na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice"

Transkript

1

2 Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST Otevíráme jednu t ídu (30 žák ) M/01 SOCIÁLNÍ INNOST Otevíráme jednu t ídu (30 žák ). Kritéria pro p ijetí najdete na webových stránkách školy. Škola zprost edkuje stravování i ubytování. Najdete nás také na FACEBOOKu! Vážení spoluobčané, Pomalu, ale jistě nám končí podzim a přichází zima. V tomto období je čas se poohlédnout za tím, co se nám během jara a léta povedlo. Dle mého mínění je to hodně práce a úsilí všech, kteří se na tom podíleli. V letošním roce se podařilo zateplení a výměna oken na ZŠ TGM. Na ZŠ Havlíčkova proběhla rekonstrukce střechy a obvodového pláště tělocvičny. Zateplení a výměna oken se provedla také na budově LDN v Moravských Budějovicích. Toto vše proběhlo nejen za účelem hezké fasády, ale hlavním důvodem je snížení energetické náročnosti těchto budov. Není to ale jediné opatření, kterým se dá ušetřit. Město Moravské Budějovice se pod heslem Kdo šetří, má za tři rozhodlo pro úsporu při nákupu elektrické energie a plynu pro příspěvkové organizace a městský úřad pomocí společnosti Fin servis Kladno na komunitní burze. K nákupu pro příští rok došlo v polovině září s velice příznivým výsledkem. Město Moravské Budějovice ušetří na těchto energiích Kč oproti roku Proto jsme se rozhodli umožnit uspořit i občanům města a mikroregionu prostřednictvím tzv. e-aukce. Pro zájemce je až do umožněn sběr dat každé pondělí a středu od hod. ve vestibulu Městského úřadu Moravské Budějovice. Jan Kocáb, místostarosta města MORAVSKOBUDĚJOVICKO 11/ 2013 Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda a obcí Moravskobudějovického mikroregionu Vydavatel: Městské kulturní středisko Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice MK ČR E 11632, IČ Náklad: 5100 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků Města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu. Šéfredaktor: Vlastimil Smetana, tel.: , Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal Korektura: Drahomíra Brzobohatá Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: , TIC Moravské Budějovice, tel.: Realizace: Jaroslav Kaláb, vydavatelství Jarmark, Slavíkovice, Tisk: INAPA s. r. o., Třebíč Uzávěrka č. 12/2013 je Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků. Na titulní straně: Purcnerova ulice. Foto Pavel Čírtek. Mor. Budějovice. Purcnerova ulice po rekonstrukci. Foto V. Smetana Obsah Město Mor. Budějovice snižuje energetickou náročnost budov 2 Před budovou ZŠ TGM ve městě proběhla slavnost 2 Historické centrum města Moravské Budějovice získává novou tvář 2 Rok s třináctkou na konci bude úspěšný 3 Nové zázemí pro záchranáře 4 Z jednání rady města Moravských Budějovic 4 Město Moravské Budějovice připravuje další projekty k realizaci 4 V silničním provozu musíte být vidět 6 Víte, že 6 Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu 7 Martínkovský Džbánek v Ústeckém kraji 7 Svěcení lesonického zvonu a žehnání křížů 8 Posvícení a dýně 8 Podzimní výzdoba v Lesonicích 8 Vítání občánků 8 Cidliňáci a chalupáři se opět sešli 9 Významné jubileum v Kojaticích 9 Noční hasičská soutěž 9 Litohoř má novou požární nádrž 9 Drakiáda 10 Rekonstrukce vnitřních prostor Kulturního domu v Litohoři 10 Kulturní přehled mikroregionu 10 Posvícení v Šašovicích 10 Zúčastnili jsme se soutěže Obec našim dětem 10 Free aerobic 11 Soutěž v aerobiku opět v Moravských Budějovicích 11 Nejlepší učitel němčiny ve školním roce 2012/13 11 Česko-německý seminář 12 Gymnazisté opět na cestách Itálie 12 Podzimní přespolní běh v ZŠ Havlíčkova 13 Svatoanežské sportovní hry I. ročník 13 Závěrečné setkání Tree ring projektu se uskutečnilo v Norsku 14 Nechceme být loutkami reklam, aneb 1. projektový den v ZŠ TGM 14 Dýňová výstava v MŠ 14 Rozhovor mezi námi 15 Indiánské sportovní hry v MŠ Mexiko 15 Horehronie Tour Muzejní spolek opět na cestách 16 Cestopisná přednáška Indický Ladakh Malý Tibet 16 Miluji reedice 16 Veronika Harcsa v Moravských Budějovicích 16 Společenská kronika 17 Pouštění draků 17 Okénko k sousedům 18 Nové varhany v kapli Domu sv. Antonína 18 Taktické cvičení požáru Domu sv. Antonína v M. Budějovicích 18 Hraboši ovládli i celorepublikové kolo Svojsíkova závodu Recepty našim čtenářům 20 Povídky a pověsti z obcí Moravskobudějovického mikroregionu 20 listopad

3 město informuje Městu Moravské Budějovice se daří snižovat energetickou náročnost svých budov Město Moravské Budějovice se dlouhodobě věnuje přípravě a realizaci projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov. V minulých letech město úspěšně zrealizovalo projekty jako např. zateplení obvodového pláště ZŠ Havlíčkova (r. 2009), úprava a modernizace vytápění radnice (r. 2011) či rekonstrukce zdroje tepla v ZŠ Havlíčkova (r. 2012). V r se městu podařilo souběžně zrealizovat dokonce tři projekty, a to díky získané dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí. Jmenovitě se jedná o následující akce: 1. Modernizace obvodového pláště Budova A, ZŠ TGM Projekt spočíval ve výměně okenních a dveřních výplní v budově A, zateplení pláště a stropu posledního podlaží (podlahy půdy). Dodavatelem prací byla na základě výsledku výběrového řízení firma STABO MB s. r. o. a práce byly dokončeny v měsíci září. Celkové náklady projektu (stavební práce, projektová dokumentace, administrace výběrového řízení na dodavatele stavby) činily Kč vč. DPH. Město Moravské Budějovice získalo dotaci v celkové výši ,90 vč. DPH a podíl města činil celkem ,10 Kč vč. DPH. 2. Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova V rámci projektu bylo provedeno zateplení zbývající části fasády (celý sportovní pavilon, atria v učebnovém pavilonu), výměna zbylých stavebních výplní (sportovní pavilon), výměna střešních světlíků, zateplení střešního pláště a částečné zateplení stropů pod 1. NP učebnového pavilonu. Práce byly dokončeny v měsíci září a jejich dodavatelem byla na základě výsledku výběrového řízení fi rma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Celkové náklady projektu (stavební práce, projektová dokumentace, administrace výběrového řízení na dodavatele stavby, energetický audit) činily Kč vč. DPH. Celková získaná dotace byla ve výši ,40 Kč vč. DPH a podíl města činil celkem ,60 Kč vč. DPH. 3. Optimalizace energetické náročnosti Léčebna pro dlouhodobě nemocné Projekt spočíval ve výměně všech stavebních výplní (okna, vstupní dveře), zateplení Před budovou ZŠ TGM ve městě proběhla slavnost Město Moravské Budějovice se dlouhodobě věnuje přípravě a realizaci projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov. V roce 2013 se městu podařilo i díky získané dotaci z Operačního programu Životního prostředí, Fondu soudržnosti a Státního životního prostředí souběžně realizovat tři projekty. Jedním z nich byla Modernizace obvodového pláště budovy A Základní školy TGM v Moravských Budějovicích. Akce spočívala ve výměně okenních a dveřních výplní, zateplení pláště a stropu posledního podlaží (podlahy půdy). Na základě výsledků výběrového řízení se stala dodavatelem prací moravskobudějovická fi rma STABO, s. r. o. Celkové náklady projektu činily Kč. vč. DPH. Město Moravské Budějovice získalo dotaci v celkové výši ,90 Kč vč. DPH, podíl města činil celkem ,10 Kč včetně DPH. V pátek 18. října 2013 se konalo od deseti hodin před budovou školy za přítomnosti hostů, pedagogických pracovníků i žáků školy slavnostní předání nově zrekonstruované budovy. Moderátor Lubomír Honek představil a přivítal starostu města Vlastimila Bařinku, místostarostu města Jana Kocába, tajemnici MěÚ Janu Špačkovou, zástupce stavební firmy Milana Procházku, ředitele školy Miloše Březinu, místopředsedkyni školské rady Janu Kiesewetterovou, ředitele Střední odborné školy a SOU Znojmo Josefa Broučka, dále radní, zastupitele, ředitele příspěvkových organizací, učitele, žáky školy a další přítomné. Slavnostního projevu se ujal starosta města Vlastimil Bařinka, který v úvodu přivítal všechny přítomné a poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci rekonstrukce školy. Projevil upřímnou radost nad tím, že je to v současném období další krásně zrekonstruovaná budova ve městě. Mám radost také z toho, že se škola dobře prezentuje a já doufám, že se Vám zde nadále bude líbit, uzavřel své vystoupení starosta Bařinka. I ředitel školy Miloš Březina všechny přivítal a svému zřizovateli, Městu Moravské Budějovice, i starostovi Bařinkovi, členům rady a zastupitelstva poděkoval, že byli nápomocni plášť budovy opravit a vylepšit. Po krátkém návratu do historie školy uzavřel ředitel své vystoupení slovy: Ať se v této škole dobře pracuje, ať mají páni učitelé stále elán a nadšení a ať mají stále pro vás otevřené srdce. My slibujeme, pane starosto i ostatní hosté, že se skutečně budeme snažit. Následovalo vystoupení členů souboru Tereza a přednesení veršů. Hosté slavnostně přestřihli pásku a pořad uzavřelo vystoupení členů hudebního kroužku. Text i foto: Vlastimil Smetana pláště objektu, zateplení stropu 3. NP a ploché střechy. Práce byly dokončeny v měsíci říjnu a jejich dodavatelem byla na základě výsledku výběrového řízení fi rma INEX Moravské Budějovice, s. r. o. Celkové náklady projektu (stavební práce, projektová dokumentace, administrace výběrového řízení na dodavatele stavby) činily Kč vč. DPH. Město Moravské Budějovice získalo dotaci v celkové výši ,20 Kč vč. DPH a podíl města činil celkem ,80 Kč vč. DPH. Celkové náklady všech tří projektů dosáhly výše Kč vč. DPH, z toho celková získaná dotace činila ,50 Kč vč. DPH a celkový podíl města činil ,50 Kč vč. DPH Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic Historické centrum města Moravské Budějovice získává novou tvář Město Moravské Budějovice se v letošním roce pustilo do bezpochyby jedné z nejnáročnějších a plošně nejrozsáhlejších akcí za uplynulá léta. Na základě projektové dokumentace zpracované v r město zrealizovalo rovnou dvě ze tří navržených etap rekonstrukce technické infrastruktury v centru města, tj. lokalitu náměstí ČSA a dále lokalitu zahrnující ulice Purcnerova, Kosmákova a část ulice Pivovarská. Rekonstrukce nám. ČSA zahrnovala úpravy, popřípadě přeložky jednotlivých sítí v rozsahu řešených ploch (kanalizační řady, vodovodní řady, kanalizační přípojky, venkovní kanalizaci, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, telefonní rozvody). Oprava chodníků spočívala ve výměně všech povrchů chodníků a chodníkových obrub včetně bezbariérových úprav u všech stávajících přechodů pro chodce v dané lokalitě a bezbariérových úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí. Součástí stavby byly i úpravy stávající zeleně a okrasných ploch a výměna městského mobiliáře v řešené lokalitě. Na základě výběrového řízení byla zhotovitelem fi rma EUROVIA CS, a. s. Praha. Rekonstrukce ulic Purcnerova, Kosmákova a části ulice Pivovarská (část mezi ulicemi Purcnerova a Kosmákova) pak řešila stavební úpravy komunikace a chodníků spočívající ve výměně všech povrchů chodníků a chodníkových obrub včetně bezbariérových úprav u všech stávajících míst pro přecházení pro chodce v dané lokalitě a bezbariérových úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí. Na ulici Kosmákova bylo vybudováno nové parkoviště pro 6 osobních automobilů vč. nového dopravního značení a rovněž zde bylo opraveno terénní schodiště v místech na nezpevněné cestě směřující k Tovačovského sadům. Součástí stavby byla také rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně výměny přípojek, dále rekonstrukce veřejného osvětlení, městského mobiliáře a úprava zeleně. Na základě výběrového řízení byla zhotovitelem firma ALPINE Bau CZ, s. r. o. Valašské Meziříčí. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic město informuje Rok s třináctkou na konci bude úspěšný Pomalu (ale jistě) se ke svému závěru blíží letošní rok a spolu s tím se přibližuje i období tradičního bilancování. Jaký byl rok s třináctkou na konci z pohledu moravskobudějovického starosty Vlastimila Bařinky? Hlavně o tom je následující rozhovor. Pane starosto, jste pověrčivý? Myslím, že každý člověk je svým způsobem pověrčivý, a přiznávám, že ani já nejsem výjimkou. Pověrčivý opravdu jsem Když si třeba v horoskopu přečtu, že mi hrozí nějaký úraz, tak odložím naplánované lyžování. Nebo když mi přes cestu přeběhne černá kočka, zastavím a čekám, až mě předjede jiné auto. Svůj nesporný vliv na moji pověrčivost má moje manželka, která horoskopy pečlivě sleduje. Ptal jsem se proto, že se pozvolna chýlí ke konci rok s třináctkou. S jakými pocity jste do něho vstupoval? Vím, že pro řadu lidí je třináctka nešťastné číslo. Ale u mě je to trochu jinak. Datum třináctého mi vadí pouze tehdy, pokud připadne na pátek. Třináctka jako taková mě rozhodně neděsí. Ale abych odpověděl na vaši otázku do roku 2013 jsem vstupoval s dobrými pocity. V té době totiž vrcholily přípravy na rozpočet města a já už tehdy věděl, že v roce s třináctkou na konci toho v Moravských Budějovicích hodně uděláme a hlavně opravíme. Naše žádosti o dotace se vyvíjely velice slibně, na mnoha jednáních jsem vycítil náznaky, že se nám je podaří získat. A to bez ohledu na to, že je to pro města a obce čím dál tím těžší a těžší. Samozřejmě jsem věděl, že tenhle rok bude složitý a náročný podobně jako každý jiný. Bez ohledu na to, jestli letopočet končí třináctkou, dvanáctkou nebo třeba pro někoho šťastnou sedmičkou. Ovšem dost složitý byl v posledních měsících pro občany a návštěvníky Moravských Budějovic Je mi jasné, na co narážíte. Sám jsem si vyslechl svoje, to mi věřte. Nemíním se alibisticky odvolávat na známé rčení o kácení lesa a lítání třísek, ale tak tomu v případě prací spojených s rekonstrukcemi náměstí Československé armády a ulic Purcnerova a Kosmákova zkrátka bylo. Chápu, že obě rozsáhlé a náročné investiční akce spoustu lidí zaskočily a omezily, za což se jim omlouvám. Zároveň děkuji všem, kteří jejich nezbytnost pochopili a výsledek dokážou ocenit. V posledních dnech slýchám vesměs kladné reakce spoluobčanů, jimž se nová tvář centra města líbí. Přesto se nabízí otázka, jestli práce nemohly proběhnout rychleji. Pokud by nenastaly nečekané komplikace, tak určitě ano. Jenže vzhledem k tomu, že nešlo pouze o rekonstrukci chodníků, ale prakticky všeho, co se na- chází pod nimi, se jisté problémy přece jen objevily. A jestliže třeba plynaři museli řešit nečekané komplikace, zdrželi tím další specializované fi rmy. Protože jsme nechtěli nic uspěchat a trvali jsme na kvalitě, celá náročná rekonstrukce se nutně musela protáhnout. Je potřeba si také uvědomit, že akce za téměř čtrnáct milionů mluvím o náměstí ČSA se nedá provést za dva týdny. Bylo by to sice krásné, ale naprosto nereálné. Lidem neuniklo ani vykácení stromů na severní straně náměstí. Bylo to opravdu nezbytné? Bohužel ano. Chtěli jsme původní výsadbu zachovat, ale nešlo to. Ukázalo se, že kořeny dřevin jsou v takovém špatném stavu, že by je bylo nutné odstranit už příští rok. Z logických důvodů jsme k tomuto kroku sáhli nyní. Staré a nemocné stromy nahradily nové, mladé. Zmínil jste částku téměř čtrnáct milionů korun. To jsou nemalé peníze Dnes už můžu prozradit, že projekt počítal s dvaceti miliony! Šestimilionové úspory jsme dosáhli díky tvrdým podmínkám v námi vyhlášené soutěži. Nešlo náměstí Čs. armády uzavřít pro automobilový provoz? Vzhledem k tomu, že jde o krajskou komunikaci, jakékoliv podobné změny mohl povolit pouze kraj. Ani on, ani Policie ČR nám nic takového neschválily. Chtěli jsme nám. ČSA alespoň zjednosměrnit, třeba jen na jeden měsíc, ale ani v tom jsme neuspěli. Prý se to dá vydržet Omezení pohybu chodců se rozhodně nelíbilo ani obchodníkům, kterým zákonitě klesly tržby. Víte o tom? Naši pracovníci s nimi před zahájením prací hovořili. Předpokládali jsme, že to bude problém. Ukázalo se, že tomu tak skutečně bylo. Je mi jasné, že to živnostníci v současné době nemají jednoduché a že jim uplynulé měsíce na náladě nepřidaly. Ještě o něco déle se pracovalo v ulicích Purcnerova a Kosmákova, kde se mocně finišovalo, aby se vše stihlo do posvícení. Tyto práce zajišťovala jiná firma a i v tomto případě se nám podařilo vysoutěžit nižší částku, než jakou předpokládal projekt. Náklady se tak snížily o sedm milionů na necelých dvanáct milionů korun. Podobně jako v případě horního náměstí i zde šly na rekonstrukci peníze z městského rozpočtu. V úvodu našeho rozhovoru jste ovšem zmiňoval dotace. Takže nakonec do města žádné nedoputovaly? Na obě výše zmíněné rekonstrukce technické infrastruktury v centru města jsme žádné dotace nedostali, ale na jiné akce ano. Spoluobčané si zajisté všimli, jak moc se během prázdnin proměnily obě moravskobudějovické základní školy a léčebna dlouhodobě nemocných. Z původně šedých budov se staly nádherné, opravené a zateplené objekty s novými okny a novými barevnými fasádami. Tyto tři akce jsme zrealizovali i díky dotacím, které představovaly zhruba dvaačtyřicet procent nákladů. Zbytek jsme financovali z vlastních zdrojů. Také zde se nám podařilo při soutěžích ušetřit několik milionů korun. V případě léčebny asi máte dvojnásobnou radost, že? Nedlouho před zahájením prací nám oznámil nový ředitel třebíčské nemocnice, že léčebna v Moravských Budějovicích skončí a že bude přesunuta do okresního města. Tehdy mi do smíchu rozhodně nebylo. Doslova jsem pendloval mezi Jihlavou a Třebíčí, abych všechny zainteresované orgány přesvědčil o zachování tohoto zařízení s dlouholetou tradicí u nás. Což se nakonec po zásahu hejtmana Běhounka podařilo. Občas se netajíte tím, jak vás mrzí, že lidé říkají, že se ve městě nic neděje To máte pravdu, ono se totiž děje. Vždyť jenom během letošního roku jsme mimo jiné opravili stropní konstrukce zámku, v ulicích Mánesova a Jechova vzniklo pět desítek nových parkovacích stání, ulice Myslbekova a Pivovarská zase zdobí nové veřejné osvětlení. Zatím jsme letos proinvestovali přes 62 milionů korun. A pokud vyjde počasí, uvolníme do konce roku na další akce ještě kolem dvaceti milionů. Takže je nesporné, že rok s pro někoho nešťastnou třináctkou na konci bude z hlediska objemu investičních akcí úspěšný. A za dobu mého sedmiletého starostování vlastně nejúspěšnější. Samozřejmě také díky pochopení a vstřícnosti členů městského zastupitelstva. Luboš Janoušek 2 listopad 2013 listopad

4 město informuje Nové zázemí pro záchranáře Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina změnila od 1. října 2013 místo své výjezdní základy v Moravských Budějovicích. Z nevyhovujících prostor místní polikliniky se tříčlenná posádka rychlé lékařské pomoci přemístila i se zdravotnickým vybavením na okraj města Moravské Budějovice směrem na Jemnici. Věřím, že tuto změnu ocení nejen záchranáři, kteří získali zázemí odpovídající moderním trendům přednemocniční péče, ale bude hlavně přínosem pro obyvatele jižní části našeho kraje, sdělil Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Stavba nového zázemí pro záchranáře trvala 11 měsíců. Náklady ve výši 14,3 milionu korun fi nancoval Kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Provozní budova je jednopodlažní. Její součástí jsou místnosti pro posádku, šatny, provozní prostory a garáže pro dvě zásahová vozidla. Celková zastavěná plocha činí 437 m2. Fasáda je tvořena kombinací barev bílé a záchranářské žluté. Zázemí pro zdravotníky ve druhém patře budovy a zásahové vozy zaparkované v těsných plechových garážích areálu, to byl stav pro provoz nejen nepraktický, ale prodlužoval i dobu výjezdu k pacientům, uvedla ředitelka krajských záchranářů Vladislava Filová. Přednemocniční neodkladnou péči v Moravských Budějovicích poskytuje výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci ve složení lékař, záchranář a řidič. Tento typ výjezdové skupiny poskytuje péči samostatně, nebo ve spolupráci s leteckou zdravotnickou záchrannou službou. Slavnostní přestřižení pásky a ofi ciální uvedení do provozu se uskutečnilo 2. října 2013 v poledních hodinách za přítomnosti mnoha hostů. Slavnostnímu aktu byl přítomen mimo jiné také starosta města Moravské Budějovice Vlastimil Bařinka, který poděkoval představitelům Kraje Vysočina, stavební organizaci i dalším za pomoc i za vlastní vybudování nového zázemí pro zdravotníky. Toto se nachází v blízkosti obchvatu v okrajové části Moravských Budějovic, čímž by se měla pomoc k pacientům Z jednání rady města Moravských Budějovic Rada města na své 79. schůzi dne mj.: schválila použití znaku města Moravské Budějovice na vzpomínkové tablo profesorského sboru panu Krulovi, Praha 9 schválila vyhlášení veřejné zakázky na Dodávku 15 ks počítačových sestav pro potřeby Městského úřadu Moravské Budějovice v předpokládané výši Kč a současně jmenovala komisi pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu ve složení: Členové: Jan Kocáb Ing. Vladimíra Pešková Ing. Jana Špačková Václav Kračmar, DiS. Martin Jičínský Náhradníci: PhDr. Zdeněk Janderka Ing. Miloslav Pecivál Bc. Jana Kiesewetterová vzala na vědomí výsledek nákupu komodit elektrické energie a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze pro Město Moravské Budějovice, příspěvkové organizace a společnosti MAME Moravské Budějovice, s. r. o a TSMB s. r. o na rok 2014 za cenu: Zemní plyn: 696 Kč za MWh u zemního plynu maloodběr 700 Kč za MWh u zemního plynu velkoodběr a Elektrické energie: distrubuční sazby C01d, C02d, C03d ve vysokém tarifu 1008 Kč distribuční sazby C25d v nízkém tarifu za cenu 731 Kč za MWh a vysokém tarifu 1153 Kč distribuční sazby C62d ve vysokém tarifu za cenu 801 Kč za MWh. Dodavatelem zemního plynu se stala Jihomoravská plynárenská, a. s. Brno a dodavatelem elektrické energie Centropol energy, a. s. Ústí nad Labem při výkonu působnosti valné hromady společnosti TSMB s. r. o., IČO: zrychlit. I město Moravské Budějovice přispělo velkou měrou na vybudování tohoto nového zázemí pro záchranáře mimo jiné také tím, že darovalo potřebné pozemky. Hovořil jsem také se zdravotnickým personálem a popřál jsem jim, aby měli co nejméně výjezdů, čímž jsem myslel, aby se v našem regionu stalo co nejméně vážných úrazů, či nenastávaly jiné situace, které si vyžadují zásah rychlé lékařské pomoci, uvedl starosta města Vlastimil Bařinka. Text i foto: Vlastimil Smetana Město Moravské Budějovice připravuje další projekty k realizaci Zastupitelstvo města Moravské Budějovice rozhodlo na svém posledním zasedání dne o zahájení přípravy realizace dalších čtyř projektů v r Jedná se o následující akce: 1. rekonstrukce ul. 1 máje (prostor před budovou ČD) 2. rekonstrukce dětského bazénu a strojovny letního koupaliště 3. stavební úpravy smuteční síně (chladící box, ústřední topení, plynovod) 4. rekonstrukce kotelny zámeckých koníren Město Moravské Budějovice, Odbor strategického rozvoje a investic, okamžitě zahájil nezbytnou přípravu pro možnou realizaci těchto projektů. Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic , se sídlem Dopravní 1334, Moravské Budějovice jmenovala členem dozorčí rady TSMB s. r. o. pana PhDr. Zdeňka Janderku, bydliště: Heřmanická 1550, Moravské Budějovice. vzala na vědomí a akceptovala zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor v léčebně dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích. schválila objednání oprav vnitřních prostor a interiéru v budově Základní školy T. G. Masaryka u předem vybraných zájemců STABO MB s. r. o., IČO: ve výši Kč s DPH, Bohuslav Doležal DOELS, IČO: ve výši Kč s DPH a Miroslav Mandát truhlářství, IČO: ve výši Kč s DPH. schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služeb Statický a vlhkostní posudek budovy zámku Moravské Budějovice: 1. STABO MB s. r. o. Moravské Budějovice 2. Ing. Miroslav Bém Moravské Budějovice 3. RENO stavební fi rma s. r. o. Jaroměřice nad Rokytnou a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo schválila pronájem části pozemku p. č. 342/11 orná půda o výměře 2100 m2 v k. ú. Vesce za cenu Kč/ ha/rok bez výběrového řízení jednomu zájemci panu Kašíkovi, Hostim, IČO: schválila pronájem zemědělských pozemků (orná půda a trvalý travní porost) v k. ú. Lažínky a k. ú. Moravské Budějovice vítězi výběrového řízení panu Tučkovi, bytem Moravské Budějovice, IČO: za cenu Kč/ha/rok. schválila zábor veřejného prostranství části pozemku p. č. 3360/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2 na Pražská v k. ú. Moravské Budějovice paní Klímkové, Moravské Budějovice, IČO: na dobu neurčitou, za cenu stanovenou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v celkové výši 200 Kč/m2/měsíc (II. a III. pásmo) za účelem umístění reklamní tabule o rozměru 0,7 x 1 m. schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Moravské Budějovice a LE- SPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, Brno ve věci vypracování Lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Městské lesy Moravské Budějovice s platností od do Dále rada města schválila udělení plné moci společnosti MAME Moravské Budějovice, s. r. o. ke všem úkonům související s vypracováním LHP na období schválila znění smlouvy o dílo na zhotovení pamětní desky J. Palliardiho dle návrhu, úhradu zálohy ve výši 40 tis. Kč bez DPH MgA. Kryštofu Hoškovi z rozpočtové rezervy rozpočtu r a změnu umístění pamětní desky, a to na rohovou část fasády budovy nám. Míru čp. 10. pověřila příspěvkovou organizaci MKS Beseda organizačním zajištěním příprav a průběhu mezinárodní archeologické konference věnované Jaroslavu Palliardimu a jeho dílu, která se bude konat v září 2014 u příležitosti oslav 100. výročí vydání jeho významné archeologické studie. schválila zhotovení pamětních medailí u příležitosti oslav 100. výročí vydání archeologické studie Jaroslava Palliardiho fi rmou Mgr. Magdaléna Dařbujánová, DiS., IČ: , Lukov dle přílohy č. 1. Úhrada medailí bude provedena z rozpočtu města pro rok doporučila zastupitelstvu města udělit čestné občanství města Moravské Budějovice in memoriam notáři a archeologovi panu Jaroslavu Palliardimu u příležitosti oslav 100. výročí vydání jeho významné archeologické studie. schválila zábor veřejného prostranství ve dnech na ulici Smetanova v prostoru před chovatelským výstavištěm o výměře 6 m2 za cenu 120 Kč pro ČSCHO ZO Moravské Rada města na své 80. schůzi dne mj.: schválila poskytnutí příspěvku z FAOM ve výši Kč pro Český svaz chovatelů, základní organizace Moravské Budějovice na akci Výstava drobného zvířectva. projednala žádost pana Dvořáka a schválila zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č trvalý travní porost o výměře 1422 m2 a části pozemku p. č. 2903/1 trvalý travní porost o výměře cca 1060 m2 (přesná výměra bude uvedena v oddělovacím geometrickém plánu) vše v k. ú. Moravské Budějovice a doporučila Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit záměr prodeje pozemku p. č trvalý travní porost o výměře 1422 m2 a části pozemku p. č. 2903/1 trvalý travní porost o výměře cca 1060 m2 (přesná výměra bude uvedena v oddělovacím geometrickém plánu) formou výběrového řízení. projednala přijetí dotace a schválila uzavření Smlouvy č na akci Optimalizace energetické náročnosti Základní školy Havlíčkova, Moravské Budějovice a pověřila starostu města k podpisu této smlouvy. souhlasila s omezením provozu Mateřské školy Moravské Budějovice v období školních prázdnin: město informuje Budějovice z důvodu výstavy drobného zvířectva. Současně povolila dočasné parkování na travnaté ploše po dobu od z důvodu přípravy výstaviště a dovozu a odvozu zvířat do prostoru výstaviště. schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Zabezpečení objektu ZUŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice: 1. KELCOM International Třebíč, s. r. o., Hrotovická 160, Třebíč-Jejkov a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Modernizace sportovního hřiště Mexiko: 1. STABO MB s. r. o., Jechova 1576, Moravské Budějovice 2. RENO stavební fi rma s. r. o., Ke spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou 3. INEX Moravské Budějovice, s. r. o., Husova 890, Moravské Budějovice a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo. schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Zabezpečení objektu MKS Beseda, Moravské Budějovice: 1. Tomáš Novák, Opatov 323, Opatov 2. KELCOM International Třebíč, s. r. o., Hrotovická 160, Třebíč-Jejkov a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo podzimní prázdniny od do , vánoční prázdniny od do , jarní prázdniny od do , velikonoční prázdniny od do , hlavní prázdniny od do V uvedené dny zůstane v provozu mateřská škola na ulici Šafaříkova. projednala a schválila zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi Městem Moravské Budějovice a Z. a I. Čermákovými, bytem Moravské Budějovice, kterým se mění označení předmětu nájmu z manipulační plochy na odstavnou plochu pro parkování osobního automobilu. schválila žádost MKS Beseda o bezplatnou výpůjčku spodní části parkoviště na nám. Míru ve dnech od do za účelem umístění kolotočů a současně schválila bezplatnou výpůjčku horní části parkoviště na nám. Míru dne od hod. do do hod z důvodu umístění prodejních stánků v souvislosti s uspořádáním akce Císařské posvícení a pověřila starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce. Současně schválila zajištění volného přístupu hlavní branou do zámeckých koníren pro nákladní vozidlo, které bude navážet podium, a to od do schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, Moravské Budějovice a Městem Moravské Budějovice o pronájmu třídy v přízemí budovy jako volební místnosti ve dnech na dobu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a pověřila starostu města jejím podpisem. projednala a schválila vyhlásit výběrová řízení na akce Rekonstrukce ul. 1. máje Rekonstrukce dětského bazénu a strojovny letního koupaliště Stavební úpravy smuteční síně Rekonstrukce kotelny zámeckých koníren a souhlasila se zařazením těchto investičních akcí do rozpočtu města na r Zdroj: MěÚ rm 4 listopad 2013 listopad

5 město informuje, z mikroregionu V silničním provozu musíte být vidět Kraj Vysočina Policisté v Kraji Vysočina se v nastávajícím podzimním období setkávají stále více s chodci a cyklisty, kteří se pohybují v silničním provozu za snížené viditelnosti nedostatečně osvětleni. Účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že chodec nebo cyklista oblečený v tmavém oděvu není za ranního šera před nadcházející zimou v silničním provozu vidět. Pokud je člověk oblečen do tmavého oblečení, pak jej řidič přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost 18 metrů. V bílém oblečení je viditelný již na vzdálenost 55 metrů. Pokud si chodec nebo cyklista na sebe obleče oděv s refl exními prvky, pak jej řidič uvidí před svým vozidlem již na vzdálenost 200 metrů. Zde již má řidič dostatek času na chodce nebo cyklistu reagovat. Zejména cyklisté si neuvědomují, že za snížené viditelnosti musí mít jízdní kolo vybavené stanoveným osvětlením. Víte, že Vpředu musí mít bicykl osvětlení bílé barvy. Pokud je komunikace dostatečně osvětlena pouličním osvětlením, pak může tato svítilna svítit přerušovaně. Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno světlem červené barvy, které může svítit i přerušovaně. Při svých cestách na osvětlení jízdního kola cyklisté rádi zapomínají. Neuvědomují si, že se v podzimních dnech brzy stmívá a ze svých výletů na kole se již vrací za tmy. Bohužel je není na komunikacích vidět. Výborným doplňkem pro jízdu na kole je refl exní vesta. Pokud si ji cyklista obleče, je pro řidiče motorových vozidel velmi dobře viditelný a přispěje tím ke své vlastní bezpečnosti v silničním provozu. se moravskobudějovické gymnázium může pyšnit nejlepší učitelkou němčiny? Toto ocenění získala PhDr Alena Janáčková suverénním vítězstvím v konkurenci 36 přihlášených učitelů z celé republiky! První ročník soutěže byl vyhlášen v rámci německo-rakouské kampaně Šprechtíme. sv. Antonína si vybraly sestry boromejky za patrona svého domu v Moravských Budějovicích. Tento světec, poustevník, je považován za zakladatele řeholního života. A víte, že socha sv. Antonína vysoká 165 cm znovu zdobí niku ve fasádě domova důchodců od 5. listopadu 1993? podíl obyvatel starších 65 let k počtu ve věku let nyní v České republice dosahuje přibližně 24 procent a v roce 2050 se odhaduje až na 55 procent? Populace stále stárne a v důchodovém věku v té době už budou i silné ročníky (Husákovy děti) z poloviny sedmdesátých let minulého století. 3. listopadu uplynulo právě sto roků, kdy byl v Moravských Budějovicích otevřen nový hřbitov v trati nazývané Pidlusy, vybudovaný stavitelem Antonínem Babákem? První pohřeb, jedenáctidenního syna perleťáře z Vísky, se zde konal 7. listopadu a první civilní pohřeb 23. listopadu budějovický pán, hrabě Josef Wallis, odpočívá v kostelní hrobce chrámu sv. Jiljí. Jistě jste také slyšeli o mnoha záhadných a nevysvětlitelných událostech či jevech, které byly na zámku zaznamenány a které jsou připisovány právě této známé osobnosti. Za vlády císaře Františka II. byl hrabě prezidentem rakouské dvorské komory, ministrem fi nancí. Neslavně vešel do historie především tím, že podepsal osudný patent o státním bankrotu v roce Zemřel 18. listopadu listopadu 1873 se v Příboře narodil spisovatel a redaktor Stanislav Marák? V Jemnici i Moravských Budějovicích působil jako učitel. S Jaroslavem Palliardim vydával Naše noviny a časopis Buditel. do 11. listopadu můžete na svým hlasem podpořit některé z nominovaných stromořadí v soutěži Alej roku 2013? Anketa upozorňuje veřejnost, že nám aleje rychle mizí a krajina je pak jako obraz bez rámu. Z Kraje Vysočina je nominováno celkem pět alejí, nejbližší jsou mezi Sádkem a Čáslavicemi a Na hrádku v Třebíči. je nejvyšší čas požádat o výměnu starých řidičských průkazů, které ztratí svoji platnost dnem 1. ledna Týká se to všech průkazů vydaných do 30. dubna si znovu po šesti letech nechal Krajský úřad Kraje Vysočina preventivně prověřit hodnoty radonu a záření gama v nových kancelářských prostorách, v původní vojenské vývařovně Žižkových kasáren v Jihlavě? Z výsledků vyplývá, že naměřené hodnoty jsou v normě. projekt, podle kterého se dokončuje rekonstrukce náměstí ČSA, je v mnoha směrech odlišný od Studie rekonstrukce náměstí a přilehlých prostor v Moravských Budějovicích od H Projektu, která byla vypracována přibližně před pěti lety? V uvedené studii se například počítalo s větším počtem stromů a se šikmým nebo kolmým parkováním. Tato studie rovněž navrhovala jednosměrný provoz po obou stranách, kolem Náměstí Míru. vn K dalším problémům v dopravě dochází zejména v době tzv. Dušiček. V souvislosti s památkou zesnulých upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, aby jezdili opatrně, zbytečně nespěchali, na cestu se vydávali odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim, a proto mohou být silnice pokryté mokrým listím, popřípadě namrzlé. Po ránu bývají časté mlhy. Doprava ale není jediným problémem Dušiček. Hřbitovy a parkoviště blízko hřbitovů začnou navštěvovat i lidé, kteří sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten bude jen jediný, a to něco získat ukrást. Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se vzdálí od auta jen na chvíli a to se přece nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla a jeho prohledání ale stačí zloději jen pár minut. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, oblečení nebo jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém prostoru. Nejen že se vám ztratí věci z automobilu, ale dojde ještě k jeho poškození. Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí ani tehdy, pokud si je vezmete s sebou na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku nebo jinou cennost byť jen na chvíli odložíte na okraj hrobu a jdete např. pro vodu do vázy, odnést starou výzdobu do kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se Váš majetek velmi snadným cílem pro zloděje. Není proto od věci všímat si svého okolí a zejména podezřelých osob. Pokud i přes veškerá preventivní opatření dojde ke krádeži věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit policii. V případě vykradení vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na příjezd policejní hlídky. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence tel: , mobil: cz Přijďte se přesvědčit! Volejte inzerce Finanční konzultace Mgr. Drahomíra Brzobohatá JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ řešíme s vámi: Rentu na spokojené stáří Peníze na vzdělání vašich dětí Zajištění vaše a členů rodiny Splnění snů a přání Po přivítání přítomných předsedou mikroregionu Janem Kocábem byl jednohlasně odsouhlasen program jednání členské schůze. V úvodu byli představitelé obcí seznámeni s novým návrhem veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Moravské Budějovice a jednotlivými obcemi ORP, která zajišťuje agendu přestupků podle zákona. Ve smlouvě došlo k navýšení ceny na Kč za každý oznámený přestupek. V dalších bodech přítomní věnovali zvláštní pozornost rozpočtu na rok 2014, dále rozpočtovému výhledu na léta a odsouhlasili členský příspěvek na rok 2014 a další léta. V letošním roce se uskutečnily mikroregionální sportovní hry pro děti pod názvem Obec našim dětem dne 14. září v obci Zvěrkovice. Předseda mikroregionu Jan Kocáb poděkoval starostce obce Věře Bertuňkové i celému organizačnímu týmu Martínkovský Džbánek v Ústeckém kraji rozpouštějí. Čeká nás milé srdečné přivítání a předávání poděkování starostům z obcí, které přispěly obci Lounky na povodně v červnu 2013, mezi něž patří i martínkovský starosta pan Josef Svoboda, za pomoc při povodních věnovanou obcí Martínkov v podobě fi nančního příspěvku několika desítek tisíc korun. V rámci kulturního programu vystupujeme i my, krojovaný taneční soubor Džbánek z Martínkova. Vystoupení, ukázka našich horáckých tanců a Moravské besedy, má velký ohlas a podtrhuje domáckou atmosféru vyzařující z ostatních diváků neuvěřitelně sblížených prožitými katastrofami. Starostku Lounek, paní Marii Cimrovou, osobně velmi těší, když ji bereme společně do kola. Z rozhovoru s ní se dozvídáme, že naše účast v Lounkách významně přispívá při rozhodování k obnovení tradice k pořízení podřipského kroje. Než se nadějeme, je odpoledne, proto se přesouváme na stanoviště přímo ke břehům Labe, kde probíhá další akce, 50. výročí natáčení muzikálu Starci na chmelu. Za krojované máme něza skvělé zvládnutí celé akce. Dík patří také pořadatelům doprovodných akcí. Členská schůze se také zabývala fi nančními náklady a přijala patřičná opatření. V bodu 7 programu předseda mikroregionu znovu otevřel téma příspěvku pro třebíčskou nemocnici, které hrozí zrušení nelukrativních oddělení (ušní, nosní, krční, infekční apod. ) v důsledku velkého zadlužení. Ač se již podařilo krizovému štábu ztrátu snížit, je propad stále ještě vysoký. Starosta města Moravské Budějovice Vlastimil Bařinka seznámil přítomné s výsledky jednání s hejtmanem Kraje Vysočina Běhounkem. Pří této příležitosti starosta Bařinka apeloval na přítomné, aby znovu zvážili možnou fi nanční podporu jak ze strany obcí, tak ze strany mikrore- město informuje Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu Rada Moravskobudějovického mikroregionu připravila pro jednání členské schůze, která se konala v odpoledních hodinách 9. října 2013 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Moravských Budějovicích, devět bodů. Je brzké sobotní ráno 5. října 2013 a my vyrážíme tmou vstříc dalšímu dobrodružství. Na první zastávce na dálnici se konečně začíná rozednívat. Postupně se vytváří veselá nálada, vytahujeme vozembouch a celý autobus zpívá až do Lounek u Roudnice nad Labem, kam míří naše dnešní cesta. Koná se zde totiž akce Povodně Lounky zastihly povodně opakovaně, a to v roce 2002, 2006, 2008 a i letos v červnu. Prvotní rozpaky po příjezdu, zda pro nás bude místo v plném sále místní sokolovny, se postupně gionu. Dále se projednaly další záležitosti související s touto problematikou. V bodu Různé se projednávaly záležitosti týkající se prezentace obcí při příležitosti Císařského posvícení v Moravských Budějovicích. Dále bylo odsouhlaseno vyhlášení vánoční soutěže i pro rok 2013 o nejlépe vyzdobenou obec mikroregionu. Byla zvolena hodnotící komise ve složení Jan Kocáb, Jana Špačková, Vlastimil Smetana a Jaroslav Kunst. V závěru jednání předseda mikroregionu a další přítomní popřáli starostovi obce Domamil Radku Menčíkovi k jeho životnímu jubileu. Poté jednání uzavřel předseda mikroregionu Jan Kocáb. Text i foto: Vlastimil Smetana kolik vstupů, kterými se snažíme předat ostatním naši radost z tance a pohybu. To se nám snad daří, i přes částečné obtíže spojené s nedokonalým parketem. Jednotlivá vystoupení provází nejen nadšený potlesk, ale i vřelý zájem o případnou další spolupráci. Po dlouhém loučení, provázeném mnohým poděkováním, se vydáváme společně k autobusu na zpáteční cestu do Martínkova. Po náročném dni se vracíme opět tmou, ale šťastni a s dobrou náladou, za zpěvu lidových písniček. Text a foto: Dana Svobodová, umělecká vedoucí tanečního souboru Džbánek 6 listopad 2013 listopad

6 z mikroregionu Svěcení lesonického zvonu a žehnání křížů V sobotu 14. září 2013 se konala v Lesonicích malá historická událost. Za účasti nejen místních občanů zde došlo k žehnání křížů a svěcení nového zvonu. Slavnost zahájili ve čtrnáct hodin u kříže, který stojí za obcí směrem na Cidlinu. Po požehnání tohoto kříže průvod přešel ke zvoničce na návsi, kde kněz posvětil před zraky návštěvníků nový zvon umístěný do zvoničky. Na zvonu se mimo jiné nachází nápis: Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky odháním. LP Odtud průvod pokračoval ke kříži u pily a posléze ke sloupu Panny Marie. Po občerstvení proběhlo žehnání kříže na polní cestě do Jakubova a poslední žehnání dvou křížů se uskutečnilo v Horních Lažanech. mbs ; Foto: Jiří Smetana Posvícení a dýně Poslední zářijový víkend se v Jakubově slaví posvícení. Na sobotu a neděli připravil obecní úřad tradiční posvícenskou výstavu. Ta byla zahájena v sobotu 28. září 8. ročníkem soutěže o největší dýni. Letošní nepříznivý klimatický rok se projevil také na výsledcích. Rekord z roku 2011 o hmotnosti 71 kg tak překonán nebyl. Největší dýni letos vypěstoval Karel Brabec a vážila 39 kg. Na výstavě byly kromě dýní k vidění podzimní dekorace a výrobky žáků základní školy a dětí z mateřské školy, fotografi e ze setkání rodáků a přátel obce i dalších významných událostí v obci. Děti obdivovaly vystavené domácí mazlíčky pakobylky, strašilky i oblovky. Zájemci si také mohli zakoupit různé upomínkové předměty. Protože nepřijely kolotoče, byly pro děti na nádvoří SPORTclubu připraveny různé atrakce. Největšímu zájmu se těšila trampolína a chůdy. Text i foto: Miroslav Kabelka Podzimní výzdoba v Lesonicích Lesonické seniorky se sešly na travnatém ostrůvku u zastávky, kde umístily podzimní dekoraci. Hospodář s hospodyní ukazují bohatou úrodu vypěstovanou na našich zahrádkách. Pěkně jsme si popovídaly a daly si panáčka slivovičky. Bylo to krásné slunečné odpoledne. Podrazká Miroslava Vítání občánků V neděli 13. října 2013 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři milé a slavnostní uvítání nových občánků. Děti (4 chlapci) spolu s rodiči a rodinnými příslušníky přivítala starostka obce Lenka Venhodová. Pěknými písničkami doladila sváteční atmosféru děvčata Saskova pod vedením pana Františka Sobotky a básničkami doplnily děti z mateřské školy pod vedením Venduly Komendové. V závěru akce se rodiče podepsali do pamětní knihy a sl. starostka předala našim nejmladším občánkům dárek a pamětní list. Ještě jednou přejeme rodičům hodně radosti při výchove dětí a dětem krásné a šťastné dětství. Text Lenka Venhodová; Foto: Jana Bártů z mikroregionu Cidliňáci a chalupáři se opět sešli Stává se pomalu tradicí podzimní Setkání občanů a chalupářů naší obce. Letos jsme se sešli 21. září 2013 v kulturním domě Beseda již potřetí. Že si tuto akci Cidlinští oblíbili, o tom svědčí do posledního místa zaplněný sál Besedy. Toto setkání organizují zástupci obce, kteří i letos připravili zajímavý program a příjemné posezení pro všechny bez rozdílu věku. Po přivítání přítomných starostou obce Ing. Miroslavem Smetanou, vystoupili žáci MŠ a ZŠ Lesonice s krásným kulturním programem. Při této příležitosti proběhlo přivítání nového občánka Cidliny Daniela Navrátila, který dostal Pamětní list obce Cidlina a hlavně traktor, ze kterého měl očividně radost. Starosta obce popřál manželům Navrátilovým k jejich nedávnému sňatku a předal rovněž Pamětní list, kytici a malou pozornost. Dalším zajímavým bodem programu bylo vystoupení Mgr. Ing. Ilony Chládkové, která seznámila přítomné s chystanými změnami v novém Občanském zákoníku. Zdůraznila hlavně změny, které by se mohly týkat obyvatel vesnic, a současně nabídla pomoc s jejich řešením. Na závěr ofi ciální části vystoupil starosta obce a seznámil občany s plněním investičních akcí a s fi nanční situací obce. VÝZNAMNÉ JUBILEUM V KOJATICÍCH Představitelé obce Kojatice popřáli ke krásnému jubileu paní Františce Pulicarové, která 6. října oslavila 90 let života Noční hasičská soutěž V sobotu 14. září 2013 uspořádal sbor dobrovolných hasičů další ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku. Letos se konal poprvé v nově vybudovaném hasičském areálu. Nejprve předvedla ukázku útoku dvě družstva jakubovských dětí. Pak již na dráhu nastoupilo 25 družstev mužů. Nejlépe se vedlo hasičům ze Sed- a stala se tak nejstarší žijící obyvatelkou obce. Narodila se roku 1923 v Komárovicích jako jedno ze 6 dětí. V současnosti již žádný další její sourozenec nežije. Školu navštěvovala v Domamili, ale už od svých 11 let musela pomáhat a pracovat zejména v zemědělství, například v Třebelovicích či Mladoňovicích. Roku 1946 se provdala do Kojatic, kde žije dodnes. Společně s manželem vychovali 3 děti. V současnosti se paní Františka těší z 8 vnoučat a 5 pravnoučat. Milá paní Pulicarová, hlavně pevné zdraví a spokojenost do dalších let. Aleš Šotkovský ml. latic, na druhém místě skončili domácí muži z Jakubova. Soutěž uzavřelo 8 družstev žen. První místo patřilo domácím hasičkám. K dobré náladě diváků přispěly výborné výsledky domácích mužstev i vynikající občerstvení. Text i foto: Miroslav Kabelka Rovněž představil plán akcí na příští rok. Poté byla podávána večeře, občerstvení a spousta cukroví, které napekly cidlinské ženy. K příjemné pohodě, tanci i poslechu hrálo Duo Pomněnka. Během volné zábavy proběhlo slosování lístků, které obdrželi občané při vstupu, výherci obdrželi věcné ceny, což také přispělo k veselé náladě večera. Všichni se dobře bavili až do pozdních hodin. Teď už se budeme těšít na další setkání občanů a chalupářů Cidliny. Text Ing. Marie Smetanová Foto Hanuš Cydlík Litohoř má novou požární nádrž Obec Litohoř v letošním roce opravila požární nádrž. Stavební práce na této nádrži prováděla fi rma STABO MB s. r. o. S pracemi začali již brzy na jaře a i přes nepřízeň počasí byla nádrž dokončena v termínu, tak aby se dala využít k letním radovánkám. Celková výše nákladů na tento projekt se vyšplhala kolem 3 mil. I přes přísný zákaz koupání lákala hned po jejím napuštění k příjemnému osvěžení. Nádrž je rozdělena na dva bazény. Brouzdaliště pro děti a velký bazén, každý bazén má svůj samostatný přítok ze studny a odtok. Na úpravu terénu kolem nádrže svolala obec brigádu v pátek a v sobotu 19. a Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří svůj volný čas obětovali a pomohli upravit terén kolem nádrže a zaset trávník. Tato nádrž neslouží jen jako koupaliště, ale v případě požáru jako zásobárna vody pro všechny občany. Ing. Helena Dreslová 8 listopad 2013 listopad

7 z mikroregionu DRAKIÁDA V sobotu 5. října 2013 odpoledne se na sportovně kulturním areálu v Nových Syrovicích konala Drakiáda. Organizace se ujal Obecní úřad spolu s místními ženami, kterým patří velký dík za to, že celou akci v kostýmech dračic provázely. Soutěžilo se o nejvýše a o nejníže létajícího draka, přechod co nejrychleji celého hřiště s drakem, o doma vyrobeného draka. Dále děti REKONSTRUKCE vnitřních prostor Kulturního domu v Litohoři Během velkých prázdnin proběhla rekonstrukce vnitřních prostor v Kulturním domě v Litohoři, oprava byla podpořena Kulturní přehled mikroregionu listopad 2013 Sobota Vodácký oddíl Moravské Budějovice zve všechny příznivce pěší turistiky na další ročník pochodu Za Svatomartinskou husou na Sádek Start: 9.11 v10.00 na vlakovém nádraží, Moravské Budějovice Trasa: po značené turistické cestě přes Horu, Babice a Loukovice na Sádek. Po občerstvení v cca odjíždí autobus s těmi, kdo zdolali celou trasu, zpět do Moravských Budějovic. Trasa cca 17 km. Info: Odvárka, Hrabovský, mail: mob.: Srdečně Vás zveme na 2. prodejní adventní jarmark do zasedací místnosti Obecního úřadu Nové Syrovice Pátek v 16 hodin slavnostní zahájení s prodejem soutěžily v přetahování, ve skoku v pytli, apod. a za výkony byly odměněny nejrůznějšími věcnými cenami a sladkostmi. Pak tančily a dováděly s dračicemi. Při velmi větrném počasí měly děti co dělat, aby draky udržely a nevzlétly s nimi k obloze. Všichni se zahřívali teplým čajem a na závěr děti obdržely malé občerstvení. Oldřich Svoboda starosta obce programem obnovy venkova Zvětšila se malá a nevyhovující kuchyňka. Kompletní rekonstrukce si vyžádala nové rozvody vody, topení, elektriky, dlažby a obkladů. V neposlední řadě se pořídil nový nábytek. Nyní nic nebrání tomu, aby byl kulturní dům plně využíván k fi remním i soukromým oslavám a kulturním akcím. Součástí oprav programu byla i rekonstrukce toalet za výčepem. Díky dotaci z Kraje Vysočina Jdeme příkladem předcházíme odpadům se podařilo dovybavit odpadkovými koši na tříděný odpad nejen kuchyňku, ale také školu a školku. Ing. Helena Dreslová Sobota od 9 do 17 hod. Neděle od 13 do 16 hod. Nabízíme: adventní věnce a svícny, vánoční květiny, svíčky, keramiku, textilní dekorace, věnečky z jehličí, papíru, proutí, šišek, těstovin, aj. Pouze v sobotu: šperky a doplňky ze skla, perníčky s ukázkou zdobení. Předvánoční dění v Litohoři pátek VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ v kulturním domě od 16 hodin. neděle Vánoční besídka ZŠ a MŠ v KD. Vánoční výstava v KD. Rozsvícení stromu u školy v 17 hodin. sobota Mikulášský vlak do Jemnice odjezdy z Mor. Budějovic: a 14.10; odjezdy z Jemnice: 13:15, 15:15; jeden směr 50,- Kč, masky a děti do 15.let zdarma. Velmi doporučujeme rezervaci sedadel na nebo na tel: Posvícení v Šašovicích Šašovské posvícení začalo sobotním večerem. Pro občany bylo v místní škole nachystáno pohoštění v podobě výborného pečeného masa na zelenině. Neděle byla plná sportu a zábavy. V odpoledních hodinách se na místním hřišti sešla celá ves. Děti se bavily na pouťových atrakcích a dospělí fandili místním borcům, kteří sehráli fotbalový zápas na počest Františka Ondráka. Za krásného počasí a velkého povzbuzování skončil zápas 6:2. Výsledek však nebyl až tak důležitý jako radost z vydařené akce. Text, foto : Janíčkovi Zúčastnili jsme se soutěže Obec našim dětem Dne 14. září se konal již šestý ročník klání Obec našim dětem. Tentokrát tomu tak bylo ve Zvěrkovicích. Jedná se o zábavné odpoledne plné soutěží a her. Letos byl tento ročník okořeněn o krotitele hadů, informační stánek od společnosti Besip, kde byla možnost vyzkoušení si slalomu v podnapilém stavu za pomoci speciálních brýlí, a o kiosek Policie ČR. Celkově bylo připraveno 7 soutěžních disciplín. Na pěném 3. místě se umístily děti z naší obce Láz. Celé odpoledne se neslo v příjemné atmosféře a věřím, že si ho všichni užili ;) Text: Martin Chalupa FREE AEROBIC Na podzim minulého roku jsme po roční pauze obnovili dlouhou tradici závodů v komerčním aerobiku. Rozhodli jsme se tak proto, aby si všichni členové oddílu aerobiku vyzkoušeli opravdové závody a nemuseli jezdit do jiných míst republiky. Soutěže u nás se zúčastnili také závodníci z Českých Budějovic, Ostrovačic, Písku, Znojma, Prahy nebo Bystřice pod Pernštejnem, takže konkurence byla opravdu kvalitní. Letos jsme se rozhodli pokračovat v této činnosti a pilně připravujeme další ročník Free aerobiku. Akce se bude konat v budově sokolovny v Moravských Budějovicích 9. listopadu Chtěli bychom vás všechny touto cestou pozvat, ať už si přijdete sami zasoutěžit (opět otevíráme kategorii 26 a více let) nebo budete součástí publika, které vytvořilo loni skvělou atmosféru. Dance&Aerobic TJ Sokol, J. Chvátalová Soutěž v aerobiku opět v Moravských Budějovicích Novinky Velice nás těší velký zájem o naše lekce plné nových nápadů, nových stylů cvičení, nové náplně. Naše lektorky se neustále vzdělávají a přicházejí tak za vámi s novými metodami a poznatky. Jsme rádi, že jejich časová i fi nanční investice se pak projeví velkou účastí na hodinách. Je to pro nás ta nejkrásnější odměna! Nejlepší učitel němčiny ve školním roce 2012/13 Moravskobudějovické gymnázium je nejstarší vzdělávací instituce ve městě, instituce s více jak stoletou tradicí. I když prošlo určitým historickým vývojem, udržuje si tradičně kvalitní úroveň, která se zejména projevuje bezproblémovým přijetím absolventů k vysokoškolskému studiu, úspěšným studiem na těchto školách a rovněž i výborným umístěním v různých soutěžích a olympiádách. Vedle vlastního studia se studenti věnují i dalším aktivitám v oblasti sportovní, jazykové, odborné, charitativní i kulturní. Úspěšně se rozvíjí i mezinárodní spolupráce v rámci projektů. Gymnázium bylo od 1. července roku 2004 sloučeno se Střední odbornou školou Moravské Budějovice a v současné době je ofi ciální název sloučené školy Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, Tyršova 365. Pohled do třídy na účastníky setkání Školu výborným způsobem reprezentují nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci, o čemž svědčí letošní úspěch Aleny Ziny Janáčkové, která zvítězila v prvním ročníku soutěže o nejlepšího němčináře. Na podzim roku 2012 byla pod záštitou českého ministra školství a ve spolupráci s českým Spolkem germanistů a učitelů zahájena kampaň Šprechtíme, v jejímž rámci byla vyhlášena celoroční projektová soutěž Cena pro nejlepšího učitele. Na kampani Šprechtíme se dále podílely ambasády Německa a Rakouska, Goethe-Institut, Centrála pro německé školství v zahraničí, Rakouské kulturní fórum v Praze a další. Cenou měli být vyznamenáni příkladně angažovaní učitelé němčiny v České republice, kteří ve školním roce 2012/13 se zvláštním způsobem zasloužili o podporu německého jazyka. Pečlivá příprava, bohaté zkušenosti a také díky množství zajímavých projektů, kterými obohacuje hodiny němčiny, přinesly učitelce moravskobudějovického gymnázia Aleně Zině Janáčkové v konkurenci 36 přihlášených učitelů zasloužené vítězství. Ocenění pro nejlepší učitelku němčiny si Alena Janáčková převzala již v měsíci červnu 2013 v rámci slavnostního aktu na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, které jí předal velvyslanec Detlef ze sportu, ze školství Kromě již tradičních kondičních a tanečních hodin a pilatesu jsme v měsíci říjnu zavedli hodiny na bosu a intervalový trénink dynamické hodiny plné zajímavých posilovacích metod, příjemné hudby i atmosféry. Více informací na www. mbaerobic. tym. cz Od úterý nabízíme i dopolední lekci zaměřenou na celkové zvyšování kondice, protažení a vytrvalost. Bude se jednat o cvičení pro ty, kteří mají z různých důvodů možnost a chuť zacvičit si po ránu. Náplní bude nenáročné, více či méně dynamické cvičení na hudbu, název a čas upřesníme po dohodě se zájemci, pravděpodobně od 9 do 10 hodin. Zájemci o dopolední kondiční hodinu kontaktujte, prosím, Janu Dostálovou, , cz Zástupce OŠMS KÚ Kraje Vysočina předává kytici květů a pozornost. Lingemann. Kromě toho se nositelka ceny o svůj úspěch podělila se svými studenty, kolegy a milými hosty ve čtvrtek 9. října 2013 v deset hodin přímo v moravskobudějovickém gymnáziu. V rámci příjemného setkání si studenti gymnázia kromě hudebního vystoupení připravili také prezentaci v němčině, při které jednotlivě popsali všechny aktivity a projekty, které se svou učitelkou němčiny připravili. Po kulturním zahájení setkání přivítal ředitel Gymnázia a SOŠ Stanislav Šťáva milé hosty, mezi nimiž byl Christian Autengruber z rakouského velvyslanectví v Praze, Štěpánka Laňová z Gothe institutu, Dana Hrušková ze spolku germanistů a učitelů pokračování na str listopad 2013 listopad

8 ze školství Christian Autengruber z rakouského velvyslanectví v Praze při vystoupení dokončení ze str. 11 němčiny, Miroslav Pech a Terezie Doleželová z OŠMS KÚ Kraje Vysočina, místostarosta města Jan Kocáb, tajemnice MěÚ Jana Špačková a studenti gymnázia. Ředitel Šťáva neskrýval radost z úspěchu učitelky Janáčkové a poděkoval jí za příkladnou reprezentaci školy. Se zdravicí vystoupil nejen Christian Autengruber, ale i zástupce krajského úřadu, který jí předal kytici květů a pozornost. I místostarosta Alena Zina Janáčková Česko-německý seminář města vyjádřil dík za dobrou reprezentaci nejen školy, ale i města Moravské Budějovice. V závěru slavnostního setkání vystoupila i Alena Janáčková, která poděkovala nejen řediteli školy Stanislavu Šťávovi za podporu, ale také se vyjádřila směrem k přítomným studentům: Bez zájmu studentů, jejich ochoty vnímat nové nápady a netradiční vzdělávací postupy bych cenu nikdy nezískala. Snažím se své studenty pro němčinu nadchnout Dne jsme jeli na čtyřdenní česko-německý seminář, který se konal v Terezíně. Semináře se celkem zúčastnilo 13 studentů, osm z České republiky a pět z Německa. Z naší školy se semináře účastnili tři studenti předmaturitních ročníků. Náplní tohoto semináře byla spolupráce českých a německých studentů zabývajících se problematikou 2. světové války a holocaustu. Hned po příjezdu na nás čekali němečtí dobrovolníci, kteří nás doprovodili na ubytovnu. Poté následovaly seznamovací hry a skupinový workshop na téma Památky v Terezíně. Večer se hrály česko-německé společenské hry. V pátek jsme vyrazili na celodenní výlet do Prahy, jehož hlavním cílem bylo navštívit bývalou pražskou židovskou čtvrť Josefov, kde jsme měli možnost se setkat ve Vzdělávacím a kulturním centru židovského muzea s pamětnicí paní Doris, která nám vyprávěla o životě a podmínkách v terezínském koncentračním táboře a laskavě zodpovídala všechny dotazy. Další zastávkou se staly židovské synagogy (Staronová, Pinkasova a Španělská) a starý židovský hřbitov, na které následně navázalo několikahodinové volno v centru Prahy. Další den jsme většinu svého času věnovali workshopu Od čísla ke jménu, jehož Ředitel Stanislav Šťáva a také bourat zažité předsudky, že němčina je obtížný a tvrdý jazyk, uvedla Alena Janáčková, která se učitelské profesi věnuje již 28 roků a kromě němčiny učí se stejným nadšením i dějepis. Když máte na druhé straně katedry dobrou odezvu, je radost učit, dodala Alena Janáčková. Po ofi ciální části pokračovali účastníci setkání v příjemné besedě při občerstvení. Text i foto: Vlastimil Smetana náplní bylo seznámit se s osudy některých osob, které prožily část svého života v Terezíně. Dále jsme navštívili dvě muzea a večer jsme společně strávili na Josefínských slavnostech, kde jsme měli možnost nahlédnout do jiné části historie tohoto města, a to do sedmileté války. Poslední den nás čekala prohlídka malé pevnosti, kde jsme se setkali s průvodkyní, která nám ochotně odpovídala i na dotazy, které byly nad rámec jejích výkladových osnov. To byla naše poslední zastávka na cestě putování po minulosti. Následovalo celkové zhodnocení, kde jsme se se všemi účastníky shodli, že jsme se moc rádi tohoto semináře zúčastnili a měli možnost získat mnoho cenných zkušeností. I přes jazykovou bariéru jsme dokázali s Němci komunikovat a pracovat na společném projektu. Michaela Langová, Nikola Mrvková, 5. C Gymnazisté opět na cestách Itálie Jak už je na našem gymnáziu několikaletou tradicí, i tento rok jsme se mohli vypravit do zahraniční země poznávat novou kulturu a život v jiné zemi. V posledních dvou letech jsme měli možnost navštívit Francii a Anglii, letošní rok patřil státu ležícím na Apeninském poloostrově Itálii. I letošní zájezd byl organizovaný ve spolupráci s třebíčskou cestovní kanceláří VOMA, tentokrát pod vedením paní profesorky PhDr. Aleny Ziny Janáčkové a paní profesorky Mgr. Ilony Lovicarové. Ne nadarmo je Itálie jednou z nejoblíbenějších turistických destinací a my jsme rádi, že jsme ji mohli navštívit. Tato země je totiž pro mnohé z nás takovým cestovatelským snem. Každý člověk si tam totiž přijde na své ať už máme na mysli příznivce vína, kávy, tiramisu, pizzy, ale i oliv, historických památek, módy či tyrkysového moře. Už od konce prázdnin jsme se do Itálie těšili, proto jsme v pátek kolem půl páté odpoledne všichni netrpělivě vyhlíželi autobus, který nás měl dopravit až do země vzdálené přes 1000 kilometrů. I tentokrát bylo naším největším problémem to, jak přežít dlouhou cestu autobusem, kterou nám zpříjemňovaly zajímavé historické výklady paní profesorky Janáčkové o místech, na která jsme měli zavítat. První den jsme vili některá vatikánská muzea a samozřejmě i Sixtinskou kapli. Nový týden jsme zahájili celodenním výletem do archeologického areálu Pompeje, kde jsme stačili několikrát promoknout. Ale i tak jsme prošli skoro celý areál. Je až neuvěřitelné, jak dokázali lidé v dřívějších dobách postavit tak promyšlená města. Ještě jsme ani nestačili pořádně uschnout a už jsme seděli v autobuse, který nás dovezl ke kráteru Vesuvu. I přesto, že jsme několikrát zmokli, zanechal v nás tento výlet velký dojem. Pátý den jsme strávili v Římě, městě, na které jsme se všichni těšili snad nejvíce. V Římě, v jednom z nejstarších evropských měst, jsme navštívili několik významných památek. Prošli jsme se kolem Kolosea, které je opravdu tak krásné jako na fotografiích, navštívili jsme Forum Romanum, které bylo v dobách antického Říma centrem veřejného dění, hodili si minci do fontány di Trevi, abychom se do Říma podle pověsti ještě někdy vrátili, nebo si poseděli na Španělských schodech, kde jsme nasávali atmosféru toho pravého Říma. Středeční den se pro mě stal tím nejzajímavějším. Navštívili jsme hned tři překrásná města, která se mi vryla do paměti, a doufám, že se do nich ještě někdy vrátím. Sienna, St. Gimignano a Volterra podle mě nejkrásnější italská města, která jsme mohli během našeho zájezdu navštívit. V Sienně, městě ležícím v srdci Toskánska, jsme si sedli na prosluněné náměstí Piazza del Campo, kde jsme si užívali atmosféru tohoto historického města. Bonusem k našemu už tak plnému programu bylo město Volterra, pro nás především známé z druhého dílu ságy Stmívání. Všechny účastnice našeho zájezdu si s úsměvem na rtech vzpomněly na dokonalého Roberta Pattinsona, fi lmového představitele upíra Edwarda. Podzimní přespolní běh v ZŠ Havlíčkova Koncem září každého školního roku je u nás tradičním sportem přespolní běh a jeho školní kolo. V letošním roce se ho zúčastnilo 117 dětí od 3. do 9. třídy. 5 nejlepších v každé kategorii kromě 3. až 5. třídy postupuje do okresního kola. 3. října jsme se ve velké zimě vypravili do Třebíče, kde u řeky Jihlavy v parku Líščí pod nemocnicí tento běh pravidelně probíhá. Ranní nízké teploty a třesoucí se závodníci nedávali mnoho nadějí v dobrý výsledek. První závodní kategorií byly mladší dívky, kde si pro první místo doběhla Pavlína Bačová a 8. místem bodovala Markéta Dračková. Další dívky Romana Bačová, Alena Čábelová a Aneta Simandlová se stihly vtěsnat mezi 29 závodnic z celkových 54. To jim přineslo v soutěži družstev 2. místo. Mladší chlapci, kteří běželi hned po nich, téměř deklasovali všechny ostatní závodníky 1. místem Matouše Neubauera, 2. místem Davida Taflíře a 3. místem Jakuba Větrovského mezi jednotlivci. Lukáš Cibul a a Leoš Svoboda, kteří doběhli do 25. místa z 62 závodníků, potvrdili celkově 1. místo v soutěži družstev. Největší konkurenci měly ve své kategorii starší dívky, ale i tak družstvo ve složení Alena Bačová, Kateřina Benháková, Veronika Kočí, Dana Hvězdová a Soňa Doležalová skončilo na krásném 3. místě. Jako poslední vybíhali starší chlapci, kteří po loňském neúspěchu byli na běh hodně natěšení. Závod se jim povedl. Filip Hvězda skončil mezi jednotlivci 2., Michal Částek 4., Štěpán Kabelka, Jiří Havlát a Zdeněk Nesiba doběhli do 26. místa ze školství Sedmý den jsme strávili v impozantní Florencii, kterou jsem si zamilovala stejně jako Siennu, Volterru či St. Gimignano. V této toskánské metropoli jsme navštívili katedrálu Santa Maria del Fiore, galerii Uffi zi, kostel S. Krocei, zhlédli známou Michelangelovu sochu Davida a Ponte Vecchio proslulý most zlatníků přes řeku Arno. Pro některé z nás to byla doslova pastva pro oči tolik zlata jsme totiž na jednom místě asi nikdy neviděli. Tento zájezd byl opět skvělým zážitkem a doufáme, že vzpomínky z tohoto týdne, stráveného na Apeninském poloostrově, budeme mít v srdci ještě dlouho. Pavlína Ondráková, 4. A SVATOANEŽSKÉ SPORTOVNÍ HRY I. ročník Domov sv. Anežky Velký Újezd Ve středu jsme uskutečnili naše I. Svatoanežské sportovní hry. Pozvání přijali z DS Hostim, DS Myslibořice, DS Budíškovice, DS Manž. Curieových Třebíč a ÚSP Nové Syrovice. Všechny srdečně přivítal ředitel domova ing. ČAJKA František a popřál příjemně z celkových 59 závodníků. Odměnou jim bylo 2. místo v soutěži družstev. Naše škola se díky těmto výsledkům stala nejúspěšnější v těchto závodech. První 2 družstva v každé kategorii postoupila na krajské finále do Žďáru nad Sázavou. 10. října jsme se v nádherném počasí babího léta zúčastnili závodů v lyžařském areálu Martina Koukala u Pilské nádrže za Žďárem nad Sázavou. Ve velké konkurenci sportovních tříd i sportovních škol věnujících se lyžování, biatlonu i dalším sportům jsme se neztratili. Pavlína Bačová si v kategorii mladších dívek doběhla pro 3. místo mezi jednotlivci a celé družstvo, které ještě doplnila Tereza Žáková, skončilo na 7. místě. Mladší chlapci neměli daleko k vítězství, ale po 9., 11., a 13. místě z 52 závodníků jsme potřebovali ještě jedno umístění do 20. místa, což se nám však kvůli dlouhé a obtížné trati, která měla 2000 metrů, nepodařilo. Tentokrát nám doplnil tým ještě Petr Růžička. I tak skončilo družstvo mladších chlapců na velmi pěkném 5. místě. Starší chlapci tentokrát běželi 3000 metrů. Částečná nachlazení i úrazy některých z nich si vybraly svoji daň. Filip Hvězda doběhl 10. a Libor Svoboda 26. a starší chlapci skončili 10. Pro všechny naše závodníky byla soutěž velkým zážitkem a ohromnou zkušeností pro příští závodění. V krajském kole jsme se opět neztratili. Všem našim žákům musím poděkovat za nádherné výsledky, sportovní chování a kamarádství. Zdeněk Chroust, učitel strávené dopoledne a štěstí ve hře. Sdělil i několik důležitých a zároveň zajímavých informací o našem zařízení. Soutěžilo se ve třinácti netradičních disciplínách pod názvem Ozdob čápa, Uzavírání Aladina, Brčko sání a další. Svou náročností odpovídaly věkové skupině soutěžících. Soutěžní klání se odehrálo v příjemných prostorách zahrady našeho domova. Vyhlášení výsledků proběhlo po chutném a zaslouženém obědě. Hodnotilo se v kategorii družstev, jednotlivec i doprovod byl za své výkony ohodnocen. Putovní pohár si odvezli do Třebíče DS Manž. Curieových. Domácí družstvo ve složení pí. Novotná J., pí. Fleková M., p. Novák S. vybojovalo krásné třetí místo. Po vyhlášení výsledků, rozdání pohárů, diplomů a cen jsme si všichni zazpívali za hudebního doprovodu známé lidové písničky. Kdo měl chuť a zájem, mohl si prohlédnout zrekonstruované prostory domova. Určitě bylo co obdivovat. Nejvíce pozornosti se těšila kaple. Odměnou pro nás organizátory byl úsměv a spokojenost ve tvářích zúčastněných. Obdrželi jsme i písemné díky. Již nyní se těšíme na další ročníky. Jana Šafratová, aktivizační pracovnice Domov sv. Anežky Velký Újezd PODZIM UŽ PODZIM PŘIŠEL DO KRAJE MALUJE SNIVĚ A KRÁSNĚ. POKORNĚ KLADU VĚTU ZA VĚTOU TÉTO PROSTINKÉ BÁSNĚ. LES ZTICHL V CHLADNÉM DOJETÍ A V ÚDOLÍ ZAS MLHA SPÁVÁ. OHŘEJ SE JEŠTĚ V TEPLÉM PODLETÍ JIŽ VLAŠTOVKA SBOHEM DÁVÁ. Jana Novotná 12 listopad 2013 tedy strávili na cestě. Na programu druhého dne bylo skalní městečko Orvieto, kam jsme se dopravili pomocí pozemní lanovky. V tomto městečku, které jako by vypadlo z oka starých italských fi lmů, jsme navštívili starou gotickou katedrálu a prošli se křivolakými uličkami tohoto historického města. Mimo to jsme se také podívali na tradiční sobotní trh a ochutnali výbornou italskou zmrzlinu. Věřím, že většina z nás si toto město opravdu zamilovala. Nedělní program byl věnovaný Vatikánu, malému státu uprostřed Říma. Zde jsme navštívili baziliku svatého Petra, která je jednou ze čtyř římských papežských bazilik. Jako správní gymnazisté jsme také navštílistopad

9 ze školství ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ TREE RING PROJEKTU se uskutečnilo v Norsku Nechceme být loutkami reklam, aneb 1. projektový den v ZŠ TGM Učitelé ZŠ TGM v Moravských Budějovicích připravili dětem projektový den zaměřený na média. Projekt se uskutečnil ve středu 23. října. A co bylo smyslem tohoto dne? Všichni si denně uvědomujeme, jak jsou naše děti vystaveny tlaku reklamy a bulváru. Nelíbí se nám, když hrají střílečky, bojíme se, s kým a o čem si povídají na facebooku, jestli někomu nenaletí na internetu. Co s tím můžeme udělat? Zakázat jim internet není řešení, technika prostě kráčí vpřed bez ohledu na pě, prohlédli jsme si památky hlavního města a pobavili se s norskými i chorvatskými přáteli. Bylo nám líto, že projekt končí, ale slíbili jsme si s přáteli z norského Eidskogu, že budeme pokračovat ve spolupráci. Za kroužek Tereza Mgr. Jana Hanáková Jak klima ovlivňuje růst stromů? Dají se podle přírůstků stromů zpětně odvodit klimatické podmínky v daném roce? Odpovědi na tyto i jiné otázky hledali v uplynulých dvou letech žáci českých, norských a chorvatských škol, a to zajímavou metodou zkoumáním letokruhů. Na závěrečném setkání se v norském Dalenu setkali zástupci celkem 24 škol. Z České republiky to bylo 6 škol ZŠ Bánov, ZŠ Pomezí, Gymnázium Globe Brno, Schola Humanitas Litvínov, SLŠ Šluknov a naše škola ZŠ TGM MORAVSKÉ BUDĚJOVICE. Každou školu reprezentovaly dvojice žáků a učitelů. Od nás byli vybráni žáci Iva Jurková a Slávek Doležal a učitelky Jana Hanáková a Romana Průšová. Konference se účastnil i norský vědec Andreas Kirchener, který výstupy od žáků vývrty z borovice lesní prozkoumal a vyhodnotil. Zajímavý výzkum a navíc zážitky ze vzájemných setkání prezentovali žáci v kulturním středisku před plným sálem a navíc v angličtině. Odměnou za tento výkon jim byl společný program v nádherné norské přírodě. Co jsme tedy prožili během pěti dní v Norsku? Navštívili jsme měděný důl, plavili jsme se po jezeře, které je 10. nejhlubší v Evronáš názor. Můžeme ale dětem pomoci zorientovat se, navodit situace, se kterými se můžou potkat, a správně je řešit. Právě to bylo cílem projektového dne. Starší žáci si vyzkoušeli roli bulvárních novinářů i jejich obětí. Vymýšleli senzační titulky k běžným zprávám, aby svoje noviny dokázali prodat. Uvědomili si také, že reklamní slogany můžou být zavádějící a je dobré být pořád ve střehu. Naučili se, podle jakých kritérií si koupit hru na počítač, aby byla vhodná a přiměřená jejich věku. Když si žáci na závěr celého dopoledne řekli nebudeme loutkami reklam, byli jsme my učitelé spokojeni. Ten den měl prostě smysl. A můžeme přát sobě i dětem, aby takových dnů bylo ve škole co nejvíc! Valéria Kyzlinková, učitelka ZŠ TGM DÝŇOVÁ VÝSTAVA V MŠ Protože nastal podzim, který nám jako každý rok nadělil mnoho přírodních krás, rozhodly jsme se s kolegyněmi v naší mateřské škole uspořádat DÝŇOVOU VÝSTAVU. Oslovily jsme rodiče a jejich děti a vyzvaly je ke společnému vytvoření dýňových panáků, ale i jiných podzimníčků. Během krátké doby se začala před budovou MŠ shromažďovat přenádherná díla, která zaujala každého přicházejícího návštěvníka mateřské školy. Děti se hrdě hlásily ke svým výrobkům, popisovaly svůj podíl na jejich zhotovení, ale hlavně všem šťastně oznamovaly, že tohle dělala moje mamka, nebo taťka. Chtěly bychom poděkovat všem zúčastněným za jejich ochotu, kreativitu a čas, který věnovali této společné akci. Hana Vorlíčková, MŠ Moravské Budějovice, Šafaříkova 1306 ROZHOVOR MEZI NÁMI Autorský hudební recitál významného českého textaře, žurnalisty a producenta Dr. Michala Horáčka. Právě probíhá turné, které letos a příští rok navštíví více než 25 měst v Česku a na Slovensku. Na webových stránkách Petra Baránka, producenta projektu, jsme se dočetli, že plzeňská premiéra dopadla na jedničku, což je cítit i z povedené fotogalerie. Petra jsme se též zeptali, jak lidé přijali uvolněné pojetí recitálu, kdy účinkující sedí na jevišti, popíjejí a improvizují? Jak se hraje kapele a zpěvákům zpívá v přítomnosti textařské ikony pana Horáčka, který je po celou dobu na jevišti? Představení v Plzni bylo již třetím v řadě tohoto opravdu rozsáhlého turné. Protože jsme vystupovali venku a podařilo se na pět set míst vyprodat, tak jsem zvolil Plzeň jako referenční. Michal Horáček je bezesporu velká osobnost a legenda, přesto je to velmi distingovaný, příjemný a inteligentní gentleman anglického střihu. Je mezi námi a my s ním a je nám všem, kdo se na tom podílíme, více než mile. Mohu-li mluvit za všechny, pak jsme parta lidí, kteří se na sebe a tedy na každé představení moc těší a užívají si tyto výjimečné chvíle, což se samozřejmě přenáší i na diváky. Michal Horáček bude osobně přítomen na všech místech vašeho turné? INDIÁNSKÉ SPORTOVNÍ HRY V MŠ MEXIKO Pod záštitou příhraniční spolupráce v rámci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a dospělých se v pondělí, , v MŠ Mexiko konaly indiánské sportovní hry. Proběhly v dopoledních hodinách a byly vyvrcholením indiánského týdne, který akci předcházel. Hosty byly děti prvních tříd ZŠ Havlíčkova, které si společně s našimi dětmi připravily indiánské kostýmy. Po přivítání a kulturním programu, který připravil kroužek německého jazyka, plnily úkoly šesti indiánských per, které byly rozmístěny v areálu MŠ. 1/ Žluté pero trpělivosti / indiáni loví ryby / 2/ Červené pero přesnosti / indiáni trefují cíl / 3/ Modré pero tvořivosti / indiáni se zdobí / 4/ Zelené pero šikovnosti / indiáni se učí střílet z luku / 5/ Bílé pero obratnosti / indiáni se plíží a jezdí na koni / 6/ Černé pero rychlosti / indiáni překonávají překážky / Za splnění úkolů obdržely děti náhrdelníky a na závěr si po indiánsku zatančily. Všichni byli spokojeni a šťastné oči dětí svědčily o tom, že se akce zdařila. Za pomoc děkuji ZŠ Havlíčkova, Městskému kulturnímu středisku, pí. uč. Dvořákové z rodičovské rady, panu Vorlíčkovi z Jaroměřic, panu Kosteleckému a všem zaměstnancům MŠ, kteří se na akci podíleli. Zdeňka Musilová, uč. HOREHRONIE TOUR 2013 ze z školství kultury Je to o něm a s ním. Fascinující je, že ač dle mnohých je poezie mrtvá, tak se nám podařilo postavit dnes nejlíp prodávané turné o poezii v Česku. Poezie v kabátě Horáčkovy a Hapkovy poetiky, poezie v hávu skvostných hudebních aranží a zpěvu. Michal Horáček je samozřejmě hlavní hvězdou a průvodcem představeními. Vedle Kvartetu Mateje Benka recitál hostí jaké zpěváky? Skláním poklonu Mateji a jeho kvartetu. Muzikanti a charaktery par excellence stejně jako naši zpěváci, které nehostíme, neboť jsou zde doma. Jsou tři a každý z nich je naprostým profesionálem bez hvězdných manýrů. Milé osobnosti, které celé představení spoluvytváří. Zpěvačka Lenka Nová zpívala v Lauře a jejích tygrech, účinkuje ve všech Horáčkových projektech a má velmi úspěšnou sólovou kariéru, valašský bard a snad nejlepší interpret písně Rozeznávám František Segrado a benjamínek, nikoli však zpěvem, Ondra Ruml. O co se opírá dramaturgie recitálu? Opírá se o meditaci. Vysvětluji to tím, že současnost je neskutečně zrychlená. Žijeme v kvapu a unikají nám pocity a zážitky, které vnímáme jen tehdy, pokud se umíme zastavit, pozorovat a poslouchat. Drobné vjemy, jaké si pamatujeme z dětství. Závan vánku, barva světla o babím létě, zvuk sněhu na poli, vůně první dovolené. Lidé jsou nervózní právě proto, neboť si uvědomují, že tyto krásy mizí z duše a vzpomínek. Chodí na jógu, jezdí do Himálají nebo se snaží hledat jiné způsoby, aby se naučili znovu vnímat sebe, přírodu, krásu světa, umění, vesmíru. Došlo mi to až v Plzni, že tohle umíme. Je to fascinující umělecká meditace. Už po druhé skladbě jako by se jim zpomalil tep, zklidnil dech a jsme spolu na jedné vlně a tenhle výlet si moc užíváme. Pro mne je spolupráce s Michalem zázrakem, lékem a životadárnou energií. Jako producent musím Michalu Horáčkovi a všem z Mezi námi poděkovat za to, že jsme spolu. My jen dodáme, že dramaturgie představení se opírá Horáčkův projekt zhudebněných textů formou Villonských balad a spolupráci se skladatelem Petrem Hapkou. Více než 1,5 hodiny trvající pořad, jehož cílem je divákům představit osobnost Dr. Michala Horáčka, oživit zájem o poezii formou hudebních textů v kvalitních pěveckých interpretacích. Přejeme všem účinkujícím naplněné sály plné spokojených diváků a děkujeme za odpovědi. aneb Kristína & band v Moravských Budějovicích Mezi nejznámější slovenské zpěvačky patří Kristína Peláková vystupující pod uměleckým jménem Kristina. Ve čtvrtek v rámci HOREHRONIE TOUR 2013 přijela zakoncertovat i do našeho města. Mimo to zpěvačku čekají koncerty v Praze, Blansku, Liberci, Českých Budějovicích a dalších městech po celé České republice. Koncert začínal krátce po devatenácté hodině, kdy už celý sál fanoušků, různých věkových kategorií, s napětím očekával začátek koncertu. Bylo vidět, že si Kristina získala opravdu široké publikum. Na asi dvouhodinovém koncertě zazněly známé písně jako Tak si pustím svoj song, Jabĺčko, Odpúšťam, Stonka, V sieti ťa mám, Pri oltári, ale také jeden z nejslavnějších hitů Horehronie či píseň Ai Se Eu Te Pego od brazilského zpěváka (Michel Teló). Celý koncert se odehrával v úžasné atmosféře. Myslím si, že na tento koncert budeme vzpomínat ještě dlouho. Na závěr se konala také autogramiáda. Koncert měl obrovský úspěch a publikum bylo nadšené. Snad bude v budoucnu takových koncertů víc, zájem obyvatel města by totiž určitě byl. Pavlína Ondráková 14 listopad 2013 listopad

10 z kultury ze společnosti Muzejní spolek opět na cestách Cestopisná přednáška Indický Ladakh Malý Tibet Rád bych Vás pozval do MKS Beseda na moji cestopisnou přednášku o severoindickém Ladakhu, doufám, že 19. listopadu v 16 hodin dorazíte v hojném počtu, vzkazuje čtenářům geograf a fotograf Pavel Svoboda. Vysokohorský region a bývalé království Ladakh leží na samém severu Indie v blízkosti tibetských hranic. Díky zdejší živé a zachovalé buddhistické kultuře je Ladakhu mnohdy přezdíváno Malý Tibet. Hlavní město oblasti Leh se nachází ve výšce metrů a na přilehlé údolí řeky Indu z výšky hledí celá řada velkých buddhistických klášterů. Vyprahlé hory Transhimálaje jsou protkány historickými stezkami. Vydáme se na dlouhý přechod rozeklaného pohoří Zanskar. Stezky vedou přes pětitisícová sedla mezi oázami v podobě tradičních vesniček s prastarými kláštery s přátelskými mnichy, kteří nás nejednou pozvou na své modlitby a rádi pohostí slaným čajem. Při sklizni obilí ze skromných horských políček si člověk uvědomí, jak těžký život v těchto zapadlých horách je. Na náhorní plošině v hraničním pásmu s Tibetem leží velká a krásná jezera Tso Moriri, Pangong Tso a slané Tso Kar, toto je pravý Changthang země kočovných pastevců. Pavel Svoboda strávil v horách severní Indie dva měsíce a určitě je na co se těšit! Navíc jeden z přítomných vyhraje autorům nástěnný kalendář na rok 2014, ostatní si mohou kalendář Pavla Svobody na přednášce zakoupit. text Pavel Svoboda Výbor Muzejního spolku v Moravských Budějovicích připravuje pro své členy různé druhy vzdělávacích akcí i výjezdních zasedání, které směřují k rozšíření odborných znalostí členské základny. Nejinak tomu bylo i ve středu 25. září 2013, kdy členové spolku navštívili Muzeum Otokara Březiny v Jaroměřicích n. Rok. Smyslem návštěvy bylo jednak si připomenout sto roků od chvíle, kdy se Otokar Březina v roce 1913 nastěhoval do domu pekaře Vlčka. První patro tohoto domu obýval až do své smrti. Dnes je v celých prostorách domu Muzeum Otokara Březiny. Dalším důvod návštěvy byla prohlídka výstavy kreseb, grafi k a soch učitele Josefa Kapinuse, která v současné době v muzeu probíhá. Moravskobudějovické návštěvníky přivítala a celou výstavou provázela Helena Peschová, která přiblížila jak život, tak i dílo Josefa Kapinuse, který si narodil 1. září 1900 v Lázu u Moravských Budějovic a zemřel 11. února 1968 v Jaroměřicích n. Rok. Josef Kapinus byl žákem sochaře a malíře Františka Bílka, který byl velkým přítelem Otokara Březiny. Kapinus spojil svůj života s Jaroměřicemi n. Rok. s městem, které přijal za své a kterému sloužil víc než půl století nejen jako učitel, ale také jako umělec, uvedla Helena Peschová. Dále sdělila, že Kapinus rád portrétoval své žáky z jaroměřické školy i své spolupracovníky. Zásluhu má také na ilustracích k básním Otokara Březiny. Součástí odborného výkladu byla i prohlídka vystavených exponátů z tvorby autora výstavy. Poté si návštěvníci prohlédli další prostory muzea a návštěvu ukončili přátelskou besedou s pohoštěním od H. Peschové, která je také členkou Muzejního spolku v Moravských Budějovicích. Miluji reedice svěřila se nám paní spisovatelka Petra Braunová, kterou jsme v Týdnu knihoven přivítali u nás v Moravských Budějovicích. To přijde domů papír, na kterém vám sdělí, jakou částku vám pošlou na účet. Stačí ho podepsat a máte vyděláno. Takto s nadsázkou se představila paní spisovatelka dětem. Ale hned uvedla vše na pravou míru. Aby mohly vycházet reedice jejích knih, musí nejdříve tu knihu napsat. A to knihu zajímavou a čtivou, aby si ji čtenáři žádali. Co všechno předchází tomu, než taková kniha vznikne, se děti dozvěděly právě během povídání s paní Braunovou. Třeba, že témata čerpá z běžného života. Ovšem poté zapracuje její bohatá fantazie a příběh dostává nový rozměr. Často příběhy konzultuje s budoucími čtenáři při setkávání v knihovnách a školách. Připomínky k jejím textům mohou vést až tak daleko, že se děti z besedy stanou hrdiny připravované knihy. Tak tomu bylo například u knihy Tramvaj plná strašidel, která vypráví o partě kamarádů, jež se snaží vypátrat, proč se v Praze objevuje strašidelná tramvaj. Ale paní spisovatelka vyprávěla nejen o této knize. Na řadu Veronika Harcsa v Moravských Budějovicích Veronika Harcsa vystudovala Lisztovu hudební akademii v Budapešti. Svou první vlastní jazzovou kapelu založila v roce Na debutovém albu Speak Low se představila jako jedinečná interpretka jazzových standardů. Album zaznamenalo velký úspěch v Japonsku, na několik týdnů se ocitlo v první desítce hitparády Tower Records. Druhé album You Don t Know It s You z roku 2008 bylo už plně autorské obsahuje vlastní písně Veroniky Harcsa. Vedle pokračujícího úspěchu v Japonsku se s ním zpěvačka prosadila i doma. V Maďarsku se z něj stalo platinové jazzové album, které získalo i prestižní ocenění Maďarské jazzové album roku. Veronika vystupuje na festivalech a klubech po celém světě. Často Při loučení předseda Muzejního spolku František Vlk poděkoval průvodkyni za nevšední kulturní zážitek. Text i foto Vlastimil Smetana, jednatel Muzejního spolku přišly i knihy z edice První čtení, kterými vlastně svoji autorskou dráhu začala, i knihy pro starší děti a dospívající. Napadlo vás někdy, co by se stalo, kdybyste se ztratili v čase? Uměli byste si poradit, kdybyste se náhle ocitli v roce 1912, stejně jako hlavní hrdina knihy Ztraceni v čase? Nebo si představte společnost, ve které neexistuje zlo jako v knize O chlapci, který spadl z nebe. A co třeba, kdybyste dostali knihu, které dorůstají listy? To se stalo Emě v knize Ema a kouzelná kniha. I když si paní Braunová povídala s dětmi hlavně o dětských knihách, řeč přišla i na knihu Pozorovatelka. Skutečný příběh dívky, která je po nemoci uvězněna ve vlastním těle. Ale i přesto žije plnohodnotný život, možná i bohatší život, než my všichni. O knihách paní Braunové by se dalo napsat hodně. Ovšem nejlepší je vlastní zkušenost. Přijďte si tedy její knihy k nám vypůjčit. Doporučit mohu nejen ty pro dospělé. Ti, kteří nepřestali být dětmi, si se zájmem přečtou i její knihy dětské. A slibuji, že nebudete litovat. Městská knihovna www. knihovnamb. cz je zvána k účasti v renomovaných projektech, například pravidelně spolupracuje s italským producentem Nicolou Contem. Třetím albem Red Baggage potvrdila úspěchy v Maďarsku i v Japonsku. Její koncerty jsou neopakovatelným zážitkem nejen pro čistě jazzové fanoušky (např. cover verze Nirvany byla na koncertě v Bratislavě naprosto famózní). Jejím zatím posledním albem je studiová nahrávka Lámpafény (2011). Kromě svého dua a kvarteta zpívá ještě v elektronickém triu Bin-Jip. Přijměte, prosím, pozvání na koncert Veroniky Harcsa do MKS Beseda a dopřejte si neopakovatelný hudební zážitek. text: reakce Vzpomínky Nad hřbitovem tiše vánek věje, věčnou píseň k Tvému spánku pěje. Náš milý tatínku, Ty tiše spíš, k nám se již nikdy nevrátíš. Dne 1. listopadu vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Wolfa. Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami. Nikdo už nevrátí, co osud vzal, zůstaly vzpomínky a v srdci žal. Dne 11. října uplynulo 5 let od úmrtí maminky a babičky, paní Marie Linhartové z Moravských Budějovic. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S úctou a láskou stále vzpomínají děti s rodinami. Měly jste nás rády a chtěly jste žít, přišla zlá nemoc a Vy jste musely odejít. Prázdný je domov, smutno je v něm, chybíte nám, maminky, chybíte nám všem. Za všechnu lásku kytičku na hrob Vám dáme a se slzami v očích stále vzpomínáme. Dne 4. listopadu 2013 by oslavila 58. narozeniny naše drahá maminka a manželka paní Miroslava Jenerálová z Moravských Budějovic. Zároveň 6. listopadu vzpomeneme 15. smutné výročí od jejího náhlého úmrtí. Dále vzpomeneme dne 17. listopadu 15. smutné výročí maminky a babičky paní Jiřiny Jenerálové z Moravských Budějovic, která nás opustila v 68 letech. S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, syn a dcera s rodinou a děti Zuzana, Jaroslav, Miroslava a Tereza, vnouček pravnouček Lukášek, pravnučka Alička a pravnuk Jakub. Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly kroky, Tvůj hlas, vzpomínky na tebe zůstávají v nás. Dne 13. listopadu tomu bude rok, co nás navždy opustil syn, manžel a tatínek Libor Slabý z Kojatic. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají maminka, manželka Ivana, synové Václav a Tomáš, dcera Lucie a sourozenci s rodinami. Vážení spoluobčané dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní předání zrekonstruované budovy a Den otevřených dveří Léčebny dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích, které se uskuteční v pátek 15. listopadu 2013 od hod. Srdečně zvou Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města Moravské Budějovice MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc., primář Léčebny dlouhodobě nemocných Moravské Budějovice Opustili nás Karel Slatinský 1962 Mor.Budějovice Ludvík Hruban 1934 Mor.Budějovice Václav Šoukal 1941 Mor.Budějovice Marie Findová 1944 Vícenice Božena Navrátilová 1930 Jackov Josef Navrátil 1924 Dešov Jan Pokorný 1943 Myslibořice Karel Prachař 1950 Mor.Budějovice Blahopřání Dne oslavila naše maminka a babička Marta Tomanová své 70. narozeniny. K tomuto jubileu přejeme zdraví a životní pohodu. Za celou rodinu dcera Marta. Za MKS Beseda připojujeme velikou omluvu za zpožděné otištění této inzerce a přejeme paní Tomanové do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. Dne 21. listopadu 2013 se dožívá v plné svěžesti krásných 90 let pan František Šimka z Litohoře. Zároveň 3. prosince oslaví i svůj svátek. Hodně zdraví, elánu, dobré pohody a radosti ze zahrádky mu do dalších let přejí Karel a Marie s rodinami. Pouštění draků Rok se s rokem sešel a již počtvrté jsme zářijové nedělní odpoledne prožili pouštěním draků na místním letišti. Počasí nám letos velice přálo a přineslo nám jak příjemný vítr, tak i sluneční paprsky. Děti s rodiči se scházely v hojném počtu a užívaly si divoké létání draků. V areálu SDH Moravské Budějovice přichystala maminka Jana Karásková pro děti materiál na výrobu dráčků. Děti si dráčky odnesly domů na podzimní výzdobu. Pak už následovalo velmi oblíbené opékání špekáčků a povídání u ohně. Za odměnu a na rozloučenou dostaly děti malou sladkost. Letos se sešlo opět kolem 30 dětí s rodiči. To, že rodiče odcházeli s díky, je důkazem, že tato venkovní akce se stala oblíbenou nejen pro děti. Děkuji panu Svobodovi z SDH za každoroční pomoc a vstřícnost při této akci. A již nyní přemýšlíme, čím bychom příští rok akci Pouštění draků dětem zpestřili. Olga Straňáková za RC Korálky 16 listopad 2013 listopad

11 ze sportu společnosti Okénko k sousedům Ať se nám to líbí nebo ne, v druhé polovině listopadu startují již v Dolním Rakousku, především ve Vídni, předvánoční trhy. Nejinak je tomu v císařském zámku Schönbrunn, kde tato, pro návštěvníky velmi atraktivní, akce začíná 23. listopadu v Každý den se zde rozsvítí vánoční jedle a zároveň s ní i osmdesát stánků nabízejících vše, co k nejkrásnějším svátkům v roce patří. V doprovodném programu zazní ze scény u stromu vánoční písně a koledy evropských zemí i spirituály. Prezentovat je budou pěvecké sbory, trubači i dechové soubory z celého světa. V neděli 24. listopadu vystoupí od i známý brněnský pěvecký sbor Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Choirchestra. Otevřeno je denně od do Mezi našimi občany, cestujícími do předvánoční Vídně, je však ještě známější adventní trh před radnicí. Jeho brány se otevřou již 16. listopadu a otevřeny budou denně od do K méně známým, ale krásným trhům ve Vídni patří ty, které lze navštívit od 15. listopadu na Spittelbergu. V romantických ambitech na vás čeká sto vystavujících, kteří nabídnou především umělecké předměty, krásné a jedinečné dárečky pod stromeček. Pěknou památkou a sběratelskou raritou je každoročně i spittelberský hrneček. Nové varhany v kapli Domu sv. Antonína Milovníkům výtvarného umění doporučuji ke zhlédnutí jedinečnou výstavu Matisse a fauvisté, kterou oslavuje vídeňská galerie Albertina deset let od svého znovuotevření. Až do 12. ledna 2014 je zde vystaveno 140 děl od HenrihoMatisse a tzv. fauvistů, jejichž obrazy jsou dnes považovány za předvoj moderny. A ještě jedna pozvánka na kuriózní akci do Vídně. 8. listopadu se v ulicích rakouské metropole rozezní zpěv, kterým bude zahájen velkolepý pěvecký festival VoiceMania. Zpěváky uslyšíte z balkónů na třídě Graben, na náměstí Petersplatz, v kostelích a v nákupních galeriích na bulváru Kärntner Ring. A kdo bude chtít, toho zpěváci na závěr dokonce kousek doprovodí minimálně než zahne do další ulice. Procházku za veselého zpěvu si tak rozhodně nenechte ujít. Pavel Kryštof Novák Kdo někdy přijde na mši sv. do Domu sv. Antonína, tedy do kláštera, jak se zde říká, jistě zaznamenal, že letos v červnu byly do zdejší kaple pořízeny nové varhany. Možná se někdo ptá: proč nové? Nestačily ty staré? Když jsem se snažila dopátrat u pamětníků, kdy se pořizovaly ty stávající varhany Farfi sa, zjistila jsem, že nejdříve se v kapli hrávalo na harmonium, které později stávalo v oratoři (v místnosti za kaplí). Pak někdy kolem roku 1990 dostaly sestry darem elektronické varhany Farfi sa professional duo. Tyto varhany však byly asi 20 let staré, neboť se vyráběly v letech , a to v Itálii. Ve své době byly špičkové. Byly vyráběny pro zpěváky a kapely populárních písní a k tomu účelu měly i rejstříky jako perkuse (tj. bicí) a jiné moderní ozdůbky. Podobnost s klasickými píšťalovými kostelními varhanami byla pouze vzdálená. Jako doprovodný nástroj k bohoslužbě se používaly pouze jako nouzové řešení, jako takové snadnější harmonium (harmonium má mnohem lepší zvuk, ale musí se na něj šlapat a to dá práci a každý to neumí). Tedy naše varhany byly staré alespoň 40 let a už dávno neplnily svůj účel. Několikrát byly opravovány, některé rejstříky nefungovaly a občas vynechal i celý jeden manuál (tj. celá klávesnice). To dávalo dost zabrat varhaníkovi, aby se nerozčílil a nezačal tento nástroj trestat za jeho trapné žerty. Co s tím? Dále opravovat? Nebo pořídit jiné varhany? Třeba zánovní, ale mladší a digitální, nikoliv elektronické? Digitální varhany jsou, stručně vyjádřeno, sestrojeny podobně jako elektronické, ale zvuk není vyráběn uměle. Jsou v nich uloženy nahrávky nejlepších světových píšťalových varhan, každý rejstřík a každá klávesa zvlášť, tedy píšťala po píšťale, a tyto nahrávky jsou uloženy v digitálním kódu do stroje varhan, podobně jako to je na CDčku. A tak jsou tyto varhany zvukově téměř nerozeznatelné od kostelních varhan. Proto jsou nejvhodnější alternativou tam, kde není možno realizovat kvalitní klasické píšťalové varhany, což je případ i naší kaple. Zpočátku jsme se domnívali, že si budeme moci pořídit jen zánovní digitální varhany. Se sbírkou jsme začali v březnu, ale díky štědrosti mnoha lidí i fi rem jsme už koncem května věděli, že budeme mít na nové. A tak jsme mohli pořídit zcela nové varhany holandského výrobce Eminent typ E26, které mají 2 manuály, pedálnici a 31 varhanních rejstříků. Jejich pořizovací cena byla Kč. Dne byly o. Pavlem Krejčím požehnány a mohli jsme se zaposlouchat do prvního varhanního koncertu, při kterém nám zahrál David Postránecký, jeden z našich nejlepších koncertních varhaníků. Přes velké vedro, které v těch dnech panovalo, přišlo dost lidí, a kdo z obyvatel nemohl přijít do kaple, mohl poslouchat přes místní rozhlas. Koncert byl krásný, a kdo přišel, jistě nelitoval. Pozvali jsme D. David Postránecký u nových varhan Postráneckého na další koncert a věříme, že třeba během Vánoc mezi nás opět zavítá. A musím přiznat, že i pro mne jako varhaníka je opravdovou radostí na ně hrát. Mohu střídat tišší a hlasitější hru, jednoduché nebo bohatší rejstříkování a rozlišit tak všední den od svátečního aj. Tímto bych chtěla poděkovat jednak panu faráři o. Pavlu Krejčímu i našemu duchovnímu správci o. Václavu Hurníkovi, kteří umožnili vykonání sbírky a také tento nápad podpořili, ale také velké díky všem, kteří do této sbírky přispěli, zejména obyvatelům Domova, neboť každý přispěl, pak také těm, kteří chodí na bohoslužby do naší kaple, zaměstnancům, sousedům, farníkům A též nemalou měrou přispěly svými sponzorskými dary některé fi rmy z Moravských Budějovic, za což všem patří velké poděkování, a jak se u nás na Moravě říká, upřímné Pán Bůh zaplať. SM Lucie Horáková Taktické cvičení požáru Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích V úterý 24. září 2013 se v odpoledních hodinách konalo taktické cvičení jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Cvičení bylo zaměřeno na ověření a zdokonalení součinnosti jednotek hasičů při požáru objektu domova důchodců, který je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu. V objektu se aktuálně nacházelo 83 klientů v různém stupni imobility. První známky ohně byly zpozorovány v žehlírně v technickém přízemí budovy. Personál ihned vypnul plyn a elektřinu a oznámil vznik požáru na linku 150. Hovor přijal operační důstojník KOPIS v Jihlavě a ihned vyhlásil I. stupeň poplachu. Téměř okamžitě vyjeli profesionální hasiči ze stanice Moravské Budějovice a zároveň byly svolávány dobrovolné jednotky z Moravských Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou, které dorazily na místo zásahu jen pár minut po profesionálních hasičích. Mezitím personál uvědomil ředitele DD o události a zahájil evakuaci obyvatel z přízemí budovy. V tu chvíli již velitel zásahu zvážil situaci a požádal o vyhlášení II. stupně požárního poplachu z důvodu velkého počtu imobilních osob v budově. Proto operační důstojník ihned povolal jednotku profesionálních hasičů z Jemnice, druhou jednotku dobrovolných hasičů z Jaroměřic nad Rokytnou a Lesonic a profesionální jednotku z Třebíče s výsuvným žebříkem s plošinou pro případ evakuace osob z vyšších pater budovy. Zatím velitel zásahu zkontroloval vypnutí elektřiny a plynu a po dohodě s personálem zahájil evakuaci i ostatních obyvatel, která je závislá jak na šíření požáru, tak na aktuálním zdravotním stavu V letošním roce se potvrdilo, že moravskobudějovičtí skauti se mohou měřit se skauty z celé České republiky. Po vítězstvích v okresním a následně i krajském kole se družina Hrabošů z 5. oddílu skautů Hvězda zúčastnila celostátního kola Svojsíkova závodu Pro budějovické středisko Moravská Orlice to byla po roce další příležitost, jak prověřit naši činnost. Za zmínku stojí účast našich mladších chlapců a dívek na celostátním kole Závodu vlčat a světlušek 2012, kde se umístili v první polovině výsledkové listiny. Družina Hrabošů ve složení Štěpán Břinek rádce družiny, Petr Rokoský podrádce družiny, Lukáš Brhlík, Vojtěch Růžička, Vojtěch Brhlík a Radek Puchnar se vydala na třídenní výpravu s velkým očekáváním a odhodláním poprat se o co možná nejlepší výsledek. Závod se skládal celkem ze čtyř částí, tzv. modulů. Motivem celého závodu byla cesta kolem světa za 80 dní. Tomu odpovídala i náplň předzávodního modulu, jehož cílem bylo navštívit klubovny nebo tábory družin, které postoupily taktéž do celorepublikového kola. Kromě toho musela družina vyrobit fi gurínu černého pasažéra, tzv. Camerona a pořídit s ním fotky na vybraných vlakových zastávkách v celé ČR. Celkem tedy družina navštívila klubovny v Jindřichově Hradci a Brně a jedenáct železničních zastávek. Díky zodpovědnému přístupu v předzávodní části vstoupili naši do závodu s plným počtem 140b. Jak se na skauty patří, zodpovědná byla i drtivá většina jejich konkurentů. Vlastní závod začal v pátek Po příjezdu vlakem do Brna, kde si družinu převzal jejich doprovod komorník, rozběhl se modul Přežití. Ještě v Brně museli kluci zajistit suroviny na večeři a snídani s přiděleným rozpočtem, pomoci ztracenému dítěti (nastrčený malý skaut), zorientovat se v MHD a včas se dostat na skautskou základnu Kaprálův mlýn, kde bylo zázemí akce. Večer čekalo na kluky krásné okolí mlýna, kde pod dohledem rozhodčích postavili vzorně své stany a vařili na otevřeném ohni předepsanou večeři v podobě gulášové polévky a palačinek. Pro některé družiny byl překvapením nečekaný noční přesun v neznámém terénu s kompletním vybavením a opětovné zajištění tábořiště na jiném místě za hluboké noci. Za ranního rozbřesku všechny účastníky prověřil mrazík a zakončili modul Přežití přípravou snídaně a bezvadným zahlazením tábořiště. V tomto modulu se naše družina umístila na pěkném 4. místě s 98b., pouhé čtyři body za vítězi. Nemalou zásluhu na tom jistě měl každoroční trénink nočních přesunů na skautském táboře. Před sebou měla družina Hrabošů ještě poslední dvě částí modul Závod a Brány. V sobotu mezi sedmou a osmnáctou hodinou urazili celkem 10km terénem a absolvovali 9 stanovišť s různými výzvami, již měly prověřit schopnosti družiny jako týmu plavba na ze společnosti klientů. Tito byli shromažďováni na parkovišti před objektem, kde jim byla poskytnuta potřebná péče. Současně samozřejmě hasiči likvidovali oheň v suterénu. Asi po hodině byl požár uhašen a budova odvětrána. Bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému poranění personálu, klientů DD ani zasahujících hasičů. Po zkontrolování objektu a konstatování, že další šíření požáru již nehrozí, bylo cvičení ukončeno. Celé cvičení probíhalo pod bedlivým dohledem ředitele DD p. Ing. Ladislava Chloupka, sestry Elekty a velitele profesionálních hasičů npor. Ing. Michala Škody. Celkem se cvičení zúčastnilo 32 hasičů ze 7 jednotek a bylo hodnoceno jako úspěšné. Text i foto: Vlasta Růžičková Hraboši ovládli i celorepublikové kolo Svojsíkova závodu 2013 Řádková inzerce STÁLE JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT K SOUKROMÉ VÝUCE KLAVÍRU (KLÁVES), ZPĚVU, SPRÁVNÉ A ZNĚLÉ MLUVY, UMĚLECKÉMU PŘEDNESU A HUDEBNÍ TEORIE mob Poliklinika Moravské Budějovice, s.r.o. nabízí volné prostory k pronájmu info: nebo pí Houzarová raftu, řešení krizové situace, lanové překážky, první pomoc, vyhledávání informací, komunikace přes vysílačky, znalost přírody, orientace pomocí tradiční buzoly a mapy, ale i GPS. V závodě se udělovalo nejvíce bodů a kluci se umístili na 3. místě s 304 b., tj. dvacet bodů za nejlepšími. Rozhodujícím pro naše vítězství byl modul Brány, který spočívá v soustředění 8 stanovišť a pokrývá širokou paletu skautských dovedností. Tato stanoviště neplní družina jako tým, ale jednotlivci. Zde se má ukázat, jak rádce zná svoji družinu, umí využít individuálních schopností členů družiny, jak je družina schopna se dohodnout a zvolit kompromis ve prospěch týmu. Zde se potvrdil skvělý úsudek vedení družiny a v tomto modulu jsme zvítězili s 86,5 b. s náskokem 8,5b. na druhé, ale 17,5 b. na své největší soupeře družinu Jelenů z Jičína. S celkovým ziskem 628,5 bodu jsme ovládli celý závod o pouhého 1,5 bodu! Na dva roky jsme získali putovní trofej a díky skvělým sponzorům i spoustu věcných cen. Tímto bychom chtěli klukům poděkovat za opravdu příkladnou reprezentaci nejen střediska, ale i města a kraje na celostátní úrovni. Gratulujeme! Autoři: Martin Doležal, Jiří Outulný inzerce 18 listopad 2013 listopad

12 zájmy a záliby Recepty našim čtenářům V listopadovém čísle Zpravodaje Moravskobudějovicko jsme vybrali pro naše čtenáře z venkovské kuchařky naší babičky několik receptů polévek. Polévka z opečených kostí 50dkg kostí, 3 dkg tuku, dkg vnitřností, 10 dkg kořenové zeleniny, cibule, sůl, 2 2 ½ l vody. V rozpáleném tuku, třeba morku, osmažíme zeleninu i vnitřnosti, přidáme kosti a postavíme do trouby, kde vše opékáme, hlavně svrchu. Do červena opeče- né kosti sesypeme do hrnku, pánev vypláchneme, slijeme vodu ke kostem, dolijeme na potřebné množství, osolíme a vaříme asi 2 hodiny. Do procezené polévky přidáme pokrájené vnitřnosti, popřípadě některou zeleninu podle roční doby. Zavářku dáme jako do polévky hovězí a kořeníme zelenou natí. Povídky a pověsti z obcí Moravskobudějovického mikroregionu Čert čertoviny Podle křesťanského názoru je čert zosobněný princip všeho zla, který lidi odvrací od Boha a svádí je ke zlému, aby propadli peklu. Vlastním domovem četa je peklo, bydlí však i na zemi v pustých rozbořených staveních, mlýnech, propastech a jezerech, což dosvědčují místní názvy Čertův mlýn, Čertovo jezero, Čertova stěna, Čertová studánka. V pekle čerti mučí duše hříšníků, baví se spolu, tančí a hrají karty. V jejich čele je Lucifer, kníže pekel, který jim přísně vládne. Mimo pojmenování čert se také vyskytuje název ďábel. Rozdíl mezi ďáblem a čertem je zejména v jejich tradovaném zjevu. Podoba satanáše je nadpřirozená a děsivá. Čert je naproti tomu zhmotněn a zpozemštěn. Mívá podobu lidskou, rozeznávaje se od lidí jen koňským kopytem, které mu pod oděvem vyčnívá. Lidskou podobu na sebe bere zejména ve chvíli, kdy se člověka chystá oklamat. Mladým lidem a duchovním se zjevuje jako kráska, lakomcům jako boháč apod. Rád se ukazuje také v podobě myslivce nebo pána zeleně oblečeného. Jinak je černý, chlupatý, má špičaté uši, ježaté vlasy, na hlavě růžky, dlouhý červený jazyk, kravský ohon a v drápech drží vidle. Čert nikdy nespí V jedné malé vesničce, snad zapomenuté Bohem, poblíž Nových Syrovic seděli kdysi v zakouřené hospůdce dna karbaníci a náruživě již od časného nedělního rána hráli karty. Hra je natolik upoutala, že přehlédli poledne, a když se setmělo, bylo jasné, že se ani na večeři nechystají. Když se přiblížila půlnoc a oba stále hráli, to již došla hostinskému trpělivost. Poblíž jejich stolu otevřel okno, odkud začal vnikat do místnosti chladný vzduch. Pivo jim nosil stále méně ochotně a všestranně jim dával najevo, aby z hospody vypadli. Když už je začal skutečně vyhazovat, zaplatili a vyšli před hospodu. Oba se octli na prašné cestě, po které se vydali k domovu. Společně nadávali na hospodského, ale také se dohadovali o kartách. Cesta neutíkala nijak rychle, a tak se za chvíli dopotáceli k širokému dřevěnému můstku, který vedl přes potůček protékající vsí. Když již byli v půli mostu, napadla jednoho z nich ďábelská myšlenka: Budeme pokračovat ve hře, protože nám na karty bude svítit měsíček. Kdybychom měli ještě jednoho, tak bychom si mohli krásně zahrát očko. Jen to dořekl, stál před nimi švarný myslivec a povídal: Jestli chcete, rád si s vámi zahraji. Jen rozdejte karty! Ten, co přišel na nápad, smutně odpověděl: Rádi bychom hráli, ale nemůžeme, protože karty zůstaly v hospodě. Neznámý muž pronikavě hvízdl na prsty a natáhl ruku. Ze tmy přiletěl netopýr a vložil mu do ní balíček úplně nových karet. Oba byli ještě trochu zmámeni z piva, které v hospodě prokládali štamprdličkami, a tak je chování myslivce nijak moc nepřekvapilo. Neznámý rozdal a všichni tři se dali s plným zaujetím do hry. Netrvalo však dlouho a oba prohráli všechny peníze, které měli u sebe. Chtěli přestat hrát, ale myslivec je přemluvil, aby pokračovali. Najednou jednomu vypadla karta z ruky. Chtěl se shýbnout, aby ji zvedl, ale v té chvíli ho myslivec důrazně okřikl: Nech ji ležet! Karbaník se přesto sehnul, náhle však vykřikl: Kristapána, on má místo nohy kopyto, vždyť je to čert! V té chvíli upustil všechny karty na podlahu mostu. Myslivec okamžitě vzal na sebe podobou čerta, ozvala se dunivá rána a čert zmizel. Jen po něm zůstal pach síry. Z každé karty, která zůstala ležet na mostě, vyšlehl v té chvíli ohýnek. Oba na nic nečekali a utíkali k domovu. Teprve daleko za mostem se ohlédli a viděli, jak celý dřevěný most hoří jasným plamenem. Jen to, že ve chvíli nebezpečí volali o pomoc jméno Boží, je zachránilo před zlým koncem. Od té doby ani jeden nevzal karty do ruky. Povídka vybrána z knihy povídek Vlastimila Smetany. Ilustrační kresba: Radek Svoboda V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v turistickém informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda), nebo se obraťte na doručovatelku tel: Polévka játrová (nebo ze sleziny) 25 dkg jater nebo sleziny, 6 dkg tuku, 6 dkg mouky, cibule, kořenová zelenina, sůl, pepř, 2 ¼ l vody, zelená nať. V tuku osmažíme nakrájenou zeleninu i játra nebo slezinu. Cibuli přidáváme později, aby příliš neztmavla. Zaprášíme moukou, lehce osmažíme, zalijeme vodou a vaříme, až játra změknou. Polévku procedíme, játra pokrájíme na drobno a vrátíme do polévky. Hodí se kterákoliv zavářka jako do hovězí polévky. Zvlášť dobrá je tato polévka s rýží nebo s krupkami. Můžeme ji zjemnit ještě mlékem se žloutkem. Hovězí polévka s mlhovinou 13 dl čistého silného hovězího vývaru, 40 g kořenové zeleniny, 1 lžíce krupice, 1 vejce, petrželka i pažitka, sůl. Připravíme čistý silný hovězí vývar pouze z masa a kostí bez zeleniny. Do vařícího vývaru nastrouháme kořenovou zeleninu, zavaříme krupici, přidáme rozšlehané vejce. Odstavíme a dochutíme. Usekáme petrželku a pažitku, rozdělíme na talíře a zalijeme připravenou polévkou. Zvěřinová polévka s knedlíčky nebo noky 400 g zvěřinového masa s kostí (krk, pupky, žebra), g kořenové zeleniny, 1 malá cibule, celý pepř, 1 vejce, 1 velká polévková lžíce hrubé mouky, ½ žemle, petrželka, muškátový oříšek, sůl. Zvěřinové maso vložíme do osolené vody, přidáme pepř a překrojenou cibuli. Zvolna vaříme doměkka. Vývar přecedíme. Uvařené maso zbavíme kostí a pomeleme najemno. Přidáme vejce, hrubou mouku, na drobné kostičky nakrájenou žemli, najemno nasekanou petrželku a malé množství nastrouhaného muškátového oříšku. Zamícháme a vytvoříme malé knedličky nebo nočky. Přecezený vývar přivedeme do varu, vložíme na jemné nudličky nakrájenou kořenovou zeleninu a připravené knedlíčky či nočky. Zvolna povaříme. reds SUDOKU o ceny Vylosovaný vítěz získá vstupenku na koncert Kamelot + Pozdní sběr v MKS Beseda. Správně vyplněné SUDOKU se svým kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS Beseda) a to nejpozději do 12. hodin, Vítěze budeme informovat telefonicky. Výherci z minulého čísla paní Haně Karpíškové z Horek gratulujeme. Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda. 20 listopad 2013

13

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Rada města schvaluje: 1885/R/050916: předložený

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 17. února 2014 Částka 1 OBSAH: 1. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Babice a městem Moravské Budějovice 2. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Holašovice Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Vesnice Jihočeského kraje roku 2009 Zápis č. 05/2011 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne 30. 5. 2011 Usnesení č. 259/11 RM výsledek výběrového řízení ze dne 30.5.2011 na pronájem veřejného prostranství po dobu konání Brtnické pouti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 21. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková 13. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 087/14/Šm U S N E S E N Í 87. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 9. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 3161/87 3182/87 Rozdělovník - členové

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více