tel.: , , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz"

Transkript

1 zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: , , fax: , Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je pověřena Krajským úřadem Libereckého kraje k zajišťování Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do náhradní rodiny. Příprava je podle zákona 359/1999 Sb. součástí odborného posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Příprava k přijetí dítěte do náhradní rodiny pro žadatele o adopci Motto: Zrušitelné osvojení (adopce obyčejná, pros Nikdy, ani na minutu nezapomeň, že jsi se nenarodil osvojitelé se zapisují do rodného listu jako rodiče, pod mým srdcem, ale v něm! zrušit z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo o Pár slov na úvod. OSVOJENÍ (adopce) : mezi osvojiteli a dítětem vz hlediska vztah jako mezi biologickými rodiči a vlast získává příjmení nových rodičů. Vzájemná práva a osvojencem a původní rodinou osvojením zanika dítětem a příbuznými osvojitelů je příbuzenský. Os manželská dvojice, manžel(ka) rodiče dítěte i osaměl lze pouze dítě nezletilé, mezi osvojitelem a osvoje přiměřený věkový rozdíl. O osvojení rozhoduje s rozhodnutím musí uplynout nejméně tři měsíce, kdy pečuje na své náklady (tzv. preadopční péče) Nezrušitelné osvojení (adopce 2.stupně): osvojitelé Ocitli jste se na cestě za (a později s) dítětem, která je na rozhodnutí jedné soudu zapsáni v rodném listě místo ro nelze ho zrušit, stanovená minimální věková hranic straně leckdy trnitá, klikatá, plná nečekaných překážek, dítěte je jeden rok. Osvojení prosté může být změ možných slepých uliček či nástrah, které je třeba nějak nezrušitelné, nikoliv však naopak zvládnout. Na druhé straně je však také v mnohém obohacující, lze na ní prožít i řadu překvapujících objevů, momentů Mezinárodní osvojení (tedy osvojení dětí do cizi a hezkých chvil. využívá se, pokud se pro dítě nedaří najít náhradn původu, je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a Chtěli bychom se s Vámi na této Vaší cestě k náhradnímu mezinárodním osvojení. Funkci zprostředkovatele rodičovství potkat a jít kousek s Vámi, doprovázet Vás. mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně Rádi bychom Vás podpořili, pomohli Vám lépe se orientovat a nezabloudit, podívat se s Vámi zblízka na některá rozcestí.

2 Individuální PP.... příbuzní.. prarodiče.. jiní cizí osoby (klasická pěstounská péče) Poskytnout žadatelům přístupnou formou dost informací, znalostí o jednotlivých formách NRP Skupinová PP.. zařízení pro výkon pěst.péče (pěstounské Přiblížit žadatelům specifika NRP (např. přílež páry) potřebám dětí, které se ocitly mimo vlastní ro.. SOS dětské vesničky výchovy v přirozeném a náhradním rodinném pr odpovědi na otázku, jakému dítěti můžeme právě domov, atd.) Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, kdy je dítě svěřeno do péče fyzické osobě nebo manželům. Je při Umožnit ní žadatelům náhled na vlastní předpok zajištěno dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a finanční odměna dítěte, možnost vytvářet si konkrétní představu pěstounům. Pěstoun, který musí poskytovat záruku řádné výchovy fungování jejich rodiny v souvislosti s příchodem dítěte, má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti dítěte jen v běžných věcech, pro výkon mimořádných záležitostí (např. zařízení cestovního pasu) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. Není vyloučen styk původních rodičů s dítětem. Pěstounská péče Příležitost k setkání, navázání kontaktů s da vzniká rozhodnutím soudu, zaniká dosažením zletilosti dítěte i odborníky, nebo a to i pro další spolupráci po přijetí dítět může být zrušena jen z důležitých důvodů opět rozhodnutím soudu. Pozn.: Na předcházejících řádcích jsme stručně vymezili jen některé formy náhradní rodinné péče (dále NRP), podrobnější informace či další možnosti NRP můžete nalézt v doporučené literatuře a zdrojích. Příležitost k setkání s náhradními rodiči (osvojit a jejich zkušenostmi

3 sebezkušenosti V Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy- Témata: očekávání od NRP, změny, které přijetí d celkem 48 hodin rozvržených do cca 3 měsíců : přinese, možné obavy, potřeby dětí a rodičů, kom specifika NRP 1. Skupinové setkání - úvodní (4 hodiny) Témata: seznámení se navzájem (vytvořená skupina žadatelů 7. projde Skupinové setkání závěrečné (sobota, 6 hodin) přípravou společně), cíle, obsah a struktura přípravy -probíhá ve velké skupině či malých skupinkách sebezkušenosti 2. Skupinové setkání (4 hodiny) Témata: kde hledat pomoc, funkční náhradní rodina Témata: sociálně-právní aspekty NRP, praktické záležitosti při realizaci NRP, motivaci k NRP Závěr přípravy (2 hodiny, je součástí závěrečnéh setkání) -zhodnocení přípravy 3. Skupinové setkání (4 hodiny) Témata: dítě v ústavním zařízení, předávání dětí do náhradní rodiny, sebezkušenostní techniky Konzultace 1. a 2. (2 x 3 hodinové setkání páru/samožadatele Pozn.: s psycholožkou, pokud v rodině již děti jsou, účastní se Účast druhé na všech setkáních přípravy je pro žadatele pov konzultace) absence je možnost nahrazení setkání s další skupin Témata: psychologická specifika NRP, původní rodina, současná 5. a Konzultace 1. a 2. probíhají ve všední dny, se rodina, rodičovství víkendu. 4. Skupinové setkání (4 hodiny) Témata: zdravotní tématika, první pomoc, péče o dítě (např. běžná dětská onemocnění, výživa dětí), genetika a NRP, psychický vývoj dítěte, jeho úskalí, potřeby (i v souvislosti s NRP), možnosti řešení 5. Skupinové setkání (4 hodiny) Témata: setkání s lidmi, kteří mají osobní zkušenost s NRP, sebezkušenostní techniky

4 kde nás najdete.aneb Kam se můžete obrátit o po Dana Černá: sociální pracovnice Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Hana Heindorferová: psycholožka pro NRP, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec Krajský úřad Liberec Mgr. Jana Sunková: psycholožka pro NRP, Poradna pro rodinu, Jana Navrátilová.. tel.: manželství a mezilidské vztahy Liberec Mgr. Ivana Svobodová: psycholožka pro NRP, Poradna pro rodinu, PaedDr. Jiří Střelec...tel.: manželství a mezilidské vztahy Liberec + přednášející, lektoři: v rámci besed, víkendových setkání Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztah + pozvaní lidé, kteří mají vlastní zkušenost s NRP ( např. adoptivní 445, Liberec 5 rodiče a pěstouni) Mgr. Hana Heindorferová Mgr. Ivana Svobodová Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy najdete Dana Černá.tel.: , 485 v ulici Dvorská 445, Liberec 5-Králův Háj. Můžete jet z centra města nádraží MHD Fügnerova ul., aut. č. 21 směr Králův Háj, vystoupíte na zastávce Školní /známé také jako obch. středisko CENTRUM/. Vrátíte se asi 300 m zpět proti směru jízdy autobusu a po levé ruce u silnice uvidíte velkou modrou ceduli s naším názvem. U té je vchod do zahrady, kde je růžový pavilon bývalých rehabilitačních jeslí. Vchod do poradny bude přímo naproti vám. Mapa viz: Mgr. Jana Sunková

5 zdroje...aneb Kde ještě hledat potřebné informace, rady Archer, C.: Dítě v náhradní rodině, Bacus, A.: Dítě pláče, co dělat? Boučková, T.: Indiánský běh, Křepelice, Když milujete muže, Boučková, T.: Rok kohouta, Dunovský, J.: Dítě a poruchy rodiny, Gabriel, Z., Novák, T.: Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči, Janáková, L.: Dary se přece nevracejí, Kovařík, J.: Náhradní rodinná péče v praxi, Langmeier, J., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství,1974. cestu, Říčan, P.: S Romy žít budeme-jde o to, jak, Schmidt, M.-L.: Jako stromy bez kořenů, Schooler, J.-E.: Adopce, vztah založený na slibu, 200 Soukupová, H.: Prožívat několik životů, Škoviera, A.: Dilemata náhradní výchovy, Zezulová, D.: Domov je místo, odkud tě nevyhodí, 20 + publikace nakladatelství Portál, Grada + časopis Děti a my (příloha Náhradní rodinná péče v konce roku 2006) Internetové adresy: Leachová, P.: Dítě a já, Líbezná, L.: Sociální dávky a jiné formy pomoci v náhradní rodinné péči, Marhounová, J., Stýblová, M.: Osvojené dítě, rok vydání neuveden. Co říci na závěr? Matějček, Z.: Co řekneme osvojenému dítěti, Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Matějček, Z.: Rodičům mentálně postižených dětí, snad jen: Šťastnou cestu!! Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí, Matějček, Z.: Co děti nejvíce potřebují, Matějček, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Matějček, Z.: Náhradní rodinná péče, Matějček, Z., Dytrych, Z.: Děti, rodina a stres, Matějček, Z., Koluchová, J.a kol.: Osvojení a pěstounská péče,2002. Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, Millerová, A.: Dětství je drama, Prekopová, J.: Malý tyran. Portál, Praha Prekopová, J.: Když dítě nechce spát, 1997.

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Metodika Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Autorka: Mgr. Monika Semerádová tým pracovníků Centra náhradní rodinné péče verze k 23.10. 2012 OBSAH 1.

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINĚ POTŘEBUJE I VAŠI POMOC! Informace a pracovní listy pro pedagogy Jana Grohová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace

Více

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU?

JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? JAK DÁL S PĚSTOUNSKOU PÉČÍ NA PŘECHODNOU DOBU? Hana Konečná, Markéta Sudová Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče Grafická úprava: Radek Hlavsa Sazba a tisk: TORAS Marketing s.r.o. Foto: Michal Černý Praha 2007 Vydání této publikace bylo

Více