nových pracovních míst v JMK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14 300 nových pracovních míst v JMK"

Transkript

1 List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv. Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje, které vznikne rekonstrukcí objektu bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim nákladem 72 milionů korun. kompetenční centrum pro české firmy vznikne v kuřimi Informoval o tom náměstek hejtmana Václav Božek s tím, že přípravu projektu a podání žádosti o podporu z evropských prostředků (operační program Podnikání a inovace) 13. května 2010 schválila Rada Jihomoravského kraje. Kompetenční centrum, jehož uživateli budou zejména české firmy zabývající se výrobou obráběcích strojů, strojírenskou výrobní technikou a technologiemi, poskytne firmám laboratorní i administrativní zázemí, součástí investice bude i vybavení Centra přístroji. Centrum, navazující na zázemí průmyslového areálu v Kuřimi, vytvoří podmínky pro aplikovaný výzkum a vývoj v oboru obráběcích strojů 2 n AJDete v LIStě : hospodářské komory jižní Moravy (str. 3) Jihomoravský kraj a jeho rozvoj (str. 4) regionální rada JIHOVÝCHOD (str. 5) Dopravní infrastruktura JMK (str. 6) město hustopeče (str. 9) Investiční pobídky v letech přínosem nových pracovních míst v JMK 17. května 2010 se vrátilo 12 účastníků z odborné stáže orgnizované OHK Hodonín v portugalském městě Viseu. Jednalo se o poslední třetí stáž projektu Vzdělávání a kooperace - cesta k získávání informací. Projekt byl realizován v období únor 2009 květen Hlavním cílem projektu je získání nových poznatků a zkušeností v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Celkem se projektu zúčastnilo 36 účastníků z řad zaměstnanců a členů hospodářských komor, neziskových organizací, rozvojových agentur, obcí a státní správy. Kromě poznatků z oblasti celoživotního vzdělávání měl projekt také dopad na kulturní poznání a vytváření nových vazeb mezi zúčastněnými organizacemi a podnikateli. Stáže probíhaly v Itálii, Rakousku a již zmiňovaném Portugalsku. Jedním z nejzajímavějších výstupů bylo poznání, že ČR má jeden z nejhůře postavených systémů Strukturálních fondů EU. Například tok peněz v regionálním operačním programu ve Viseu (Portugalsko) trvá 1 2 týdny od předložení žádosti o platbu. V ČR je tato perioda 6 12 měsíců. V letošním roce má OHK Hodonín opět požádáno o grant na týdenní odborné stáže do Norska a Španělska. Výsledek předložené žádosti bude znám do konce června Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín Slavnostní tečkou za třetím ročníkem soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje bylo 7. května 2010 předání cen vlastníkům památek, kteří získali v hlasování veřejnosti nejlepší ocenění. Náměstek hejtmana Václav Božek, z jehož rukou vítězové převzali diplomy zdůraznil, že hlavním důvodem, proč Jihomoravský kraj soutěž pořádá, je skutečnost, že památky jsou nedílnou součástí naší národní paměti. Kultury místa, se kterým se můžeme ztotožnit, ke kterému máme pevnou vazbu bez ohledu na globalizační procesy probíhající v Evropě a ve světě. Jménem odborné komise majitele památek i pořadatele soutěže ocenil Zdeněk Vácha z Národního památkového ústavu. Ve třetím ročníku byla soutěž poprvé rozdělena na kategorie, aby bylo možno objektivněji posuzovat jednotlivé památky. Samostatně byly hodnoceny velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby. 2 portugalská stáž ukončila projekt LEONARDO DA VINCI ceny za nejlépe opravené památky předány hejtman informoval ministryni o stavu povodňových příprav Ministryní životního prostředí Rut Bízkovou informoval 19. května o přípravách a povodňovou situaci Jihomoravském kraji hejtman Michal Hašek, hodonínská starostka Milana Grauová doplnila informace ze správního obvodu Hodonínska. Poté si společně prohlédli zabezpečení hráze Skařiny, kterou v uplynulých dvou dnech zajišťovaly desítky hasičů z okolí. Hejtman Hašek pak pokračoval do obce Rohatec, jedné z nejvíce postižených obcí na jižní Moravě. Se starostou Miroslavem Králíkem navštívili zaplavená místa na okraji obce a informovali paní ministryni o nutnosti výstavby dvou hrází nad Rohatcem. Paní ministryni jsem poděkoval za pomoc a aktivitu vlády v této těžké situaci směrem k postiženým krajům a jejich občanům, řekl hejtman Michal Hašek. Postižené kraje hledají cestu řešení problémů povodní společnou devítibodovou výzvou vládě a parlamentu. Investiční pobídky pomohly v Jihomoravském kraji vytvořit nových pracovních míst. od roku 1998, od kdy se pobídky poskytují, je až do roku 2008 v kraji získalo celkem 51 projektů. většinu z nich připravily české společnosti, druzí nejaktivnější byli podnikatelé z německa, třetí Japonci. Ukázala to jedinečná studie konzultantské společnosti Deloitte která jako vůbec první popsala přínosy i náklady všech investičních pobídek poskytnutých od začátku fungování systému až do současnosti Dohromady tak během deset let všichni podpoření investoři v Jihomoravském kraji od státu získali 1,25 miliardy korun. Na oplátku tu postavili podniky za dvacet miliard korun a na daních spolu se svými dodavateli odvedli celkem 8,17 miliard. Každá jedna koruna vložená do systému investičních pobídek tak v Jihomoravském kraji vydělala 6,50 korun, vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. Studie ukázala, že většina nových pracovních míst i příjmů pro stát vzniká u dodavatelů podpořených investorů, připomíná Luděk Niedermayer, ředitel v oddělení Consulting společnosti Deloitte. Z pobídek tak profituje celá řada dalších společností, které ale přitom vůbec nemusejí patřit mezi ty, které pobídky přímo získaly. Investiční pobídky, které získali investoři v Jihomoravském kraji v letech , měly nepochybně podíl na ekonomickém růstu kraje. Cením si toho, že mnohá z nově vzniklých pracovních míst u investorů a jejich dodavatelů patří také do kategorie pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Že projekty podpořené investičními pobídkami vygenerovaly v Jihomoravském kraji účetní přidanou hodnotu ve výši 29 miliard korun. V neposlední řadě je cenné, že více než třetina investorů spolupracuje se zdejšími univerzitami, případně s Akademií věd ČR a skoro tři čtvrtiny investorů požadují od svých dodavatelů certifikáty kvality, čímž dále působí na zvyšování standardu v tuzemském průmyslu, shrnuje výsledky Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Výsledky studie dokazují, že investiční pobídky významnou měrou přispěly nejen k přílivu zahraničních investorů do ČR a do Jihomoravského kraje, ale především pomohly k rozvoji tuzemské ekonomiky. Největší skupinou, která byla v Jihomoravském kraji příjemcem pobídek, jsou české firmy. Sdruženi pro zahraniční investice se bude aktivně účastnit diskuse nad nastavením koncepce investičních pobídek v nadcházejícím období. Našim cílem je vytvořit takové podmínky a atraktivní systémové prostředí, které do kraje přiláká nové investory, zdůrazňuje Petr Hajek, předseda Kontrolní komise Sdruženi pro zahraniční investice - AFI. Pokračování na str. 2 nová šance e-aukce proč nezískat lepší ceny? strana 4 Schválena dotace 80 milionů korun Dotaci na péči o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a na péči o potřeby občanů města ve výši 80 milionů korun z rozpočtu Jihomoravského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Informoval o tom na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek spolu s předsedou finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeňkem Dufkem. Dotace je vázána podmínkou, že Statutární město Brno využije tyto prostředky na úhradu vlastního podílu investičních nákladů vybraných akcí z Integrovaného plánu rozvoje města, konkrétně například na spolufinancování rekonstrukce Joštovy ulice od Moravského po Komenského náměstí a Údolní ulici a rekonstrukce Moravského náměstí včetně ulice Běhounské. Dotace městu Brnu uvolní finanční prostředky vázané ke spolufinancování vybraných akcí, na nichž se výraznou měrou podílejí svými zdroji fondy Evropské unie. Uvolněné prostředky hodlá město použít ke spolufinancování desítek menších akcí především v městských částech. Půjde například o projekty rekonstrukcí škol a školských zařízení, sportovních areálů a center volného času. Město má k dnešnímu dni rozpracováno 43 nových projektů s celkovými náklady 1,8 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy získá z fondů Evropské unie. OHK Brno-venkov nabízí podnikatelům z oblasti obchodu a cestovního ruchu z Brna a okolí účast v připravovaném projektu tzv. tvrdých dovedností pro TOP management a ostatní personál. Chceme pomoci hoteliérům a majitelům restaurací, cestovním kancelářím a ostatním podnikatelům v cestovním ruchu hledat rezervy v lidských zdrojích, marketingu a strategiích, aniž by museli řešit krizi propouštěním svých zaměstnanců. Kontakt: ohk Brno-venkov oznamuje všem členům a obchodním partnerům změnu adresy provozu kanceláří. Od 1. dubna 2010 najdete kanceláře ohk Brno-venkov na ulici charbulova 168/96, Brno. možnost pro všechny : najdete také na adrese

2 Jihomoravský Lobbing květen nových pracovních míst v JMk 1 Podle studie navíc příjmy státu z podpořených investic rok co rok stoupají. Zatímco v roce 1999 přispěli podpoření jihomoravští investoři do státního rozpočtu 33,7 miliony korun, v roce 2008 už to bylo 2,27 miliard. Za celou ČR to pak jen v roce 2008 bylo bezmála 56 miliard. StRoJíRenStví v čele investiční pobídky v Jihomoravském kraji čerpaly především společnosti podnikající ve strojírenství, takových bylo přesně 13. Jen o něco méně podpořených projektů deset se věnuje elektronice a optice, třetími nejčastějšími příjemci pobídek byly podniky z automobilového průmyslu. Přitom právě do autoprůmyslu zamířilo v celorepublikovém srovnání pobídek nejvíc. naprostá většina zboží vyrobeného u podpořených investorů míří na export. v jihomoravském kraji je to kolem 80 % jejich veškeré produkce. Dohromady za celou Českou republiku investoři podpoření pobídkami vyvezli v roce 2008 zboží za 835 miliard korun, což je 29 % veškerého českého vývozu. Za stejné období tyto společnosti v zahraniční nakoupily díly a suroviny za 545 miliard korun. Jejich export tak vylepšil tuzemskou platební bilanci o 290 miliard korun. Podpoření investoři mají velmi zdravý vliv na platební bilanci České republiky. Minulé měsíce přitom ukázaly, jak je právě vyrovnaná obchodní bilance pro zdravé veřejné finance důležitá. A to když se země, jako třeba island, které namísto reálné ekonomiky vsadily především na finanční služby a na bankovní sektor, dostaly do velmi vážných problémů, upozorňuje Luděk niedermayer. Pozitivních vliv velkých investorů je i v tom, že od svých dodavatelů požadují přísné záruky kvality. Studie ukázala, že 65 procent podpořených investorů na jižní Moravě vyžaduje od společností, od kterých nakupují zboží a služby, certifikaci kvality jako například iso, dodává Alexandra Rudyšarová. Přesně třetina podpořených investorů také aktivně spolupracuje s vysokými školami nebo s Akademií věd ČR. Kompetenční centrum na celkových nákladech ve 1 výši 72 milionů korun se kraj bude podílet 18 miliony korun ze strategického úvěru od evropské investiční banky, jehož dvoumiliardový rámec byl schválen v loňském roce. Je to další příspěvek kraje k oživení hospodářského růstu regionu, k zvyšování počtu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, komentoval záměr hejtman Michal Hašek a připomněl při tom jihomoravské investice do technologických a biotechnologických inkubátorů. Podpora inovací ve strojírenství, které je oborem s dlouholetou tradicí na jižní Moravě, je podle hejtmana dalším krokem posouvajícím Jihomoravský kraj mezi nejinovativnější regiony republiky. Myslete na zabezpečení vašeho majetku Řada podnikatelů se daleko více soustředí na své podnikání a konkurenční boj než na ochranu objektu, firmy, zemědělských pozemků apod Právě v otázkách proč zrovna já a moje firma je odpověď přímo na očích. Mnozí podnikatelé se obávají, že ochrana objektů je drahá. obecně platí, že pachatelé si velmi často vyhlížejí objekty, kde k překonání překážek nemusí vyvíjet velké úsilí. tedy, každá překážka, postavená do cesty je lepší, než ponechat nevítaným návštěvníkům takříkajíc dveře dokořán. v dnešní době jsou objekty zabezpečovány jak mechanicky, tak i elektronicky nebo kombinací obou systémů. Mezi mechanickou ochranu můžeme řadit ploty, brány, vrata, Zjištěná data ukazují, že firmy často svou účast v České republice po úvodní investici zvyšují. Jejich působení u nás tedy zřejmě není založeno jen na pobídkou podpořené investici a na snaze co nejrychleji stáhnout zisk do mateřské firmy, ale pobídku využívají spíš pro usnadnění počáteční investice, která se pak dále rozšiřuje, komentuje výsledky studie Luděk niedermayer. v celé České republice investiční pobídky vydělaly celkem 229,972 miliardy korun, a každá jedna koruna poskytnutá jako pobídka se tak do státního rozpočtu vrátila víc než 8,5násobně. Díky pobídkám také vzniklo na 308 tisíc nových pracovních míst. Pobídky čerpalo je celkem 486 projektů, do kterých jednotlivé společnosti investovaly 357 miliard korun bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek získaly české firmy, aktivnější, byť o pouhé jedno procento, byly jen společnosti z německa. Lucie kocourková Ředitelství silnic a dálnic diskutovalo s občany o R 52 Rychlostní spojení na vídeň kraj podporuje informovat občany z okolí Perné o aktuálním stavu přípravy stavby rychlostní silnice R 52 z Pohořelic do Mikulova měla za cíl schůzka představitelů Ředitelství silnic a dálnic ČR, která se uskutečnila v úterý v Perné. Prezentace se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic se soustředili na představení projektu rychlostního spojení brna s vídní, speciálně na to, jak má vypadat budoucí úsek R 52, který v Mikulově naváže na rakouskou dálnici A5 a spojí místo hraničního přechodu s dnes již existující R 52 u Pohořelic. například jak budou vyřešena mimoúrovňová křížení, Projekt přináší čistou vodu pro břeclavsko ve velkém zámeckém sále mikulovského zámku se na konci dubna uskutečnilo slavnostní zakončení projektu břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Jihomoravský kraj na akci reprezentovala náměstkyně hejtmana Anna Procházková. Projekt břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje je jedním z finančně nejnáročnějších projektů, které byly realizovány v oblasti životního prostředí za podpory finančních prostředků eu a svým charakterem výrazně přispívá ke zlepšení kvality vodohospodářských služeb a stavu životního prostředí v okrese břeclav. Stavba zahájená v roce 2006 si vyžádala celkové náklady ve výši 57 milionů euro. Projekt řeší výstavbu a rekonstrukci stokových sítí a Čov v devíti lokalitách břeclavska a současně je v jeho rámci řešeno propojení skupinových vodovodů Lednice a Dolní Dunajovice, včetně úpravny pitné vody v Lednici. mříže, bezpečnostní fólie, speciálně upravená skla, trezory, zámky, detektory pohybu (obvodová, plášťová, prostorová, předmětová ochrana). v poslední době se hodně často využívají elektronické bezpečnostní systémy. elektronické zabezpečovací systémy jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. k většině vloupání dojde překonáním vchodových dveří, proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. o indikaci otevření dveří se většinou stará magnetický detektor. ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna většinou čeká na odjištění systému. Pokud nedojde k odjištění během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu. Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy kulatý stůl na téma: Jihovýchodní a Jihozápadní tangenta města brna Setkání odborníků kraje se starosty ing. arch. Anna Procházková Setkání zástupců Jihomoravského kraje a dotčených obcí se uskutečnilo v pondělí 17. května v Brně na téma Jihovýchodní a Jihozápadní tangenta města Brna, kterým Jihomoravský kraj reagoval na výzvu obcí z oblasti plánované jihozápadní a jihovýchodní tangenty města Brna. do objektu, tj. všechny dveře a okna. Pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli se používají především infrapasivní snímače. tyto detektory jsou schopny na základě analýzy teplot v místnosti spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro detekci rozbití oken se používají akustické detektory rozbití skla. tyto snímače jsou umístěny v místnosti, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny vysoce přesně detekovat rozbití skla. kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným podobným zvukům. Zúčastnění diskutovali k následujícím řešením. Jihozápadní tangenta je řešena v úseku troubsko / brno (D1) Rajhrad / Syrovice (R52), má zajistit kapacitní silniční propojení a obsluhu celého rozvíjejícího se jihozápadního a jižního segmentu urbanizovaného prostoru města brna, neboť stávající tangenciálně orientovaná silniční a komunikační síť je již v současné době nedostatečná. Jihozápadní tangenta je řešena ve dvou základních variantách možného vedení koridoru, a to varianta Modřická, varianta Želešická a varianta nulová, která je umístěna v koridoru stávající silnice i/52 s nezbytnou přestavbou ulice vídeňské. Jihovýchodní tangenta umožňuje zpřístupnění a obsluhu rozvojových prostorů brno Chrlice, brno tuřany (včetně mezinárodního letiště) a Šlapanice. bez realizace této silnice není možné využít potenciál rozvojového území městských částí brno-chrlice, brno-tuřany a Šlapanic. Aby bylo dosaženo kontinuální propojení ve směru západ východ jižně od dálnice D2 z obou směrů je v návrhu ZÚR JMk Na snímku zleva Marek Juha, Anna Procházková a Rostislav Koštial která by měla zabránit dnes poměrně častým střetům na křižovatkách silnic nižší třídy se silnicí 1/52, jak budou řešeny cyklostezky atd. Zúčastnění občané dávali vesměs najevo nedůvěru k projektu a odmítali názor, že by nová komunikace mohla podpořit turistiku, lázeňství a hospodářský rozvoj regionu. náměstkyně hejtmana Anna Procházková naopak potvrdila, že kraj vidí stavbu této rychlostní komunikace jako jednu z priorit. Zdůraznila, že jiná varianta spojení s vídní než R 52 přes Mikulov není reálná. Připomněla základní dokumenty, z nichž příprava tohoto úseku vychází. Mimo jiné Politiku územního rozvoje z roku 2008, mezivládní smlouvu mezi ČR a Rakouskem z 23. ledna 2009, deklaraci krajského zastupitelstva z loňského prosince o podpoře a prosazování realizace této silnice, usnesení zastupitelstva navrhující změnu usnesení vlády o přípravě čtyřpruhového obchvatu břeclavi v úseku mezi D2 a hraničním přechodem Poštorná, ale i společné prohlášení deseti partnerských regionů a jejich zástupců v evropském parlamentu o evropském a regionálním významu dálniční osy gdaňsk-brnovídeň. Podle Anny Procházkové budou letos s největší pravděpodobností vydána územní rozhodnutí pro všechny tři etapy zmíněného úseku. investor pak vypíše výběrové řízení na zhotovitele Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu.v případě vyvolání poplachu ústředna aktivuje poplachová zařízení, například sirény. vnitřní interiérové sirény mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele. venkovní sirény mají naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. Aby se informace o poplachu dostala okamžitě, i k majiteli objektu, používají se komunikátory využívající hlavně sítě mobilních operátorů. informační centrum Policie ČR, běhounská 1, brno, tel.: , navrhována územní rezerva pro zbývající úsek, a to pro dosud nekategorizovanou komunikaci propojující jižní sektor Šlapanic (ii/417) až k dálnici D1 v prostoru ohbí tvarožná a Holubice. Jižní tangenta je spojnicí jihozápadní a jihovýchodní tangenty. Účelem setkání byla prezentace řešení navrhovaných odborníky na dopravu, územní plánování a urbanismus. Starostové přednesli výhrady samospráv k jednotlivým variantám. Zástupci kraje deklarovali, že podněty uplatněné obcemi k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMk) jsou prověřovány autorizovanými odborníky na územní plánování, dopravu, vyhodnocování vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a ovzduší. Diskutovány byly i možnosti připomínkování ZÚR JMk obcemi. ing. arch. Anna Procházková náměstkyně hejtmana JMk dokumentace pro stavební povolení. Pokud bude vydáno i stavební povolení a budou finanční prostředky, je reálná šance, že v příštím roce by mohly začít stavební práce, řekla náměstkyně hejtmana. Podle ní je u první etapy R 52 z Pohořelic stavba v souladu s územním plánem a územní rozhodnutí je možné vydat. U dalších etap se řídíme Politikou územního rozvoje, což je nadřazená územně plánovací dokumentace. tam je stavba schválena v koridoru Pohořelice-Mikulov-Drasenhofen/Rakousko, dodala Anna Procházková. Připomněla, že ke konkrétním problémům se mohou občané vyjadřovat připomínkami v rámci územního řízení. Ceny za nejlépe... 1 ve třetím ročníku soutěže o nejlépe opravenou památku JMk se letos utkalo 30 opravených památek. v kategorii velkých staveb jich soutěžilo 16, v kategorii drobných staveb sedm, stejně jako v kategorii děl výtvarného umění. Hlasování prostřednictvím SMS zpráv se zúčastnilo hlasujících. v kategorii velkých staveb byl oceněn objekt Švýcárna u železárny Stará huť u Adamova (dar kraje kč) a kostel Panny Marie v bohuticích (dar kraje kč). v kategorii uměleckých děl získala prvenství socha sv. J. nepomuckého v Jedovnicích ( kč) a v kategoii drobných staveb kaple sv. Michala v Ladné ( kč). Mimořádný dar ve výši kč získali majitelé rekonstruované bývalé fary v klentnici, mimořádnými desetitisícovými dary byly na návrh soutěžní komise oceněny kaple v Hrušovanech nad Jevišovkou a štuková výzdoba v kostele sv. Andělů strážných ve veselí nad Moravou. Udělena byla také čestná uznání za účast v soutěži. Redakce a inzerce: Jihomoravský Lobbing Dvořákova 13 (Ratejna) brno Šéfredaktor: Mgr. vladimír Šašek tel.: gsm: Jihomoravský Lobbing ve spolupráci s ohk brno-venkov pro rozvoj hospodářských komor v Jihomoravském kraji připravuje realizační tým jhwording s využitím textů a fotografií vydavatel: Mgr. David němeček Heyrovského brno Reg.č.: Mk ČR e tisk: Litera brno Sazba: Jonatan

3 Jihomoravský Lobbing květen 2010 okresní hospodářské komory jihomoravského kraje 3 OHK Brno-venkov nabízí nové projekty podnikatelům 16. dubna 2010 jsme pořádali již II. Country bál a to v restauraci Na Piavě v Brně Jundrově. Na akci se předvedla taneční skupina Honky Tonk v dobových kostýmech, v tanečním rytmu hrála hudební country skupina Rančeři. Podnikatelé i v době krize navštívili v hojné počtu se svými partnerkami tuhle společenskou akci a přispěli i dary do půlnoční tomboly. Vrcholem bylo představení ukázky z filmu Limonádový Joe a závěrečný kankán. Všichni se opět těší na III. ročník této atraktivní akce. OHK Brno-venkov podepsala smlouvu s MPSV ohledně vzdělávacího projektu v OP LZZ s názvem Rozvoj zaměstnanců členů OHK Brno venkov. V průběhu třech let proběhnou v členských firmách vzdělávací semináře pro top management, střední Záběry ze zemské učňovské školy v Zisterdorfu OHK Vyškov Návštěva rakouské učňovské školy Zástupci Okresní hospodářské komory ve Vyškově přijali pozvání k monitoringu činnosti v rámci evropského projektu výměny studentů škol od ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov. Školou, na které probíhala 3týdenní stáž šesti vybraných učňů oboru instalatér a jejich dozoru, zemská učňovská škola v Zisterdorfu - Landesberufsschule Zistersdorf. Tato škola je zaměřena výhradně na výuku instalatéřiny. PhDr. Antonín Holubář a Jiří Pinkas, DiS. z OHK Vyškov, tak mohli ocenit vysokou úroveň jednotlivých dílen, které byly vybaveny nejmodernějšími kotli, karmami a jinými přístroji, které darují škole výrobní podniky, aby právě na jejich produktech, byli noví instalatéři trénováni. Také nepřeberné množství stavebnic s měřidly a čidly umožní studentům lépe poznat principy jejich řemesla. Nezapomíná se ani na elektrotechniku, které se stává nedílnou součástí práce s kotli, měřidly a klimatizacemi. Učebny, které jsou na tuto praktickou výuku skvěle vybaveny, byly právě ty, které nejvíce zaujaly mladé učně z Vyškovska. management, obchodní tým, mistry a ostatní THP pracovníky, které pomohou v době krize zefektivnit výrobu a najít nové cesty hlavně ke klíčovým tolik potřebným zakázkám. OHK Brno-venkov vyzývá podnikatele z Brna a okolí a to z oblasti komodity obchodu a cestovního ruchu, aby se v případě zájmu přihlásili do připravovaného projektu tvrdých dovedností pro top management a ostatní personál. Hodláme pomoci hoteliérům a majitelům restaurací, cestovním kancelářím a ostatním podnikatelům v cestovním ruchu hledat rezervy v lidských zdrojích, marketingu a strategiích, aniž by museli řešit krizi propouštěním svých zaměstnanců. Kontakt: OHK Brno-venkov nabízí bezplatnou účast v rámci projektu z OP Rakousko Česká republika na speciálních seminářích tentokrát pro správce budov, areálů a jiných nemovitostí. Jedná se o téma Odpadové hospodářství a povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů, směrnic a zákona. Akce se koná v hotelu Slovan Brno dne 8. června 2010, kontakt je pí Škodová, Každý účastník obdrží certifikát o účasti. Oznamujeme všem členům a obchodním partnerům změnu adresy provozu kanceláří od , a to OHK Brno-venkov, Charbulova 168/96, BRNO. Vše aktuálně na www. ohkbv.cz Jan Pohanka, ředitel OHK Brno venkov OHK Hodonín Dne 1. dubna 2010 spustila Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) dlouho očekávaný a potřebný projekt JOB4TECH. Tento projekt byl v prosinci 2009 schválen Jihomoravským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt JOB4TECH reaguje na špatnou strukturu absolventů středních škol, která se naplno projeví po odeznění současné ekonomické a finanční krize. K této špatné struktuře se navíc přidává i nepříznivý demografický vývoj. Naše tvrzení dokládají tvrdá statistická data: - v roce 1988 byl poměr mezi absolventy SOU (výuční list) a SŠ (maturita) 80 % ku 20 %, - v roce 2008 byl tento poměr zcela opačný, tedy 20 % absolventů SOU ku 80% maturantům; - od letošního roku dochází k odchodům do důchodu u silných poválečných ročníků, demografické údaje Snímek z minulého semináře OHK Brno-venkov k odpadovému hospodářství pro stavebnictví Projekt na propagaci technických řemesel Dotace na nové stroje a zateplení budov uvádějí, že na každých 10 odchozích pracovníků připadá pouze 7 absolventů SŠ. OHK Hodonín připravila sérií akcí, které mají zvýšit zájem žáků ZŠ o technické obory. Partnery v projektu jsou základní školy (ZŠ), podnikatelé a střední školy (SŠ). Prvními akcemi v projektu byly dny řemesel na SOU Kyjov a na ISŠ Hodonín. Na programu byly praktické úkoly pro žáky ZŠ, při kterých si vyzkoušeli úskalí jednotlivých oborů, prezentace technických oborů školy vč. praktických ukázek, seznámení žáků s formami výuky a prezentace podniků a firem působících v technických oborech. Michal Švagerka ředitel OHK Hodonín Lukáš Pilát, projektový manažer projektu JOB4TECH Snahou OHK Hodonín je zvýšit zájem mládeže o technické obory Podnikatelé mají v současné době šanci získat dotace na nákup nové strojní technologie a zateplení budov určených k podnikání. Aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace (oppi) jsou vyhlášeny v programech Rozvoj a eko-energie. Program Rozvoj je určen pro malé a střední podnikatele (MSP) do 250 zaměstnanců. Okres Hodonín je podporovaným územím, protože je zařazen mezi hospodářsky slabé regiony. Podnikatelé mohou na své podnikatelské záměry získat až 60% dotaci. Uznatelnými náklady jsou nové strojní technologie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Žádosti jsou přijímány v období Podrobné informace jsou k dispozici na tomto webovém odkazu Program eko-energie má za cíl snížit energetickou náročnost podnikatelských budov. Tohoto programu se mohou účastnit malé i velké podniky (nad 250 zaměstnanců) z celé ČR. Výše dotace činí % dle velikosti podnikatele. Uznatelnými náklady jsou zejména výměna oken, zateplení, výměna zdroje energie vč. solárních kolektorů pro vlastní potřebu, projektová dokumentace a další. Příjem registračních žádostí již začal a bude ukončen Podrobné informace jsou k dispozici na tomto webovém odkazu OHK Hodonín nabízí podnikatelům bezplatné konzultace k oběma uvedeným programům na svých pracovištích v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad Moravou viz cz/default.asp?cont=7. Po následném vyhodnocení přijatelnosti projektového návrhu jsme připraveni pomoci se zpracováním kompletní žádosti. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín

4 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2010 JIHOMORAVSKÝ KRAJ A JEHO ROZVOJ 4 Téměř půl miliardy na obnovu jízdáren v Lednici Objekt barokních jízdáren v Lednici čeká revitalizace Z ámecké jízdárny a konírny v Lednici získaly na projekt Multifunkčního centra dotaci ve výši korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal na Státním zámku Lednice ministr kultury Václav Riedlbauch. Slavnostního aktu se zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a jeho náměstky Annou Procházkovou a Václavem Božkem. Cílem projektu je nejen obnova barokních jízdáren a koníren v Lednici, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího centra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl jako druhá kulturní krajina na světě zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Dále tu bude výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny budou sloužit také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické Pozornost integraci cizinců fakulty Mendelovy univerzity. V rekonstruovaných objektech vzniknou i prostory pro krátkodobé výstavy. Celková výše dotace dosáhne Kč (85 % ze zdrojů EU, 15 % z národních zdrojů). Celkové předpokládané náklady dosáhnou stejné výše. Plánovaný termín dokončení projektu je říjen Ne každý hejtman má šanci být u toho, když ministr kultury přiveze do kraje půl miliardy z evropských fondů. Ty peníze jsou určeny na opravu a revitalizaci historického objektu barokních jízdáren v Lednici a já bych chtěl deklarovat, že Jihomoravský kraj chce celý Lednicko-valtický areál rozvíjet. Společným jmenovatelem všech našich aktivit má být cestovní ruch, ale já jsem přesvědčen, že obnova jedné z částí zámeckého areálu do budoucna napomůže nejenom zvýšení zájmu turistů. Že poslouží také vysokým školám, stane se místem konání kongresů. Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení, které je příjemcem této dotace. Jsem velmi rád, že jsme při získávání evropských dotací úspěšní, protože zdaleka ne všechny projekty, se kterými se regiony a hejtmani obracejí na ministerstvo kultury, mají takový šťastný konec. Velmi si vážím rozhodnutí minis- V loňském roce vzniklo v Brně za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí informační centrum pro cizince pod názvem Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (dále jen Centrum ). Ve spolupráci s klíčovými partnery projektu (Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení občanů zabývajících se emigranty a Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14) poskytuje bezplatně tyto služby - sociálně právní poradenství, - socio-kulturní kurzy, kurzy českého jazyka pro cizince, výuka češtiny pro děti cizinců, terénní sociální práce a realizace multikulturních aktivit. Centrum, které zastřešuje a koordinuje činnost celoregionální platformy klíčových aktérů integrace (státní a samosprávní úřady, sociální zdravotnické a vzdělávací instituce, policie, NNO a zaměstnavatelé), se zabývá aktuálními problémy cizinců. V letošním roce budou mít zástupci platformy možnost zúčastnit se mezinárodních odborných stáží, které jsou zaměřené na výměnu zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí se zástupci vybraných regionů EU. Na podzim letošního roku připravuje Jihomoravský kraj mezinárodní konferenci za účasti českých a zahraničních expertů působících v oblasti integrace cizinců. Veškeré informace týkající se projektu a problematiky integrace cizinců v Jihomoravském kraji jsou dostupné na webových stránkách: Centrum, které je v provozu od pondělí do pátku má své sídlo v Brně, ulice Mezírka 1, tel.: terstva kultury i ministerstva pro místní rozvoj. Za vedení kraje mohu říci, že uděláme vše pro to, abychom byli v čerpání evropských prostředků na podobné projekty na předním místě v rámci celé České republiky, řekl hejtman Michal Hašek. Jeho náměstkyně Anna Procházková ocenila práci všech, kteří se na přípravě projektu podíleli. M otto Integrovaného operačního programu 5.1 zní Vracíme památky do života. Obnova zámeckých jízdáren a koníren v Lednici svým konceptem plně odpovídá cílům Integrovaného operačního programu, jehož smyslem je nejen prostá rekonstrukce památek, ale i jejich navrácení do života společnosti. Unikátní komplex jízdáren a koníren, dílo věhlasného barokního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, nebyl téměř po celé 20. století využíván odpovídajícím způsobem, převážně sloužil jako sklady či tělocvična. Díky dotaci se stane živým kulturním centrem národního významu. Rekonstrukce ZŠ ve Šlapanicích dokončena Nový areál slavnostně otevřel starosta Šlapanic ing. arch. Jaroslav Klaška Rekonstrukce pavilonu B základní školy za 49 milionu Kč byla dokončena, slavnostní otevření proběhlo 11. dubna Celý objekt základní školy byl postaven začátkem sedmdesátých let minulého století na značně svažitém terénu v centru města. Již zpočátku se začaly projevovat závažné technické problémy. V průběhu dalších let docházelo k větším či menším opravám stávajících budov a začátkem devadesátých let byla navržena generální rekonstrukce celého objektu a teprve v tomto volebním období se našla vůle a snaha kompetentních osob dílo uskutečnit. Za přispění finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod Evropské unie ve výši do 39 mil. Kč zahájilo vedení města v čele se Valtice pořádaly tradiční vinné trhy Za účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty a náměstkyně hejtmana Anny Procházkové byl ve Valticích 7. května 2010 zahájen již 43. ročník Valtických vinných trhů. Dvoudenní vinařská akce letos představila více než devět stovek vzorků od 151 vinařů. Dopolední část trhů v pátek patřila vinařům a předávání cen, odpoledne se na ochutnávku vystavených vín vypravily první stovky lidí. Šampionem bílých vín se letos stalo Veltlínské zelené pozdní sběr 2009 z Vinařství Dufek ze Svatobořic Mistřína na Hodonínsku. Nový bazén slouží také veřejnosti starostou ing. arch. Jaroslavem Klaškou 1. července 2009 rekonstrukci pavilonu B bouracími pracemi. Mimo jiné proběhly tyto úpravy: ve všech podlažích byla vybourána většina příček a všech vrstev podlahy, byly provedeny nové zděné příčky, nové podlahy a podhledy včetně povrchových úprav. Do konstrukce obvodového pláště nebylo zasaženo. Zcela nová je jednoplášťová střecha s dostatečně tepelnou izolací a obvodové stěny byly opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z minerální plsti. Byly provedeny i nové rozvody elektro (silnoproudu a slaboproudu), zdravotně technické instalace (vody, kanalizace), vzduchotechniky, ústředního topení a technologie bazénu. Vznikl nový bazén, který je moderní, se samostatným vytápěním a novým vybavením. Jeho rozměry jsou 16,7 x 8 m. Bazén je s postupným sestupem se dvěmi úrovněmi hladiny: pro neplavce je hloubka 1,3 m, pro plavce 1,6 m. Je vybaven šatnami pro veřejnost, které obsáhnou 60 osob. Je přístupný i pro imobilní návštěvníky, a to samostatným přístupem přes sociální zařízení a rampu pro imobilní občany. Součástí nového areálu je také bufet a recepce. Kromě bazénu je součástí pavilonu B základní školy i tělocvična. Tam je možné provozovat volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, florbal a další sporty. O provoz bazénu a pronájem tělocvičny se bude starat základní škola. Rekonstrukci zahájila v červenci 2009 firma Komfort, a.s., Projektanti - Ing. Vlastislav Remeš a Ing. arch. Lenka Kropšová. Technický dozor prováděla společnost A.B.E., s.r.o. - Ing. Pavel Švábenský a Josef Mikeš. Investorem bylo Město Šlapanice. Část nákladů byla hrazena z regionálního programu Evropské unie. Mgr. Magdalena Černá Pro veřejnost je bazén otevřen od 1. května 2010 každý pracovní den od 17 do 21 hodin, o víkendech v sobotu od 9 do 14 hodin a v neděli od 15 do 20 hodin. TRANSPARENTNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ e-aukce AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. AUKCEMI ŠETŘÍ SOUKROMÝ I VEŘEJNÝ SEKTOR el. energie, plyn, telekomunikace, IT, stroje, materiál a další Profi-aukce je unikátní elektronický systém, který Vám umožní jednoduše pořádat výběrová řízení, prodávat nepotřebné zásoby i nakupovat výhodně to vše bez provozních a pořizovacích nákladů. ÚSPORA PENĚZ, ČASU A LIDSKÝCH ZDROJŮ Stačí nám zavolat... Zbyněk Rosa spolumajitel jednatel, obchodní ředitel Telefon: Tomáš Bachman spolumajitel ředitel realizací zakázek Aukční poradenské centrum, s.r.o. M-Palác, 11. podlaží Heršpická 813/5, Brno Tel./fax E-mai: Ptejte se našich zákazníků Nákup elektrické energie, plynu a hutního materiálu Spolupráce se společnosti Aukční Poradenské Centrum, s.r.o. začala v oblasti nákupu elektrické energie, plynu a hutního materiálu. Ačkoliv se nepředpokládala nijak velká úspora, díky vhodnému způsobu vytvoření zadání, vyhledání nových dodavatelů a realizaci výběrového řízení formou e-aukce třetím subjektům, byla nakonec dosažená úspora znatelná a nadmíru uspokojující. Ing. Jiří Michal, předseda představenstva Pilana, a.s. Nákupní a prodejní aukce Se společností AP Centrum spolupracuji již dva roky. Díky recesi a jiným okolnostem se spolupráce rozvinula na řadu projektů nákupních a prodejních aukcí. Mohu ocenit kvalitu odvedené práce pracovníků společnosti a operativní a vstřícný přístup, díky kterému se dosáhlo maximálního možného výsledku. Díky těmto všem okolnostem plánuji pokračovat ve spolupráci. Martin Černý, předseda představenstva Ploma, a.s. Rozhodli jsme se využít nabídky, která přišla od společnosti Aukční Poradenské Centrum, s.r.o. na provedení výběru dodavatele formou e-aukce. Tato služba byla využita z počátku u nákupu materiálů a následně i u výběru dodavatele elektrické energie. Výsledky výběrových řízení naplnily naše prvotní očekávání a umožnily najít úspory cca 15% v nákupních cenách a dodavatelských podmínkách. Mimo to vidím pozitivum také v transparentnosti celého výběrového řízení a využití nových možností a technologií. Ing. Kamil Čejka, generální ředitel Toshulin, a.s. I když jsem byl informován o možnostech, které služba společnosti AP Centrum přináší, přes to nás výsledek pozitivně překvapil. Transparentnost, úspora v nákupních cenách v dodavatelských podmínkách potvrdily výhodnost nabízené služby. Jelikož e-aukce potvrdily resp. překročily naše původní očekávání, mohu služby společnosti AP Centrum doporučit. Ing. Ivan Lepka, předseda představenstva Smaltovna Tupesy, a.s.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu www.listyjm.cz červen 2011 6 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: archiv TV Prima Foto: JMK Host do pořadu Bůh do pořadu Cvičná havárie ve Fosfě prověřila záchranáře Zdolání následků úniku a požáru fosforu

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

12 Jižní Moravou za prací i zábavou

12 Jižní Moravou za prací i zábavou www.listyjm.cz prosinec 2011 12 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: Petr Podroužek Brněnská veslařka od Vltavy Domov pro seniory v Zastávce má nový pavilon Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Ve znamení příprav na krizi

Ve znamení příprav na krizi Heslo ministra Jankovského: Co nejméně samosprávě překážet Lázeňský trojúhelník usiluje o Unesco ROZHOVOR, STRANA 11 PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Čaj a tabák. Od Kraslic po Oloví, se zapojuje do projektu Školský portál. Rozhoduje kvalita. Takové krédo má Velta,

Čaj a tabák. Od Kraslic po Oloví, se zapojuje do projektu Školský portál. Rozhoduje kvalita. Takové krédo má Velta, Sloupek hejtmana HEJTMANSKÉ LISTY Školský portál Nejméně sedm škol Rozhoduje kvalita. Od Kraslic po Oloví, se zapojuje do projektu Školský portál Takové krédo má Velta, od Blatné po Potůčky: Karlovarského

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více