Pranostiky na září. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pranostiky na září. Obsah"

Transkript

1 Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo 117 let od narození Jana Vrby q Mezinárodní setkání Polsko Česko 2006 q 12 dní na Zvůli q Zvoní do hodiny Kulturní a společenský přehled q Program kulturních a společenských pořadů q Památník obětem holokaustu q Pozvánka na výstavu q Volnej styl vyhrál Ven z garáží q Velkolepý RockFest v Jemnici q Skupina šermu Lucemburk reprezentuje své město q Noční zámecké vystoupení skupiny Lucemburk v Polici q Neslyšitelný řev umění q Kino Jemnice q Společenská kronika Okénko přírody q Už odlétají... Sportovní okénko q Úspěšná sezóna Obce Jemnického mikroregionu q Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu q Radotice Okénko redakce Obrazový seriál q Tyršova třída Pranostiky na září V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. Na dešti v září rolníku moc záleží. Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 1

2 Milé děti, milá mládeži, ZPRÁVY Z RADNICE Starostovo okénko je září, tedy měsíc, kterým začíná nový školní rok. Věřím, že jste si o letošních prázdninách u babiček a dědečků, na táborech nebo kdekoliv jinde na oblíbených nebo i na zcela nových místech všichni dobře odpočinuli a načerpali nové síly do dalšího roku Vaší školní docházky. Přeji Vám všem a v začátku školního roku zvláště našim prvňáčkům, aby se Vám práce dařila ke spokojenosti Vaší a Vašich blízkých i Vašich učitelů. Vás, Vážení rodiče, pak prosím, abyste se svým dětem věnovali, sledovali nejen jejich školní práci, ale i to, co dělají v době svého volna, jak se chovají a jak jednají. Buďte jim vzorem. Všechny Vás pak prosím o udržování pořádku a čistoty našeho města a našich obcí. Jejich vzhled je vizitkou nás všech. Všem přeji do pozdněletních a podzimních měsíců klid a pohodu v práci i v osobním životě. Mgr. Milan Havlíček, starosta města Poděkování Vážení členové místní organizace Svazu tělesně postižených, dovolte mi touto cestou poděkovat Vám za Vaši prázdninovou pomoc městu při provázení zámkem. Díky Vám si výstavku připravenou muzejním spolkem i samotný zámek mohly v červenci a srpnu prohlédnout stovky jemnických občanů a návštěvníků Jemnice. Doufám, že městu budete dle svých možností i nadále pomáhat tam, kde bude město pomoc potřebovat. Pozvání Vážení spoluobčané, město Jemnice a Židovská obec Brno Vás zve na odhalení památníku obětem holokaustu z Jemnice, které se uskuteční ve čtvrtek dne 14. září 2006 ve hodin U Templu v bývalé židovské čtvrti. Výzva Vážení spoluobčané, v poslední době se stále častěji projevují svými činy lidé, vandalové, kteří ničí náš společný majetek. Město pak zbytečně vynakládá nemalé finanční prostředky na likvidaci těchto škod místo toho, aby je ukládalo do akcí, které by byly ku prospěchu občanů. Z tohoto důvodu se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Pokud se stanete svědky takových činů, třeba i z okna svého bytu, zavolejte (i anonymně) na bezplatnou linku 158 (i mobilním telefonem) a upozorněte tak na nepřístojnosti v konání některých našich spoluobčanů a pomozte tak zachránit ničení našeho společného majetku. Děkuji předem za tuto pomoc. 2

3 Mgr. Milan Havlíček, starosta města Vážení spoluobčané Vážení spoluobčané, V dnešních JL Vás krátce seznámím s postupem prací na investičních akcích, dále o hospodaření s odpady a udržování pořádku a čistoty v našem městě. V době, kdy tento článek píši, je postup investiční výstavby následující: Dům s chráněnými byty /DPS/ bude nejpozději do pod střechou, nyní je hotovo 2. nadzemní podlaží. Rekonstrukce kanalizace jde do poslední etapy, provádí se ulice Velká brána a předpoklad dokončení je nejpozději do poloviny října. Jsou opraveny ulice Stará cesta, Palackého za DPS, U Víta, Lípová k Tálkům a chodníky Lípová, Pod Tržištěm, Budějovická. Provádí se rekonstrukce cestiček v parku a je dokončena úprava prostranství v Louce okolo kaple vč. vnějších i vnitřních omítek kaple. Dále budu psát o hospodaření s odpady a udržování čistoty a pořádku v našem městě. Všechny odpady máme kam ukládat. Popelnice, nádoby na sklo a plast a sběrný dvůr je otevřen vždy v úterý hod. a sobotu Mimo toho se vždy na jaře a na podzim umísťují na 8 místech kontejnery. Při opravách rodinných domků se stavebním úřadem možno dohodnout o umístění. Přesto existují někteří naši spoluobčané, kteří vysypou různé odpady kdekoliv a vytváří tím nepovolené skládky. Město např. vytvoří přechodnou skládku materiálu a jíž se objeví u ní domovní odpady, plasty apod. A nebo se tyto materiály objevují v lesích a příkopech. Já to nemohu pochopit, protože je to pracnější, než to zavést na sběrný dvůr. Další problém je s udržováním pořádku, zvláště v odlehlých místech našeho města. Myslím tím smetí, plevele apod. Většinou by stačilo ohlídat si pořádek okolo svého obydlí, někdy pomoci si sami a nebo v každém případě stačí upozornit. Nejlépe zavolat a nebo dojít na SMM, tel , říci to komukoliv a náprava bude jistě provedena. V letošním roce, i přes rozkopané město, se jeví větší pohyb turistů oproti rokům minulým. V Jemnici je jistě na co se dívat. Je otevřený zámek, muzeum, okolí pod hradbami, kostelík u Víta a Jakuba apod. Ať nás návštěvníci města nepomlouvají a i nám se zde líbí. Posledním nešvárem je devastování veřejného majetku jako jsou lavičky, rozbitá světla, okna na zámku, devastované dopravní značky apod. Chtěl bych požádat všechny pořádné spoluobčany i mládež, kterých je rozhodně drtivá většina, aby se dívali okolo sebe a pomohli uhlídat naše město v čistotě a pořádku. Pro JL napsal Ing. Antonín Finda, místostarosta Oznámení JUDr. Karel Holub oznamuje, že v pátek dne nebude na MěÚ v Jemnici úřadovat pro veřejnost. 3

4 Výběrové řízení Místní akční skupina Jemnicko o.p.s vyhlašuje výběrové řízení na manažera této společnosti s možností karierního růstu na ředitele této společnosti. Požadujeme: Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně Bc., schopnost dobré komunikace, umění jednání s lidmi, zodpovědnost, samostatnost,, orientace v problematice EU, znalost AJ nebo NJ, znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B. Výhodou je znalost a orientace v dotačních programech. Nabízíme: Nástup do zaměstnání ihned po výběrovém řízení, výhodné platové podmínky Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti: Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a případných odborných znalostech, výpis z evidence rejstříku trestů ne staršího než tři měsíce, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Vaše přihlášky očekáváme do do hodin na adrese: MAS Jemnicko o.p.s., Husova 103, Jemnice, tel: Co nového na Vysočině červenec 2006 Krajské zastupitelstvo zasedalo v červenci hned dvakrát Poprvé v historii dvakrát během jednoho měsíce a poprvé v historii v sobotu, a to 1. července 2006 zasedalo Zastupitelstvo kraje Vysočina. Prvního července hned v 8.00 hodin ráno se sešli zastupitelé Vysočiny a zhruba ve stejné době zasedali i naši kolegové - zastupitelé Jihomoravského kraje. Obě zastupitelstva, jak Vysočiny, tak Jihomoravského kraje svým červencovým sobotním hlasováním udělala velmi důležitý, základní a zákonem vynucený krok proto, abychom byli včas a v souladu se zákonem připraveni na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Osobně předpokládám, že k celé komplikované přípravě našeho kraje našich krajů na čerpání peněz z Evropské unie se ještě dostanu v různých článcích podrobněji v následujících měsících. Druhé zasedání Zastupitelstva Vysočiny se konalo 11. července a proběhlo tradičně v úterý. Za důležitá přijatá rozhodnutí považuji schválení celkem tří grantových programů s názvy Generely bezbariérových tras (1,50 mil. Kč), Dobrovolnictví 2006 (1,50 mil. Kč) a Certifikace osvědčení 2006 (1,75 mil. Kč). Více viz Nejzávažnějším rozhodnutím zastupitelstva bylo však podle mého názoru, přijetí půjčky od Evropské investiční banky ve výši 500 miliónů korun za účelem jejího využití 4

5 k opravám krajských silnic (jedná se o silnice 2. a 3. třídy). Půjčka byla kraji poskytnuta velmi výhodně, avšak s podmínkou, že kraj při jejím využití investuje do oprav krajských komunikací minimálně stejně vysokou částku ze svých nepůjčených - vlastních prostředků. Přijetí této půjčky tedy znamená, že v letech jejího čerpání (2006, 2007) vloží Vysočina do oprav svých silnic při využití celého objemu půjčky minimálně miliardu korun. Plán kraje je takový, že ještě tento rok na podzim bude proinvestováno cca 300 miliónů korun a v roce 2007 potom dalších 700 miliónů korun. Na závěr ještě pro pořádek dodávám, že kromě těchto oprav by na údržbu a běžné opravy krajských silnic měly jít v roce 2007 další peníze ve stejných objemech, jak tomu bylo v minulých letech. Ještě zvláště k silnicím Opravy krajských silnic budou na podzim tohoto roku a zejména potom v následujících několika letech prioritou kraje. Určitě je a bude problém zajistit finanční prostředky. Půjčka od Evropské investiční banky nám nebude stačit. Ke konci roku 2007 a hlavně potom v letech 2008 až 2014 proto počítáme s využitím tzv. evropských peněz. Nebude to jednoduché, ale věřím, že se vše podaří. Pokud tomu tak bude, budou opravy našich silnic pokračovat v podstatě s nezměněnou intenzitou i v dalších letech. Proto si v této souvislosti dovolím napsat ještě jednu poznámku. Rozsáhlé a dlouhodobé stavební a nakonec i jiné opravy čehokoliv nejsou nikdy příjemné. Obecně lze dokonce napsat, že nám lidem spíše otravují a někdy i ztěžují život. Musíme objíždět, přelézat, měnit zaběhnuté stereotypy, snášet různé nelogičnosti a ústrky. Obecně jsme prostě nuceni se nějak vyrovnat se snížením našeho standardního pohodlí, na které jsme zvyklí. Z důvodů výše uvedených si tedy dovolím v následující době požádat řidiče i neřidiče o určitou dávku pochopení a snad i tolerance. Například až dvacet uzavírek různých úseků silnic v kraji Vysočina najednou se musí nějak projevit. A skutečně může taková situace v letních měsících na Vysočině nastat. Zanedbanost od státu zděděných nyní krajských silnic je obrovská. Myslím si proto, že není jiné možnosti, než se nyní pokusit využít všech zdrojů, které se nabízí a snažit se ze všech sil co nejvíce kilometrů našich silnic co nejrychleji opravit. Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny CO SE DĚJE Víte, že... Již více jak 20 let využíváme v Jemnici na Tyršově ulici č.p. 693 nákupní středisko. Stalo se samozřejmostí, i když to tak nebylo vždy, že je v přízemí prodejna konfekce a prodejny potravin. V prvním poschodí pak oblíbená prodejna domácích potřeb s bohatým sortimentem a prodejna nábytku. Moderní zázemí s rampou, výtahem a kotelnou je součástí celé budovy. Prodejna byla postavena v tzv. akci Z. Stavba byla zahájena dne a předána do užívání dne , na tehdejší dobu v neuvěřitelném termínu, který byl zkrácen oproti plánu o 10 měsíců. 5

6 Slavnostního předání se zúčastnila řada tehdejších funkcionářů kraje a okresu v čele s Vladimírem Hermanem a Karlem Koudelou. Při této příležitosti byla oceněna i práce řady občanů - jako např. pan Josef Pisk -, ale i kolektivů ze závodů, armády a Pohraniční stráže. Náklady na stavbu činily ,- Kčs. Za tuto sumu se nyní staví větší rodinný dům. Spolu s dokončeným střediskem Textil-obuv-oděvy, které zde byly umístěny, bylo vybudováno i přilehlé parkoviště. Jen pamětníci si vzpomínají, že v prostoru bývalo zahradnictví patřící k zámku markraběte Pallaviciniho, ve kterém se vedle zeleniny pěstovaly ve skleníku květiny pro zámek. Dlouholetým zahradníkem byl pan Zelený, později pan Pospíchal. Na části zahrady byl již v roce 1959 postaven obytný dům č.p pro zaměstnance Československých automobilových opraven v Jemnici /nyní Motorpal/. Z původního zahradnictví zbyla jen budova č.p. 623, která byla postavena v roce A tak vedle prodejny Jednoty Moravské Budějovice a Večerky pana L. Chalupy je v těchto místech vlastně soustředěna možnost nákupu celého sortimentu zboží. Jen rušná křižovatka ulic Tyršovy a Znojemské a stále plná parkoviště, tak jako jinde, trochu kazí pohodu při nákupech občanů Jemnice a okolí. Pro JL napsal Vladimír Hrbek Víte, že... Jsou výročí, která se více či méně dotýkají nás, občanů. Tak tomu bylo i , kdy proběhla oslava 110 let postavení dráhy z Moravských Budějovic do Jemnice. Za velkého zájmu veřejnosti a činitelů byla připomenuta doba zahájení provozu na této trati, která měla být vlastně jen etapou při vybudování trati do Dačic a Jindřichova Hradce. 110 let nestačilo na její realizaci. Program slavnosti, výstava uspořádaná Muzejním spolkem v Jemnici /zvláště pak jejím předsedou panem M. Nováčkem /a jízda parním vlakem nedchla starší, ale hlavně mladší účastníky oslavy. K celkové pohodě přispělo i sluníčko, které v nejvhodnější době potvrdilo, že dobrou akci je třeba podpořit. Oslava tedy skončila, a tak zůstává vzpomínka. Co však asi říkají běžní cestující, když se ve hodin ve všední dny a v sobotu a v neděli zavře čekárna na nádraží a stojí na sluníčku nebo na dešti a čekají na vlak nebo u vlaku na cestující? Nebylo by vhodné, když je z provozních důvodů čekárna uzavřena, vybudovat alespoň přístřešek, kde by se mohli lidé schovat? Nevím, jak cestují pracovníci Českých drah, ale myslím si, zda to není nezájem o potřeby lidí, kteří cestování vlakem používají? A neztrácí tím další zájemce o cestu vlakem? Nebo usilují o co nejmenší již tak okleštěné služby? Čas běží. Uvidíme, snad řešení nebude stejné jako v případě vybudování dráhy do Dačic! Pro JL napsal Vladimír Hrbek 6

7 Kaplička na Pálovské v novém Za Jemnicí na rozcestí po vyjetí kopce Slavonické ulice si mohou turisté na kolech odpočinout ve stínu nádherných lip u kapličky. Ta v současné době dostala novou podobu. Ve vnitřním interiéru byla vybudována nová podlaha a dostala nový lesk i díky několika obrazům. Nového kabátku se jí také dostalo z vnější strany. Nejen, že má nový nátěr, ale také se může nyní pyšnit opravenou střechou a nátěry mříží a okapů. Finančně se na tom podíleli a opravu provedli pan Josef Bastl z Podolí se synem Milošem, Miroslav Prokeš a také místní organizace KDU-ČSL. Nyní už jen můžeme všichni doufat, že toto místo nebude sloužit vandalům, ale jen těm, kteří chtějí načerpat nové síly anebo pouze se skrýt v koutku se svým rozjímáním. Pro JL napsala MO KDU-ČSL Jemnice Uplynulo 117 let od narození Jana Vrby Spisovatel a básník Jan Vrba se narodil 10. července 1889 v Klenčí pod Čerchovem v učitelské rodině jako nejstarší z pěti dětí. Od svých čtyř let žil v Domažlicích. Studoval na zdejším gymnáziu, které nedokončil a po skončení kvinty a roční praxi odešel studovat lesnickou školu do Jemnice. Po jejím absolvování v roce 1910 pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské ve Vídni. Na studia si vydělával jako asistent hájenských kurzů v Berouně (v letech ). První světová válka přiměla Vrbu přerušit studia. Nastoupil do zaměstnání na lesním úřadě ve Zruči nad Sázavou. V roce 1915 narukoval, byl však zproštěn vojenské povinnosti. Roku 1916 se oženil a současně se stal pedagogem na lesnické škole v Jemnici. Tam působil do roku V letech následujících nejprve redigoval v Plzni sokolský časopis Na stráž ( ) a měsíčník Pramen ( ). Posléze až do konce života se věnoval pouze literatuře. První básnické pokusy publikoval již v době studií na lesnické škole v dačickém regionálním týdeníku Obrana Podyjí (1909), následovně v Šaldově Novině. Prvním literárním dílem byla básnická sbírka Radostné zaslíbení (1914) ovlivněná poezií O. Březiny. Následovaly Jitřní lov (1917), Zahrada getsemanská (1918) a V poslední stráni (1921). Pak se věnoval výhradně próze. Vrbovy sebrané spisy z let mají 76 svazků. K umělecky nejhodnotnějším patří díla podmíněná pozorováním přírody (Les, Kniha z přírody, Bažantnice, Dražinovská hora, Borovice, Mniška, Myslivcův rok aj.), povídky a romány z prostředí dřevorubeckého a lesnického (Mučenníci, Sázava, Lesáci, Zelené šero, Madlenka z Pece, Nejsilnější vášeň, Bílý lesmistr aj.) Děje převážné části Vrbových románů se odehrávají v okolí Domažlic. Mínil v nich zachytit typické povahové rysy Chodů a jejich historii, selství, lásku k půdě a právu (volná trilogie Dolina, Boží mlýny, Jan Martin Šanda, dále Selské povídky, trilogie Soumrak Hadlasuc 7

8 rodu, romány Beranuc dvůr, Hořela lípa aj.) Jako chodský patriot byl zaujat myšlenkou vyložit povstání Chodů proti Lomikarovi v rozsáhlejších dějinných souvislostech (Chodské rebelie ). Události předcházející okupaci Chodska Německem v roce 1939, poslední dny druhé světové války a osvobození zaznamenal v knihách Chodský černý týden a Chodský bílý týden. V satirické, humoristické trilogii Zubřany (1922) vylíčil domažlickou měšťáckou společnost před a v době první světové války až po převrat v roce O Janu Vrbovi napsal jeho současník a přítel Rudolf Svačina: Vrba byl člověkem svérázným, přitom ale prudkým a vznětlivým. Před nikým nikdy nesehnul šíji, byl přímý a svůj... Vrba byl člověkem nesmlouvavým. Své pravdy říkal tvrdě a bez obalu. Mluvil vždy, když to národ potřeboval." Jan Vrba zemřel 18. května 1961 v Domažlicích. Urna s popelem byla pietně uložena na hřbitově v rodném Klenčí. V Domažlicích v Muzeu Jindřicha Jindřicha pod dolní branou je instalována pamětní spisovatelova síň. Pro JL napsal Jirka Prokeš Mezinárodní setkání Polsko Česko 2006 Letos se již počtvrté uskutečnilo mezinárodní setkání mládeže z Polska a Čech. Tento ročník se odehrál v polském městě Reszel. V předchozích letech se tohoto programu účastnila i mládež z Rakouska, letos však ukončili spolupráci. Na kvalitě akce se však nic nezměnilo. Podle mnohých z nás to bylo dokonce lepší. Letošní ročník nesl heslo:,,všichni jsme z jedné planety - Země. Z toho vyplývá, že byl zaměřený na ekologii. Polští přátelé nám zaslali několik úkolů k tomuto tématu, které jsme před odjezdem připravili (herbáře, prezentace na téma Ochrana životního prostředí v ČR, v kraji Vysočina a na Jemnicku). V Polsku jsme v rámci programu navštívili bezpočet zajímavých míst. Např. Centrum ochrany pro Mazurská jezera, potom Mazurská jezera samotná, udělali jsme si výlet k Baltskému moři, nesměla chybět prohlídka partnerského města Reszlu, kde jsme sázeli stromy přátelství a navštívili místní minizoo, plavili jsme se v kánoích na řece Krutyně v přírodní rezervaci, zhlédli jsme park divoké zvěře a mnoho dalšího. Vedli jsme diskuse na téma ochrany životního prostředí a sdělovali si úspěchy a neúspěchy ekologie u nás a v Polsku. Při zpáteční cestě jsme navštívili také vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim Březinky. 8

9 Takto to možná vypadá, že setkání probíhalo ryze pracovně, ale není tomu tak. Vždyť tam jela přece mládež..navázali jsme přátelství, která podle mě neskončí jen při jednom setkání. Mnozí z nás se již účastnili předchozích ročníků a v dnešní době techniky si troufám říct, že tato přátelství nezaniknou. Na konci setkání jsme dostali dotazníky, v kterém měl každý z nás ohodnotit úspěšnost akce. Téměř všichni dali 10 bodů nejlepší možné ohodnocení. Ale toto setkání by nemělo cenu, i kdyby byl program sebelepší, bez řádné organizace. Tímto bychom rádi poděkovali jak polské straně, tak české. Českou stranu v Polsku zastupovali Pavel Šreibr a Martin Švanda. Díky jejich kamarádskému přístupu nenastal nikdy žádný problém. Byli spíše jako jedni z nás, než jako náš dozor. Dík také patří celé naší skupině, kde by klidně mohlo platit heslo: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Bez vynikajících řidičů pana Nováčka a pana Vyhnálka by to také nešlo. Samozřejmě nesmíme opomenout podporu města Jemnice a starosty pana Milana Havlíčka. Doufejme, že všechny další ročníky budou alespoň stejně úspěšné jako ten letošní a že se budou navazovat další a další přátelství. Pro JL za celou českou skupinu napsala Hana Komendová 12 dní na Zvůli Pro děti z Jemnice a širokého okolí byl uspořádán tradiční dětský tábor. Díky prodloužené smlouvě s městem Dačice opět mohly pobývat od 10. do 21. července 2006 v krásné přírodě na Zvůli. Letošní program byl ve znamení cestování. Děti musely zvládnout Cestu kolem světa za 80 dní. Jelikož měly ke splnění úkolu pár dnů, určitě se nikdo nenudil a všichni společně trávili tropické dny ve znamení Williho Foga. Jako každý rok, tak i letos nechybělo zpestření v podobě SuperStar, u dětí oblíbená Balírna a nechyběla ani diskotéka, která pro velký zájem byla poslední večer zopakována. Po loňském úspěchu, kdy všichni účastníci tábora chodili celý den s oblečením naruby, musel být i tento Den naruby zopakován a samozřejmě se udělala i procházka do kempu, aby se všem ukázalo, co se letos nosí na lesních modelingových molech. Procházka, i když trochu delší, byla také na Landštejn. Sice na táboře byly děti od první do deváté třídy, avšak náročnou cestu zvládly a patří jim velký obdiv. A ty puchýře? Ty jsou na památku. Bylo to nádherných 12 dní strávených v krásné jihočeské přírodě. Objekt se také dočkal nové jídelny. Za tento skutek také patří velký dík pacientům Psychiatrické léčebny v Jemnici, kteří velkou částí přiložili ruku k dílu. Nyní už se všichni mohou těšit na další prázdniny určitě se s mnohými potkáme. Pro JL napsal Jirka Prokeš Zvoní do hodiny Dvouměsíční Francovo Leháro, jak někteří nazývají dovolenou, definitivně skončilo. Prázdninové volno jsme vyměnili za bronzové tváře a osmahlá těla za příjemný odpočinek na souši i na vodě. Slunné i podmračené dny, zážitky příjemné i zklamání 9

10 jsou čerstvě uloženy v paměti a často i na videu. Bude na co vzpomínat, o čem povídat. Letní měsíc srpen vystřídalo podzimní září a na kalendáři se objevila nová stránka. Rozpis týdnů je neúplatný časoměřič. Naděluje dny všem stejně. Nebere ohled na žádné plány a staví nás před realitu, ať se nám líbí nebo nelíbí. Na první pohled se zdá, že funguje jako nějaké perpetum mobile. Není tomu tak. Ale ani kalendář není neměnným jízdním řádem pro dny a měsíce. Letošní jaro se stále odkládalo a léto bylo zatím velmi krátké. Vše je nejen v pohybu, a vše se i mění. Jenom naše lidská paměť je na zachycení poznenáhlých změn krátká. Proto se přehlédnutelná úsečka života člověka na zemi jeví na první pohled jako něco stabilního, spolehlivého. Možná jste si všimli, že většina národů používá pro označení měsíců jakési unifikované označení. I naše české názvy pro jednotlivé části zimy, jara, léta a podzimu jsou takto stabilní. A nejenom to. Navíc mají doprovod v podobě různých pranostik. Týkají se nejenom určitých období, ale i jednotlivých osob: V září víno vaří, Sv.Markéta hodila srp do žita, Sv. Anna chladno zrána, sv. Vavřinec - první podzimec atd. Každá taková výpověď se opírá o mnohaletou zkušenost doloženou zápisy z kronik a pamětí lidstva. Ale co je let existence člověka na Zemi proti 18 miliardám trvání vesmíru? A kam sahá naše aktuální paměť? Co víme sami o své minulosti? Sumérové, Etruskové, Inkové To všechno je v kosmickém kalendáři jenom včerejší den. Je třeba se mnoho učit A proto vzhůru do školních lavic! Prázdninám je odzvoněno, ale další dobrodružství začíná. Objevná pouť člověka životem má u nejmenších podobu školní výuky. Teorie předchází praxi a opačně. Vzdělání má člověku pomoci, aby obsáhl co nejvíce z toho, co lidstvo ve svých dějinách nashromáždilo a uložilo na internet paměti veškerého vědění. Univerzalita se však neobejde bez mozaiky lokální paměti. Tu má každý národ. Její rozsah je odvislý od času, kdy se mohl svobodně rozvíjet a do jisté míry chránil svou kulturu, svou identitu. Díky tomuto kulturnímu bohatství národů máme při cestách po Evropě i kolem světa stále co objevovat, obdivovat a dále poznávat. Čekají nás však i překážky. Hranice z ostnatého drátu sice již zrezivěly, ale ne všechny bariéry jsou lehce odstranitelné. Existují ještě jiné, skoro neviditelné. Tyto předěly jsou hlídány sobectvím jednotlivců i skupin a jejich strachem o zachování dosaženého blahobytu. Bariéry ekonomické, politické, vojenské, kulturní, jazykové a náboženské ještě stále existují a jednotlivé národy od sebe oddělují, nebo dokonce stavějí proti sobě. Probíhající válka nejen na Středním východě je toho dokladem. Přitom cílem celého stvoření je dokonalost, plnost a harmonie. Jen svět bez všech vyjmenovaných hranic může vytvářet předpoklady pro vznik nové kosmogeneze. Nového člověka podle obrazu Stvořitele. V němž je syntéza toho nejlepšího, univerzálního a transcendentního. Kde začít? Všechno se odvíjí a také obnovuje od pramene. Proto je důležité dobře znát kořeny svého bytí. Základní škola a další vzdělávání životními zkušenostmi umožňují rozpoznat větev od kořene. Tak rozlišit podstatné od vedlejšího. Větve je možno a nutno tvarovat a plané oddělovat, ale kořeny se musí chránit! Přeji všem školákům chuť objevovat neznámé, hledat a nacházet odpovědi na důležité 10

11 otázky o smyslu a cíli života člověka a kosmu. V Bibli je psáno: Kdo hledá, ten nalézá. Je však třeba vytrvat a neustále oddělovat hrách od popele. Všem učitelům, od rodičů počínaje, pak vyprošuji dostatek moudrosti, trpělivosti a lásky ke svým žáčkům. P.S. A jedna rada na začátek školy. Když děti zlobí, jako by říkaly: Jste pro nás málo připraveni, máte nás málo rádi, málo se nám věnujete... Pro JL napsal P. Josef Brychta, jemnický farář do konce roku 2006 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED Program kulturních pořadů Jaroslav Šlezinger, sochař tragického údělu - výstava o životě a díle jemnického rodáka - Muzeum Jemnice Taneční zábava hraje Secret hodin - zámek Špatně vyučený kouzelník hodin - divadelní představení pro děti - vstupné: děti - kino Jemnice Slavnostní odhalení památníku obětem holokaustu hod. z Jemnice - Přivítání hostů - Vystoupení zástupce Židovské obce Brno - Odhalení památníku obětem holokaustu z Jemnice - Vystoupení Chrámového sboru při kostele sv. Stanislava - v bývalé židovské čtvrti U Templu Jakub Smolík hodin - vystoupení známého zpěváka -předprodej v Knihkupectví L. Hejla /od / - vstupné 150,- Kč - kino Jemnice *********************** Neslyšitelný řev umění hodin groteskní alchymistická komedie, která rozšiřuje ústa i rozhled - uvádí Divadelní studio GaGa ve spolupráci s Divadlem 11

12 Bolka Polívky - před představením doprovodná výstava obrazů tvorba předních brněnských a moravských výtvarníků vstupné 70,- Kč, kino Jemnice Koumar Jan JINAK hodin - vernisáž výstavy obrazů Jana Koumara Výstava obrazů Jan Koumar JINAK Míváte pocit, že místa, po kterých chodíte, a lidi, se kterými se setkáváte, jsou tak obyčejní? Sníte? Zkuste zahlédnout svět jako fantazii. Zkuste jej vidět JINAK Setkání podnikatelů a vedoucích organizací se zástupci hodin města Jemnice - zasedací místnost MěÚ Jemnice *********************** Jiří Krampol a Zdeněk Srstka hodin - předprodej v Knihkupectví L. Hejla /od / - vstupné 150,- Kč - kino Jemnice Vašek a Eva hodin - vystoupení známé dvojice zpěváků - předprodej v Knihkupectví L. Hejla /od / - vstupné 150,- Kč - kino Jemnice Památník obětem holocaustu Zde stávala synagoga založená roku 1649, boží stánek Židů v Jemnici. V letech zahynulo v koncentračních táborech 53 jemnických Židů. Tato slova by měla být vytesána na památníku, který bude odhalen před bývalou židovskou školou ve čtvrtek 14. září 2006 ve hodin. Památník se rozhodlo postavit město na popud muzejního spolku a po dohodě se Židovskou obcí v Brně zastoupenou architektem dr. Jaroslavem Klenovským, autorem publikace Židovská čtvrť v Jemnici. Možná bude pro někoho nepochopitelné, proč se staví tento památník 60 let po 2. svět. válce. Nehledejte v tom žádné zvláštní příčiny. Jde jen o to, aby další generace nezapomněly, že v Jemnici žila židovská komunita. A přestože mnoho památek z této části města nenávratně zmizelo, je jistě správné, aby ten zbytek byl chráněn. Patří totiž mezi nejzajímavější jemnické památky. Dějiny jemnických Židů sepsal v roce 1928 učitel židovské školy Rudolf Hruschka. Z němčiny je přeložil JUDr. Jan Dvořák. Z této obsáhlé práce jsem si dovolila vybrat 12

13 některé důležité skutečnosti do Jemnických listů. Židovská obec v Jemnici nepatřila k nejvýznamnějším, ale zato k nejstarším tohoto druhu v našich zemích. Rudolf Hruschka soudí, že první Židé se počali usazovat v našem městě kolem roku 1227, kdy král Přemysl Otakar I. rozkázal opevnit Jemnici. Podle ústního podání zdejších Židů byla Jemnice a Pohořelice nejstaršími židovskými obcemi. Prokazatelné však je, že v první polovině 14. stol. už zde žila početná komunita. V hebrejském seznamu obcí, který mapuje pronásledování Židů, je Jemnice uvedena v roce Dalším dochovaným písemným dokladem je zápis o prodeji domu jemnickým Židem Lazarem paní Anně z Újezdu a Markvarce v roce Také nápisy na náhrobních kamenech, které rozluštil rabín dr. Morgenstein koncem 19.století, dokládají existenci židovské obce v Jemnici už ve 14. stol. V městské pozemkové knize existují záznamy o koupi a prodeji domů Židy. Je zřejmé, že vrchnost nad nimi držela ochrannou ruku. I když dávky, které museli platit městu i panstvu často přesahovaly jejich možnosti. Nepříznivý obrat nastal po roce 1727, kdy Karel I. vydal tzv. familiantský zákon. Ten povoloval v každé židovské rodině oženit se a mít potomky pouze nejstaršímu synovi. Tento krutý zákon, který platil až do roku 1849, měl omezit počet židovského obyvatelstva. Do roku 1745 pak spadá nařízení, kterým se povoluje vyhnání Židů z jejich bydlišť. V materiálech týkajících se Jemnice se však nenašla žádná zpráva, která by naznačovala stěhování Židů z města. Plná občanská a politická rovnoprávnost byla prohlášena až ústavou z roku Od té doby však počet židovských obyvatel v našem městě klesal. Mladí Židé se patrně stěhovali za lepším živobytím do větších měst. V roce 1928 uvádí R.Hruška 53 trvale usazených jemnických Židů. Zajímavé je, že v historii našeho města se vyskytují jen dva případy pronásledování Židů. Ten první spadá do už výše uváděného roku Druhý se odehrál roku Bylo to po bitvě u Hradce Králové. Pruská vojska pronásledovala prchající Rakušany. Prusové přišli také do Jemnice a vyptávali se na nepřátelská vojska. Mluvili v hostinci s židovským učitelem Balakem. Pro část tehdejšího obyvatelstva to byl důkaz o zradě. Mezi lidmi se našel provokatér, který začal křičet: Máme jít na Židy! Dav začal postupovat do židovské ulice. Lidé rabovali obchody a mlátili vyděšené Židy. Městská rada zpočátku násilnosti trpně přecházela. Pogrom se však začal šířit i do okolních obcí, kde žili Židé. V čele Jemnice stál tehdy starosta a zemský poslanec Ferdinand Heidler. Jeho syn, lesní rada Artur Heidler, zorganizoval městskou gardu, nechal uzavřít brány, násilníky pozatýkal a předal k potrestání. Podle pověsti však pogrom ztroskotal v palírně Ludvíka Kohna. Ten když viděl, že se žene rozlícený dav k jeho domu, nechal vyvalit sud s kořalkou. Přes takovou překážku muži nepřešli. Začali popíjet a na rabování zapomněli. Dokonce se porvali mezi sebou. Poloha židovské čtvrti při panském sídle a její zařazení do rozvrhu města ukazuje, že vznikala ve stejné době jako ostatní městské domy. O historii nejstarší jemnické synagogy nemáme žádné zprávy, i když není pochyby, že existovala. V roce 1649 po skončení třicetileté války si jemnická židovská komunita vystavěla synagogu novou, která byla znovu obnovena po požárech v letech 1752 a Stavební plány ani fotografie interiéru se nezachovaly. Synagoga byla používána až do příchodu nacistů. V roce 1942 byla na příkaz nacistů zbořena. Jemnický židovský hřbitov patří mezi nejstarší pohřebiště na Moravě. Středověké pomníky, které jmenuje R. Hruška, se dnešní doby nedochovaly. Nejstarší náhrobky 13

14 pochází z konce 17.století. Poslední pohřeb byl na tomto hřbitově na počátku 2.svět.války. Také židovský hřbitov byl nacisty těžce poškozen. Kamenné náhrobky posloužily k vydláždění ulice na Malé brance. Jemničtí obyvatelé byli tímto činem pobouřeni a po osvobození donutili Němce kameny vytrhat a odvézt zpět na hřbitov. Těmito operacemi však byla část vzácných pomníků zničena. Teprve se změnou společenských poměrů a z iniciativy starosty dr.třísky byla realizována obnova židovského hřbitova v letech Likvidace židovského obyvatelstva, které žilo v našem městě, byla velmi důkladná. Všichni jemničtí Židé skončili v koncentračních táborech. Po osvobození se vrátila jen paní Jana Kohnová. Všichni ostatní zahynuli. Holocaust přežili jen ti, kteří včas odešli do zahraničí. Pan Vl.Nováček zjistil některé skutečnosti o jejich dalších osudech. Strašlivé smrti unikl Arnošt Schwarbert, který působil v Dánsku jako zemědělský inženýr. Další byla paní Zuzana Spitzerová, která se odstěhovala do Anglie. Smrti v koncentračních táborech se vyhnuli také bratři Leo a Arnošt Gutfreundovi. Podařilo se jim dostat do zahraničí a vstoupili do formulující se Československé jednotky. Stali se vojáky 11.polního praporu vedeného podplukovníkem Karlem Klapálkem. Leo Gutfreund padl při obraně Tobruku dne Jeho bratr Arnošt se vrátil po osvobození do Jemnice. Když zjistil, že celá jeho rodina během války zahynula, odešel do Adis Abbeby. Válečné hrůzy a šílená nacistická ideologie způsobily, že Jemnice je dnes bez obyvatel židovské národnosti. Odhalení památníku před bývalou židovskou školou, v místech, kde stávala synagoga, se uskuteční dne 14. září 2006 ve hodin. Program: 1/ Přivítání hostů 2/ Vystoupení zástupce Židovské obce v Brně 3/ Odhalení památníku obětem holocaustu z Jemnice 4/ Vystoupení Chrámového sboru z Jemnice Na slavnostní odhalení památníku zveme všechny obyvatele Jemnice. Účastí na této slavnosti můžeme vyjádřit odpor proti válečným hrůzám i proti rasismu a xenofobii. Použitá literatura: Rudolf Hruschka Dějiny Židů v Jemnici Jan Dvořák, doslov k práci R.Hruschky Jaroslav Klenovský Židovská čtvrť v Jemnici Vladimír Nováček Osudy jemnických Židů v letech Pro JL napsala Jana Jánská 14

15 Pozvánka na výstavu Muzeum Vysočiny Třebíč - Muzeum Jemnice Muzeum Jemnice - výstavní síň Otevřeno od do konce roku 2006 Jaroslav Šlezinger, sochař tragického údělu Jemnický rodák Jaroslav Šlezinger ( ) započal nadějnou uměleckou dráhu v sousedství velkých jmen, byl uvězněn za německé okupace, zemřel v komunistickém lágru u Jáchymova. Přes krátký život zanechal po sobě řadu významných děl: in situ i v rodném kraji (Jihlava, Jemnice, Hrotovice), nacházejí se v soukromém vlastnictví a zastoupena jsou i ve sbírkotvorných institucích, zejména kraje Vysočina. Sbírky na výstavu poskytli: Městská knihovna Jihlava - Dům Gustava Mahlera, Oblastní Galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Třebíč s pobočkami - Moravské Budějovice a Jemnice, soukromí vlastníci. Gestor výstavy: Marie Bohuňovská, MK Jihlava - Dům Gustava Mahlera MVT 2006 Volnej styl vyhrál Ven z garáží V sobotu 5. srpna 2006 proběhl v Jemnici první ročník soutěže začínajících rockových kapel Ven z garáží. Myšlenka uspořádat tuto soutěž vznikla na základě názoru, že je zde malá různorodost kulturního vyžití, ale také hlavně kvůli pomoci začínajícím kapelám v našem regionu. Celý den byla tato soutěž přístupná i pro veřejnost. Po večerním slavnostním vyhlášení proběhne zábava, na které vystoupí kapela, která začínajícím muzikantům ukáže své dlouholeté zkušenosti a svůj um. Soutěž zaštítilo N.K.N. Jemnice a hlavním partnerem se stalo nahrávací studio B, které poskytlo cenu pro první místo - kompletní natočení CD. O výsledcích rozhodla porota za přispění diváků, kteří mohli také hlasovat pro svého favorita. Na prvním místě se umístila skupina Volnej styl z Třebíče. Tato kapela vznikla v roce 2005, chtěla hrát vlastní tvorbu, nahrála první demo, následně přijala posledního člena baskytaristu a dobudovala repertoár. Úspěchy již kapela sklízela účastí na festivalu Zámostí 2006, Evropský 15

16 svátek hudby a večerní pořad v pražském radiu Akropolis. Druhá se umístila kapela skupina Puttana, která již měla také několik vystoupení na Dačicku. Vznikla také v loňském roce. Na bronzovém místě se umístila skupina Garant ze Soběslavi a svůj původní vznik je již v roce Ostatním účastníkům patří také velký obdiv a dík za příjemné kulturní zážitky při sobotním deštivém dni. Pro JL napsal Jirka Prokeš Velkolepý RockFest v Jemnici na jedničku Na sobotu 19. srpna 2006 si Nezávislý klub nadšenců Jemnice připravil společně se skupinou Secret v Jemnici nevídaný rockový festival. Začátek byl plánován na 8. hodinu ranní, kdy se měly sjíždět první kapely a také začal bohatý doprovodný program nejen pro děti. K pobavení byl připraven nafukovací skákací hrad, dětský kolotoč, spousta her a soutěží o věcné ceny a mnoho dalších zážitků. Na programu byly také soutěže ve vzpírání sudu piva, kliky, zatloukání hřebíků, štafetový lahváčový běh a mnoho dalšího. Od čtrnácté hodiny byla také kromě bohatého občerstvení připravena speciální akce piv zdarma. Odpoledne se také rozjel kolotoč kapel. Na dvou pódiích se postupně vystřídalo kromě kapely Secret, která slavila výročí 10 let od založení, také dalších devět kapel B-Jam, X-Core, Stíny, Archastein ramstein revival, Provokace, Bagr, Everdream Nightwish, Garant, J.A.M.P. a Grussba. Jak je již na akcích N.K.N. zvykem, moderátorem celé akce se opět stal Jindra Hovorka z vily VyVolených, kterého také bylo občas vidět za výčepním pultem. Na závěr lze jenom dodat, že tato ojedinělá kulturní akce, která v Jemnici nemá obdoby, se vydařila díky dobré návštěvnosti a hlavně dobrému počasí. Nyní už lze jen doufat, že se tento malý CzechRock v Jemnici ujme a příznivci této hudby se budou moci na tak velkolepé akci scházet...a ani nemusí být někde utajená na louce... Pro JL napsal Jirka Prokeš Skupina šermu Lucemburk reprezentuje své město Začátek sezóny jemnické šermířské skupiny Lucemburk byl ve znamení historické 16

17 slavnosti Barchan, která se v Jemnici každoročně koná. Na této slavnosti byli členové skupiny pouze v průvodech, které ke slavnosti Barchan patří. Nemohli tak ukázat veřejnosti, co se za dobu svého působení naučili. Jejich čas přišel v pátek 30. června v 17:00 hodin, při otevření jemnického zámku pro veřejnost. Tam přítomným předvedli a ukázali své vybavení a co secvičili pro takové příležitosti. Názor mnohých, že skupina Lucemburk vyšla z tohoto prvního svého jemnického představení se ctí určitě dodal sílu do dalších roků, které skupinu Lucemburk určitě čekají. To vše by nebylo možné bez obětavosti všech členů skupiny, ale také podpory, které se jim dostalo od MěÚ v Jemnici. Proto se mohla skupina Lucemburk zaskvět v plné kráse. Není divu, ve skupině je zastoupený jak zralý věk, tak i dravé mládí, které zajisté upoutalo při akci v Podcestném mlýně, která se uskutečnila také 30. června ve 20:00 hodin. Zde skupina Lucemburk ve složení: vedoucí a rytíř Rudolf Šustr, choreografka a dáma Alena Šustrová, rytíř Miroslav Valeš, dámy Renata a Veronika Kinclovy a Petra Nechvátalová, předvedla v náročném prostředí gotický panský dýkový tanec, rytířský souboj na meče a ohňovou show. Náročný program pokračoval hned příštího dne v sobotu 1. července při otevření polického zámku pro veřejnost. I zde na zámku v Polici předvedla skupina Lucemburk pro návštěvníky něco ze svého umění. Zatím nejnáročnější vystoupení na členy skupiny historického a scénického šermu Lucemburk čekalo 28. července v Malejovicích. Toho dne ve 20:00 hodin nasedlo sedm členů skupiny do malého mikrobusu, který pro ně přijel až z dalekých Malejovic. Po dvou hodinách jízdy na skupinu Lucemburk čekaly u táboráku děti, které v malejovickém hospicu tou dobou byly. Na jejich naléhání předvedli členové skupiny ohňovou show, která byla ve tmě velice působivá. Lze jen dodat, že se ohňová show líbila a sklidila od všech diváků velký potlesk. Druhý den v sobotu 29. července skupina Lucemburk vystoupila v malém městečku Jenovice na jarmarku. Peníze za vystoupení, které se tam vybraly, putovaly na nadační konto Klíček. Poslední vystoupení členů skupiny Lucemburk pro tyto nemocné děti z malojevického hospicu bylo ve 14:00 hodin na velké louce, která patří také k hospicu v Malejovicích. Znovu se tam sešli téměř všichni obyvatelé tohoto zařízení. Mezi diváky byl také anglický režisér, který vše točil na svoji videokameru. Musím dodat, že v malejovickém hospicu vystupují bez nároku na honorář pro tyto vážně nemocné děti naši i zahraniční známí umělci. Proto si členové skupiny historického a scénického šermu Lucemburk pokládali za čest, že zde mohou také vystoupit bez nároku na honorář. Už jen to, že zde mohla skupina Lucemburk vystupovat, bylo velkou odměnou a zároveň velkou výzvou dalšího působení skupiny. Po úspěšném vystoupení se všichni zdejší obyvatelé hospicu začali zajímat, kde že vlastně Jemnice leží a co je tam pěkného. Po předání reklamních prospektů a dárků, které pro děti připravila pí. J. Svobodová z Třebelovic, je upoutalo vyprávění o jemnické historické slavnosti Barchan, která se v Jemnici každoročně koná. Projevili rovněž přání, zda by se na tuto slavnost mohli někteří příští rok přijet podívat. Od vedoucího skupiny Lucemburk R. Šustra dostali ujištění, že se zeptá pana starosty města Jemnice Mgr. Milana Havlíčka, zda by nebylo možné toto jejich přání splnit. Byl by to od MěÚ pro některé z vážně nemocných dětí pěkný dárek, který by jim jistě udělal velkou radost. Večer nastalo loučení a ve 20:00hodin bylo sbaleno. Po rozloučení skupina Lucemburk vyrazila k domovu, kam bez potíží přijela po 22 17

18 hodině. Na závěr bych znovu poděkoval všem členům skupiny Lucemburk a všem, kteří je podporují a fandí jim. Bez nich by nebylo skupiny Lucemburk a ani radosti a zážitků z jejich vystoupeni. DÍKY!!! Pro vysvětlení: Hospic Klíček je takové sanatorium, kde tráví, někdy i poslední dny svého života děti i dospělí, kteří jsou zasaženi někdy už zcela nevyléčitelnou nemocí. Tyto děti prožívají své poslední dny právě v tomto hospicu, kde s nimi jsou jejich rodiče a sourozenci. Hospic provozuje občanské sdružení Klíček, které je neziskovou organizací. Provoz hospicu se hradí ze sponzorských darů. Vybavení je také z velké části ze sponzorských věcných darů. Život těchto dětí je mnohdy utrpením a snad proto bych byl rád (a nebudu určitě sám), kdyby několik těchto dětí na naši historickou slavnost Barchan přijelo a strávilo v Jemnici příjemné dva dny pod ochranou pana starosty a pánů radních města Jemnice. Věřím, že souhlas s touto nabídkou budu moci tlumočit panu prezidentovi správní rady panu Jiřímu Královcovi, který by byl rovněž rád, aby dětem z malejovického hospicu udělal radost a ulehčil tím jejich těžký, ale bohužel krátký život. Také si myslím,že vyhovět této prosbě je možné. Vždyť i taková reklama je dobrá, když se o děti z Malejovic zajímají nejen naši přední umělci, ale i umělci ze zahraničí - televizi nevyjímaje. S pokorou v srdci pro JL napsal Rudolf Šustr Noční zámecké vystoupení skupiny Lucemburk v Polici Skupina historického a scénického šermu Lucemburk se také zúčastnila nočního programu v polickém zámku, který se tam uskutečnil v sobotu 5. srpna Začátek byl stanoven na 19. hodinu. Je v poslední době jakousi módou pořádat na hradech a zámcích noční prohlídky s bohatým a pestrým kulturním programem, který má upoutat návštěvníky všech věkových skupin. Doba si žádá své a návštěvník je čím dál tím víc náročnější. Toho se chopili organizátoři podobného programu na zámku v Polici u Jemnice. I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost polického zámku značná. Pro návštěvníky byl připraven opravdu bohatý program, který obsahoval hudební skupinu, kytarovou sólistku renesanční a gotické hudby, šermíře z období renesance a gotiky, mnoho postav v historických kostýmech a strašidla. Do tohoto programu se zapojila také jemnická skupina šermu Lucemburk ve složení Rudolf Šustr, Alena Šustrová, Mirek Valeš, Vlasta Habrová a Ivo Konvalina se svými syny. Jednalo se o velmi náročný program, který obsahoval 5 vystoupení s šermířskou tématikou a strážní službou před bránou zámku a posléze i v jeho vnitřních prostorách. Připravený program, který se také měl konat v zámecké zahradě, musel být pro déšť zrušen. Nastoupila improvizace, kterou zvládli pořadatelé i účinkující na výbornou. Na tomto místě musím znovu poděkovat v prvé řadě polickým pořadatelům, kteří neváhali a s velkou důvěrou pozvali a zařadili skupinu Lucemburk do připraveného programu. Poděkování také zaslouží všichni ze skupiny Lucemburk, kteří se této akce zúčastnili, i těm, kteří doplnili pestrost postav ve skupině. Prostě všem, kteří přes 18

19 nepřízeň počasí neváhali a obětovali svůj volný čas, aby pobavili druhé a reprezentovali město Jemnici. Skupina nabídla v polickém zámku program, který měl velký úspěch. Není to ale jediný program, který má ve svém repertoáru. Pro úplnost něco z nabídky skupiny historického a scénického šermu - Lucemburk z královského města Jemnice: Skupina vystupuje na plesích, historických slavnostech a naučných dějepisných pořadech pro ZŠ a dětské domovy, na svatbách a rautech, které se konají na hradech. Pro JL napsal Rudolf Šustr Neslyšitelný řev umění Skvělá absurdní komedie, ve které zní brilantní český jazyk, který je hněten s Vančurovskou láskou a Shakespearovským vtipem. Neslyšitelný řev umění je tragikomická polemika nad odedávným problémem, jak uchopit neuchopitelné umělecké dílo. Divadelní studio GaGa - vzniklo v roce 1995 jako výtvarná a alchymistická odnož Divadla Klauniky. Její ředitel, PhDr. Zdeněk Korčián se věnuje vedle divadla především intelektualizovaným performancím samostatně a nebo v rámci dalších projektů... Základní režie se ujal Zdeněk Mazač z Divadla Klauniky Brno, jehož je Zdeněk Korčián spoluzakládajícím členem. Realizačně představení vzniklo ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky, kde se uskutečnily premiéry ve dnech 15. a 16. května V hlavní postavě hry, dr. Vernisaceho, se snoubí posedlý alchymistický badatel s regionálním tvůrcem erotických pneumatických plastik, který přichází s epochálním vynálezem, jak podržet umělcovu tvorbu. Sen všech teoretiků, kunsthistoriků a filozofů je naplněn! Originální hra vznikla jako reakce na klasicky" uváděné vernisáže. Autor a hlavní postava, PhDr. Zdeněk Korčián alias Dr. Vernisace po tři roky vytvářel krátké polemické performance na více jak 150 vernisážích českých a slovenských výtvarných umělců. Vědeckou klauniádu z terénu" PhDr. Z. Korčiána vedenou jako veřejnou přednášku Neslyšitelný řev umění" můžeme s radostí zařadit do přihrádky moudrého divadelního humoru vedle scénických počinů M. Horníčka, M. Lasici & J. Satínského, Z. Svěráka & L. Smoljaka či B. Polívky. Kino Jemnice - září sobota Účastníci zájezdu hodin 3. neděle hodin Česká komedie podle bestselleru Michala Wiewegha navazuje na úspěšný film Román pro ženy v podání našich oblíbených herců. 16. sobota Nepohodlný hodin 19

20 Špionážní thriller z exotického prostředí africké Keni. Vládní komisař odhalí zločiny v různých afrických prostředích. Film získal 4 nominace na Oscara. 24. neděle Lemra líná hodin Někomu stačí naznačit. Někoho musíte postrčit. Ani v pětatřiceti letech není ochotný vyletět z rodného hnízda. Přitom má rád ženy, které tímto vždy odradí než přijde ta pravá. Svižná, vtipná komedie, která pobaví. 30. sobota Bestie Karla hodin Příběh nejbrutálnější vražedkyně českého původu natočený na motivy skutečných událostí. Přístupno od osmnácti let. Společenská kronika Blahopřání Zástupci města navštívili paní Annu J a k u b o v o u z Jemnice, která se dne dožila 80 let K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád. Díky za to čím jsi pro nás byla a za každý den, kdy jsi s námi žila. Vzpomínka Dne 2. září 2006 by se dožila 85 let naše maminka, babička a prababička paní Růžena V y v l e č k o v á Stále se zármutkem v srdci vzpomíná dcera Vlasta s rodinou 20

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Pranostiky na duben. Obsah

Pranostiky na duben. Obsah Obsah q Pranostiky na duben Zprávy z radnice q Vážení spoluobčané q Občanský průkaz jako cestovní doklad do států EU q Upozornění pro občany narozené před 1.1.1936 q Doporučení postupu neškodného odstranění

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Plavecká štafeta... 8. strana POZVÁNKA 26. září Vinobraní... str. 5 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 18 18. září 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 23. září 2.

Více

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 vyšlo 2. 7. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Opravy ve městě Atletice se v Tišnově daří Tančí v kroji na zábavě i v Dublinu na soutěži Slavnosti Tišnova koncert Václava Neckáře

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA SRPEN 2012 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 DOMY KOLEM NÁS...7 SPOLEČENSKÁ

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více