Nové knihy - N A U C N Á

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 122/129 Jaroš, Boris, Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. ;21 cm - MDT: 122/ ISBN: X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie, psychoterapie, alternativní lékařství, reinkarnace, regresní psychoterapie, reinkarnační terapie, minulé životy Víme, co jsme cítili a jak jsme prožívali vlastní vývoj před narozením? Můžeme si dokonce vzpomenout na okamžik početí vlastního těla? Co všechno, na co si normálně nevzpomínáme, obsahuje naše paměť? Co je to za paměť z doby, kdy se náš mozek ještě zdaleka nevyvinul? Je možné, že je naše vědomí schopno samostatné existence mimo naše tělo? Žili jsme už někdy někde dříve? Je to všechno vůbec možné? 133 Nakonečný, Milan Lexikon magie /Milan Nakonečný - Vyd. 4., v Argu 1., rozšíř. a přeprac. vyd. - Praha : Argo, s. :il. - MDT: ISBN: Okultismus. Magie, magie, esoterismus, hermetismus, encyklopedie, lexikony, mystika, čarodějnictví, alchymie, astrologie, dějiny, osobnosti, výklady Jeden z nejobsáhlejších lexikonů, který k dané problematice kdy vznikl, vychází v novém, rozšířeném a bohatě ilustrovaném vydání. Abecedně seřazená hesla informují o celé škále otázek přímo či nepřímo s magií souvisejících, o magických fenoménech v nejširším slova smyslu, a jsou doplněna o nejnovější literaturu. 133 Kanto, Erik, Čtení z tváře :objevte moudrost čínského umění /Erik Kanto, Ilona Kanto ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, fyziognomie, obličej, typologie osobnosti, psychologie, mimika, výrazy, čtení, moudrosti, čínské učení Chcete se dozvědět víc o sobě a svých známých? Díky přehlednému textu a názorným obrázkům, můžete jednoduše vyčíst z rysů tváře osobnostní typ, temperament, vlohy a schopnosti jedince, předpokládaný životní úspěch, osud, štěstí a popularitu. 14 Bílý, Jiří, Základy filosofie a psychologie /Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Filozofické systémy a směry, dějiny filozofie, psychologie, učebnice, základy, humanitní vědy Prioritou této učebnice je propojení všech složek patřících do oboru filosofie a psychologie (humanitních věd) do jednoho celku, aniž by zastíraly autonomie jednotlivých společensko-vědních oborů Ehrhardt, Ute, Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtějí /Ute Erhardtová - Vyd Praha : MOTTO, (Populárně psychologická řada) s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, ženy, strach, deprese, osamělost, schopnosti, myšlení, rozhodování, seberealizace 1

2 159.9 Kubelka, Susanna Konečně přes čtyřicet :zralé ženě patří svět-- /Susanna Kubelka ; - 3. vyd. - Praha : Motto, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. psychologie, psychologie osobnosti, ženy, sexualita, partnerské vztahy, seberealizace, stárnutí, sebevědomí, motivace, pozitivní myšlení Zralé ženě patří svět. Málo žen, které překročí čtyřicítku, se ubrání strachu z blížícího se stáří. Susanna Kubelka tento strach vyvrací jako uměle vyvolaný a zbytečný. Ukazuje silné stránky a přednosti zralé ženy v rozdílných oblastech. Kniha je nejen zábavně napsaná, je něčím víc: ukazuje ženám cestu k novému sebevědomí, nezatíženému zbytečnými předsudky Jordánová, Zdeňka, Láska /Zdeňka Jordánová - 2. vyd. - Praha : Vodnář, s. ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, láska, psychologické aspekty, interpersonální vztahy, duchovní cesta, životní harmonie, sebevýchova, sebepojetí Všichni hledáme v okolním světě to, co sami nedáváme. Svět kolem nás je naše zrcadlo a může nám dát jen tolik, kolik si dokážeme dát my sami. To, co si nedokážeme dát, nemůžeme ve vnějším světě nikdy najít. 17 Plzák, Miroslav Kostky byly vrženy :úvaha o lidské duši, jež by mohla být i nesmrtelná /Miroslav Plzák - Vyd Praha : MOTTO : R + H, s. - MDT: ISBN: Morálka. Etika, člověk, mozek, duše, emoce, nesmrtelnost, úvahy 17 Bílý, Jiří, Základy etiky, estetiky a religionistiky /Jiří Bílý - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: X (brož.). Morálka. Etika, společenské vědy, etika, estetika, religionistika, andragogika, personální management, lidský kapitál, učebnice středních škol Záměrem předkládané publikace je postihnout interdisciplinární společenskovědní základ personálního řízení s poznatky jednotlivých disciplín, z nichž personální řízení vychází, a postihnout akademické pojetí vývoje personálního řízení v průběhu 20. století. 17 Vaněk, Jiří, 1946 ún Principy obecné, ekonomické a informační etiky /Jiří Vaněk - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Morálka. Etika, aplikovaná etika, etika, obecná, ekonomická, informační, učebnice Základem pro knihu se stal učební text používaný na Vysoké škole ekonomické v Praze pro kurz etiky, který byl výrazné rozšířen a aktualizován. 2

3 173 Fein, Ellen Tajná pravidla :jak najít báječného manžela /Ellen Feinová, Sherrie Schneiderová - Vyd. 2. V nakl. Motto 1. - Praha : MOTTO, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, seznamování, vztahy, partnerství, volby, muži, manželství, pravidla, soužití, mezilidské vztahy 173 Plzák, Miroslav Othelon, aneb, Manuál o žárlivosti /Miroslav Plzák - Vyd. 4., V nakl. Motto 2. - Praha : Motto, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). rodinné vztahy, mezilidské vztahy, partnerské vztahy, žárlivost Kniha známého psychologa je věnována problému narušujícímu každý partnerský vztah. Autor definuje jednotlivé typy žárlivosti a radí těm, kdo jí trpí, jak ji zvládnout, aby vztah úplně nezničila. 173 Baum, Tanja Umění přátelského řešení konfliktů /Tanja Baum - Vyd Praha : Portál, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, management konfliktů, sociologie, konflikty, řešení, vztahy, sociální interakce Autorka nabízí čtenáři své mnohaleté zkušenosti, jak zacházet se spory a konflikty v osobním i profesním životě konstruktivním způsobem, který by vedl k řešení přijatelnému pro všechny zúčastněné. 176 Quirk, Joe Po čem ženy touží a proč se muži nechtějí vázat :pravda o spermiích, vajíčku, genech, lásce a sexu /Joe Quirk ; - Vyd Praha : Ikar, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). sexuální morálka, sex, sexuální chování, psychologie, etika, partnerské vztahy, problémy, myšlení Složitou problematiku sexuálních vztahů nahlíží autor objektivem sociologie, biologie, antropologie a několika dosti alarmujících údajů, přesto s humorem a nadhledem. Klade si otázky, které tanou na mysli nám všem, a z odpovědí vyplývá, že vše živé na světě je konzervativní, účelné, a jednotvárné, dokud nenadejde čas množit se, kdy se vše změní na extravagantní, marnotratné, riskantní a krásné. Skutečný důvod, proč se ženy a muži od sebe liší, byste neuhodli: lidské bytosti jsou totiž stvořeny pro sebe navzájem! 23/28 Dvořáková, Petra, Proměněné sny :deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra /Petra Dvořáková - Vyd Brno : Host, s. :il. ;21 cm - MDT: 23/28. - ISBN: (brož.) :. křesťanství, rozhovory, křesťanský život, životní problémy, katolická víra, křesťanští laici, česko, stol., řeholnice, řeholníci, katoličtí kněží, názory, postoje, mládež Kniha rozhovorů je v podstatě dokument o jedné křesťanské generaci. Tyto rozhovory jsou určitou "anatomií" mladých křesťanských životů a jejich nehod. Jednotlivá vyprávění přinášejí svědectví o tom, co je to duchovní moc a jakých destruktivních podob může nabýt a zároveň je svědectvím o církvi v osmdesátých a devadesátých letech. 3

4 23/28 Rané křesťanství :počátky a vývoj církve do roku 600 /Ian Hazlett (ed.) ; - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. ;21 cm - MDT: 23/28. - ISBN: (váz.) :. křesťanství, Dějiny křesťanské církve, církevní historiografie, mezináboženské vztahy, stol., organizace, struktura církve, křesťanská teologie, spiritualita Reprezentativní dílo představuje základní četbu pro každého, kdo chce držet krok s moderním bádáním o počátcích a vývoji křesťanství v prvních šesti stoletích. Každý z přispěvatelů píše o své vlastní výzkumné oblasti a snaží se představit základní obraz dané problematiky, opřený o nové vědecké poznatky. Čtenář má možnost zamyslet se nad smyslem studia raněcírkevních dějin, prozkoumat historické a náboženské pozadí vzniku křesťanství, sledovat utváření věrouky, zhodnotit roli církevních otců, seznámit se s novými pohledy na hereze a rozmanitost raněcírkevní spirituality, promyslet vztah mezi ranou církví a tehdejší společností a konečně také porozumět dějinám historického zobrazování počáteční éry církve a současným historiografickým standardům. 316 Keller, Jan, Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice /Jan Keller - Vyd Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. sociologie, sociální kapitál, sociální sítě, moderní společnost, důvěra, stát, kapitál, česká literatura Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. 316 Jirásková, Věra, Mezigenerační porozumění a komunikace /Věra Jirásková a kol. - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, mezigenerační vztahy, interpersonální vztahy, interpersonální komunikace, komunikace, porozumění, ageismus, stárnutí, smrt, vzdělávání, myšlení, humanismus, odpovědnost Publikace se zabývá aktuálním problémem vzájemného dialogu mezi seniory a mladší generací, ale i předpoklady porozumění sobě samému. Reflektujícím způsobem otevírá otázky jednotlivých předsudků, komunikačních bariér, porozumění smyslu života, pojetí humanismu a proaktivního charakteru odpovědnosti. 316 Bílý, Jiří, Základy státovědy, politologie a sociologie /Jiří Bílý - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, Základy společenských věd, politologie, státověda, společenské vědy, učebnice středních škol, základy Učebnice, kterou předkládáme, má delší předhistorii. Začalo to grantem dynamického rozvoje č. 0934, Základy společenských věd, jehož nositelkou byla Jaroslava Pešková a který byl obhájen v r Jde o zmapování stavu základů společ. věd a o expertní šetření.publikace je určena pro učitele učitelů, studenty pedagogických fakult, pro učitele střed. škol a jejich žáky. 4

5 316 Keller, Jan, Úvod do filozofie, sociologie a psychologie :nové pohledy společenských věd : učebnice pro studenty gymnázií a zájemce o vysokoškolské humanitní vzdělávání /Jan Keller, Petr Novotný ; s ilustracemi Vladimíra Renčína - Vyd Liberec : Dialog, s. :il., portréty ;27 cm - MDT: ISBN: (váz.). sociologie, psychologie, člověk a společnost, filozofie, dějiny, vývoj, učebnice středních škol Úvod do filozofie, sociologie a psychologie je první společnou prací sociologa Jana Kellera a psychologa Petra Novotného. Autoři hledají styčné body mezi uvedenými společenskovědními disciplínami, aby co nejpřesvědčivěji postihli soudobý životní způsob se všemi jeho důsledky 32 Rupnik, Jacques, Příliš brzy unavená demokracie :rozhovor s Karlem Hvížďalou :Jacques Rupnik - Vyd Praha : Portál, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Politika. Politické vědy, rozhovory, Rupnik, Jacques, stol., Evropská unie, terorismus, politologové, politické názory a postoje, politika, světová politika, demokracie Jacques Rupnik v rozhovorech s Karlem Hvížďalou reflektuje politický vývoj především ve středoevropských zemích, hodnotí postupující proces od mravního étosu disidentů k voličsky nevěrohodnému boji o moc. 330 Bailey, S. J Veřejný sektor :teorie, politika a praxe /Stephen J. Bailey ; - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Ekonomické vědy. Ekonomika, veřejný sektor, ekonomika veřejného sektoru, veřejné služby, ekonomie, učebnice Kniha se zabývá teorií, politikou a praxí v širším kontextu politické ekonomie a pokouší se o jejich obecnější propojení. Úroveň analýzy v knize je přizpůsobena úrovni studentů druhých a třetích ročníků, kteří se orientují na oblasti veřejné správy, managementu veřejného sektoru, účetnictví, sociální politiky a sociální vědy. 331 Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu /kolektiv autorů [Milan Beneš... et al. ; [šéfredaktor Jiří Matějka] - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, (Andragogika) s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: X (brož.). práce, lidský kapitál, vzdělávání, ekonomické aspekty, manažerské vzdělávání, celoživotní vzdělávání, andragogika, marketing Sborník se zabývá andragogickým pohledem na teorii lidského kapitálu a vzdělávacím marketingem. Příspěvky se zaměřují na otázky rozvoje lidských zdrojů a teoretickou analýzu pojmu kompetence. 5

6 34 Hradec, Vratislav Lexikon práva životního prostředí /Vratislav Hradec - 1. vyd. - Praha : Eurolex, s. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Právo. Právní věda, právo životního prostředí, oborová terminologie, právní předpisy, zákony, lexikony, výkladové slovníky, terminologické slovníky Publikace je pro všechny, kteří se zabývají otázkami životního prostředí, uvádí heslovitě veškeré zákony související s právním úpravou životního prostředí platných v současné době, včetně zákonů EU. 34 Tomancová, Jaroslava, Právní nauka pro pracovníky veřejné správy /Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kol vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). Právo. Právní věda, veřejná správa, finanční právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo, soudnictví, základní pojmy, terminologie, výklady, základy 343 Schelleová, Ilona, Právní postavení mladistvých /Ilona Schelleová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). trestní právo, zákony, právní předpisy, trestání mladistvých, kriminalita mládeže, trestní odpovědnost mladistvých, poruchy chování, zodpovědnost, hmotná zodpovědnost, mladiství Trestní odpevědnost mladistvých, mladiství a pracovněprávní vztahy, mladiství z hlediska občanského práva hmotného a procesního. 343 Jelínek, Jiří, Trestní právo procesní /Jiří Jelínek a kolektiv - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). trestní právo, trestní právo procesní, učebnice vysokých škol, právo, normy, výklady, Odkaz do WikipedieEvropská unie, trestní řízení, obnova řízení Stručná učebnice trestního práva procesního je primárně určena studentům a pedagogům Vysoké školy Karlovy Vary. Učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního práva procesního, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Přihlíží k posledním změnám právní úpravy, poznatkům nauky i rozhodovací činnosti aplikační praxe. K usnadnění studia slouží ve vhodných případech také grafy znázorňující průběh trestního řízení v jeho jednotlivých stadiích. 343 Vojáček, Ladislav, Urážky, pomluvy, nactiutrhání :ochrana cti v československém trestním právu /Ladislav Vojáček - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). trestní právo, právní dějiny, Československo, urážka na cti, pomluva, přestupky, Občanskoprávní vztahy, dějiny, výklady Autor v publikaci předkládá genezi ochrany cti v českém právu. Soustředí se na období Československé republiky, stručně připomíná i starší dobu. Výklad je zasazen do kontextu vývoje trestního práva. Pro úplnost autor zmiňuje i občanskoprávní a správněprávní formy ochrany cti, tresty výslovně se dotýkající občanské cti a poválečnou ochranu národní cti. 6

7 343 Marlowe, John, Nejkrutější psychopati v dějinách /John Marlowe ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il., portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. trestní právo, dějiny kriminality, kriminální případy, stol., sexuální delikventi, masoví vrazi, sérioví vrazi, vrazi, psychopati, životopisy V každém období lidských dějin se našli jedinci, kteří se vyžívali v krutém násilí, nelítostném mučení a týrání náhodných nebo pečlivě volených obětí. Zatímco zločincům z dávných dob kralují Alžběta Báthoryová a Vlad III., viktoriánské éře vévodí Jack Rozparovač. Ve 20. století se vyskytla nová kategorie pachatelů: sexuálně motivovaní psychopati a sérioví vrazi. Z příběhů jednotlivých vrahů a jejich obětí mrazí v zádech stejně jako z vědomí, že naprostá většina z nich působí jako příjemný soused odvedle. 347 Schelleová, Ilona, Exekuční řízení /Ilona Schelleová a kolektiv - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, Exekuční řízení, exekuce, právo, exekutoři, soudy, řízení, soudní rozhodnutí a stanoviska, exekuční řád, průběh, způsoby Exekuční řízení patří k právním odvětvím, která se zejména v první polovině devadesátých let velmi dynamicky vyvíjela. Avšak i v této oblasti se vyskytla řada problémů. Autorka se snaží poskytnout čtenáři lepší orientaci v jednotlivých oblastech exekučního řízení. 347 Knappová, Marta, Povinnost a odpovědnost v občanském právu /Marta Knappová - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, právní odpovědnost, zákony, výklady, povinnosti, odpovědnosti, právní předpisy, občanskoprávní, resumé, škody Tato práce usiluje o získání některých obecných poznatků a občanskoprávní povinnosti a o jejich vzájemném vztahu. Není to práce z oblasti právní dogmatiky. Jejím cílem není analýza a výklad jednotlivých ustanovení, nýbrž teoretická abstarkce z nich. 347 Vývoj českého soukromého práva /Marta Kadlecová... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, (Právní dějiny) s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, soukromé právo, rodinné právo, obchodní právo, směnečné právo, pracovní právo, právní dějiny, Česko Publikace obsahuje přehled vývoje základních soukromoprávních odvětví občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a pracovní právo. Vzhledem k významu římského práva je v úvodu publikace nastíněn krátký exkurz do římského práva soukromého. V publikaci je vysvětlen a vymezen rozdíl soukromého práva oproti právu veřejnému. Knihu využijí především studenti právnických fakult a všichni ostatní, kdo otázky soukromého práva potřebují k výkonu svých aktivit. 7

8 395 Špaček, Ladislav, Nová velká kniha etikety /Ladislav Špaček ; - 2. rozšířené vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :il. - MDT: ISBN: :. Společenské chování. Etiketa, společenská konverzace, chování, etiketa, události, pravidla, stolování, komunikace, představování Kniha je univerzálním průvodcem různými společenskými událostmi. Seznamuje čtenáře se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenských situací, s pravidly jednání jak doma, tak v cizině. Množstvím informací a rad překonává všechny dosud vydané příručky společenského chování. Poskytuje praktické návody, jak se chovat ve společnosti, v kanceláři, na ulici i doma, jak správně stolovat, jak se oblékat, jak se chovat na recepci, na banketu, jak připravit návštěvu ústavního činitele, jak jednat se zahraničními partnery. Vychází ze soudobého pojetí etikety a protokolu. Je nezbytnou pomůckou pro školu, úřad, firmu i rodinu. 572 Mareš, Jaroslav, Legendární opolidé :výpravy za přízračnými obry /Jaroslav Mareš ; ilustrátor Vladimír Rimbala ; foto Vladimír Mareš - Vyd Praha : Motto, s., :il. - MDT: ISBN: :. antropologie, kryptozoologie, člověk, evoluce, záhady, tajemství, opolidé, opočlověk, yetti, Sibiř, Asie, Čína, Amerika Obrovití primáti - legenda nebo pravda?obři, o nichž mluví legendy, byli mnohokrát spatřeni, vyfotografování a existuje množství odlitků stop, chlupů a jiných materiálů dokazujících jejich existenci. Autor se vydal po jejich stopách až do dalekého Nepálu, Afghánistánu, Pákistánu, Číny, Brazílie a dalších zemí. Jaké legendy a pověsti na svých cestách posbíral? Zahradník, Jiří, Naši motýli /Jiří Zahradník ; ilustroval František Severa - Praha : Albatros, (Oko) s. :il. ;11 x 15 cm - MDT: ISBN: :. motýli, zoologie, hmyz, druhy, popisy, určování Všechno, co jste kdy chtěli vědět o motýlech v ČR, ale báli jste se na to zeptat tak by bylo možné s nadsázkou charakterizovat další svazek z populární edice OKO. Docent Jiří Zahradník ve spolupráci s akademickým malířem Františkem Severou vytvořil encyklopedii, která může být úvodem do poznávání fascinujícího světa motýlů, avšak leccos se z ní dozvědí i pokročilejší entomologové důkazem toho budiž, že kniha vychází již v druhém vydání, neboť to první bylo milovníky motýlů během krátké doby beznadějně rozebráno. "Naši motýli" jsou naučnou publikací, která je vhodná jak pro školy, tak pro domácí čtení a použití v terénu. 635 Procházková, Radka, Rok v zahradě /Radka Procházková, Marcela Novotná - Vyd Praha : Motto, s. :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). zahradnictví, pěstování zahradních rostlin, zahrádkářství, zahrady, rostliny, dřeviny, pěstování, kalendáře, roční období Praktický a přehledný rádce pro každý měsíc v roce a další nápady a rady nejen do zahrady. Užitečné rady a fígle pro snazší údržbu zahrady a okolí během jednotlivých měsíců v roce, určené těm, kteří mají na zahradu málo času, i naprostým laikům. 8

9 641.5 Rettigová, Magdalena Dobromila, Domácí kuchařka :spolu s ukázkami z beletristického díla M.D.Rettigové a čtením o její osobnosti vychází k 200. výročí autorčina narození /Magdalena Dobromila Rettigová - B.v. - Praha : Odeon, s. - MDT: kuchařky, recepty, životopisy, M.D.Rettigová, dílo, literatura, česká Rožďalovská, Lucie Vánoční cukroví /Lucie Rožďalovská - Vyd Praha : Motto, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, vaření, pečení, cukroví, vánoční pečivo, kuchařské recepty 123 vyzkoušených rodinných receptů na pečené i nepečené vánoční dobroty: Prchal, Jiří Doma chutná nejlépe :vaří muž v hrnci /Jiří Prchal - Vyd Praha : Motto, s., :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, jídla, recepty, Muž v hrnci, příprava pokrmů Osvědčené recepty, které vycházely více než šest let v sobotním magazínu Práva pod názvem Muž v hrnci. Když se mne ptají, jak jsem se dostal k veřejnému vaření, musím popravdě odpovědět: To zavinil můj přítel Fidra! Právě ten totiž za mnou kdysi přišel, že manželka od něj chce k narozeninám chutnou slavnostní večeři. A ať se ukáže, nebo uvidí! Ottová, Marta Z jednoho dvě :velmi ekonomická kuchařka /Marta Ottová - Vyd Praha : Motto, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, jídla, vaření, recepty, kuchařské recepty, zeleninová jídla, bramborová jídla, maso První chytrá kuchařka s recepty, které šetří nejen čas, ale i suroviny a energii. Inspirující recepty na jídla z ryb, drůbeže, hovězího masa, zeleniny, brambor, rýže, luštěnin, listového těsta nebo ovoce, kdy z jedné suroviny připravíte dva chutné pokrmy. 65 Kocianová, Renata, Personální řízení :teoretická východiska a vývoj /Renata Kocianová - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, (Andragogika) s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, personální management, andragogika, vzdělávání, lidský kapitál, studie, dovednosti, učebnice Záměrem předkládané publikace je postihnout interdisciplinární společenskovědní základ personálního řízení s poznatky jednotlivých disciplín, z nichž personální řízení vychází, a postihnout akademické pojetí vývoje personálního řízení v průběhu 20. století. 9

10 746 Skoupá, Kateřina Aranžování květin /Kateřina Skoupá, Jitka Vágnerová - Vyd Třebíč : Akcent, s., :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). ruční práce, aranžování květin, řezané květiny, věnce, Velikonoce, Vánoce, floristika Aranžování květin je ve své podstatě umělecká disciplína, s jejímiž základy seznamuje další příručka z edice HOBBY vydavatelství Akcent. Knížka vám pomůže proniknout do zákonitostí prostorové kompozice a kombinování barev. Poradí, jak zacházet s řezanými květinami a ošetřovat je. 746 Čechová, Miluše Tvoříme ze skla /Miluše Čechová a Lucie Nováčková - Vyd Třebíč : Akcent, s. :il. (převážně barev.) ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). ruční práce, výtvarné práce ze skla, vitráže, sklo, malba na skle, dekorační předměty, techniky, Tiffany Další z Hobby příruček vydavatelství Akcent pojednává o tom, co všechno se dá vykouzlit ze skla. V první části knihy čtenář získá praktické rady pro zvládnutí výroby vitráží technikou Tiffany. Druhá část publikace zájemce zasvětí do tajů malování skla. Nabízí jednoduché a praktické rady a návody na to, jak si zpříjemnit volný čas a vyrobit třeba svým blízkým drobný dárek. 746 Wood, Dorothy, Výrobky z přírodních materiálů :doplňky z přírodnin pro radost :Dorothy Woodová - Vyd Praha : Ikar, s. :barev. il. ;29 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. ruční práce, výrobky, přírodní materiál, nápady, dekorace, dekorační předměty, inspirace, materiály Vyberte si z darů, jež nabízí příroda, a vytvářejte jedinečné dekorace nevšedních podob, barev a vůní. 78 Kolafa, Jiří, Hudební nauka pro nehudebníky /Jiří Kolafa - 3. vyd. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, s. :il., noty ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). hudba, hudební nauka, učebnice vysokých škol, pojmy, formy, akordy, tóny Známý odborník napsal učebnici určenou pro všechny studenty i širší okruh zájemců, kteří se zabývají nebo alespoň přicházejí do styku se scénickou či filmovou hudbou a potřebují něco vědět o možnostech jejího využití v divadelní tvorbě a kinematografii Silný, Milan Každý kopec má své-- --nej /Milan Silný - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, s. :il. (některé barev.), portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. cyklistika, cestopisy, Česko, cykloturistika, cestopisné deníky, zajímavosti, turistika, Silný, Milan, autor, regionální 10

11 80 Novotný, Michal, Zákulisí slov do třetice /Michal Novotný - Vyd Praha : MOTTO, (Rádce) s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). jazykověda, zásoba, slovní, etymologie, výklady, slovo, slovotvorba, vznik, původ, výzkumy Pátrejte po původu zajímavých českých slov.víte, že kanape má pozoruhodného příbuzného komára? Jak spolu souvisí almara a armáda? Co znamená spojení lážo plážo? Víte, že kakabus se říká zamračeným lidem podle začouzeného hrnce? 902/904 Tyldesley, Joyce A Egypt :znovunalezení ztracené civilizace /Joyce Tyldesley ; - Vyd Praha : Euromedia Group - Knižní klub, s., :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: 902/ ISBN: (váz.). archeologie, dějiny, egyptologie, egyptologové, archeologické výzkumy, Egypt, starověk, starověké civilizace, památky, studie Bezmála dva tisíce let poté, co Egyptu vládl poslední faraon, zůstávaly divy této starověké civilizace skryty, zdánlivě ztraceny a navždy zapomenuty. Na konci 18. století však rozdmýchala novou vlnu zájmu Napoleonova invaze a od té doby nás země pyramid nepřestává fascinovat. Posedlost vším, co jakkoli souvisí s Egyptem, mnohé lidi podnítila k tomu, aby pátrání ve žhavém pouštním písku zasvětili celý život. 902/904 Vandenberg, Philipp Trojský poklad :bájná města a dobrodružný život jejich objevitele /Philipp Vandenberg ; - Vyd Frýdek- Místek : Alpress, s. - MDT: 902/ ISBN: (váz.) :. archeologie, archeologové, Schliemann, Heinrich, , životopisy, soukromý život, manželství, psychologie osobnosti, archeologické výzkumy, archeologické nálezy, Egypt Vydejte se s námi po stopách dobrodruha, archeologa Heinricha Schliemanna, jehož odhodlání a nezkrotná touha po uznání dovedly až k největším objevům archeologie. 908( ) Jarolímková, Stanislava, Co v průvodcích nebývá., aneb, Pokračování historie k snadnému zapamatování.stanislava Jarolímková - Vyd Praha : MOTTO, s. :il., plány ;22 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (váz.). Vlastivěda Prahy, dějiny, Česko, Praha, památky, zajímavosti, průvodce, kultura, historie Netradiční průvodce Prahou. Víte kde stával kostel, který neměl vlastní střechu? Proč tři zvony Loretánské zvonohry nezvoní? Kde najdete ve Stromovce asi 300 let staré duby a jak se sem dostaly veverky? 908( ) Jarolímková, Stanislava, Co v průvodcích nebývá :, aneb, Třetí pokračování historie Prahy k snadnému zapamatování.stanislava Jarolímková - Vyd Praha : MOTTO, s. :il., plány ;22 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (váz.). Vlastivěda Prahy, Čechy, Praha, průvodce, dějiny, kuriozity, zajímavosti, historie Zajímavosti z historie jednotlivých částí Prahy mají i svá slavná "NEJ". 11

12 929 Vandenberg, Philipp Velké lásky :důvěrné vztahy na královských dvorech /Philipp Vandenberg ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). životopisy, partnerské vztahy, milenky významných mužů, milenky panovníků, panovníci, králové V knize ožívají romantické i dramatické příběhy krásných žen, které sehrály významnou úlohu v historii jako milenky panovníků a jiných velkých osobností. Ať už byly veřejně rozmazlované, nebo naopak marně bojovaly se skutečností, že svou lásku nikdy nesmí zveřejnit, jejich osudy byly výjimečné milovaly muže, kteří měnili svět. 929 Clinton H. Gerth, Jeff Její cesta :naděje a touhy Hillary Clintonové : životopis /Jeff Gerth, Don Van Natta jr. ; - Vyd Praha : Motto, s. :il., portréty ;25 cm - MDT: 929 Clinton H.. - ISBN: (váz.). životopisy, Clinton, Hillary Rodham, 1947-, političky, Spojené státy americké, manželky prezidentů, životy, vzpomínky Hillary Clintonová je jednou z nejvlivnějších a nejosobitějších postav americké politické scény. Stala se tématem oslavných legend stejně jako terčem pomluv. A třebaže o ní byly napsány už desítky knih, žádné z nich se nepodařilo ukázat skutečnou Hillary ať už jako člověka či političku v celé její složitosti. 929 Marie Antoinnetta Decker, Michel de, Marie Antoinetta :životní příběh francouzské královny /Michel de Decker ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: 929 Marie Antoinnetta. - ISBN: (váz.). životopisy, panovnice, královna, Marie Antoinetta, , choť Ludvíka XVI., Francie, 18. stol., Marie Terezie, císařovna, popravy, osudy 929 O'Sullivan R. O'Sullivan, Ronnie, Ronnie /autobiografie Ronnieho O'Sullivana ; ve spolupráci se Simonem Hattenstonem ; - Vyd Praha : Motto, s.,:il., portréty ;21 cm - MDT: 929 O'Sullivan R.. - ISBN: (brož.). životopisy, O'Sullivan, Ronnie, hráči snookeru, hry s koulemi, stol., Velká Británie, problémy, vzpomínky Životní příběh nejlepšího hráče snookeru. Ronnie O Sullivan má výjimečné nadání a neuvěřitelný talent. Už v deseti letech byl považován za geniálního snookerového hráče. Jeho mimořádná kariéra však byla poznamenána řadou osobních problémů. Ronnie ve své autobiografii líčí úspěchy i pády, svou cestu k vrcholu a téměř i k sebezničení. 12

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice

Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Čtení není nuda! ZŠ U Kříže Michálkovice Knihovnické lekce První návštěva knihovny Určeno pro: 1. třídy ZŠ Termín realizace: dle dohody Seznámení s knihovnou, základními pojmy (knihovna, knihkupectví,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie

Výběr z nových knih 3/2013 psychologie Výběr z nových knih 3/2013 psychologie 1. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem : traumata v raném vztahu a psychická odolnost / Kate Cairns ; [z anglického originálu... přeložila Hana Antonínová]

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory 1. 25 let české demokracie očima veřejnosti / Daniel Kunštát a kol. -- Vydání 1. Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2014 -- 314 stran

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Výběr z nových knih 5/2015 psychologie

Výběr z nových knih 5/2015 psychologie Výběr z nových knih 5/2015 psychologie 1. Dítě s nadváhou a jeho problémy / Slávka Fraňková, Jana Pařízková, Eva Malichová a kol. -- Vyd. 1. Praha : Portál, 2015 -- 254 s. -- cze ISBN 978-80-262-0797-9

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Britské galerie a muzea / Jaroslav Beránek -- 1. vyd. Praha : Radioservis, 2012 -- 213 s. -- čeština. ISBN 978-80-87530-09-2 (váz.) Sign.: I

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory 1. 20 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2012 -- 158 s. -- čeština.

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Albert Schweitzer : (1875-1965) / Nils Ole Oermann ; z německého originálu Albert Schweitzer 1875-1965... přeložil Petr Babka -- Vydání první

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výběr z nových knih 12/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 12/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 12/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Akta budoucnosti : historie příštích 50 let / Richard Watson ; [překlad Petra Žižlavská] -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2012 -- 296 s. -- čeština.

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Výběr z nových knih 12/2007-1/2008 psychologie

Výběr z nových knih 12/2007-1/2008 psychologie Výběr z nových knih 12/2007-1/2008 psychologie 1. Dějiny psychoanalýzy. / Joseph Schwartz. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2003. 344 s. -- cze. ISBN 80-7254-393-8 psychoanalýza; dějiny dvacátého století; interpersonální

Více

Témata absolventských prací 2011/2012:

Témata absolventských prací 2011/2012: Témata absolventských prací 2011/2012: 1. Můj oblíbený autor - život, historické souvislosti dílo četba (seznam, vlastní názor na jednotlivá díla, úvaha - jak mě knihy ovlivnily, stručný obsah, postavy..)

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Jak hledat v katalogu

Jak hledat v katalogu Jak hledat v katalogu Do připravených polí formuláře ON-LINE KATALOG - ZADÁNÍ DOTAZU napište hledaný termín a stiskněte tlačítko HLEDEJ. Při zadání dotazu vyplňte pouze jeden z nabízených řádků. Kliknutím

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více