Program Sokrates Comenius Aktivita 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Sokrates Comenius Aktivita 1"

Transkript

1 Program Sokrates Comenius Aktivita 1 Zpráva o aktivitách a dosaženém výsledku v projektu Číslo smlouvy : CA Název instituce: Základní škola 5.května, ul.5.května 64/49, Liberec 1, Tel.: , fax: Kontaktní osoba : Ing. Kos Pavel Název projektu: Ekologie v učebním procesu žáků ekologické problémy v oblasti Euroregionu Nisa DIE ÖKOLOGIE IM LERNPROZESS DER SCHÜLER ÖKOLOGISCHE PROBLEME IN DER EUROREGION NEIßE Partneři : 1. Koordinátor Julian Koziobrodzki Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Młodych Energetyków Bogatynia Stadt Vorort X Ländl. Gegend dolnośląskie Polska Telefon: (048) Fax:(048) Koordinátor Bergmann Jutta Wilhelm-Busch-Grundschule Zittau Südstraße Zittau Stadt X Vorort Ländl. Gegend Sachsen Deutschland Telefon: / Fax: /

2 Část 1: cíl projektu 1. Podpořit zájem mládeže o přírodní bohatství, o jeho stav a ohrožení, možnosti ochrany. Poznání, jaké místo v ekosystému člověk zaujímá nezávisle na krajové, jazykové nebo etnické odlišnosti. 2. Mezipředmětová integrace - propojit vědomosti z různých vyučovacích předmětů. 3. Poznat vyučovací metody v různých předmětech v programu základní školy - výměna zkušeností mezi učiteli. 4. Poznání kultury, mravů, obyčejů a jazyka partnerských zemí - boj proti xenofobii, rasismu a násilí. 5. Zvýšení aktivity žáků i učitelů v evropské integraci. ad.1. Tento cíl jsme naplňovali jak v mezinárodní části projektu, tak v národních aktivitách. Spolu se žáky jsme poznávali přírody, vztahy v ekosystémech, problémy, které v přírodě způsobuje člověk. Snažili jsme se nalézt možnosti ochrany přírody a především budovat v dětech pocit odpovědnosti za stav naší přírody. Všemi realizovanými aktivitami jsme se snažili, aby děti přírodu chránily nebo ji alespoň nedevastovaly. ad.2. Aktivity projektu nejsou postaveny pouze na přírodovědě, ale zahrnují i další vyučovací předměty. Výborných výsledků v integraci předmětů dosahujeme především v projektech na I.stupni školy. Ale i druhostupňové projekty si žádají znalosti a dovednosti z různých oborů. ad.3. Také v tomto roce jsme uskutečnili 3 vzájemné hospitace. V každé škole byly použity jiné vyučovací metody. V Polsku nám ukázali prolínání výuky přírodopisu do dalších předmětů, dále osobnostní výuku u problémových žáků a také nácvik malých dětí při odmítání nabídek neznámých osob. V SRN jsme shlédli výuku ekologie na PC se zařazením sebehodnocení žáků a také jsme kladně hodnotili výuku českého jazyka. Naši učitelé předvedli práci žáků šestých tříd u interaktivní tabule s tématem problémy lesa a výuku prvouky u dětí 3.třídy s použitím metod kritického myšlení. Všechny výukové metody svědčí o tvořivém přístupu učitelů k výuce vycházející ze zásad psychologie dítěte. ad.4. Všechny realizované mezinárodní aktivity naplňovaly tento cíl. Zejména nás zaujalo, že dobré partnerské vztahy mezi dětmi jsou budovány především v době neřízených aktivit dospělými. Nová přátelství navázali nejen učitelé, ale také žáci. Část 2: aktivity Organizace projektu : Projekt je organizován ve 2 úrovních : 1. mezinárodní úroveň společné akce 3 partnerských škol 2. národní úroveň projekty realizované v naší škole Ve školním roce 2006/07 jsme zorganizovali s našimi partnery : Termín Aktivita Kde se koná 7.září 2006 Pracovní schůzka koordinátorů Zittau/Bogatynia Liberec 19.září 2006 Sportovní den Zittau/Liberec Bogatynia říjen 2006 Hospitace učitelů Zittau/Liberec Bogatynia říjen 2006 Akce Ukliďme svět Bogatynia/Liberec/Zittau Exkurze do Krkonoš - Polsko Polsko listopad 2006 Hospitace učitelů Liberec/Bogatynia Zittau 4.-5.prosinec 2006 Hospitace učitelů Bogatynia/Zittau Liberec leden 2007 Příroda v keramice keramický seminář. Bogatynia/Zittau Liberec

3 Evaluace projektu březen 2007 Festival jazyků na téma ochrana přírody Bogatynia/Liberec Zittau dubna 2007 Velikonoční zvyky Zittau/Bogatynia Liberec květen 2007 Setkání učitelů v Polsku - Karpacz Polsko červen 2007 Exkurze do Krkonoš Zittau/Liberec Bogatynia červen 2007 Závěrečné hodnocení tříletého projektu Bogatynia/Liberec /Zittau Den sportu v Bogatynii polská škola připravila den plný sportovních soutěží, vedle výkonů byl hodnocen přístup žáků v duchu fair-play. V druhé části dne byl pro děti uvařen pravý vojenský guláš. Za školu se zúčastnili žáci 2.-3.tříd. Hospitace v Bogatynii pro učitele ukázka mezipředmětových vztahů, osobnostní výuka problémových žáků, peer programy. Ukliďme svět úklid prostor kolem školy v průběhu 1 týdne každá třída měla určen pro úklid jiný prostor. Součástí akce byl sběr starého papíru. Ekologický seminář v Krkonoších Polsko zúčastnili se žáci 6.tříd. Exkurze do mlýna na obilí, zámek Czocha, prohlídka vodní přehrady Lesnianskie a výstup na Bobrowe skaly. Prohlídka lázeňského města Cieplice, rehabilitace v solné komoře. Závěrem výstup a prohlídka zámku Chojnik. Hospitace učitelů v Zittau SRN pro učitele ukázka výuky ekologie na PC, mezipředmětové vztahy, sebehodnocení žáků, výuka českého jazyka. Hospitace v Liberci pro učitele ukázka výuky ekologie u interaktivní tabule téma Problémy lesa. Dále výuka prvouky ve 3.třídě (téma Les) metodami kritického myšlení. Příroda v keramice žáci I.stupně společná tvorba z keramické hlíny téma Sovy, modelování, pálení, práce s oxidy kovů, glazury. Festival jazyků žáci 4. a 5.tříd pracovní dílny zabývající se zdravou výživou a zdravým způsobem života trojjazyčné deskové hry, kvízy, prostírání stolu, vaření a pečení, servírování, aerobik. Velikonoční zvyky tvořivé dílny zaměřené na výrobu kraslic různými technikami, pečení perníčků, prezentace národních zvyků jednotlivých zemí o Velikonocích, vztah člověka k přírodě a přírodním materiálům. Zúčastnili se žáci 1.stupně. Setkání učitelů nezúčastnili se učitelé ze SRN přátelské setkání, výměna zkušeností, navázání přátelství, exkurze do Krkonoš, ekologické problémy v horách. Exkurze do Krkonoš pro žáky 5.tříd závěrečné setkání dětí výstup na horu Szrenice, vodopády Kamienczyka a Szklarski, hrad Chojnik, sklářská huť ve Szklarske Porebe. Závěrečná evaluace projektu pro učitele, v Zittau společné vyhodnocení tříletého projektu, přínos, problémy, tvorba závěrečných zpráv, výhled do budoucnosti. Pobyt v rekultivovaném středisku Olbersdorf. Dílčí projekty a akce realizované ve školním roce 2006/07 na národní úrovni 1. Harmonizační kurz pro žáky 6.tříd s ekologickým podtextem, spolupráce s DDM Větrník Lesní království celoroční projekt žáků 2.A 3. Přírodní motivy v keramice, výzdoba školy keramické kroužky celoročně. 4. Projekt Voda kolem nás celoroční projekt 6.tříd v Libereckém kraji organizovala Správa CHKO Jizerské hory celoroční pozorování přehrady Harcov 2.místo v soutěži tříd

4 5. Příroda ve výtvarné výchově realizováno v průběhu roku přírodniny jako náměty I.stupeň 6. Doba ledová projekt 3.A jak žili pravěcí lovci listopad Jedeme do Evropy dvoudenní projekt žáků 5.-9.tříd napříč ročníky evropské země prezentovány zástupci fiktivních cestovních kanceláří Vánoční dílny tvořivé pracovní dílny s výrobou tradičních i netradičních dárků, práce s přírodninami Divadelní představení žáků 5.tříd v německém jazyce pohádka Boudo, budko leden Exkurze za větrnými elektrárnami Jizerských hor ekologická výuka v terénu Soví den beseda s chovatelkou handicapovaných sov, ukázky sov ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory Den Země ekologické středisko Střevlík v Oldřichově v Hájích celodenní dílny Exkurze do Národního muzea v Praze 6.A Sluníčkový den celodenní projekt k významu a nebezpečí Slunce II.stupeň školy Exkurze 6.B do Prahy kino Oskarimax film Divoké safari Návštěva botanické zahrady v Liberci 2.A a 3.A květen Ekologický pobyt v Jizerských horách A úklid lesa, výlet na Smrk, ekologická likvidace nebezpečného odpadu ve spolupráci s DDM Větrník 18. Návštěva ZOO v Liberci 5.B, 6.A, 3.B, 3.A, - květen červen Příroda kolem nás v domácnosti celoroční projekt 6.tříd péče o květiny ve škole, tvorba botanické zahrádky 20. Budujeme školní pozemek celoroční projekt 6.tříd vybudování školního pozemku od návrhu záhonů, jejich založení, oplocení až po výsev semen. 21. Za pokladem ekologické hry v přírodě Českého ráje 4.třídy květen Po stopách poutníků - ekologické hry v přírodě Jizerských hor 1.třídy květen Zvířecí návštěvníci ze zvířecího útulku žáci 2.A červen Kdo umí více poslouchat pes nebo dítě 2.třída červen 2007 Část 3: výstupy kronika spolupráce a videozáznamy z akcí prezentace ve vitríně před školou výstupy prezentované v clip-fixech (obrazových rámech) na chodbách školy ukázky prací žáků na chodbách školy prezentace akcí Sokrates na internetových stránkách školy články v tisku Liberecký den a Zpravodaj MML prezentace projektů v zasedací místnosti Správy CHKO Jizerské hory prezentace projektu Voda kolem nás v ZOO Liberec prezentace prací žáků v Krajské vědecké knihovně v Liberci televizní zpravodajství v TV Genus a RTM videozáznamy z některých akcí vánoční výstava keramiky Část 4: ICT ICT byly využívány při komunikaci mezi koordinátory. Na počítačích byly zpracovávány všechny výstupy z dílčích projektů, pracovali s nimi nejen učitelé, ale také žáci. Výstupy projektu jsou ukládány na internetové stránky školy zajišťuje koordinátor.

5 Část 5: jazyky Při komunikaci s partnery jsou využívány všechny tři jazyky čeština, polština, němčina. Němčina je jednacím jazykem. Domluva mezi českými a polskými partnery je bezproblémová pro podobnost obou jazyků. Pro komunikaci s německými partnery využíváme učitelů německého jazyka. Část 6: evaluace Evaluace akcí projektu probíhala průběžně vždy po společné akci jsme vyhodnotili přínos, použité metody a výstupy. Vedle průběžné evaluace jsme společně hodnotili projekt v lednu. Použité metody diskuse, myšlenková mapa. V červnu proběhla závěrečná evaluace celého projektu za účasti všech tří ředitelů škol. Část 7: šíření výsledků Výsledky projektu jsou prezentovány ve vitríně před školou, na nástěnkách a clip-fixech, na internetových stránkách školy, v libereckém tisku, v městském zpravodaji a v regionální televizi Genus a RTM. Část 8: motivace a dovednosti Všechny aktivity projektu vedou ke změně postoje žáků vůči životnímu prostředí, rasismu a xenofobii. Budování pozitivního postoje k těmto otázkám je záležitost dlouhodobá a obtížně hodnotitelná. Zájem o zahraniční mobility ze strany žáků je veliký. Velkým přínosem pro učitele je možnost konfrontace výukových metod, možnost poznávat školní prostředí partnerů. Část 9: druhy mobilit Mobility jsou vypsány v části 2. Také letos jsme využili partnerské schůzky. Veškeré akce pořádané v zahraničí hodnotíme jako velice přínosné a kvalitně připravené. Část 10: problémy a nedostatky Bez problémů. Za ZŠ 5.května Kos Pavel (koordinátor projektu)

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více