terciární: oblast služeb - kvartérní: výzkum, vzdělání HDP hrubý domácí produkt: celková peněžní hodnota statků a jiných služeb, kterou tvoří v daném období na určitém území Nerostné suroviny - nerost nebo hornina, která je využívaná v průmyslu a energetice Nerost: možný vznik anorganické látky, bud prvku nebo sloučeniny, vyjádření chemickým vzorcem nebo značkou Hornina: hmota určitých vlastností, tvořena jedním nebo více nerosty, nejde vyjádřit značkou ano vzorcem Průmysl těžebný a energetický Paliva - Uran Rožná, Stráž pod Ralskem, dříve Jáchymov 20

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radek POLEDNÍČEK SYSTÉM ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ V OKRESE PROSTĚJOV System of railways in Prostějov district Bakalářská práce v oboru

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje. INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ Území s největší výměrou vinic v Česku Silná turistické destinace Rozsáhlá soustava rybníků Potenciál přeshraniční spolupráce Tradice a podlužácký

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 1 Obsah OBSAH... 2 1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO... 4 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA... 4 1.2 HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA...

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce Úvod 1. ÚVOD Pro tuto bakalářskou práci bylo třeba si vybrat nějakou část oblasti Šumava. Já jsem si zvolila část, kterou mám nejraději. Je to oblast, kterou protéká řeka Vydra obec Modrava a oblast Povydří,

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží CENY THÁLIE

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více