Sexuální asistence v ČR SEXUALITA OSOB PO POŠKOZENÍ MOZKU MGR. ANETA VIDUROVÁ, MGR. BARBORA ANTONOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sexuální asistence v ČR SEXUALITA OSOB PO POŠKOZENÍ MOZKU 19.11.2014 MGR. ANETA VIDUROVÁ, MGR. BARBORA ANTONOVÁ"

Transkript

1 Sexuální asistence v ČR SEXUALITA OSOB PO POŠKOZENÍ MOZKU MGR. ANETA VIDUROVÁ, MGR. BARBORA ANTONOVÁ

2 Proč tu jsme zrovna my? Mgr. Aneta Vidurová FSS MU Mediální studia a žurnalistika, soc. antropologie Liga vozíčkářů, šéfredaktorka časopisu Vozíčkář, program Prezentace a osvěta Mgr. Barbora Antonová FF MU čeština a francouzština Žít Brno Publicistka - připravujeme otevřenou debatu setkání různých neziskovek, klientů, soc. pracovníků s hledáním dalších možných postupů - rešerše, debaty, síťování

3 Co je sexuální asistence? Sexuální asistentka či asistent je žena nebo muž, kteří nabízejí podpůrné aktivity osobám s hendikepem. Pomáhají jim prožívat jejich sexuální potřeby. Služba se obecně nazývá sexuální asistencí či sexuálním doprovázením. (Rozkoš bez rizika, Ze sexbyznysu na trh práce, 2013) Sociální služba? Nabídka otevřeného trhu? Součást standardu sexuálně terapeutické péče? PASIVNÍ vs. AKTIVNÍ SEXUÁLNÍ ASISTENCE

4 Kdo je klientem? Dospělí lidé s těžkým tělesným postižením (dětská mozková obrna, kvadruplegie, svalová atrofie a dystrofie atd.), s mentální retardací, s poruchou autistického spektra atd. žijící v domácnostech či v ústavech sociální péče. V České republice odhadem při zahrnutí několika kritérií: osob Máte lepší statistiky?

5 Cíle sexuální asistence poznání svého těla a reakce na dotek, pohlazení, blízkost nahé osoby vybudování si vztahu ke svému tělu i s vlastní osobnosti (člověk, ne věc) zvýšení sebevědomí v běžných vztazích zažívání rozkoše a realizace svého těla jako objektu slasti možnost ventilovat agresi u mužů s většinou duševním postižením cíl není ekonomický na rozdíl od běžné prostituce jde o rozvoj klienta a kompenzaci jeho handicapu

6 Kde je etablována? Německo Dánsko Nizozemí Anglie Švýcarsko Itálie Finsko Belgie Francie (v procesu) některé státy Austrálie

7 Vzdělávání V zahraničí snaha o profesionalizaci Několik modelů (od několikatýdenních kurzů po dvouleté studium, přes běžnou nabídku na pracovním trhu) Nezbytná součást sex. asistence kvůli dopadu služby (psychologie, typologie handicapu a manipulace s klientem, koučink, motivování, vyhodnocování zpětné vazby, spolupráce se soc. službami nebo s rodinou, vytyčení vlastních hranic a možností, alternativní formy komunikace atd.)

8 Muži vs. ženy Muži i v běžné veřejnosti tvoří většinu využívají nabídky sexu ženami Postižené ženy sice sexuální asistenci akceptují, pro sebe ji však většinou za řešení nepovažují Většina klientů je mužského pohlaví Nedostatek sex. asistentů mužů, např. Itálie Sexualita žen nejsou zkušenosti a možnosti uspokojit jejich odlišné potřeby (frustrace, přechod k agresivitě, nezvládnutí vztahu s asistenty, s nejbližším okolím atd.)

9 Terapie dotykem Sexuological bodywork nová profese, která má schválená certifikát státem Kalifornia v USA. Nabízí prožitkové somatické vzdělání i léčení v sexualitě s přesahem do ostatních oblastí života. Přesahy vztahy s lidmi, vztahy s potenciálními partnery, vztahy s asistenty, vztah sám k sobě, sebevědomí, pocit plnohodnotného života, stud, odstranění agrese, frustrace Co dělat, když jsi uvězněn ve svém vlastním těle? Co dělat, když nechápeš pudy a touhy a neumíš je ovládat? Co dělat, když nevnímáš svoje tělo, žiješ v jiném světě, ale musíš v něm žít?

10 Situace v ČR Není legální prostituce Neexistuje instance, která by mohla rodičům, rodinným příslušníkům, klientům i soc. pracovníkům pomoct nalézt možnosti, jak sexualitu těžce postižených aktivně stimulovat O sexuální asistenci se obecně neví není povědomost o tom, co přináší a co obsahuje Zavádějící představy, předsudky Nepřátelsky nastavená společnost vůči výhodám menšin

11 Jak se řeší sexualita handicapovaných? Potlačuje se. Přehlíží se. Edukace se často vymezuje na sexualitu a sex. styk, který by vedl k početí (antikoncepce), na pohlavní onemocnění, na lékařské vysvětlení funkčnosti pohlavních orgánů. V rodině dospělé děti stimuluje rodinný příslušník. Potírání práva na soukromí a možnost stimulace v ústavech Ale pozor, důležitou roli zde hraje lidský faktor.

12 Osvícenství sex. asistence? Vznikají články i v běžném tisku (MF Dnes, Lidové noviny atd.) Debaty, diskuze na soc. sítích, vliv zahraničních zdrojů Rozvoj pozic intimních asistentů v ústavních zařízeních Specialisté na sexualitu handicapovaných (Petr Eisner, Tomáš Drábek, Magda Hanková atd.) Množství diplomových prací První instituce podnikají konkrétní kroky ROZKOŠ BEZ RIZIKA Debaty v organizacích pro handicapované

13 Co nás čeká? Důkladná osvěta v cílové skupině, v rámci veřejnosti, v odborné veřejnosti (soc. pracovníci) Zmapování potřeb vytyčení hranic Vzdělávání sex. asistentů Cena, podoba, legitimita, právní ošetření Pravidla.. Legislativní proces MEZIKROK?

14 Dostupné zdroje Drábek, T.: Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením publikace pro odborné sociální poradenství, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Praha 2013, 1. vyd., ISBN Šídová a kol.: Ze sexbyznysu na trh práce? Praha: Organizace Rozkoš bez rizika, ISBN Venglářová, M., Eisner, P., KOL.: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. 1. vyd. Praha: Portál, 2013, 208 s. ISBN Dokumentární film Scarlet Road (2011), hraný film The Session (2012, podle skutečné události, handicapovaný režisér), dokumentární film Sex, l amour et handicap mapuje vznik sex. asistence ve Francii Sociální služby, časopis Vozíčkář (http://vozickar.com/sexualni-asistence-tady-a-ted/) Sexuality and Disability: A guide for everyday practice od Ellaine Cooperové a Johna Guillebaunda, dále Sex, Youth, And Sex Education: A Reference handbook od Davida Campose či The Ultimate Guide to Sex and Disability: For All of Us Who Live with Disabilities, Chronic Pain, and Illness od Miriam Kaufmanové, Cory Silverbergové a Frana Odetteho. Magdalena Hanková: Partnerské vztahy a sexualita osob s tělesným postižením v období mladé dospělosti (diplomová práce)

15 Otevřená debata o sexuální asistenci Liga vozíčkářů 21. listopadu 2014, , následné videoprojekce Divadlo BARKA, Brno Královo Pole účast odborníků, soc. pracovníků, OZP, studentů atd. Témata: co je sexuální asistence, jak to funguje v zahraničí, etické problémy, možnosti v českých podmínkách a akční plán Rozkoše bez rizika, současný stav jak se sexualita řeší, poptávka vs. nabídka, sexualita žen, sexualita mužů, různé typy hendikepu a specifika sexuality, důsledky nestimulované sexuality

16 Specifika sexuality a sexuální asistence u osob s poškozením mozku? Máte nějaké zkušenosti?

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Více

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra speciální pedagogiky Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Autor: Ondřej Hynek, DiS. Obor: Učitelství na speciálních školách Forma studia:

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT

PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT PŘÍPRAVA NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT Zpravodaj MNĚ NA ÁLE Ž Í Z 1. vydání. Září 2009 2 Zpravodaj Odchod z péče OBSAH 03 Editorial, Helmut Kutin 04 Na mně záleží: Mezinárodní kampaň zaměřená na odchod z náhradní

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR

EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ V ČR Mgr. Kamil Kunc a kolektiv Jitka Poláková, Bc. Soňa Hradecká, Eva Hurychová, Mgr. Adriena Budinová, Mgr. Marie Klusáčková září 2012 EKONOMICKÉ DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY KVALITA VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU U OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Moulisová Sociální péče, obor

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více