Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 122/129 Jaroš, Boris, Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. ;21 cm - MDT: 122/ ISBN: X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie, psychoterapie, alternativní lékařství, reinkarnace, regresní psychoterapie, reinkarnační terapie, minulé životy Víme, co jsme cítili a jak jsme prožívali vlastní vývoj před narozením? Můžeme si dokonce vzpomenout na okamžik početí vlastního těla? Co všechno, na co si normálně nevzpomínáme, obsahuje naše paměť? Co je to za paměť z doby, kdy se náš mozek ještě zdaleka nevyvinul? Je možné, že je naše vědomí schopno samostatné existence mimo naše tělo? Žili jsme už někdy někde dříve? Je to všechno vůbec možné? 133 Nakonečný, Milan Lexikon magie /Milan Nakonečný - Vyd. 4., v Argu 1., rozšíř. a přeprac. vyd. - Praha : Argo, s. :il. - MDT: ISBN: Okultismus. Magie, magie, esoterismus, hermetismus, encyklopedie, lexikony, mystika, čarodějnictví, alchymie, astrologie, dějiny, osobnosti, výklady Jeden z nejobsáhlejších lexikonů, který k dané problematice kdy vznikl, vychází v novém, rozšířeném a bohatě ilustrovaném vydání. Abecedně seřazená hesla informují o celé škále otázek přímo či nepřímo s magií souvisejících, o magických fenoménech v nejširším slova smyslu, a jsou doplněna o nejnovější literaturu. 133 Kanto, Erik, Čtení z tváře :objevte moudrost čínského umění /Erik Kanto, Ilona Kanto ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, fyziognomie, obličej, typologie osobnosti, psychologie, mimika, výrazy, čtení, moudrosti, čínské učení Chcete se dozvědět víc o sobě a svých známých? Díky přehlednému textu a názorným obrázkům, můžete jednoduše vyčíst z rysů tváře osobnostní typ, temperament, vlohy a schopnosti jedince, předpokládaný životní úspěch, osud, štěstí a popularitu. 14 Bílý, Jiří, Základy filosofie a psychologie /Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Filozofické systémy a směry, dějiny filozofie, psychologie, učebnice, základy, humanitní vědy Prioritou této učebnice je propojení všech složek patřících do oboru filosofie a psychologie (humanitních věd) do jednoho celku, aniž by zastíraly autonomie jednotlivých společensko-vědních oborů Ehrhardt, Ute, Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtějí /Ute Erhardtová - Vyd Praha : MOTTO, (Populárně psychologická řada) s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, ženy, strach, deprese, osamělost, schopnosti, myšlení, rozhodování, seberealizace 1

2 159.9 Kubelka, Susanna Konečně přes čtyřicet :zralé ženě patří svět-- /Susanna Kubelka ; - 3. vyd. - Praha : Motto, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. psychologie, psychologie osobnosti, ženy, sexualita, partnerské vztahy, seberealizace, stárnutí, sebevědomí, motivace, pozitivní myšlení Zralé ženě patří svět. Málo žen, které překročí čtyřicítku, se ubrání strachu z blížícího se stáří. Susanna Kubelka tento strach vyvrací jako uměle vyvolaný a zbytečný. Ukazuje silné stránky a přednosti zralé ženy v rozdílných oblastech. Kniha je nejen zábavně napsaná, je něčím víc: ukazuje ženám cestu k novému sebevědomí, nezatíženému zbytečnými předsudky Jordánová, Zdeňka, Láska /Zdeňka Jordánová - 2. vyd. - Praha : Vodnář, s. ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, láska, psychologické aspekty, interpersonální vztahy, duchovní cesta, životní harmonie, sebevýchova, sebepojetí Všichni hledáme v okolním světě to, co sami nedáváme. Svět kolem nás je naše zrcadlo a může nám dát jen tolik, kolik si dokážeme dát my sami. To, co si nedokážeme dát, nemůžeme ve vnějším světě nikdy najít. 17 Plzák, Miroslav Kostky byly vrženy :úvaha o lidské duši, jež by mohla být i nesmrtelná /Miroslav Plzák - Vyd Praha : MOTTO : R + H, s. - MDT: ISBN: Morálka. Etika, člověk, mozek, duše, emoce, nesmrtelnost, úvahy 17 Bílý, Jiří, Základy etiky, estetiky a religionistiky /Jiří Bílý - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: X (brož.). Morálka. Etika, společenské vědy, etika, estetika, religionistika, andragogika, personální management, lidský kapitál, učebnice středních škol Záměrem předkládané publikace je postihnout interdisciplinární společenskovědní základ personálního řízení s poznatky jednotlivých disciplín, z nichž personální řízení vychází, a postihnout akademické pojetí vývoje personálního řízení v průběhu 20. století. 17 Vaněk, Jiří, 1946 ún Principy obecné, ekonomické a informační etiky /Jiří Vaněk - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Morálka. Etika, aplikovaná etika, etika, obecná, ekonomická, informační, učebnice Základem pro knihu se stal učební text používaný na Vysoké škole ekonomické v Praze pro kurz etiky, který byl výrazné rozšířen a aktualizován. 2

3 173 Fein, Ellen Tajná pravidla :jak najít báječného manžela /Ellen Feinová, Sherrie Schneiderová - Vyd. 2. V nakl. Motto 1. - Praha : MOTTO, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, seznamování, vztahy, partnerství, volby, muži, manželství, pravidla, soužití, mezilidské vztahy 173 Plzák, Miroslav Othelon, aneb, Manuál o žárlivosti /Miroslav Plzák - Vyd. 4., V nakl. Motto 2. - Praha : Motto, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). rodinné vztahy, mezilidské vztahy, partnerské vztahy, žárlivost Kniha známého psychologa je věnována problému narušujícímu každý partnerský vztah. Autor definuje jednotlivé typy žárlivosti a radí těm, kdo jí trpí, jak ji zvládnout, aby vztah úplně nezničila. 173 Baum, Tanja Umění přátelského řešení konfliktů /Tanja Baum - Vyd Praha : Portál, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, management konfliktů, sociologie, konflikty, řešení, vztahy, sociální interakce Autorka nabízí čtenáři své mnohaleté zkušenosti, jak zacházet se spory a konflikty v osobním i profesním životě konstruktivním způsobem, který by vedl k řešení přijatelnému pro všechny zúčastněné. 176 Quirk, Joe Po čem ženy touží a proč se muži nechtějí vázat :pravda o spermiích, vajíčku, genech, lásce a sexu /Joe Quirk ; - Vyd Praha : Ikar, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). sexuální morálka, sex, sexuální chování, psychologie, etika, partnerské vztahy, problémy, myšlení Složitou problematiku sexuálních vztahů nahlíží autor objektivem sociologie, biologie, antropologie a několika dosti alarmujících údajů, přesto s humorem a nadhledem. Klade si otázky, které tanou na mysli nám všem, a z odpovědí vyplývá, že vše živé na světě je konzervativní, účelné, a jednotvárné, dokud nenadejde čas množit se, kdy se vše změní na extravagantní, marnotratné, riskantní a krásné. Skutečný důvod, proč se ženy a muži od sebe liší, byste neuhodli: lidské bytosti jsou totiž stvořeny pro sebe navzájem! 23/28 Dvořáková, Petra, Proměněné sny :deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra /Petra Dvořáková - Vyd Brno : Host, s. :il. ;21 cm - MDT: 23/28. - ISBN: (brož.) :. křesťanství, rozhovory, křesťanský život, životní problémy, katolická víra, křesťanští laici, česko, stol., řeholnice, řeholníci, katoličtí kněží, názory, postoje, mládež Kniha rozhovorů je v podstatě dokument o jedné křesťanské generaci. Tyto rozhovory jsou určitou "anatomií" mladých křesťanských životů a jejich nehod. Jednotlivá vyprávění přinášejí svědectví o tom, co je to duchovní moc a jakých destruktivních podob může nabýt a zároveň je svědectvím o církvi v osmdesátých a devadesátých letech. 3

4 23/28 Rané křesťanství :počátky a vývoj církve do roku 600 /Ian Hazlett (ed.) ; - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. ;21 cm - MDT: 23/28. - ISBN: (váz.) :. křesťanství, Dějiny křesťanské církve, církevní historiografie, mezináboženské vztahy, stol., organizace, struktura církve, křesťanská teologie, spiritualita Reprezentativní dílo představuje základní četbu pro každého, kdo chce držet krok s moderním bádáním o počátcích a vývoji křesťanství v prvních šesti stoletích. Každý z přispěvatelů píše o své vlastní výzkumné oblasti a snaží se představit základní obraz dané problematiky, opřený o nové vědecké poznatky. Čtenář má možnost zamyslet se nad smyslem studia raněcírkevních dějin, prozkoumat historické a náboženské pozadí vzniku křesťanství, sledovat utváření věrouky, zhodnotit roli církevních otců, seznámit se s novými pohledy na hereze a rozmanitost raněcírkevní spirituality, promyslet vztah mezi ranou církví a tehdejší společností a konečně také porozumět dějinám historického zobrazování počáteční éry církve a současným historiografickým standardům. 316 Keller, Jan, Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice /Jan Keller - Vyd Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. sociologie, sociální kapitál, sociální sítě, moderní společnost, důvěra, stát, kapitál, česká literatura Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. 316 Jirásková, Věra, Mezigenerační porozumění a komunikace /Věra Jirásková a kol. - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, mezigenerační vztahy, interpersonální vztahy, interpersonální komunikace, komunikace, porozumění, ageismus, stárnutí, smrt, vzdělávání, myšlení, humanismus, odpovědnost Publikace se zabývá aktuálním problémem vzájemného dialogu mezi seniory a mladší generací, ale i předpoklady porozumění sobě samému. Reflektujícím způsobem otevírá otázky jednotlivých předsudků, komunikačních bariér, porozumění smyslu života, pojetí humanismu a proaktivního charakteru odpovědnosti. 316 Bílý, Jiří, Základy státovědy, politologie a sociologie /Jiří Bílý - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, Základy společenských věd, politologie, státověda, společenské vědy, učebnice středních škol, základy Učebnice, kterou předkládáme, má delší předhistorii. Začalo to grantem dynamického rozvoje č. 0934, Základy společenských věd, jehož nositelkou byla Jaroslava Pešková a který byl obhájen v r Jde o zmapování stavu základů společ. věd a o expertní šetření.publikace je určena pro učitele učitelů, studenty pedagogických fakult, pro učitele střed. škol a jejich žáky. 4

5 316 Keller, Jan, Úvod do filozofie, sociologie a psychologie :nové pohledy společenských věd : učebnice pro studenty gymnázií a zájemce o vysokoškolské humanitní vzdělávání /Jan Keller, Petr Novotný ; s ilustracemi Vladimíra Renčína - Vyd Liberec : Dialog, s. :il., portréty ;27 cm - MDT: ISBN: (váz.). sociologie, psychologie, člověk a společnost, filozofie, dějiny, vývoj, učebnice středních škol Úvod do filozofie, sociologie a psychologie je první společnou prací sociologa Jana Kellera a psychologa Petra Novotného. Autoři hledají styčné body mezi uvedenými společenskovědními disciplínami, aby co nejpřesvědčivěji postihli soudobý životní způsob se všemi jeho důsledky 32 Rupnik, Jacques, Příliš brzy unavená demokracie :rozhovor s Karlem Hvížďalou :Jacques Rupnik - Vyd Praha : Portál, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Politika. Politické vědy, rozhovory, Rupnik, Jacques, stol., Evropská unie, terorismus, politologové, politické názory a postoje, politika, světová politika, demokracie Jacques Rupnik v rozhovorech s Karlem Hvížďalou reflektuje politický vývoj především ve středoevropských zemích, hodnotí postupující proces od mravního étosu disidentů k voličsky nevěrohodnému boji o moc. 330 Bailey, S. J Veřejný sektor :teorie, politika a praxe /Stephen J. Bailey ; - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Ekonomické vědy. Ekonomika, veřejný sektor, ekonomika veřejného sektoru, veřejné služby, ekonomie, učebnice Kniha se zabývá teorií, politikou a praxí v širším kontextu politické ekonomie a pokouší se o jejich obecnější propojení. Úroveň analýzy v knize je přizpůsobena úrovni studentů druhých a třetích ročníků, kteří se orientují na oblasti veřejné správy, managementu veřejného sektoru, účetnictví, sociální politiky a sociální vědy. 331 Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu /kolektiv autorů [Milan Beneš... et al. ; [šéfredaktor Jiří Matějka] - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, (Andragogika) s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: X (brož.). práce, lidský kapitál, vzdělávání, ekonomické aspekty, manažerské vzdělávání, celoživotní vzdělávání, andragogika, marketing Sborník se zabývá andragogickým pohledem na teorii lidského kapitálu a vzdělávacím marketingem. Příspěvky se zaměřují na otázky rozvoje lidských zdrojů a teoretickou analýzu pojmu kompetence. 5

6 34 Hradec, Vratislav Lexikon práva životního prostředí /Vratislav Hradec - 1. vyd. - Praha : Eurolex, s. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Právo. Právní věda, právo životního prostředí, oborová terminologie, právní předpisy, zákony, lexikony, výkladové slovníky, terminologické slovníky Publikace je pro všechny, kteří se zabývají otázkami životního prostředí, uvádí heslovitě veškeré zákony související s právním úpravou životního prostředí platných v současné době, včetně zákonů EU. 34 Tomancová, Jaroslava, Právní nauka pro pracovníky veřejné správy /Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kol vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). Právo. Právní věda, veřejná správa, finanční právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo, soudnictví, základní pojmy, terminologie, výklady, základy 343 Schelleová, Ilona, Právní postavení mladistvých /Ilona Schelleová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). trestní právo, zákony, právní předpisy, trestání mladistvých, kriminalita mládeže, trestní odpovědnost mladistvých, poruchy chování, zodpovědnost, hmotná zodpovědnost, mladiství Trestní odpevědnost mladistvých, mladiství a pracovněprávní vztahy, mladiství z hlediska občanského práva hmotného a procesního. 343 Jelínek, Jiří, Trestní právo procesní /Jiří Jelínek a kolektiv - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). trestní právo, trestní právo procesní, učebnice vysokých škol, právo, normy, výklady, Odkaz do WikipedieEvropská unie, trestní řízení, obnova řízení Stručná učebnice trestního práva procesního je primárně určena studentům a pedagogům Vysoké školy Karlovy Vary. Učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního práva procesního, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Přihlíží k posledním změnám právní úpravy, poznatkům nauky i rozhodovací činnosti aplikační praxe. K usnadnění studia slouží ve vhodných případech také grafy znázorňující průběh trestního řízení v jeho jednotlivých stadiích. 343 Vojáček, Ladislav, Urážky, pomluvy, nactiutrhání :ochrana cti v československém trestním právu /Ladislav Vojáček - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). trestní právo, právní dějiny, Československo, urážka na cti, pomluva, přestupky, Občanskoprávní vztahy, dějiny, výklady Autor v publikaci předkládá genezi ochrany cti v českém právu. Soustředí se na období Československé republiky, stručně připomíná i starší dobu. Výklad je zasazen do kontextu vývoje trestního práva. Pro úplnost autor zmiňuje i občanskoprávní a správněprávní formy ochrany cti, tresty výslovně se dotýkající občanské cti a poválečnou ochranu národní cti. 6

7 343 Marlowe, John, Nejkrutější psychopati v dějinách /John Marlowe ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il., portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. trestní právo, dějiny kriminality, kriminální případy, stol., sexuální delikventi, masoví vrazi, sérioví vrazi, vrazi, psychopati, životopisy V každém období lidských dějin se našli jedinci, kteří se vyžívali v krutém násilí, nelítostném mučení a týrání náhodných nebo pečlivě volených obětí. Zatímco zločincům z dávných dob kralují Alžběta Báthoryová a Vlad III., viktoriánské éře vévodí Jack Rozparovač. Ve 20. století se vyskytla nová kategorie pachatelů: sexuálně motivovaní psychopati a sérioví vrazi. Z příběhů jednotlivých vrahů a jejich obětí mrazí v zádech stejně jako z vědomí, že naprostá většina z nich působí jako příjemný soused odvedle. 347 Schelleová, Ilona, Exekuční řízení /Ilona Schelleová a kolektiv - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, Exekuční řízení, exekuce, právo, exekutoři, soudy, řízení, soudní rozhodnutí a stanoviska, exekuční řád, průběh, způsoby Exekuční řízení patří k právním odvětvím, která se zejména v první polovině devadesátých let velmi dynamicky vyvíjela. Avšak i v této oblasti se vyskytla řada problémů. Autorka se snaží poskytnout čtenáři lepší orientaci v jednotlivých oblastech exekučního řízení. 347 Knappová, Marta, Povinnost a odpovědnost v občanském právu /Marta Knappová - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, právní odpovědnost, zákony, výklady, povinnosti, odpovědnosti, právní předpisy, občanskoprávní, resumé, škody Tato práce usiluje o získání některých obecných poznatků a občanskoprávní povinnosti a o jejich vzájemném vztahu. Není to práce z oblasti právní dogmatiky. Jejím cílem není analýza a výklad jednotlivých ustanovení, nýbrž teoretická abstarkce z nich. 347 Vývoj českého soukromého práva /Marta Kadlecová... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, (Právní dějiny) s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, soukromé právo, rodinné právo, obchodní právo, směnečné právo, pracovní právo, právní dějiny, Česko Publikace obsahuje přehled vývoje základních soukromoprávních odvětví občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a pracovní právo. Vzhledem k významu římského práva je v úvodu publikace nastíněn krátký exkurz do římského práva soukromého. V publikaci je vysvětlen a vymezen rozdíl soukromého práva oproti právu veřejnému. Knihu využijí především studenti právnických fakult a všichni ostatní, kdo otázky soukromého práva potřebují k výkonu svých aktivit. 7

8 395 Špaček, Ladislav, Nová velká kniha etikety /Ladislav Špaček ; - 2. rozšířené vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :il. - MDT: ISBN: :. Společenské chování. Etiketa, společenská konverzace, chování, etiketa, události, pravidla, stolování, komunikace, představování Kniha je univerzálním průvodcem různými společenskými událostmi. Seznamuje čtenáře se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenských situací, s pravidly jednání jak doma, tak v cizině. Množstvím informací a rad překonává všechny dosud vydané příručky společenského chování. Poskytuje praktické návody, jak se chovat ve společnosti, v kanceláři, na ulici i doma, jak správně stolovat, jak se oblékat, jak se chovat na recepci, na banketu, jak připravit návštěvu ústavního činitele, jak jednat se zahraničními partnery. Vychází ze soudobého pojetí etikety a protokolu. Je nezbytnou pomůckou pro školu, úřad, firmu i rodinu. 572 Mareš, Jaroslav, Legendární opolidé :výpravy za přízračnými obry /Jaroslav Mareš ; ilustrátor Vladimír Rimbala ; foto Vladimír Mareš - Vyd Praha : Motto, s., :il. - MDT: ISBN: :. antropologie, kryptozoologie, člověk, evoluce, záhady, tajemství, opolidé, opočlověk, yetti, Sibiř, Asie, Čína, Amerika Obrovití primáti - legenda nebo pravda?obři, o nichž mluví legendy, byli mnohokrát spatřeni, vyfotografování a existuje množství odlitků stop, chlupů a jiných materiálů dokazujících jejich existenci. Autor se vydal po jejich stopách až do dalekého Nepálu, Afghánistánu, Pákistánu, Číny, Brazílie a dalších zemí. Jaké legendy a pověsti na svých cestách posbíral? Zahradník, Jiří, Naši motýli /Jiří Zahradník ; ilustroval František Severa - Praha : Albatros, (Oko) s. :il. ;11 x 15 cm - MDT: ISBN: :. motýli, zoologie, hmyz, druhy, popisy, určování Všechno, co jste kdy chtěli vědět o motýlech v ČR, ale báli jste se na to zeptat tak by bylo možné s nadsázkou charakterizovat další svazek z populární edice OKO. Docent Jiří Zahradník ve spolupráci s akademickým malířem Františkem Severou vytvořil encyklopedii, která může být úvodem do poznávání fascinujícího světa motýlů, avšak leccos se z ní dozvědí i pokročilejší entomologové důkazem toho budiž, že kniha vychází již v druhém vydání, neboť to první bylo milovníky motýlů během krátké doby beznadějně rozebráno. "Naši motýli" jsou naučnou publikací, která je vhodná jak pro školy, tak pro domácí čtení a použití v terénu. 635 Procházková, Radka, Rok v zahradě /Radka Procházková, Marcela Novotná - Vyd Praha : Motto, s. :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). zahradnictví, pěstování zahradních rostlin, zahrádkářství, zahrady, rostliny, dřeviny, pěstování, kalendáře, roční období Praktický a přehledný rádce pro každý měsíc v roce a další nápady a rady nejen do zahrady. Užitečné rady a fígle pro snazší údržbu zahrady a okolí během jednotlivých měsíců v roce, určené těm, kteří mají na zahradu málo času, i naprostým laikům. 8

9 641.5 Rettigová, Magdalena Dobromila, Domácí kuchařka :spolu s ukázkami z beletristického díla M.D.Rettigové a čtením o její osobnosti vychází k 200. výročí autorčina narození /Magdalena Dobromila Rettigová - B.v. - Praha : Odeon, s. - MDT: kuchařky, recepty, životopisy, M.D.Rettigová, dílo, literatura, česká Rožďalovská, Lucie Vánoční cukroví /Lucie Rožďalovská - Vyd Praha : Motto, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, vaření, pečení, cukroví, vánoční pečivo, kuchařské recepty 123 vyzkoušených rodinných receptů na pečené i nepečené vánoční dobroty: Prchal, Jiří Doma chutná nejlépe :vaří muž v hrnci /Jiří Prchal - Vyd Praha : Motto, s., :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, jídla, recepty, Muž v hrnci, příprava pokrmů Osvědčené recepty, které vycházely více než šest let v sobotním magazínu Práva pod názvem Muž v hrnci. Když se mne ptají, jak jsem se dostal k veřejnému vaření, musím popravdě odpovědět: To zavinil můj přítel Fidra! Právě ten totiž za mnou kdysi přišel, že manželka od něj chce k narozeninám chutnou slavnostní večeři. A ať se ukáže, nebo uvidí! Ottová, Marta Z jednoho dvě :velmi ekonomická kuchařka /Marta Ottová - Vyd Praha : Motto, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, jídla, vaření, recepty, kuchařské recepty, zeleninová jídla, bramborová jídla, maso První chytrá kuchařka s recepty, které šetří nejen čas, ale i suroviny a energii. Inspirující recepty na jídla z ryb, drůbeže, hovězího masa, zeleniny, brambor, rýže, luštěnin, listového těsta nebo ovoce, kdy z jedné suroviny připravíte dva chutné pokrmy. 65 Kocianová, Renata, Personální řízení :teoretická východiska a vývoj /Renata Kocianová - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, (Andragogika) s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, personální management, andragogika, vzdělávání, lidský kapitál, studie, dovednosti, učebnice Záměrem předkládané publikace je postihnout interdisciplinární společenskovědní základ personálního řízení s poznatky jednotlivých disciplín, z nichž personální řízení vychází, a postihnout akademické pojetí vývoje personálního řízení v průběhu 20. století. 9

10 746 Skoupá, Kateřina Aranžování květin /Kateřina Skoupá, Jitka Vágnerová - Vyd Třebíč : Akcent, s., :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). ruční práce, aranžování květin, řezané květiny, věnce, Velikonoce, Vánoce, floristika Aranžování květin je ve své podstatě umělecká disciplína, s jejímiž základy seznamuje další příručka z edice HOBBY vydavatelství Akcent. Knížka vám pomůže proniknout do zákonitostí prostorové kompozice a kombinování barev. Poradí, jak zacházet s řezanými květinami a ošetřovat je. 746 Čechová, Miluše Tvoříme ze skla /Miluše Čechová a Lucie Nováčková - Vyd Třebíč : Akcent, s. :il. (převážně barev.) ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). ruční práce, výtvarné práce ze skla, vitráže, sklo, malba na skle, dekorační předměty, techniky, Tiffany Další z Hobby příruček vydavatelství Akcent pojednává o tom, co všechno se dá vykouzlit ze skla. V první části knihy čtenář získá praktické rady pro zvládnutí výroby vitráží technikou Tiffany. Druhá část publikace zájemce zasvětí do tajů malování skla. Nabízí jednoduché a praktické rady a návody na to, jak si zpříjemnit volný čas a vyrobit třeba svým blízkým drobný dárek. 746 Wood, Dorothy, Výrobky z přírodních materiálů :doplňky z přírodnin pro radost :Dorothy Woodová - Vyd Praha : Ikar, s. :barev. il. ;29 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. ruční práce, výrobky, přírodní materiál, nápady, dekorace, dekorační předměty, inspirace, materiály Vyberte si z darů, jež nabízí příroda, a vytvářejte jedinečné dekorace nevšedních podob, barev a vůní. 78 Kolafa, Jiří, Hudební nauka pro nehudebníky /Jiří Kolafa - 3. vyd. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, s. :il., noty ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). hudba, hudební nauka, učebnice vysokých škol, pojmy, formy, akordy, tóny Známý odborník napsal učebnici určenou pro všechny studenty i širší okruh zájemců, kteří se zabývají nebo alespoň přicházejí do styku se scénickou či filmovou hudbou a potřebují něco vědět o možnostech jejího využití v divadelní tvorbě a kinematografii Silný, Milan Každý kopec má své-- --nej /Milan Silný - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, s. :il. (některé barev.), portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. cyklistika, cestopisy, Česko, cykloturistika, cestopisné deníky, zajímavosti, turistika, Silný, Milan, autor, regionální 10

11 80 Novotný, Michal, Zákulisí slov do třetice /Michal Novotný - Vyd Praha : MOTTO, (Rádce) s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). jazykověda, zásoba, slovní, etymologie, výklady, slovo, slovotvorba, vznik, původ, výzkumy Pátrejte po původu zajímavých českých slov.víte, že kanape má pozoruhodného příbuzného komára? Jak spolu souvisí almara a armáda? Co znamená spojení lážo plážo? Víte, že kakabus se říká zamračeným lidem podle začouzeného hrnce? 902/904 Tyldesley, Joyce A Egypt :znovunalezení ztracené civilizace /Joyce Tyldesley ; - Vyd Praha : Euromedia Group - Knižní klub, s., :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: 902/ ISBN: (váz.). archeologie, dějiny, egyptologie, egyptologové, archeologické výzkumy, Egypt, starověk, starověké civilizace, památky, studie Bezmála dva tisíce let poté, co Egyptu vládl poslední faraon, zůstávaly divy této starověké civilizace skryty, zdánlivě ztraceny a navždy zapomenuty. Na konci 18. století však rozdmýchala novou vlnu zájmu Napoleonova invaze a od té doby nás země pyramid nepřestává fascinovat. Posedlost vším, co jakkoli souvisí s Egyptem, mnohé lidi podnítila k tomu, aby pátrání ve žhavém pouštním písku zasvětili celý život. 902/904 Vandenberg, Philipp Trojský poklad :bájná města a dobrodružný život jejich objevitele /Philipp Vandenberg ; - Vyd Frýdek- Místek : Alpress, s. - MDT: 902/ ISBN: (váz.) :. archeologie, archeologové, Schliemann, Heinrich, , životopisy, soukromý život, manželství, psychologie osobnosti, archeologické výzkumy, archeologické nálezy, Egypt Vydejte se s námi po stopách dobrodruha, archeologa Heinricha Schliemanna, jehož odhodlání a nezkrotná touha po uznání dovedly až k největším objevům archeologie. 908( ) Jarolímková, Stanislava, Co v průvodcích nebývá., aneb, Pokračování historie k snadnému zapamatování.stanislava Jarolímková - Vyd Praha : MOTTO, s. :il., plány ;22 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (váz.). Vlastivěda Prahy, dějiny, Česko, Praha, památky, zajímavosti, průvodce, kultura, historie Netradiční průvodce Prahou. Víte kde stával kostel, který neměl vlastní střechu? Proč tři zvony Loretánské zvonohry nezvoní? Kde najdete ve Stromovce asi 300 let staré duby a jak se sem dostaly veverky? 908( ) Jarolímková, Stanislava, Co v průvodcích nebývá :, aneb, Třetí pokračování historie Prahy k snadnému zapamatování.stanislava Jarolímková - Vyd Praha : MOTTO, s. :il., plány ;22 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (váz.). Vlastivěda Prahy, Čechy, Praha, průvodce, dějiny, kuriozity, zajímavosti, historie Zajímavosti z historie jednotlivých částí Prahy mají i svá slavná "NEJ". 11

12 929 Vandenberg, Philipp Velké lásky :důvěrné vztahy na královských dvorech /Philipp Vandenberg ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). životopisy, partnerské vztahy, milenky významných mužů, milenky panovníků, panovníci, králové V knize ožívají romantické i dramatické příběhy krásných žen, které sehrály významnou úlohu v historii jako milenky panovníků a jiných velkých osobností. Ať už byly veřejně rozmazlované, nebo naopak marně bojovaly se skutečností, že svou lásku nikdy nesmí zveřejnit, jejich osudy byly výjimečné milovaly muže, kteří měnili svět. 929 Clinton H. Gerth, Jeff Její cesta :naděje a touhy Hillary Clintonové : životopis /Jeff Gerth, Don Van Natta jr. ; - Vyd Praha : Motto, s. :il., portréty ;25 cm - MDT: 929 Clinton H.. - ISBN: (váz.). životopisy, Clinton, Hillary Rodham, 1947-, političky, Spojené státy americké, manželky prezidentů, životy, vzpomínky Hillary Clintonová je jednou z nejvlivnějších a nejosobitějších postav americké politické scény. Stala se tématem oslavných legend stejně jako terčem pomluv. A třebaže o ní byly napsány už desítky knih, žádné z nich se nepodařilo ukázat skutečnou Hillary ať už jako člověka či političku v celé její složitosti. 929 Marie Antoinnetta Decker, Michel de, Marie Antoinetta :životní příběh francouzské královny /Michel de Decker ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: 929 Marie Antoinnetta. - ISBN: (váz.). životopisy, panovnice, královna, Marie Antoinetta, , choť Ludvíka XVI., Francie, 18. stol., Marie Terezie, císařovna, popravy, osudy 929 O'Sullivan R. O'Sullivan, Ronnie, Ronnie /autobiografie Ronnieho O'Sullivana ; ve spolupráci se Simonem Hattenstonem ; - Vyd Praha : Motto, s.,:il., portréty ;21 cm - MDT: 929 O'Sullivan R.. - ISBN: (brož.). životopisy, O'Sullivan, Ronnie, hráči snookeru, hry s koulemi, stol., Velká Británie, problémy, vzpomínky Životní příběh nejlepšího hráče snookeru. Ronnie O Sullivan má výjimečné nadání a neuvěřitelný talent. Už v deseti letech byl považován za geniálního snookerového hráče. Jeho mimořádná kariéra však byla poznamenána řadou osobních problémů. Ronnie ve své autobiografii líčí úspěchy i pády, svou cestu k vrcholu a téměř i k sebezničení. 12

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Výběr z nových knih 7-8/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 7-8/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 7-8/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Akademický atlas českých dějin / Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- xxviii, 559 s. -- cze ISBN 978-80-200-2182-3

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory 1. Bylinky našich babiček / Pierrette Nardo ; [překlad Šárka Surovcová] Brno : Computer Press, 2011 -- 247 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-251-2496-3

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Obsah. Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9

Obsah. Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9 3 Obsah Předmluva 5 Úvod 7 Jaký by měl být vůdce úvahy filozofů (Josef Smolík) 9 2.1 Platón 10 2.2 Aristotelés 15 2.3 Machiavelli 18 2.4 Vůdce vnímaný prizmatem filozofického přístupu 23 Politická psychologie,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2016/2017 Název kurzu 1. skupina kurzů Balkán jako křižovatka kultur I. 08:30 10:00 h. 131 ( mezipatro) Poklady

Více

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory 1. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých / Věra a Veronika Škvárovy - - Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013 -- 191 s. -- čeština. ISBN 978-80-242-3926-2

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni...

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni... Předmluva... 10 П Teoretická východiska a vývoj andragogické v é d y... 13 1 Vznik a rozvoj a n d m g o g ik y... 14 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni... 14 1.2 Vznik pojmu andragogika... 16 1.3 Predvedecké

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2016/2017 Název kurzu 1. skupina kurzů Balkán jako křižovatka kultur I. 08:30 10:00 h. 131 ( mezipatro) Poklady

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

KATALOG pro základní a střední školy

KATALOG pro základní a střední školy KATALOG pro základní a střední školy 2016 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebních materiálů z produkce nakladatelství Didaktis na rok 2016. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich

Více

Interakční psychologický seminář

Interakční psychologický seminář školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Dávat a brát : skrytá dynamika úspěchu / Adam Grant ; [překlad Zdeněk Mužík] -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014 -- 311 s. -- cze ISBN 978-80-265-0133-6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 Lidská práva Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.3 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: říjen 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická škola

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Knihovnické lekce První návštěva knihovny Určeno pro: 1. třídy ZŠ Termín realizace: dle dohody Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, knihkupectví,

Více

Doba trvání: 50 minut Termín: 24. března 2011 v hodin

Doba trvání: 50 minut Termín: 24. března 2011 v hodin Jistě znáte ( či byste znát měli ) pověsti o Čechovi, o Kazi, Tetě, Libuši a jejích proroctvích, o Bivojovi, Přemyslovi, Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi, jak je napsal Alois Jirásek. Jak tyto pověsti

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. eské Vánoce : od vzniku republiky do sametové revoluce / Petr a Pavlína Kourovi Praha : Dokoán, 2010 -- 356 s., [34] barev. obr. píl. :. -- eština.

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty

Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty Sylabus kurzu: Právo univerzální na všechny fakulty Výchozí úroveň studentů: U studentů se předpokládá znalost gymnaziálního učiva práva, základů společenských věd a všeobecný společenskovědní přehled

Více