Obsah. Staré české báje a pověsti II." Věnování"... 7 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU"... 8 HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU" MY JSME TVOJI PÁNI"...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Staré české báje a pověsti II."... 6. Věnování"... 7 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU"... 8 HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU"... 10 MY JSME TVOJI PÁNI"..."

Transkript

1

2 Obsah Tiráž"... 5 Staré české báje a pověsti II."... 6 Věnování"... 7 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU"... 8 HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU" MY JSME TVOJI PÁNI" MSTITEL" O HAVÍŘSKÝCH OSUDECH" O KRÁLI, KTERÉMU ŽIVOT PŘÍLIŠ POSPÍCHAL" Z ČASŮ TURECKÉ VOJNY" O HABSBURSKÝCH PANOVNÍCÍCH" CÍSAŘ V PRAZE" KOUZELNÍCI NOVÉHO VĚKU" Z RUDOLFÍNSKÉ PRAHY" CÍSAŘŮV KONEC" O FAUSTOVI" O PÁNECH Z ROŽMBERKA" O VELIKÉM RYBNÍKÁŘI" O DVOJÍ SPRAVEDLNOSTI" O ZÁMECKÝCH PANÍCH" O LOUPEŽNÍCÍCH VE SLEZSKU A NA MORAVĚ" DVEŘE A POČÁTEK NEŠTĚSTÍ" Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S BRATR A SESTRA" OKRÁLI JEDNÉ ZIMY" PO BITVĚ" TRESTY" O NEBEZPEČNÝCH DOBRODRUŽSTVÍCH PANA HARANTA" VALDŠTEJN A HVĚZDY" CIZÍ PÁNI" NÁVRAT" DVĚ NOCI V CHEBU" O VALDŠTEJNOVĚ HVĚZDOPRAVCI" ŠVÉDOVÉ" O VOJNĚ A VERBOVÁNÍ" PETROVŠTÍ" JANIČÁŘI" O LÁSCE A PROMĚNÁCH" O PÁLAVSKÉM VÍNĚ" O MĚSTECH" ONDRÁŠ" ZBOJNICKÉ ČASY" PŘÍBĚHY ZE SKLA" O JAZYKU TOUHY" ZÁMEK POVĚSTÍ" Historická data, která mají vztah k příběhům knihy" Edice" Další Petiškovy knihy"

4 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

5 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Tiráž Eduard Petiška Staré české báje a pověsti II. V tištěné podobě vychází pod původním názvem Čtení o zámcích a městech, v knize Čtení o hradech, zámcích a městech. Vydalo Education s.r.o. v roce 2013 jako svou 13. elektronickou publikaci. Copyright (c) Eduard Petiška 2013 Copyright obálka (c) Jakub Mareš 2013 Editorka: Bc. Lucie Pánová 1. elektronické vydání. ISBN epub pdf mobi Edice sebraných spisů Eduarda Petišky - šestý svazek Subedice - Báje a pověsti Vychází jako šestý svazek sebraných spisů Eduarda Petišky. Edice sebraných spisů Eduarda Petišky vychází v elektronické podobě. Řada jeho děl, které vycházejí v této edici, je ale také k dispozici v tištěné podobě. Informace o dalších knihách Eduarda Petišky naleznete na konci knihy, nebo na: https://www.facebook.com/eeducation.cz

6 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Staré české báje a pověsti II. Petiškovo vyprávění nás přenáší do prastarých dob, k počátku našich novodobých dějin. Vydejme se na tuto pozoruhodnou a tajemnou cestu. Staré české báje a pověsti byly a jsou klíčové pro utváření naší kulturní identity, pro porozumění současnému stavu a lepší orientaci v pochopení minulého - i možného budoucího - vývoje. PhDr. Eduard Petiška (14. května 1924 Praha 6. června 1987 Mariánské Lázně) byl český básník, romanopisec, povídkář, novelista, autor knih pro děti a mládež, dramatik, teoretik dětské literatury a překladatel, otec spisovatele Martina Petišky. Autor více než devadesáti titulů, oslovující už pátou generaci čtenářů. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků.

7 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Věnování ) MINULOST JE V POHYBU ) MEZI PŘÍTOMNOSTÍ ) A BUDOUCNOSTÍ ) P A M Á TC E ) ALOISE JIRÁSKA ) ZIKMUNDA WINTRA ) AUGUSTA SEDLÁČKA ) SVÉMU SYNU ) MARTINOVI ) A VŠEM, ) KDO MAJÍ RÁDI ) ZEM, Z KTERÉ VYŠLI.

8 NA PRAHU NOVÉHO VĚKU Pršelo, když jsem listoval ve staré knize, a žlutý soumrak zbarvil dlouhé oštěpy deště, takový prastarý déšť, který se snášel už na hlavy předků a staletí putoval k nám. Jednou měl barvu medu a jednou krve. A když jsem otevřel okno, pádil oblohou černý kůň, řítil se kupředu bez jezdce, obrovský, volný, s vlající hřívou, dusání kopyt se vznášelo v dešti, stráně je vracely, věže i řeka. Kam pádí ten kůň a kdo byl ten jezdec? Dusání kopyt se prodírá deštěm, ještě je, ještě, teď ještě... To buší tvé srdce. Hluboko v nás živý krok dávno ztracených jezdců. Kam pádí ten kůň a kdo byl ten jezdec? ) Otevírají se příběhy starého Českého království. Otevírají se na samém prahu novověku a otevírají se tiše a zdráhavě. Jako by staří letopiscové tajili dech při zapisování osudů lidu našich zemí. ) Do Čech, na Moravu a do Slezska se ve staletích, o kterých budeme vyprávět, vrací znovu a znovu válka. Ozbrojení jezdci znovu a znovu zadupávají zrající klasy do půdy a za noci vlají k temné obloze prapory požárů. A duní bubny bitev a duní bubny poprav. Nebyla to šťastná staletí. ) Český král Jiří Poděbradský zemřel na samém začátku jara, náhle jako květ, který předběhl svůj čas a byl zaskočen mrazem. ) V Jiřím z Poděbrad zemřel poslední český král českého rodu. Zemřel husitský král, kterému prý byl kmotrem Jan Žižka z Trocnova. Jiří z Poděbrad odešel v ranní hodině, kdy se rodí den a ze tmy zvolna vystupují obrysy věcí. Ale světlo, které vycházelo, nepřinášelo jasno do pohnutých dob. ) Zástupy pražského lidu chtěly naposledy spatřit svého krále a rozloučit se s ním. V dlouhých průvodech proudily do královského dvora. Do městského sídla českých králů v Praze, kde byl Jiří Poděbradský vystaven. Tu ležel král, který nikomu neodepřel slyšení a spravedlnost. Ale už neslyšel. Tu ležel král, který nerad viděl zbytečné prolévání krve. Ale už neviděl. Tu ležel král, který hledal mír pro všechny národy. Ale našel jej nyní jenom pro sebe. ) Po dva dny míjely mrtvého krále průvody lidu, tiše a smutně, se slzami v očích. Třetího dne byl pochován v královské hrobce na Pražském hradě v chrámu svatého Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Víta. Příběh králova života se uzavřel. Ale příběhy země se nepřestávaly otevírat, jako okna, která očekávají sluneční pohodu. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

10 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S HLEDÁNÍ POKOJNÉHO ČASU Mezi listy starých knih šumí moře, ze Španěl vyplouvá muž jménem Kolumbus, tři malé plachetnice si razí cestu k neznámé pevnině a k neznámému věku. Mezi listy starých knih mlčí hvězdnatá noc, muž jménem Kopemík začíná tvrdit, že země se otáčí kolem slunce. Zeměkoule dostává pravdivější podobu i směr. Ale cesty jsou plné praporců a korouhví a řinčí kovová ostří s takovou péčí vykovaná pro smrt. Nový věk nový věk štěkají kovadliny. Králové uvěří až poslední, že je země kulatá a že se otáčí. ) Jiří z Poděbrad zemřel a české země neměly panovníka. I byl tu syn polského krále, Vladislav Jagellonský, kterého si přála část české šlechty a za svého života i Jiří Poděbradský. I byl tu uherský král Matyáš Korvín, kterého si přála jiná část české šlechty. Bylo zapotřebí rozhodnout a rozhodnout mohl jen sněm. ) Už se sjíždějí čeští páni na sněm do starého a slavného města Kutné Hory a každého doprovází ozbrojená družina. Páni se sjeli a město naplnilo patnáct tisíc panských ozbrojenců. Jaká starost o jejich výživu, jaká starost o píci pro spoustu koní. Kutnou Horou vanul květnový vítr plný ruchu a shonu. ) A pánové na sněmu se radili a přeli se. Zvolme si za krále polského Vladislava," přimlouvali se přívrženci polského trůnu, mezi českým a polským národem trvá dávné přátelství a naše jazyky jsou příbuzné. Cožpak není Vladislav bezúhonný a ušlechtilý? A bude-li třeba, jeho otec, polský král Kazimír, pomůže české koruně penězi i vojskem." ) Zvolme si za krále uherského Matyáše," volali páni, kteří stranili uherskému vladaři. Matyáš je sice rodem z Uher, ale Čechy ho vychovávaly v mravech a také rád česky mluví." ) I vychvalovali ti páni Matyášovu lásku k českému národu, slibovali spravedlivou vládu a dovolávali se toho, že Čechy a Uhry patří k sobě. Tomu prý učí příroda i dějiny. A Matyášovi odpůrci označují uherského krále jako úhlavního vraha českého národa. To on nedodržel žádnou smlouvu, to jemu jde jenom o osobní zisk. ) Mocné volební potýkání některé pány rozladilo tak, že opustili sněm. ) A nežli se týden s týdnem sešel, byl v Kutné Hoře ve Vlašském dvoře přijat za českého krále syn polského krále, Vladislav.

11 ) Uherský král Matyáš se nemínil vzdát. Měl svůj věrný houfec českých a moravských pánů, měl na své straně i papeže. ) A tak se stalo, že byl Matyáš v městě Jihlavě slavně potvrzen za českého krále dříve než Vladislav Jagellonský. A zpívala se v jihlavském kostele na Matyášovu oslavu starodávná píseň Svatý Václave, kterou bývali vítáni při korunovaci čeští králové. ) Za několik měsíců nato byl ve Svatovítském chrámu korunován na českého krále mladý syn krále polského, Vladislav. Vladislavovi bylo tehdy teprve patnáct let. ) Po korunovaci vyjel kočár s novým králem z Hradu. Kočár mířil dolů do města, do královského dvora, k slavnostnímu obědu. Král Vladislav projížděl zvolna mezi davy lidu, který ho radostně pozdravoval, jel s českou korunou na hlavě a okolo něho a před ním sypali dvořané mezi lid stříbrné a zlaté mince. Ale nebyla to předzvěst stříbrného nebo zlatého věku. ) Je psáno, že se objevila na nebi hvězda se zářícím chvostem, kometa, která v pověstech oznamuje pohnuté doby, nepokoje, utrpení a války. ) A jak mohlo být dobře, když České království trhali na dva kusy dva králové, jeden korunovaný a druhý nekorunovaný? ) Při Vladislavovi stála část českých pánů a část jich stála při Matyášovi. Nad jednotu země stavěli páni obou stran vlastní moc, vliv a bohatství. Zas tekla krev a hořely vsi i města. ) Nakonec se Vladislav s Matyášem sešel a zpečetil rozdělení Českého království smlouvou na sněmu v Olomouci. Oba vladaři měli podle ní právo na označení král český. Ale Vladislav měl vládnout jenom v Čechách. V ostatních zemích české koruny Matyáš. ) Záře neblahé hvězdy pohasla, a přece jako by její svit vrhal neštěstí na léta Vladislavovy vlády. ) Prahu navštěvovaly kruté mory. Kdo mohl, ujížděl z Prahy. Král odjížděl na hrad Křivoklát, aby tam na čistém povětří vyčkal, dokud morová rána Prahu neopustí. ) Třetího roku Vladislavova panování začaly vysychat řeky a rybníky se proměňovaly v bažiny. Z bahnitých močálů stoupal morový van a vál po celé zemi. Potom se objevila záplava kobylek. V celých mračnech se snesly na moravské a české kraje. Kam se snesly, zanechávaly po sobě spoušť. Hladově se vrhaly na trávu, na listí, na zaseté obilí, na lesy a zahrady. Všechno ztrácelo pod jejich hejny zeleň. K obloze trčely holé větve jako uprostřed zimy. ) Když pak navštívil Prahu obzvláště těžký mor, uprchl před ním král Vladislav až do Třebíče. Za několik měsíců pomřelo v Praze na třicet tisíc lidí. ) Král v Praze nebyl, ale měl tu svoje purkmistry a konšely. Dosazoval je sám a konšelé si počínali jako královští úředníci, kteří vládnou poddaným. A bylo divné to konšelské hospodaření. Obecní peníze prý pokládali konšelé za své peníze. Když utratili z obecních peněz kopu grošů, dali si napsat pět kop a čtyři si odnesli domů. Jindy napsali, že zaplatili z obecní pokladny Pavlovi nebo Havlovi, ale ani Pavel, ani Havel nikdy nežili. A vyčítalo se konšelům také, že mají po celém městě svoje špehy a zrádce. Ti prý donášejí, co se ve městě povídá. Podle jejich nařčení skončil hned ten, hned onen Pražan ve vězení a na mučidlech. Konšelé prý jsou tajní nepřátelé kalicha a chystají se pozajímat spoustu lidí. ) A pak se roznesla Prahou pověst, že mor dostihl krále Vladislava i v Třebíči, že leží, a kdo ví, zda nezemře. Kdo si mohl ověřit, že to není pravda? Ale pověst U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

12 rozněcovala ještě větší nespokojenost, úzkost a nepokoj. Nad Prahou zářilo dusné morové zářijové slunce. ) Jednoho rána se rozhoupal na věži Týnského chrámu zvon. A na povel Týnského zvonu se rozhoupaly zvony všech pražských kostelů. Povstaňte, povstaňte vyzváněly zvony. ) Z domů se vyhrnuli Pražané se zbraněmi v rukou a běželi k městským radnicím. Jako velká voda se přelili přes hlídky a stráže a vedrali se do pražských radnic. Zajali konšely a některým ukrátili život. Jen málokterý se spasil útěkem. ) Zatímco jedni hledali na radnicích spravedlnost, jiní využívali zmatku k loupení. Obořili se na kláštery a na židovskou čtvrť. Zloději a zlodějíčkové měli svátek. ) Nepořádků a loupeží se zalekli ti, kterým šlo o právo. Rychle volili nové představené a stavěli nové stráže, aby bděly nad pořádkem. Noc zchladila hlavy po horkém dni a pustými ulicemi bylo už slyšet jenom krok hlídek. ) Král Vladislav přijal zprávu o pražských bouřích s hněvem. Útok proti městským radním pokládal za útok na svou osobu. A jaký je to pořádek, aby si lid určoval vládu? Lid je tu proto, aby mu vládli pánové. Mor z Prahy odešel náhle jako bouře, zanechal zkázu a spoušť. Ale klid po bouři nenastal. Na podzim příštího roku vstoupil králův průvod opět do Prahy. Král Vladislav se nastěhoval se svými dvořany do městského sídla, do pražského královského dvora poblíž Odrané brány při Celetné ulici. ) Bývaly doby, kdy mladý král zval v maso-pustním čase pražské měšťany a měštky do svého dvora a pod zasněženým krovem královské síně po tři dny zněla hudba a písně, tančilo se, jedlo a pilo. Doby hudby a tance minuly. Praha kypěla neklidem. ) Někteří konšelé při pražských nepokojích utekli a nyní se skrývali v přestrojení na královském dvoře. Jeden z nich, nějaký neopatrný a netrpělivý konšel, se odvážil vyjít na Staroměstské náměstí a vmísil se tam mezi lid. Dlouho se neprocházel. Podívejte, to je on strhl se pokřik. Poznali ho a konšel, který býval kovářem, měl co dělat, aby se silou vytrhl davu a aby si prodral cestu. Běžel Celetnou ulicí do královského dvora, sotva popadal dechu, s duší na jazyku. Zástup dupal za ním, pronásledovali ho až k bráně královského dvora. Konšel na ni v zoufalství bušil oběma pěstmi. Stráž u brány ho vpustila na poslední chvíli. Sotva zevnitř zapadla závora, už se sneslo na vrata krupobití ran. Zasvištěly a zabušily kameny a sběh lidu narůstal a hrozivě hlučel. A stále přibíhali další. Zvedali pěsti ke dvoru, kde se skrývali nenávidění konšelé. ) Král Vladislav přistoupil k oknu královského dvora, přilákán hlukem a křikem. Křik zmohutněl a ozvalo se spílání i posměšky, neboť nic nemohlo rozhořčit lid víc nežli to, že král, který má dbát o spravedlnost, se zastává nehodných. ) Král prý zaplakal, když spatřil hněvivý dav. Tu si vynutil průchod zástupem nějaký novoměstský soused s kuší. Vyskočil na příkop před královským palácem a přiložil šíp. Zacílil přímo na krále. Dobře se mu min1 o na urostlou vysokou Vladislavovu postavu u okna. V té chvíli se král odvrátil. Šíp minul cíl. Výstřel z kuše utvrdil královo rozhodnutí. Když se snesla noc, kázal připravit lodě. Tiše a potají opustil král se svou družinou královský dvůr, který už neposkytoval bezpečí. Nejkratší cestou a kryt nocí se rychle ubíral k Vltavě. Tmu prostupovala lehká říjnová mlha a od řeky táhl chlad. Král Vladislav se dal přeplavit po lodích se svými dvořany na protější vltavský břeh, jako by prchal před nepřítelem. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

13 ) Na druhém břehu zamířil s průvodem k Pražskému hradu. Nazítří vidíme krále Vladislava klečet v chrámu svátého Víta, děkovat za svou záchranu a přísahat, že se do královského dvora dole ve městě už nevrátí. Hněv a zděšení vyhnaly krále Vladislava z královského sídla ve městě. Ale Pražskému hradu darovalo prudké hnutí královské mysli nové období rozkvětu. ) Král dal ihned opravovat hradní zdi, neboť zdi znamenají bezpečnost. Dal hloubit zasypané příkopy, neboť i příkop zabezpečoval před útokem. Všechno, co na hradě čas pobořil a zničil, dostávalo podle králova přání mladou tvář. Nepohodlí hradu se proměňovalo v pohodlí králova sídla. ) Král dal opravit i věž, ve které bylo vězení a lidomorna. Té věži se říkalo Bílá, protože byla vystavěna ze světlé bělohorské opuky. ) V severním opevnění Hradu dal postavit tři nové válcovité věže, jedna se stala vězením a dostala jméno po prvním vězni. ) Pro svého krále vybudoval proslulý stavitel Beneš Rejt z Pistova nový veliký sál. Sál dostal jméno Vladislavský podle krále a byl divém své doby. Jeho žebroví se odvážně pnulo do výšky a mohutnou klenbu nepodpíralo sloupoví. Vladislavský sál se pak stal místem turnajů, korunovačních hostin i stavovských sněmů. ) Vladislav položil vlastní rukou i první kámen při stavbě nové věže s bránou dole ve městě. Začala se zvedat na místě Odrané brány. O dvě století později se jí říkalo Prašná. Postavil ji slavný stavitel té doby Matěj Rejsek z Prostějova. ) Leckterou pevnou stavbu dal postavit král Vladislav. Ale sám byl nepevné mysli. Hned nakloněn tomu, hned onomu. Říká se, že nerad mnoho mluvil, ale rád přisvědčoval. Miloval klid a mír se všemi stranami a raději ustupoval, než postupoval. Ze všech slov si nejvíce oblíbil slůvko dobře. ) Proto se mu v Čechách říkalo král Dobře. Léta ubíhala a České království se dvěma českými králi trvalo už dvanáct let. ) Tenkrát pobýval uherský král a král jednoho dílu Českého království, Matyáš, ve Vídni. Při nedělním obědě pocítil náhle prudkou bolest hlavy a údy mu odepřely poslušnost. Sloužící ho odnesli na lůžko do jeho pokoje. Od té chvíle nevypravil ze sebe slovo. Druhého dne v časné ranní hodině vydechl naposledy. Bylo mu necelých čtyřicet sedm let. ) V hodinu královy smrti prý pošli v Budíně všichni královští lvi. A pověst vypráví, že z Budína odlétli všichni krkavci. Krkavce měl král Matyáš Korvín ve svém erbu. Z Budína krkavci odlétli, ale na královskou hrobku se jich snesla prý celá hejna. ) Co pro jednoho porážkou, to pro druhého vítězstvím. ) Uherským králem byl nyní zvolen král Vladislav Jagellonský. Skončil spor o České království. Čechy, Morava i Uhry měly jediného krále. ) Ale pokojný čas, který si všichni přáli, stále nepřicházel. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

14 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S MY JSME TVOJI PÁNI Šlechtici rádi přenechají korunu králi, Jen když jim přenechá větší sousto moci. Vznešené obchody: kdo smí odkud až kam. S lidmi na vsi jdou obchody líp. Šlechtici rádi přenechají dřinu lidu, jen když dostanou sklizeň. ) Vladislav Jagellonský byl v Budíně korunován na uherského krále. Setrval tu i po korunovačních radovánkách. Budín se mu zalíbil a zvolil si jej za své trvalé sídlo. Prahu, která mu kdysi připravila trpké chvíle, navštěvoval jenom na krátký čas. ) Místo krále vládli v Českém království šlechtici. Král byl daleko a páni blízko. Král byl slabý a nerozhodný, pánové mocní a smělí. I říkalo se mezi lidem, že šlechtici krále oslovují: ) Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni. ) Moc šlechticů v zemi rostla, neboť moc dovede jenom růst. Jinak chřadne. A rostla tam, kde nenacházela odpor. Pamětník těch časů napsal: Ani Turek, ani jiný pohan se nedopouštěl v té době na poddaných většího bezpráví. Páni vládli. A kde se proti nim dovolat práva? ) Ještě že byly v Čechách husté lesy. Do nich prchali vesničané, když nemohli snést břemeno roboty. Za hradbou lesních houštin se houfovali do loupeživých tlup. Tady se skrývali a vsi pustly. Málo bylo tenkrát v Českém království bezpečných cest. ) A bylo zle v Čechách a bylo zle na Moravě. ) 0 moravském panu Tunklovi z Brníčka šla pověst po celé zemi. Jak necitelně a neúprosně utiskoval poddané na Šumpersku! Míra bídy na jeho panství byla tak veliká, že se za Tunklovy nebohé poddané přimlouvali u krále Vladislava i olomoučtí páni. Ale co si dělal z bídy pan Tunkl? Cosi dělal z přímluv a co ze samého krále? Pán byl svým pánem. ) Pan Tunkl z Brníčka měl ve svém znaku namalovány ryby. Ryby byly jeho bohatství. Od dávných dob se leskly v krajině kolem Zábřehu hladiny rybníků. Pan Tunkl rybníky zveleboval a rozšiřoval. Zval zkušené rybníkáře, dal budovat hráze, kopat, hloubit, zdít. Největší kus práce musili vykonat Tunklovi poddaní. Už před svítáním vycházeli v zástupech ze svých vsí, aby za prvních paprsků bílého dne pokračovali v díle. Teprve za soumraku, kdy se hráze rybníků rozplývaly v šeru, směli se poddaní vracet domů. Práce byla těžká, nikdo nesměl odpočívat, o to se starali Tunklovi hlídači. A pracovalo se v parnu i v zimě. Nikdo už neměl po celodenní dřině dost sil, aby hospodařil na svém. Hlad se stěhoval do Tunklových vsí. A každého rána za šera se vlekly z chalup houfy poddaných, aby byly včas na svém místě. Alespoň na chvíli se zastavit, alespoň

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ II Dvě věže Mladá fronta / Praha 1993-2 - PŘELOŽILA STANISLAVA POŠUSTOVÁ (c) George Allen &

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

školní četba Alois Jirásek F. L. VĚK I.

školní četba Alois Jirásek F. L. VĚK I. školní četba Alois Jirásek F. L. VĚK I. F. L. Věk pentalogie, obraz počátků národního obrození, divadla, básnictví, vědy. Dílo mělo za cíl podpořit vlastenectví, ukázat národní uvědomování. Vystupují v

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Autorem portrétu Aloise Jiráska je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Aloise Jiráska je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla F. L. Věk (Díl první) tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1976 (JIRÁSEK, Alois. F. L. Věk : obraz z dějin našeho národního probuzení.

Více

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA INFOROČENKA 2014 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA Inforočenku vydává: Jesenické nakladatelství Reklamní agentura, Hlavní třída 3, 787 01, Šumperk za přispění města

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40

Jan Vladislav. PÁTEK 7.9.2007 č.40 PÁTEK 7.9.2007 č.40 Vlastním jménem Ladislav Bambásek, je český básník a překladatel. Narodil se v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře. Roku 1939 odešel s rodinou

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pekař Jan Marhoul tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1952 (VANČURA, Vladislav. Pekař Jan Marhoul. 7. vyd., v Československém spisovateli.

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary.

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary. Znění tohoto textu vychází z díla Na vlně 57 metrů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Profil v roce 1987 (BATLIČKA, Otakar. Na vlnách odvahy a dobrodružství. V tomto výboru 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987.

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N MARTIN ŠANDERA HYNCE PTÁČEK Z PIRKŠTEJNA Opomíjený vítěz husitské revoluce V Y Š E H R A D Vyobrazení na přebalu: Výjev z Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Více

Smiřice pokaždé jinak. Každý jen tu svou?

Smiřice pokaždé jinak. Každý jen tu svou? Smiřice pokaždé jinak Už po několikáté se na titulní straně objevil snímek pana Václava Prostředníka. Většinou nám na nich pan Prostředník ukázal Smiřice z naprosto nezvyklých a pro většinu z nás i nedostupných

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více