Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život, ne pro školu se učíme Seneca čtyřletý vzdělávací program zpracován podle RVP pro obory středního odborného vzdělání s maturitou denní forma vzdělávání

2 Obsah ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...8 PROFIL ABSOLVENTA...9 Uplatnění absolventa...9 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...10 Kompetence absolventa...10 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...12 Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu...12 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu...12 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných...13 Organizace výuky...13 Hodnocení žáků a diagnostika...14 Maturitní zkouška...14 UČEBNÍ PLÁN...16 Poznámky k učebnímu plánu...16 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA...19 Pojetí vyučovacího předmětu...19 Obecné cíle...19 Charakteristika učiva...19 Modely výuky - metody a forma práce...20 Hodnocení výsledků žáků...20 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí...20 Průřezová témata...21 Mezipředmětové vztahy...21 Český jazyk a stylistika 1. ročník...22 Literatura - 1. ročník...24 Český jazyk a stylistika - 2. ročník...26 Literatura - 2. ročník...27 Český jazyk a stylistika - 3. ročník...28 Literatura - 3. ročník...30 Český jazyk a stylistika - 4. ročník...31 Literatura - 4. ročník CIZÍ JAZYK...33 Pojetí vyučovacího předmětu...33 Obecné cíle...33 Charakteristika učiva...34 Pojetí výuky...35 Hodnocení výsledků žáků...35 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí...35 Průřezová témata...36 Mezipředmětové vztahy...37 Anglický jazyk - 1. ročník...38 Anglický jazyk - 2. ročník...42 Anglický jazyk 3. ročník...45 Anglický jazyk 4. ročník...50 Německý jazyk - 1. ročník...54 Německý jazyk - 2. ročník...59 Německý jazyk - 3. ročník /337

3 Německý jazyk - 4. ročník CIZÍ JAZYK...69 Pojetí vyučovacího předmětu...69 Obecné cíle...69 Charakteristika učiva...70 Pojetí výuky...71 Hodnocení výsledků žáků...71 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí...71 Průřezová témata...72 Mezipředmětové vztahy...73 Anglický jazyk - 1. ročník...74 Anglický jazyk - 2. ročník...79 Anglický jazyk - 3. ročník...83 Anglický jazyk - 4. ročník...87 Německý jazyk - 1. ročník...91 Německý jazyk - 2. ročník...94 Německý jazyk - 3. ročník...97 Německý jazyk - 4. ročník Francouzský jazyk - 1. ročník Francouzský jazyk - 2. ročník Francouzský jazyk - 3. ročník Francouzský jazyk - 4. ročník Ruský jazyk - 1. ročník Ruský jazyk - 2. ročník Ruský jazyk - 3. ročník Ruský jazyk - 4. ročník DĚJEPIS Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Dějepis - 1. ročník Dějepis - 2. ročník Dějepis - 3. ročník OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Občanský a společenskovědní základ - 1. ročník /337

4 Občanský a společenskovědní základ - 3. ročník PSYCHOLOGIE Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Psychologie - 4. ročník SPOLEČENSKÁ KULTURA Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Společenská kultura - 1. ročník MATEMATIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Matematika - 1. ročník Matematika - 2. ročník Matematika - 3. ročník Matematika - 4. ročník FYZIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Fyzika - 1. ročník Fyzika - 2. ročník CHEMIE Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle /337

5 Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata: Mezipředmětové vztahy Chemie - 1. ročník Chemie - 2. ročník BIOLOGIE Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Biologie - 1. ročník Biologie - 2. ročník ZEMĚPIS Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zeměpis - 2. ročník Zeměpis - 3. ročník TĚLESNÁ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Tělesná výchova - 1. ročník - dívky, hoši Tělesná výchova - 2. ročník - dívky, hoši Tělesná výchova - 3. ročník - dívky, hoši Tělesná výchova - 4. ročník - dívky, hoši INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky /337

6 Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Informační technologie - 1. ročník Informační technologie 2. ročník Informační technologie - 3. ročník PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Písemná a elektronická komunikace - 1. ročník Písemná a elektronická komunikace - 2. ročník Písemná a elektronická komunikace - 3. ročník EKONOMIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ekonomika - 1. ročník Ekonomika - 2. ročník Ekonomika - 3. ročník Ekonomika - 4. ročník ÚČETNICTVÍ Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Účetnictví - 2. ročník Účetnictví - 3. ročník Účetnictví - 4. ročník PRÁVO Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva /337

7 Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Právo - 4. ročník FIKTIVNÍ FIRMA Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Metody výuky: Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Fiktivní firma - 3. ročník EKONOMICKÁ CVIČENÍ Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Metody výuky: Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ekonomická cvičení - 4. ročník HISTORICKÝ SEMINÁŘ Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Historický seminář - 4. ročník MATEMATICKÁ CVIČENÍ Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Matematická cvičení - 3. ročník /337

8 Matematická cvičení - 4. ročník CVIČENÍ Z INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Cvičení z informačních technologií - 3. ročník Cvičení z informačních technologií - 4. ročník OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Občanský a společenskovědní seminář - 3. ročník Občanský a společenskovědní seminář - 4. ročník KONVERZACE Z CIZÍHO JAZYKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Charakteristika učiva Pojetí výuky Hodnocení výsledků žáků Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Anglická konverzace - 4. ročník Německá konverzace - 4. ročník Ruská konverzace - 4. ročník PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Personální podmínky Zajištění výuky Seznam učitelů, jejich aprobace a délka pedagogické praxe Plán dalšího vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Vybavení školy Základní materiální podmínky Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Bezpečnost práce a ochrana zdraví při vzdělávacích činnostech /337

9 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Pro život, ne pro školu se učíme Kód a název vzdělávacího programu: Platnost dokumentu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: Platnost: od pro 1. ročník střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje 1. ročníkem Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117 Forma vzdělávání: denní Předkladatel: Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Adresa: Palackého 123, Frýdek-Místek IČO: IZO: Ředitel: Koordinátor tvorby ŠVP: Kontakt: Webové stránky: Ing. Petr Tyleček Ing. Zdeňka Chromjáková Tel , Fax , Datum: Podpis ředitele školy: 8./337

10 PROFIL ABSOLVENTA Uplatnění absolventa Ekonomické lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného vzdělání. Studijní obor ekonomické lyceum je v souladu s doporučením zahraničních expertů o rozšíření nabídky všeobecného vzdělávání na středních školách v ČR a je v souladu se vzdělávacími trendy v EU a nastoupenou koncepcí MŠMT. Z tohoto hlediska se jedná o nový perspektivní studijní obor, který po úspěšných výsledcích experimentálního ověřování byl MŠMT schválen a označen jako studijní obor s evropským rozměrem vzdělání. Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách. V první je všeobecně vzdělávací základ, který je doplněn základním odborným vzděláním. Druhou, menší část, představuje nabídka volitelných předmětů, jejichž funkcí je vytvořit širší nabídku pro rozhodování o dalším studiu či uplatnění v praxi. Ve srovnání s absolventy gymnázií disponují absolventi ekonomického lycea základními kompetencemi ekonomicko-právního charakteru, avšak na rozdíl od absolventů středních odborných škol ekonomického zaměření mají hlubší znalosti ze společenskovědních a přírodovědních disciplín. Absolventi ekonomického lycea získají ucelené vědomosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financování, managementu, velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie, dovedností v oblasti písemné a elektronické komunikace, znalost anglického a dalšího cizího jazyka (z výběru německý, francouzský a ruský) na úrovni běžné hovorové komunikace, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné a odborné vědomosti. Ekonomické lyceum je obor, který připravuje budoucí absolventy především k dalšímu vysokoškolského studiu, ale přitom poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi jsou připravováni tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vyšších odborných a především vysokých škol., případně podnikatelské praxi. Absolventi ekonomického lycea, kteří nebudou dále studovat a hodlají přímo nastoupit do praxe, budou schopni rychle se orientovat a zapracovat. K tomuto účelu slouží mimo jiné předměty Fiktivní firma a Ekonomická cvičení. Absolvent ekonomického lycea je připraven k začlenění na trhu práce k výkonu širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve výrobních podnicích různých forem, v peněžnictví, ve veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách. Dobré pracovní uplatnění se svými vědomostmi, znalostmi a dovednostmi mohou absolventi najít v rámci zemí EU. 9./337

11 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru ekonomické lyceum směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. je veden k tomu, aby: - myslel v ekonomických souvislostech, - komunikoval v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, - efektivně pracoval s cizojazyčným textem včetně odborného, uměl jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností, - využíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřoval se srozumitelně a souvisle, - orientoval se v činnosti živností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a investičních fondů, - uměl prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, marketingu a účetnictví při řešení ekonomických problémů, - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, - efektivně hospodařil s finančními prostředky, - prováděl finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty), - prováděl základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběžným majetkem (nákup, evidence, prodej), - prováděl základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepisování, využití kapacity dlouhodobého majetku), - prováděl základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, výpočty odvodů, daň z příjmů), - účtoval běžně účetní operace, zjistil daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů, - zpracoval účetní uzávěrku a závěrku, - pracoval se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledal potřebné informace, pracoval s nimi, správně je interpretoval a využíval pro svoji práci, - pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, - byl schopen posuzovat a prakticky využívat informace komunikačních technologií, - komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a offline komunikace, - ovládal klávesnici počítače, psal všemi deseti, vyhotovoval základní druhy písemností v normalizované úpravě, - řešil samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti, - uměl pracovat v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, - orientoval se ve vyhledávání uplatnění na trhu práce, - sledoval aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, - uplatňoval mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů, - jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, - uměl myslet kriticky, tj. zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a být schopen o něm diskutovat s jinými lidmi, 10./337

12 - chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje, - správně odhadoval své možnosti a schopnosti, respektoval možnosti a schopnosti jiných lidí, - dodržoval občanskou a profesní etiku, - ctil tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu, - rozvíjel dovednosti potřebné k vyjednávání, diskusi, kompromisu, k obhájení svého stanoviska, přijímání stanoviska jiných, - dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, - adaptoval se na nové podmínky, uměl tvořivě do těchto podmínek zasahovat, tj. být flexibilní a kreativní, - měl aktivní přístup k pracovnímu životu a své profesní kariéře, včetně schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce, - byl připraven celoživotně se vzdělávat, - uměl řešit své existenční otázky a hledal uplatnění na trhu práce. - chápal společenské normy a dodržoval je, - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, - vhodným způsobem reprezentoval firmu a spoluvytvářel image firmy na veřejnosti, - osvojil si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. 11./337

13 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a složení přijímacích zkoušek podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Žáci oboru ekonomické lyceum jsou v průběhu studia připravováni především k dalšímu studiu, zejména na ekonomických, právnických a dalších humanitních fakultách vysokých škol. Osvojování klíčových kompetencí a základů odborného vzdělávání současně zajišťuje bezproblémové uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen nejen na odbornost jednotlivých studovaných předmětů, propojení s praxí, ale také na jazykovou a informační gramotnost. Nezastupitelný význam v naplňování udržitelného rozvoje v oblasti ochrany životního prostředí má environmentální vzdělávání. Záměrem vzdělávání v oboru ekonomické lyceum je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní, občanský a pracovní život. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil základní cíle vzdělávání: učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Velký důraz klademe na jazykovou výuku. Současná i budoucí generace se bez dobré znalosti cizích jazyků ve sjednocené Evropě neobejde. Díky vysoké týdenní hodinové dotaci žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti dvou cizích jazyků, což vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka na úrovni odpovídající požadavkům státní maturitní zkoušky. Výuka jazyků je doplňována aktivním zapojením žáků školy do mezinárodních projektů. Jedno z nejvýznamnějších míst mezi nimi zaujímá projekt programu Leonardo da Vinci, zajišťující žákům výměnné pobyty a program agentury Tandem, zajišťující zahraniční odborné stáže žáků. Cílem těchto projektů je odbourávat jazykové a komunikační bariéry, vybavit žáky cennými zkušenostmi a připravit je pro praktický život nejen v rámci ČR, ale v měřítku celé Evropy. Další prioritou studia na naší škole je počítačová gramotnost, která dnes patří neodmyslitelně k celkové vyspělosti každého jedince, ale záleží především jakou formou je práce s informačními technologiemi zpřístupňována a podávána. Naše škola disponuje špičkovým vybavením učeben informatiky pro výuku informatiky, písemné a elektronické komunikace a řady odborných předmětů, multimediálními učebnami pro výuku cizích jazyků a multimediálními učebnami vyhrazenými pro výuku přírodovědních a společenskovědních předmětů. Žáci v průběhu studia prakticky procvičují teoretické poznatky absolvováním praxe v reálném prostředí v podnikatelských subjektech či státních institucích v regionu, simulují podnikatelskou činnost prostřednictvím předmětu Fiktivní firma. Praktická výuka je doplňována účastí žáků na marketingových a prezentačních akcích na veřejnosti, např. na veletrhu fiktivních firem, charitativních sbírkách, odborných, jazykových a sportovních soutěžích. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů, žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. 12./337

14 Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní činnost a sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie a umění studovat, mravní výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova. Vyučující zařazují tato témata do svých plánů podle úvahy, věku žáků a zájmu žáků. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob zajišťování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. Pozornost se věnuje těmto žákům a jejich rodičům, korigují se jejich požadavky a představy o dalších možnostech studia a vzdělávání. Udržuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku a s rodiči dětí vyžadujících individuální specifický přístup. ům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním škola umožňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Žáci se zdravotním postižením jsou plně integrováni. Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů, umožňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku. Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. V této oblasti se sledují též žáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umožněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy. Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní. Žáci získají střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, která je organizována v souladu s platnými předpisy. Organizace výuky vychází z přípravy žáků na studium na vysokých školách, případně vyšších odborných školách a pro uplatnění na trhu práce. Vedle běžné formy frontálního vyučování se kompetence žáků rozvíjejí také formou praktických cvičení, jejichž obsah je uveden v učebních osnovách příslušných předmětů. Nedílnou součástí výuky je příprava a zapojení žáků do soutěží, ať odborných či jazykových. Výuka je dále významně doplněna pořádáním exkurzí a besed se zástupci podnikatelských a státních institucí a účastí na kulturních akcích. Žáci získají v průběhu studia ucelené vědomosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, informačních technologií, středoškolské matematické znalosti a další všeobecné či odborné vědomosti. Každý žák povinně studuje dva světové jazyky z nabídky: anglický, německý, francouzský a ruský jazyk. 13./337

15 Výuka cizích jazyků je podporována zapojením žáků do mezinárodních projektů a aktivit v rámci EU formou výměnných pobytů a odborných stáží. Žáci jsou nad rámec výuky připravováni ke zkouškám Zertifikat Deutsch. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu jsou pro žáky prvních ročníků organizovány adaptační kurzy. Kurzy jsou připravovány a vedeny na profesionální úrovni odborně proškolenými odborníky Centra nové naděje, Dolní 96, Frýdek-Místek. Kurzů se vždy zúčastňují třídní učitelé. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně-turistický kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů Hodnocení žáků a diagnostika Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou dána Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu. Způsob hodnocení spočívá v kombinaci klasifikace, slovního hodnocení, využívání bodového systému a procentuálního vyjádření. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují i opatření k posílení kázně. Při absenci žáka za pololetí nad 20 % odučených hodin nebo nedostatečném počtu známek musí žák absolvovat komplexní zkoušku z probraného učiva za určitý časový úsek, nejčastěji pololetí. Výstupem z odborné praxe je zpráva žáka a hodnocení pracovníka z praxe. U zpráv z odborné praxe a žákovských projektů se hodnotí formální a obsahová úroveň zpracování a vlastní prezentace. Maturitní zkouška Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní zkouška má podle školského zákona dvě části, společnou a profilovou. získá střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Podle 78 Školského zákona se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části. 14./337

16 Společná maturitní zkouška Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek: - český jazyk - cizí jazyk - volitelná zkouška, volitelnou zkoušku koná žák z matematiky, občanského a společenskovědního základu nebo informačně technologického základu podle své volby - nepovinná zkouška Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné (zahrnující didaktický test a písemnou práci) a ústní části. Písemné části zkoušek jsou neveřejné. Účast je povolena pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele písemné části zkoušek, školnímu maturitnímu komisaři, řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce. Ostatní části zkoušek jsou veřejné. koná společnou část maturitní zkoušky ve škole, jejíž je žákem. Náhradní opravnou zkoušku žák koná ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví kritéria hodnocení. Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek: - ústní zkouška z ekonomiky - praktická odborná zkouška - ústní volitelná zkouška z nabídky: cizí jazyk v praxi, matematika, občanský a společenskovědní základ, informatika (pokud nebyly zvoleny ve společné části), dějepis - nepovinná zkouška Profilová část slouží k profilaci žáků s ohledem na specifika a možnosti školy, ve vztahu k potřebám trhu práce v regionu a s ohledem na další studium žáků na vysokých školách. Stanovení obsahu, formy, témat a termínů zkoušek profilové části jsou plně v kompetenci ředitele školy. 15./337

17 UČEBNÍ PLÁN Předměty povinného Zkratka Celkem základu Český jazyk a literatura CJL cizí jazyk PCJ cizí jazyk DCJ Dějepis DEJ Občanský a společenskovědní OSZ základ Psychologie PSY Společenská kultura SPK Matematika MAT Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Zeměpis ZEM Tělesná výchova TEV Informační a komunikační INT technologie Písemná a elektronická PEK komunikace Ekonomika EKO Účetnictví UCE Právo PRA Fiktivní firma - praxe FIF Ekonomická cvičení EKC Celkem Volitelné předměty Historický seminář - 4. r. HIS Matematická cvičení 3. r. a MAC 4. r. Cvičení z informačních CINT technologií 3. a 4. r. Občanský a společenskovědní OSVS seminář 3. a 4. r. Konverzace s cizího jazyka AKO, NKO, RKO ÚHRNEM Poznámky k učebnímu plánu 1. Ve škole se vyučují dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na základní škole a v jehož studiu pokračuje na střední škole. Druhý cizí jazyk je volbou žáka, volí mezi jazykem německým, francouzským a ruským. S jeho studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy. 16./337

18 2. Ve 3. ročníku je do učebního plánu zařazen předmět odborné specializace Fiktivní firma. 3. Obsahem předmětu je simulace podnikání, jednotlivé fiktivní firmy vzájemně obchodují, každoročně prezentují svou činnost na regionálních veletrzích fiktivních firem v Českém Těšíně a v Ostravě. 4. Ve 4. ročníku je zařazen předmět ekonomická cvičení (EKC), v němž jsou plně uplatněny mezipředmětové vztahy. Žáci řeší úkoly spočívající ve využití znalostí z ekonomiky, účetnictví, práva, informatiky, písemné a elektronické komunikace, cizích jazyků. 5. Do 4. ročníku jsou podle zájmu žáků a jejich další profilace zařazeny volitelné předměty: matematická cvičení, občanský a společenskovědní seminář, historický seminář, finance a cvičení z informatiky. 6. O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu. 17./337

19 Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Obchodní akademie Frýdek-Místek Minimální počet vyuč. hodin za studium týdenních celkový Vyučovací předmět ŠVP Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový Jazykové vzdělávání: český jazyk Český jazyk cizí jazyky cizí jazyk cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanský a společenskovědní základ 2 68 Společenská kultura 1 34 Psychologie 2 60 Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Zeměpis 2 68 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk literatura Společenská kultura 1 34 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Lyžařský výcvikový kurz x x Sportovně turistický kurz x x Vzdělávání v informačních a Informační a komunikační komunikačních technologiích technologie Písemná a elektronická komunikace Národní a světová ekonomika Český jazyk a literatura 2 64 Ekonomika 2 64 Zeměpis 2 68 Podnikání a podnikové činnosti Ekonomika Právo 3 90 Fiktivní firma 1 34 Ekonomická cvičení 1 30 Financování a účetnictví Ekonomika Účetnictví Fiktivní firma 1 34 Ekonomická cvičení 1 30 Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem Odborná praxe Odborná praxe (reálná) 2 týdny Kurzy 0 týdnů Kurzy 2 týdny 18./337

20 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: Obor vzdělání: Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396 (12) Platnost: od počínaje 1. ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Obecným cílem předmětu je: - pěstovat u žáků potřebu číst - vychovávat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu - naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení - jazykové vzdělání přispívá k rozvoji sociálních kompetencí - naučit se vyhledávat a zpracovávat informace - získat poznatky o různých literárních obdobích - pochopit význam literárního díla a jeho odkazu pro současnou čtenářskou generaci - poskytnout žákům informace z oblasti gramatiky, stylistiky a jazykovědy - budovat u žáků estetické cítění a kladný vztah k mateřskému jazyku - chápat význam kultury osobního projevu pro společenské uplatnění - chápat mateřský jazyk jako odkaz pro další generace - vést žáky k mediální informovanosti - vést žáky k celoživotnímu vzdělávání o oblasti kultury a umění Charakteristika učiva Učivo je rozděleno do všech čtyř ročníků obchodní akademie a ekonomického lycea v rozsahu tří hodin týdně. Tématické plány jsou rozpracovány tak, aby se střídalo učivo literární, gramatické a stylistické. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a četbu. Důležitá je práce s uměleckým textem (analýza, reprodukce, interpretace). Žáci jsou vedeni k práci s informativními pomůckami. Jsou schopni nahradit slovo cizího původu českým ekvivalentem. V hodinách českého jazyka a literatury získávají přehled o uměleckých směrech a o jejich vlivu na rozvoj lidské společnosti. Výuka ČJL je rozvržena do čtyř ročníků ve třech hodinách týdně. Ve druhém a třetím ročníku je kladen důraz na efektivní komunikaci, která je nedílnou součástí hodin českého jazyka a literatury. Cílem výuky je zkvalitnit jazykovou kulturu studentů. Počet vyučovacích hodin Literatura Český jazyk Počet týdnů Celkem hodin 1. ročník ročník ročník ročník /337

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více