Obsah. Staré české báje a pověsti II." Věnování"... 7 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU"... 8 HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU" MY JSME TVOJI PÁNI"...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Staré české báje a pověsti II."... 6. Věnování"... 7 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU"... 8 HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU"... 10 MY JSME TVOJI PÁNI"..."

Transkript

1

2 Obsah Tiráž"... 5 Staré české báje a pověsti II."... 6 Věnování"... 7 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU"... 8 HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU" MY JSME TVOJI PÁNI" MSTITEL" O HAVÍŘSKÝCH OSUDECH" O KRÁLI, KTERÉMU ŽIVOT PŘÍLIŠ POSPÍCHAL" Z ČASŮ TURECKÉ VOJNY" O HABSBURSKÝCH PANOVNÍCÍCH" CÍSAŘ V PRAZE" KOUZELNÍCI NOVÉHO VĚKU" Z RUDOLFÍNSKÉ PRAHY" CÍSAŘŮV KONEC" O FAUSTOVI" O PÁNECH Z ROŽMBERKA" O VELIKÉM RYBNÍKÁŘI" O DVOJÍ SPRAVEDLNOSTI" O ZÁMECKÝCH PANÍCH" O LOUPEŽNÍCÍCH VE SLEZSKU A NA MORAVĚ" DVEŘE A POČÁTEK NEŠTĚSTÍ" Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S BRATR A SESTRA" OKRÁLI JEDNÉ ZIMY" PO BITVĚ" TRESTY" O NEBEZPEČNÝCH DOBRODRUŽSTVÍCH PANA HARANTA" VALDŠTEJN A HVĚZDY" CIZÍ PÁNI" NÁVRAT" DVĚ NOCI V CHEBU" O VALDŠTEJNOVĚ HVĚZDOPRAVCI" ŠVÉDOVÉ" O VOJNĚ A VERBOVÁNÍ" PETROVŠTÍ" JANIČÁŘI" O LÁSCE A PROMĚNÁCH" O PÁLAVSKÉM VÍNĚ" O MĚSTECH" ONDRÁŠ" ZBOJNICKÉ ČASY" PŘÍBĚHY ZE SKLA" O JAZYKU TOUHY" ZÁMEK POVĚSTÍ" Historická data, která mají vztah k příběhům knihy" Edice" Další Petiškovy knihy"

4 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

5 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Tiráž Eduard Petiška Staré české báje a pověsti II. V tištěné podobě vychází pod původním názvem Čtení o zámcích a městech, v knize Čtení o hradech, zámcích a městech. Vydalo Education s.r.o. v roce 2013 jako svou 13. elektronickou publikaci. Copyright (c) Eduard Petiška 2013 Copyright obálka (c) Jakub Mareš 2013 Editorka: Bc. Lucie Pánová 1. elektronické vydání. ISBN epub pdf mobi Edice sebraných spisů Eduarda Petišky - šestý svazek Subedice - Báje a pověsti Vychází jako šestý svazek sebraných spisů Eduarda Petišky. Edice sebraných spisů Eduarda Petišky vychází v elektronické podobě. Řada jeho děl, které vycházejí v této edici, je ale také k dispozici v tištěné podobě. Informace o dalších knihách Eduarda Petišky naleznete na konci knihy, nebo na: https://www.facebook.com/eeducation.cz

6 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Staré české báje a pověsti II. Petiškovo vyprávění nás přenáší do prastarých dob, k počátku našich novodobých dějin. Vydejme se na tuto pozoruhodnou a tajemnou cestu. Staré české báje a pověsti byly a jsou klíčové pro utváření naší kulturní identity, pro porozumění současnému stavu a lepší orientaci v pochopení minulého - i možného budoucího - vývoje. PhDr. Eduard Petiška (14. května 1924 Praha 6. června 1987 Mariánské Lázně) byl český básník, romanopisec, povídkář, novelista, autor knih pro děti a mládež, dramatik, teoretik dětské literatury a překladatel, otec spisovatele Martina Petišky. Autor více než devadesáti titulů, oslovující už pátou generaci čtenářů. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků.

7 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Věnování ) MINULOST JE V POHYBU ) MEZI PŘÍTOMNOSTÍ ) A BUDOUCNOSTÍ ) P A M Á TC E ) ALOISE JIRÁSKA ) ZIKMUNDA WINTRA ) AUGUSTA SEDLÁČKA ) SVÉMU SYNU ) MARTINOVI ) A VŠEM, ) KDO MAJÍ RÁDI ) ZEM, Z KTERÉ VYŠLI.

8 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU Pršelo, když jsem listoval ve staré knize, a žlutý soumrak zbarvil dlouhé oštěpy deště, takový prastarý déšť, který se snášel už na hlavy předků a staletí putoval k nám. Jednou měl barvu medu a jednou krve. A když jsem otevřel okno, pádil oblohou černý kůň, řítil se kupředu bez jezdce, obrovský, volný, s vlající hřívou, dusání kopyt se vznášelo v dešti, stráně je vracely, věže i řeka. Kam pádí ten kůň a kdo byl ten jezdec? Dusání kopyt se prodírá deštěm, ještě je, ještě, teď ještě... To buší tvé srdce. Hluboko v nás živý krok dávno ztracených jezdců. Kam pádí ten kůň a kdo byl ten jezdec? ) Otevírají se příběhy starého Českého království. Otevírají se na samém prahu novověku a otevírají se tiše a zdráhavě. Jako by staří letopiscové tajili dech při zapisování osudů lidu našich zemí. ) Do Čech, na Moravu a do Slezska se ve staletích, o kterých budeme vyprávět, vrací znovu a znovu válka. Ozbrojení jezdci znovu a znovu zadupávají zrající klasy do půdy a za noci vlají k temné obloze prapory požárů. A duní bubny bitev a duní bubny poprav. Nebyla to šťastná staletí. ) Český král Jiří Poděbradský zemřel na samém začátku jara, náhle jako květ, který předběhl svůj čas a byl zaskočen mrazem. ) V Jiřím z Poděbrad zemřel poslední český král českého rodu. Zemřel husitský král, kterému prý byl kmotrem Jan Žižka z Trocnova. Jiří z Poděbrad odešel v ranní hodině, kdy se rodí den a ze tmy zvolna vystupují obrysy věcí. Ale světlo, které vycházelo, nepřinášelo jasno do pohnutých dob. ) Zástupy pražského lidu chtěly naposledy spatřit svého krále a rozloučit se s ním. V dlouhých průvodech proudily do královského dvora. Do městského sídla českých králů v Praze, kde byl Jiří Poděbradský vystaven. Tu ležel král, který nikomu neodepřel slyšení a spravedlnost. Ale už neslyšel. Tu ležel král, který nerad viděl zbytečné prolévání krve. Ale už neviděl. Tu ležel král, který hledal mír pro všechny národy. Ale našel jej nyní jenom pro sebe. ) Po dva dny míjely mrtvého krále průvody lidu, tiše a smutně, se slzami v očích. Třetího dne byl pochován v královské hrobce na Pražském hradě v chrámu svatého Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Víta. Příběh králova života se uzavřel. Ale příběhy země se nepřestávaly otevírat, jako okna, která očekávají sluneční pohodu. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

10 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU Mezi listy starých knih šumí moře, ze Španěl vyplouvá muž jménem Kolumbus, tři malé plachetnice si razí cestu k neznámé pevnině a k neznámému věku. Mezi listy starých knih mlčí hvězdnatá noc, muž jménem Kopemík začíná tvrdit, že země se otáčí kolem slunce. Zeměkoule dostává pravdivější podobu i směr. Ale cesty jsou plné praporců a korouhví a řinčí kovová ostří s takovou péčí vykovaná pro smrt. Nový věk nový věk štěkají kovadliny. Králové uvěří až poslední, že je země kulatá a že se otáčí. ) Jiří z Poděbrad zemřel a české země neměly panovníka. I byl tu syn polského krále, Vladislav Jagellonský, kterého si přála část české šlechty a za svého života i Jiří Poděbradský. I byl tu uherský král Matyáš Korvín, kterého si přála jiná část české šlechty. Bylo zapotřebí rozhodnout a rozhodnout mohl jen sněm. ) Už se sjíždějí čeští páni na sněm do starého a slavného města Kutné Hory a každého doprovází ozbrojená družina. Páni se sjeli a město naplnilo patnáct tisíc panských ozbrojenců. Jaká starost o jejich výživu, jaká starost o píci pro spoustu koní. Kutnou Horou vanul květnový vítr plný ruchu a shonu. ) A pánové na sněmu se radili a přeli se. Zvolme si za krále polského Vladislava," přimlouvali se přívrženci polského trůnu, mezi českým a polským národem trvá dávné přátelství a naše jazyky jsou příbuzné. Cožpak není Vladislav bezúhonný a ušlechtilý? A bude-li třeba, jeho otec, polský král Kazimír, pomůže české koruně penězi i vojskem." ) Zvolme si za krále uherského Matyáše," volali páni, kteří stranili uherskému vladaři. Matyáš je sice rodem z Uher, ale Čechy ho vychovávaly v mravech a také rád česky mluví." ) I vychvalovali ti páni Matyášovu lásku k českému národu, slibovali spravedlivou vládu a dovolávali se toho, že Čechy a Uhry patří k sobě. Tomu prý učí příroda i dějiny. A Matyášovi odpůrci označují uherského krále jako úhlavního vraha českého národa. To on nedodržel žádnou smlouvu, to jemu jde jenom o osobní zisk. ) Mocné volební potýkání některé pány rozladilo tak, že opustili sněm. ) A nežli se týden s týdnem sešel, byl v Kutné Hoře ve Vlašském dvoře přijat za českého krále syn polského krále, Vladislav.

11 ) Uherský král Matyáš se nemínil vzdát. Měl svůj věrný houfec českých a moravských pánů, měl na své straně i papeže. ) A tak se stalo, že byl Matyáš v městě Jihlavě slavně potvrzen za českého krále dříve než Vladislav Jagellonský. A zpívala se v jihlavském kostele na Matyášovu oslavu starodávná píseň Svatý Václave, kterou bývali vítáni při korunovaci čeští králové. ) Za několik měsíců nato byl ve Svatovítském chrámu korunován na českého krále mladý syn krále polského, Vladislav. Vladislavovi bylo tehdy teprve patnáct let. ) Po korunovaci vyjel kočár s novým králem z Hradu. Kočár mířil dolů do města, do královského dvora, k slavnostnímu obědu. Král Vladislav projížděl zvolna mezi davy lidu, který ho radostně pozdravoval, jel s českou korunou na hlavě a okolo něho a před ním sypali dvořané mezi lid stříbrné a zlaté mince. Ale nebyla to předzvěst stříbrného nebo zlatého věku. ) Je psáno, že se objevila na nebi hvězda se zářícím chvostem, kometa, která v pověstech oznamuje pohnuté doby, nepokoje, utrpení a války. ) A jak mohlo být dobře, když České království trhali na dva kusy dva králové, jeden korunovaný a druhý nekorunovaný? ) Při Vladislavovi stála část českých pánů a část jich stála při Matyášovi. Nad jednotu země stavěli páni obou stran vlastní moc, vliv a bohatství. Zas tekla krev a hořely vsi i města. ) Nakonec se Vladislav s Matyášem sešel a zpečetil rozdělení Českého království smlouvou na sněmu v Olomouci. Oba vladaři měli podle ní právo na označení král český. Ale Vladislav měl vládnout jenom v Čechách. V ostatních zemích české koruny Matyáš. ) Záře neblahé hvězdy pohasla, a přece jako by její svit vrhal neštěstí na léta Vladislavovy vlády. ) Prahu navštěvovaly kruté mory. Kdo mohl, ujížděl z Prahy. Král odjížděl na hrad Křivoklát, aby tam na čistém povětří vyčkal, dokud morová rána Prahu neopustí. ) Třetího roku Vladislavova panování začaly vysychat řeky a rybníky se proměňovaly v bažiny. Z bahnitých močálů stoupal morový van a vál po celé zemi. Potom se objevila záplava kobylek. V celých mračnech se snesly na moravské a české kraje. Kam se snesly, zanechávaly po sobě spoušť. Hladově se vrhaly na trávu, na listí, na zaseté obilí, na lesy a zahrady. Všechno ztrácelo pod jejich hejny zeleň. K obloze trčely holé větve jako uprostřed zimy. ) Když pak navštívil Prahu obzvláště těžký mor, uprchl před ním král Vladislav až do Třebíče. Za několik měsíců pomřelo v Praze na třicet tisíc lidí. ) Král v Praze nebyl, ale měl tu svoje purkmistry a konšely. Dosazoval je sám a konšelé si počínali jako královští úředníci, kteří vládnou poddaným. A bylo divné to konšelské hospodaření. Obecní peníze prý pokládali konšelé za své peníze. Když utratili z obecních peněz kopu grošů, dali si napsat pět kop a čtyři si odnesli domů. Jindy napsali, že zaplatili z obecní pokladny Pavlovi nebo Havlovi, ale ani Pavel, ani Havel nikdy nežili. A vyčítalo se konšelům také, že mají po celém městě svoje špehy a zrádce. Ti prý donášejí, co se ve městě povídá. Podle jejich nařčení skončil hned ten, hned onen Pražan ve vězení a na mučidlech. Konšelé prý jsou tajní nepřátelé kalicha a chystají se pozajímat spoustu lidí. ) A pak se roznesla Prahou pověst, že mor dostihl krále Vladislava i v Třebíči, že leží, a kdo ví, zda nezemře. Kdo si mohl ověřit, že to není pravda? Ale pověst U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

12 rozněcovala ještě větší nespokojenost, úzkost a nepokoj. Nad Prahou zářilo dusné morové zářijové slunce. ) Jednoho rána se rozhoupal na věži Týnského chrámu zvon. A na povel Týnského zvonu se rozhoupaly zvony všech pražských kostelů. Povstaňte, povstaňte vyzváněly zvony. ) Z domů se vyhrnuli Pražané se zbraněmi v rukou a běželi k městským radnicím. Jako velká voda se přelili přes hlídky a stráže a vedrali se do pražských radnic. Zajali konšely a některým ukrátili život. Jen málokterý se spasil útěkem. ) Zatímco jedni hledali na radnicích spravedlnost, jiní využívali zmatku k loupení. Obořili se na kláštery a na židovskou čtvrť. Zloději a zlodějíčkové měli svátek. ) Nepořádků a loupeží se zalekli ti, kterým šlo o právo. Rychle volili nové představené a stavěli nové stráže, aby bděly nad pořádkem. Noc zchladila hlavy po horkém dni a pustými ulicemi bylo už slyšet jenom krok hlídek. ) Král Vladislav přijal zprávu o pražských bouřích s hněvem. Útok proti městským radním pokládal za útok na svou osobu. A jaký je to pořádek, aby si lid určoval vládu? Lid je tu proto, aby mu vládli pánové. Mor z Prahy odešel náhle jako bouře, zanechal zkázu a spoušť. Ale klid po bouři nenastal. Na podzim příštího roku vstoupil králův průvod opět do Prahy. Král Vladislav se nastěhoval se svými dvořany do městského sídla, do pražského královského dvora poblíž Odrané brány při Celetné ulici. ) Bývaly doby, kdy mladý král zval v maso-pustním čase pražské měšťany a měštky do svého dvora a pod zasněženým krovem královské síně po tři dny zněla hudba a písně, tančilo se, jedlo a pilo. Doby hudby a tance minuly. Praha kypěla neklidem. ) Někteří konšelé při pražských nepokojích utekli a nyní se skrývali v přestrojení na královském dvoře. Jeden z nich, nějaký neopatrný a netrpělivý konšel, se odvážil vyjít na Staroměstské náměstí a vmísil se tam mezi lid. Dlouho se neprocházel. Podívejte, to je on strhl se pokřik. Poznali ho a konšel, který býval kovářem, měl co dělat, aby se silou vytrhl davu a aby si prodral cestu. Běžel Celetnou ulicí do královského dvora, sotva popadal dechu, s duší na jazyku. Zástup dupal za ním, pronásledovali ho až k bráně královského dvora. Konšel na ni v zoufalství bušil oběma pěstmi. Stráž u brány ho vpustila na poslední chvíli. Sotva zevnitř zapadla závora, už se sneslo na vrata krupobití ran. Zasvištěly a zabušily kameny a sběh lidu narůstal a hrozivě hlučel. A stále přibíhali další. Zvedali pěsti ke dvoru, kde se skrývali nenávidění konšelé. ) Král Vladislav přistoupil k oknu královského dvora, přilákán hlukem a křikem. Křik zmohutněl a ozvalo se spílání i posměšky, neboť nic nemohlo rozhořčit lid víc nežli to, že král, který má dbát o spravedlnost, se zastává nehodných. ) Král prý zaplakal, když spatřil hněvivý dav. Tu si vynutil průchod zástupem nějaký novoměstský soused s kuší. Vyskočil na příkop před královským palácem a přiložil šíp. Zacílil přímo na krále. Dobře se mu min1 o na urostlou vysokou Vladislavovu postavu u okna. V té chvíli se král odvrátil. Šíp minul cíl. Výstřel z kuše utvrdil královo rozhodnutí. Když se snesla noc, kázal připravit lodě. Tiše a potají opustil král se svou družinou královský dvůr, který už neposkytoval bezpečí. Nejkratší cestou a kryt nocí se rychle ubíral k Vltavě. Tmu prostupovala lehká říjnová mlha a od řeky táhl chlad. Král Vladislav se dal přeplavit po lodích se svými dvořany na protější vltavský břeh, jako by prchal před nepřítelem. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

13 ) Na druhém břehu zamířil s průvodem k Pražskému hradu. Nazítří vidíme krále Vladislava klečet v chrámu svátého Víta, děkovat za svou záchranu a přísahat, že se do královského dvora dole ve městě už nevrátí. Hněv a zděšení vyhnaly krále Vladislava z královského sídla ve městě. Ale Pražskému hradu darovalo prudké hnutí královské mysli nové období rozkvětu. ) Král dal ihned opravovat hradní zdi, neboť zdi znamenají bezpečnost. Dal hloubit zasypané příkopy, neboť i příkop zabezpečoval před útokem. Všechno, co na hradě čas pobořil a zničil, dostávalo podle králova přání mladou tvář. Nepohodlí hradu se proměňovalo v pohodlí králova sídla. ) Král dal opravit i věž, ve které bylo vězení a lidomorna. Té věži se říkalo Bílá, protože byla vystavěna ze světlé bělohorské opuky. ) V severním opevnění Hradu dal postavit tři nové válcovité věže, jedna se stala vězením a dostala jméno po prvním vězni. ) Pro svého krále vybudoval proslulý stavitel Beneš Rejt z Pistova nový veliký sál. Sál dostal jméno Vladislavský podle krále a byl divém své doby. Jeho žebroví se odvážně pnulo do výšky a mohutnou klenbu nepodpíralo sloupoví. Vladislavský sál se pak stal místem turnajů, korunovačních hostin i stavovských sněmů. ) Vladislav položil vlastní rukou i první kámen při stavbě nové věže s bránou dole ve městě. Začala se zvedat na místě Odrané brány. O dvě století později se jí říkalo Prašná. Postavil ji slavný stavitel té doby Matěj Rejsek z Prostějova. ) Leckterou pevnou stavbu dal postavit král Vladislav. Ale sám byl nepevné mysli. Hned nakloněn tomu, hned onomu. Říká se, že nerad mnoho mluvil, ale rád přisvědčoval. Miloval klid a mír se všemi stranami a raději ustupoval, než postupoval. Ze všech slov si nejvíce oblíbil slůvko dobře. ) Proto se mu v Čechách říkalo král Dobře. Léta ubíhala a České království se dvěma českými králi trvalo už dvanáct let. ) Tenkrát pobýval uherský král a král jednoho dílu Českého království, Matyáš, ve Vídni. Při nedělním obědě pocítil náhle prudkou bolest hlavy a údy mu odepřely poslušnost. Sloužící ho odnesli na lůžko do jeho pokoje. Od té chvíle nevypravil ze sebe slovo. Druhého dne v časné ranní hodině vydechl naposledy. Bylo mu necelých čtyřicet sedm let. ) V hodinu královy smrti prý pošli v Budíně všichni královští lvi. A pověst vypráví, že z Budína odlétli všichni krkavci. Krkavce měl král Matyáš Korvín ve svém erbu. Z Budína krkavci odlétli, ale na královskou hrobku se jich snesla prý celá hejna. ) Co pro jednoho porážkou, to pro druhého vítězstvím. ) Uherským králem byl nyní zvolen král Vladislav Jagellonský. Skončil spor o České království. Čechy, Morava i Uhry měly jediného krále. ) Ale pokojný čas, který si všichni přáli, stále nepřicházel. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

14 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S MY JSME TVOJI PÁNI Šlechtici rádi přenechají korunu králi, Jen když jim přenechá větší sousto moci. Vznešené obchody: kdo smí odkud až kam. S lidmi na vsi jdou obchody líp. Šlechtici rádi přenechají dřinu lidu, jen když dostanou sklizeň. ) Vladislav Jagellonský byl v Budíně korunován na uherského krále. Setrval tu i po korunovačních radovánkách. Budín se mu zalíbil a zvolil si jej za své trvalé sídlo. Prahu, která mu kdysi připravila trpké chvíle, navštěvoval jenom na krátký čas. ) Místo krále vládli v Českém království šlechtici. Král byl daleko a páni blízko. Král byl slabý a nerozhodný, pánové mocní a smělí. I říkalo se mezi lidem, že šlechtici krále oslovují: ) Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni. ) Moc šlechticů v zemi rostla, neboť moc dovede jenom růst. Jinak chřadne. A rostla tam, kde nenacházela odpor. Pamětník těch časů napsal: Ani Turek, ani jiný pohan se nedopouštěl v té době na poddaných většího bezpráví. Páni vládli. A kde se proti nim dovolat práva? ) Ještě že byly v Čechách husté lesy. Do nich prchali vesničané, když nemohli snést břemeno roboty. Za hradbou lesních houštin se houfovali do loupeživých tlup. Tady se skrývali a vsi pustly. Málo bylo tenkrát v Českém království bezpečných cest. ) A bylo zle v Čechách a bylo zle na Moravě. ) 0 moravském panu Tunklovi z Brníčka šla pověst po celé zemi. Jak necitelně a neúprosně utiskoval poddané na Šumpersku! Míra bídy na jeho panství byla tak veliká, že se za Tunklovy nebohé poddané přimlouvali u krále Vladislava i olomoučtí páni. Ale co si dělal z bídy pan Tunkl? Cosi dělal z přímluv a co ze samého krále? Pán byl svým pánem. ) Pan Tunkl z Brníčka měl ve svém znaku namalovány ryby. Ryby byly jeho bohatství. Od dávných dob se leskly v krajině kolem Zábřehu hladiny rybníků. Pan Tunkl rybníky zveleboval a rozšiřoval. Zval zkušené rybníkáře, dal budovat hráze, kopat, hloubit, zdít. Největší kus práce musili vykonat Tunklovi poddaní. Už před svítáním vycházeli v zástupech ze svých vsí, aby za prvních paprsků bílého dne pokračovali v díle. Teprve za soumraku, kdy se hráze rybníků rozplývaly v šeru, směli se poddaní vracet domů. Práce byla těžká, nikdo nesměl odpočívat, o to se starali Tunklovi hlídači. A pracovalo se v parnu i v zimě. Nikdo už neměl po celodenní dřině dost sil, aby hospodařil na svém. Hlad se stěhoval do Tunklových vsí. A každého rána za šera se vlekly z chalup houfy poddaných, aby byly včas na svém místě. Alespoň na chvíli se zastavit, alespoň

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

Obsah. Tiráž" 4. Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6

Obsah. Tiráž 4. Příběhy starého Izraele 5 IZRAEL 6 Obsah Tiráž" 4 Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6 První příběh O TOM, JAK VZNIKL PODLE IZRAELCŮ SVĚT A VŠECHNY JEHO DIVY A KTERAK PRVNÍ LIDÉ DOSTALI DAREM RÁJ A JAK HO POZBYLI" 9 Druhý příběh V NĚMŽ

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Metodický list. Název materiálu: Hrad na Vltavou - pověst Autor materiálu: Jana Polášková

Metodický list. Název materiálu: Hrad na Vltavou - pověst Autor materiálu: Jana Polášková nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-23 Předmět: Český jazyk a literatura Název materiálu: Hrad

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_15_Jiří z Poděbrad Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s historickým obdobím baroka a jeho charakteristikami

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s historickým obdobím baroka a jeho charakteristikami VY_52_INOVACE_CVSD2_34_5B Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Místo, kde ţijeme, 5. ročník Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s historickým obdobím baroka a jeho charakteristikami Kompetenční cíl : K učení:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Pracovní listy a klíč řešení

Pracovní listy a klíč řešení ZŠ DOBŘÍŠ, KOMENSKÉHO NÁM. 35, OKRES PŘÍBRAM Pracovní listy a klíč řešení České pověsti pro malé děti Mgr. Dana Stoulilová Praotec Čech A Ale dobře jim tam Co chvíli cizí muži někoho.. Měli bychom odejít

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Selská rebelie v roce 1775

Selská rebelie v roce 1775 Selská rebelie v roce 1775 Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_46 Název vzdělávacího materiálu Tři pruty Svatoplukovi Jméno

Více

NAŠE VTIPNÁ HISTORIE PAVEL

NAŠE VTIPNÁ HISTORIE PAVEL NAŠE VTIPNÁ HISTORIE PAVEL KANTOREK 1346: Karla IV. přestává bavit dětská hra Malý stavitel. NAŠE VTIPNÁ HISTORIE PAVEL KANTOREK Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Kantorek NAŠE

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo začal po husitských válkách vydávat tištěné knihy? Husitští hejtmani. Český král. Čeští bratři. 2. Proč na konci 15. století opouštějí šlechtici hrady? Hrady ztratily obranný smysl. Hrady byly příliš

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km

6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 6 Slověnice, kemp Na Borkách - Ševětín 13,1 km 60 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 kemp Na Borkách 3,2 3,2 Hůrky 4,3 1,1 Žižkův dub 6,1 1,8 odbočení vpravo ze zelené turistické trasy 7,1 1,0

Více

Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 3 0 Turistický průvodce

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA!

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Klára Smolíková HUSITÉ Ilustrace Honza Smolík POSEKÁNO, VYMLÁCENO! LETOS JSME TY ŽNĚ ZVLÁDLI RYCHLE. Albatros Tuto fantastickou procházku historií věnujeme Jirkovi

Více

Gulliverovy cesty. také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Gulliverovy cesty. také v tištěné verzi. Objednat můžete na Gulliverovy cesty také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Staré pověsti české převyprávěla Jana Eislerová Staré řecké

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE

NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci. Název vzdělávacího materiálu: Dějiny českých zemí poslední Přemyslovci. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_20_Dějiny_českých_zemí_poslední_Přemyslovci Vyučovací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen DOBA HUSITSKÁ Václav IV. neměl takové vladařské schopnosti jako jeho otec. Za jeho vlády prožívá země úpadek. Život chudiny se zhoršil, šlechta bojuje s králem o moc a církev nesmírně bohatne. Mnozí kněží

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více