Speciální pedagožka Mgr. et Mgr. KATKA KRÁLOVÁ na webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální pedagožka Mgr. et Mgr. KATKA KRÁLOVÁ na webu www.psychologie.cz"

Transkript

1 Speciální pedagožka Mgr. et Mgr. KATKA KRÁLOVÁ na webu Výchova nevýchovou Slovo partnerství jsme si zvykli používat především v souvislosti se soužitím v páru, vztahem dvou dospělých lidí. Už méně běžné je mluvit o partnerství ve vztahu rodič dítě. Přestože je tu jasná analogie. Vžila se představa, že rovnocenné partnerství jako výchovný přístup má svoje limity ve výchově je potřeba do určité míry zachovat rodičovskou autoritu a poskytnout dítěti pevné a bezpečné hranice. V souladu s tím se pak partnerství s dětmi buď cíleně vyhýbáme, anebo po něm sice voláme, zároveň však máme zdvižený ukazovák: "Aby nám to dítě nepřerostlo přes hlavu!" Ve skutečnosti ovšem nemáme v drtivé většině případů nejmenší tušení, co ono rovnocenné partnerství znamená. To je na první pohled možná trochu odvážné tvrzení, zkusme se však zamyslet nad "selskou" logikou věci. Přijmi, co navrhuju já "Mně docvaklo, že když navrhnu několik možností, které vyhovují mně, a dám z nich vybrat, tak to sice vypadá jako partnerská dohoda, ale není tam vlastně žádný prostor pro nápady protistrany, a asi jsem dost často spokojená hlavně já." (sebereflexe účastnice kurzu) Nakolik lze mluvit o rovnocenném partnerství, když partnerka navrhne několik možností, které vyhovují především jí, a dá z nich partnerovi vybrat, aniž by se zajímala o jeho názory? Kdybychom ale zjistili, že pisatelkou je máma a uvedený úryvek se týká jejího dítěte, viděli bychom celou situaci z jiného zorného úhlu. Matka, která navrhuje několik možností a dává z nich dítěti vybrat, zjevně není zastáncem drsné autoritativní výchovy ani volného liberálního přístupu. Chce dát dětem prostor a určitou zdravou míru autonomie. Na první pohled to vypadá jako rozumná rodičovská volba. Přesto tady poprvé zmíníme výraz pseudopartnerství.

2 Bereme si s sebou do dospělého života většinou jen málo z toho, co nám rodiče vysvětlují a vštěpují slovy, ale obvykle většinu z toho, co a jak sami dělají. V kontextu partnerského soužití dvou dospělých lidí (dokud nevíme, že se jedná o vztah matka dítě) bychom se patrně shodli, že v tomto vztahu panuje mezi partnery určitá nerovnováha. V případě vztahu rodiče a dítěte to tak ale obvykle nevnímáme. Domníváme se totiž většinou, že považovat dítě za rovnocenného partnera není vždycky možné (vzhledem k míře jeho zralosti a dosud prožité zkušenosti), anebo je to dokonce pro ně škodlivé. Když pak dítě dospěje, přejeme si, aby bylo rovnocenným partnerem nejen nám rodičům, ale také svému budoucímu muži nebo ženě. A udivuje nás a znepokojuje, že tomu tak není a právě to je důvodem, proč má rovnocenné partnerství ve výchově svůj význam. Kde jinde bychom se mu měli naučit než ve své původní rodině? Železná košile nápodoby Jako děti se v rodině do značné míry učíme nápodobou. Přebíráme vzorce chování od svých rodičů (nebo těch, kteří nás vychovávají), napodobujeme nejen jejich chování, ale i postoje, prožívání, hodnocení lidí a situací, způsob komunikace, strategie řešení problémů. Učíme se od rodičů zhruba 20 % obsahu (tj. dovednosti typu jak si umýt ruce, zavázat tkaničku, uklidit svoji skříň), ale téměř 80 % formy (tedy např. to, jak nám to říkají, jak se u toho cítí, jak na to jdou, když po nás něco chtějí, co je donutí k reakci, a jací jsme, když na nás musí křičet). Sledujte svoje dítě a uvidíte sami. Bereme si s sebou do dospělého života většinou jen málo z toho, co nám rodiče vysvětlují a vštěpují slovy, ale obvykle většinu z toho, co a jak sami dělají. V rodině, kde se přísně lpí na neměnném rytmu, ze kterého není dovoleno vybočit, se jen těžko můžeme naučit progresivitě a radosti ze změny. Pokud by naše pisatelka neprošla procesem uvědomění ("mně docvaklo") a nezměnila svůj přístup, každé budoucí partnerské soužití jejích dětí by mj.

3 vycházelo ze zkušenosti, jakou udělaly s mámou: Dávám partnerovi vybrat z možností, které mi vyhovují, na jeho návrhy se neptám. Vážně je to jeho věc? Že se děti učí nápodobou, s tím jako rodiče obvykle nemáme problém souhlasit, není to koneckonců nijak překvapivý závěr. Málokdy ale dokážeme dohlédnout všechny jeho reálné dopady. A tak často věnujeme velké úsilí tomu, abychom své dítě naučili něčemu pro nás velmi podstatnému, zatímco ho svým chováním učíme pravému opaku. To je poněkud smutný, ale velmi rozšířený výchovný paradox. Učebnicovým příkladem může být zodpovědnost. Naučit dítě zodpovědnosti považuje velká část rodičů za zásadní. Vysvětlují proto dětem, jak je důležité plnit svoje povinnosti. Říkají jim opakovaně: Jsou to tvoje povinnosti. Mysli si na svoje úkoly. Starej se o svoje věci. Nezapomínej. Připrav si to. Hlídej si to. Je to tvoje věc. Přečti si každý den tři stránky. Už jsi dneska četla? A celý proces přebírání zodpovědnosti nepřetržitě monitorují, aniž si uvědomili, že neprobíhá. Právě popsaným přístupem se totiž dítě ve skutečnosti učí následující: Máma/táta se o to stará, tak já nemusím. Někdo mi to vždycky připomene, někdo na to myslí za mě. Udělám to, až mi řekne. Kašlu na to, záleží mu/jí na tom víc než na mně. Udělám to, aby se nezlobil/a (můžu za jeho/její pocity). Kde jsme se naučili "být pod pantoflem"? Dospělé partnerské páry, kde jeden "stojí druhému za zadkem" a druhý je lidově řečeno "pod pantoflem", nejsou v naší společnosti výjimkou. Podobná otázka už tu jednou zazněla: Kde jsme se takovému partnerskému chování naučili? Podobnost s uvedeným příkladem, jak dítěti (ne)předat zodpovědnost, není čistě náhodná. V rodině, kde se přísně lpí na neměnném rytmu, ze kterého není dovoleno vybočit, se jen těžko můžeme naučit progresivitě a radosti ze změny. Stejně jako se nelze naučit rovnocennému partnerství tam, kde ho v dětství prostřednictvím svých rodičů nezažijeme.

4 Rovnocenné partnerství ychází z myšlenky, že dítě je náš partner, vždy a všude. Ale i rodič je za všech okolností partnerem, kterého je třeba respektovat. A tak mnoho z nás ve skutečnosti neví, co je rovnocenné partnerství. Nezažili jsme ho od svých rodičů, protože oni ho nezažili od svých rodičů. Proto je tak obtížné se pro ně ve výchově rozhodnout: nevíme, co od něj čekat. Přesto stojí za to rovnocenné partnerství jako výchovný styl připustit. Partnerský přístup ve výchově, na rozdíl od všech direktivních, nedirektivních a pseudopartnerských, totiž zakládá příští úspěch vašeho dítěte ve všech jeho dalších partnerských vztazích. Úspěch založený na respektu a rovnováze mezi oběma partnery, nikoliv na neviditelné hře "kdo s koho". (Pokud vás právě napadlo, že i tuhle hru jsme se naučili ve své původní rodině, nejste daleko od pravdy.) Kdybyste věděli, že rovnocenným partnerstvím ze strany našich rodičů se mj. učíme být rovnocennými partnery a dokážeme pak v budoucnu vytvářet kvalitní, harmonické partnerské vztahy, byla by vaše rodičovská volba snazší? Dítě partner, rodič partner Rovnocenné partnerství, o němž tu mluvíme, nemá samozřejmě nic společného s direktivní výchovou, nejedná se ale ani o liberalistické "nezasahování". Vychází z myšlenky, že dítě je náš partner, vždy a všude. Ale i rodič je za všech okolností partnerem, kterého je třeba respektovat. "Křik a napětí doma se zcela minimalizovaly. Děti, ač hodně malé (2,5 roku a 10m), na nový přístup reagují úžasně." (účastnice kurzu) Když se na mě obracejí rodiče o radu, někteří říkají: "Takhle my to doma děláme. Jsem partner." A dodávají: "Ale stejně neposlouchá a musím občas zvýšit hlas." Když se pak podíváme na jejich výchovný styl zblízka, ukazuje se, co už jsem naznačila že o skutečném partnerství nemají ponětí. Co dělám špatně? Rodiče se stále snaží dítěti trpělivě vysvětlovat, proč se to či ono udělat musí/nesmí. Nemluví o svých potřebách a pocitech. Nabízejí jen možnosti, které znají předem, neptají se po jeho tvůrčích návrzích.

5 Neříkají věci na rovinu a tak, jak jsou. Vědí nejlépe, co je potřeba, hledají jen způsob, jak získat dítě na svou stranu. To jsou jen některé příklady toho, jak partnerský výchovný přístup nevypadá. A tak děti neposlouchají a my občas musíme zvýšit hlas. Na děti, stejně jako na partnera, jakkoliv je to nepartnerské. Do třetice tatáž banální otázka: Kde jsme se naučili takovému partnerskému chování neposloucháme se a křičíme na sebe? Je nasnadě, že naše zkušenost z původní rodiny tu hraje roli. Jak rozpoznat (pseudo)partnerství Jestliže jste se už v minulosti rozhodli vydat ve výchově partnerskou cestou, nejspíš se vám s dětmi daří. A pokud ne, pokuste se rozpoznat, jestli u vás panuje skutečné partnerství, anebo některá z jeho pseudopodob. Můžete si všímat následujících tří znaků: Partnerství Rodič i dítě směřují ke společnému cíli, který si dopředu dohodli. Ze všech stran to probrali a teď jsou oba zajedno. Dělají se dohody výhra-výhra: Každý má na konci to, co chce a potřebuje. Nikdo se nemusí obětovat nikomu. Každý může kdykoliv říct, co právě prožívá a co potřebuje, ať je to cokoli. O všem se dá mluvit bez moralizování a soudů. Pseudopartnerství Rodič směřuje k cíli, pro který se rozhodl on, dítěti ho oznámil a snaží se ho pro "společný" cíl získat. Rodič je "zajedno". Dělají se kompromisy: "Dneska máš ty, co chceš, zítra zase já," a nabízejí se úplatky: "Když tohle uděláš, dám ti tohle." Každý obětuje kousek z toho, co chce a potřebuje. Jsou věci, o kterých se moc nemluví, a věci, o kterých se "prostě nediskutuje". Nedá se přece vždycky mluvit a domluvit o všem. Umění inspirovat Začít uplatňovat partnerský výchovný přístup je možné v každém věku dítěte. Nikdy není příliš brzy nebo pozdě na harmonický, láskyplný vztah, založený na rovnocenném partnerství. Pokud jste právě prohlédli vlastní pseudopartnerský model, anebo už delší čas přemýšlíte, že potřebujete změnit

6 výchovné stereotypy, protože se vám s dětmi nedaří, nabízím vám jednu z možností, jak s partnerským přístupem začít: 1. Zamyslete se, co svoje děti učíte tím, co sami děláte. (Popište si to.) 2. A co byste je učit chtěli? (Pojmenujte to.) Chcete je učit zdvořilosti? Chcete je naučit, jak dotahovat vlastní nápady do konce? Vyberte si zatím jednu věc. Učí se z velké části nápodobou. 3. Promyslete, jak byste je mohli vlastním příkladem inspirovat tak, aby se od vás naučily to, co je naučit chcete. (Popište si zcela konkrétní způsoby, možnosti, činnosti.) 4. Přestaňte vysvětlovat a nekonečně o tom mluvit. Začněte to dělat. Být dítěti partnerem znamená totiž mimo jiné namísto moralizování inspirovat vlastním životem. článek najdete na odkazu:

7 Psycholožka PAVLA KOUCKÁ na webu Mýtus kvalitního času "Není důležité, kolik času s dětmi trávíte, ale jak kvalitní tento čas je." Taky jste tohle moudro slyšeli? Nebo se jím dokonce utěšujete? I v dřívějších dobách bývali rodiče zaneprázdněni. V potu tváře pracovali, aby sebe a své potomky uživili. Oproti dnešku však s jedním, na první pohled drobným rozdílem: byli přitom dětem nablízku. Děti viděly své rodiče obdělávat pole, obstarávat zvířata a pečovat o domácnost. Rodiče byli většinu času zaneprázdnění, nicméně dostupní. Nastal-li problém, máma nebo táta práci přerušili a dítěti se věnovali. Dnes je to přesně naopak: rodič je dlouho v práci, nedostupný, daleko. A pak se snaží dítěti svou nepřítomnost přemírou péče vynahradit: Ještě ve čtyřech letech své dítě obléká a krmí, sedmiletému zavazuje tkaničky. Vymýšlí výlety do různých dino-, akva-, zoo- a luna-parků. Zahrnuje děti dárky, řeší nekonečné spory mezi sourozenci. S potomkem si hraje, poučuje, vysvětluje. Když se ochladí, pronásleduje dítě s mikinou. Skutečnost, že trávíme s dětmi málo času, vzbuzuje tendenci příliš se angažovat. Nadměrnou péčí tlumíme své výčitky. Děti zavalené péčí Jenže takové rodičovské nasazení je nepřirozené a do značné míry nevhodné. Dítě by si mělo zavazovat tkaničky samo, hrát si s kamarády, spory se sourozenci se učit řešit a mikinu oblékat na základě vlastního uvážení. Dnešní rodiče svou aktivitou připravují potomky o samostatnost. Omezují je v získávání sociálních dovedností, vnímání a vyhodnocování tělesných počitků a ve spoléhání se na své vlastní schopnosti a dovednosti. Navíc si děti naši přemrštěnou péči často ani neužívají.

8 V době, kdy my máme konečně čas se dítěti plně věnovat, může mít ono samo potřebu si někam zalézt a být samo. Zkuste si představit, jak byste se cítili v podobné situaci jste například mužem, jehož manželka je do deseti hodin večer kdovíkde. Pak se najednou objeví a začne překypovat láskyplnou péčí: zajímá se, jak jste se celý den měl a jestli vám může uvařit něco dobrého. Objímá vás a stojí o vaši pozornost, ale vám se už chce spát. I nabídka řízku vás nechává chladným, neboť jste právě zhltnul párek. Kvalita na povel Na kvalitě stráveného času samozřejmě záleží. Jenže ta kvalita se málokdy daří na povel. V době, kdy my máme konečně čas se dítěti plně věnovat, může mít ono samo potřebu si někam zalézt a být samo. Nebo by si rádo hrálo s kamarádem od sousedů a dinopark s námi ho prostě neláká. A někdy by s námi vlastně něco podniklo i docela rádo, cítí se však již ve vztahu s námi zraněné. Může mít potřebu nám své zranění ukázat, potrestat nás: "Když jsi doteď upřednostnil něco jiného přede mnou, tak abys věděl, teď zase já dám přednost něčemu jinému!'" Otázkou je, co dělat, když už to došlo tak daleko. Často dítě přes vnějškové odmítání uvnitř po společnosti rodiče touží, takže se mu můžeme i trochu vnutit. Pokud však je odmítnutí skutečné a hluboké, je lépe se stáhnout a zamyslet. Nezdrženlivý rodič může vztah ještě závažněji poškodit. "Bylo mi třináct, když se naši rozvedli. A jak se o mě táta do té doby nezajímal, tak najednou začal usilovat o kontakt. Já s ním ale nechtěla jezdit, neměla jsem k němu vztah. No a jednou jsem s ním prostě odmítla odjet: kamarádka slavila narozeniny a já chtěla jít k ní. Táta na mě začal křičet, že jsem jeho dcera, kvůli mně prý pořídil chatu, a tak tam s ním pojedu. Dokonce mě tenkrát násilím dovlekl do auta. Odjeli jsme, ale já s ním celý víkend nepromluvila slovo. A nepromluvila jsem s ním pak osm let." Cestou do školky Nejzásadnější okamžiky v životě a ve vztahu vznikají často náhodou, jen tak mimochodem, tu a tam, v rámci společně tráveného obyčejného času.

9 "Zážitek, který mě ovlivnil na celý život, se stal na cestě do školky. Zpoza rohu se vyřítilo auto a narazilo do jiného, které dost zdemolovalo. 'Tady stůj!' řekl mi tenkrát táta, skočil k tomu rozbitému autu a vyprošťoval řidiče. Nešlo mu to, a tak si zavolal na pomoc nejbližšího kolemjdoucího. Dalšího poslal volat záchranku. Tátova rozhodnost, rychlé jednání, to, že hned věděl, co má dělat, a všichni ho poslouchali, to vše na mě mocně zapůsobilo. Myslím, že tomu řidiči zachránil život. Umínil jsem si tenkrát: Chci být jako táta!" Chceme-li být svým dětem vzorem a životní jistotou, musíme s nimi trávit hodně času. Za hodinu denně se dobrým rodičem prostě nemůžeme stát. "Pamatuju se, jak mě píchla vosa, mohly mi být tak čtyři. Běžel jsem za mámou do kuchyně a hrozně jsem ječel. Hned věděla, co se mi stalo, však mi předtím sama říkala: 'Neběhej bos, padaj hrušky, je tu spousta vos.' Nepřipomněla mi však svoje slova, neřekla ani neřvi nebo to bude dobrý. Prostě všeho nechala, ještě s mokrýma rukama mě vzala do náruče a držela mě, dokud jsem se neuklidnil. Byl to myslím jeden z klíčových zážitků, díky němuž jsem pochopil, že milující náruč je nejlepším prostředkem k tišení bolesti. A že máma pro mě tu milující náruč má. Že když potřebuju, je tu pro mě a vždycky bude." Chceme-li být svým dětem vzorem a životní jistotou, musíme s nimi trávit hodně času. Za hodinu denně se dobrým rodičem prostě nemůžeme stát a o víkendech a dovolených se to jen těžko dohání. Na kvalitním čase ovšem něco je: lépe věnovat dítěti minutu v době, kdy o ni stojí, než deset minut tehdy, kdy zájem nemá. Kořeny mýtu Průmyslová revoluce odvedla z rodin za prací muže: z vlastní dílny či hospodářství putovali do továren. V průběhu 20. století je následovaly ženy. Děti se ocitly v péči institucí a rodiče cítili, že to není dobře. Potřebovali se s pocitem viny nějak vypořádat a v tom jim pomáhali i psychologové, když začali horovat pro "kvalitní čas". Na jednu stranu jsme tím rodičům a dětem pomohli: zmírnili jsme jejich výčitky a povzbudili je, aby nevěšeli hlavu a s tím, co mají, dělali, co se dá. Na druhou stranu jsme však rodičům i dětem prokázali medvědí službu a nezbývá než přiznat, že záleží jak na kvalitě, tak na kvantitě.

10 článek naleznete na odkazu:

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana: editorial / obsah / info ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Vážení čtenáři a vážené čtenářky... Ještě než vás obeznámíme s obsahem tohoto již šestého čísla, rádi/y bychom vám objasnili/y změnu, které jste si pravděpodobně

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová Vztahový labyrint v náhradní rodině Vlastní rodina přijatých dětí Mgr. Veronika Uhlířová Příručka vznikla za podpory Nadace Terezy Maxové dětem. Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012 Kontaktní adresa:

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko)

SPOLEČNÝ PROJEKT. Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) SPOLEČNÝ PROJEKT Harry Korman, M.D., SIKT Malmö (Švédsko) Zdroj: KORMAN, H. The common project. 2004. Dostupné na: Překlad: Leoš Zatloukal a Lenka Tkadlčíková ZAČÁTEK SEZENÍ Začínám

Více

Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy

Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy Teal Scott: 10 tipů pro úspěšné vztahy (přepis) www.jakorybicka.cz 1 Ahoj všichni! Vztahy jsou středobodem růstu. Jsou to ty nejkontrastnější životní zkušenosti vůbec. Přináší nám jak to největší štěstí,

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení

Průvodce. Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením. Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Průvodce Rodina a škola, volný čas a integrace mladých lidí s tělesným postižením Informace, inspirace a zkušenosti z práce občanského sdružení Občanské sdružení Užitečný život Praha 2000 Průvodce Rodina,

Více

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle.

10 chyb. Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Postupně, krok za krokem, společně projdeme celým procesem hledání Vaší nové práce až do cíle. Dárek pro Vás Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Jsem šťastná, že Vy sami se chcete v něčem přiučit a posunout dále. Vaše touha je, získat bezva práci. Mnozí z Vás jste již hodně zklamaní, naštvaní, nazlobení,

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?!

JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom. vím, co s tím?! JOHANA SCHOVÁNKOVÁ A KOL. Aspergerův syndrom vím, co s tím?! Posláním Odboru Skauting pro všechny je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení

Okolnosti, za kterých paní Wrightová přichází na kliniku (protože to navrhlo vlivné Oddělení sociálních služeb) poskytují výborný základ pro zahájení Matka á la paní Wrightová: případ ze zákona Evan George, Chris Iveson and Harvey Ratner The Wright Sort of Mother: A Statutory Case. In: Problem to solution: Brief Therapy with Individuals and Families.

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy Jana Grohová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

2009 Kolektiv autorů společnosti Mindsoft, s.r.o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku.

2009 Kolektiv autorů společnosti Mindsoft, s.r.o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku. KTERÉ VÁM POMOHOU ZJISTIT VŠE, CO O SVÉM PARTNEROVI POTŘEBUJETE VĚDĚT 2009 Kolektiv autorů společnosti Mindsoft, s.r.o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4 www.mujvztah.cz

Více

Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp

Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp Jeroným Klimeš: Hostitelství 1/8 Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp 1. Hostitelství je zmatený termín Význam pojmu hostitelství nemá v praxi jasné

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Znalostní databáze. Práce most k mým dětem

Znalostní databáze. Práce most k mým dětem Znalostní databáze Audit organizace s.r.o. Práce most k mým dětem Znalostní databáze Zde naleznete popis konkrétních situací týkající se rodinného i pracovního života a varianty jejich řešení. Zkušenosti

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více