VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010"

Transkript

1 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, , IČO: ,místo a datum vydání: Valeč, ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval za členy zastupitelstva, za projevenou důvěru v komunálních volbách do zastupitelstva obce, ve kterých jste se svými hlasy vyjádřili k tomu, kdo bude rozhodovat o tom, co se bude v obci opravovat, budovat a dít. Za sebe musím poděkovat členům zastupitelstva za důvěru, které se mi dostalo při volbě starosty obce. Do nového volebního období jsem slíbil, že budu pracovat tak, aby se Valeč rozvíjela takovým způsobem, jako v posledních letech. K tomu je však zapotřebí přičinění všech občanů a ne se jen dívat z okna jak ten rozvoj a dění provádějí jednotlivci. Proto nezůstávejte v pozadí, ale účastněte se jakýmkoliv kladným způsobem činnosti v obci. Do nového roku 2011 Vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. starosta Josef Zahrádka Návštěva nejlepších žáků školy u starosty Pozvánka na novoroční pozdrav Začne nový rok, a proto je vhodné se pomalu rozhýbat tím, že se zvedneme od televizorů, počítačů a knížek a trochu se projdeme. Pro tento účel připravila obec na podvečer již tradiční ohňostroj, který opět připraví firma Destrukce pana Solaře a firma V-Stav pana Valy. Jiskřivé nebe se rozzáří v hodin nad fotbalovým hřištěm s reprodukovanou hudbou, kterou zajistí pan Jordan. Přitom přijde vhod svařák na přípitek, který připraví fotbalový klub SK Valeč. Krátký pohled zpět do roku 2010 V tomto roce se zdařilo provést naplánované akce, které vylepšily prostory v obci. Z těch trochu větších vybíráme přehled a kolik stály jednotlivé akce: - oprava chodníku na Brandíře pravá strana u Šálkových: ,- dotace: ,- - budování chodníku na Brandíře levá strana: ,- - oprava chodníku po položení el. kabelů VN: ,- dotace: ,- - odvedení drenážní vody od kanalizace Brandíra: ,- - výstavba el.trafostanic a vedení VN a NN ke stavebním místům: ,- - zbudování rozhlasu a veřejného osvětlení ke stavebním místům: ,- - výstavba STL (plyn) za farou ke stavebním místům: ,- dotace: ,- - stavba farské zdi: ,- - provizorní cesta (panelka) k novým stavebním místům: ,- - oprava silnice (povrch) na Klasích: ,- - oprava tělocvičny ZŠ: ,- dotace: ,- - demolice starých kabin a zahájení nových: ,- (celkem ,-) - příjem dotace z EU na zateplení ZŠ a MŠ z roku 2009: dotace: ,- Oprava tělocvičny v ZŠ Výstavba nových kabin

2 INFORMACE Z RADNICE Plán akcí na rok zadání zpracování územního plánu ke schválení v roce křižovatka u Věžníkových studie - stavební pozemky u Souralových vytvoření projektové dokumentace - výkup pozemků pro stavbu RD za Nováčkovými - oprava vodovodního řádu od sokolovny po křižovatku u čekárny, Kozí ulice - komunikace pro stavební místa Za Farou IV - oprava chodníku - projekt přestavby OÚ a objektu u pošty - ČOV úprava a rozšíření - spomalovací retardér u ZŠ - nákup malé zahradní techniky (sněhová fréza, malotraktor, vysavač listí) - naučná stezka k novému rybníku U Hájku - inventarizace obecních komunikací - dokončení kabin na hřišti - oprava silnice (Kozí ulice) - provádění odvodu balastních vod (oddělená kanalizace) - další kulturní akce Postřehy kladné i záporné Vážení občané, rád bych vyzvedl snahu a zájem některých spoluobčanů o pěkný vzhled naší obce tím, že mají své předzahrádky pěkně upravené a také dbají, aby se v okolí jejich bydliště neválely různé odpadky, přerostlé trávy a smetí. Za toto jim nemohu víc než poděkovat. Naopak není hanbou upozornit na ty, kteří nepořádek a vandalství tropí a ničí vzhled obce, do kterého ostatní investují nemalé finanční prostředky a také svůj volný čas. Zase auta Skoro každým rokem upozorňujeme vlastníky aut, aby si je po příjezdu domů zaparkovali do garáží nebo na stání mimo komunikaci (dvorky). Přesto se setkáváme s tím, že toto upozornění někteří ignorují a v duchu si říkají: Ty mně můžeš. Na to se dá jen v duchu odpovědět: Ty mně taky. Chodníkový zákon? Zastupitelstvo obce po dobré zkušenosti z loňského roku s většinou občanů i pro další období upouští od navýšení daně z nemovitostí a v této souvislosti věří, že se občané budou zodpovědně starat o přilehlé chodníky u svých nemovitostí, jak to dělali doposud. Ještě bych požádal ty, kteří u svých nemovitostí chodník nemají, že když pomohou uklidit třeba naproti nebo v místech, kde zrovna nikdo nebydlí, že jim za to nebude nikdo nadávat. Obecní knihovna Po menší odmlce bude opět zpřístupněna obecní knihovna, která je v ZŠ a bude v provozu každou středu od 16:00 do 17:00 hodin. Knihovnicí je paní Soňa Jordanová. Vzkaz valečských hasičů Vzkaz od valečských hasičů a hasiček, který pronesl v minulém zpravodaji taťka Šmoula: My neskončíme se vyplnil a letošní Letní vánoce s tématikou V zámku a v podzámčí se opět vydařily. Tentokrát přijel i pan král na opravdovém koni a zahájil předání hojnosti dárečků pro děti v tomto valečském království. Výtěžek z této akce pro valečské děti pomůže dětem z dětského denního stacionáře v Třebíči, kam naše hasičky předaly částku Kč. Tento obnos byl z části sbírka a z části výdělek z Letních vánoc. SDH děkuje všem, kdo přišel a přispěl. Já doufám, že vzkaz: My neskončíme platí i pro příští rok. Děkuji organizátorům a všem, kteří se podílejí na podobných akcích. Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje pan král. Vodní hospodářství V loňském roce jsme informovali o tom, že obec potřebuje dle zákona o vodách v roce 2011 oprávněnou osobu, která bude zastřešovat provozování vodovodu, kanalizace a ČOV. Na tuto činnost byla vybrána třebíčská firma VKP s.r.o. se zástupci pan Kotrba a pan Horák. Tito pracovníci budou dohlížet na provoz, zpracovávat evidenci, četnost a kvalitu vzorků, revize, hlášení o spotřebě, kvalitě vody pitné i vypouštěné a jiné zákonné povinnosti. Stálé problémy máme s množstvím dešťových a spodních vod, které zvyšují průtok vody přes ČOV a kapacita čističky je tím překračována, za což jsme obdrželi pokutu od ČIŽP. Z tohoto důvodu jsme požádali o vypracování projektu ČOV na zvýšení kapacity. Toto rozšíření by mělo sloužit i pro zámecký Sporthotel. Podle plánovaného desetiletého samofinancování provozu a obnovy vodního hospodářství je potřeba navyšovat cenu za vodné a stočné, což se dá v brzké době očekávat. Vítání občánků V letošním roce jsme vítali nové občánky dvakrát. V červnu bylo pět dětí a v prosinci tři. Pěknou atmosféru všem připravily děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Jahůdkové, Kohoutové a Durdíkové. Kreslený zápis do kroniky zpracovává paní Soňa Jordanová. Za uspořádání této pěkné akce jim děkujeme. Rodiče dětí u vítání obdrželi od obce finanční příspěvek a malý dárek. Malým občánkům a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a šťastných chvil v rodinném soužití. Pro další období schválilo zastupitelstvo obce nový příspěvek s tím, že při vítání bude příspěvek Kč a při nástupu do první třídy valečské školy každé dítě obdrží Kč (prvňáčci i z okolních obcí).

3 INFORMACE Z RADNICE / Z NAŠICH ŠKOL Společenská kronika Přistěhovaní:: Odstěhovaní: Chytka Eduard Valeč 168 Procházková Daniela Valeč 188 Mičánek Richard Valeč 238 Procházková Pavla Valeč 188 Hájek Tomáš Valeč 83 Josífko Miloslav Valeč 100 Mrázová Vladimíra Valeč 262 Palát Miloslav Valeč 195 Látal Jaroslav Valeč 224 Venderová Markéta Valeč 193 Narození: Úmrtí: Čachotská Kristýna Valeč 252 Janeček Jaroslav Valeč 125 Hadraba Jakub Valeč 76 Rejda Oldřich Valeč 57 Chládková Viktorie Valeč 224 Novotná Marie Valeč 89 Illéš Adam Valeč 179 Brestovská Ludmila Valeč 167 Josífko Vojtěch Valeč 100 Chládková Jaroslava Valeč 11 Urbánek David Valeč 142 Kloudová Jarmila Valeč 42 Valová Jana Valeč 217 Chytka Vítězslav Valeč 143 Kratochvíl Alois Valeč 94 Macková Hana Valeč 200 Životní jubilea: Náhlík Silvestr Valeč let Chládková Anděla Valeč let Blatná Marie Valeč let Havlenová Vlasta Valeč let Coufalová Zděňka Valeč let Novotná Marie Valeč let Kafková Marie Valeč let Chytka Vítězslav Valeč let Náhlíková Anna Valeč let Sekerková Božena Valeč let Otoupalová Růžena Valeč let Chládková Marie Valeč let Veselá Drahoslava Valeč let Buchtelová Marie Valeč let Sysel Liboslav Valeč let Ptáčková Anežka Valeč let Souralová Emílie Valeč let Dobešová Marie Valeč let Chládek Vítězslav Valeč let Zlatá svatba (50 let): Havlíček Josef a Havlíčková Bohumila Valeč 72 Z naší ZŠ a MŠ Základní škola ve Valči je úplná a má devět ročníků. Mateřská škola má dvě oddělení. V současnosti je, díky skvělé bytové a stavební politice obce Valeč, znatelný růst celkového počtu žáků. Zvyšující se počet dětí ve škole je také podporován prezentací naší školy v Dolních Vilémovicích, odkud dojíždí pět dětí. Další tři děti pak dojíždějí z Dalešic, tři z Třebíče. V letošním školním roce je naplněna kapacita mateřské školy, zde je zapsáno 40 dětí, školu navštěvuje 106 dětí. Děti se učí v sedmi třídách, na prvním stupni jsou spojené dva ročníky v jedné třídě. Díky podpoře obce jsou zde však matematika a český jazyk učeny v jednotlivých ročnících samostatně. V některých hodinách přesto učíme společně děti z více ročníků, jde zejména o předměty výchovného charakteru. Děti v MŠ i ZŠ jsou učeny podle moderních školních vzdělávacích programů, na kterých se podíleli naši učitelé. A protože nejen učením žijí děti v naší škole, uvádíme zde naše další aktivity nad rámec povinné výuky. V letošním roce pracují ve škole tyto zájmové útvary: Ř Počítačový kroužek paní učitelka Vlasta Ptáčková a pan učitel Petr Jordan Ř Florbalový pan učitel Petr Blecha a pan školník Marek Zadražil Ř Výtvarný kroužek paní učitelka Soňa Jordanová Ř Bodyform paní učitelka Soňa Jordanová Ř Kroužek angličtiny pro nejmenší paní učitelka Jana Chvátalová Ř Šachový kroužek pan učitel Miroslav Chládek Ř Dramatický kroužek paní učitelka Vlasta Ptáčková Ř Základy klavírní hry paní učitelka Eva Kašparová Ř Dívčí klub paní učitelka Kateřina Strnadová Naše škola umožňuje dětem účast v celoročních vědomostních, kulturních i sportovních soutěžích, které také letos připravují naši učitelé nebo jiné organizace. Letos na jaře to byly např.: Ř okresní kolo v recitační soutěži, čtenářská soutěž Fragmentu, Ř Pythagoriáda a celostátní matematická soutěž Klokan, celostátní soutěž Taktik Ř Soutěž zdravého životního stylu Hravě žij zdravě Ř Retropařan - soutěž pro neúnavné hráče počítačových her Ř Lyžařský výcvik pro I. stupeň na Jalovci a pro 7. ročník v Beskydech Ř Tématické výlety do Prahy a Brna Ř Olympiády v zeměpisu a českém jazyce Ř Navrhni svůj dům - úspěšná účast 8.ročníku na projektu ve spolupráci se Střední školou stavební Třebíč Ř Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku a dopravní výchova 4. a 5. ročníku v Třebíči Ř Exkurze s tematikou ochrany přírody v ekologickém centru Chaloupky Ř Návštěvy divadelních a filmových představení v Třebíči Ř Sběrové akce byliny, citrusová kůra, papír, staré baterie a elektrozařízení Ř Výtvarná soutěž Klobouk splněných přání Ř Den Země orientační běh s přírodovědnými úkoly a opékáním špekáčků Ř Den dětí s řadou netradičních soutěží, Noc ve škole, Sportovní den Ř Atletická soutěž Kinderiáda, soutěže v kopané a ve florbalu Ř Naši deváťáci zvítězili ve výtvarné soutěži Kůň terapeut a vyhráli zájezd do hřebčína v Kladrubech nad Labem Ř Hrajeme si na školu akce ve spolupráci s MŠ pro budoucí prvňáčky Ř Výlety jednotlivých tříd MŠ i ZŠ poznávej krásy naší země Ř Tradiční Karneval a Akademie ZŠ a MŠ Valeč Ř Přijetí a ocenění nejlepších žáků starostou Valče V letošním školním roce probíhají nebo již proběhly tradiční i nové akce, zde jsou některé z nich: Rodiče a přátelé školy se mohou těšit zejména na kulturní akce - Vánoční souznění, Karneval a Akademii školy, které připravují všichni žáci i učitelé ZŠ a MŠ.

4 Z NAŠICH ŠKOL / FOTOKRONIKA Na začátku školního roku proběhl projekt Poznej okresní město Třebíč. Žáci se seznámili s historií města, navštívili baziliku, židovskou čtvrť a z vyhlídek na Hrádku získali základní orientaci v okresním městě. Na projekt navázaly další akce - navštívili jsme kino, pobavili se na vystoupení Jaroslava Uhlíře v městském kulturním středisku. Žáci druhého až čtvrtého ročníku navštívili v rámci výuky literatury okresní knihovnu. Také absolvovali kurz dopravní výchovy v Borovině. Na podzim jsme zhlédli výborné divadelní představení O bojácném princi, které sehrál v naší škole soubor ochotníků Bezgest z Moravského Krumlova. Vážnou hudbu v netradičním kabátě nám představil operní pěvec Břetislav Vojkůvka se svým souborem. Naši florbalisté pravidelně hrají župní přebory v našem kraji, absolvovali se ctí turnaj základních škol v Jaroměřicích. Deváťáci připravili mikulášskou nadílku pro své spolužáky. Ve školce i škole si žáci mohli vyzkoušet výrobu keramiky, v MŠ i ve spolupráci s rodiči. Kulturní vystoupení organizovala i absolvovala také mateřská škola, většina akcí pro nejmenší proběhla ve spolupráci s prvním stupněm základní školy. Pro děti druhého stupně je připraven čtyřdenní jazykový výlet do jižní Anglie s jednodenním výletem do Londýna. *** Výsledky výuky i další naší činnosti však závisí nejvíce na dětech. Pokud mají snahu něčemu se ve škole naučit, jsou úspěšní. Stále platí: Bez práce nejsou koláče! Jsme velmi rádi, a děkujeme všem rodičům, babičkám, dědům, starším sourozencům, i doučujícím přátelům, že nám pomáháte všemi prostředky vzdělávat děti. Vytrvejme, je to naše práce a Vaše investice do budoucnosti! Do nového roku Vám přejeme vše nejlepší a pevné zdraví. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Valeč

5 FOTOKRONIKA / SK VALEČ Vážení přátelé, po roce nastává čas, kdy se pomalu blíží vánoční svátky a konec roku. A jak už bývá zvykem je to také možnost ohlédnout se zpět a podívat se, jaký byl uplynulý rok. V našem Sportovním klubu můžeme říci, že byl úspěšný. Všechny naše oddíly pracovaly aktivně a zde je jejich hodnocení: Oddíl aerobiku Oddíl aerobiku při SK Valeč již slaví 10. výročí. Cvičení probíhá stále ve stejných hodinách v úterý od 19. do 20. hodiny tělocvičně školy se cvičitelkou Soňou Jordanovou. Aerobik je určen pro všechny věková kategorie. Cvičitelská základna se nám rozrůstá, jezdí i ženy ze Stropešína a Dolních Vilémovic. Pro všechny z nás je nejdůležitější, že při cvičení po celodenních starostech, přijdeme na jiné myšlenky a navíc uděláme něco pro naše tělo. První půlhodinu nacvičujeme taneční sestavy a druhou půlhodinu provádíme posilovací cvičení. Za hezkého počasí vyrážíme na kolech na výlety do okolí. V době opravy tělocvičny jsme zkoušely jiné sportovní aktivity. Vyjely jsme do Třebíče na zumbu a do Hrotovic na aquaaerobik. Po hodině zumby jsme propotily oblečení, ale na tváři jsme měly úsměv. U zumby nelze říct, jestli jde o tanec nebo o cvičení. Je to totiž obojí. Kombinují se taneční prvky z rychlých a vášnivých tanců, jako je salsa, merengue, samba, mambo, s efektivními posilovacími cviky. V Hrotovicích se nám pak líbila relaxace ve vířivce a sauně. Na závěr bych chtěla za všechny z nás popřát příjemný a šťastný rok Andrea Odehnalová Oddíl sportu pro všechny (SPV) Odbor SPV má v součastné době 93 registrovaných členů. Svou činnost v roce 2010 jsme zahájili hned po Novém roce nultým ročníkem Novoročního výšlapu, jehož cílem byl napoprvé Stropešín. Poté následovaly akce pořádané regionálním centrem SPV. Děti i dospělí vyrazili změřit své síly na různé soutěže stolní tenis, bowling pro mládež i dospělé, atletický čtyřboj, republikové finále ve volejbalu, woodball, kubb a zimní čtyřboj. Za zmínku stojí především úspěch Lucie Jordánové a Adama Macka, kteří se výbornými výkony probojovali až do republikového finále v atletickém čtyřboji konané v Brandýse nad Labem. Adam i Lucka se

6 SK VALEČ / HASIČI zde shodně umístili v soutěži jednotlivců na 5. místě. V soutěži družstev pak díky nim kraj Vysočina obsadil 1. místa v jednotlivých kategoriích. Po loňské úspěšné zkušenosti jsme o prázdninách opět uspořádali turnaj v petangue, tentokrát teda 1. ročník. Kdo měl chuť soutěžil, ostatní si mohli vyzkoušet zajímavé hry woodball a kubb. Kromě podání sportovních výkonů to byla i dobrá příležitost setkat se se spoluobčany a strávit příjemné odpoledne. Doufáme, že se nám i nadále bude dařit rozvíjet sportovního ducha všech, kdo mají zájem a těšíme se na podobných setkáních v příštím roce. Jana Chytková Fotbalový oddíl Ve fotbalové soutěži mužů jsme dosáhli dalšího historického mezníku našeho klubu, když se nám podařilo postoupit po 28 letech mezi okresní fotbalovou elitu. Na tento úspěch jsme si připravili dobrou výchozí pozici již roce 2009, kdy po podzimní části soutěže jsme se usadili na prvním místě s náskokem 3 bodů na dalšího v pořadí - Sokol Březník. Do jarní části soutěže jsme šli s jasným cílem - postup do okresního přeboru. Náš tým pod vedením trenérského dua ing. Kárník Macek P. předváděl atraktivní pohlednou hru, se kterou si většina soupeřů nevědělo rady. Sice nás postihly drobné výkyvy ve výkonu (Aero Náměšť, Hartvíkovice), ale po zaváhání našich pronásledovatelů v boji o první místo, jsme zvýšili svůj náskok v tabulce až na 10 bodů. Takže jsme mohli slavit již dvě kola před koncem soutěže. Ročník III. třídy skupiny A jsme vyhráli s 61 získanými body a skore 74 : 25. Z 26 odehraných utkání jsme 19x odešli vítězně, 4x remizovali a pouze 3x našli přemožitele. Druhé místo obsadil Sokol Lipník se ztrátou 5 bodů. Po velice krátké letní přípravě, kdy si trenérské duo vyměnilo posty Macek ing. Kárník, jsme se zapojili do pohárových utkání Litovel Cup. Ten jsme ukončili v semifinále prohrou s celkem SFK Dukovany. Vlastní soutěž začala odloženým prvním utkáním ve Starči. O první mistrovské body jsme bojovali na domácí půdě se Sokolem Okříšky B. Z naší strany toto utkání neslo všechny znaky nováčka soutěže. Po bojácném výkonu jsme první klání o body s jedním z nejslabších týmů soutěže prohráli. Další utkání sice přinesla zlepšenou hru a také první body, ale ne pohodu a bojovného ducha, se kterým jsme vyhrávali jarní utkání. Velké množství vlastních chyb, nepřesností, ztráty míče a neproměňování šancí nás odsunulo do spodních pater tabulky. Předváděná hra je mnohdy líbivá, ale soupeři tvrdě využívají našich zmíněných chyb a dávají nám lekce z proměňování šancí. I proto jsme skončili po podzimní části na 12. místě se ziskem 10 bodů a skóre 22:30 za 3 vítězství, 1 remízu a 9 proher. Do další části soutěže je určitě na co navázat a na čem stavět. Doufám, že nováčkovskou daň máme již splacenou a z jara začneme likvidovat jednoho soupeře za druhým. Druhým rokem se již účastní soutěže naše přípravka 4+1 starší. Po loňské premiéře v soutěži, kdy si vyzkoušeli, jak se hraje naostro o body a získávali potřebné zkušenosti, se na podzim pustili opět pod vedením trenérů Zikána a Veselého do bojů v novém ročníku soutěže 2010/2011. Tréninková práce a získané zkušenosti začaly přinášet svá ovoce v podobě získaných bodů a vstřelených branek. Zatím jim patří v polovině soutěže 6. místo se ziskem 17 bodů a skóre 52:106. Doufám, že ochutnaná radost z vítězství je požene do dalších bojů o body. Nejenom sportovní činností živ je náš klub. Jako v minulém roce, tak i v tomto jsme se podíleli na různých mimosportovních činností v obci. Nepřehlédnutelnou akcí je již po šest let sportovní ples, který proběhl první únorový týden opět s velkým úspěchem. Následovaly tradiční akce jako je masopustní rej, pálení čarodějnic s čarodějnou stezkou pro děti a další. S menším úspěchem proběhlo sportovní odpoledne s večerní zábavou. Konec roku je spojen se Silvestrovským fotbálkem a rozloučením se starým rokem. Jak již bylo výše zmíněno, členové našeho sportovního klubu dosáhli nemalých úspěchů v různých soutěžích. Jméno SK Valeč je vidět v okresním sportovním dění a získává si respekt při účasti na jakékoliv soutěži. Z toho nám vyplývá, že naše práce není marná a má smysl. Budeme rádi, když se do naši aktivit zapojí více občanů obce nejen pro získání titulů a medajlí, ale hlavně pro radost z pohybu a vlastního uspokojení, že pro své tělo něco udělali. V letošním roce začala dlouho očekávaná výstavba nových kabin, která jistě přinese zlepšení kvality zázemí našeho klubu. Za to patří poděkování hlavně obecnímu úřadu. Rád bych Vás pozval na tradiční Silvestrovský fotbálek, který proběhne v 10 hod. na fotbalovém hřišti. Dále pak na silvestrovskou zábavu se skupinou INVAZE. Další pozvánka je na 7. Sportovní ples, který se koná se skupinou A je to Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim členům za aktivní přístup, všem sponzorům za přízeň, kterou nám v letošním roce věnovali a popřál všem hodně zdraví a osobní pohody v roce Za SK Valeč Jaroslav Palát Sbor dobrovolných hasičů Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2010 a je čas ohlédnout se za ním, zrekapitulovat a zhodnotit, jaký byl a co pro nás znamenal. Jak už se stalo každoročním zvykem, náš sbor uspořádal během roku několik kulturních a sportovních akcí. Vše začalo v únoru masopustním průvodem masek obcí, zakončený posezením s hudbou v místním pohostinství. Dvě největší tradiční akce valečských hasičů se však konají na začátku a na konci prázdnin. V červenci se uskutečnil tradiční závod v požárním útoku O pohár obce Valeč a byl to jeho již VIII. ročník. V požárním sportu se v průběhu sobotního odpoledne utkali jak mladí hasiči, tak muži a ženy. Letošní ročník byl navíc zpestřen netradiční štafetou družstev, která měla velký divácký úspěch. Večer měli všichni návštěvníci fotbalového hřiště možnost pobavit se na taneční zábavě. Konec prázdnin pak patřil, jak už se stalo zvykem, letním vánocům, tentokráte na téma V zámku a podzámčí. Na hřišti seč toho dne pohybovala nevídaná spousta princezen, rytířů, zbrojnošů, dvorních dam a šašků. Tohoto dětského odpoledne se zúčastnilo v 143 dětí. Děti po absolvování všech soutěží obdrželi vánoční dárečky od pana krále valečského království, který dorazil stylově v sedle koně. Toto příjemné odpoledne na fotbalovém hřišti zakončila též taneční zábava. Současně při této akci proběhla na hřišti také výstava a vyjížďky historických vozidel, převážně valečských majitelů. Letní vánoce, byly stejně jako v minulosti pořádány na podporu postižených dětí a výtěžek z ní, částka ,-Kč byl předán dětskému stacionáři v Třebíči. Zde je na místě poděkovat všem sponzorům za jejich podporu a všem pořadatelům, příznivcům a zúčastněným za pomoc s uspořádáním obou prázdninových akcí. Sportovní činnost, mimo pohárovou soutěž ve Valči, se letos omezila jen na účast družstva mužů v několika závodech v okolí, kde ovšem získali velmi hezká umístění, vždy na prvních místech. V průběhu roku byla prováděna údržba techniky, výstroje a zbrojnice, kde byla koncem roku provedena nová elektroinstalace a umístěny 2 zdroje stálého udržování autobaterií pro zajištění řádné akceschopnosti techniky. JSDH obce Valeč V roce 2010 došlo v naší obci ke dvěma událostem, které si vyžádali zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH), která je zřízena obcí a jejíž členy jsou vyškolení členové SDH Valeč. První událostí bylo zatopený suterén rodinného domu po prudkém přívalovém dešti. Zde jsme provedli odčerpání vody a následný úklid. Událost jsme zvládli vlastními silami. Druhou událostí byl požár hospodářského objektu v č. 25. Na likvidaci jsem se podíleli společně s HZS Hrotovice a HZS Třebíč a následně jsme prováděli úklid požářiště a dozor. Z dalších, technických zásahů, můžeme zmínit čištění kanalizačního potrubí přítok požární nádrže u Pavlíčků. Jistě je třeba zmínit i průběžnou kontrolu, údržbu a opravy techniky a vybavení, aby byla jednotka stále připravena k nasazení. Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání akcí, zejména sponzorům, aktivním členům a členkám SDH a občanům, kteří valečským hasičům pomáhají a podporují je. Všem valečským spoluobčanům přejeme klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce Jaroslav Janeček ml., starosta SDH Valeč

7 Pomalu nám končí čas adventu, přijde doba vánoční a poté již budeme vítat nový rok. Bývá to čas ohlédnutí i čas nových plánů, a o tom všem vám za Sokol Valeč něco málo povíme. Letošní rok je pro naši tělocvičnou jednotu přelomový. Po dlouhých sedmnácti letech vystřídal Bohumila Saláka na postu starosty jednoty Martin Navrátil. Navazuje tak na dlouholetou rodinnou sokolskou tradici nejenom svých rodičů, ale i prarodičů. Bohumilu Salákovi chceme tímto poděkovat za jeho dlouholetou práci a propagaci sokolské myšlenky. Naší tradiční aktivitou jsou turnaje ve stolním tenise. Toho velikonočního, v sobotu 3.dubna se zúčastnilo 9 dětí a 16 dospělých. Vítězové jednotlivých kategorií byli následující: mladší žáci: Martin Salák starší žáci: Michal Čaněk muži: Aleš Salák V měsíci květnu obnovil Milan Veselý provoz v pohostinství v prostorách sokolovny. Po velkém ohlasu z loňského roku jsme v sobotu, 5. června, uspořádali tradiční dětský den opět s mottem ŽIJEME A BAVÍME SE V PŘÍRODĚ. Vzhledem k deštivému počasí a nezpůsobilému terénu u nového rybníka se akce uskutečnila v prostoru u sokolovny. Nakonec v den konání se na nás počasí usmálo, byla překonána účast dětí z loňského roku. Vloni přišlo 85 dětí, letos 125. Samotný program byl zahájen místním hajným, Pavlem Krejčím. Za pomoci vystavených informačních tabulí, zapůjčených od Lesů ČR, vysvětlil pan hajný nejen dětem, ale i dospělým různé činnosti prováděné v lese, které souvisejí jak s vlastním hospodařením, tak i užíváním lesa k odpočinku a turistice. Pan Martének nám pak předvedl praktickou ukázku těžby dřeva. Na tento blok navázala ukázka výcviku a zadržení pachatele psem. Tuto ukázku nám předvedl pan Durdík se svým psem Vikinem. Poté měly děti možnost si individuálně projít připravené soutěže a dovednostní disciplíny. Střelba ze vzduchovky na terč, ale i na pohyblivý cíl. Vyzkoušení si znalostí z první pomoci. Velký zájem dětí byl o stavění věže z beden se záchranou na laně. Jako každoročně nechyběla ani možnost svézt se na koni a další atrakce. Součástí odpoledne byla i road show obchodního řetězce ENAPO, pod nejž patří valečský obchod se smíšeným zbožím paní Veselé. Jejich hlavní atrakcí byl velký skákací hrad. Velice se děti také těšily na možnost opéct si buřta na ohýnku. Už nyní připravujeme program dětského dne pro příští rok. Uspořádali jsme i několik tanečních zábav. Zajímavostí byla jistě taneční zábava se skupinou Argema se svým zpěvákem Jarkem Plškem. Přes celoroční nepřízeň počasí na pouťový víkend bylo krásně, takže si všichni mohli užít sváteční atmosféry. I účast na zábavách se skupinou Arcus (pátek) a A JE TO (sobota) tomu odpovídala. V neděli pak proběhlo tradiční zavádění po vesnici a vyhrávání pod májou. Hlavní naší náplní je sport a jeho podpora. Spolu s Petrem Kohoutem jsme podpořili myšlenku vzájemně seznámit a poznat se pro všechny aktivní fandy tenisu žijící v naší obci a zorganizovat pro všechny zájemce celosezónní soutěž. Vyhlásili jsme tedy Valečskou tenisovou ligu vyhrazenou výhradně pro domácí hráče. Přihlásilo se do ní 14 mužů a 9 dorostenců. Utkání se hrála vždy po vzájemné dohodě soupeřů na školním hřišti, hřišti na faře i na hřišti pana Valy, děkujeme všem za možnost využívání těchto hřišť. Vzhledem k nepřízni počasí a zaneprázdněnosti některých přihlášených se nakonec velká část zápasů nestihla dohrát a bude se dohrávat v jarních měsících. Informace o průběhu a výsledcích ligy si můžete přečíst na internetových stránkách Zde se také dozvíte podmínky vašeho možného přihlášení do této ligy. Tenisovou sezónu účastníci ligy uzavřeli celodenním turnajem, který se konal 9. října. Zúčastnilo se ho pouze šest hráčů, ale to neubralo nic na dramatičnosti. Vítězem se stal Jirka Durdík, shodou okolností nejstarší hráč ligy. Mezi další sporty, kterým se věnujeme v naší TJ, je volejbal. Po úspěších v minulé sezóně mělo družstvo žen možnost postoupit do krajské soutěže. Bohužel vysoké finanční náklady na účast v této soutěži nám neumožnily se do ní přihlásit. Družstvo mužů pravidelně dosahuje vynikajících výsledků a v letošní sezóně se v okresním kole umístilo na skvělém prvním místě. Mimo tyto soutěže se ještě smíšená družstva účastní různých turnajů a jeden také samo pořádá. V sobotu 8. května se konal již 24. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, který, jako všechno letos, ovlivnilo počasí, a tak se nemohl odehrát na rozmáčených kurtech u fotbalového hřiště, ale dvanáct družstev odehrálo své zápasy na školním a farním kurtě a ve školní tělocvičně. První místo letos patřilo týmu RadioBlue z Hrotovic, valečské družstvo skončilo druhé a třetí bylo družstvo Kopyta z Třebíče. O víkendu na přelomu července a srpna se naše smíšené družstvo zúčastnilo snad největšího volejbalového turnaje v České republice v Dřevěnici, nedaleko Jičína. Na 57. ročníku tohoto turnaje startovalo neuvěřitelných 279 družstev, což čítá asi 2200 hráčů a hráček. V kategorii smíšených družstev skončilo družstvo TJ Sokol Valeč na třetím místě. I v letošním roce se naše smíšené družstvo účastnilo župní volejbalové ligy. Úspěchy v okresním, oblastním a krajském kole tým již po třetí posunuly až do republikového finále, které se hrálo 3. září ve slováckém Vlčnově. Po předloňském druhém, loňském třetím, skončili letos na úžasném pátém místě. Letos poprvé se tým vypravil i do zahraničí na prestižní amaterský turnaj na Slovensko, kde v Trenčíne na Rucanor Cupu obsadili první příčku. V loňském zpravodaji jsme Vás informovali, že tři žákovské florbalové týmy pod vedením Mirka Čaňka a Marka Zadražila hrají župní florbalovou ligu. No a letos vás již můžeme informovat o našem umístění v loňském ročníku této soutěže. Naše týmy obsadily tato pořadí žáci let 2. místo dorost let 3. místo děvčata 8 18 let 3. místo Blahopřejeme! Na začátečníky to určitě není špatné. V letošním ročníku obhajuje naše barvy celkem pět týmů. Naše žákovská florbalová základna čítá již 40 hráčů. V letošním ročníku ligy máme zástupce ve všech vyhlášených kategoriích ve věku od 6 do 21 let. Mini žáci, mladší žáci, dorost, junioři a děvčata. Liga se hraje formou ligových turnajů a fanoušky tohoto sportu můžeme pozvat na turnaj, který se bude hrát 12. a 13. února u nás ve Valči. Bližší podrobnosti se dozvíte začátkem nového roku. Díky panu Bronislavu Valovi hájíme naše barvy ve vlastních, oranžových dresech. Děkujeme. Děkujeme také všem rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou dětí na turnaje. Další naší aktivitou je cvičení s nejmenšími. Již třetí sezonu (každé úterý od 16 hod.) docházejí děvčata na aerobik. Seznámí se zde se základními prvky aerobiku, ale nechybí ani jiné pohybové hry. Středa (opět od 16 hod.) je pak vyhrazena cvičení rodičů s dětmi. Obě tato cvičení vede Věra Čaňková. Naše tělocvičná jednota obdržela za příkladnou sportovní aktivitu dětí pozvánku na sokolské setkání mládeže v Praze. Akce se konala v sobotu 18. září v Tyršově domě, sídle České obce sokolské. ČOS tato setkání mládeže pořádá každoročně na podzim pro vybrané jednoty. Na programu setkání byly různé sportovní a dovednostní soutěže, jako například obří šipky nebo živý stolní fotbal. Zajímavá a poučná byla jízda ekovláčkem po Praze nebo odpolední plavba parníkem Vyšehrad (jeden z posledních opravdu poháněný parním strojem) po Vltavě. Na parníku se podávala i večeře. Po večeři byla zajištěna návštěva bazénu a večer bylo připraveno vystoupení gymnastů a artistů ve stylu moderního cirkusu. Přespání bylo zajištěno také v Tyršově domě. Děti si odvážely spoustu nových zážitků. Jak jsme již psali v úvodu, mezi naše aktivity patří i tradiční turnaje ve stolním tenise. Jsme rádi, že se v naší jednotě rozjelo i pravidelné trénování. Žáci trénují každé úterý pod vedením Josefa Vítamváse a muži začali spíš rekreačně trénovat každou středu. Stoly jsou v sokolovně postaveny skoro pořád, tak je možnost po domluvě s vedením Sokola si jít zahrát kdykoli.

8 TJ SOKOL / SK VALEČ / Z NAŠÍ FARNOSTI (dokončení z předchozí strany) A i když nebudete mít natrénováno, nevadí, přijďte klidně i bez tréninku na náš tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, který proběhne 28. prosince v sokolovně. Turnaj žáků začíná v 9:00 a turnaj dospělých ve 12:30. K vánočním tradicím si přidejte i účast na tomto vánočním turnaji jako hráči nebo alespoň jako diváci. Přijďte fandit hráčům, budeme se na vás těšit. A než dočteme poslední řádky roku 2010 a začteme se do nových řádků roku nastávajícího, dovolte mi poděkovat všem našim příznivcům za podporu a pomoc při našich činnostech. Zvláště bychom chtěli poděkovat i všem našim sponzorům, díky jejichž štědrosti se můžeme zaměřit na všechny naše aktivity. A všem spoluobčanům chceme popřát klidné a radostné vánoční svátky a hodně zdraví a rodinné i osobní spokojenosti v novém roce. Budete-li si chtít s námi zasportovat, stavte se. Máte-li nějaký nápad, který byste s námi chtěli zrealizovat, ozvěte se. Chcete-li nás jen poznat či navštívit, neváhejte a přijďte mezi nás. Budeme se na vás těšit. Členové tělocvičné jednoty Sokol Valeč Pozvánka Ohlédnutí za rokem 2010 ve farnosti Valeč S blížícími se vánočními svátky a s koncem kalendářního roku 2010 dovolte mi podělit se o to, jak jsme letošní rok ve farnosti prožili. Naše farnost, díky mnoha lidem, kteří jsou aktivní, zažila spoustu různých akcí. Každoročně se v zimě a na jaře uskutečnily již tradiční akce, jako je tříkrálová sbírka, dětský karneval a o jarních prázdninách lyžování v Orlických horách. Před velikonocemi jsme jeli na tradiční setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem v brněnské katedrále. V květnu jsme se s farností jako každoročně vydali na 13-ti denní poutní zájezd na známá poutní místa ve Francii, Španělsku a v Portugalsku. V červnu měli ministranti a děti z farnosti možnost účastnit děkanského setkání v Přibyslavicích, kde s organizací hodně pomohli mladí z našich farností. Hned na začátku prázdnin jsme ve spolupráci s dalešickým pivovarem připravili Dětské odpoledne s koncertem Jaroslava Uhlíře a následně se soutěžemi na pivovarské zahradě. V polovině července se uskutečnila malá pouť do Kostelního Vydří. Na začátku letních prázdnin se také poprvé konal třídenní pobyt mladých rodin s dětmi v Hlubokých Mašůvkách, který se všem velmi líbil a doufáme, že se i příští rok znovu pojede. Již po desáté se konal Letní farní tábor v Orlických horách, kterého se účastnilo přes 70 dětí a mládeže. Také už po třetí se uskutečnil týdenní tábor pro menší děti na faře v Koněšíně. S mladými jsme i letos o prázdninách na týden vyrazili do švýcarského Magdenau, kde jsme nejenom pomohli v místním klášteře, ale také jsme měli možnost vidět spoustu krásných míst. Po návratu ze Švýcarska jsme vydali na třídenní cyklopouť do Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel i autobus se staršími poutníky. S novým školním rokem začali pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství, dětské mše sv., sportovní kroužky ve Valči, jak ve středu, tak v neděli odpoledne, páteční plavání apod. V září se také už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do Žarošic. V polovině října proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda s následným programem a posezením na farním dvoře. Na podzimní prázdniny jsme tentokrát vyrazili do Středních Čech, kde jsme podnikali výlety na horu Říp, do Terezína, Lidic, na hrad Okoř, apod. V předvečer svátku sv. Mikuláše jsme společně pro farnosti připravili Mikulášskou besídku v sále dalešického pivovaru, a také jsme těsně před vánocemi nezapomněli na vánoční nadílku pro zvířata v lese. Jsem také rád, že je také na faře živo, nejen různým akcím, které se zde pořádají, ale také díky novému sportovnímu hřišti, které je hojně využíváno k sportovním aktivitám a také díky maminkám, které jsou na mateřské dovolené a letos se začaly v klubovně na faře každé pondělí pravidelně scházet v svém klubu maminek. Dovolte mi na závěr poděkovat Vám za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu a popřát Vám všem krásné a opravdové prožití vánočních svátků a v novém roce vše dobré. P.Petr Holý, duchovní správce farnosti P.S. Již nyní si Vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní bohoslužby o vánočních svátcích v našem valečském kostele, ale také na Živý Betlém a na vánoční pásmo, které si připravily děti z farnosti a které bude ve Valči před kostelem na Boží hod vánoční (25.12) v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Děkanské setkání ministrantů a dětí v Přibyslavicích Nejzápadnější místo v Evropě na břehu Atlantského oceánu Cabo da Roca Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích: Štědrý den mše sv. ve hod Slavnost Narození Krista - mše sv. v 8.00 hod sv. Štěpána mše sv. v 8.00 hod Silvestr mše sv. v hod Nový rok mše sv. v 8.00 hod.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Červenec 2014 č. 1 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Červenec 2014 č. 1 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE Červenec 2014 č. 1 Vážení spoluobčané, komunální volby 10. a 11. října 2014 ukončí volební období současného zastupitelstva obce. Uvnitř tohoto vydání jsou zveřejněny hlavní akce, kterými se zastupitelstvo

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Informace o Obecním úřadu... 2. Slovo starosty obce Račice Pístovice... 3. Církev československá husitská... 5. Babské hody... 7

Informace o Obecním úřadu... 2. Slovo starosty obce Račice Pístovice... 3. Církev československá husitská... 5. Babské hody... 7 Obsah Informace o Obecním úřadu... 2 Slovo starosty obce Račice Pístovice... 3 Církev československá husitská... 5 Babské hody... 7 TJ Sokol Račice oddíl kopané... 9 Sbor dobrovolných hasičů Pístovice...

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ŘÍJEN 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více