REDAKCE ČASOPISU MUCIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REDAKCE ČASOPISU MUCIN"

Transkript

1

2 REDAKCE ČASOPISU MUCIN Šéfredaktor: Veronika Jadrníčková Grafik: Sabina Bědroňová Výtvarník: Adéla Vroblová Korektura: Mgr. Eva Rastočná Interní redaktoři: Lenka Malíková Anna Stoklasová Adéla Talašová Externí redaktoři: Tereza Vašutová Martina Halšková Filip Slanina

3 ÚVODNÍK Milí Aholáci, jaro už je v plném proudu a my už si pro vás chystáme spoustu novinek, která nás ještě v letošním školním roce čekají. I v tomto díle se můžete těšit nejen na informace o dění na Aholu, ale i řadu další zajímavostí. Snad vás i náplň tohoto čísla potěší, uspokojí vaše potřeby a zaujme svými informacemi. Vaši redaktoři OBSAH: 1. Ze života Aholu: 1.1. Žáci Aholu se každým dnem víc a více otevírají světu 1.2. Bradavice na Aholu aneb anglická soutěž s Harry Potterem 1.3. Vernisáž Tomáše Bíma 1.4. Vyhlášení finále EUROSTORY 1.5. Ples Aholáckých škol a šerpování maturantů 1.6. Den vody na SOŠ Ahol 1.7. Fitness kroužek na Aholu 1.8. Enviromentální učebna přivítala nové osazenstvo 1.9. Fotbalový pohár Josefa Masopusta Školní kolo recitace již má své vítěze S loutkami v mateřské školce 2. Sport, umění, kultura: 2.1. Sport vs. Vzdělání (F. Slanina) 2.2. Umění improvizace (V. Jadrníčková) 3. Recepty nejen o vaření: 3.1. Jarní odtučňování aneb svět diet (A. B. C.) 4. Zajímavosti odevšad: 4.1. Maturity prošly v posledních letech velkými změnami (O. P. Q.) 5. Tvorba našich studentů: 5.1. Návova výprava (A. Talašová) 6. Humor a zábava: 6.1. Křížovka 6.2. Horoskopy

4 AKTUALITY Z AHOLU Rozhovor: J. Horčičáková a V. Kolková na téma Bilingvní výuka Jaký předmět je na vašem oboru realizován formou bilingvní výuky? V letošním roce se touto formou učíme psychologii, přesněji vývojovou psychologii. ŽÁCI AHOLU SE KAŽDÝM DNEM VÍC A VÍCE OTEVÍRAJÍ SVĚTU Jak tato výuka probíhá? Vyučující daného předmětu si připraví na každou hodinu prezentaci nějakého učiva, postupně nás s tímto učivem seznamuje v angličtině. Vyučující především upozorňuje na konkrétní slovíčka, která jsou důležitá na zapamatování. Prezentaci v angličtině nám pak vždy na konci hodiny pošle. Jakým způsobem pak probíhá opakování látky? Paní učitelka nám řekne, co se máme naučit a jakou slovní zásobu bychom měli znát. Na písemce jsou pak otázky s otevřenou odpovědí a jsme taky zkoušené ze znalosti odborných slovíček. K čemu si myslíte, že je pro vás přínosná bilingvní výuka? K poznání nových slovíček, v budoucnu bychom mohly pracovat v cizině, k lepšímu zvládnutí studia na vysoké škole. Žáci a žákyně Střední odborné školy Ahol v Ostravě Vítkovicích se i v letošním roce nadále zdokonalují ve svých komunikačních znalostech v anglickém jazyce, a to prostřednictvím bilingvní výuky. Tuto výuku se přitom daří škole realizovat díky dotaci Statutárního města Ostrava. Celý projekt pak probíhá na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT / ze dne Krom předchozích let, kdy probíhala bilingvní výuka pouze na oborech Pedagogické lyceum, Sportovní management a Bankovnictví a pojišťovnictví, se podařilo ředitelce školy Ing. Radmile Sosnové zařadit tuto formu výuky dále do oborů Ekonomika v multimediální sféře a Diplomatické služby a Public Relations. Ti se v angličtině vyučují předměty Komunikační dovednosti a Public Relations. Žáci daných oborů tak rozšiřují nejen své komunikační

5 AKTURALITY Z AHOLU Rozhovor: J. Horčičáková a V. Kolková na téma Bilingvní výuka Co vám osobně bilingvní výuka dala? Poskytuje nám cizí terminologii, nutí nás aktivně naslouchat angličtině a vyvozovat. Jaký další předmět byste v rámci vašeho oboru uvítaly ve formě bilingvní výuky? Třeba dramatickou výchovu, abychom se naučily využívat angličtinu pro praxi s dětmi, nebo třeba pedagogiku. Zpracovala: Eva Rastočná schopnosti, ale také znalost cizojazyčné terminologie, která jím v budoucnosti zajistí lepší konkurenci schopnost na trhu práce. Pro výuku daných předmětů a cílevědomé, systematické a aktivní zdokonalování žákovských znalostí a schopností také slouží speciálně multimediálně vybavená učebna, která zajišťuje žákům individuální komunikaci s učitelem, kvalitní odposlech, obrazový materiál a motivační učení formou auditivních i vizuálních výukových pomůcek. Cíl výuky je pak kladen především na osvojení odborné terminologie a celkové zvýšení komunikačních schopností v cizím jazyce, jakož i využití nabitých znalostí a schopností v praxi. Podle všech reakcí je bilingvní výuka ze stran rodičů i žáků žádoucí a o jejích výsledcích svědčí, jak uvádí ředitelka Ahol SOŠ Ing. Radmila Sosnová, i kvalita vědomostí a dovedností žáků, kteří již tuto formu výuky absolvovali. Posuďte sami, jak se k bilingvní výuce vyjádřili samotní žáci školy.

6 AKTUALITY Z AHOLU BRADAVICE NA AHOLU ANEB ANGLICKÁ SOUTĚŽ S HARRYM POTTEREM AHOL SOŠ se v úterý 4. února stala již pošesté pořadatelem soutěže v anglickém jazyce Den Harryho Pottera, která je určena žákům základních škol. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet znalců kouzelného světa J. K. Rowlingové celkem se na AHOLu sešlo 160 žáků z Ostravy i blízkého okolí. Ve škole vyzdobené jako bradavický hrad si opět mohli malí i větší účastníci vyzkoušet porozumění anglickému mluvenému i psanému textu, ověřit si svou orientaci v anglické potterovské i nepotterovské literatuře, spočítat si slevy na Příčné ulici, ošetřit kouzelnická zranění nebo si netradičně zasportovat. Vítěz samozřejmě může být jen jeden, ale vybrat jej nebylo snadné angličtina pro účastníky soutěže totiž rozhodně nebyla cizím jazykem. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, žáci 5. a 6. ročníku 1.kategorie a žáci 7. a 8 ročníku - 2.kategorie. Umístění v 1. kategorii: 1. místo: Filip Kaštovský, ZŠ Ostrčilova 2. místo: Jakub Hlaváček, ZŠ Hello 3. místo: Karolína Brožová, ZŠ Ostrčilova Umístění v 2. kategorii: 1. místo: Viktorie Wallicová, ZŠ Skřečoň 2. místo: Jáchym Wiaczka, ZŠ Velká Polom 3. místo: Michael Kania, ZŠ Havířov Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.

7 AKTUALITY Z AHOLU VERNISÁŽ TOMÁŠE BÍMA Dobrodruh rozmarného okamžiku se alespoň svým dílem na necelý měsíc vrátí do hlučného ostravského prostředí, aby svou klidnou a meditativní krajinou potěšil a barvami prozářil vítkovické inverzní šediny. O tom, že předměstí a s ním spojení lidé mají své nezaměnitelné a opojné kouzlo jste se mohli přesvědčit ve vítkovické AHOL Gallery, kde se konala slavnostní vernisáž obrazů Tomáše Bíma. Tomáš Bím (nar. 1946) patří k předním výtvarníkům české grafiky a k výtvarným osobnostem věhlasným po celém světě. Na počátku své tvorby věnoval pozornost především grafice, plakátu a reklamní tvorbě, což jej vybavilo mistrným a nezaměnitelným rukopisem. Vytvořil mnoho výtvarně podstatných obalů pro hudební nosiče, ilustroval řadu knih české i zahraniční literatury. Od roku 1978 tvoří především barevné litografie, oleje a akryly. Jeho výtvarné práce byly vystaveny v mnoha předních světových výstavních síních a jsou součástí jejich sbírek. VYHLÁŠENÍ FINÁLE EUROSTORY Deset finalistů VII. ročníku mezinárodní historické soutěže EUSTORY (mezi nimi student 4. ročníku Pedagogického lycea na AHOL SOŠ David Krop) se ve čtvrtek 20. února 2014 sešlo v kavárně Krásný ztráty v Praze, aby si vyslechli závěrečný verdikt odborné poroty. Slavnostní ceremoniál, na němž promluvila i Tina Gotthardt z německé centrály EUSTORY v Hamburku, zahájil předseda občanského sdružení PANT Petr Pánek. Zdůraznil přitom kvalitu a neobvykle vysoký počet prací, které se v letošním ročníku sešly, a povzbudil všechny účastníky v dalším historickém bádání, ať již se budou dějinám věnovat profesionálně nebo zůstanou pouze jejich zálibou. Za oficiální částí udělal pomyslnou tečku Zdeněk Svěrák svou přednáškou, v níž přiblížil výsledky Cimrmanova bádání v oblasti historie konkrétně význam defenestrace v dějinách se zvláštním přihlédnutím k české problematice. Ceny vítězům předali Zdeněk Svěrák a Petr Pánek za Pant; David Krop v náročné konkurenci obsadil deváté místo.

8 AKTUALITY Z AHOLU PLES AHOLÁCKÝCH ŠKOL A ŠERPOVÁNÍ MATURANTŮ 22. února 2014 se Multifunkční aula GONG v Dolní oblasti Vítkovice stala svědkem už XXII. reprezentačního plesu škol AHOL. A protože školní ples patří především letošním maturantům, i tentokrát studenti maturitních tříd téměř k nepoznání změnění ve lvy a lvice salónů (na AHOL SOŠ třídy SM a PO Ing. Tomáše Inemana a BP, PL a VSČ Mgr. Kateřiny Sukové) přijali z rukou JUDr. Josefa Holíka, majitele škol AHOL, a Ing. Radmily Sosnové, ředitelky AHOL SOŠ, šerpy provázené upřímným přáním, aby zkouška z dospělosti pro ně dopadla co nejlépe. Kultivovanou zábavu mladých intelektuálů podpořilo vystoupení školního sboru pod vedením Mgr. Jitky Hoňkové i muzikálové melodie v podání studentek Pedagogického lycea a pak už následovala noc ve víru tance a společenské konverzace, korunovaná bohatou tombolou. Nejvytrvalejší jedinci se loučili až k ránu a už teď se nemohou dočkat příštího ročníku kam ale zavítají jak aspoň doufáme coby úspěšní absolventi.

9 AKTUALITY Z AHOLU DEN VODY NA SOŠ AHOL Role vody a její důležitost pro člověka a ekosystémy je klíčová. A proto se Střední odborná škola AHOL rozhodla umožnit svým žákům prohloubit si znalosti o této životadárné tekutině k příležitosti světového dne vody. V environmentální učebně se žáci aktivně zapojili do světa vodních pokusů, interaktivních činností a seznámili se se zajímavými informacemi o vodě. FITNESS KROUŽEK NA AHOLU Od února letošního školního roku probíhá pod vedením Mgr. Petry Bartošákové kroužek Fitness. Cílem tohoto kroužku je nejen aktivní relaxace žáků ve volném čase, která vede k posílení všech partií těla, zpevnění svalů a protažení, ale také smysluplné a cílevědomé vedení žáků ke zdravému životnímu stylu jednoznačně spojenému právě s pravidelným sportem. Kroužek probíhá každou středu od 15. hodiny a docházejí na něj individuálně žáci všech ročníků nezávisle na druhu studijního oboru. Přidejte se i Vy! Stačí se přihlásit k paní magistře Bartošákové a bez poplatků se Vám dostane kvalitního vedení i dobrých rad týkajících se nejen zdravého pohybu, ale celkového zdravého životního stylu. ENVIROMENTÁLNÍ UČEBNA PŘIVÍTALA NOVÉ OSAZENSTVO Od poloviny března 2014 se vybavení environmentální učebny SOŠ Ahol rozrostlo pod záštitou Bc. Ondřeje Sokoly, vyučujícího biologie a ekologie, o nové zvířecí osazenstvo. Je jím pár gekonů zlatých. Ti již několik dní nejen dotvářejí image naší zelené učebny, ale zároveň žákům ilustrují exotickou faunu a flóru. Ačkoli naši gekončíci nemají doposud žádná jména, těší se kladné odezvě nejen ze strany

10 AKTUALITY Z AHOLU žáků, ale také vyučujících. Nové přírůstky také rozpoutaly mezi žáky žhavé diskuse na téma dalších zvířecích přírůstků do budoucna. Zásadní otázkou však i nadále zůstává, jak se budou naši gekoni, samička a sameček, jmenovat. Vyučující biologie Bc. Ondřej Sokola se v této souvislosti rozhodl vyhlásit anketu, díky níž, jak doufá, získají gekoni kreativní pojmenování a stanou se tak miláčky a maskoty přírodovědně zanícených žáků i pedagogů. FOTBALOVÝ POHÁR JOSEFA MASOPUSTA Josef Masopust je legendou světového fotbalu. Během své aktivní kariéry dosáhl vrcholných úspěchů ve svém konání a patřil k nejlepším světovým hráčům. Na počest této fotbalové legendy byl ve dnech 18. a 19. března 2014 uspořádán fotbalový turnaj v areálu fotbalového klubu Vřesina. Všichni sportovci, především aktivní fotbalisté ze SOŠ AHOL, si nemohli nechat ujít tuto příležitost a pod vedením bývalého fotbalisty a nynějšího pedagoga Ing. Tomáše Inemana se vydali na okresní kolo této soutěže. Své síly zde změřili s dalšími 11 týmy. Postoupili ze základní skupiny a po těžkých semifinálových bojích se zaslouženě umístili na krásném 3. místě.

11 AKTUALITY Z AHOLU ŠKOLNÍ KOLO RECITACE JIŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE Dne 19. března 2014 proběhlo na Střední odborné škole AHOL školní kolo recitační soutěže. Z úst účastníků průletem 1. až 3. ročníků všech oborů zazněla slova již tradičně nejen nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta či pro přednes oblíbeného Karla Jaromíra Erbena, ale také celé řady dalších českých i zahraničních básníků a prozaiků. Svým přednesem, u nějž kladla porota složená z Mgr. Kateřiny Sukové, Mgr. Lukáše Adamíka a Mgr. Evy Rastočné nároky zejména na dynamiku, zvládnutí rytmiky a intonačního zabarvení básně, nakonec nejvíce zaujala žákyně 2. ročníku Pedagogického lycea Táňa Bystroňová. Na druhé místo se propracovala žákyně 3. ročníku Pedagogického lycea Veronika Kolková, třetí příčka pak náleží aholáckému nováčkovi Anetě Paskudové, žákyni prvního ročníku taktéž Pedagogického lycea. Vítězům byly předány diplomy a praktické ceny, a zároveň si tím zajistili nominaci na recitační soutěž Šavrdův pohár. Pro povzbuzení ostatních soutěžících a jejich motivaci do dalších let se také porota rozhodla udělit některým soutěžícím čestná uznání spojená s drobnou odměnou. To získala Andrea Němcová, Irena Juřinová a Kateřina Vránová. S LOUTKAMI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE Čtvrtý ročník Pedagogického lycea poprvé navštívil MŠ na ulici Prokopa Velikého ve Vítkovicích s hranými pohádkami, které naši žáci nastudovali jako ročníkovou práci. Volba v letošním roce padla na Budulínka a Koblížka, přičemž studenti vystupovali s vlastnoručně vyrobenými loutkami (často v nadživotní velikosti). Pohádky svým bezchybným provedením a nezanedbatelným výchovným aspektem potěšily malé i velké diváky a žáci Pedagogického lycea si zaslouží velké uznání za výtvarné řešení loutek, scénář a především za to, že se se ctí vypořádali s loutkoherectvím, které jak se sami brzy přesvědčili zdaleka není snadným oborem. Premiéra pohádek proběhla 11. března a na reprízu se pozvaní hosté můžou těšit 25. března, kde si poslechnou i teoretický rozbor letošního dramatického projektu.

12 SPORT, UMĚNÍ, KULTURA SPORT VS. VZDĚLÁNÍ Vzdělání vs. sport je často probírané téma. Rodiče stále tlačí své dítě do sportu, nezapomínají však na to, že důležité pro jejich dítě je hlavně vzdělání, jelikož při sportu hrozí každý den, že i slibně rozjetá kariera může okamžitě skončit. Co bude sportovec dělat po skončení hráčské kariéry? Ne každý vrcholový sportovec dokáže našetřit peněz tolik, aby s nimi mohl vyžít do konce života, zejména pokud nehrajete na světové úrovni (např. NHL-hokej), české kluby totiž nedisponují tolika penězi, aby mohly hráčům nabízet tak vysoké platy. To stejné platí téměř v jakémkoliv sportu, co se týče sportu u nás a sportu v cizině. Když si srovnáme například rozpočet fotbalové Plzně, která v utkáních s evropskými týmy hraje často vyrovnanou partii, jejich rozpočet je sotva 20%. Jasný důkaz toho, že v České republice prostě tolik peněz ve sportu není, což je i možná škoda, jelikož by to prospělo každé reprezentaci v jakémkoliv sportu. Proto mnoho klubů uzavřelo dohodu, v hokeji se udělali mládežnické Akademie, kde pověření lidé mají za úkol hráčům kontrolovat jejich prospěch ve škole a za špatně výsledky v podobě neklasifikace nebo,,propadnutí,,, je musí trestat v podobě zákazu fasování hokejek apod., v horších případech, kdy hráč i tak neprojeví zájem o zlepšení prospěchu ve škole, jej nepostaví do zápasu. Tímto by měli i hráči pocítit, jak moc je vzdělání v jejich životě důležité a to i přes to, zda jsou v daném sportu vyčnívající. Jasným důkazem jdou i sportovci, kteří už peněz mají do konce života dost, přesto ale všechno chtějí mít nějaké vzdělaní, například Jaromír Jágr nebo Petr Čech si dodělávali maturitu. Petr Čech dokonce prohlásil: Chtěl jsem mít co nejlepší známky, protože když jsem dostal trojku, tak jsem byl stejně nepříčetný, jako když dostanu hloupý gól. A to mě na tom mrzelo. Takže jsem nikdy ve škole problém neměl. A mám radost z toho, že jsem ji dokončil i za té mé kariéry, kdy jsem se pak přesunul do Francie a Anglie." Zde máme důkaz, že rodiče či kantoři, kteří nám říkají, že vzdělaní je důležité, tak mají,,bohužel pro nás pravdu. Filip Slanina, 4SM

13 SPORT, UMĚNÍ, KULTURA UMĚNÍ IMPROVIZACE Improvizace je svým způsobem umění. Laicky přeloženo jde o schopnost adekvátně reagovat na každý nepředvídatelný podnět. Využijeme ji převážně v oblasti dramatické a hudební formy, ale také v běžném životě. Začíná to již v brzkém školním věku, kdy se dítě musí přizpůsobit a zavděčit všem. Když už není možnost naučit se celou látku, žák spoléhá na své komunikativní prostředky a improvizuje. Taktéž tuto schopnost využije i učitel, který si nikdy nemůže hodinu naplánovat stoprocentně, protože mu ji stejně něco naruší. Každý manažer musí umět reagovat na potřeby zákazníka, nebo podřízeného. Stejně tak ji využije každý člověk, který denně jedná s lidmi. A nehodí se to jen lidem v práci. Vezměte si kolik hádek a slovních přestřelek je na úrovni improvizace? Člověk se prostě nemůže naučit vše a tak mu nezbývá než se spolehnout na to, že všechno nějak obkecá, nebo v jiném případě ohraje. V současné době se stává improvizace také jistým druhem zábavy. Kromě klasických divadelních skupin vznikají také improvizační divadelní skupiny, které se snaží právě svými technikami a schopnostmi prostřednictvím her nejen diváka pobavit, ale také zaujmout a inspirovat. K jedné z takových divadelních improvizačních skupin patří i ostravská skupina OSTRUŽINY, která poměrně pravidelně vystupuje v ostravském klubu Atlantik, kde se prostřednictvím improvizace utká vždy s jinou improvizační skupinou. Tento druh zábavy, i když staví na jiných základních kamenech, je nyní propagován i mediálně. Asi nejznámějším improvizačním pořadem je PARTIČKA, proslavená čtveřicí známých osobností Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela a Ondřej Sokol v čele s organizátorem a rozhodčím v jednom Mariánem Čurkou. Jejich umění improvizace můžete pravidelně shlédnout jak v televizi, tak naživo, neboť tato skupina se svou improvizací a zábavou postupně obráží všechna větší česká města. Veronika Jadrníčková, 3PL

14 RECEPTY NEJEN O VAŘENÍ JARNÍ ODTUČŇOVÁNÍ ANEB SVĚT DIET Člověk je po zimě unaven, tělo bývá zahlceno toxiny, které musíme z těla vyplavit. Do jisté míry si s nimi tělo dokáže poradit samo, ale občas je dobré mu pomoci. Když na nějakou dobu omezíme stravu, škodlivé látky se vylučují rychleji. Cílem odtučňování je vyvolat úbytek podkožního tuku snížením příjmu kalorií z jídla a pití a zvýšením výdeje kalorií cvičením. Tímto způsobem se zásoby tuku zredukují trvale. Tělo potřebuje všechny živiny. Nevěřte dietám, které jsou založené na konzumaci jistých druhů potravin, takové mají jen krátkodobý efekt a k tomu škodí zdraví. Potřebujete do jídelníčku zařadit nízkokalorická výživná jídla, jako jsou zelenina, ovoce, libové maso včetně ryb, nízkotučné mléčné výrobky a obilniny. Do jídelníčku patří velké množství čerstvého ovoce a zeleniny. Úplně se vyhněte chipsům, dortům a sušenkám, které obsahují hodně cukrů a tuků. Hodně pijte čistou vodu a zelený čaj a výdej kalorií zvyšujte pravidelným cvičením. NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJPOPULÁRNĚJŠÍ DIETY: Atkinsonova dieta - nedostatek vitamínů, jo-jo efekt Banánová dieta - jednostranné, nezasytí, jo-jo efekt Bezuhlovodanová dieta - únava, slabost, jo-jo efekt Bodová dieta - nevyvážená strava Cambridge dieta - jo-jo efekt Citrusová dieta - jednotvárné, jo-jo efekt Dělená strava - dietologický postup, dlouhodobé Dieta podle krevních skupin - efekt není zaručen Grapefruitová dieta - snižuje cholesterol Hroznová dieta - podporuje imunitu a krásu Mléčná dieta - vyvolává pocit hladu Plážová dieta - úbytek svalové hmoty, žaludeční potíže Ovocná dieta - složení živin je nevyhovující Tukožroutská polévka - jednostranné s úbytkem svalové hmoty Zónová dieta - náročná dieta

15 RECEPTY NEJEN O VAŘENÍ Desatero dietáře 1. Hlídejte si příjem kalorií (ženy ), muži ( ). Pokud jich přijímáte méně, ubývají vám svaly. 2. Jezte čerstvé ovoce a zeleninu. 3. Přijímejte dostatek balastních látek a proteinů. 4. Přijímejte správné tuky (řepkový olej, margarín s nižším obsahem tuku). 5. Nehltejte. Jídlo si vychutnávejte. 6. Pokud možno, vyhněte se stresu. 7. Denně se pohybujte 15 až 30 minut. 8. Jezte třikrát denně se čtyřhodinovými odstupy mezi jídly. 9. Vyvarujte se častých svačin. 10. Jezte z menších talířů. Mléčná dieta Princip mléčné diety: Minimální množství jídla (jinými slovy minimální objem kalorií), pravidelnost stravování (tj. 5x denně po 3 hodinách), žádné přílohy ani sladkosti (tj. žádné sacharidy) a pitný režim (tj. odplavení škodlivin a rychlejší metabolismus) všechny tyto aspekty nezadržitelně a zcela logicky vedou k úbytku váhy. Konzumují se zejména mléko a mléčné výrobky. Maso a zeleninu je možné jíst ve velmi omezeném množství, a to pětkrát denně v přesně stanovených časových intervalech. K tomu je doporučováno dodržovat pitný režim, tedy minimálně 2 litry vody denně. POZITIVA: Hmotnost jde rychle dolů a docílit lze i velkého úbytku. Dieta zahrnuje dostatek tekutin, což napomáhá procesu odbourávání tuků. NEGATIVA/RIZIKA: Chuťově je dieta velmi chudá. Díky malému množství jídla a jeho nevhodné skladbě málo zasytí a vyvolává pocit hladu. Příliš mnoho bílkovin navíc zatěžuje organismus, nedostatek ostatních živin může mít vážné zdravotní následky.

16 ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD MATURITY PROŠLY V POSLEDNÍCH LETECH VELKÝMI ZMĚNAMI - Do roku 2011 měla každá střední škola svůj typ maturitní zkoušky. - V roce 2012 byla nově stanovena Státní maturita, která je naprosto shodná na všech typech SŠ. Dodnes nedosahuje pozitivních ohlasů, proto se neustále přemýšlí o případných změnách. - Státní Maturitní zkouška se skládá z českého jazyka (slohová práce a didaktický test) dále z matematiky nebo cizího jazyka (slohová práce, didaktický test) - Maturitní testy se neopravují ve škole, ale opravují je pracovníci Cermatu. - V roce 2012 byly na výběr dva stupně obtížnosti, základní a vyšší úroveň. - Slohové práce opravovali centrálně certifikovaní hodnotitelé. - Většina studentů nebyla se svým výsledkem spokojena, a proto docházelo k častému odvolávání. - Největší problém měli studenti úspěšně zvládnout maturitní zkoušku z matematiky. - V roce 2013 došlo k menším změnám, co se týče českého jazyka, zejména slohových prací. Práce opravuje pedagog českého jazyka přímo na dané střední škole. - V loňském roce již byla zachována jen základní uroveň obtížnosti z důvodů lepších maturitních výsledků. - V roce 2014 nedošlo k žádným změnám maturitních zkoušek. - Do dalších let se uvažuje o tom, že matematika se stane povinným maturitním předmětem.

17 ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD CO NÁS MOŽNÁ ZA PÁR LET ČEKÁ??...,, Maturita nefunguje, protože srovnáváme nesrovnatelné. Student gymnázia přece studuje něco jiného než student průmyslovky nebo učiliště. Nový ministr školství Martin Chládek chce vytvořit tři druhy maturitní zkoušky. A to: 1) Maturita pro gymnázia 2) Maturita pro SOŠ 3) Učňovské obory: (Měly by být ukončeny výučním listem a místo maturity by pak absolventi skládali mistrovskou zkoušku, která by následovala po třech letech praxe. Po složení mistrovské zkoušky by se absolvent mohl hlásit na VŠ a pokračovat tak v bakalářském studiu, pokud si vybere stejný nebo podobný obor. Kdyby se chtěl věnovat jinému oboru na VŠ musel by si standardní maturitu dodělat. VŠEM LETOŠNÍM MATURANTŮM PŘEJEME PEVNÉ NERVY A ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY! O. P. Q

18 Z TVORBY AHOLÁKŮ NÁVOVA VÝPRAVA Za dob temnějších, než rozbouřené moře, kdy mocní vikingové křižovali moře ledová jako sama Arktida, kdy ostří seker a velké svaly zachraňovaly životy, se malá vesnice jménem Brackenridge ocitla v tíživé situaci. Byla krutá zima... sněhové jazyky olizovaly kůru stromů a bičovaly tváře tvrdých vikingů, sněhu bylo víc než popás a tak se místní rada Starších rozhodla sestavit skupinu těch nejlepších vikingů a vyslat je na plavbu s úkolem najít bájné místo Ragnarok. Jednoho dne se ozvalo troubení vikingských rohů signál schůzky pro všechny vikingy. Všichni místní se sešli v obrovském srubu s plátěnou střechnou, uvnitř nebylo nic než pár kamenů na sezení, rozdělaný oheň a provizorní kamna. Naštěstí tam bylo o něco tepleji než venku. Který z Vás je Návo? Ten, o němž se povídá, že láme stromy holýma rukama...? ozvalo se od nejstaršího Vikinga rodu - Asdarma. Asdarm byl kdysi mocný bojovník, o kterém se povídalo, že byl vychován vlky v divočině. Teď již stařešina, který dělá vše pro svou milovanou vesnici. Který z Vás je Návo! Ptám se naposled! zaburácel hromově Asdarm, ale nedočkal se odpovědi. Místní si začali šeptat, že Návo je na své klasické vycházce se svou partou statečných vikingů, které měl vždy po ruce. Najednou se ozval zezadu hlas silný jako samotná sněhová bouřka, jako když tisíc vlků začne výt. Já jsem Návo! řekl statečným hlasem... A toto jsou mí stateční spolubojovníci... Již jsme slyšeli o tvé přípravě drahý Asdarme. Řekl hrdě Návo a 3 vikingové za ním se podívali na sebe, přesně věděli o co jde. Příběh, který Vám budu vyprávět, je o čtyřech Vikinzích, jež pro své přátelství, hrdost a jeden pro druhého udělají vše. Příběh o síle ducha a poutu. Asdarme, dovol mi představit své přátele... Tohle je Asmid, nejlepší sběrač hub ve vesnici... řekl hrdě Asdarmovi a ukázal na Asmida. Asmid nebyl tak svalnatý jako Návo, ani ti ostatní, ale za to měl rychlé nohy a neměl strach z bájných příšer v lesích....tohle je můj spoluválečník Asgaard, má ten největší švih sekerou v celém Švédsku... ukázal na největšího hromotluka z jeho party. Asgaard byl velký jako skála, svalnatý jako tygr a v očích měl pouze svůj úkol, ale neuměl mluvit. Nikdo nevěděl proč....a jako poslední, přítel mého otce Olavi, lučišník a člověk, na kterého se mohu spolehnout. Olavi byl viking se vším, co se sluší a patří, jeho plnovous byl delší než vlasy vikingských žen a jeho luk na zádech byl větší než samotný Asmid. Návo, Asmide,Asgaarde a Olave, tímto Vás jmenuji úkolem, který je zahalen větším tajemstvím než původ našich Bohů, tajemství tajemnější, že ani samotný Odin ho neví. Musíte najít Ragnarok, ztracené město, které bují krásnou půdou, plody země, které by nás uživily na věky... jděte a najděte Ragnarok, vaše město na Vás spoléhá! Řekl Asdarm hrdým hlasem, ukázal prstem na partu hrdinů a celé město, které bylo seskupeno ve srubu křičelo jako jeden muž: NÁVO! NÁVO! NÁVO! Hlasitěji než tisíce hladových medvědů. Návo se ihned dal do výstavby své lodě, Asmid se vydal pro ty nejchutnější plody lesa, která jen může viking najít, Asgaard šel pro kamení a dřevo. Olavi stál při Návovi a ptal se ho

19 Z TVORBY AHOLÁKŮ Náve, Vím, že již tvůj otec se pokoušel najít Ragnarok, ale již se nevrátil... prohlásil Olavi skeptickým hlasem Příteli, já vím, ale je to naše poslání pro Brackenridge a i kdyby to mělo stát náš život, budeme spolu jako přátelé stát bok po boku. prohlásil Návo hrdě a pokračoval ve výstavbě své lodě, Olavi mu pomohl aby tam jen tak nestál. Za málo okamžiků stála loď na pevnině, loď s hlavou medvěda na své přídi. Jmenovala se Drakdödaren, podle jedné legendy o drakobijcích. Přešly dvě kruté noci a dva kruté mrazivé dny a Návova parta byla připravena k vyplutí. Loď byla spuštěná do moře a divoký oceán začal boky lodě ihned nemilosrdně bičovat ze všech stran světových. Čtyři vikingové vlezli na palubu lodě a zasedli k pádlům... celé město se s nimi přišlo rozloučit a zazpívat jim píseň bojovníků. Ó naši hrdinové nechť se vrátí, ať jsou naše dny zase krásné, stojí při vás mocní a všichni svatí ať jsou vaše kroky sněhu jasné. Ať vás bohové provázejí na cestě, po žalostných stezkách nemilosrdných, moře nesevře vás ve své kleště, jděte ve svých stopách opatrných! Kdykoliv kdy Návo slyšel píseň hrdinů, přejel mu mráz po zádech. Pamatoval si, jak tuto píseň sám pěl svému otci, kdy se pokoušel o tento samý úkol s Olavem... bohužel, vrátil se jen on. Za zvuku písně v uších se Návo a tři jeho přátelé vzepjali síle proudu moře a začali veslovat směrem na jih. Počítali každé zvednutí pádla, svaly na rukách bojovníků se natahovaly do velkých rozměrů. Při každém přítahu vesel měli v hlavě vidinu Ragnaroku, zemi zaslíbené, zemi sladkou a bujnou, jenž dá všem to si zaslouží. Po několika dlouhých nocích plné veslouvání se Návo podíval za sebe a viděl ostrov, který byl zahalen mlhou hustější, než polévka Asmida po ránu. Támhle! Země zaslíbená... RAGNAROK PŘED NÁMI! Zakřičel Návo hrubým hlasem a všichni vikingové se dali do zběsilého veslouvání temným rozbouřeným mořem. Když se blížili k ostrovu, začalo být moře čím dál tím divočejší... bylo naprosto nemilosrdné a divoké. Jako by ožilo. Najednou Olave zakřičel: POD NÁMI! TO JE BÁJNÝ KRAKEN! Do zbroje přátelé! Zakřičel Asmid a vytáhl svůj prak. Asgaard vyňal svou sekeru s popruhem, kterou měl položenou na zádech a skočil do rozbouřeného moře jako jeden velký rozzuřený vorvaň. Olave tasil svůj luk a natahoval šípem tětivu svého luku, která téměř praskala pod silou natáhnutí, téměř jste slyšeli jak praská dubové dřevo, z nehož je luk vyroben. Počkejte až se vynoří, zautočíme až na něm bude Asgaard... prohlásil Návo a trpělivě počkali několik sekund. Najednou se moře utišilo a vyplaval Asgaard a ukázal s úsměvem prstem dolů do vody. Všichni se připravte na útok! zavelel Návo hromovým hlasem ale Asgaard začal kývat že ne. Najednou se za Asgaardem vynořil obrovský člověk se zlatýma vidlema v ruce. Hřívu měl zlatou jako samotný trojzubec. Kdo jste, že se opovažujete na místo posvátné, na sídla boha moří Poseidona! ozvalo se téměř až pohrdavým hlasem. Ty nejsi žádný Bůh, tebe já neznám, Odin by tě zabil za tohle znesvěcování jména božského! odvětil Návo. Achjo...

20 Z TVORBY AHOLÁKŮ vy Vikingové jste všichni stejní, tento týden už jste asi třetí turisti co propluli kolem mého ostrova, vždycky Vás Vikingy straším. Řekl laškovně Poseidon a vytvořil ve vodě vodní vír, který stáhl celou posádku lodě i s ní do vodního království Poseidonova. Vítejte v mém skromném příbytku hoši řekl Poseidon se smíchem a nabídl Vikingům občerstvení. Návo a ani nikdo jiný ze skupiny nechápal co se vlastně děje. Návo vysvětlil jeho poslání a čekal na názor názor Poseidona... No, o Ragnaroku jsem sice neslyšel, ale můj kamarád, bůh světla Ra v Egyptě by mohl vědět o co jde, je starší než já... vy asi nevíte kde je Egypt, že ano? řekl Poseidon zase a opět s úsměvem ve tváři. No... to vážně nevíme, mohl by jste nás za ním zavést? zeptal se poslušně Návo s hrdostí v hlase, přecejen mluvil s Bohem. Ale jistě, moment, jen lusknu prsty... ani to nedopověděl a Návo se svou partou stali uprostřed jakésik neznámé krajiny, v které byl jen písek a neskutečné teplo, takové teplo nikdo z nich nezažil. Máme jít rovně... nevím proč ale musíme řekl Návo naprosto zmateným hlasem (Poseidon mu přikreslil do hlavy vidinu chrámu, do kterého musí dorazit). Šli několik hodin v úmorném teple. Každý z nich si pomalu sundával i ty nejspodnější vrstvy oblečení, když najednou se objevila záře jasnější než slunce. Vy budete Vikingové...Návo,Asmid, Asgaard a Olavi, že ano...? řekla záře zvučným a pronikavým hlasem...jsem Ra, bůh slunce... a hledáte Ragnarok, že ano?... Ano to hledáme! řekli všichni čtyři najednou. Znám cestu jež hledáte, ale není to cesta kdejaká. Je strastiplná a nečeká Vás nic dobrého. řekl Ra se zklamáním v hlase... Nás nic nezastaví, je to náš odkaz! Řekl Olav hrdým hlasem. Ra mávnul svou hůlkou a otevřela se fialová brána vedouc do neznámých končin. Návo zavelel a prošli společně fialovou bránou. Ocitli se v krajině, jež vypadala jako zničená bojem. Skály byly ze železa a v dálce obrovský palác nad kterým během jedné vteřiny proletělo snad desatero blesků. Mám ten dojem, že nás Ra poslal do bájného Shuyalu... země, kde byl ukován Thorův Mjolnnir. řekl Asmid partě, Návo pohleděl vzhůru a ukázal sekerou TOTO JE NÁŠ OSUD! To je proč jsme tady, najdeme Ragnarok! A rozběhli se čelně proti hradu v dáli. Osud jim ovšem křižovaly bájné příšery Gjollové. Psovité šelmy, které uměly používat meče. Několik nocí probojovali až nakonec stáli před hradem, Asgaard vyrazil bránové dveře a parta vešla dovnitř. Celý hrad byl jen prostor pro obrovský chrám, v kterém bydlel drak... Bájný drak z příbehů, které Návo slýchaval od svého otce... Je to Gungnir. Jsem Gungnir, strážce Ragnaroku...chcete-li vejít, jediná možnost je přes mou mrtvolu! řekl Gungnir písklavým hlasem, který lezl do uší víc než křikot Sirén... Vikingové byli tak odhodláni Gungnira zabít, že válčili bez přestání několik dní, až pak ho Návo smrtelně zranil a Gungnir spadl na zem. Brána do Ragnaroku se otevřela... Našli jsme Ragnarok! zařvali Vikingové, ale pouze tři z nich. Návo byl raněn. Jděte bez mne... já se zotavím a příjdu za vámi bratři a pokud zhynu, budete si mě pamatovat jako vašeho přítele! řekl Návo slabým hlasem. Olave k němu přišel chytl ho za rameno, podíval se mu do očí a hned věděl, že to Návo myslí vážně. Kývli na sebe a vešli do brány Ragnaroku. Asmida, Asgaarda a Olaveho osvítil prudký svit světla a ocitli si zpátky ve městě Brackenridge. Teď již to chápu... řekl Olave zklamaným hlasem. Ragnarok je naše země, země, kde žijeme. Smyslem Ragnaroku je žít spolu, být

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny.

PRÁZDNINY. Čusík Džusík a hezké prázdniny. 8.díl díl PRÁZDNINY Taky si někdy říkáte, že jsou prázdniny moc, ale opravdu moc krátké? Pro mě také. Prázdniny máme přece od toho, abychom si odpočinuli, říkají nám všichni. Tak a teď, co je na tom pravdy.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA - propojení Zdravé školní jídelny a školy Z ČEHO VYCHÁZÍME? školní stravování má mimo jiné, také výchovnou složku může nenásilně a postupně ovlivňovat výživové chování dětí

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Cena: 0 kč 2/2010 Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Obsah: Stalo se...3 Téma měsíce...4 Kultura...5 Sport...6 Rozhovory...7 Drbárna...8 Seznamka,inzerce...9 Fiktivní zpravodajství..10

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů

Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp. Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Výsledky zpětné vazby rodičů červen 2015 zš nčp Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na zš nčp oceňují Podněty od rodičů Jak číst zobrazené grafy Tmavě zelená = rozhodně ano Světle

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Konference Úspěch pro každého žáka

Konference Úspěch pro každého žáka Konference Úspěch pro každého žáka Jak plánujeme cíle? Jak vyhodnocujeme dopady? Vladimír Srb, 3.10.2017 Zadání Představte cíle, s jakými akci děláte. Jak podporují dlouhodobé cíle vaší organizace? Jak

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá

ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá ASTROLOGICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ Podle tezí Johannese Keplera zpracovala Ivana Černá Principy předpovědi Bereme v úvahu přesné aspekty planet od Slunce po Saturna mezi sebou mimo Luny. Všechny aspekty mají

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 01/2017 ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci. S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017. Lehkost mého nitra je osvobozující.

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2-

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2- REDAKČNÍ RADA Lucie Fiedlerová (9.B) str. 10 Marek First (9.A) str. 4 (obr.) Barbora Kopečková (5.A) str. 10 Vojtěch Košťál (2.A) str. 4 Sandra Levová (8.A) str. 6 Lenka Malichová (7.B) str. 7 Lucie Oličová

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

JAK TO VIDÍ STUDENTI V4

JAK TO VIDÍ STUDENTI V4 Téma: Motivace výzkumy mezi studenty Zuzana Ježková JAK TO VIDÍ STUDENTI V4 358 respondentů ČR, SR, HU, PL Graf č.1 Rozdělení respondentů podle zemí SK 21% CZ 28% PL 25% HU 26% A - možnost být v kontaktu

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

AGIN. Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ

AGIN. Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ AGIN? Proč už není prosociální výchova ve 3. ročnících? Jak vznikla AG TV? A jak by měla vypadat? + FOTOREPORTÁŽ Reportáž AG Tentokrát formou recenze... Jak vybrat povinně volitelný předmět Josef Novák

Více