VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010"

Transkript

1 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, , IČO: ,místo a datum vydání: Valeč, ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval za členy zastupitelstva, za projevenou důvěru v komunálních volbách do zastupitelstva obce, ve kterých jste se svými hlasy vyjádřili k tomu, kdo bude rozhodovat o tom, co se bude v obci opravovat, budovat a dít. Za sebe musím poděkovat členům zastupitelstva za důvěru, které se mi dostalo při volbě starosty obce. Do nového volebního období jsem slíbil, že budu pracovat tak, aby se Valeč rozvíjela takovým způsobem, jako v posledních letech. K tomu je však zapotřebí přičinění všech občanů a ne se jen dívat z okna jak ten rozvoj a dění provádějí jednotlivci. Proto nezůstávejte v pozadí, ale účastněte se jakýmkoliv kladným způsobem činnosti v obci. Do nového roku 2011 Vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. starosta Josef Zahrádka Návštěva nejlepších žáků školy u starosty Pozvánka na novoroční pozdrav Začne nový rok, a proto je vhodné se pomalu rozhýbat tím, že se zvedneme od televizorů, počítačů a knížek a trochu se projdeme. Pro tento účel připravila obec na podvečer již tradiční ohňostroj, který opět připraví firma Destrukce pana Solaře a firma V-Stav pana Valy. Jiskřivé nebe se rozzáří v hodin nad fotbalovým hřištěm s reprodukovanou hudbou, kterou zajistí pan Jordan. Přitom přijde vhod svařák na přípitek, který připraví fotbalový klub SK Valeč. Krátký pohled zpět do roku 2010 V tomto roce se zdařilo provést naplánované akce, které vylepšily prostory v obci. Z těch trochu větších vybíráme přehled a kolik stály jednotlivé akce: - oprava chodníku na Brandíře pravá strana u Šálkových: ,- dotace: ,- - budování chodníku na Brandíře levá strana: ,- - oprava chodníku po položení el. kabelů VN: ,- dotace: ,- - odvedení drenážní vody od kanalizace Brandíra: ,- - výstavba el.trafostanic a vedení VN a NN ke stavebním místům: ,- - zbudování rozhlasu a veřejného osvětlení ke stavebním místům: ,- - výstavba STL (plyn) za farou ke stavebním místům: ,- dotace: ,- - stavba farské zdi: ,- - provizorní cesta (panelka) k novým stavebním místům: ,- - oprava silnice (povrch) na Klasích: ,- - oprava tělocvičny ZŠ: ,- dotace: ,- - demolice starých kabin a zahájení nových: ,- (celkem ,-) - příjem dotace z EU na zateplení ZŠ a MŠ z roku 2009: dotace: ,- Oprava tělocvičny v ZŠ Výstavba nových kabin

2 INFORMACE Z RADNICE Plán akcí na rok zadání zpracování územního plánu ke schválení v roce křižovatka u Věžníkových studie - stavební pozemky u Souralových vytvoření projektové dokumentace - výkup pozemků pro stavbu RD za Nováčkovými - oprava vodovodního řádu od sokolovny po křižovatku u čekárny, Kozí ulice - komunikace pro stavební místa Za Farou IV - oprava chodníku - projekt přestavby OÚ a objektu u pošty - ČOV úprava a rozšíření - spomalovací retardér u ZŠ - nákup malé zahradní techniky (sněhová fréza, malotraktor, vysavač listí) - naučná stezka k novému rybníku U Hájku - inventarizace obecních komunikací - dokončení kabin na hřišti - oprava silnice (Kozí ulice) - provádění odvodu balastních vod (oddělená kanalizace) - další kulturní akce Postřehy kladné i záporné Vážení občané, rád bych vyzvedl snahu a zájem některých spoluobčanů o pěkný vzhled naší obce tím, že mají své předzahrádky pěkně upravené a také dbají, aby se v okolí jejich bydliště neválely různé odpadky, přerostlé trávy a smetí. Za toto jim nemohu víc než poděkovat. Naopak není hanbou upozornit na ty, kteří nepořádek a vandalství tropí a ničí vzhled obce, do kterého ostatní investují nemalé finanční prostředky a také svůj volný čas. Zase auta Skoro každým rokem upozorňujeme vlastníky aut, aby si je po příjezdu domů zaparkovali do garáží nebo na stání mimo komunikaci (dvorky). Přesto se setkáváme s tím, že toto upozornění někteří ignorují a v duchu si říkají: Ty mně můžeš. Na to se dá jen v duchu odpovědět: Ty mně taky. Chodníkový zákon? Zastupitelstvo obce po dobré zkušenosti z loňského roku s většinou občanů i pro další období upouští od navýšení daně z nemovitostí a v této souvislosti věří, že se občané budou zodpovědně starat o přilehlé chodníky u svých nemovitostí, jak to dělali doposud. Ještě bych požádal ty, kteří u svých nemovitostí chodník nemají, že když pomohou uklidit třeba naproti nebo v místech, kde zrovna nikdo nebydlí, že jim za to nebude nikdo nadávat. Obecní knihovna Po menší odmlce bude opět zpřístupněna obecní knihovna, která je v ZŠ a bude v provozu každou středu od 16:00 do 17:00 hodin. Knihovnicí je paní Soňa Jordanová. Vzkaz valečských hasičů Vzkaz od valečských hasičů a hasiček, který pronesl v minulém zpravodaji taťka Šmoula: My neskončíme se vyplnil a letošní Letní vánoce s tématikou V zámku a v podzámčí se opět vydařily. Tentokrát přijel i pan král na opravdovém koni a zahájil předání hojnosti dárečků pro děti v tomto valečském království. Výtěžek z této akce pro valečské děti pomůže dětem z dětského denního stacionáře v Třebíči, kam naše hasičky předaly částku Kč. Tento obnos byl z části sbírka a z části výdělek z Letních vánoc. SDH děkuje všem, kdo přišel a přispěl. Já doufám, že vzkaz: My neskončíme platí i pro příští rok. Děkuji organizátorům a všem, kteří se podílejí na podobných akcích. Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje pan král. Vodní hospodářství V loňském roce jsme informovali o tom, že obec potřebuje dle zákona o vodách v roce 2011 oprávněnou osobu, která bude zastřešovat provozování vodovodu, kanalizace a ČOV. Na tuto činnost byla vybrána třebíčská firma VKP s.r.o. se zástupci pan Kotrba a pan Horák. Tito pracovníci budou dohlížet na provoz, zpracovávat evidenci, četnost a kvalitu vzorků, revize, hlášení o spotřebě, kvalitě vody pitné i vypouštěné a jiné zákonné povinnosti. Stálé problémy máme s množstvím dešťových a spodních vod, které zvyšují průtok vody přes ČOV a kapacita čističky je tím překračována, za což jsme obdrželi pokutu od ČIŽP. Z tohoto důvodu jsme požádali o vypracování projektu ČOV na zvýšení kapacity. Toto rozšíření by mělo sloužit i pro zámecký Sporthotel. Podle plánovaného desetiletého samofinancování provozu a obnovy vodního hospodářství je potřeba navyšovat cenu za vodné a stočné, což se dá v brzké době očekávat. Vítání občánků V letošním roce jsme vítali nové občánky dvakrát. V červnu bylo pět dětí a v prosinci tři. Pěknou atmosféru všem připravily děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Jahůdkové, Kohoutové a Durdíkové. Kreslený zápis do kroniky zpracovává paní Soňa Jordanová. Za uspořádání této pěkné akce jim děkujeme. Rodiče dětí u vítání obdrželi od obce finanční příspěvek a malý dárek. Malým občánkům a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a šťastných chvil v rodinném soužití. Pro další období schválilo zastupitelstvo obce nový příspěvek s tím, že při vítání bude příspěvek Kč a při nástupu do první třídy valečské školy každé dítě obdrží Kč (prvňáčci i z okolních obcí).

3 INFORMACE Z RADNICE / Z NAŠICH ŠKOL Společenská kronika Přistěhovaní:: Odstěhovaní: Chytka Eduard Valeč 168 Procházková Daniela Valeč 188 Mičánek Richard Valeč 238 Procházková Pavla Valeč 188 Hájek Tomáš Valeč 83 Josífko Miloslav Valeč 100 Mrázová Vladimíra Valeč 262 Palát Miloslav Valeč 195 Látal Jaroslav Valeč 224 Venderová Markéta Valeč 193 Narození: Úmrtí: Čachotská Kristýna Valeč 252 Janeček Jaroslav Valeč 125 Hadraba Jakub Valeč 76 Rejda Oldřich Valeč 57 Chládková Viktorie Valeč 224 Novotná Marie Valeč 89 Illéš Adam Valeč 179 Brestovská Ludmila Valeč 167 Josífko Vojtěch Valeč 100 Chládková Jaroslava Valeč 11 Urbánek David Valeč 142 Kloudová Jarmila Valeč 42 Valová Jana Valeč 217 Chytka Vítězslav Valeč 143 Kratochvíl Alois Valeč 94 Macková Hana Valeč 200 Životní jubilea: Náhlík Silvestr Valeč let Chládková Anděla Valeč let Blatná Marie Valeč let Havlenová Vlasta Valeč let Coufalová Zděňka Valeč let Novotná Marie Valeč let Kafková Marie Valeč let Chytka Vítězslav Valeč let Náhlíková Anna Valeč let Sekerková Božena Valeč let Otoupalová Růžena Valeč let Chládková Marie Valeč let Veselá Drahoslava Valeč let Buchtelová Marie Valeč let Sysel Liboslav Valeč let Ptáčková Anežka Valeč let Souralová Emílie Valeč let Dobešová Marie Valeč let Chládek Vítězslav Valeč let Zlatá svatba (50 let): Havlíček Josef a Havlíčková Bohumila Valeč 72 Z naší ZŠ a MŠ Základní škola ve Valči je úplná a má devět ročníků. Mateřská škola má dvě oddělení. V současnosti je, díky skvělé bytové a stavební politice obce Valeč, znatelný růst celkového počtu žáků. Zvyšující se počet dětí ve škole je také podporován prezentací naší školy v Dolních Vilémovicích, odkud dojíždí pět dětí. Další tři děti pak dojíždějí z Dalešic, tři z Třebíče. V letošním školním roce je naplněna kapacita mateřské školy, zde je zapsáno 40 dětí, školu navštěvuje 106 dětí. Děti se učí v sedmi třídách, na prvním stupni jsou spojené dva ročníky v jedné třídě. Díky podpoře obce jsou zde však matematika a český jazyk učeny v jednotlivých ročnících samostatně. V některých hodinách přesto učíme společně děti z více ročníků, jde zejména o předměty výchovného charakteru. Děti v MŠ i ZŠ jsou učeny podle moderních školních vzdělávacích programů, na kterých se podíleli naši učitelé. A protože nejen učením žijí děti v naší škole, uvádíme zde naše další aktivity nad rámec povinné výuky. V letošním roce pracují ve škole tyto zájmové útvary: Ř Počítačový kroužek paní učitelka Vlasta Ptáčková a pan učitel Petr Jordan Ř Florbalový pan učitel Petr Blecha a pan školník Marek Zadražil Ř Výtvarný kroužek paní učitelka Soňa Jordanová Ř Bodyform paní učitelka Soňa Jordanová Ř Kroužek angličtiny pro nejmenší paní učitelka Jana Chvátalová Ř Šachový kroužek pan učitel Miroslav Chládek Ř Dramatický kroužek paní učitelka Vlasta Ptáčková Ř Základy klavírní hry paní učitelka Eva Kašparová Ř Dívčí klub paní učitelka Kateřina Strnadová Naše škola umožňuje dětem účast v celoročních vědomostních, kulturních i sportovních soutěžích, které také letos připravují naši učitelé nebo jiné organizace. Letos na jaře to byly např.: Ř okresní kolo v recitační soutěži, čtenářská soutěž Fragmentu, Ř Pythagoriáda a celostátní matematická soutěž Klokan, celostátní soutěž Taktik Ř Soutěž zdravého životního stylu Hravě žij zdravě Ř Retropařan - soutěž pro neúnavné hráče počítačových her Ř Lyžařský výcvik pro I. stupeň na Jalovci a pro 7. ročník v Beskydech Ř Tématické výlety do Prahy a Brna Ř Olympiády v zeměpisu a českém jazyce Ř Navrhni svůj dům - úspěšná účast 8.ročníku na projektu ve spolupráci se Střední školou stavební Třebíč Ř Plavecký výcvik 3. a 4. ročníku a dopravní výchova 4. a 5. ročníku v Třebíči Ř Exkurze s tematikou ochrany přírody v ekologickém centru Chaloupky Ř Návštěvy divadelních a filmových představení v Třebíči Ř Sběrové akce byliny, citrusová kůra, papír, staré baterie a elektrozařízení Ř Výtvarná soutěž Klobouk splněných přání Ř Den Země orientační běh s přírodovědnými úkoly a opékáním špekáčků Ř Den dětí s řadou netradičních soutěží, Noc ve škole, Sportovní den Ř Atletická soutěž Kinderiáda, soutěže v kopané a ve florbalu Ř Naši deváťáci zvítězili ve výtvarné soutěži Kůň terapeut a vyhráli zájezd do hřebčína v Kladrubech nad Labem Ř Hrajeme si na školu akce ve spolupráci s MŠ pro budoucí prvňáčky Ř Výlety jednotlivých tříd MŠ i ZŠ poznávej krásy naší země Ř Tradiční Karneval a Akademie ZŠ a MŠ Valeč Ř Přijetí a ocenění nejlepších žáků starostou Valče V letošním školním roce probíhají nebo již proběhly tradiční i nové akce, zde jsou některé z nich: Rodiče a přátelé školy se mohou těšit zejména na kulturní akce - Vánoční souznění, Karneval a Akademii školy, které připravují všichni žáci i učitelé ZŠ a MŠ.

4 Z NAŠICH ŠKOL / FOTOKRONIKA Na začátku školního roku proběhl projekt Poznej okresní město Třebíč. Žáci se seznámili s historií města, navštívili baziliku, židovskou čtvrť a z vyhlídek na Hrádku získali základní orientaci v okresním městě. Na projekt navázaly další akce - navštívili jsme kino, pobavili se na vystoupení Jaroslava Uhlíře v městském kulturním středisku. Žáci druhého až čtvrtého ročníku navštívili v rámci výuky literatury okresní knihovnu. Také absolvovali kurz dopravní výchovy v Borovině. Na podzim jsme zhlédli výborné divadelní představení O bojácném princi, které sehrál v naší škole soubor ochotníků Bezgest z Moravského Krumlova. Vážnou hudbu v netradičním kabátě nám představil operní pěvec Břetislav Vojkůvka se svým souborem. Naši florbalisté pravidelně hrají župní přebory v našem kraji, absolvovali se ctí turnaj základních škol v Jaroměřicích. Deváťáci připravili mikulášskou nadílku pro své spolužáky. Ve školce i škole si žáci mohli vyzkoušet výrobu keramiky, v MŠ i ve spolupráci s rodiči. Kulturní vystoupení organizovala i absolvovala také mateřská škola, většina akcí pro nejmenší proběhla ve spolupráci s prvním stupněm základní školy. Pro děti druhého stupně je připraven čtyřdenní jazykový výlet do jižní Anglie s jednodenním výletem do Londýna. *** Výsledky výuky i další naší činnosti však závisí nejvíce na dětech. Pokud mají snahu něčemu se ve škole naučit, jsou úspěšní. Stále platí: Bez práce nejsou koláče! Jsme velmi rádi, a děkujeme všem rodičům, babičkám, dědům, starším sourozencům, i doučujícím přátelům, že nám pomáháte všemi prostředky vzdělávat děti. Vytrvejme, je to naše práce a Vaše investice do budoucnosti! Do nového roku Vám přejeme vše nejlepší a pevné zdraví. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Valeč

5 FOTOKRONIKA / SK VALEČ Vážení přátelé, po roce nastává čas, kdy se pomalu blíží vánoční svátky a konec roku. A jak už bývá zvykem je to také možnost ohlédnout se zpět a podívat se, jaký byl uplynulý rok. V našem Sportovním klubu můžeme říci, že byl úspěšný. Všechny naše oddíly pracovaly aktivně a zde je jejich hodnocení: Oddíl aerobiku Oddíl aerobiku při SK Valeč již slaví 10. výročí. Cvičení probíhá stále ve stejných hodinách v úterý od 19. do 20. hodiny tělocvičně školy se cvičitelkou Soňou Jordanovou. Aerobik je určen pro všechny věková kategorie. Cvičitelská základna se nám rozrůstá, jezdí i ženy ze Stropešína a Dolních Vilémovic. Pro všechny z nás je nejdůležitější, že při cvičení po celodenních starostech, přijdeme na jiné myšlenky a navíc uděláme něco pro naše tělo. První půlhodinu nacvičujeme taneční sestavy a druhou půlhodinu provádíme posilovací cvičení. Za hezkého počasí vyrážíme na kolech na výlety do okolí. V době opravy tělocvičny jsme zkoušely jiné sportovní aktivity. Vyjely jsme do Třebíče na zumbu a do Hrotovic na aquaaerobik. Po hodině zumby jsme propotily oblečení, ale na tváři jsme měly úsměv. U zumby nelze říct, jestli jde o tanec nebo o cvičení. Je to totiž obojí. Kombinují se taneční prvky z rychlých a vášnivých tanců, jako je salsa, merengue, samba, mambo, s efektivními posilovacími cviky. V Hrotovicích se nám pak líbila relaxace ve vířivce a sauně. Na závěr bych chtěla za všechny z nás popřát příjemný a šťastný rok Andrea Odehnalová Oddíl sportu pro všechny (SPV) Odbor SPV má v součastné době 93 registrovaných členů. Svou činnost v roce 2010 jsme zahájili hned po Novém roce nultým ročníkem Novoročního výšlapu, jehož cílem byl napoprvé Stropešín. Poté následovaly akce pořádané regionálním centrem SPV. Děti i dospělí vyrazili změřit své síly na různé soutěže stolní tenis, bowling pro mládež i dospělé, atletický čtyřboj, republikové finále ve volejbalu, woodball, kubb a zimní čtyřboj. Za zmínku stojí především úspěch Lucie Jordánové a Adama Macka, kteří se výbornými výkony probojovali až do republikového finále v atletickém čtyřboji konané v Brandýse nad Labem. Adam i Lucka se

6 SK VALEČ / HASIČI zde shodně umístili v soutěži jednotlivců na 5. místě. V soutěži družstev pak díky nim kraj Vysočina obsadil 1. místa v jednotlivých kategoriích. Po loňské úspěšné zkušenosti jsme o prázdninách opět uspořádali turnaj v petangue, tentokrát teda 1. ročník. Kdo měl chuť soutěžil, ostatní si mohli vyzkoušet zajímavé hry woodball a kubb. Kromě podání sportovních výkonů to byla i dobrá příležitost setkat se se spoluobčany a strávit příjemné odpoledne. Doufáme, že se nám i nadále bude dařit rozvíjet sportovního ducha všech, kdo mají zájem a těšíme se na podobných setkáních v příštím roce. Jana Chytková Fotbalový oddíl Ve fotbalové soutěži mužů jsme dosáhli dalšího historického mezníku našeho klubu, když se nám podařilo postoupit po 28 letech mezi okresní fotbalovou elitu. Na tento úspěch jsme si připravili dobrou výchozí pozici již roce 2009, kdy po podzimní části soutěže jsme se usadili na prvním místě s náskokem 3 bodů na dalšího v pořadí - Sokol Březník. Do jarní části soutěže jsme šli s jasným cílem - postup do okresního přeboru. Náš tým pod vedením trenérského dua ing. Kárník Macek P. předváděl atraktivní pohlednou hru, se kterou si většina soupeřů nevědělo rady. Sice nás postihly drobné výkyvy ve výkonu (Aero Náměšť, Hartvíkovice), ale po zaváhání našich pronásledovatelů v boji o první místo, jsme zvýšili svůj náskok v tabulce až na 10 bodů. Takže jsme mohli slavit již dvě kola před koncem soutěže. Ročník III. třídy skupiny A jsme vyhráli s 61 získanými body a skore 74 : 25. Z 26 odehraných utkání jsme 19x odešli vítězně, 4x remizovali a pouze 3x našli přemožitele. Druhé místo obsadil Sokol Lipník se ztrátou 5 bodů. Po velice krátké letní přípravě, kdy si trenérské duo vyměnilo posty Macek ing. Kárník, jsme se zapojili do pohárových utkání Litovel Cup. Ten jsme ukončili v semifinále prohrou s celkem SFK Dukovany. Vlastní soutěž začala odloženým prvním utkáním ve Starči. O první mistrovské body jsme bojovali na domácí půdě se Sokolem Okříšky B. Z naší strany toto utkání neslo všechny znaky nováčka soutěže. Po bojácném výkonu jsme první klání o body s jedním z nejslabších týmů soutěže prohráli. Další utkání sice přinesla zlepšenou hru a také první body, ale ne pohodu a bojovného ducha, se kterým jsme vyhrávali jarní utkání. Velké množství vlastních chyb, nepřesností, ztráty míče a neproměňování šancí nás odsunulo do spodních pater tabulky. Předváděná hra je mnohdy líbivá, ale soupeři tvrdě využívají našich zmíněných chyb a dávají nám lekce z proměňování šancí. I proto jsme skončili po podzimní části na 12. místě se ziskem 10 bodů a skóre 22:30 za 3 vítězství, 1 remízu a 9 proher. Do další části soutěže je určitě na co navázat a na čem stavět. Doufám, že nováčkovskou daň máme již splacenou a z jara začneme likvidovat jednoho soupeře za druhým. Druhým rokem se již účastní soutěže naše přípravka 4+1 starší. Po loňské premiéře v soutěži, kdy si vyzkoušeli, jak se hraje naostro o body a získávali potřebné zkušenosti, se na podzim pustili opět pod vedením trenérů Zikána a Veselého do bojů v novém ročníku soutěže 2010/2011. Tréninková práce a získané zkušenosti začaly přinášet svá ovoce v podobě získaných bodů a vstřelených branek. Zatím jim patří v polovině soutěže 6. místo se ziskem 17 bodů a skóre 52:106. Doufám, že ochutnaná radost z vítězství je požene do dalších bojů o body. Nejenom sportovní činností živ je náš klub. Jako v minulém roce, tak i v tomto jsme se podíleli na různých mimosportovních činností v obci. Nepřehlédnutelnou akcí je již po šest let sportovní ples, který proběhl první únorový týden opět s velkým úspěchem. Následovaly tradiční akce jako je masopustní rej, pálení čarodějnic s čarodějnou stezkou pro děti a další. S menším úspěchem proběhlo sportovní odpoledne s večerní zábavou. Konec roku je spojen se Silvestrovským fotbálkem a rozloučením se starým rokem. Jak již bylo výše zmíněno, členové našeho sportovního klubu dosáhli nemalých úspěchů v různých soutěžích. Jméno SK Valeč je vidět v okresním sportovním dění a získává si respekt při účasti na jakékoliv soutěži. Z toho nám vyplývá, že naše práce není marná a má smysl. Budeme rádi, když se do naši aktivit zapojí více občanů obce nejen pro získání titulů a medajlí, ale hlavně pro radost z pohybu a vlastního uspokojení, že pro své tělo něco udělali. V letošním roce začala dlouho očekávaná výstavba nových kabin, která jistě přinese zlepšení kvality zázemí našeho klubu. Za to patří poděkování hlavně obecnímu úřadu. Rád bych Vás pozval na tradiční Silvestrovský fotbálek, který proběhne v 10 hod. na fotbalovém hřišti. Dále pak na silvestrovskou zábavu se skupinou INVAZE. Další pozvánka je na 7. Sportovní ples, který se koná se skupinou A je to Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim členům za aktivní přístup, všem sponzorům za přízeň, kterou nám v letošním roce věnovali a popřál všem hodně zdraví a osobní pohody v roce Za SK Valeč Jaroslav Palát Sbor dobrovolných hasičů Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2010 a je čas ohlédnout se za ním, zrekapitulovat a zhodnotit, jaký byl a co pro nás znamenal. Jak už se stalo každoročním zvykem, náš sbor uspořádal během roku několik kulturních a sportovních akcí. Vše začalo v únoru masopustním průvodem masek obcí, zakončený posezením s hudbou v místním pohostinství. Dvě největší tradiční akce valečských hasičů se však konají na začátku a na konci prázdnin. V červenci se uskutečnil tradiční závod v požárním útoku O pohár obce Valeč a byl to jeho již VIII. ročník. V požárním sportu se v průběhu sobotního odpoledne utkali jak mladí hasiči, tak muži a ženy. Letošní ročník byl navíc zpestřen netradiční štafetou družstev, která měla velký divácký úspěch. Večer měli všichni návštěvníci fotbalového hřiště možnost pobavit se na taneční zábavě. Konec prázdnin pak patřil, jak už se stalo zvykem, letním vánocům, tentokráte na téma V zámku a podzámčí. Na hřišti seč toho dne pohybovala nevídaná spousta princezen, rytířů, zbrojnošů, dvorních dam a šašků. Tohoto dětského odpoledne se zúčastnilo v 143 dětí. Děti po absolvování všech soutěží obdrželi vánoční dárečky od pana krále valečského království, který dorazil stylově v sedle koně. Toto příjemné odpoledne na fotbalovém hřišti zakončila též taneční zábava. Současně při této akci proběhla na hřišti také výstava a vyjížďky historických vozidel, převážně valečských majitelů. Letní vánoce, byly stejně jako v minulosti pořádány na podporu postižených dětí a výtěžek z ní, částka ,-Kč byl předán dětskému stacionáři v Třebíči. Zde je na místě poděkovat všem sponzorům za jejich podporu a všem pořadatelům, příznivcům a zúčastněným za pomoc s uspořádáním obou prázdninových akcí. Sportovní činnost, mimo pohárovou soutěž ve Valči, se letos omezila jen na účast družstva mužů v několika závodech v okolí, kde ovšem získali velmi hezká umístění, vždy na prvních místech. V průběhu roku byla prováděna údržba techniky, výstroje a zbrojnice, kde byla koncem roku provedena nová elektroinstalace a umístěny 2 zdroje stálého udržování autobaterií pro zajištění řádné akceschopnosti techniky. JSDH obce Valeč V roce 2010 došlo v naší obci ke dvěma událostem, které si vyžádali zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH), která je zřízena obcí a jejíž členy jsou vyškolení členové SDH Valeč. První událostí bylo zatopený suterén rodinného domu po prudkém přívalovém dešti. Zde jsme provedli odčerpání vody a následný úklid. Událost jsme zvládli vlastními silami. Druhou událostí byl požár hospodářského objektu v č. 25. Na likvidaci jsem se podíleli společně s HZS Hrotovice a HZS Třebíč a následně jsme prováděli úklid požářiště a dozor. Z dalších, technických zásahů, můžeme zmínit čištění kanalizačního potrubí přítok požární nádrže u Pavlíčků. Jistě je třeba zmínit i průběžnou kontrolu, údržbu a opravy techniky a vybavení, aby byla jednotka stále připravena k nasazení. Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání akcí, zejména sponzorům, aktivním členům a členkám SDH a občanům, kteří valečským hasičům pomáhají a podporují je. Všem valečským spoluobčanům přejeme klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce Jaroslav Janeček ml., starosta SDH Valeč

7 Pomalu nám končí čas adventu, přijde doba vánoční a poté již budeme vítat nový rok. Bývá to čas ohlédnutí i čas nových plánů, a o tom všem vám za Sokol Valeč něco málo povíme. Letošní rok je pro naši tělocvičnou jednotu přelomový. Po dlouhých sedmnácti letech vystřídal Bohumila Saláka na postu starosty jednoty Martin Navrátil. Navazuje tak na dlouholetou rodinnou sokolskou tradici nejenom svých rodičů, ale i prarodičů. Bohumilu Salákovi chceme tímto poděkovat za jeho dlouholetou práci a propagaci sokolské myšlenky. Naší tradiční aktivitou jsou turnaje ve stolním tenise. Toho velikonočního, v sobotu 3.dubna se zúčastnilo 9 dětí a 16 dospělých. Vítězové jednotlivých kategorií byli následující: mladší žáci: Martin Salák starší žáci: Michal Čaněk muži: Aleš Salák V měsíci květnu obnovil Milan Veselý provoz v pohostinství v prostorách sokolovny. Po velkém ohlasu z loňského roku jsme v sobotu, 5. června, uspořádali tradiční dětský den opět s mottem ŽIJEME A BAVÍME SE V PŘÍRODĚ. Vzhledem k deštivému počasí a nezpůsobilému terénu u nového rybníka se akce uskutečnila v prostoru u sokolovny. Nakonec v den konání se na nás počasí usmálo, byla překonána účast dětí z loňského roku. Vloni přišlo 85 dětí, letos 125. Samotný program byl zahájen místním hajným, Pavlem Krejčím. Za pomoci vystavených informačních tabulí, zapůjčených od Lesů ČR, vysvětlil pan hajný nejen dětem, ale i dospělým různé činnosti prováděné v lese, které souvisejí jak s vlastním hospodařením, tak i užíváním lesa k odpočinku a turistice. Pan Martének nám pak předvedl praktickou ukázku těžby dřeva. Na tento blok navázala ukázka výcviku a zadržení pachatele psem. Tuto ukázku nám předvedl pan Durdík se svým psem Vikinem. Poté měly děti možnost si individuálně projít připravené soutěže a dovednostní disciplíny. Střelba ze vzduchovky na terč, ale i na pohyblivý cíl. Vyzkoušení si znalostí z první pomoci. Velký zájem dětí byl o stavění věže z beden se záchranou na laně. Jako každoročně nechyběla ani možnost svézt se na koni a další atrakce. Součástí odpoledne byla i road show obchodního řetězce ENAPO, pod nejž patří valečský obchod se smíšeným zbožím paní Veselé. Jejich hlavní atrakcí byl velký skákací hrad. Velice se děti také těšily na možnost opéct si buřta na ohýnku. Už nyní připravujeme program dětského dne pro příští rok. Uspořádali jsme i několik tanečních zábav. Zajímavostí byla jistě taneční zábava se skupinou Argema se svým zpěvákem Jarkem Plškem. Přes celoroční nepřízeň počasí na pouťový víkend bylo krásně, takže si všichni mohli užít sváteční atmosféry. I účast na zábavách se skupinou Arcus (pátek) a A JE TO (sobota) tomu odpovídala. V neděli pak proběhlo tradiční zavádění po vesnici a vyhrávání pod májou. Hlavní naší náplní je sport a jeho podpora. Spolu s Petrem Kohoutem jsme podpořili myšlenku vzájemně seznámit a poznat se pro všechny aktivní fandy tenisu žijící v naší obci a zorganizovat pro všechny zájemce celosezónní soutěž. Vyhlásili jsme tedy Valečskou tenisovou ligu vyhrazenou výhradně pro domácí hráče. Přihlásilo se do ní 14 mužů a 9 dorostenců. Utkání se hrála vždy po vzájemné dohodě soupeřů na školním hřišti, hřišti na faře i na hřišti pana Valy, děkujeme všem za možnost využívání těchto hřišť. Vzhledem k nepřízni počasí a zaneprázdněnosti některých přihlášených se nakonec velká část zápasů nestihla dohrát a bude se dohrávat v jarních měsících. Informace o průběhu a výsledcích ligy si můžete přečíst na internetových stránkách Zde se také dozvíte podmínky vašeho možného přihlášení do této ligy. Tenisovou sezónu účastníci ligy uzavřeli celodenním turnajem, který se konal 9. října. Zúčastnilo se ho pouze šest hráčů, ale to neubralo nic na dramatičnosti. Vítězem se stal Jirka Durdík, shodou okolností nejstarší hráč ligy. Mezi další sporty, kterým se věnujeme v naší TJ, je volejbal. Po úspěších v minulé sezóně mělo družstvo žen možnost postoupit do krajské soutěže. Bohužel vysoké finanční náklady na účast v této soutěži nám neumožnily se do ní přihlásit. Družstvo mužů pravidelně dosahuje vynikajících výsledků a v letošní sezóně se v okresním kole umístilo na skvělém prvním místě. Mimo tyto soutěže se ještě smíšená družstva účastní různých turnajů a jeden také samo pořádá. V sobotu 8. května se konal již 24. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, který, jako všechno letos, ovlivnilo počasí, a tak se nemohl odehrát na rozmáčených kurtech u fotbalového hřiště, ale dvanáct družstev odehrálo své zápasy na školním a farním kurtě a ve školní tělocvičně. První místo letos patřilo týmu RadioBlue z Hrotovic, valečské družstvo skončilo druhé a třetí bylo družstvo Kopyta z Třebíče. O víkendu na přelomu července a srpna se naše smíšené družstvo zúčastnilo snad největšího volejbalového turnaje v České republice v Dřevěnici, nedaleko Jičína. Na 57. ročníku tohoto turnaje startovalo neuvěřitelných 279 družstev, což čítá asi 2200 hráčů a hráček. V kategorii smíšených družstev skončilo družstvo TJ Sokol Valeč na třetím místě. I v letošním roce se naše smíšené družstvo účastnilo župní volejbalové ligy. Úspěchy v okresním, oblastním a krajském kole tým již po třetí posunuly až do republikového finále, které se hrálo 3. září ve slováckém Vlčnově. Po předloňském druhém, loňském třetím, skončili letos na úžasném pátém místě. Letos poprvé se tým vypravil i do zahraničí na prestižní amaterský turnaj na Slovensko, kde v Trenčíne na Rucanor Cupu obsadili první příčku. V loňském zpravodaji jsme Vás informovali, že tři žákovské florbalové týmy pod vedením Mirka Čaňka a Marka Zadražila hrají župní florbalovou ligu. No a letos vás již můžeme informovat o našem umístění v loňském ročníku této soutěže. Naše týmy obsadily tato pořadí žáci let 2. místo dorost let 3. místo děvčata 8 18 let 3. místo Blahopřejeme! Na začátečníky to určitě není špatné. V letošním ročníku obhajuje naše barvy celkem pět týmů. Naše žákovská florbalová základna čítá již 40 hráčů. V letošním ročníku ligy máme zástupce ve všech vyhlášených kategoriích ve věku od 6 do 21 let. Mini žáci, mladší žáci, dorost, junioři a děvčata. Liga se hraje formou ligových turnajů a fanoušky tohoto sportu můžeme pozvat na turnaj, který se bude hrát 12. a 13. února u nás ve Valči. Bližší podrobnosti se dozvíte začátkem nového roku. Díky panu Bronislavu Valovi hájíme naše barvy ve vlastních, oranžových dresech. Děkujeme. Děkujeme také všem rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou dětí na turnaje. Další naší aktivitou je cvičení s nejmenšími. Již třetí sezonu (každé úterý od 16 hod.) docházejí děvčata na aerobik. Seznámí se zde se základními prvky aerobiku, ale nechybí ani jiné pohybové hry. Středa (opět od 16 hod.) je pak vyhrazena cvičení rodičů s dětmi. Obě tato cvičení vede Věra Čaňková. Naše tělocvičná jednota obdržela za příkladnou sportovní aktivitu dětí pozvánku na sokolské setkání mládeže v Praze. Akce se konala v sobotu 18. září v Tyršově domě, sídle České obce sokolské. ČOS tato setkání mládeže pořádá každoročně na podzim pro vybrané jednoty. Na programu setkání byly různé sportovní a dovednostní soutěže, jako například obří šipky nebo živý stolní fotbal. Zajímavá a poučná byla jízda ekovláčkem po Praze nebo odpolední plavba parníkem Vyšehrad (jeden z posledních opravdu poháněný parním strojem) po Vltavě. Na parníku se podávala i večeře. Po večeři byla zajištěna návštěva bazénu a večer bylo připraveno vystoupení gymnastů a artistů ve stylu moderního cirkusu. Přespání bylo zajištěno také v Tyršově domě. Děti si odvážely spoustu nových zážitků. Jak jsme již psali v úvodu, mezi naše aktivity patří i tradiční turnaje ve stolním tenise. Jsme rádi, že se v naší jednotě rozjelo i pravidelné trénování. Žáci trénují každé úterý pod vedením Josefa Vítamváse a muži začali spíš rekreačně trénovat každou středu. Stoly jsou v sokolovně postaveny skoro pořád, tak je možnost po domluvě s vedením Sokola si jít zahrát kdykoli.

8 TJ SOKOL / SK VALEČ / Z NAŠÍ FARNOSTI (dokončení z předchozí strany) A i když nebudete mít natrénováno, nevadí, přijďte klidně i bez tréninku na náš tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, který proběhne 28. prosince v sokolovně. Turnaj žáků začíná v 9:00 a turnaj dospělých ve 12:30. K vánočním tradicím si přidejte i účast na tomto vánočním turnaji jako hráči nebo alespoň jako diváci. Přijďte fandit hráčům, budeme se na vás těšit. A než dočteme poslední řádky roku 2010 a začteme se do nových řádků roku nastávajícího, dovolte mi poděkovat všem našim příznivcům za podporu a pomoc při našich činnostech. Zvláště bychom chtěli poděkovat i všem našim sponzorům, díky jejichž štědrosti se můžeme zaměřit na všechny naše aktivity. A všem spoluobčanům chceme popřát klidné a radostné vánoční svátky a hodně zdraví a rodinné i osobní spokojenosti v novém roce. Budete-li si chtít s námi zasportovat, stavte se. Máte-li nějaký nápad, který byste s námi chtěli zrealizovat, ozvěte se. Chcete-li nás jen poznat či navštívit, neváhejte a přijďte mezi nás. Budeme se na vás těšit. Členové tělocvičné jednoty Sokol Valeč Pozvánka Ohlédnutí za rokem 2010 ve farnosti Valeč S blížícími se vánočními svátky a s koncem kalendářního roku 2010 dovolte mi podělit se o to, jak jsme letošní rok ve farnosti prožili. Naše farnost, díky mnoha lidem, kteří jsou aktivní, zažila spoustu různých akcí. Každoročně se v zimě a na jaře uskutečnily již tradiční akce, jako je tříkrálová sbírka, dětský karneval a o jarních prázdninách lyžování v Orlických horách. Před velikonocemi jsme jeli na tradiční setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem v brněnské katedrále. V květnu jsme se s farností jako každoročně vydali na 13-ti denní poutní zájezd na známá poutní místa ve Francii, Španělsku a v Portugalsku. V červnu měli ministranti a děti z farnosti možnost účastnit děkanského setkání v Přibyslavicích, kde s organizací hodně pomohli mladí z našich farností. Hned na začátku prázdnin jsme ve spolupráci s dalešickým pivovarem připravili Dětské odpoledne s koncertem Jaroslava Uhlíře a následně se soutěžemi na pivovarské zahradě. V polovině července se uskutečnila malá pouť do Kostelního Vydří. Na začátku letních prázdnin se také poprvé konal třídenní pobyt mladých rodin s dětmi v Hlubokých Mašůvkách, který se všem velmi líbil a doufáme, že se i příští rok znovu pojede. Již po desáté se konal Letní farní tábor v Orlických horách, kterého se účastnilo přes 70 dětí a mládeže. Také už po třetí se uskutečnil týdenní tábor pro menší děti na faře v Koněšíně. S mladými jsme i letos o prázdninách na týden vyrazili do švýcarského Magdenau, kde jsme nejenom pomohli v místním klášteře, ale také jsme měli možnost vidět spoustu krásných míst. Po návratu ze Švýcarska jsme vydali na třídenní cyklopouť do Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel i autobus se staršími poutníky. S novým školním rokem začali pravidelné aktivity, jako je vyučování náboženství, dětské mše sv., sportovní kroužky ve Valči, jak ve středu, tak v neděli odpoledne, páteční plavání apod. V září se také už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do Žarošic. V polovině října proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda s následným programem a posezením na farním dvoře. Na podzimní prázdniny jsme tentokrát vyrazili do Středních Čech, kde jsme podnikali výlety na horu Říp, do Terezína, Lidic, na hrad Okoř, apod. V předvečer svátku sv. Mikuláše jsme společně pro farnosti připravili Mikulášskou besídku v sále dalešického pivovaru, a také jsme těsně před vánocemi nezapomněli na vánoční nadílku pro zvířata v lese. Jsem také rád, že je také na faře živo, nejen různým akcím, které se zde pořádají, ale také díky novému sportovnímu hřišti, které je hojně využíváno k sportovním aktivitám a také díky maminkám, které jsou na mateřské dovolené a letos se začaly v klubovně na faře každé pondělí pravidelně scházet v svém klubu maminek. Dovolte mi na závěr poděkovat Vám za spolupráci i za Vaši přízeň a podporu a popřát Vám všem krásné a opravdové prožití vánočních svátků a v novém roce vše dobré. P.Petr Holý, duchovní správce farnosti P.S. Již nyní si Vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní bohoslužby o vánočních svátcích v našem valečském kostele, ale také na Živý Betlém a na vánoční pásmo, které si připravily děti z farnosti a které bude ve Valči před kostelem na Boží hod vánoční (25.12) v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Děkanské setkání ministrantů a dětí v Přibyslavicích Nejzápadnější místo v Evropě na břehu Atlantského oceánu Cabo da Roca Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích: Štědrý den mše sv. ve hod Slavnost Narození Krista - mše sv. v 8.00 hod sv. Štěpána mše sv. v 8.00 hod Silvestr mše sv. v hod Nový rok mše sv. v 8.00 hod.

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce Termín Název akce Organizátor Místo konání

O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce Termín Název akce Organizátor Místo konání O b e c V e n d r y n ě kulturní - společenské, turistické a sportovní akce v roce 2016 Termín Název akce Organizátor Místo konání 31. prosince 2015 Oslava nového roku Klub zábavy a sportu Záolší parčík

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic.

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic. R 1 č e r v e n Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si to, co se naučily. B. Zoungsovi Mezinárodní den

Více