Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 122/129 Jaroš, Boris, Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd Praha : Knižní klub, s. :il. ;21 cm - MDT: 122/ ISBN: X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie, psychoterapie, alternativní lékařství, reinkarnace, regresní psychoterapie, reinkarnační terapie, minulé životy Víme, co jsme cítili a jak jsme prožívali vlastní vývoj před narozením? Můžeme si dokonce vzpomenout na okamžik početí vlastního těla? Co všechno, na co si normálně nevzpomínáme, obsahuje naše paměť? Co je to za paměť z doby, kdy se náš mozek ještě zdaleka nevyvinul? Je možné, že je naše vědomí schopno samostatné existence mimo naše tělo? Žili jsme už někdy někde dříve? Je to všechno vůbec možné? 133 Nakonečný, Milan Lexikon magie /Milan Nakonečný - Vyd. 4., v Argu 1., rozšíř. a přeprac. vyd. - Praha : Argo, s. :il. - MDT: ISBN: Okultismus. Magie, magie, esoterismus, hermetismus, encyklopedie, lexikony, mystika, čarodějnictví, alchymie, astrologie, dějiny, osobnosti, výklady Jeden z nejobsáhlejších lexikonů, který k dané problematice kdy vznikl, vychází v novém, rozšířeném a bohatě ilustrovaném vydání. Abecedně seřazená hesla informují o celé škále otázek přímo či nepřímo s magií souvisejících, o magických fenoménech v nejširším slova smyslu, a jsou doplněna o nejnovější literaturu. 133 Kanto, Erik, Čtení z tváře :objevte moudrost čínského umění /Erik Kanto, Ilona Kanto ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Okultismus. Magie, fyziognomie, obličej, typologie osobnosti, psychologie, mimika, výrazy, čtení, moudrosti, čínské učení Chcete se dozvědět víc o sobě a svých známých? Díky přehlednému textu a názorným obrázkům, můžete jednoduše vyčíst z rysů tváře osobnostní typ, temperament, vlohy a schopnosti jedince, předpokládaný životní úspěch, osud, štěstí a popularitu. 14 Bílý, Jiří, Základy filosofie a psychologie /Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Filozofické systémy a směry, dějiny filozofie, psychologie, učebnice, základy, humanitní vědy Prioritou této učebnice je propojení všech složek patřících do oboru filosofie a psychologie (humanitních věd) do jednoho celku, aniž by zastíraly autonomie jednotlivých společensko-vědních oborů Ehrhardt, Ute, Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtějí /Ute Erhardtová - Vyd Praha : MOTTO, (Populárně psychologická řada) s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychologie, ženy, strach, deprese, osamělost, schopnosti, myšlení, rozhodování, seberealizace 1

2 159.9 Kubelka, Susanna Konečně přes čtyřicet :zralé ženě patří svět-- /Susanna Kubelka ; - 3. vyd. - Praha : Motto, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. psychologie, psychologie osobnosti, ženy, sexualita, partnerské vztahy, seberealizace, stárnutí, sebevědomí, motivace, pozitivní myšlení Zralé ženě patří svět. Málo žen, které překročí čtyřicítku, se ubrání strachu z blížícího se stáří. Susanna Kubelka tento strach vyvrací jako uměle vyvolaný a zbytečný. Ukazuje silné stránky a přednosti zralé ženy v rozdílných oblastech. Kniha je nejen zábavně napsaná, je něčím víc: ukazuje ženám cestu k novému sebevědomí, nezatíženému zbytečnými předsudky Jordánová, Zdeňka, Láska /Zdeňka Jordánová - 2. vyd. - Praha : Vodnář, s. ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, láska, psychologické aspekty, interpersonální vztahy, duchovní cesta, životní harmonie, sebevýchova, sebepojetí Všichni hledáme v okolním světě to, co sami nedáváme. Svět kolem nás je naše zrcadlo a může nám dát jen tolik, kolik si dokážeme dát my sami. To, co si nedokážeme dát, nemůžeme ve vnějším světě nikdy najít. 17 Plzák, Miroslav Kostky byly vrženy :úvaha o lidské duši, jež by mohla být i nesmrtelná /Miroslav Plzák - Vyd Praha : MOTTO : R + H, s. - MDT: ISBN: Morálka. Etika, člověk, mozek, duše, emoce, nesmrtelnost, úvahy 17 Bílý, Jiří, Základy etiky, estetiky a religionistiky /Jiří Bílý - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: X (brož.). Morálka. Etika, společenské vědy, etika, estetika, religionistika, andragogika, personální management, lidský kapitál, učebnice středních škol Záměrem předkládané publikace je postihnout interdisciplinární společenskovědní základ personálního řízení s poznatky jednotlivých disciplín, z nichž personální řízení vychází, a postihnout akademické pojetí vývoje personálního řízení v průběhu 20. století. 17 Vaněk, Jiří, 1946 ún Principy obecné, ekonomické a informační etiky /Jiří Vaněk - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Morálka. Etika, aplikovaná etika, etika, obecná, ekonomická, informační, učebnice Základem pro knihu se stal učební text používaný na Vysoké škole ekonomické v Praze pro kurz etiky, který byl výrazné rozšířen a aktualizován. 2

3 173 Fein, Ellen Tajná pravidla :jak najít báječného manžela /Ellen Feinová, Sherrie Schneiderová - Vyd. 2. V nakl. Motto 1. - Praha : MOTTO, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, seznamování, vztahy, partnerství, volby, muži, manželství, pravidla, soužití, mezilidské vztahy 173 Plzák, Miroslav Othelon, aneb, Manuál o žárlivosti /Miroslav Plzák - Vyd. 4., V nakl. Motto 2. - Praha : Motto, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). rodinné vztahy, mezilidské vztahy, partnerské vztahy, žárlivost Kniha známého psychologa je věnována problému narušujícímu každý partnerský vztah. Autor definuje jednotlivé typy žárlivosti a radí těm, kdo jí trpí, jak ji zvládnout, aby vztah úplně nezničila. 173 Baum, Tanja Umění přátelského řešení konfliktů /Tanja Baum - Vyd Praha : Portál, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, management konfliktů, sociologie, konflikty, řešení, vztahy, sociální interakce Autorka nabízí čtenáři své mnohaleté zkušenosti, jak zacházet se spory a konflikty v osobním i profesním životě konstruktivním způsobem, který by vedl k řešení přijatelnému pro všechny zúčastněné. 176 Quirk, Joe Po čem ženy touží a proč se muži nechtějí vázat :pravda o spermiích, vajíčku, genech, lásce a sexu /Joe Quirk ; - Vyd Praha : Ikar, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). sexuální morálka, sex, sexuální chování, psychologie, etika, partnerské vztahy, problémy, myšlení Složitou problematiku sexuálních vztahů nahlíží autor objektivem sociologie, biologie, antropologie a několika dosti alarmujících údajů, přesto s humorem a nadhledem. Klade si otázky, které tanou na mysli nám všem, a z odpovědí vyplývá, že vše živé na světě je konzervativní, účelné, a jednotvárné, dokud nenadejde čas množit se, kdy se vše změní na extravagantní, marnotratné, riskantní a krásné. Skutečný důvod, proč se ženy a muži od sebe liší, byste neuhodli: lidské bytosti jsou totiž stvořeny pro sebe navzájem! 23/28 Dvořáková, Petra, Proměněné sny :deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra /Petra Dvořáková - Vyd Brno : Host, s. :il. ;21 cm - MDT: 23/28. - ISBN: (brož.) :. křesťanství, rozhovory, křesťanský život, životní problémy, katolická víra, křesťanští laici, česko, stol., řeholnice, řeholníci, katoličtí kněží, názory, postoje, mládež Kniha rozhovorů je v podstatě dokument o jedné křesťanské generaci. Tyto rozhovory jsou určitou "anatomií" mladých křesťanských životů a jejich nehod. Jednotlivá vyprávění přinášejí svědectví o tom, co je to duchovní moc a jakých destruktivních podob může nabýt a zároveň je svědectvím o církvi v osmdesátých a devadesátých letech. 3

4 23/28 Rané křesťanství :počátky a vývoj církve do roku 600 /Ian Hazlett (ed.) ; - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. ;21 cm - MDT: 23/28. - ISBN: (váz.) :. křesťanství, Dějiny křesťanské církve, církevní historiografie, mezináboženské vztahy, stol., organizace, struktura církve, křesťanská teologie, spiritualita Reprezentativní dílo představuje základní četbu pro každého, kdo chce držet krok s moderním bádáním o počátcích a vývoji křesťanství v prvních šesti stoletích. Každý z přispěvatelů píše o své vlastní výzkumné oblasti a snaží se představit základní obraz dané problematiky, opřený o nové vědecké poznatky. Čtenář má možnost zamyslet se nad smyslem studia raněcírkevních dějin, prozkoumat historické a náboženské pozadí vzniku křesťanství, sledovat utváření věrouky, zhodnotit roli církevních otců, seznámit se s novými pohledy na hereze a rozmanitost raněcírkevní spirituality, promyslet vztah mezi ranou církví a tehdejší společností a konečně také porozumět dějinám historického zobrazování počáteční éry církve a současným historiografickým standardům. 316 Keller, Jan, Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice /Jan Keller - Vyd Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. sociologie, sociální kapitál, sociální sítě, moderní společnost, důvěra, stát, kapitál, česká literatura Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. 316 Jirásková, Věra, Mezigenerační porozumění a komunikace /Věra Jirásková a kol. - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, mezigenerační vztahy, interpersonální vztahy, interpersonální komunikace, komunikace, porozumění, ageismus, stárnutí, smrt, vzdělávání, myšlení, humanismus, odpovědnost Publikace se zabývá aktuálním problémem vzájemného dialogu mezi seniory a mladší generací, ale i předpoklady porozumění sobě samému. Reflektujícím způsobem otevírá otázky jednotlivých předsudků, komunikačních bariér, porozumění smyslu života, pojetí humanismu a proaktivního charakteru odpovědnosti. 316 Bílý, Jiří, Základy státovědy, politologie a sociologie /Jiří Bílý - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, Základy společenských věd, politologie, státověda, společenské vědy, učebnice středních škol, základy Učebnice, kterou předkládáme, má delší předhistorii. Začalo to grantem dynamického rozvoje č. 0934, Základy společenských věd, jehož nositelkou byla Jaroslava Pešková a který byl obhájen v r Jde o zmapování stavu základů společ. věd a o expertní šetření.publikace je určena pro učitele učitelů, studenty pedagogických fakult, pro učitele střed. škol a jejich žáky. 4

5 316 Keller, Jan, Úvod do filozofie, sociologie a psychologie :nové pohledy společenských věd : učebnice pro studenty gymnázií a zájemce o vysokoškolské humanitní vzdělávání /Jan Keller, Petr Novotný ; s ilustracemi Vladimíra Renčína - Vyd Liberec : Dialog, s. :il., portréty ;27 cm - MDT: ISBN: (váz.). sociologie, psychologie, člověk a společnost, filozofie, dějiny, vývoj, učebnice středních škol Úvod do filozofie, sociologie a psychologie je první společnou prací sociologa Jana Kellera a psychologa Petra Novotného. Autoři hledají styčné body mezi uvedenými společenskovědními disciplínami, aby co nejpřesvědčivěji postihli soudobý životní způsob se všemi jeho důsledky 32 Rupnik, Jacques, Příliš brzy unavená demokracie :rozhovor s Karlem Hvížďalou :Jacques Rupnik - Vyd Praha : Portál, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Politika. Politické vědy, rozhovory, Rupnik, Jacques, stol., Evropská unie, terorismus, politologové, politické názory a postoje, politika, světová politika, demokracie Jacques Rupnik v rozhovorech s Karlem Hvížďalou reflektuje politický vývoj především ve středoevropských zemích, hodnotí postupující proces od mravního étosu disidentů k voličsky nevěrohodnému boji o moc. 330 Bailey, S. J Veřejný sektor :teorie, politika a praxe /Stephen J. Bailey ; - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Ekonomické vědy. Ekonomika, veřejný sektor, ekonomika veřejného sektoru, veřejné služby, ekonomie, učebnice Kniha se zabývá teorií, politikou a praxí v širším kontextu politické ekonomie a pokouší se o jejich obecnější propojení. Úroveň analýzy v knize je přizpůsobena úrovni studentů druhých a třetích ročníků, kteří se orientují na oblasti veřejné správy, managementu veřejného sektoru, účetnictví, sociální politiky a sociální vědy. 331 Lidský kapitál a vzdělávací marketing v andragogickém pohledu /kolektiv autorů [Milan Beneš... et al. ; [šéfredaktor Jiří Matějka] - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, (Andragogika) s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: X (brož.). práce, lidský kapitál, vzdělávání, ekonomické aspekty, manažerské vzdělávání, celoživotní vzdělávání, andragogika, marketing Sborník se zabývá andragogickým pohledem na teorii lidského kapitálu a vzdělávacím marketingem. Příspěvky se zaměřují na otázky rozvoje lidských zdrojů a teoretickou analýzu pojmu kompetence. 5

6 34 Hradec, Vratislav Lexikon práva životního prostředí /Vratislav Hradec - 1. vyd. - Praha : Eurolex, s. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Právo. Právní věda, právo životního prostředí, oborová terminologie, právní předpisy, zákony, lexikony, výkladové slovníky, terminologické slovníky Publikace je pro všechny, kteří se zabývají otázkami životního prostředí, uvádí heslovitě veškeré zákony související s právním úpravou životního prostředí platných v současné době, včetně zákonů EU. 34 Tomancová, Jaroslava, Právní nauka pro pracovníky veřejné správy /Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kol vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). Právo. Právní věda, veřejná správa, finanční právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo, soudnictví, základní pojmy, terminologie, výklady, základy 343 Schelleová, Ilona, Právní postavení mladistvých /Ilona Schelleová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). trestní právo, zákony, právní předpisy, trestání mladistvých, kriminalita mládeže, trestní odpovědnost mladistvých, poruchy chování, zodpovědnost, hmotná zodpovědnost, mladiství Trestní odpevědnost mladistvých, mladiství a pracovněprávní vztahy, mladiství z hlediska občanského práva hmotného a procesního. 343 Jelínek, Jiří, Trestní právo procesní /Jiří Jelínek a kolektiv - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). trestní právo, trestní právo procesní, učebnice vysokých škol, právo, normy, výklady, Odkaz do WikipedieEvropská unie, trestní řízení, obnova řízení Stručná učebnice trestního práva procesního je primárně určena studentům a pedagogům Vysoké školy Karlovy Vary. Učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního práva procesního, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Přihlíží k posledním změnám právní úpravy, poznatkům nauky i rozhodovací činnosti aplikační praxe. K usnadnění studia slouží ve vhodných případech také grafy znázorňující průběh trestního řízení v jeho jednotlivých stadiích. 343 Vojáček, Ladislav, Urážky, pomluvy, nactiutrhání :ochrana cti v československém trestním právu /Ladislav Vojáček - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). trestní právo, právní dějiny, Československo, urážka na cti, pomluva, přestupky, Občanskoprávní vztahy, dějiny, výklady Autor v publikaci předkládá genezi ochrany cti v českém právu. Soustředí se na období Československé republiky, stručně připomíná i starší dobu. Výklad je zasazen do kontextu vývoje trestního práva. Pro úplnost autor zmiňuje i občanskoprávní a správněprávní formy ochrany cti, tresty výslovně se dotýkající občanské cti a poválečnou ochranu národní cti. 6

7 343 Marlowe, John, Nejkrutější psychopati v dějinách /John Marlowe ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. :il., portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. trestní právo, dějiny kriminality, kriminální případy, stol., sexuální delikventi, masoví vrazi, sérioví vrazi, vrazi, psychopati, životopisy V každém období lidských dějin se našli jedinci, kteří se vyžívali v krutém násilí, nelítostném mučení a týrání náhodných nebo pečlivě volených obětí. Zatímco zločincům z dávných dob kralují Alžběta Báthoryová a Vlad III., viktoriánské éře vévodí Jack Rozparovač. Ve 20. století se vyskytla nová kategorie pachatelů: sexuálně motivovaní psychopati a sérioví vrazi. Z příběhů jednotlivých vrahů a jejich obětí mrazí v zádech stejně jako z vědomí, že naprostá většina z nich působí jako příjemný soused odvedle. 347 Schelleová, Ilona, Exekuční řízení /Ilona Schelleová a kolektiv - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, Exekuční řízení, exekuce, právo, exekutoři, soudy, řízení, soudní rozhodnutí a stanoviska, exekuční řád, průběh, způsoby Exekuční řízení patří k právním odvětvím, která se zejména v první polovině devadesátých let velmi dynamicky vyvíjela. Avšak i v této oblasti se vyskytla řada problémů. Autorka se snaží poskytnout čtenáři lepší orientaci v jednotlivých oblastech exekučního řízení. 347 Knappová, Marta, Povinnost a odpovědnost v občanském právu /Marta Knappová - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, právní odpovědnost, zákony, výklady, povinnosti, odpovědnosti, právní předpisy, občanskoprávní, resumé, škody Tato práce usiluje o získání některých obecných poznatků a občanskoprávní povinnosti a o jejich vzájemném vztahu. Není to práce z oblasti právní dogmatiky. Jejím cílem není analýza a výklad jednotlivých ustanovení, nýbrž teoretická abstarkce z nich. 347 Vývoj českého soukromého práva /Marta Kadlecová... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, (Právní dějiny) s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). občanské právo, soukromé právo, rodinné právo, obchodní právo, směnečné právo, pracovní právo, právní dějiny, Česko Publikace obsahuje přehled vývoje základních soukromoprávních odvětví občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a pracovní právo. Vzhledem k významu římského práva je v úvodu publikace nastíněn krátký exkurz do římského práva soukromého. V publikaci je vysvětlen a vymezen rozdíl soukromého práva oproti právu veřejnému. Knihu využijí především studenti právnických fakult a všichni ostatní, kdo otázky soukromého práva potřebují k výkonu svých aktivit. 7

8 395 Špaček, Ladislav, Nová velká kniha etikety /Ladislav Špaček ; - 2. rozšířené vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :il. - MDT: ISBN: :. Společenské chování. Etiketa, společenská konverzace, chování, etiketa, události, pravidla, stolování, komunikace, představování Kniha je univerzálním průvodcem různými společenskými událostmi. Seznamuje čtenáře se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenských situací, s pravidly jednání jak doma, tak v cizině. Množstvím informací a rad překonává všechny dosud vydané příručky společenského chování. Poskytuje praktické návody, jak se chovat ve společnosti, v kanceláři, na ulici i doma, jak správně stolovat, jak se oblékat, jak se chovat na recepci, na banketu, jak připravit návštěvu ústavního činitele, jak jednat se zahraničními partnery. Vychází ze soudobého pojetí etikety a protokolu. Je nezbytnou pomůckou pro školu, úřad, firmu i rodinu. 572 Mareš, Jaroslav, Legendární opolidé :výpravy za přízračnými obry /Jaroslav Mareš ; ilustrátor Vladimír Rimbala ; foto Vladimír Mareš - Vyd Praha : Motto, s., :il. - MDT: ISBN: :. antropologie, kryptozoologie, člověk, evoluce, záhady, tajemství, opolidé, opočlověk, yetti, Sibiř, Asie, Čína, Amerika Obrovití primáti - legenda nebo pravda?obři, o nichž mluví legendy, byli mnohokrát spatřeni, vyfotografování a existuje množství odlitků stop, chlupů a jiných materiálů dokazujících jejich existenci. Autor se vydal po jejich stopách až do dalekého Nepálu, Afghánistánu, Pákistánu, Číny, Brazílie a dalších zemí. Jaké legendy a pověsti na svých cestách posbíral? Zahradník, Jiří, Naši motýli /Jiří Zahradník ; ilustroval František Severa - Praha : Albatros, (Oko) s. :il. ;11 x 15 cm - MDT: ISBN: :. motýli, zoologie, hmyz, druhy, popisy, určování Všechno, co jste kdy chtěli vědět o motýlech v ČR, ale báli jste se na to zeptat tak by bylo možné s nadsázkou charakterizovat další svazek z populární edice OKO. Docent Jiří Zahradník ve spolupráci s akademickým malířem Františkem Severou vytvořil encyklopedii, která může být úvodem do poznávání fascinujícího světa motýlů, avšak leccos se z ní dozvědí i pokročilejší entomologové důkazem toho budiž, že kniha vychází již v druhém vydání, neboť to první bylo milovníky motýlů během krátké doby beznadějně rozebráno. "Naši motýli" jsou naučnou publikací, která je vhodná jak pro školy, tak pro domácí čtení a použití v terénu. 635 Procházková, Radka, Rok v zahradě /Radka Procházková, Marcela Novotná - Vyd Praha : Motto, s. :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). zahradnictví, pěstování zahradních rostlin, zahrádkářství, zahrady, rostliny, dřeviny, pěstování, kalendáře, roční období Praktický a přehledný rádce pro každý měsíc v roce a další nápady a rady nejen do zahrady. Užitečné rady a fígle pro snazší údržbu zahrady a okolí během jednotlivých měsíců v roce, určené těm, kteří mají na zahradu málo času, i naprostým laikům. 8

9 641.5 Rettigová, Magdalena Dobromila, Domácí kuchařka :spolu s ukázkami z beletristického díla M.D.Rettigové a čtením o její osobnosti vychází k 200. výročí autorčina narození /Magdalena Dobromila Rettigová - B.v. - Praha : Odeon, s. - MDT: kuchařky, recepty, životopisy, M.D.Rettigová, dílo, literatura, česká Rožďalovská, Lucie Vánoční cukroví /Lucie Rožďalovská - Vyd Praha : Motto, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, vaření, pečení, cukroví, vánoční pečivo, kuchařské recepty 123 vyzkoušených rodinných receptů na pečené i nepečené vánoční dobroty: Prchal, Jiří Doma chutná nejlépe :vaří muž v hrnci /Jiří Prchal - Vyd Praha : Motto, s., :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, jídla, recepty, Muž v hrnci, příprava pokrmů Osvědčené recepty, které vycházely více než šest let v sobotním magazínu Práva pod názvem Muž v hrnci. Když se mne ptají, jak jsem se dostal k veřejnému vaření, musím popravdě odpovědět: To zavinil můj přítel Fidra! Právě ten totiž za mnou kdysi přišel, že manželka od něj chce k narozeninám chutnou slavnostní večeři. A ať se ukáže, nebo uvidí! Ottová, Marta Z jednoho dvě :velmi ekonomická kuchařka /Marta Ottová - Vyd Praha : Motto, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). kuchařky, jídla, vaření, recepty, kuchařské recepty, zeleninová jídla, bramborová jídla, maso První chytrá kuchařka s recepty, které šetří nejen čas, ale i suroviny a energii. Inspirující recepty na jídla z ryb, drůbeže, hovězího masa, zeleniny, brambor, rýže, luštěnin, listového těsta nebo ovoce, kdy z jedné suroviny připravíte dva chutné pokrmy. 65 Kocianová, Renata, Personální řízení :teoretická východiska a vývoj /Renata Kocianová - Vyd Praha : Eurolex Bohemia, (Andragogika) s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, personální management, andragogika, vzdělávání, lidský kapitál, studie, dovednosti, učebnice Záměrem předkládané publikace je postihnout interdisciplinární společenskovědní základ personálního řízení s poznatky jednotlivých disciplín, z nichž personální řízení vychází, a postihnout akademické pojetí vývoje personálního řízení v průběhu 20. století. 9

10 746 Skoupá, Kateřina Aranžování květin /Kateřina Skoupá, Jitka Vágnerová - Vyd Třebíč : Akcent, s., :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). ruční práce, aranžování květin, řezané květiny, věnce, Velikonoce, Vánoce, floristika Aranžování květin je ve své podstatě umělecká disciplína, s jejímiž základy seznamuje další příručka z edice HOBBY vydavatelství Akcent. Knížka vám pomůže proniknout do zákonitostí prostorové kompozice a kombinování barev. Poradí, jak zacházet s řezanými květinami a ošetřovat je. 746 Čechová, Miluše Tvoříme ze skla /Miluše Čechová a Lucie Nováčková - Vyd Třebíč : Akcent, s. :il. (převážně barev.) ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). ruční práce, výtvarné práce ze skla, vitráže, sklo, malba na skle, dekorační předměty, techniky, Tiffany Další z Hobby příruček vydavatelství Akcent pojednává o tom, co všechno se dá vykouzlit ze skla. V první části knihy čtenář získá praktické rady pro zvládnutí výroby vitráží technikou Tiffany. Druhá část publikace zájemce zasvětí do tajů malování skla. Nabízí jednoduché a praktické rady a návody na to, jak si zpříjemnit volný čas a vyrobit třeba svým blízkým drobný dárek. 746 Wood, Dorothy, Výrobky z přírodních materiálů :doplňky z přírodnin pro radost :Dorothy Woodová - Vyd Praha : Ikar, s. :barev. il. ;29 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. ruční práce, výrobky, přírodní materiál, nápady, dekorace, dekorační předměty, inspirace, materiály Vyberte si z darů, jež nabízí příroda, a vytvářejte jedinečné dekorace nevšedních podob, barev a vůní. 78 Kolafa, Jiří, Hudební nauka pro nehudebníky /Jiří Kolafa - 3. vyd. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, s. :il., noty ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). hudba, hudební nauka, učebnice vysokých škol, pojmy, formy, akordy, tóny Známý odborník napsal učebnici určenou pro všechny studenty i širší okruh zájemců, kteří se zabývají nebo alespoň přicházejí do styku se scénickou či filmovou hudbou a potřebují něco vědět o možnostech jejího využití v divadelní tvorbě a kinematografii Silný, Milan Každý kopec má své-- --nej /Milan Silný - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, s. :il. (některé barev.), portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. cyklistika, cestopisy, Česko, cykloturistika, cestopisné deníky, zajímavosti, turistika, Silný, Milan, autor, regionální 10

11 80 Novotný, Michal, Zákulisí slov do třetice /Michal Novotný - Vyd Praha : MOTTO, (Rádce) s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). jazykověda, zásoba, slovní, etymologie, výklady, slovo, slovotvorba, vznik, původ, výzkumy Pátrejte po původu zajímavých českých slov.víte, že kanape má pozoruhodného příbuzného komára? Jak spolu souvisí almara a armáda? Co znamená spojení lážo plážo? Víte, že kakabus se říká zamračeným lidem podle začouzeného hrnce? 902/904 Tyldesley, Joyce A Egypt :znovunalezení ztracené civilizace /Joyce Tyldesley ; - Vyd Praha : Euromedia Group - Knižní klub, s., :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: 902/ ISBN: (váz.). archeologie, dějiny, egyptologie, egyptologové, archeologické výzkumy, Egypt, starověk, starověké civilizace, památky, studie Bezmála dva tisíce let poté, co Egyptu vládl poslední faraon, zůstávaly divy této starověké civilizace skryty, zdánlivě ztraceny a navždy zapomenuty. Na konci 18. století však rozdmýchala novou vlnu zájmu Napoleonova invaze a od té doby nás země pyramid nepřestává fascinovat. Posedlost vším, co jakkoli souvisí s Egyptem, mnohé lidi podnítila k tomu, aby pátrání ve žhavém pouštním písku zasvětili celý život. 902/904 Vandenberg, Philipp Trojský poklad :bájná města a dobrodružný život jejich objevitele /Philipp Vandenberg ; - Vyd Frýdek- Místek : Alpress, s. - MDT: 902/ ISBN: (váz.) :. archeologie, archeologové, Schliemann, Heinrich, , životopisy, soukromý život, manželství, psychologie osobnosti, archeologické výzkumy, archeologické nálezy, Egypt Vydejte se s námi po stopách dobrodruha, archeologa Heinricha Schliemanna, jehož odhodlání a nezkrotná touha po uznání dovedly až k největším objevům archeologie. 908( ) Jarolímková, Stanislava, Co v průvodcích nebývá., aneb, Pokračování historie k snadnému zapamatování.stanislava Jarolímková - Vyd Praha : MOTTO, s. :il., plány ;22 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (váz.). Vlastivěda Prahy, dějiny, Česko, Praha, památky, zajímavosti, průvodce, kultura, historie Netradiční průvodce Prahou. Víte kde stával kostel, který neměl vlastní střechu? Proč tři zvony Loretánské zvonohry nezvoní? Kde najdete ve Stromovce asi 300 let staré duby a jak se sem dostaly veverky? 908( ) Jarolímková, Stanislava, Co v průvodcích nebývá :, aneb, Třetí pokračování historie Prahy k snadnému zapamatování.stanislava Jarolímková - Vyd Praha : MOTTO, s. :il., plány ;22 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (váz.). Vlastivěda Prahy, Čechy, Praha, průvodce, dějiny, kuriozity, zajímavosti, historie Zajímavosti z historie jednotlivých částí Prahy mají i svá slavná "NEJ". 11

12 929 Vandenberg, Philipp Velké lásky :důvěrné vztahy na královských dvorech /Philipp Vandenberg ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). životopisy, partnerské vztahy, milenky významných mužů, milenky panovníků, panovníci, králové V knize ožívají romantické i dramatické příběhy krásných žen, které sehrály významnou úlohu v historii jako milenky panovníků a jiných velkých osobností. Ať už byly veřejně rozmazlované, nebo naopak marně bojovaly se skutečností, že svou lásku nikdy nesmí zveřejnit, jejich osudy byly výjimečné milovaly muže, kteří měnili svět. 929 Clinton H. Gerth, Jeff Její cesta :naděje a touhy Hillary Clintonové : životopis /Jeff Gerth, Don Van Natta jr. ; - Vyd Praha : Motto, s. :il., portréty ;25 cm - MDT: 929 Clinton H.. - ISBN: (váz.). životopisy, Clinton, Hillary Rodham, 1947-, političky, Spojené státy americké, manželky prezidentů, životy, vzpomínky Hillary Clintonová je jednou z nejvlivnějších a nejosobitějších postav americké politické scény. Stala se tématem oslavných legend stejně jako terčem pomluv. A třebaže o ní byly napsány už desítky knih, žádné z nich se nepodařilo ukázat skutečnou Hillary ať už jako člověka či političku v celé její složitosti. 929 Marie Antoinnetta Decker, Michel de, Marie Antoinetta :životní příběh francouzské královny /Michel de Decker ; - Vyd Frýdek-Místek : Alpress, s. ;21 cm - MDT: 929 Marie Antoinnetta. - ISBN: (váz.). životopisy, panovnice, královna, Marie Antoinetta, , choť Ludvíka XVI., Francie, 18. stol., Marie Terezie, císařovna, popravy, osudy 929 O'Sullivan R. O'Sullivan, Ronnie, Ronnie /autobiografie Ronnieho O'Sullivana ; ve spolupráci se Simonem Hattenstonem ; - Vyd Praha : Motto, s.,:il., portréty ;21 cm - MDT: 929 O'Sullivan R.. - ISBN: (brož.). životopisy, O'Sullivan, Ronnie, hráči snookeru, hry s koulemi, stol., Velká Británie, problémy, vzpomínky Životní příběh nejlepšího hráče snookeru. Ronnie O Sullivan má výjimečné nadání a neuvěřitelný talent. Už v deseti letech byl považován za geniálního snookerového hráče. Jeho mimořádná kariéra však byla poznamenána řadou osobních problémů. Ronnie ve své autobiografii líčí úspěchy i pády, svou cestu k vrcholu a téměř i k sebezničení. 12

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Richarz, Klaus, 1948- Unese mravenec nosorožce? :rekordy ve zvířecí a rostlinné říši /Klaus Richarz, Bruno P. Kremer ; ilustrace Friedrich Werth ; - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2009. - 167 s. :il. ;21 cm

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Jarolímková, Stanislava, 1947- Co encyklopedie tají a co my prozradíme /Stanislava Jarolímková ; [ilustroval a mapky zhotovil Štěpán Zavadil] - Vyd. 1. - Praha : R + H, nakladatelství Motto, 2011. -

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Johnson, Steven, 1968- Odkud se berou dobré nápady /Steven Johnson - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2012. - 254 s. :il. ;22 cm - MDT: 0. - ISBN: 978-80-7363-361-5 (váz.). všeobecnosti, objevy,

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, 1996-. - sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: 03. - ISBN: 80-7203-136-8 (Argo : díl 8 : váz.).

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více