Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz"

Transkript

1 Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

2 Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické úvahy

3 Dotazníkové šetření Doc. MUDr. Petr Cetkovský, CSc., MUDr. Kateřina Benešová, CSc., JK Definice vzorku - Alogenní transplantace :: Chemoterapie :: Autologní transplantace (chemoterapie samotná nebo v kombinaci s ozářením a následný převod vlastních krvetvorných buněk) :: Alogenní transplantace (chemoterapie samotná nebo v kombinaci s ozářením a následný převod cizích krvetvorných buněk) Všichni pacienti, kteří vyplnili dotazník, prošli alogenní transplantací, ta se vyznačuje delší dobou rekonvalescence. Skupiny podle věku - starší a mladší než 50 let - po cca 30 lidech podle pohlaví

4 Závěry Starší a mladší vzorek prožívá svou chorobu zřetelně jinak v čase. Mladší pacienti ji zřetelně hůře snáší na začátku, a to především psychicky. Představuje větší dopad na život, více je existenčně ohrožuje. Vlastní léčbu však lépe snáší. Jsou však zaskočeni délkou rekonvalescence. Dobrá nálada Oznámení choroby Konec transplantace Administrace dotazníku Neutrální Špatná nálada Začátek chemoterapie Mladší vzorek

5 Starší pacienti celkově léčbu hůře snáší fyzicky. Ta však nepředstavuje takový zásah do jeho života jako u mladšího vzorku. Dobrá nálada Oznámení choroby Konec transplantace Administrace dotazníku Neutrální Špatná nálada Začátek chemoterapie Starší vzorek

6 Rozdílná pomoc pacientům různého věku Mladší lidé zřetelně potřebují psychologickou pomoc, a to především v začátku léčby. Sociální podpora se musí týkat otázek existenciálních - sociální zabezpečení, financování domácnosti, práce atd. Dále by měl být mladší pacient lépe připravován na to, jak dlouhá bude rekonvalescence po transplantaci, eventuálně že choroba se může vrátit. Starší lidé potřebuje podporu především díky vedlejším příznakům léčby - je dlouhodobější. Nevyžaduje tak intenzivní psychologickou pomoc, ale spíše laskavou podporu, aby se nedostavovaly stavy odcizení a samoty, například protože se jim lékaři nemohou z časových důvodů dostatečně věnovat. Tedy mnohem více jsou pro ně přínosné pacientské podpůrné skupiny.

7 Na co připravovat nové pacienty :: Transplantace je sice náročná léčba, ale jejich kolegové svého rozhodnutí litují jen velmi vyjímečně. :: Léčba nemívá větší dopad na životní postoje, ani na partnerské soužití, a pokud tak spíše pozitivní. Výrazněji se změní jen postoje ke smrti, ale též pozitivně (menší strach). :: Partneři budou tolerantně snášet změny jejich těla i tělesné obtíže. (Velký rozdíl od psychiatrických diagnos) :: Sexuální život je ovlivněn cca na 8 měsíců, ale nemá to závažnější dopad na partnerské soužití. :: Ze sociálních změn se připravit na přechod do plného invalidního důchodu. Stávající příprava se jeví spíše adekvátní - pacienti si stěžují pouze na nečekanou délku rekonvalescence po transplantaci.

8 Achillova pata lymfomů - Pozdní diagnosa Velké procento pacientů si stěžuje, že velmi dlouho (i roky) se nepřišlo na to, že se jedná o lymfom. Poté, co je zahájena léčba, proces byl vcelku adekvátní.

9 Škodlivé přirozené obranné reakce Každý člověk má přirozený způsob, jak zvládá obtíže. Někdo spoléhá na konexe, někdo má sklony k sebeobviňování, jiný hledá "racionální" řešení, smysl událostí, někdo má sklon k popření, překompenzaci, úniku, někdo nakupuje, jiný má sklon zabít všechny okolo sebe atd. Oznámení choroby a s ní spojené riziko možné smrti především zesílí všechny tyto přirozené obranné reakce. Bohužel často až do té míry, že se stanou nefunkční a škodlivé. (Známý příklad takto nefunkční obranné reakce - stres příprava na fyzický boj či útěk.) Lymfom funguje jako zesilovač přirozených obranných reakcí. Problém tedy není v obranné reakci jako takové, ale v její míře. Je v lepším případě nefunkční, v horším přímo škodlivá.

10 Nehledat důvody onemocnění pouze v minulosti Určité typy lidí hledají smysl aktuálních životních událostí převážně v minulosti, a pokud se stane něco zlého, pak hledají vinu v sobě (proto retrográdní intropunitivita). Pokud lymfom tyto dva sklony extrémně zesílí, pak vede k chronické sebenenávisti a potřebě sebetrestání. Jinými slovy tito lidé vnímají chorobu jako trest za své minulé hříchy či konečný důkaz své imanentní viny. Vznikají začarované kruhy: Čím více jsem nemocný, tím více je to důkaz toho, že jsem musel v minulosti něco dělat špatně, tím větší trest si zasluhuji. Zasluhuji si vůbec, abych se uzdravil?

11 Nemoc jako příprava na budoucnost Pomoc: 1) náhled na vlastní typické obranné mechanismy 2) ukázání, jak choroba tyto sklony nezdravě zesiluje 3) nabídka jiných alternativních vysvětlení, např.: Nemoc nemusela nutně přijít jako důsledek minulých vlastních hříchů či karmy ap., ale je to příprava na to, co teprve přijde. Ne vše, co nás potkává, je možno dát do souvislosti s našimi minulými skutky, natož s našimi dávnými vinami.

12 Ne vše, co se děje, má smysl v našem životě Mnoho událostí je z hlediska našeho života zcela irelevantní - nemá k němu žádný smysluplný vztah. Bude mít možná smysl pro jiné lidi.

13 Úvahy o nemoci jako symbol jakéhokoliv nezdaru Symbolické úvahy se vyznačují tím, že se objevují jako reakci na jakýkoli nepříjemný zážitek, vcelku bez vztahu k němu. Vždy, když je člověku "ouvej" (únava, partnerské potíže, stres, problémy v práci), tak začne přemítat, že je nemocný, že možná umře atd. Objevuje se zkratkové myšlení: "Kdybych nebyl nemocný, tak by se všechno vyřešilo." Neptáme se, o čem člověk přemýšlí, jestli je to logické, ale proč právě teď, v této chvíli spouští sérii úvah o své nemocí či smrtí. Není důležité, o čem člověk přemýšlí, ale jaká situace spouští daný řetězec úvah. V principu zjistíme, že úvahy o smrti a nemoci zpravidla nemohou uspokojit potřebu, která je spouští. Přesto jimi člověk zabije většinu času, kterou by mohl účelněji věnovat na uspokojení zdrojové potřeby.

14 Jak pracovat se symbolickými úvahami Z obsahu symbolických úvah nemůžeme moc vysoudit, stejně tak samy tyto úvahy moc nepomáhají. Ale má smysl sledovat samotné jejich objevení a intenzitu s jakou se přicházejí. Symbolické úvahy jsou jakýsi teploměr klientovy nepohody. Horečka říká, že s člověkem není něco v pořádku. Stejně tak přítomnost symbolických úvah indikuje, že člověk není v pohodě, ale stejně jako teploměr nám neřeknou ani diagnosu, ani co by mu pomohlo, ani co jej čeká. Analyzovat význam symbolických úvah je asi tak smysluplné jako snažit se pochopit, co nám říkají vrzající dveře.

15 Děkuji Vám za pozornost PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Návrat do běžného života po onemocnění lymfomem

Návrat do běžného života po onemocnění lymfomem Návrat do běžného života po onemocnění lymfomem PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us Anotace Rekonvalescence je divná doba. Člověk ještě není zdravý, ale nedá se říci, že je nemocný. Na

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Zdenka Klapilová

Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Zdenka Klapilová Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta Zdenka Klapilová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta. Práce se skládá

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp

Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp Jeroným Klimeš: Hostitelství 1/8 Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp 1. Hostitelství je zmatený termín Význam pojmu hostitelství nemá v praxi jasné

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy pečujících dcer

Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy pečujících dcer Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy NEUROTICKÉ PORUCHY - jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se mohou měnit fyziologické reakce i uvažování a chování takto postiženého člověka. - Tyto potíže lze chápat jako poruchy

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Jeroným Klimeš: Prokletí přechozených vztahů

Jeroným Klimeš: Prokletí přechozených vztahů Teorie a praxe přechozených vztahů PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2009 V tomto a následujícím čísle Psychologie Dnes se dočtete o přechozených vztazích. V tomto čísle se budeme věnovat především teorii,

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

magazín pro skutečný život Dan Millman

magazín pro skutečný život Dan Millman magazín pro skutečný život BRIAN TRACY SANDRA EPSTEIN MARIAN JELÍNEK PETR KADLEC JAN MŰHLFEIT DAVID DEIDA DAGMAR HAVLOVÁ IVO TOMAN ELVÍRA CHADIMOVÁ PETR KOUKAL VÁCLAV MERTIN 4 Dan Millman Trauma nemusí

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

Znalostní databáze. Práce most k mým dětem

Znalostní databáze. Práce most k mým dětem Znalostní databáze Audit organizace s.r.o. Práce most k mým dětem Znalostní databáze Zde naleznete popis konkrétních situací týkající se rodinného i pracovního života a varianty jejich řešení. Zkušenosti

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Marie M. Vágnerová PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věnováno mému učiteli prof. PhDr. Zdeňkovi Matějčkovi, CSc. Marie M. Vágnerová Tato publikace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více