OSVOJENÍ (adopce) aneb jak adoptovat dítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSVOJENÍ (adopce) aneb jak adoptovat dítě"

Transkript

1 OSVOJENÍ (adopce) aneb jak adoptovat dítě

2 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši Praha, Czech Republic Tato kniha podléhá autorským právům společnosti MindSoft s. r. o. a její šíření či reprodukování jakékoliv podobě je zakázáno. Zejména její šíření elektronicky, v tištěné podobě, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Tuto knihu není možné dále prodávat a tím porušovat autorská práva pod pokutou Kč. V případě zájmu o publikování i části knihy kontaktujte společnost MindSoft na

3 Úvod Většina párů touží mít vlastního potomka, který dál ponese nejen jejich jméno, ale i genetický odkaz svých rodičů. V jeho žilách bude kolovat jejich krev a každý z rodiny si v něm najde nějakou podobu (oči má určitě po mamince, pusu po tatínkovi, bradu po babičce a směje se jako strýc z pátého kolena. Bohužel, ne každému páru se toto přání vyplní. V dnešní hektické době, kdy se i těhotenství odkládá na pozdější dobu, lidé jsou stresovaní a životní prostředí také není jako před padesáti lety, stále více přibývá bezdětných párů, které, ačkoliv si potomka velice přejí, nemohou mít své vlastní dítě. Pro tyto páry je osvojení (adopce) jedním z možných řešení situace. Adopce dítěte není však jen výsadou bezdětných párů, pro adopci se nezřídka rozhodnou i páry, které již mají vlastní děti a v jejich srdíčku je dostatek místa ještě pro další nevlastní dítě. A stejně jako je mnoho párů, které nemohou mít vlastní miminko, je i mnoho dětí, které v ústavech čekají na své adoptivní rodiče. Přestože v jejich žilách nebude kolovat geneticky stejná krev, pozorovat jak rostou, učí se nebo dovádějí je pro adoptivní rodiče stejnou radostí, jako kdyby byli biologickými rodiči.

4 Co je osvojení neboli adopce Je to forma náhradní rodinné péče, která je garantovaná státem a jejíž právní úprava je ustanovena v Zákoně o rodině Touto formou péče se z osvojitelů stávají právoplatní rodiče opuštěného dítěte se všemi právy a povinnostmi, starostmi i radostmi. Existují 2 druhy adopce: 1) osvojení (na žádost osvojitele nebo osvojence může soud ve zvláštních případech osvojení zrušit) 2) nezrušitelné osvojení osvojit lze pouze dítě starší 1 roku Proč adoptovat dítě? To, že ústavní péče, ať je sebelepší, nemůže nahradit rodinu, je nesporný fakt. Vše, co fungující rodina dítěti poskytne po citové stránce, zkrátka nemůže vyvážit sebevětší snaha tet z ústavu. Maminka, která zná všechna dětská přání i bolístky, je prostě nenahraditelná. Stejně nezastupitelná je i role tatínka, který vnáší do rodiny mužský faktor a významně dotváří rodinný celek. Dítě vyrůstající v ústavní péči nemá možnost pozorovat fungování vztahů mezi členy rodiny. Dítě je tak handicapované i pro navazování vlastních partnerských vztahů. Adopcí připravíte opuštěnému dítěti dobrý start do života. Vynahradíte mu citové strádání, které do té doby mohlo pociťovat. Vždyť děti se rodí s potřebou lásky a péče, která bude v přiměřené míře věnována pouze jim. Jistě i pro vás bude odměnou vidět štěstí v jeho očích. A navíc, na světě určitě neexistuje hezčí slovo, vyslovené dětskými ústy než maminko a tatínku, nemluvě o dětském objetí vyjadřujícím tu nejčistší lásku.

5 Rozhodujete se, zda si osvojit dítě? Odpovězte si na následující otázky, které vám mohou při rozhodování pomoci. Jsem dostatečně tolerantní, abych byl schopen přijmout nebiologické dítě bezpodmínečně za své? Je partner stejně odhodlaný stát se adoptivním rodičem jako já? Jsou ostatní členové rodiny připraveni přijmout dalšího člena? Jsem ochoten přizpůsobit dítěti svůj dosavadní životní styl? Důvěřuji si, že zvládnu vychovat dítě? Dokážu ho finančně zajistit? Zajistím mu fungující rodinu? Podporuje mé rozhodnutí i širší rodinný kruh? Utvrdily vás odpovědi na tyto otázky ve vašem přesvědčení, že adopce je pro vás to pravé? Rodina vás podporuje, vy jste připraveni stát se rodičem na plný úvazek a můžete zajistit dítěti lepší život než v ústavu? Aby vaše představy o adopci byly naplněny, je potřeba zamyslet se ještě nad tím, co od adoptovaného dítěte očekáváte... Jaké dítě chci adoptovat Každý rodič si v duchu představuje, jak bude jeho potomek vypadat, jaké bude mít vlastnosti; zda bude veselé jako vy, nebo zádumčivé jako váš manžel? I když si občas s

6 údivem říkáte Po kom to dítě je?, v případě biologického potomka je jasné, že v některých vlastnostech poznáte sebe, svého manžela nebo někoho z vašich příbuzných. V případě adoptovaného dítěte se musíte nechat překvapit, které vlastnosti mu dali do vínku jeho biologičtí rodiče. Jeho genetickou výbavu zkrátka ovlivnit nemůžete. Co při žádosti o adopci ovlivnit můžete, je výběr etnika, pohlaví, zdravotní stav i věk dítěte. Sžívání s novým členem není jednoduché nejen pro novu rodinu, ale hlavně pro adoptované dítě. Většina dětí volných k adopci, pokud neadoptujete velmi malé miminko, ale bohužel i v těchto případech, má za sebou nelehkou kapitolu svého života, kdy mělo nefungující rodinu, nebo od malička zná jen ústavní péči. Je tedy nutné si předem ujasnit, co jste schopni zvládnout pro dosažení spokojenosti své a především vašeho nového potomka. Věk dítěte Netroufnete-li si naskočit rovnou do zvládání školních povinností, je lepší volit dítě předškolního věku. Stejně obtížné však může být i zvládnutí pubertálního dítěte, které, jak jistě potvrdí všichni rodiče (a nejen ti, vzpomeňte si na svoji pubertu), má své rozmary. Hodně párů, především těch bezdětných, si přeje hodně malé dítě, nejlépe kojence. Tyto děti, pokud jsou právně volné, jsou také nejlépe umístitelné do náhradních rodin. Je to pochopitelné, kdo by si nepřál zažít ten hezký čas, kdy se děťátko vše teprve učí a poprvé vysloví máma nebo táta. Starší děti sice již mluvit umí, ale až vám prvně řeknou maminko a tatínku, budete stejně dojatí, jako by to bylo jejich první slovo. Děti jsou celoživotním štěstím a je zkrátka jedno, kolik jim je, protože každý věk přináší nové úspěchy i neúspěchy, ale především radosti.

7 Etnikum Dalším důležitým rozhodnutím je výběr národnosti. Zní to možná krutě, ale je nutné se zamyslet, zda jste opravdu připraveni přijmout dítě, které bude jiné než vy. Musíte být připraveni na pohledy lidí na ulici, pokud se blonďaté modrooké maminky drží dítě tmavé pleti, asijského nebo romského původu. Stejně tak musíte být připraveni tuto otázku řešit i s dítětem, zvláště pokud je ještě malé. Děti ve škole nebudou brát ohledy a vy budete muset s vaší ratolestí řešit rasovou otázku. V naší zemi stále nejsou kosmopolitně vyhlížející rodiny samozřejmostí. Zdravotní stav Každý rodič očekávající narození miminka si přeje především jeho zdraví. Ne každému se jeho přání splní. A tak i mezi dětmi čekajícími na adopci jsou děti více či méně zdravotně nebo mentálně postižené. Zde je velmi zásadní otázkou, zda chcete dítě zdravé, či nějakým způsobem handicapované. Každé handicapované dítě vyžaduje více péče než (dítě) zdravé. Zvažte tedy, zda jste schopni postarat se o dítě, které vyžaduje zvláštní péči. Například je-li dítě na vozíčku, musíte počítat s tím, že bude potřeba upravit váš domov na bezbariérový. Osvojíte-li si nevidomé dítě, bude muset dojíždět do speciální školy. Je taková škola ve vašem dosahu? Nemluvě o mentálním postižení dítěte, kde je potřeba specifická péče a mnoho trpělivosti.

8 Pohlaví, vzhled Většině budoucích osvojitelů na pohlaví ani vzhledu nezáleží. Ale i toto je předmětem otázek, které budete muset zodpovědět v žádosti o adopci. Pohlaví může hrát roli i v přijetí dítěte rodinou. Máte-li doma tři neposedné kluky, může dívčí přírůstek tyto raubíře změnit v ochranitele a galantní prince. Postup při vyřizování žádosti o osvojení Jestliže jste probrali adopci nového člena rodiny několikrát tam a zpět a rozhodli jste se pro osvojení dítěte, je tedy nutné absolvovat několik nezbytných kroků, a pak jen čekat. V první řadě se musíte obrátit se na okresní úřad (v Praze na úřad městské části), kde máte vy jako žadatel trvalé bydliště. Zde získáte všechny potřebné informace a formuláře.

9 Formuláře, které musí žadatelé předložit: Žádost s uvedenými osobními údaji Doklad o státním občanství nebo o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu na území ČR Zprávu o zdravotním stavu (bude posuzován, zda jste schopni se o dítě se postarat nejen nyní, ale do budoucna např. netrpíte-li nemocí, která do budoucna může mít zhoršující se tendenci) - Potvrzení o příjmu (daňové přiznání) - Písemný souhlas žadatelů s oprávněním orgánu sociálně-právní ochrany zprostředkujícího osvojení: 1) zjišťovat informace nutné pro zprostředkování, především, zda je žadatelův způsob života vhodný pro osvojení dítěte 2) zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci Písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny, jestliže úřad považuje takovou přípravu za účelnou.

10 Dokumentace dále obsahuje: Zprávu sociální pracovnice ta vás navštíví doma, aby posoudila, zda je prostředí a poměry vhodné pro adopci dítěte Reference z místa bydliště i z pracoviště Opis z evidence rejstříku trestů -vyžádá si příslušný úřad Vyjádření žadatelů k následujícímu: 1) zda chtějí být (žadatelé) po uplynutí stanovené lhůty (jednoho roku) od nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů zařazeni též do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny 2) zda žádají výlučně o osvojení dítěte z ciziny Další postup: Psychologické vyšetření - posuzuje se především duševní způsobilost k osvojení dítěte, motivaci, která vedla k podání žádosti o osvojení, zázemí rodinného prostředí a manželskou stabilitu, rodičovské postoje, charakteristiku osobnosti a další důležité aspekty, které mají poskytnout co nejvíce informací o žadatelích. Zařazení do evidence čekatelů na osvojení - zařazeni jste po splnění posuzovaných kritérií. Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče - po zařazení do evidence čekatelů jsou žadatelé povinni navštěvovat přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče, které jsou zajišťovány krajským úřadem.

11 Výběr žadatelů Provádí krajský úřad. Pro tento účel jsou zřízené poradní sbory, které tvoří odborníci (pediatři, psychologové, pedagogové, odborníci na výkon ústavní výchovy, zaměstnanci pracující na krajském úřadě v odboru sociálně-právní ochrany). Výběr vhodné rodiny je záležitostí především konkrétních požadavků. Čím jsou kritéria tolerantnější, tím je vyhledání vhodného dítěte jednodušší a čekání kratší. Nezáleží tedy na datu podání žádosti, ale na míře specifikace dítěte. Pokud žadatel specifikoval dítě do detailu (např. modrooký blonďáček ve věku 2 let), bude obtížnější vybrat pro něj vhodné dítě k adopci a na osvojení dítěte může čekat několik let. Vhodní žadatelé jsou informování krajským úřadem a mají právo seznámit se s dokumentací vybraného dítěte a v případě zájmu se seznámit s konkrétním dítětem v příslušném zařízení. Dítě, které je vhodné k adopci je stejně jako žadatelé posouzeno. Posuzuje se zdravotní a dušení stav (případně, pokud je známa rodinná anamnéza) První kontakt je důležitý máte to štěstí a našlo se pro vás vhodné dítko k osvojení. Kontaktoval vás krajský úřad a vy se máte jít poprvé seznámit se svým potenciálním synem či dcerou. Jistě jste nervózní, jak ve skutečnosti bude vypadat. Základní informace již máte, ale setkání je něco jiného. Po prvním setkání například zjistíte, že už si vás to dítko zcela získalo, a jediné, na co jste schopni myslet, je, aby bylo co nejdříve

12 vaše, protože bez něj již nemůžete žít. Nebo si naopak uvědomíte, že navázání kontaktu s tímto novým členem rodiny bude chtít trochu trpělivosti a snahy, ale i tak to stojí za to. Hodně informací o dítěti získáte i od tet, které o ně pečují. Čím menší dítě, tím bývá navázání vztahu jednodušší. Důležité je, získat si důvěru dítěte. Dítě můžete pozvolna připravovat na novou životní etapu častými návštěvami v zařízení, kde je doposud zvyklé. Později je vhodné brát si dítě i mimo ústav a je jedno, jestli půjdete na procházku v okolí, nebo ho vezmete na parádní výlet se zbytkem rodiny. Vždy se ale snažte přizpůsobit dítěti. Některé děti jsou otevřené a jakoukoli změnu nadšeně vítají, jiné jsou uzavřené a mají strach z velkých změn, protože jich za svůj život zažily již tolik, že jsou v nových situacích opatrné. Po seznámení s dítětem mají žadatelé ze zákona lhůtu 30 dnů, kdy se mohou rozhodovat, zda se dítě stane členem rodiny. Tuto dobu je vhodné využít k pravidelným návštěvám dítěte, pokuste se s ním co nejvíce sblížit a získat o něm co nejvíce informací. Příchod dítěte do rodiny Rozhodli jste se přijmout dítě do rodiny. Zkuste mu trvalou změnu prostředí co nejvíce zpříjemnit. Přizpůsobte se jeho potřebám, časovým rozvrhům, na které je zvyklé. Neměňte násilně jeho zvyky. Je-li zvyklé chodit spát v určitou dobu, snažte se udělat vše pro to, aby mohlo alespoň zpočátku v tomto rituálu pokračovat. Rituály jsou pro děti potřebné. Zvláště malé děti jsou při změně režimu nejisté. Také nechte dítě, ať si ze

13 zařízení, které bylo doposud jeho domovem, vezme s sebou do svého nového domova oblíbené věci, které mu pomohou adaptovat se v novém prostředí. Rozhodnutí o osvojení O definitivním osvojení může soud rozhodnout po třech měsících, kdy je dítě v preadopční péči rodičů. Tato doba je velmi důležitá pro to, aby osvojitel i osvojenec měli možnost vyzkoušet si, zda bude jejich vztah fungovat a bude směřovat k vytvoření spokojené rodiny. Soud rozhoduje na základě podané žádosti osvojitele. Náklady na soudní řízení hradí osvojitel. Pokud soud rozhodne o osvojení, bude jméno osvojitelů zapsáno v matrice místo rodičů osvojence. Pár slov na závěr Stali jste se adoptivními rodiči? Gratulujeme! Před vámi je dlouhá cesta, jejímž cílem je vychovat samostatného a sebevědomého jedince, jehož start do života nebyl jednoduchý. Jistě to nebude pouze procházka růžovou zahradou a přijdou i těžké chvíle. Ale i ty k životu patří a dozajista vám je vynahradí krásné chvíle s vašimi dětmi, při kterých ani nepomyslíte na to, že si nenesou vaše genetické dědictví.

14 . Co o formě náhradní péče - osvojení říká zákon o rodině ( 63-77): (1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí. 63 (2) O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. K návrhu na osvojení dítěte do ciziny je osvojitel povinen připojit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s osvojením vydaném Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí ( 67 odst. 3).[7c] 63 (3) Do knihy narození matriky se na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé[7c] (1) Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují způsobem svého života, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. 64 (2) Osvojitelem nemůže být ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům.

15 65 65 (1) Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. 65 (2) Osvojit lze nezletilého, a to jen je-li mu osvojení ku prospěchu (1) Jako společné dítě mohou někoho osvojit jen manželé. 66 (2) Je-li osvojitel manželem, může osvojit jen se souhlasem druhého manžela; tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý manžel pozbyl způsobilost k právním úkonům nebo je-li opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou (1) K osvojení je třeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného dítěte. Je-li toto dítě schopno posoudit dosah osvojení, je třeba také jeho souhlasu, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení. 67 (2) K osvojení je třeba souhlasu rodiče, i když je nezletilý. 67 (3) K osvojení dítěte do ciziny je třeba souhlas Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (1) Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není třeba jejich souhlasu, jestliže

16 a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo b) po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka. 68 (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i v případě, že rodič je nezletilý. 68 (3) O splnění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhoduje ke dni podání návrhu orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníkem dítěte, popřípadě rodičem dítěte soud. 68a Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, není dále třeba, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem sociálněprávní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů. 68b V případech uvedených v 68 odst. 1 a 68a je třeba k osvojení souhlasu opatrovníka, který byl osvojovanému dítěti ustanoven v řízení o osvojení.

17 69 69 (1) Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad. 69 (2) O svěření dítěte, které je v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů, do péče budoucích osvojitelů rozhodne orgán sociálně-právní ochrany dětí; ustanovení 67 až 68b platí obdobně. 69 (3) Rozhodne-li se pěstoun osvojit dítě svěřené mu do pěstounské péče, nevyžaduje se, aby před rozhodnutím soudu o osvojení bylo dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči pěstouna na jeho náklad, pokud pěstounská péče trvala alespoň po tuto dobu. 69 (4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně v případech, kdy se rozhodne osvojit dítě svěřené mu do výchovy jiná fyzická osoba než rodič podle 45, a v případech, kdy se rozhodne osvojit dítě poručník, který o ně osobně pečuje. 69a Před rozhodnutím poučí soud osvojitele o účelu, obsahu i důsledcích osvojení. 70 Soud je povinen zjistit na základě lékařského vyšetření a dalších potřebných vyšetření zdravotní stav osvojitelů, jejich osobnostní dispozice a motivaci k osvojení a posoudit, zda se nepříčí účelům osvojení, a s výsledky svého šetření seznámit osvojitele i zákonného zástupce

18 osvojence. Je povinen zjistit zdravotní stav osvojence a s výsledky svého zjištění seznámit osvojitele i zákonného zástupce osvojence. Soud je povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 70a Dítě nemůže být osvojeno, dokud rozhodnutí soudu v řízení o určení otcovství zahájeném na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem osvojovaného dítěte, nenabude právní moci. 71 Osvojenec bude mít příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů bude mít příjmení určené pro ostatní jejich děti; to platí i v případě, že osvojitelem je manžel matky osvojence (1) Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popřípadě poručníka, který byl ustanoven, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával. 72 (2) Je-li osvojitel manželem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se osvojení vztahů mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými.

19 73 73 (1) Osvojení, vyjma osvojení nezrušitelného, může soud zrušit jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele. 73 (2) Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. Osvojenec bude mít opět své dřívější příjmení. Osvojení nezrušitelné (1) Osvojení může být provedeno také tak, že je nelze zrušit. 74 (2) Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, a nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte.

20 75 Osvojit lze jen nezletilého staršího jednoho roku. 76 Osvojenec může být opětovně osvojen jen v případě, že je osvojován manželem osvojitele nebo osvojitel zemřel a nebo dřívější osvojení bylo zrušeno. 77 Rozhodnutí o tom, že osvojení je nezrušitelné, může soud učinit také dodatečně, dokud osvojenec nedosáhl zletilosti, a to i v případech osvojení provedeného podle dřívějších předpisů. Nebyl-li v řízení o osvojení osvojenec slyšen, není k tomuto rozhodnutí zapotřebí jeho souhlasu. Pár čísel pro zajímavost

21 Zajímavé a praktické odkazy NAŠE DALŠÍ PRODUKTY: F I T P O R O D Fit Porod zdravé čtení před i po porodu Buďte fit před i po porodu. Přečtěte si tipy a články týkající se těhotenství, porodu, mateřství, dětí, kojení i kočárků. Dostávejte zdarma jména dětí em. Podívejte se na ukázky porodu na videu. Stáhněte si zajímavé e-knihy. Diskutujte s ostatními maminkami v živé diskusi. Týdenní tipy na jména dětí Nevíte jak se bude vaše dítě jmenovat? Poradíme vám originální jména dětí, vysvětlíme jejich původ i význam a zašleme vám je každý týden em zdarma. E-kniha Osvědčené tipy jak otěhotnět Snažíte se o miminko dlouhou dobu a pořád se vám nedaří otěhotnět? Hledáte vyzkoušené tipy od jiných žen, které vám zaručeně dopomohou k miminku? Máme pro vás vyzkoušené tipy jak otěhotnět od žen z celého světa!

22 E-kniha Umělé oplodnění Připravili jsme pro Vás podrobného průvodce umělým oplodněním. Zjistěte jaké jsou možnosti umělého oplodnění a co to vlastně umělé oplodnění je. Kromě seznamu největších center v České republice zde naleznete i ceny jednotlivých úkonů během umělého oplodnění plus slovníček pojmů, které se Vám bude hodit při rozhovoru s lékařem. NAŠE DALŠÍ PRODUKTY Z OBLASTI OSOBNÍHO RŮSTU: Osobní poradenství v oblasti osobního rozvoje Nevíte si rady se svým partnerem a procházíte životní krizí? Zapracujte na sobě s námi zkušenými odborníky osobně! E-Kniha partnerských testů Chcete si toho svého otestovat a zjistit o něm vše co potřebujete vědět. Sestavili jsme pro vás unikátní knihu partnerských testů! E-Kniha 101 tipů jak poznat nevěru Máte pocit, že vás partner podvádí, ale nejste si jistá? Pomůžeme vám to zjistit a ukončíme vaše trápení.

23 E-kniha 101 romantických tipů Užijte si více romantiky a stáhněte si naší e-knihu romantických tipů. Dostanete tipy na dárky pro partnera, doporučíme vám zajímavá romantická místa a také nápady na zpestření partnerského vztahu. Semináře osobního růstu Chcete se ještě více vzdělávat a dozvídat se zajímavé informace? Chcete si zvýšit vztahovou či finanční inteligenci? Pojďte se vzdělávat! Přijďte s námi strávit společný čas, podívejte se na naše semináře: Foto Mluví Objevte skryté vlastnosti sebe i svých blízkých. Nechte si posoudit fotografii odborníky na fyziognomii. Unikátní služba v ČR. STÁHNĚTE SI ZDARMA: Měsíčník ZDARMA Vydáváme měsíčník Furt v Pohodě, který obsahuje každý měsíc zajímavé články a tipy z oblasti partnerských vztahů, zdraví, práce a peněz. Zaregistrujte se k odběru ZDARMA zde: ové kurzy ZDARMA Zaregistrujte se do kurzu 5 tipů vztahů, kterým hrozí pád. dostávejte každý den em tipy a triky nebo si stáhněte zdarma CELOU KNIHU.

24 Články o vztazích a osobním růstu ZDARMA Nemáte čas na kurz ani knížku? Tak prostě čtěte naše články.

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Jak správně kojit dvojčata

Jak správně kojit dvojčata Jak správně kojit dvojčata 2007 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Jak být fit v těhotenství

Jak být fit v těhotenství Jak být fit v těhotenství 2008 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz www.priznaky-tehotenstvi.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT?

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? 4 2. PRŮVODCE TĚHOTENSTVÍM 4 Zdravotní péče 4 Životospráva během těhotenství 6 Rizika v těhotenství 7 Dítě a otec 7 Nebylo vám ještě 18 let? 8 Příprava na porod a průběh porodu

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Metodika Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Autorka: Mgr. Monika Semerádová tým pracovníků Centra náhradní rodinné péče verze k 23.10. 2012 OBSAH 1.

Více

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013

Nebojujte se zákony. a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou Příručka pro rodiče 2013 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2013 Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou 2013 Vydání publikace bylo financováno

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

2009 Lenka Černá. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku.cz. www.mujkouc.cz. www.mezdravi.

2009 Lenka Černá. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4. www.mujvztah.cz. www.mamdepku.cz. www.mujkouc.cz. www.mezdravi. 2009 Lenka Černá Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha 4 www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz www.mujkouc.cz www.mezdravi.cz www.jak-zhubnout.net www.rozvod-manzelstvi.cz www.fit-porod.cz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy Jana Grohová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více