Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Románský sloh nejvýznamnější památky u nás"

Transkript

1 Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis

2 Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění v období románského slohu a to ve vazbě na nejvýznamnější památky u nás. Obsah či rozsah předkládaných informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem informací s ohledem na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek uměleckých děl klade za cíl fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu dalšího vývoje výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny.

3 Nejvýznamnější předrománské, románské a románsko gotické památky na našem území Praha, Hradčany bazilika sv. Jiří - Bazilika byla založena r. 920 knížetem Vratislavem - Po r. 979 bazilika začleněna do nového areálu kláštera benediktinek, prvního ženského kláštera v Čechách - Jedna z nejstarších dochovaných kamenných staveb u nás - Hlavní průčelí překryto r novou raně barokní fasádou, jižní portál je renesanční Dva pohledy na baziliku sv. Jiří. Celkový pohled na baziliku s věžemi se sdruženými okny a detail apsidy se špaletovými okny a klasickým obloučkovým vlysem a římsou. Interiér baziliky sv. Jiří. Na pohledu je patrná apsida s výmalbou i masa zdiva se sdruženými okny proraženými z hlavní lodi na tribunu nad vedlejší nižší lodí.

4 Znojmo rotunda sv. Panny Marie a sv. Kateřiny - typická rotunda s půkruhovitou apsidou sloužící jako hardí kaple přemyslovského dvořiště - původně plochý strop byl roku 1134 nahrazen klenutou kopulí s bohatou výmalbou - nejcenější na této stavbě jsou fresky zobrazující přemyslovská knížata (a to včetně legendárních předků přemyslovského rodu) Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě Detail fresky z rotundy zobrazující Přemysla oráče

5 Říp kaple sv. Jiří - starší rotunda s apsidou podkovovitého půdorysu - kníže Soběslav I. ji nechal roku 1126 opravit a přistavěl k ní věž, jako díkuvzdání za vítězství nad císařem Lotharem II. Sasským v bitvě u Chlumce - později doplněna o novorománský portál a větší, obloukově zaklenutá okna Olomouc torzo biskupského paláce, takzvaný Přemyslovský palác - stavbu trojlodní baziliky v areálu přemyslovského hradbu zahájil na počátku 12. století kníže Svatopluk - stavbu dokončil však až 1131 po vysvěcení baziliky olomoucký biskup Jindřich Zdík - po požáru 1266 proběhla rozsáhlá gotická přestavba došlo téměř k zániku této románské stavby - zachovaly se však vnější stěny románského paláce a r byla objevena zazděná románská sdružená okna dokládající vynikající řemeslnou a uměleckou úroveň románské stavby Rekonstrukce románské baziliky sv. Václava a biskupského paláce v Olomouci. Ta to stavba zcela zanikla pozdějšími přestavbami. Dnešní vstup do zbytků biskupského paláce v Olomouci vedle dómu sv. Václava.

6 Sdružené okno z biskupského paláce v Olomouci. Vynikající úroveň uměleckého zpracování svědčí o vyspělosti moravského umění ve 12. století. Detail hlavice ze sloupů ze sdružených oken z biskupského paláce v Olomouci. Poříčí nad Sázavou Kostel sv. Havla - kostel prošel rozsáhlou barokní přestavbou a novorománskými úpravami, přesto je řazen mezi významné románské památky, díky dochovaným románským kryptám a ústupkovému portálu - typický příklad emporového (nebo též tribunového) kostela Typický emporový kostel z druhé poloviny 12. století dochovaný takřka v neporušeném stavu. Cenné jsou i fresky z 13 a 14 století

7 Cheb hrad s kaplí sv. Erharda a sv. Uršuly - vystavěn v první polovině 12. století pány z Vohgurbu - císař Fridrich II. Barbarossa jej nechal přestavit na falc pro příležitostné pobyty císařské družiny - z románského paláce se zachovaly obvodové zdi se třemi pětidílnými sdruženými okny - nejcennější památkou hradního areálu je kaple sv. Erharda a sv. Uršuly, tzv. dvojitá kaple čtvercového půdorysu. Klenbu v této kapli nesou v přízemí čtyři masivní sloupy; výzdoba hlavic štíhlých mramorových sloupů v patře je románská, křížová klenba však už patří nástupu gotiky Interiér kaple v chebské císařské falci ukázka vyspělého románského stavitelství. Elegantní sloupy s hlavicí a patkou nesou žebra křížové klenby. Na rozích stavby ústí žebra klenby do svazků pilastrů přičleněnýých k pilířům a zdem.

8 Jakub kostel sv. Jakuba - jednolodní emporový kostel, charakteristická ukázka pro románské panské dvorce - panská tribuna empora bývala spojena můstkem přímo s palácem - důležitostá památka, dochována listina pražského biskupství datuje stavbu přesně do roku bohatá figurální a ornamentální výzdoba jižního průčelí - mimo dvorské prostředí tato výzdoba zcela výjimečná, patří k nejstaršímu souboru románských plastik Exteriér emporového kostela sv. Jakuba s typickou věží, apsidou a sdruženými okny. Empora v kostele sv. jakuba dříve panská tribuna pro vládce hradu, dnes zpěvácká kruchta osazená v baroku varhanním pozitivem.

9 Milevsko bazilika Navštívení Panny Marie a Kostel sv. Jiří - stavba zahájena před r po požáru nedostavěného klášterního areálu - koncem 13. století proběhla raně gotická přestavba - roku 1420 milevský klášter vypálen a pobořen husity - bazilika prošla řadou barokních úprav - nachází se zde zachovalé románské detaily portálu a oken, především na severní straně - přes všechny přestavby působivá ukázka monumentální románské architektury - v areálu milevského kláštera se nachází další románská památka, tj. hřbitovní kostel sv. Jiljí původ sahá před založení samotné baziliky Exteriér románské baziliky se zřetelnými kruhovými okny. Interiér baziliky s masivními sloupy nesoucími klenbu hlavní lodi. Landštejn hrad - královský pomezní hrad založen na počátku 13. století jako český protějšek rakouského hradu v Marklu - skládá se z paláce umístěného mezi dvěma mohutnými hranolovými věžemi. Vyšší věž je dnes dominantou rozsáhlé zříceniny, nižší věž bývala hradní kaplí Mohutná obranná věž byla základem pevnostní architektury raného středověku. Podle francouzských hradů se této masivní věži říká též donjon (donžon).

10 Hulín kostel sv. Václava - kostel postaven ve dvacátých letech 13. století - přestavěn výrazně po požáru v 18. Století - zachovala se řada kamenických detailů a románský ústupkovitý portál se spirálovitě profilovanými sloupky a pruty, jež jsou typické pro pozdně románské období Celkový vzhled a detail hulínského portálu Třebíč bazilika sv. Prokopa - trojlodní bazilika benediktinského kláštera v Třebíči je typickým příkladem pro míšení prvků domácí románské stavební tradice a importovaného gotického slohu v přechodném období - masivní románské kvádrové zdivo a trojlodí nese nad klenebními poli žebrovou klenbu, její hvězdicovité uspořádání odkazuje k porýnským vzorům - oblouky jsou lomené, a to i v arkádách oddělujících lodi, sdružená okna a krásný portál náleží přitom zcela románskému slohu - bazilika byla dostavěna v baroku a společně s třebíčskou židovskou čtvrtí nedávno zapsána i do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO Románská rozeta Příklad kvalitního románského kamenného kvádříkového zdiva nesoucího u nás ojedinělé velké sdružené okno o pěti průhledech.

11 Detail románského ústupkovitého portálu třebíčské naziliky Příklad mísení romáského a raně gotického slohu, románské přízemí nese v patře již raně gotická okna Týnec nad Sázavou hrad - královský hrad vznikl v druhé polovině 13. století na místě starší osady - románský palác při někdejším opevnění zanikl - z původního nevelkého hradu se zachovala pouze hranolová věž z řádkového kvádrového zdiva, přisazená k rotundě z 11. století, která se stala hradní kaplí Propojení (byť mladšího) hradu s rotundou dobře symbolizuje vztah pánů k těmto církevním stavbám, považovali je totiž především za své soukromé svatyně. Zvíkov hrad - Zvíkov je středověký hrad již z 12. Století - vstup do hradu vede přes kamennou tzv. Píseckou bránu - vedle brány se tyčí mohutná věž Hláska - druhým vstupem Železná brána na severní straně

12 - královský palác má tvar pětiúhelníku - obestavěn patrovými křídly s velkou řadou místností zdobených nástěnnými freskami

13 Seznam použité literatury: Pijoan, J.: Dějiny umění/3, Praha 1998 Mráz, M.: Dějiny výtvarné kultury 1, Praha 1995 Bauer, A.: Dějiny výtvarného umění, Praha 2001 Dvořáček, P.: Architektura českých zemí. Románský sloh, Praha 2005 Benešová, K., Chotěbor, P., Durdík, K., Dragoun, Z.: Deset století architektury. Architektura románská, Praha 2001 Maliva, J.: Vademecum I: výtvarnou kulturou českých zemí do konce období renesance, Praha 1996

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Dana Novotná A potential appearance of the oldest stone house in Jihlava The paper summarizes the results and conclusions of building-historical and restoration

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr.

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum

www.shpelias.cz HRAD CIMBURK (C) JAN ELIÁŠ Stavebně historický průzkum HRAD CIMBURK Stavebně historický průzkum 1 HRAD CIMBURK k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž Podrobný povrchový stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY Vedoucí elaborátu: PhDr.

Více

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 1 KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV Ve světle znovuzrození staveb Ve světle znovuzrození staveb Venkovní a vnitřní osvětlení historických budov Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné

Více

PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích

PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích materiálie PrÛzkum kostela sv. Bartolomûje v Mal ch Heralticích 1 a jeho v sledky 2 Dalibor Prix 3 Obr. 1: Malé Heraltice (okr. Opava), filiální kostel sv. Bartoloměje, 1768-1769 a pozdější úpravy. Pohled

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více