OLOMOUC Ostružnická Olomouc T/F: E: PLZEŇ Dřevěná Plzeň T/F: E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks."

Transkript

1 ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII / Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti století Největší výběr zahraniční literatury na českém trhu rozhovor se Zdeňkem Míkou o zábavách a slavnostech staré Prahy v bibliografii je 266 titulů OLOMOUC Ostružnická Olomouc T/F: E: OSTRAVA Nám. Jurije Gagarina Slezská Ostrava T/F: E: PLZEŇ Dřevěná Plzeň T/F: E: PRAHA Opletalova 5/ Praha 1 Otevřeno od března 2009 E: ROSTEMESKNIHOU.CZ WWW. Novinky z nakladatelstvì Grada SvÏt odbornè literatury na Wellness jóga pro těhotné Blahodárná cvičení pro Vás a Vaše dítě M. Wessele, H. Oellerich 96 stran, 279 Kč Moskva 1941 Hitlerova první porážka R. Forczyk 96 stran, 249 Kč Stopařství K. Brandt, H. Behnke, A. David 118 stran, 219 Kč

2 edice daně Výběr novinek nakladatelství ANAG úplný sortiment publikací najdete na Petr Pelech Eva Hofmannová Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok doplněné a aktualizované vydání Daňové zákony v úplném znění k s přehledy změn č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu daně z příjmů č. 369/2001 rezervy Sb., pro o zjištění obecných základu technických daně požadavcích z příjmů zabezpečujících daň z přidané užívání hodnoty staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace spotřební daně č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech č. 499/2006 ekologické Sb., o daně dokumentaci daň z staveb elektřiny, pevných paliv a plynů č. 500/2006 o povinném Sb., o územně značení analytických lihu podkladech, územně plánovací daň silniční dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 501/2006 daň dědická, Sb., o obecných darovací požadavcích a z převodu na nemovitostí využívání území daň z nemovitostí č. 503/2006 správa Sb., daní o a podrobnější poplatků úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření přehled smluv o zamezení dvojího zdanění č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2009 Přehled nezdanitelných částí základu daně Přehled slev na dani Daňové zvýhodnění na dítě Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Tabulka pro výpočet měsíčních záloh Tabulka pro výpočet srážkové daně Tabulka pro výpočet srážkové daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti Cestovní náhrady podle zákoníku práce s komentářem a příklady č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 3. aktualizované vydání stavebního zákona ve věcech stavebního řádu od edice daně edice daně doporučená cena 89 Kč edice daně edice práce mzdy pojištění brožovaná, 240 stran cena 239 Kč obj. kód 2501 brožovaná, 192 stran cena 89 Kč obj. kód 2510 brožovaná, 96 stran cena 119 Kč obj. kód 2504 brožovaná, 176 stran cena 209 Kč obj. kód 2726 Ing. Petr Ryneš Ing. Jaroslav Jindrák Zdeněk Kuneš CASH FLOW v účetní závěrce Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn DPH u nemovitostí a ve výstavbě komentář příklady 3. aktualizované vydání se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2009 Příručka pro účetní a jiné ekonomické pracovníky Závěrka v.o.s. zákon o daních z příjmů zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů přehled smluv o zamezení dvojího zdanění zákon o dani z přidané hodnoty zákon o spotřebních daních ekologické daně z elektřiny, pevných paliv a plynů zákon o povinném značení lihu zákon o dani silniční zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí zákon o dani z nemovitostí zákon o správě daní a poplatků zákon o mezinárodní pomoci při správě daní zákon o územních finančních orgánech zákon o účetnictví zákon o pojistném na sociální zabezpečení zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění vyhlášky, nařízení vlády metodické pokyny informace a sdělení MF ČR k č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 1. vydání stavebního zákona ve věcech stavebního řádu komentář příklady edice účetnictví edice účetnictví edice daně edice daně brožovaná, 192 stran cena 309 Kč obj. kód 2328 brožovaná, 314 stran cena 309 Kč obj. kód 3830 brožovaná, 992 stran cena 459 Kč obj. kód 2505 brožovaná, 160 stran cena 239 Kč obj. kód 2506 Petr Pelech Jaroslava Kodrová Zdeněk Schmied Ing. Petr Ryneš Zdanění mezd, platů Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance Občanský zákoník Podvojné účetnictví a účetní závěrka a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce doplněné a aktualiazované vydání při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě podrobný komentář příklady z oblasti náhrady mzdy a nemocenského pojištění vzory tiskopisů s poznámkami k jejich vyplnění edice práce mzdy pojištění 2009 a základní občanskoprávní předpisy k aktualizované vydání edice právo 9. aktualizované vydání 2009 Průvodce podvojným účetnictvím k výklad a komentáře k vybraným oblastem účtování včetně sbírky souvztažností výklad k prováděcí vyhlášce účetní závěrka a cash flow Zákon o účetnictví Vyhláška o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele České účetní standardy Zákon o daních z příjmů, Pokyn D 300, Pokyn D 295 Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o rezervách Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění edice účetnictví brožovaná, 456 stran cena 309 Kč obj. kód 2500 brožovaná, 144 stran cena 179 Kč obj. kód 2738 brožovaná, 448 stran cena 289 Kč obj. kód 2836 brožovaná, 976 stran cena 449 Kč obj. kód 2333 J. Jakubka, P. Hloušková, E. Hofmannová, P. Knebl, Z. Schmied, L. Tomandlová, L. Trylč Zákoník práce ABECEDA mzdové účetní Obchodní zákoník Jaroslava Svobodová a kolektiv Účtová osnova, České účetní standardy postupy účtování prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k aktualizované vydání B. Šubrt Z. Leiblová V. Příhodová A. Skoumalová A. Daněk H. Přikrylová I. Žilinská D. Lukešová J. Dorčáková M. Mikyska osobní a mzdová agenda pracovněprávní a mzdové minimum průměrný výdělek srážky ze mzdy povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků zdravotní pojištění pojistné na sociální zabezpečení dávky nemocenského pojištění důchodové pojištění náhrady škody a bezdůvodné obohacení odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání přehled důležitých údajů 2009 a předpisy související insolvenční zákon vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku obchodní věstník výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle OBČZ zákon o státním podniku občanský soudní řád (výňatky) zákon o insolvenčních správcích 8. aktualizované vydání 2009 pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu vyhláška č. 505/2002 Sb. s komentářem návrhy účtových rozvrhů České účetní standardy s komentářem a příklady účtování zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 2009 edice práce mzdy pojištění 19. VYDÁNÍ edice práce mzdy pojištění edice právo edice účetnictví vázaná, stran cena 759 Kč obj. kód 2737 kroužková vazba, 536 stran cena 559 Kč obj. kód 2740 brožovaná, 488 stran cena 309 Kč obj. kód 2835 brožovaná, 384 stran cena 409 Kč obj. kód 2331 adresa pro objednávky: ANAG, P.O. BOX 78, Olo mouc 9, tel.: , fax: , pro dej ny: ANAG, Ná rod ní dům, nám. Míru 9, Pra ha KNIHY ANAG, Denisova 2, Olo mou c a většina knih ku pec tví po celé ČR

3 EDIČNÍ PLÁN pololetí RÁDCI PRO RODIČE M. Dokoupilová, B. Fišárková, L. Novotná a kol. NARODILO SE PŘEDČASNĚ Lékařská i domácí péče, výživa, motýlí masáže, rady psychologa i příběhy rodičů. brož., 240 s., asi 299 Kč I. Jungwirthová POHODOVÍ RODIČE POHODOVÉ DĚTI Rady, jak podněcovat vývoj dětí od kojeneckého věku do šesti let a čeho se vyvarovat. Zkušená psycholožka se věnuje všem složkám vývoje dítěte (motorickému a kognitivnímu, vývoji komunikace a paměti, sociálních dovedností, samostatnosti). brož., 144 s., asi 195 Kč J. Prekopová PRVOROZENÉ DÍTĚ Pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených. brož., 160 s., asi 225 Kč ŽIVOTNÍ STYL Y. Dallaire LÁSKA A SEXUALITA V TRVALÉM VZTAHU Kniha pro všechny, kdo hledají cesty ke zdokonalení svého partnerského života, chtějí přispět k jeho stálosti a dokonalému intimnímu prožívání vztahu. brož., 168 s., asi 199 Kč T. Baum UMĚNÍ PŘÁTELSKÉHO ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Jak zacházet se spory a konflikty konstruktivním způsobem, který vede k řešení přijatelnému pro všechny zúčastněné a to jak v profesní, tak v osobní oblasti. brož., 216 s., asi 265 Kč R. Braun UMĚNÍ RÉTORIKY Jak rozvíjet své charizma a působení na druhé, jak se vyvarovat rétorických chyb, jak podávat přesvědčivé argumenty, jak lépe zvládnout prezentaci aj. brož., 248 s., asi 319 Kč MANAGEMENT M. Atkinson, R. T. Chois KOUČINK VĚDA I UMĚNÍ První díl (Vnitřní dynamika) z třídílného cyklu představuje metodiku profesionálního koučování pomocí cíleného rozhovoru. Kniha je určena pro profesionální kouče a zájemce o kurzy koučinku. brož., 240 s., asi 399 Kč HRY / TVOŘIVOST / POHÁDKY M. Kratochvíl JEJDA A HELEMES Pohádkový příběh o hloupém velikášství obrů a šikovném skřítkovi. Kniha je určena rodičům, kteří budou příběhy dětem číst, nebo začínajícím čtenářům. váz., 96 s., asi 215 Kč V. Kirchnerová, R. Rubešová HRAVÉ TVOŘENÍ PRO MALÁ STVOŘENÍ Netradiční a přitom jednoduché výtvarné tvoření (práce s textilem, papírem, ovčím rounem aj.). Součástí každého projektu je i jednoduchá hra. brož., 128 s., asi 215 Kč A. D. Bragdon, D. Gamon HRY PRO LEVOU POLOVINU MOZKU Mentální trénink ke stimulování pozitivních emocí a k rozvíjení schopnosti řešit problémy. brož., 200 s., asi 255 Kč E. Kulhánková ŘEMESLA VE HŘE, PÍSNI A TANCI Kniha pro děti od 4 do 9 let. Publikace je doplněna CD s nahrávkami písní. brož., 144 s., asi 275 Kč A. Tichá, L. Štíplová, M. Raková ZPÍVÁME A NASLOUCHÁME HUDBĚ S NEJMENŠÍMI U každé písničky jsou uvedena doporučení k jejímu nácviku a náměty, jak s ní dál pracovat při pohybovém či výtvarném ztvárnění. Kniha a přiložené CD jsou určeny dětem od 3 do 8 let. brož., 160 s., asi 299 Kč E. Štanclová, R. Frančíková ŠIMONOVY PRACOVNÍ LISTY 13 Zábavné počítání, hravá abeceda brož., 64 s., asi 129 Kč M. Pilařová ŠIMONOVY PRACOVNÍ LISTY 14 Grafomotorická cvičení brož., 64 s., asi 129 Kč I. Nováková ZÁBAVNÝ PRAVOPIS Luštění a procvičování párových souhlásek a vyjmenovaných slov. brož., 120 s., asi 165 Kč Z. Kunešová ORIGINÁLNÍ ŠPERKY Z FIMA Kniha inspirací a nápadů pro tvorbu z barevné polymerické hmoty (FIMO). brož., 120 s., asi 275 Kč K. Fanning HROZBA Z VESMÍRU Napínavý příběh pro děti od 7 do 11 let je plný rébusů a hádanek. brož., 128 s., asi 185 Kč J. Nevěčný, A. Nevěčná ZACHRAŇME ČERNÉ OUŠKO Didaktická publikace s dobrodružným příběhem pomáhá rozvíjet grafomotoriku, logické myšlení a základní početní dovednosti. brož., 64 s., asi 135 Kč K. W. Vopel SKUPINOVÉ HRY PRO ŽIVOT 4 Hry k odreagování agrese a ke zvýšení sebeúcty dětí. brož., 144 s., asi 199 Kč SPEKTRUM / KOMIKSY F. Riemann SCHOPNOST MILOVAT Kniha je vhodná pro čtenáře, kteří uvažují o lásce ať už z pohledu člověka žijícího v partnerském vztahu, nebo z pohledu rodiče, který schopnost milovat předává svému dítěti. brož., 112 s., asi 199 Kč J. Freedman, G. Combs NARATIVNÍ PSYCHOTERAPIE Popis metody je ilustrován podrobnými příklady z praxe. brož., 320 s., asi 469 Kč L. Reddemann LÉČIVÁ SÍLA IMAGINACE Na vnitřní zdroje zaměřená terapeutická práce s následky traumat. brož., 200 s., asi 315 Kč K. Asper OPUŠTĚNOST A SEBEODCIZENÍ Nové přístupy k terapii narcistické poruchy osobnosti. brož., 272 s., asi 355 Kč M. Neenan, W. Dryden RACIONÁLNĚ EMOČNÍ BEHAVIORÁLNÍ PSYCHOTERAPIE Přehled tohoto psychoterapeutického směru. brož., 168 s., asi 225 Kč R. Osborne, B. Van Loon VÝCHODNÍ FILOZOFIE Přehled důležitých myšlenek a konceptů východní filozofie komiksovou formou. brož., 184 s., asi 239 Kč ODBORNÁ LITERATURA R. J. Love, W. G. Webb MOZEK A ŘEČ Základní přehled neuroanatomie, neurologie a neuropsychologie pro logopedy, psychology a studenty těchto oborů. váz., 360 s., asi 535 Kč B. Baštecká, (ed.) a kol. PSYCHOLOGICKÁ ENCYKLOPEDIE Aplikovaná psychologie Publikace sestavená týmem našich předních odborníků představuje současný stav bádání v oblasti aplikované psychologie a některých souvisejících disciplín. váz., 420 s., asi 665 Kč M. Slaughter PŘEHLED NEUROVĚDY Přehled nejdůležitějších informací o struktuře a procesech, které probíhají v nervové soustavě člověka, včetně jejích poruch. váz., 264 s., asi 469 Kč D. Kuneš SEBEPOZNÁNÍ Přístupy k sebepoznání v oblasti psychoterapie, jednotlivé oblasti sebepoznání a různorodé techniky pro získávání informací o sobě. Na začátku každé kapitoly autor teoreticky vymezuje danou oblast a nabízí příklady i různá cvičení, které slouží k prohloubení sebepoznání. brož., 200 s., asi 299 Kč Z. Rieger NÁVRAT K RODINĚ A DOMŮ Program určený pro zaměstnance léčeben, ústavů a věznic, jak připravit jejich pacienty, chovance a vězně na návrat domů, zpět do společnosti. brož., 116 s., asi 219 Kč R. Chytilek, J. Šedo (eds.) VOLEBNÍ SYSTÉMY Kniha se věnuje jak teoretickým otázkám, tak analýze podtypů volebních systémů. Součástí knihy je i encyklopedický přehled volebních systémů do dolních komor různých zemí světa. váz., 320 s., asi 485 Kč J. Eichler MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST V DOBĚ GLOBALIZACE Hlavní termíny teorie mezinárodní bezpečnosti, proces globalizace, války v posledních dvaceti letech, bezpečnostní strategie hlavních politických aktérů a mezinárodních organizací dnešního světa aj. brož., 272 s., asi 339 Kč P. Martin, P. Bateson ÚVOD DO TEORIE A METODOLOGIE MĚŘENÍ CHOVÁNÍ Zásady a metody kvantitativního výzkumu chování s důrazem na techniky pozorování, záznamu a analýzy. brož., 248 s., asi 335 Kč P. Kratochvíl, P. Drulák (eds.) ENCYKLOPEDIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Zhruba dvě stovky detailně zpracovaných hesel pokrývají základní problematiku mezinárodních vztahů a vysvětlují klíčové termíny. váz., 392 s., asi 545 Kč PEDAGOGIKA J. Průcha (ed.) PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE Přehled základních složek vzdělávacího systému, poznatky o způsobech edukace, o populaci žáků, studentů a učitelů, aktuální problémy vzdělávacího systému aj. váz., 752 s., asi 1100 Kč M. Krůželová MÁME RÁDI SLOH Zábavné náměty k rozvoji klíčových kompetencí při výuce slohu. brož., 112 s., asi 189 Kč D. Sitná METODY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ Charakteristika a popis těchto metod, principy přípravy, zásady vedení vyučovacích hodin a hodnocení žáků aj. brož., 128 s., asi 199 Kč B. Čechová NÁPADY PRO HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Kniha pomáhá převést ideu klíčových kompetencí do praxe a nabízí návody, které vedou žáky k sebehodnocení v oblasti klíčových kompetencí. brož., 128 s., asi 199 Kč J. Kašová, A. Tomková, M. Dvořáková UČÍME V PROJEKTECH Teoretická východiska projektového vyučování a jeho vztah ke kurikulu a možnosti plánování a organizačního zajištění projektů ve škole. brož., 152 s., asi 229 Kč P. Svoboda CVIČENÍ PRO ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY A PSANÍ Publikaci lze využít v domácí přípravě žáků, ve škole při výuce psaní a při vzdělávání dětí se specifickou poruchou učení dysgrafie. brož., 56 s., asi 139 Kč N. Dubin ŠIKANA DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Autor vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování. brož., 264 s., asi 289 Kč M. Šerák ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. brož, 200 s., asi 279 Kč SPIRITUALITA T. Moore TEMNÉ NOCI DUŠE Průvodce na cestě těžkými životními zkouškami. brož., 384 s., asi 495 Kč PŘÍBĚHY B. Ferrero KVĚTINY PRO DUŠI Laskavé příběhy a podobenství známého italského sběratele moudrostí a poučení. brož., 88 s., asi 129 Kč ROZHOVORY K. Hvížďala JACQUES RUPNIK Příliš brzy unavená demokracie Známý politolog v rozhovoru reflektuje politický vývoj především ve středoevropských zemích. váz., 200 s., asi 319 Kč R. Josselson IRVIN D. YALOM O psychoterapii a lidském bytí Kniha je pojata jako rozhovor s I. D. Yalomem a současně stručný úvod do jeho díla. Rozhovor popisuje cestu I. D. Yalo ma k psychiatrii, jeho akcenty v chápání lidského bytí, psychiky a přístupu k psychickému utrpení člověka. Představuje ho také jako autora existenciálních příběhů. váz., 160 s., asi 255 Kč LITERATURA FAKTU / BELETRIE V. Bartoníčková, A. Dvořáková CESTA Z MLČENÍ Příběh o vůli překonat ztrátu řeči po cévní mozkové příhodě. Bývalou letušku postihuje po návratu z letní prázdninové cesty do Londýna cévní mozková příhoda, jejímž následkem je těžká afázie. Za vydatné pomoci svého muže, dcer, přátel a s vynaložením velkého úsilí se hrdinka pomalu začíná uzdravovat. brož., 104 s., asi 189 Kč Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8, tel , Knihkupectví Portál: Jindřišská 30, Praha 1 Klapkova 2, Praha 8 Dominikánské nám. 8, Brno Husova 60, České Budějovice Prokopova 19, Plzeň

4 e d i t o r i a l Vážení a milí čtenáři! Právě v den, kdy jsem se chystal psát tento editorial, tedy 27. ledna, jsem se dozvěděl, že ve věku 76 let zemřel slavný americký spisovatel John Updike ( ). Nedá mi to proto, abych ho na tomto místě nepřipomenul, neboť se jedná o významnou osobnost americké literatury druhé poloviny 20. století. Je dvojnásobným nositelem Pulitzerovy ceny i Národní knižní ceny a mnoha dalších cen. K jeho nejlepším dílům patří romány Kentaur či Dvojice; známé jsou i Čarodějky z Eastwicku, které byly v roce 1987 zfilmovány v hvězdném obsazení (Jack Nicholson, Cher, Michelle Pfeifferová, Susan Sarandonová) Updike k nim po letech napsal volné pokračování s názvem Vdovy z Eastwicku, které vyšly loni a staly se jeho posledním románem. Celkem jich tento autor napsal třiadvacet (a k tomu ještě na pětatřicet svazků povídek, básní, esejů a kritik); ústřední místo mezi nimi zaujímá zejména oceňovaná volná tetralogie románů o Harrym Králíkovi Angstromovi, ve kterých Updike vždy se zhruba desetiletým odstupem sleduje osudy svého hrdiny: Králíku, utíkej! (1960), Králík se vrací (1971), Králík je bohatý (1981) a Králík na odpočinku (1990). První tři díly již česky postupně (a trochu na přeskáčku) vyšly a snad se dočkáme i dílu čtvrtého. Updika u nás v posledních letech soustavně vydává nakladatelství Paseka (zde vyšly ještě např. romány Gertruda a Claudius, Vesnice a Terorista). A česky vyšla i řada dalších děl. Rád bych se na tomto místě zmínil také o architektovi Janu Kaplickém ( ), který náhle zemřel v Praze 14. ledna. Ať už si o jeho kontroverzním vítězném návrhu nové budovy Národní knihovny, který asi nikoho nenechal chladným, myslíme cokoli, na jednom se nejspíš shodneme všichni: že to byl návrh originální a nevšední. A také, že tahanice politiků kolem tohoto návrhu jsou přímo nechutné (ale v našich poměrech vlastně typické, což je to nejsmutnější). Nádherné poselství poslal Kaplickému bývalý prezident Václav Havel z motolské nemocnice. Na posledním veřejném rozloučení s Janem Kaplickým v kostele sv. Anny (Pražská křižovatka) v úterý 27. ledna přečetla Havlův dopis jeho manželka Dagmar. Dopis je adresován Kaplického dceři Elišce (narozené v den Kaplického úmrtí) do budoucnosti, k jejím dvanáctým narozeninám. Kéž by jednou platila Havlova slova z tohoto dopisu: Budova Národní knihovny, kterou při svých procházkách Prahou vídáš v místě někdejšího pomníku diktátora, je moderní odpovědí na historickou dominantu Pražského hradu Přeji vám pěkné chvíle při čtení ať už našeho časopisu nebo nějaké pěkné knížky! MILAN ŠILHAN Časopis vychází s podporou Ministerstva kultury ČR. časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře Číslo 3 / ročník VIII / vychází Vydává: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s. Šéfredaktor a bibliografie: Milan Šilhan Sekretariát: Šárka Harantová Inzerce: Martina Hostomská, tel.: Adresa redakce a příjem inzerce: Klementinum 190, Praha 1, tel./fax: , tel.: , Poštovní adresa: SČKN, P. O. Box 177, Praha 1 Grafický návrh: Tomáš Didunyk Produkce: NLN, s. r. o. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Distribuce: Pemic, a. s., Beta Dobrovský, Karmelitánské nakladatelství, Autodoprava Milan Meduna, Postservis Evidenční číslo MK ČR E ISSN Doporučená cena 2 Kč, 1,25 USD, 1,10 EUR, 4 Sk Informace z knižního oboru najdete na Pozvání na výstavu Tance a slavnosti století Tanec doprovázel lidstvo po celou dobu jeho existence. Někdy byl na výsluní, jindy se tanečníci mohli protancovat do pekla. A rozhodně se tanec prosadil v umění, především v malířství a sochařství, a to tanec na venkově i na dvoře královském nebo šlechtickém jako povinná disciplína her a zábav. Vznikly bály a plesy vzpomeňme jen prvních českých plesů v Konviktu a na Žofíně a s tím souvisely i nové bohaté kostýmy, taštičky a vějíře. Na výstavě Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně nazvané Tance a slavnosti století (otevřena do 3. května 2009) je mnoho dokladů o tom, že tanec patřil k životním radostem a stal se i alegorií touhy. Autorka výstavy Andrea Rousová tu shromáždila předměty z depozitáře, protože je to první výstava tohoto druhu. Dokonce tu najdeme Traktát o tanci z roku 1597 i Taneční manuál C. Negriho z roku 1604, a samozřejmě především obrazy s motivem tance. Na jedné straně venkovské slavnosti, hlavně posvícení a pouti, kde je tanec výrazem životní radosti a uvolnění, mnoho obrázků je breughelovského typu. Na straně druhé jsou to dámy a kavalíři, jejichž radost z tance není tak živelná, i když například Watteau namaloval spoustu galantních zábavních scén v přírodní scenérii. A samozřejmě existoval také tanec na jevišti, tedy divadelní, spojený s divadelními kostýmy (některé jsou zapůjčeny z divadla v Českém Krumlově), s maskami commedie dell arte a karnevalu. K tomu pak patřily také hudební nástroje. Člověk se tu tak octne ve zvláštní povznesené a jásavé náladě, k níž přispívají nejen grafické listy s tanečními motivy, plastiky, porcelán a keramika, ale především ukázky živého tance, pro něž je tu uprostřed výstavy vytvořen velký prostor. Výstavy jsou obvykle na koukání, ale tady se odehrává i hudebně taneční vystoupení uměleckých souborů, jako je Collegium Marianum a Chorea historica, které nám předvedly dobové tance v půvabných kostýmech. A návštěvníci budou mít možnost se také těm tancům naučit, Simon Troger, Tančící stařec Norbert Grund, Tanečnice menuetu Galantní scéna v parku II. a k tomu slouží i vydané DVD. Základní pocit na výstavě je ten, jaké radostné obohacení přinesl tanec lidem a že hojně podnítil i umělce výtvarné, aby ho zobrazili. A ještě dovětek. Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí je přidružená výstava Smím prosit? ve sbírce grafiky a kresby stálé expozice Baroko v Čechách (otevřena do 6. dubna 2009). MILENA NYKLOVÁ Redakce Knižních novinek informuje Vážení knihkupci, na titulní straně Knižních novinek jsme pro vás připravili políčko s nápisem Vaše knihkupectví, kam si můžete dát razítko vašeho obchodu. Vážení čtenáři, časopis Knižní novinky najdete také v elektronické verzi na webových stránkách

5 c o r o k z d h e o vk od ry Literatura na stanici Český rozhlas 2 Praha Český rozhlas 2 Praha, Vinohradská 12, Praha 2 tel.: , Program na období od do Každý všední den ve 22:05 četba na pokračování: Slávka Peroutková: Třetí ženou svého muže Paměti z přelomu století vzpomínky Františka Weyra Každou neděli v 10:30 rodinný seriál Život je pes: Část padesátá druhá Úlety pana domácího Část padesátá třetí Koncerty a uši Každou neděli rozhlasová hra ve 20:05 hodin: 3x s Rudolfem Pellarem Niccoló Machiavelli: Mandragora Miguel de Cervantes y Saavedra: Lišák Pedro Pohádky a hry po 13:00 hodině: Alessandro Manzoni: Snoubenci František Pavlíček: Šípková Růženka Martina Drijverová: Vánice J. M. Barrie: Petr Pan Nedělní povídky v 15:30 hodin: Marie Kubátová: Palackého palma Théophile Gautier: Dva herci na jednu roli Podrobný program stanice na Literatura na stanici Český rozhlas 3 Vltava Český rozhlas 3 Vltava, Vinohradská 12, Praha 2 tel.: , Denně literární pořady četby na pokračování, memoáry, poezie, próza OSUDY Miloš Šafránek: Setkání po padesáti letech Od ve všední dny v 11:30 STRÁNKY NA DOBROU NOC Václav Cibula: Pražské figurky Od denně ve 23:00 MODERNÍ POVÍDKA Magdaléna Platzová: Vincentův kamarád, v 16:00 Felisberto Hernándes: Uvaděč, v 16:00 ROZHLASOVÉ JEVIŠTĚ J. W. Goethe: Hra pro milující, ve 14:00 William Shakespeare: Timon Athénský, ve 14:00 Ivan Bunin: Kometa Literárně-hudební pásmo, v 10:30 KLASICKÁ POVÍDKA Karel Schulz: Prsten královnin, v 11:30 Čestmír Jeřábek: Dobrodružství, v 11:30 Ernst Hall: Zvony smrti Šestidílná dramatizace detektivního románu, vždy v neděli v 10:30 Podrobný program na knižní novinky 3/2009 5

6 r o z h o v o r Rozhovor se Zdeňkem Míkou O zábavách a slavnostech staré Prahy PhDr. Zdeněk Míka, CSc. (1936) vystudoval na Filozofické fakultě UK obor československé dějiny se specializací na dějiny 19. století. V roce 1961 nastoupil do Muzea hl. m. Prahy, kde pracuje dodnes. Publikoval řadu článků o počátcích průmyslu v Praze, je spoluautorem a editorem encyklopedické příručky Dějiny Prahy v datech. Jako pracovník muzea připravil nejen velké výstavy o dějinách Prahy a její architektuře, uspořádané v zahraničí pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, v paměti jsou i jeho poslední muzejní výstavy o Praze: 150 let železnice v Praze (1995), Staropražské Vánoce (2002), Jak se Praha bavila (2005) a Zapomenuté obrazy (2007). Loni pak vyšla jeho kniha, připravená ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, Zábava a slavnosti staré Prahy (vydalo nakladatelství Ostrov). Vaše kniha byla inspirována výstavou Jak se Praha bavila... V době, kdy tato výstava probíhala v Muzeu hl. m. Prahy, nemělo Muzeum dostatek finančních prostředků, a tak se nepodařilo sehnat nakladatelství, které by mělo o toto téma zájem. Muzeum i autor se museli nakonec spokojit s tím, že k výstavě vyšel pouze útlý seznam exponátů. Teprve později se objevila možnost téma zábavy ve staré Praze prezentovat v knižní podobě. Došlo k dohodě s nakladatelstvím Jiřího Stegbauera Ostrov. Téma zábavy a slavností v Praze bylo časově vymezeno od konce 18. do počátku 20. století. K jakým změnám v zábavě a využití volného času vlastně docházelo? Nemůžeme si představovat, že docházelo k nějakým dalekosáhlým změnám, protože zde působila tak jako v jiných evropských městech staletá tradice křesťanství a liturgický kalendář ovlivňoval všední život obyvatel měst i venkova. Některé druhy zábavy se podstatně neměnily: například návštěva hospod, vinných šenků, účast na poutích, taneční zábavy a plesy v období masopustu nebo oslavy vánočních svátků. Změnou v životě Pražanů od konce 18. století bylo například stále častější podnikání vycházek a výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí města, za pražské hradby. Jinou změnou byl rozmach tělovýchovy a jednotlivých druhů sportů ve druhé polovině 19. století. Čtenář se může těšit na široký tematický záběr knihy: výlety, korunovační a jiné oficiální slavnosti, technické novinky, humor a satira, hospody, vinárny a kavárny, hry, karty, sázky a loterie, taneční zábavy, poutě, atrakce a cirkusy, divadla a arény, hudba, šantány a kabarety, tělovýchova a sport, velké reprezentační výstavy, vznik české kinematografie a nejstarší biografy To je obrovské množství témat jak dlouho jste na této knize pracoval? Bylo nutné kromě textové části zpracovat i obrazovou část knihy, která obsahuje více než 600 vyobrazení: grafik, obrazů, tisků, plakátů a fotografií. Většina těchto obrázků pochází ze sbírek Muzea hl. m. Prahy. Ale protože v těchto sbírkách některá témata chyběla, bylo nutné využít také ikonografické sbírky jiných pražských institucí, například Národního muzea a jeho složek, Národní galerie, Strahovské knihovny, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze nebo Národního filmového archivu. Byla to časově náročná práce, která včetně přípravy předcházející výstavy trvala téměř čtyři roky. A. Gustav, Výletní hostinec Kravín ve Wimmerových sadech, kolem roku 1818, kolorovaný lept Jako autor historik zvete čtenáře na unikátní výpravu do minulosti, abyste je tedy v širokém a znalostně hlubokém záběru seznámil se zábavami a slavnostmi našich předků v Praze. Byla to jenom zábava při zpracování této pozoruhodné a reprezentativní knihy? Co vás přitahovalo k tomuto tématu? Téma zábavy a slavností je zpracováno ve velkém množství publikací a článků, ale nikdy nebylo v takovéto šíři prezentováno souhrnně. Východiskem byla již zmíněná výstava samotné téma bylo natolik lákavé, že jsem považoval za vhodné práci započatou na přípravě výstavy rozšířit a doplnit, aby kniha poskytla čtenářům co možná nejúplnější pohled do života našich předků. Práce zdaleka nebyla pro mne jenom zábavou, ale spíše časově náročným doplňováním potřebných údajů z literatury, memoárů, dobových časopisů a knižních průvodců po Praze. Jak souvisí přeměna Prahy ve výše uvedeném období s tematikou knihy? Praha se v uvedeném období velice pronikavě proměnila z provinciálního města v novodobé moderní průmyslové centrum. Rozrostla se, a počet jejího obyvatelstva se několikanásobně zvětšil. Praha, na první pohled německy vyhlížející město, se stala přirozeným centrem českého národně uvědomovacího procesu, a tím centrem Čech a později i zemí českého království. S těmito proměnami se měnil samozřejmě i společenský život Pražanů a využívání jejich volného času. Pane doktore, co vás při psaní této publikace nejvíce překvapilo? Snad pouze to, jak rychle reagovala pražská společnost na přijímání podnětů a novinek, včetně technických novinek z okolních zemí, které se velmi rychle objevovaly v Praze. Překvapivé zjištění však nebylo, že se Pražané v minulosti dovedli daleko aktivněji bavit než naše nynější společnost, která si zvykla zábavu nejčastěji přijímat z televize a jiných audiovizuálních vymožeností. Ve své knize píšete: K převážně mužské zábavě patřily také návštěvy hostinců, restaurací, vináren a kaváren. Jak byste popsal převážně dámskou zábavu této doby? Ženy se podílely na řadě zábav a společenského života vůbec společně s muži. Je ovšem pravda, že některá zábava, konkrétně návštěva hostinců, vináren a kaváren, byla téměř po celé 19. století vyhrazena pouze mužům a ženám pouze v jejich doprovodu. Teprve na přelomu 19. a 20. století můžeme zaznamenat, že ženy začínají samostatně navštěvovat kavárny. K ryze ženským zábavám naopak patřily ruční práce, například vyšívání a malování podle předtištěných vzorů, pěstování hudby, četba apod. Mohu se vás zeptat na závěr: jakým směrem se podle vašeho názoru bude ubírat zábava v 21. století? Podle mého názoru bude většina lidí stále více chtít, aby je někdo bavil, budou stále více cestovat nebo pěstovat adrenalinové sporty. Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně spokojených čtenářů, kterým udělá vaše úžasná kniha určitě radost. VĚRA HLOUŠKOVÁ Vzlet balonu francouzského vzduchoplavce Sivela v Rajské zahradě, 1873, reprodukce kresby F. Chalupy 6 knižní novinky 3/2009

7 k n i Ï n í t i p y & i n f o Letem knižním světem Významným a krásným počinem je vydání knihy Zdeňka Míky Zábava a slavnosti staré Prahy (nakladatelství Ostrov) od konce osmnáctého do začátku dvacátého století. V Muzeu hl. m. Prahy, kde byl Zdeněk Míka dlouhá léta ředitelem, jsme viděli několik výstav na toto téma, ale popravdě teprve v tomto celku si uvědomíme, jak často a nejrůznějšími způsoby zpodobili čeští malíři a fotografové staré oslavy a slavnosti, výlety a vycházky Pražanů do nejbližšího okolí, hospody, hostince, vinárny a kavárny. Dozvíme se, kde se konaly poutě, plesy, divadelní představení, jak ta divadla, dávno zbouraná, vypadala, kde byly kabarety a šantány, kde se cvičilo a sportovalo. Je to kniha vskutku sličná na pohled a zábavná na čtení, ale musíme počítat s tím, že si ji pro velikost a tíhu do postele nevezmeme. A přiznám se, že jsem tehdejším Pražanům opravdu záviděla, neboť se dokázali všestranně bavit. Krásné fotografie a poučný text nám předkládá Petr Dvořáček v knize České památky UNESCO (Fragment). Na seznam světového a kulturního dědictví jsme se dostali už dvanáctkrát, a když se podíváte na mapu České republiky, je těch památek mnohem víc na jihu a východě. Když se budu držet podle knihy abecedního pořádku, je to v Brně Vila Tugendhat, která má namále, aby jí ten statut kvůli chátrání neodepřeli. Následuje historické centrum Českého Krumlova, Holašovice jako vesnická rezervace, Kroměříž areál zámeckých zahrad a zámek, Kutná hora historické centrum, chrám sv. Barbory a kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lednicko-valtický areál Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu Cena Egona Erwina Kische za literaturu faktu Klub autorů literatury faktu upozorňuje, že termín odevzdání titulů do letošní soutěže Ceny M. Ivanova a Ceny E. E. Kische za literaturu faktu je 27. února Pro obě soutěže platí, že knihy musí být odevzdány ve dvou výtiscích, do soutěže M. Ivanova na adresu Jan Halada, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží č. 6, Praha 1, do soutěže E. E. Kische na kulturní krajina zámeckých areálů, Litomyšl areál renesančního zámku, Olomouc sloup Nejsvětější Trojice, Praha historické centrum, Telč historické centrum, Třebíč bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť, Žďár nad Sázavou poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. A doufejme, že se na tomto prestižním seznamu ocitneme ještě mnohokrát! Josef Pekař napsal koncem devatenáctého století seminární historickou práci o Valdštejnovi, ale vrátil se k ní teprve v roce 1934, kdy byla v Praze uspořádána velká výstava Albrecht z Valdštejna a doba bělohorská. Tenkrát se nevešla do Valdštejnské jízdárny jako před dvěma lety, byla také ještě v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Vlastně k této události vyšla tehdy Pekařova kniha Valdštejn s podtitulem Dějiny valdštejnského spiknutí, kterou teď v reprintu vydalo nakladatelství Academia. Není to Valdštejnova biografie, Pekaře zajímaly poslední čtyři léta jeho života, tedy léta I když ve svém obsáhlém díle (má skoro 700 stran) zaznamenává všechny podrobnosti Valdštejnovy nerozhodnosti, jestli se má připojit ke Švédům nebo se znovu spojit s císařem Ferdinandem II., kdy kličkuje jako zajíc, který neví kudy kam, Valdštejn v tom připravujícím se povstání proti císaři viděl v interpretaci Pekařově i pomoc utištěnému českému právu po stránce politické a náboženské. A také jednání o mír, které mělo zakrýt pokus o revoltu císařské armády za pomoci nepřátelských vojsk. Pekař ovšem zdůrazňuje, že Valdštejn neměl ani promyšlený plán, ani odvahu, byl to jen počtář a opatrný spekulant. A nakonec ho ve své práci odsoudil: Valdštejn jest synem té části tehdejší české společnosti, jež byla v těle národa symptomem úpadku a nákazy. Hrabivost, nenasytnost a spolu pošetilost Jiřího z Lobkovic spojená jest v něm s mstivostí a pletichářskou náruživostí Václava Kinského. Nezřízená snaha po moci, zbohatnutí a vyniknutí, jež jest dílem renesančního ducha i na naší půdě, vydala v něm svůj květ nejznamenitější. Živil se duchem jejím již v době vzrůstu svého před válkou a stal se hrdinou jejím, když hýřila vítězná v bohatstvích dobytého království. Tak bychom mohli pokračovat, ale je třeba ještě říci, jak znamenitě Josef Pekař psal, chápal historii jako lidské příběhy, jejichž dramatičnost dokázal skvěle vylíčit. Skoro jako doplněk k Pekařovi je kniha, která má název Klenoty českého baroka, text i fotografie vytvořila manželská dvojice Jiří a Kamila Šírovi (Kartografie Praha). Autoři chtěli vytvořit reprezentativní výbor barokních staveb, zámků, jejich interiérů, kostelů, kaplí, fontán, poutních kostelů i křížových cest a postupovali systematicky po jednotlivých krajích v Čechách i na Moravě. Výborné fotografie architektury i uměleckých děl jsou pokaždé doplněny krátkým historickým exkurzem, mapou a rejstříkem. Je to krásná kniha pro radost i poučení, kterou si můžete vzít na cesty, až pojedete do méně známých míst, jako jsou například Klokoty, Opařany, Římov, Trhové Sviny. Do opravdu vzdálené minulosti několika tisíc let se dostaneme v knize Miroslava Bárty Život a smrt ve stínu pyramid (Paseka) s podtitulem Staroegyptská hrobka a společnost v době stavitelů pyramid Staré říše. Egyptologovi a archeologovi se podařilo v této knize, která se vrací do 3. tisíciletí př. Kr., spojit odborné znalosti se srozumitelným vyprávěním o tom, jak Egypťané pokládali život jen za přípravu na život věčný. Kdysi jsme se učili, že pyramidy byly hrobky megalomanských faraónů, ale vůbec adresu Miroslav Kučera, Správa odkazu E. E. Kische, Ouholická 453/35, , Praha 8 Čimice. V soutěži M. Ivanova je možné zaslat tituly v kategorii Ceny za celoživotní dílo, v kategorii produkce za poslední tři roky a v kategorii autorů do 39 let. Vždy se musí stejně jako u Cen E. E. Kische jednat o první vydání. Nový ročník Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů převzal záštitu nad Cenou Jiřího Ortena a její pořadatelství. Vyhlašuje proto její nový ročník. Cena byla ustavena v roce 1986 a počínaje tímto rokem byla udělena již jedenadvacetkrát. Cena Jiřího Ortena je spojena s finanční prémií a udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce. Tomuto autorovi nesmí být v době vydání díla více než třicet let. Autory a jejich díla mohou do soutěže nominovat nakladatelé, kteří dané dílo vydali, nebo veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Podmínkou každé nominace je knižní vydání nominovaného díla během roku Uzávěrka všech nominací je 28. února Přihlášená díla je třeba v pěti výtiscích spolu s přihláškou zaslat poštou na adresu: SČKN, P. O. Box 177, Praha 1, nebo osobně doručit do sekretariátu SČKN, Klementinum 190, Praha 1. Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude vyhlášen během 15. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2009 (14. až 17. května 2009). knižní novinky 3/2009 7

8 k n i Ï n í t i p y jsme netušili, že každý Egypťan měl hlavní starost o nesmrtelnost nejen svého ducha a díla, ale i těla. Proto bylo pro každého Egypťana nejdůležitější získat pozemek na svou hrobku a hrob, takže si vlastně celý život mohl připravovat svůj posmrtný život i s krásnou výzdobou a dokonce texty. Vzhledem k tomu, že Miroslav Bárta vypráví v knize o nových nálezech hrobek a hrobů, jsou i fotografie umělecké výzdoby neznámé. Mají ovšem podobné náměty, reliéfy zobrazují především práci a rituály. V pohřební komoře panovníka Pepiho II. byly nalezeny Texty pyramid, které mu zaručovaly život ve společnosti staroegyptských bohů na onom světě. Na tomto světě musela však podle autorových výzkumů existovat vyspělá ekonomická základna, kterou zaručoval venkov, dělba práce a dálkový obchod. Přesto bych ráda vyjádřila svůj dojem, že čím víc známe podrobností o životě Egypťanů před mnoha tisíci lety, tím je pro nás vlastně tajemnější a záhadnější. Záhady najdeme i v obrazové publikaci Tomáš Bím (Primus), o němž v úvodu ke knize napsal profesor František Dvořák, že je to malíř poezie vyhnané z ateliérů, že na jeho obrazech je něco, co přesahuje jeho příznačnou civilizační motivaci, co si nás podmaňuje ještě něčím podstatně hlubším, než je seskupení objektů v jeho obrazech. Možná že to není přesah, ale skutečná podstata jeho obrazů, že vyzařují něco tajemného, existenciálního o smyslu vesmíru, slunce, krajiny, města, o setkání předmětů a barev. Bímova knížka není jen na koukání, ale je i inspirací k zamyšlení a prožitku. Kzamyšlení je ještě jedna historická práce, která pojednává o nacismu a komunismu, tedy o dvou totalitách, které mnozí z nás zažili na vlastní kůži. Autor, historik Michael Burleigh, se chce ve své rozsáhlé knize Třetí říše Nové dějiny (vydalo Argo, přeložil Petr Pálenský) prodrat k samé podstatě těchto zhoubných novodobých náboženství, které dokázaly, že se průmyslová společnost v Evropě dvacátého století morálně zhroutila, protože se vzdala vlastního myšlení. Autor charakterizuje nacismus jako politické náboženství, které znamená mimořádné znásilnění lidských duší, do nichž zasévá apokalyptické vize. A přitom jakoby nastoluje právo a morálku, které vyjadřují věčné zákonitosti dané Bohem, například rasismus jako biologické poslání. Stejně tak i komunismus má rysy středověkého chiliasmu, vždyť i intelektuálové vnímali hrůzy dvacátého století jako cenu za světlou, věčnou budoucnost. Bertrand Russell, který byl v Rusku v roce 1920, napsal, že naděje bolševiků jsou tragické přeludy, které svět zatáhnou do temnoty a násilí, že fanatismus je jen maskou krutosti. Burleighova kniha není ovšem jen výklad historie dvacátého století, ale příběhy lidí, kteří jako Hitler nebo Stalin přispěli svou manipulací davy k zotročení a zkáze lidské společnosti. Silná, výborně napsaná kniha. Radka Kvačková píše v Lidových novinách o problémech školství a vzdělání, což je tak vážná věc, že si humornými fejetony musí nadlehčit tuto tíhu, a činí tak výtečně. Má totiž smysl pro humor a schopnost sebeironie, což prokázala ve své novinářské práci už odedávna a nedávno také dvěma knížkami, jedna byla o tom, jak se postavili povodni v roce 2002 a jak jim její následky lidé pomáhali odstraňovat, a druhá se jmenuje Očima tchyně (Motto) a je, jak je zřejmé už z titulu, o rodinných vztazích. Nikdo by neřekl, že mohou být tak zábavné i v nejtrudnějších chvílích, a tak laskavě pravdivé, vždyť lidské slabosti nahlížené z určitého úhlu jsou nakonec směšné a komické. A ještě jedna věc je na nich pozoruhodná jak ve zkratce ťuknou vždycky hřebík na hlavičku. Odetektivkách se moc nepíše, leda tehdy, když zločin je spíš jen koření literatury, jako je tomu u mladého českého prozaika Miloše Urbana. Ale já teď udělám výjimku a upozorním vás na několik detektivních příběhů, které byly určitě napsány s rozkoší vyprávět, a my je čteme se stejnou rozkoší a radostí, že příběh ještě žije. Napsal je Jaroslav Velinský, který byl v životě kdečím stejně jako Bohumil Hrabal, a také trampem a muzikantem, kapitánem Kidem a nakonec spisovatelem. Nakladatelství Primus mu vydalo už šest těchto vyprávěnek o lidech, které shromažďuje soukromý detektiv Ota Fink. Náš největší znalec detektivek František Jungwirth o Finkovi prohlásil, že to je český Perry Mason. Má také malou detektivní kancelář Discret na Žižkově v ulici Rimského-Korsakova, a tak není divu, že se pohybuje v konkrétní části Prahy, kterou většinou dobře známe. Tedy ne že by se právě tady odehrávaly zločiny, o nichž píše, ale je tu základ detektivova pohledu na svět. Ten je naprosto realistický, podepřený logickým uvažováním a vtipným komentováním. A připomenu vám aspoň ty tři, které nedávno vyšly a které jsem si s velkou chutí přečetla: Posel neštěstí, Kletba rodu Cajthamlů, Labutí píseň. Jaroslav Velínský ví, jak to v životě chodí, zná lidi a jejich příběhy umí vyprávět. Doufejme, že Labutí píseň neznamená konec jeho vyprávění! MILENA NYKLOVÁ O LÁSCE TROCHU JINAK Už jste někdy četli milostný román, ve kterém se hodně probírá psychologie, ve kterém se filosofuje a kde vypravěč cituje třeba Montaigna, Canettiho, Camuse či Kanta? Právě taková je kniha Lekce z lásky, kterou napsal britský spisovatel Alain de Botton (přeložil Viktor Janiš, vyšlo v koprodukci nakladatelství Leda a Rozmluvy). Jde o knihu na pomezí románu a eseje, která je navíc čtivá, vtipná, svěží, plná postřehů o milostném vztahu se všemi jeho peripetiemi. Vypravěč s nadhledem komentuje celý průběh vztahu s dívkou Chloe od vzplanutí a okouzlení přes první trhliny až ke zradě, rozchodu a utrpení, které z něj plyne a které musí vypravěč nakonec překonat. A protože podobný příběh zažil skoro každý z nás, bude knížka asi blízká širokému okruhu čtenářů. Každý milostný příběh je sice jedinečný, navíc jinak by se na něj asi dívala žena, kdyby byla kniha vyprávěna z jejího pohledu, nicméně některé postřehy platí asi obecně. z těch dvou emocí je vždy komplikovanější být milován: je snadnější Amorův šíp vyslat než se jím nechat zasáhnout. Milovat někoho znamená hluboce se o něj zajímat, a tím obohatit jeho představu o tom, co dělá a říká. Toužíme po tom, aby nás náš partner obdivoval i bez našich vnějškových předností, oceňoval naši podstatu bez našich schopností, aby nás zahrnul bezpodmínečnou láskou Na konci vztahu pronáší něžné proslovy ten z dvojice, který už není zamilovaný. Sympatické je, že autorovy úvahy vždy vycházejí z konkrétní situace, rozhovoru, nedorozumění či hádky a že zde nenajdeme moralizování. Vyprávění je dostatečně živé a otevřené. Vůbec Botton, který studoval filosofii, je zajímavý autor, jak naznačují názvy dalších knih: Jak vám Proust může změnit život, Útěcha z filosofie, Umění cestovat či Architektura štěstí. WILDE O SHAKESPEAROVI Překladatel Jiří Josek, který ve svém nakladatelství Romeo vydává především vlastní skvělé překlady Shakespeara, zde vydal také svůj překlad pozoruhodné knížky Portrét pana W. H., kterou napsal slavný dramatik, básník a prozaik irského původu Oscar Wilde ( ). U nás doposud nikdy nevyšla a ukazuje nám opět trochu jiného Wilda než jsme zvyklí. Wilde se zde totiž obrací k jednomu z největších literárních tajemství, jímž jsou Shakespearovy slavné Sonety; konkrétně jde o to, komu Shakespeare své Sonety vlastně věnoval a koho v nich tak vášnivě uctívá? Ačkoli text připomíná seriózní vědecký esej a Wildovy teorie a vývody mají svoji logiku a vycházejí ze samotného textu Sonetů, nepostrádá to, co je pro Wilda typické: lehkost, esprit, ironii, nadhled ( Příliš důkladné vzdělání člověku vždy spíše uškodí ), takže se práce blíží až k zábavné detektivce, která také ukazuje tenké hranice mezi fikcí a vědou. Text je zde otisknut zrcadlově v anglickém originále (The Portrait of Mr. W. H.) a v českém překladu, takže si můžeme vychutnat i Wildovu angličtinu. MILAN ŠILHAN 8 knižní novinky 3/2009

9 k n i Ï n í t i p y DVAKRÁT Z JAPONSKA Vposledních letech u nás vycházely dva velké projekty překladů z klasické japonské literatury: v nakladatelství Paseka vyšel postupně ( ) ve čtyřech dílech první psychologický román světa Příběh prince Gendžiho z počátku 11. století (přeložil Karel Fiala); a v nakladatelství Brody vycházel postupně ( ) také ve čtyřech dílech překlad nejstarší a nejrozsáhlejší antologie japonských básní Manjóšú Deset tisíc listů ze starého Japonska, kterou přeložil Antonín V. Líman (držitel loňské Ceny Josefa Jungmanna za překlad novel Masudži Ibuseho Na vlnách). Límanův překlad Manjóšú je teprve druhým kompletním překladem tohoto díla na světě (prvním byl francouzský). Manjóšú obsahuje celkem 4516 básní ve dvaceti svazcích (v českém vydání zahrnuje každý ze čtyř dílů vždy pět těchto původních svazků ). Tato sbírka lyrické poezie byla sestavena ve druhé polovině 8. století a zahrnuje básně vzniklé za období 300 let, tedy až z druhé poloviny 5. století. Najdeme zde básně milostné, básně na nejrozmanitější náměty i básně elegické, které vynikají melancholií i tragickými náladami. Naprostá většina básní (4207) je psána v nejoblíbenější formě tanka tedy krátké písně či básně, která má podobu pětiverší o 31 slabikách a slabičném schématu Jak uvádí sám překladatel, překlad těchto básní je nesmírně obtížný, protože v některých pasážích jsou obskurní, zastaralá slova či fráze, kterým nerozumí ani japonští odborníci. Je neuvěřitelné, jak se A. Límanovi podařilo tuto poezii přebásnit ( Podle některých zkušených překladatelů je tato sbírka v podstatě nepřeložitelná, uvádí v doslovu); jeho překlady dýchají životem, jsou srozumitelné a v nejlepším slova smyslu čtivé a vpravdě poetické. Ostatně, ono je vůbec neuvěřitelné, co dokázali staří japonští mistři do svých krátkých básní vložit, jakými náladami jejich poezie oplývá, jaká je v nich hloubka a jak jsou zdánlivě prosté: Když hledím na měsíc, / říkám si, že svítí stejně / v tvém kraji jako v mém, / až na to, že nás dělí hradba hor. (báseň č. 4073). Za tento dnes tedy konečně kompletní převod Manjóšú si pan Líman zaslouží nejvyšší uznání a hlavně čtenářskou přízeň! Dodejme ještě, že poslední svazek obsahuje také zasvěcený doslov M. Tiraly, komentovaný rejstřík autorů básní, mapy a další. Japanista a překladatel Antonín Líman vydal na sklonku loňského roku také knihu Kouzlo šerosvitu Úvahy o japonské kultuře (DharmaGaia), která je dokladem šíře jeho zájmů, jež se neomezují zdaleka jen na překlady staré i moderní literatury (Ibuse, Tanizaki); ostatně již před časem zaujal čtenáře knihami Krajiny japonské duše či Mezi nebem a zemí. V nové knize se profesor japonské literatury a filmu zamýšlí nad tradicemi či stereotypy japonské kultury obecně; hlouběji se zabývá také japonskou kinematografií, konkrétně krajinami japonského filmu, režisérem Jasudžiró Ozuem, největším akčním filmem Sedm samurajů Akiry Kurosawy či filmem Povídky o bledé luně po dešti; kriticky se dívá na americký a na Západě úspěšný, avšak povrchní a líbivý film Gejša ( jde o maximální vytěžení exotického tématu a utvrzení mýtu o záhadném Japonsku ) a také na tvorbu kontroverzního spisovatele, posledního samuraje, Jukia Mišimy, který spáchal v roce 1970 veřejnou rituální sebevraždu seppuku. Vrací se i ke své velké lásce, jíž je tvorba Džuničiró Tanizakiho, jehož Deník bláznivého starce Líman přeložil. Věnuje se také osobnosti prvního japonského nositele Nobelovy ceny za literaturu Jasunariho Kawabaty. Objevné jsou dvě závěrečné studie: Duševní osobnost krajiny v Šigově Cestě temnou nocí a v Českém snáři Ludvíka Vaculíka a Japonské motivy v díle Julia Zeyera. V úvodu je pak rozhovor s A. Límanem, příznačně nazvaný Japanista nepřekládá, spíš přetváří Kniha je i bohatě obrazově vybavena. DVAKRÁT O MODERNÍ ČESKÉ LITERATUŘE Vnakladatelství Academia byl po roce dokončen velký čtyřdílný projekt Dějiny české literatury Poslední, čtvrtý svazek, který se zabývá obdobím mezi roky 1969 a 1989, je nejrozsáhlejší má 980 stran; celý projekt pak dosáhl úctyhodných 2656 stran! Poprvé uceleně, svobodně a bez ideologických nánosů zde můžeme sledovat toto složité, ale plodné období našich literárních dějin; období poznamenané krátkou euforií a svobodou poválečných let 1945 až 1948 a pak následně jednačtyřiceti lety komunistické totality, která literaturu rozdělila na tři proudy: oficiální, exilovou a samizdatovou. Všem těmto proudům a všem podstatným autorům a dílům se práce věnuje a záslužné je, že neopomíjí nejen stinné stránky, ale také žádné žánry; vedle prózy, poezie a dramatu si totiž všímá také faktografické a populární literatury a tvorby pro děti a mládež; najdeme zde i kapitoly věnované literárnímu životu obecně, překladům, myšlení o literatuře i literatuře ve filmu, rozhlasu a televizi; samozřejmostí je pak i obsáhlá bibliografie a rejstříky, stejně jako obrazový doprovod. V každém svazku je navíc i CD (formát mp3) se zvukovými ukázkami, na nichž si můžeme poslechnout třeba hlas J. Seiferta, F. Hrubína, B. Hrabala, L. Fukse, J. Zábrany, L. Moníkové a mnoha dalších. Jakýmsi dodatkem tohoto záslužného projektu může být další kniha z Academie V souřadnicích volnosti Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Obsáhlá kniha (740 stran) je rozdělena podle tří hlavních žánrů a po obecných úvodech obsahuje podrobné interpretace celkem pětaosmdesáti děl moderní české literatury, které vyšly v prvním desetiletí znovunabyté svobody po roce Jsou tu zastoupena reprezentativní díla autorů všech generací. Mezi 35 díly básnickými najdeme autory jako jsou např. I. Diviš, J. H. Krchovský, P. Borkovec, J. Kuběna, E. Juliš, P. Šrut, Josef Topol, K. Šiktanc, I. M. Jirous, I. Wernisch a další. Z 36 děl prozaických zde najdeme např. D. Hodrovou, M. Viewegha, M. Kunderu, J. Škvoreckého, V. Macuru, B. Hrabala, Jáchyma i Filipa Topola či M. Urbana. Mezi 14 díly dramatickými je pak např. J. A. Pitínský, Cimrman Smoljak Svěrák, A. Goldflam či P. Kohout. U každého díla nalezneme nejen obšírnou interpretaci, ale také ukázku, reflexe či bibliografii ohlasů. Na závěr jsou připojeny i stručné portréty všech zastoupených autorů. VZPOMÍNKY RUDOLFA PELLARA Rudolf Pellar (1923), majitel krásného, charakteristického hlasu, herec, šansoniér a překladatel, vydal vzpomínkovou knížku Nejdřív se musíte narodit (Radioservis), v níž čtivě a bez patosu či melancholie popisuje svůj na zážitky i činy bohatý a dlouhý život naplněný prací i projevy absurdity doby komunistické totality, kterou celou prožil. Pro mne je pan Pellar se svou bohužel již zesnulou manželkou Lubou ( ) především skvělým překladatelem angloamerické literatury (Salinger, Faulkner, Hemingway, Roth, Albee, Williams a další), a tak mě nejvíce zaujaly kapitoly věnované právě překladatelství, k němuž se Pellarovi dostali víceméně díky náhodě, resp. proto, že Luba Pellarová chtěla doma také dělat něco jiného než se jen starat o děti, a tak se pustila do překládání a pak se k ní přidal i manžel a vznikla překladatelská dvojice, která se u nás stala synonymem kvality; v roce 1997 získali manželé Pellarovi i Státní cenu za překladatelské dílo. Ovšem neméně zajímavé jsou i autorovy vzpomínky na dětství v Jihlavě, na divadelní začátky či na složitou dobu, kdy byli manželé zakázáni a i jejich překlady musely vycházet pod jmény pokrývačů. Bohatou Pellarovu činnost pak dokládá i výběrový soupis překladů, divadelních, filmových, televizních a rozhlasových rolí a diskografie v závěru knihy, v níž nechybí ani fotografie. Kniha je prvním svazkem nové edice Radioservisu nazvané Osudy. MILAN ŠILHAN knižní novinky 3/2009 9

10 VÍTA NEJEDLÉHO 15, PRAHA 3, TEL./FAX: EDIČNÍ PLÁN jaro/léto 2009 HISTORIE A LITERATURA FAKTU Moderní dějiny Prokop Tomek ŽIVOT A DOBA MINISTRA RUDOLFA BARÁKA Životní příběh ministra vnitra R. Baráka je zároveň pohledem na fungování represivní mašinérie komunistického režimu Brož., asi 176 s., vyjde v březnu, cca 218 Kč Marta Edith Holečková CESTY ČESKÉHO KATO- LICKÉHO SAMIZDATU Seznámení s méně známou částí samizdatových tiskovin a publikací v komunistickém režimu Brož., 224 s., vyjde v únoru, 228 Kč Paul Krugman NÁVRAT EKONOMICKÉ KRIZE Nejnovější kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2008 Váz., asi 192 s., vyjde v červnu, cca 228 Kč George Soros NOVÉ PARADIGMA PRO FINANČNÍ TRHY Úvěrová krize 2008 a co dál Úspěšný finančník a známý mecenáš předkládá nový pohled na fungování finančních trhů. Kniha vychází ve spolupráci s ELK Váz., asi 176 s., vyjde v červnu, cca 228 Kč Dějiny Evropy Denys Hay EVROPA POZDNÍHO STŘEDOVĚKU svazek edice se věnuje Evropě před prahem novověku (na prahu velkých změn) Váz., asi 480 s., vyjde v dubnu, cca 448 Kč Historica Jarmila Bednaříková FRANKOVÉ A EVROPA Pohled na dějiny tohoto národa, který zcela mimořádným způsobem ovlivnil běh evropských dějin Váz., asi 416 s., vyjde v dubnu, cca 388 Kč Jan Rychlík, Miroslav Kouba a kol. MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM Vývoj balkánských národních a kulturních identit Jihovýchodní Evropa v století symbolizovaná dvěma metropolemi habsburskou Vídní a osmanským Cařihradem Váz., asi 320 s., vyjde v červnu, cca 298 Kč Kulturní historie Caesarius z Heisterbachu VYPRÁVĚNÍ O ZÁZRACÍCH Středověký život v zrcadle exempel Poutavá vyprávění z doby vrcholného středověku Váz., asi 344 s., vyjde v březnu, cca 388 Kč Vojtěch Ron LIDOVÉ PAŠIJOVÉ DIVADLO V ČESKÝCH ZEMÍCH Studie o lidovém pašijovém divadle Váz., asi 340 s., vyjde v květnu, cca 398 Kč Velké postavy českých dějin Jiří Štaif FRANTIŠEK PALACKÝ Život, dílo, mýtus Nová biografie otce národa z pera profesora katedry hospodářských a sociálních dějin filozofické fakulty Váz., asi 368 s., vyjde v dubnu, cca 348 Kč Mimo edice Yvetta Dörflová, Věra Dyková KAM SE V PRAZE CHODILO ZA MÚZAMI Cesty na Parnas Pražské literární salony, kavárny, hospody a šantány a jejich návštěvníci v 19. a v první polovině 20. století Váz., asi 240 s., vyjde v březnu, cca 498 Kč Jacques Pradel, Luc Vanrell ST.-EXUPÉRY POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Skutečný historický thriller přináší fakta o Saint-Exupéryho záhadné smrti Váz., asi 224 s., vyjde v březnu, cca 248 Kč FILOSOFIE A TEOLOGIE Edice Teologie Jaroslav Vokoun POSTKRITICKÝ PROUD V SOUČASNÉ ANGLO- AMERICKÉ TEOLOGII První česká původní studie o přínosu významných teologů se snaží odpovědět na otázku: Jak dělat teologii dnes? Brož., asi 344 s., vyjde v květnu, cca 348 Kč Karl Rahner, Herbert Vorgrimler TEOLOGICKÝ SLOVNÍK Souborný přehled teologie ve více než 600 heslech. 2. vydání Váz., asi 464 s., vyjde v dubnu, cca 448 Kč Světová náboženství Jiří Hoblík PROROCI, JEJICH SLOVA A JEJICH SVĚT První česká monografie o fenoménu proroctví Váz., asi 520 s., vyjde v březnu, cca 498 Kč Kurt Rudolph GNÓZE Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky Duchovní směr, který výrazně ovlivnil evropské myšlení, doplňuje čtenářovy znalosti duchovního vývoje v raných křesťanských staletích Váz., asi 368 s., vyjde v květnu, cca 388 Kč Simon Philip De Vries ŽIDOVSKÉ OBŘADY ASYMBOLY Přehledný výklad o náboženském i všedním životě Židů Váz., 304 s., vyjde v březnu, 298 Kč TANU RABANAN Antologie rabínské literatury U nás dosud nejrozsáhlejší soubor z památek hebrejské a aramejsky psané knihovny rabínského židovství od 2. do 7. století obecného letopočtu Váz., asi 440 s., vyjde v květnu, cca 388 Kč Edice Rozhovory nad biblí Jan Heller ZNAMENÍ ODKAZUJÍCÍ K NEBI Kniha přináší záznam biblických rozhovorů Petra Vaďury s profesorem Janem Hellerem vysílaných v letech 2003 až 2006 na rozhlasových vlnách. Vychází ve 2. vydání Váz., 280 s., 268 Kč Jan Heller NA ČEM MI ZÁLEŽÍ Rozhlasové rozhovory, které nebyly zahrnuty do prvního svazku, nebo vznikly až po vydání knihy. Váz., asi 304 s., vyjde v březnu, cca 278 Kč Edice Studium Günther Stemberger ÚVOD DO JUDAISTIKY Přístupné a fundované uvedení do studia široce pojaté disciplíny judaistiky Brož., asi 312 s., vyjde v červnu, cca 328 Kč Reflexe Jan Sokol MISTR ECKHART A STŘEDOVĚKÁ MYSTIKA Výbor z textů velkého německého filosofa, kazatele a mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. 3. vydání Váz., 360 s., 368 Kč Krystal Dionysios Areopagita O NEBESKÉ HIERARCHII Dílo neznámého novoplatónského autora přelomu 5. a 6. století, jehož spisy měly obrovský vliv nejen na celý středověk Brož., asi 176 s., vyjde v červnu, cca 188 Kč Edice Raně křesťanská literatura Petr Kitzler (ed.) PŘÍBĚHY RANĚ KŘESŤANSKÝCH MUČEDNÍKŮ První reprezentativní výbor z nejstarší latinské a řecké literatury. Svazek zahrnuje přes dvacet nejvýznamnějších martyrologických spisů vzniklých převážně ve 3. a 4. století Váz., asi 432 s., vyjde v srpnu, cca 388 Kč Dějiny idejí Frances Yatesová GIORDANO BRUNO A HERMETICKÁ TRADICE Anglická badatelka a znalkyně myšlení 16. a 17. století odhaluje jeden z významných proudů duchovních dějin Evropy. Váz., asi 440 s., vyjde v březnu, cca 488 Kč Bonaventura Bouše ODKAZ A VZPOMÍNKY Vzpomínky součastníků Bonaventury Boušeho na jeho působení a dílo Brož., asi 144 s., vyjde v červnu, cca 168 Kč BELETRIE Detektivky Peter Tremayne PÁN DUŠÍ Již osmá historická detektivka se sestrou Fidelmou P. Tremayna, znalce Keltů a keltské kultury Váz., asi 288 s., vyjde v červnu, cca 268 Kč Čtení ke krbu O Henry KVADRATURA KRUHU A JINÉ POVÍDKY Rozmarné povídky osobitým humorem ukazují americkou společnost z přelomu 19. a 20. století Váz., asi 272 s., vyjde v červnu, cca 228 Kč P. G. Wodehouse ŠIBAL KEGGS Další z románů rytíře anglické literatury, jehož dílo je symbolem staré dobré Anglie a zašlých časů Váz., asi 224 s., vyjde v březnu, cca 228 Kč P. G. Wodehouse AŽ NAPRŠÍ A USCHNE Humorný román oblíbeného autora vychází ve 2. vydání Váz., 224 s., vyjde v únoru, cca 228 Kč Barbara Vineová (Ruth Rendellová) ASTIN DENÍK Na Astině vnučce Ann, která dostala deníky jako součást dědictví po babičce, je, aby přišla na kloub tajemství událostí starých téměř sto let Váz., asi 344 s., vyjde v dubnu, cca 358 Kč Světová próza José Jiménez Lozano VĚNO PO MÉ MATCE Povídkový soubor představitele španělské světové literatury Váz., asi 208 s., vyjde v dubnu, cca 218 Kč Harmonie Franz Kafka POPIS JEDNOHO ZÁPASU Povídka význačného autora ilustrovaná Jaroslavem Rónou Váz., 128 s., vyjde v únoru, 178 Kč Dětská literatura Jiřina Rákosníková, Jan Kudláček, Jiří Pavlica STUDÁNKO RUBÍNKO Dobou jara nás provází ilustrovaná knížka písniček, říkadel a koled doplněná hudebním CD skupiny Hradišťan Váz., asi 80 s., vyjde v dubnu, cca 388 Kč DÁRKOVÉ PUBLIKACE Edice S úsměvem Milly Brown VÝROKY SLAVNÝCH O PSECH Citáty slavných osobností věnované psíkům a doplněné fotografiemi Váz., 96 s., vyjde v březnu, cca 188 Kč Milly Brown VÝROKY SLAVNÝCH O KOČKÁCH Citáty slavných osobností věnované kočkám a doplněné fotografiemi Váz., 96 s., vyjde v březnu, cca 188 Kč Edice Kuchařky Karina Havlů VAŘÍME V TITANOVÉM NÁDOBÍ Autorka čtenáře naučí, jak s titanovým nádobím zacházet, jak v něm vařit a seznámí ho s řadou receptů od masa až po moučníky Brož., asi 128 s., vyjde v březnu, cca 138 Kč Jarmila Mandžuková ŠKOLA PEČENÍ MOUČNÍKŮ Kuchařka pro začátečníky i pokročilé je plná tradičních i moderních receptů, které jsou popsány krok za krokem Brož., asi 128 s., vyjde v dubnu, cca 138 Kč Karina Havlů RAJČATA NA 160 ZPŮSOBŮ Nové nápady, jak připravovat oblíbená rajská jablíčka Brož., asi 112 s., vyjde v červnu, cca 128 Kč Edice Zdraví MUDr. Lenka Kejvalová VÝŽIVA DĚTÍ ALTER- NATIVNĚ A ZDRAVĚ Autorka oblíbené příručky Výživa dětí od A do Z se ve volném pokračování věnuje novým a zdravějším způsobům stravování s přihlédnutím k nejčastějším dietám Brož., asi 160 s., vyjde v květnu, cca 148 Kč Objednávky zasílejte na adresu: VYŠEHRAD expediční sklad, Bellova 352, Praha 10, tel./fax: , Při nákupu na našich webových stránkách sleva 15 % Při nákupu v expedičním skladu v Bellově ul. sleva pro jednotlivce 20 %

11 Váz., velký formát, asi 350 stran, na 450 obr., ISBN Dotisk 1. vyd., váz., velký formát, ISBN Váz., velký formát, asi 400 stran, na , opravené vyd., váz., velký formát, 733 stran, na obr., ISBN Váz., cca 450 stran, cca 200 obr., ISBN Váz., velký formát, 414 stran, barevná 3., opravené vyd., váz., velký formát, 315 stran, asi 650 obr., ISBN vyd., váz., ISBN ISBN Váz., asi 350 stran, na 40 obr., ISBN Váz., formát , 120 stran, 170 foto, celobarevný tisk Váz., asi 300 stran, na 100 obr., Váz., asi 300, stran, ISBN ISBN ^

12 VÝPRODEJ nové dimenze za íná stovky knih se slevou až 75% navíc bonus - kniha za 1 K TO NEM ŽETE ZMEŠKAT na knihy.cpress.cz Podmínky slevové akce najdete na Akce platí nebo do vyprodání zásob D. Sitná Metody aktivního vyučování Spolupráce žáků ve skupinách První část knihy obsahuje charakteristiku metod, principy jejich přípravy, zásady vedení vyučovacích hodin apod. Druhá část uvádí jednotlivé vyučovací metody (např. brainstorming, hraní rolí, případová studie, mentální mapování) s návodem na jejich přípravu, vedení a hodnocení. U každé metody jsou připojeny návrhy na pracovní témata. brož., 128 s., 199 Kč K. Fanning Hrozba z vesmíru Kniha plná zajímavých rébusů a hádanek vypráví příběh dvou dětí, které se dostanou na stopu záhadným mimozemským bytostem. Tito obří brouci plánují zničení světa a záchrana nakonec závisí jen na Samovi s Lízou, kteří spolu se svými čtenáři pronikají do tajemných šifer vetřelců. Kniha je psána pro děti od 8 do 13 let, správná řešení jsou na konci. brož., 128 s., 185 Kč Žádejte v knihkupectvích nebo na adrese nakladatelství: Portál s. r. o., tel , Knihkupectví Portál: Jindřišská 30, Praha 1, Dominikánské n. 8, Brno Husova 60, České Budějovice, Prokopova 19, Plzeň, OIKOYMENH TOMÁ Z CANTIMPRÉ Mofiská mostra Encyklopedie autora 13. století Tomá e z Cantimpré obsahuje základní poznatky z oblasti lidské anatomie, zoologie, botaniky, mineralogie a kosmologie. Na základû Aristotelov ch zoologick ch dûl a Pliniova pojednání o pfiírodû Tomá v esté knize, jejímï tématem jsou mofiská monstra, popisuje tvory, ktefií pfiitahovali pozornost stfiedovûk ch ãtenáfiû sv m podivuhodn m ãi naopak hroziv m vzhledem a chováním. Souãástí publikace je faksimile ze dvou iluminovan ch opisû tohoto díla, které vznikly v âechách ve století. Latinskou edici, pfieklad, úvodní studii a poznámky pfiipravila H. edinová. Váz., 390 stran + 32 stran barevné pfiílohy, cena 468 Kã, ISBN Objednávejte na NOVINKY NAKLADATELSTVÍ MATOU Z KRAKOVA O umuãení Krista. Propozice Tato kniha obsahuje dva Matou ovy spisy: Proposici ke svatofieãení svaté Brigity, kterou Matou pronesl pfii kanonizaãním procesu a v níï Ïádost o kanonizaci zdûvod- Àuje, a Umuãení Krista, v tah z Brigitin ch Revelací, v nichï védská svûtice popisuje svou vizi posledních Kristov ch okamïikû. Úvodní studie pfiiná í podrobn Ïivotopis Matou Ûv a rozbor jeho brigitsk ch traktátû, kromû toho se zab vá v znamem a úlohou Brigitina kultu v ãeském prostfiedí. Úvodní studii, edici latinského textu s ãesk m pfiekladem a poznámkami pfiipravila D. Breedveld-Baránková. Váz., 256 stran, cena 348 Kã, ISBN KLEMENT ALEXANDRIJSK Stromata IV Dal í svazek stûïejního díla Klementa Alexandrijského (2. 3. stol. po Kr.), které je první rozsáhlou konfrontací kfiesèanského my lení s fieckou filosofií a pokusem rozvrhnout moïnosti filosofie kfiesèanské. âtvrtá kniha navazuje na v klad o vífie jako základu správného jednání. Na pfiíkladu kfiesèanského muãedníka pfiedstavuje ideál dokonalého ãlovûka, jehoï ochota vzdát se vnûj ích dober není v razem nenávisti ke svûtu, ale svûdectvím lásky k Bohu. ecko-ãeské vydání, pfieklad V. âernu ková, úvod a poznámky M. edina. Váz., 428 stran, cena 468 Kã, ISBN Focus Pragensis VII PraÏsk cizojazyãn sborník pro fenomenologii a filosofii náboïenství. BroÏ., 185 stran, cena 248 Kã, ISBN D O T I S K Y : M. WEBER, Metodologie, sociologie a politika E. LÉVINAS, Etika a nekoneãno M. ELIADE, M tus o vûãném návratu M. HEIDEGGER, Vûda, technika a zamy lení J. P. VERNANT, Poãátky fieckého my lení OIKOYMENH (Redakce a sklad) âerná 3, Praha 1, tel./fax: /212; Prodej pro vefiejnost kaïd ãtvrtek mezi 10:00 a 16:30 15% SLEVA, 20% SLEVA PRO STUDENTY Tituly lze objednat téï na: knizni novinky 88x130_5_08.indd :29:19 program literární kavárny DÛm knihy Kanzelsberger Václavské nám. 4 Praha 1 (MÛstek) ãtvrtek :00 hod. Marta Kubi ová pokfití spoleãnû s pfiedním odborníkem doc. Antonínem Pafiízkem jeho úspû nou Knihu o tûhotenství a dítûti urãenou pro irokou vefiejnost stfieda :00 hod. Tereza Kostková & Luká Pollert pokfití spoleãnû s autory knihy z vodáckého prostfiedí vïdy aktuální program najdete na knihy po v ech stránkách

13 Knihkupci nabízejí k b i b l i o g r a f i e 3 00 DUCHOVNÍ NAUKY KŘESŤANSTVÍ BANDINI, Ditte a Giovanni Kniha andělů Z něm. přel. D. Hoangová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 240 s., váz. 299 Kč Andělé ztělesňují touhu člověka po čistotě a všem božském, jsou úzce spjatí s naším životem. Jejich vzhled zaměstnává naši fantazii. Názory na jejich pohlaví se však různí stejně jako to, zda mají andělé skutečně křídla. ISBN TS 00 Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality Edit. J. Vybíral, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, Quaestiones quodlibetales, 1. vyd., 155 s., váz. 159 Kč Pastorální problémy v oblasti manželství, rodiny a sexuality představují zejména v katolické církvi naléhavou výzvu, protože se týkají nejvýznamnější oblasti lidského života. ISBN TS 00 PFLEIDERER, Rudolf Atributy světců Z něm. přel. J. Matějů, Praha: Unicornis, 2008, 3. vyd., 160 s., váz. 100 Kč Seznam atributů, přehled nejčastěji zobrazovaných scén za života Panny Marie a Krista, řádové oděvy, symbolika barev a zvířat ve středověkém umění, typy křížů a seznam světců. ISBN TS 00 NÁBOŽENSTVÍ ELIADE, Mircea Dějiny náboženského myšlení I. Od doby kamenné po eleusinská mystéria Edit. F. Karfík, B. Krumphanzlová. Z franc. přel. K. Dejmalová, F. Karfík, M. Lyčka, Praha: Oikoymenh, 2008, Dějiny náboženského myšlení, 3. oprav. vyd., 520 s., váz. 548 Kč První díl proslulého díla, do něhož rumunský autor shrnul výsledky své celoživotní práce, zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva od prvních projevů v prehistorickém období až po rané fáze velkých světových náboženství na území Indie, Izraele a Řecka. ISBN TS 00 TEOLOGIE VOUGA, François Teologie Nového zákona Z franc. přel. J. Bureš, J. Keřkovský, M. Fér, Kelle, Jihlava: Mlýn, 2009, 1. vyd., 430 s., váz. 349 Kč Kniha porovnává na jednotlivých základních tématech přístup a teologii novozákonních knih a pokouší se tak vystihnout základní zvěst Nového zákona v její pluralitě. Je možné ji používat i jako příručku podle rejstříku nebo podrobného obsahu. ISBN TS EKONOMIKA DANĚ PELECH, Petr Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 Olomouc: Anag, 2009, Daně, 13. dopl. a aktual. vyd., 240 s., brož. Publikace obsahuje kromě výkladové části a příkladů také tabulky daně z příjmů a vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů. ISBN TS 01 PRUDKÝ, Pavel; LOŠŤÁK, Milan Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008 Olomouc: Anag, 2009, Daně, 16. aktual. a dopl. vyd., 288 s., brož. Průvodce zákonem o dani z příjmů fyzických osob s vysvětlivkami, elektronické podání daňového přiznání a příloh, srovnání výsledků zdanění roku 2007 a 2008, nová daňová výhoda pro osoby pobírající starobní důchod aj. ISBN TS 01 EKONOMIKA ABRHÁM, Josef Movement of the European Union Determined by Economic Aspects Praha: MAC, 2008, 1. vyd., 80 s., váz. 250 Kč Zestručněné vydání titulu Komparativní ekonomika EU (trendy, souvislosti a implikace pro ekonomickou governance) autora J. Abrháma v anglickém jazyce, obsahující komparativní analýzu ekonomické základny EU. ISBN TS 01 FINANCE RŮČKOVÁ, Petra a kol. Corporate Governance v České republice Praha: Professional Publishing, 2008, 1. vyd., 252 s., váz. 298 Kč Kniha pro všechny manažery, akcionáře a členy správních rad akciových společností pojednává o dividendové politice, bankovních úvěrech, finančním řízení korporací, daňovém systému a komunikačním auditu jako součásti Corporate Governance. ISBN TS 01 MANAGEMENT DUDA, Jiří Řízení lidských zdrojů Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 126 s., váz. 240 Kč Cílem publikace je seznámit čtenáře s problematikou řízení zaměstnanců, kteří se stávají významnými zdroji podniku, jež musí být odborně řízeny. Autor se snaží komplexně informovat o dané problematice. ISBN TS 01 VOŘÍŠEK, Jiří a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky Praha: Oeconomica, 2009, 1. vyd., 446 s., brož. 440 Kč Posláním knihy je poskytnout stávajícím i budoucím manažerům informace o tom, s jakými problémy se mohou setkat při řízení rozvoje a provozu informačního systému a jaké mohou být postupy řešení těchto problémů. ISBN TS 01 PODNIKÁNÍ ZICHOVÁ, Jaroslava Živnostenské podnikání Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 197 s., váz. 369 Kč Cílem zpracovaného textu je uvedení do rozmanité a obsáhlé problematiky podnikání, a to především do problematiky zahájení podnikatelské činnosti drobných, živnostenských podniků. ISBN TS 01 PŘÍRUČKY ARLT, Josef; ARLTOVÁ, Markéta Ekonomické časové řady Praha: Professional Publishing, 2008, 1. vyd., 292 s., váz. 368 Kč Při řídicí činnosti hrají stále větší roli statisticko-ekonometrické modely. Kniha přináší nejnovější metody a přístupy z oblasti analýzy ekonomických časových řad. ISBN TS SPOLEČENSKÉ VĚDY; OSVĚTA ANTROPOLOGIE SOKOL, Jan Filosofická antropologie. Člověk jako osoba Praha: Portál, 2008, Antropologie, 2. vyd., 224 s., váz. 317 Kč Jedinečnost lidského života, jeho všední běh i mimořádné události před nás staví otázky, na něž nám vědní obory nedávají dostatečnou odpověď. Autor ukazuje, jak v uvažování o těchto otázkách pomáhá filozofie, zejména její fenomenologická tradice. ISBN TS 02 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA MURPHY, David E. O čem Stalin věděl. Záhada operace Barbarossa Praha: Academia, 2008, Stíny, 1. vyd., 336 s., váz. 350 Kč Kniha se zabývá činností sovětských zpravodajských služeb na přelomu 30. a 40. let 20. století. Přesvědčivě dokazuje, že sovětské politické a vojenské vedení mělo od jara 1941 dostatek relevantních informací ohledně připravovaného německého útoku. ISBN TS 02 ENCYKLOPEDIE HLAVATÁ, Kateřina; KRUMPHOLCOVÁ, Eva Evropská unie v kostce Praha: Jan Vašut, 2008, 1. vyd., 438 s., váz. 349 Kč Evropská unie je společenství 27 zemí s přibližně 490 miliony obyvatel. Tyto země mají různou historii, tradice a jazyky, ale i společné hodnoty, jako je demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Encyklopedie vás provede jednotlivými zeměmi EU. ISBN TS 02 JURÁNEK, Roman Brněnská strašidla Ilustr. A. Knoppová, Brno: Nakladatelství Vakát, 2008, Region Brno, 1. vyd., 196 s., váz. 185 Kč Publikace je pojata jako encyklopedická příručka o nadpřirozených bytostech, tajemných jevech a magických místech na území města Brna a jeho okolí. Je určena všem věkovým kategoriím Brňanů, kteří se zajímají o své město. ISBN TS 02 SOUKUP, Vladimír; DAVID, Petr Velká turistická encyklopedie Moravskoslezský kraj Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2008, 1. vyd., 288 s., váz. 699 Kč Šestý svazek encyklopedie zahrnuje přes 900 hesel, více než 800 fotografií, 9 půdorysů hradů (zřícenin), několik historických reprodukcí, 11 plánků měst, hesla věnovaná kultuře a umění, chráněným územím, naučným stezkám a hlavním rekreačním oblastem ad. ISBN TS 02 ETNOLOGIE HOLUBOVÁ, Markéta a kol. Obrazy ženy v kramářské produkci Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2009, 1. vyd., 225 s., váz. 420 Kč Kniha je věnována zkoumání ženských témat na příkladu detailního rozboru sbírky české kramářské produkce 18. až 19. století uložené v dokumentačních sbírkách Etnologického ústavu AV ČR. Součástí je CD s digitalizovanými mariánskými kramářskými tisky s popisy. ISBN TS 02 FILOZOFIE BRUNO, Giordano Dialogy Z ital. přel. J. B. Kozák, Praha: Academia, 2008, Europa, 1. vyd., 392 s., váz. 395 Kč Nové vydání italských dialogů G. Bruna přináší dnešním čtenářům základní texty o kosmologických úvahách tohoto význačného filozofa. Obsahuje díla z roku 1584: Večeře na popeleční středu, O příčině, principu a jednom a O nekonečnu, universu a světech. ISBN TS 02 JASPERS, Karl Duchovní situace doby Praha: Academia, 2008, Europa, 1. vyd., 192 s., váz. 270 Kč Jaspersova habilitační práce vyšla poprvé roku 1931, bez nadsázky bychom však mohli tvrdit, že je výstižným popisem i duchovní situace naší současné doby. Stále nás nutí k přemýšlení a ke snaze, abychom se k ní postavili jako svébytní, odpovědní lidé. ISBN TS 02 KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ Stromata IV Edit. I. Zachová. Předml. a pozn. M. Šedina. Z řec. přel. V. Černušková, Praha: Oikoymenh, 2008, Knihovna raně křesťanské tradice, 1. vyd., 428 s., váz. 468 Kč Další svazek stěžejního díla Klementa Alexandrijského (2. až 3. stol. po Kr.), které je první rozsáhlou konfrontací křesťanského myšlení s řeckou filozofií a pokusem rozvrhnout možnosti filozofie křesťanské. Řecko české vydání. ISBN TS 02 NIETZSCHE, Friedrich Tak pravil Zarathustra. Kniha pro všechny a pro nikoho Z něm. přel. O. Fischer, Praha: XYZ, 2009, zde 1. vyd., 398 s., váz. 299 Kč Nietzscheho hlavní básnicko-filozofické dílo, ve kterém jsou formou aforismů, legend a mýtů formulovány základní teze jeho filozofie. Nietzsche zde rozpoutává celý ohňostroj svého rétorického a poetického umění. ISBN TS 02 PEXIDR, Karel; DEMJANČUK, Nikolaj Kauzalita Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 1. vyd., 272 s., váz. 280 Kč Kauzální uvažování je standardním projevem a nepostradatelným nástrojem lidského intelektu. Jsou jeho zdrojem vlastnosti rozumové činnosti, anebo na člověku nezávislé přírodní děje? ISBN TS 02 STRNADOVÁ, Lenka; ROSŮLEK, Přemysl a kol. Politická filozofie. Významné osobnosti a témata Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 1. vyd., 168 s., váz. 180 Kč Publikace je zaměřena na významné osobnosti a témata soudobé politické filozofie. Zaobírá se tématy, která propojují politickou filozofii s dalšími disciplínami, jmenovitě s politickou teorií, teorií médií a mezinárodními vztahy. ISBN TS 02 ŠMAJS, Josef Filosofie obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání Praha: Academia, 2008, Galileo, 1. vyd., 431 s., váz. 295 Kč Studie pojednává o podstatě nové ontologické koncepce, naznačuje aplikaci evoluční ontologie na oblast tradiční filozofické teorie poznání a stručně ukazuje praktickou aplikaci koncepce evoluční ontologie na oblast techniky a technosféry. ISBN TS 02 knižní novinky 3/

14 b i b l i o g r a f i e HISTORIE BROŽEK, Aleš Osudy domů a obyvatel Churchillovy ulice v Ústí nad Labem Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2009, 1. vyd., 55 s., váz. 50 Kč Brožura seznamuje čtenáře s historií 20 domů, které stály nebo ještě stojí v ústecké ulici, v níž se nachází jedna z budov ústecké knihovny. Ulice sama patřila za první republiky k nejhonosnějším. ISBN TS 02 BRÜGEL, Johann Wolfgang Češi a Němci Praha: Academia, 2008, 1. vyd., 416 s., váz. 395 Kč Druhý díl obsáhlé publikace o vztazích a soužití mezi Čechy a Němci za první republiky a protektorátu (první díl Češi a Němci vyšel v Academii v roce 2006). Autor se soustřeďuje především na otázku vyhnání Němců z Československa. ISBN TS 02 Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti Edit. D. Dvořáčková-Malá, J. Zelenka, Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, Mediaevalia Historica Bohemica, 1. vyd., 510 s., váz. 449 Kč Publikace je druhým výstupem z tematicky zaměřených vědeckých setkání, které se zaměřují na problematiku středověkého dvora. ISBN TS 02 Ilustrované dějiny světa Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 512 s., váz. 799 Kč Výklad dějin civilizace od nejstarších dob do 20. století. Více než 2000 ilustrací a fotografií. Jasný a čtivý výklad, rekonstrukce, detailní schémata, mapy, chronologické tabulky, poznámky a letopočty na okrajích stránek ad. ISBN TS 02 JARKOVSKÁ, Lucie Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy na Královéhradecku Praha: Prostor, 2008, Obzor, 1. vyd., 368 s., váz. 650 Kč Autorka mapuje tzv. retribuční soudnictví, jehož cílem mělo být potrestání nacistických zločinců, kolaborantů, udavačů apod. Celkem bylo ve 24 mimořádných lidových soudech v českých zemích souzeno přes 40 tisíc lidí. ISBN TS 02 JARMAROVÁ, Hana Šumperk Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 72 s., váz. 249 Kč Kniha se zaměřuje na dějiny a architektonické proměny města na úpatí Jeseníků. Historický výklad začíná v době jeho založení ve 13. stol. a pokračuje až do současnosti, přičemž se nevyhýbá ani složitým tématům z jeho historie. ISBN TS 02 KOZÁK, Petr Zrod stavovského Hlohovska. Mocenská uskupení ve slezském pozdním středověku Opava: Slezská univerzita, 2008, 1. vyd., 394 s., váz. Monografie. ISBN TS 02 MAREK, Pavel; BUREHA, Volodymyr Pravoslavní v Československu v letech Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 2. vyd., 563 s., váz. 398 Kč Kniha je pokusem o ucelený pohled na dějiny české pravoslavné církve od poloviny 19. století do počátku 50. let 20. století, kdy získala autokefální postavení. Jejím jádrem je popis formování církve v letech první Československé republiky. ISBN TS 02 ROHÁČKOVÁ, Dagmar Prostějovské firemní veduty Opava: Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Prostějov, 2008, 1. vyd., 50 s., brož. Publikace seznámí zájemce o dějiny průmyslu či podnikání se situací v Prostějově na přelomu 19. a 20. století. Její součástí je i katalog firemních vedut evidovaných ve Státním okresním archivu Prostějov. ISBN TS 02 SCHELLE, Karel Význam roku 1848 pro vytvoření moderního státního aparátu Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 97 s., váz. 222 Kč Publikace je věnována významu revolučních změn, které s sebou přinesly události roku 1848 v habsburské monarchii, pro formování moderního státního mechanismu na našem území. ISBN TS 02 SCHELLE, Karel. a kol. Meziválečné Československo a Evropa Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 100 s., váz. 234 Kč Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak československých poměrů na Evropu. Práce je zakončena kapitolou o čs. stanoviscích a aktivitách při pokusech o integraci Evropy. ISBN TS 02 HRY; NÁPADY; TVOŘIVOST LAIROVÁ, Sylvie Trénink paměti. Principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti, od 12 do 99 let Ilustr. A. Cajalová, A. Lairová. Z franc. přel. M. Camutaliová, Praha: Portál, 2008, Hry, 2. vyd., 152 s., váz. 199 Kč Kniha umožňuje každému poučit se o paměti a současně zhodnotit a zdokonalit své schopnosti. Přístupný, zábavný výklad s množstvím příkladů z běžného života, rozmanitá cvičení, testy, grafy i humorné ilustrace. ISBN TS 02 KNIHOVNICTVÍ MAŠEK, Petr a kol. Zámecké knihovny ve Zlínském kraji Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2008, Zlínský kraj, 1. vyd., 136 s., váz. 215 Kč Publikace mapuje fondy zámeckých a hradních knihoven, které se nacházejí nebo v minulosti nacházely na území Zlínského kraje. Informace o 30 knihovnách jsou doplněny barevnými i černobílými fotografiemi. ISBN TS 02 PEPRNÍČKOVÁ, Eva Knihovny Zlínského kraje. Činnost a výsledky veřejných knihoven v roce 2007 Edit. Z. Friedlová, Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2008, 1. vyd., 40 s., váz. Statistická publikace zachycuje stručný přehled o činnosti základních knihoven zřizovaných Zlínským krajem, městy a obcemi. ISBN TS 02 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Výroční zpráva 2007 Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2008, 1. vyd., 32 s., brož. Výroční zpráva Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové za rok ISBN TS 02 KŘÍŽOVKY; HÁDANKY Velká kniha IQ testů Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 400 s., brož. 199 Kč Velká kniha hlavolamů Mensy obsahuje stovky hlavolamů různých typů a úrovní, které procvičí vaši mysl a zlepší vaše schopnosti řešit problémy. ISBN TS 02 LIDOVÉ ZVYKY ŠOTTNEROVÁ, Dagmar Lidové tradice Olomouc: Rubico, 2009, 1. vyd., 256 s., váz. 299 Kč Podrobné informace o českých tradicích, které souvisejí s křesťanskými svátky, světci a koloběhem v přírodě, mnoho lidových říkadel, rozpočitadel a hádanek k daným tématům, přes 240 her, kterými je možné lidové tradice přiblížit dětem. ISBN TS 02 PEDAGOGIKA; DIDAKTIKA JUCOVIČOVÁ, Drahomíra; ŽÁČKOVÁ, Hana Reedukace specifických poruch učení u dětí. Speciální pedagogika Praha: Portál, 2008, Speciální pedagogika, 1. vyd., 176 s., váz. 215 Kč Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčin a projevů a věnuje se jednotlivým metodám reedukace SPU. ISBN TS 02 SMOLKOVÁ, Táňa Na cestě od lilie k růži. Skutečná pedagogika začíná tam, kde se učitel učí přinejmenším tolik jako dítě Ilustr. V. Fišrová, Praha: Maitrea, 2008, 1. vyd., 136 s., váz. 225 Kč Publikace o netradičně tradicionalistické metodě výchovy, založené na zásadách waldorfské pedagogiky a čerpající z duchovního odkazu českého pedagoga Přemysla Pittera, je určena všem, kdo pečují o děti předškolního věku rodičům, vychovatelům, učitelům. ISBN TS 02 PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY Svatební kniha hostů Z angl. přel. V. Kadlec, Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 96 s., váz. 199 Kč Nepostradatelná rekvizita každé svatební oslavy, která uchová přání, vzkazy a poznámky vašich nejbližších a přátel. Kniha je bohatě ilustrována obrazy klasiků světového malířství. ISBN TS 02 PRÁVO Daňové zákony 2009 Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 280 s., brož. 77 Kč Publikace obsahuje soubor devíti nejdůležitějších daňových zákonů podle stavu k včetně zákonů upravujících ekologické daně. K největším změnám došlo u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Všechny změny jsou v textu vyznačeny. ISBN TS 02 JAKUBKA, Jaroslav Zákoník práce 2009 Olomouc: Anag, 2009, Práce, mzdy, pojištění, 5. aktual. vyd., 144 s., brož. Zákoník práce, stručný komentář, nejčastější omyly z praxe. ISBN TS 02 Otázky sportovního práva Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 1. vyd., 136 s., váz. 160 Kč Sport je velmi specifické odvětví. Publikace se zaměřuje na to, do jaké míry právo zasahuje do pravidel sportovních asociací. Kromě příkladů z české sportovní legislativy čerpá i ze zahraničních úprav či judikátů. ISBN TS 02 ÚZ č. 699 Zákoník práce. Úplné znění předpisů Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 128 s., brož. 58 Kč Do úplného znění byly zapracovány 4 novely týkající se další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, náhrady mzdy, skončení pracovního poměru aj. Novely jsou v textu zákoníku zvýrazněny tučně. Podle stavu k ISBN TS 02 ÚZ č. 700 Daně z příjmů. Úplné znění předpisů Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 272 s., brož. 89 Kč Od ledna 2009 se zásadně mění zákon o daních z příjmů (95 změnových bodů), současně byl změněn zákon o rezervách. V publikaci jsou rovněž prováděcí předpisy, sdělení a pokyny vydané MF ČR. Podle stavu k ISBN TS 02 ÚZ č. 701 Sociální pojištění. Úplné znění předpisů Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 384 s., brož. 138 Kč Publikace obsahuje aktuální znění předpisů o sociálním pojištění. Všechny nosné zákony byly několikrát novelizovány. Podle stavu k ISBN TS 02 ÚZ č. 702 Sociální zabezpečení. Úplné znění předpisů Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 272 s., brož. 99 Kč Všechny nosné zákony v sociálním zabezpečení doznaly od mnoha změn. V publikaci najdete 22 předpisů. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Podle stavu k ISBN TS 02 ÚZ č. 709 Vzorový účtový rozvrh 2009, Rozvaha a výsledovka Úplné znění předpisů Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 48 s., brož. 49 Kč Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování rozvahy a výsledovky za rok Vše v souladu s účetními předpisy novelizovanými k ISBN TS 02 ÚZ č. 711 Oceňování. Úplné znění předpisů Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 240 s., brož. 99 Kč Publikace obsahuje zákon o oceňování majetku, oceňovací vyhlášku a dvě sdělení MF ČR k dané tematice. Podle stavu k ISBN TS 02 ÚZ č. 712 Daň silniční, Daň z nemovitostí, Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí. Úplné znění předpisů Ostrava: Sagit, 2009, 1. vyd., 64 s., brož. 53 Kč Publikace obsahuje aktuální texty 7 zákonů a vyhlášek. Ke změnám došlo u zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Najdete zde také 22 souvisejících pokynů a sdělení MF ČR. Podle stavu k ISBN TS 02 Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. Praha: Armex Publishing, 2009, Kapesní zákony, 1. vyd., 88 s., váz. 45 Kč Kapesní vydání zahrnuje nový zákon o Policii České republiky účinný od , jenž odráží probíhající reformu Policie ČR, a zákon o přestupcích. ISBN TS knižní novinky 3/2009

15 b i b l i o g r a f i e ŽENÍŠKOVÁ, Marta; PŘIB, Jan Zákon o nemocenském pojištění od s komentářem a příklady Olomouc: Anag, 2009, Práce, mzdy, pojištění, 2. vyd., 256 s., brož. Příručka obsahuje úplná znění jednotlivých ustanovení, k nim komentář a k řadě z nich i příklady. Obsahuje také přehled nemocenského pojištění OSVČ a náhrady mzdy. ISBN TS 02 PRO RODIČE COOPEROVÁ, Carol Naše dítě v otázkách a odpovědích Z angl. přel. M. Lukáč, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 3. vyd., 240 s., váz. 349 Kč Praktický rádce, v níž odbornice odpovídá na stovku konkrétních otázek týkajících se vývoje dítěte od narození do 5 let. Jak dítě správně stravovat, čím navodit klidný spánek, jak tišit pláč, jaké očkování je nutné, kdy dítě vzít k lékaři ad. ISBN TS 02 TOWNSEND, John Hranice a dospívající Praha: Návrat domů, 2009, 1. vyd., 248 s., váz. 260 Kč Každý člověk musí projít obdobím dospívání. Krizemi dnešního dne žije vaše dítě, na vás však je, abyste s láskou dítěti pomáhali krize řešit a poskytli mu vyvážený pohled na jeho celkovou situaci. ISBN TS 02 PRŮVODCE DURDÍK, Tomáš Hrady na Malši Praha: Unicornis, 2008, Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, 1. vyd., 176 s., váz. 120 Kč Poloha, historie, archeologie, stavební podoba a vývoj hradů Velešín, Pořešín, Sokolčí, Louzek a tvrze Tichá a jejich postavení ve vývoji české hradní architektury. Doplněno o stručný popis obcí sdružení Hrady na Malši. ISBN TS 02 DVOŘÁČEK, Petr 101 nejkrásnějších míst České republiky Olomouc: Rubico, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 269 Kč Chybí nám sice moře i velehory a mnohé z našeho přírodního a kulturního dědictví v průběhu bouřlivé historie zaniklo, přesto však i do dnešních dnů zůstalo u nás mimořádné množství nejkrásnějších míst. ISBN TS 02 MIRTLOVÁ, Marie; ŘEPA, Pavel Parky a aleje města Tachova Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2008, 1. vyd., 40 s., váz. Brožurka byla vydána na závěr celoroční ekologicko-osvětové kampaně Tachov město stromů, probíhající do října ISBN TS 02 PROCHÁZKA, Zdeněk Kaple a kapličky na Tachovsku a Stříbrsku Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2008, 1. vyd., 68 s., váz. Brožura textem i obrazem přibližuje cca 140 kaplí a kapliček stojících na dnešním okrese Tachov. Jsou zde uvedeny jak kaple opravené, tak i kaple ve špatném a havarijním stavu. Uvedeny nejsou pouze kaple zbořené po roce ISBN TS 02 PROCHÁZKA, Zdeněk Příběhy vepsané do kamene aneb Putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska Do něm. přel. W. Annuß, Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2008, 1. vyd., 176 s., váz. 390 Kč Kniha přináší popis drobných památek okresů Domažlice a Tachov a oblasti Českého lesa. Najdeme zde množství fotografií a textu o pověstmi opředených kamenných megalitech, desítkách smírčích křížů a pamětních kamenů včetně příběhů, které se k nim váží. ISBN TS 02 SLIVA, Viktor Brněnské maličkosti. Historické centrum Brno: Nakladatelství Vakát, 2008, Region Brno, 1. vyd., 84 s., váz. 189 Kč Kniha je jakousi imaginární procházkou ulicemi jihomoravské metropole, v nichž autor vyhledává drobné architektonické pozoruhodnosti a zajímavosti. Součástí textu je řada reprodukcí historických fotografií i barevné fotografie ze současnosti. ISBN TS 02 PŘÍRUČKY Průvodce po Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové Edit. L. Málková, Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2008, 1. vyd., 14 s., váz. Pomocník při orientaci v nové budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové poskytuje informace o aktivitách a provozu knihovny. ISBN TS 02 RÝZNAR, Ladislav; ŠIMEK, Antonín Czech Republic Introduces Itself Praha: Svoboda Servis, 2009, 1. vyd., 176 s., váz. Kniha představuje Českou republiku v těch nejzákladnějších rysech a oblastech a velmi stručně všech jejích 14 krajů. Vychází v anglickém jazyce a obsahuje velké množství map a fotografií. Neprodejné. ISBN TS 02 SBORNÍKY BLAŽEK, Petr a kol. Jan Palach 69 Praha: Filozofická fakulta UK, 2009, 1. vyd., 608 s., váz. 690 Kč Sborník nabízí řadu textů, úvah a dokumentů, které přináší nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filozofickou i uměleckou reflexi. ISBN TS 02 Historica 13. Historical Sciences in the Czech Republic Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, 1. vyd., 345 s., brož. 286 Kč Nejnovější číslo periodika Historica přináší 10 zajímavých vědeckých studií, které reprezentují moderní trendy v české historiografii a zastupují alespoň část historických témat zpracovávaných v současné době. ISBN TS 02 JARMAROVÁ, Hana a kol. Sborník Státního okresního archivu Šumperk č. 2 Opava: Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Šumperk, 2008, 1. vyd., 64 s., brož. Cílem sborníku je informovat zájemce o tom, co je v archivu nového, co lze v archivních fondech najít k historii regionu i co již bylo vybádáno. Historie regionu je přibližována prostřednictvím vzpomínek a ukázek z kronik. ISBN TS 02 KOČVARA, Vlastimil a kol. Opava. Sborník k dějinám města, 6 Opava: Zemský archiv v Opavě, Opava: Matice slezská, 2008, 1. vyd., 76 s., brož. 150 Kč Sborník obsahuje příspěvky k dějinám Opavy. ISBN (Zemský archiv v Opavě), (Matice slezská) TS 02 Právní a ekonomické problémy VII. Sborník prací Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 160 s., váz. 249 Kč Sborník obsahující příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích EU. (Sborník vychází 4x ročně.) ISBN TS 02 Právní a ekonomické problémy VIII. Sborník prací Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 72 s., váz. 149 Kč Sborník obsahující příspěvky právníků a ekonomů reagujících na aktuální problémy v našem státě i v okolních zemích EU. (Sborník vychází 4x ročně.) ISBN TS 02 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2009 Ostrava: Repronis, 2009, 1. vyd., 202 s., váz. Sborník vybraných rozpočtů státního programu ČR, včetně fondů EU. Souhrnné informace o možnostech a způsobech získání státní podpory účastí na veřejných soutěžích. ISBN TS 02 SÉMIOTIKA DOUBRAVOVÁ, Jarmila Sémiotika v teorii a praxi. Proměny a stav oboru do konce 20. století Praha: Portál, 2008, Sémiotika, 2. vyd., 160 s., váz. 255 Kč Kniha vymezuje obor sémiotiky jako vědy o znakových systémech. Objasňuje základní pojmy a stanoví předmět zkoumání, všímá si vývoje a metod studia. Řada ilustrací a konkrétních příkladů. ISBN TS 02 STUDIE KLUSÁČEK, Karel; KUČERA, Zdeněk; PAZOUR, Michal White Paper on Research, Development and Innovation in the Czech Republic Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, 1. vyd., 105 s., brož. 140 Kč Anglická verze Bílé knihy výzkumu, vývoje a inovací v České republice, která vyšla na konci roku ISBN TS 02 LUKAVEC, Jan Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 1. vyd., 259 s., váz. 249 Kč Kniha se snaží zmapovat široké spektrum interpretací Chestertonova díla, sahajících od jemu připisovaných atributů revolučnosti až ke konzervatismu, od iracionalismu až k přepjatému racionalismu. ISBN TS 02 MACURA, Vladimír Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře Dosl. T. Glanc, Praha: Academia, 2008, Šťastné zítřky, 1. vyd., 352 s., váz. 265 Kč Základ publikace tvoří reedice knihy Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty z roku Původní soubor sémiotických esejů doplňuje výběr z literárněhistorických studií, které autor věnoval problematice poválečného umění. ISBN TS 02 WAISOVÁ, Šárka a kol. Evropská energetická bezpečnost Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 1. vyd., 208 s., váz. 220 Kč Publikace přibližuje čtenáři energetickou situaci členských zemí EU a evropského prostoru a analyzuje možnosti zajištění evropské energetické bezpečnosti. ISBN TS 02 ŠKOLSTVÍ Zajišťování kvality v českém vysokém školství Edit. A. Chvátalová, J. Kohoutek, H. Šebková, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 1. vyd., 208 s., váz. 150 Kč Cílem monografie je popsat a zhodnotit vývoj státního mechanismu akreditace a institucionálních mechanismů vnitřního hodnocení veřejných a soukromých vysokých škol v ČR od roku ISBN TS 02 VEŘEJNÁ SPRÁVA SCHELLE, Karel Vývoj české veřejné správy Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 432 s., váz. 549 Kč Publikace obsahuje podrobný výklad historie české veřejné správy od roku 1848 do zrušení národních výborů. Hlavní důraz je položen na formování demokratické veřejné správy především v meziválečném Československu. ISBN TS 02 VĚŠTBY; HOROSKOPY BARTLETTOVÁ, Sarah 8 způsobů jak vykládat budoucnost Z angl. přel. E. Kalábová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 176 s., váz. 259 Kč Příručka pro všechny, kteří rádi poodhalují tajemství budoucnosti. Nabízí se mnoho způsobů a tato knížka seznamuje čtenáře s osmi nejznámějšími (vykládání tarotu, věštění z run, kniha I-ťing, čáry na dlani, aura, numerologie, používání kyvadla a kameny zvěrokruhu). ISBN TS MATEMATICKÉ A PŘÍRODNÍ VĚDY BIOLOGIE TOMÁŠ Z CANTIMPRÉ De monstris marinis Mořská monstra. O přírodě VI Edit. L. Pultrová, P. Kitzler. Z lat. přel., předml. a pozn. H. Šedinová, Praha: Oikoymenh, 2009, Knihovna středověké tradice, 1. vyd., 420 s., váz. 468 Kč Encyklopedie autora 13. století obsahuje základní poznatky z oblasti lidské anatomie, zoologie, botaniky, mineralogie a kosmologie. Součástí publikace je faksimile ze dvou iluminovaných opisů díla, které vznikly v Čechách ve 14. až 15. století. ISBN TS 03 GEOLOGIE; MINERALOGIE Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce XV. ročník Edit. M. Slobodník, Brno: Masarykova univerzita, 2008, 1. vyd., 99 s., brož. 188 Kč Publikace obsahuje souhrn původních prací autorů z výzkumu za poslední období. Je uspořádána do kapitol, které odráží zaměření výzkumu na kvartér, terciér, mesozoikum, paleozoikum, krystalinikum a oblast aplikované geologie. ISBN TS 03 Historické geologické mapy Čech a Moravy Edit. A. Čejchanová, Praha: Česká geologická služba, 2008, 1. vyd., 10 s., váz. 45 Kč Ojedinělý soubor reprodukcí 10 starých geologických map představuje průřez sbírkou mapového fondu České geologické služby. Obsahuje např. cennou historickou mapu F. Riepla z roku 1814 nebo Preiningerovu mapu z roku ISBN TS 03 MATEMATIKA ACZEL, Amir D. Umělec a matematik. Příběh o Nicolasi Bourbakim, geniálním matematikovi, který nikdy neexistoval Praha: Academia, 2008, Galileo, 1. vyd., 192 s., váz. 195 Kč Autor vysvětluje nejen zábavnou stránku skutečné-neskutečné osobnosti, především se však snaží poutavou formou vysvětlit co, proč a jak Bourbaki vykonal v matematice a ovlivnil tak myšknižní novinky 3/

16 b i b l i o g r a f i e lení v mnoha oborech zejména ve druhé polovině 20. století. ISBN TS 03 METEOROLOGIE KADRNOŽKA, Jaroslav Globální oteplování Země. Příčiny, průběh, důsledky, řešení Brno: VUTIUM, 2008, 1. vyd., 467 s., váz. 534 Kč Kniha přináší velké množství nových poznatků. Je určena široké veřejnosti, ale mnoho informací může poskytnout i odborníkům. Byla napsána se záměrem osvětlit v co nejširších souvislostech jeden z nejvážnějších globálních problémů. ISBN TS 03 PALEONTOLOGIE BUDIL, Petr; FATKA, Oldřich Bohemian and Moravian trilobites and their relatives Edit. P. Maděra, Š. Doležalová, Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 23 s., brož. 59 Kč Soubor pohlednic je věnován úžasným exemplářům trilobitů z historického území Čech a Moravy. ISBN TS 03 SBORNÍKY Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 14. Proceedings of Seminar Edit. J. Cleboun, P. Přikryl, K. Segeth, Praha: Matematický ústav AV ČR, 2008, 1. vyd., 236 s., váz. Sborník obsahuje texty velké části přednášek a krátkých sdělení, které byly prosloveny na semináři, který se konal v Dolním Maxově ve dnech 1. až ISBN TS TECHNICKÉ VĚDY INFORMATIKA; INFORMAČNÍ SYSTÉMY DOUCEK, Petr; NOVÁK, Luděk; SVATÁ, Vlasta Řízení bezpečnosti informací Praha: Professional Publishing, 2008, 1. vyd., 240 s., váz. 298 Kč Nárůst významu informačních systémů znamená věnovat pozornost zajištění jejich bezpečnosti. Kniha přináší nejnovější poznatky a mnoho konkrétních návodů pro profesionály, věnující se stále potřebnější bezpečnosti informací ve firmách. ISBN TS 05 PROGRAMOVÁNÍ FULTON, Hal Ruby. Kompendium znalostí pro začátečníky i profesionály Brno: Zoner Software, 2009, 1. vyd., 768 s., váz. 650 Kč Ruby je dynamický, objektově orientovaný jazyk, který si některé své rysy vypůjčil z jazyků LISP, Smalltalk, Perl, CLU a dalších. Kniha je určena všem zájemcům o tento programovací jazyk. ISBN TS ZDRAVOTNICTVÍ CVIČENÍ DESPEGHEL, Michael; HEUFELDER, Armin Ploché břicho za šest týdnů Praha: Jan Vašut, 2008, 1. vyd., 144 s., váz. 199 Kč Cviků na posílení břišního svalstva existuje spousta, ne všechny jsou však skutečně účinné. Cvičení v naší knize jsou velmi efektivní a vyzkoušená. Najdete zde strategii a vhodný program, jak se nezdravého břišního tuku zbavit. ISBN TS 08 KLASICKÁ MEDICÍNA KOLAŘÍK, Dušan; HALAŠKA, Michael; FEYREISL, Jaroslav Repetitorium gynekologie Praha: Maxdorf, 2008, Jessenius, 1. vyd., 1032 s., váz Kč Kniha zpracovává moderním obsáhlým informačním způsobem gynekologická témata, je zaměřena na endokrinologii, pojednává o tématech urogynekologie, infekcích v gynekologii a o gynekologické onkologii. ISBN TS 08 RYCHLÍKOVÁ, Eva Manuální medicína. Průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch Praha: Maxdorf, 2008, Jessenius, 4. rozšíř. vyd., 504 s., váz. 795 Kč Přepracované vydání úspěšné publikace přináší nejen nové poznatky, ale i zdůvodnění klinického výzkumu manuální medicíny s komplexním pojetím funkčních vertebrogenních poruch. ISBN TS 08 KUCHAŘKY Bible šéfkuchaře Ovoce a zelenina Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 320 s., váz. 999 Kč Encyklopedická příručka obsahuje důležité informace o celé řadě nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny: o jejich rozšíření, způsobu pěstování, využití v kuchyni a chuťových vlastnostech. Zabývá se i bylinkami a kořením. ISBN TS 08 ZDRAVOTNICKÉ PŘÍRUČKY FAIT, Tomáš Antikoncepce Edit. J. Hugo, Praha: Maxdorf, 2008, Farmakoterapie pro praxi, 1. vyd., 104 s., brož. 195 Kč Publikace podává přehled o aktuálním stavu problematiky antikoncepce, probírá přirozené metody plánování rodiny, metody bariérové, spermicidy, nitroděložní tělíska, čistě gestagenní i kombinovanou hormonální antikoncepci a sterilizaci ad. ISBN TS 08 KOPEČNÁ, Eva; PASEKA, Jiří; JEDLIČKOVÁ, Anetta Monitorace, audit a inspekce v klinickém hodnocení. Praktická příručka nejen pro zkoušející tým a monitory, kteří se účastní nebo chtějí účastnit klinických hodnocení Edit. L. Houdek, Praha: Galén, 2008, 1. vyd., 144 s., brož. 490 Kč Cílem publikace je přispět k vytvoření spolehlivé základny klinického výzkumu pro farmaceutický průmysl v ČR a SR. Součástí je CD obsahující plné znění základních zákonů, nařízení, směrnic a vyhlášek. ISBN TS UMĚNÍ; HUDBA ARCHITEKTURA LIBROVÁ, Eva Architekt F. A. Libra Praha: Mladá fronta, 2009, Prameny k dějinám architektury a stavitelství, 1. vyd., 136 s., váz. 279 Kč Kniha představuje osobnost F. A. Libry, který patřil k architektům, kteří dokázali spojit étos první republiky, vysokou profesionalitu a racionalitu uvažování do výtvarně působivého a zároveň funkčně bezchybného celku harmonického racionalismu. ISBN TS 09 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Edit. P. Doucek, Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2008, 1. vyd., 124 s., váz. 560 Kč Kniha o výstavbě nové budovy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. ISBN TS 09 KATALOG KVÝSTAVĚ TOKOŠ, Vlastislav David Kubina Cestou inspirace Náchod: Galerie výtvarného umění v Náchodě, 2008, 1. vyd., 91 s., váz. 160 Kč Publikace k výstavě David Kubina ( ) výběr z díla, obrazy, kresby, konané v Galerii výtvarného umění v Náchodě (2008), v Galerii města Trutnova (2009) a v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě (2010). ISBN TS 09 OBRAZOVÉ PUBLIKACE 100 přírodních divů světa Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 224 s., váz. 499 Kč 100 výjimečných přírodních divů z celého světa: Matterhorn, Vesuv, Bajkal, Fudži, Mrtvé moře, korálové útesy Zanzibaru, Údolí obrů ad. Každé z míst je doplněno popisem a barevnými fotografiemi. ISBN TS pláží a potápěčských míst Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 336 s., váz. 799 Kč Kniha vás zve na cesty po nejkrásnějších plážích světa. Jemným pískem tvořené pláže Thajska, černé a červené lávové pláže Kanárských ostrovů, kamenité zálivy Skandinávie i palmami lemovaný slunný ráj Karibiku. ISBN TS přírodních divů Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 336 s., váz. 779 Kč Obrazová publikace představuje nejznámější a nejzvláštnější přírodní zázraky. Najdete v ní snímky přírody od nejlepších fotografů a k nim připojené informativní texty, které vás zavedou na objevnou cestu všemi světadíly. ISBN TS 09 KRÜGEROVÁ, Kristina Řády a kláštery let křesťanského umění a kultury Z něm. přel. A. Vachudová, J. Kňourková, M. Váňová, Praha: Slovart, 2008, 1. vyd., 432 s., váz Kč Dějiny Evropy jsou úzce spojeny s křesťanským mnišstvím jako jednou z nejstarších institucí. Hlavní pozornost je věnována řeholním společenstvím latinského Západu. ISBN TS 09 PIRELLIOVÁ, Rosanna Královny starověkého Egypta Z angl. přel. J. Mynářová, Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 272 s., váz. 999 Kč Vyobrazení a osudy královen a panovníků starověkého Egypta. Pro cestu do světa ženských vládců autorka využila písemné prameny, archeologické nálezy, vyobrazení doprovázející egyptské mýty i skutečné starověké náboženské texty. ISBN TS 09 TANEČNÍ UMĚNÍ 5 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance Kutná Hora Edit. B. Cveklová, J. Lössl, Praha: NIPOS, 2008, 1. vyd., 110 s., váz. 100 Kč Publikace představuje 21. až 25. celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance. Seznamuje s činností a výsledky pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových přehlídkách. ISBN TS 09 VÝTVARNÉ UMĚNÍ CONTADINO, Luigi Skvosty českého umění. Proměny českého výtvarného umění v kontextu dějin Olomouc: Rubico, 2009, 1. vyd., 208 s., váz. 379 Kč Přehled vývoje českého výtvarného umění (architektura, sochařství a malířství) v souvislosti s historickými a kulturními vlivy, rozbor a charakteristika stěžejních děl, velké množství ilustrací. ISBN TS 09 DUŠEK, Richard Ze staré Vlašimě Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, Vlašim: Muzeum Podblanicka, 2008, Samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem, 1. vyd., 130 s., váz. 220 Kč Reprint tisků 14 sešitů z let 1943 až 1956 obsahujících původní linoryty R. Duška, autorem ručně kolorovaných. ISBN (ZO ČSOP Vlašim), (Muzeum Podblanicka) TS 09 RAKUŠANOVÁ, Marie Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách Praha: Academia, 2008, 1. vyd., 512 s., váz. 895 Kč Publikace, jež vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, sleduje jakési paralelní dějiny umění, běžící vedle velkého, dobře zpracovaného a stále důkladněji prozkoumávaného vývoje české moderny a avantgardy. ISBN TS 09 ŠTEFAN, Jan T. Knižní ilustrace rodiny Balzerů Ostrava: Marq, 2008, 1. vyd., 199 s., váz. 555 Kč Publikace obsahuje všechny doposud známé knihy ilustrované grafickou rodinou Balzerů Jana Jiřího, Řehoře, Matyáše, Františka, Antonína Karla a Jana Karla působící převážně v Praze v poslední třetině 18. a na samém počátku 19. století. ISBN TS 09 VOJVODÍK, Josef Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda Praha: Argo, 2008, 1. vyd., 404 s., váz. 298 Kč Kniha českého literárního vědce, historika umění a estetika J. Vojvodíka zkoumá vztah avandgardního umění první poloviny 20. století k umění baroka a manýrismu. ISBN TS UČEBNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ELEKTROTECHNIKA JANDA, Otto Praktické činnosti. Elektrotechnika kolem nás pro ročník ZŠ Praha: Fortuna, 2008, 2. uprav. a přeprac. vyd., 128 s., váz. 99 Kč Učebnice je součástí řady předmětu Praktické činnosti pro žáky se zájmem o elektrotechniku, kteří se zde mohou seznámit s praktickými elektrotechnickými zařízeními. ISBN TS 10 FYZIKA TESAŘ, Jiří; JÁCHIM, František Fyzika 3 pro ZŠ. Světelné jevy, mechanické vlastnosti látek Ilustr. K. Benetka, Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2009, 1. vyd., 120 s., brož. 95 Kč Učebnice je třetí částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Všechny díly řady vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT. ISBN TS SPORT A TĚLOVÝCHOVA BOJOVÉ UMĚNÍ STENUDD, Stefan Aikidó. Mírumilovné bojové umění 16 knižní novinky 3/2009

17 b i b l i o g r a f i e Z něm. přel. V. Švihlová, M. Švihla, Praha: Argo, 2008, 1. vyd., 165 s., brož. 248 Kč Kniha je nejen obrazový technický manuál, ale hlavně text o principech aikida. V první části se autor věnuje všeobecným principům a v druhé části rozebírá postupně konkrétní principy a jejich význam při tréninku. ISBN TS 11 TURISTICKÉ PRŮVODCE Mauricius, Réunion a Seychely 2 Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 340 s., váz. 399 Kč Kapitoly věnované pěší turistice a potápění pro ty, kteří si již potřebují odpočinout od překrásných pláží. Přehled rozmanitých možností ubytování od penzionů a zařízení s možností vlastního stravování po luxusní hotely. ISBN TS JAZYKOVĚDA; LITERÁRNÍ VĚDY JAZYKOVÉ SLOVNÍKY NĚMEC, Igor a kol. Staročeský slovník 26 Praha: Academia, 2008, 1. vyd., 96 s., brož. 240 Kč Staročeský slovník, základní dílo z oboru bohemistiky, slavistiky a komparatistiky, představuje dosud nejsmělejší projekt velkého historického slovníku slovanského jazyka. ISBN TS 12 RADVANOVSKÝ, Antonín Italsko-český technický slovník Praha: Academia, 2008, 1. vyd., 1144 s., váz. 955 Kč Slovník obsahuje nejdůležitější termíny ze všech oborů moderní techniky a vědy (80 tisíc hesel). Je určen překladatelům vědeckotechnických a obchodních textů, technikům, inženýrům, vědeckým pracovníkům, učitelům a studentům VŠ. ISBN TS 12 JAZYKOVĚDA PINKER, Steven Slova a pravidla. Složky jazyka Praha: Academia, 2008, Galileo, 1. vyd., 456 s., váz. 395 Kč Na příkladu pravidelných a nepravidelných anglických sloves autor propojuje oblast přírodních a humanitních věd: historii jazyků, Chomského teorie o jazyku a jejich kritiku, pokusy vytvořit jazyk počítačovou simulací nervových sítí ad. ISBN TS 12 LITERÁRNÍ STUDIE GUZIUR, Jakub Příliš těžké lyry. Eseje o rekonstrukci smyslu v Eliotově Pustině a Poundových Cantos Brno: Host, 2008, Studium, 1. vyd., 160 s., brož. 189 Kč Modernistická poetika představuje ambiciózní pokus vyrovnat se s moderností světa s modernitou. T. S. Eliot a Ezra Pound se snažili překlenout rozšiřující se propast mezi etickým a estetickým, a vrátit tak poezii ztracenou kulturní prestiž. ISBN TS 12 V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích Praha: Academia, 2008, 1. vyd., 740 s., váz. 455 Kč Publikace přináší profily více než 80 básnických, prozaických a dramatických děl, která vstoupila do kontextu českého literárního vývoje (tvořeného samozřejmě i literaturou exilovou a samizdatovou) až po roce ISBN TS 12 VOJTĚCH, Daniel Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny Praha: Academia, 2008, 1. vyd., 280 s., brož. 260 Kč Literatuře přelomu 19. a 20. století věnuje autor dlouhodobě soustavnou pozornost. V této práci představuje českou literaturu prvního desetiletí 20. století nově jako dobu utváření ideje syntézy a předpokladů pro další změny uměleckého výrazu. ISBN TS 12 SBORNÍKY ŠTÍCHA, František Gramatika a korpus Sborník ze stejnojmenné konference , Liblice Praha: Academia, 2008, 1. vyd., 444 s., váz. 300 Kč Velké elektronické jazykové korpusy se staly během posledních zhruba 15 let pro lingvisty vyzývavou realitou, která volá nejen po nových metodách, ale i po nových cílech výzkumu přirozených jazyků. Teprve tyto korpusy umožňují systematický výzkum a poznání. ISBN TS KRÁSNÁ LITERATURA AUTOBIOGRAFIE GHAHRAMANI, Zarah; HILLMAN, Robert Zrádkyně Z angl. přel. Z. Mayerová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 199 Kč Po přednášce na teheránské univerzitě se Zarah vydala domů. Tam však již nedošla. Cestou ji unesli dva policisté a odvezli ji do nejstrašnějšího teheránského vězení, kde se ocitla na milost a nemilost krutým a perverzním praktikám dozorců. ISBN TS 13 SPELLINGOVÁ, Tori historie Z angl. přel. A. Bartlová, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 248 s., váz. 249 Kč T. Spellingová poutavě a vtipně maluje skutečný obraz svého života, mnohem zajímavějšího a šťavnatějšího, než by se z bulvárních stránek mohlo zdát. ISBN TS 13 BIOGRAFIE FRYŠ, Josef Dvanáct osudů dvou staletí Příbram: Ing. Josef Fryš, 2008, 1. vyd., 272 s., váz. 390 Kč Osudy Julia Zeyera, Mikoláše Alše, Jaroslava Vrchlického, Františka Drtikola, Josefa Theurera, Q. M. Vyskočila, Václava Šáry, Karla Hojdena, Richarda Tesaříka, Jana Drdy a Pavla Juráčka. Posledních sedm uvedeno poprvé. ISBN TS 13 IVANOV, Miroslav Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše Praha: XYZ, 2008, zde 1. vyd., 475 s., váz. 399 Kč Jaké byly osudy představitelů Baťovy firmy od jejího založení, během 2. světové války a po ní? Nakolik se jim podařilo splnit úkol, který si sami vytýčili? Jak dnes vypadají jejich strategie, priority, osudy? ISBN TS 13 CESTOPISY DURRELL, Gerald Chytněte mi guerézu Z angl. přel. Z. Wolfová, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 216 s., váz. 199 Kč Chytněte mi guerézu je kuchařkou pro vedení zoologické zahrady, průvodcem na cestách do střední Afriky a Mexika. ISBN TS 13 DENÍKY SVOBODA, Ludvík Deník z doby válečné červen 1939 leden 1943 Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 312 s., váz. 329 Kč Deníkové záznamy L. Svobody patří k nejdůležitějším pramenům pro mapování historie československého zahraničního odboje na východní frontě. Jejich první úplné vydání je proto významným přínosem pro poznání jednoho z nejtěžších období naší novodobé historie. ISBN TS 13 DETEKTIVKY; KRIMI BRUEN, Ken Vraždy na molu Z angl. přel. J. Stuchlíková, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 264 s., váz. 229 Kč Jack Taylor byl vyhozen z řad irské policie a nezbývá mu, než se živit jako soukromý detektiv. Nerad se ujímá případu mrtvé dívky, který bývalí kolegové smetli ze stolu jako sebevraždu. ISBN TS 13 DOYLE, Arthur Conan Sir Strakatý pás. The Adventure of the Speckled Band Praha: Garamond, 2009, 1. vyd., 244 s., váz. 169 Kč K případu spojenému se známou rodinou Roylottů ze Stoke Moranu v Surrey došlo na samém počátku přátelství dr. Watsona se Sherlockem Holmesem, v době, kdy ještě coby dva svobodní mládenci bydleli společně v Baker Street. ISBN TS 13 DOYLE, Virginia Loď mrtvých z Altony Z něm. přel. A. Štorkánová, Brno: Moba, 2009, Světová krimi, 1. vyd., 224 s., váz. 239 Kč Hamburg Špičkový kuchař a amatérský detektiv Jacques Pistoux nastupuje jako šéfkuchař do luxusního podniku Hotel de l Europe. Do přístavu Altona je právě v té době větrem zahnán trojstěžník s více než dvěma sty mrtvými na palubě... ISBN TS 13 FAIR, A. A. (E. S. Gardner) Blázni umírají v pátek Praha: XYZ, 2009, 1. vyd., 270 s., váz. 199 Kč Další z řady napínavých detektivek s nesourodou dvojicí soukromých detektivů Donaldem Lamem a Bertou Coolovou. Lam dostane nesnadný úkol zabránit vraždě bohatého majitele realitní kanceláře. ISBN TS 13 PARKER, Robert B. Vysoké sázky Z angl. přel. M. Prokop, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 248 s., váz. 229 Kč V dalším dílu série, jejímž hlavním hrdinou je Jesse Stone, policejní šéf z městečka Paradise v Massachusetts, autor rozehrává několik jen zdánlivě paralelních dějových linií, které se protnou v dramatickém závěru s překvapivým vyvrcholením. ISBN TS 13 TACHOVSKÁ-VESTMAN, Kateřina Když začalo pršet Brno: Moba, 2009, Původní česká detektivka, 1. vyd., 224 s., váz. 229 Kč V jednom horkém srpnovém dni se v kruhu svých nejbližších stane prominentní spisovatel a profesor literatury Henry Thompson obětí vraždy. Již brzy je jasné, že tento vážený muž byl otráven. Nezdá se ale, že by pozůstalí nad jeho smrtí příliš truchlili... ISBN TS 13 ZAMORA, Juan Tři panáky pro Evženku Brno: Moba, 2009, Původní česká detektivka, 1. vyd., 224 s., váz. 229 Kč Ve dvou detektivních novelách se opět setkáme s amatérským detektivem Jiřím Vitáskem a vyšetřovateli pražské kriminálky s majorem Dvořákem v čele. ISBN TS 13 ESEJE; ÚVAHY AMÉRY, Jean O stárnutí. Revolta a rezignace Z něm. přel. D. Petříčková, Praha: Prostor, 2009, Střed, 1. vyd., 176 s., váz. 280 Kč Esej vychází z duchovního prostředí existencialismu a ani 40 let od prvního vydání neztrácí na aktuálnosti. Každý z nás, pokud se nestane statistickou výjimkou, dříve či později zestárne. ISBN TS 13 ULČ, Ota Zašmodrchaný svět Praha: Šulc Švarc, 2008, 1. vyd., 288 s., váz. 235 Kč Vtipné, provokativní a vždycky vrchovatě obsažné pohledy Oty Ulče na lidské počínání v dnešním světě vedou čtenáře labyrintem předpokládaných pravd a nových skutečností. ISBN TS 13 HISTORICKÉ ROMÁNY KANTŮRKOVÁ, Eva Jan Hus. Příspěvek k národní identitě Praha: Ideál, 2008, Literární texty, 3., zde 1. vyd., 470 s., váz. 380 Kč Autorka odvedla úctyhodnou práci nad historickým materiálem i nemalé myšlenkové úsilí. Podává živý, ucelený i detailní obraz Husova života a doby. Příloha obsahuje autentickou diskusi, která po napsání knihy v roce 1988 proběhla mezi signatáři Charty 77. ISBN TS 13 NIEDL, František Poslední batalion Brno: Moba, 2009, Historický román, 1. vyd., 288 s., váz. 269 Kč Viktor Koutecký z Lichovic, představitel důstojnického sboru rakousko-uherské armády, žije tak, jako by každý den měl být tím posledním. Ani k velkostatku, který zdědil, ani k jeho ženě Magdě jako by ho nic nepoutalo... ISBN TS 13 RADEMACHER, Cay In Nomine Mortis Z něm. přel. E. Mazůrková, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 392 s., váz. 299 Kč Paříž Ačkoli dominikán Ranulf Higden původně přichází do Francie studovat svaté spisy, poté co je před katedrálou Notre Dame nalezen zavražděný německý mnich, musí se zapojit do objasňování zločinu. A do Paříže se blíží mor... ISBN TS 13 ZAGORKA, Marija Jurić Gričská čarodějnice III Kladivo na čarodějnice Praha: XYZ, 2008, 1. vyd., 500 s., váz. 289 Kč Romantický příběh, psaný na základě autentických dokumentů a svědectví pamětníků. Okouzlující Nera se za pomoci bylin zbaví své oslnivé krásy, jen aby vypátrala vraha své matky. Všechny stopy vedou k jejímu zachránci, kapitánu Sinišovi... ISBN TS 13 HORORY DARK, Jason Hodina Železného anděla Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba, 2009, John Sinclair, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Železný anděl se postaví na odpor démonovi Černá smrt. Kara s Johnem mezitím uvažují o tom, jak dostat Jane z cizí dimenze... ISBN TS 13 DARK, Jason Ohnivý polibek Z něm. přel. J. Blažke, Brno: Moba, 2009, John Sinclair, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Pekelný detektiv Pernell Kent dostává od Asmodise druhou šanci, aby splnil úkol, který mu byl uložen. Při jeho misi mu má pomoci čarodějnice Alva. Bill Conolly a John Sinclair se rozhodnou ukrýt Jane do kláštera. ISBN TS 13 HUMOR GIOVANNI, Bruno Naučte se mluvit jako Mafie. Kniha frází knižní novinky 3/

18 b i b l i o g r a f i e Z ital. přel. L. Mohelská, Brno: B4U Publishing, 2008, 1. vyd., 96 s., váz. 149 Kč Kniha, která nesmí chybět v knihovničce žádného mafiána. Chcete-li se stát součástí Rodiny, nezbývá než se vzdělat i v oblasti mafiánské konverzace a hlavně gestikulace. ISBN TS 13 VANĚČEK, Michal Vzpomínky na vojnu aneb Jak jsme bránili rozdělený svět Ilustr. P. Kantorek, Praha: Maxdorf, 2008, 1. vyd., 80 s., brož. 145 Kč Knížka dvaceti povídek se snaží osobitou humornou formou uchopit minulost před rokem Mezi příběhy humornými najdeme i takové, při nichž běhá mráz po zádech a říkáme si, zda něco takového bylo vůbec možné. ISBN TS 13 KOMIKSY DELISLE, Guy Pchjongjang Výlet do Severní Koreje Z angl. přel. K. Reinischová, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 184 s., váz. 399 Kč Tresť absurdity každodenního života cizince uvězněného pracovně v korejském animačním studiu, kde se pokouší dostat maximum z místních animátorských nádeníků. Práce prošpikovaná neuvěřitelnými zážitky z jedné z dnes nejtajuplnějších zemí. ISBN TS 13 GRAY, Justin; HIGGINS, John; PALMIOTTI, James Hory mají oči Počátek Z angl. přel. P. Zenkl, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 112 s., váz. 299 Kč V boji o přežití v nehostinné poušti není možné brát na nikoho ohledy Komiks popisuje události, které předcházely ději úspěšných hororových filmů Hory mají oči a Hory mají oči 2 a svou brutalitou si s nimi rozhodně nezadá. ISBN TS 13 LITERATURA FAKTU KREJČÍ, Miloš Jak se dělá prezident Spojených států amerických. Průvodce americkým volebním systémem od zřízení funkce prezidenta po souboj Barack Obama versus John McCain Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 248 s., váz. 269 Kč Čtivá a přehledně strukturovaná kniha, v níž autor zúročil svou dlouholetou důkladnou znalost USA a jejich politické scény a která českému čtenáři přibližuje a objasňuje všechna zákoutí specifického amerického volebního systému od jeho vzniku po rok ISBN TS 13 LIŠKA, Vladimír Panovníci českých zemí 2 Ve faktech, mýtech a otaznících Praha: XYZ, 2008, 1. vyd., 200 s., váz. 269 Kč Druhý díl knížky, zabývající se dějinami českých panovnických rodů. Dějinné mýty a tradice jsou nedílnou součástí naší historie, mohou však být i zavádějící, neboť mnohé z nich vznikly jako výslednice zjednodušených pohledů na určité výseky minulosti. ISBN TS 13 SATTER, David Tma na úsvitu. Nástup ruského zločinného státu Z angl. přel. D. Šimonová, Praha: Ideál, 2009, Dějinné zvraty a souvislosti, 1. vyd., 394 s., váz. 349 Kč Dlouho očekávaná kniha zachycující otřesné skutečné příběhy postsovětského Ruska a nástup ruského zločinného státu, které popisuje dlouholetý moskevský korespondent Wall Street Journal a New York Times D. Satter. ISBN TS 13 VOTRUBA, Adam Václav Babinský život loupežníka a loupežnická legenda Praha: Libri, 2009, Otazníky našich dějin, 1. vyd., 160 s., váz. 200 Kč Václav Babinský je patrně nejslavnějším českým loupežníkem. Kdysi se o něm říkalo, že bohatým bral a chudým dával. Jak to však bylo s Babinským doopravdy? V této knížce naleznete jeho skutečné životní osudy a činy. ISBN TS 13 WARD, Thomas J. Pochod na Moskvu. Podíl rev. Son-mjong Muna na porážce komunismu Z angl. přel. Č. Matocha, Praha: Ideál, 2008, Dějinné zvraty a souvislosti, 1. vyd., 212 s., váz. 230 Kč Ojedinělý životní příběh zakladatele deníku Washingtonn Times v boji proti komunismu od T. J. Warda, který je profesorem na univerzitě v Bridgeportu, USA. ISBN TS 13 NOVELY BÖLL, Heinrich Ztracená čest Kateřiny Blumové. Die verlorene Ehre der Katharina Blum Praha: Garamond, 2009, 1. vyd., 336 s., váz. 179 Kč Kateřina Blumová je obviněna z vraždy. Jak k tomu mohlo dojít v případě ženy, známé jako světice a jeptiška? Povídku s podtitulem Jak vzniká násilí a kam až může vést napsal slavný německý autor na základě skutečné události. ISBN TS 13 POEZIE CARROLL, Lewis Lovení Snárka Ilustr. A. Born. Z angl. přel. V. Pinkava, Brno: Host, 2008, 1. vyd., 124 s., váz. 249 Kč Zrcadlový překlad slavné básně světoznámého autora vpravdě nesmrtelné Alenky v říši divů a Za zrcadlem. Knihu doprovázejí ilustrace mistra nad jiné povolaného, Adolfa Borna. Vychází ve dvojjazyčném vydání. ISBN TS 13 URBÁNKOVÁ, Dagmar Ta hlava větru vypadá jako pes Brno: Host, 2008, ReX, 1. vyd., 108 s., brož. 149 Kč Básnická sbírka známé literátky a výtvarnice. ISBN TS 13 POPULÁRNĚ NAUČNÁ SCHELLE, Karel Vznik Československé republiky 1918 Ostrava: KEY Publishing, 2008, 1. vyd., 95 s., váz. 222 Kč Publikace je věnována 90. výročí vzniku Československé republiky. Populární formou popisuje nejdůležitější události, které předcházely vyhlášení samostatnosti, a státoprávní problémy, které bylo třeba řešit po 28. říjnu ISBN TS 13 POVÍDKY LINDGREN, Torgny Souchotě a jiná slova Ze švéd. přel. A. Kuzmičová, Brno: Nakladatelství Vakát, 2008, Próza v překladu, 1. vyd., 184 s., váz. 239 Kč Povídkový výbor představuje žijícího švédského klasika coby fantastického fabulátora. Pro Lindgrenovy povídky, historky, legendy a báchorky se často používá označení magický realismus. Je však takový, jak ho u nás ještě nikdo nepoznal. ISBN TS 13 PAVIĆ, Milorad Papírové divadlo. O spisovatelích, lásce a fantazii Dosl. M. Kouba. Ze srbochorvat. přel. S. Sýkorová, Praha: Mladá fronta, 2009, Moderní světová próza, 1. vyd., 208 s., váz. 259 Kč Nejnovější kniha balkánského magického realisty přináší v 38 kapitolách fiktivní příběhy o 38 zemích a jejich literaturách. Pavić nechává vyprávět autory, kteří žijí pouze v jeho fantazii o svých městech, mezi nimiž nemůže chybět ani Praha. ISBN TS 13 POPELKA, Pavel Rokem v dur i moll Boskovice: Albert, 2008, 1. vyd., 176 s., váz. 200 Kč Volné pokračování předchozích povídkových souborů Cestopisy, místopisy a povahopisy aneb Smrt se rozcvičuje, (Z)povídání z cest a Cestopády. Příhody z běžného života jsou opět oživením zdánlivě fádního každodenního stereotypu. ISBN TS 13 PRÓZA KNAPPOVÁ, Barbora Cesta na Antarktidu Edit. Z. Kárník, Praha: Dokořán, 2009, 1. vyd., 144 s., váz. 148 Kč Kniha není obyčejným deníkem třináctileté dívky z výletu s rodiči, jak by se mohlo na první pohled zdát. Poněkud neobvyklý je již samotný cíl výletu, nehostinná Antarktida, brzy po začtení však pozorný čtenář začne objevovat další roviny vyprávění. ISBN TS 13 NABOKOV, Vladimir Čaroděj Dosl. K. Thein. Z ruš. přel. P. Dominik, Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 76 s., váz. 190 Kč Krátká próza z konce 30. let, jež završuje ruské období Nabokovovy tvorby a řadu let byla pokládána za ztracenou, si získala věhlas především jako text vzniklý z impulsu, jímž jeho autorem poprvé chvějivě projelo téma pozdější slavné Lolity. ISBN TS 13 PŘÍBĚHY KONEČNÁ, Alena Nesviť mi do repráku! Praha: Návrat domů, 2008, 1. vyd., 72 s., váz. 100 Kč Příběh, který je svědectvím o vztahu matky a adoptivní dcery se závažným onemocněním. ISBN TS 13 ROMANTIKA ANDRÉE, Michaela Zradil ji polibkem Z něm. přel. H. Smolaková, Brno: Moba, 2008, Dětská sestra Angelika, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Chantal, mladá zdravotní sestra, byla velmi zklamaná svým bývalým milencem, a proto mění zaměstnání a přichází do Nemocnice u sv. Michaela. Osud jí posílá do cesty novou příležitost k nalezení opravdové lásky... ISBN TS 13 COURTHS-MAHLEROVÁ, Hedwiga Náhrdelník Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2009, HCM, 1. vyd., 64 s., brož. 35 Kč Hrabě Joachim se vrací na zámek Wildenfels. Jeho matka již delší dobu pozoruje, že Joachim není ve vztahu se svou ženou šťastný. Joachim si pozdě večer vyjede na svém koni a za bouřky je vážně zraněn. Jaká kletba vlastně leží na jeho osudu? ISBN TS 13 KAYSER, Jenny Malý princ Z něm. přel. E. Osinová, Brno: Moba, 2008, Zlatá růže, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Svět princezny Leny byl najednou vzhůru nohama. Rozhodla se totiž najít svoji léta nezvěstnou maminku a k tomu ještě potkala úžasného muže... ISBN TS 13 LARSENOVÁ, Viola Komedie se svatbou Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2009, Večery pod lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 35 Kč Šéf firmy Nicolas Traven učiní své zaměstnankyni Billie netradiční nabídku. Vezme ji na cestu kolem světa, pokud se za něj provdá a bude mít na ruce svatební prsten. Ví Billie, do čeho se pouští? ISBN TS 13 PHILIPPOVÁ, Tessy Odváté sny Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2008, Večery pod lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 35 Kč Jörg Neumann sní o vzdálených zemích a azurově modrém pobřeží. Skutečnost je ale prozaická. Jakožto vedoucí inženýr automobilového koncernu má starostí nad hlavu. Pak je propuštěn a hledá si novou cestu a také lásku... ISBN TS 13 Podej mi ruku Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2008, Dr. Stefan Frank, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Byli pár, kterému mnozí záviděli mladá právnička Klára a plastický chirurg dr. Sven von Berndel. Když čekala dítě, zdálo se, že je dokonale šťastná. Pak se jí však ze dne na den zhroutil svět... ISBN TS 13 VANDENBERGOVÁ, Patricia Beze snů nelze žít Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2009, Dr. Norden, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Aneta Seiboldová je hořce zklamána ze svého krátkého vztahu s Michelem. Přesto se pokouší uvěřit znovu v moc lásky a hledat dál... ISBN TS 13 VELDEN, Irene von Alexandra má děťátko Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2009, Zámecký román, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Thomas Lieberhoff, kterého Fendler postřelil, odjíždí na zotavenou na Happy Grove. Alexandře a Rudolfovi se narodí syn Konstantin. Marta odjíždí na lázeňské léčení na Ischii ISBN TS 13 ROMÁNY FRÝBOVÁ, Zdena Milostí prezidenta Praha: Šulc Švarc, 2008, 3. vyd., 560 s., váz. 339 Kč Čtenářský bestseller roku 2007 zaujal nejvíc postavou architekta Rokla, který se v době minulé i po návratu z emigrace odhodlal ke vzpouře proti aroganci mocných. ISBN TS 13 FURNIVALLOVÁ, Kate Ruská konkubína Z angl. přel. J. Stárková, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 464 s., váz. 299 Kč Strhující a dějově bohatý příběh o lásce, věrnosti, zradě a lidských tragédiích, v němž se střetává nostalgie zaniklého aristokratického Ruska s předsudky zkostnatělé koloniální Británie a ideály předrevoluční Číny. ISBN TS 13 GROSSMAN, Vasilij Život a osud Z ruš. přel. M. Horák, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 2., zde 1. vyd., 624 s., váz. 399 Kč Románová kronika, která vznikla v roce 1960, ale směla vyjít až o 20 let později, zachycuje v široce rozvětveném příběhu klíčové události 2. světové války v sovětském Rusku. Šíří záběru i stylem vyprávění si dílo vysloužilo označení Vojna a mír 20. století. ISBN TS 13 HALL, Steven Čelisti slov Z angl. přel. L. Nagy, Praha: Euromedia Group Odeon, 2008, Světová knihovna, 1. vyd., 416 s., váz. 289 Kč Protagonista románu bojuje se zabijákem, který nebaží po krvi, ale po myšlenkách a vzpomínkách. Hrdina tedy nemá, kam se uchýlit. Vody myšlení a paměti jsou hluboké a pojmový predátor se v nich cítí jako doma. Vypravěč příběhu se probírá z kómatu a neví o sobě nic. ISBN TS knižní novinky 3/2009

19 b i b l i o g r a f i e HŘEBÍČKOVÁ, Barbora A. Můj Hostýn je prázdný Brno: B4U Publishing, 2008, 1. vyd., 486 s., váz. 369 Kč Svoji románovou prvotinu vytvořila autorka na základě deníku a dopisů z rodinné pozůstalosti. Román vás provede vším podstatným, co potkalo naši zemi a její obyvatele ve 20. století počínaje 1. světovou válkou až po období normalizace. ISBN TS 13 KARLÍČKOVÁ, Jana D. Město krásných zvrhlíků Praha: XYZ, 2008, 1. vyd., 335 s., váz. 269 Kč Dějově bohatý a s lehkou nadsázkou napsaný příběh několika obyvatel svérázného Města, které mj. miluje své výjimečné osobnosti ovšem pouze pokud jejich výjimečnost nepřekročí určité hranice. ISBN TS 13 KOPTA, Josef Hlídač č. 47 Praha: XYZ, 2008, zde 1. vyd., 255 s., váz. 289 Kč Psychologické drama o válečném veteránovi. Do života bývalého vojáka Františka Douši osudově zasáhne několik tragických náhod, jejichž důsledky se projeví až po letech a připomenou, že nevyvrácená lež se snadno může stát obecně přijímanou pravdou. ISBN TS 13 PERCY, Walker Láska v troskách. Dobrodružství špatného katolíka krátce před koncem světa Ilustr. I. Štrouf. Z angl. přel. R. Křesťan, Brno: Doplněk, 2008, 1. vyd., 344 s., váz. 396 Kč Americká společnost se ve druhé půli 20. století ocitá na samém pokraji katastrofy, hrozí jí občanská válka Všudypřítomným sociálním úpadkem nás provází psychiatr Thomas More, který je sice špatný katolík, ale mohl by hrozící situaci odvrátit... ISBN TS 13 POŠTULKA, Vladimír Blues pro Stalina Praha: XYZ, 2008, 1. vyd., 357 s., váz. 299 Kč Sledujeme dva paralelní příběhy napínavého filmového románu. Autor si klade otázku, zda láska v 50. letech může být něčím podobná lásce dnešní. Tedy romantika versus antiromantika. ISBN TS 13 REMARQUE, Erich Maria Stanice na obzoru Z něm. přel. Z. Kufnerová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 2. vyd., 192 s., váz. 199 Kč Příběh automobilového závodníka Kaie, nevyrovnaného a nepokojného mladého světáka a bonvivána, je vyprávěním o chlapském kamarádství a rivalitě, o ženách, těkavém neklidu, výstřelcích a povyraženích bohémské společnosti. ISBN TS 13 SCHOTTOVÁ, Hanna Máma Masajů Z něm. přel. D. Hoangová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 176 s., váz. 199 Kč Více než 25 let sdílí hrdinka život kmene Masajů na severu Tanzanie. Bez šéfa a termínového kalendáře, ale také bez stálého bydliště, čisté vody a dalších vymožeností civilizace. Přesto by Angelika Wohlenbergová s nikým neměnila. ISBN TS 13 SPICCI, Joan Až za hranice. Sen Sofie Kovalevské Praha: Academia, 2008, Žena a věda, 1. vyd., 536 s., brož. 495 Kč Román zachycuje skutečný příběh Sofie Kovalevské žijící v Petrohradě životem sešněrovaným společenskými konvencemi, jež se stala první ženou, která získala doktorát z matematiky. Je kronikou zápasu geniální, složité, dodnes imponující ženy. ISBN TS 13 URI, Helene Ti nejlepší z nás Z nor. přel. J. Vrbová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 368 s., váz. 299 Kč Mladý jazykovědec Pal Bentzen má před sebou slibnou akademickou kariéru. Jeho nadřízená Edith Rinkelová je i v padesáti přitažlivá a ve svém oboru patří mezi špičku. Nová kolegyně Nanna Klevová má neodolatelné kouzlo. A mezi nimi je obdiv, rivalita, touha, vášeň. ISBN TS 13 VOKOLEK, Václav Zástavy srdce Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 312 s., váz. 299 Kč Román splétá osudy několika hrdinů v různých časových rovinách. Brilantně napsaný příběh, kde se prolínají příběhy kapitána Klosse s osudy mladíka Martina Klose, ale také životní osudy pěti žen, které hledají lásku v dnešním světě. ISBN TS 13 ROMÁNY PRO ŽENY BIRKNER-MAHLEROVÁ, Frieda Daruj mi úsměv Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2009, Romány pro ženy, 1. vyd., 224 s., váz. 229 Kč Marie Hartmannová váhá. Neměla by přece jenom přijmout nabídku k sňatku od mnohem staršího, ale bohatéto továrníka Ariberta Wolfa? Jedině on je totiž schopen zaplatit výlohy spojené s léčením Mariiny mladší sestry upoutané na invalidní vozík... ISBN TS 13 CORDONNIEROVÁ, Marie Tajemství růže Z něm. přel. H. Smolaková, Brno: Moba, 2009, Romány pro ženy, 1. vyd., 240 s., váz. 239 Kč Anglie, 11. století. Rozabel, nejmladší dcera hraběte z Hawkstonu, má neobvyklou zálibu. Přitahuje ji bylinkářství a léčitelství. Když se jednoho dne ocitne v domě vesnické porodní báby, je unesena skupinou rytířů... ISBN TS 13 JORDAN, Nicole Potěšit dámu Z angl. přel. A. Horváthová, Ostrava: Domino, 2009, Romantika, 1. vyd., 248 s., váz. 199 Kč Marcus Pierce má urozený původ, krásnou tvář a nyní je i bohatý. Součástí dědictví po strýci nejsou však jen pozemské statky, nýbrž i opatrovnictví ke třem sestrám Loringovým. Marcus se rozhodne co nejrychleji je provdat... ISBN TS 13 KLEYPAS, Lisa Půlnoční anděl Z angl. přel. J. Andresová, Ostrava: Domino, 2009, Romantika, 2., takto 1. vyd., 280 s., váz. 199 Kč Půvabnou ruskou šlechtičnu Tašu nutí rodina ke sňatku se zhýralým aristokratem. Dívka se zdráhá, ale vývoj událostí vezme nečekaný obrat. Nastávající ženich je nalezen mrtev a Taša se nedokáže ubránit obvinění z vraždy... ISBN TS 13 QUINNOVÁ, Julia Tajné deníky slečny Mirandy Cheeverové Z angl. přel. Z. Zvěřinová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 280 s., váz. 239 Kč V 10 letech Miranda nevypadá na to, že se z ní stane oslňující kráska. Pomalu se začíná smiřovat s tím, že do ní společnost nevkládá velká očekávání až do chvíle, kdy jí vikomt Turner políbí ruku a slíbí jí, že až dospěje, bude stejně krásná jako chytrá... ISBN TS 13 ROZHOVORY Absolventi nepřehlédnutelní a úspěšní. Rozhovory s absolventy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Edit. R. Burgr, J. Salaquardová, Brno: Masarykova univerzita, 2008, 1. vyd., 96 s., brož. Soubor rozhovorů s absolventy Fakulty sociálních studií MU v Brně vznikl jako příspěvek k oslavám 10. výročí založení fakulty. Mezi zpovídanými osobnostmi najdete absolventy všech oborů vyučovaných na fakultě v letech 1998 až ISBN TS 13 SCI-FI; FANTASY CASTOR, Rainer Zrada ve světě hyperkrystalů Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba, 2008, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s., brož. 55 Kč Po tzv. hyperimpendančním šoku, který vrhl civilizace obydlené Galaxie co do technického vývoje značně zpět, se musí národy Galaxie rozpomenout na staré tradice, nebo se vydat novými cestami... ISBN TS 13 DONOHUE, Keith Ukradené dítě Z angl. přel. V. Klásková, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 328 s., váz. 299 Kč Klasický příběh o hledání identity a ztrátě dětství zaujme především čtenáře, kteří mají v oblibě romány J. R. R. Tolkiena a které oslovil např. Jonathan Strange & pan Norrell. Sedmiletého chlapce Henryho Daye jednoho dne unese skupinka lesních bytostí, šotků... ISBN TS 13 KIM, Kang Won Královnin rytíř 4 Praha: Talpress, 2009, 1. vyd., 188 s., váz. 249 Kč Po Yunině korunovaci je uspořádán dvoudenní turnaj, jehož vítěz získá titul Rytíř korunky a květinový věnec. Dokonce i Rieno, který se turnajů neúčastnil od chvíle, kdy předchozí královna Fantasmy přivolala věčnou zimu, se připojuje. ISBN TS 13 KIM, Kang Won Královnin rytíř 5 Praha: Talpress, 2009, 1. vyd., 188 s., váz. 249 Kč Tři rytířští strážci jsou hledaní uprchlíci a na jejich hlavy byla vypsána odměna. Udělají cokoli, aby nebyli dopadeni. Yuna mezitím přemýšlí, jestli je opravdu zamilovaná do Riena, jak tvrdí Ehren. Měl snad pravdu? ISBN TS 13 KIM, Kang Won Královnin rytíř 6 Praha: Talpress, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 249 Kč Yuna se vrací do Elysianu a Kentovi zatrhne změny prováděné jejím jménem. Ale mazaný kancléř neustoupí bez boje. Později se Yuna zúčastní lovu v temném lese, aby udržela jaro ve Fantasmě... ISBN TS 13 LUKJANĚNKO, Sergej Nanečisto Z ruš. přel. L. Dvořák, Praha: Argo, Praha: Triton, 2008, 1. vyd., 377 s., brož. 298 Kč Obchodní zástupce Kirill Maximov, prodávající počítačové komponenty, se ocitne v neuvěřitelné situaci: V jeho bytě údajně už tři roky bydlí cizí žena, jeho místo u zaměstnavatele neexistuje, jeho přátelé ani jeho milovaná dívka ho nepoznávají. ISBN (Argo), (Triton) TS 13 TOLKIEN, J. R. R. Silmarillion. Mýty a legendy Středozemě Ilustr. T. Nasmith. Z angl. přel. S. Pošustová, Praha: Argo, 2008, 3. vyd., 446 s., váz. 398 Kč Tolkien stvořil ve své Středozemi celý nový svět. V Silmarillionu jsou shromážděny dějiny Středozemě od jejího stvoření božským Ilúvatarem přes vyprávění o jejím utváření a osídlování až k hrdinům, kteří jí přinesli slávu. Ilustrované vydání. ISBN TS 13 SPISY KUBĚNA, Jiří Ukřižování Vína. Dílo VI Brno: Host, 2008, 1. vyd., 472 s., brož. 299 Kč Po pěti svazcích básnického díla přichází náš přední básník s novým svazkem. Dílo VI, zahrnující obvyklou triádu sbírek, představuje postupný sestup na zem: Ohně I Vína (1987), Krev A Voda (1988) a Ukřižování Vína (1989). ISBN TS 13 SVĚTOVÁ KLASIKA GOETHE, Johann Wolfgang Faust Z něm. přel. O. Fischer. Ilustr. P. Růt, Praha: Academia, 2008, zde 2. vyd., 428 s., váz. 435 Kč Text knihy vychází z 3. vydání obou dílů Fausta v nakladatelství Odeon (1982), které redigovala B. Koseková. Přihlédnuto bylo i k některým starším vydáním (8. vydání Fausta, Svoboda 1949) a v případě nejasností i k německému originálu. ISBN TS 13 ŠPIONÁŽNÍ ROMÁNY FLEMING, Ian James Bond: Velmi důvěrné. Pět tajných nahlédnutí do života Jamese Bonda Z angl. přel. I. Němeček, Praha: XYZ, 2008, 1. vyd., 220 s., brož. 189 Kč Dramatický děj pěti krátkých dobrodružných příběhů britského tajného agenta 007, Jamese Bonda, se odehrává v nejrůznějších koutech světa. ISBN TS 13 THRILLERY D ESTIENNE D ORVES, Nicolas Pohrobci zla Z franc. přel. I. Staňková, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 568 s., váz. 379 Kč Co se stalo s dětmi zrozenými v Lebensbornu, lidských chovných stanicích, které založili nacisté? Děsivý a zároveň strhující thriller mladého francouzského prozaika o možných důsledcích zrůdných nacistických vizí budoucnosti. ISBN TS 13 GOLDBERG, Leonard Vražedná léčba Z angl. přel. J. Holba, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 2. vyd., 336 s., váz. 239 Kč Soudní patoložka Joanna Blalocková vyšetřuje zároveň dva zdánlivě nesouvisející případy úmrtí dvou pacientek před náročnými operacemi a násilnou smrt člověka, jemuž vrah zničil obličej a uřízl konečky prstů, aby zabránil identifikaci. ISBN TS 13 CHILD, Lee Nemáš co ztratit Z angl. přel. I. Harrisová, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 376 s., váz. 249 Kč S Jackem Reacherem si není radno zahrávat. Nemá práci, nemá adresu, nemá zavazadla. Jeho jediným majetkem je tvrdohlavá zvědavost. Co městečko Despair tak pečlivě ukrývá, že stačí jediný pohled na Reachera, a vyděsí se k smrti? ISBN TS 13 KOONTZ, Dean Intenzita Z angl. přel. O. Duha, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 328 s., váz. 249 Kč Chynu Shepherdovou čeká nejobtížnější zkouška jejího dosavadního života. Jediným cílem je zůstat naživu, dokud se náhodou nedozví o příští zamýšlené oběti, kterou může zachránit jen ona. ISBN TS 13 ROBINSON, Jeremy Antarktida: Zmrtvýchvstání Z angl. přel. P. Kaas, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 336 s., váz. 249 Kč Do Antarktidy vstupuje apokalypsa. Autor balancuje s biblickými spekulacemi na ostří napětí a dobrodružství. Otevírá nový temný světadíl hrůzy. Vstup jen na vlastní nebezpečí. ISBN TS 13 knižní novinky 3/

20 b i b l i o g r a f i e VZPOMÍNKY KOENIGSMARK, Alex Jiřina Jirásková o sobě Praha: XYZ, 2008, 1. vyd., 300 s., váz. 299 Kč Vzpomínky herečky, jak je zaznamenal dramatik A. Koenigsmark. J. Jirásková je od roku 1951 členkou pražského Divadla na Vinohradech. V letech 1990 až 2000 zde také zastávala post ředitelky. ISBN TS 13 RYBÁR, Ctibor Do půlnoci času dost Praha: Academia, 2008, Paměť, 1. vyd., 392 s., váz. 345 Kč Jméno autora je známo především milovníkům Prahy napsal řadu průvodců po Praze i dalších pragensií. Málokdo však tuší, jak dramatické byly jeho životní osudy. Vrací se k nim ve svých vzpomínkách, jimž nechybí ironický nadhled a svérázný humor. ISBN TS 13 Zahrajte ně, Majstre. Martin Hrbáč Boskovice: Albert, 2008, 1. vyd., 128 s., váz. 350 Kč Kniha vznikla při příležitosti životního jubilea M. Hrbáče a chce poskytnout profil jeho dosavadních aktivit vycházejících z osobních vzpomínek a materiálů v jeho archivu. Součástí knihy je CD ROM. ISBN TS 13 WESTERNY EVERETT, Jack Ďábelský džob Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2008, Western Bestseller, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Tři bratři Wahakové bojují ve službách vlády proti zločinecké organizaci. Navenek však vystupují jako nemilosrdní bandité a zabijáci... ISBN TS 13 KIRBY, John Starbuck přichází Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2009, Colorado Western, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Proti zabijákům vedeným Miltonem Pearcem neměli Cherokeeové sebemenší šanci. Pak se ale objevil Starbuck, osamělý bojovník ISBN TS 13 LANE, Lex Muž z hor Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2009, Western Bestseller, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Jack Sargent žil osaměle v horách Idaha. Pak však zločinný Arthur Durham nechal zabít jeho bratra, čímž na sebe a svou bandu přivolal nemilosrdnou Jackovu pomstu... ISBN TS 13 MORTON, Jack Střelci Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2008, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Pistolník Santana byl zvyklý na tvrdý boj muže proti muži. Bohužel se ale dostal na území, kde kraluje muž přezdívaný King Ambrose. Santana se stává jeho zajatcem a otrokem v rudném dole... ISBN TS 13 SLADE, Jack Dcera divočiny Z něm. přel. B. Hutník, Brno: Moba, 2009, Jack Slade, 1. vyd., 50 s., brož. 35 Kč Brad Morgan zachránil z rukou tří banditů sličnou Apačku Pueblu, která však odmítla jeho další doprovod. Brad netušil, že se s ní znovu setká za více než nezvyklých okolností... ISBN TS 13 UNGER, G. F. Black Lady Z něm. přel. J. Blažke, Brno: Moba, 2009, Westerny, 1. vyd., 160 s., brož. 99 Kč Samantha Donovanová byla hráčka. Owena Quaida poznala, když se chystala vzdát partii pokeru, ačkoliv měla v ruce čistý flush. Došly jí totiž peníze. Owen, který jí spontánně poskytl neomezený kredit, jí však z nesnází pomohl. ISBN TS 13 UNGER, G. F. Kolt na prodej Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2009, GFU jeho velké westerny, 2. vyd., 64 s., brož. 35 Kč Reece McGill je pistolník a podstoupí opět jeden ze soubojů, po kterém zůstane jeho soupeř na zemi mrtev. Z cely pro zadržené dostane Billa svědectví boxera Dana Buchanana, který byl souboje očitým svědkem. Ten však má s McGillem své plány... ISBN TS 13 UNGER, G. F. Údolí šeptajícího větru Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2009, GFU Jeho velké westerny, 2. vyd., 64 s., brož. 35 Kč Patrick O Casey najde v creeku, v Údolí šeptajícího větru, zlato. Má to ale háček. Jednak údolí patřilo původně indiánům, bylo pro ně posvátné a náčelník Ryšavý vlk se ho nemíní vzdát. A pak jsou zde ještě místní bossové... ISBN TS 13 UNGER, G. F. Zrozen k boji Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2008, GFU Jeho velké westerny, 2. vyd., 64 s., brož. 35 Kč Jako chlapci se Jubal a Vance setkali za zvláštních okolností. Byl to od prvního setkání otrhaný tuláček Jubal, kdo Vance zachraňoval. To nakonec vedlo k tomu, že se od sebe museli odtrhnout. A jednoho dne stanuli proti sobě ve smrtelném zápase... ISBN TS LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ BIBLE; BIBLICKÉ PŘÍBĚHY GOODINGS, Christina Ježíšek v Betlémě. Vánoční příběh Ilustr. C. Henley. Z angl. přel. O. Schrötter, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 1. vyd., 16 s., váz. 89 Kč Čtěte s dětmi biblický příběh, prohlížejte si obrázky a napodobujte zvuky. ISBN TS 14 GOODINGS, Christina Jonáš a velryba. Příběh o odpuštění Ilustr. C. Henley. Z angl. přel. O. Schrötter, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 1. vyd., 16 s., váz. 89 Kč Čtěte s dětmi biblický příběh, prohlížejte si obrázky a napodobujte zvuky. ISBN TS 14 GOODING, Christina Noe a jeho zvířátka. Příběh o potopě Ilustr. C. Henley. Z angl. přel. O. Schrötter, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 1. vyd., 16 s., váz. 89 Kč Biblická leporela. Čtete s dětmi biblický příběh, prohlížejte si obrázky a napodobujte zvuky. ISBN TS 14 GOODINGS, Christina Ztracená ovečka. Příběh o ztracení a znovunalezení Ilustr. C. Henley. Z angl. přel. O. Schrötter, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 1. vyd., 16 s., váz. 89 Kč Čtete s dětmi biblický příběh, prohlížejte si obrázky a napodobujte zvuky. ISBN TS 14 DOBRODRUŽSTVÍ COLLODI, Carlo Pinocchiova dobrodružství Ilustr. J. Janák, Praha: XYZ, 2008, zde 1. vyd., 227 s., váz. 269 Kč Příběh řezbáře Giepetta a jeho dřevěné loutky. Malý dřevěný panáček Pinocchio chce být opravdovým, živým klukem. Svými neplechami dělá tatínkovi řezbáři samé starosti... ISBN TS 14 ENCYKLOPEDIE Země velká dětská encyklopedie Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 256 s., váz. 499 Kč Základní příručka o tom, jak vznikla, jak vypadá a jak žije planeta Země. Kniha je plná zajímavostí, barevných obrázků a obsahuje nákresy, detaily, podrobné mapy pevnin i oceánů a fotografie. Je vhodná pro školní projekty i domácí studium. ISBN TS 14 KOMIKSY Černá skládka profesora Santuse a jiné příběhy Edit. P. Maděra, H. Neubertová, Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 70 s., brož. 59 Kč Knihu tvoří výběr komiksů zaslaných do II. ročníku soutěže Můj kousek Země. ISBN TS 14 POHÁDKY BUBERLE, Miroslav; ČERVENKOVÁ, Barbora Peklo s princeznou Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 152 s., váz. 189 Kč Komediální pohádka o princezně, která se nechtěla vdávat, a královské lsti, která vyvolala hněv samotného Lucifera a rozpoutala peklo v pekle i na zemi... ISBN TS 14 JECH, Jaromír Krkonošské pohádky Praha: XYZ, 2008, 1. vyd., 245 s., váz. 269 Kč Sbírka pohádek, jež vycházejí z lidových pramenů a představují Krakonoše od vzniku jeho legendy. Víme, co tropil jako malý kluk? Jak se dostal do Krkonoš? Nebo proč se jednou vydal na cestu kolem celých Čech? ISBN TS 14 PRO DĚTI BŘEZINOVÁ, Ivona Lvíče Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 32 s., váz. 199 Kč Lvíče a jeho sourozenci tráví celé dny v africké přírodě, kde je toho spousta k vidění. Malí lvíčci se toho však musí také hodně naučit třeba vylézt na strom, aby viděli, co je kolem nich. A to není vždycky tak úplně jednoduché! Doplněno o DVD. ISBN TS 14 BŘEZINOVÁ, Ivona Slůně Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 32 s., váz. 199 Kč Rodina, ve které žije sloní kluk, je skutečně velká. Když se narodí další slůňátko, malý slon si uvědomí, že už zas tak malý není. Obě mláďata se spřátelí. Nablízku však číhá nebezpečí. Jak se starší kamarád zachová? Doplněno o DVD. ISBN TS 14 PRO DÍVKY WILSONOVÁ, Jacqueline Líza Bublina Z angl. přel. D. Feltová, Praha: BB/art, 2009, 1. vyd., 80 s., váz. 99 Kč Proč pořád nemluvíš, Lízo? zeptal se Rory. Děláš, jako kdybys měla pusu zavřenou na zip. Úsměvný příběh pro mladší čtenářky od známé a oblíbené autorky dětských bestsellerů. ISBN TS 14 PRO ŠKOLÁKY BRANÁ, Jana; JURÁNEK, Roman Příběhy dráčka Dina. Čtěte, hrajte, lámejte si hlavu! Ilustr. J. Braná, Brno: Nakladatelství Vakát, 2008, Region Brno, 1. vyd., 120 s., brož. 199 Kč Zábavná knížka plná zajímavých úkolů je určena dětem mladšího školního věku z Brna a okolí. Vypráví o dobrodružných příhodách pravěkého draka, který se vylíhl z vajíčka nalezeného dětmi na Stránské skále. ISBN TS 14 PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE KRIJTOVÁ, Olga; TICHÁ, Marie Kačenčina rukavice Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 48 s., váz. 99 Kč Knížka pro začínající čtenáře vypráví o malé Kačence, která našla na ulici ztracenou špinavou rukavici. Maminka ji vyprala a vykouzlila z ní báječné překvapení, které si děti s pomocí dospělého mohou doma snadno také vyrobit. ISBN TS 14 Příběhy předškoláků a malých školáků Praha: V. Svojtka & Co., 2008, 1. vyd., 64 s., váz. 189 Kč Nepozorní hlídači v dědečkově zahradě, Kočičí svačina, Spící poklad, Sváteční šaty, Katčina koupel, Maškarní rej tyto a ještě mnoho dalších příběhů najdete v této knížce určené pro nejmenší čtenáře. ISBN TS 14 SCI-FI; FANTASY CARMODY, Isobelle Vlčí tajemství. Legenda o Kožešince 3 Z angl. přel. J. Jašová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2008, 1. vyd., 280 s., váz. 259 Kč Kožešinka, hrdinka dvou předchozích dílů (Výprava do neznáma, Lišák Žal), zjistí, že její věrný kamarád, kocourek Zrzek, se ocitl ve strašlivém nebezpečí. Moudrá sova jí poradí, aby se vypravila hledat Tajemství vlků. ISBN TS VYSOKOŠKOLSKÁ SKRIPTA; UČEBNICE ARCHEOLOGIE UNGER, Josef Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku Opava: Slezská univerzita, 2008, 1. vyd., 150 s., váz. 154 Kč Skriptum Slezské univerzity v Opavě. ISBN TS 17 EKOLOGIE LANDA, Ivan; HLAVOVÁ, Andrea Comparative glossary of ecological terms Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009, 1. vyd., brož. 50 Kč Skripta ČZU v angličtině. ISBN TS 17 EKONOMIKA SKÁLOVÁ, Petra Podniková ekonomika 1 Plzeň: Západočeská univerzita, 2008, 2. vyd., 82 s., váz. 68 Kč Souhrn hlavních pojmů k jednotlivým oblastem podnikové ekonomiky. Každá tematická oblast je uvozena cíli, kterých by měli studenti nastudováním příslušné oblasti dosáhnout. ISBN TS 17 ZEMPLINEROVÁ, Alena Úvod do organizace odvětví a trhů Praha: Oeconomica, 2008, 1. vyd., 211 s., brož. 208 Kč Určeno pro bakalářské studium na VŠE v Praze. ISBN TS 17 ELEKTROTECHNIKA HOFFMANN, Karel; HUDEC, Přemysl; SOKOL, Vratislav Aktivní mikrovlnné obvody Praha: Česká technika nakladatelství ČVUT, 2008, 1. vyd., 200 s., váz. 256 Kč Učební texty jsou určeny pro posluchače 5. ročníku Fakulty elektrotechnické ČVUT pro předmět Aktivní mikrovlnné obvody. ISBN TS knižní novinky 3/2009

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ nakladatelství ANAG pro rok 2014/2015

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ nakladatelství ANAG pro rok 2014/2015 ÚČETNICTVÍ ABECEDA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2015 2394 H. Stuchlíková, S. Komrsková ANAG 4/2015, krouž. vazba, cca 300 str. cca 520 Kč ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2015 2390 ANAG 3/2015, krouž. vazba,

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG BŘEZEN

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG BŘEZEN AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG BŘEZEN 2015 ÚČETNICTVÍ ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2015 2390 ANAG 3/2015, krouž. vazba, 416 str. 639 Kč ABECEDA ÚČETNICTVÍ 2323 PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu!

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Jednorázová sleva 20 % na veškerou knižní produkci Portálu od 14. 9. do 25. 9. 2009! Podmínky pro uplatnění

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika Výběr z nových knih 4/2009 pedagogika 1. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly : [rady pro rodiče dětí od 2 do 18 let] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [překlad Eva

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk

2014-2020. Dílčí program KULTURA. Podpora evropských umělců a kulturních odborníků. Kancelář Kreativní Evropa Creative Europe Desk 2014-2020 Dílčí program KULTURA Podpora evropských umělců a kulturních odborníků O KREATIVNÍ EVROPĚ 2014-2020 pokrývá období 7 let (2014-2020) nabízí finanční podporu pro: vývoj evropských filmů, TV programů

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více