nových pracovních míst v JMK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14 300 nových pracovních míst v JMK"

Transkript

1 List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv. Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje, které vznikne rekonstrukcí objektu bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim nákladem 72 milionů korun. kompetenční centrum pro české firmy vznikne v kuřimi Informoval o tom náměstek hejtmana Václav Božek s tím, že přípravu projektu a podání žádosti o podporu z evropských prostředků (operační program Podnikání a inovace) 13. května 2010 schválila Rada Jihomoravského kraje. Kompetenční centrum, jehož uživateli budou zejména české firmy zabývající se výrobou obráběcích strojů, strojírenskou výrobní technikou a technologiemi, poskytne firmám laboratorní i administrativní zázemí, součástí investice bude i vybavení Centra přístroji. Centrum, navazující na zázemí průmyslového areálu v Kuřimi, vytvoří podmínky pro aplikovaný výzkum a vývoj v oboru obráběcích strojů 2 n AJDete v LIStě : hospodářské komory jižní Moravy (str. 3) Jihomoravský kraj a jeho rozvoj (str. 4) regionální rada JIHOVÝCHOD (str. 5) Dopravní infrastruktura JMK (str. 6) město hustopeče (str. 9) Investiční pobídky v letech přínosem nových pracovních míst v JMK 17. května 2010 se vrátilo 12 účastníků z odborné stáže orgnizované OHK Hodonín v portugalském městě Viseu. Jednalo se o poslední třetí stáž projektu Vzdělávání a kooperace - cesta k získávání informací. Projekt byl realizován v období únor 2009 květen Hlavním cílem projektu je získání nových poznatků a zkušeností v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Celkem se projektu zúčastnilo 36 účastníků z řad zaměstnanců a členů hospodářských komor, neziskových organizací, rozvojových agentur, obcí a státní správy. Kromě poznatků z oblasti celoživotního vzdělávání měl projekt také dopad na kulturní poznání a vytváření nových vazeb mezi zúčastněnými organizacemi a podnikateli. Stáže probíhaly v Itálii, Rakousku a již zmiňovaném Portugalsku. Jedním z nejzajímavějších výstupů bylo poznání, že ČR má jeden z nejhůře postavených systémů Strukturálních fondů EU. Například tok peněz v regionálním operačním programu ve Viseu (Portugalsko) trvá 1 2 týdny od předložení žádosti o platbu. V ČR je tato perioda 6 12 měsíců. V letošním roce má OHK Hodonín opět požádáno o grant na týdenní odborné stáže do Norska a Španělska. Výsledek předložené žádosti bude znám do konce června Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín Slavnostní tečkou za třetím ročníkem soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje bylo 7. května 2010 předání cen vlastníkům památek, kteří získali v hlasování veřejnosti nejlepší ocenění. Náměstek hejtmana Václav Božek, z jehož rukou vítězové převzali diplomy zdůraznil, že hlavním důvodem, proč Jihomoravský kraj soutěž pořádá, je skutečnost, že památky jsou nedílnou součástí naší národní paměti. Kultury místa, se kterým se můžeme ztotožnit, ke kterému máme pevnou vazbu bez ohledu na globalizační procesy probíhající v Evropě a ve světě. Jménem odborné komise majitele památek i pořadatele soutěže ocenil Zdeněk Vácha z Národního památkového ústavu. Ve třetím ročníku byla soutěž poprvé rozdělena na kategorie, aby bylo možno objektivněji posuzovat jednotlivé památky. Samostatně byly hodnoceny velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby. 2 portugalská stáž ukončila projekt LEONARDO DA VINCI ceny za nejlépe opravené památky předány hejtman informoval ministryni o stavu povodňových příprav Ministryní životního prostředí Rut Bízkovou informoval 19. května o přípravách a povodňovou situaci Jihomoravském kraji hejtman Michal Hašek, hodonínská starostka Milana Grauová doplnila informace ze správního obvodu Hodonínska. Poté si společně prohlédli zabezpečení hráze Skařiny, kterou v uplynulých dvou dnech zajišťovaly desítky hasičů z okolí. Hejtman Hašek pak pokračoval do obce Rohatec, jedné z nejvíce postižených obcí na jižní Moravě. Se starostou Miroslavem Králíkem navštívili zaplavená místa na okraji obce a informovali paní ministryni o nutnosti výstavby dvou hrází nad Rohatcem. Paní ministryni jsem poděkoval za pomoc a aktivitu vlády v této těžké situaci směrem k postiženým krajům a jejich občanům, řekl hejtman Michal Hašek. Postižené kraje hledají cestu řešení problémů povodní společnou devítibodovou výzvou vládě a parlamentu. Investiční pobídky pomohly v Jihomoravském kraji vytvořit nových pracovních míst. od roku 1998, od kdy se pobídky poskytují, je až do roku 2008 v kraji získalo celkem 51 projektů. většinu z nich připravily české společnosti, druzí nejaktivnější byli podnikatelé z německa, třetí Japonci. Ukázala to jedinečná studie konzultantské společnosti Deloitte která jako vůbec první popsala přínosy i náklady všech investičních pobídek poskytnutých od začátku fungování systému až do současnosti Dohromady tak během deset let všichni podpoření investoři v Jihomoravském kraji od státu získali 1,25 miliardy korun. Na oplátku tu postavili podniky za dvacet miliard korun a na daních spolu se svými dodavateli odvedli celkem 8,17 miliard. Každá jedna koruna vložená do systému investičních pobídek tak v Jihomoravském kraji vydělala 6,50 korun, vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. Studie ukázala, že většina nových pracovních míst i příjmů pro stát vzniká u dodavatelů podpořených investorů, připomíná Luděk Niedermayer, ředitel v oddělení Consulting společnosti Deloitte. Z pobídek tak profituje celá řada dalších společností, které ale přitom vůbec nemusejí patřit mezi ty, které pobídky přímo získaly. Investiční pobídky, které získali investoři v Jihomoravském kraji v letech , měly nepochybně podíl na ekonomickém růstu kraje. Cením si toho, že mnohá z nově vzniklých pracovních míst u investorů a jejich dodavatelů patří také do kategorie pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Že projekty podpořené investičními pobídkami vygenerovaly v Jihomoravském kraji účetní přidanou hodnotu ve výši 29 miliard korun. V neposlední řadě je cenné, že více než třetina investorů spolupracuje se zdejšími univerzitami, případně s Akademií věd ČR a skoro tři čtvrtiny investorů požadují od svých dodavatelů certifikáty kvality, čímž dále působí na zvyšování standardu v tuzemském průmyslu, shrnuje výsledky Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Výsledky studie dokazují, že investiční pobídky významnou měrou přispěly nejen k přílivu zahraničních investorů do ČR a do Jihomoravského kraje, ale především pomohly k rozvoji tuzemské ekonomiky. Největší skupinou, která byla v Jihomoravském kraji příjemcem pobídek, jsou české firmy. Sdruženi pro zahraniční investice se bude aktivně účastnit diskuse nad nastavením koncepce investičních pobídek v nadcházejícím období. Našim cílem je vytvořit takové podmínky a atraktivní systémové prostředí, které do kraje přiláká nové investory, zdůrazňuje Petr Hajek, předseda Kontrolní komise Sdruženi pro zahraniční investice - AFI. Pokračování na str. 2 nová šance e-aukce proč nezískat lepší ceny? strana 4 Schválena dotace 80 milionů korun Dotaci na péči o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a na péči o potřeby občanů města ve výši 80 milionů korun z rozpočtu Jihomoravského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Informoval o tom na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek spolu s předsedou finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeňkem Dufkem. Dotace je vázána podmínkou, že Statutární město Brno využije tyto prostředky na úhradu vlastního podílu investičních nákladů vybraných akcí z Integrovaného plánu rozvoje města, konkrétně například na spolufinancování rekonstrukce Joštovy ulice od Moravského po Komenského náměstí a Údolní ulici a rekonstrukce Moravského náměstí včetně ulice Běhounské. Dotace městu Brnu uvolní finanční prostředky vázané ke spolufinancování vybraných akcí, na nichž se výraznou měrou podílejí svými zdroji fondy Evropské unie. Uvolněné prostředky hodlá město použít ke spolufinancování desítek menších akcí především v městských částech. Půjde například o projekty rekonstrukcí škol a školských zařízení, sportovních areálů a center volného času. Město má k dnešnímu dni rozpracováno 43 nových projektů s celkovými náklady 1,8 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy získá z fondů Evropské unie. OHK Brno-venkov nabízí podnikatelům z oblasti obchodu a cestovního ruchu z Brna a okolí účast v připravovaném projektu tzv. tvrdých dovedností pro TOP management a ostatní personál. Chceme pomoci hoteliérům a majitelům restaurací, cestovním kancelářím a ostatním podnikatelům v cestovním ruchu hledat rezervy v lidských zdrojích, marketingu a strategiích, aniž by museli řešit krizi propouštěním svých zaměstnanců. Kontakt: ohk Brno-venkov oznamuje všem členům a obchodním partnerům změnu adresy provozu kanceláří. Od 1. dubna 2010 najdete kanceláře ohk Brno-venkov na ulici charbulova 168/96, Brno. možnost pro všechny : najdete také na adrese

2 Jihomoravský Lobbing květen nových pracovních míst v JMk 1 Podle studie navíc příjmy státu z podpořených investic rok co rok stoupají. Zatímco v roce 1999 přispěli podpoření jihomoravští investoři do státního rozpočtu 33,7 miliony korun, v roce 2008 už to bylo 2,27 miliard. Za celou ČR to pak jen v roce 2008 bylo bezmála 56 miliard. StRoJíRenStví v čele investiční pobídky v Jihomoravském kraji čerpaly především společnosti podnikající ve strojírenství, takových bylo přesně 13. Jen o něco méně podpořených projektů deset se věnuje elektronice a optice, třetími nejčastějšími příjemci pobídek byly podniky z automobilového průmyslu. Přitom právě do autoprůmyslu zamířilo v celorepublikovém srovnání pobídek nejvíc. naprostá většina zboží vyrobeného u podpořených investorů míří na export. v jihomoravském kraji je to kolem 80 % jejich veškeré produkce. Dohromady za celou Českou republiku investoři podpoření pobídkami vyvezli v roce 2008 zboží za 835 miliard korun, což je 29 % veškerého českého vývozu. Za stejné období tyto společnosti v zahraniční nakoupily díly a suroviny za 545 miliard korun. Jejich export tak vylepšil tuzemskou platební bilanci o 290 miliard korun. Podpoření investoři mají velmi zdravý vliv na platební bilanci České republiky. Minulé měsíce přitom ukázaly, jak je právě vyrovnaná obchodní bilance pro zdravé veřejné finance důležitá. A to když se země, jako třeba island, které namísto reálné ekonomiky vsadily především na finanční služby a na bankovní sektor, dostaly do velmi vážných problémů, upozorňuje Luděk niedermayer. Pozitivních vliv velkých investorů je i v tom, že od svých dodavatelů požadují přísné záruky kvality. Studie ukázala, že 65 procent podpořených investorů na jižní Moravě vyžaduje od společností, od kterých nakupují zboží a služby, certifikaci kvality jako například iso, dodává Alexandra Rudyšarová. Přesně třetina podpořených investorů také aktivně spolupracuje s vysokými školami nebo s Akademií věd ČR. Kompetenční centrum na celkových nákladech ve 1 výši 72 milionů korun se kraj bude podílet 18 miliony korun ze strategického úvěru od evropské investiční banky, jehož dvoumiliardový rámec byl schválen v loňském roce. Je to další příspěvek kraje k oživení hospodářského růstu regionu, k zvyšování počtu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, komentoval záměr hejtman Michal Hašek a připomněl při tom jihomoravské investice do technologických a biotechnologických inkubátorů. Podpora inovací ve strojírenství, které je oborem s dlouholetou tradicí na jižní Moravě, je podle hejtmana dalším krokem posouvajícím Jihomoravský kraj mezi nejinovativnější regiony republiky. Myslete na zabezpečení vašeho majetku Řada podnikatelů se daleko více soustředí na své podnikání a konkurenční boj než na ochranu objektu, firmy, zemědělských pozemků apod Právě v otázkách proč zrovna já a moje firma je odpověď přímo na očích. Mnozí podnikatelé se obávají, že ochrana objektů je drahá. obecně platí, že pachatelé si velmi často vyhlížejí objekty, kde k překonání překážek nemusí vyvíjet velké úsilí. tedy, každá překážka, postavená do cesty je lepší, než ponechat nevítaným návštěvníkům takříkajíc dveře dokořán. v dnešní době jsou objekty zabezpečovány jak mechanicky, tak i elektronicky nebo kombinací obou systémů. Mezi mechanickou ochranu můžeme řadit ploty, brány, vrata, Zjištěná data ukazují, že firmy často svou účast v České republice po úvodní investici zvyšují. Jejich působení u nás tedy zřejmě není založeno jen na pobídkou podpořené investici a na snaze co nejrychleji stáhnout zisk do mateřské firmy, ale pobídku využívají spíš pro usnadnění počáteční investice, která se pak dále rozšiřuje, komentuje výsledky studie Luděk niedermayer. v celé České republice investiční pobídky vydělaly celkem 229,972 miliardy korun, a každá jedna koruna poskytnutá jako pobídka se tak do státního rozpočtu vrátila víc než 8,5násobně. Díky pobídkám také vzniklo na 308 tisíc nových pracovních míst. Pobídky čerpalo je celkem 486 projektů, do kterých jednotlivé společnosti investovaly 357 miliard korun bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek získaly české firmy, aktivnější, byť o pouhé jedno procento, byly jen společnosti z německa. Lucie kocourková Ředitelství silnic a dálnic diskutovalo s občany o R 52 Rychlostní spojení na vídeň kraj podporuje informovat občany z okolí Perné o aktuálním stavu přípravy stavby rychlostní silnice R 52 z Pohořelic do Mikulova měla za cíl schůzka představitelů Ředitelství silnic a dálnic ČR, která se uskutečnila v úterý v Perné. Prezentace se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic se soustředili na představení projektu rychlostního spojení brna s vídní, speciálně na to, jak má vypadat budoucí úsek R 52, který v Mikulově naváže na rakouskou dálnici A5 a spojí místo hraničního přechodu s dnes již existující R 52 u Pohořelic. například jak budou vyřešena mimoúrovňová křížení, Projekt přináší čistou vodu pro břeclavsko ve velkém zámeckém sále mikulovského zámku se na konci dubna uskutečnilo slavnostní zakončení projektu břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Jihomoravský kraj na akci reprezentovala náměstkyně hejtmana Anna Procházková. Projekt břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje je jedním z finančně nejnáročnějších projektů, které byly realizovány v oblasti životního prostředí za podpory finančních prostředků eu a svým charakterem výrazně přispívá ke zlepšení kvality vodohospodářských služeb a stavu životního prostředí v okrese břeclav. Stavba zahájená v roce 2006 si vyžádala celkové náklady ve výši 57 milionů euro. Projekt řeší výstavbu a rekonstrukci stokových sítí a Čov v devíti lokalitách břeclavska a současně je v jeho rámci řešeno propojení skupinových vodovodů Lednice a Dolní Dunajovice, včetně úpravny pitné vody v Lednici. mříže, bezpečnostní fólie, speciálně upravená skla, trezory, zámky, detektory pohybu (obvodová, plášťová, prostorová, předmětová ochrana). v poslední době se hodně často využívají elektronické bezpečnostní systémy. elektronické zabezpečovací systémy jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. k většině vloupání dojde překonáním vchodových dveří, proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. o indikaci otevření dveří se většinou stará magnetický detektor. ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna většinou čeká na odjištění systému. Pokud nedojde k odjištění během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu. Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy kulatý stůl na téma: Jihovýchodní a Jihozápadní tangenta města brna Setkání odborníků kraje se starosty ing. arch. Anna Procházková Setkání zástupců Jihomoravského kraje a dotčených obcí se uskutečnilo v pondělí 17. května v Brně na téma Jihovýchodní a Jihozápadní tangenta města Brna, kterým Jihomoravský kraj reagoval na výzvu obcí z oblasti plánované jihozápadní a jihovýchodní tangenty města Brna. do objektu, tj. všechny dveře a okna. Pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli se používají především infrapasivní snímače. tyto detektory jsou schopny na základě analýzy teplot v místnosti spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro detekci rozbití oken se používají akustické detektory rozbití skla. tyto snímače jsou umístěny v místnosti, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny vysoce přesně detekovat rozbití skla. kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným podobným zvukům. Zúčastnění diskutovali k následujícím řešením. Jihozápadní tangenta je řešena v úseku troubsko / brno (D1) Rajhrad / Syrovice (R52), má zajistit kapacitní silniční propojení a obsluhu celého rozvíjejícího se jihozápadního a jižního segmentu urbanizovaného prostoru města brna, neboť stávající tangenciálně orientovaná silniční a komunikační síť je již v současné době nedostatečná. Jihozápadní tangenta je řešena ve dvou základních variantách možného vedení koridoru, a to varianta Modřická, varianta Želešická a varianta nulová, která je umístěna v koridoru stávající silnice i/52 s nezbytnou přestavbou ulice vídeňské. Jihovýchodní tangenta umožňuje zpřístupnění a obsluhu rozvojových prostorů brno Chrlice, brno tuřany (včetně mezinárodního letiště) a Šlapanice. bez realizace této silnice není možné využít potenciál rozvojového území městských částí brno-chrlice, brno-tuřany a Šlapanic. Aby bylo dosaženo kontinuální propojení ve směru západ východ jižně od dálnice D2 z obou směrů je v návrhu ZÚR JMk Na snímku zleva Marek Juha, Anna Procházková a Rostislav Koštial která by měla zabránit dnes poměrně častým střetům na křižovatkách silnic nižší třídy se silnicí 1/52, jak budou řešeny cyklostezky atd. Zúčastnění občané dávali vesměs najevo nedůvěru k projektu a odmítali názor, že by nová komunikace mohla podpořit turistiku, lázeňství a hospodářský rozvoj regionu. náměstkyně hejtmana Anna Procházková naopak potvrdila, že kraj vidí stavbu této rychlostní komunikace jako jednu z priorit. Zdůraznila, že jiná varianta spojení s vídní než R 52 přes Mikulov není reálná. Připomněla základní dokumenty, z nichž příprava tohoto úseku vychází. Mimo jiné Politiku územního rozvoje z roku 2008, mezivládní smlouvu mezi ČR a Rakouskem z 23. ledna 2009, deklaraci krajského zastupitelstva z loňského prosince o podpoře a prosazování realizace této silnice, usnesení zastupitelstva navrhující změnu usnesení vlády o přípravě čtyřpruhového obchvatu břeclavi v úseku mezi D2 a hraničním přechodem Poštorná, ale i společné prohlášení deseti partnerských regionů a jejich zástupců v evropském parlamentu o evropském a regionálním významu dálniční osy gdaňsk-brnovídeň. Podle Anny Procházkové budou letos s největší pravděpodobností vydána územní rozhodnutí pro všechny tři etapy zmíněného úseku. investor pak vypíše výběrové řízení na zhotovitele Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu.v případě vyvolání poplachu ústředna aktivuje poplachová zařízení, například sirény. vnitřní interiérové sirény mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele. venkovní sirény mají naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. Aby se informace o poplachu dostala okamžitě, i k majiteli objektu, používají se komunikátory využívající hlavně sítě mobilních operátorů. informační centrum Policie ČR, běhounská 1, brno, tel.: , navrhována územní rezerva pro zbývající úsek, a to pro dosud nekategorizovanou komunikaci propojující jižní sektor Šlapanic (ii/417) až k dálnici D1 v prostoru ohbí tvarožná a Holubice. Jižní tangenta je spojnicí jihozápadní a jihovýchodní tangenty. Účelem setkání byla prezentace řešení navrhovaných odborníky na dopravu, územní plánování a urbanismus. Starostové přednesli výhrady samospráv k jednotlivým variantám. Zástupci kraje deklarovali, že podněty uplatněné obcemi k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMk) jsou prověřovány autorizovanými odborníky na územní plánování, dopravu, vyhodnocování vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a ovzduší. Diskutovány byly i možnosti připomínkování ZÚR JMk obcemi. ing. arch. Anna Procházková náměstkyně hejtmana JMk dokumentace pro stavební povolení. Pokud bude vydáno i stavební povolení a budou finanční prostředky, je reálná šance, že v příštím roce by mohly začít stavební práce, řekla náměstkyně hejtmana. Podle ní je u první etapy R 52 z Pohořelic stavba v souladu s územním plánem a územní rozhodnutí je možné vydat. U dalších etap se řídíme Politikou územního rozvoje, což je nadřazená územně plánovací dokumentace. tam je stavba schválena v koridoru Pohořelice-Mikulov-Drasenhofen/Rakousko, dodala Anna Procházková. Připomněla, že ke konkrétním problémům se mohou občané vyjadřovat připomínkami v rámci územního řízení. Ceny za nejlépe... 1 ve třetím ročníku soutěže o nejlépe opravenou památku JMk se letos utkalo 30 opravených památek. v kategorii velkých staveb jich soutěžilo 16, v kategorii drobných staveb sedm, stejně jako v kategorii děl výtvarného umění. Hlasování prostřednictvím SMS zpráv se zúčastnilo hlasujících. v kategorii velkých staveb byl oceněn objekt Švýcárna u železárny Stará huť u Adamova (dar kraje kč) a kostel Panny Marie v bohuticích (dar kraje kč). v kategorii uměleckých děl získala prvenství socha sv. J. nepomuckého v Jedovnicích ( kč) a v kategoii drobných staveb kaple sv. Michala v Ladné ( kč). Mimořádný dar ve výši kč získali majitelé rekonstruované bývalé fary v klentnici, mimořádnými desetitisícovými dary byly na návrh soutěžní komise oceněny kaple v Hrušovanech nad Jevišovkou a štuková výzdoba v kostele sv. Andělů strážných ve veselí nad Moravou. Udělena byla také čestná uznání za účast v soutěži. Redakce a inzerce: Jihomoravský Lobbing Dvořákova 13 (Ratejna) brno Šéfredaktor: Mgr. vladimír Šašek tel.: gsm: Jihomoravský Lobbing ve spolupráci s ohk brno-venkov pro rozvoj hospodářských komor v Jihomoravském kraji připravuje realizační tým jhwording s využitím textů a fotografií vydavatel: Mgr. David němeček Heyrovského brno Reg.č.: Mk ČR e tisk: Litera brno Sazba: Jonatan

3 Jihomoravský Lobbing květen 2010 okresní hospodářské komory jihomoravského kraje 3 OHK Brno-venkov nabízí nové projekty podnikatelům 16. dubna 2010 jsme pořádali již II. Country bál a to v restauraci Na Piavě v Brně Jundrově. Na akci se předvedla taneční skupina Honky Tonk v dobových kostýmech, v tanečním rytmu hrála hudební country skupina Rančeři. Podnikatelé i v době krize navštívili v hojné počtu se svými partnerkami tuhle společenskou akci a přispěli i dary do půlnoční tomboly. Vrcholem bylo představení ukázky z filmu Limonádový Joe a závěrečný kankán. Všichni se opět těší na III. ročník této atraktivní akce. OHK Brno-venkov podepsala smlouvu s MPSV ohledně vzdělávacího projektu v OP LZZ s názvem Rozvoj zaměstnanců členů OHK Brno venkov. V průběhu třech let proběhnou v členských firmách vzdělávací semináře pro top management, střední Záběry ze zemské učňovské školy v Zisterdorfu OHK Vyškov Návštěva rakouské učňovské školy Zástupci Okresní hospodářské komory ve Vyškově přijali pozvání k monitoringu činnosti v rámci evropského projektu výměny studentů škol od ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov. Školou, na které probíhala 3týdenní stáž šesti vybraných učňů oboru instalatér a jejich dozoru, zemská učňovská škola v Zisterdorfu - Landesberufsschule Zistersdorf. Tato škola je zaměřena výhradně na výuku instalatéřiny. PhDr. Antonín Holubář a Jiří Pinkas, DiS. z OHK Vyškov, tak mohli ocenit vysokou úroveň jednotlivých dílen, které byly vybaveny nejmodernějšími kotli, karmami a jinými přístroji, které darují škole výrobní podniky, aby právě na jejich produktech, byli noví instalatéři trénováni. Také nepřeberné množství stavebnic s měřidly a čidly umožní studentům lépe poznat principy jejich řemesla. Nezapomíná se ani na elektrotechniku, které se stává nedílnou součástí práce s kotli, měřidly a klimatizacemi. Učebny, které jsou na tuto praktickou výuku skvěle vybaveny, byly právě ty, které nejvíce zaujaly mladé učně z Vyškovska. management, obchodní tým, mistry a ostatní THP pracovníky, které pomohou v době krize zefektivnit výrobu a najít nové cesty hlavně ke klíčovým tolik potřebným zakázkám. OHK Brno-venkov vyzývá podnikatele z Brna a okolí a to z oblasti komodity obchodu a cestovního ruchu, aby se v případě zájmu přihlásili do připravovaného projektu tvrdých dovedností pro top management a ostatní personál. Hodláme pomoci hoteliérům a majitelům restaurací, cestovním kancelářím a ostatním podnikatelům v cestovním ruchu hledat rezervy v lidských zdrojích, marketingu a strategiích, aniž by museli řešit krizi propouštěním svých zaměstnanců. Kontakt: OHK Brno-venkov nabízí bezplatnou účast v rámci projektu z OP Rakousko Česká republika na speciálních seminářích tentokrát pro správce budov, areálů a jiných nemovitostí. Jedná se o téma Odpadové hospodářství a povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů, směrnic a zákona. Akce se koná v hotelu Slovan Brno dne 8. června 2010, kontakt je pí Škodová, Každý účastník obdrží certifikát o účasti. Oznamujeme všem členům a obchodním partnerům změnu adresy provozu kanceláří od , a to OHK Brno-venkov, Charbulova 168/96, BRNO. Vše aktuálně na www. ohkbv.cz Jan Pohanka, ředitel OHK Brno venkov OHK Hodonín Dne 1. dubna 2010 spustila Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) dlouho očekávaný a potřebný projekt JOB4TECH. Tento projekt byl v prosinci 2009 schválen Jihomoravským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt JOB4TECH reaguje na špatnou strukturu absolventů středních škol, která se naplno projeví po odeznění současné ekonomické a finanční krize. K této špatné struktuře se navíc přidává i nepříznivý demografický vývoj. Naše tvrzení dokládají tvrdá statistická data: - v roce 1988 byl poměr mezi absolventy SOU (výuční list) a SŠ (maturita) 80 % ku 20 %, - v roce 2008 byl tento poměr zcela opačný, tedy 20 % absolventů SOU ku 80% maturantům; - od letošního roku dochází k odchodům do důchodu u silných poválečných ročníků, demografické údaje Snímek z minulého semináře OHK Brno-venkov k odpadovému hospodářství pro stavebnictví Projekt na propagaci technických řemesel Dotace na nové stroje a zateplení budov uvádějí, že na každých 10 odchozích pracovníků připadá pouze 7 absolventů SŠ. OHK Hodonín připravila sérií akcí, které mají zvýšit zájem žáků ZŠ o technické obory. Partnery v projektu jsou základní školy (ZŠ), podnikatelé a střední školy (SŠ). Prvními akcemi v projektu byly dny řemesel na SOU Kyjov a na ISŠ Hodonín. Na programu byly praktické úkoly pro žáky ZŠ, při kterých si vyzkoušeli úskalí jednotlivých oborů, prezentace technických oborů školy vč. praktických ukázek, seznámení žáků s formami výuky a prezentace podniků a firem působících v technických oborech. Michal Švagerka ředitel OHK Hodonín Lukáš Pilát, projektový manažer projektu JOB4TECH Snahou OHK Hodonín je zvýšit zájem mládeže o technické obory Podnikatelé mají v současné době šanci získat dotace na nákup nové strojní technologie a zateplení budov určených k podnikání. Aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace (oppi) jsou vyhlášeny v programech Rozvoj a eko-energie. Program Rozvoj je určen pro malé a střední podnikatele (MSP) do 250 zaměstnanců. Okres Hodonín je podporovaným územím, protože je zařazen mezi hospodářsky slabé regiony. Podnikatelé mohou na své podnikatelské záměry získat až 60% dotaci. Uznatelnými náklady jsou nové strojní technologie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Žádosti jsou přijímány v období Podrobné informace jsou k dispozici na tomto webovém odkazu Program eko-energie má za cíl snížit energetickou náročnost podnikatelských budov. Tohoto programu se mohou účastnit malé i velké podniky (nad 250 zaměstnanců) z celé ČR. Výše dotace činí % dle velikosti podnikatele. Uznatelnými náklady jsou zejména výměna oken, zateplení, výměna zdroje energie vč. solárních kolektorů pro vlastní potřebu, projektová dokumentace a další. Příjem registračních žádostí již začal a bude ukončen Podrobné informace jsou k dispozici na tomto webovém odkazu OHK Hodonín nabízí podnikatelům bezplatné konzultace k oběma uvedeným programům na svých pracovištích v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad Moravou viz cz/default.asp?cont=7. Po následném vyhodnocení přijatelnosti projektového návrhu jsme připraveni pomoci se zpracováním kompletní žádosti. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín

4 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2010 JIHOMORAVSKÝ KRAJ A JEHO ROZVOJ 4 Téměř půl miliardy na obnovu jízdáren v Lednici Objekt barokních jízdáren v Lednici čeká revitalizace Z ámecké jízdárny a konírny v Lednici získaly na projekt Multifunkčního centra dotaci ve výši korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal na Státním zámku Lednice ministr kultury Václav Riedlbauch. Slavnostního aktu se zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a jeho náměstky Annou Procházkovou a Václavem Božkem. Cílem projektu je nejen obnova barokních jízdáren a koníren v Lednici, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího centra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl jako druhá kulturní krajina na světě zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Dále tu bude výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny budou sloužit také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické Pozornost integraci cizinců fakulty Mendelovy univerzity. V rekonstruovaných objektech vzniknou i prostory pro krátkodobé výstavy. Celková výše dotace dosáhne Kč (85 % ze zdrojů EU, 15 % z národních zdrojů). Celkové předpokládané náklady dosáhnou stejné výše. Plánovaný termín dokončení projektu je říjen Ne každý hejtman má šanci být u toho, když ministr kultury přiveze do kraje půl miliardy z evropských fondů. Ty peníze jsou určeny na opravu a revitalizaci historického objektu barokních jízdáren v Lednici a já bych chtěl deklarovat, že Jihomoravský kraj chce celý Lednicko-valtický areál rozvíjet. Společným jmenovatelem všech našich aktivit má být cestovní ruch, ale já jsem přesvědčen, že obnova jedné z částí zámeckého areálu do budoucna napomůže nejenom zvýšení zájmu turistů. Že poslouží také vysokým školám, stane se místem konání kongresů. Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení, které je příjemcem této dotace. Jsem velmi rád, že jsme při získávání evropských dotací úspěšní, protože zdaleka ne všechny projekty, se kterými se regiony a hejtmani obracejí na ministerstvo kultury, mají takový šťastný konec. Velmi si vážím rozhodnutí minis- V loňském roce vzniklo v Brně za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí informační centrum pro cizince pod názvem Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (dále jen Centrum ). Ve spolupráci s klíčovými partnery projektu (Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení občanů zabývajících se emigranty a Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14) poskytuje bezplatně tyto služby - sociálně právní poradenství, - socio-kulturní kurzy, kurzy českého jazyka pro cizince, výuka češtiny pro děti cizinců, terénní sociální práce a realizace multikulturních aktivit. Centrum, které zastřešuje a koordinuje činnost celoregionální platformy klíčových aktérů integrace (státní a samosprávní úřady, sociální zdravotnické a vzdělávací instituce, policie, NNO a zaměstnavatelé), se zabývá aktuálními problémy cizinců. V letošním roce budou mít zástupci platformy možnost zúčastnit se mezinárodních odborných stáží, které jsou zaměřené na výměnu zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí se zástupci vybraných regionů EU. Na podzim letošního roku připravuje Jihomoravský kraj mezinárodní konferenci za účasti českých a zahraničních expertů působících v oblasti integrace cizinců. Veškeré informace týkající se projektu a problematiky integrace cizinců v Jihomoravském kraji jsou dostupné na webových stránkách: Centrum, které je v provozu od pondělí do pátku má své sídlo v Brně, ulice Mezírka 1, tel.: terstva kultury i ministerstva pro místní rozvoj. Za vedení kraje mohu říci, že uděláme vše pro to, abychom byli v čerpání evropských prostředků na podobné projekty na předním místě v rámci celé České republiky, řekl hejtman Michal Hašek. Jeho náměstkyně Anna Procházková ocenila práci všech, kteří se na přípravě projektu podíleli. M otto Integrovaného operačního programu 5.1 zní Vracíme památky do života. Obnova zámeckých jízdáren a koníren v Lednici svým konceptem plně odpovídá cílům Integrovaného operačního programu, jehož smyslem je nejen prostá rekonstrukce památek, ale i jejich navrácení do života společnosti. Unikátní komplex jízdáren a koníren, dílo věhlasného barokního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, nebyl téměř po celé 20. století využíván odpovídajícím způsobem, převážně sloužil jako sklady či tělocvična. Díky dotaci se stane živým kulturním centrem národního významu. Rekonstrukce ZŠ ve Šlapanicích dokončena Nový areál slavnostně otevřel starosta Šlapanic ing. arch. Jaroslav Klaška Rekonstrukce pavilonu B základní školy za 49 milionu Kč byla dokončena, slavnostní otevření proběhlo 11. dubna Celý objekt základní školy byl postaven začátkem sedmdesátých let minulého století na značně svažitém terénu v centru města. Již zpočátku se začaly projevovat závažné technické problémy. V průběhu dalších let docházelo k větším či menším opravám stávajících budov a začátkem devadesátých let byla navržena generální rekonstrukce celého objektu a teprve v tomto volebním období se našla vůle a snaha kompetentních osob dílo uskutečnit. Za přispění finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod Evropské unie ve výši do 39 mil. Kč zahájilo vedení města v čele se Valtice pořádaly tradiční vinné trhy Za účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty a náměstkyně hejtmana Anny Procházkové byl ve Valticích 7. května 2010 zahájen již 43. ročník Valtických vinných trhů. Dvoudenní vinařská akce letos představila více než devět stovek vzorků od 151 vinařů. Dopolední část trhů v pátek patřila vinařům a předávání cen, odpoledne se na ochutnávku vystavených vín vypravily první stovky lidí. Šampionem bílých vín se letos stalo Veltlínské zelené pozdní sběr 2009 z Vinařství Dufek ze Svatobořic Mistřína na Hodonínsku. Nový bazén slouží také veřejnosti starostou ing. arch. Jaroslavem Klaškou 1. července 2009 rekonstrukci pavilonu B bouracími pracemi. Mimo jiné proběhly tyto úpravy: ve všech podlažích byla vybourána většina příček a všech vrstev podlahy, byly provedeny nové zděné příčky, nové podlahy a podhledy včetně povrchových úprav. Do konstrukce obvodového pláště nebylo zasaženo. Zcela nová je jednoplášťová střecha s dostatečně tepelnou izolací a obvodové stěny byly opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z minerální plsti. Byly provedeny i nové rozvody elektro (silnoproudu a slaboproudu), zdravotně technické instalace (vody, kanalizace), vzduchotechniky, ústředního topení a technologie bazénu. Vznikl nový bazén, který je moderní, se samostatným vytápěním a novým vybavením. Jeho rozměry jsou 16,7 x 8 m. Bazén je s postupným sestupem se dvěmi úrovněmi hladiny: pro neplavce je hloubka 1,3 m, pro plavce 1,6 m. Je vybaven šatnami pro veřejnost, které obsáhnou 60 osob. Je přístupný i pro imobilní návštěvníky, a to samostatným přístupem přes sociální zařízení a rampu pro imobilní občany. Součástí nového areálu je také bufet a recepce. Kromě bazénu je součástí pavilonu B základní školy i tělocvična. Tam je možné provozovat volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, florbal a další sporty. O provoz bazénu a pronájem tělocvičny se bude starat základní škola. Rekonstrukci zahájila v červenci 2009 firma Komfort, a.s., Projektanti - Ing. Vlastislav Remeš a Ing. arch. Lenka Kropšová. Technický dozor prováděla společnost A.B.E., s.r.o. - Ing. Pavel Švábenský a Josef Mikeš. Investorem bylo Město Šlapanice. Část nákladů byla hrazena z regionálního programu Evropské unie. Mgr. Magdalena Černá Pro veřejnost je bazén otevřen od 1. května 2010 každý pracovní den od 17 do 21 hodin, o víkendech v sobotu od 9 do 14 hodin a v neděli od 15 do 20 hodin. TRANSPARENTNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ e-aukce AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. AUKCEMI ŠETŘÍ SOUKROMÝ I VEŘEJNÝ SEKTOR el. energie, plyn, telekomunikace, IT, stroje, materiál a další Profi-aukce je unikátní elektronický systém, který Vám umožní jednoduše pořádat výběrová řízení, prodávat nepotřebné zásoby i nakupovat výhodně to vše bez provozních a pořizovacích nákladů. ÚSPORA PENĚZ, ČASU A LIDSKÝCH ZDROJŮ Stačí nám zavolat... Zbyněk Rosa spolumajitel jednatel, obchodní ředitel Telefon: Tomáš Bachman spolumajitel ředitel realizací zakázek Aukční poradenské centrum, s.r.o. M-Palác, 11. podlaží Heršpická 813/5, Brno Tel./fax E-mai: Ptejte se našich zákazníků Nákup elektrické energie, plynu a hutního materiálu Spolupráce se společnosti Aukční Poradenské Centrum, s.r.o. začala v oblasti nákupu elektrické energie, plynu a hutního materiálu. Ačkoliv se nepředpokládala nijak velká úspora, díky vhodnému způsobu vytvoření zadání, vyhledání nových dodavatelů a realizaci výběrového řízení formou e-aukce třetím subjektům, byla nakonec dosažená úspora znatelná a nadmíru uspokojující. Ing. Jiří Michal, předseda představenstva Pilana, a.s. Nákupní a prodejní aukce Se společností AP Centrum spolupracuji již dva roky. Díky recesi a jiným okolnostem se spolupráce rozvinula na řadu projektů nákupních a prodejních aukcí. Mohu ocenit kvalitu odvedené práce pracovníků společnosti a operativní a vstřícný přístup, díky kterému se dosáhlo maximálního možného výsledku. Díky těmto všem okolnostem plánuji pokračovat ve spolupráci. Martin Černý, předseda představenstva Ploma, a.s. Rozhodli jsme se využít nabídky, která přišla od společnosti Aukční Poradenské Centrum, s.r.o. na provedení výběru dodavatele formou e-aukce. Tato služba byla využita z počátku u nákupu materiálů a následně i u výběru dodavatele elektrické energie. Výsledky výběrových řízení naplnily naše prvotní očekávání a umožnily najít úspory cca 15% v nákupních cenách a dodavatelských podmínkách. Mimo to vidím pozitivum také v transparentnosti celého výběrového řízení a využití nových možností a technologií. Ing. Kamil Čejka, generální ředitel Toshulin, a.s. I když jsem byl informován o možnostech, které služba společnosti AP Centrum přináší, přes to nás výsledek pozitivně překvapil. Transparentnost, úspora v nákupních cenách v dodavatelských podmínkách potvrdily výhodnost nabízené služby. Jelikož e-aukce potvrdily resp. překročily naše původní očekávání, mohu služby společnosti AP Centrum doporučit. Ing. Ivan Lepka, předseda představenstva Smaltovna Tupesy, a.s.

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest

Kraj Vysočina investiční příležitosti. Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Kraj Vysočina investiční příležitosti Dagmar Strnadová Regionální kancelář pro kraj Vysočina CzechInvest Základní přehled Source : City Invest Czech 2006/07 Plocha Obyvatelstvo Krajské město : Jihlava

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více