REDAKCE ČASOPISU MUCIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REDAKCE ČASOPISU MUCIN"

Transkript

1

2 REDAKCE ČASOPISU MUCIN Šéfredaktor: Veronika Jadrníčková Grafik: Sabina Bědroňová Výtvarník: Adéla Vroblová Korektura: Mgr. Eva Rastočná Interní redaktoři: Lenka Malíková Anna Stoklasová Adéla Talašová Externí redaktoři: Tereza Vašutová Martina Halšková Filip Slanina

3 ÚVODNÍK Milí Aholáci, jaro už je v plném proudu a my už si pro vás chystáme spoustu novinek, která nás ještě v letošním školním roce čekají. I v tomto díle se můžete těšit nejen na informace o dění na Aholu, ale i řadu další zajímavostí. Snad vás i náplň tohoto čísla potěší, uspokojí vaše potřeby a zaujme svými informacemi. Vaši redaktoři OBSAH: 1. Ze života Aholu: 1.1. Žáci Aholu se každým dnem víc a více otevírají světu 1.2. Bradavice na Aholu aneb anglická soutěž s Harry Potterem 1.3. Vernisáž Tomáše Bíma 1.4. Vyhlášení finále EUROSTORY 1.5. Ples Aholáckých škol a šerpování maturantů 1.6. Den vody na SOŠ Ahol 1.7. Fitness kroužek na Aholu 1.8. Enviromentální učebna přivítala nové osazenstvo 1.9. Fotbalový pohár Josefa Masopusta Školní kolo recitace již má své vítěze S loutkami v mateřské školce 2. Sport, umění, kultura: 2.1. Sport vs. Vzdělání (F. Slanina) 2.2. Umění improvizace (V. Jadrníčková) 3. Recepty nejen o vaření: 3.1. Jarní odtučňování aneb svět diet (A. B. C.) 4. Zajímavosti odevšad: 4.1. Maturity prošly v posledních letech velkými změnami (O. P. Q.) 5. Tvorba našich studentů: 5.1. Návova výprava (A. Talašová) 6. Humor a zábava: 6.1. Křížovka 6.2. Horoskopy

4 AKTUALITY Z AHOLU Rozhovor: J. Horčičáková a V. Kolková na téma Bilingvní výuka Jaký předmět je na vašem oboru realizován formou bilingvní výuky? V letošním roce se touto formou učíme psychologii, přesněji vývojovou psychologii. ŽÁCI AHOLU SE KAŽDÝM DNEM VÍC A VÍCE OTEVÍRAJÍ SVĚTU Jak tato výuka probíhá? Vyučující daného předmětu si připraví na každou hodinu prezentaci nějakého učiva, postupně nás s tímto učivem seznamuje v angličtině. Vyučující především upozorňuje na konkrétní slovíčka, která jsou důležitá na zapamatování. Prezentaci v angličtině nám pak vždy na konci hodiny pošle. Jakým způsobem pak probíhá opakování látky? Paní učitelka nám řekne, co se máme naučit a jakou slovní zásobu bychom měli znát. Na písemce jsou pak otázky s otevřenou odpovědí a jsme taky zkoušené ze znalosti odborných slovíček. K čemu si myslíte, že je pro vás přínosná bilingvní výuka? K poznání nových slovíček, v budoucnu bychom mohly pracovat v cizině, k lepšímu zvládnutí studia na vysoké škole. Žáci a žákyně Střední odborné školy Ahol v Ostravě Vítkovicích se i v letošním roce nadále zdokonalují ve svých komunikačních znalostech v anglickém jazyce, a to prostřednictvím bilingvní výuky. Tuto výuku se přitom daří škole realizovat díky dotaci Statutárního města Ostrava. Celý projekt pak probíhá na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT / ze dne Krom předchozích let, kdy probíhala bilingvní výuka pouze na oborech Pedagogické lyceum, Sportovní management a Bankovnictví a pojišťovnictví, se podařilo ředitelce školy Ing. Radmile Sosnové zařadit tuto formu výuky dále do oborů Ekonomika v multimediální sféře a Diplomatické služby a Public Relations. Ti se v angličtině vyučují předměty Komunikační dovednosti a Public Relations. Žáci daných oborů tak rozšiřují nejen své komunikační

5 AKTURALITY Z AHOLU Rozhovor: J. Horčičáková a V. Kolková na téma Bilingvní výuka Co vám osobně bilingvní výuka dala? Poskytuje nám cizí terminologii, nutí nás aktivně naslouchat angličtině a vyvozovat. Jaký další předmět byste v rámci vašeho oboru uvítaly ve formě bilingvní výuky? Třeba dramatickou výchovu, abychom se naučily využívat angličtinu pro praxi s dětmi, nebo třeba pedagogiku. Zpracovala: Eva Rastočná schopnosti, ale také znalost cizojazyčné terminologie, která jím v budoucnosti zajistí lepší konkurenci schopnost na trhu práce. Pro výuku daných předmětů a cílevědomé, systematické a aktivní zdokonalování žákovských znalostí a schopností také slouží speciálně multimediálně vybavená učebna, která zajišťuje žákům individuální komunikaci s učitelem, kvalitní odposlech, obrazový materiál a motivační učení formou auditivních i vizuálních výukových pomůcek. Cíl výuky je pak kladen především na osvojení odborné terminologie a celkové zvýšení komunikačních schopností v cizím jazyce, jakož i využití nabitých znalostí a schopností v praxi. Podle všech reakcí je bilingvní výuka ze stran rodičů i žáků žádoucí a o jejích výsledcích svědčí, jak uvádí ředitelka Ahol SOŠ Ing. Radmila Sosnová, i kvalita vědomostí a dovedností žáků, kteří již tuto formu výuky absolvovali. Posuďte sami, jak se k bilingvní výuce vyjádřili samotní žáci školy.

6 AKTUALITY Z AHOLU BRADAVICE NA AHOLU ANEB ANGLICKÁ SOUTĚŽ S HARRYM POTTEREM AHOL SOŠ se v úterý 4. února stala již pošesté pořadatelem soutěže v anglickém jazyce Den Harryho Pottera, která je určena žákům základních škol. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet znalců kouzelného světa J. K. Rowlingové celkem se na AHOLu sešlo 160 žáků z Ostravy i blízkého okolí. Ve škole vyzdobené jako bradavický hrad si opět mohli malí i větší účastníci vyzkoušet porozumění anglickému mluvenému i psanému textu, ověřit si svou orientaci v anglické potterovské i nepotterovské literatuře, spočítat si slevy na Příčné ulici, ošetřit kouzelnická zranění nebo si netradičně zasportovat. Vítěz samozřejmě může být jen jeden, ale vybrat jej nebylo snadné angličtina pro účastníky soutěže totiž rozhodně nebyla cizím jazykem. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, žáci 5. a 6. ročníku 1.kategorie a žáci 7. a 8 ročníku - 2.kategorie. Umístění v 1. kategorii: 1. místo: Filip Kaštovský, ZŠ Ostrčilova 2. místo: Jakub Hlaváček, ZŠ Hello 3. místo: Karolína Brožová, ZŠ Ostrčilova Umístění v 2. kategorii: 1. místo: Viktorie Wallicová, ZŠ Skřečoň 2. místo: Jáchym Wiaczka, ZŠ Velká Polom 3. místo: Michael Kania, ZŠ Havířov Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.

7 AKTUALITY Z AHOLU VERNISÁŽ TOMÁŠE BÍMA Dobrodruh rozmarného okamžiku se alespoň svým dílem na necelý měsíc vrátí do hlučného ostravského prostředí, aby svou klidnou a meditativní krajinou potěšil a barvami prozářil vítkovické inverzní šediny. O tom, že předměstí a s ním spojení lidé mají své nezaměnitelné a opojné kouzlo jste se mohli přesvědčit ve vítkovické AHOL Gallery, kde se konala slavnostní vernisáž obrazů Tomáše Bíma. Tomáš Bím (nar. 1946) patří k předním výtvarníkům české grafiky a k výtvarným osobnostem věhlasným po celém světě. Na počátku své tvorby věnoval pozornost především grafice, plakátu a reklamní tvorbě, což jej vybavilo mistrným a nezaměnitelným rukopisem. Vytvořil mnoho výtvarně podstatných obalů pro hudební nosiče, ilustroval řadu knih české i zahraniční literatury. Od roku 1978 tvoří především barevné litografie, oleje a akryly. Jeho výtvarné práce byly vystaveny v mnoha předních světových výstavních síních a jsou součástí jejich sbírek. VYHLÁŠENÍ FINÁLE EUROSTORY Deset finalistů VII. ročníku mezinárodní historické soutěže EUSTORY (mezi nimi student 4. ročníku Pedagogického lycea na AHOL SOŠ David Krop) se ve čtvrtek 20. února 2014 sešlo v kavárně Krásný ztráty v Praze, aby si vyslechli závěrečný verdikt odborné poroty. Slavnostní ceremoniál, na němž promluvila i Tina Gotthardt z německé centrály EUSTORY v Hamburku, zahájil předseda občanského sdružení PANT Petr Pánek. Zdůraznil přitom kvalitu a neobvykle vysoký počet prací, které se v letošním ročníku sešly, a povzbudil všechny účastníky v dalším historickém bádání, ať již se budou dějinám věnovat profesionálně nebo zůstanou pouze jejich zálibou. Za oficiální částí udělal pomyslnou tečku Zdeněk Svěrák svou přednáškou, v níž přiblížil výsledky Cimrmanova bádání v oblasti historie konkrétně význam defenestrace v dějinách se zvláštním přihlédnutím k české problematice. Ceny vítězům předali Zdeněk Svěrák a Petr Pánek za Pant; David Krop v náročné konkurenci obsadil deváté místo.

8 AKTUALITY Z AHOLU PLES AHOLÁCKÝCH ŠKOL A ŠERPOVÁNÍ MATURANTŮ 22. února 2014 se Multifunkční aula GONG v Dolní oblasti Vítkovice stala svědkem už XXII. reprezentačního plesu škol AHOL. A protože školní ples patří především letošním maturantům, i tentokrát studenti maturitních tříd téměř k nepoznání změnění ve lvy a lvice salónů (na AHOL SOŠ třídy SM a PO Ing. Tomáše Inemana a BP, PL a VSČ Mgr. Kateřiny Sukové) přijali z rukou JUDr. Josefa Holíka, majitele škol AHOL, a Ing. Radmily Sosnové, ředitelky AHOL SOŠ, šerpy provázené upřímným přáním, aby zkouška z dospělosti pro ně dopadla co nejlépe. Kultivovanou zábavu mladých intelektuálů podpořilo vystoupení školního sboru pod vedením Mgr. Jitky Hoňkové i muzikálové melodie v podání studentek Pedagogického lycea a pak už následovala noc ve víru tance a společenské konverzace, korunovaná bohatou tombolou. Nejvytrvalejší jedinci se loučili až k ránu a už teď se nemohou dočkat příštího ročníku kam ale zavítají jak aspoň doufáme coby úspěšní absolventi.

9 AKTUALITY Z AHOLU DEN VODY NA SOŠ AHOL Role vody a její důležitost pro člověka a ekosystémy je klíčová. A proto se Střední odborná škola AHOL rozhodla umožnit svým žákům prohloubit si znalosti o této životadárné tekutině k příležitosti světového dne vody. V environmentální učebně se žáci aktivně zapojili do světa vodních pokusů, interaktivních činností a seznámili se se zajímavými informacemi o vodě. FITNESS KROUŽEK NA AHOLU Od února letošního školního roku probíhá pod vedením Mgr. Petry Bartošákové kroužek Fitness. Cílem tohoto kroužku je nejen aktivní relaxace žáků ve volném čase, která vede k posílení všech partií těla, zpevnění svalů a protažení, ale také smysluplné a cílevědomé vedení žáků ke zdravému životnímu stylu jednoznačně spojenému právě s pravidelným sportem. Kroužek probíhá každou středu od 15. hodiny a docházejí na něj individuálně žáci všech ročníků nezávisle na druhu studijního oboru. Přidejte se i Vy! Stačí se přihlásit k paní magistře Bartošákové a bez poplatků se Vám dostane kvalitního vedení i dobrých rad týkajících se nejen zdravého pohybu, ale celkového zdravého životního stylu. ENVIROMENTÁLNÍ UČEBNA PŘIVÍTALA NOVÉ OSAZENSTVO Od poloviny března 2014 se vybavení environmentální učebny SOŠ Ahol rozrostlo pod záštitou Bc. Ondřeje Sokoly, vyučujícího biologie a ekologie, o nové zvířecí osazenstvo. Je jím pár gekonů zlatých. Ti již několik dní nejen dotvářejí image naší zelené učebny, ale zároveň žákům ilustrují exotickou faunu a flóru. Ačkoli naši gekončíci nemají doposud žádná jména, těší se kladné odezvě nejen ze strany

10 AKTUALITY Z AHOLU žáků, ale také vyučujících. Nové přírůstky také rozpoutaly mezi žáky žhavé diskuse na téma dalších zvířecích přírůstků do budoucna. Zásadní otázkou však i nadále zůstává, jak se budou naši gekoni, samička a sameček, jmenovat. Vyučující biologie Bc. Ondřej Sokola se v této souvislosti rozhodl vyhlásit anketu, díky níž, jak doufá, získají gekoni kreativní pojmenování a stanou se tak miláčky a maskoty přírodovědně zanícených žáků i pedagogů. FOTBALOVÝ POHÁR JOSEFA MASOPUSTA Josef Masopust je legendou světového fotbalu. Během své aktivní kariéry dosáhl vrcholných úspěchů ve svém konání a patřil k nejlepším světovým hráčům. Na počest této fotbalové legendy byl ve dnech 18. a 19. března 2014 uspořádán fotbalový turnaj v areálu fotbalového klubu Vřesina. Všichni sportovci, především aktivní fotbalisté ze SOŠ AHOL, si nemohli nechat ujít tuto příležitost a pod vedením bývalého fotbalisty a nynějšího pedagoga Ing. Tomáše Inemana se vydali na okresní kolo této soutěže. Své síly zde změřili s dalšími 11 týmy. Postoupili ze základní skupiny a po těžkých semifinálových bojích se zaslouženě umístili na krásném 3. místě.

11 AKTUALITY Z AHOLU ŠKOLNÍ KOLO RECITACE JIŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE Dne 19. března 2014 proběhlo na Střední odborné škole AHOL školní kolo recitační soutěže. Z úst účastníků průletem 1. až 3. ročníků všech oborů zazněla slova již tradičně nejen nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta či pro přednes oblíbeného Karla Jaromíra Erbena, ale také celé řady dalších českých i zahraničních básníků a prozaiků. Svým přednesem, u nějž kladla porota složená z Mgr. Kateřiny Sukové, Mgr. Lukáše Adamíka a Mgr. Evy Rastočné nároky zejména na dynamiku, zvládnutí rytmiky a intonačního zabarvení básně, nakonec nejvíce zaujala žákyně 2. ročníku Pedagogického lycea Táňa Bystroňová. Na druhé místo se propracovala žákyně 3. ročníku Pedagogického lycea Veronika Kolková, třetí příčka pak náleží aholáckému nováčkovi Anetě Paskudové, žákyni prvního ročníku taktéž Pedagogického lycea. Vítězům byly předány diplomy a praktické ceny, a zároveň si tím zajistili nominaci na recitační soutěž Šavrdův pohár. Pro povzbuzení ostatních soutěžících a jejich motivaci do dalších let se také porota rozhodla udělit některým soutěžícím čestná uznání spojená s drobnou odměnou. To získala Andrea Němcová, Irena Juřinová a Kateřina Vránová. S LOUTKAMI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE Čtvrtý ročník Pedagogického lycea poprvé navštívil MŠ na ulici Prokopa Velikého ve Vítkovicích s hranými pohádkami, které naši žáci nastudovali jako ročníkovou práci. Volba v letošním roce padla na Budulínka a Koblížka, přičemž studenti vystupovali s vlastnoručně vyrobenými loutkami (často v nadživotní velikosti). Pohádky svým bezchybným provedením a nezanedbatelným výchovným aspektem potěšily malé i velké diváky a žáci Pedagogického lycea si zaslouží velké uznání za výtvarné řešení loutek, scénář a především za to, že se se ctí vypořádali s loutkoherectvím, které jak se sami brzy přesvědčili zdaleka není snadným oborem. Premiéra pohádek proběhla 11. března a na reprízu se pozvaní hosté můžou těšit 25. března, kde si poslechnou i teoretický rozbor letošního dramatického projektu.

12 SPORT, UMĚNÍ, KULTURA SPORT VS. VZDĚLÁNÍ Vzdělání vs. sport je často probírané téma. Rodiče stále tlačí své dítě do sportu, nezapomínají však na to, že důležité pro jejich dítě je hlavně vzdělání, jelikož při sportu hrozí každý den, že i slibně rozjetá kariera může okamžitě skončit. Co bude sportovec dělat po skončení hráčské kariéry? Ne každý vrcholový sportovec dokáže našetřit peněz tolik, aby s nimi mohl vyžít do konce života, zejména pokud nehrajete na světové úrovni (např. NHL-hokej), české kluby totiž nedisponují tolika penězi, aby mohly hráčům nabízet tak vysoké platy. To stejné platí téměř v jakémkoliv sportu, co se týče sportu u nás a sportu v cizině. Když si srovnáme například rozpočet fotbalové Plzně, která v utkáních s evropskými týmy hraje často vyrovnanou partii, jejich rozpočet je sotva 20%. Jasný důkaz toho, že v České republice prostě tolik peněz ve sportu není, což je i možná škoda, jelikož by to prospělo každé reprezentaci v jakémkoliv sportu. Proto mnoho klubů uzavřelo dohodu, v hokeji se udělali mládežnické Akademie, kde pověření lidé mají za úkol hráčům kontrolovat jejich prospěch ve škole a za špatně výsledky v podobě neklasifikace nebo,,propadnutí,,, je musí trestat v podobě zákazu fasování hokejek apod., v horších případech, kdy hráč i tak neprojeví zájem o zlepšení prospěchu ve škole, jej nepostaví do zápasu. Tímto by měli i hráči pocítit, jak moc je vzdělání v jejich životě důležité a to i přes to, zda jsou v daném sportu vyčnívající. Jasným důkazem jdou i sportovci, kteří už peněz mají do konce života dost, přesto ale všechno chtějí mít nějaké vzdělaní, například Jaromír Jágr nebo Petr Čech si dodělávali maturitu. Petr Čech dokonce prohlásil: Chtěl jsem mít co nejlepší známky, protože když jsem dostal trojku, tak jsem byl stejně nepříčetný, jako když dostanu hloupý gól. A to mě na tom mrzelo. Takže jsem nikdy ve škole problém neměl. A mám radost z toho, že jsem ji dokončil i za té mé kariéry, kdy jsem se pak přesunul do Francie a Anglie." Zde máme důkaz, že rodiče či kantoři, kteří nám říkají, že vzdělaní je důležité, tak mají,,bohužel pro nás pravdu. Filip Slanina, 4SM

13 SPORT, UMĚNÍ, KULTURA UMĚNÍ IMPROVIZACE Improvizace je svým způsobem umění. Laicky přeloženo jde o schopnost adekvátně reagovat na každý nepředvídatelný podnět. Využijeme ji převážně v oblasti dramatické a hudební formy, ale také v běžném životě. Začíná to již v brzkém školním věku, kdy se dítě musí přizpůsobit a zavděčit všem. Když už není možnost naučit se celou látku, žák spoléhá na své komunikativní prostředky a improvizuje. Taktéž tuto schopnost využije i učitel, který si nikdy nemůže hodinu naplánovat stoprocentně, protože mu ji stejně něco naruší. Každý manažer musí umět reagovat na potřeby zákazníka, nebo podřízeného. Stejně tak ji využije každý člověk, který denně jedná s lidmi. A nehodí se to jen lidem v práci. Vezměte si kolik hádek a slovních přestřelek je na úrovni improvizace? Člověk se prostě nemůže naučit vše a tak mu nezbývá než se spolehnout na to, že všechno nějak obkecá, nebo v jiném případě ohraje. V současné době se stává improvizace také jistým druhem zábavy. Kromě klasických divadelních skupin vznikají také improvizační divadelní skupiny, které se snaží právě svými technikami a schopnostmi prostřednictvím her nejen diváka pobavit, ale také zaujmout a inspirovat. K jedné z takových divadelních improvizačních skupin patří i ostravská skupina OSTRUŽINY, která poměrně pravidelně vystupuje v ostravském klubu Atlantik, kde se prostřednictvím improvizace utká vždy s jinou improvizační skupinou. Tento druh zábavy, i když staví na jiných základních kamenech, je nyní propagován i mediálně. Asi nejznámějším improvizačním pořadem je PARTIČKA, proslavená čtveřicí známých osobností Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela a Ondřej Sokol v čele s organizátorem a rozhodčím v jednom Mariánem Čurkou. Jejich umění improvizace můžete pravidelně shlédnout jak v televizi, tak naživo, neboť tato skupina se svou improvizací a zábavou postupně obráží všechna větší česká města. Veronika Jadrníčková, 3PL

14 RECEPTY NEJEN O VAŘENÍ JARNÍ ODTUČŇOVÁNÍ ANEB SVĚT DIET Člověk je po zimě unaven, tělo bývá zahlceno toxiny, které musíme z těla vyplavit. Do jisté míry si s nimi tělo dokáže poradit samo, ale občas je dobré mu pomoci. Když na nějakou dobu omezíme stravu, škodlivé látky se vylučují rychleji. Cílem odtučňování je vyvolat úbytek podkožního tuku snížením příjmu kalorií z jídla a pití a zvýšením výdeje kalorií cvičením. Tímto způsobem se zásoby tuku zredukují trvale. Tělo potřebuje všechny živiny. Nevěřte dietám, které jsou založené na konzumaci jistých druhů potravin, takové mají jen krátkodobý efekt a k tomu škodí zdraví. Potřebujete do jídelníčku zařadit nízkokalorická výživná jídla, jako jsou zelenina, ovoce, libové maso včetně ryb, nízkotučné mléčné výrobky a obilniny. Do jídelníčku patří velké množství čerstvého ovoce a zeleniny. Úplně se vyhněte chipsům, dortům a sušenkám, které obsahují hodně cukrů a tuků. Hodně pijte čistou vodu a zelený čaj a výdej kalorií zvyšujte pravidelným cvičením. NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJPOPULÁRNĚJŠÍ DIETY: Atkinsonova dieta - nedostatek vitamínů, jo-jo efekt Banánová dieta - jednostranné, nezasytí, jo-jo efekt Bezuhlovodanová dieta - únava, slabost, jo-jo efekt Bodová dieta - nevyvážená strava Cambridge dieta - jo-jo efekt Citrusová dieta - jednotvárné, jo-jo efekt Dělená strava - dietologický postup, dlouhodobé Dieta podle krevních skupin - efekt není zaručen Grapefruitová dieta - snižuje cholesterol Hroznová dieta - podporuje imunitu a krásu Mléčná dieta - vyvolává pocit hladu Plážová dieta - úbytek svalové hmoty, žaludeční potíže Ovocná dieta - složení živin je nevyhovující Tukožroutská polévka - jednostranné s úbytkem svalové hmoty Zónová dieta - náročná dieta

15 RECEPTY NEJEN O VAŘENÍ Desatero dietáře 1. Hlídejte si příjem kalorií (ženy ), muži ( ). Pokud jich přijímáte méně, ubývají vám svaly. 2. Jezte čerstvé ovoce a zeleninu. 3. Přijímejte dostatek balastních látek a proteinů. 4. Přijímejte správné tuky (řepkový olej, margarín s nižším obsahem tuku). 5. Nehltejte. Jídlo si vychutnávejte. 6. Pokud možno, vyhněte se stresu. 7. Denně se pohybujte 15 až 30 minut. 8. Jezte třikrát denně se čtyřhodinovými odstupy mezi jídly. 9. Vyvarujte se častých svačin. 10. Jezte z menších talířů. Mléčná dieta Princip mléčné diety: Minimální množství jídla (jinými slovy minimální objem kalorií), pravidelnost stravování (tj. 5x denně po 3 hodinách), žádné přílohy ani sladkosti (tj. žádné sacharidy) a pitný režim (tj. odplavení škodlivin a rychlejší metabolismus) všechny tyto aspekty nezadržitelně a zcela logicky vedou k úbytku váhy. Konzumují se zejména mléko a mléčné výrobky. Maso a zeleninu je možné jíst ve velmi omezeném množství, a to pětkrát denně v přesně stanovených časových intervalech. K tomu je doporučováno dodržovat pitný režim, tedy minimálně 2 litry vody denně. POZITIVA: Hmotnost jde rychle dolů a docílit lze i velkého úbytku. Dieta zahrnuje dostatek tekutin, což napomáhá procesu odbourávání tuků. NEGATIVA/RIZIKA: Chuťově je dieta velmi chudá. Díky malému množství jídla a jeho nevhodné skladbě málo zasytí a vyvolává pocit hladu. Příliš mnoho bílkovin navíc zatěžuje organismus, nedostatek ostatních živin může mít vážné zdravotní následky.

16 ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD MATURITY PROŠLY V POSLEDNÍCH LETECH VELKÝMI ZMĚNAMI - Do roku 2011 měla každá střední škola svůj typ maturitní zkoušky. - V roce 2012 byla nově stanovena Státní maturita, která je naprosto shodná na všech typech SŠ. Dodnes nedosahuje pozitivních ohlasů, proto se neustále přemýšlí o případných změnách. - Státní Maturitní zkouška se skládá z českého jazyka (slohová práce a didaktický test) dále z matematiky nebo cizího jazyka (slohová práce, didaktický test) - Maturitní testy se neopravují ve škole, ale opravují je pracovníci Cermatu. - V roce 2012 byly na výběr dva stupně obtížnosti, základní a vyšší úroveň. - Slohové práce opravovali centrálně certifikovaní hodnotitelé. - Většina studentů nebyla se svým výsledkem spokojena, a proto docházelo k častému odvolávání. - Největší problém měli studenti úspěšně zvládnout maturitní zkoušku z matematiky. - V roce 2013 došlo k menším změnám, co se týče českého jazyka, zejména slohových prací. Práce opravuje pedagog českého jazyka přímo na dané střední škole. - V loňském roce již byla zachována jen základní uroveň obtížnosti z důvodů lepších maturitních výsledků. - V roce 2014 nedošlo k žádným změnám maturitních zkoušek. - Do dalších let se uvažuje o tom, že matematika se stane povinným maturitním předmětem.

17 ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD CO NÁS MOŽNÁ ZA PÁR LET ČEKÁ??...,, Maturita nefunguje, protože srovnáváme nesrovnatelné. Student gymnázia přece studuje něco jiného než student průmyslovky nebo učiliště. Nový ministr školství Martin Chládek chce vytvořit tři druhy maturitní zkoušky. A to: 1) Maturita pro gymnázia 2) Maturita pro SOŠ 3) Učňovské obory: (Měly by být ukončeny výučním listem a místo maturity by pak absolventi skládali mistrovskou zkoušku, která by následovala po třech letech praxe. Po složení mistrovské zkoušky by se absolvent mohl hlásit na VŠ a pokračovat tak v bakalářském studiu, pokud si vybere stejný nebo podobný obor. Kdyby se chtěl věnovat jinému oboru na VŠ musel by si standardní maturitu dodělat. VŠEM LETOŠNÍM MATURANTŮM PŘEJEME PEVNÉ NERVY A ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY! O. P. Q

18 Z TVORBY AHOLÁKŮ NÁVOVA VÝPRAVA Za dob temnějších, než rozbouřené moře, kdy mocní vikingové křižovali moře ledová jako sama Arktida, kdy ostří seker a velké svaly zachraňovaly životy, se malá vesnice jménem Brackenridge ocitla v tíživé situaci. Byla krutá zima... sněhové jazyky olizovaly kůru stromů a bičovaly tváře tvrdých vikingů, sněhu bylo víc než popás a tak se místní rada Starších rozhodla sestavit skupinu těch nejlepších vikingů a vyslat je na plavbu s úkolem najít bájné místo Ragnarok. Jednoho dne se ozvalo troubení vikingských rohů signál schůzky pro všechny vikingy. Všichni místní se sešli v obrovském srubu s plátěnou střechnou, uvnitř nebylo nic než pár kamenů na sezení, rozdělaný oheň a provizorní kamna. Naštěstí tam bylo o něco tepleji než venku. Který z Vás je Návo? Ten, o němž se povídá, že láme stromy holýma rukama...? ozvalo se od nejstaršího Vikinga rodu - Asdarma. Asdarm byl kdysi mocný bojovník, o kterém se povídalo, že byl vychován vlky v divočině. Teď již stařešina, který dělá vše pro svou milovanou vesnici. Který z Vás je Návo! Ptám se naposled! zaburácel hromově Asdarm, ale nedočkal se odpovědi. Místní si začali šeptat, že Návo je na své klasické vycházce se svou partou statečných vikingů, které měl vždy po ruce. Najednou se ozval zezadu hlas silný jako samotná sněhová bouřka, jako když tisíc vlků začne výt. Já jsem Návo! řekl statečným hlasem... A toto jsou mí stateční spolubojovníci... Již jsme slyšeli o tvé přípravě drahý Asdarme. Řekl hrdě Návo a 3 vikingové za ním se podívali na sebe, přesně věděli o co jde. Příběh, který Vám budu vyprávět, je o čtyřech Vikinzích, jež pro své přátelství, hrdost a jeden pro druhého udělají vše. Příběh o síle ducha a poutu. Asdarme, dovol mi představit své přátele... Tohle je Asmid, nejlepší sběrač hub ve vesnici... řekl hrdě Asdarmovi a ukázal na Asmida. Asmid nebyl tak svalnatý jako Návo, ani ti ostatní, ale za to měl rychlé nohy a neměl strach z bájných příšer v lesích....tohle je můj spoluválečník Asgaard, má ten největší švih sekerou v celém Švédsku... ukázal na největšího hromotluka z jeho party. Asgaard byl velký jako skála, svalnatý jako tygr a v očích měl pouze svůj úkol, ale neuměl mluvit. Nikdo nevěděl proč....a jako poslední, přítel mého otce Olavi, lučišník a člověk, na kterého se mohu spolehnout. Olavi byl viking se vším, co se sluší a patří, jeho plnovous byl delší než vlasy vikingských žen a jeho luk na zádech byl větší než samotný Asmid. Návo, Asmide,Asgaarde a Olave, tímto Vás jmenuji úkolem, který je zahalen větším tajemstvím než původ našich Bohů, tajemství tajemnější, že ani samotný Odin ho neví. Musíte najít Ragnarok, ztracené město, které bují krásnou půdou, plody země, které by nás uživily na věky... jděte a najděte Ragnarok, vaše město na Vás spoléhá! Řekl Asdarm hrdým hlasem, ukázal prstem na partu hrdinů a celé město, které bylo seskupeno ve srubu křičelo jako jeden muž: NÁVO! NÁVO! NÁVO! Hlasitěji než tisíce hladových medvědů. Návo se ihned dal do výstavby své lodě, Asmid se vydal pro ty nejchutnější plody lesa, která jen může viking najít, Asgaard šel pro kamení a dřevo. Olavi stál při Návovi a ptal se ho

19 Z TVORBY AHOLÁKŮ Náve, Vím, že již tvůj otec se pokoušel najít Ragnarok, ale již se nevrátil... prohlásil Olavi skeptickým hlasem Příteli, já vím, ale je to naše poslání pro Brackenridge a i kdyby to mělo stát náš život, budeme spolu jako přátelé stát bok po boku. prohlásil Návo hrdě a pokračoval ve výstavbě své lodě, Olavi mu pomohl aby tam jen tak nestál. Za málo okamžiků stála loď na pevnině, loď s hlavou medvěda na své přídi. Jmenovala se Drakdödaren, podle jedné legendy o drakobijcích. Přešly dvě kruté noci a dva kruté mrazivé dny a Návova parta byla připravena k vyplutí. Loď byla spuštěná do moře a divoký oceán začal boky lodě ihned nemilosrdně bičovat ze všech stran světových. Čtyři vikingové vlezli na palubu lodě a zasedli k pádlům... celé město se s nimi přišlo rozloučit a zazpívat jim píseň bojovníků. Ó naši hrdinové nechť se vrátí, ať jsou naše dny zase krásné, stojí při vás mocní a všichni svatí ať jsou vaše kroky sněhu jasné. Ať vás bohové provázejí na cestě, po žalostných stezkách nemilosrdných, moře nesevře vás ve své kleště, jděte ve svých stopách opatrných! Kdykoliv kdy Návo slyšel píseň hrdinů, přejel mu mráz po zádech. Pamatoval si, jak tuto píseň sám pěl svému otci, kdy se pokoušel o tento samý úkol s Olavem... bohužel, vrátil se jen on. Za zvuku písně v uších se Návo a tři jeho přátelé vzepjali síle proudu moře a začali veslovat směrem na jih. Počítali každé zvednutí pádla, svaly na rukách bojovníků se natahovaly do velkých rozměrů. Při každém přítahu vesel měli v hlavě vidinu Ragnaroku, zemi zaslíbené, zemi sladkou a bujnou, jenž dá všem to si zaslouží. Po několika dlouhých nocích plné veslouvání se Návo podíval za sebe a viděl ostrov, který byl zahalen mlhou hustější, než polévka Asmida po ránu. Támhle! Země zaslíbená... RAGNAROK PŘED NÁMI! Zakřičel Návo hrubým hlasem a všichni vikingové se dali do zběsilého veslouvání temným rozbouřeným mořem. Když se blížili k ostrovu, začalo být moře čím dál tím divočejší... bylo naprosto nemilosrdné a divoké. Jako by ožilo. Najednou Olave zakřičel: POD NÁMI! TO JE BÁJNÝ KRAKEN! Do zbroje přátelé! Zakřičel Asmid a vytáhl svůj prak. Asgaard vyňal svou sekeru s popruhem, kterou měl položenou na zádech a skočil do rozbouřeného moře jako jeden velký rozzuřený vorvaň. Olave tasil svůj luk a natahoval šípem tětivu svého luku, která téměř praskala pod silou natáhnutí, téměř jste slyšeli jak praská dubové dřevo, z nehož je luk vyroben. Počkejte až se vynoří, zautočíme až na něm bude Asgaard... prohlásil Návo a trpělivě počkali několik sekund. Najednou se moře utišilo a vyplaval Asgaard a ukázal s úsměvem prstem dolů do vody. Všichni se připravte na útok! zavelel Návo hromovým hlasem ale Asgaard začal kývat že ne. Najednou se za Asgaardem vynořil obrovský člověk se zlatýma vidlema v ruce. Hřívu měl zlatou jako samotný trojzubec. Kdo jste, že se opovažujete na místo posvátné, na sídla boha moří Poseidona! ozvalo se téměř až pohrdavým hlasem. Ty nejsi žádný Bůh, tebe já neznám, Odin by tě zabil za tohle znesvěcování jména božského! odvětil Návo. Achjo...

20 Z TVORBY AHOLÁKŮ vy Vikingové jste všichni stejní, tento týden už jste asi třetí turisti co propluli kolem mého ostrova, vždycky Vás Vikingy straším. Řekl laškovně Poseidon a vytvořil ve vodě vodní vír, který stáhl celou posádku lodě i s ní do vodního království Poseidonova. Vítejte v mém skromném příbytku hoši řekl Poseidon se smíchem a nabídl Vikingům občerstvení. Návo a ani nikdo jiný ze skupiny nechápal co se vlastně děje. Návo vysvětlil jeho poslání a čekal na názor názor Poseidona... No, o Ragnaroku jsem sice neslyšel, ale můj kamarád, bůh světla Ra v Egyptě by mohl vědět o co jde, je starší než já... vy asi nevíte kde je Egypt, že ano? řekl Poseidon zase a opět s úsměvem ve tváři. No... to vážně nevíme, mohl by jste nás za ním zavést? zeptal se poslušně Návo s hrdostí v hlase, přecejen mluvil s Bohem. Ale jistě, moment, jen lusknu prsty... ani to nedopověděl a Návo se svou partou stali uprostřed jakésik neznámé krajiny, v které byl jen písek a neskutečné teplo, takové teplo nikdo z nich nezažil. Máme jít rovně... nevím proč ale musíme řekl Návo naprosto zmateným hlasem (Poseidon mu přikreslil do hlavy vidinu chrámu, do kterého musí dorazit). Šli několik hodin v úmorném teple. Každý z nich si pomalu sundával i ty nejspodnější vrstvy oblečení, když najednou se objevila záře jasnější než slunce. Vy budete Vikingové...Návo,Asmid, Asgaard a Olavi, že ano...? řekla záře zvučným a pronikavým hlasem...jsem Ra, bůh slunce... a hledáte Ragnarok, že ano?... Ano to hledáme! řekli všichni čtyři najednou. Znám cestu jež hledáte, ale není to cesta kdejaká. Je strastiplná a nečeká Vás nic dobrého. řekl Ra se zklamáním v hlase... Nás nic nezastaví, je to náš odkaz! Řekl Olav hrdým hlasem. Ra mávnul svou hůlkou a otevřela se fialová brána vedouc do neznámých končin. Návo zavelel a prošli společně fialovou bránou. Ocitli se v krajině, jež vypadala jako zničená bojem. Skály byly ze železa a v dálce obrovský palác nad kterým během jedné vteřiny proletělo snad desatero blesků. Mám ten dojem, že nás Ra poslal do bájného Shuyalu... země, kde byl ukován Thorův Mjolnnir. řekl Asmid partě, Návo pohleděl vzhůru a ukázal sekerou TOTO JE NÁŠ OSUD! To je proč jsme tady, najdeme Ragnarok! A rozběhli se čelně proti hradu v dáli. Osud jim ovšem křižovaly bájné příšery Gjollové. Psovité šelmy, které uměly používat meče. Několik nocí probojovali až nakonec stáli před hradem, Asgaard vyrazil bránové dveře a parta vešla dovnitř. Celý hrad byl jen prostor pro obrovský chrám, v kterém bydlel drak... Bájný drak z příbehů, které Návo slýchaval od svého otce... Je to Gungnir. Jsem Gungnir, strážce Ragnaroku...chcete-li vejít, jediná možnost je přes mou mrtvolu! řekl Gungnir písklavým hlasem, který lezl do uší víc než křikot Sirén... Vikingové byli tak odhodláni Gungnira zabít, že válčili bez přestání několik dní, až pak ho Návo smrtelně zranil a Gungnir spadl na zem. Brána do Ragnaroku se otevřela... Našli jsme Ragnarok! zařvali Vikingové, ale pouze tři z nich. Návo byl raněn. Jděte bez mne... já se zotavím a příjdu za vámi bratři a pokud zhynu, budete si mě pamatovat jako vašeho přítele! řekl Návo slabým hlasem. Olave k němu přišel chytl ho za rameno, podíval se mu do očí a hned věděl, že to Návo myslí vážně. Kývli na sebe a vešli do brány Ragnaroku. Asmida, Asgaarda a Olaveho osvítil prudký svit světla a ocitli si zpátky ve městě Brackenridge. Teď již to chápu... řekl Olave zklamaným hlasem. Ragnarok je naše země, země, kde žijeme. Smyslem Ragnaroku je žít spolu, být

ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný

ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný ěsíčník mělecký itlivý nteligentní estranný REDAKCE ČASOPISU MUCIN Šéfredaktor: Veronika Jadrníčková Grafik: Sabina Bědroňová Výtvarník: Adéla Vroblová Korektura: Mgr. Eva Rastočná Interní redaktoři: Lenka

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE BRNO UTRECHT, DO SVĚTA 2009 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VODA JAKO PODMÍNKA ROZVOJE STUŽKOVACÍ VEČÍREK TŘÍDY MZB4. DNE 5. 12. 2008 ROZHOVOR

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Březen 2014 / 3 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Pavel Ráliš Tomáš Milich Josef

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Školní akademie 2013. květen červen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Školní akademie 2013 květen červen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj A je to tady! Vytoužené prázdniny, na které se všichni tolik těšíme, přicházejí.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Hráči projevují důvěru

Hráči projevují důvěru 50% sleva na pronájem SPA Partner vydání Privátní sauna Bio sauna Fyzioterapie Finská sauna Jacuzzi Masáže platí při první návštěvě pro členy hráčské asociace a jejich rodinné příslušníky www.samuispa.cz

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7

ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 ročník XXIII. červenec 2013 číslo 7 vyšlo 2. 7. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Opravy ve městě Atletice se v Tišnově daří Tančí v kroji na zábavě i v Dublinu na soutěži Slavnosti Tišnova koncert Václava Neckáře

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi

Nepalová. Jiřina. Mlha jak listopad Eva Brixi listopad 2013/11 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Žena, která se neztratí Jiřina Nepalová Jsme zahlceni nápady a výzvami str. 1, 10 11 rozhovor měsíce s Jiřinou Nepalovou, zakladatelkou a ředitelkou

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12 l i s t o p a d 2 0 0 9 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Pavla Bumbálková Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka,

Více