ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA"

Transkript

1 ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomáháte nám pomáhat! Číslo července 2012 Milí přátelé, dovolte, abych vám v úvodu dnešního Bulletinu sdělila důležitou informaci týkající se vedení Centra zahraniční spolupráce. Jelikož bych ještě ráda nasbírala terénní zkušenosti na poli rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, rozhodla jsem se přestěhovat na nějaký čas do Afriky. Z tohoto důvodu dojde v následujících dnech k úpravě ve vedení našeho Centra. Metodické vedení převezme prezident Arcidiecézní charity Praha páter Dr. Vojtěch Eliáš. Mně dovolte, abych se s vámi prostřednictvím těchto řádků rozloučila a především vám poděkovala za SPOLU S TCHAJ-WANEM VYBAVÍME POČÍTAČI DALŠÍ AFRICKOU ŠKOLU Loni Charita Praha založila počítačovou učebnu na předměstí hlavního města v Burkina Faso. Letos projekt zopakuje v Zambii. Na počítačovou učebnu se mohou těšit žáci základní školy Mpanshya Government Basic School. Na projektu se podílí tchajwanská organizace Institute for Information Industry. Dohodu o vzájemné spolupráci podepsali 25. června 2012 zástupci obou organizací. Svým podpisem ji stvrdili také kardinál Dominik Duka a tchajwanský velvyslanec v ČR Jong-Jen Chiu. Vesnička Mpanshya se nachází v chudé, izolované oblasti asi 200 km od hlavního města Lusaky. Není zde ani internetová kavárna, a dokonce ani elektřina. Nová počítačová učebna bude sloužit nejen studentům, ale celé komunitě, jejíž členové tak dostanou možnost se poprvé v životě připojit k internetu, přibližuje podmínky v zambijské Mpanshye Kristina Mezereková z Centra zahraniční spolupráce. Součástí projektu je jak dodávka 16 počítačů, tiskárny a projektoru, tak fotovoltaických panelů, které zajistí napájení učebny elektrickou energií. Realizaci projektu podpořila Česká rozvojová agentura částkou Kč, stejnou částku poskytl i tchajwanský partner Institute for Information Industry. vloženou důvěru, podporu našich projektů a skvělou spolupráci. Daří se nám pomáhat těm nejpotřebnějším a já jsem pyšná, že jsem mohla být u toho šest let s vámi. Přeji vám a především všem příjemcům pomoci od Charity Praha jen to nejlepší a hodně Božího požehnání. S úctou Petra Matulová, vedoucí Centra zahraniční spolupráce INDICKÝ SLUM: Život bez vody a soukromí Čtěte na straně 5 ROZHOVOR S PREZIDENTEM ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA V pořadu Před půlnocí 11. července hovořil P. Vojtěch Eliáš mj. o duchovních tématech, programu Adopce na dálku, rozvojové spolupráci a solidaritě. Rozhovor naleznete v archívu ČT. PŘIPOMENUTÍ VELKÝCH POVODNÍ Letos si připomínáme dvě důležitá výročí: patnáct let od velkých povodní na Moravě (1997) a deset let od povodní, které zasáhly zejména povodí českých řek (2002). Na humanitární pomoci a odstraňování škod se v obou případech významně podílela Charita Česká republika. Jako připomenutí těchto událostí připravila Charita webové stránky povodne.charita.cz, kde najdete řadu informačních zdrojů i příběhů či fotografií. 1

2 CHARITA SE PŘEDSTAVILA VEŘEJNOSTI V PRAZE 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA POMOC 48 ZEMÍM SVĚTA Od konce června si můžete na webových stránkách Charity Česká republika (charita.cz) přečíst její Výroční zprávu za rok Národní středisko Charity zastřešuje činnost 8 (arci) diecézních Charit a 348 oblastních, městských a farních Charit. Ve Výroční zprávě se dozvíte například: kolik prostředků vykoledovalo 17 tisíc kolednických skupinek v rámci Tříkrálové sbírky že pečovatelky a ošetřovatelky charitních služeb vykonaly přes 3,5 milionu návštěv jak klient Charity ČR v Indonésii získal ocenění zemědělec roku že od roku 2002 pomohly humanitární a rozvojové projekty Charity už ve 48 zemích že v Charitě působí téměř zaměstnanců a více než dlouhodobých dobrovolníků a že to vše bychom nedokázali bez pomoci našich partnerů, dárců a dalších dobrodinců Domovník bude každý měsíc přinášet přehled plánovaných aktivit, rozhovory s klienty i pracovníky, nabídky dobrovolníků nebo třeba termíny, kdy mají jednotliví pracovníci dovolenou, a další informace, na které se naši klienti často ptají, říká Lucie Pešlová, ředitelka Domova pro seniory. První vydání přináší mimo jiné rozhovor s novou klientkou, která vysvětluje, proč využívá služeb právě mukařovského Domova: Zástupci 30 neziskových organizací prezentovali svoji činnost v rámci Dne zdraví a sociálních služeb. Pořádala jej koncem června městská část Praha 8. Akce se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Arcidiecézní charita Praha představila návštěvníkům zejména práci Azylového domu sv. Terezie, Poradny pro lidi v tísni, Střediska Migrace a činnost Centra zahraniční spolupráce. Účastníci letos získali přehled o činnostech naší organizace v širším slova smyslu. Nejen pro obyvatele této pražské městské části bylo překvapením, kolik různorodých sociálních služeb Arcidiecézní charita Praha poskytuje a nakolik se angažuje při pomoci v zahraničí, říká Matěj Bejček z Poradny pro lidi v tísni. V DOMOVĚ PRO SENIORY MUKAŘOV bude každý měsíc vycházet DOMOVNÍK V červenci vyšel první Domovník. Tento příznačný název dostal nový zpravodaj Domova pro seniory Mukařov. Je určen především klientům Domova, ale i jejich rodinným příslušníkům, obyvatelům Mukařova a všem, kdo se o Domov zajímají. O mukařovském Domově pro seniory jsem se dozvěděla v Arcidiecézní charitě, přes Charitu mám na dálku adoptovanou dcerku v Indii. Je jí 12 let, píšeme si a modlíme se za sebe navzájem. Domovník si můžete přečíst také na webových stránkách praha.charita.cz v sekci Naše služby Domov pro seniory Mukařov Zpravodaj. Tamtéž se můžete přihlásit k jeho elektronickému odběru. 2

3 MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ VE ZKRATCE DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADU Třináctý ročník Dnů lidí dobré vůle proběhl na Velehradě ve dnech 3. a 4. července za účasti 30 tisíc poutníků. Oslavy vyvrcholily Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, koncelebrovali biskupové Čech, Moravy a Slezska. Největší oslavy svátku věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byly letos součástí připravovaných oslav k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. STAVBA A MALOVÁNÍ NOVÉ ZDI V AZYLOVÉM DOMĚ LOCHOVICE Stará kamenná zeď za Azylovým domem sv. Josefa v Lochovicích nevydržela a po vlhké zimě se na několika místech provalila na zahradu. Farní charita Beroun, která Azylový dům provozuje, byla nucena provést celkovou demolici a postavit zeď novou. Tím ale práce neskončily. Děti z okolních základních škol celou, 60 metrů dlouhou zeď pomalovaly obrázky pohádkových postaviček. Úkolu se zhostily s nadšením a děti, které v azylovém domě dočasně bydlí, jsou nyní obklopené veselými obrázky. VELETRH SENIOR HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2012 Farní charita Neratovice se zúčastnila 11. ročníku výstavy Senior Handicap: aktivní život. Výstaviště v Lysé nad Labem hostilo tuto ojedinělou akci, na které se sešli odborníci, poskytovatelé sociálních služeb i rehabilitačních pomůcek a další vystavovatelé s nabídkou pro seniory a lidi s postižením. Podtitul Výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma, naznačuje, že prostor dostali i klienti. Vystavovali zde své výrobky určené pro prodej i pro soutěž v rámci veletrhu. PŘIPOMNĚLI JSME SI DEN AFRICKÉHO DÍTĚTE 16. červen je mezinárodním Dnem afrického dítěte. Svátek byl vyhlášen v roce 1991 k uctění památky obětí studentských protestů v jihoafrickém Sowetu v roce Mládež tehdy vyšla do ulic na protest proti nízké kvalitě vzdělávání černošské populace a proti nucené výuce afrikánštiny. Stovky chlapců a dívek byly během protestu zastřeleny. Dnes je Den afrického dítěte vzpomínkou nejen na oběti těchto událostí, ale také příležitostí připomenout současný život a kulturu dětí na africkém kontinentu. NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK PRO DĚTI Z GRODNA Slavný kočičí cirkus Jurije Kuklacheva navštívily děti z Grodenské diecéze spolu s některými rodiči a sociální pracovnicí. Jednalo se o jednu ze společných akcí pořádaných běloruskými partnery pro všechny děti zapojené do programu Adopce na dálku. VÝZVA K POMOCI praktické dárky pro děti z Běloruska Pro děti za sociálně slabých rodin v Bělorusku, které přijedou na návštěvu do České republiky nebo se zúčastní letního tábora, sháníme praktické dárky (trička, teplákové soupravy apod.). Pokud byste mohli nabídnout podobný sponzorský dar (cca 100 ks), prosím, kontaktujte nás na ové adrese (Kateřina Cveklová) nebo na mobilu

4 CHARITA REAGUJE NA POTŘEBY KLIENTŮ ZŘIZUJE DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přípravou a řízením nového Domova se zvláštním režimem byla pověřena OLINKA VLACHOVÁ. V Charitě Praha získala bohaté zkušenosti během své dlouholeté práce jak přímo s klienty, tak ve vedení několika služeb a zařízení. Příprava Domova se zvláštním režimem probíhala i díky její profesionální práci hladce. Olince Vlachové jsme položili několik otázek. Co Charitu Praha vedlo k založení Domova se zvláštním režimem? Reagovali jsme na potřebu našich klientů. Ve stejném objektu jsme již provozovali denní a týdenní stacionář pro seniory, který často využívali právě lidé s demencí. Postupně přibývalo zájemců o stálou službu, tedy o Domov. Kapacita 7 lůžek se nám pro tuto službu jeví jako ideální. Umožňuje nám pracovat s našimi klienty individuálně. stařeckou a ostatními typy demencí. Těmto lidem chceme umožnit žít důstojně a klidně v důvěrném a bezpečném prostředí. Co znamená pojem zvláštní režim? Ilustrační foto Pojmenování této služby vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. V zákoně je uvedeno: Režim v těchto zařízeních (domovech se zvláštním režimem) při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám osob. Demence je nemoc, která způsobuje především zapomnětlivost. Člověk s touto chorobou si nepamatuje nové informace nebo naopak zapomene, jak dělat činnost, která pro něj byla dříve běžná např. umýt se. Dalšími příznaky jsou ztráta orientace (místem, časem), poruchy emotivity apod. Tyto pří- AKTUÁLNĚ o Domově se zvláštním režimem znaky komplikují lidem s demencí běžný život. Zvláštní režim znamená, že péče o klienty Domova je přizpůsobena tak, aby mohli s demencí a jejími příznaky žít. Co obnáší založení nové sociální služby? Co všechno jste musela připravit a zajistit? Na přípravě pracoval celý tým složený především z pracovníků vedení naší organizace a dalších. Jednotlivé úkoly jsme si rozdělili a naplánovali jejich termíny. Museli jsme si předem ujasnit, jak bude služba vypadat, tzn. jak bude přesně probíhat poskytování péče, jak budeme řešit konkrétní situace, jak bude probíhat denní program, jak budou rozděleny zodpovědnosti a kompetence pracovníků apod. Pochopitelně jsme museli zajistit potřebnou administrativu, např. vypracovat základní podklady k registraci služby na Magistrát hlavního města Prahy. V neposlední řadě jsme o založení Domova informovali naše stávající klienty a další zájemce o tuto službu. Co bylo na přípravné fázi nejnáročnější? Komu Domov se zvláštním režimem pomáhá? Pomáháme osobám ve věku od 55 let, kteří potřebují stálou přítomnost či pomoc druhé osoby z důvodu postižení Alzheimerovou chorobou, Ilustrační foto Aby probíhala celá příprava hladce, věnovali jsme hodně úsilí plánování jednotlivých kroků a koordinaci práce mezi všemi pracovníky. Ovšem myslím, že nás ještě mnoho práce teprve čeká 4

5 Jak vypadá život v indickém slumu? Představte si, že žijete v jedné malé místnůstce se svou ženou, dětmi, rodiči, případně i kozou či prasetem. Podnebí je horké, teploty šplhají i nad 45 C a váš příbytek je proti horku chráněn jen vlnitým plechem. Ten samý plech slouží i na ochranu proti monzunovému dešti většinou nevydrží ani jednu sezonu. Toaletu sdílíte za poplatek s další stovkou lidí nebo prostě místo ní používáte veřejný prostor. Dodávky vody na mytí, praní i vaření máte k dispozici dvakrát týdně. Kvůli špatné kvalitě vody vy i vaše rodina často trpíte infekcemi a průjmy. Lehce se nakazíte i malárií. Tak to vypadá v jednom ze slumů na okraji ZAJÍMAVOST INDICKÝ SLUM: Život bez vody a soukromí Podpořte, prosím, vzdělávání ve slumech prostřednictvím adopce konkrétního dítěte nebo příspěvkem na vzdělávací projekty (č. účtu /0100, VS fond Vzdělávání). Program Adopce na dálku není jen podporováním potřebných dětí, ale i snahou o změnu jejich sociálního prostředí. Přesvědčila jsem se o tom na své dobrovolnické misi v Charitě Nebbi v Ugandě. K úkolům sociálního pracovníka v programu patří kromě administrativy také návštěvy škol a domácností podporovaných dětí. Při těchto návštěvách může rozpoznat např. rodinné problémy, které jsou příčinou špatných školních výsledků či absencí při závěrečných zkouškách. Úkolem sociálního pracovníka je tyto problémy nejen rozpoznat, ale najít i jejich řešení. Pro mého kolegu, sociálního pracovníka Amose z Charity Nebbi, tak někdy začíná hra na detektiva. Amos mi přiblížil, jaký je jeho postup: Nejprve navštívím rodinu dítěte, což mi pomůže lépe posoudit podmínky, v nichž 5 indického města Bijapur. Jinde ve světě můžeme najít další problémy vysokou kriminalitu, drogy a prostituci v jihoamerických slumech, život ve slumech mezi hrobkami mrtvých v Indonésii či na poušti v Africe. Proč dochází ke vzniku těchto chudinských čtvrtí? Nejčastějším důvodem je stěhování chudých vesničanů za prací do města, kde se však americký sen většiny z nich rozplývá a oni končí v nelegálních ubohých obydlích na okrajích měst. Indický stát zatím nenašel způsob, jak efektivně řešit problémy těchto NOVÝ DOMOV UGANDSKÝM DĚTEM dítě žije. Následně díky rozhovorům s učitelem, rodiči a dítětem zjišťuji více informací o problému a jeho důsledcích na dítě. Tyto informace pak představím na společném rodičovském setkání, kde s pomocí dalších rodičů, kteří pocházejí ze stejné nejchudších enkláv. OSVĚDČENÝ RECEPT VZDĚLÁNÍ Jedním z receptů, jak zlomit bludný kruh chudoby v těchto oblastech, je věnovat péči a vzdělání jejich nejmenším obyvatelům. Není to žádný moderní koncept, stavěla na něm už Matka Tereza, když vyučovala malé i starší děti v kalkatských slumech. Staví na něm i naši partneři jezuité ve zmíněném Bijapuru. Zapojují do programu Adopce na dálku děti ze slumů, poskytují jim vzdělání v blízké škole a systematicky pracují s jejich rodiči. Děti mají možnost v prostorách školy trávit i čas mimo vyučování. V čisté škole jsou podmínky pro studium příjemnější než v dusné horké chatrči bez stolu a židlí. komunity, společně hledáme možnosti, jak konkrétnímu dítěti pomoci. Amos popisuje konkrétní případy, které v nedávné době řešil: Podařilo se nám zlepšit rodinnou situaci několika dětí. Děti neměly vlastní rodiče a žily s opatrovníkem, který se o ně řádně nestaral. Vyhledali jsme pro děti nové opatrovníky v okruhu jejich příbuzenstva, kteří byli ochotni a schopni poskytnout dětem adekvátní rodinné zázemí. Marcela Krejčí dobrovolnice v Ugandě

6 PŘÍBUZNÍ, KTERÉ SI ČLOVĚK VYBÍRÁ SRDCEM Rozhovor Do práce Charity Praha je zapojena více než stovka dobrovolníků. Dobrovolnictví je často neprávem spojováno převážně s mladými lidmi. Přitom praxe ukazuje, že hodně dobrovolné práce zastanou také senioři. Na naše otázky odpovídala dobrovolnice, které by nikdo její důchodový věk nehádal vitální, ochotná a stále usměvavá CHARLOTTA TICHÁ. Jak konkrétně v Charitě Praha pomáháte? V poslední době se s manželem věnujeme překladům. Překládáme dopisy dětí z programu Adopce na dálku z angličtiny, francouzštiny a ruštiny. Když je potřeba, pomáháme při obálkování. Jak jste se k dobrovolnictví v Charitě dostala? V roce 1999 jsem četla v novinách krátký článek o programu Adopce na dálku a ta myšlenka se mi zalíbila, protože projekt je adresný, kontrolovatelný. S dcerou jsme si vybraly holčičku z Indie. Mnoho jiných dárců si nemohlo s podporovanými dětmi dopisovat, protože neuměli jazyk. Na jednom setkání jsem se osmělila, jelikož jsem profesí překladatelka, a nabídla své služby. S vaší činorodostí a pracovitostí to jistě nebyla první zkušenost s dobrovolnictvím. Pomáhala jste i předtím? Ano, dřív se tomu neříkalo dobrovolnictví, ale třeba brigády. Co pamatuji, chodila jsem s maminkou na různé akce, třeba Za Prahu Charlotta s manželem Zbyňkem na výletě v okolí Vídně. ROK 2012 BYL VYHLÁŠEN Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Tato celoevropská akce chce ukázat, jak důležitou roli hrají senioři ve společnosti. Kampaň podporuje mimo jiné také zapojení starších osob do dobrovolnických aktivit. krásnější člověk hned vidí výsledek a těší ho to... Když jsem začala studovat překladatelství, jeden známý mi navrhl, že bych mohla jet do ciziny, když znám jazyky. Dal mi adresu na organizaci Service Civil International. Pomáhala jsem jim přes letní prázdniny jednou ve Francii, další léto v Anglii a v létě 1969 jsem vyjela na Sicílii. To byla určitě zajímavá zkušenost podívat se v 60. letech do západní Evropy. Jaké to tenkrát bylo, jak jste to vnímala? Byla to skvělá zkušenost a hlavně jsem se tam seznámila s báječnými lidmi. To mě na dobrovolnictví baví. Jednak má člověk dobrý pocit z vykonané práce a zároveň potkává skvělé lidi to jsou takoví příbuzní, které si člověk vybírá srd- cem. Dobře se mezi nimi cítí, protože mají podobné názory na život. Co přesně jste tam tehdy dělali, v jaké oblasti jste pomáhali? Ve Francii a Anglii to byly manuální práce. V Sicílii bylo rok před naším příchodem zemětřesení. Byl to hrozně chudý kraj a děti tam musely chodit do práce, takže ve škole všechny propadaly. Naším úkolem bylo je doučovat. Byla to velká radost, když jsem po prázdninách od řady z nich dostala pohlednici, že zkoušky udělaly. Vidíte nějaký rozdíl mezi mladými dobrovolníky a dobrovolníky v seniorském věku? Myslím si, že v jakékoli práci ať už normální či dobrovolnické, je dobré, když jsou lidé různých věkových kategorií protože ti starší už nemají ten rozlet, spíš se drží zpátky, už se do věcí tak nevrhají. Mladí se zase třeba mohou poučit od starších... Určitě je dobré, když se doplňují. Jste jeden z našich nejstálejších dobrovolníků, Charitě věnujete mnoho času. Zamýšlela jste se někdy na tím, co vás k dobrovolnictví vede? Mně to vždy přišlo tak nějak normální a správné, že si člověk nehraje jenom na tom svém písečku, nehamouní jenom tu svoji kuličku, ale že také dělá něco navíc. Jsou lidé, kteří nehnou prstem, když je něco potřeba. Říkají, že nemají dost peněz nebo času. Ale to jsou jenom výmluvy, aby nemuseli uvést ten pravý důvod že prostě nechtějí. Myslím, že si člověk vždycky najde čas, když si ho najít chce... Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2. Tel. a , (Centrum zahraniční spolupráce); , (sociální služby v pražské arcidiecézi); Texty jsou redakčně upraveny. Vychází 12x ročně. 6

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE 24. ZáříZ 2015 AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milí běžci dobré vůle, v letošním roce slavíme Rok Olgy Havlové. Čím dál, tím víc chápeme, že paní Olga byla mimořádnou osobností.

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa Obsah 1 Úvodní slovo 2 Charitní ošetřovatelská služba 3 Charitní pečovatelská služba 4 Denní stacionář sv. Damiána 5 Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel 6 Domov pro matky a otce v tísni 7 Tereza - pomoc

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S A PARTNERY,SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Bulletin speciál 15. září 2012 Milí přátelé, dnešní Bulletin nese označení Speciál, a to hned z několika důvodů. Dostává se ke svým čtenářům nejen elektronicky, ale i v tištěné

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Soukromá Pěstounská péče

Soukromá Pěstounská péče Ofstedem hodnoceno jako vynikající 2008/2009 Soukromá Pěstounská péče Bydlí vaše dítě mimo domov? Staráte se o dítě někoho jiného? Víte o dítěti, které žije s někým, kdo není jeho blízkým příbuzným? Hrabství

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Alterra o. s. a nadační fond Obsah Akce v České republice Propagace 2 Malý lokální projekt Ministerstva zahraničních věci 3 Akce v zahraničí Setkání se zástupci USAID v Kyrgyzstánu

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

CSR program. Společenská odpovědnost firem je dnes nedílnou součástí jejich prezentace ve společnosti.

CSR program. Společenská odpovědnost firem je dnes nedílnou součástí jejich prezentace ve společnosti. CSR společenská odpovědnost Společenská odpovědnost firem je dnes nedílnou součástí jejich prezentace ve společnosti. LFA si uvědomuje významnou roli, kterou ve společnosti hraje profesionální fotbal,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Pomáháte nám pomáhat! Číslo 11 16. listopadu 2015 Milí přátelé, vítáme vás opět po měsíci na stránkách našeho Bulletinu. Přinášíme vám novinky z našich projektů a služeb v pražské

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Farní charita Starý Knín. Hledáme nové výzvy pro podporu a pomoc potřebným a těm, kteří jim slouží

Farní charita Starý Knín. Hledáme nové výzvy pro podporu a pomoc potřebným a těm, kteří jim slouží Hledáme nové výzvy pro podporu a pomoc potřebným a těm, kteří jim slouží 21.5.2015 Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných bratří, mě jste učinili Mt. 25,34-40 poskytovatel terénních sociálních

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S, PARTNERY A SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více