ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA"

Transkript

1 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomáháte nám pomáhat! Číslo července 2012 Milí přátelé, dovolte, abych vám v úvodu dnešního Bulletinu sdělila důležitou informaci týkající se vedení Centra zahraniční spolupráce. Jelikož bych ještě ráda nasbírala terénní zkušenosti na poli rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, rozhodla jsem se přestěhovat na nějaký čas do Afriky. Z tohoto důvodu dojde v následujících dnech k úpravě ve vedení našeho Centra. Metodické vedení převezme prezident Arcidiecézní charity Praha páter Dr. Vojtěch Eliáš. Mně dovolte, abych se s vámi prostřednictvím těchto řádků rozloučila a především vám poděkovala za SPOLU S TCHAJ-WANEM VYBAVÍME POČÍTAČI DALŠÍ AFRICKOU ŠKOLU Loni Charita Praha založila počítačovou učebnu na předměstí hlavního města v Burkina Faso. Letos projekt zopakuje v Zambii. Na počítačovou učebnu se mohou těšit žáci základní školy Mpanshya Government Basic School. Na projektu se podílí tchajwanská organizace Institute for Information Industry. Dohodu o vzájemné spolupráci podepsali 25. června 2012 zástupci obou organizací. Svým podpisem ji stvrdili také kardinál Dominik Duka a tchajwanský velvyslanec v ČR Jong-Jen Chiu. Vesnička Mpanshya se nachází v chudé, izolované oblasti asi 200 km od hlavního města Lusaky. Není zde ani internetová kavárna, a dokonce ani elektřina. Nová počítačová učebna bude sloužit nejen studentům, ale celé komunitě, jejíž členové tak dostanou možnost se poprvé v životě připojit k internetu, přibližuje podmínky v zambijské Mpanshye Kristina Mezereková z Centra zahraniční spolupráce. Součástí projektu je jak dodávka 16 počítačů, tiskárny a projektoru, tak fotovoltaických panelů, které zajistí napájení učebny elektrickou energií. Realizaci projektu podpořila Česká rozvojová agentura částkou Kč, stejnou částku poskytl i tchajwanský partner Institute for Information Industry. vloženou důvěru, podporu našich projektů a skvělou spolupráci. Daří se nám pomáhat těm nejpotřebnějším a já jsem pyšná, že jsem mohla být u toho šest let s vámi. Přeji vám a především všem příjemcům pomoci od Charity Praha jen to nejlepší a hodně Božího požehnání. S úctou Petra Matulová, vedoucí Centra zahraniční spolupráce INDICKÝ SLUM: Život bez vody a soukromí Čtěte na straně 5 ROZHOVOR S PREZIDENTEM ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA V pořadu Před půlnocí 11. července hovořil P. Vojtěch Eliáš mj. o duchovních tématech, programu Adopce na dálku, rozvojové spolupráci a solidaritě. Rozhovor naleznete v archívu ČT. PŘIPOMENUTÍ VELKÝCH POVODNÍ Letos si připomínáme dvě důležitá výročí: patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002). Na humanitární pomoci a odstraňování škod se v obou případech významně podílela Charita Česká republika. Jako připomenutí těchto událostí připravila Charita webové stránky povodne.charita.cz, kde najdete řadu informačních zdrojů i příběhů či fotografií. 1

2 CHARITA SE PŘEDSTAVILA VEŘEJNOSTI V PRAZE 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA POMOC 48 ZEMÍM SVĚTA Od konce června si můžete na webových stránkách Charity Česká republika (charita.cz) přečíst její Výroční zprávu za rok Národní středisko Charity zastřešuje činnost 8 (arci) diecézních Charit a 348 oblastních, městských a farních Charit. Ve Výroční zprávě se dozvíte například: kolik prostředků vykoledovalo 17 tisíc kolednických skupinek v rámci Tříkrálové sbírky že pečovatelky a ošetřovatelky charitních služeb vykonaly přes 3,5 milionu návštěv jak klient Charity ČR v Indonésii získal ocenění zemědělec roku že od roku 2002 pomohly humanitární a rozvojové projekty Charity už ve 48 zemích že v Charitě působí téměř zaměstnanců a více než dlouhodobých dobrovolníků a že to vše bychom nedokázali bez pomoci našich partnerů, dárců a dalších dobrodinců Domovník bude každý měsíc přinášet přehled plánovaných aktivit, rozhovory s klienty i pracovníky, nabídky dobrovolníků nebo třeba termíny, kdy mají jednotliví pracovníci dovolenou, a další informace, na které se naši klienti často ptají, říká Lucie Pešlová, ředitelka Domova pro seniory. První vydání přináší mimo jiné rozhovor s novou klientkou, která vysvětluje, proč využívá služeb právě mukařovského Domova: Zástupci 30 neziskových organizací prezentovali svoji činnost v rámci Dne zdraví a sociálních služeb. Pořádala jej koncem června městská část Praha 8. Akce se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Arcidiecézní charita Praha představila návštěvníkům zejména práci Azylového domu sv. Terezie, Poradny pro lidi v tísni, Střediska Migrace a činnost Centra zahraniční spolupráce. Účastníci letos získali přehled o činnostech naší organizace v širším slova smyslu. Nejen pro obyvatele této pražské městské části bylo překvapením, kolik různorodých sociálních služeb Arcidiecézní charita Praha poskytuje a nakolik se angažuje při pomoci v zahraničí, říká Matěj Bejček z Poradny pro lidi v tísni. V DOMOVĚ PRO SENIORY MUKAŘOV bude každý měsíc vycházet DOMOVNÍK V červenci vyšel první Domovník. Tento příznačný název dostal nový zpravodaj Domova pro seniory Mukařov. Je určen především klientům Domova, ale i jejich rodinným příslušníkům, obyvatelům Mukařova a všem, kdo se o Domov zajímají. O mukařovském Domově pro seniory jsem se dozvěděla v Arcidiecézní charitě, přes Charitu mám na dálku adoptovanou dcerku v Indii. Je jí 12 let, píšeme si a modlíme se za sebe navzájem. Domovník si můžete přečíst také na webových stránkách praha.charita.cz v sekci Naše služby Domov pro seniory Mukařov Zpravodaj. Tamtéž se můžete přihlásit k jeho elektronickému odběru. 2

3 MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ VE ZKRATCE DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADU Třináctý ročník Dnů lidí dobré vůle proběhl na Velehradě ve dnech 3. a 4. července za účasti 30 tisíc poutníků. Oslavy vyvrcholily Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, koncelebrovali biskupové Čech, Moravy a Slezska. Největší oslavy svátku věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byly letos součástí připravovaných oslav k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. STAVBA A MALOVÁNÍ NOVÉ ZDI V AZYLOVÉM DOMĚ LOCHOVICE Stará kamenná zeď za Azylovým domem sv. Josefa v Lochovicích nevydržela a po vlhké zimě se na několika místech provalila na zahradu. Farní charita Beroun, která Azylový dům provozuje, byla nucena provést celkovou demolici a postavit zeď novou. Tím ale práce neskončily. Děti z okolních základních škol celou, 60 metrů dlouhou zeď pomalovaly obrázky pohádkových postaviček. Úkolu se zhostily s nadšením a děti, které v azylovém domě dočasně bydlí, jsou nyní obklopené veselými obrázky. VELETRH SENIOR HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2012 Farní charita Neratovice se zúčastnila 11. ročníku výstavy Senior Handicap: aktivní život. Výstaviště v Lysé nad Labem hostilo tuto ojedinělou akci, na které se sešli odborníci, poskytovatelé sociálních služeb i rehabilitačních pomůcek a další vystavovatelé s nabídkou pro seniory a lidi s postižením. Podtitul Výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma, naznačuje, že prostor dostali i klienti. Vystavovali zde své výrobky určené pro prodej i pro soutěž v rámci veletrhu. PŘIPOMNĚLI JSME SI DEN AFRICKÉHO DÍTĚTE 16. červen je mezinárodním Dnem afrického dítěte. Svátek byl vyhlášen v roce 1991 k uctění památky obětí studentských protestů v jihoafrickém Sowetu v roce Mládež tehdy vyšla do ulic na protest proti nízké kvalitě vzdělávání černošské populace a proti nucené výuce afrikánštiny. Stovky chlapců a dívek byly během protestu zastřeleny. Dnes je Den afrického dítěte vzpomínkou nejen na oběti těchto událostí, ale také příležitostí připomenout současný život a kulturu dětí na africkém kontinentu. NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK PRO DĚTI Z GRODNA Slavný kočičí cirkus Jurije Kuklacheva navštívily děti z Grodenské diecéze spolu s některými rodiči a sociální pracovnicí. Jednalo se o jednu ze společných akcí pořádaných běloruskými partnery pro všechny děti zapojené do programu Adopce na dálku. VÝZVA K POMOCI praktické dárky pro děti z Běloruska Pro děti za sociálně slabých rodin v Bělorusku, které přijedou na návštěvu do České republiky nebo se zúčastní letního tábora, sháníme praktické dárky (trička, teplákové soupravy apod.). Pokud byste mohli nabídnout podobný sponzorský dar (cca 100 ks), prosím, kontaktujte nás na ové adrese (Kateřina Cveklová) nebo na mobilu

4 CHARITA REAGUJE NA POTŘEBY KLIENTŮ ZŘIZUJE DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přípravou a řízením nového Domova se zvláštním režimem byla pověřena OLINKA VLACHOVÁ. V Charitě Praha získala bohaté zkušenosti během své dlouholeté práce jak přímo s klienty, tak ve vedení několika služeb a zařízení. Příprava Domova se zvláštním režimem probíhala i díky její profesionální práci hladce. Olince Vlachové jsme položili několik otázek. Co Charitu Praha vedlo k založení Domova se zvláštním režimem? Reagovali jsme na potřebu našich klientů. Ve stejném objektu jsme již provozovali denní a týdenní stacionář pro seniory, který často využívali právě lidé s demencí. Postupně přibývalo zájemců o stálou službu, tedy o Domov. Kapacita 7 lůžek se nám pro tuto službu jeví jako ideální. Umožňuje nám pracovat s našimi klienty individuálně. stařeckou a ostatními typy demencí. Těmto lidem chceme umožnit žít důstojně a klidně v důvěrném a bezpečném prostředí. Co znamená pojem zvláštní režim? Ilustrační foto Pojmenování této služby vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. V zákoně je uvedeno: Režim v těchto zařízeních (domovech se zvláštním režimem) při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám osob. Demence je nemoc, která způsobuje především zapomnětlivost. Člověk s touto chorobou si nepamatuje nové informace nebo naopak zapomene, jak dělat činnost, která pro něj byla dříve běžná např. umýt se. Dalšími příznaky jsou ztráta orientace (místem, časem), poruchy emotivity apod. Tyto pří- AKTUÁLNĚ o Domově se zvláštním režimem znaky komplikují lidem s demencí běžný život. Zvláštní režim znamená, že péče o klienty Domova je přizpůsobena tak, aby mohli s demencí a jejími příznaky žít. Co obnáší založení nové sociální služby? Co všechno jste musela připravit a zajistit? Na přípravě pracoval celý tým složený především z pracovníků vedení naší organizace a dalších. Jednotlivé úkoly jsme si rozdělili a naplánovali jejich termíny. Museli jsme si předem ujasnit, jak bude služba vypadat, tzn. jak bude přesně probíhat poskytování péče, jak budeme řešit konkrétní situace, jak bude probíhat denní program, jak budou rozděleny zodpovědnosti a kompetence pracovníků apod. Pochopitelně jsme museli zajistit potřebnou administrativu, např. vypracovat základní podklady k registraci služby na Magistrát hlavního města Prahy. V neposlední řadě jsme o založení Domova informovali naše stávající klienty a další zájemce o tuto službu. Co bylo na přípravné fázi nejnáročnější? Komu Domov se zvláštním režimem pomáhá? Pomáháme osobám ve věku od 55 let, kteří potřebují stálou přítomnost či pomoc druhé osoby z důvodu postižení Alzheimerovou chorobou, Ilustrační foto Aby probíhala celá příprava hladce, věnovali jsme hodně úsilí plánování jednotlivých kroků a koordinaci práce mezi všemi pracovníky. Ovšem myslím, že nás ještě mnoho práce teprve čeká 4

5 Jak vypadá život v indickém slumu? Představte si, že žijete v jedné malé místnůstce se svou ženou, dětmi, rodiči, případně i kozou či prasetem. Podnebí je horké, teploty šplhají i nad 45 C a váš příbytek je proti horku chráněn jen vlnitým plechem. Ten samý plech slouží i na ochranu proti monzunovému dešti většinou nevydrží ani jednu sezonu. Toaletu sdílíte za poplatek s další stovkou lidí nebo prostě místo ní používáte veřejný prostor. Dodávky vody na mytí, praní i vaření máte k dispozici dvakrát týdně. Kvůli špatné kvalitě vody vy i vaše rodina často trpíte infekcemi a průjmy. Lehce se nakazíte i malárií. Tak to vypadá v jednom ze slumů na okraji ZAJÍMAVOST INDICKÝ SLUM: Život bez vody a soukromí Podpořte, prosím, vzdělávání ve slumech prostřednictvím adopce konkrétního dítěte nebo příspěvkem na vzdělávací projekty (č. účtu /0100, VS fond Vzdělávání). Program Adopce na dálku není jen podporováním potřebných dětí, ale i snahou o změnu jejich sociálního prostředí. Přesvědčila jsem se o tom na své dobrovolnické misi v Charitě Nebbi v Ugandě. K úkolům sociálního pracovníka v programu patří kromě administrativy také návštěvy škol a domácností podporovaných dětí. Při těchto návštěvách může rozpoznat např. rodinné problémy, které jsou příčinou špatných školních výsledků či absencí při závěrečných zkouškách. Úkolem sociálního pracovníka je tyto problémy nejen rozpoznat, ale najít i jejich řešení. Pro mého kolegu, sociálního pracovníka Amose z Charity Nebbi, tak někdy začíná hra na detektiva. Amos mi přiblížil, jaký je jeho postup: Nejprve navštívím rodinu dítěte, což mi pomůže lépe posoudit podmínky, v nichž 5 indického města Bijapur. Jinde ve světě můžeme najít další problémy vysokou kriminalitu, drogy a prostituci v jihoamerických slumech, život ve slumech mezi hrobkami mrtvých v Indonésii či na poušti v Africe. Proč dochází ke vzniku těchto chudinských čtvrtí? Nejčastějším důvodem je stěhování chudých vesničanů za prací do města, kde se však americký sen většiny z nich rozplývá a oni končí v nelegálních ubohých obydlích na okrajích měst. Indický stát zatím nenašel způsob, jak efektivně řešit problémy těchto NOVÝ DOMOV UGANDSKÝM DĚTEM dítě žije. Následně díky rozhovorům s učitelem, rodiči a dítětem zjišťuji více informací o problému a jeho důsledcích na dítě. Tyto informace pak představím na společném rodičovském setkání, kde s pomocí dalších rodičů, kteří pocházejí ze stejné nejchudších enkláv. OSVĚDČENÝ RECEPT VZDĚLÁNÍ Jedním z receptů, jak zlomit bludný kruh chudoby v těchto oblastech, je věnovat péči a vzdělání jejich nejmenším obyvatelům. Není to žádný moderní koncept, stavěla na něm už Matka Tereza, když vyučovala malé i starší děti v kalkatských slumech. Staví na něm i naši partneři jezuité ve zmíněném Bijapuru. Zapojují do programu Adopce na dálku děti ze slumů, poskytují jim vzdělání v blízké škole a systematicky pracují s jejich rodiči. Děti mají možnost v prostorách školy trávit i čas mimo vyučování. V čisté škole jsou podmínky pro studium příjemnější než v dusné horké chatrči bez stolu a židlí. komunity, společně hledáme možnosti, jak konkrétnímu dítěti pomoci. Amos popisuje konkrétní případy, které v nedávné době řešil: Podařilo se nám zlepšit rodinnou situaci několika dětí. Děti neměly vlastní rodiče a žily s opatrovníkem, který se o ně řádně nestaral. Vyhledali jsme pro děti nové opatrovníky v okruhu jejich příbuzenstva, kteří byli ochotni a schopni poskytnout dětem adekvátní rodinné zázemí. Marcela Krejčí dobrovolnice v Ugandě

6 PŘÍBUZNÍ, KTERÉ SI ČLOVĚK VYBÍRÁ SRDCEM Rozhovor Do práce Charity Praha je zapojena více než stovka dobrovolníků. Dobrovolnictví je často neprávem spojováno převážně s mladými lidmi. Přitom praxe ukazuje, že hodně dobrovolné práce zastanou také senioři. Na naše otázky odpovídala dobrovolnice, které by nikdo její důchodový věk nehádal vitální, ochotná a stále usměvavá CHARLOTTA TICHÁ. Jak konkrétně v Charitě Praha pomáháte? V poslední době se s manželem věnujeme překladům. Překládáme dopisy dětí z programu Adopce na dálku z angličtiny, francouzštiny a ruštiny. Když je potřeba, pomáháme při obálkování. Jak jste se k dobrovolnictví v Charitě dostala? V roce 1999 jsem četla v novinách krátký článek o programu Adopce na dálku a ta myšlenka se mi zalíbila, protože projekt je adresný, kontrolovatelný. S dcerou jsme si vybraly holčičku z Indie. Mnoho jiných dárců si nemohlo s podporovanými dětmi dopisovat, protože neuměli jazyk. Na jednom setkání jsem se osmělila, jelikož jsem profesí překladatelka, a nabídla své služby. S vaší činorodostí a pracovitostí to jistě nebyla první zkušenost s dobrovolnictvím. Pomáhala jste i předtím? Ano, dřív se tomu neříkalo dobrovolnictví, ale třeba brigády. Co pamatuji, chodila jsem s maminkou na různé akce, třeba Za Prahu Charlotta s manželem Zbyňkem na výletě v okolí Vídně. ROK 2012 BYL VYHLÁŠEN Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Tato celoevropská akce chce ukázat, jak důležitou roli hrají senioři ve společnosti. Kampaň podporuje mimo jiné také zapojení starších osob do dobrovolnických aktivit. krásnější člověk hned vidí výsledek a těší ho to... Když jsem začala studovat překladatelství, jeden známý mi navrhl, že bych mohla jet do ciziny, když znám jazyky. Dal mi adresu na organizaci Service Civil International. Pomáhala jsem jim přes letní prázdniny jednou ve Francii, další léto v Anglii a v létě 1969 jsem vyjela na Sicílii. To byla určitě zajímavá zkušenost podívat se v 60. letech do západní Evropy. Jaké to tenkrát bylo, jak jste to vnímala? Byla to skvělá zkušenost a hlavně jsem se tam seznámila s báječnými lidmi. To mě na dobrovolnictví baví. Jednak má člověk dobrý pocit z vykonané práce a zároveň potkává skvělé lidi to jsou takoví příbuzní, které si člověk vybírá srd- cem. Dobře se mezi nimi cítí, protože mají podobné názory na život. Co přesně jste tam tehdy dělali, v jaké oblasti jste pomáhali? Ve Francii a Anglii to byly manuální práce. V Sicílii bylo rok před naším příchodem zemětřesení. Byl to hrozně chudý kraj a děti tam musely chodit do práce, takže ve škole všechny propadaly. Naším úkolem bylo je doučovat. Byla to velká radost, když jsem po prázdninách od řady z nich dostala pohlednici, že zkoušky udělaly. Vidíte nějaký rozdíl mezi mladými dobrovolníky a dobrovolníky v seniorském věku? Myslím si, že v jakékoli práci ať už normální či dobrovolnické, je dobré, když jsou lidé různých věkových kategorií protože ti starší už nemají ten rozlet, spíš se drží zpátky, už se do věcí tak nevrhají. Mladí se zase třeba mohou poučit od starších... Určitě je dobré, když se doplňují. Jste jeden z našich nejstálejších dobrovolníků, Charitě věnujete mnoho času. Zamýšlela jste se někdy na tím, co vás k dobrovolnictví vede? Mně to vždy přišlo tak nějak normální a správné, že si člověk nehraje jenom na tom svém písečku, nehamouní jenom tu svoji kuličku, ale že také dělá něco navíc. Jsou lidé, kteří nehnou prstem, když je něco potřeba. Říkají, že nemají dost peněz nebo času. Ale to jsou jenom výmluvy, aby nemuseli uvést ten pravý důvod že prostě nechtějí. Myslím, že si člověk vždycky najde čas, když si ho najít chce... Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2. Tel. a , (Centrum zahraniční spolupráce); , (sociální služby v pražské arcidiecézi); Texty jsou redakčně upraveny. Vychází 12x ročně. 6

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomáháte nám pomáhat! Číslo 2 16. února 2015 Milí přátelé, únorový Bulletin chci uvést poděkováním všem dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky. Podpora tolika lidí, kteří svým

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomáháte nám pomáhat! Číslo 11 15. listoapdu 2012 Milí přátelé, děkuji vám, že jste se rozhodli věnovat čas Bulletinu Arcidiecézní charity Praha. Máte možnost dozvědět se více

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomáháte nám pomáhat! Číslo 3 16. března 2015 Milí přátelé, Bůh není vůči nám lhostejný. Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem, stará se o nás, a když ho opustíme, hledá

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU Feničané v Brně RUČNÍ OVLÁDÁNÍ Kompenzační pomůcky MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA VOLFOVA TOUHA A VŮLE Sport, cestování 3/2011 Ročník

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací Kolektiv autorů PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍCH INOVACÍ Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7 Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015 Plánuj Prahu 7 2 www.hobulet.cz Hobulet červen 2015 Potkáváme je 3 Hobulet 6/2015 Měsíčník MČ Praha 7 3 Potkáváme je 4 Aktivní 7 8 Téma 12 Rozhovor 15 Inspirace

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více