Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?"

Transkript

1 Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury kraje Vysočina Slavonice perla renesance Jablonecké muzeum a jeho sbírky Jihlavskou galerii byste neměli pominout Výlet po Lucembursku Země hradů a generála Pattona Česká hudba červenec září 2004 Ročník XIV

2 Místní kultura Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech, ročník XIV. Vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Adresa redakce: NIPOS, redakce Místní kultury Praha 2, P.O.BOX 12, Blanická 4 Tel. ústředna: , fax Tel. redakce: Vedoucí redaktorka Ludmila Kučerová, tel Redakce: L. Kučerová, E. Veselá, J. Bláhová, E. Horníčková. Úprava: M. Cais Redakční rada: V. Appl, L. Lázňovská, A. Mockovčiaková, J. Radová, Fr. Zborník (předseda). Redakce využívá databázi článkové bibliografie Centra informací o kultuře NIPOS. Tyto krátké anotace jsou převzaty bez úprav, s uvedením zdroje a data zveřejnění článku. Tiskne MATISK, Praha 10, Nad Úžlabinou 98. Evid. čís. MK ČR E ISSN Distribuce: A.L.L. production spol. s r.o., Poděbradská 24, Praha 9, tel , fax , pí Alena Hauzírková, Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, č.j. 260/95 ze dne a Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem ze dne , j.zn.p-328/98. Roční předplatné 250 Kč Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit a krátit. Další útvary NIPOS: CIK centrum informací o kultuře tel.: Regis legislativa a ekonomika kultury tel.: Artama neprofesionální umělecké aktivity tel.: , zahr. styky: Z obsahu Umíme ocenit kronikáře?...3 Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU...6 Nesnadná cesta k současnosti...8 Církevní katolické knihovny v Česku...9 Regionální informační středisko Slavonice...13 Malá sonda do kultury kraje Vysočina...15 Slavonie perla renesance...19 Nová publikace pro kronikáře...22 Letní kina se připravují na sezonu...23 Krása skla v Jabloneckém muzeu...28 Gloria musaealis Veletrh muzeí po deváté...30 Drobné památky součást krajiny...32 Polárka stále v ohrožení...36 Jihlavu byste neměli pominout...38 Básníci v Jičíně...42 Česká hudba O DPH ještě jednou, nikoliv však naposledy...příloha Stálé rubriky LEGISLATIVA Legislativa, Ekonomika, Dokumenty, Statistika, Granty, Organizace INFORMATIKA Knihovny, Informační střediska, Média, Publikace MÍSTA Kraje, Regiony, Cestovní ruch, Kulturní komise, Kroniky, Kulturní domy, Kina, Hvězdárny, Etnika DĚTI - MLÁDEŽ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Lidová kultura, Movité kulturní dědictví, Muzea, Nemovité památky MÚZICKÁ A VÝTVARNÁ KULTURA Divadlo, Hudba, Tanec, Výtvarné umění, Literatura, Audiovize, Multikultura ZAHRANIČÍ NABÍDKA Akce, Aktivity, Zajímavosti Na titulní straně: Exponát ze sbírek Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Předáno do tisku: 8. června Uzávěrka čísla 9/2004 je 23. srpna Uzávěrka čísla 10/2004 je 20. září MÍSTNÍ KULTURA

3 ÚVODNÍK Každý rok při sestavování rozpočtu jsou volení funkcionáři postaveni před volbu, kam nejlépe investovat obecní příjmy. Některé výdaje v rozpočtu jsou dané, jiné nelze zpochybnit. Ale vždy je každoročně k dispozici částka, kterou zastupitelstvo věnuje dle svého uvážení a obecních potřeb na nějakou bohulibou věc. Je otázkou priorit, jak se s touto volnou částkou naloží. Časté jsou případy, kdy si občané nasměrování peněz na zastupitelstvu vynutí. Např. někdo má před domem rozbitý chodník a křičí tak dlouho, než se v poloprázdné obecní kase peníze vyškrábnou. Možná překřičí někoho, kdo má díru před domem větší, ale není tak průbojný, nebo má větší pochopení či trpělivost. To je zcela přirozené, legitimní a svým způsobem správné. Ale co ty oblasti, za které nikdo nebojuje? Mohou to být opravy památek (ale ty si stále častěji své ochránce nacházejí) stejně jako investice do kronikáře. A tak jsem se malou oklikou dostala k věci. Vážíme si práce kronikářů? Jsme si vědomi toho, že jim pracovní dobu i tempo diktuje společenské dění a že kronikáři jsou v pohotovosti a ve střehu během všedních dnů i ve svátek? A dokážeme nejen toto, ale hlavně jejich přínos pro příští generace ocenit? Stojíme vůbec o to, poslat nějaké poselství do časů budoucích? Odpovíme-li ano, měli bychom to dát těm, kteří zachycují dennodenně současnost, najevo. A nejen tak, že obdrží jednou za rok pozlacenou medaili, diplom, případně finanční odměnu, která někdy stačí na jedny dražší boty za celoroční sběr informací, přesnost a objektivitu. V mnoha případech vedou kroniku senioři, kteří když mají chuť, talent a energii, není lepších. Také, co se financí týče, jim zpravidla jakýsi příspěvek k důchodu stačí. Ovšem mnozí už ze zdravotních či jiných důvodů tuto práci nezvládnou, a tak někde kronikář chybí, přestože se dlouho hledá, jinde nastupuje mladá generace. Ale ať už se této práci věnuje kdokoli, měl by dostat dobře zaplaceno a podle jasných pravidel. Je nefér spoléhat na to, že tuto práci (stejně jako mnoho dalších v kultuře) dělají lidé jako koníčka. Viděno stejnou logikou z druhého konce, musel by stát poskytovat zvláštní finanční příspěvek těm, kteří si Umíme ocenit kronikáře? našli zaměstnání, které vykonávají s nechutí a odporem. Je-li práce potřebná a dobře odvedená, je základním nástrojem ocenění společnosti finanční odměna. Někteří z nás mají možnost si ji odsouhlasit, druzí vysoudit, jiní vystávkovat. Pracovníci v kultuře nejsou ani jedním z těchto případů, navíc se s láskou a pochopením věnují tomu, čemu je třeba a mnohdy nečekají víc, než morální ocenění své práce. Viz citace z článku kronikáře Václava Uhera z Vraňan (najdete jej celý v příštím čísle Místní kultury): Jistě je příjemná odměna za práci obecního kronikáře. Tato částka nedosahuje a ani nemůže dosahovat závratných sum, ale jistě potěší, protože kronikář má s prací, a zejména s cestováním, vydání. Tuto práci však dělá člověk proto, že jej baví Jinými slovy, ve většině případů kronikáři neočekávají za svou práci přiměřenou odměnu, protože takový je všeobecně vnímaný a akceptovaný stav a mnohdy jsou vděčni za finanční kompenzaci vlastních nákladů spojených s psaním obecní kroniky, jejíž vedení je nařízeno zákonem, a která se posléze stává majetkem státní instituce. Ludmila Kučerová P.S.: Na téma, jak vnímá společnost práci kronikářů, nám poslala úvahu kronikářka Eva Škrdlová z Uhříněvsi (Městská část Praha 22). V článku: Je čest být kronikářem? uvažuje nad kulturou a kulturností národa, ale i nad společenským vnímáním práce kronikářů. Celý článek najdete rovněž v příštím čísle a také jako diskusní námět na našich webových stránkách: Dovolte, abych vás na již zmíněné stránky upozornila. Jsou tu pro vás, pojmou mnohem více informací než tištěná verze časopisu. Kromě starších tištěných čísel Místní kultury a tematické archivace článků je zde k dispozici také prostor k diskusi. Postupně budeme zveřejňovat ankety na různá témata, z jejichž výběrem nám můžete pomoci. Články a zprávy, které budete chtít zveřejnit, můžete odesílat rovnou z nich, a já doufám, že se stanou dobrým nástrojem k propagaci místní kultury. L.K. 7-8 /

4 Když se řekne zřícenina Letošní čtvrté číslo Zpravodaje Krajského úřadu Vysočina přineslo článek Postřehy z památkové péče: Zříceniny aneb Kdo by je (ne)chtěl? V kraji Vysočina se nachází mnoho desítek zřícenin, zejména hradů. Mnohdy se pak řeší otázka, kdo je jejich vlastníkem. Stává se, že tyto objekty nejsou evidovány na katastru nemovitostí. Určitým návodem může být jednání Městského soudu v Praze. Ten se zabýval právní podstatou zříceniny. Definice zříceniny je uváděna pouze v odborné, ale ne právnické literatuře. Podle ní jde o opuštěnou a neužívanou stavbu (hrad, zámek, klášter, kostel), která se uchovává v neúplném stavu. Podle rozhodnutí soudu nebyla zkoumaná zřícenina stavbou. Dále bylo posuzováno, zda se jedná o objekt oddělitelný od pozemku, aniž by došlo k jeho znehodnocení. Pokud i tady byla odpověď negativní, tedy že zřícenina není oddělitelná od pozemku bez následného znehodnocení, je odpověď následující: Pokud není zřícenina samostatnou věcí, je součástí jiné věci, a to pozemku, na kterém se nachází. Zříceniny tedy nejsou mnohdy způsobilým předmětem právních vztahů, a proto s nimi nelze nakládat (prodat, darovat, pronajmout atd.). Každý objekt je však třeba při posuzování, zda se jedná o věc z hlediska občanskoprávního, hodnotit individuálně, dodává autorka článku Jana Plotová z Odboru kultury a památkové péče KrÚ Vysočina. [ev] EKONOMIKA BECHYNĚ (6 tis. obyv., okres Tábor): Bechyňské zastupitelstvo schválilo uvolnění finančních příspěvků z programu regenerace na obnovu kulturních památek ve městě. Z městského rozpočtu bude na tyto účely vyčleněno celkem 73 tis. Kč. (Městský zpravodaj, č.4, 2004) BLATNÁ (7 tis. obyv., okres Strakonice): Radnice v Blatné hodlá částkou 50 tis. Kč přispět 2 soukromým majitelům památkově chráněných objektů na jejich obnovu. Vede ji k tomu především snaha pomoci zachránit kulturní dědictví v regionu. Majitelé památek žádají o pomoc hlavně krajský úřad, ale podpora z kraje nemůže pokrýt jejich požadavky v plné šíři. (Táborské listy, ) EU, DPH a kultura Jak se změní obchod s uměním v EU? Od dne vstupu naší republiky do EU se snížila DPH u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů i starožitností z původních 22 % na nynějších 5 %. Pro ty, kteří kupovali výše uvedené předměty v zahraničí, tu byla povinnost zaplatit státu výše uvedenou daň. To bylo pro mnoho kupujících, kteří za předměty zaplatili i stovky tisíc eur, obtížné, a proto docházelo k nelegálním nákupům. Někteří sběratelé si pořizují v zahraničí i díla našich autorů např. surrealistů Štýrského, Toyen. Protože pro kulturní instituce je obtížné díla značné hodnoty zakoupit, je i toto cesta, jak se výtvarná díla vzniklá u nás opět vrací domů. I nadále bude platit také pro dovoz děl výtvarného umění zrušení celních sazeb. Podle informací v MF Dnes se DPH pro prodej umění a starožitností v ČR snižuje z 22 na 19 %. Stále platí předpisy z roku 1994, podle nichž je nutné při vývozu uměleckých předmětů starších 50 let s hodnotou nad 30 tisíc Kč, u kreseb nad 10 tisíc a u grafik nad 6 tisíc Kč předložit platné osvědčení. Osvědčení vydává nově od března letošního roku pro výtvarné umění Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury. Na výše uvedených místech je možné získat i osvědčení na dobu určitou (maximálně na 5 let), po jejímž skončení je nutné předložit vrácené dílo ke kontrole organizaci, která povolení vydala. DPH a kina Přestože byly vstupenky na kulturní akce vyňaty ze základní 19% sazby DPH a byly přesunuty do snížené 5% sazby, budou se asi ceny vstupenek na filmová představení muset zvyšovat. V 19% sazbě totiž zůstala tzv. sublicence (dříve nazývané výpůjčné ) tu platí kina distributorovi za zapůjčené kopie, za poskytnutí práva film veřejně uvést a za reklamu. Její výše je zvláště u kin v malých obcích stanovena podílem z vybraného vstupného. Druhou variantou je platba paušální částky distributorům za den jde o tzv. fix (např Kč za den). Dále musí kino zaplatit poplatek za využití práv hudebním autorům OSA (ten činí od ledna letošního roku 4 MÍSTNÍ KULTURA

5 LEGISLATIVA - EKONOMIKA 0,4 % vybraného vstupného ještě před základem pro výpočet sublicence). Ze zákona musí provozovatel kina platit také poplatek ve prospěch Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 1 Kč z každé prodané vstupenky (tato částka nepodléhá DPH). Změna se dotkne zejména malých, většinou jedno nebo dvousálových kin tedy kin, která zřizují nebo dotují obce. Právě ona nejsou plátci DPH. U nich podle Unie filmových distributorů nastane následující situace za předpokladu, že kino prodá 100 vstupenek za celkem 8 tisíc Kč, zůstane kinu v pokladně z této vybrané částky v případě stanovení sublicence podílem ze vstupného 39,8 % z vybrané částky (dříve 46,7 %), pokud jde o tzv. fix, tak to bude 26,2 % (dříve 34,6 %). Multiplexy jsou plátci DPH a částka se jim vrátí zpět kinu zůstane v pokladně před i po úpravě 46,8 % z vybraného vstupného. Další zvýšení finanční náročnosti, která postihnou kulturní zařízení, vyplývají z přesunu z 5% sazby DPH do sazby 19% u řady služeb, bez nichž se není možné obejít. Eva Veselá sledujeme za vás Vláda usnesením č. 388 ze dne schválila věcný záměr zákona o veřejné podpoře kultury a uložila ministru kultury do předložit návrh zákona. Vláda dne přijala usnesení č. 401 k meziresortnímu řešení problematiky cestovního ruchu. Uložila ministru pro místní rozvoj ustavit komisi, která bude koordinovat a prosazovat rozvojová opatření. EU, peníze a rozvoj cestovního ruchu Česko získá první finanční prostředky ze strukturálních fondů EU zřejmě na rozvoj cestovního ruchu a oživení určitých regionů. Na regionální rozvoj je v těchto fondech pro nás připraveno na léta 2004 až 2006 téměř 15 miliard eur dotace by mohly pokrýt až 75 % nákladů předložených projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj má k dispozici přes 800 žádostí s projekty. Ty není nutné předkládat v anglickém jazyce. V ČR se podávají většinou na krajských pracovištích příslušných implementačních agentur. Kvalitu podaných projektů budou prověřovat úředníci v Bruselu. Jedním z předložených projektů je projekt na výstavbu centra kultury a sportu Europrojekt Terezín. Na rekonstrukci stávajících objektů a na výstavbu objektů nových žádá město na období 2004 až 2009 ze strukturálních fondů EU 7,5 miliardy Kč. Připravovaný projekt přináší možnost vzdělávání, což je součástí rozvoje lidských zdrojů. Ve městě by měl být také zrekonstruován pevnostní systém. Od projektu si město slibuje vytvoření více jak 200 pracovních míst, jejichž vznik by pomohl snížit zdejší vysokou nezaměstnanost. Agentura Czech Turism předložila zatím 5 projektů - posláním je např. vybudování lepšího značení významných turistických a kulturních destinací, vytištění brožury s praktickými informacemi pro turisty, finanční prostředky na prezentaci ČR na veletrzích, prezentace Česka jako vhodného místa pro kongresovou turistiku. [ev] Dotace na obnovu památek v kraji Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo letos Pravidla pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek. Z rozpočtu kraje bylo na tento druh dotace vyčleněno 12 milionů Kč. Obnovou se míní oprava, ale i vytvoření potřebných podkladů pro obnovu, např. stavebně historické průzkumy. Dotace se poskytují vlastníkům kulturních památek do 50 % ceny práce a maximálně do výše 300 tisíc Kč. Podmínkou pro získání dotace je finanční spoluúčast obce *), na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází. Bližší informace na >> dokumenty odborů krajského úřadu. [ev] *) Jsou dvě možnosti: spoluúčast nejméně 20 % z celkových nákladů na obnovu památky v daném kalendářním roce nebo obec vynaloží na obnovu kulturních památek bez rozdílu jejich vlastnictví nejméně 5 % vlastních rozpočtovaných daňových příjmů za předcházející rok. 7-8 /

6 Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU S přistoupením ČR do Evropské unie se pro subjekty v ČR otevřely možnosti využívání Strukturálních fondů Evropské unie. Jejich využití bude umožněno všem regionům ČR s menším HDP na jednoho obyvatele než je 75 % průměru v EU - regiony takzvaného Cíle 1 Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů. Jde o všechny oblasti ČR mimo hlavního města Prahy. Hlavní směry, kterými se bude využívání Strukturálních fondů ubírat, určuje Národní rozvojový plán, hlavní strategický dokument České republiky v této oblasti, který shrnuje současnou situaci v jednotlivých oblastech národního hospodářství a definuje cíle a priority pro další vývoj. Na jejich základě vytváří operační programy, které popisují záměry využití Strukturálních fondů v jednotlivých oblastech národního hospodářství. Plán dále určuje způsoby řízení a monitorování při implementaci jednotlivých operačních programů. V rámci Národního rozvojového plánu jsou definovány tyto operační programy (OP): OP Průmysl a podnikání, OP Infrastruktura, OP Rozvoj lidských zdrojů, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Společný regionální operační program. V rámci jednotlivých operačních programů jsou stanovovány priority v jednotlivých oblastech a jejich zaměření. Využití Strukturálních fondů pro internetizaci knihoven V rámci výše zmíněného Společného regionálního operačního programu (SROP) v Prioritě 2 Regionální rozvoj infrastruktury je připraveno Opatření Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. V rámci tohoto Opatření bude kladen důraz na následující činnosti: Podpora zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti. Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu. Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu. Konečnými příjemci financí mohou být: obce (svazky obcí), kraje, nestátní neziskové organizace (NNO), organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi. Na toto Opatření je vyčleněno na období let celkem cca 720 milionů korun ze zdrojů EU. Aby mohly být tyto prostředky vyčerpány, musí k nim být získáno spolufinancování z českých zdrojů ve výši cca 240 milionů korun (přibližně - 12, 5 % Ministerstvo pro místní rozvoj, 4 % regiony, 8,5 % místní zdroje). Vzhledem k tomu, že knihovny se školami vždy tvořily přirozená informační a vzdělanostní centra obcí, patří mezi horké kandidáty pro získání finančních prostředků z tohoto Opatření. Příprava projektů internetizace knihoven V rámci SROP jsou preferovány projekty většího rozsahu, není proto účelné připravovat projekty internetizace jednotlivými knihovnami či obcemi. Smysluplná se jeví příprava projektů na úrovni svazků obcí nebo krajů. Ministerstvo kultury (MK) společně s Národní knihovnou ČR zahájilo již na podzim loňského roku informační kampaň mezi krajskými knihovnami směřující k podpoře přípravy projektů na úrovni krajů. Dosud na toto téma proběhlo několik přednášek a tři pracovní semináře. V rámci přípravy projektů proběhlo dotazníkové šetření mezi knihovnami zaměřené na zjištění jejich vybavenosti a dále zájmu knihoven o zapojení do krajských projektů. Cílem krajských projektů je: Vybavení knihoven výpočetní technikou. Zajištění připojení knihoven k internetu ideálně prostřednictvím širokopásmového připojení. 6 MÍSTNÍ KULTURA

7 LEGISLATIVA - EKONOMIKA Zajištění knihovnám stát se veřejně přístupným místem připojeným k internetu. Zaškolení knihovníků z hlediska připojení k internetu. Krajské projekty internetizace knihoven předpokládají následující principy realizace: A) Vybavení knihoven výpočetní technikou: Krajské knihovny zrealizují výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky. B) Realizace internetového připojení knihoven Připojení k internetu je zamýšleno ve dvou variantách Varianta 1) Provoz internetového připojení hrazen z rozpočtu Ministerstva informatiky (MI). MI připravuje s MK materiál pro jednání vlády, týkající se harmonogramu plánované realizace připojení knihoven ČR k internetu prostřednictvím Intranetu veřejné správy, zároveň počítá s návazností na krajské projekty do SROP. Provozovatel bude vybrán na celostátní úrovni. Poskytovaná rychlost bude 512 kbps. Provoz internetového připojení hrazen po dobu 3 let z rozpočtu MI. Varianta 2) Provoz internetového připojení hrazen provozovatelem knihovny. Krajské knihovny vytvoří poptávku poskytovatelů internetového připojení. Provozovatel knihovny zvolí nejvhodnější variantu připojení. Provoz připojení bude hrazen provozovatelem knihovny. Rozhodnutí o vybrané variantě záleží na jednotlivých krajských knihovnách a jejich zřizovatelích. V současné době (začátek června) probíhají jednání zástupců krajských knihoven a jednotlivých krajských úřadů o případné podpoře krajů tomuto projektu. Na základě výsledků jednání se pak budou krajské knihovny rozhodovat, zda budou projekty internetizace knihoven připravovat a podávat. O tom, zda bude v daném kraji projekt podáván, je možné se informovat prostřednictvím pověřených nebo krajských knihoven. Podávání žádostí Projekty v daném Opatření SROP bude možné podávat na základě výzev zveřejňovaných v rámci jednotlivých regionů. Předpokládá se vyhlašování tří výzev ročně. První z výzev bude mít termín uzávěrky do Výzvy budou vyhlašovány tak dlouho, dokud budou v daném Opatření k dispozici finanční prostředky. Bližší informace o Strukturálních fondech a přehled aktualit najdete na FONDY.CZ, informace o postupu projektu internetizace knihoven najdete na stránkách Národní knihovny ČR: (Informace pro knihovny > Programy podpory knihoven > Strukturální fondy Evropské Unie). Blanka Čermáková, Ministerstvo kultury Grantový program Ford Motor Copany Již poosmé vyhlásila společnost Ford Motor Company Grantový program na obnovu životního prostředí a kulturního dědictví, do kterého bylo v ČR od r přihlášeno 488 projektů a rozdány téměř 4 miliony Kč. Ford Motor Company děkuje všem, kdo přispívají k zachování památek a přírodního bohatství prostřednictvím svého grantového programu již 21 let ve více než 60 zemích světa. Odbornými porotami všech zemí prošlo přes projektů. Info o letošním ročníku ve Ford Motor Company (Thámova 16, Praha 8) na tel.: , přihláška a propozice na: a Uzávěrka je 31. srpna Čestnou předsedkyní poroty bude již popáté Doc. Dr. Jaroslava Moserová, DrSc. Zdroj: [hor] 7-8 /

8 Nesnadná cesta k současnosti Na obzoru kulturní výročí (7. - závěrečná část) Zmínili jsme se již o tom, že kulturní spolky považovaly svoji činnost do značné míry za činnost kulturně osvětovou. Proto se také řada z nich přihlásila ke spolupráci již se Svazem osvětovým a spolupráce pokračovala i po jeho transformaci na Masarykův lidovýchovný ústav (MLÚ). Tak např. ve dvacátých letech se kolem něj soustřeďovaly tři tisíce loutkářských souborů a MLÚ byl jedním ze čtyř zakládajících subjektů mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. Schůze loutkářského odboru MLÚ v prosinci 1945 byla po druhé světové válce jednou z prvních zaznamenaných veřejných aktivit obnovovaného MLÚ. Zájmové kulturní spolky sice v českých zemích existovaly již od 19. století, ale sovětská praxe - neorganicky přebíraná po únorovém převratu 1948 něco podobného neznala. Bylo tedy uplatněno převádění stávajících kulturních spolků na platformu odborových, svazáckých apod. organizací, případně kulturních zařízení národních výborů. Samospráva kroužků a souborů podléhala schválení nových zřizovatelů, na kterých bylo závislé také hospodaření těchto kolektivů. V krajích a okresech vznikly pro odborné otázky a organizování soutěží poradny lidové umělecké tvořivosti zřizované národními výbory, na ústřední úrovni vznikl v letech Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti jako organizace zřizovaná ministerstvem. V šedesátých letech řada kulturně osvětových pracovníků, kteří se v praxi přesvědčili o nesmyslnosti a škodlivosti stávajících snah o řízení kultury, začala zvažovat možnosti a způsoby reforem. Byly publikovány práce, které se snažily analyzovat současný stav a problémy kulturně osvětové činnosti a naznačovat cesty k nápravě. Rozbory a návrhy se nemohly vyhnout kritice kurately KSČ, omezených možností občanských iniciativ a aktivit v kultuře atd. Vyvrcholením těchto snah byl brněnský aktiv kulturně výchovných pracovníků (1968) a ustavení přípravného výboru svazu těchto pracovníků. Výbor mj. organizoval semináře, na kterých byla diskutována problematika jednotlivých oblastí kulturně osvětové práce a přijímána doporučení na odstranění nedostatků. Byly podány žádosti o povolení řady kulturních spolků. Po srpnové okupaci 1968 a zejména v období tzv. normalizace po dubnu 1969 byly žádosti většiny přípravných výborů (včetně Svazu kulturně výchovných pracovníků) zamítnuty, v povolených spolcích musela být ustavena vedení, která nedělala problémy. Normalizace v kultuře znamenala pokus vrátit situaci do druhé poloviny padesátých let pokus od počátku odsouzený k nezdaru přesto, že lidi, kteří se koncem šedesátých let pokoušeli o změny, se normalizátorům podařilo z kultury na řadu let většinou odstranit. Jedním z normalizačních opatření na centrální úrovni mělo být přičlenění politicky nespolehlivého Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti k tehdy spolehlivějšímu Osvětovému ústavu, a tím vytvoření Ústavu pro kulturně výchovnou činnost. Nebylo to moc platné, ÚKVČ byl mimo jiných průšvihů, např. po jednom z Jiráskových Hronovů i na zasedání ÚV KSČ tvrdě kritizován ideologickým tajemníkem Liškou. V listopadu 1989 pak předložila skupina pracovníků návrhy, podle jejichž podnětů byl poté ÚKVČ transformován na Informační a poradenské středisko pro místní kulturu. Od 4. května 2004 nese instituce název Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Zdeněk Jírový Internet pro vás Portál Národního vzdělávacího fondu /NVF/ slouží jako informační a metodický nástroj pro strategické řízení a rozvoj lidských zdrojů. Databanka obsahuje základní informace a aktuální zprávy z oblasti rozvoje lidských zdrojů (RLZ) v krajích ČR. Představuje nástroje potřebné pro přípravu strategie RLZ, strategického a projektového řízení, financování a rozvoj partnerství. Obsah databanky vzniká v široké partnerské spolupráci odborníků z jednotlivých tematických oblastí i regionů. [luk] 8 MÍSTNÍ KULTURA

9 INFORMATIKA Církevní katolické knihovny v Česku (po roce 1990) 1) Úvod a prameny Brzo uplyne patnáct let od sametové revoluce, a proto je možno zhodnotit, jak se rozvíjely církevní knihovny po roce 1990, v jakém stavu jsou nyní a jaké jsou pravděpodobné trendy vývoje. Toto vše se stručně pokusím nastínit ve svém příspěvku. Bohužel jde pouze o hrubé obrysy, tak, jak jsou mi známy z praxe. Soustavný průzkum nebyl učiněn a neexistuje dosud ani strategie organizace a rozvoje sítě knihoven katolické církve. Vycházela jsem především z dokumentu Papežské komise pro církevní kulturu z března 1994 Církevní knihovny v poslání církve 1, jenž byl přeložen Centrální katolickou knihovnou (řádovou sestrou Denisou Červenkovou) a vydán Českou biskupskou konferencí. Dalším pramenem byla Diplomová práce Veroniky Škvorové, Průzkum farních knihoven v Pražské arcidiecézi 2 a další. Katolickým knihovnám se věnuje také pozornost v Časopise katolického duchovenstva a dalších časopisech z konce 19. století nebo první poloviny 20. století, i když zde jde spíše o články týkající se historie církevních, a zejména farních, knihoven, ale někdy mohou být velmi inspirativní. 3 Pro přehled katolických institucí posloužil výborně Katalog pražské arcidiecéze. 4 Provedla jsem také bleskový průzkum diecézních a některých farních knihoven. 2) Charakteristika a rozdělení církevních knihoven Předně je třeba si říci, že zde budou pojednány pouze katolické knihovny, z nichž ještě oddělím velmi rozsáhlou a neprobádanou oblast řeholních a řádových knihoven. Církevní knihovny jsou knihovny fyzických a právnických osob, působících v rámci katolické církve. Mohou se vyskytovat v podobě veřejných knihoven nebo interních institucionálních fondů či zcela soukromých sbírek z různých časových období. Diecézní knihovny Katolická církev se v Česku zjednodušeně řečeno dělí na dvě arcidiecéze, českou a moravskou církevní provincii. Knihovny Pražského arcibiskupství jsou jednak historické, veřejnosti nepřístupné, sbírky arcibiskupů Manderscheida a Schwarzenberga 5 a dále moderní, kardinálem Františkem Tomáškem založená, Centrální katolická knihovna (původně Pokoncilní knihovna) ve správě České křesťanské akademie 6. Knihovnu navštěvuje dva a půl tisíce čtenářů. Veřejnosti se fondy otevírají po dobu čtyřiceti hodin týdně. V knihovnickém systému KP-WIN je zkatalogizováno dvacet pět tisíc monografií, dvanáct set titulů periodik, kompletní fond hudebnin, zvukových dokumentů a články. Celkově vlastní knihovna kolem sta tisíce monografií. Ročně zkatalogizuje přes čtyři tisíce monografií a získá minimálně sedm tisíc nových přírůstků. Byl vytvořen soubor personálních jmenných autorit pro dva- 1 Papežská komise pro církevní kulturu. Církevní knihovny v poslání církve. Praha : ČBK, s. 2 ŠKVOROVÁ, V. Průzkum farních knihoven v Pražské arcidiecézi. [Diplomová práce]. Praha : VOŠIS, s. 3 HAKL, B. Zřizování knihoven farních. ČKD. 1889, roč. 30, s ; HÁLEK, V. Zakládejte knihovny a čítárny katolické. Hlasy svatováclavské. 1997, č. 4, s. 4.; Jak by měl každý kněz nejvýhodněji se svou knihovnou naložiti? ČKD. 1890, roč. 31, s ; DRÁBEK, J. O knihovnách farních. Rádce duchovní. 1890, roč. 7, s Katalog Pražské arcidiecéze. Praha : Arcibiskupství pražské, s. 5 NOVOTNÁ, E. Historické knihovny Pražského arcibiskupství. Čtenář (Připraven k vydání.) 6 Podrobně o knihovně viz 7-8 /

10 cáté století. Kromě běžných služeb veřejné knihovny pořádá knihovna pravidelné výstavy s přednáškami a řeší řadu projektových úkolů. Olomoucké arcibiskupství buduje moderní knihovnu. Fond Arcibiskupské knihovny činí v současné době šestnáct tisíc knih s ročním přírůstkem tisíc dvě stě padesát monografií. Katalogizuje se do knihovnického systému KP-WIN. Začínající knihovnu navštěvuje dvě stě čtenářů, kteří mají k dispozici také přes sto titulů periodik. Výpůjčka je otevřena dvacet čtyři hodin týdně. Publikace jsou uspořádány ve volném výběru oborově. 7 Při arcibiskupství působí mnoho dalších institucí, z nichž některé mají vlastní knihovnu. Hovořím například o arcibiskupském kněžském semináři. Pražská seminární knihovna je vedena studenty a není odborně katalogizována. Olomoucká seminární knihovna má řád a rysy skutečné knihovny, jakožto organizovaného fondu, z něhož je možno vyhledávat dokumenty. Uživatelé mají k dispozici třicet tisíc knih. Otevřeno bývá zpravidla čtyřicet hodin týdně. Zhruba sedm tisíc knih bylo katalogizováno do knihovnického systému KP-WIN. Arcibiskupství olomoucké navíc provozuje Teologický konvikt, přípravku pro bohoslovce. Konvikt si sice přivezl původní knihovnu z Litoměřic, ale nyní sídlí ve stejné budově jako kněžský seminář a má tudíž k dispozici odborně vedenou knihovnu. Původní litoměřický fond bude tedy pravděpodobně sloužit jako příruční knihovna. Vedle dvou arcidiecézí fungují podle kanonického práva více méně samostatné diecéze plzeňská, litoměřická, královéhradecká a českobudějovická v Čechách a ostravsko-opavská, brněnská na Moravě. Plzeňská ani ostravsko-opavská diecéze, ač nejmladší, nemají knihovny. 8 Další biskupské knihovny jsou většinou interní, historické fondy bez širšího působení ve veřejných informačních službách. Bohužel na žádné z webových stránek biskupství, s výjimkou Brna a Hradce Králové 9, nenajdete ani zmínku o knihovně. Pouze pražská arcibiskupská knihovna, brněnská a litoměřická biskupská knihovna mají siglu. Jak bylo výše uvedeno, provedla jsem dotazníkový průzkum. Vyplněný dotazník jsem dostala zpět z olomoucké arcidiecéze a z brněnské, českobudějovické a litoměřické diecéze. Knihovna biskupství brněnského vzniká nově. V současné době vlastní sedm tisíc svazků, avšak roční přírůstek do knihovny bývá kolem tří tisíc svazků. Katalogizuje se do programu KP-WIN. Výpůjční doba v délce dvaceti hodin týdně prozatím plně postačuje pro čtyřicet čtenářů. 10 V Českých Budějovicích byla vytvořena interní biskupská knihovna. Počet knihovních jednotek není přesně znám. Zhruba deset až dvacet čtenářů využívá tuto sbírku. Starší fondy byly v době totality deponovány v depozitáři Jihočeské vědecké knihovny v Zlaté Koruně. Akvizice probíhá formou darů, především ze zahraničí. Knihovna biskupství litoměřického má rovněž více méně interní ráz. Spoluprací s Centrální katolickou knihovnou na projektu jmenných autorit získala knihovnický systém KP-WIN a soubor personálních autorit. Fondy jsou děleny na Pokoncilní knihovnu, Kapitulní knihovnu a historickou Biskupskou Valdštejnskou knihovnu. Jak bylo již řečeno, jsou veřejnosti nepřístupné. 11 U velkých chrámů tradičně fungují kapituly, v jejichž držení bývají prastaré vzácné kapitulní knihovny. Taková knihovna se nachází např. v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nebo v Metropolitní kapitule sv. Víta, Vojtěcha a Václava při Chrámu sv. Víta. Soustavný průzkum kapitulních knihoven však nebyl dosud proveden, a proto chybí konkrétní údaje. 7 DOTAZNÍK. Základní informace o knihovnách. Praha: CKK, s. 8 tamtéž 9 Knihovna biskupství královéhradeckého. Dostupný z: <http://www.diecezehk.cz/biskupstvi/biskupstvi.php?left=menu&?right=o_pracovisti&pracoviste=bp R023&from=0> 10 DOTAZNÍK. Základní informace o knihovnách. Praha: CKK, s. 11 DOTAZNÍK. Základní informace o knihovnách. Praha: CKK, s. 10 MÍSTNÍ KULTURA

11 INFORMATIKA Katolická církev provozuje některé církevní školy, proto můžeme také hovořit o katolických školních knihovnách. Viděla jsem kvalitně vedené knihovny např. v Arcibiskupském gymnáziu v Praze nebo ve Svatojanské koleji ve Vyšší škole odborné pedagogické. Bohužel nebyl proveden soustavný průzkum. Farní knihovny Diecéze se dělí na vikariáty, u nichž se mi nepodařilo zjistit funkční knihovny, a konečně na menší správní jednotky, farnosti. Farnosti a jejich knihovny jsme zkoumali jednak v roce 1998 a v letošním roce prováděli aktualizaci dat, pouze však u pražské arcidiecéze. Pokoušela jsem se také zjistit dotazníkovou akcí současný stav knihoven a oslovila jsem prostřednictvím elektronické pošty kolem sta farností v Čechách a na Moravě, ale výsledek byl beznadějný. Získala jsem dvě odpovědi, jednu zápornou a pouze jediný vyplněný dotazník z Brna-Bystrce se vrátil! Nezbylo než se vrátit k výzkumu z roku Farní knihovny dělíme na veřejné a soukromé. Na většině farních úřadů, kde bydlí farář, jsou tyto dva fondy. Soukromé sbírky tvoří zpravidla liturgické a osobní knihy kněze, podle jeho zájmů. Veřejné fondy slouží farnosti, resp. širšímu okolí. Farní knihovny se začaly rozvíjet v době národního obrození, kdy faráři zakládali farní nebo obecní knihovny (často ze svých prostředků), předpláceli školám časopisy a všestranně podporovali kulturu a vzdělanost své lokality. 13 Tyto snahy podpořil také Pražský provinciální koncil roku 1860, který přímo vybízel k zakládání farních knihoven: Nechť se spojují snahy věřících a kněží tak, aby byly ve farnostech zvláště městských zřizovány knihovny půjčující knihy, kde by si mohli věřící bez ohrožení vlastní spásy zdarma nebo za nepatrný poplatek vybrat opravdu prospěšnou četbu knih jak posvátných, tak světských. 14 Z popudu Pražské synody a provinciálního koncilu začalo vznikat velké množství farních knihoven. Nemáme téměř žádné zprávy o vývoji farních knihoven za I. světové války a po vzniku republiky. Nicméně lze se domnívat, že z nich mohly vznikat také veřejné knihovny zakládané po roce 1920 ve větších obcích. Po druhé světové válce byl dokonce vypracován plán na vytvoření sítě farních knihoven. Ty měly být sdruženy pod příslušnou diecézní knihovnou. Pro pohraničí byly určené tzv. putovní knihovny 15. V roce 1948 měl probíhat výzkum stávajících farních knihoven, ale důsledkem vítězného února již nebyl realizován. V následujících letech byly církevní knihovny likvidovány, v lepších případech centralizovaně uloženy. V 70. a 80. letech začíná tajná obnova knihoven, důsledkem přílivu knih, často distribuovaných z Pokoncilní knihovny. Teprve po roce 1989 mohly farní knihovny začít veřejně působit. Farní knihovny jsou financovány z peněz farnosti (v některých farnostech knihovnu finančně podporuje i duchovní správce). Po čtyřiceti letech devastace církevních památek se investuje převážná část peněz farnosti do opravy kostelů, a tak většinou již nezbývají peníze pro farní knihovnu. To je také hlavní důvod, proč v mnohých farnostech knihovny dosud nevznikly. 16 Výhodou jsou nízké režijní náklady. Knihovny bývají umístěny na farách nebo v sakristiích kostela a knihovníci z řad farníků práci 12 ŠKVOROVÁ, V. Průzkum farních knihoven v Pražské arcidiecézi. [Diplomová práce]. Praha : VOŠIS, s. 13 ŠKRDLE, T. Zásluhy českého, moravského a slezského duchovenstva na zakládání a rozšiřování knih a časopisů po dědinách a městech. Praha : Tomáš Škrdle, s. 14 Acta et statuta synodi diocesanae Pragensis. Pragae : Caroli Bellmann, s. 15 ŠKVOROVÁ, V. Průzkum farních knihoven v Pražské arcidiecézi. [Diplomová práce]. Praha : VOŠIS, s. 16 ŠKVOROVÁ, V. Průzkum farních knihoven v Pražské arcidiecézi. [Diplomová práce]. Praha : VOŠIS, s. 7-8 /

12 vykonávají zpravidla zdarma. Ve farních knihovnách pražské arcidiecéze působí většinou vysokoškoláci a pouze ve dvou farnostech profesionální knihovníci. 17 Knižní fond nebývá příliš rozsáhlý, přibližně kolem tisíce svazků, především české provenience. Nejoblíbenější četbou bývají životopisy svatých a beletrie. Rozšiřování fondu zpravidla souvisí s finančními možnostmi farnosti. Většinou jsou přírůstky získávány prostřednictvím darů. Průměrný roční přírůstek v roce 1999 činil sedmdesát devět knih. Čtenáři se rekrutují z řad farníků, ale často docházejí do farní knihovny i ostatní obyvatelé lokality. Otevírací doba bývá pevně stanovená, většinou jednou až třikrát týdně. Aktuálním bleskovým výzkumem jsme zjistili, že v současné době se v Pražské arcidiecézi nachází dvacet osm funkčních farních knihoven, čímž došlo k poklesu od roku 1999, kdy jsme jich zaznamenali třicet čtyři. Polovina ze zjištěných farních knihoven se nachází na území Prahy. Nejvíce jich má třetí pražský vikariát, celkem devět knihoven. Vysoký počet je především na hustě zalidněných pražských sídlištích. Oproti tomu jiná byla situace v pražských vikariátech, jež se rozprostírají na historickém území města, které v současnosti slouží především jako obchodní centrum a je vlastně vylidněné. Na druhém místě je Rakovnický vikariát (pět knihoven), dále pak druhý pražský vikariát a vikariát Stará Boleslav (čtyři knihovny). Naproti tomu vikariáty Beroun, Podřipsko a Vlašim nemají žádnou farní knihovnu. 18 Průzkum také prokázal, že neexistuje spolupráce mezi jednotlivými farními knihovnami. (O Sdružení katolických knihoven a závěr článku příště) Mgr. Eva Novotná, vedoucí Centrální katolické knihovny, Praha 6 17 tamtéž 18 ŠKVOROVÁ, V. Průzkum farních knihoven v Pražské arcidiecézi. [Diplomová práce]. Praha: VOŠIS, s. KNIHOVNY KARLOVY VARY (55 tis. obyv.): Zastupitelé vyčlenili z rozpočtu města na r pro Krajskou knihovnu v Karlových Varech částku ve výši 5,6 mil. Kč. Od Krajského úřadu jako od svého zřizovatele získá knihovna částku 12 mil. Nová krajská knihovna by měla sídlit v areálu ve Dvorech. Kraj na tyto účely vyčlenil 25 mil. Kč a jedná s Ministerstvem kultury o dalším financování. Stát by měl na stavbu poskytnout 85 mil. Kč. (Karlovarské noviny, ) BOCHOŘ (880 obyv., okres Přerov): V Bochoři byla na jaře 2004 dokončena rekonstrukce nových prostor místní knihovny, která stála téměř 1 mil. Kč. Obec sem plánuje pořídit se státní dotací počítač s internetem. (Nové Přerovsko-Olomoucký den, ) SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (7 tis. obyv., okres Havlíčkův Brod): Ve Světlé nad Sázavou byla slavnostně otevřena nová městská knihovna a informační centrum. Nachází se v nově zrekonstruované budově čp. 16. (Světelský zpravodaj, č.5, 2004) JANOVICE NAD ÚHLAVOU (2,1 tis. obyv., okres Klatovy): V lednu byla v Janovicích nad Úhlavou otevřena nová městská knihovna, která má ve fondu kolem 11 tis. knih a nabízí 14 druhů periodik. Zvláště přitažlivý je pro návštěvníky přístup k internetu. Počet registrovaných čtenářů tu letos v březnu přesáhl množství čtenářů za celý loňský rok. (Klatovský deník, ) KRUMSÍN (610 obyv., okres Prostějov): Obec Krumsín získala v rámci podpory veřejné informační sítě knihoven v programu Ministerstva kultury grant na vybudování veřejného knihovnicko-informačního centra. V únoru bylo centrum otevřeno v objektu obecního úřadu a stalo se součástí obecní knihovny. Obec se do projektu zapojila úpravou prostor a zakoupením 3 počítačových sestav. Byl zakoupen i knihovnický systém Clavius a v současné době je celý fond knih převáděn do počítačové databáze. Po jejím zprovoznění bude krumsínská knihovna prostřednictvím prostějovské knihovny propojena do sítě knihoven a svým registrovaným čtenářům umožní využití meziknihovní výpůjční služby. Další 2 počítače jsou napojeny na internetovou síť a budou sloužit všem pro získávání informací různého typu. Informační centrum občanům poskytne také informace o činnosti samosprávy a státní správy, jízdní řády ap. V budoucnu by mělo informovat o činnosti společenských organizací v obci aj. Informační centrum také nabízí v případě minimálně 2 zájemců zajištění kurzu práce s počítačem a využití internetu. (Krumsínský zpravodaj, č.1, 2004) 12 MÍSTNÍ KULTURA

13 INFORMATIKA Regionální informační středisko Slavonice Perla evropské renesance - Město Slavonice, leží na jihozápadní Moravě na hranici s Rakouskem, začíná zde také přírodní park Česká Kanada. Tato poloha však historickému městu, jehož dnešní renesanční podoba vznikala od poloviny 16. století, ne vždy prospívala. Zatímco osvícený pan Zachariáš z Hradce povolal italské mistry, aby předvedli své umění na fasádách (figurální sgrafito) i v interiérech patricijských domů (fresky), a projíždějící kupci se solí se rádi občerstvovali medovinou v mazhauzech s bezkonkurenčními sklípkovými klenbami, v éře totality nebyli turisté (potencionální narušitelé hranice) právě vítanými hosty. Sídlo RIS foto: E. Veselá Dnes se naopak městští zastupitelé včele se starostou Josefem Urbanem snaží o to, aby do zdejšího souboru renesančních staveb, tvořících památkovou rezervaci, přivedli co nejvíce našich i zahraničních návštěvníků. Navíc slavonická radnice spolu s občanským sdružením Inspirace Slavonice požádala Ministerstvo kultury o nominaci Slavonic na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Český stát Slavonice nominoval v roce Přímo na náměstí, v renesančním domě čp. 480 s vějířovou sklípkovou klenbou v mazhauzu, se sgrafitovými kolorovanými erby Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, sídlí Regionální informační středisko Slavonice. Nástěnné malby s erby a novozákonnými výjevy poutají pozornost návštěvníků, kteří bohatých služeb RIS - spadajícího společně s knihovnou a muzeem pod Městské kulturní středisko - celoročně využívají. Nabízí totiž informační a propagační materiály (přehled kulturních a společenských akcí, vyhledávání vlakových a autobusových spojů, prodej map - např. mapka městských historických objektů, průvodců a pohledů, internet pro veřejnost, kopírování). Kromě zpráv i článků pro regionální i celostátní tisk, aktualizace webových stránek, účasti na veletrzích cestovního ruchu, vystoupení v médiích, zprostředkovává ubytovací a průvodcovské služby. Komunikuje s Jihočeským krajským úřadem, Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury, Ministerstvem zahraničních věcí (organizační zajišťování putovní výstavy Slavonice ve fotografiích Prokopa Paula a slavonické ateliéry v českých centrech v zahraničí Vídeň, Budapešť, Varšava), Ministerstvem pro místní rozvoj (tiskové konference). Jeho činnost je zaměřena i na příhraniční spolupráci. Například s kanceláří v rakouském Dobersbergu. Při květnových oslavách vstupu naší republiky do Evropské unie si Češi a Rakušané vyjeli na kanoích po Moravské Dyji (z obce Písečná do Raabsu) a symbolicky tak otevřeli hranice na řece, rakouští sousedé navíc využili i kyvadlové autobusové dopravy a nepřetržitě otevřeného hraničního přechodu k návštěvě výstav, koncertů a také k ochutnání tradičních českých jídel. Celosvětový význam Evropské unie shrnul ve svém krátkém projevu na česko-rakouské hranici velvyslanec USA jeho excelence William Cabaniss, kterému RIS zajišťovalo při jeho návštěvě Slavonic kompletní program. Vedoucí střediska ing. Jana Vinšová s výčtem aktivit ale rozhodně nekončí: Slavonice jsou také nesmírně inspirativní. Mařížská keramika se již 7-8 /

14 stala známým pojmem a o krásně malované hrnečky či mísy je zde velký zájem. Také další slavonické ateliéry (textilní Zuzany Krajčovičové, keramický Terezy Kuhnové, řezbářský Jiřího Netíka, loutkářský Pavly Vorlové ) lákají k návštěvě. My ale podporujeme i samostatnou tvorbu, kdy si každý může ve zdejších ateliérech sám Vytočit svou keramiku, natisknout své tričko... Pro náročné hosty tzv. kongresové turistiky zase nabízíme stylové zasedací prostory a luxusní apartmány se sklípkovou klenbou a také fandíme myšlence pana místostarosty Miloše Fialy a senátora Václava Jehličky obnovit po více než 100 letech do roku 2006 železnici vedoucí do Rakouska. Shrnuto, podtrženo - historické památky, místní ateliéry a kultura všeobecně, sportovní vyžití a příroda jsou prioritami, kterým se chceme systematicky a především s láskou i v budoucnu věnovat. Regionální informační středisko má otevřeno: říjen duben (po-pá) 10-12, 13-16; květen (denně) 10-12, 13-17; červen-září (denně) 10-12, Info na Eva Horníčková INFORMAČNÍ STŘEDISKA JIRKOV (20 tis. obyv., okres Chomutov): Informační centrum města zahájilo svoji činnost Poskytuje informace, průvodcovství do expozice ve věži u kostela sv. Jiljí, propagační materiál apod. (Deník Chomutovska, ) MÉDIA BEZDĚZ (240 obyv., okres Česká Lípa): V únoru zahájila obec Bezděz vydávání dvouměsíčníku nazvaného Bezdězský zpravodaj. Koncem loňského roku vydalo několik tamních dětí z vlastní iniciativy Bezdězské noviny, které se u občanů setkaly s velkým zájmem. To vedlo obec k tomu, že rozhodla o vydávání oficiálního zpravodaje. Nové periodikum bude informovovat o dění v obci, ale zároveň chce poskytnout prostor názorům tamních obyvatel. (Bezdězský zpravodaj, č.1, 2004) KRUMSÍN (610 obyv., okres Prostějov): Obec začala v březnu vydávat zpravodaj. Klade si za cíl informovat o činnosti zastupitelstva, působení místních společenských organizací a školy. Zpravodaj bude vytvářet tamní knihovnicko-informační centrum, bude přístupný i v elektronické podobě na webových stránkách obce. (Krumsínský zpravodaj, č.1, 2004) PUBLIKACE PŘÍBRAM (37 tis. obyv.): V březnu 2004 vychází kniha Příbram, přítomná minulost autorů Josefa Fryše a Josefa Podlahy. Publikace je koncipovaná jako procházka městem s povídáním o jednotlivých ulicích, domech atd. Na dvoulistu je umístěna historická fotografie místa s podrobným popisem a fotografie současná. (Příbramský deník, ) BROUMY (790 obyv., okres Beroun): Obec Broumy vydává v červnu již sedmou publikaci. Byla připravena ke 130. výročí místního ochotnického divadla, k jehož 120. výročí vyšla knížka již v r Dalšími publikacemi, věnovanými obci, jsou tituly Školství v Broumech, publikace k 640. výročí založení obce a Broumovské povídky. Vloni vyšly Velízské povídky, které obec vydala ve spolupráci s OÚ v Kublově, a publikace k výročí místního hasičského sboru. (Berounský deník, ) SEDLČANY (8 tis. obyv., okres Příbram): Městské muzeum v Sedlčanech vydalo na jaře 2004 svoji první publikaci. Jedná se o knihu regionálního autora Jana Kuthana nazvanou Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína, která vychází ke 400. výročí jeho úmrtí. Finančně se podílelo město, Sdružení obcí Sedlčanska a Nadační fond patronát Sedlčansko. (Příbramský deník, ) UHERSKÉ HRADIŠTĚ (28 tis. obyv.): Spolek přátel Uherského Hradiště ve spolupráci s velehradským nakladatelstvím OTTOBRE 12 vydal v r knihu manželů Jůzových Uherské Hradiště, která je nepatrně rozšířenou reedicí původního vydání z r (Zpravodaj města Uherské Hradiště, č.4, 2004) KUNÍN (1,9 tis. obyv., okres Nový Jičín): V rámci koncertu barokní hudby se konal v zámku v Kuníně křest knihy Jiřího Tichánka a Zdeňka Šerého Šlechtická sídla na Novojičínsku. (Kopřivnické noviny, č.13, 2004) POLIČKA (9 tis. obyv., okres Svitavy): Nakladatelství Argo vydalo knihu J. J. Glosera nazvanou Polička - městem krok za krokem. Autor, který v tomto městě působí jako učitel, se zabývá regionální i literární historií. Vydal i místopisný slovník okresu Svitavy, knihu o historii obce Pomezí či biografický slovník Kdo je kdo v kultuře okresu Svitavy. Knížka věnovaná Poličce nepřibližuje pouze historické památky města, ale věnuje se také slavným i pozapomenutým osobnostem, dávným legendám či vzpomínkám pamětníků. Text je koncipován jako 9 neobyčejných procházek Poličkou, doplněných kresbami. (Večerník Praha, ) 14 MÍSTNÍ KULTURA

15 MÍSTA Malá sonda do kultury kraje Vysočina Radní kraje Vysočina, PaedDr. Martina Matějková Nemalá řada kulturních a přírodních památek, velké množství kulturních aktivit a také kvalitní životní prostředí to vše činí z kraje Vysočina místo příjemné k žití i trávení dovolené. Na území kraje se nachází tři památky, které jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO historické jádro Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Národních kulturních památek najdeme v kraji devět, celkový počet nemovitých kulturních památek je 3074, movitých 3297, městské památkové rezervace jsou tři, stejný počet mají vesnické památkové rezervace. Městských památkových zón je 23, vesnické památkové zóny jsou 3, krajinné památkové zóny 2. Kraj je zřizovatelem řady kulturních institucí, na jejich činnost přispívá ročně částkou tisíc Kč. Celkové výdaje v kapitole kultura činí tisíc Kč, což je 1,64 % z rozpočtu kraje. Nachází se zde hustá síť kulturních zařízení 60 muzeí a galerií, 612 knihoven, nechybí ani kina a kulturní domy nebo městská kulturní střediska. V oblasti živé kultury v kraji působí 80 divadelních spolků a dalších subjektů. Sídlo kraje se umístilo v loňském roce mezi pěti nejlepšími stavbami v ČR a získalo titul Stavba roku Odborníci ocenili zejména esteticky zdařilé propojení starých a nových částí budovy. Právě v nové části budovy bylo uvedeno do provozu kongresové centrum kapacita hlavního sálu je 120 míst, následuje řada různě velkých zasedacích místností, v přízemí je část plochy věnována výstavním účelům. Poradním orgánem Rady kraje je Kulturní komise, která má 11 členů nominovaných jednotlivými politickými stranami, předsedou komise je ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Struktura odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina Vedením resortu je pověřena členka Rady kraje Vysočina PaedDr. Martina Matějková. Vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Horymír Kubíček 1) oddělení kultury - vedoucí a 4 pracovníci, 2) oddělení památkové péče - vedoucí a 5 pracovníků. Kraj zřizuje 10 příspěvkových organizací na úseku kultury: Jsou to: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava (pobočky: Polná, Telč, Třešť, hrad Roštejn), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč (pobočky: Jemnice a Moravské Budějovice), Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Hrad Kámen. Fond Vysočiny Byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje v roce 2002, je nástrojem k realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje kraje. Fond soustřeďuje část rozvojových prostředků, které kraj Vysočina poskytuje různým subjektům na základě pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Z projektů, na něž byly 7-8 /

16 z Fondu Vysočiny poskytnuty finanční prostředky, se kultura a památky podílely v minulém roce 13 %. Pro oblast kultury bylo vyhlášeno několik témat: Téma Regionální kultura je pro akce konané do , maximální částka na jednu akci činí 50 tisíc Kč, celkem bude rozděleno 2,5 milionu Kč. Pro ediční činnost je stanoven grant ve výši 2 miliony Kč nazvaný Edice Vysočiny a je určen pro vydávání publikací vztahujících se k historii jednotlivých míst, osobnostem i událostem v kraji. Klenotnice Vysočiny je program zaměřený na podporu muzeí a galerií, především na záchranu sbírkového fondu a jeho zabezpečení, na vznik a modernizaci nových expozic a jeho výše činí 2,5 milionu Kč. Z grantového programu Nemovité památky vyhlášeného v roce 2002 bylo podpořeno 26 projektů obnovy nemovitých kulturních památek celkově za 4 miliony Kč. Obnova movitých památek byla podpořena grantovým programem Restaurování movitých památek vyhlášeným v roce 2003 s celkovým objemem 4 miliony Kč; po vyhodnocení programu byla podpořena obnova 9 movitých kulturních památek celkovou částkou 1,654 mil. Kč. V roce 2003 kraj rovněž přispěl na obnovu nemovitých kulturních památek, a to částkou 3,386 mil. Kč. Pro letošní rok je vyčleněno na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek na území kraje Vysočina 12 mil. Kč, které budou poskytnuty jejich vlastníkům formou dotace podle pravidel schválených zastupitelstvem kraje. Ještě v letošním roce se připravuje vyhlášení dalšího grantového programu v rámci Fondu Vysočiny pod názvem Pamětihodnosti Vysočiny s předpokládaným finančním rámcem 3 mil. Kč. Tento program má být určený na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale mají významný vztah k historii kraje. Kraj přímo podporuje přehlídky i kulturní akce Krajské přehlídky mohou získat příspěvek do výše 30 tisíc Kč, národní přehlídky mají příspěvek vyšší až 60 tisíc Kč. Kraj podporuje každoročně necelou desítku krajských přehlídek - např. Pohádkový mlejnek a Tanec, tanec ve Žďáru nad Sázavou, Videofestival v Třebíči, Třebíčské loutkářské jaro, divadelní přehlídku Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě a dvě národní přehlídky - Divadelní Třebíč 2004 a Neprofesionální komorní symfonické orchestry v Třebíči. Další oblastí je podpora významných akcí s nadregionálním či mezinárodním dosahem. Mezi krajem nejvýše dotované akce patří Festival Vysočina, Mezinárodní festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, tradici má i Concertus Moraviae mezinárodní hudební festival 13 měst, Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě a další. Ročně je takto rozděleno kolem 500 tis. 1 mil. Kč. Koncepce kultury V současné době končí shromažďování potřebných podkladových materiálů připraven byl Přehled významných kulturních akcí doporučených k podpoře z finančních prostředků kraje, Přehled současných žijících umělců kraje, Kulturní kalendář Vysočiny, Tipy na výlety po kraji Vysočina. Vlastní koncepce kultury v kraji má být dopracována v průběhu roku Kraj nejvíce postrádá koncepci v oblasti muzeí a galerií. Priority podporované krajem a) Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se potýká s nedostatkem prostoru. Proto zastupitelstvo kraje schválilo záměr výstavby nové budovy knihovny ta by měla být postavena v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. V letošním roce by měla proběhnout architektonická soutěž a v příštím roce zahájeny vlastní stavební práce. Předpokládané ukončení stavby by mělo být koncem roku Součástí knihovny by se mělo stát i planetárium, vybudované rekonstrukcí objektu bývalé kuchyně v areálu nemocnice (zatím ve stavu úvah, finance se snad podaří získat z fondů EU). b) Zajištění vyhovujících depozitárních prostor pro uložení a ochranu sbírek muzeí a galerií zřizovaných krajem Vysočina. c) Účinnější prezentace kulturního dědictví s mezinárodním přesahem. d) Prezentace umělců a kulturních institucí kraje na domácích a mezinárodních výstavách a kulturních misích. Kraj a kronikáři V loňském roce bylo z Fondu Vysočiny podpořeno částkou 50 tisíc Kč pořádání seminářů pro 16 MÍSTNÍ KULTURA

17 MÍSTA kronikáře obcí a měst. Celkem pět seminářů organizovala na základě objednávky Škola obnovy a rozvoje venkova podle bývalých okresů, na jejich zajištění se také podílely příslušné státní okresní archivy, spolupracovala i některá muzea. Tradiční lidová kultura je stále živá V kraji Vysočina je registrováno kolem 40 folklorních souborů, které významným způsobem prezentují lidové tradice, zvyky a obyčeje regionu. Působí zde Horácké folklorní sdružení (HORFOS), regionální organizace Folklorního sdružení ČR, které sdružuje soubory, taneční a pěvecké interprety, muzikanty či choreografy a zabývá se lidovým uměním horáckého regionu. Cestovní ruch Základní strategie rozvoje cestovního ruchu (CR) je obsažena v Programu rozvoje kraje, konkrétní opatření jeho cílů pro rok 2004 pak specifikuje programový doplněk. Z něho vychází zaměření aktivit pro letošní rok, realizovány jsou konkrétní projekty a oba dokumenty jsou podkladem při návrhu grantových programů. V rámci Fondu Vysočiny byly v loňském roce vyhlášeny tři grantové programy: 1. program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury CR umožňující sportovně-turistické aktivity, 2. program na modernizaci ubytovacích zařízení vhodných pro venkovskou turistiku a 3. program na podporu tvorby produktově orientované turistické nabídky mikroregionů. Na grantové programy z CR je pro letošní rok alokována částka 11 milionů Kč, které by měly směřovat do infrastruktury a služeb. Opomenuta není ani stránka propagace, semináře na rozvíjení profesních dovedností poskytovatelů služeb, realizována je pasportizace cyklotras atd. (na tyto aktivity je rozpočtováno 5 milionů Kč). Odbor regionálního rozvoje tvoří 4 oddělení, jedno z nich je oddělení cestovního ruchu s vedoucím a dvěma pracovníky. Komise cestovního ruchu má 11 členů. Podílí se, kromě jiného, na formulování výzev jednotlivých grantových programů. Nad průřezovými aktivitami jsou svolávána společná jednání s dalšími komisemi. Eva Veselá KRAJE KRAJ VYSOČINA: Na Vysočině je celkem 33 židovských hřbitovů, 15 synagog a 13 zachovalých ghet. Po 60 letech devastace se od 90. let 20. století na jejich záchranu a opravu vynaložily miliony Kč. Židovské památky se staly novým fenoménem turistického ruchu v regionu. (Vysočina-Noviny Žďárska, ) LIBERECKÝ KRAJ: Krajský resort životního prostředí a zemědělství vydal publikaci Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Je určena především široké veřejnosti, kterou seznamuje s nejcennějšími částmi přírody kraje. Na 120 stranách je představeno všech 109 maloplošných chráněných území, která byla v kraji kraji vyhlášena do Informace o lokalitách doplňují barevné fotografie. (Veřejná správa, č.18, 2004) PLZEŇSKÝ KRAJ: Letos se uskuteční již 3. ročník festivalu Hudba v synagogách západočeského regionu. Projekt pořádají Židovská obec Plzeň a klatovská o.p.s. Úhlava. Jeho náplň přesahuje regionální úroveň, koncerty jsou zaštítěny našimi předními interprety. Kromě připomenutí bývalé místní židovské komunity v jednotlivých obcích má projekt i nesporný význam umělecký. Dramaturgie se zaměřuje především na málo uváděné skladby s důrazem na židovskou tematiku a na jejich zapojení do běžného koncertního repertoáru. Letos např. zazní dosud neuvedené Duo pro housle a violoncello Gideona Kleina, který předčasně zahynul v koncentračním táboře. Celý projekt se uskuteční v Plzni, Kasejovicích, Kdyni, Radnicích a Dobré Vodě u Hartmanic. Po slavnostním zahájení koncertem cembalistky Z. Růžičkové ve Staré synagoze v Plzni se postupně představí harfenistka J. Boušková, flétnista R. Novotný, houslistka J. Nováková, komorní soubor Variace složený z členů České filharmonie aj. Úvodnímu koncertu bude předcházet vernisáž výstavy Tady žili lidé, která je věnována historii a současnosti židovských památek v západních Čechách. Výtěžek ze vstupného bude jako v uplynulých ročnících věnován na probíhající opravu plzeňské Staré synagogy. (Harmonie, č.5, 2004) ÚSTECKÝ KRAJ: V rámci konference Rozvoj České republiky a Ústeckého kraje po vstupu do Evropské unie byla koncem března pokřtěna nová publikace nazvaná Ústecký kraj - regenerace prostoru. Kniha mapuje proměny architektonicky a ekonomicky atraktivních míst v regionu, které se uskutečnily v posledních letech. Dokazuje, jak se tradičně černý sever republiky, poznamenaný těžbou uhlí, mění v krásný kus země. (Veřejná správa, č.17, 2004) 7-8 /

18 Dobře propagovaný region Euroregion Glacensis, se svými 89 obcemi, městy a kraji Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým, největší na česko-polské hranici, je v cizině nejlépe propagovaným českým euroregionem. Agentura Czech Tourism v holandském Amsterdamu má nejlepší materiály právě z tohoto euroregionu, a možná proto připravuje návštěvu nizozemských podnikatelů právě do východních Čech. S další propagací tohoto euroregionu se nyní setkala ve Švédsku senátorka Václava Domšová, a to ve Stockholmu na Dnech nově přistupujících členů Evropské unie a také na českém velvyslanectví. Všude tam byly k dispozici propagační materiály právě z této české oblasti. (Redakčně kráceno) Josef Krám Dřevo a hudební nástroje na festivalu Cílem festivalu, který proběhl v prvním týdnu června za podpory Pardubického kraje v Žamberku IV, bylo připomenout lidová a umělecká řemesla, která v tomto regionu od nepaměti zpracovávala nejrozšířenější materiál dřevo. Letošní ročník byl zaměřen na hudební nástroje a hrací stroje. Hosty festivalu byli mistři houslaři Vladimír a Tomáš Pilařovi a Šárka Pilařová spolu s profesorem Univerzity Karlovy Zdeňkem Kárníkem. Připomenut byl i mimořádný vklad vynálezce bleskosvodu - žamberského rodáka Prokopa Diviše, který v roce 1753 zkonstruoval na faře v Příměticích na Znojemsku Denis d or, nástroj nevídaných akustických možností. Šlo o skříňový nástroj s kovovými strunami, který měl 14 zdvojených rejstříků a umožňoval napodobení zvuků různých strunných kladívkových i dechových nástrojů. Různými kombinacemi a možností přelaďovat rejstříky dával 150 různých harmonických kombinací. Všechny zvuky byly buzeny 790 kovovými strunami, jimiž procházel elektrický proud. Nástroj, který měl klaviaturu a pedál, je považován za jeden z prvních elektronických hudebních nástrojů na světě. Josef Krám Oživení historie Osoblažska Objevit zapomenuté kořeny osoblažského výběžku se rozhodly členky občanského sdružení Královský stolec. Čtyři ženy, které jej letos v dubnu v Rusíně (152 obyv., okr. Bruntál) založily, chtějí připravit muzejní expozici, vést kroniky, rozvíjet místní tradice atd. Královský stolec je místo na skále u Hrozové na Osoblažsku, odkud podle tradice sledoval své vojsko při tažení do Pruska český král Přemysl Otakar II., uvedla jedna ze zakladatelek sdružení profesorka krnovského gymnázia Ludmila Čajanová, která se v Rusíně narodila. Ona a její kolegyně se pustily do projektu obnovy historického povědomí o kraji, kde po druhé světové válce našly domov přistěhovalci z Volyně, Slovenska, Řecka a dalších míst. Z historických materiálů o kulturních památkách dané lokality chceme připravit muzejní expozici z historie obcí Hrozová, Matějovice a Rusín, řekla Čajanová. Prostory pro regionální muzeum se najdou na obecním úřade v Rusíně a z bývalé matějovické kaple bude galerie. Kromě záchrany archivních dokumentů leží sdružení na srdci opravy drobných sakrálních a světských památek, opravy kapliček, božích muk a udržování historické části hrozovského hřbitova. Součástí projektu je také pokračování v tradici rusínských poutí, kterých se každoročně zúčastňují nejen místní, ale také poutníci z Polska a Německa. Prvním úkolem občanského sdružení Královský stolec byla příprava oslav vstupu České republiky do Evropské unie. V souvislosti s odstraněním hranic mezi sousedními národy má v plánu také zařídit renovaci dřevěného kříže ve směru na polské Hlubčice. Pavel Siuda 18 MÍSTNÍ KULTURA

19 MÍSTA Slavonice - perla renesance Město Slavonice (2,7 tis. obyv., okres Jindřichův Hradec) je známo široké veřejnosti především svými památkami. Právě existence ojedinělých památek vyústila ve snahu o zapsání 24 renesančních domů na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Město ale nežije jen minulostí - z letošního městského rozpočtu (kolem 40 milionů Kč) dává na kulturu cca 1,5 milionu Kč. Kulturní aktivity vyvíjejí i dvě občanská sdružení Inspirace a Slavonická renesanční společnost a také řada výtvarných umělců zvučných jmen, pro něž se staly Slavonice místem tvorby i druhým domovem. Pohled do historie První zmínka o Slavonicích je datována do roku 1260 a právě z této doby je uchován podzemní odvodňovací systém. Největší doba rozkvětu města spadá do 16. století a jejím dokladem jsou zachovalé jedinečné pozdně gotické sklípkové klenby. Na první pohled upoutají návštěvníka překrásné renesanční fasády měšťanských domů s bohatstvím sgrafit s církevní i světskou tematikou. Význam města poklesl koncem 18. století, příčinou byl požár v roce 1750 i přeložení obchodní trasy vedoucí do Znojma. Od počátku 90. let 20. století se město snaží stát místem příjemným nejen pro své obyvatele, ale i pro turisty od nás i ze zahraničí. Památky radost i starost Ve městě je na seznamu památek zapsáno celkem 90 objektů, jejich majiteli jsou stejným dílem město, církev a soukromé osoby. Městská památková rezervace byla vyhlášena v roce V rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací získalo město od Ministerstva kultury pro letošní rok 2 miliony 720 tisíc Kč. Částka bude použita na 10 akcí oprava střech, fasád, restaurování sgrafit, restaurování maleb uvnitř domů i na regeneraci oltáře hřbitovní kaple (samotná oprava kaple je připravena na příští rok). Letos se podařilo získat i finanční prostředky z Programu záchrany architektonického dědictví jde o 1,5 miliou Kč určených na opravu hradeb a pokračování sanace podzemních prostor. Slavonické podzemí je přístupné turistům, je ve správě Slavonické stavební huti, která je vlastníkem hornického oprávnění. Podklady pro opravy a restaurování dalších památek připravuje Regenerační a stavební komise. Na katastru Slavonic se nachází i zaniklá obec Pfaffenschlag, která je zajímavou archeologickou lokalitou. Základy zdejších domů jsou dokladem vyspělé vesnické kultury konce 13. století. Lokalita je v současné době v majetku Lesů ČR a Slavonice by ji rády směnily za jiný les. To by pak umožnilo městu žádat o různé granty, protože i když archeologické vykopávky již skončily, je stále potřebný odborný dohled. Město v roli zřizovatele Slavonice jsou zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Městského kulturního střediska (MěKS), jehož součástí je i knihovna (čtěte v příštím čísle), muzeum a Regionální informační středisko (viz str. 13). Na provoz MěKS dává město ročně 1 milion 200 tisíc Kč, kolem 400 tisíc Kč je rozděleno mezi zájmová sdružení, která nabízejí řadu kulturních aktivit. Koordinátorem dění na poli kultury je právě MěKS a kulturní komise, která má 7 členů. 7-8 /

20 Slavonická renesanční společnost Jde o občanské sdružení pro kulturní život (SRS), vzniklé v létě Jeho hlavním cílem je obroda renesance všeobecně kulturního společenského života ve Slavonicích a okolí. Vytváří otevřené fórum pro členy sdružení a širokou veřejnost, realizuje aktivity podporující sousedské vztahy s Rakouskem. Od roku 1996 pořádá v rámci programů Trojmezí kulturní pořady, výstavy, vzdělávací a diskusní pořady, semináře, dílny atd. Součástí projektu Návrat paměti krajiny Slavonice 2004 je i setkání rodáků. SRS je jediným zájemcem o objekt bývalého kina (dříve Německého spolkového domu), u něhož zbývá dokončit rekonstrukci. SRS chce v objektu vybudovat zázemí pro neziskové organizace a komunitní centrum. Objekt nabízí město k prodeji za 2 miliony Kč. Občanskému sdružení teď zbývá jediné zajistit finance na nákup budovy, na dokončení rekonstrukce a také na běžný provoz, což není rozhodně lehký úkol. Další údaje na Inspirace Slavonice Inspirace je občanským sdružením, jehož vznik spadá do roku Má 10 stálých členů a řadu dalších spolupracovníků. Zajišťuje kulturní pořady, aktivně spolupracuje s Kulturbrücke Fraters z Rakouska a provozuje Galerii Slavonice. S radnicí se podílí na přípravě podkladových materiálů, které by měly vést k zapsání Slavonic na seznam památek UNESCO. Úspěchem je zajištění řady sponzorů např. na pořízení fotografií potřebných k žádosti o zapsání na seznam UNESCO. Jejich autorem je významný fotograf Prokop Paul. Soubor 80 fotografií (vznikly v roce 1956, v 70. letech a nyní) se stal podkladem pro vytvoření výstavy 24 fotografií velkého formátu, které představují Slavonice nejen jako město památek, ale i jako kulturní centrum. Proto se na výstavě prezentovali kromě Prokopa Paula i současní umělci, kteří tvoří ve Slavonicích. Výstavu bylo možné zhlédnout zatím ve Vídni, Slavonicích, Budapešti a v Praze. Město galerií Slavonice jsou vlastně jednou velkou galerií od sgrafit na jednotlivých fasádách domů, přes malby uvnitř objektů, až po jednotlivé galerie. Kromě výše uvedené Galerie Slavonice ve městě tvoří řada umělců například v roce 1991 tady vznikla Mařížská keramika Kryštofa Trubáčka, akademického malíře a skláře, v jednom z historických domů najdeme řezbáře a sochaře Jiřího Netíka. Galerie UBU ve Fárově domě zahájila činnost v roce 2003 výstavou knižní grafiky a plakátů Libora Fáry. Majitelem jednoho z nejhodnotnějších domů (patřil luteránskému pastorovi) se stal Ital Salvatore Giordano a kromě prohlídky maleb bývalé modlitebny se tady můžete podívat na sbírku dřevěných hraček, mandlů, máselnic atd. Tím však výčet nekončí navštívit můžeme Galerii ART, Keramický ateliér a galerii umělecké keramiky Terezy Kuhnové, Textilní ateliér Zuzany Krajčovičové i Minigalerii U dobrý duše. Většina galerií však nepředkládá jen výstavní aktivity. V některých se konají i hudební vystoupení, autorská čtení, další nabízí možnost návštěvy tvůrčích výtvarných dílen své výtvarné cítění můžete vyzkoušet např. při malování mařížské keramiky a v dalších kurzech. Podrobnosti na Eva Veselá Kumšt pod deštníkem 22. květen patřil v rychnovské základní umělecké škole sedmému Večeru pod deštníkem. V důstojném prostředí hudebního salonku rychnovské zušky se sešla téměř čtyřicítka kumštumilovných hostů ojedinělého projektu Večery pod deštníkem, za nímž stojí deštenský Václav Šplíchal. Jeho hosty byli tentokrát Simona Garamszegi z Jihlavy, podnikatelka a dlouholetá spolupracovnice Vlastivědného aktivu a Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném, spolu s dobrušským rodákem Jaroslavem Šarounem z Dobřichovic u Prahy, hudebním pedagogem a profesorem Akademie múzických umění. Setkání tohoto druhu jsou neopakovatelná, ať se konají v domovském prostředí Deštného v Orlických horách (odtud deštník v názvu těchto komorních setkání) či tentokrát v Rychnově nad Kněžnou. Vždy jde o to, že jsou představeni málo známí nebo docela neznámí lidé, kteří ale něco znamenají. Slova tu jsou těžko přenositelná, je to třeba zažít. Josef Krám 20 MÍSTNÍ KULTURA

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005

JIHOČESKÝ KRAJ. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. rok 2005 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu rok 2005 Odbor kultury, pam. péče a cestovního ruchu - vedoucí odboru ing. Kamila Hrabáková Oddělení památkové péče (vozabalova@kraj-jihocesky.cz; tel.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací

Kulturní dědictví. Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Kulturní dědictví Možnosti financování Grantové programy nestátních nadací Nadace VIA Zaměření Řada programů zaměřených přímo nebo nepřímo na záchranu na obnovu kulturního dědictví a na obnovu památek

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú.

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. 525704/0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

číslo: 170 ze dne: 20. března 2015 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 9. ledna do 12. března 2015 I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: - dopis ministrovi

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Příloha č. 1 Podmínky V. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více