nových pracovních míst v JMK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14 300 nových pracovních míst v JMK"

Transkript

1 List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv. Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje, které vznikne rekonstrukcí objektu bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim nákladem 72 milionů korun. kompetenční centrum pro české firmy vznikne v kuřimi Informoval o tom náměstek hejtmana Václav Božek s tím, že přípravu projektu a podání žádosti o podporu z evropských prostředků (operační program Podnikání a inovace) 13. května 2010 schválila Rada Jihomoravského kraje. Kompetenční centrum, jehož uživateli budou zejména české firmy zabývající se výrobou obráběcích strojů, strojírenskou výrobní technikou a technologiemi, poskytne firmám laboratorní i administrativní zázemí, součástí investice bude i vybavení Centra přístroji. Centrum, navazující na zázemí průmyslového areálu v Kuřimi, vytvoří podmínky pro aplikovaný výzkum a vývoj v oboru obráběcích strojů 2 n AJDete v LIStě : hospodářské komory jižní Moravy (str. 3) Jihomoravský kraj a jeho rozvoj (str. 4) regionální rada JIHOVÝCHOD (str. 5) Dopravní infrastruktura JMK (str. 6) město hustopeče (str. 9) Investiční pobídky v letech přínosem nových pracovních míst v JMK 17. května 2010 se vrátilo 12 účastníků z odborné stáže orgnizované OHK Hodonín v portugalském městě Viseu. Jednalo se o poslední třetí stáž projektu Vzdělávání a kooperace - cesta k získávání informací. Projekt byl realizován v období únor 2009 květen Hlavním cílem projektu je získání nových poznatků a zkušeností v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých. Celkem se projektu zúčastnilo 36 účastníků z řad zaměstnanců a členů hospodářských komor, neziskových organizací, rozvojových agentur, obcí a státní správy. Kromě poznatků z oblasti celoživotního vzdělávání měl projekt také dopad na kulturní poznání a vytváření nových vazeb mezi zúčastněnými organizacemi a podnikateli. Stáže probíhaly v Itálii, Rakousku a již zmiňovaném Portugalsku. Jedním z nejzajímavějších výstupů bylo poznání, že ČR má jeden z nejhůře postavených systémů Strukturálních fondů EU. Například tok peněz v regionálním operačním programu ve Viseu (Portugalsko) trvá 1 2 týdny od předložení žádosti o platbu. V ČR je tato perioda 6 12 měsíců. V letošním roce má OHK Hodonín opět požádáno o grant na týdenní odborné stáže do Norska a Španělska. Výsledek předložené žádosti bude znám do konce června Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín Slavnostní tečkou za třetím ročníkem soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje bylo 7. května 2010 předání cen vlastníkům památek, kteří získali v hlasování veřejnosti nejlepší ocenění. Náměstek hejtmana Václav Božek, z jehož rukou vítězové převzali diplomy zdůraznil, že hlavním důvodem, proč Jihomoravský kraj soutěž pořádá, je skutečnost, že památky jsou nedílnou součástí naší národní paměti. Kultury místa, se kterým se můžeme ztotožnit, ke kterému máme pevnou vazbu bez ohledu na globalizační procesy probíhající v Evropě a ve světě. Jménem odborné komise majitele památek i pořadatele soutěže ocenil Zdeněk Vácha z Národního památkového ústavu. Ve třetím ročníku byla soutěž poprvé rozdělena na kategorie, aby bylo možno objektivněji posuzovat jednotlivé památky. Samostatně byly hodnoceny velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby. 2 portugalská stáž ukončila projekt LEONARDO DA VINCI ceny za nejlépe opravené památky předány hejtman informoval ministryni o stavu povodňových příprav Ministryní životního prostředí Rut Bízkovou informoval 19. května o přípravách a povodňovou situaci Jihomoravském kraji hejtman Michal Hašek, hodonínská starostka Milana Grauová doplnila informace ze správního obvodu Hodonínska. Poté si společně prohlédli zabezpečení hráze Skařiny, kterou v uplynulých dvou dnech zajišťovaly desítky hasičů z okolí. Hejtman Hašek pak pokračoval do obce Rohatec, jedné z nejvíce postižených obcí na jižní Moravě. Se starostou Miroslavem Králíkem navštívili zaplavená místa na okraji obce a informovali paní ministryni o nutnosti výstavby dvou hrází nad Rohatcem. Paní ministryni jsem poděkoval za pomoc a aktivitu vlády v této těžké situaci směrem k postiženým krajům a jejich občanům, řekl hejtman Michal Hašek. Postižené kraje hledají cestu řešení problémů povodní společnou devítibodovou výzvou vládě a parlamentu. Investiční pobídky pomohly v Jihomoravském kraji vytvořit nových pracovních míst. od roku 1998, od kdy se pobídky poskytují, je až do roku 2008 v kraji získalo celkem 51 projektů. většinu z nich připravily české společnosti, druzí nejaktivnější byli podnikatelé z německa, třetí Japonci. Ukázala to jedinečná studie konzultantské společnosti Deloitte která jako vůbec první popsala přínosy i náklady všech investičních pobídek poskytnutých od začátku fungování systému až do současnosti Dohromady tak během deset let všichni podpoření investoři v Jihomoravském kraji od státu získali 1,25 miliardy korun. Na oplátku tu postavili podniky za dvacet miliard korun a na daních spolu se svými dodavateli odvedli celkem 8,17 miliard. Každá jedna koruna vložená do systému investičních pobídek tak v Jihomoravském kraji vydělala 6,50 korun, vysvětluje Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury CzechInvest. Studie ukázala, že většina nových pracovních míst i příjmů pro stát vzniká u dodavatelů podpořených investorů, připomíná Luděk Niedermayer, ředitel v oddělení Consulting společnosti Deloitte. Z pobídek tak profituje celá řada dalších společností, které ale přitom vůbec nemusejí patřit mezi ty, které pobídky přímo získaly. Investiční pobídky, které získali investoři v Jihomoravském kraji v letech , měly nepochybně podíl na ekonomickém růstu kraje. Cením si toho, že mnohá z nově vzniklých pracovních míst u investorů a jejich dodavatelů patří také do kategorie pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou. Že projekty podpořené investičními pobídkami vygenerovaly v Jihomoravském kraji účetní přidanou hodnotu ve výši 29 miliard korun. V neposlední řadě je cenné, že více než třetina investorů spolupracuje se zdejšími univerzitami, případně s Akademií věd ČR a skoro tři čtvrtiny investorů požadují od svých dodavatelů certifikáty kvality, čímž dále působí na zvyšování standardu v tuzemském průmyslu, shrnuje výsledky Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Výsledky studie dokazují, že investiční pobídky významnou měrou přispěly nejen k přílivu zahraničních investorů do ČR a do Jihomoravského kraje, ale především pomohly k rozvoji tuzemské ekonomiky. Největší skupinou, která byla v Jihomoravském kraji příjemcem pobídek, jsou české firmy. Sdruženi pro zahraniční investice se bude aktivně účastnit diskuse nad nastavením koncepce investičních pobídek v nadcházejícím období. Našim cílem je vytvořit takové podmínky a atraktivní systémové prostředí, které do kraje přiláká nové investory, zdůrazňuje Petr Hajek, předseda Kontrolní komise Sdruženi pro zahraniční investice - AFI. Pokračování na str. 2 nová šance e-aukce proč nezískat lepší ceny? strana 4 Schválena dotace 80 milionů korun Dotaci na péči o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a na péči o potřeby občanů města ve výši 80 milionů korun z rozpočtu Jihomoravského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Informoval o tom na tiskové konferenci hejtman Michal Hašek spolu s předsedou finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeňkem Dufkem. Dotace je vázána podmínkou, že Statutární město Brno využije tyto prostředky na úhradu vlastního podílu investičních nákladů vybraných akcí z Integrovaného plánu rozvoje města, konkrétně například na spolufinancování rekonstrukce Joštovy ulice od Moravského po Komenského náměstí a Údolní ulici a rekonstrukce Moravského náměstí včetně ulice Běhounské. Dotace městu Brnu uvolní finanční prostředky vázané ke spolufinancování vybraných akcí, na nichž se výraznou měrou podílejí svými zdroji fondy Evropské unie. Uvolněné prostředky hodlá město použít ke spolufinancování desítek menších akcí především v městských částech. Půjde například o projekty rekonstrukcí škol a školských zařízení, sportovních areálů a center volného času. Město má k dnešnímu dni rozpracováno 43 nových projektů s celkovými náklady 1,8 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy získá z fondů Evropské unie. OHK Brno-venkov nabízí podnikatelům z oblasti obchodu a cestovního ruchu z Brna a okolí účast v připravovaném projektu tzv. tvrdých dovedností pro TOP management a ostatní personál. Chceme pomoci hoteliérům a majitelům restaurací, cestovním kancelářím a ostatním podnikatelům v cestovním ruchu hledat rezervy v lidských zdrojích, marketingu a strategiích, aniž by museli řešit krizi propouštěním svých zaměstnanců. Kontakt: ohk Brno-venkov oznamuje všem členům a obchodním partnerům změnu adresy provozu kanceláří. Od 1. dubna 2010 najdete kanceláře ohk Brno-venkov na ulici charbulova 168/96, Brno. možnost pro všechny : najdete také na adrese

2 Jihomoravský Lobbing květen nových pracovních míst v JMk 1 Podle studie navíc příjmy státu z podpořených investic rok co rok stoupají. Zatímco v roce 1999 přispěli podpoření jihomoravští investoři do státního rozpočtu 33,7 miliony korun, v roce 2008 už to bylo 2,27 miliard. Za celou ČR to pak jen v roce 2008 bylo bezmála 56 miliard. StRoJíRenStví v čele investiční pobídky v Jihomoravském kraji čerpaly především společnosti podnikající ve strojírenství, takových bylo přesně 13. Jen o něco méně podpořených projektů deset se věnuje elektronice a optice, třetími nejčastějšími příjemci pobídek byly podniky z automobilového průmyslu. Přitom právě do autoprůmyslu zamířilo v celorepublikovém srovnání pobídek nejvíc. naprostá většina zboží vyrobeného u podpořených investorů míří na export. v jihomoravském kraji je to kolem 80 % jejich veškeré produkce. Dohromady za celou Českou republiku investoři podpoření pobídkami vyvezli v roce 2008 zboží za 835 miliard korun, což je 29 % veškerého českého vývozu. Za stejné období tyto společnosti v zahraniční nakoupily díly a suroviny za 545 miliard korun. Jejich export tak vylepšil tuzemskou platební bilanci o 290 miliard korun. Podpoření investoři mají velmi zdravý vliv na platební bilanci České republiky. Minulé měsíce přitom ukázaly, jak je právě vyrovnaná obchodní bilance pro zdravé veřejné finance důležitá. A to když se země, jako třeba island, které namísto reálné ekonomiky vsadily především na finanční služby a na bankovní sektor, dostaly do velmi vážných problémů, upozorňuje Luděk niedermayer. Pozitivních vliv velkých investorů je i v tom, že od svých dodavatelů požadují přísné záruky kvality. Studie ukázala, že 65 procent podpořených investorů na jižní Moravě vyžaduje od společností, od kterých nakupují zboží a služby, certifikaci kvality jako například iso, dodává Alexandra Rudyšarová. Přesně třetina podpořených investorů také aktivně spolupracuje s vysokými školami nebo s Akademií věd ČR. Kompetenční centrum na celkových nákladech ve 1 výši 72 milionů korun se kraj bude podílet 18 miliony korun ze strategického úvěru od evropské investiční banky, jehož dvoumiliardový rámec byl schválen v loňském roce. Je to další příspěvek kraje k oživení hospodářského růstu regionu, k zvyšování počtu pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou, komentoval záměr hejtman Michal Hašek a připomněl při tom jihomoravské investice do technologických a biotechnologických inkubátorů. Podpora inovací ve strojírenství, které je oborem s dlouholetou tradicí na jižní Moravě, je podle hejtmana dalším krokem posouvajícím Jihomoravský kraj mezi nejinovativnější regiony republiky. Myslete na zabezpečení vašeho majetku Řada podnikatelů se daleko více soustředí na své podnikání a konkurenční boj než na ochranu objektu, firmy, zemědělských pozemků apod Právě v otázkách proč zrovna já a moje firma je odpověď přímo na očích. Mnozí podnikatelé se obávají, že ochrana objektů je drahá. obecně platí, že pachatelé si velmi často vyhlížejí objekty, kde k překonání překážek nemusí vyvíjet velké úsilí. tedy, každá překážka, postavená do cesty je lepší, než ponechat nevítaným návštěvníkům takříkajíc dveře dokořán. v dnešní době jsou objekty zabezpečovány jak mechanicky, tak i elektronicky nebo kombinací obou systémů. Mezi mechanickou ochranu můžeme řadit ploty, brány, vrata, Zjištěná data ukazují, že firmy často svou účast v České republice po úvodní investici zvyšují. Jejich působení u nás tedy zřejmě není založeno jen na pobídkou podpořené investici a na snaze co nejrychleji stáhnout zisk do mateřské firmy, ale pobídku využívají spíš pro usnadnění počáteční investice, která se pak dále rozšiřuje, komentuje výsledky studie Luděk niedermayer. v celé České republice investiční pobídky vydělaly celkem 229,972 miliardy korun, a každá jedna koruna poskytnutá jako pobídka se tak do státního rozpočtu vrátila víc než 8,5násobně. Díky pobídkám také vzniklo na 308 tisíc nových pracovních míst. Pobídky čerpalo je celkem 486 projektů, do kterých jednotlivé společnosti investovaly 357 miliard korun bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek získaly české firmy, aktivnější, byť o pouhé jedno procento, byly jen společnosti z německa. Lucie kocourková Ředitelství silnic a dálnic diskutovalo s občany o R 52 Rychlostní spojení na vídeň kraj podporuje informovat občany z okolí Perné o aktuálním stavu přípravy stavby rychlostní silnice R 52 z Pohořelic do Mikulova měla za cíl schůzka představitelů Ředitelství silnic a dálnic ČR, která se uskutečnila v úterý v Perné. Prezentace se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic se soustředili na představení projektu rychlostního spojení brna s vídní, speciálně na to, jak má vypadat budoucí úsek R 52, který v Mikulově naváže na rakouskou dálnici A5 a spojí místo hraničního přechodu s dnes již existující R 52 u Pohořelic. například jak budou vyřešena mimoúrovňová křížení, Projekt přináší čistou vodu pro břeclavsko ve velkém zámeckém sále mikulovského zámku se na konci dubna uskutečnilo slavnostní zakončení projektu břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje. Jihomoravský kraj na akci reprezentovala náměstkyně hejtmana Anna Procházková. Projekt břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje je jedním z finančně nejnáročnějších projektů, které byly realizovány v oblasti životního prostředí za podpory finančních prostředků eu a svým charakterem výrazně přispívá ke zlepšení kvality vodohospodářských služeb a stavu životního prostředí v okrese břeclav. Stavba zahájená v roce 2006 si vyžádala celkové náklady ve výši 57 milionů euro. Projekt řeší výstavbu a rekonstrukci stokových sítí a Čov v devíti lokalitách břeclavska a současně je v jeho rámci řešeno propojení skupinových vodovodů Lednice a Dolní Dunajovice, včetně úpravny pitné vody v Lednici. mříže, bezpečnostní fólie, speciálně upravená skla, trezory, zámky, detektory pohybu (obvodová, plášťová, prostorová, předmětová ochrana). v poslední době se hodně často využívají elektronické bezpečnostní systémy. elektronické zabezpečovací systémy jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. k většině vloupání dojde překonáním vchodových dveří, proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. o indikaci otevření dveří se většinou stará magnetický detektor. ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna většinou čeká na odjištění systému. Pokud nedojde k odjištění během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu. Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy kulatý stůl na téma: Jihovýchodní a Jihozápadní tangenta města brna Setkání odborníků kraje se starosty ing. arch. Anna Procházková Setkání zástupců Jihomoravského kraje a dotčených obcí se uskutečnilo v pondělí 17. května v Brně na téma Jihovýchodní a Jihozápadní tangenta města Brna, kterým Jihomoravský kraj reagoval na výzvu obcí z oblasti plánované jihozápadní a jihovýchodní tangenty města Brna. do objektu, tj. všechny dveře a okna. Pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli se používají především infrapasivní snímače. tyto detektory jsou schopny na základě analýzy teplot v místnosti spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro detekci rozbití oken se používají akustické detektory rozbití skla. tyto snímače jsou umístěny v místnosti, kde jsou skleněné výplně, a jsou schopny vysoce přesně detekovat rozbití skla. kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným podobným zvukům. Zúčastnění diskutovali k následujícím řešením. Jihozápadní tangenta je řešena v úseku troubsko / brno (D1) Rajhrad / Syrovice (R52), má zajistit kapacitní silniční propojení a obsluhu celého rozvíjejícího se jihozápadního a jižního segmentu urbanizovaného prostoru města brna, neboť stávající tangenciálně orientovaná silniční a komunikační síť je již v současné době nedostatečná. Jihozápadní tangenta je řešena ve dvou základních variantách možného vedení koridoru, a to varianta Modřická, varianta Želešická a varianta nulová, která je umístěna v koridoru stávající silnice i/52 s nezbytnou přestavbou ulice vídeňské. Jihovýchodní tangenta umožňuje zpřístupnění a obsluhu rozvojových prostorů brno Chrlice, brno tuřany (včetně mezinárodního letiště) a Šlapanice. bez realizace této silnice není možné využít potenciál rozvojového území městských částí brno-chrlice, brno-tuřany a Šlapanic. Aby bylo dosaženo kontinuální propojení ve směru západ východ jižně od dálnice D2 z obou směrů je v návrhu ZÚR JMk Na snímku zleva Marek Juha, Anna Procházková a Rostislav Koštial která by měla zabránit dnes poměrně častým střetům na křižovatkách silnic nižší třídy se silnicí 1/52, jak budou řešeny cyklostezky atd. Zúčastnění občané dávali vesměs najevo nedůvěru k projektu a odmítali názor, že by nová komunikace mohla podpořit turistiku, lázeňství a hospodářský rozvoj regionu. náměstkyně hejtmana Anna Procházková naopak potvrdila, že kraj vidí stavbu této rychlostní komunikace jako jednu z priorit. Zdůraznila, že jiná varianta spojení s vídní než R 52 přes Mikulov není reálná. Připomněla základní dokumenty, z nichž příprava tohoto úseku vychází. Mimo jiné Politiku územního rozvoje z roku 2008, mezivládní smlouvu mezi ČR a Rakouskem z 23. ledna 2009, deklaraci krajského zastupitelstva z loňského prosince o podpoře a prosazování realizace této silnice, usnesení zastupitelstva navrhující změnu usnesení vlády o přípravě čtyřpruhového obchvatu břeclavi v úseku mezi D2 a hraničním přechodem Poštorná, ale i společné prohlášení deseti partnerských regionů a jejich zástupců v evropském parlamentu o evropském a regionálním významu dálniční osy gdaňsk-brnovídeň. Podle Anny Procházkové budou letos s největší pravděpodobností vydána územní rozhodnutí pro všechny tři etapy zmíněného úseku. investor pak vypíše výběrové řízení na zhotovitele Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu.v případě vyvolání poplachu ústředna aktivuje poplachová zařízení, například sirény. vnitřní interiérové sirény mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele. venkovní sirény mají naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. Aby se informace o poplachu dostala okamžitě, i k majiteli objektu, používají se komunikátory využívající hlavně sítě mobilních operátorů. informační centrum Policie ČR, běhounská 1, brno, tel.: , navrhována územní rezerva pro zbývající úsek, a to pro dosud nekategorizovanou komunikaci propojující jižní sektor Šlapanic (ii/417) až k dálnici D1 v prostoru ohbí tvarožná a Holubice. Jižní tangenta je spojnicí jihozápadní a jihovýchodní tangenty. Účelem setkání byla prezentace řešení navrhovaných odborníky na dopravu, územní plánování a urbanismus. Starostové přednesli výhrady samospráv k jednotlivým variantám. Zástupci kraje deklarovali, že podněty uplatněné obcemi k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMk) jsou prověřovány autorizovanými odborníky na územní plánování, dopravu, vyhodnocování vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a ovzduší. Diskutovány byly i možnosti připomínkování ZÚR JMk obcemi. ing. arch. Anna Procházková náměstkyně hejtmana JMk dokumentace pro stavební povolení. Pokud bude vydáno i stavební povolení a budou finanční prostředky, je reálná šance, že v příštím roce by mohly začít stavební práce, řekla náměstkyně hejtmana. Podle ní je u první etapy R 52 z Pohořelic stavba v souladu s územním plánem a územní rozhodnutí je možné vydat. U dalších etap se řídíme Politikou územního rozvoje, což je nadřazená územně plánovací dokumentace. tam je stavba schválena v koridoru Pohořelice-Mikulov-Drasenhofen/Rakousko, dodala Anna Procházková. Připomněla, že ke konkrétním problémům se mohou občané vyjadřovat připomínkami v rámci územního řízení. Ceny za nejlépe... 1 ve třetím ročníku soutěže o nejlépe opravenou památku JMk se letos utkalo 30 opravených památek. v kategorii velkých staveb jich soutěžilo 16, v kategorii drobných staveb sedm, stejně jako v kategorii děl výtvarného umění. Hlasování prostřednictvím SMS zpráv se zúčastnilo hlasujících. v kategorii velkých staveb byl oceněn objekt Švýcárna u železárny Stará huť u Adamova (dar kraje kč) a kostel Panny Marie v bohuticích (dar kraje kč). v kategorii uměleckých děl získala prvenství socha sv. J. nepomuckého v Jedovnicích ( kč) a v kategoii drobných staveb kaple sv. Michala v Ladné ( kč). Mimořádný dar ve výši kč získali majitelé rekonstruované bývalé fary v klentnici, mimořádnými desetitisícovými dary byly na návrh soutěžní komise oceněny kaple v Hrušovanech nad Jevišovkou a štuková výzdoba v kostele sv. Andělů strážných ve veselí nad Moravou. Udělena byla také čestná uznání za účast v soutěži. Redakce a inzerce: Jihomoravský Lobbing Dvořákova 13 (Ratejna) brno Šéfredaktor: Mgr. vladimír Šašek tel.: gsm: Jihomoravský Lobbing ve spolupráci s ohk brno-venkov pro rozvoj hospodářských komor v Jihomoravském kraji připravuje realizační tým jhwording s využitím textů a fotografií vydavatel: Mgr. David němeček Heyrovského brno Reg.č.: Mk ČR e tisk: Litera brno Sazba: Jonatan

3 Jihomoravský Lobbing květen 2010 okresní hospodářské komory jihomoravského kraje 3 OHK Brno-venkov nabízí nové projekty podnikatelům 16. dubna 2010 jsme pořádali již II. Country bál a to v restauraci Na Piavě v Brně Jundrově. Na akci se předvedla taneční skupina Honky Tonk v dobových kostýmech, v tanečním rytmu hrála hudební country skupina Rančeři. Podnikatelé i v době krize navštívili v hojné počtu se svými partnerkami tuhle společenskou akci a přispěli i dary do půlnoční tomboly. Vrcholem bylo představení ukázky z filmu Limonádový Joe a závěrečný kankán. Všichni se opět těší na III. ročník této atraktivní akce. OHK Brno-venkov podepsala smlouvu s MPSV ohledně vzdělávacího projektu v OP LZZ s názvem Rozvoj zaměstnanců členů OHK Brno venkov. V průběhu třech let proběhnou v členských firmách vzdělávací semináře pro top management, střední Záběry ze zemské učňovské školy v Zisterdorfu OHK Vyškov Návštěva rakouské učňovské školy Zástupci Okresní hospodářské komory ve Vyškově přijali pozvání k monitoringu činnosti v rámci evropského projektu výměny studentů škol od ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště Vyškov. Školou, na které probíhala 3týdenní stáž šesti vybraných učňů oboru instalatér a jejich dozoru, zemská učňovská škola v Zisterdorfu - Landesberufsschule Zistersdorf. Tato škola je zaměřena výhradně na výuku instalatéřiny. PhDr. Antonín Holubář a Jiří Pinkas, DiS. z OHK Vyškov, tak mohli ocenit vysokou úroveň jednotlivých dílen, které byly vybaveny nejmodernějšími kotli, karmami a jinými přístroji, které darují škole výrobní podniky, aby právě na jejich produktech, byli noví instalatéři trénováni. Také nepřeberné množství stavebnic s měřidly a čidly umožní studentům lépe poznat principy jejich řemesla. Nezapomíná se ani na elektrotechniku, které se stává nedílnou součástí práce s kotli, měřidly a klimatizacemi. Učebny, které jsou na tuto praktickou výuku skvěle vybaveny, byly právě ty, které nejvíce zaujaly mladé učně z Vyškovska. management, obchodní tým, mistry a ostatní THP pracovníky, které pomohou v době krize zefektivnit výrobu a najít nové cesty hlavně ke klíčovým tolik potřebným zakázkám. OHK Brno-venkov vyzývá podnikatele z Brna a okolí a to z oblasti komodity obchodu a cestovního ruchu, aby se v případě zájmu přihlásili do připravovaného projektu tvrdých dovedností pro top management a ostatní personál. Hodláme pomoci hoteliérům a majitelům restaurací, cestovním kancelářím a ostatním podnikatelům v cestovním ruchu hledat rezervy v lidských zdrojích, marketingu a strategiích, aniž by museli řešit krizi propouštěním svých zaměstnanců. Kontakt: OHK Brno-venkov nabízí bezplatnou účast v rámci projektu z OP Rakousko Česká republika na speciálních seminářích tentokrát pro správce budov, areálů a jiných nemovitostí. Jedná se o téma Odpadové hospodářství a povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů, směrnic a zákona. Akce se koná v hotelu Slovan Brno dne 8. června 2010, kontakt je pí Škodová, Každý účastník obdrží certifikát o účasti. Oznamujeme všem členům a obchodním partnerům změnu adresy provozu kanceláří od , a to OHK Brno-venkov, Charbulova 168/96, BRNO. Vše aktuálně na www. ohkbv.cz Jan Pohanka, ředitel OHK Brno venkov OHK Hodonín Dne 1. dubna 2010 spustila Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) dlouho očekávaný a potřebný projekt JOB4TECH. Tento projekt byl v prosinci 2009 schválen Jihomoravským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Projekt JOB4TECH reaguje na špatnou strukturu absolventů středních škol, která se naplno projeví po odeznění současné ekonomické a finanční krize. K této špatné struktuře se navíc přidává i nepříznivý demografický vývoj. Naše tvrzení dokládají tvrdá statistická data: - v roce 1988 byl poměr mezi absolventy SOU (výuční list) a SŠ (maturita) 80 % ku 20 %, - v roce 2008 byl tento poměr zcela opačný, tedy 20 % absolventů SOU ku 80% maturantům; - od letošního roku dochází k odchodům do důchodu u silných poválečných ročníků, demografické údaje Snímek z minulého semináře OHK Brno-venkov k odpadovému hospodářství pro stavebnictví Projekt na propagaci technických řemesel Dotace na nové stroje a zateplení budov uvádějí, že na každých 10 odchozích pracovníků připadá pouze 7 absolventů SŠ. OHK Hodonín připravila sérií akcí, které mají zvýšit zájem žáků ZŠ o technické obory. Partnery v projektu jsou základní školy (ZŠ), podnikatelé a střední školy (SŠ). Prvními akcemi v projektu byly dny řemesel na SOU Kyjov a na ISŠ Hodonín. Na programu byly praktické úkoly pro žáky ZŠ, při kterých si vyzkoušeli úskalí jednotlivých oborů, prezentace technických oborů školy vč. praktických ukázek, seznámení žáků s formami výuky a prezentace podniků a firem působících v technických oborech. Michal Švagerka ředitel OHK Hodonín Lukáš Pilát, projektový manažer projektu JOB4TECH Snahou OHK Hodonín je zvýšit zájem mládeže o technické obory Podnikatelé mají v současné době šanci získat dotace na nákup nové strojní technologie a zateplení budov určených k podnikání. Aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace (oppi) jsou vyhlášeny v programech Rozvoj a eko-energie. Program Rozvoj je určen pro malé a střední podnikatele (MSP) do 250 zaměstnanců. Okres Hodonín je podporovaným územím, protože je zařazen mezi hospodářsky slabé regiony. Podnikatelé mohou na své podnikatelské záměry získat až 60% dotaci. Uznatelnými náklady jsou nové strojní technologie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Žádosti jsou přijímány v období Podrobné informace jsou k dispozici na tomto webovém odkazu Program eko-energie má za cíl snížit energetickou náročnost podnikatelských budov. Tohoto programu se mohou účastnit malé i velké podniky (nad 250 zaměstnanců) z celé ČR. Výše dotace činí % dle velikosti podnikatele. Uznatelnými náklady jsou zejména výměna oken, zateplení, výměna zdroje energie vč. solárních kolektorů pro vlastní potřebu, projektová dokumentace a další. Příjem registračních žádostí již začal a bude ukončen Podrobné informace jsou k dispozici na tomto webovém odkazu OHK Hodonín nabízí podnikatelům bezplatné konzultace k oběma uvedeným programům na svých pracovištích v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad Moravou viz cz/default.asp?cont=7. Po následném vyhodnocení přijatelnosti projektového návrhu jsme připraveni pomoci se zpracováním kompletní žádosti. Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín

4 Jihomoravský LOBBING KVĚTEN 2010 JIHOMORAVSKÝ KRAJ A JEHO ROZVOJ 4 Téměř půl miliardy na obnovu jízdáren v Lednici Objekt barokních jízdáren v Lednici čeká revitalizace Z ámecké jízdárny a konírny v Lednici získaly na projekt Multifunkčního centra dotaci ve výši korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal na Státním zámku Lednice ministr kultury Václav Riedlbauch. Slavnostního aktu se zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a jeho náměstky Annou Procházkovou a Václavem Božkem. Cílem projektu je nejen obnova barokních jízdáren a koníren v Lednici, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího centra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl jako druhá kulturní krajina na světě zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Dále tu bude výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny budou sloužit také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické Pozornost integraci cizinců fakulty Mendelovy univerzity. V rekonstruovaných objektech vzniknou i prostory pro krátkodobé výstavy. Celková výše dotace dosáhne Kč (85 % ze zdrojů EU, 15 % z národních zdrojů). Celkové předpokládané náklady dosáhnou stejné výše. Plánovaný termín dokončení projektu je říjen Ne každý hejtman má šanci být u toho, když ministr kultury přiveze do kraje půl miliardy z evropských fondů. Ty peníze jsou určeny na opravu a revitalizaci historického objektu barokních jízdáren v Lednici a já bych chtěl deklarovat, že Jihomoravský kraj chce celý Lednicko-valtický areál rozvíjet. Společným jmenovatelem všech našich aktivit má být cestovní ruch, ale já jsem přesvědčen, že obnova jedné z částí zámeckého areálu do budoucna napomůže nejenom zvýšení zájmu turistů. Že poslouží také vysokým školám, stane se místem konání kongresů. Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení, které je příjemcem této dotace. Jsem velmi rád, že jsme při získávání evropských dotací úspěšní, protože zdaleka ne všechny projekty, se kterými se regiony a hejtmani obracejí na ministerstvo kultury, mají takový šťastný konec. Velmi si vážím rozhodnutí minis- V loňském roce vzniklo v Brně za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí informační centrum pro cizince pod názvem Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (dále jen Centrum ). Ve spolupráci s klíčovými partnery projektu (Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení občanů zabývajících se emigranty a Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14) poskytuje bezplatně tyto služby - sociálně právní poradenství, - socio-kulturní kurzy, kurzy českého jazyka pro cizince, výuka češtiny pro děti cizinců, terénní sociální práce a realizace multikulturních aktivit. Centrum, které zastřešuje a koordinuje činnost celoregionální platformy klíčových aktérů integrace (státní a samosprávní úřady, sociální zdravotnické a vzdělávací instituce, policie, NNO a zaměstnavatelé), se zabývá aktuálními problémy cizinců. V letošním roce budou mít zástupci platformy možnost zúčastnit se mezinárodních odborných stáží, které jsou zaměřené na výměnu zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí se zástupci vybraných regionů EU. Na podzim letošního roku připravuje Jihomoravský kraj mezinárodní konferenci za účasti českých a zahraničních expertů působících v oblasti integrace cizinců. Veškeré informace týkající se projektu a problematiky integrace cizinců v Jihomoravském kraji jsou dostupné na webových stránkách: Centrum, které je v provozu od pondělí do pátku má své sídlo v Brně, ulice Mezírka 1, tel.: terstva kultury i ministerstva pro místní rozvoj. Za vedení kraje mohu říci, že uděláme vše pro to, abychom byli v čerpání evropských prostředků na podobné projekty na předním místě v rámci celé České republiky, řekl hejtman Michal Hašek. Jeho náměstkyně Anna Procházková ocenila práci všech, kteří se na přípravě projektu podíleli. M otto Integrovaného operačního programu 5.1 zní Vracíme památky do života. Obnova zámeckých jízdáren a koníren v Lednici svým konceptem plně odpovídá cílům Integrovaného operačního programu, jehož smyslem je nejen prostá rekonstrukce památek, ale i jejich navrácení do života společnosti. Unikátní komplex jízdáren a koníren, dílo věhlasného barokního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, nebyl téměř po celé 20. století využíván odpovídajícím způsobem, převážně sloužil jako sklady či tělocvična. Díky dotaci se stane živým kulturním centrem národního významu. Rekonstrukce ZŠ ve Šlapanicích dokončena Nový areál slavnostně otevřel starosta Šlapanic ing. arch. Jaroslav Klaška Rekonstrukce pavilonu B základní školy za 49 milionu Kč byla dokončena, slavnostní otevření proběhlo 11. dubna Celý objekt základní školy byl postaven začátkem sedmdesátých let minulého století na značně svažitém terénu v centru města. Již zpočátku se začaly projevovat závažné technické problémy. V průběhu dalších let docházelo k větším či menším opravám stávajících budov a začátkem devadesátých let byla navržena generální rekonstrukce celého objektu a teprve v tomto volebním období se našla vůle a snaha kompetentních osob dílo uskutečnit. Za přispění finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihovýchod Evropské unie ve výši do 39 mil. Kč zahájilo vedení města v čele se Valtice pořádaly tradiční vinné trhy Za účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty a náměstkyně hejtmana Anny Procházkové byl ve Valticích 7. května 2010 zahájen již 43. ročník Valtických vinných trhů. Dvoudenní vinařská akce letos představila více než devět stovek vzorků od 151 vinařů. Dopolední část trhů v pátek patřila vinařům a předávání cen, odpoledne se na ochutnávku vystavených vín vypravily první stovky lidí. Šampionem bílých vín se letos stalo Veltlínské zelené pozdní sběr 2009 z Vinařství Dufek ze Svatobořic Mistřína na Hodonínsku. Nový bazén slouží také veřejnosti starostou ing. arch. Jaroslavem Klaškou 1. července 2009 rekonstrukci pavilonu B bouracími pracemi. Mimo jiné proběhly tyto úpravy: ve všech podlažích byla vybourána většina příček a všech vrstev podlahy, byly provedeny nové zděné příčky, nové podlahy a podhledy včetně povrchových úprav. Do konstrukce obvodového pláště nebylo zasaženo. Zcela nová je jednoplášťová střecha s dostatečně tepelnou izolací a obvodové stěny byly opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z minerální plsti. Byly provedeny i nové rozvody elektro (silnoproudu a slaboproudu), zdravotně technické instalace (vody, kanalizace), vzduchotechniky, ústředního topení a technologie bazénu. Vznikl nový bazén, který je moderní, se samostatným vytápěním a novým vybavením. Jeho rozměry jsou 16,7 x 8 m. Bazén je s postupným sestupem se dvěmi úrovněmi hladiny: pro neplavce je hloubka 1,3 m, pro plavce 1,6 m. Je vybaven šatnami pro veřejnost, které obsáhnou 60 osob. Je přístupný i pro imobilní návštěvníky, a to samostatným přístupem přes sociální zařízení a rampu pro imobilní občany. Součástí nového areálu je také bufet a recepce. Kromě bazénu je součástí pavilonu B základní školy i tělocvična. Tam je možné provozovat volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, florbal a další sporty. O provoz bazénu a pronájem tělocvičny se bude starat základní škola. Rekonstrukci zahájila v červenci 2009 firma Komfort, a.s., Projektanti - Ing. Vlastislav Remeš a Ing. arch. Lenka Kropšová. Technický dozor prováděla společnost A.B.E., s.r.o. - Ing. Pavel Švábenský a Josef Mikeš. Investorem bylo Město Šlapanice. Část nákladů byla hrazena z regionálního programu Evropské unie. Mgr. Magdalena Černá Pro veřejnost je bazén otevřen od 1. května 2010 každý pracovní den od 17 do 21 hodin, o víkendech v sobotu od 9 do 14 hodin a v neděli od 15 do 20 hodin. TRANSPARENTNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ e-aukce AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o. AUKCEMI ŠETŘÍ SOUKROMÝ I VEŘEJNÝ SEKTOR el. energie, plyn, telekomunikace, IT, stroje, materiál a další Profi-aukce je unikátní elektronický systém, který Vám umožní jednoduše pořádat výběrová řízení, prodávat nepotřebné zásoby i nakupovat výhodně to vše bez provozních a pořizovacích nákladů. ÚSPORA PENĚZ, ČASU A LIDSKÝCH ZDROJŮ Stačí nám zavolat... Zbyněk Rosa spolumajitel jednatel, obchodní ředitel Telefon: Tomáš Bachman spolumajitel ředitel realizací zakázek Aukční poradenské centrum, s.r.o. M-Palác, 11. podlaží Heršpická 813/5, Brno Tel./fax E-mai: Ptejte se našich zákazníků Nákup elektrické energie, plynu a hutního materiálu Spolupráce se společnosti Aukční Poradenské Centrum, s.r.o. začala v oblasti nákupu elektrické energie, plynu a hutního materiálu. Ačkoliv se nepředpokládala nijak velká úspora, díky vhodnému způsobu vytvoření zadání, vyhledání nových dodavatelů a realizaci výběrového řízení formou e-aukce třetím subjektům, byla nakonec dosažená úspora znatelná a nadmíru uspokojující. Ing. Jiří Michal, předseda představenstva Pilana, a.s. Nákupní a prodejní aukce Se společností AP Centrum spolupracuji již dva roky. Díky recesi a jiným okolnostem se spolupráce rozvinula na řadu projektů nákupních a prodejních aukcí. Mohu ocenit kvalitu odvedené práce pracovníků společnosti a operativní a vstřícný přístup, díky kterému se dosáhlo maximálního možného výsledku. Díky těmto všem okolnostem plánuji pokračovat ve spolupráci. Martin Černý, předseda představenstva Ploma, a.s. Rozhodli jsme se využít nabídky, která přišla od společnosti Aukční Poradenské Centrum, s.r.o. na provedení výběru dodavatele formou e-aukce. Tato služba byla využita z počátku u nákupu materiálů a následně i u výběru dodavatele elektrické energie. Výsledky výběrových řízení naplnily naše prvotní očekávání a umožnily najít úspory cca 15% v nákupních cenách a dodavatelských podmínkách. Mimo to vidím pozitivum také v transparentnosti celého výběrového řízení a využití nových možností a technologií. Ing. Kamil Čejka, generální ředitel Toshulin, a.s. I když jsem byl informován o možnostech, které služba společnosti AP Centrum přináší, přes to nás výsledek pozitivně překvapil. Transparentnost, úspora v nákupních cenách v dodavatelských podmínkách potvrdily výhodnost nabízené služby. Jelikož e-aukce potvrdily resp. překročily naše původní očekávání, mohu služby společnosti AP Centrum doporučit. Ing. Ivan Lepka, předseda představenstva Smaltovna Tupesy, a.s.

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP pro území Jihomoravského kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu:

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky Tabulka č. 1: Celkové pořadí soutěže Město pro byznys Jihomoravského kraje 2008 Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých

Více

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík Konference INTERREG IIIA AT CZ Zámek Mikulov 10.12. 2007 Ing. Ivo Minařík Zaměření prezentace Výsledky čerpání v období 2004-2006 v rámci JMK Plány pro období 2007-2013 Cíl IIIA ČR Rakousko Základní cíl

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Přehled projektů v rámci "závěrečných" výzev

Přehled projektů v rámci závěrečných výzev Přehled projektů v rámci "závěrečných" výzev Pozn. v případě rovnosti bodů o pořadí projektů rozhoduje vyšší počet bodů v části B. Pokud i zde dosáhly projekty stejného počtu bodů rozhoduje část C věcného

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Humpolec. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 kraj Vysočina

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Humpolec. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 kraj Vysočina Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 kraj Vysočina V Jihlavě, 13. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP název kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO REDIZO

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2016 15. 16. října 2016 Dny kantonské opery v Jihomoravském kraji Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ.

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ. ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí.

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016

Zdravý Kraj Vysočina a MA21. v roce 2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 v roce 2016 Organizační struktura Zodpovědný politik: Ing. Bc. Martin Hyský Koordinátorka: Bc. Jana Böhmová Pracovní skupina projektu Zdravý kraj a MA21 při Výboru regionálního

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více